I. Témakör Az erdő élete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Témakör Az erdő élete"

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk. Az iskolánkban megvalósuló tantárgy tömbösítési modell a következő: 1. hét természetismeret 6 óra 2-3. hét üres 4. hét természetismeret 6 óra A tömbösített órák elosztásából látszik, hogy kéthetes szünetek vannak a tantárgy órái között. a tanultak szinten tartása miatt nagyobb hangsúly helyeződik a házi feladatokra, munkafüzet használatára. I. Témakör Az erdő élete Cél: A tanulók ismerjék meg, - a hazai erdők kialakulásának környezeti feltételeit - az erdőt, mint életközösséget (élő élettelen) - az erdők védelmének szükségességét - az erdők szintjeit - a testfelépítés és az életmód közötti kapcsolatot - az életközösség/erdő élőlényei önmagukban nem élhetnek meg - a táplálkozási láncot (lánc összeállítása) - az emberi beavatkozás erdeinkre gyakorolt káros hatását - az erdő életközössége nemzeti kincs.

2 Óra Az óra anyaga Oktatási-képzési feladatok Fogalmak Szemléltetés 1. tömb Hogyan tanuljuk a 1 3. óra természetismeret tantárgyat? Ismerkedés a tankönyvvel. 2. tömb Tanév eleji ismétlés 5. osztályban tanultak 4 6. óra felelevenítése témakörönként 3. tömb Hazánk erdei, erdős Magyarország erdeinek %- Lombhullató - örökzöld Hazánk erdőtársulásainak 7 9. óra területei. Erdőfajták és os nagysága. Természetes, bemutatása. IKT jellemzőik. telepített erdő. 4. tömb Erdőt alkotó fáink. Tölgyesek, bükkösök Tölgyerdők szintjei Tölgyerdő, bükkerdő óra Tölgy, bükk elhelyezkedése. Egylaki, makktermés, zárt szemléltetése, levelek, Porzósvirágzat termős virág lombkorona termések bemutatása. IKT Makktermés 5. tömb Az erdei fenyő Fenyőerdők Örökzöld, tűlevél, Gombafajták táblázat, óra Gombák elhelyezkedése hazánkban. Fenyőerdő jellemzői. tobozvirágzat, nyitvatermő, modell Gombák szaporodása. bocskor, tönk, gallér,

3 Táplálkozás más kalap, lemezek élőlényektől. Erdei fenyő gyökérzete a gombákkal él együtt. 6. tömb Erdő szintjei: Cserjék jellemzői. Ágtövis, cserje gyepszint, A megismert cserjék óra Cserjék- és gyepszint A kökény: csonthéjas telepes növény, spóratok, bemutatása. A tanulók virágos növényei. termés kialakulása. spórák, összetett levél, ismerjék fel a növényt és a Virágtalan növények az A mogyoró: makktermés gyöktörzs termést is. IKT erdőben. kialakulása. Hóvirág: módosult hajtása a hagyma. Zuzmók, mohák, erdei pajzsika. 7. tömb Tanulmányi séta az Megfigyelési szempontok óra erdőben. a tanultak alapján. Tanult növények felismerése. 8. tömb Erdő állatai: Testméretek, táplálék, Agyar, agancs, páros ujjú óra Szarvas, vaddisznó, róka, gyomor, fogazat, patás, ragadozó és sün szaporodása. rovarevő fogazat, veszettség, szarutüskék,

4 téli álom. 9. tömb Hazai erdők madarai. Táplálkozás és szaporodás. Kúszóláb, véső alakú csőr, Madárfajok bemutatása, óra Énekes és ragadozó Legismertebb énekes kiölthető nyelv, ragadozó odúk, madáreleség. IKT madarak. madaraink. csőr, fogóláb, állandó Ragadozók: héja, madár fülesbagoly. 10. tömb Ízeltlábú állatok az Az állatvilág Teljes átalakulás, óra erdőben. legfajgazdagabb átalakulás nélküli, Élet az erdő talajában és az csoportjai. Testfelépítés. A testfelépítés, szövőmirigy, avarban. talajban lakó élőlények méregmirigy, Élőlények szerepe a talaj szerepe a termőképesség humusz. termőképességének talajképződésben, megújulásában. termőképességének megújulásában. 11. tömb Az erdők életközössége. Életközösség = élőhely + Elsődleges, másodlagos Táplálkozási kapcsolatok óra Az erdők védelme. élőlények fogyasztók, bemutatása szemléltető A tanultak ismétlése, csúcsragadozók képek segítségével. rendszerezése. Az erdő. 12. tömb Ismétlés, gyakorlás, óra hiányosságok pótlása. Ellenőrzés: feladatlap

5 II. Témakör A Föld Bolygó Cél: - fokhálózat alapján tájékozódás - távolság meghatározása - tájékozódás Magyarország térképén - hazánk helye a Kárpát-medencében, Európában, a Földön - napi, évi időszámítás - Kontinensek és Óceánok - Földrajzi fokhálózat - a Föld tengely körüli forgása - a Föld Nap körüli keringése - topográfiai fogalmak.

6 Óra Óra anyaga Oktatási képzési feladat Fogalmak Szemléltetés 13. tömb Tájékozódás a gömb alakú óra Földön. Szélességi hosszúsági körök, a Föld forgása, alakja. 14. tömb Mit kell tudni az időről? óra Tájékozódás időben. A Föld Nap körüli keringése. 15. tömb Óceánok, kontinensek, óra partvonalak, tengerpartok Szélességi körök Földrajzi fokhálózat, délijellemzői, szélességi körök északi félgömb, északidéli hossza Föld gömb szélesség, kezdő alakja. Hosszúsági körök hosszúsági kör, keletinyugati jellemzői, hosszúsági félgömb, körök hossza és iránya nevezetes szélességi Föld alakja. Ok-okozati körök, forgástengely, összefüggések forgásirány, látóhatár tudatosítása, égitestek elmozdulása, nappalok, éjszakák. Az egy nap deleléstől A nap, helyi idő, zónaidő, delelésig - megismertetése időzónák, Földpálya, Keringés, a keringés, a keringés, forgástengely tengelyferdeség ferdesége, tavaszi-őszi következményei. napéjegyenlőség, nyári-téli napforduló. A Föld óceánjai: Óceán, kontinens szoros topográfiai meghatározás, fogalma, partvonal térképhasználat fogalma, öböl félsziget, Felvételek bemutatása, földgömb, a Föld alakjának szemléltetése. IKT

7 Kontinensek: topográfiai tagolt-tagolatlan, part, meghatározás, apály-dagály, árapály, térképhasználat tengerjárás, tölcsértorkolat, fjord, pusztuló magaspart, épülő homokos part, korallgát. 16. tömb Témakör rendszerezése, Föld tengely körüli A tanult fogalmak óra ismétlése. forgása, nappalok bemutatása felvételek Számonkérés, ellenőrzés. éjszakák. A nap. Helyi idő, segítségével. A tanulók zónaidő, időzónák. számára a látvány, a A Föld Nap körüli szemléletesség segíti a keringése, az év. Nappalok tananyag elmélyítését. - éjszakák hosszának IKT változásai, évszakok kialakulása. A második témakörben az ellenőrzés és számonkérés a tömbök során feladatlapokkal, szóbeli beszámolókkal történik.

8 III. Témakör A Föld éghajlata Cél: - az összefüggés felismerése a Föld alakja, tengely-ferdesége, a besugárzás és az éghajlati övezetek kialakulása között - ismerjék a tanulók az évszakok váltakozásának okait - rögződjön az éghajlatot kialakító és módosító tényezők szerepe - ismerjék az éghajlati övezeteket - rögződjön az éghajlat vízszintes és függőleges változása. Óra Az óra anyaga Oktatási képzési feladat Fogalmak Szemléltetés 17. tömb Föld éghajlata, éghajlati óra övezetek a trópusoktól a sarkvidékekig. 18. tömb A Föld éghajlatát alakító óra tényezők hatása, a hatás A gömb alakú Föld és a Éghajlati övezetek, Földgömb, tanulói felmelegedés mértéke tengeráramlások (hidegmeleg) földgömb. közötti összefüggés. Éghajlati övezetek kialakulása, elhelyezkedése a Földön, jellemzőik. Tengeráramlások éghajlat módosító hatása Éghajlat alakító tényezők: A Föld domborzata. egyenlítőtől való távolság, Európa domborzata.

9 szerepe Európa óceánoktól való távolság, Magyarország éghajlat éghajlatában. domborzat. Óceánok alakító hatásainak közelsége és csapadék bemutatása felvételekről. mennyisége, óceánok IKT távolsága és hőmérséklet. Az óceánok hűtő-fűtő hatása. Tengerszint feletti magasság hőmérséklet, csapadék. 19. tömb Az éghajlat vízszintes és Az éghajlat vízszintes és Vízszintes övezetesség, óra függőleges változásai. függőleges változásai függőleges övezetesség. Témakör rendszerezése. közötti hasonlóság. A harmadik témakörben az ellenőrzés és számonkérés a tömbök során feladatlapokkal, szóbeli beszámolókkal történik. IV. Témakör Nekem szülőhazám Cél: - hazánk Európában elfoglalt helye - természeti adottságai, gazdasági élete, kultúrája - nemzeti értékeink megismerése - szomszédos országok népeinek megismerése

10 - nagytájaink megismerése - Budapest - Megyéink - Topográfiai ismeretek Óra Óra anyaga Oktatási-képzési feladat Fogalmak Szemléltetés 20. tömb óra 21. tömb óra helyzete, felszíne, éghajlata, mezőgazdasága, ipara M.o. legfontosabb adatai, földrajzi helyzete, határai Nemzetiség, népsűrűség Magyar Köztársaság Kárpát-medence bemutatása térkép, Kárpát-medence földrajzi Kontinentális éghajlat Magyarország (tájai) helyzete. térkép Hazánk tájai, éghajlati IKT jellemzői. Felszín kialakulása, felszíni formák, M.o. éghajlata, folyói, tájai, mezőgazdasága, ipara. Természeti viszonyok Tökéletes síkság, aszály, Az Alföld felszínének, jeges ár, zöld ár, Nemzeti tájainak bemutatása. Park A Tisza bemutatása. Képek a nagyvárosok életéből. Hazánk Magyarország Kárpát-medence földrajzi helyzete, természeti viszonyai, M.o. a Kárpátmedencében Az Alföld földrajzi hatása iparra, IKT mezőgazdaságra. Feldolgozóipar-

11 mezőgazdaság. Az Alföld nagyvárosai. 22. tömb A Kisalföld Földrajzi helyzetük, Ipari park, Kisalföld Magyarország domborzata óra Dunántúli dombvidék és a határaik, részeik. városai, Dunántúli Mecsek, gazdasági élete Felszínük kialakulása. dombvidék és a Mecsek Éghajlat, vízrajz, városai. természeti értékeik. Gazdasági élet: ipar, mezőgazdaság, bányák. 23. tömb Nyugati peremvidék, Földrajzi helyzetük, Hegységek városok, M.o. kontúrtérképe, óra Alpokalja, Dunántúli- határaik. Felszínük bauxit, mangán, timföld domborzata. középhegység természeti kialakulása. Éghajlat, Balaton-felvidéki Nemzeti Kőzetgyűjtemény. és gazdasági élete vízrajz, természeti Park Balaton viszonyok és a Sió-csatorna mezőgazdaság-ipar kapcsolata, bányászat, Ipari parkok, ipari központok. Idegenforgalom. Kis- Balaton szerepe. Természet és

12 környezetvédelem. 24. tömb Északi-középhegység Határai, földrajzi helyzete, Karsztjelenség, Kőzetgyűjtemény, óra gazdasági élete kialakulása, éghajlata, víznyelő,dolina, É-kh. Budapest térképe, Hazánk fővárosa: vízrajza. Domborzat- részei, folyói, városok, felvételek, képek Budapest éghajlat módosító szerepe. nemzeti parkok, ipari Bányászat, ipar, központok. mezőgazdaság. Pest-Buda szigetei, hegyei, Karsztvíz, mint ipari víz. nevezetességei. Ipari központok, idegenforgalom. Főváros földrajzi helyzete, szerepe az ország életében. 25. tömb Rendszerezés Munkafüzet feladatai óra Hazánkkal kapcsolatos ismeretek ismétlése. Tájékozódó feladatlap

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben