TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária"

Átírás

1 TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

2 Természetismeret földrajz 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Javasolt óraterv Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám száma neve Tananyag Helyi felhasználás új ismétlés (kiegészítő anyag, ismeret ellenőrzés gyakorlás) 37 I. Tájékozódás a térképen II. Az időjárás és az éghajlat III. A földfelszín változásai IV. Év végi ismétlés 1-1 A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai névjegyzék A minimum szint feletti dőlt betűvel van írva. Duna, Tisza, Elba, Balaton, Velencei-tó, Fertő, Tisza-tó, Szigetköz, Szentendrei-, Margit-, Csepel-, Mohácsi-sziget, Visegrádi-szoros, Északi-, Fekete-tenger, Alföld, Kisalföld, Dunántúli-dombság, Alpokalja, Dunántúli-középhegység, Északiközéphegység, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Alpok, Kárpátok, Eurázsiai- és Pacifikus-hegységrendszer, Velencei-hegység, Bakony, Vezúv, Etna, Visegrádi-, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Zempléni-hegység, Badacsony, Pompeji, Pó-síkság, Román-alföld, Bükk-fennsík, Témakörök Tartalom Követelmények a minimum feletti dőlt betűvel van írva 2

3 I. Tájékozódás a térképen A térkép Világtájak a valóságban és a térképen A domborzat és a vizek ábrázolása Tájékozódás hazánk domborzati térképén A megyetérkép (közigazgatási térkép) Térképpel: országúton, településen, turistaúton kisebbítés, nagyítás, méretarány, vonalas mérték használata, mérések a térképen fővilágtájak, mellékvilágtájak neve és helye a térképen, a térkép tájolása, domborzati formák, ezek ábrázolása a térképen, vizek csoportosítása és jelölése, a hazai tájaink jelölése és helye a térképen, legnagyobb folyóink és tavaink, energiahordozó- ásványkincsek és ércek jelölése az országhatár jelölése, hazánkkal szomszédos országok neve égtájak szerint, településformák, megyeszékhelyek jelölési módja a közigazgatási térképen, fő közlekedési útvonalak és az ipar jelölése, autóstérképek, keresőhálózat, település és turistatérképek olvasása, szintvonalak jelentése II. Az időjárás és az Éghajlat A levegő hőmérséklete és mérése A szél és a csapadék Az időjárás és az éghajlat a levegő felmelegedése és a Nap járása közti összefüggés, évi napfénytartam, napi- és évi középhőmérséklet számítása, napi- évi hőingás kiszámításának módja, legmelegebb és leghidegebb hónapunk, ennek okai, a szél fogalma és keletkezésének módja, a szél erőssége, elnevezése a szél jelentősége, csapadék keletkezése, hulló- és talaj menti csapadékfajták, közös elemeik: napsugárzás, szél, hőmérséklet, csapadék, a Nap szerepe az alakításukban, az éghajlat és az időjárás közti különbség, meteorológiai megfigyelési módok, zivatar, szélvihar, hóvihar, villámlás 3

4 és jégeső okozta károk és balesetek és ezek elkerülési módjai, III. Változó földfelszín Veszélyes időjárási jelenségek Hazánk éghajlata A gyűrthegységek Röghegységek Vulkanikus hegységek A síkságok Kőzetek Hogyan lesz a kőzetből talaj? éghajlati diagramok elemzése, éghajlati térképek értelmezése, hazánk éghajlatának jellemzői: meleg nyár, hideg tél, kevés csapadék és egyenlőtlen eloszlása nagy évi közepes hőingás, az aszály fogalma lánchegységek kialakulása felszínének jellemzői, éghajlatuk, magassági növényövek, hóhatár, gleccser, moréna, lavina európai példák, térképjele, hegységrendszerek vetődés, vetődéses formák, lánc- és röghegység felszínének, magasságának növényzetének öszszehasonlítása, hazai példák, térképjele, a vulkánkitörés mozzanatai, a vulkán részei, térképjele, működő és kialudt vulkánok, hazánk vulkáni hegyei, vulkáni eredetű kőzetek: andezit, bazalt, tufáik alföldek, fennsíkok, mélyföldek összehasonlítása, alföldek keletkezése, hazai és európai példák, természetes növényzetük, gazdasági hasznuk, tökéletes síkság fogalma kőzet és ásvány fogalma, kőzetek csoportosítása: magmás-gránit, vulkáni lávából: andezit, bazalt üledékes: mészkő, agyag, homok, lösz, kőszén összehasonlításuk szín, kialakulás, keménység, szerkezet alapján a talaj fogalma, fő alkotó részei, humusz keletkezése és szerepe, növényzet és talaj kapcsolata, talajtípusok: mezőségi, barna-és szürke erdő, öntés, szikes, talaj rétegei: humuszos-, átmeneti és talajváz, talajpusztulás okai és megelő- 4

5 zése Vizek Mikor és mitől áradnak a folyók? Szárazföldek állóvizei felszín alatti vizek: talajvíz, talajnedvesség, rétegvíz, résvíz, belvíz, felszíni folyóvizek fajtái: ér, csermely, patak, folyó, folyam, fő-és mellékfolyó, szoros, zátony, sziget fogalma vízgyűjtő terület, vízválasztó, lefolyástalan terület, vízjárás, vízjárás és az éghajlat kapcsolata, tölcsér és deltatorkolat összehasonlítása, a folyók haszna, tavak keletkezési módjai: szélfútta, süllyedéses, holtág (morotva) mesterséges (víztározók) krátertó, glecscsertó, példával, tavak pusztulása: tó, fertő, mocsár, láp és megelőzése hajtóereje a Nap, fő szakaszai: párolgás, csapadékképződés, lefolyás, legegyszerűbb víztisztítási módok: ülepítés, szűrés A víz körforgása belső erők, külső erők fajtái és építő pusztító hatásaik, az emberi tevékenység hatása a felszínre Felszínformáló erők Összegezve a tovább haladás feltételei: - a tanuló legyen képes a térkép jelrendszerének alapján elemi térkép használatra - tudjon a térképen mérni, a vonalas mérték segítségével távolságot számítani - ismerje fel a domborzati formákat a térkép jelzései alapján - tudja értelmezni kialakulásukat, csoportosítsa azokat különböző szempontok szerint - tudja használni a közigazgatási térképet - ismerje az időjárás és az éghajlat elemeit - tudjon egyszerű számításokat végezni: középhőmérséklet, hőingás, - legyen képes tanári irányítással egyszerű éghajlati diagramok elemzésére - ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit - tudja a hegységek képződésének módjait és példákat megnevezni - ismerje fel az alapvető kőzeteket: mészkő, bazalt, andezit, gránit, homok, lösz, 5

6 - tudjon egyszerű magyarázatokat adni ok - okozati összefüggésekre, pl. vízjáráséghajlat, talaj- növényzet, - ismerje a felszín alatti és a felszíni vizeket, tudja csoportosítani őket - tudja rajzolni is a delta-és tölcsértorkolatot - ismerje a felszínformáló külső és belső erőket és hatásaikat Készítette: Zsikla Mária földrajz szakos tanár Témák Új tananyag feldolgozása TERMÉSZETISMERET - BIOLÓGIA Évi 37 óra, melynek javasolt óraterve: Óraszámok felhasználása Gyakorlás, kísérletezés, Összefoglalás, helyi ellenőrzés, hi- felhasználás ánypótlás Összes óraszám Év eleji ismétlés Élet a gyümölcsös és a zöldségeskertben / I, II. / Környezetünk élővilága: Állatok a házban és a ház körül Év végi ismétlés Témakör, tartalom /Javasolt kiegészítő anyagok dőlt betűvel jelölve / Élet a gyümölcsös és zöldségeskertben Legismertebb gyümölcsfáink: a szilvafa, az almafa és a szőlő habitusa, jellegzetes szervei. Szőlőfajták. Legfontosabb zöldségfélék: a paradicsom, a paprika, a fejes káposzta, a sárgarépa és a petrezselyem, a vöröshagyma, a veteményborsó és rokonai illetve a burgonya jellegzetes szervei, egyedfejlődése. A gyümölcsös és zöldségeskert kártevői: a peronoszpóra, monília, alma-, szilvamoly és a káposztalepke kártétele és az ellene való védekezés formái. Követelmények / a minimum követelmények normál, az optimum követelmények dőlt betűvel jelölve / csonthéjas termés, almatermés Szőlőtőke, bogyótermés, kacs, csemegeszőlő, borszőlő, virágzat, évelő növény Főgyökérzet, sok magvú bogyótermés, egynyári növény, kétnyári (kétéves) növény, módosul szárak: torzsa, gumó, fő eres levél, karógyökér, összetett levél, ernyős virágzat, mellékgyökérzet, hagyma, toktermés, gyökérgümő, pillangós virág, hüvelytermés, dudvás szár, Teljes átalakulás: pete, lárva, (hernyó) báb, kifejlett egyed), megelőző permetezés, 6

7 Témakör, tartalom Követelmények Élet a gyümölcsös és a zöldségeskertben Madárvédelmi és telepítési ismeretek A kert élőlényeinek és anyagainak vizsgálata Élet a tavaszi kertben. A tulipán felépítése, élete. A kert gyakori állatai: a földigiliszta, a burgonyabogár és a májusi cserebogár testfelépítése, életmódja, kártétele és az ellene való védekezés. Gyűrűs férgek, ízeltlábúak, rovarok, bogarak közös jellemzői. Állatok a házban és a ház körül A háziasítás története Legkedvesebb és legjelentősebb háziállataink: kutya, házimacska, házi sertésszarvasmarha, Ló, házi tyúk, házi kacsa, házi méh testfelépítése, életmódja és hasznosítása. A háziállatok testanyagainak, termékeinek, szerepe az emberi táplálkozásban. Háziállatok tenyésztése. A házban és a ház körül élő állatok: füsti fecske házi veréb, feketerigó és a házi galamb, házi egér, vándorpatkány, házi légy Virágtakaró levél, ivarlevél, lepellevél, leples virág, mellékeres levél, szárölelő levél, megporzás, megtermékenyítés, Bőrizomtömlő, féregmozgás, gyűrűsféreg, korhadékevő, átalakulás nélküli fejlődés ízeltlábúak, bogarak, rovarok, vedlés, biokert, biokultúra, biológiai és mechanikai védekezés - A megismert állatok rendszerezése a megfelelő állattani halmazokba. - Ábrák fő részeinek megnevezése: virág, termő, porzó, termés (csonthéjas, alma, bogyó, sok magvú bogyó, felfújt bogyó, hüvely), levél, hagyma, főgyökérzet, mellékgyökérzet - A témakörben tanult növények és állatok felismerése, megnevezése, jellemzése (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan) - A zöldség és gyümölcsfélék táplálkozásban betöltött szerepének ismerete. - Tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek. háziállat gerinces, emlős, ujjon járó, húsevő, ragadozó fogazat, tépőfog, ragadozó életmód páros ujjú patás, mindenevő, agyar, növényevő, tülkös szarv (tülök, szarv), összetett gyomor, kérődzés, páratlanujjú patás, madár, fészekhagyó fiókák, kapirgáló láb, begy, lemezes csőr, úszóláb, nyaló-szívó szájszerv, Intenzív állattartás rovarevő, fészeklakó fiókák, állandó madár, költöző madár, betegségterjesztés 7

8 Témakör, tartalom Állatok a házban és a ház körül Kedvtelésből tartott állatok: hullámos papagáj, tengerimalac Állati eredetű anyagok vizsgálata Gerincesek, emlősök, madarak közös jellemzői. Követelmények rágcsáló, rágcsáló fogazat, szapora állat, magevő, kapaszkodóláb, - Ábrák fő részeinek megnevezése: összetett gyomor, kapirgáló láb, úszóláb, csőr, lemezes csőr, meszes héjú tojás - Fogazatok: (szarvasmarha, házi sertés, kutya, macska, házi egér) - A megismert állatok felismerése, neve, rendszerezése, jellemzése (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan), emberhez való kapcsolata. - Legyen tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival Készítette: Szabóné Déri Ágota, (biológia tanár) 8

9 Természetismeret 6. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám : 55 óra Heti óraszám: Egyik félévben 2 óra, Másik félévben 1 óra Javasolt óraterv: Témák Új tananyag feldolgozása Óraszámok felosztása Gyakorlás, kísérletezés, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összes óraszám Év eleji ismétlés I. Élet az erdőben II. Füves területek élővilága III. Vizek, vízpartok élővilága Hazánk nagy tájai I. Hazánk nagy tájai II. Év végi ismétlés Témakör, tartalom / Javasolt kiegészítő anyagok dőlt betűvel jelölve/ Élet az erdőben Hazai erdőségeink földrajzi helye, kialakulása, gyakori erdőtípusaink jellemzői. Az erdőszintek legjellemzőbb növényei: Lombhullató fák : kocsánytalan tölgy, bükkfa Lombhullató cserjék: Kökény, gyepűrózsa Örökzöld fa: erdei fenyő Az erdő aljnövényzete: a hóvirág, az orvosi tüdőfű és az erdei pajzsika Mindenütt az erdőben: a mohák Témakör, tartalom Élet az erdőben Ezen növények faji jellemzői, igényei, testfelépítésük és hasznosításuk. Követelmények / A minimum követelmények normál, az optimum követelmények dőlt betűvel jelölve/ Az erdő növényei és állatai közötti kapcsolatok összefüggésének ismerete. Az erdő életközösség. Jellemző erdőtípusaink: lombos erdő (tölgy, bükk), fenyőerdő. Erdőtípusaink előfordulása. Az erdő szintjei Az erdő környezeti tényezőinek jellemzői. erdő, lombhullató növény, táplálkozási lánc, egylaki, zárvatermő, kétszikű növény, barkavirágzat, makktermés, cserje, tüske, ágtövis, csonthéjas termés, csipkebogyó, összetett levél, örökzöld, nyitvatermő, szélporozta, szárnyas mag, tűlevél, egyszikű, lepellevél, leples virág, virágtalan növény, Követelmények gyöktörzs, harasztok, mohák, gombák, gombatest, termőtest, tönk, kalap, gombafonal, spóratartó lemez, spóra, gallér, bocs- 9

10 Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca testfelépítése, életmódja. A gombafogyasztás szabályai Gombák, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Az erdő állatainak: Szarvasbogár, gyapjaslepke, koronás keresztes pók, közönséges kullancs, éti csiga, erdei egér, erdei vöröshangya, széncinege, fülemüle, nagy fakopáncs, keleti sün, közönséges denevér, erdei fülesbagoly, vörös róka, vaddisznó, gímszarvas (vagy őz) faji jellemzői, testfelépítése, életmódja, élettere és szerepe az erdő életében. Ízeltlábúak, rovarok, lepkék, bogarak, pókszabásúak, puhatestűek, csigák, gerincesek, emlősök, madarak Az erdő haszna és védett értékei. Az erdő gazdasági, szociális és környezetvédelmi szerepe, veszélyeztetettsége. A Bükki és a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Az erdő élőlényeinek vizsgálata Füves területek élővilága kor, - A gombák csoportosítása: Korhadéklakók, együtt élők, lebontók, élősködők - Ismerjék a gombafogyasztás szabályait. - A megismert élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kategóriába. - Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult fajokat. - Ismerje testfelépítésüket, életmódjukat. kérődző, összetett gyomor, agancs, agyar, védett rovar, kúszóláb, véső alakú csőr, odulakás, rovarevő, rovarevő fogazat, téli álom, védett állat, pókszabásak, pókok, átalakulás nélküli fejlődés, ragadozó életmód, rejtett életmód, élősködés, betegségterjesztés, puhatestű, csigák, köpeny, zsigerzacskó, szapora állat, ujjon járó, tépőcsőr, markoló láb, ragadozó madár, vetélőujj, bagolyköpet, Nemzeti Park - A témakörben tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kategóriába. - Ábrák fő részeinek megnevezése: Makktermés, csonthéjas termés, kúszóláb, lombos moha, erdei csiperke, éti csiga, koronás keresztes pók, összetett gyomor, - Fogazatok: (őz, vaddisznó, róka, sün) - A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzésük (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan) - Az erdő élőlényeiből egy 3 tagú tápláléklánc összeállítása. - Az erdő pusztulásának okai. - Az erdei kirándulások során elvárandó környezetvédő magatartás ismerete. - Az életmód-táplálkozás testfelépítés összefüggései Gyakorlati vizsgálódásokhoz szükséges eszközök balesetmentes használata. A rétek élővilága, környezeti tényezői, életfeltételei. A rét életközösség. A rétek két fő típusának megnevezése (csapadékmennyiség alapján) A környezeti tényezők jellemzői Füves területek élővilága A füves puszták jellegzetes növényeinek: angolperje, nádperje, réti sás, réti boglárka Mező, rét, legelő, kaszáló, szántóföld, széna, 10

11 (vagy a mocsári gólyahír),mezei zsálya, pongyola pitypang, parlagfű előfordulása, igénye, faji jellemzői. Az egyszikűek, kétszikűek, zárvatermők közös jellemzői. Az életközösség állatainak: olasz sáska, zöld lombszöcske, mezei tücsök, fürge gyík vakondok zöld varangy, mezei nyúl, mezei pocok, fácán, vetési varjú, egerészölyv külleme, szervezete, életmódja, egyedfejlődése Ízeltlábúak, rovarok, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök közös tulajdonságai A füves területek jelentősége. A füves területek veszélyeztetettsége, gondozása, védelme. A Körös-Maros Nemzeti Park. Vizek, vízpartok élővilága A vizek, vízpartok életfeltételei A vizek parányi élőlényei: az óriás amőba, a zöld szemes ostoros, a papucsállatka és a baktériumok (felépítésük, életmódjuk, jelentőségűk) Vízben élő növények, állatok: fonalas zöldmoszat, hínáros békaszőlő, apró békalencse, folyami, ill. a kecskerák, tavi kagyló, orvosi pióca, ponty, leső harcsa, külleme, testfelépítése, életmódja, táplálkozási kapcsolatai. Vizek, vízpartok élővilága Vízparti fák: a fehér fűz és vízparti lágyszárúak: a nád és a gyékény külleme, testfelépítése, hasznosítása A vízpartok legjelentősebb állatai: Szitakötők, szúnyogok, kecskebéka, vízi aljfű, szálfű, szalmaszár, kalászvirágzat, bugavirágzat, szemtermés, fészekvirágzat, kaszattermés, ajakos virág, allergiát okozó növény, - A megismert növények rendszerezése a megfelelő rendszertani halmazokba. - A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzése (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan). egyenesszárnyúak, ugróláb, kifejlés, hüllő, vedlés, változó testhőmérséklet, szarupikkelyes bőr, lágy héjú tojás, ásóláb, állandó testhőmérséklet, kétéltű, - Ábrák fő részeinek megnevezése: Szemtermés, fogazatok (mezei nyúl, vakondok) - A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzésük (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan) - Az életmód-táplálkozás, testfelépítés összefüggései - A mezei állatok rendszertani besorolása - A füves területek élőlényeiből egy háromtagú tápláléklánc összeállítása. gyepfeltörés, vízgazdálkodás, vegyszerhasználat, talajművelés, növényápolás A víz, vízpart életfeltételeinek hasonlóságai, különbségei. Tudja, hogy víz, vízpart egy életközösség. Fogalmak, szakkifejezések: Egysejtű, kettéosztódás, lebontó szervezetek, önálló táplálkozás, hínárnövények, többsejtű telepes testfelépítés, édesvízi plankton, rákok, kopoltyú, kagylók, bőrizomtömlő, halak, oldalvonal, úszóhólyag Toktermés, kétlaki növény, egyivarú virág, barkavirágzat, torzsavirágzat, termős virágzat, porzós virágzat, kétivarú virág, bugavirágzat, átváltozás, szúró-szívó szájszer, kétéltű, átalaku- 11

12 sikló, fehér gólya, tőkés réce, barna réti héja, vidra külleme, testfelépítése, életmódja. Ízeltlábúak, rovarok, rákok, puhatestűek, kagylók, gyűrűsférgek, gerincesek, halak, kétéltűek, madarak, zárvatermők, egyszikűek, kétszikűek A vizek öntisztulása, védelme. Tavak, folyók területén kialakított nemzeti parkok: a Fertő- Hansági és a Duna-Dráva nemzeti park természeti értékei. Híres természettudósaink: Kitaibel Pál és Hermann Ottó A vízszennyezés forrásai, következményei. A vízi világ élőlényeinek vizsgálata lásos fejlődés, tüdő, gázlóláb, csűd, ék alakú csőr, - A tanult fajok felismerése, megnevezése, jellemzése (algoritmus alapján tanári segítséggel, önállóan) - A témakörben tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani csoportba. - Az életmód-táplálkozás, testfelépítés összefüggései Víz körforgás, a vizek öntisztulása Ábrák fő részeinek megnevezése: Papucsállatka, zöld szemes ostoros, óriás amőba, folyami rák, ponty, gázlóláb A tanult élőlények segítségével egy 3 tagú tápláléklánc összeállítása. - A 2 természettudós nevének ismerete. - Értse a természetvédelem jelentőségét. Készítette: Szabóné Déri Ágota biológia szakos tanár Készítette: Zsikla Mária földrajz szakos tanár Magyarország I. Az Alföld Tökéletes síkságai Homokbuckák vidékén kialakulása: süllyedés, tengerelöntés, feltöltődés fő részei: Mezőföld, Duna-Tisza köze, Tiszántúl folyói: Duna, Tisza és mellékfolyói: Bodrog, Sajó, Körös, Maros, szigetei: Csepel, Mohácsi, éghajlata: szélsőséges, gyakori az aszály, okai természeti kincsei: kőolaj, földgáz, meleg (termál) víz, gyógyvíz, feldolgozó iparágai: vegyipar, hőerőmű kialakulás módja: folyók egykori ártere volt tájai: Nagykunság, Hortobágy Hortobágyi N. Park: első volt, világörökség része szikes puszta, szikes tavak, ősi magyar állatok pásztormúzeum, Kilenclyukú-híd Kiskunság kialakulása: Ős-Duna hordalékkúpja a szél buckákat, futóhomokot hozott létre Kiskunsági N. P. : nem összefüggő, bugaci ősborókás, Pásztormúzeum, Tőserdő (Holt-Tisza ága), homoki növények, állatok, Árvíz-belvíz és aszály elleni védelem 12

13 Élet az Alföldön Kisalföld Alpokalja Dunántúli-dombság Élet a dombvidékeken Magyarország II. Dunántúli-középhegység Élet a hegységekben Keleti-nyugati főcsatorna, legfontosabb termesztett növényei: búza, kukorica, cukorrépa, paprika, hagyma, szőlő, kajszi-és őszibarack, rizs, tenyésztett állatai: sertés, baromfi élelmiszeripar: malom, cukor, hús, konzerv városok: Debrecen: második legnépesebb városunk, Szeged: Pick, Kecskemét: Kodály Z. felszínének, éghajlatának termesztett növényeinek, tenyésztett állatainak összehasonlítása az Alföldével, a különbségek okai, legnagyobb városa Győr a vizek városa, miért? Audi, Rába-gyár, keksz, M1-es, Részei: Soproni- Kőszegi-hegység, Zalaidombság, Éghajlata: sok csapadék, kevesebb napsütés, okai, Termesztett növényei: cukorrépa, takarmánynövények szarvasmarha tej-cipőipar, sok erdő faipar, Jelentős idegenforgalom, Sopron- Tűztorony, Kőszeg- Jurisics vár, fertőrákosi kőfejtő, gyógyfürdők, határai: Sió, Balaton, Zala, Dráva részei: Zalai-, Somogyi-, Tolnai-dombság Mecsek, ásványkincsei: kőolaj, földgáz, feketekőszén éghajlata: a Zalai-dombság a legcsapadékosabb tájunk, kelet felé nő a napsütéses órák száma Őrségi N. P., Termesztett növényei: búza, kukorica, cukorrépa, állatai: sertés, szarvasmarha, városai: Pécs Zsolnay- porcelán, Kaposvár, részei: Bakony, Vértes, Dunazug: Gerecse, Pilis, Budai, Velencei-hegység, Dunakanyar, Visegrádi-szoros, kőzetei: mészkő, dolomit, tavai: Balaton, Velencei ásványkincsei: barnakőszén, bauxit, mangánérc ipara: hőerőművek, alumíniumgyártás, papír, porcelán (Herend), üveg, tégla, cserép, cement, városai: Esztergom Bazilika, Visegrád Mátyás palotája, Szentendre skanzen, Veszprém vár, viadukt, határai, méretei, félsziget fogalma, Tihanyi- fsz., 13

14 A Balaton Északi-középhegység Élet a hegységben Aggtelek öböl fogalma, Kis-Balaton, Balaton- Felvidéki N. P., idegenforgalmi nevezetességek: Tihanyi Apátság, I. András, Balatonfüred Jókai-villa, Anna bál, Szent György-hegy bazaltorgonái Keszthely Festetics-kastély, Georgikon, Tüskevár határai: Dunától a Bodrogig részei: Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Aggteleki-karszt, Cserehát, Zempléni- hg kőzetei: mészkő, andezit, éghajlata: leghűvösebb és leghidegebb tájunk, okai, folyói: Ipoly, Zagyva, Sajó, Bodrog, nemzeti parkjai: Bükki, Aggteleki, történelmi borvidékei: Tokaj, Eger, ásványkincsei: lignit, barnakőszén, rézérc, fő iparvidéke: Borsodi- medence (Sajó-völgye) ipara: vegyipar, gépipar, építőanyag ipar, városai: Miskolc, Eger, idegenforgalmi látnivalók: egri vár, Lillafüred, Miskolctapolcai barlangfürdő, Szalajka-völgy, világörökség, nemzeti park, Baradla-, Domica, Béke-barlang, cseppkőképződés módja, felszín alatti karsztformák: függő-, álló- cseppkőoszlop, barlangi patak, barlang, Csillagvizsgáló, Óriások terme, felszíni karsztformák: víznyelők, dolinák, karmező, kopár fennsíkok, forrás 14

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Biológia,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ 2 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntünk a 2012/2013. tanév biológia tantárgyi versenyének megyei döntőjén! Gratulálunk az iskolai fordulón elért eredményedhez,

Részletesebben

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról!

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 2. Mutassa be a turizmus piaci rendszerét, azaz a turizmus szereplőit, jellemzőit,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

Életközösségek, rendszertan

Életközösségek, rendszertan 7.osztály, biológia heti 2 óra, 74 órára. Életözössége, rendszertan Cél A tananyag tudásrendszeréne felhasználásával a tanuló atív tevéenyedtetése során fejleszteni a ulcsompetenciához tartozó észségeet,

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL

TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNKBŐL 9. évfolyam belker tagozat (2012/13.tanév) I. TÉRKÉPÉSZET ÉS CSILLAGÁSZAT 1 A térképi ábrázolás 2. Mérések a térképen 3. Naprendszer helye, a Nap 4. Naprendszer bolygói 5. Föld mint égitest, a Föld mozgásai

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2017/2018. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2017/2018. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola: Csapatnév: 4. osztályos

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Hegyi Árpád Szent István Egyetem MKK, KTI Halgazdálkodási Tanszék 1. óra Alapfogalmak, vizeink jellemzése és csoportosítása Vizeink csoportosítása

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Megvalósítás helyszíne Döntés a pályázatról Támogatási feltétel Támogatási összeg Támogatási összeg tartalék-listán PTKF/226/2014. Nádas-tó Környezetvédő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Tesztfeladatok Egyszerű

Részletesebben

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz Bidló Bidló András: András: A Kárpát-medence természeti földrajza Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz A világegyetem

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4. A légköri erőforrások és a vízvagyon Dr. Dömsödi, János Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4.: A légköri erőforrások és a vízvagyon Dr. Dömsödi,

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják.

A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják. A szõlõtõkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják. Az élettanilag hatékony környezeti tényezõk összessége az ökológiai környezetet alkotják. Fény, hõ, víz, oxigén, széndioxid, ásványi

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Név: Kvaszingerné Prantner Csilla Szak: Informatika Évfolyam: III. Tartalomjegyzék Az Aggteleki Nemzeti Park szövegrésze... 3 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park... 3 Tihany...

Részletesebben

Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny

Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny Csorba György természettudományos feladatmegoldó verseny Név: Iskola: Biológia, 3. forduló I. feladat: Karikázd be a helyes megoldást! 14 pont 1. Mi a placenta? 1) méh 2) méhnyak X) méhlepény 2. Hol él

Részletesebben

1. feladat. név. KerekEmese 2013/2014 Harmadik forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Márc. 14. város

1. feladat. név. KerekEmese 2013/2014 Harmadik forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Márc. 14. város A harmadik fordulóban széles körű ismeretitekre lesz szükség. A feladatok főként a természetismeret témaköreit érintik, többször kiegészítve a saját tapasztalataitokkal. Jó munkát, a legjobban teljesítő

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

" j e z ő v e e r. s z

 j e z ő v e e r. s z s z " j e z ő v e e r k y " A z é l m é n e E G É S Z N A P O S K I R Á N D U L Á S O K K é r j ü k v á l a s s z o n! Märchenland Meseország Vannak mesék, amelyek életre kelnek, és mi is részeseivé válhatunk!

Részletesebben

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok A vizek élővilága Ez a téma a 6. osztályos természetismeret része. A Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínű élet című kiállítás egyik fejezete éppen ezzel a témával foglalkozik. Több tankönyvkiadó

Részletesebben

Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a vízkészlet-gazdálkodás területén

Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a vízkészlet-gazdálkodás területén Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a vízkészlet-gazdálkodás területén Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő 2013.07.03. KLING ZOLTÁN DR. DOBI LÁSZLÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Földünk és környezetünk 8. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Tóth Géza A kiadvány KHF/997-11/2009. engedélyszámon 2009.04.17. időponttól tankönyvi engedélyt kapott

Részletesebben

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 12. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Térképi azonosít Területkód Név ó Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 63 HUAN20001

Részletesebben

Iparjogvédelem és agrárpolitika

Iparjogvédelem és agrárpolitika Iparjogvédelem és agrárpolitika Kókai Kunné dr. Szabó Ágnes OMÉK 2011. szeptember 29. Az EU min ségpolitikája Közösségi agrárpolitika 509/2006/EK tanácsi rendelet a mez gazdasági termékek és az élelmiszerek

Részletesebben

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg Igényelhet legmagasabb támogatási összeg A B C D E F 1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által összesen 2. A 30 000 000 20 000 000 10 000 000 5

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA 1 FELADATLAPOK BIOLÓGIA Emelt szint 9-10. osztály Tanári segédanyag Dr. Árendás Vera 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó, balesetvédelem...3. oldal II. Morfológiai feladatlapok...5. oldal 1. feladatlap: A gombák

Részletesebben

XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei forduló. Földrajz. Szép vagy Magyarország! április 4. Giriczné Kulcsár Anita

XLII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Megyei forduló. Földrajz. Szép vagy Magyarország! április 4. Giriczné Kulcsár Anita Földrajz Szép vagy Magyarország! A verseny ideje: Készítette: 2017. április 4. Giriczné Kulcsár Anita 1. Hazánkkal szomszédos országok (4 perc) a) Tegyétek helyes sorrendbe az összekeveredett betűket úgy,

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991. Megjelent Rendelési sorszám. Aggteleki-hegység

MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991. Megjelent Rendelési sorszám. Aggteleki-hegység MAGYARORSZÁG GEOLÓGIAI ALAPSZELVÉNYEI Tájegységek szerint 1985 1991 Megjelent Rendelési sorszám Tájegység, földtani formáció Földtani kor Szerző Megjelenés éve magyar angol orosz szöveggel Aggteleki-hegység

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET - 1 - KERETTANTERV SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÉS RÉSZKÉPESSÉGZAVARRAL KÜZDŐ) INTEGRÁLT OKTATÁSÁHOZ KÖRNYEZETISMERET 1-4. OSZTÁLY NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

GEOGRAFIKUS MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK. AMIT konferencia, New York Bori István, KKM

GEOGRAFIKUS MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK. AMIT konferencia, New York Bori István, KKM GEOGRAFIKUS MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK AMIT konferencia, New York 2018.06.09. Bori István, KKM istvan.bori@mfa.gov.hu Mi a hungarikum? Minden olyan dolog, amelyet a magyarországi lakosság maga is magyarnak,

Részletesebben

Magyarország vízrajza

Magyarország vízrajza Magyarország vízrajza Magyarország felszíni vízkészletének 90%- át a szomszéd országokból érkező folyók hozzák hazánk területére. A behozatal kedvezőtlen hatása, hogy a vizekkel együtt jelentős mennyiségű

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Módosítás a 2013. január 31-én közzétett változathoz képest Ebben a helyi tantervi ajánlásunkban a korábban megjelenthez képest két témakört átcsoportosítottunk az egyes évfolyamok között, melyben tükröződnek

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

Budai-hegys. hegység

Budai-hegys. hegység Budai-hegys hegység Budai hegység a Dunánt ntúli középhegysk phegység g legösszet sszetöredezettebb hegysége ge a Benta, az Aranyhegyi patak és s a Duna között k terül l el. Felépítése változatos: v mészkm

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

Forrás:

Forrás: Forrás: http://cms.sulinet.hu/get/d/2d67b1e8-cfd4-4d3f-bb07-e1ad606f5f63/1/7/b/large/k0292.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg

Részletesebben

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru I. Gombák (10 pont) A következő tesztkérdések az alább felsorolt, hazánkban is élő nyolc gombafajjal kapcsolatosak. óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba lila pereszke sárga kénvirággomba

Részletesebben

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK VÍZBUROK A földfelszín 71%-át víz borítja! Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban

A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban A természet ébredése avagy tavasz a Tolvaj árokban Készítette: okl. erdőmérnök-tanár I.évf.erdőpedagógia szakos hallgató NymE Roth Gyula Gyakorló SZKI és Kollégium A résztvevők: A természet ébredése című

Részletesebben

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELDTOK 2004 z írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

2004. ÉVIPROGRAMJA AZ MVSC

2004. ÉVIPROGRAMJA AZ MVSC 2004 JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS H 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 H K 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 K SZ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 SZ CS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 CS P 2 9 16 23 30

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 10. Munka. formák. CSM (4 fő)

Szaktárgy / évfolyam: Természetismeret 10. Munka. formák. CSM (4 fő) Készült: Bózsóné Szabó Ágnes pályamunkája alapján Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ger Kerettantervi modul / témakör: IX. akóhelyünk, Magyarország tanegység témája: Magyarország

Részletesebben

II. hazánk élôvilága. 1. Ökológiai alapismeretek. A szén körforgása. populáció

II. hazánk élôvilága. 1. Ökológiai alapismeretek. A szén körforgása. populáció II. hazánk élôvilága 1. Ökológiai alapismeretek A szén körforgása A növényeket azért hívjuk termelőknek, mert képesek a fotoszintézis folyamata során a légkörből vett szervetlen szén-dioxidból saját szerves

Részletesebben

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj és védelme Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj nagyon fontos természeti erőforrása az emberiségnek, és a nemzeteknek is. Bosznia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer 1998-2001 Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Részletesebben

Szakköri tanulói munkafüzet

Szakköri tanulói munkafüzet Szakköri tanulói munkafüzet Biológia 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Heiling Jolán 1 TARTALOM MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK... 2 1. FÉNYMIKROSZKÓP ÉS MIKROSZKÓPI TECHNIKÁK... 4 2. BAKTÉRIUMOK

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Magyarország tájföldrajza

Magyarország tájföldrajza Magyarország tájföldrajza Tájtípusok és tájak A tájtípus genetikailag egymáshoz szorosan kapcsolódó, homológ ökológiai fáciesekből, ill. ezek csoportjaiból tevődik össze általánosított, fiktív fogalmi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. I. Madárhang felismerés. 5 pont/

Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. I. Madárhang felismerés. 5 pont/ Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 101 pont Elért pontszám: Helyezés: I. Madárhang felismerés. 5 pont/ Hallgassátok meg figyelmesen

Részletesebben

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása A megtelepedés okai Városi vadgazdálkodás IV. előadás: A városi területeken előforduló fajok Alkalmazkodás az emberi civilizáció egyébként zavaró, káros körülményeihez Az urbanizálódás szelekciós tényező

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

A fatörzs jellemző metszetei és felépítése

A fatörzs jellemző metszetei és felépítése FA Dr. JÓZSA Zsuzsanna 2007. február 27. Élőfa FA Faanyag arbor lignum (latin) dendron δέντρο xylon ξύλο (görög) tree wood, timber (angol) Baum Holz (német) albero legno (olasz) arbre bois (francia) boom

Részletesebben

BZ_BD85795 Hangya megfigyelõ farm 4 480 Ft BZ_BD85801 Betzold természetmegfigyelõ készlet 3 920 Ft

BZ_BD85795 Hangya megfigyelõ farm 4 480 Ft BZ_BD85801 Betzold természetmegfigyelõ készlet 3 920 Ft BD 064 BIO i Doctum interakítv tananyag Biológia tantárgy 25 000 Ft SJ_BD 016 Növények fóliasorozat 39 690 Ft SJ_BD 017 Állatok fóliasorozat 39 690 Ft SJ_BD 018 Emberek fóliasorozat 39 690 Ft SJ_BD 025

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 2016. április 26.

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 2016. április 26. Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 2016. április 26. I./ Az intézmény környezeti nevelési és/vagy fenntarthatóságra nevelési szempontú bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Az iskolánk

Részletesebben

(73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren

(73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren (73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren Digital publication of the 1:200,000 scale agricultural soil map on the georgikon map talajtan@georgikon.hu

Részletesebben