Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje"

Átírás

1 BME GTK Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser Program Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje dr. Tóth Lajos egyetemi docens

2 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A termékeknek a létrehozásuk helyéről el kell jutniuk a felhasználóhoz. Azt a módot, ahogy a termékek a gyártótól eljutnak a fogyasztóhoz, továbbá azokat a módszereket, amelyekkel az eljutás módját kialakítjuk és irányítjuk, fizikai disztribú- ciós (elosztási) csatornának, ezek összességét pedig a fizikai disztribúció csatorna-rendszerének rendszerének nevezzük.

3 Az elosztási csatornák típusai Közvetlen Közvetett Termelők (1,2,,T) Termelők (1,2,,T) Nagykereskedő Fogyasztók (1,2,,K) Fogyasztók (1,2,,K) dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

4 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A disztribúciós csatornarendszer elemekből és az elemek közötti kapcsolatból áll. A rendszer elemei: feladóhelyek (termelőüzemek); fogadóhelyek (fogyasztók); raktárak (depók). A kapcsolatok: közlekedési útvonalak (közút, vasút, vizi út stb.); információs csatornák.

5 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az értékesítési rendszerek felépítése, struktúrája alapvetően kétféle lehet: közvetlen (direkt) vagy közvetett (indirekt), ill. ez utóbbi több lépésben. A kereskedelmi lépcsők száma eszerint a közvetett rendszerben: lehet két- vagy többlépcsős.

6 KÖZVETLEN KÖZVETETT Direkt Kvázi direkt Kétlépcsős Többlépcsős Termelő Termelő Termelő Termelő Nagykereskedő Nagykereskedő Nagykereskedő Kiskereskedő Kiskereskedő Kiskereskedő Fogyasztó Fogyasztó Fogyasztó Fogyasztó dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

7 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A gyakorlatban elterjedőben van a tisztán közvetlen vagy közvetett rendszereken kívül a vegyes elosztási rendszerek térhódítása. E csatornastruktúrák vegyítik a direkt és az indirekt elemeket, s ezáltal kísérlik meg az egyes megoldások előnyeit megtartva azok hátrányait valamelyest csökkenteni.

8 A fizikai elosztási csatornák jellemzői A fizikai disztribúciós csatorna a kezdő és végpontokból (terminálok), a közöttük elhelyezkedő köztes pontokból (raktárak, depók), valamint az ezeket összekötő élekből (szállítási kapcsolatok) áll. dr. Tóth Lajos: Logisztika alapjai. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

9 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A disztribúciós csatornáknak két dimenziója van: 1. A vertikális tagoltság azt mutatja, hogy hány lépésben lehet eljutni az induló pontból (termelőhely) a végpontba (fogyasztó). A szokásos struktúrák 1-4 lépcsősök. 2. A horizontális tagoltság arra utal, hogy hány hasonló funkciójú pont van a disztribúciós csatorna egy-egy lépcsőjében (pl. hány regionális raktár van a rendszerben.).

10 entje dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsm Az elosztási rendszerek jellemzői: Közvetlen elosztás: gyors és megbízható szállítási módot igényel; akkor gazdaságos,, ha a rendelési tételek nagyok, kocsirakományt kitevők; különösen alkalmas érzékeny és drága árukra, mert az árukezelések száma minimális; jó, lehetőleg elektronikus információs kapcsolatot igényel a gyártó és a vevő között; az áru készletezési költségei alacsonyak; kis rendelési tételnagyság esetén (pl. csomagküldő rendszer) a választott szállítási módban (posta) az áru ellenőrzési lehetősége a továbbítás alatt nehezen oldható meg; az alkalmas szállítási megoldások igen költségesek.

11 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje entje Közvetett elosztás: az áru eljutási útja a termelőtől a fogyasztóig hossz- abb ideig tart, mert a rendszerben köztes raktárak is vannak, ugyanakkor a rendelés teljesítésének ideje a közvetlen rendszernél is kisebb lehet, hiszen a regio- nális raktárak közelebb vannak a fogyasztókhoz; a termelők és a raktárok közötti átszállítás a nagy tételnagyság miatt olcsó, ezért bár a szállítási teljesít- ményigény e rendszerben az előzőnél általában na- gyobb, az összes szállítási költség alacsonyabbra adódik; a raktározási költségek nagyobbak; a rendszerben lévő készlet mennyisége nagyobb, mint a direkt rendszerben, s ezért a készletezési költ- ségek is magasabbak.

12 A B TR TR TR TR TR Jelölések: KR KR KR C KR TR = termelőüzemi raktár RR D RR KR = központi raktár RR = körzeti (regionális) raktár KI = kiszállítási raktár KI KI KI KI Vevők Vevők Vevők KI KI KI KI KI Vevők A = egylépcsős rendszer B = kétlépcsős rendszer C = háromlépcsős rendszer D = négylépcsős rendszer dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

13 gisztika menedzsmentje Az elosztási rendszerekbe bekapcsolt raktárfajták jellemzői dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási lo Raktár-fajta Termelőüzemi raktár Központi raktár Körzeti (regionális) raktár Kiszállítási raktár Telephelymegválasztás Termelésorientált Termelésorientált Szállításés piacorientált Piacorientált Tárolt cikkelemválaszték Termelési program szerint Igen nagy Közepes Egy cikkelemből tárolandó árumennyiség Nagy/közepes Nagy Közepes Automatizálási lehetőség Nagy Igen nagy Közepes Kicsi Kicsi Kicsi Raktárral szemben támasztott fő követelmény Megfelelő tárolási kapacitás Megfelelő tárolási kapacitás Nagy be- és kitárolási teljesítmény Szállítási szolgáltatások nyújtása a vevők számára

14 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az elosztási rendszerekbe bekapcsolt raktárak funkciójuktól, kapacitásuktól és földrajzi elhelyezkedésüktől függően lehetnek: Termelőüzemi készáru raktárak: ezeknek többnyire csak kiegyenlítő szerepük van a termelés és a kiszállí- tás között; Központi raktárak: ezekben általában egy vállalat teljes termékválasztékát tárolják. Ha a vállalatnak csak egy üzeme van, akkor azonos lehet a központi raktár és a termelőüzemi készáru raktár. Az ilyen raktárak feladata a termelés és az értékesítés közötti mennyiségi és időbeni kiegyenlítés;

15 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A körzeti (regionális) raktárak: feladatuk az ország egy adott körzetén belül amely több fogyasztói körzetből áll a termelés és az értékesítési piac közötti térbeli és időbeli kiegyenlítés, továbbá a megelőző és követő raktározási lépcsők tehermentesítése a készletek tárolása alól. A regionális raktárakban általában a termékválasztéknak csak egy részét tárolják. Kiszállítási raktárak: a raktári hierarchia utolsó lépcsőjét képezik,, egy adott körzethez vannak decentralizáltan hozzárendelve. Feladatuk a tárolt árumennyiség felosz- tása, kiszállítása a vevők mindenkori igényei szerint (komissiózás, túrajáratok összeállítása) azok kiszolgálá- sa.

16 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az elosztási csatornahálózat költségkonfliktusai Az elosztási hálózat kialakításakor számos kérdésre kell választ keresnünk. Ezek közül a fontosabbak: 1. A vertikális tagoltságra vonatkozóan: hány lépcsőből álljon az elosztási hálózat (két-, háromlépcsős stb.); mi legyen az egyes lépcsőkben a depók szerepe (elosztó, gyűjtő stb.).

17 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje 2. A horizontális tagoltságra vonatkozóan: hány depót kell létrehozni az egyes lépcsőkben; hol legyenek ezek a depók; mekkora legyen az egyes depók mérete; hol húzódjon az egyes depók által kiszolgált terület határa. 3. Az alkalmazott elosztási stratégiára vonatkozóan: tiszta vagy vegyes rendszert kell-e kialakítani; ha a rendszer vegyes, merev vagy rugalmas legyen-e; ha a rendszer rugalmas, milyen elvek szerint működjön; az egyes lépcsők között milyen szállítási módokat alkalmazzunk.

18 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A horizontális tagoltság vizsgálata A fizikai disztribúciós rendszer horizontális tagoltságát az egyes elosztási lépcsőkben szereplő pontok (raktárak) száma jellemzi. A megérthetőség érdekében kétlépcsős, tiszta (vagyis nem vegyes elosztási stratégiájú) rendszert vizsgálunk. Ebben az esetben a termelő(k)től az áru először a körzeti raktárakba kerül, azokat pedig innen már a fogyasztók (boltok) kapják.

19 Költség (Ft) Összes disztr. költség Deponálási költség Szállítási költség Körzeti depók száma a rendszerben dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logi sztika menedzsm entje

20 A tapasztalat szerint egy akkora területű országban, mint Magyarország, általában 5-10 depó mellett kapjuk a legkisebb költségeket. Ennél kisebb depószám esetén a terítési, e felett a depóköltségek növekedése miatt kapunk a legkedvezőbbnél roszabb eredményeket. dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

21 A deponálási költségek vizsgálata A deponálási költségek alapvetően két részből állnak: a közvetlen raktározási költségekből (raktárak fix és változó költségei), valamint a raktárakban tartott készletek, mint lekötött forgóeszközök, költségeiből. dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási lo gisztika menedzsmentje

22 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A raktározási költségek A ratározás költségei szintén két fő részre bonthatók: -az állandó és -a változó raktárköltségekre. dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - Az állandó raktárköltségek mindenekelőtt a raktárak méretétől, valamint a raktártechnológia kialakításától függnek.

23 K ö l t s é g e k Változó költség Fix költség Raktárak mérete, forgalma dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsm entje

24 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az árukészlet költségei A raktárakban - annak érdekében, hogy a váratlanul fellépő igényeket is lehetőleg ki lehessen elégíteni - biztonsági készletet tartanak. A kifogyott készletek pótlását úgy kell megrendelni, hogy a pótlás beérkezéséig legyen még a raktárban minimálisan annyi készlet, hogy az átlagos igényt, sőt lehetőség szerint még az átlagost kismértékben meghaladó váratlan többletigényt is ki lehessen elégíteni.

25 Árukészlet Rendelési pont Biztonsági készlet Jelmagyarázat: Rendelési időpont Rendelés beérkezési időpont T L a b c -2σ -σ x +σ +2σ 84% 98% Áruhiány rizikója Idő dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsm entje

26 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A biztonsági készlet nagysága függ a megkívánt szolgáltatási színvonaltól. A biztonsági készlet, ha k azt jelenti, hogy a biztonsági készlethez a standardizált szórás hányszorosát adjuk hozzá, a következő összefüggéssel számítható: B = k.σ Valamint a készlet nagysága a rendelés időpontjában: B = L S. L+ k. σ L

27 Ha a raktározási és a készletezési költségeket együtt tekintjük,, az ábrán látható alakzatot kapjuk. Költségek Összes depóköltség Állandó költségek Készletköltségek Változó költségek Depók száma a rendszerben dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logi sztika menedzsmentje

28 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje entje A szállítási költségek vizsgálata A szállítási költségeket csökkenő exponenciális görbe jellemzi. A költségek csökkenthetőségének lehetőségét a rende- lési tételnagyság teremti meg. A fogyasztó általában kis tételt rendel, ez számára majdnem mindig előnyös (ha az utánpótlás biztos), hiszen nem kell raktároznia, pénzét idő előtt áruba fektetnie. A termelők a szolgáltatási színvonal fenntartása,, ver- senypozíciójuk javítása érdekében - amíg az túlzott szállítási költségráfordítással nem jár - vevőik ilyen irányú igé- nyét törekednek teljesíteni.

29 X Termelő üzem (Közp. raktár) Regionális depók Az átlagos járathossz: J e = k T N ahol: k = konstans, javasolt értéke 0,7-0,8; T = a terület nagysága; N = a területen lévő pontok száma. dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

30 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - Ha a területen több járatot kell indítani, akkor az alábbi képlettel becsülhetjük meg egy járat átlagos hosszát: ahol: Q N j k a = 1+ 0,7 a 1 + q N a = az eredeti területtel azonos területű négyzet oldalhossza; Q = a használt tehergépkocsik átlagos kapacitása; q = egy bolt átlagos rendelési mennyisége; J = az indított fordulók száma (J=N q/q). A kiszállítás költsége a depószámtól függően folyamatosan csökken. N J

31 Szállítási költségek (ezer Ft) A regionális depók száma az elosztási rendszerben dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

32 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az elosztási rendszerek modellezése Elosztás tervezése adott depóból A járattervezés célja - a fizikai disztribúció céljához hasonlóan - az előre meghatározott minőségi színvonal mellett az elosztási feladat leggazdaságosabb megszervezése, adott esetben előre rögzített személyi, anyagi feltételek mellett a legmagasabb szolgáltatási színvonal elérése.

33 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - A járattervezési probléma A járattervezési alapproblémát a következőképpen adhatjuk meg: 1. Adatok Ismertek a vevők (fogyasztók) igényei, q i Adott a depó (i = 0) helye; (i = 1,2,...,n); A depóban rendelkezésre állnak járművek, kapacitásuk egyenlő (Q), számuk korlátlan; Ismertek a "pontok" közötti távolságok (d ij ), továbbá az eljutási idők (t ij ).

34 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje 2. Cél Keressük azt a járattervet, amellyel valamennyi megrendelést ki lehet elégíteni a célfüggvény szerinti optimummal, a járműkapacitások betartásával. A célfügg- vény, vagyis az optimálás kritériuma többféle lehet: a járművek által befutott távolság (ez homogén járműpark esetén feltétlenül alkalmas optimálási cél); a járművek összes foglalkoztatási ideje (homogén járműpark esetén jó); a szállítási költségek (inhomogén járműparkra javasolható); az alkalmazott járművek száma (szintén homogén járműpark esetén javasolt).

35 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Az alapproblémát az adatok és a feltételek további részletezésével bővíteni lehet. A gyakorlati feladatokhoz leginkább a következő kiegészítéseket szokás figyelembe venni: Különféle kapacitások: pl. a járműteherbírás mellett figyeljük a járművek térfogatát is; a járművek napi foglalkoztathatóságának (időkapacitásának) korlátot szabunk; korlátozott járműszámmal dolgozunk.

36 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Heterogén járműparkkal tervezünk, melyek teherbírása Q (j = 1,2,...,m j j ) A vevők a járműveket csak meghatározott időinterval- lumokban, ún. "idő-ablakokban" fogadhatják: [a i,b ] i (i=1,2,...,n), itt a az árufogadási idő kezdete és b i i annak a vége az i-edik vevőnél; Időablakok a járművekre is felvehetők, vagyis az egyes járművek különböző időszakokban és időtartamban dol- gozhatnak; A nap folyamán a járművek több fordulót is teljesít- hetnek, ha ezt a napi foglalkoztatási idő megengedi.

37 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje Telephely kijelölése egylépcsős elosztáshoz Ezt a feladatot telepítési problémának nevezzük. A legegyszerűbb telepítési probléma - a depó centrumának kijelölése - tulajdonképpen az egylépcsős disztribúciós struktúra hálózatát alakítja ki. A feladat megoldásra számos módszer ismert. Ezek közül az egyik legismertebb a Steiner-Weber modell, amelyben a keresett telephely bárhol lehet.

38 dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje A szállítási költség két tetszőleges pont között a távolsággal arányosan változik, azzal lineáris kapcsolatban van. A feladat az összes szállítási költség minimalizálása: ahol: c q i n i= 1 ( ) 2 x u + ( y v ) K( x, y) = c q Min. i i - a szállítás önköltsége (az egységnyi szállítási munka költsége); - az i-edik relációban továbbított árusúly (ez lehet be- vagy kiszállítás) u,v i i - az i-edik pont koordinátái; x, y - a keresett centrum koordinátái. i 2

39 x (2) =60,0 y (2) =44, R Az optimális depóközéppontot az iterációs lépések számának növelésével, tetszés szerinti pontossággal meg lehet közelíteni. dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsm entje

40 D D 2 D A körzeti depókból ellátandó vevők többnyire a de- póknak a központtól távolabbra eső oldalán találhatók. dr. Tóth Lajos: Logisztika alapjai. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Tóth Lajos: Logisztika alapjai. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 3. Az elosztási lo 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje gisztika menedzsmentje

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről Sipos Sándorné Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA SZEREPE A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN HORVÁTH ADRIÁN 1

AZ INFORMATIKA SZEREPE A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN HORVÁTH ADRIÁN 1 AZ INFORMATIKA SZEREPE A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN HORVÁTH ADRIÁN 1 Összefoglalás Egy logisztikai szolgáltató gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a szolgáltatáshoz

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 2.

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

1. Logisztikai alapok modul

1. Logisztikai alapok modul LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 1. Logisztikai alapok modul A logisztika fogalma és története: A logisztika szó görög eredetű, a logo ~ gondolkodni (logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni) szóból

Részletesebben

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008.

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. LOGISZTIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK... 5 1.1. A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE... 5 1.1.1. A logisztika

Részletesebben

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Raktározás 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN...4 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI...12 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA...18 3.1. ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA...18

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Stágel Imréné Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Írta: KOVÁCS ZOLTÁN LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Kovács Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Optimalizálás

Részletesebben

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Bóna Krisztián BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésüzemi Tanszék Budapest, Bertalan

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája

Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája Logisztikai szolgáltatók menedzsmentje és informatikája Összeállította: Dr. Bokor Zoltán, főiskolai docens NYF Általános Közgazdaságtudományi Tanszék I. Logisztikai szolgáltatók, szolgáltatások 1. Logisztikai

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT)

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT) A proect kidolgozásában részt vett a Kassai Műszaki Egyetem Logisztikai- és Gyártórendszerek Tanszéke (KME-LGYT), valamint a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke (ME-ALT). A proekt céla

Részletesebben

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE A beszerzési logisztika mutatószámai Az elosztási láncba épülő raktárak helyzetüknél fogva mind beszerzési, mind értékesítési tevékenységet folytat(hat)nak.

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉK LEHETSÉGES JÖVŐBELI SZEREPKÖRE A KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁBAN

AZ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉK LEHETSÉGES JÖVŐBELI SZEREPKÖRE A KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁBAN AZ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉK LEHETSÉGES JÖVŐBELI SZEREPKÖRE A KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁBAN Kovács Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A BOR DISZTRIBÚCIÓS CSATORNÁINAK MARKETING SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE A BORVÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 3. sz. 2005. május június. p. 22 65. Tanulmánytár * Szállítási logisztika Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA HOZZÁRENDELÉSI FELADATOK LOGISZTIKAI RÁFORDÍTÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ OPTIMALIZÁLÁSA HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK ÚD LEVELEZŐ TAGOZAT LOGISZTIKA SZAKIRÁNY DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPEST, 2007 GYÖRFI ANDREA Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Vas Péter: Az utolsó kilométer problematikája a B2C elektronikus kereskedelmi üzleti modellben

Vas Péter: Az utolsó kilométer problematikája a B2C elektronikus kereskedelmi üzleti modellben Vas Péter: Az utolsó kilométer problematikája a B2C elektronikus kereskedelmi üzleti modellben Hivatkozás: http://mlbkt.hu/2011/03/az-utolso-kilometer-problematikaja-a-b2c-elektronikuskereskedelmi-uzleti-modellben/

Részletesebben