Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje"

Átírás

1 Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt. 3. (99) (30) takach 4. konzultáció: Szállítási feladat Mintafeladat. Két raktárban (feladóhelyek) rendre 20 illetve 25 raklap áru van, ezeket kell elszállítani három üzletbe (rendeltetési helyek), amelyek rendre 10, 20 illetve 15 raklap áruratartanak igényt. A szállítási költségek táblázata: F Hogyan szervezzük a szállítást, hogy minimális legyen a szállítási összköltség? Visszavezetés a hozzárendelési feladatra. Ez egy ös hozzárendelési feladat, F 1 -nek 25 sor felel meg, R 1 -nek 10 oszlop, stb. A feladat LP modellje A költségek és kapacitások: F Az LP model: A szállított mennyiségek: F 1 x 11 x 12 x F 2 x 21 x 22 x x 11 + x 12 + x 13 = 20 x 21 + x 22 + x 23 = 25 x 11 + x 21 = 10 x 12 + x 22 = 20 x 13 + x 23 = 15 2x x x x 21 + x x 23 min

2 LP modell általánosan 2 Adott m feladóhely: F 1,..., F m, és n rendeltetési hely: R 1,..., R n. Az i-edik feladóhelyen f i mennyiségű homogén áru áll rendelkezésre, ezeket kell elszállítani a rendeltetési helyekre. A j-edik rendeltetési hely r j árumennyiséget igényel. Feltételezzük, hogy a készletek és az igények összhangban vannak, azaz m f i = i=1 r j. Jelölje c ij az egységnyi áru szállítási költségét az i-edik feladóhelyről a j-edik rendeltetési helyre történő szállításkor: R 1 R 2... R n F 1 c 11 c c 1n F 2 c 21 c c 2n.... F m c m1 c m2... c mn Jelölje x ij az i-edik feladóhelyről a j-edik rendeltetési helyre szállítandó árumennyiséget: R 1 R 2... R n F 1 x 11 x x 1n f 1 F 2 x 21 x x 2n f F m x m1 x m2... x mn f m r 1 r 2... r n A következő feltételek azt fejezik ki, hogy a feladóhelyekről minden árut el kell szállítani, és a rendeltetési helyek igényét ki kell elégíteni: m x ij = R j (j = 1,..., n) i=1 x ij = F i (i = 1,..., m) x ij 0 (i = 1,..., m; j = 1,..., n) A célfüggvény, aminek a minimumát keressük, K = i=m c ij x ij min. Ez egy lineáris programozási feladat: mn változó, m + n feltétel. A mátrixos alak feleslegesen sok nullát tartalmaz, hiszen egy egyenlőtlenségben m vagy n 1-es szerepel, a többi elem nulla. Ezért célszerűbb a bázistáblánál tömörebb írásmód használata: disztribúciós táblázat. Ez nem jelent mást, mint hogy a költségmátrixban bekeretezzük azon viszonylatoknak megfelelő elemeket, ahol szállítunk és azt is melléírjuk, hogy abban a viszonylatban mennyit szállítunk. Tétel. Ha feladóhelyek száma m arendeltetési helyek száma n, akkor az (m+n) (mn)-es együtthatómátrix rangja m+n 1. Bizonyítás. Könyvben (2.1. Tétel). Tétel. A szállítási feladatnak mindig van lehetséges megoldása. Bizonyítás. A bizonyításban módszert is adunk egy lehetséges megoldás megkeresésére. (Disztribúciós módszer)

3 Disztribúciós módszer 3 A mintafeladaton: F F F F F F Disztribúciós módszer Válasszuk ki a C költségmátrix egy c ij elemét, s legyen A c ij elemet bekeretezzük, fölé írva x ij értékét. x ij = min(f i, r j ). Ha f i < r j, azaz x ij = f i, akkor az F i készlete kiürült, míg R j igénye x ij -vel csökkent. Ennek megfelelően az i-edik sort töröljük, r j -t pedig r j f i -re változtatjuk. Ha r j < f i, azaz x ij = r j, akkor az R j igényeit kielégítettük, míg F i készlete x ij -vel csökkent. Ennek megfelelően az j-edik oszlopot töröljük, f i -t pedig f i r j -re változtatjuk. Ha f i = r j : degeneráció, ld. később. Ezt ismételgetve m + n 2 lépés után egyetlen sor és oszlop marad, amit már egyszerre törölhetünk. Tehát mindig m + n 1 viszonylatban fogunk szállítani. Azon c ij ket, ahol szállítunk, kötött elemeknek, a többit szabad elemeknek nevezzük. Megjegyzés. Belátható (kell is, ld Tétel a könyvben), hogy az így kapott megoldás bázismegoldása a szállítási feladathoz tartozó LP feladatnak. Optimum létezése Tétel. A szállítási feladat célfüggvénye korlátos a lehetséges megoldások halmazán. Bizonyítás. Mivel n x ij = f i (i = 1,..., n), ezért K = c ij x ij i=m c ij x ij i=m max c ij x ij = max c ij j j és ez már konstans. = i=m i=m max c ij f i, j i=m x ij = Megjegyzés. A könyvbeli bizonyításban durvább becslés szerepel.

4 Optimális-e az aktuális program? 4 A mintafeladat LP modellje: Duálisának feltételrendszere: x 11 + x 12 + x 13 = 20 x 21 + x 22 + x 23 = 25 x 11 + x 21 = 10 x 12 + x 22 = 20 x 13 + x 23 = 15 2x x x x 21 + x x 23 min u i + v j c ij (i = 1,..., m; j = 1,..., n), ahol az u i -k a sorokhoz, v j -k az oszlopokhoz tartozó változók. Ismert, hogy ezek előjelkötetlen változók, mert egyenleteknek felelnek meg. A feltételrendszer eltérésvektorokkal: u i + v j + δ ij = c ij (i = 1,..., m; j = 1,..., n), ahol δ ij 0. A duál feladat eltérésvektorának azon komponensei nullák lesznek, amelyeknek megfelelő primál változók a programban vannak, azaz ha x ij kötött elem, akkor δ ij = 0, azaz u i + v j = c ij. Módszer. 1. Adjunk meg olyan u i és v j elemeket, hogy a költségmátrix kötött c ij elemeire u i + v j = c ij teljesüljön. Ebben az egyenletrendszerben van egy szabad változó, így egy ismeretlen értéke szabadon választható. Szokásosan: u 1 = Képezzük azt a mátrixot, amelynek elemei Nyilvánvalóan δ ij = 0 a kötött elemeknél. δ ij = c ij u i v j. 3. Ha minden δ ij 0, akkor a duál feladat egy lehetséges megoldásáról van szó, ami azt jelenti, hogy a primál feladat aktuális megoldása, tehát az aktuális szállítási program optimális. Ha nem JAVÍTÁS. Mintafeladat. u i -k és v j -k meghatározása: meghatározása: v 1 = 2 v 2 = 4 v 3 = 5 u 1 = u 2 = δ 11 = c 11 u 1 v 1 = = 0 δ 12 = c 12 u 1 v 2 = = 1. A 1 elem mutatja, hogy az aktuális megoldás nem optimális. = [ ],

5 Hurkok 5 Definíció. Huroknak nevezzük a költségmátrix elemeinek olyan sorozatát, ahol a szomszédos elemek felváltva vannak egy sorban ill. egy oszlopban (az utolsó elem szomszédosnak számít az elsővel), továbbá egyik sorban és oszlopban sincs kettőnél több kiválasztott elem. Tétel. Bármely hurok elemeihez tartozó a ij vektorok lineárisan függő rendszert alkotnak. Ha egy vektort elghagyunk közülük, akkor lineárisan független rendszert kapunk. Bizonyítás. Nem kell. Tétel. Ha egy m n-es disztribúció táblázatban m + n 1 kötött elem van, akkor minden szabad elemet pontosan egy olyan hurok tartalmaz, melynek összes többi eleme kötött Bizonyítás. Nem kell. A program javítása A javítás menete: 1. Válasszunk egy negatív δ ij -t. A költségmátrix ennek megfelelő szabad eleméből kötött elem lesz. 2. Keressük meg a megfelelő hurkot. 3. A hurok mentén felváltva növeljük ill. csökkentsük szállítandó mennyiséget (az új kötött elemen növeljük!). A növelés/csökkentés mértékét a legkisebb csökkentendő mennyiség adja (negatívba nem mehet át!); ez az átalakítás után szabad elem lesz A mintapéldán: = [ ] A 3 és a 2 költségen szállított mennyiség nő, az 1 és az 5 költségen szállított csökken. A szűk keresztmetszetet az jelenti, hogy az 5 költségű viszonylatban 10-nél többel nem lehet csökkenteni. Ez az elem tehát kikerül a programból: OPTIMUM!!! = Disztribúciós módszer (összefoglalás) [ ] 1. Indulóprogram meghatározása 2. u i -k és v j -k meghatározása a kötött elemek segítségével. 3. A mátrix meghatározása az u i -k és v j -k segítségével. 4. Ha -nak nincs negatív eleme, akkor a jelenlegi program optimális. STOP 5. Ha -nak van negatív eleme, akkor a. Keresünk egy hurkot a költségmátrix megfelelő elemén át. b. A hurok mentén javítjuk a programot, majd GOTO 2.

6 Redukálás 6 Tétel. Ha a költségmátrix egy sorának vagy oszlopának minden eleméhez ugyanazt a számot adjuk, vagy abból ugyanazt a számot kivonjuk, ekvivalens feladatot kapunk. Ugyanott lesz az optimum, csak értéke lesz más. Bizonyítás. Ha az i-edik sorból kivonunk c-t, akkor a célfüggvény értéke minden programban cf i -vel csökken, ami független a programtól. Módszer az indulóprogram meghatározására A fenti módszerben tetszőleges volt a költségmátrix elemeinek kiválsztása azokból a sorokból és oszlopokból, amiket még nem húztunk ki. Szeretnénk úgy választani, hogy már az indulóprogram is minél közelebb legyen az optimumhoz. Mohó módszer: mindig a legkisebb költségen szállítunk. Ez nem vált be! Vogel-Korda-módszer: mindig arra az elemre programozunk, amelyre ha nem programoznánk, rossz költségalakulást jelentene. Minden sorra és oszlopra meghatározzuk a legkisebb és a második legkisebb elem különbségét (0 is lehet!), és ahol ez a legnagyobb, arra a minimális elemre programozunk. Rendkívüli esetek. Degeneráció az indulóprogramban. Előfordulhat, hogy az indulóprogram meghatározásakor egy elem sorának és oszlopának aktuális kapacitása megegyezik. Ilyenkor csak a sorát vagy az oszlopát húzzuk ki, a másik kapacitása nulla lesz. Ilyenkor biztosan szükség lesz egy olyan viszonylat kiválasztására, amelyben nulla mennyiségű árut szállítunk. Degeneráció menet közben. Előfordulhat, hogy egy javításkor egy hurokban több helyen is megjelenik a szűk keresztmetszet. Fontos viszont, hogy ilyenkor csak az egyiket vegyük ki a programból, a másikat hagyjuk benne nulla szállított áruval. Mindkét előző esetben előfordulhat, hogy az optimális megoldás már nem lesz degenerált, de az is lehet, hogy az marad. Alternatív optimum. Ha a mátrixban nincs negatív elem, de szabad elemnek megfelelő helyen is van benne nulla, akkor a duál feladat degenerált, azaz a primál szállítási feladatnak altaernatív optimuma van. Ezt úgy lehet megtalálni, ha a "javítást" ennél a szabad elemnél végezzük el. Eltérő kereslet és kínálat. Ha pl. nagyobb a kereslet, mint a kínálat, akkor egy névleges feladóhelyet iktatunk be, akkora kapacitással, minta amekkora a túlkereslet. Azokat az igényeket, amiket innen kellene kielégíteni az optimális megoldásban, nem elégítjük ki. Tiltott viszonylatok. Ha egy feladóhely és egy rendeltetési hely között tilos a szállítás, akkor oda végtelen költséget kell írni. Ilyenkor szokás szerint c =. Korlátozott útvonal. Előfordulhat, hogy egy viszonylatban szállíthatunk ugyan, de csak korlátozott mennyiségben. ld Példa illetve 2.7. Tétel.

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal.

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal. Elemi átalakítások Dr. Maróti György Egyenletrendszerek helyett mátrixok Az elz témakörben számos egyenletrendszeren végeztünk ekvivalans átalakításokat. Emlékeztetül ezek két egyenlet felcserélése; valamelyik

Részletesebben

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN Alkalmazott Matematikai Lapok 3 (213), 1-21. A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN ILLÉS TIBOR, NAGY ADRIENN Dolgozatunkban bebizonyítjuk a kvadratikus

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Programozási Módszertan definíciók, stb.

Programozási Módszertan definíciók, stb. Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1

A szállítási feladat klasszikus megfogalmazása a következő. Adott n számú F 1. mennyiségűhomogén termékkel rendelkeznek, valamint m számú R 1 Dr. BenkőJános A szállítás feladat 4. A SZÁLLÍTÁSI FELADAT A szállítás feladat klasszkus megfogalmazása a következő. Adott n számú, F 2,..., F n feladó, akk f 1, f 2,..., f n mennységűhomogén termékkel

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Tisztelt Partnereink! Köszöntjük az webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. 1. Regisztráció Az on-line áruházunkat a következő módokon

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Minőségellenőrzés a cári Oroszországban

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben