Bevezetés Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés... 4. 1. Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása... 4. 1.1 Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek..."

Átírás

1 Járműkarbantartási stratégia (A villamos járművek karbantartása) Készííttetttte:: Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, kandiidáttus,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii docens Lekttorálltta:: Dr.. Horvátth Ballázs Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Győr,,

2 Tartalom Bevezetés Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek A rendszermodell álláshelyei A rendszermodell folyamattechnológiája és folyamatábrái Karbantartási módszerek elmélete Hagyományos karbantartási módszerek elemzése és értékelése Kieséses módszer (hibáig üzemeltetés) Merev karbantartási módszer Felülvizsgálat utáni karbantartási módszer Egyedi karbantartási módszer Komplex karbantartási módszer Korszerű karbantartási módszerek elemzése és értékelése RCM (Reliability Centred Maintenance) TPM (Teljeskörű Hatékony Karbantartás) CMMS (Számítógépes Karbantartás Menedzsment Rendszer) Karbantartás Stratégiai Megközelítése A járműtelepen folyó karbantartási rendszer elemzése és értékelése (esettanulmány) Kelenföld villamos járműtelep karbantartási rendszerének elemzése és értékelése A Kelenföld villamos járműtelep jelenlegi adottságainak helyzetfelmérése Jelenlegi karbantartási rendszer elemzése A karbantartási rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok A járműtelep kapacitás vizsgálata A járműtelep fejlesztésére vonatkozó javaslatok Angyalföld villamos járműtelep karbantartási rendszerének elemzése és értékelése Az angyalföld villamos járműtelep jelenlegi adottságainak helyzetfelmérése 113 2

3 3.2.2 Jelenlegi karbantartási rendszer elemzése A karbantartási rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok A járműtelep kapacitás vizsgálata A járműtelep fejlesztésére vonatkozó javaslatok száva villamos járműtelep karbantartási rendszerének elemzése és értékelése A Száva villamos járműtelep jelenlegi adottságainak helyzetfelmérése Jelenlegi karbantartási rendszer elemzése A karbantartási rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok A járműtelep kapacitás vizsgálata A járműtelep fejlesztésére vonatkozó javaslatok Összefoglalás MELLÉKLETEK MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET

4 Bevezetés A korszerű járműfenntartás stratégiai célú minta rendszermodellel történő kezelése olyan korszerű terület, amelyen időszerű tananyag összeállítása, amely egyaránt alkalmazható az iskolarendszerű és a felnőttképzésben. A gyakorlati alkalmazásra, az e-mobilitás jegyében, egy közlekedési vállalat járműtelepeire alkalmazva adunk esettanulmányt. 1. Egyetemes és specifikus rendszermodell leírása 1.1 Járműtelepi fő járműfenntartási műveletek és tevékenységek Az 1.1. ábra a kötöttpályás járműtelepek közül példaként a villamos járműtelep folyamattechnológiai rendszermodelljét szemlélteti, ahol az E2 járműellenőrzést is elvégzik. A rendszermodell ütemhelyeihez rendelt főbb tevékenységek: A - a beérkező jármű azonosítása, átvétel, B- előtárolás, C- diagnosztikai vizsgálat, D - E1 járműellenőrzés E- E2 járműellenőrzés F- E3 járműellenőrzés, G - V1 járművizsgálat, H - V2 járművizsgálat I - V3 járművizsgálat, J- nem tervezett karbantartás, váratlan meghibásodás hibaelhárítása, K - járműtisztítás, gépi mosás, L- járműtárolás, M- járműkiadás Az 1.1. ábrán bemutatott ütemhelyek funkciói: (1) A beérkező jármű azonosítása, átvétel (1.1. ábra A ütemhelyén). Ezen az ütemhelyen történik kódjel (pályaszám) alapján a beérkező jármű azonosítása. Az üzemhelyre érkező jármű kódjelét (pályaszámát,) az azonosító rendszer érzékeli és a járműtelep üzemi folyamatát irányító diszpécser számítógépes képernyőjén megjeleníti a jármű műszaki állapotát jellemző fontosabb technológiai paramétereket. 4

5 I J A B C D K L M D 1.1. ábra A villamos járműtelep folyamattechnológia rendszermodellje E F G H forgalom 5

6 A beérkező jármű műszaki állapotát jellemző technológiai paraméterek: életkor, km telítettség, felújítás, nagyjavítás időpontja, felújítás, nagyjavítás óta megtett km teljesítmény, utolsó évben végzett karbantartási beavatkozások és azok időpontjai, utolsó évben végzett karbantartási beavatkozások közötti km teljesítmények, elvégzett fődarab cserék és időpontjai, jelentősebb alkatrészcserék és időpontjai, váratlan meghibásodások okai és időpontjai, ismétlő váratlan meghibásodások okai és időpontjai, a járműforduló és a járat kiszolgálásának idő adatai, stb. A technológiai paraméterek ismeretében a diszpécser, a jármű műszaki- és forgalmi igényének legmegfelelőbb karbantartási folyamatra irányíthatja a beérkező járművet. (2) Előtárolás (1.1. ábra B ütemhelyén) Az utasforgalom nagyságának időbeni változása eredményeként változik: az időegység alatt a járműtelepre beérkező járművek db száma [(t)], a beérkező járművek érkezési időközei [t]. Ennek megfelelően a karbantartási folyamatok ütemhelyei előtt eltérő nagyságú várakozó sorok alakulhatnak ki. Az ütemhelyek munkájának közel egyenletes leterhelése az előtárolóból beállított járművekkel biztosítható. (3) Diagnosztikai vizsgálat (1.1. ábra C ütemhelyén) A járműazonosító ütemhelyen rögzített technológiai paraméterek alapján a diszpécser diagnosztikai vizsgálatot végeztethet a jármű tényleges műszaki állapotának meghatározásához. Szükség szerint több álláshelyből álló diagnosztikai ütemhelyen végzett mérések (funkció próbák, villamos mennyiségek mérése, rezgés-, melegedés-, teljesítmény mérés, stb.) megalapozzák a felülvizsgálaton (állapotvizsgálaton) alapuló karbantartási rendszer alkalmazásának kiszélesítését és ezzel a járművek kihasználásának lényeges javítását. A diagnosztikai vizsgálat eredményeként megalapozottan eldönthető a jármű tényleges műszaki állapotát figyelembevevő, a járműre alkalmazandó beavatkozás mélysége. (4) Járműellenőrzés (az 1.1. ábra D, E és F ütemhelyeken): 6

7 E1 forgalom biztonságra vonatkozó járműellenőrzés, az előírt technológiai utasítás szerint (D ütemhelyen). E2 forgalom- és üzembiztos működés szempontjából fontos szerkezeti részek ellenőrzése (E ütemhelyen) az előírt technológiai utasítás szerint. E3 forgalom- és üzembiztos működés szempontjából fontos szerkezeti részek és elektromos készülékek ellenőrzése a szükséges utánállításokkal és beállításokkal (F ütemhelyen) az előírt technológiai utasítás szerint. (5) Járművizsgálat (az 1.1. ábra G, H, I ütemhelyén) V1 a járművek mechanikus és elektromos berendezéseinek megbontással járó ellenőrzése, alkatrész cserék, beállítások kenések elvégzése az előírt technológiai utasítás szerint (G ütemhelyen). V2 a V1 vizsgálaton túlmenően, a nagyobb megbontással járó szerkezeti részek vizsgálata, szükség szerint a készülékek cseréje, az előírt technológiai utasítás szerint (H ütemhelyen). V3 a V2 vizsgálaton túlmenően a kötelező fődarab és alkatrész cserével járó vizsgálatok elvégzése, az előírt technológiai utasítás szerint (I ütemhelyen). (6) Nem tervezett karbantartás (az 1.1. ábra J ütemhelyén). Ezen az ütemhelyen történik a váratlan járműmeghibásodások hibaelhárítása. A hibaelhárítás elvégezhető az G, H, I ütemhelyek valamelyikén, függően a meghibásodás mértékétől és a hibaelhárítás technikai-technológiai igényétől. Ha a hibaelhárítás időtartama nagyobb, mint G, H, I ütemhelyek átlagos ütemhelyfoglaltsági ideje, akkor a beavatkozást J. ütemhelyen egyenkénti javítási módszerrel kell elvégezni. (7) Gépi mosás, járműtisztítás (az 1.1. ábra K ütemhelyén) A jármű gépi mosása fedett, fűtött ütemhelyen történik automatikus működésű berendezéssel. A berendezés és a jármű víz és mosófolyadék ellátása a környezettől függetlenítve, zárt rendszerben vízvisszaforgatással történik, az alábbi technológiai sort biztosítva, az ütemhely első álláshelyén: előnedvesítés, áztatás, nyári időszakban a járműfelület hűtése, téli időszakban felmelegítése, mosófolyadék felhordás, forgókefés tisztítás oldal- és homlok felületen, 7

8 öblítés, szárítás, pasztázás. A gépi mosást az ütemhely második álláshelyén a jármű belső takarítása követi. (8) Járműtárolás (az 1.1. ábra L ütemhelyén) A beavatkozásokon átesett, üzemkész járművek tárolása ezen az ütemhelyen történik. Az utasforgalom időbeni változásával összhangban elkészített menetrend, járatfordulók szerint erről az ütemhelyről történik a forgalom kiszolgálása. (9) Járműkiadás (az 1.1. ábra M ütemhelyén) Ezen az ütemhelyen történik a forgalomba kilépő járművek azonosítása, regisztrálása. Az ütemhelyről kilépő járművek kódjelét (pályaszámát) az azonosító rendszer érzékeli és rögzíti a jármű adott járatszámra történő kilépését. 1.2 A rendszermodell álláshelyei Az 1.1. fejezetben ismertetett ütemhelyek egy, kettő vagy több az ütemhely funkciójától, a jármű specifikumától, a várható ütemhelyfoglaltsági időtől, az ütemhely technikaitechnológiai felszereltségétől függően soros vagy párhuzamos elrendezésű álláshelyekből állhat. A járműazonosító ütemhelyen (A) egy álláshelyet célszerű kialakítani, mivel a minimális azonosítási idő miatt időegység alatt nagy számú jármű átbocsátását teszi lehetővé. Az előtároló ütemhely (B) álláshelyszáma a járműbefutási diagram alapján határozható meg. A járműbefutási diagram a járműazonosító ütemhelyre történő járműbeérkezéseket rögzíti. Egy lehetséges járműbefutási diagramot a 1.2. ábra szemléltet. 8

9 i (t) t 24 i t 1.2. ábra Járműbefutási diagram A járműbefutási diagram [0, t=24] intervallumon t 1, t 2, t 24 egy órás időközökben rögzíti a járműbeérkezéseket. A ˆ (t) tapasztalati függvény az időegység alatt (egy órás időközben) beérkezett járműszámot szemlélteti. A mértékadó járműbeérkezés t i időközben ˆ i, amely járműdarabszámra kell méretezni az előtároló ütemhely álláshely számát. A diagnosztikai ütemhelyen (C) azon járművek diagnosztizálását végzik, amelyek valamilyen szintű beavatkozása km teljesítményük alapján esedékes. Az elvégzett felülvizsgálat, állapotvizsgálat után megalapozottan eldönthető, hogy a jármű tovább üzemelhet, vagy valamilyen beavatkozás elvégzésére leállítandó. Ha pl.: a járműkiadási ráta =0,88, akkor a járműállomány 12 %-án valamilyen beavatkozást kell végezni. A diagnosztizálást követően tovább üzemelő járművek átlagos db számát is figyelembevéve, ez a mérési feladat általában egy álláshelyen elvégezhető. Járműbeavatkozások ütemhelyein (1.1. ábra D, E, F, G, H, I ütemhelyei) végzik a karbantartási tevékenységeket. A járműtelep jármű típusai, ezek darabszáma, az elvégzendő beavatkozások szintjei, valamint az egyes járműtípusok különböző szintű beavatkozásainak átlagos időtartama ismert vagy közvetlen meghatározható adatként kezelhető. A nem tervezett karbantartás ütemhelyén (J) történik a váratlan meghibásodások hibaelhárítása. 9

10 A tervezett és nem tervezett karbantartási tevékenységeknél a költségek és álláshely számok szoros kölcsönhatást gyakorolnak egymásra. Az optimális álláshely szám meghatározásánál az álláshelyek létesítési költségét a járművek sorbanállásából adódó költségekkel kell együtt vizsgálni. A gépi mosás, járműtisztítás ütemhelyén (K) a gépi mosóberendezés kialakításától függően általában két álláshelyet célszerű kialakítani. Az első álláshelyen a téli mosást is lehetővé téve fedett, fűtött helyen, a környezettől lehatároltan, vízvisszaforgatással, automatikus vezérlésű gépi mosóberendezéssel kell végezni a jármű gépi mosását. A kívánatos mosási technológiai sorrend: - előnedvesítés, áztatás, téli időszakban a járműfelület felmelegítése, nyári időszakban hűtése, - vegyszerfelhordás, - forgókefés tisztítás: oldal- és homlok felületen, - öblítés, - szárítás, - pasztázás. A második álláshelyen kell végezni a jármű gépesített belső takarítása. A mosás, takarítás gyakoriságát, esedékességét technológiai előírás szabályozza, de meghatározó tényező az időjárás is. Általában egy járműtelepen egy két álláshelyes gépi mosó, tisztító ütemhely kialakítással a járművek tisztántartása biztosítható. Járműtárolás ütemhelyén (L) történik az üzemképes járművek átmeneti tárolása. Legyen K t a járműtelep teljes járműállománya, A TMK opt a tervezett karbantartáson levő járművek száma, A NTK a nem tervezett karbantartáson levő járművek száma, akkor a járműtárolás ütemhelyének álláshely száma: A tároló K 1,045 Sp( H) t A tároló álláshelyek kapacitás méretezésénél az éjszaka tárolandó járműszámot kell figyelembe venni. A járműkiadás ütemhelyén (M) egy álláshelyet kell kialakítani. Ezen az álláshelyen történik a forgalomba kilépő járművek azonosítása. Az azonosító rendszer érzékeli és rögzíti a jármű adott járatszámra történő kilépését. 10

11 1.3 A rendszermodell folyamattechnológiája és folyamatábrái A villamos járműtelepre belépő járművek mozgásfolyamata a rajtuk elvégzendő karbantartási tevékenységekkel jellemezhető. Az érkező járművek, műszaki állapotuktól, km teljesítményüktől, az előírt vizsgálatok esedékességétől, váratlan meghibásodásuktól, a forgalmi igényektől, stb. függően más-más kiszolgálási, karbantartási folyamatot igényelnek. A járműkiszolgálási folyamat lehetséges variációit (i), a variációk gyakoriságát (f i ) és ütemhelyeit (j) az 1.1. táblázat szemlélteti. A táblázat jelöléseinek jelentése: A folyamattechnológia ütemhelyei (j): A jármű azonosítás, B előtárolás, C diagnosztikai vizsgálat, D E1 járműellenőrzés, E E2 járműellenőrzés, F E3 járműellenőrzés, G V1 járművizsgálat, H V2 járművizsgálat, I V3 járművizsgálat, J nem tervezett karbantartás, K gépi mosás, tisztítás, L járműtárolás, M járműkiadás A folyamattechnológia variációi: (i), i=1, 2,, 15 A variációk gyakorisága: f i, i=1, 2,, 15 11

12 i j A B C D E F G H I J K L M i f f f f f f f f f f f f f f f f Jelölés: + - az álláshelyeken a jármű kiszolgálást (karbantartást) igényel, 1.1. táblázat A járműkiszolgálási folyamat variációi a villamos járműtelepeken A folyamattechnológia variációihoz tartozó f i járműbeérkezési gyakoriságok alapján meghatározható annak a közelítő valószínűsége, hogy a beérkező jármű a folyamattechnológia i-edik variációját igényli. P ˆ ( i) e f i 15 i1 f i 12

13 ahol: f i - az i-edik folyamattechnológia gyakorisága, vagyis az i-edik folyamattechnológiára 15 i1 történő járműbeérkezések átlagos száma, a vizsgált időtartamon, pl. 24 óra alatt, fi - a járműtelepre történő járműbeérkezések átlagos száma, a vizsgált időtartamon, pl. 24 óra alatt. Az i=1, 2,, 15 folyamattechnológiákra történő járműbeérkezések teljes eseményrendszert alkotnak: 15 i1 P ˆ ( ) 1 A járműkiszolgálási folyamat célszerűen Gantt-diagramban ábrázolható a j tartózkodási idők valószínűségi sűrűségfüggvényei feltüntetésével. A j jármű tartózkodási idő magába foglalja az ütemhely előtti várakozási időt és az ütemhelyen eltöltött járműkiszolgálási, karbantartási időt. Az egyes j valószínűségi változók eloszlására vonatkozó vizsgálatok igazolják, hogy ezek általában Gauss-féle normális eloszlást mutatnak, amelynek sűrűségfüggvénye: f e i M ( ) 1 2 2s ( ) e s 2 Az események függetlensége és az M lineáris volta miatt, a kiszolgálási folyamat időfelhasználásának várható értéke: j ) M ( M ( ) j j j 2 A fentiek alapján az ábrákon megszerkesztettük a folyamattechnológia, 2.2. táblázatban feltüntetett variációira (i=1, 2,, 15) a folyamatábrákat, bejelölve M ( j ) M ( ) i j értékeit, ahol jj az i-edik kiszolgálási folyamat j-edik ütemhelyén az átlagos járműtartózkodási időt jelenti. j ij j ij 13

14 ütemhely ütemhely i= 1 esetén j 1 A D 1A 1D L 1L M M( )= j 1j M( ) j 1j j 1j 1M 1.3. ábra Folyamatábra, i=1 variáció esetén i= 2 esetén j 2 A B 2A 2B D 2D L 2L M M( )= M( ) 2M j 2j j 2j j 2j 1.4. ábra Folyamatábra, i=2 variáció esetén 14

15 ütemhely ütemhely i= 3 esetén j 3 A E 3A 3E K 3K L 3L M M( )= j 3j M( 3j ) j j 3j 3M 1.5. ábra Folyamatábra, i=3 variáció esetén i= 4 esetén j 4 A B 4A 4B E 4E K 4K L 4L M M( )= M( 4j ) j 4j j j 4j 4M ábra Folyamatábra, i=4 variáció esetén 15

16 ütemhely ütemhely i= 5 esetén j 5 A B 5A 5B C 5C K 5K L 5L M 5M M( )= j 5j j M( ) 5j j 5j 1.7. ábra Folyamatábra, i=5 variáció esetén i= 6 esetén j 6 A C 6A 6C F 6F K 6K L 6L M M( M( ) j 6j )= j 6j j 6j 6M ábra Folyamatábra, i=6 variáció esetén 16

17 ütemhely ütemhely i= 7 esetén j 7 A B 7A 7B C 7C F 7F K 7K L L 7 M M( )= j 7 j ) j M( j 7 j j 7 M ábra Folyamatábra, i=7 variáció esetén i= 8 esetén j 8 A C 8A 8C G 8G K 8K L 8L M 8M M( )= j 8j j M( 8j ) j 8j ábra Folyamatábra, i=8 variáció esetén 17

18 ütemhely ütemhely i= 9 esetén j 9 A B 9A 9B C 9C G 9G K K 9 L 9L M 9M M( M( 9j ) j 9j )= j j 9j ábra Folyamatábra, i=9 variáció esetén i= 10 esetén j 10 A C 10A 10C H 10H K 10K L 10L M M( M( 10j ) j 10j )= j j 10j 10M ábra Folyamatábra, i=10 variáció esetén 18

19 ütemhely ütemhely i= 11 esetén j 11 A B 11A 11B C 11C H 11H K 11K L 11L M 11M M( )= j 11j M( ) j 11j j 11j ábra Folyamatábra, i=11 variáció esetén i= 12 esetén j 12 A C I 12A 12C 12I K 12K L 12L M M( )= M( ) j 12j j 12j j 12j 12M ábra Folyamatábra, i=12 variáció esetén 19

20 ütemhely ütemhely i= 13 esetén j 13 A B 13A 13B C 13C I 13I K 13K L 13L M 13M M( )= j 13j M( ) j 13j j 13j ábra Folyamatábra, i=13 variáció esetén i= 14 esetén j 14 A B 14A 14B J 14J L 14L M 14M M( )= j 14j M( ) j 14j j 14j ábra Folyamatábra, i=14 variáció esetén 20

21 ütemhely i= 15 esetén j 15 A B 15A 15B C 15C J 15J K 15K L 15L M 15M M( )= j 15j M( ) j 15j j 15j ábra Folyamatábra, i=15 variáció esetén 21

22 Az ábrákon meghatároztuk az i-edik karbantartási folyamat esetén a j-edik ütemhelyen, a járművek átlagos tartózkodási idejét ( jj ) ill. az i-edik karbantartási folyamat ( j össz-időtartamát ) ij Ezek ismeretében, annak a közelítő valószínűsége, hogy a rendszerben levő jármű a j-edik ütemhelyen tartózkodik feltéve, hogy az i-edik karbantartási folyamat következett be: P( j / i) ahol: j=a, B,, M a járműtelep ütemhelyei i= 1, 2,, 15 a karbantartási folyamat variációi. t ij ij Mivel a j = A, B,, M ütemhelyeken történő járműtartózkodások és az i = 1, 2,, 15 karbantartási folyamatra történő járműbeérkezések független események, annak közelítő valószínűsége, hogy a beérkező jármű a j = A, B,, M ütemhelyeken található: Pˆ( A) Pˆ ( A/1) Pˆ (1) Pˆ ( A/ 2) Pˆ (2) Pˆ ( A/15) Pˆ (15) t é t Pˆ( B) Pˆ ( B/ 4) Pˆ (4) Pˆ ( B/5) Pˆ (5) Pˆ ( B/14) Pˆ (14) t é t Pˆ( C) Pˆ ( C /5) Pˆ (5) Pˆ ( C / 6) Pˆ (6) Pˆ ( C /13) Pˆ (13) t é t Pˆ( M) Pˆ ( M /1) Pˆ (1) Pˆ ( M / 2) Pˆ (2) Pˆ ( M /15) Pˆ (15) Általában: t é t é é é P ˆ( j) j é 15 i1 t Pˆ ( j / i) Pˆ ( i) t t t t é é é é é Ahol: P ˆ( j / i) - annak a közelítő valószínűsége, hogy a rendszerben levő jármű a j - edik ütemhelyen tartózkodik feltéve, hogy az i-edik karbantartási folyamat következett be. Pé ˆ ( i ) - az i-edik karbantartási folyamatra történő járműbeérkezés közelítő valószínűsége. Az ismertetett módszer alapján meghatározható 22

23 Pˆ ( A), Pˆ( B), Pˆ( C),, Pˆ( M) értékei, amely értékek megadják, annak a közelítő valószínűségét, hogy a járműtelepre érkező járművek a j = A, B, C,, M ütemhelyek melyikén található. Azon az ütemhelyen alakul ki a legnagyobb várakozó sor, ahol a közelítő valószínűségi érték a legmagasabb. P ˆ( j ) értékei alapján a gyakorlat számára kielégítő pontossággal, információt kapunk az egyes ütemhelyek, létesítmények, technológiai gépészeti berendezések kihasználtságáról, a karbantartási folyamat szűk keresztmetszeteiről. Ezek ismeretében dönthető el megalapozottan, hogy a járműtelep mely ütemhelyei, álláshelyei, létesítményei, technológiai gépészeti berendezései, műveleti technológiái szorulnak fejlesztésre. Legyen P ˆ( E ) értéke a legmagasabb, ez a közlekedési vállalat villamos járműveire nézve azt jelenti, hogy a legnagyobb várakozó sor az aknás vizsgálat E ütemhelyén alakul ki. Az E ütemhelyen a várakozó sor miatt kialakult folyamatokat az ábra mutatja. K J K(t) T T T (T)= K(t) t- N 0 0 J(t) t J(t) K(t)-J(t)=N(t) N(t) - t időpontban az ütemhelynél tartózkodó járművek száma 0 f(t) t 6 t 6 K'(t)= (t) t 12 J'(t)= (t) t 12 t 6 t 12 t18 t24 t 18 t 18 t 24 t 24 0 T f(t) t ábra Az E ütemhely járműbeérkezési és járműkiszolgálási folyamata A K (t) függvény a E ütemhelyre történő átlagos járműbeérkezések időbeni változását mutatja (t 0, t 24 ) intervallumon. 23

24 K (t) ismeretében meghatározható a járműbeérkezési folyamat empirikus eseménysűrűsége: K' ( t) ( t) ahol (t) járműbeérkezési ráta, az időegység alatt befutott járműszám időbeni változása (t 0, t 24 ) intervallumon. A ábra mutatja (t) lefolyását, amely az ütemhely terhelését adja. A J (t) függvény az E ütemhelyen történő átlagos járműkiszolgálások időbeni változását mutatja (t 0, t 24 ) intervallumon. J (t) ismeretében a járműkiszolgálási folyamat empirikus eseménysűrűsége: J' ( t) ( t) ahol (t) járműkiszolgálási ráta az időegység alatt kiszolgált járműszám időbeni változása (t 0, t 24 ) intervallumon. A ábra (t) lefolyását is mutatja, amely az ütemhely átbocsátóképességét adja. Az ábra bemutatja az ütemhely kihasználtságának t függvényében történő változását. Az ütemhely átlagos kihasználtsága: k T 1 f ( t) dt T 0 ahol f(t) függvény csak 0 és 1 értéket vehet fel, tehát f(t) függvény alatti terület megegyezik az ütemhelyfoglaltsági időközök összegével. Annak közelítő valószínűsége, hogy a vizsgált ütemhely foglalt: Pˆ 1 ( T) T T 0 f ( t) dt Annak közelítő valószínűsége, hogy az ütemhely nem foglalt (üresen áll): 1 Pˆ( T) A járműtelep folyamattechnológiai jellemzői: az átlagos járműbeérkezési ráta, t időpontban átlagosan a vizsgált ütemhelynél tartózkodó járművek száma, az átlagos járműtartózkodási idő az ütemhelyeknél, 24

25 az ütemhelyeknél tartózkodó járművek átlagos száma, a járműtelep kiszolgálási (karbantartási) folyamatának átlagos időtartama, a járműtelep átlagos járműbeérkezési rátája, a járműtelep átlagos járműkiszolgálási rátája, a járműtelepen átlagosan tartózkodó járművek száma. A folyamattechnológia jellemzőinek meghatározását az alábbiakban ismertetjük. A K( t), ( t), J( t), ( t) és f(t) függvények ismeretében (1.18. ábra) meghatározható az ütemhely járműbeérkezési és járműkiszolgálási folyamatait jellemző alábbi paraméterek: Az átlagos járműbeérkezési ráta: T ( t) dt 0 T t időpontban átlagosan az ütemhelynél tartózkodó járművek száma: N( t) K( t) J( t) A két függvény [ K ( t); J( t) ] közötti terület azt az időt szemlélteti, amit a T = 24 (h) időtartam során a járművek összesen eltöltenek az ütemhelynél, járműórában mérve. Ezt a vonalkázott területen T N (T)-vel jelöltük. T N T ( T) K( t) dt 0 T 0 J( t) dt Az átlagos járműtartózkodási idő: t N n T T ( T ) 0 ( t) dt Mivel T N (T) jelenti a T időtartam alatt felgyülemlett járműórákat, ezért ezt elosztva az ugyanazon időtartam alatt beérkező járművek számával, az ütemhelynél az átlagos járműtartózkodási időt t n kapjuk: t n TN ( T) K( t) T 0 T N ( T) ( t) dt Az ütemhelynél tartózkodó járművek átlagos száma: 25

26 TN ( T) n T Ha az ütemhelyen összegyűlt járműórákat elosztjuk a vizsgált időtartammal, a rendszerben található járművek átlagos számát ( n ) kapjuk. Az ismertetett járműkiszolgálási paraméterek, N( t), t n, n, alapján meghatározható a sorbanállással kapcsolatos teljesítménykiesés miatti költség, az ütemhely álláshelyeinek üzemeltetési költsége. Ezt egybevetve a beruházási ráfordításokkal megalapozottan eldönthető a műszaki fejlesztések gazdaságos mértéke. A leírt folyamattechnológiai törvényszerűségekkel összhangban a járműtelep kezelhető, mind egyetlen kiszolgáló rendszermodell. A rendszermodellt az ábra szemlélteti. A járműtelep kiszolgálási folyamatának átlagos időtartama: JT 15 i1 Pˆ ( i) i e ahol i=1, 2,, 15 a járműtelep kiszolgálási folyamatának variációi, Pe ˆ ( i ) az i-edik kiszolgálási folyamatra történő járműbeérkezések közelítő valószínűsége. A járműtelep átlagos járműbeérkezési rátája: 15 fi i1 JT (jármű/h) i 24 A járműtelep átlagos járműkiszolgálási rátája JT 1 (jármű/h) JT A járműtelepen átlagosan tartózkodó járművek száma: n JT JT JT JT JT JT JT JT 1 JT JT ahol; JT a forgalmi intenzitás; 0<<1 JT JT JT 26

27 K(t); i; fi J(t); t ; n t t K(t); i; fi n (t)= (t)= e (t-m) A B C Járműtelep K J F K(t) J(t) F(t)=1-e K'(t) t J'(t) t I E D F G H 1 H ábra A járműtelep mint egyetlen kiszolgáló rendszer f J K n t f(t)= - t t 1 S 2 L 2S 2 2 M J(t); t ; n 27

28 2. Karbantartási módszerek elmélete A karbantartási módszerek fejlődését a 2.1. ábra mutatja. TQM TPM RCM Állapotfügg ő karbantartás Tervszerű megelőző karbantartás Hibáig üzemeltetés ábra A karbantartási módszerek fejlődése 2.1 Hagyományos karbantartási módszerek elemzése és értékelése A hagyományos karbantartási rendszereket a 2.2. ábra szemlélteti. 28

29 m29 Karbantartási módszerek (1) Kieséses Módszer Hibáig üzemeltetés (2) Merev ciklus szerinti módszer (3) Felülvizsgálat utáni karbantartási módszer (4) Egyedi karbantartási módszer (5) Komplex karbantartási módszer (2.1) Előre megadott túlélési valószínűség biztosításával (3.1) Előre megadott túlélési valószínűség biztosításával (2.2) Minimális költséggel (gazdaságosan rögzített karbantartási periódus) (3.2) Az üzemeltetés részéről periodikusan rögzített felülvizsgálati határidőkkel (2.3) Optimális készenléttel (Minimális karbantartás-igényű állásidők) (3.3) Minimális költséggel (gazdaságosan rögzített felülvizsgálati időszakok) (3.4) Optimális készenléttel (minimális karbantartás-igényű állásidők) (3.5) Folyamatos felülvizsgálat 2.2.ábra Hagyományos karbantartási módszerek

30 A különböző karbantartási módszerek bemutatását a lényeges jellemzők kiemelése mellett az alkalmazásnál jelentkező előnyök és hátrányok megadásával ismertetjük Kieséses módszer (hibáig üzemeltetés) A kieséses módszernél az elem (alkatrész) a kár bekövetkezéséig a járműben (gépben, berendezésben) marad. A kár bekövetkezése rendszerint a jármű váratlan kiesésével jár. A kár létrejötte után a meghibásodott elemet kicserélik vagy helyreállítják. Egy elem károsodása gyakran más szomszédos elemek folytatólagos károsodásával jár együtt, ami az össz kárt megnöveli. A módszer előnyei: az elhasználódási tartalék teljes kihasználása, nem szükséges a károsodási magatartás ismerete, egyszerű alkalmazás. A módszer hátrányai: minden elem váratlanul sztochasztikusan szóródó időközökben esik ki az egyes esetekben előre nem meghatározható határidőkben, ami nagy kiesési veszteséget okoz, valamennyi helyreállítást operatív módon kell végrehajtani, ezáltal a karbantartáshoz szükséges állásidők hosszabb voltának nagy a valószínűsége, karbantartási időpontok tervezésére nincs lehetőség, csak egy globális, nagyobb időközökre vonatkozó kapacitástervezés lehetséges, a kár (meghibásodás) helyreállítása általában többlet költséggel jár, a jármű élettartama csökken. 30

31 2.1.2 Merev karbantartási módszer A merev ciklus szerinti karbantartásnál az intézkedéseket egy előre lerögzített tervszerű határidőben vagy teljesítményhez kötött időpontban kell végrehajtani, függetlenül a külső hatásoktól és a károsodási állapottól. A károsodásnak kitett elemnél a helyreállítások a legtöbbnyire ugyancsak előre tervszerűen kitűzött időpontban következnek be a kárt megelőzően, függetlenül a szóban forgó időpontig elért károsodási állapottól. A megelőzésre vonatkozó karbantartási időközök főképpen abból a műszaki szempontból adódnak, hogy lehetőleg csekély károsodási sebesség legyen elérhető. A merev ciklus szerinti karbantartásnak három, jelentős változata ismeretes: merev ciklus szerinti karbantartás előre megadott túlélési valószínűséggel, merev ciklus szerinti karbantartás minimális költséggel, merev ciklus szerinti karbantartás optimális készenléttel. 1. Merev ciklus szerinti karbantartás előre megadott túlélési valószínűség biztosításával. A 2.3. ábra a túlélési valószínűség függvény, R(t) változását mutatja a használati időtartam függvényében. T i beavatkozási periódus az R(t i ) túlélési valószínűséget követeli meg, tehát a túlélési valószínűség a használati időtartam t i időpontjától függ. Ha t > t i, akkor R(t) < R(t i ). A használati időtartam t i időpontjáig az elemet károsodási állapotától függetlenül ki kell cserélni vagy helyre kell állítani, hogy a megkívánt R(t i ) túlélési valószínűséget a T i időközben biztosítani tudjuk. Az elem t i időpontig történő meghibásodásának valószínűsége: 1 R(t i ), üzemképességének valószínűsége pedig: R(t i ). Ennek az a következménye, hogy t i időpontig az eszköz egyes elemei váratlanul meghibásodnak anélkül, hogy megelőző karbantartásban részesültek volna. A megelőző karbantartással kicserélt (helyreállított) elemek elhasználódási tartaléka viszont nincs teljesen kihasználva. 31

32 Üzemképes elemek részesedése Túlélési valószínűség - % R (t) R(t i ) ) R(t T t i (t) Használati időtartam, i 2.3. ábra A túlélési valószínűség a használati időtartam függvényében Az elhasználódási tartalék kihasználási együtthatója: t t t 0 t 0 i R( t) dt R( t) dt Tehát az elhasználódási tartalék kihasználása a túlélési valószínűségtől függ. A karbantartási módszer alkalmazásának lényege, hogy a károsodási magatartás hozzávetőleges ismeretében megbecsülik az R(t) túlélési valószínűségi függvényt és az elhasználódási tartalék kihasználási együtthatóját. Ennek figyelembevételével határozzák meg a T i karbantartási ciklust. Pl.: ha a karbantartási ciklust R(t i ) = 0,8 értékre állítják, ez azt jelenti, hogy a legközelebbi karbantartási ciklust, a T i használati időtartam t i időpontját, a vizsgált jármű 80 %-a megéli. 32

33 A módszer előnye: az állandó túlélési valószínűség a megkívánt mértékben biztosítható, a károsodási határokat nem kell ismerni, a károsodási magatartást tapasztalati úton jól meg lehet becsülni, jobban tervezhető, mint a kiesési módszer, egyszerű kezelhetőség. A módszer hátránya: az elhasználódási tartalék csak részben van kihasználva. Merev ciklus szerinti karbantartás minimális költséggel A merev ciklus szerinti, minimális költségű karbantartás hasonlít az előre megadott túlélési valószínűséget biztosító merev ciklus szerinti karbantartáshoz. A különbség a megelőző karbantartási határidők meghatározásában van. A megelőző beavatkozást, elemcserét, olyan időponthoz kötik, ahol a karbantartási költségek és az eszköz kieséséből adódó veszteségek együttesen minimálisak. A 2.3. ábra szerint, ha t időpontban elvégzett elemcserék költsége: K elem (t), a kiesési veszteség pedig: K veszt (t), akkor a t i időpontban végrehajtott beavatkozás összköltsége: K össz (t i ) = K elem (t) + K veszt (t) min. Ennek a karbantartási módszernek az előnyei és hátrányai ugyanazok, mint az előírt túlélési valószínűség biztosítására vonatkozó változatoknak, azzal a különbséggel, hogy a túlélési valószínűség a jármű használati időtartama alatt közel állandó. Merev ciklus szerinti karbantartás optimális készenléttel A karbantartási módszer a karbantartáshoz szükséges állásidőket minimumra csökkenti azért, hogy a gazdaságosságot is figyelembe véve a készenlétet maximálissá tegye. A merev ciklus szerinti optimális készenlétű karbantartás ugyanazon a mechanizmuson alapszik, mint az előzőleg már ismertetett változatok. Alkalmazásának előnyei és hátrányai megegyeznek a merev ciklus szerinti karbantartás előre megadott túlélési valószínűség biztosításával című módszernél leírtakkal. 33

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Mi a karbantartás feladata Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartás hagyományos értelmezése A karbantartás feladata a berendezések képességeinek

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Alapvető karbantartási stratégiák

Alapvető karbantartási stratégiák Alapvető karbantartási stratégiák MBA képzés 2009 Erdei János 4. Tervszerű karbantartás teljesítőképess pesség 00% Teljesítm tménytartalék-diagram kiesési si ciklikus állapotfüggő teljesítménymaradék t

Részletesebben

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft.

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új kihívásai a Virtuális Erőmű (VE) korszakban, az üzemeltető tapasztalatai Balatonfüred, 2015. március 26. Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új

Részletesebben

Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A.A. Stádium Kft 1984-1991 - 1996 2 alapító - 17 fős cég

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai

Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai Az OEE fogalma és mérése egy OEE projekt tapasztalatai A.A. Stádium Kft. Péczely Csaba TPM-klub, Budapest 2013. október 8. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

Számítógéppel segített karbantartás menedzsment

Számítógéppel segített karbantartás menedzsment Számítógéppel segített karbantartás menedzsment Témák Mi is az a CMMS szoftver? Kiknek készültek a CMMS szoftverek? Milyen előnyt jelent a használatuk? Mi a különbség a szoftverek között? Szoftverhasználat

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 5S Tréning A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 1 Az 5S a termelékenység alapja Az 5S jelentősége Profit kézbentartása Költség Termelés Minőség Határidő Működés Berendezés Készlet Szabványosítás,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Előadás címe: 5S bevezetése

Előadás címe: 5S bevezetése TPM Klub 2004. December 2. Előadás címe: 5S bevezetése Előadó: Kesztler Róbert 1 Revision : 1.0 Miről is lesz szó? 1. Röviden a Grundfos filozófiájáról 2. Világszínvonalú gyártás 3. 5S és a TPM kapcsolata

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Műszaki diagnosztika. Endoszkópia. Olajvizsgálat. Rezgésdiagnosztika. Repedésvizsgálat. Akusztika. Roncsolásmentes anyagvizsgálatok.

Műszaki diagnosztika. Endoszkópia. Olajvizsgálat. Rezgésdiagnosztika. Repedésvizsgálat. Akusztika. Roncsolásmentes anyagvizsgálatok. Műszaki diagnosztika Diagnosztika 01 --- 1 Gépészeti berendezések üzem közben végzett állapotfelmérése meghatározott paraméterek alapján Endoszkópia Rezgésdiagnosztika Olajvizsgálat Akusztika Repedésvizsgálat

Részletesebben

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2.

TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. TPM-Klub Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. 2014. december 2. Nincs súlya a karbantartásnak, pedig kellene vs. Tervezett karbantartás: RCM elvek szerint szervezett, erős diagnosztikai támogatással Elméleti

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Hogyan válaszolhat a gyógyszeripar az új kihívásokra? Gyógyszeripari szakmai nap

Hogyan válaszolhat a gyógyszeripar az új kihívásokra? Gyógyszeripari szakmai nap Hogyan válaszolhat a gyógyszeripar az új kihívásokra? Gyógyszeripari szakmai nap CHINOIN Zrt.- a Sanofi vállalata 2013.09.12. dr. Péczely György A.A. Stádium Kft. Tartalom A gyógyszeripar kihívásai Lehetséges

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS 6. óra SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA Budapesti i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA MEE VÁNDORGYŰLÉS 2010. Tamus Zoltán Ádám, Cselkó Richárd tamus.adam@vet.bme.hu, cselko.richard@vet.bme.hu

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Az Egyszerűsített RCM elemzés szerepe a karbantartási tervek kialakításánál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft.

Az Egyszerűsített RCM elemzés szerepe a karbantartási tervek kialakításánál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Az Egyszerűsített RCM elemzés szerepe a karbantartási tervek kialakításánál Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

A karbantartás kapcsolata a termeléssel. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

A karbantartás kapcsolata a termeléssel. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartás kapcsolata a termeléssel Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartási és autonóm karbantartási pillér elvi kapcsolódása Megnevezések

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Autóbusz telephely tervezése feladathoz

Autóbusz telephely tervezése feladathoz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Gépjármű Üzemtan Autóbusz telephely tervezése feladathoz Összeállította: Dr. Havas Péter egyetemi docens Dr.

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék

Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás. Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék Mi a diagnosztika? Néhány definíció, közelítés és elhatárolódás Dr. Nagyszokolyai Iván, BME Gépjárművek tanszék A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek állapot-felügyeletéhez szükséges műszaki

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

LEAN Menedzsment. Célcsoport

LEAN Menedzsment. Célcsoport LEAN Menedzsment Minden vállalat egyik alapvető célja, hogy fejlessze termékei/szolgáltatásai minőségét, csökkentse, a költségeket növelje versenyképességét. A felvázolt célok elérésének számos eszköze

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere 1 A turbógenerátorok sajátosságai Nagy, összetett igénybevételek

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ Protruck Kft tevékenysége a haszongépjármű sebességváltók területén A Protruck Kft, mint a ZF magyarországi szervizképviselete, a haszongépjármű szektorban az alábbi

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2007. 04. 26-28. TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

www.alfalaval.hu Bemutatkozunk Az Alfa Laval piacvezető a specializált termékeket és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó világvállalatok között.

www.alfalaval.hu Bemutatkozunk Az Alfa Laval piacvezető a specializált termékeket és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó világvállalatok között. Bemutatkozunk Az Alfa Laval piacvezető a specializált termékeket és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó világvállalatok között. Berendezéseink, rendszereink és szolgáltatásaink megtervezésekor Ügyfeleink folyamatainak

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

szervezés a nyomdaiparban ( K képzés)

szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) 1/31 Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Karbantartás-szervezés szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) 2/31 Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft.

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

Csank András ELMŰ Hálózati Kft. Dunay András Geometria Kft. 2010.

Csank András ELMŰ Hálózati Kft. Dunay András Geometria Kft. 2010. Csank András ELMŰ Hálózati Kft. Dunay András Geometria Kft. Fuzzy-alapú döntéstámogató rendszer bevezetése az ELMŰ-ÉMÁSZ ÉMÁSZ-nál 2010. Tartalom - Előzmények - Fuzzy logika - Modell bemutatása - Modell-hitelesítés

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Operációkutatás vizsga

Operációkutatás vizsga Operációkutatás vizsga A csoport Budapesti Corvinus Egyetem 2007. január 9. Egyéb gyakorló és vizsgaanyagok találhatók a honlapon a Letölthető vizsgasorok, segédanyagok menüpont alatt. OPERÁCIÓKUTATÁS

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben