A NABI Rt. fejlesztési folyamata 2000-ben. Kerekes Ervin Szerkezetelemző NABI Rt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NABI Rt. fejlesztési folyamata 2000-ben. Kerekes Ervin Szerkezetelemző NABI Rt."

Átírás

1 A NABI Rt. fejlesztési folyamata 2000-ben Kerekes Ervin Szerkezetelemző NABI Rt. A NABI dinamikusan fejlődő buszgyártó vállalat budapesti székhellyel. Éves szinten a NABI Csoport több mint 1000 db buszt készít és koránt sem mindegy egy ilyen igényes piacon, mint az amerikai, hogy milyen termékkel jelenünk meg. A buszipar furcsa kettősségéből adódóan, egyrészt nagy élettartamot kell biztosítani, másrészt mindezt alacsony sorozatszámon belül. Míg a személygépkocsik esetében rengeteg kísérletre és valóságos vizsgálatra van lehetőség, hisz a piac ezek költségét elviseli, addig a buszok esetében ez nem igaz. Ez az oka annak, hogy rengeteg szimulációval próbáljuk meg kialakítani a legkedvezőbb verziót, amely azután már legyártható és nagyobb valószínűséggel megfelel a teszteknek. Klasszikus, kvázi-statikus méretezési eljárás A NABI Rt. is, mint a legtöbb hazai (és külföldi) cég az általa tervezett és gyártott járművek szilárdsági ellenőrzését kvázi-statikus úton, lineáris modellekkel, határérték megadásával kezdte. Ennek lényege az 1. ábrán jól látható. A modellalkotás az ANSYS végeselemes szoftverben történt a Pro ENGINEER rajzok alapján. Az ANSYS/Pro ENGINEER kapcsolat elég jónak mondható, ezért általában az egyszerűbb, háromdimenziós CAD modellek áthozatala és abból un. háromdimenziós SOLID modellek elkészítése nem jelent problémát. A buszok vázszerkezetének modellezése viszont sokkal bonyolultabb feladat. A vázmodellek elkészítéséhez ezért a jóval egyszerűbb és éppen ezért kapacitás és idő megtakarítást jelentő héj illetve rúd modelleket használjuk, mind a mai napig. A szerkezetre ható terhelés meghatározás nagyon nehéz feladat. A buszokra ható dinamikus terhelések, amelyek az útról, az egyes szerkezeti elemek működéséből (pl. motor), a vezető behatásaiból (pl. kormányzás) stb. adódnak már jó néhány évvel ezelőtt is megmérhető volt ugyan, de a számítási eljárások és maguk a számítógépek is nem álltak olyan magas színvonalon, hogy ezeket komplexen elemezzék. Ezért alakult ki egy fiktív lineáris statikus terheléseken

2 alapuló számítási eljárás. A terhelések a következők voltak: gravitációs terhelés, gyorsítás, lassítás, keresztirányú gyorsulás, az egyes keréktalppontok emelése, tetőterhelés, esetleg emelve vontatás stb. Az egyes terhelésekre különböző határértékeket határoztak meg tapasztalati úton. Amennyiben a szerkezet túl lépte a megengedhető határértékeket, módosítást kellet végrehajtani és az egész eljárás ismét, előröl indult. A számításokat mérésekkel ellenőrizték, amelyek gyakran sokkal közelebb álltak a valósághoz, mint maguk a számítások, mivel itt jóval korábban lehetséges volt valós terhelésből származó dinamikus jelet felrakni. 1. ábra Klasszikus kvázi-statikus méretezési eljárás folyamatábrája Dinamikus méretezési eljárás saját fejlesztésű szoftverekkel A NABI Rt. kb. egy éve bevezetett egy, a valósághoz közelebb álló számítási eljárást. Ennek előfeltétele az volt, hogy az ANSYS adta lehetőségeket kihasználva kifejlesszünk néhány élettartam számító eljárást [6.], [7.], [8.]. A módszerek alapját a német DIN15018-as [2.] és a brit BS5400-as [1.] szabvány képezte. (2. ábra)

3 Ezek segítségével a számítási folyamat a következőképpen módosult. A Pro ENGEENER-ben készült rajzok alapján elkészítjük a végeselemes modellt ugyan úgy, mint eddig. A terhelések ugyan még kvázi-statikusak, de már bizonyos korlátozásokkal összerendelhető egy-egy amplitúdó/középérték terhelésből adódó feszültség eloszlás és ehhez a párhoz tartozó ciklusszám. Ezeknek az információknak a segítségével már károsodás (törési valószínűség) számolható az adott szabványnak megfelelően. Ráadásul a modellbe a hegesztések gyengítő hatását is figyelembe lehet venni! Természetesen a számításokat itt is mérésekkel ellenőrizhetjük, amelyek ez esetben sokkal közelebb állhatnak a valósághoz. 2. kép Újabb méretezési eljárás saját fejlesztésű szoftverekkel Virtuális prototípusgyártás. A legújabb, világszínvonalú méretezési eljárás Ez év augusztusában jelent meg a fejlesztési folyamatban a FEMFAT [4.] élettartam méretező szoftver, illetve november elején a SIMPACK dinamikai szoftver. E két szoftverrel végre kiegészült a méretezési folyamat egy teljes egésszé. (3. kép) Az eredeti folyamat első mozzanata, - a CAD rajzokból modellalkotás lényegileg nem változott. Az eltérés csak annyi, hogy az élettartambecsléshez nem

4 elegendő most már a rúd modell, minimum héj modellre van szükségünk. (A modellben a hegesztéseket is figyelembe vehetjük a későbbi élettartambecslésekhez.) Miután a modell kész, két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy dinamikai szimulációt hajtunk végre az ANSYS-on belül, amely azt jelenti, hogy különféle idősíkú jelet tehetünk fel a szerkezetünkre, és ezekre megkapjuk a válasz feszültségeloszlást, minden egyes időpillanatban. Ezt az eredményt felhasználva, összekapcsolhatjuk az ANSYS-t a FEMFAT TRANSMAX modullal. Eredményképpen egy valószínűségi változót kapunk az adott terhelésre vonatkozó élettartamra. 3. kép A jelenlegi fejlesztési folyamat A másik lehetőség szerint az ANSYS-ban csak egy modal analízist végzünk és ennek eredményét a modális jellemzőket, a SIMPACK számára átadjuk. A SIMPACK többtömegű lengő rendszerek dinamikus vizsgálatára alkalmas szoftver. Lehetőségünk van benne különféle kerékmodulok használatára, amelynek segítségével a valóságnak megfelelő manővereket hajthatunk végre, valamint a flexibilis végeselemes modellek beépítésére is. Segítségével gyorsabban tudunk, hosszabb jeleket szimulálni és a különféle paraméterek hatását megfigyelni. Az eredményeket egyrészt visszatranszformálhatjuk az ANSYS számára, ahol immár feszültséget kaphatunk, másrészt a FEMFAT ChannelMAX modul számára. Az ANSYS modálanalízis eredményeiből és a SIMPACK szimulációjából jó esetben

5 sokkal kisebb méretű adathalmazzal, élettartambecslést végezhetünk. Ezt a módszert használja néhány nagyobb nyugat-európai járműgyártó cég is [5.], [6.]. Gyakorlati példák az új módszerekre T csatlakozás vizsgálata BS5400 és DIN15018 szabványok segítségével Az elsőként egy hajlított T csatlakozás példáján keresztül szeretném bemutatni a különböző módszerek használhatóságát. A kísérleti vizsgálatot az AUTÓKUT [3.] végezte, a hitelesítő számításokat a NABI Rt. A kísérleti berendezés fotóját a 4. képen láthatjuk. A rúd elemekre vonatkozó BS5400-zal számolt feszültség és károsodás eloszlását az 5. és 6. képen, ugyanezt DIN15018-as német szabvány segítségével meghatározva héj elemre a 7. és 8. képen találhatjuk. 4. kép Hajlított T csatlakozás kísérleti vizsgálata A számításhoz a klasszikus mechanikának megfelelő rúd elemeket használtunk, ezért jól látszik, mind a feszültség eloszláson, mind pedig a károsodási képen, hogy a háló finomságának nincs túl nagy befolyásoló szerepe a maximális értékek meghatározására.

6 5. kép Rúd elemekre számolt feszültség eloszlások 6. kép Károsodás eloszlás BS5400-zal számolva

7 Érdekes megfigyelni, hogy a lineárisan számolt feszültség következtében magasabb feszültségértéket kaptunk a hegesztés környezetében, mint a szakítószilárdság. A károsodási értékek, viszont a tesztekkel egészen jól korrelálnak. A finomabb háló esetén még a törés helyzete is megegyezik. 7. kép Feszültség eloszlás különböző sűrűségű háló esetén 8. kép A károsodási tényező számítás eredménye

8 Motortartó keret hossztartójának vizsgálata FEMFAT-tal. A második példa a FEMFAT szoftver használhatóságát mutatja be egy egyszerű, jól ellenőrizhető teszten. A tesztberendezés, illetve az eltört darab a 9. képen látható. A teszteket a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke végezte [9.]. A mérés célja az volt, hogy a motortartó keret hossztartójára felhegesztett kis fül hatását megvizsgáljuk különböző terhelésre. A FEMFAT eredményei a 10. és 11. ábrán láthatóak. 9. kép A teszt berendezés és a törés helye A tesztek és a számítások igen jól egyeztek egymással. A törés helye egyértelműen ugyanott van, míg a számított élettartam a szórási tartományon belül esik. A számítás különlegessége az, hogy a hegesztési varrat gyengítő hatása is figyelembe lett véve egy viszonylag egyszerű térfogatelemekből álló szerkezeten.

9 10. kép Károsodás eloszlás adott dinamikus terhelésre 11. kép Károsodás eloszlás a szerkezeten belül

10 További példák konkrét jármű szerkezeteken Kerékdob vizsgálat A következő példa egy kerékdob környezetet mutat, 2 különböző kialakítással. Ennek érdekében megépítettük a teljes buszt rúd modellként és a szükséges részeket pedig héjból. A 12. kép éppen azt az állapotot mutatja, ahogy a busz áthalad a szimuláció során egy akadályon. (Természetesen mindez jól felnagyítva.) A jobb láthatóság kedvéért felrajzoltuk az eredeti nyugalmi állapotot. 12.kép Csuklós busz dinamikai szimulációjának eredménye A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzuk melyik megoldás a legkedvezőbb a jármű élettartama szempontjából. Természetesen a számítások során többféle lehetőség felmerült, de itt terjedelmi okokból az eredeti kedvezőtlenebb (13. kép), illetve egy sokkal kedvezőbb (14. kép) megoldást mutatok be.

11 13. kép Eredeti megoldás 14. kép Áttervezett kedvezőbb megoldás

12 Ez a megoldás az eredeti kialakításhoz képest a veszélyes környezetben több mint tízszer kisebb törési valószínűséget eredményezett úgy, hogy a többi helyen is bizonyos mértékű javulás tapasztalható. CH keret lengőkar bekötés vizsgálat A számítás ebben az esetben is, mint az előző példánál, egy globális, egyszerűbb modellel kezdődött és azután az adott területre az un. submodel technikával egy részletesebb modellen, egy komplexebb vizsgálatot hajtottunk végre (15. kép). A törési valószínűséget itt is a FEMFAT-tal határoztuk meg, amit a 16. képen láthatunk. 15. kép A globális CH-keret és a bekötési környezet submodel -je Mivel hegesztett szerkezetről van szó, ezért igen gondosan kell eljárnunk a hegesztési varratok helyzetének meghatározásakor. Az ábrán jól látható a hegesztések feszültséggyűjtő hatása és az is, hogy ez a kialakítás nem éppen a legjobb. A jobb alsó kis kép a károsodás eloszlást mutatja a leszelektált hegesztésekre kinyomtatva.

13 16. kép Károsodás eloszlás a submodel -en Összefoglalás Remélem sikerült a fentebb bemutatott néhány példán keresztül érzékeltetnem azt a fejlődést, ami az utóbbi néhány évben a NABI Rt.-n belül végbement. A virtuális prototípusgyártás megjelenése a fejlesztési folyamatban igen-igen megnöveli a valószínűségét annak, hogy sokkal jobb, magasabb színvonalú és olcsóbb termékkel versenyképesek maradhassunk a piacon. Irodalom [1]. BS5400: Part 10 : 1980 Steel, concrete and composite bridges [2]. DIN15018 Krane Grundsatze für Stahltragwerke Berechnung, November [3]. Vizsgálati értesítő: Zártszelvényű csövekből készített merőleges kivitelű hegesztett próbatestek fárasztóvizsgálata a bekötőcsővel párhuzamos irányú terheléssel. Budapest [4]. FEMFAT User s Manual: (2000) Vers. 4.1f (b). Fatigue Analysis of Stressed Components, Engineering/Technologie Zentrum Steyr, SAT, Steyr Daimler Puch AG, Steyr, Austria [5]. W. Eichlseder, Kerekes E., B. Unger: (1998). Feszültség számítás végeselemes módszerrel. Mit kezdjünk a dinamikus terhelésekkel? Járművek Budapest [6]. Kerekes E., Szabó B., B. Unger, - Prestressed bolt joint under dynamical load

14 [7]. Kerekes E., Petrovics J. - New Features in ANSYS developed by NABI FE Group CADFEM Users Meeting 2000, Friedrichshafen [8]. Kerekes E., Petrovics J. - Fatigue estimation for beam structures using BS5400 VSDIA2000, Budapest [9]. Kerekes E - Fatigue examination of weld seams VSDIA 2000, Budapest [10]. Hidak és Szerkezetek Tanszék- Kutatási jelentés a jelű motortartó keret hossztartóinak összehasonlító fárasztóvizsgálatáról, október 24.

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES

KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES KŐSZERKEZETŰ HIDAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE COMPUTERIZED MODELING OF STONE MASONRY ARCH BRIDGES Bögöly Gyula 1, Dr. Görög Péter 1 1 BME, építőmérnöki kar, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Autóbuszok ütközésállósági vizsgálatai és vizsgálati módszerei, különös tekintettel a borulásbiztonságra, a vázszerkezetek

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Kiadó: Boda & Partners Kft. Megjelent: 2015.

Részletesebben

GÖRBE Szabina GELEI Andrea

GÖRBE Szabina GELEI Andrea GÖRBE Szabina GELEI Andrea Mennyit ér a fenntarthatóság? Esettanulmány az externális hatások mérésére és azok internalizálására A fenntarthatóság központi kérdés a gazdálkodástudományban, ezen belül a

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához

Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához Szerző: Hunyady Márton Mérnökinformatikus MSc, 1. évfolyam Témavezetők: Dr. Lukács

Részletesebben

Magyarország autóiparának helyzetéről az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően a csatlakozás okán várható változások

Magyarország autóiparának helyzetéről az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően a csatlakozás okán várható változások Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 1 -

TARTALOMJEGYZÉK - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS/ABSTRACT 2 2. BEVEZETÉS 8 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 9 3.1. Mezőgazdasági rendszerek matematikai és számítógépi modellezésének helyzete és problémái 9 3.2. A generikus kétrétegű

Részletesebben

Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató

Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMATERV Feladat címe: SOROZATSZERSZÁM TERVEZÉSE NX PDW ALKALMAZÁSÁVAL Készítette: CSERNUS ATTILA MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató Tervezésvezető:

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Általánosított lineáris modellek a biztosításban

Általánosított lineáris modellek a biztosításban Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Általánosított lineáris modellek a biztosításban MSc Diplomamunka Készítette: Tóth András Biztosítási és Pénzügyi Matematika MSc Aktuárius szakirány

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

AZ EXCEL ALKALMAZÁSA A STATISZTIKA OKTATÁSÁBAN. Kehl Dániel Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaság-módszertani Intézet.

AZ EXCEL ALKALMAZÁSA A STATISZTIKA OKTATÁSÁBAN. Kehl Dániel Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaság-módszertani Intézet. AZ EXCEL ALKALMAZÁSA A STATISZTIKA OKTATÁSÁBAN APPLYING EXCEL IN STATISTICAL EDUCATION Kehl Dániel Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaság-módszertani Intézet Összefoglaló A statisztika

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika Kommunikációs protokollok Kognitív rádiós alkalmazások Szenzorhálózatok 3D-s videófolyamok vizsgálata 2011/3 A Hírközlési és Informatikai Tudományos

Részletesebben

JUHÁSZ PÉTER - MEGYIK LÁSZLÓ - CSÁNYI TAMÁS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN

JUHÁSZ PÉTER - MEGYIK LÁSZLÓ - CSÁNYI TAMÁS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN ZÁRÓTANULMÁNYOK JUHÁSZ PÉTER - MEGYIK LÁSZLÓ - CSÁNYI TAMÁS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN - Az informáltság szerepe a versenyképességben alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z15.

Részletesebben

A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején

A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején 534 Ábel István Polivka Gábor Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. június (534 557. o.) ÁBEL ISTVÁN POLIVKA GÁBOR A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején A bankok versenyképességének

Részletesebben

A projekt keretében elkészült tananyagok:

A projekt keretében elkészült tananyagok: CAD TANKÖNYV A projekt keretében elkészült tananyagok: Anyagtechnológiák Materials technology Anyagtudomány Áramlástechnikai gépek CAD tankönyv CAD Book CAD/CAM/CAE elektronikus példatár CAM tankönyv Méréstechnika

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Budapest közösségi közlekekedésének utasterheltsége

Budapest közösségi közlekekedésének utasterheltsége Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Budapest közösségi közlekekedésének utasterheltsége Zsiga Aurica térképész szakos hallgató Témavezető: Dr. Kovács

Részletesebben