2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Veszprém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Veszprém"

Átírás

1 2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet Veszprém 2014

2 A évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet A kiadvány a TÁMOP /1/KONV azonosító számú projekt keretében valósult meg. A kiadvány a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A kötetet szerkesztette: Dulai Tibor

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A konferencia szervezıi... 3 Helyszínek... 4 Részletes program, összefoglalók... 5 Gazdaságtudományi Kar... 6 Közgazdaságtudományi és Gazdaságtudományi Tagozat...7 Turizmus Tagozat...15 Georgikon Kar Gazdaság- és Társadalomtudomány Tagozat...24 Kertészet és Biotechnológia Tagozat...34 Növénytermesztés és Növényvédelem Tagozat...42 Természettudomány Tagozat...50 Mérnöki Kar Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció / Radiokémia és Radioökológia Tagozat...60 Kémiai és Vegyipari Szekció / Biotechnológia Tagozat...65 Kémiai és Vegyipari Szekció / Kémiai Technológiai Tagozat...72 Kémiai és Vegyipari Szekció / Modell-alapú Számítások Tagozat...79 Kémiai és Vegyipari Szekció / Szerves és Szervetlen Kémia I. Tagozat...83 Kémiai és Vegyipari Szekció / Szerves és Szervetlen Kémia II. Tagozat...89 Mőszaki Tudományi Szekció / Mőszaki Tagozat...95 Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Humán Tudományi Szekció/ Magyar Irodalom és Irodalomelmélet Tagozat Humán Tudományi Szekció/Nyelvtudomány Tagozat Humán Tudományi Szekció/Világirodalom Tagozat Társadalomtudományi Szekció/Etika és Filozófia Tagozat Társadalomtudományi Szekció/Társadalomtudomány Tagozat Mőszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományi Szekció / Algoritmusok, Jelfeldolgozás Tagozat..124 Informatikai Tudományi Szekció / Modellezés, Adatelemzés Tagozat Informatikai Tudományi Szekció / Operációkutatás Tagozat Névmutató

4 A konferencia szervezıi Kari TDT elnökök/titkárok: Gazdaságtudományi Kar Dr. Kosztyán Zsolt Tibor egyetemi docens, KTDT elnök Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék Dr. Raffay Ágnes Nóra egyetemi docens, KTDT titkár Turizmus Intézeti Tanszék Georgikon Kar Dr. Hoffmann Borbála egyetemi docens, KTDT elnök Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Dr. Kovács Szilvia egyetemi tanársegéd, KTDT titkár Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Mérnöki Kar Dr. Boda Dezsı egyetemi docens, KTDT elnök Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék Ható Zoltán PhD hallgató, KTDT titkár Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Dr. Bús Éva egyetemi docens, KTDT elnök Angol-Amerikai Intézet Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus, KTDT titkár Magyar Irodalomtudományi Tanszék Mőszaki Informatikai Kar Dr. Czúni László egyetemi docens, KTDT elnök Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes egyetemi adjunktus, KTDT titkár Rendszer- és Számítástudományi Tanszék 3

5 Helyszínek Szekció Tagozat Rövid név Terem Agrártudományi Fizika, Földtudományok, Matematika Humán Tudományi Gazdaság- és Társadalomtudomány Kertészet és Biotechnológia Növénytermesztés és Növényvédelem Természettudomány Gazd és Társtud Kert és Biotech Növterm és Növvéd Termtud D II. elıadó D konfer encia D I. elıadó D III. elıadó Radiokémia és Radioökológia FiFöMa B 202 Magyar Irodalom és Irodalomelmélet MagyarIrod A 4 Nyelvtudomány NyelvTud A 5 Világirodalom VilágIrod A 6 Informatikai Tudományi Algoritmusok, Jelfeldolgozás AlgJel I 1 Modellezés, Adatelemzés ModellAdat I 924 Operációkutatás OpKut I 201 Kémiai és Vegyipari Biotechnológia BioTech B 208 Kémiai Technológiai KémTech B 212 Modell-alapú Számítások Modell B 204 Szerves és Szervetlen Kémia I. Kémia1 B 210 Szerves és Szervetlen Kémia II. Kémia2 B 205 Közgazdaságtudományi Közgazdaságtudományi és Gazdaságtudományi Gazd A 8 Turizmus Turizm A 3 Mőszaki Tudományi Mőszaki Mőszaki B 206 Társadalomtudományi Etika és Filozófia EtikaFilo A 7 Társadalomtudomány TársTud A 1 4

6 Részletes program, összefoglalók 5

7 Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Szekció 6

8 Idırend Közgazdaságtudományi és Gazdaságtudományi Tagozat 9:00 Bangó Zsófia 9:20 Marton Ádám 9:40 Hegedüs Éva Citylogisztikai projekt bevezetése Veszprémben, annak gazdasági és környezetvédelmi hatásai A szuverén fizetésképtelenség elméletének modelljei az európai adósságválság tükrében A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata 10:00 Habi Sándor Gondolatok a fiskális transzparenciáról 10:20 Harsányi Henrietta, Vámosi Vanda A helyi pénzek, avagy a Balatoni Korona és a Soproni Kékfrank összehasonlító elemzése 10:40 Kántor Szilvia Tisztességes, etikus kereskedelem 11:00 Harsányi Henrietta, Simon Nikolett A válság hatása a Közép-dunántúli régió kis- és középvállalkozásainak likviditására 7

9 Gazd Citylogisztikai projekt bevezetése Veszprémben, annak gazdasági és környezetvédelmi hatásai Témavezetı: Dr. Kovács Zoltán Bangó Zsófia Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA Városainkra legtöbbször sajnos csak úgy tekintünk, mint egy helyre, ahol élhetünk, egy lehetıségre, amit kihasználhatunk. Az ipari forradalom idıszakában az urbanizáció, városiasodás volt a jellemzı irányzat, mára ez azonban egyre inkább visszafordul az emberek friss levegıre vágynak. E folyamat megváltoztatására össze kell fognunk, szemléletet kell váltanunk, és a gazdasági stabilitás mellett környezeti stabilitást is meg kell valósítanunk. A növekvı társadalom és növekvı fogyasztói igények a logisztikát is kihívás elé állítja, hiszen egyre gyorsabban egyre nagyobb mennyiségő terméket kell elosztani városok, országok és kontinensek között. Az Európai Unió 2014 elején kiadott egy mérleget a 2010-ben bevezetett Európa 2020 program eddig elért eredményeirıl. A 4 éves periódus alatt a környezetvédelem a gazdasági válságból való kilábalás mögé szorult, így a tervezetthez képest kevesebb eredményt értek el. Habár az üvegházhatású-gázok kibocsátása csökkent, környezeti értékeink védelme pedig növekedett, a közlekedés növekedésébıl származó károsanyag-kibocsátás egyre emelkedik. Ezért is lenne fontos szélesebb körben elterjeszteni a citylogisztikát, vagy más néven városi logisztikát, ami meg tudná óvni városainkat, történelmi városrészeinket a szennyezıdéstıl, és mindezek mellett magasabb szintő áruellátást biztosítana a lakosságnak, fellendítené a belvárosi üzletek életét. A logisztika ezen viszonylag új ágazata a belváros szervezett és optimalizált áruellátásának, szabályozott tehergépjármő-forgalmának együttes megvalósítását jelenti. Dolgozatom a tavaszi TDK munkám folytatása, amelyben Veszprém Belvárosának egy citylogisztikai sémát, megoldást kínáltam. A mostani pályamunkámban a helyszín marad Veszprém, de egy sokkal konkrétabb és részletesebb megoldást kínálok a felmerülı problémákra. Két lehetséges kivitelezést összehasonlítva rávilágítok a társadalmi, gazdasági elınyökre és hátrányokra, lehetıségekre és veszélyekre. Egy citylogisztikai projekt bevezetése nem egyik napról a másikra születik, de megfelelı együttmőködéssel és erıforrás-ráfordítással egy jobb hellyé tehetjük városunkat. A projektek összehasonlítása mellett bemutatom a városi logisztika elterjedését hazánkban és a világ többi részén, lehetıségeket mutatok a zöld közlekedés megvalósítására. 8

10 Gazd A szuverén fizetésképtelenség elméletének modelljei az európai adósságválság tükrében Témavezetı: Dr. Halmai Péter Marton Ádám Nemzetközi gazdálkodás BA A 2008-as pénzügyi válság következtében az egyes európai országok államadósság-terhei jelentıs mértékben megnövekedtek. Szuverén adósságválság alakult ki az Európai Unió perifériáján. A krízis az egész EU-ra jelentıs hatást gyakorolt, ugyanakkor a legsúlyosabb következményei a periféria országok tekintetében voltak. A szuverén adósok fizetésképtelensége azonban csak a fejlett országok vonatkozásában számít újdonságnak. Számos feltörekvı/fejlıdı országban léptek fel súlyos nehézségek az államadósság finanszírozása terén az elmúlt évszázadokban. A modern közgazdasági modellezés fejlıdésével már az 1980-as években létrejöttek az elsı modellek, melyek a szuverén fizetésképtelenség elméletével foglalkoztak. Az elmúlt évtizedek alatt a témával kapcsolatban számos DSGE modell született, melyek között nemzetközileg széles körben elfogadottak is megtalálhatóak. A dolgozat egyik célja, e közgazdasági modellek rendszerezése, a csoportosított modellek eredményeinek összehasonlítása és elemzése. A dolgozat második részében az európai szuverén adósságkrízis kerül áttekintésre. Ennek során azonosításra kerülnek a válságba került tagállamok, a krízis hatásmechanizmusa, annak következményei, valamint az úgynevezett tovagyőrőzı hatás (spillover effect) szerepe is. A dolgozat harmadik és egyben utolsó szerkezeti egységében mennyiségi elemzés keretében kerül azonosításra, hogy az egyes tényezık/változók milyen mértékben járultak hozzá az egyes tagállamok államkötvényhozamaiban bekövetkezı változásokhoz. Befejezésül a dolgozat elengedhetetlen elemeként államadósság-elırejelzési vizsgálatra is sor kerül. 9

11 Gazd A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatok vizsgálata Témavezetı: Pató Gáborné dr. Szőcs Beáta Hegedüs Éva Vezetés és szervezés MA A kutatás témája a közúti árufuvarozás és szállítmányozás vizsgálata. A dolgozat célja, hogy feltérképezze a kutatási fókuszba kerülı hazai fuvarozó és szállítmányozó vállalatok jellemzıit; és meghatározza azokat a befolyásoló tényezıket, amelyek hatással vannak a megbízások számára. Tehát az elemzés központi kérdése, az, hogy mely tényezık befolyásolják a megbízások számát? Ennek vizsgálta nagyon fontos a jelzett szektorban mőködı vállalatok számára, mivel elsıdlegesen a fuvarozási és szállítmányozási munkák száma befolyásolja a vállalatok bevételét, illetve profitját. A kutatás eredményei segítenek megismerni egyrészt a Magyarországon tevékenykedı közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalatokat, és azok jellemzıit, valamint, a meghatározó faktorok segíthetnek a vállalatoknak abban, hogy több munkát tudjanak realizálni. 10

12 Gazd Gondolatok a fiskális transzparenciáról Témavezetı: Dr. Csuka Gyöngyi Habi Sándor Közgazdasági elemzı MA A fiskális transzparencia az 1990-es évek óta egyre növekszik, mint a jó kormányzat egyik mérıszáma. Ezt alapvetıen meghatározza, hogy milyen költségvetési dokumentumokat érhet el egy átlagos választópolgár. Erre ad útmutatást az IMF (IMF 2007) és az OECD (OECD 2002), amelyben megtalálható a publikálandó dokumentumok listája, és egyéb javaslatok. A fiskális transzparencia növekedésével párhuzamosan csökkenhet az állam által fizetett kockázati felár az általa felvett hitelekre és kibocsátott állampapírokra, így a magánszféra kölcsönzési költségei is mérséklıdnek, ami a gazdasági növekedést segíti elı. Emellett átláthatóbban mőködı kormányzat esetén a korrupció is alacsonyabb szintő lehet, mivel a lebukás kockázata nagyobb, s ez visszatarthatja az embereket. A fiskális transzparencia erısségét méri a világ országaiban az Open Budget Index. Az Open Budget Indexet (röviden: OBI) elıször 2006-ban publikálta az International Budget Partnership, s azóta kétévente jelenik meg a következı. Tanulmányomban bemutatom, hogyan épül fel az OBI, melyek a legfontosabb indikátorok és megvizsgálom hogyan változott a rangsorban résztvevı államok pontszáma az elsı publikálás óta. Feltérképezem, milyen gyengeségei lehetnek az indexnek, és létezik-e szoros kapcsolat egyéb az országok teljesítményét mérı jelzıszámmal, mint például az egy fıre jutó GDP és a Democracy Index. 11

13 Gazd A helyi pénzek, avagy a Balatoni Korona és a Soproni Kékfrank összehasonlító elemzése Harsányi Henrietta, Vámosi Vanda Nemzetközi gazdálkodás BA, Gazdálkodási és menedzsment BA Témavezetı: Dr. Molnár Tamás A gazdasági világválság problémáinak megoldása érdekében elıkerültek új, alternatív megoldási formák a gazdaság élénkítésére, egyre többet lehet hallani a lokális gazdaságfejlesztés alternatív formáiról. Ennek egyik formája a dolgozatunk tárgyát is képezı helyi pénzek, melyek igen érdekes, ugyanakkor nem egyedi jelenségnek számítanak. Dolgozatunkban ezen izgalmas témára összpontosítva vesszük górcsı alá a helyi pénzeket, kezdve a fogalmának meghatározásával, nemzetközi példák felvázolásán keresztül, a hazai helyzet elemzésével bezárólag. A nemzetközi jó példák és hazai helyzet felvázolása után kitérünk a Balatoni Korona részletes történetére és vizsgálatára, hiszen e helyi pénz jellegzetességének mondható, hogy rengeteg ember tud létezésérıl, azonban ehhez képest elenyészı számban használják. Ennek okán úgy véltük, érdekes párhuzamot lehet vonni a Balatoni Korona és hazánk egyik legsikeresebb helyi pénze, a soproni Kékfrank között. Elemzésünkben tehát e két helyi pénzt vetjük össze kihasználtságuk és sikerességük tekintetében. 12

14 Gazd Tisztességes, etikus kereskedelem Témavezetı: Dr. Elekes Andrea Kántor Szilvia Nemzetközi gazdálkodás BA Dolgozatom a manapság egyre sőrőbben elıkerülı méltányos és tisztességes kereskedelem témakörét vizsgálja. A témakör hatalmas, ezért a Fairtrade mozgalomnak egy kevésbe ismert területére, az elektronikai iparban elıforduló tisztességtelenségekre és szabálytalanságokra koncentráltam. A témához kapcsolódó irodalmak és statisztikai adatok segítségével átfogó képet adok a jelenlegi helyzetrıl és a várható tendenciákról. Bemutatom az általános iparági hozzáállást, valamint azokat a vállalatokat, szervezeteket, mozgalmakat, amelyek tenni akarnak valamit a helyzet javítása érdekében. Kutatásom kiinduló kérdése az volt, hogy milyen eltérések figyelhetıek meg a hagyományos és a méltányos kereskedelem között, illetve, hogy milyen elınyökkel jár a Fair Trade mozgalom tagjának lenni. Vizsgálódásaim során több alkalommal szembesültem az elektronikai iparban elıforduló igazságtalanságokkal és rá kellett jönnöm, hogy nem csak az ásványkincsek bányászatakor zsákmányolják ki a tehetetlen munkásokat. Az elektronikai eszközök teljes életciklusát végig kísérik a méltánytalan körülmények, legyen szó az összeszerelésrıl, a termékek kidobása után keletkezı e- hulladékok kezelésérıl vagy az újrahasznosításáról. Sajnos a kialakult helyzet nem csupán az emberek életkörülményeit rontja jelentısen, hanem nagy megterhelést jelent bolygónk számára is. A mezıgazdaságot tekintve például hatalmas környezeti pusztítások figyelhetıek meg azon fejlıdı országbeli gazdák munkájának következtében, akik nem részei a Fair Trade mozgalomnak. Ezekben az esetekben a profittal szemben mindig háttérbe kerülnek környezet védelem és a fenntarthatóság kérdései. Az ilyen és ehhez hasonló problémákra kínál egy megoldást a mozgalom és azok a nemzetközi szervezetek, akiknek eltökélt céljuk egy igazságosabb világ létrehozása. Természetesen a különbözı kimutatások és tanulmányok vizsgálatakor rá kellett jönnöm arra is, hogy a helyzet jobbá tételéhez globális összefogás és teljes szemléletváltás kellene mind termelıi, mind fogyasztói oldalról. 13

15 Gazd A válság hatása a Közép-dunántúli régió kis- és középvállalkozásainak likviditására Harsányi Henrietta, Simon Nikolett Nemzetközi gazdálkodás BA, Pénzügy és számvitel BA Témavezetı: Dániel Zoltán András Dolgozatunk témáját a 2007-ben induló gazdasági és pénzügyi válság vetette fel, melynek következtében szinte az egész világot átfogó pénzügyi rendszerben súlyos problémák jelentkeztek, és amely a piaci szereplık helyzetét, üzletvitelét döntıen befolyásolta az elmúlt években. Hazánkban a vállalakozások 99%-a kis- és középvállalkozásnak minısül. E vállalati szektor a gazdasági teljesítménye mellett, a foglalkoztatottságban, valamint a magyar gazdaság versenyképességében, dinamizmusában is döntı szerepet játszik. Éppen ezért kutatásunk alapvetı célkitőzése a krízis hatásainak vizsgálata, mégpedig fókuszálva a hazai kis- és középvállalkozásokra, likviditásukra és eredményességükre. Tanulmányunk elsı felében hazai és külföldi szakirodalomra építve felsoroljuk a válság lehetséges okait és hatásait, valamint elemezzük a vállalkozások számára napjainkban elérhetı finanszírozási forrásokat. Majd röviden bemutatjuk a Figyelı, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet közös kutatásaként között készült KKV Körképet. Ezt követıen, a második részben a hazai kis- és középvállalkozások pénzügyi helyzetét elemezzük. Vizsgálatunk alapja a Központi Statisztikai Hivatal augusztusában frissült és jelenleg mintegy vállalkozást magába foglaló listája. Kutatásunk elsı körben a Közép-Dunántúlra, és tól a 2013-as üzleti év végéig tartó idıszakra irányul. A teljes listán szereplı szervezetekbıl közel , az adott régióban mőködı, és egyértelmően KKV-nak minısülı vállalkozás található. Az alapsokaságból arányos rétegzéssel, és véletlen mintavételi eljárással kiválasztott, 400 elemő mintán végeztük el elemzésünket, amely során likviditási és eladósodottsági mutatók például likviditási ráta, hosszú távú mőködésbiztonsági mutató, eladósodottsági ráta - értékeinek alakulását vizsgáljuk meg. Ezek alapján megbízható és valós kép tárul elénk a KKV-k válság utáni és jelenlegi pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Mivel a vizsgálatban olyan cégek szerepelnek, amelyek túlélték a válságot, a kapott eredmények tükrében konzekvenciát vonhatunk le arra vonatkozóan is, vajon milyen tényezıknek köszönhetı, hogy e vállalkozások 2014-ben is biztosítani tudják mőködésüket. 14

16 Idırend Turizmus Tagozat 9:00 Bak Dorina Gerda FoMO, avagy a modernkor betegsége 9:20 Tóth Virág Judit Turisztikai beerodalmak, avagy a kézmőves sörre épített tematikus út piacelemzése 9:40 Strack Flórián A Béke - barlang gyógyturisztikai célú fejlesztése 10:00 Andrási Tekla Az egészséges életmódhoz kapcsolódó utazási szokások, leszőkítve a kisgyermekes családok körére 10:20 Sódli Anikó A minıség és a fogyasztói elégedettség kérdései 10:40 Friedrich Nóra 11:00 Gasparetz Beáta Szállodák innovációs magatartásának és képességének vizsgálata - Kutatás a balatoni MSZÉSZ tagszállodái körében A pápai kistérség lovas szolgáltatóinak turisztikai helyzetelemzése 15

17 Turizm FoMO, avagy a modernkor betegsége Témavezetı: Komlósi Edit Mária Bak Dorina Gerda Nemzetközi gazdálkodás BA Dolgozatom témájának egy új jelenséget választottam, méghozzá egy újfajta függıséget, a FoMo-t. Teljes angol megnevezése Fear of Missing out, ami magyar nyers fordításban a következı: Ki-/ Lemaradástól való félelem. A szószerinti fordítás elsı hallásra valószínőleg, nem árulja el, hogy pontosan mi is ez a fogalom. Ezért inkább a jelenség meghatározásával írnám le a választott témámat. FOMO jelenség: a különbözı közösségi oldalakon állandóan jelenlevési kényszer. Egy belsı késztetés, ami folyton azt sugallja az érintett egyed számára, hogy megállás nélkül böngéssze a közösségi felületeket, és tevékenykedjen is rajta. Mint ahogy említettem ez egy függıség, így a dolgozatom elsı felében bemutatom a jelenséghez kapcsolódó elméleti összefüggéseket, tényeket. Ilyen például a generációk, a modern technológia megjelenése és hogy ez miként befolyásolta/-ja az életünk. Továbbá a függıség, mint kényszer is bemutatásra kerül. A dolgozat második felében az általam készített kutatás, vagyis a kérdıív kidolgozása és a kérdıív elemzése következik. A kérdıívet a hallgatóival töltettem ki. A kérdıíves felmérés elsısorban azt vizsgálja meg, hogy a hallgatóit mennyire érinti a FoMO, hány százalékuknál észlelhetı. Az elemzés részben kitérek arra is, hogy ez a fajta függıség mennyire ártalmas és milyen hatásai lehetnek esetleg a munkahelyen. Gazdasági szempontból mennyire kártékony, vagy esetleg lehet belıle a cégeknél valamilyen fajta elınyt kovácsolni akár munkavállalói, akár munkáltatói részrıl? Végül, ha negatív jelenségként tekintünk rá, akkor miként lehet orvosolni? 16

18 Turizm Turisztikai beerodalmak, avagy a kézmőves sörre épített tematikus út piacelemzése Témavezetı: Dr. Priszinger Krisztina Tóth Virág Judit Turizmus-vendéglátás BA A dolgozatomban a kulturális turizmussal, azon belül is a kézmőves sörre alapuló tematikus úttal foglalkozom. Elıször az alapfogalmakat tisztázom, mindenekelıtt a kulturális turizmus definícióját, fajtáit, különbözı csoportosítási formáit, magyarországi tendenciáit, illetve a kulturális turisztikai kínálatának és keresletének elemeit. Ezt követıen térek ki a tematikus út fogalmi áttekintésére, keresletének és kínálatának jellemzıire, téma szerinti csoportosítására, valamint az európai és magyarországi trendjeire. A dolgozatom további részében összefoglalom a sör, mint fogyasztási termék történetét és a sör magyar gazdaságban betöltött szerepét. Továbbá a kézmőves sör egyre szélesebb körő forgalmazásával és annak egyes speciális eseteivel támasztom alá, hogy ez a termék mind a fogyasztók, mind a forgalmazók számára egyaránt kiemelten közkedvelt. Fontosnak tartom mindemellett, hogy a magyar kézmőves sörök nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten elismert és nívós díjakkal jutalmazottak. Érdeklıdésem középpontjában azonban a sörre alapuló tematikus út áll, ennek az elemeirıl, többek között a fesztiválokról, sörfızdékrıl, kézmőves sörözıkrıl nyújtok átfogó képet. A primer kutatásom fı célja az általam összeállított tematikus út iránti keresletet felmérése. Annak érdekében, hogy a fogyasztók igényeit megállapíthassam a következı pontokat vizsgáltam: mennyire ismert a kézmőves sör, mely ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat vennék igénybe, milyen programokkal egészítenék ki az utazásukat, mennyi idıt és pénzt fordítnának rá és részt vettek-e már valamilyen tematikus úton. Témaválasztásomat a tematikus utak, elsısorban a borutak népszerősége ihlette, hiszen a bor és a sör turisztikai szerepe hasonló funkciót tölt be, mégis az elıbbi köré sokkal több figyelem összpontosul, vagyis a sör esetében hasonló attrakció létrehozására még nem került sor. A dolgozatom célja, hogy átfogó képet nyújtson a kézmőves sör a kulturális turizmusban betöltött szerepérıl. 17

19 Turizm A Béke - barlang gyógyturisztikai célú fejlesztése Témavezetı: Dr. Priszinger Krisztina Strack Flórián Turizmus-vendéglátás BA Az elmúlt években a korábbinál sőrőbben hallhattunk arról, hogy a légúti allergia, az asztma és az egyéb krónikus légúti betegségek egyre nagyobb gondot jelentenek a modern ember számára. Úgy gondolom, hogy a turizmus megfelelı eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges profit megszerzése és színvonalas szolgáltatások biztosítása mellett segítséget nyújtson ezen betegségek tüneteinek enyhítésében. Szakdolgozatom témájául a korábban gyógybarlangként mőködı és egyéb gyógyszolgáltatásokat is nyújtó Béke barlang gyógyturisztikai célú fejlesztését választottam. A szakemberekkel készített interjúk és a mindenki számára elérhetı anonim kérdıív segítségével arra kerestem a választ, hogy hogyan lehetséges és egyáltalán érdemes-e egy jelenleg elhanyagolt, üzemen kívüli, de nagy múlttal rendelkezı különleges gyógyhelyet újra virágzóvá és jövedelmezıvé tenni. Fontosnak tartottam, hogy a saját elképzeléseim a különbözı szakemberek véleménye mellett, a potenciális keresletet alkotó vásárlók igényeivel és egy hasonló jellegő, évek óta sikeresen üzemelı magyarországi gyógyhellyel is összevetésre kerüljenek. A dolgozat elkészítése során kutatást végeztem a légzıkúra szakmai, egészségügyi vonatkozásait illetıen és tanulmányoztam az ország legjobban kiépített, a turizmus által leginkább hasznosított gyógybarlangját. Felmérést végeztem a potenciális keresletet jelentı személyek gyógyszállodával és gyógybarlangokkal szemben támasztott igényeinek, elvárásainak és véleményének részletes megismerése érdekében. Véleményem szerint az elvégzett kutatások eredményesek voltak, hiszen a megkérdezett szakemberek véleménye, a legjobb hazai példának tekinthetı tapolcai gyógybarlang kapcsán készített interjúk és a 255 fı által kitöltött online kérdıív kiértékelése, valamint az eredmények saját elgondolásaimmal való összevetése után lehetıségem volt következtetések levonására a gyógyhellyel kapcsolatos fejlesztéseket illetıen. A kutatás során bizonyítást nyert, hogy a fejlesztések szükségesek és valós igény van egy ilyen, jól kiépített gyógyhelyre. 18

20 Turizm Az egészséges életmódhoz kapcsolódó utazási szokások, leszőkítve a kisgyermekes családok körére Témavezetı: Dr. Priszinger Krisztina Andrási Tekla Turizmus-vendéglátás BA Dolgozatom témája az egészséges életmódhoz kapcsolódó utazási szokások, leszőkítve a kisgyermekes családok körére. Bevezetésképpen dolgozatom elsı részében kifejtem az utazással szoros kapcsolatban álló fogalmakat, majd ismertetem a fogyasztói magatartás és utazási döntések folyamatát. A második részben az egészségmagatartás témáját taglalom, szemléltetem az ehhez kapcsolódó fogalmakat, az egészséges életmód formáit, valamint az egészséges életmódra nevelés eszközeit, majd pedig a kérdıívem elemzését mutatom be, amit kisgyermekes párok körében végeztem. Nem-valószínőségi eljáráson belül takarékos és hólabda mintavételi eljárást alkalmaztam, esetemben ez volt a leghatékonyabb információgyőjtés. Ebben az esetben a mintát alkotó személyek ismeretlen valószínőséggel szerepelnek a mintában. Így a minta nem reprezentatív. (Babbie, 2001.) A célcsoport utazási szokásainak megismeréséhez a kvantitatív kutatás egy fajtáját alkalmaztam, nevezetesen a kérdıíves vizsgálatot, amely a legalkalmasabb a leíró, felderítı és elemzı kutatások elvégzéséhez. A kérdıívemben a kisgyermekes párokat szólítottam meg, és azt vizsgáltam, hogy milyen gyakran utaznak, és milyen szempontok szerint választanak desztinációt, illetve szálláshelyet, hiszen az nagyban befolyásolhatja döntéseiket, hogy utazásuk során már nem elég, ha a saját igényeikre figyelnek, kisgyermekükrıl is gondoskodniuk kell. Nagyon fontos, hogy gyermekeinknek már egészen kiskoruktól megtanítsuk az egészséges életmód és táplálkozás alapjait, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy késıbb kiegyensúlyozott, káros szokásoktól mentes életet élhessenek. Legnagyobb felelıssége ebben a szülıknek van, és úgy tudják a leghitelesebben átadni ezt a tudást gyermekeiknek, ha ık is követik az egészségmagatartás elveit, így példát mutatva nem csak családjuknak, de környezetüknek is. Kutatásom során arra voltam kíváncsi, hogy az átlagember mit tart egészséges életmódnak, és vajon az megegyezik-e a szakirodalomban leírtakkal. Illetve a kérdıívem válaszaiból arra is fény derül, hogy mennyire fontos a pároknak a desztináció/szálláshely felszereltsége az egészséges életmód tekintetében. 19

21 Turizm A minıség és a fogyasztói elégedettség kérdései Témavezetı: Gyurácz-Németh Petra Sódli Anikó Turizmus-vendéglátás BA Tudományos Diákköri dolgozatomban részletesebben bemutatásra kerülnek a szolgáltatásminıség és a vendégelégedettség kérdései. A dolgozat elsı felében alaposan ismertetem elıször magát a minıséget, a legfontosabb fogalmakat valamint a jelentısebb szolgáltatásminıségi modelleket és ezek fontosabb jellemzıit. Ezt követıen a minıség és az elégedettség kapcsolata kerül bemutatásra. Majd bıvebben kifejtem a vendégelégedettség jellemzıit, kialakulási folyamatát illetve az azt befolyásoló tényezıket. A továbbiakban röviden bemutatnám a fogyasztói trendek alakulását a minıség és az elégedettség függvényében, hogy a miért is van annak olyan nagy jelentısége, hogy a vendégek minıségi szolgáltatást kapjanak, és a szállodák elégedett vendégekkel rendelkezzenek. A dolgozatban ezután górcsı alá veszem az elégedettség mérésének lehetséges módjait, a legfontosabb elégedettségi modelleket és módszereket. Ez a fejezet ismerteti a kutatás során alkalmazott Gap- modellt valamint a hozzá tartozó felmérési módszert, a SERVQUAL kérdıívet. A dolgozat második fele betekintést enged mind a magyar, mind a német szállodába, amelyben a kutatás kivitelezésre került. Felvázolásra kerülnek a szállodák fıbb ismérvei és jellemzıi. Ezután a kitöltött kérdıívek eredményeit ismeri meg részletesebben. A tanulmány további részében részletes ismertetésre kerülnek a kutatás által elért eredmények, valamint a szállodák igazgatójával készített interjú, mely teljes képet ad az ı minıségrıl alkotott képükrıl. A kutatás megerısítette az elızetesen felállított hipotéziseket, a vendégek minıségrıl alkotott képe rendkívül szubjektív. A minıség eltérı értékelését befolyásolja a nem, a kor, az iskolai végzettség. Bizonyításra került az is, hogy mindkét országban más ezek közül az igazán fontos befolyásoló tényezı. Az elemzés segítségével az is megerısítésre került, hogy a menedzsment és a vendégek eltérı nézetekkel rendelkeznek a minıségrıl és az elégedettségrıl. Tudományos Diákköri dolgozatom végére érve teljes képet ad a minıség és az elégedettség összefüggéseirıl, valamint arról, hogy miért fontos minél jobban megismerni a fogyasztói igényeket, elvárásokat. 20

22 Turizm Szállodák innovációs magatartásának és képességének vizsgálata - Kutatás a balatoni MSZÉSZ tagszállodái körében Témavezetı: Gyurácz-Németh Petra Friedrich Nóra MA in Tourism Management A tömegturizmus globalizálódásával párhuzamosan világszerte egyre jobban felértékelıdik az innovatív ötleteken alapuló, különleges termék-és szolgáltatásfejlesztési megoldások alkalmazása, hiszen a szervezetek mőködését befolyásoló környezeti feltételek (piaci, jogi, gazdasági stb.) folyamatosan változnak. Nincs ez másképp a szállodaszektorban, ahol a XXI. század fogyasztóinak elvárásai, komoly megújulási kényszert jelentenek a szálláshely-szolgáltatással foglalkozó szervezetek számára. Komoly kihívás a helyi adottságokhoz, vonzerıkhöz igazodó, fenntartható, mégis gazdasági szempontból is nyereséges szolgáltatások létrehozása. Dolgozatomban a Balaton turisztikai régió szállodáinak innovációs magatartását és képességét elemeztem, hiszen ezen régió kiváló fejlıdési potenciállal rendelkezik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elızı évi bázisadatokhoz képest 2014 júliusáig a Balaton szállodáinak vendégéjszakái és RevPar mutatói jelentısen növekedtek. Kutatásomat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) három, négy és ötcsillagos tagszállodái körében végeztem. A dolgozat egy része, mely az innovációs magatartást vette górcsı alá, kiterjed az újítások típusainak, forrásainak elemzésére, az újítások bevezetésének gyakoriságára, illetve ezen innovációk finanszírozási lehetıségének vizsgálatára. A kutatás ezen részéhez tartozó kérdıívet a régió szállodáinak igazgatói töltötték ki. A kutatómunkát kiegészítette egy második kérdıív is, mely során a dolgozók véleményére voltam kíváncsi. Az alkalmazottak válaszai alapján megállapításra került a megkeresett szállodák innovációs képessége. A kérdıív kiértékelése során megállapítható, hogy az innovativ szervezetek kultúrájának hat építı kövébıl a vállalati érték, a szervezeti klíma, az innovációs folyamatok, valamint a siker állt a középpontban. Az eredményekrıl általánosságban elmondható, hogy a szállodák innovációs magatartását elemezve a technológiai újítások hangsúlyosan jelennek meg, jellemzıen önállóan, belsı finanszírozási források felhasználásával. Az újítások jelentıs pozitív változásokat eredményeztek, legtöbb esetben a vendégek száma növekedett, mind az új, mind a visszatérı vendégeké, valamint a célcsoportok összetétele is bıvült. Statisztikai módszerekkel megállapítható, hogy összefüggés tapasztalható a szálloda típusa és a bevezetett innovációk mennyisége, valamint a szervezet mérete és az árbevétel visszaforgatásának hajlandósága között. Az elkövetkezı 3 évre tervezett újítások a megfontoltságot jelzik, hiszen radikális, az elmúlt 5 évtıl jelentısen eltérı innovációt, melyek fıként a szolgáltatásfejlesztésre és a stílus-váltásra terjednek ki, egyik szálloda sem kíván végrehajtani. 21

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

TÉZISGYŐJTEMÉNY. Szabó Ágnes

TÉZISGYŐJTEMÉNY. Szabó Ágnes Gazdálkodástani Doktori Iskola TÉZISGYŐJTEMÉNY A magyar szabadidısport mőködésének vizsgálata Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidısportban címő Ph.D. értekezéséhez Témavezetı: Dr. András Krisztina

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben