Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. (1) A Képviselő - testület Nagyoroszi Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítési főösszegét e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft többlettel hagyja jóvá. (2) A Képviselőtestület Nagyoroszi Község Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását-finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül hagyja jóvá e Ft kiadással e Ft bevétellel 3.. A képviselőtestület megállapítja, hogy a évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16) rendelet 3. 1 pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés végrehajtása során Működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból e Ft b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 0 e Ft

2 Felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 940 e Ft b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 0 e Ft-ot vettek igénybe. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások címenkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 5/a és 5/b melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A normatív állami hozzájárulások elszámolását jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközbontásban a 8. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat és intézményeinek évi pénzmaradvány kimutatását és jóváhagyását a 10. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi összevont egyszerűsített beszámolóját a 11. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések 6.. Gönczöl József polgármester dr. Varga Tibor körjegyző Kihirdetve: május 2. dr. Varga Tibor körjegyző

3 1. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi összevont mérlege e Ft eredeti ei. mód. ei. teljesítés 2010 évi teljesítés Bevételek 1. Intézményi bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Költségvetési támogatás Pénzeszközátvétel Értékesítés, felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése Előző évi költségvetési visszatérülés Pénzmaradvány Hitelek Átfutók Bevételek összesen eredeti ei. mód. ei. teljesítés 2010 évi teljesítés Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadások, támogatások Folyósított ellátások Felhalmozási, felújítási kiadások Hiteltörlesztések Részesedések vásárlása Átfutók Kiadások összesen

4 2. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi működési mérlege e Ft eredeti ei. módosított ei. teljesítés Bevételek Intézményi működési bevételek (térítési díj, kábel tv, bérlet, egyéb) Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok, lakbér) Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja) Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú hitelfelvétel (forráshiány) Működési célú pénzmaradvány Előző évi költségvetési visszatérülés Átfutó bevétel Működési célú bevételek összesen e Ft eredeti ei. módosított ei. teljesítés Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadások, támogatás Folyósított ellátások Működési hiteltörlesztés (munkabérhitel) Átfutó kiadások Működési célú kiadások összesen

5 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi felhalmozási mérlege A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként 3. számú melléklet 1/1. oldal Bevételek eredeti módosított teljesítés e Ft Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevétel magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzmaradvány Felh.célú pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése 3. önkormányzati igazgatás körjegyzőség Felhalmozási célú pénzeszközátvétel TIOP Interaktív tábla, iskola Értékesítés Önkormányzat volt bölcsőde részlet Felhalmozási célú bevételek összesen

6 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi felhalmozási mérlege A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként 3. számú melléklet 1/2. oldal Kiadások eredeti módosított telj. e Ft Felújítási kiadások 1. Hivatal épületében fűtés, gázkazán Nepomuki Szent János szobor felúj Felhalmozási kiadások Könyvtár (számítógép) sz. főút jelzőlámpás gyalogátkelőh Körjegyzőség (számítógép) Gyermekjóléti épület vételár részlete TIOP pályázat interaktív tábla iskola Gyermekjóléti Szolg. nagykapu Felhalmozási hitelfizetés (OTP Rt.) Útfelújításra felvett hitelek Felhalmozási célú kiadások összesen

7 4. sz. melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint BEVÉTELEK e Ft-ban Cím Intézményi működési Önkormányzati Költségvetési Pe átvét Működési hitelfelvét önkormányzattól Cím megnevezése bevétel sajátos bevétel támogatás Előző évi ktgvetési Pénzmaradvány Összesen (ÖNHIKI) visszatérülés 1. Körjegyzőség Gyermekjóléti Börzsöny Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Egészségügy Önkormányzati igazgatás Település fenntartás Működési bevételek összesen: KIADÁSOK Cím sorszá m e Ft-ban Cím megnevezése Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Folyósított ellátások Pénzeszköz átadás Munkabérhitel törlesztés Összesen 1. Körjegyzőség Gyermekjóléti Börzsöny Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Egészségügy Önkormányzati igazgatás Település fenntartás Működési kiadások összesen:

8 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 5/a számú melléklet 1/1. oldal Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sírhely kábeltévé elmaradás néptánc szemétszállítás iskolai tankönyv, számítógép értékesítés könyvtár beiratkozás közterület egyéb (eladás, rendezvények) konyha térítmények egészségügy térítmények bérleti díjak gyermekétkeztetés térítési díj áfa kamat munkabér, járulékok TÁMOP bírság Körjegyzőség számviteli szolgáltatás Gyermekjóléti kamat, elmaradt áfa vállalkozók kommunális adója 35 magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjármű adó talajterhelési díj pótlékok lakbér

9 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 5/a számú melléklet 1/2. oldal Módosított előirányzat Teljesítés Költségvetési támogatás normatíva + szja Pénzeszköz átvételek kistérségi támog. iskola kistérségi támogatás óvoda kistérségi támogatás (gyermekjóléti) néptánc Rétság tb támogatás (védőnő) Munkaügyi központ (gyermekjóléti szolg.) előző évi költségvetési visszatérülés 1420 átvett pe. népszámlálás (körjegyzőség) átvett pe. iskolatej, TÁMOP pályázat iskola közcélú fogl.bev. elkül.állami pénzalaptól mozg.korl, gyvéd.kedv. OFA pályázat TIOP pályázat Interaktív tábla, iskola Pénzmaradvány 5. Nagyoroszi Körjegyzőség Gyermekjóléti Szolgálat Kölcsönök visszatérülése 6. Körjegyzőség Nagyoroszi Épület vásárlás részlet Gyermekjóléti Hitel felvétel, forráshiány Átfutó bevétel 324 Összesen

10 1. NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok KIADÁSOK 5/b számú melléklet 1/1. oldal Személyi juttatás Járulék Dologi Egyéb működési Felhalmozási Összesen Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi Óvoda Egészségügy 3. fogászat védőnő Művelődési Ház Könyvtár Önkormányzat igazgatási tevékenység önkormányzati igazgatás lapkiadás étkeztetés családi és társadalmi ünnepek segélyezés o rendsz.szociális segély o rát o bérpótló juttatás o normatív lakásfenntartási támogatás o egyéb lakásfenntartási támog. (önk.) o normatív ápolási díj o egyéb ápolási díj (önk) o átmeneti segély o temetési segély o polgármester hatáskör o köztemetés o közgyógyigazolványok o mozg.korl o gyermekvédelmi kedvezmény o kieg. gyvéd. támog

11 5. NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok KIADÁSOK pénzeszköz átadás támogatások 5/b számú melléklet 1/2. oldal Személyi juttatás Járulék Dologi Egyéb működési Felhalmozási Összesen o ügyelet o fogászat o Bursa Hungarica o Arany János tehetséggond. progr o Községi Nyugdíjas Klub o Nyugállományúak Bajtársi Egy o Sport Egyesület o Nagyoroszi Templom tető felújitásra o Rendőrség o Vöröskereszt o Egyéb Település fenntartás községgazdálkodás közcélú foglalkoztatás utak üzemeltetése település vízellátás köztemető fenntartás közvilágítás települési hulladék sport munkabérhitel, folyószámlahitel Felhalmozási célú hiteltörl Körjegyzőség Gyermekjóléti Szolgálat Összesen

12 6. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi létszámkerete Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízásos óraadó Összesen 1. Körjegyzőség Gyermekjóléti Szolgálat Börzsöny Általános Iskola Nefelejcs Óvoda Védőnői szolgálat Önkormányzat igazgatási tevékenység Művelődési ház és Könyvtár Település fenntartás Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Összesen:

13 7. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, részesedés az SZJA-ból Előirányzat Tényleges támog. Eltérés 1. Településüzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Óvodai nevelés, alapnormatíva Pedagógusok továbbképzése SNI Intézményi étkeztetés Általános Iskola 1-8 évfolyam Napközi Intézménytársulás Ingyenes tankönyvtámogatás Osztályfőnöki pótlék SNI Informatikai fejlesztés Pedagógusok továbbképzése SZJA Költségvetési bevételek összesen:

14 8. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT által felvett hitelállomány 2011.évi alakulása (e Ft-ban) Állapot január 1-jén törlesztés Állapot én Lejárat időpontja 1. OTP Bank Rt-től felvett hitel útfelújításra (Vörösmarty, Mártírok, Kertész út) OTP Bank Rt-től felvett hitel útfelújításra (Dózsa György út) CIB Bank pénzügyi lízing fogászati kezelőegység OTP Bank Nyrt. munkabérhitel Összesen számú melléklet Kimutatás NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi közvetett támogatásairól (eft-ban) bevételek kiadások Közvetett támogatás összege 1. Háztartási hulladékszállítás Munkáltatói kölcsön elengedés 2 fő 117 Összesen

15 10. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT és intézményeinek 2011.évi pénzmaradvány kimutatása jóváhagyása évi módosított pénzmaradvány Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat Körjegyzőség 3146 Összesen ebből felhalmozási célú pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány működési hiteltörlesztés (folyószámla, munkabér) 0 3. Szabad működési pénzmaradvány 8696

16 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG számú melléklet E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszerűsített 1. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F O R R Á S O K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró Tartós tőke * Tőkeváltozások Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

17 NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS év 11. számú melléklet ezer Ft - ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Müködési célú, támogatásértékű kiadás Áht-n kivülre végleges működ.pe.átadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh.célú támogatásértékű bevétel ÁH-n kívülről végleges felh. pénzeszköz átvétel 20 Támogatások, kiegészítések Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek 24 Pénzforgalmi bevételek) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen

18 11. számú melléklet Sor- szám NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS év Előző évi költségvetési beszámoló záró Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adati Auditálási eltérések (±) ezer Ft - ban Tárgyév auditált egyszerűsített 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1± ) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 09 A vállalkozási tevékenység eredményéből alap-tevékenység ellátására felhasznált összeg 10 Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

19 11. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY KIMUTATÁS év ezer Ft - ban Sor- szám Előző évi költségvetési Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési adati Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszerűsített 01 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 02 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 03 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±) Tárgyévről átvitt veszteség 09 Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10 Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 12 Tartalékba helyezhető összeg 0 0

20 13. számú melléklet NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi többéves kihatással járó döntéseinek táblázata. eft évi évi 1. Bevételek Támog.ért.bevétel Börzsöny Általános Iskola TÁMOP /A Összesen: Kiadások 1. Börzsöny Általános Iskola Pedagógusképzések TÁMOP /A Összesen:

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 206 681 221 863 222 265 100,2% I. Működési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben