TOVÁBBKÉPZÉS. 1. ábra. Friedberg esetismertetesenek illusztrációja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉS. 1. ábra. Friedberg esetismertetesenek illusztrációja."

Átírás

1 1 TOVÁBBKÉPZÉS A perifériás erek anomáliái I. rész Epidemiológia, etiológia Írta: DR. TASNÁDI GÉZA Az újabb cardiovascularis vizsgálómódszerek kifejlı'dése és széles körő alkalmazása óta egyre nagyobb klinikai jelentısége van a perifériás erek anomáliáinak. Az artériák és a congenitalis arterio-venosus communicatiók mellett a vénák és a nyirokerek maiformációi is a kutatás és a gyógyítás tárgyák képezik. Az újszülött-, csecsemı- és gyermekkori éranomáliák felismerése, pre- és postnatalis kutatása segítheti a késıbbi életkorok népbetegséggé váló kórképeinek jobb megismerését és megelızését. Ezen betegségcsoport elnevezése még ma sem egységes. Nevük a német nyelvterületen angiodysplasia, az angoloknál vascular anomalies, nálunk éranomália, érdysplasia vagy érfejlıdési rendellenesség. Ezek összefoglaló nevek, magukba foglalják a tumorszerő érfejlıdési rendellenességeket - a haemangiomákat és a szisztémás keringéssel kapcsolatos érmalformációkat. Az érdysplasiákra jellemzı tünetek, kórképek leírása nagyon régi eredető. Elefantiázist már a régi egyiptomi királyoknál (Methuhotip (XI. Dinasztia) és Hatsepszut királyné (XVIII. dinasztia]) is megfigyeltek (1). A győjtıérbetegség, pontosabban a vena saphena magna tágulatának elsı ábrázolását egy 2400 éves relief plasztikáján ban fedezte fel Herrnann, Athénban (2). Kifejezetten érfejlıdési rendellenességek leírásával eló'ször a XIX. században találkozunk. Az esetek többségében az érdysplasiák végtag- hipertrófiával társultak. Friedberg (3) 1867-ben egy tízéves leány esetét ismertette, akinek már csecsemıkorában hipertrófiás volt a jobb lába, visszértágulatai voltak a mellkasfalon, varicositása és lymphangiomatosisa a bal felsı végtagon és lipomatosisa a hátán (1. ábra). 1. ábra. Friedberg esetismertetesenek illusztrációja. Haemangiomáról Alibert (4) 1817-ben, Vircliow (5) 1863-ban írt. A naevus, varicositas, hipertrófia tünetegyüttes a XIX. század vége óta az

2 2 érbetegségekkel foglalkozók kutatási témája. Elıször Klippel és Trénaunay (6) foglalták ezt össze 1900-ban, majd 1907-ben Parkes és Weber (7, 8) ugyanennél a tünetegyüttesnél arterio- venosus anastomozist írt le, és ban a surranás észlelésével igazolta a shunt-öt. A diagnosztikai módszerek fejlıdésével újabb fordulat következett be a triász okának magyarázatában. Servelle (9) szerint a tünetegyüttes oka a mélyvénák hiánya vagy kompressziója. Hazánkban az érfejlıdési rendellenességek tanulmányozása Soltész munkásságával kezdó'dött el az as évek elején. Az elmúlt évek vizsgálatai megmutatták, hogy az érdysplasiáknál az angiomaszerő képzıdmények nem igazi haemangioblastomák vagy hamartomák, hanem érmalformációk, érfejlıdési rendellenességek. A szindrómákat illetıen - mint például a Klippel-Té naunay- vagy a Parkes-Weber-szindróma - bebizonyosodott, hogy a tünetegyüttes mögött az érfejlıdési rendellenességek különbözı formái állnak, amelyek hemodinamikai és szövettáplálási zavarokat okoznak. Ezért nem helyes használni a szindróma neveket az érmalformációk definíciójára. Epidemiológia Az éranomáliák többnyire már gyermekkorban észlelhetık. Vizsgáltuk gyakoriságukat (10, 11): válogatás nélküli 3573 budapesti hároméves gyermek közül 53 esetben (1,2%) találtunk érfejlıdési rendellenességet vagy arra utaló tünetet (1. táblázat). Összehasonlítva ezeket az adatokat más fejlıdési rendellenesség gyakoriságával, az éranomáliák gyakoribbak például a szívhibáknál, a spina bifidánál, a nyúlajak-farkastoroknál - tehát az 1,2% magas gyakoriságot jelent. 1. táblázat. Éranomáliák hároméves vizsgált gyerekeknél (1,2%) Az éranomáliák típusai és megoszlásuk Tíz év alatt 432 éranomáliát vizsgáltunk kórházunkban. Csoportosításuk a hamburgi klasszifikáció (12) szerint történik. (Ez a csoportosítás nem tartalmazza az izolált cutan-capillaris angioid dysplasiákat - mint a naevus flammeus, haemangioma - és a nyirokrendszer fejlıdési hibáit.) A vizsgált négy nagy dysplasia csoport a következı: 1. predominánsan artériás, 2. predominánsan vénás; truncularis és extratruncularis, 3. predominánsan arterio-venusos; truncularis és extratruncularis, 4. kombinált érdysplasiák; truncularis és extratruncularis. A leggyakoribb a vénás maiformáció (48,5%), több mint egyharmadot (35,8%) képvisel az arterio-venosus dysplasia, s a kevert defectus adja a további 15%-ot. Az artériás defectusok ritkák (0,7%).

3 3 Nemek szerinti megoszlás Vénás maiformációk esetén a fiú-leány arány 1:1,2. Az arterio-venosus dysplasia négyszer gyakoribb lányokon, mint fiúkon. Az érfejlıdési rendellenességek megjelenési ideje A vénás mai formációk gyakran már születéskor jelen vannak, néha csak késın okoznak tüneteket. Az a-v. maiformációk többnyire csak a születés után jelennek meg, csecsemıkorban és serdülıknél. (2. táblázat). Lokalizáció testtájék szerint 2. táblázat. Egyes érmalformációk megjelenési ideje. A truncularis formák a végtagon, az extratruncularisok a fejen és a nyakon gyakoriak (3. táblázat). Etiológia 3. táblázat. Érfejlıdési rendellenességek lokalizációja testtájékok szerint. Az érfejlıdési rendellenességek kialakulásával kapcsolatos kutatások két nagy iskoláját ismerjük: az ún. "vaso- motor theoria" (13) és az "embryonalis theoria" (14, 15) iskoláit. Az 1950-es évek után az embryonalis theoriát fogadták el, Woolard (14)

4 4 és Rienhoff (15) tudományos kutatásaira alapozva, és ma is alkalmazzák. Ezen klasszikusnak számító tanulmányok alapján az érrendszer az embrionális élet hetében három stádiumban fejlıdik ki. Az I. stádium a differenciálatlan vagy kapilláris hálózat; a II. stádium a retiform, a nagyobb ércsatorna-összekötések kialakulásának idıszaka; a III. stádium a truncularis fázis, a nagy értörzsek kialakulásának idıszaka. A fejlıdésnek valamilyen megszőnését vagy zavarát okozó tényezı - dysontogenetikus faktor - hozza létre az éranomáliákat. Ha ez a faktor az 1. stádiumban hat, akkor kapilláris maiformációk, naevusok, haemangiómák jöhetnek létre, a II. stádium idıszakából származnak az extratruncularis vénás, arteriovenosus és nyirok dysplasiák (számtalan vénás, a-v., nyirok érösszeköttetés, "angiomatosisok", "angiomák"), a III. stádiumban ható dysontogeneticus hatásokra az ún. truncularis maiformációk (értörzsek dilatációi [phlebectasia, aneurysma, lymhangiectasia] és az aplasia, hypoplasia, stenosis, embrionális értörzsek perzisztálása) alakulnak ki. A dysontogenetikus effektusok lehetnek: genetikai hibák, külsı tényezık és/vagy hemodinamikai effektusok. Az elsı kettıt nevezzük primer morfogenetikus faktornak. A primer faktorok ritkák, de elképzelhetık a következı maiformációk esetén. A genetikai kutatások alapján és a klinikai megfigyelések szerint a vénás billentyők veleszületett hiánya és a primer varicositas esetén a familiáris elıfordulás gyakori; a diffus extratruncularis vénás defektusoknak és az Osler, Hippel-Lindau maiformációknak herediter oka van. Bizonyos kromoszóma aberrációk esetén - mint a Turner- szindróma - gyakori a társulás érano- máliával: lymphoedemával, coarctatio aortae-val és/vagy intestinalis vénás maiformációval (16, 17). Külsı tényezık szerepe inkább a tumorszerő éranomáliáknál észlelhetı. Teratogen komponensnek tartják a vinilkloridot, a tóriumdioxidot és az organikus arzént a haemangioendotheliomáknál és a cutan haemangiomáknál (18). Hasonlóan így értékelik a gestatio második hónapjában jelentkezı rubeóla fertızések okozta Kasabach-Merritt-szindrómát (óriás haemangioma, thrombocytopenia) (18). Végül a foetalis betegségek, mint az allantois erek trombózisa (19), infekciók (toxoplasmosis és cytomegalia vírus) (20) szerepelhetnek a truncularis vénás maiformációk létrejöttében. Az érdysplasiák létrejöttében, kifejlıdésében jelentıs szerepük van a hemodinamikai faktoroknak mint secunder morfogenetikus tényezıknek. A hemodinamikai változások, mint a trauma, helyi infekciók és a fizikális vagy hormonális terhelések elıidézik a congenitalis arterio-venosus communicatiók kifejlıdését. Hormonális effektusoknak, a terhességi hormonális reakcióknak van szerepük azoknak a látens a-v. shunt-öknek a megnyílásában, amelyek az egy-két hónapos csecsemıkben jelennek meg, majd rapidan növekednek. A születéskor magas oestradiol szint (ig/ml 2 héttel a születés utáni 22 µg/ml-re csökkenése ugyanis jelentıs hemodinamikai változásokat idéz elı a keringésben (10). Természetesen, a prolongált hemodinamikai effektusok jelentısen hozzájárulnak a vénás dysplasiák klinikai megjelenéséhez és progressziójához. Megfigyeléseink alapján ugyanis az álló testhelyzet, az álldogálás elıidézi az alsó végtag vénás maiformációinak megjelenését, feltételezhetıen a vénás nyomás gravitációs effektusa miatt. A tünetek gyakran csak a késıbbi életkorban manifesztálódnak, a fizikai és hidrostatikus terhelések idején (21). Végeredményben az éranomáliák, maiformációk kifejlıdésében mind genetikai, mind külsı tényezık szerepet játszanak. Az érdysplasiák evolutív fejlıdési hibák, az élet folyamán változnak.

5 5 Irodalom 1. Schneider, W., Fischer, H.: Die chronische venöse Insuffizienz. Ferdinánd Enke, Stuttgart (1969). 2. Herrmann, H.: Über die mutmasslich erste bekannt gewordene bildliche Darstellung der Krampfaderleidens. Münch. med. Wschr., 47 : (1963). 3. Friedberg, H.: Riesenwuchs des rechten Beines. Virchows arch. patli. Anat., 40: 353 (1867). 4. Alibert,.J. L.: Nosologie Naturelle ou Les Maladies Du Corps Humain Distribuées par Familles. Caille and Ravier, Paris, pp (1817). 5. Virchow, R.: Die krankhaften Geschwülste. Bd (1863). 6. Klippel, M.. Trénaunay, P.: Du naevus variquent ostéohypertrophique. Arch. gén. Méd., 3: 641 (1900). 7. Parkes, G., Weber, F.: Angioma formation in communicatíon with hypertrophy of limbs and hemihypertrophy. Brit. J. Derm., 19: 231 (1907). 8. Parkes, G., Weber, F.: Haemangiectatic hypertrophy of limb congenital phlebarteriectasis and so-called congetinal vari- cose veins. Brit. J. Child. Dis.. 15: 13 (1918). 9. Servelle, M.: La vénographie va-t-elle nous permettre de démembrer la Syndrome de Klippel-Trénaunay et Themangiectasie hypertrophique de Parkes-Weber? Press. Med. 26: 353 (1945). 10. Tasnádi G.: Csecsemı- és gyermekkori venadysplasiák klinikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Budapest (1977). 11. Tasnádi G.: Clinical investigations in epidemiology of Congenital vascular defects. In: Balas, P. (ed): Progress in Angiology 1991, Edizione Minerva Medica. Torino, pp (1992). 12. Belov, St" Loose, D. A.. Weber. J.: Vascular Malformations. Reinbeck, Enhorn-Presse, Periodica Angiologica, Hamburg, (1989). 13. Trélat, M.. Monod, A.: De l'hypertro- phie congenitale partielle ou totale du corps. Arch. Gen. Med., 29: (1869). 14. Woolard, H. H.: The development of the principal arterial stems in the forelimb of the pig. Contrib. Embryol Car- negie Inst. 4: (1922). 15. Rienhoff. W.. F.: Congenital arterio venous fistula. Bull Johns Hopkins Hosp., 35: (1924). 16. Tasnádi G.: Epidemiology and Etiology of Congenital Vascular Malformations. Seminars in Vascular Sur- gery, 6: (1993).

6 6 17. Tasnádi G.. Osztovics M.: Pathogenesis of angiodysplasias. Acta Pediatr. Hung., 18: (1977). 18. Chabalko, J. J., Faumeki, J. F.: Blood vessel neoplasms in children: Epidemiologic aspects. Med. Pediatr. Oncol., 1: 135 (1975). 19. Benirsche, K.. Dríscoll, E.: The pathology of the humán placenta. In Uchlinger, E. (ed): Handbuch der speziellen Pathologischen Anatomie und Histolo- gie. Springer, Berlin ( ). 20. Kloss, K.. Vogel, M.: Pathologie der Perinatalperiode. Stuttgart, Georg Thieme (1974). 21. Mariin, A., Odlig-Sinee, W.: Pressure changes in vai'icose veins. Lancet, 1: 768 (1976). Dr. Tasnádi Géza Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti osztály 1089 Budapest, Üllıi út 86. Érbetegségek: 1995/ oldal

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

Pécsi Angiológiai Napok

Pécsi Angiológiai Napok Pécsi Angiológiai Napok Helyszín: Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Zsolnay Vilmos u. 37. Időpont: 2013. november 21-23. Kreditpont: várhatóan 18 pont A konferencia fő témái: Az aneurysmák endovasculáris

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés VÉNÁK BETEGSÉGEI Felső végtagi vénabetegségek Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. TASNÁDI GÉZA Bevezetés Minden érbetegségre jellemző az alsó végtagi túlsúly, például az érszűkület, a visszértágulat és a nem iatrogen

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. I. táblázat. Az aneurysmák klinikopathológiai osztályozása (17). Megbeszélés, betegbemutatásokkal

TOVÁBBKÉPZÉS. I. táblázat. Az aneurysmák klinikopathológiai osztályozása (17). Megbeszélés, betegbemutatásokkal Arteria-aneurysmák gyermekkorban TOVÁBBKÉPZÉS Írta: DR. TASNÁDI GÉZA, DR. DZSINICH CSABA, DR. JÁMBOR GYULA Bevezetés Az érfejlődési rendellenességek gyakorisága újszülötteken 0,45% (13), a 3 éves korcsoportban

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben)

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia),

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. HAEMOSTASEOLÓGIA: Az antiphospholipid antitestek angiológiai vonatkozásai

BELGYÓGYÁSZAT. HAEMOSTASEOLÓGIA: Az antiphospholipid antitestek angiológiai vonatkozásai 1 BELGYÓGYÁSZAT HAEMOSTASEOLÓGIA: Az antiphospholipid antitestek angiológiai vonatkozásai Írta: DR. M. A. LATEIWISH, DR. KUNCZ GABRIELLA, DR. CSURGAY ESZTER, DR. SAS GÉZA Az antiphospholipid antitestek

Részletesebben

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. SZAMOSI SZILVIA Témavezetı: Dr.Szőcs Gabriella Programvezetı: Prof. Dr. Maródi László DE OEC Belgyógyászati Intézet,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR.

EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR. EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR. MOGYORÓSY GÁBOR DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire

Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Aktivált protein C rezisztencia okozta morbiditás vizsgálata szülészeti és nıgyógyászati beteganyagban különös tekintettel a megelızés lehetıségeire Dr. Vad Szilvia Témavezetı:

Részletesebben

The Hungarian Journal of Vascular Diseases

The Hungarian Journal of Vascular Diseases Fiatal Angiológusok VI. Országos Fóruma 2008. október 9-11. Balatonkenese,TELECOM-ÜDÜLÔ Kongresszusi Központ Fôtémák Carotis betegségek kezelése: mûtét versus intervenció. Endovascularis beavatkozások

Részletesebben

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A felületes phlebitis kezelési lehetısségei Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A felületes phlebitises beteg kezelése attól függ, hogy melyik rendelıbe kopogtat be: ha belgyógyászhoz fordul,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben Írta: DR. JOSE ALEMANY Bevezetés A sebészet történetében hosszú idın keresztül a vena cava inferiorba (VCI) vagy a vena

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető: Prof.

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MURÁNYI ANIKÓ Bevezetés A pókvénák. más néven intracutan-vagy mikrovarixok a visszér elváltozásokon belül

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság Vezetısége

Részletesebben

Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi. PhD értekezés tézisei. Dr. Hadzsiev Kinga. Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár

Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi. PhD értekezés tézisei. Dr. Hadzsiev Kinga. Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár Ritka betegségek speciális genotípus-fenotípus asszociációi PhD értekezés tézisei Dr. Hadzsiev Kinga Témavezető: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár PTE Orvosi Genetikai Intézet 2011 1 1. Bevezetés A genetikai

Részletesebben

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Az Állami Egészségügyi Központ Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály a MAÉT és MACIRT társaságok támogatásával rendezi a Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Idõpontja: 2010. október 21-23. Helyszín:

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 1. HOGYAN ISMERJÜK FEL A RITKA ANYAGCSERE BETEGSÉGEKET

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba 1 EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT Dr. Móré Csaba Programvezetı: Prof. Dr. Berta András Témavezetı: Prof. Dr. Lampé László Debreceni Egyetem, Orvos- és

Részletesebben

TERMÉKISMERTETİ. A szulodexide szerepének kiemelése a vénás elégtelenség okozta fekély korszerő kezelésében

TERMÉKISMERTETİ. A szulodexide szerepének kiemelése a vénás elégtelenség okozta fekély korszerő kezelésében 1 TERMÉKISMERTETİ A szulodexide szerepének kiemelése a vénás elégtelenség okozta fekély korszerő kezelésében Írta: DARÓCZY JUDIT DR. Rövidítések bfgf = fibroblaszt növekedési faktor; VCAM-1, és ICAM= sejt

Részletesebben

Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster

Hungarian Congenital Abnormality Registry, 50 years, congenital abnormality, temporal and/or spatial cluster czeizelff.qxd 2013. 01. 18. 11:13 Page 9 9 A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának 50 éve és néhány fontosabb eredménye MÉTNEKI Júlia, BÉRES Judit, CZEIZEL Endre FIFTY YEARS OF THE

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése Az Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium ajánlása (2005) Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése Dr. Farkas Henriette, Dr. Herjavecz Irén, Dr. Vízi Éva Szerkesztette:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában

TOVÁBBKÉPZÉS. Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában 1 TOVÁBBKÉPZÉS Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában Írta: DR. DAROCZY JUDIT Bevezetés A krónikus vénás elégtelenség kö vetkeztében kialakult szövıdmények a

Részletesebben

Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium

Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve allergológiai krízis állapotokról az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikájáról és kezelésérıl (1. módosított

Részletesebben

A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében

A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében Doktori értekezés Dr. Szentkirályi András Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Novák Márta, egyetemi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 3. A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 3. A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4 SEBKEZELÉS SEBGYÓGYULÁS 2002. V. évfolyam 1. szám 1 Tartalomjegyzék Köszöntõ... 2 õszerkesztõi gondolatok... 3 A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4 Ulcus cruris kezelése a háziorvosi

Részletesebben

2005. évi OTKA zárójelentés: 25935 Dr. Siska Éva

2005. évi OTKA zárójelentés: 25935 Dr. Siska Éva A veleszületett dongaláb patogenezisének kutatása Előzmények Az idiopathiás dongaláb az egyik leggyakoribb gyermekkori orthopédiai megbetegedés, az alsó végtag distális részének complex veleszületett deformitása,

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY). évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll háttér anyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben