Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újszülöttkori szőrıvizsgálatok"

Átírás

1 Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1

2 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek szőrése. 2

3 Az újszülöttkori szőrıvizsgálatokat az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza. Életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok 3

4 0-4 napos életkorban a következı vizsgálatokat kell elvégezni 1. teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlıdési rendellenességek szőrésére, 2. testtömeg, testhossz, fej/mell-körfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése, 3. ideggyógyászati vizsgálat, 4. csípıficam szőrése, 5. érzékszervek mőködésének vizsgálata: 1. hallás vizsgálata, 2. látás vizsgálata (vörös visszfény, pupilla-reakció, látásmagatartás), 6. veleszületett anyagcsere-betegségek 4

5 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek szőrése. 5

6 Fejlıdési rendellenességek fogalma a fejlıdési rendellenességek a magzati életben (genetikai és/vagy külsı környezeti tényezık hatására) kialakuló - alaki (morfológiai), - biokémiai vagy - mőködési (funkcionális) zavar, amelyeket a születéskor (vagy prenatalisan vagy születés után) észlelnek. 6

7 A bejelentés minden észlelı orvos kötelezettsége és az e célra rendszeresített nyomtatványon történik. A bejelentendı rendellenességek köre kb

8 Bejelentılap a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központtól igényelhetı (vagy honlapjáról letölthetı): Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ, Humángenetikai és Teratológiai Osztály 1097 Budapest, Gyáli u Tel: Fax:

9 Néhány rendellenesség 9

10 Központi idegrendszer rendellenességei (48) 10

11 Szem rendellenességei (44) 11

12 Fül rendellenességei (17) 12

13 Csont-és izomrendszer rendellenességei (125) A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány honlapjáról 13

14 Szív és érrendszer rendellenességei (84) Légzıszervek rendellenességei (48) Tápcsatorna rendellenességei (92) Urogentilis szervek rendellenességei (92) Bır, haj, köröm rendellenességei (46) 14

15 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrés. 3. Anyagcsere-betegségek szőrése. 15

16 Öröklıdı anyagcserebetegségek Az Egészségügyi Miniszter rendelete (44/2007. (IX. 29)) alapján hazánkban minden újszülöttnél kötelezı a kiterjesztett anyagcsere szőrıvizsgálat elvégzése október 1. óta. 16

17 Betegség csoportok Organikus aciduriák 9 kórkép Aminosav-anyagcsere betegségei 7 kórkép Zsírsav-oxidáció zavarai 7 kórkép Egyéb kórképek Összesen 26 kórkép. 3 kórkép 17

18 A szőrés szabályai 18

19 1. A SZÜLÉSZETI OSZTÁLYOKON a 48. ÉS 72. ÉLETÓRA között minden újszülöttıl vérmintát kell venni anyagcsere szőrıvizsgálat céljából. 19

20 1. A SZÜLÉSZETI OSZTÁLYOKON a 48. ÉS 72. ÉLETÓRA között minden újszülöttıl vérmintát kell venni anyagcsere szőrıvizsgálat céljából. Ha az újszülött hazabocsátása 48 órás életkor elıtt történik, a mintavételt életkortól függetlenül el kell végezni. A vérvétel megtörténtét és idıpontját, valamint a vérvétel idıpontjában a gyermek életkorát (< 48 h vagy >48 h) az újszülött zárójelentésén és egészségügyi könyvében fel kell tüntetni. 20

21 2.a. nem elegendı tej fogyasztása, korai hazabocsátás esetén Ha a vérvétel idıpontjáig az újszülött NEM SZOPOTT MEGFELELİEN (nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet), VAGY ha a KORAI HAZABOCSÁTÁS miatt a vérvétel 48 órás életkor elıtt történt, a vizsgálatot 5-7 napos életkor között meg kell ismételni. 21

22 2.a. nem elegendı tej fogyasztása, korai hazabocsátás esetén Ha a vérvétel idıpontjáig az újszülött NEM SZOPOTT MEGFELELİEN (nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet), VAGY ha a KORAI HAZABOCSÁTÁS miatt a vérvétel 48 órás életkor elıtt történt, a vizsgálatot 5-7 napos életkor között (ha ez ünnepnapra esik, az ezt követı elsı munkanapon) meg kell ismételni. Az ismételt vérvétel szükségességét az újszülött zárójelentésén jelezni kell. A szülıt / törvényes képviselıt az ismételt vérvétellel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatni kell és el kell látni szőrıkártyával Az újszülött kórlapjához csatolni kell - az újszülött szülıjének / törvényes képviselıjének az írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a felvilágosítása megtörtént, a szőrıkártyát átvette, és vállalja a felelısséget gyermekének az ismételt anyagcsere szőrıvizsgálatban való részvételéért. A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelıs (a területileg illetékes vagy választott) háziorvos / házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését, a minta elküldését és ezek idıpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni. 22

23 2.b. otthon ismételt vérvétel Ha a gyermeket fekvıbeteg intézetbıl otthonába bocsátják, és koraszülöttség, vagy transzfúzió/vércsere, parenterális táplálás miatt szükséges, ISMÉTELT VÉRVÉTEL A HAZABOCSÁTÁS UTÁNI IDİBEN ESEDÉKES 23

24 2.b. otthon ismételt vérvétel Ha a gyermeket fekvıbeteg intézetbıl otthonába bocsátják, és koraszülöttség, vagy transzfúzió/vércsere, parenterális táplálás miatt szükséges ISMÉTELT VÉRVÉTEL A HAZABOCSÁTÁS UTÁNI IDİBEN ESEDÉKES, ezt a gyermek zárójelentésén jelezni kell. A szülıt / törvényes képviselıt az ismételt vizsgálat elvégzésének szükségességérıl tájékoztatni kell, és el kell látni szőrıkártyával. A gyermek kórlapjához csatolni kell - az újszülött szülıjének / törvényes képviselıjének az írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a felvilágosítása megtörtént, a szőrıkártyát átvette, és vállalja a felelısséget gyermekének az ismételt anyagcsere szőrıvizsgálatban való részvételéért. A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelıs (a területileg illetékes vagy választott) háziorvos / házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését, a minta elküldését és ezek idıpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni. 24

25 3. otthon születés esetén Az OTTHON SZÜLETETT, intézeti ellátásban utólag sem részesülı újszülött esetében a szőrésrıl való gondoskodás a szülésnél jelen lévı, az újszülöttet elıször ellátó orvos kötelessége. 25

26 3. otthon születés esetén Az OTTHON SZÜLETETT, intézeti ellátásban utólag sem részesülı újszülött esetében a szőrésrıl való gondoskodás a szülésnél jelen lévı, az újszülöttet elıször ellátó orvos kötelessége. Szőrıkártyát a területileg illetékes budapesti vagy szegedi szőrıközponttól igényelhet. A szőrésre történı vérvételt a 48 és 72 órás életkor között köteles elvégezni. A mintavétel és küldés megtörténtét, valamint ezek idıpontját az újszülött születését igazoló orvosi okiraton, egészségügyi könyvében és saját dokumentációjában aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni. Az újszülöttet elıször ellátó egészségügyi személyzet az anyagcsere szőrıvizsgálat elvégzését elızetes egyeztetés után - a lakóhelyhez legközelebbi Csecsemıosztályon is kezdeményezheti. 26

27 gest. hét elıtt születés esetén Ha az újszülött a 32. GESZTÁCIÓS HÉT ELİTT SZÜLETETT, a vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs idıre korrigált szőrési idıpontban meg kell ismételni. 27

28 gest. hét elıtt születés esetén Ha az újszülött a 32. GESZTÁCIÓS HÉT ELİTT SZÜLETETT, a vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs idıre korrigált szőrési idıpontban meg kell ismételni. Ha a koraszülött transzfúzióra/vércserére vagy parenterális táplálásra szorul, az arra megadott szabályok szerint kell eljárni. 28

29 5. transzfúzió, parenteralis táplálás esetén Ha az újszülöttnél 48 órás életkora elıtt TRANSZFÚZIÓ/VÉRCSERE VAGY PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS alkalmazására kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése elıtt le kell venni. 29

30 5. transzfúzió, parenteralis táplálás esetén Ha az újszülöttnél 48 órás életkora elıtt TRANSZFÚZIÓ/VÉRCSERE VAGY PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS alkalmazására kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése elıtt le kell venni. Parenterális táplálás esetén ismételt vérvétel szükséges 2 hetes életkorban; transzfúzió/vércsere estében 2 hetes és 60 (galaktozémia) napos életkorban. 30

31 6. más intézetbe történı szállítás esetén Ha az újszülöttet a szülészeti intézetbıl MÁS FEKVİBETEG INTÉZETBE SZÁLLÍTJÁK, a fogadó intézetet írásban tájékoztatni kell a mintavételi állapotról. 31

32 6. más intézetbe történı szállítás esetén Ha az újszülöttet a szülészeti intézetbıl MÁS FEKVİBETEG INTÉZETBE SZÁLLÍTJÁK, a fogadó intézetet írásban tájékoztatni kell a mintavételi állapotról. Az újszülött zárójelentése tartalmazza, hogy megtörtént-e a mintavétel; ha igen, mikor, milyen életkorban, transzfúzió elıtt v. után, stb. 32

33 Védını szerepe Tekintettel a VÉDİNİ az újszülött hazaadását követı 48 órán belüli látogatási kötelezettségére, a szőrés megtörténtét a védını is ellenırizze és saját dokumentációjában aláírásával és szolgáltatói azonosítójával igazolja. 33

34 Védını szerepe Tekintettel a VÉDİNİ az újszülött hazaadását követı 48 órán belüli látogatási kötelezettségére, a szőrés megtörténtét a védını is ellenırizze és saját dokumentációjában aláírásával és szolgáltatói azonosítójával igazolja. Ha a védını a szőrésre történı vérvétel elmaradását, vagy a gyermek állapotával kapcsolatban bármilyen orvosi ellátást igénylı problémát észlel (sárgaság, hányás, aluszékonyság, táplálási nehézség, stb.), azt még aznap köteles jelenteni a területileg illetékes vagy a család által választott házi gyermekorvosnak / háziorvosnak vagy hivatalos helyettesének. 34

35 A szőrés eredményei Eddig nem diagnosztizált betegségeket találtunk. Zsírsavoxidáció zavarai Diagnosztika és gondozás számítógépes hátterének kifejlesztése. Diagnosztikus háttér fejlesztése. Mutáció analízis Külföldi együttmőködés Ritka betegségekkel foglalkozó hazai hálózat kiépítése. 35

36 Gondok Sok az ismételt vizsgálat. Normál értékek optimalizálása. Nagy szülıi aggodalmat vált ki. Meghalt gyermekek. A kártyákon szereplı adatok pontatlanok. Nagy mobilitás. Nagy adminisztratív teher. Egyedi gyógyszer igénylés. Felemelt családipótlék. Szakorvosi javaslat. 36

37 Összefoglalás Az újszülöttek ellátása a legtöbb figyelmet igénylı és legösszetettebb feladatai közé tartozik a gyermekgyógyászatnak. A rendellenességek korai felismerése jó lehetıséget nyújt a hatékony megelızés, kezelés, rehabilitáció megkezdésére. 37

38 A Budapesti Központ munkatársai köszönik a segítséget! Laboratórium munkatársai: Takáts Zoltán Jávorszky Eszter Czuczy Noémi Dietetikus: Kis Erika Simon Erika Gondozó orvosok: Balogh Lídia galactosaemia Halász Zita - hypothyreosis Szeberényi Júlia organikus aciduriák, biotinidáz hiány, Bókay János PKU Dezsıfi Antal többi kórkép Szınyi László többi kórkép Pszichológus: Csergıffy Dóra 38

39 39

Mintavétel újszülöttkori szűrővizsgálathoz. Szakmai tájékoztató

Mintavétel újszülöttkori szűrővizsgálathoz. Szakmai tájékoztató 1 Mintavétel újszülöttkori szűrővizsgálathoz Szakmai tájékoztató Az Egészségügyi Miniszter rendelete (44/2007. (IX. 29)) alapján hazánkban minden újszülöttnél kötelező a kiterjesztett anyagcsere szűrővizsgálat

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Születésértesítő rendszerhez

Születésértesítő rendszerhez Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Felhasználói kézikönyv (kórházi és területi) védőnők számára Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Születésértesítő rendszerhez AZ ÁLLAMI

Részletesebben

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet. Általános rendelkezések

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet. Általános rendelkezések Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvült 2009-ben. Összesített betegforgalmi adatokat az

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Innováció a dokumentáció vezetés és az adminisztráció területén kórházi védőnői munka

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Innováció a dokumentáció vezetés és az adminisztráció területén kórházi védőnői munka TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI Innováció a dokumentáció vezetés és az adminisztráció területén kórházi védőnői munka OTH,

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenységét jellemzı összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja.

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl A jogszabály 2010. április 2.napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl A munkavédelemrıl

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: 465-5000, 465-5010 Fax: 465-6027 Gyermekvédelmi Főosztály A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK

ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK A biztosítási program kezelıje: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France www.europeanbenefits.com

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

Az újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgálatok és a kezelés kontrollja. Túri Sándor, Karg Eszter, Baráth Ákos, Pap Ferenc, Maróti Zoltán

Az újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgálatok és a kezelés kontrollja. Túri Sándor, Karg Eszter, Baráth Ákos, Pap Ferenc, Maróti Zoltán Az újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgálatok és a kezelés kontrollja Túri Sándor, Karg Eszter, Baráth Ákos, Pap Ferenc, Maróti Zoltán WHO kritériumai populációs szintű szűrővizsgálatokra 1. A szűrni kívánt

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND /2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja

Részletesebben