VÉNÁK BETEGSÉGEI. Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉNÁK BETEGSÉGEI. Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon. Bevezetés"

Átírás

1 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Laser-Doppler vizsgálat az alsó végtagi pókvénákon Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MURÁNYI ANIKÓ Bevezetés A pókvénák. más néven intracutan-vagy mikrovarixok a visszér elváltozásokon belül sajátos csoportot jelentenek. Különböznek a szokásos varicositastól abban, hogy gyakoribb mindkét oldali elıfordulásuk, más régióban jelennek meg, gyakrabban öröklıdnek, más kezelést igényelnek és más szövıdményekre számíthatunk, ezért néhányan külön entitásnak tartják (2, S, 9). A varicositas hazánkban az európai lakossághoz hasonlóan rendkívül nagy számban fordul elı, felméréseink szerint a felnıttek 57,1-%-ánál vannak visszértágulatok, ezek csaknem harmada (29,3%) pókvéna (4). Korábbi szövettani vizsgálataink azt mutatták, hogy egyes esetekben AV shunt mutatható ki a pókvénákkal összefüggésben (3}. Jelen vizsgálataink arra irányultak. hogy ezeknek a shuntöknek a szerepét ki lehet-e mutatni. A laser-doppler a bır vérellátásának érzékeny vizsgáló eszköze, az irha és közvetlenül az irha alatti réteg vérkeringésérıl informál. Vizsgálatunk célja az volt, hogy méréseinkkel megállapítsuk, vajon a környezı bırrel összehasonlítva annál lassúbb vagy annál gyorsabb áramlást találunk. A lassúbb áramlás a pókvénák perforans elégtelenség eredetét (11. 12), míg a gyorsabb a shunt eredetet támasztja alá (l, ). Beteganyag A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet III. Belgyógyászati Osztályának Angiológiai Ambulanciáján megjelent 19 beteg 22 végtagján végeztünk laser-doppler vizsgálatot. Olyan betegeket választottunk ki. akiknek végtagján jól látható pókvéna volt, anamnesistikben thrombosis nem szerepelt, diabetes mellitusuk, artériás keringési zavaruk, törzs- vagy perforans vénás varicositásuk nem volt. A betegek nemek szerinti megoszlása: 17 nı és 2 férfi, életkoruk 19 és 53 év közötti, átlag 36,5 év volt. Módszer A vizsgálatok.,periflux System 5000 (Permied) jelő laser-doppler készülékkel történtek. A méréseket a standard elıírásoknak megfelelıen minden alkalommal ugyanabban a 21 C fok hımérséklető helyiségben, a beteg 2o perc nyugodt fekvése után, fekvı testhelyzetben, azonos körülmények között végeztük. Az egyik mérıfejet a pókvénára, a másikat ugyanazon végtagon, láthatóan érmentes területre helyezttik föl (1. ábra). Az áramlás mértékét a mőszer által beállított perfúziós egységekben (PU) mértük, ezáltal egymáshoz viszonyítható. de nem abszolút számértéket kaptunk (6. 10).

2 2 1. ábra. A laser-doppler elhelyezése a pókvénán. Eredmények A pókvénákra helyezett mérıfej ,7. átlag 28.2 PU mértéktő, a kontroll mérıfej átlag 15.6 PU mértékő áramlást mutatott. Tehát a pókvénán és a láthatóan érmentes bırterületen mért áramlás értékeket összevetve azt találtuk, hogy a pókvénákban szignifikánsan nagyobb (p<0.005). átlagosan 1,8-szoros az áramlás (2. ábra). Az oszlop diagramból az is leolvasható. hogy kiugróan magas értékek csak a pókvénán voltak mérhetık, érmentes területen nem. Ritkán elıfordult olyan eredmény is, amely a pókvénán lassúbb keringést mutatott, mint a spideren. 2. ábra. Az egyes pókvénákban és mellette mért véráramlás sebesség értékek. Megbeszélés A laser-doppler vizsgálat a felületi véráramlás vizsgálatára alkalmas kb. 1 mm mélységig. Elsısorban a bır subpapillaris és nutritív áramlását tudjuk segítségével megítélni (6, 10). A bır capillárisok keringési viszonyainak méréséhez metodikai

3 3 alapkövetelmény, hogy érmentes bırterületre kerüljön a vizsgáló fej. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a különbözı kis vénákban, így a pókvénákban is más, félrevezetı értékeket találhatunk. A kérdés az, hogy milyen mértékő a capilláris áramláshoz képest a pókvénákban a keringés sebessége. 3. ábra. Scanning laser-doppler készülékkel nyert színes kép a lábszáron lévı spiderrıl és fekete-fehér fénykép ugyanarról a területrıl. A színes, keringési sebesség értékek szerinti színeltéréseken jól látni a pókvéna elhelyezkedését. Vizsgálatunk azt mutatta, hogy túlnyomó részben gyorsabb (3. ábra) és csak kivételes esetben lassúbb az áramlás a pókvénákban. Ennek alapján úgy gondoljuk, hogy számos pókvéna hátteré-ben nyitott arteriovenosus shunt van. Ritkábban fordul elı a perforans elégedetlenség eredető spider. A pókvénák hátterében a shuntök fennállását pusztán az erek színe és a scleroterápia során fellépett kifehéredés alapján vetette fel Bigeleisen (1). Ezt vallja Sommer is, aki mérésekkel, többek között faser-doppler vizsgálattal támasztotta alá véleményét. Számszerő adatokat nem közölt, de a perfusiós képek alapján egyértelmőnek találta a gyorsult keringést a pókvénákban (13). Ezek a shuntok a mikroszkópikus vizsgálatok szerint kis méretőek, vagyis mikroshuntök, amelyeken csak kis volumenő áramlás történik. Eredményeink ennek megfelelnek, a betegek általános keringését a shunt volumen nem terhelte meg. Saját szövettani vizsgálatainkkal a shulltöket megtaláltuk. de annak mőködı, azaz nyitott állapotáról csak faser-doppler mérésekkel nyertünk képet. Eredményeink alapján nem tudjuk megítélni. hogy az arteriovenosus shunt kinyílás

4 4 valójában oka vagy következménye a megemelkedett vénás nyomásnak. Vagyis az egyik elképzelés szerint lehet, hogy a shullt kinyílás miatt kitágulnak és varicosussá válnak az elvezetı vénák. Ezzel szemben a másik feltételezés az, hogy a perforans elégtelenség miatt kialakuló magasabb vénás nyomás az elsıdleges (5,11,12. 14). Ezt a vitát vizsgálatainkkal nem tudtuk eldönteni, azonban azt állithatjuk, hogy ez a vizsgálat alátámasztja azt az elképzelést. miszerint nyitott AV shuntök is szerepet játszanak egyes pókvénák vérkeringésében. Végül tehát mi is egyetértünk azzal a módszertani alaptétellel, hogy a bır keringés vizsgálatához nem szabad pókvénára helyezni a vizsgáló szondát, mert így nem a bırre jellemzı mikrocirkulációs adatokat nyerünk. Irodalom 1. Biegeleisen, K: Primary lower extremity teleangiectasias - relationship of Size and colon. Angiology 38: 760. (1987.) 2. Bihari I: Az alsó végtag seprő- vagy pókvénáinak klinikai képe és elıfor dulása. Érbetegségek (3): (1966.) 3. Bihari I, Magyar É.: Microshunt histo rology in telangiectasias. J. Internat. Angiol 8: (1999.) 4.. Bihari I, Tornóci L.. Bihari P.: Alsó végtagi varicositas hazai epidemiológiai felmérése. Érbetegsések 9: (2002.) 5. Browse, N. L.. Burnand, K. G. Irvine, A. T, Wilson, N. M.: Disease of the Veins. Arnold, London-Sydney (1999.) 6. Farkas K.: Laser-Doppler áramlásmérés. In: Belgyógyászati angiológia. Szerk.: Meskó Eva, Farsang Cs., Pécsvárady Zs. Medintel Kiadó, Budapest, (1999.) 7. Goldman, M. P., Sadick. N. S.:, Weiss. R. A.: Treatment of varicose and teleangiectatic leg veins. Mosby Year Book. St. Louis, Baltimore, Boston, Chicago. Loncion, Philadelphia, Sydney, Toronto (1991.) 8. Goldman, M. P.. Sa.dick, N. S.:, Weiss, R. A.: Cutaneous necrosis, teleangiectatic matting and hyperpigmentation following sclerotherapy. Dermatol. Surfi. 21: (1995. ) 9. Guberan, E., Widmer. K L., Rougemont. A.: Epidemiology of spider webs. VASA 3: (1974.) 10. Nicolaides. A. N., Belcaro, G.: Laser Doppler flowmetry principles of technology and clinical applications. In: Vascular Diagnosis. Szerk.: Bernstein, E. F., Mosby, St Louis, Boston, London, (1993. ) 11. Ramelet, A. A., Monti. M.: Phlebolpgy. Elsevier, Amsterdam, New York, Oxford, Paris, Tokyo. (1999.)

5 5 12. Somjen, G. M.. Ziegenbein, R., Johnston, A. H., Royle, J. P.: Anatomical examination of leg teleangiectases with duplex Scanning. J. Dermatol. Surfi. Oncol. 19: (1993.) 13. Sommer. A.. Van Mierlo. P. L. H.. Neumann, H. A. M.. Kessels, A. G. H.: Red and blue teleangiectasias. Dermatol. Surg. 23: (1997.) 14. Thibault, P., Bray. A.. Wlodarczyk. J.. Lewis, W.: Cosmetic leg veins evaluation using duplex venous imaging. J. Dermatol. Surg. Oncol. 16: (1990.) Dr. Bihari Imre Semmelweis Szív- és Érsebészti Klinika 1135 Budapest, Szabolcs u Érbetegségek: 2003/1.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Alsó végtagi varicositas spontán vérzése Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A nem traumás eredető, tehát spontán varix ruptura és az ebbıl adódó profúz vérzés, az alsó végtagi varicositas

Részletesebben

The Hungarian Journal of Vascular Diseases

The Hungarian Journal of Vascular Diseases Fiatal Angiológusok VI. Országos Fóruma 2008. október 9-11. Balatonkenese,TELECOM-ÜDÜLÔ Kongresszusi Központ Fôtémák Carotis betegségek kezelése: mûtét versus intervenció. Endovascularis beavatkozások

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés VÉNÁK BETEGSÉGEI Felső végtagi vénabetegségek Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. TASNÁDI GÉZA Bevezetés Minden érbetegségre jellemző az alsó végtagi túlsúly, például az érszűkület, a visszértágulat és a nem iatrogen

Részletesebben

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A felületes phlebitis kezelési lehetısségei Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A felületes phlebitises beteg kezelése attól függ, hogy melyik rendelıbe kopogtat be: ha belgyógyászhoz fordul,

Részletesebben

Pécsi Angiológiai Napok

Pécsi Angiológiai Napok Pécsi Angiológiai Napok Helyszín: Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Zsolnay Vilmos u. 37. Időpont: 2013. november 21-23. Kreditpont: várhatóan 18 pont A konferencia fő témái: Az aneurysmák endovasculáris

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában

TOVÁBBKÉPZÉS. Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában 1 TOVÁBBKÉPZÉS Lioton 100.000 gél hatékonyságának vizsgálata alsó végtagi varicositas syndromában Írta: DR. DAROCZY JUDIT Bevezetés A krónikus vénás elégtelenség kö vetkeztében kialakult szövıdmények a

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén Írta: DR. BARANYAI ÁRPÁD, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. TÓTH GYULA, DR. VALLUS GÁBOR Bevezetés A carotis endarteriectomia negyven

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben)

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia),

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN Dr. Hidasi Eszter DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN A duplex ultrahang (UH) vizsgálat olcsó és veszélytelen eljárás, ami optimális obliteratív és egyéb

Részletesebben

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ!

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ! KÖSZÖNTÕ Elnöki köszöntõ! Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusának

Részletesebben

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika, Invazív Radiológia,

Részletesebben

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS Köszöntõ Kedves Kolléganõk, Kollégák! Tisztelettel köszöntjük Önöket az 5. Magyar Mikrokeringés Kongresszuson. Tíz évvel ezelõtt szerveztük az elsõ konferenciánkat,

Részletesebben

EGYÉB. Kis lépések vannak, de nagy áttörés nincs a phlebológiában

EGYÉB. Kis lépések vannak, de nagy áttörés nincs a phlebológiában EGYÉB Kis lépések vannak, de nagy áttörés nincs a phlebológiában Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. VÁRADY ZOLTÁN, DR. BŐHM ZOLTÁN, DR. PUSKÁS ATTILA, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZOLNOKY GYŐZŐ, IFJ. DR. ZERNOVICZKY

Részletesebben

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN Perczel Forintos Dóra 1, Rózsa Sándor 2, Kopp Mária 3 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról

A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról TOVÁBBKÉPZÉS A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról DR. JÁRAI ÁKOS, DR. HARMAT ZOLTÁN, DR. BATTYÁNI ISTVÁN ÖSSZEFOGLALÁS A krónikus vénás betegségek standardizált leírásához a mára már széles körben

Részletesebben

Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával

Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával Elsÿ tapasztalatok a rectum-tumorok color-doppler ultrahang vizsgálatával Jakab Zsuzsa, Duliskovich Tibor, Archie A. Alexander, Lestár Béla, Ritter László Összefoglaló Bevezetés: Aszerzÿk egy év alatt

Részletesebben

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 450 mg diosmin + 50 mg hesperidin-ben kifejezett flavonoid Krónikus vénás elégtelenségben Aranyérbetegségben Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 1 - Lyseng-Williamson KA, Perry CM. Drugs. 2003;63:71-100.

Részletesebben

Hús- és baromfiipari alapanyagok zsír- és koleszterintartalmának vizsgálata

Hús- és baromfiipari alapanyagok zsír- és koleszterintartalmának vizsgálata Hús- és baromfiipari alapanyagok zsír- és koleszterintartalmának vizsgálata BEVEZETÉS Az elmúlt évtizedben a vöröshús fogyasztásában bekövetkezett csökkenés részben egészségügyi megfontolásokra vezethetı

Részletesebben

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005

A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 EREDETI KÖZLEMÉNY A HOSPITALIZÁLT STROKE-BETEGEK HALÁLOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 2003 2005 Gulácsi László 1, Májer István 1, Kárpáti Krisztián 1, Brodszky Valentin 1, Boncz Imre 2, Nagy Attila 3, Bereczki Dániel

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT Dr. Móré Csaba Programvezetı: Prof. Dr. Berta András Témavezetı: Prof. Dr. Lampé László Debreceni Egyetem, Orvos-

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE Dr. Szők Tibor Témavezetı: Dr. Édes István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos-

Részletesebben

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 2

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 2 SEBKEZELÉS SEBGYÓGYULÁS 2003. VI. évfolyam 2. 1 Tartalomjegyzék õszerkesztõi gondolatok... 2 Az ulcus cruris szimptomatológiája... 3 PRO. DR. HUNYADI JÁNOS, DR. SÁPY MÓNIKA, DR. KUHNYÁR ÁGNES, DR. MARKOVICS

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása Írta: DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. NEMES ATTILA A carotis eversiós

Részletesebben

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Az Állami Egészségügyi Központ Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály a MAÉT és MACIRT társaságok támogatásával rendezi a Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Idõpontja: 2010. október 21-23. Helyszín:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 3. A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4

Tartalomjegyzék. õszerkesztõi gondolatok... 3. A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4 SEBKEZELÉS SEBGYÓGYULÁS 2002. V. évfolyam 1. szám 1 Tartalomjegyzék Köszöntõ... 2 õszerkesztõi gondolatok... 3 A Magyar Sebkezelõ Társaság (MSKT) eddigi emlékei... 4 Ulcus cruris kezelése a háziorvosi

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság Vezetısége

Részletesebben

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK 2009. szeptember 17 19. Székesfehérvár, Vörösmarty Színház Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T www.asszisztencia.hu www.angiologia.hu

Részletesebben