Élelmiszer adalékanyagok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élelmiszer adalékanyagok"

Átírás

1 Élelmiszer adalékanyagok Dr. Sohár Pálné (Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet) Az élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak javítása, eltarthatóságának növelése, tápértékének megırzése, feldolgozhatóságának megkönnyítése céljából alkalmazzák. Az emberiség nagyon régóta használ adalékanyagokat az ételkészítésben. Eleinte az évszázados tapasztalatok alapján ártalmatlannak bizonyult, természetes anyagokat használták, késıbb egyre több mesterséges anyagot alkalmaztak, anélkül, hogy ezeknek a vegyi termékeknek az egészségre való ártalmasságáról vagy ártalmatlanságáról meggyızıdtek volna. Ma az egész világon nemzetközi szervezetek által kidolgozott, tudományosan megalapozott elvekre és ajánlásokra épülnek az adalékanyagokkal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szabályozások, így a magyar elıírások is. A biztonságos felhasználás legfontosabb szabálya, hogy csak engedélyezett adalékanyagot lehet felhasználni, csak ahhoz az élelmiszerhez és csak abban a mennyiségben, amilyet az elıírások megengednek. Az adalékanyag alkalmazása akkor engedélyezhetı, ha a felhasználás körülményei között nem veszélyezteti a fogyasztók egészségét, nem szolgál hibák elfedésére, a fogyasztók félrevezetésére, ha a felhasználás technológiailag indokolt és a valamennyi élelmiszerrel a szervezetünkbe kerülı összes mennyisége nem haladja meg a toxikológiai szempontból megengedhetı bevitelt. További fontos követelmény, hogy csak a kívánt hatást még biztosító legkisebb mennyiségben szabad ıket alkalmazni, s hogy összetételük állandó, tisztaságuk a lehetı legnagyobb fokú legyen. Felhasználásukat az élelmiszer címkéjén fel kell tüntetni.

2 Az élelmiszer adalékanyagok, esetleges ártalmasságának a meghatározását világszerte állatkísérletes toxikológiai vizsgálatokkal és különféle in vitro biológiai tesztekkel végzik. Az ember számára megengedhetı bevitelt (acceptable daily intake= ADI) az állatkísérletek adatainak a felhasználásával, biztonsági faktorok alkalmazásával számítják ki. Az élelmiszer adalékanyagokat technológiai hatásuk alapján szokás csoportosítani. Vannak olyan adalékanyagok, amelyeknek egyidejőleg többféle technofunkciós hatása van. Az élelmiszer-színezékeket az élelmiszer elıállítása folyamán a végtermék színének javítása vagy kialakítása céljából alkalmazzák. Lehetnek természetesek, természetes eredetőek vagy mesterségesek. A jó minıségő természetes színezékek általában igen drágák, sokszor nem elég stabilak, a szokásosnál kíméletesebb gyártástechnológiát igényelnek. A koncentrátum formájában forgalmazott kivonatok valamivel olcsóbbak, de tartalmazzák a kiindulási nyersanyag jellegzetes ízét, illatát adó egyéb kísérı anyagokat is, ami korlátozza felhasználási területüket. Élelmiszerszínezékként csak a kísérı anyagoktól lehetıség szerint elválasztott, megtisztított, állandó összetételő színezıanyagok használhatók fel. Az engedélyezett természetes élelmiszer színezékek a növényi eredető élelmiszerek szokásos összetevıi. Kémiai szerkezetük szerint karotinoidok, klorofillok, antociánok, ribaflavinok, kurkuminok és betacianinek. Az egyetlen nem növényi eredető természetes színezék a kárminsav. A karotinoidok csoportjához több, szerkezetében hasonló, sárga, narancssárga és vörös színezék tartozik: a sárgarépa, növényi olajok, fő, lucerna, csalán és bizonyos algák extrakciójával nyert vegyes karotinok, béta-karotin (E160a), az annatofa (Bixa ozellana L) termésébıl vizes nátrium-hidroxiddal extrahált annattó, az oldószerekkel kivont bixin és ennek lúgos hidrolízis terméke a norbixin (E160b), a paprikafélék (Capsicum annum L) megırölt termésébıl oldószeres extrakcióval nyert paprikakivonat, kapszantin, kapszubin (E160c), a paradicsomból (Lycopersicon esculentum L) kivont likopin (E160d), a béta-apo- 8 -karotinál (E160e), a béta-apo-8 -karotinsav etilésztere (E160f), az ehetı gyümölcsökbıl és zöldségfélékbıl valamint fő-, lucerna-és Tagetes erecta fajtákból oldószeres extrakcióval elıállított lutein (E161b) és a kantaxantin (E161g). Kémiai szerkezetőket lásd a színezékekrıl szóló fejezetben. A klorofill származékok közül adalékanyagként a klorofillok (E140), klorofillinek (E140b) és a klorofillok rézkomplexei (E141a) engedélyezettek. Zöld színőek (lásd még a színezékrıl szóló fejezetben).

3 Az antociánokat (E163) szulfitos vízzel, széndioxiddal, metanollal vagy etanollal vonják ki ehetı zöldségekbıl és gyümölcsökbıl. Színanyagai az antocianin, cianidin, peonidin, malvidin, diffinidin, petunidin és pelargonidin (részletesen lásd a színezék fejezetben). A kurkumin (E100) a Curcuma longa L fajták megırölt gyökerébıl a kurkumából oldószeres extrakcióval elıállított sárga színő termék. A kurkumin (Képlet 1) mellett két dezmetoxi származéka is jelen lehet a kereskedelmi forgalomba kerülı színezékben. A riboflavin (E101) vitamin hatású sárga élelmiszer színezék.(kémiai szerkezetét lásd a vitaminokról szóló fejezetben). A céklavörös (E162) a Beta valgaris L var. rubra gyökerébıl préseléssel vagy vizes extrakcióval kivont vörös színő betanin. Kisebb mennyiségben sárga betaxantint és a betalainek világosbarna bomlástermékét is tartalmazhatja. A kárminsav (E120) a Dactylopius cocus Costa rovar nınemő példányainak szárított testébıl (kosnilból) vízzel vagy alkohollal kivont kármin színezıanyaga (Képlet 2). A természetes eredető színezékek állati vagy növényi eredető nyersanyagokból készülnek, de ebben a formában természetes módon nem fordulhatnak elı. A sárga-barna színő karamelleket a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas szénhidrátok (glükóz, illetve fruktóz monomerjei és polimerjei) kontrollált hıkezelésével állítják elı. A karamellizáció elısegítésére savakat, lúgokat és sókat használnak. Az egyszerő karamell (E150a) esetén a karamellizáció elısegítésére szulfitok és ammonium vegyületek nem alkalmazhatók. A szulfitos karamell (E150b) szulfit vegyületek hozzáadásával készül, ammónium vegyületek kizárásával. Az ammóniás karamellt (E150c) ammónium vegyületek adagolásával állítják elı, szulfit vegyületeket nem használnak. A szulfitos-ammóniás karamell (E150d) szulfit és ammónium vegyületek együttes hozzáadásával készül. A keletkezı karamellek kémiai összetétele változó, részletes ismertetésük a cukrokról szóló fejezetben található. A növényi szén (E153) elıállítása tiszta (nem szennyezett) növényi anyagokból (fa, cellulózmaradékok, kókuszdió-és más héjak) történik magas hımérsékleten végrehajtott elszenesítéssel. Fıtömege fekete finom elosztású szén.

4 A mesterséges színezékek szintetikus úton elıállított, az élelmiszerektıl idegen szerkezető anyagok. Íztelenek és szagtalanok, színezıképességük nagy, és a legkülönfélébb színárnyalatok állíthatók elı belılük. Olcsóbbak, az élelmiszeripari technológiai folyamatoknak ellenállóak. A jelenleg engedélyezett mesterséges színezékek: mono-di és triazo- triaril- metán kinaftalon-, xantén- illetve indigoid származékok. Valamennyi színezék molekula tartalmaz különféle kromofor csoportokat, konjregált rendszereket, melyek a fény egyik vagy másik részét az elektronok molekulán belüli átrendezıdése következtében elnyelik. A maradék szín attól függ, hogy a spektrum melyik része abszorbeálódott. A kémiai szerkezetnek szerepe van a szín és a toxikológiai tulajdonságok kialakításában. Monoazo színezékeink sárga, narancs vagy vörös színőek, a triaril származékok zöld vagy kékek, a di- és triazo vegyületek sötét, barna vagy fekete színőek. Az egészségre gyakorolt hatás létrejöttében az anyamolekula mellett a belıle keletkezı metabolitoknak is döntı szerepe van. Ismeretes, hogy elsısorban a zsírokban oldható és bázikus színezékek a daganatkeltık. Savas karakterő csoportok bevitele csökkenti vagy megszünteti a rákkeltı molekula karcinogén hatását. Ezért a jelenleg használt azo-színezék molekulákat úgy építik fel, hogy a szervezetben lejátszódó folyamatok során keletkezı valamennyi bomlástermékük tartalmazzon savas csoportokat. Ezáltal az azo-kötés hasadásakor a toxikus aromás aminok helyett azok vízben oldódó, ártalmatlan szulfonsavai illetve sói keletkeznek a szervezetben. Nem megfelelı gyártástechnológia esetén aromás aminok maradhatnak vissza szennyezésként a kész élelmiszerszínezékekben, melyek ártalmassá tehetik a kereskedelmi terméket. Így pl. a Narancssárga S (E110) potenciális kísérı anyaga lehet a két SO 3 Na csoporttól eltekintve teljesen azonos kémiai szerkezető, rákkeltı Sudánvörös 1 színezék. Jelenlétét minden narancssárga S gyártási tételbıl ellenırizni kell, mennyisége legfeljebb < 1 mg/kg lehet. Az engedélyezett színezékek mind vízoldhatók, felhasználásukat a Magyar Élelmiszerkönyv /36 számú elıírása szabályozza. Toxikológiai szempontból nem egyenértékőek így a felhasználásuk feltételei sem. Kémiai szerkezetőket a 3-15 sz. képletek mutatják be.

5 MonoAzo színezékek Narancssárga S (E110) Alluravörös AC (E129) Amaranth (E123) Neukokcin (E124) Azorutén (E122) Di-és triazoszínezékek Brillantfekete BN (151) Barna HT (E155) Barna FK (E154) Triaril metán színezékek Patentkék V (E131) Brillantkék FCF (E133) Zöld S (E142) Kinaftaton színezékek Kinolinsárga (E104) Xantén származék Eritrozin (E127) Indigoid színezék Indigokarmin (E132)

6 Az antioxidánsok megakadályozzák vagy késleltetik az oxidációs folyamatokat az élelmiszerekben.. A szinergisták jelenlétében az antioxidánsok hatásossága jelentısen fokozódik. Az élelmiszerekben végbemenı oxidatív folyamatok számos nemkívánatos elváltozást okozhatnak. Mechanizmusukat tekintve ezek a folyamatok sokfélék lehetnek. Valamennyi közös azonban abban, hogy kedvezıtlen organoleptikus változásokat idéznek elı, gyakran járnak együtt a táp-, illetve a biológiai érték csökkenésével, esetenként, toxikus anyagok megjelenésével is. Csak oxigén jelenlétében játszódnak le, a nehézfém nyomok katalizálják, a hı és a fény általában gyorsítják. Az antioxidánsok lehetnek oxigén-kötık, komplex-képzık, gyökfogók és szinergisták. Az aszkorbinsav (E300), sói (E ) és észterei (E304) valamint a Deritroaszkorbinsav (E315) széles körben használatosak oxigénkötıként, mivel oxigén fogyasztás közben könnyen oxidálódnak. Elsısorban nem a zsírszerő anyagok, hanem egyéb termékek, így a gyümölcskészítmények és italok oxidatív elváltozásainak késleltetésére használhatók. Egyes fémek katalizálják az oxidációs folyamatokat, különösen olajokban és zsírokban. A komplexképzık (segnestrant-ok) mint tejsav (E270), citromsav (E330), foszforsav (E338), aszkorbinsav (E300) és sóik, valamint az etilén-diamin-tetraacetát= EDTA (E385) a fémnyomok megkötésével késleltetik az oxidációs folyamatokat. Az élelmiszeripar számára legnagyobb problémát jelentı oxidációs folyamatok a gyökös láncreakciók.a butilhidroxitoluol=bht (E321), a butilhidroxianizol= BHA (E320) a gallátok (E ) és tokoferolok (E ) a gyökös lánreakciókat gátolni képes gyökfogók. Szabad gyök tipusú reakciók okozzák a zsírok és olajok avasodását és egyes természetes színezıanyagok (pl.karotinoidok) oxidáció folytán bekövetkezı színvesztését. A gyökfogó antioxidánsok többsége kémiailag mono-és polifenol származék. Az antioxidációs hatás kifejtése során az antioxidánsok dimerekké és más termékekké alakulnak. Az oxidációs folyamatokat a zsírok olajok fejezet tárgyalja részletesen. A kéndioxid és a szulfitok (E ) nemcsak tartósítószerek, hanem a növényi eredető élelmiszerek enzimes barnulását gátló illetve késleltetı antioxidánsok is. Hasonló hatást mutat az aszkorbinsav és a citromsav is. A lecitin (E322) a zsíros emulziókban azáltal fejt ki színergista hatást, hogy növeli az érintkezési felületet az antioxidáns és zsír között csökkenti az antioxidáció mértékét és meghosszabbítja az indukciós periódust (idıt). Az antioxidánsok felhasználhatóságát jelenleg a Magyar Élelmiszerkönyv /2 számú elıírás 3. sz. mellékletének D része szabályozza.

7 A tartósítószerek óvják az élelmiszerek minıségét és növelik eltarthatóságát azzal, hogy megvédik a mikroorganizmusok okozta romlástól. A magyar adalékanyag elıírás nem tekinti konzerválószernek azokat a tartósító hatással is rendelkezı anyagokat, amelyek az élelmiszerek természetes összetevıi (pl.: konyhasó, cukor, alkohol, ecetsav, tejsav, stb.), sem az élelmiszerek füstölésekor keletkezı különféle anyagokat. A legtöbb, általánosan használt tartósítószer elsısorban a penészekre és az élesztıkre hat. A baktériumok ellen csak az adott tartósítószernek kedvezı ph tartományban hatásosak. A gyakorlatban igen sokszor alkalmazzák a különféle tartósítószerek kombinációját, abból a célból, hogy növeljék vagy módosítsák azok hatását. A benzoesav és sói (E ) tartósító hatásukat a mikrobasejtekben lévı enzimek gátlása révén fejtik ki. Csak a disszociálatlan molekulák jutnak át a sejtfalon, ezért a benzoesav hatása ph-függı. Csak erısen savanyú termékek tartósítására alkalmas. Hatásspektuma fıleg az élesztıkre és a penészekre, köztük az aflatoxinképzı mikroorganizmusokra terjed ki. A baktériumokat csak részlegesen gátolja. Gyakran alkalmazzák kálium szorbáttal együtt, mivel ez a kombináció jobb hatású a savtermelı baktériumokkal szemben, mint a két komponens külön-külön. A benzoesav hatástalan az oxidáció és az enzimatikus romlás ellen, ezért a gyümölcskészítményekben kéndioxiddal együtt használjuk. Sokan túl érzékenyek a benzoesavra és származékaira. A kéndioxid (E220) és a szulfitok (E ) már kis koncentrációban gátolják az életfontosságú enzimek tevékenységét. (Erıs kémiai reaktivitásuknak köszönhetıen az élelmiszerkomponensek egész sorával képesek reakcióba lépni). Tönkreteszik a tiamint, a fehérjékben lévı s-s kötést szulfhidril vegyületek keletkezése közben bontják. Tartósító hatásuk kialakulásában fontos szerepe van a ph-nak, leginkább ph 3-5 között használják. Baktériumok ellen hatásosabbak mint élesztık és penészek ellen. Erıs allergizáló hatásuk van, jelenlétüket az élelmiszerekben mint allergént jelölni kell. A para-hidroxi-benzoesav-észterek (E ) antimikrobiális hatása az alkoholkomponens lánchosszúságával arányosan nı. Szaporodásgátló hatásuk a mikroorganizmusok sejtmembránjának destrukcióján és a sejten belül a fehérjék denaturálásán alapul. Nem disszociálnak, a tartósító hatásuk független a ph-tól. Elsısorban gombák ellen hatásosak.

8 A szorbinsav és sói (E ) hatása a mikrobasejtek szénhidrát anyagcserében fontos enzimjeinek az enoláznak és a laktátdehidrogeznák a gátlásán alapszik. A szorbinsav beavatkozik a citrát körbe, kovalens kötéseket létesít az enzimek SH-csoportjaival és ezáltal inaktívál. Csak a disszociálatlan savnak van antimikrobiális hatása, nagy ph értéken is alkalmas élelmiszer tartósításra. Hatásspektruma elısorban élesztıkre és penészgombákra terjed ki, beleértve az aflatoxinképzıket is. A baktériumokat részlegesen bénítja ( a katalázpozitívakat és szigorúan aerob baktériumokat jobban, a tejsavbaktériumokat és a clostridinuokat kevésbé.) Nitrátok (E ) és nitritek (E249) konyhasóval keverten, pácsó formájában használatosak húsokhoz és húskészítményekhez. A nitrátnak az élelmiszerekhez használt koncentrációban nincs közvetlen gátló hatása a baktériumokra, csak miután az élelmiszerekben nitritté alakul. A nitritnek nem csak tartósító, hanem színrögzítı és ízesítı funkciója is van. Húsokban a mioglobinhoz kötıdve nitrózómioglobint képez, mely a fızésnek ellenáll. Ennek köszönhetı a pácolt húsok szép piros színe. A nitrit tartósító hatása a salétromsavon illetve a felszabaduló nitrogén-oxidokon alapul, melyek megtámadják a mikrobasejt dehidrogenáz-rendszerének amino-csoportjait, gátolják a baktériumok növekedését, megzavarják anyagcseréjét. Hatása erısödik, ha csökken a ph érték. Fıleg az anaerob baktériumokra hat, legfontosabb szerepe a húsiparban a Clostridium botolinum spórák kicsírázásának majd a toxinképzésnek a megakadályozása. A gombák és élesztık szaporodását nem befolyásolja. A nitrátnak csak gyenge antibakteriális hatása van. A rákkeltı nitrózaminok keletkezésének veszélye miatt a nitrit és nitrát tartósítószerkénti alkalmazását folyamatosan igyekeznek korlátozni. A propionsav (E280) és sói (E ) elsısorban a penészgombák mőködését gátolják. A sütıiparban nyúlósodás gátlószerként, a sajtgyártásban savanyúság szabályozóként használatosak. Bizonyos sajtokban érleléskor is keletkezik szorbinsav, szerepe van az ízkialakításban. Nem okoz allergiát. A bimetil-dikarbonát (E242) elsısorban az élesztıkre és baktériumokra hat. Italokban alkalmazva gyorsan hidrolizál, széndioxid és metilalkohol keletkezése közben. Hexametilén tetramin (E239) fıleg hőtéssel együtt alkalmazzák pl. halak átmeneti tartósítására. Tartósító hatását a felszabaduló formaldehidnek köszönheti, mely denaturálja a sejtfehérjéket.

9 Nizin (E234) a Streptococcus lactis törzsek által termelt polipeptid antibiotikum. Gyógyszerként nem alkalmazzák. Csak sajtokhoz és bizonyos pudingokhoz adható hozzá. Natamicin (E235) Streptomycus natalensis által termelt polién-típusú antibiotikum. Gombaölı hatású, elsısorban hosszú érlelési idejő sajtok felületi penészedésének megakadályozására szolgál. A fogyasztásra kerülı sajtban még nem lehet jelen kimutatható mennyiségben. Bórsav (E284) és nátrium-tetratorát/borax (E285) kizárólag kaviárok tartósítására engedélyezett tartósítószer. Enzim folyamatok gátlása révén fejti ki hatását. Lizozim (E1105) sajtokhoz használható kizárólag. A tartósítószerek felhasználását jelenleg a Magyar Élelmiszerkönyv /2 sz. elıírás 3. sz. mellékletének A., B. és C része szabályozza. Az állományjavító és -módosító anyagok az élelmiszerek megfelelı állományának kialakítását, megırzését vagy a technológiai mőveletek végrehajthatóságát segítik elı. Több adalékanyag csoport és nagyon sokféle anyag tartozik ide, amelyek nagyon sokféle módon fejtik ki kedvezı hatásukat. Funkcionális tulajdonságaik szerint lehetnek csoportosítani: Emulgeálószerek, habképzık, ömlesztı (vagy emulgeáló) sók, szilárdító szerek, zselésítı anyagok, nedvesítıszerek, tömegnövelı szerek, térfogatnövelı szerek, stabilizátorok, és sőrítıszerek. A módosított keményítık kémiai szerkezetük alapján elkülönített csoportot képeznek. Sőrítıanyagként, stabilizátorként és emulgeálószerként használatosak. A savanyúságot szabályozó anyagokat az élelmiszerek és az italok gyártásának különbözı fázisaiban az íz, a szín vagy az állomány kialakítása, illetve stabilizálása céljából, továbbá a ph szabályozására használják. Az engedélyezett szerves savak (ecetsav, tejsav, propionsav, almasav, citromsav, borkısav, adipinsav, borostyánkısav) és sóik a helyes termelési gyakorlattal összhangban felhasználhatók. A szervetlen savakat (foszforsav, sósav, kénsav) csak ritkán alkalmazzák, minimális mennyiségben. szolgálnak. Az édesítıszerek az élelmiszerek édes ízének kialakítására vagy fokozására

10 A cukoralkoholok (szorbit, mannit, xilit, laktit, maltit) energiatartalma gyakorlatilag a glukózéval azonos, és lassan ugyan, de inzulint igénybe véve, a cukrokhoz hasonló módon metabolizálódnak. Mindnek van hashajtó hatása. Kevésbé édesek a szacharóznál. Hı és savállóságuk jó, fogkárosító hatásuk nincs. A szorbit kivételével drágák. A mesterséges édesítıszerek lényegesen édesebbek a szacharóznál, és az aszpartámtól eltekintve teljesen energiamentesek. Fogkárosító hatásuk nincs. A gyakorlatban kombinációban alkalmazzák ıket, mivel növelik egymás édesítı erejét. A szacharin (o-benzoszulfamid) a legrégebbi mesterséges édesítıszer. Édesítı ereje rendkívül nagy, hátránya jellegzetes utóíze. Kisebb hıhatásnak jól ellenáll, az élelmiszerekben szokásos körülmények között stabil. A ciklamát (ciklohexil-szulfamát) édesítı ereje kisebb, mint a szachariné, de nincs mellékíze, hıállósága és stabilitása jó. Rendszerint más édesítıszerekkel kombinációban alkalmazzák. A legkedvezıbb szinergista hatást szacharinnal mutatja. Az aszpartám édesítı ereje közel kétszázszor nagyobb, mint a cukoré, semmi mellékíze nincs, kémiai szerkezetét tekintve a legkevésbé mesterséges édesítıszer (két aminosavat, aszparagin savat és fenilalanint tartalmaz). Metabolizálódik a szervezetben, így kb. 15 kj/g energia-bevitelt jelent. Hıállósága gyenge, az élelmiszeripari technológiák hatására bomlik. Viszonylag drága. Leggyakrabban kombinációkban alkalmazzák. Az aceszulfám-k (3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazon-4-on-2,2-dioxid) édesítı ereje az aszpartámmal közel azonos. Hıhatásnak nagyon jól ellenáll, élelmiszerekben stabil. Mellékíze nincs. Viszonylag drága. Több édesítıszerrel együtt szinergista hatást mutat. A taumatin gyakorlatilag energiamentes fehérje-édesítıszer, teljes mértékben természetes anyag, egy Nyugat-Afrikában honos gyümölcsbıl (Thaumatococcus daniellii) nyerik. Az élelmiszer elıállítás körülményei között stabil. A szacharinnál nagyságrenddel édesebb. Ízkiemelı, ízmódosító hatása is van. Nagyon drága. A neoheszperidin DC intenzív édesítıszer, a narancshéj természetes keserő anyagának hidrogénezésével állítják elı, édesítı ereje kb. tízszer akkora, mint a szachariné! Hıhatásnak ellenáll, széles ph tartományban használható. Nem szívódik fel, a bélflóra hatására a flavonoidokkal azonos bomlástermékekké metabolizálódik. Általában más édesítıkkel együtt alkalmazzák. Ízfokozó hatása is van. Rendkívül stabil, hıhatásnak is ellenáll. Nagyobb koncentrációban utóíze van.

11 Az aszpartám-aceszulfám sóban a két összetevı ionos kötéssel kapcsolódik egymáshoz. A vegyület súlyszerint 64% aszpartámból és 36% aceszulfámból áll. Az aszpartám-aceszulfám só íze a cukorhoz hasonló, mellékíze nincs. Gyorsan oldódik, nem higroszkópus. Nagyon stabil. A szukralóz új nagy intenzitású édesítıszer. A szervezetben nem bomlik le, nincs energia tartalma. Vízben jól oldódik, igen stabil. Most került az engedélyezett édesítıszerek listájára. Az ízfokozó (ízkiemelı) anyagoknak önmagukban nincs vagy csak jelentéktelen íze vagy illata van, de már nagyon kis mennyiségben alkalmazva is sokszorosan felerısítik az élelmiszerek jellegzetes ízét, aromáját. Legjellemzıbb képviselıik a glutamátok, a guanilátok és az inozinátok. Egyéb élelmiszer adalékanyagok az ún. fényezı (kenı) anyagok, amelyeket bizonyos élelmiszerek külsı felületén mintegy bevonatként alkalmaznak (pl. méhviasz a drazsékon), a csomósodást és lesülést-gátlók, melyeket az élelmiszerek összetapadásának, csomóssá válásának megakadályozása céljából használnak (szilikátok, karbonátok), az inert csomagológázok és hajtógázok, melyeket a csomagoláskor a levegı kiszorítására, illetve a csomagolóeszközbıl az élelmiszer kihajtására alkalmaznak (pl. nitrogén, nemesgázok), a lisztkezelıszerek, melyek javítják a liszt sütési tulajdonságait (pl. aszkorbinsav, L-cisztein) és az enzimek (pl. invertáz).

Az élelmiszer-adalékanyagok és biztonságosságuk

Az élelmiszer-adalékanyagok és biztonságosságuk Az élelmiszer-adalékanyagok és biztonságosságuk Az élelmiszer-adalékanyagok nem véletlenszerően vagy elkerülhetetlenül jutnak be táplálékunkba, hanem szándékos hozzáadás révén, az élelmiszerek érzékszervi

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 9. szám, 2007. szeptember

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 9. szám, 2007. szeptember Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Ismét az E számokról. Összeállította:

Ismét az E számokról. Összeállította: Ismét az E számokról Összeállította: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 1097 Budapest, Gyáli út 3/A Intézetvezetı: Dr. med. habil. Martos Éva, fıigazgató fıorvos Az élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Készítette: Fábián Gabriella Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 1/16 Célkitűzés Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) A városi földgáz-hálózaton keresztül a lakásba érkező gáz tartalmaz-e oxigént? 2) Amikor

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Termékfeldolgozás I. (BSc) A tartósítóipar segéd- és adalékanyagai

Termékfeldolgozás I. (BSc) A tartósítóipar segéd- és adalékanyagai Termékfeldolgozás I. (BSc) A tartósítóipar segéd- és adalékanyagai A tartósítóipar segéd- és adalékanyagai Ide soroljuk azokat az anyagokat, amelyek kis mennyiségben kerülnek a késztermékbe, mégis nélkülözhetetlen

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

A rész. 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként.

A rész. 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként. 4. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl A rész 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 5. szám, 2011. május

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 5. szám, 2011. május IV. évfolyam 5. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

A polifenol vegyületek rendszerezése

A polifenol vegyületek rendszerezése A polifenol vegyületek rendszerezése Nem flavonoid fenolok tulajdonságai: Kevésbé összehúzó ízűek Hidroxi-fahéjsav és származékai (kávésav, ferulasav, kumársav) Szabad állapotban és antocianinokkal acilezett

Részletesebben

A rész. 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként.

A rész. 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként. 4. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú elıírása az élelmiszerekben használható színezékekrıl A rész 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt

Részletesebben

Kérdések és válaszok az élelmiszer-adalékokról

Kérdések és válaszok az élelmiszer-adalékokról MEMO/11/783 Brüsszel, 2011. november 14. Kérdések és válaszok az élelmiszer-adalékokról Mit jelent az élelmiszer-adalék? Az élelmiszer-adalékok olyan anyagok, amelyeket az élelmiszerek elıállítása során

Részletesebben

Élelmiszer-technológiai adalékok

Élelmiszer-technológiai adalékok Élelmiszer-technológiai adalékok Tartósítószerek A romlást okozó mikroorganizmusok (élesztők, penészek, baktériumok) életműködését már kis koncentrációban is gátolják. Lehetnek szervetlen és szerves vegyületek.

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI

KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI KÖZÉPPONTBAN A CUKOR ÉS HELYETTESÍTİI Magyarországon 2011. szeptember 1.-én lépett hatályba a 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról. A törvény meghozatalának deklarált célja a népegészségügyileg

Részletesebben

Természetes színezékek

Természetes színezékek Természetes színezékek Karotinoid színezékek: Magasabb rendű növények lipidjeiben oldva: sárga, narancssárga, vörös, ibolyaszínű. Kémiai szerkezet: 40 szénatom, konjugált kettős kötések, transz konfiguráció;

Részletesebben

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag

A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag ANTOCIÁNOK FLAVÁNOK TANNINOK TANNINOK monomerek < 7 monomer > 7 monomer HOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK KÖZÉPHOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK ÚJBOROK HÉJON ÁZTATÁS POLISZACHARIDOK

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból

Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból Egészséges cukorpótlók 2.rész Xilit, Stevia és társaik Nem valódi cukrok Mint már említettem, az összes cukor ugyanannak a két alapcukornak, a glükóznak és a fruktóznak a variációiból 1 / 14 áll. Mindkét

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

Mi mit jelent. Mennyiség. A termék megnevezése. Az összetevők listája. Eltarthatóság. Gyártó/ Importőr. 2008. június

Mi mit jelent. Mennyiség. A termék megnevezése. Az összetevők listája. Eltarthatóság. Gyártó/ Importőr. 2008. június Mi mit jelent Rizs- és teljes kiőrlésű búzapehely vitaminok (B1, B2, B3, B6, folsav, B12, C) és vas hozzáadásával Nettó tömeg: MINŐSÉGÉT MEGŐRZI 2008. június Mennyiség A termék megnevezése Cereal Lite

Részletesebben

Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben

Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben 100 Kurkuminok (i) Kurkumin (ii) Turmeric 101 Riboflavinok (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5 -foszfát 102 Tartrazin 104 Kinolinsárga 110 Narancssárga

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/45 számú előírás (3. kiadás)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/45 számú előírás (3. kiadás) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/45 számú előírás (3. kiadás) Az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményei 1. Az élelmiszerekben használható színezékek

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről. A rész

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről. A rész 4. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről A rész 1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt

Részletesebben

Az étrend-kiegészítıkre vonatkozó elıírások és hatósági ellenırzésük

Az étrend-kiegészítıkre vonatkozó elıírások és hatósági ellenırzésük Az étrend-kiegészítıkre vonatkozó elıírások és hatósági ellenırzésük Kovács Krisztina 2011.november 10. Mezıgazdas gazdasági gi Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és s Takarmánybiztons nybiztonsági Igazgatóság

Részletesebben

A titokzatos E-szám. II. rész. - tartósítószerek - ADI = 25

A titokzatos E-szám. II. rész. - tartósítószerek - ADI = 25 A titokzatos E- II. rész Az élelmiszeriparban és háztartásokban is a leggyakrabban használt adalékanyagok a tartósítószerek (konzerváló anyagok), amelyek késleltetik az élelmiszerek romlását azáltal, hogy

Részletesebben

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Nestlé MDOSZ pályázat, 2005. III. helyezett Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Miháldy Kinga Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet A csomagolás

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Részletesebben

Az élelmiszerekben felhasználható adalékanyagok Bizottság 1129/2011/EU rendelete

Az élelmiszerekben felhasználható adalékanyagok Bizottság 1129/2011/EU rendelete Az élelmiszerekben felhasználható adalékanyagok Bizottság 1129/2011/EU rendelete Kelemen Gábor főtanácsos Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2013. április 23. Az Európai Parlament és a Tanács 2008-ban felülvizsgálta

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 80/19

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 80/19 2010.3.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 80/19 A BIZOTTSÁG 257/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/13. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/13. kötet 298 31994L0036 1994.9.10. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 237/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 94/36/EK IRÁNYELVE (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben

Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben Dr. Sohár Pálné és Dr. Domoki János: Az élelmiszer adalékanyagok E-számrendszere Az élelmiszer adalékanyagok E-szám szerinti sorrendben E- szám Az adalékanyag neve 100 Kurkuminok (i) Kurkumin (ii) Turmeric

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Mondd, te mit választanál?

Mondd, te mit választanál? Mondd, te mit választanál? Veresné Bálint Márta Ph.D. Semmelweis Egyetem ETK Alkalmazott Egészségtudomány Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013.

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0231 HU 15.05.2015 012.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.)

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről 7. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről 1. Az alábbi táblázatok tartalmazzák

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

Mikrobiológiai borstabilizálás

Mikrobiológiai borstabilizálás Mikrobiológiai borstabilizálás Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Magyar Ildikó Mikrobiológiai zavarosodások Oka: a borban maradt vagy a palackozásnál bekerült élesztők vagy baktériumok szaporodása Élesztők

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

L 6/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.10. IRÁNYELVEK

L 6/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.10. IRÁNYELVEK L 6/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 200.1.10. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/128/EK IRÁNYELVE (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2001/52 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei (Módosítás) Specific criteria of purity concerning sweeteners

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

Édes- és sütőipari termékek adalékanyag tartalmának vizsgálata a FACET projekt keretében

Édes- és sütőipari termékek adalékanyag tartalmának vizsgálata a FACET projekt keretében Édes- és sütőipari termékek adalékanyag tartalmának vizsgálata a FACET projekt keretében Szűcs Viktória, Dr. Bánáti Diána. Március 5. Bevezetés Anyag és módszer Eredmények Összefoglalás 1 "Flavours, Additives

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés) Az élelmiszerekben használható egyes adalékanyagok tisztasági követelményei, az édesítőszerek és színezékek

Részletesebben

Természetes színezékek. sancolor s. a.

Természetes színezékek. sancolor s. a. Természetes színezékek sancolor s. a. E-100 CURCUMINE Tiszta színanyag: 90% Narancssárgás színű, zöldes-sárga árnyalattal, enyhe kristályos csillogással. Javasolt adagolás: 1-3 g 100 kg késztermékhez E-100

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Az új gyártmánylap rendelet-tervezet. az élelmiszer-adalékanyagok szabályozásának aktuális kérdései

Az új gyártmánylap rendelet-tervezet. az élelmiszer-adalékanyagok szabályozásának aktuális kérdései Az új gyártmánylap rendelet-tervezet és az élelmiszer-adalékanyagok szabályozásának aktuális kérdései Kelemen Gábor fıtanácsos Élelmiszer-feldolgozási Fıosztály MERT-CERT konferencia 2012. május 23. Előzmények

Részletesebben

MÜLLER ILDIKÓ Hagyományos erjesztésű zöldségek Funkcionális élelmiszerek Kistermelő MOBIL: +36-30-9420-665 i.muller@t-online.hu FERMENTÁLÁS A természet úgy alkotta meg a növényeket, hogy a bennük lévő

Részletesebben

1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez. A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl.

1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez. A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl. 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) 2008.9.20. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE (2008.

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK

ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK ÉRD, BUDAI ÚT 20. ALAGSOR 7. TEL.: 06-23-365-629 ÉDESSÉGEK NORBI Update 1 - csokoládés töltött sütemény - 120g tésztája: linzer készült: friss tojásból, tartósítószer nélkül töltelék: wellness sárgabarack

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

Termékteszt: kenyerek és pékségek http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1424

Termékteszt: kenyerek és pékségek http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1424 H-1027 Budapest Bem rakpart 30. II/19. Tel/fax: (36-1) 225-81-36 szerk@tudatosvasarlo.hu Termékteszt: kenyerek és pékségek http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1424 Teszteredmény: pékségek Jó Lipóti Pékség

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 2. (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.

Részletesebben

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagok

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagok M egjegyzések: M egjegyzés: VI. MELLÉKLET Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben A 6 hónapnál fiatalabb csecsemők tápszerei és a kisgyermekek elválasztási ételei E 414 gumiarábikumot

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/15. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/15. kötet 28 3/5. kötet 3995L0045 995.9.22. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 226/ A BIZOTTSÁG 95/45/EK IRÁNYELVE (995. július 26.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek

Részletesebben

Heterociklusos vegyületek

Heterociklusos vegyületek Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

Szűcs Zsuzsanna MSc, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Tudományos Bizottság Big Food

Szűcs Zsuzsanna MSc, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Tudományos Bizottság Big Food Édesítőszerek az élelmiszeripar és a táplálkozástudomány tükrében Szűcs Zsuzsanna MSc, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Tudományos Bizottság

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-94/36 számú előírás (3. kiadás) Az élelmiszerekben használható színezékek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-94/36 számú előírás (3. kiadás) Az élelmiszerekben használható színezékek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-94/36 számú előírás (3. kiadás) Az élelmiszerekben használható színezékek 1. (1) Ez az előírás a Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ) 1-2-89/107

Részletesebben

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában Dr. Barna Éva 1. Vitamin, ásványi anyag derogáció 2. Bizonyos színezékekkel kapcsolatos kötelezı figyelmeztetés

Részletesebben

Dohány és dohánytermékek. 1. Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása 2 250 2 858. Élelmiszerek

Dohány és dohánytermékek. 1. Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása 2 250 2 858. Élelmiszerek Nem akkreditált vizsgálataink és díjaink A felsorolt vizsgálatokon túlmenıen, bármely vizsgálat elvégzése egyeztetés alapján történik. Bırrel érintkezı anyagok, testékszerek Ni-kioldódás bırrel érintkezı

Részletesebben

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia

hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 1 Élelmiszer-kémia hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord 10/20/08 5:32 PM Page 2 hajos_ek_03_tord_01_uj_j:hajos_elemiszerkemi_2tord

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/31 számú előírás (3. kiadás)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/31 számú előírás (3. kiadás) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-95/31 számú előírás (3. kiadás) Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei 1. Az élelmiszerekben felhasználható édesítőszerek

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény -

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési szempontjai és a hatósági tapasztalatok - MÉKISZ rendezvény - Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és

Részletesebben

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012.

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012. Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012. Egy vizsgán feltett kérdések pontértéke: Összesen 60 pont >52 pont: jeles (5) 44-51 pont: jó (4) 38-43 pont: közepes (3) 30-37 pont: elégséges (2)

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0276/132. Módosítás. Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0276/132. Módosítás. Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében 4.9.2013 A7-0276/132 Módosítás 132 Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében Jelentés Linda McAvan Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése COM(2012)0788 C7-0420/2012

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

MERT-CERT Tanúsító Kft.

MERT-CERT Tanúsító Kft. MERT-CERT Tanúsító Kft. Lechner Noémi Tipikus hibák a jelölésben és beltartalomban 2012. május 23. Áttekintés Előszó - címkézés/jelölés - biztonság Hibák a jelölésben - példák Hibák a beltartalomban -

Részletesebben

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2012. ápr.7. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A.

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. Az ABO CSOPORT gabonakereskedelem malomipar takarmányozás ABO TRADE Zrt. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. ABO MIX S.A.

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Általános és szervetlen kémia 1. hét Általános és szervetlen kémia 1. hét A tantárgy elméleti és gyakorlati anyaga http://cheminst.emk.nyme.hu A CAPA teszt-gyakorló program használata Kliens programot letölteni a weboldalról Bejelentkezés

Részletesebben