P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit

2 VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni kell! S csak az hívjon magával, aki vezetni mer! ( Váci Mihály) A pedagógus szakma keretei adottak. A célok egy részét az oktatáspolitika, illetve a fenntartó határozza meg. Az iskola egyéni arculatát a belső célok formálják. Azok, amelyeket a nevelőtestület fogalmaz meg és tűz maga elé. Fontos, hogy ezek a célok mindenki által elfogadott, a közösség erejével megvalósítható és megvalósuló célok legyenek, olyanok, amelyekben megmutatkozik a közösség ereje, hite, ugyanakkor lehetőséget nyújt az egyéniségek kibontakozására is. Az egyéni jó példák, a közös sikerek együtt teszik lehetővé a közösség értékeinek javítását és ez eredményeket hoz. Hiszem, hogy a pedagógusoknak egymás szakmai és emberi értékeit tisztelve kell és lehet csak együtt dolgozni. Nincs helye szakmai féltékenységnek, versenynek, hiszen nem egymás ellen, hanem egy célért, együtt kell dolgozni. Vallom, hogy a pedagógus személyisége meghatározó. Minta. A szavai, a tettei, a megjelenése. Fontos, hogy hiteles legyen, határozott és következetes, de kellően rugalmas. Természetesen a vezetőnek is - mint pedagógusnak - bírnia kell a fenti tulajdonságokkal, de ezeken túlmenően még számos másikkal, hiszen a vezető személyisége nagy mértékben meghatározza egy intézmény működését, valamint megítélését. Fontos, hogy a vezetőnek rendelkeznie kell olyan vezetői elképzeléssel, melynek megvalósításában tükröződnek az oktatáspolitikai elvárások, a helyi igények kiszolgálása, a törvényi előírásokhoz való alkalmazkodás. Ezek érdekében szükséges, hogy a vezető jó kapcsolatot tudjon kialakítani a fenntartóval, a társintézményekkel, a pedagógusi és szülői közösséggel és a tanulókkal. A vezetőnek irányt kell mutatni, világosan meg kell határozni a célokat. Ezek eléréséhez meg kell nyernie a vele együtt dolgozókat. Motiválni kell és feladatot adni a munkatársaknak a kitűzött célok eléréséhez. Végül ellenőrizni szükséges a feladatok végrehajtását és értékelni a végzett munkát. Fontos, hogy a vezető csapatmunkában gondolkodjon. Ha egy vezető határozott, kiszámítható és a kollégái előtt világossá válik a közös munkába vetett hite, a célok elérése iránti elkötelezettsége, akkor várható lesz a kollektív munka eredményessége. 2

3 A vezetőnek vezetői minőségében is hitelesnek kell lennie. Elengedhetetlen, hogy képes legyen megújulni, ne féljen a kihívásoktól, fogékony legyen a változásra, hogy felismerje a problémákat, ezekre találjon megoldást. Az igazi vezető nem keresi, hanem megteremti a konszenzust. (Martin Luther King) Nélkülözhetetlen, hogy bízzon önmagában és a munkatársaiban, szeresse iskoláját és a hivatását, mert csak így lesz képes maga mellé állítani a többieket. 3

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola Székhely: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. OM azonosító: cím: WEB cím: Telefonszám: 77 / Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerület Működtető: Kiskunhalas Város Önkormányzata ( 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ) Köznevelési és egyéb alapadatok: - általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás - alsó tagozaton, - felső tagozaton - többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása alsó tagozaton, - felső tagozaton - roma/cigány nemzetiséghez tartozók nappali rendszerű általános iskolai neveléseoktatása, irányelv szerinti forma: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelésoktatás - alsó tagozaton, - felső tagozaton - integrációs felkészítés - iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel - emelt szintű angol nyelv oktatás 4

5 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA A Kertvárosi Általános Iskola, Kiskunhalas legfiatalabb általános iskolája 1990 szeptember elsején nyitotta meg kapuit. Fiatal kora ellenére jogelőd intézményei révén sokkal régebbi a múltja. A 12 normál tanteremmel és az azt kiszolgáló helyiségekkel, tágas belső terekkel, nagy területtel, zöld udvarral átadott épület mellé az 1992/93-as tanévben készült el egy aszfalt burkolatú kézilabda pálya az udvaron, az iskola mellett pedig egy füves focipálya ban épült még egy épületszárny, melyben kisebb tantermek kerültek kialakításra és egy tágas sportcsarnokkal egészült ki az intézmény. A kezdeti években az adott állapotnak megfelelően próbáltuk elhelyezni a tanulócsoportokat, létrehozni szaktantermeket ben, külső segítségekkel sikerült két oszlopcsarnok beépítésével egy médiatermet, valamint a pedagógusok számára kulturált tanári szobát kialakítani. A mezővárosi múltra építve került kialakításra az iskola gyakorló kertje, mely nem csak a város általános iskolái közül egyedül álló, hanem a környék településein sincs hasonló. Tárgyi feltételeink az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően jónak mondhatók. A bútorzatot több tanteremben újra cseréltük, új taneszközök, digitális táblák, számítógépek, tanulói laptopok állnak rendelkezésünkre. Az 1990/91-es tanévben 380 tanulóval, 17 tanulócsoporttal és 7 napközis csoporttal kezdte el működését az iskola. Csoportjaink száma azóta szinte állandó, de a demográfiai hullámvölgy hatására tanulólétszámunk az utóbbi években 320 körül mozog. Az iskola körzetébe tartozó tanulók szociális háttere igen eltérő. Az utóbbi években emelkedett a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya. Ugyanilyen tendencia figyelhető meg a cigány tanulók arányában is. Nagy problémát jelent, hogy ezek a gyerekek súlyos hátrányokkal indulnak. Szocializációs, mentális, kognitív képességeik életkoruknak megfelelő szintre hozása komoly feladatot ró ránk. Az iskolában jelenleg 34 pedagógusok dolgozik, harmad részük alapító tag volt, illetve a jogelőd intézményben tanított. Az iskola zavartalan működését technikai dolgozók segítik. A szülőkkel partneri kapcsolatot alakítottunk ki. Nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatást is kaptunk, kapunk tőlük. Az általuk létrehozott A Kertváros Jövőjéért Alapítvány segítségével rászoruló diákjaink kirándulásokon, táborozásokon, színházlátogatásokon vehettek részt, de az informatika tantárgy eszközfejlesztéséhez is hozzájárult az alapítvány. 5

6 Rendezvényeinken sok szülő rendszeresen részt vesz, szorosabbá téve a pedagógus-szülődiák kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet évente több alkalommal ülésezik, ahol az igazgató tájékoztatja a szülőket az iskolai munkáról, feladatokról, problémákról, valamint egyeztetjük a szülők elvárásait, kéréseit, meghallgatjuk véleményüket, javaslataikat. Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, a könyvek mellett számítógépek állnak rendelkezésre, melyek segítik tanulóink felkészülését és szabadidejük hasznos eltöltését. Tantestületünkre a nyitottság, elhivatottság, az új dolgok iránti fogékonyság jellemző. Az iskola pedagógusai nagy odafigyeléssel foglalkoznak a tanulókkal, kiemelt hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség megvalósítására. Intézményünk nevelő-oktató munkájában a tehetséggondozás mindig kiemelt terület volt, ugyanakkor felzárkóztatjuk, fejlesztjük a hátrányokkal küzdő tanulóinkat. Több, az oktatást megújítani kívánó programban is részt vettünk (ÉKP, HEFOP, TÁMOP, TIOP, IKT), mert iskolánk oktató közössége fontosnak tartja, hogy korszerű, a társadalmi elvárásoknak megfelelő módon fejlessze tanulóink képességeit. Intézményünkben 20 éve folyik néptánc oktatás. Diákjaink jelentik az utánpótlást a Halas-, illetve a Kiskun Táncegyüttesbe. Iskolánkban működik az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a népi kultúra ápolását, megőrzését, továbbadását, a mozgáskultúra, a társas kapcsolatok, a művészeti nevelés fejlesztését től Ökoiskola, 2013-tól Örökös Ökoiskola vagyunk. A diákok természettudományos ismeretek iránti érdeklődésének felkeltése érdekében alakítottuk meg és működtetjük a Kis Tudós Klubot. Tanulóinkat évek óta erdei iskolába visszük, a tanév során több ökoprogramot szervezünk. Kiemelten kezeljük a környezettudatosságra nevelést. Részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtésben. Színjátszó szakkört működtetünk, tanítási módszereink közé tartozik a drámajáték. Hátrányos helyzetű tanulóinkkal integrációs program keretében is foglalkozunk. Két éve vezettük be az angol nyelv emelt szintű oktatását első osztálytól kezdve. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk tanulóink egészséges testi fejlődésére. Többféle sportágban, nagyon jó eredményeket érnek el sportolóink. Több diákunk nyerte már el a Jó tanuló, jó sportoló kitüntető címet. A kollégák kompetencia alapú tanítás-tanulás módszertani és oktatásszervezési ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek. Előminősített referencia iskola vagyunk, regisztrált jó gyakorlataink vannak. 6

7 TÁRGYI FELTÉTELEK Az intézmény a város kertvárosi részében, zöldövezetben található. Az épületben átadáskor, 1990-ben 12 db normál tanterem és az azt kiszolgáló helyiségek voltak. Az új épületszárny megépítésével, az oszlopcsarnokok beépítésével, illetve a tornacsarnok kiszolgáló helyiségeinek átalakításával vált lehetővé több, kiscsoportos foglalkozásnak helyt adó terem kialakítására. Így elmondható, hogy mára rendelkezésre állnak azok a tantermek, szaktantermek, amelyek biztosítják a nevelő-oktató munka ezen feltételeit. A speciális tantárgyak tanításához is megvannak a foglalkozási helyek: a nyelvi labor, a médiaterem, a tankonyha, a gyakorlókert, a műhely, az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokhoz a csoportszobák. Iskolánk épülete impozáns, helyiségei, igényes és ízléses közösségi terei jól szolgálják a bennük folyó pedagógiai munkát. A sportcsarnok, az aszfaltozott kézilabda pálya, a füves pálya nem csak a mindennapos testnevelés óráknak ad helyet, hanem a tanulók szabadidős tevékenységeinek, tömeg és egyéb sport foglalkozásainak is. Az udvaron kialakított kis játszótér, a kihelyezett szabadtéri sporteszközök segítik kis diákjainknak az óraközi szünetek, illetve a délutáni szabadidő kellemes és hasznos eltöltését. Az épület 2010 óta akadálymentesített, alkalmas a mozgáskorlátozottak fogadására is. Az elmúlt negyed század nem múlt el nyomtalanul az épületen. Egyre több, felújítást igénylő probléma jelentkezik. Beázások, nyílászárók hibái. Örvendetes, hogy a legsúlyosabb probléma, a sportcsarnok tetőszerkezetének, valamint aljzatának cseréje a közelmúltban megvalósult. Pár hónappal ezelőtt napelemek kerültek az iskola tetejére, melyek villamos energia szükségletünk előállításában jelentős energia megtakarítást eredményezve működnek. Megoldásra váró feladat a közeljövőben a rossz hatásfokkal működő fűtési rendszer korszerűsítése. Energiatakarékos kazán beépítésével, esetleg alternatív fűtési módra történő átállással, a szabályozhatóság megvalósításával rengeteg energiaköltség megspórolható lenne. Az épület közösségi tereinek, valamint tantermeinek otthonossá tételéhez a szülői közösség áldozatos munkája és anyagi támogatása nagyban hozzájárult eddig is és jelenleg is. Kezdeményezésükre az elmúlt hetekben indult el az aula falának lábazati burkolása, mely nem csupán esztétikai szempontból jelentős, de az állagmegóvásban nyújtott szerepe sem elhanyagolható. Az oktató-nevelő munkához szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre állnak. Az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően új iskolabútorok kerültek a tantermekbe. 7

8 Minden tanteremben elérhető az internet hálózat. A korszerű pedagógiai munkát a tantermek nagy részében interaktív táblák segítik. A gyerekek részére tanulói laptopok állnak rendelkezésre. Az informatika oktatásához használt gépparkunk lassan cserére érett, jó lenne lehetőséget találni korszerű gépek beszerzésére. Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, a kötelező olvasmányokon, ismeretterjesztő és szakkönyveken túl a gyermek- és ifjúsági irodalom széles választékából válogathatnak az olvasni, búvárkodni szerető tanulóink. A könyveken kívül számítógépek, társasjátékok várják a látogatókat. A könyvtár minden délután nyitva van, így azok a diákok, akik a napköziben elkészültek a házi feladatok megírásával, megtanulásával, lehetőségük van kulturált körülmények között eltölteni a szabadidejüket. Az egyéni- és kiscsoportos fejlesztésekhez szükséges fejlesztő játékaink és eszközeink is vannak, de mivel a fejlesztésre szoruló tanulók száma egyre nő, ezért az eszközök gyarapítására szükség lesz a jövőben. Ami igen nagy probléma és napi szinten okoz nehézséget, az az egyre növekvő tanulói kör, akiknek egyáltalán nincs, vagy hiányosan van iskolai felszerelése. Az órai munkákhoz szükséges eszközöket, írószereket, nem mindig tudjuk az integrációs keretből megoldani, az pedig tarthatatlan, hogy ez a pedagógus dolga legyen. Erre minél hamarabb, hatékony megoldást kell keresni. 8

9 SZEMÉLYI FELTÉTELEK PEDAGÓGUSOK Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. ( Németh László ) Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os, minden kolléga rendelkezik az általa tanított tantárgy tanításához szükséges végzettséggel tanár tanító tanító+tanár tanár+gyógypedagógus tanító+gyógypedagógus január 01-jétől két kolléga mesterpedagógusi, négy kolléga pedig pedagógus II. besorolást kapott. Öt főnek van közoktatási vezető szakvizsgája két tanár drámapedagógusi, egy tanítónő pedig fejlesztő differenciáló pedagógusi szakvizsgával rendelkezik. A tanév hátralévő részében kilenc kolléga fog minősítő eljáráson részt venni. Ez mind azt jelenti, hogy a kollégák komolyan vették a pedagógus életpálya modell bevezetését és akinek a jogszabályok alapján eddig lehetősége volt, mindenki elkészítette és benyújtotta a portfólióját. Két fő külsős óraadónk van: az ének zene és a néptánc tanítására. 9

10 A tantestület nemek szerinti megoszlása más általános iskolákkal összevetve jónak mondható. Bár a nők jelenléte dominál, de a 9 férfi kolléga jelenléte arányaiban nem megszokott jelenség. A pedagógusok életkor szerinti megoszlása 60 év felett év év év év A pedagógusok életkori megoszlása egyenletes: 45 év az átlag életkor Az életkor szerinti megoszlásból jól látszik, hogy a tantestületben fellelhető a több évtizedes pedagógus múlttal megalapozott szakmai rutin, a pályakezdő, illetve pár éve dolgozó kollégák által pedig a fiatalos lendület. A tantestület jelentős részét átlagon felüli szakmai felkészültség jellemzi. A pedagógusok nagy türelemmel, humánusan nevelik a rájuk bízott sokszor igen szomorú sorsú, rossz szociális háttérrel rendelkező tanulóinkat. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minden tanulót a képességeiknek megfelelően fejlesszék. A lemaradókat korrepetálják, felzárkóztatják, a kiemelkedőket segítik tehetségük minél magasabb szinten történő kibontakoztatásában. Az elmúlt években iskolánk több pályázatban, projektben vett részt, ahol megmutatkozott a nevelőtestület innovatív készsége, kreativitása. A képzések során szerzett újabb és újabb ismeretek és tapasztalatok beépültek a pedagógusok mindennapi munkájába, mely biztosíték arra, hogy a Kertvárosi Általános Iskolába járó tanulók a kor igényeihez igazodó, magas szintű tudást kapnak olyan nevelőktől, akikből nem hiányzik a gyermekszeretet, a gyermek, mint ember tisztelete, elfogadása, akik munkájukat nagy elköteleződéssel, hivatástudattal végzik. 10

11 A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa. ( Karácsony Sándor ) A jelenlegi pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő státuszok BEOSZTÁS SZAKKÉPZETTSÉG LÉTSZÁM fő pedagógus tanító, tanár 34 - ebből könyvtáros tanító 0,5 - ebből ifjúságvédelmi felelős tanító 0,5 pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens 1 rendszergazda 1 iskolatitkár 1 TECHNIKAI DOLGOZÓK A technikai dolgozók lelkiismeretes munkája nélkül elképzelhetetlen lenne az intézmény működése. Fontos, hogy ezt érezzék azok, akik ezt a feladatot végzik. Tudniuk kell, hogy tiszteljük őket, megbecsüljük munkájukat. Én magam mindig nagy tiszteletben tartottam ezeket az embereket és mindenkor erre neveltem a tanítványaimat is. Az iskola épületének takarítását, környezetének rendben tartását, valamint a kisebb javítási, karbantartási munkákat 5 takarító és 2 karbantartó végzi. Amióta az intézmény fenntartói, illetve működtetői jogkörök szétváltak, a technikai dolgozók munkájának az iskola igényeihez történő alkalmazkodása csak áttételeken keresztül valósítható meg, mivel az intézményvezető nem munkáltatója ezeknek a dolgozóknak, így számukra utasítást sem adhat. Ez komolyabb fennakadást még nem jelentett, de a régi rendszerhez képest kicsit nehézkesebb. Az intézményben működő melegítő konyhán 3 alkalmazott dolgozik. A technikai dolgozókat egy koordinátor munkatárs irányítja. 1 fő gazdasági ügyintéző látja el a tanulók étkeztetésével kapcsolatos teendőket. 11

12 AZ INTÉZMÉNY TANULÓI Tanulólétszám alakulása az elmúlt 5 évben Tanulólétszámunk az elmúlt 5 évben számottevő eltérést a tanév utáni csökkenéssel, illetve az idei tanévben a növekedéssel mutatott. Tanulócsoportjaink száma 17. Csoportjaink létszáma változó, de az összes tanulólétszám alakulásában kimagasló eltérések nem voltak. Számottevő különbség a tanulói összetétel megváltozásában figyelhető meg. Az utóbbi években fokozatosan emelkedett a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI, a BTMN küzdő tanuló, illetve a cigány tanulók aránya. Ennek több oka is van. Megváltozott az iskola körzetébe tartozó gyerekek szociális háttere. Az elszegényedett, külterületekre költözött megélhetési gondokkal küzdő családok gyermekei tömegesen jelentek meg, hiszen a város többi általános iskolája messze van, az egyházi fenntartásúak pedig városi beiskolázási körzetük ellenére fel sem veszik ezeket a gyerekeket. A kertvárosi városrészben lakó, jobb körülmények között élő családok érzékelve ezt a tendenciát, inkább a lakóhelyüktől távol eső, de ezektől a gyerekektől mentes az elmúlt pár évben egyre inkább az egyházi fenntartású általános iskolába íratják gyermeküket. A megváltozott tanulói összetétel miatt a kollégákra többszörös teher hárul. Szakmai kiválóságukat, elhivatottságukat, lelkiismeretes munkájukat bizonyítja, hogy minden 12

13 lehetséges pedagógiai módszert kihasználva nap mint nap azért dolgoznak, hogy ezt az igen eltérő pedagógiai munkát a tanulók egyéni igényeihez igazítva tudják végezni a hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatása, integrációs- és képesség kibontakoztató fejlesztése, valamint a tehetségesek segítése érdekében. Statisztikai adatok október 01. ÉVFOLYAMOK Összesen tanulók létszáma SNI BTMN napközis tanuló magántanuló hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű Tanulóink szociális összetételét vizsgálva megállapítható, hogy igen sokan csonka családban, vagy nevelőszülős családban élnek. Sajnos több árva, illetve félárva gyermekünk is van. A szülők körében még mindig magas a munkanélküliek száma. Sok szülőnk aluliskolázott, többeknek nincs meg még a 8 általános iskolai végzettsége, de vannak analfabéták is közöttük. Bár az utóbbi időben a Kormány által megvalósított közmunka programba bekapcsolódtak, sajnos azonban ez a foglalkoztatás nem hosszú távú, a családok helyzetét csak átmenetileg orvosolja. Magas a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma, de több szülő a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti eljárás során nem kéri a HH, illetve a HHH megállapítását annak ellenére sem, hogy az iskola erre külön felhívja a figyelmüket. Tanulóink közül legtöbben kerékpárral járnak iskolába a külterületekről, a tanyavilágból. Családi körülményeik, lakóhelyük iskolától való nagy távolsága miatt 12 diákunk él a Bernáth Lajos Kollégiumban. Tanulóink közel 80%-a napközis. Az alsó tagozat egész napos rendszerű osztályai mellett a felső tagozatosok is szívesen maradnak az iskolában délután. A klubnapközi által nyújtott tanórai felkészülés, az egyéni megsegítés lehetősége, valamint a szabadidős tevékenységek sokszínűsége vonzó a kiskamaszok számára. 13

14 SZÜLŐK Az iskolában folyó oktató-nevelő munka fontos pillérei a szülők. képzelhető el és végezhető eredményes munka. Nélkülük nehezen Fontos tehát, hogy partnerként kezeljük a szülőket, elfogadtassuk velük az iskola alapértékeit és megnyerjük őket a közös munkára a közös cél elérése érdekében. A közös cél pedig nem más, mint a gyermekeik személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. Szülői közösségünk mindenkor támasza volt az iskolának. Nem csak erkölcsi, hanem önzetlen anyagi támogatásukkal, munkájukkal is segítenek. A Szülők Nevelők Bálja bevételével több, mint húsz éve járulnak hozzá az iskolában folyó munka feltételeinek javításához, hátrányos helyzetű, rászoruló tanulóink támogatásához, a diákok szabadidős programjainak minél színvonalasabb megvalósításához. Támogatásukkal kerülhetett sor informatikai eszközök beszerzésére, fedett kerékpártároló felépítésére, a tanulók biztonságát szolgáló kamerarendszer kiépítésére és sok-sok más dolog megvalósítására, mellyel nagyban hozzájárultak a jelenlegi körülményeink és feltételrendszerünk meglétéhez. Az általuk létrehozott és életben tartott A Kertváros Jövőjéért Alapítvány számos tanulónak biztosította eddig is, hogy részt vehetett iskolai kiránduláson, színházlátogatáson, tanulmányi- és sportversenyen, erdei iskolában, vagy táborozáson. Sajnos azok a szülők, akiknek probléma van a gyermekével, nem szívesen keresik a kapcsolatot az iskolával. Szülői értekezletekre, fogadó órákra nem járnak, sőt, külön értesítésre, kérésre sem tesznek semmit annak érdekében, hogy az adott pedagógust megkeressék, beszéljenek vele. Az utóbbi években sok feladatot adott az osztályfőnököknek és az ifjúságvédelmi felelősnek az, hogy ezeket a szülőket elérjék, s a gyermekükkel kapcsolatos tanulmányi, magatartási problémákról tájékoztassák. Szinte kivétel nélkül jellemző ezekre a családokra, hogy a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe írt érdemjegyeket, beírásokat, esetleg figyelmeztetőket, nem nézik meg, nem írják alá. Egyáltalán nem kísérik figyelemmel gyermekük iskolai munkáját. Ezek a szülők ilyen formán nem is partnerek. Jó lenne megtalálni ezekhez a szülőkhöz az utat és megnyerni őket is, hiszen pont az ő gyerekeik azok, akikkel kapcsolatban a legtöbb olyan dolog merül fel, aminek a megoldásához sokkal intenzívebb, szinte napi kapcsolatra lenne szükség velük. 14

15 NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. ( Paulo Coelho ) Az iskola Alapító Okirata fő tevékenységként az általános iskolai feladatok ellátását határozza meg. Iskolánkban a nevelő-oktató munka alsó és felső tagozati tagolódással folyik. Pedagógiai programunkat - azon belül a helyi tantervünket a jogszabályi előírások betartásával alkottuk meg, figyelembe véve adottságainkat és a különböző külső környezeti elvárásokat. Intézményünk sajátosságai: - emelt óraszámban tanítjuk az anyanyelvet és a matematikát - néptánc oktatást folytatunk alsó tagozaton - emelt szintű angol nyel tanítást végzünk első osztálytól - emelt szintű a természettudományos oktatásunk - Kis Tudós természettudományos klubot működtetünk - erdei iskolai programot szervezünk minden tanévben - felső tagozaton nívócsoportos bontásban tanítunk több tantárgyat - csoportbontásban történik az idegen nyelv és a technika (fiú-lány) tantárgyak oktatása - lehetőséget biztosítunk második idegen nyelv tanulására - a személyiségfejlesztésben a drámapedagógia eszközeit is használjuk - kiemelten kezeljük a néphagyományok ápolását A tanulók érdeklődésének megfelelően igen sok szakkör, tehetséggondozó-, illetve felzárkóztató foglalkozás közül választhatnak diákjaink. SNI tanulóink megsegítésében gyógy és fejlesztő pedagógusaink vesznek részt. A sport igen jelentős szerepet tölt be iskolánk életében. Nagyon sok tanuló vesz részt a különböző sportfoglalkozásokon. A mozogni, sportolni szeretőknek többféle lehetőség áll rendelkezésére: tömegsport foglalkozás, atlétika, foci, játékos sport, aerobik. Lelkes testnevelő kollégáink rendszeresen készítik fel a gyerekeket versenyekre, melyeken kiemelkedő teljesítményükkel városi, területi, megyei, sőt országos szintű eredményeket érnek el, melyekre nagyon büszkék vagyunk. Azok a felső tagozatos diákok, akiknek az otthoni felkészülése nem biztosított, klubnapközis foglalkozás keretében lehetősége van a nyugodt tanulásra, a házi feladatok elkészítésére. Ez a 15

16 rendszer pár éve került bevezetésre, de elmondható, hogy nagy siker, mert hatása érezhető és igen népszerű a gyerekek körében is. Iskolánkban működik az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Innen kerülnek ki a Halas illetve a Kiskun Táncegyüttes utánpótlás tagjai. A hitoktatás hosszú idők óta az iskola falain belül folyik. Nem csak a történelmi egyházak, hanem egyéb felekezetek is tartanak hittan órákat. A hit-és erkölcstan tantárgy bevezetésével pedig valamennyi tanulónk tanórai keretek között részesül erkölcsi nevelésben, melynek jelentőségét nem hiszem, hogy részletezni szükséges. Hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak iskolánkban a környezettudatos nevelésnek. E területen végzett munkánk elismeréseként 2007-ben nyertük el először az ÖKO iskola címet, majd 2013-ban Örökös ÖKO iskola lettünk. Tanulóinkat arra neveljük, hogy folyamatosan ápolják, védjék környezetüket és ők maguk is egészséges életmódot folytassanak. Ahhoz, hogy az ehhez szükséges ismeretekkel, készségekkel is felvértezzük őket, a természetismeret tantárgy keretein kívül az ÖKO programjaink által nyújtott lehetőségekkel is hozzájárulunk. Tanulóink szívesen és aktívan vesznek részt az ÖKO délutánokon, az ÖKO vetélkedőkön, az ÖKO projektekben. Ezt a munkánkat a szülők is segítik, sőt, külsős támogatók, civil szervezetek is részt vállalnak benne. Német nyelv oktatásunkat segíti a németországi Bergfelde általános iskolájával kötött partneriskolai együttműködésünk, melynek keretében több alkalommal nyílt lehetősége diákjainknak egy-egy hetet Németországban tölteni, nyelvi környezetben használni a megszerzett tudást. Remélem, 2015 májusában erre ismét alkalom nyílik a most szervezés alatt álló program keretében. A két iskola tanulói több ízben vettek részt közös táborozáson, legutóbb 2014 júliusában Kunfehértón. A német és magyar kollégák szakmai fórumokon, konferenciákon cserélhették és cserélhetik ki a tapasztalataikat és adhatnak egymásnak új módszertani ötleteket. Nevelő-oktató munkánkat különböző szabadidős programok szervezésével színesítjük. A tanév során többször kínálunk alkalmat kirándulásra, színházlátogatásra, változatos családi- és sportrendezvényekre. Ezek az alkalmak nem csupán a szabadidő eltöltésére szolgálnak, hanem nevelőmunkánk fontos eszközei is, hiszen az esélyegyenlőség megteremtésében, a másság elfogadásában, a konfliktuskezelésben, egymás tiszteletében hatékonyan tudjuk használni tanulóink személyiségének fejlesztésében. Hagyományos rendezvényeink, mint a fenyőünnep, a farsang, a családi spotnap a tanulók és a szülők kötődését erősítik az intézményhez. A társadalmi elvárás, a kor kihívása az elmúlt években jelentős szakmai és módszertani megújulást várt el a pedagógusoktól. Az oktatás elsődlegességét felváltotta a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése és a nevelés fontossága. 16

17 Nevelőtestületünk eleget téve ennek az elvárásnak szakmaiságával, módszertani kultúrájával minden feltételnek megfelel, a hatékony nevelő-oktató munka végzésére kiválóan alkalmas pedagógusokból áll. 17

18 TOVÁBBTANULÁS Továbbtanulási mutatók az elmúlt 5 évben ÉV TOVÁBBTANULÓK gimnázium szakközépiskola szakiskola NEM TANUL TOVÁBB % 48 % 3 % % 49 % 6 % % 56 % 3 % % 51 % % 27 % - Intézményünk egyik fő feladata a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök fejlesztése. Arra törekszünk, hogy nevelő-oktató munkánkkal hozzásegítsük tanulóinkat a képességeiknek megfelelő továbbtanuláshoz. Felső tagozatban, különös tekintettel a hetedik és nyolcadik osztályokban többféle módon próbálunk segítséget nyújtani a pályaválasztásban. Megpróbáljuk elérni, hogy minden tanuló reálisan értékelje önmagát és elérhető célt tűzzön ki maga elé, olyat, amely kellő kihívás is számára. Fontosnak tartjuk, hogy végzőseink tisztában legyenek a lehetőségeikkel, ismerjék azokat az intézményeket, amelyek közül választhatnak. Támogatjuk a város középiskoláinak, szakiskolájának a nyílt napján a tanulóink egyéni, illetve csoportos részvételét Szülői értekezletet szervezünk, ahol közvetlenül a középiskolák képviselőitől kaphatnak tájékoztatást az érdeklődő szülők. Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében az intézményben tartanak tájékoztatást azok a középiskolák, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Azoknak a diákoknak, akiknek szüksége van rá, pályaorientációs szakember segít. Továbbtanuló diákjainkra büszkék vagyunk, bárhová kerülnek, mindenütt jól megállják a helyüket. Nagyon jól eső érzés, amikor találkozunk velük pl. a kórházban orvosként, lelkiismeretes ápolóként, egyéni ügyvédként, nyomozóként, hivatalnokként, vagy ismerősként üdvözölnek bennünket és szolgálnak ki barátságosan, tisztelettudóan a város üzleteiben 18

19 eladóként. A tantestületünknek is vannak olyan tagjai, akik egykor a Kertvárosi Általános Iskolába jártak, a tanítványaink voltak. Számukra még inkább példák voltunk. 19

20 KÜLSŐ KAPCSOLATOK Az iskola szerteágazó külső kapcsolatokkal rendelkezik. Együttműködő a kapcsolata: - a fenntartóval, a KLIK Kiskunhalai Tankerültével - a működtetővel, Kiskunhalas Város Önkormányzatával - a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálattal - a Járási Gyámhivatallal - a Pedagógiai Szakszolgálattal - a Nevelési Tanácsadóval - a német testvériskolával - az óvodákkal - a város kulturális intézményeivel - a Rendőrséggel - a helyi médiával - a választókörzet önkormányzati képviselőjével - testvériskolánkkal - a szülőkkel - a DÖK-tal - civil szervezetekkel - vállalkozókkal Támogatásukat az iskolai élet számos területén érezzük és kamatoztatjuk. Cél a további hatékony kapcsolattartás. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.)

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.) Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése (Iskolaszék 2016. április 19.) Szakmai önéletrajz és helyzetelemzés A pályázó szakmai önéletrajzát és az alapos, minden részletre kiterjedő helyzetelemzését

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben