P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit

2 VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni kell! S csak az hívjon magával, aki vezetni mer! ( Váci Mihály) A pedagógus szakma keretei adottak. A célok egy részét az oktatáspolitika, illetve a fenntartó határozza meg. Az iskola egyéni arculatát a belső célok formálják. Azok, amelyeket a nevelőtestület fogalmaz meg és tűz maga elé. Fontos, hogy ezek a célok mindenki által elfogadott, a közösség erejével megvalósítható és megvalósuló célok legyenek, olyanok, amelyekben megmutatkozik a közösség ereje, hite, ugyanakkor lehetőséget nyújt az egyéniségek kibontakozására is. Az egyéni jó példák, a közös sikerek együtt teszik lehetővé a közösség értékeinek javítását és ez eredményeket hoz. Hiszem, hogy a pedagógusoknak egymás szakmai és emberi értékeit tisztelve kell és lehet csak együtt dolgozni. Nincs helye szakmai féltékenységnek, versenynek, hiszen nem egymás ellen, hanem egy célért, együtt kell dolgozni. Vallom, hogy a pedagógus személyisége meghatározó. Minta. A szavai, a tettei, a megjelenése. Fontos, hogy hiteles legyen, határozott és következetes, de kellően rugalmas. Természetesen a vezetőnek is - mint pedagógusnak - bírnia kell a fenti tulajdonságokkal, de ezeken túlmenően még számos másikkal, hiszen a vezető személyisége nagy mértékben meghatározza egy intézmény működését, valamint megítélését. Fontos, hogy a vezetőnek rendelkeznie kell olyan vezetői elképzeléssel, melynek megvalósításában tükröződnek az oktatáspolitikai elvárások, a helyi igények kiszolgálása, a törvényi előírásokhoz való alkalmazkodás. Ezek érdekében szükséges, hogy a vezető jó kapcsolatot tudjon kialakítani a fenntartóval, a társintézményekkel, a pedagógusi és szülői közösséggel és a tanulókkal. A vezetőnek irányt kell mutatni, világosan meg kell határozni a célokat. Ezek eléréséhez meg kell nyernie a vele együtt dolgozókat. Motiválni kell és feladatot adni a munkatársaknak a kitűzött célok eléréséhez. Végül ellenőrizni szükséges a feladatok végrehajtását és értékelni a végzett munkát. Fontos, hogy a vezető csapatmunkában gondolkodjon. Ha egy vezető határozott, kiszámítható és a kollégái előtt világossá válik a közös munkába vetett hite, a célok elérése iránti elkötelezettsége, akkor várható lesz a kollektív munka eredményessége. 2

3 A vezetőnek vezetői minőségében is hitelesnek kell lennie. Elengedhetetlen, hogy képes legyen megújulni, ne féljen a kihívásoktól, fogékony legyen a változásra, hogy felismerje a problémákat, ezekre találjon megoldást. Az igazi vezető nem keresi, hanem megteremti a konszenzust. (Martin Luther King) Nélkülözhetetlen, hogy bízzon önmagában és a munkatársaiban, szeresse iskoláját és a hivatását, mert csak így lesz képes maga mellé állítani a többieket. 3

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola Székhely: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. OM azonosító: cím: WEB cím: Telefonszám: 77 / Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerület Működtető: Kiskunhalas Város Önkormányzata ( 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ) Köznevelési és egyéb alapadatok: - általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás - alsó tagozaton, - felső tagozaton - többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése-oktatása alsó tagozaton, - felső tagozaton - roma/cigány nemzetiséghez tartozók nappali rendszerű általános iskolai neveléseoktatása, irányelv szerinti forma: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelésoktatás - alsó tagozaton, - felső tagozaton - integrációs felkészítés - iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel - emelt szintű angol nyelv oktatás 4

5 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA A Kertvárosi Általános Iskola, Kiskunhalas legfiatalabb általános iskolája 1990 szeptember elsején nyitotta meg kapuit. Fiatal kora ellenére jogelőd intézményei révén sokkal régebbi a múltja. A 12 normál tanteremmel és az azt kiszolgáló helyiségekkel, tágas belső terekkel, nagy területtel, zöld udvarral átadott épület mellé az 1992/93-as tanévben készült el egy aszfalt burkolatú kézilabda pálya az udvaron, az iskola mellett pedig egy füves focipálya ban épült még egy épületszárny, melyben kisebb tantermek kerültek kialakításra és egy tágas sportcsarnokkal egészült ki az intézmény. A kezdeti években az adott állapotnak megfelelően próbáltuk elhelyezni a tanulócsoportokat, létrehozni szaktantermeket ben, külső segítségekkel sikerült két oszlopcsarnok beépítésével egy médiatermet, valamint a pedagógusok számára kulturált tanári szobát kialakítani. A mezővárosi múltra építve került kialakításra az iskola gyakorló kertje, mely nem csak a város általános iskolái közül egyedül álló, hanem a környék településein sincs hasonló. Tárgyi feltételeink az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően jónak mondhatók. A bútorzatot több tanteremben újra cseréltük, új taneszközök, digitális táblák, számítógépek, tanulói laptopok állnak rendelkezésünkre. Az 1990/91-es tanévben 380 tanulóval, 17 tanulócsoporttal és 7 napközis csoporttal kezdte el működését az iskola. Csoportjaink száma azóta szinte állandó, de a demográfiai hullámvölgy hatására tanulólétszámunk az utóbbi években 320 körül mozog. Az iskola körzetébe tartozó tanulók szociális háttere igen eltérő. Az utóbbi években emelkedett a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya. Ugyanilyen tendencia figyelhető meg a cigány tanulók arányában is. Nagy problémát jelent, hogy ezek a gyerekek súlyos hátrányokkal indulnak. Szocializációs, mentális, kognitív képességeik életkoruknak megfelelő szintre hozása komoly feladatot ró ránk. Az iskolában jelenleg 34 pedagógusok dolgozik, harmad részük alapító tag volt, illetve a jogelőd intézményben tanított. Az iskola zavartalan működését technikai dolgozók segítik. A szülőkkel partneri kapcsolatot alakítottunk ki. Nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatást is kaptunk, kapunk tőlük. Az általuk létrehozott A Kertváros Jövőjéért Alapítvány segítségével rászoruló diákjaink kirándulásokon, táborozásokon, színházlátogatásokon vehettek részt, de az informatika tantárgy eszközfejlesztéséhez is hozzájárult az alapítvány. 5

6 Rendezvényeinken sok szülő rendszeresen részt vesz, szorosabbá téve a pedagógus-szülődiák kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet évente több alkalommal ülésezik, ahol az igazgató tájékoztatja a szülőket az iskolai munkáról, feladatokról, problémákról, valamint egyeztetjük a szülők elvárásait, kéréseit, meghallgatjuk véleményüket, javaslataikat. Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, a könyvek mellett számítógépek állnak rendelkezésre, melyek segítik tanulóink felkészülését és szabadidejük hasznos eltöltését. Tantestületünkre a nyitottság, elhivatottság, az új dolgok iránti fogékonyság jellemző. Az iskola pedagógusai nagy odafigyeléssel foglalkoznak a tanulókkal, kiemelt hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség megvalósítására. Intézményünk nevelő-oktató munkájában a tehetséggondozás mindig kiemelt terület volt, ugyanakkor felzárkóztatjuk, fejlesztjük a hátrányokkal küzdő tanulóinkat. Több, az oktatást megújítani kívánó programban is részt vettünk (ÉKP, HEFOP, TÁMOP, TIOP, IKT), mert iskolánk oktató közössége fontosnak tartja, hogy korszerű, a társadalmi elvárásoknak megfelelő módon fejlessze tanulóink képességeit. Intézményünkben 20 éve folyik néptánc oktatás. Diákjaink jelentik az utánpótlást a Halas-, illetve a Kiskun Táncegyüttesbe. Iskolánkban működik az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a népi kultúra ápolását, megőrzését, továbbadását, a mozgáskultúra, a társas kapcsolatok, a művészeti nevelés fejlesztését től Ökoiskola, 2013-tól Örökös Ökoiskola vagyunk. A diákok természettudományos ismeretek iránti érdeklődésének felkeltése érdekében alakítottuk meg és működtetjük a Kis Tudós Klubot. Tanulóinkat évek óta erdei iskolába visszük, a tanév során több ökoprogramot szervezünk. Kiemelten kezeljük a környezettudatosságra nevelést. Részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtésben. Színjátszó szakkört működtetünk, tanítási módszereink közé tartozik a drámajáték. Hátrányos helyzetű tanulóinkkal integrációs program keretében is foglalkozunk. Két éve vezettük be az angol nyelv emelt szintű oktatását első osztálytól kezdve. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk tanulóink egészséges testi fejlődésére. Többféle sportágban, nagyon jó eredményeket érnek el sportolóink. Több diákunk nyerte már el a Jó tanuló, jó sportoló kitüntető címet. A kollégák kompetencia alapú tanítás-tanulás módszertani és oktatásszervezési ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek. Előminősített referencia iskola vagyunk, regisztrált jó gyakorlataink vannak. 6

7 TÁRGYI FELTÉTELEK Az intézmény a város kertvárosi részében, zöldövezetben található. Az épületben átadáskor, 1990-ben 12 db normál tanterem és az azt kiszolgáló helyiségek voltak. Az új épületszárny megépítésével, az oszlopcsarnokok beépítésével, illetve a tornacsarnok kiszolgáló helyiségeinek átalakításával vált lehetővé több, kiscsoportos foglalkozásnak helyt adó terem kialakítására. Így elmondható, hogy mára rendelkezésre állnak azok a tantermek, szaktantermek, amelyek biztosítják a nevelő-oktató munka ezen feltételeit. A speciális tantárgyak tanításához is megvannak a foglalkozási helyek: a nyelvi labor, a médiaterem, a tankonyha, a gyakorlókert, a műhely, az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokhoz a csoportszobák. Iskolánk épülete impozáns, helyiségei, igényes és ízléses közösségi terei jól szolgálják a bennük folyó pedagógiai munkát. A sportcsarnok, az aszfaltozott kézilabda pálya, a füves pálya nem csak a mindennapos testnevelés óráknak ad helyet, hanem a tanulók szabadidős tevékenységeinek, tömeg és egyéb sport foglalkozásainak is. Az udvaron kialakított kis játszótér, a kihelyezett szabadtéri sporteszközök segítik kis diákjainknak az óraközi szünetek, illetve a délutáni szabadidő kellemes és hasznos eltöltését. Az épület 2010 óta akadálymentesített, alkalmas a mozgáskorlátozottak fogadására is. Az elmúlt negyed század nem múlt el nyomtalanul az épületen. Egyre több, felújítást igénylő probléma jelentkezik. Beázások, nyílászárók hibái. Örvendetes, hogy a legsúlyosabb probléma, a sportcsarnok tetőszerkezetének, valamint aljzatának cseréje a közelmúltban megvalósult. Pár hónappal ezelőtt napelemek kerültek az iskola tetejére, melyek villamos energia szükségletünk előállításában jelentős energia megtakarítást eredményezve működnek. Megoldásra váró feladat a közeljövőben a rossz hatásfokkal működő fűtési rendszer korszerűsítése. Energiatakarékos kazán beépítésével, esetleg alternatív fűtési módra történő átállással, a szabályozhatóság megvalósításával rengeteg energiaköltség megspórolható lenne. Az épület közösségi tereinek, valamint tantermeinek otthonossá tételéhez a szülői közösség áldozatos munkája és anyagi támogatása nagyban hozzájárult eddig is és jelenleg is. Kezdeményezésükre az elmúlt hetekben indult el az aula falának lábazati burkolása, mely nem csupán esztétikai szempontból jelentős, de az állagmegóvásban nyújtott szerepe sem elhanyagolható. Az oktató-nevelő munkához szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre állnak. Az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően új iskolabútorok kerültek a tantermekbe. 7

8 Minden tanteremben elérhető az internet hálózat. A korszerű pedagógiai munkát a tantermek nagy részében interaktív táblák segítik. A gyerekek részére tanulói laptopok állnak rendelkezésre. Az informatika oktatásához használt gépparkunk lassan cserére érett, jó lenne lehetőséget találni korszerű gépek beszerzésére. Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, a kötelező olvasmányokon, ismeretterjesztő és szakkönyveken túl a gyermek- és ifjúsági irodalom széles választékából válogathatnak az olvasni, búvárkodni szerető tanulóink. A könyveken kívül számítógépek, társasjátékok várják a látogatókat. A könyvtár minden délután nyitva van, így azok a diákok, akik a napköziben elkészültek a házi feladatok megírásával, megtanulásával, lehetőségük van kulturált körülmények között eltölteni a szabadidejüket. Az egyéni- és kiscsoportos fejlesztésekhez szükséges fejlesztő játékaink és eszközeink is vannak, de mivel a fejlesztésre szoruló tanulók száma egyre nő, ezért az eszközök gyarapítására szükség lesz a jövőben. Ami igen nagy probléma és napi szinten okoz nehézséget, az az egyre növekvő tanulói kör, akiknek egyáltalán nincs, vagy hiányosan van iskolai felszerelése. Az órai munkákhoz szükséges eszközöket, írószereket, nem mindig tudjuk az integrációs keretből megoldani, az pedig tarthatatlan, hogy ez a pedagógus dolga legyen. Erre minél hamarabb, hatékony megoldást kell keresni. 8

9 SZEMÉLYI FELTÉTELEK PEDAGÓGUSOK Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. ( Németh László ) Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os, minden kolléga rendelkezik az általa tanított tantárgy tanításához szükséges végzettséggel tanár tanító tanító+tanár tanár+gyógypedagógus tanító+gyógypedagógus január 01-jétől két kolléga mesterpedagógusi, négy kolléga pedig pedagógus II. besorolást kapott. Öt főnek van közoktatási vezető szakvizsgája két tanár drámapedagógusi, egy tanítónő pedig fejlesztő differenciáló pedagógusi szakvizsgával rendelkezik. A tanév hátralévő részében kilenc kolléga fog minősítő eljáráson részt venni. Ez mind azt jelenti, hogy a kollégák komolyan vették a pedagógus életpálya modell bevezetését és akinek a jogszabályok alapján eddig lehetősége volt, mindenki elkészítette és benyújtotta a portfólióját. Két fő külsős óraadónk van: az ének zene és a néptánc tanítására. 9

10 A tantestület nemek szerinti megoszlása más általános iskolákkal összevetve jónak mondható. Bár a nők jelenléte dominál, de a 9 férfi kolléga jelenléte arányaiban nem megszokott jelenség. A pedagógusok életkor szerinti megoszlása 60 év felett év év év év A pedagógusok életkori megoszlása egyenletes: 45 év az átlag életkor Az életkor szerinti megoszlásból jól látszik, hogy a tantestületben fellelhető a több évtizedes pedagógus múlttal megalapozott szakmai rutin, a pályakezdő, illetve pár éve dolgozó kollégák által pedig a fiatalos lendület. A tantestület jelentős részét átlagon felüli szakmai felkészültség jellemzi. A pedagógusok nagy türelemmel, humánusan nevelik a rájuk bízott sokszor igen szomorú sorsú, rossz szociális háttérrel rendelkező tanulóinkat. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minden tanulót a képességeiknek megfelelően fejlesszék. A lemaradókat korrepetálják, felzárkóztatják, a kiemelkedőket segítik tehetségük minél magasabb szinten történő kibontakoztatásában. Az elmúlt években iskolánk több pályázatban, projektben vett részt, ahol megmutatkozott a nevelőtestület innovatív készsége, kreativitása. A képzések során szerzett újabb és újabb ismeretek és tapasztalatok beépültek a pedagógusok mindennapi munkájába, mely biztosíték arra, hogy a Kertvárosi Általános Iskolába járó tanulók a kor igényeihez igazodó, magas szintű tudást kapnak olyan nevelőktől, akikből nem hiányzik a gyermekszeretet, a gyermek, mint ember tisztelete, elfogadása, akik munkájukat nagy elköteleződéssel, hivatástudattal végzik. 10

11 A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa. ( Karácsony Sándor ) A jelenlegi pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő státuszok BEOSZTÁS SZAKKÉPZETTSÉG LÉTSZÁM fő pedagógus tanító, tanár 34 - ebből könyvtáros tanító 0,5 - ebből ifjúságvédelmi felelős tanító 0,5 pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens 1 rendszergazda 1 iskolatitkár 1 TECHNIKAI DOLGOZÓK A technikai dolgozók lelkiismeretes munkája nélkül elképzelhetetlen lenne az intézmény működése. Fontos, hogy ezt érezzék azok, akik ezt a feladatot végzik. Tudniuk kell, hogy tiszteljük őket, megbecsüljük munkájukat. Én magam mindig nagy tiszteletben tartottam ezeket az embereket és mindenkor erre neveltem a tanítványaimat is. Az iskola épületének takarítását, környezetének rendben tartását, valamint a kisebb javítási, karbantartási munkákat 5 takarító és 2 karbantartó végzi. Amióta az intézmény fenntartói, illetve működtetői jogkörök szétváltak, a technikai dolgozók munkájának az iskola igényeihez történő alkalmazkodása csak áttételeken keresztül valósítható meg, mivel az intézményvezető nem munkáltatója ezeknek a dolgozóknak, így számukra utasítást sem adhat. Ez komolyabb fennakadást még nem jelentett, de a régi rendszerhez képest kicsit nehézkesebb. Az intézményben működő melegítő konyhán 3 alkalmazott dolgozik. A technikai dolgozókat egy koordinátor munkatárs irányítja. 1 fő gazdasági ügyintéző látja el a tanulók étkeztetésével kapcsolatos teendőket. 11

12 AZ INTÉZMÉNY TANULÓI Tanulólétszám alakulása az elmúlt 5 évben Tanulólétszámunk az elmúlt 5 évben számottevő eltérést a tanév utáni csökkenéssel, illetve az idei tanévben a növekedéssel mutatott. Tanulócsoportjaink száma 17. Csoportjaink létszáma változó, de az összes tanulólétszám alakulásában kimagasló eltérések nem voltak. Számottevő különbség a tanulói összetétel megváltozásában figyelhető meg. Az utóbbi években fokozatosan emelkedett a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI, a BTMN küzdő tanuló, illetve a cigány tanulók aránya. Ennek több oka is van. Megváltozott az iskola körzetébe tartozó gyerekek szociális háttere. Az elszegényedett, külterületekre költözött megélhetési gondokkal küzdő családok gyermekei tömegesen jelentek meg, hiszen a város többi általános iskolája messze van, az egyházi fenntartásúak pedig városi beiskolázási körzetük ellenére fel sem veszik ezeket a gyerekeket. A kertvárosi városrészben lakó, jobb körülmények között élő családok érzékelve ezt a tendenciát, inkább a lakóhelyüktől távol eső, de ezektől a gyerekektől mentes az elmúlt pár évben egyre inkább az egyházi fenntartású általános iskolába íratják gyermeküket. A megváltozott tanulói összetétel miatt a kollégákra többszörös teher hárul. Szakmai kiválóságukat, elhivatottságukat, lelkiismeretes munkájukat bizonyítja, hogy minden 12

13 lehetséges pedagógiai módszert kihasználva nap mint nap azért dolgoznak, hogy ezt az igen eltérő pedagógiai munkát a tanulók egyéni igényeihez igazítva tudják végezni a hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatása, integrációs- és képesség kibontakoztató fejlesztése, valamint a tehetségesek segítése érdekében. Statisztikai adatok október 01. ÉVFOLYAMOK Összesen tanulók létszáma SNI BTMN napközis tanuló magántanuló hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű Tanulóink szociális összetételét vizsgálva megállapítható, hogy igen sokan csonka családban, vagy nevelőszülős családban élnek. Sajnos több árva, illetve félárva gyermekünk is van. A szülők körében még mindig magas a munkanélküliek száma. Sok szülőnk aluliskolázott, többeknek nincs meg még a 8 általános iskolai végzettsége, de vannak analfabéták is közöttük. Bár az utóbbi időben a Kormány által megvalósított közmunka programba bekapcsolódtak, sajnos azonban ez a foglalkoztatás nem hosszú távú, a családok helyzetét csak átmenetileg orvosolja. Magas a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma, de több szülő a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti eljárás során nem kéri a HH, illetve a HHH megállapítását annak ellenére sem, hogy az iskola erre külön felhívja a figyelmüket. Tanulóink közül legtöbben kerékpárral járnak iskolába a külterületekről, a tanyavilágból. Családi körülményeik, lakóhelyük iskolától való nagy távolsága miatt 12 diákunk él a Bernáth Lajos Kollégiumban. Tanulóink közel 80%-a napközis. Az alsó tagozat egész napos rendszerű osztályai mellett a felső tagozatosok is szívesen maradnak az iskolában délután. A klubnapközi által nyújtott tanórai felkészülés, az egyéni megsegítés lehetősége, valamint a szabadidős tevékenységek sokszínűsége vonzó a kiskamaszok számára. 13

14 SZÜLŐK Az iskolában folyó oktató-nevelő munka fontos pillérei a szülők. képzelhető el és végezhető eredményes munka. Nélkülük nehezen Fontos tehát, hogy partnerként kezeljük a szülőket, elfogadtassuk velük az iskola alapértékeit és megnyerjük őket a közös munkára a közös cél elérése érdekében. A közös cél pedig nem más, mint a gyermekeik személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. Szülői közösségünk mindenkor támasza volt az iskolának. Nem csak erkölcsi, hanem önzetlen anyagi támogatásukkal, munkájukkal is segítenek. A Szülők Nevelők Bálja bevételével több, mint húsz éve járulnak hozzá az iskolában folyó munka feltételeinek javításához, hátrányos helyzetű, rászoruló tanulóink támogatásához, a diákok szabadidős programjainak minél színvonalasabb megvalósításához. Támogatásukkal kerülhetett sor informatikai eszközök beszerzésére, fedett kerékpártároló felépítésére, a tanulók biztonságát szolgáló kamerarendszer kiépítésére és sok-sok más dolog megvalósítására, mellyel nagyban hozzájárultak a jelenlegi körülményeink és feltételrendszerünk meglétéhez. Az általuk létrehozott és életben tartott A Kertváros Jövőjéért Alapítvány számos tanulónak biztosította eddig is, hogy részt vehetett iskolai kiránduláson, színházlátogatáson, tanulmányi- és sportversenyen, erdei iskolában, vagy táborozáson. Sajnos azok a szülők, akiknek probléma van a gyermekével, nem szívesen keresik a kapcsolatot az iskolával. Szülői értekezletekre, fogadó órákra nem járnak, sőt, külön értesítésre, kérésre sem tesznek semmit annak érdekében, hogy az adott pedagógust megkeressék, beszéljenek vele. Az utóbbi években sok feladatot adott az osztályfőnököknek és az ifjúságvédelmi felelősnek az, hogy ezeket a szülőket elérjék, s a gyermekükkel kapcsolatos tanulmányi, magatartási problémákról tájékoztassák. Szinte kivétel nélkül jellemző ezekre a családokra, hogy a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe írt érdemjegyeket, beírásokat, esetleg figyelmeztetőket, nem nézik meg, nem írják alá. Egyáltalán nem kísérik figyelemmel gyermekük iskolai munkáját. Ezek a szülők ilyen formán nem is partnerek. Jó lenne megtalálni ezekhez a szülőkhöz az utat és megnyerni őket is, hiszen pont az ő gyerekeik azok, akikkel kapcsolatban a legtöbb olyan dolog merül fel, aminek a megoldásához sokkal intenzívebb, szinte napi kapcsolatra lenne szükség velük. 14

15 NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. ( Paulo Coelho ) Az iskola Alapító Okirata fő tevékenységként az általános iskolai feladatok ellátását határozza meg. Iskolánkban a nevelő-oktató munka alsó és felső tagozati tagolódással folyik. Pedagógiai programunkat - azon belül a helyi tantervünket a jogszabályi előírások betartásával alkottuk meg, figyelembe véve adottságainkat és a különböző külső környezeti elvárásokat. Intézményünk sajátosságai: - emelt óraszámban tanítjuk az anyanyelvet és a matematikát - néptánc oktatást folytatunk alsó tagozaton - emelt szintű angol nyel tanítást végzünk első osztálytól - emelt szintű a természettudományos oktatásunk - Kis Tudós természettudományos klubot működtetünk - erdei iskolai programot szervezünk minden tanévben - felső tagozaton nívócsoportos bontásban tanítunk több tantárgyat - csoportbontásban történik az idegen nyelv és a technika (fiú-lány) tantárgyak oktatása - lehetőséget biztosítunk második idegen nyelv tanulására - a személyiségfejlesztésben a drámapedagógia eszközeit is használjuk - kiemelten kezeljük a néphagyományok ápolását A tanulók érdeklődésének megfelelően igen sok szakkör, tehetséggondozó-, illetve felzárkóztató foglalkozás közül választhatnak diákjaink. SNI tanulóink megsegítésében gyógy és fejlesztő pedagógusaink vesznek részt. A sport igen jelentős szerepet tölt be iskolánk életében. Nagyon sok tanuló vesz részt a különböző sportfoglalkozásokon. A mozogni, sportolni szeretőknek többféle lehetőség áll rendelkezésére: tömegsport foglalkozás, atlétika, foci, játékos sport, aerobik. Lelkes testnevelő kollégáink rendszeresen készítik fel a gyerekeket versenyekre, melyeken kiemelkedő teljesítményükkel városi, területi, megyei, sőt országos szintű eredményeket érnek el, melyekre nagyon büszkék vagyunk. Azok a felső tagozatos diákok, akiknek az otthoni felkészülése nem biztosított, klubnapközis foglalkozás keretében lehetősége van a nyugodt tanulásra, a házi feladatok elkészítésére. Ez a 15

16 rendszer pár éve került bevezetésre, de elmondható, hogy nagy siker, mert hatása érezhető és igen népszerű a gyerekek körében is. Iskolánkban működik az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata. Innen kerülnek ki a Halas illetve a Kiskun Táncegyüttes utánpótlás tagjai. A hitoktatás hosszú idők óta az iskola falain belül folyik. Nem csak a történelmi egyházak, hanem egyéb felekezetek is tartanak hittan órákat. A hit-és erkölcstan tantárgy bevezetésével pedig valamennyi tanulónk tanórai keretek között részesül erkölcsi nevelésben, melynek jelentőségét nem hiszem, hogy részletezni szükséges. Hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak iskolánkban a környezettudatos nevelésnek. E területen végzett munkánk elismeréseként 2007-ben nyertük el először az ÖKO iskola címet, majd 2013-ban Örökös ÖKO iskola lettünk. Tanulóinkat arra neveljük, hogy folyamatosan ápolják, védjék környezetüket és ők maguk is egészséges életmódot folytassanak. Ahhoz, hogy az ehhez szükséges ismeretekkel, készségekkel is felvértezzük őket, a természetismeret tantárgy keretein kívül az ÖKO programjaink által nyújtott lehetőségekkel is hozzájárulunk. Tanulóink szívesen és aktívan vesznek részt az ÖKO délutánokon, az ÖKO vetélkedőkön, az ÖKO projektekben. Ezt a munkánkat a szülők is segítik, sőt, külsős támogatók, civil szervezetek is részt vállalnak benne. Német nyelv oktatásunkat segíti a németországi Bergfelde általános iskolájával kötött partneriskolai együttműködésünk, melynek keretében több alkalommal nyílt lehetősége diákjainknak egy-egy hetet Németországban tölteni, nyelvi környezetben használni a megszerzett tudást. Remélem, 2015 májusában erre ismét alkalom nyílik a most szervezés alatt álló program keretében. A két iskola tanulói több ízben vettek részt közös táborozáson, legutóbb 2014 júliusában Kunfehértón. A német és magyar kollégák szakmai fórumokon, konferenciákon cserélhették és cserélhetik ki a tapasztalataikat és adhatnak egymásnak új módszertani ötleteket. Nevelő-oktató munkánkat különböző szabadidős programok szervezésével színesítjük. A tanév során többször kínálunk alkalmat kirándulásra, színházlátogatásra, változatos családi- és sportrendezvényekre. Ezek az alkalmak nem csupán a szabadidő eltöltésére szolgálnak, hanem nevelőmunkánk fontos eszközei is, hiszen az esélyegyenlőség megteremtésében, a másság elfogadásában, a konfliktuskezelésben, egymás tiszteletében hatékonyan tudjuk használni tanulóink személyiségének fejlesztésében. Hagyományos rendezvényeink, mint a fenyőünnep, a farsang, a családi spotnap a tanulók és a szülők kötődését erősítik az intézményhez. A társadalmi elvárás, a kor kihívása az elmúlt években jelentős szakmai és módszertani megújulást várt el a pedagógusoktól. Az oktatás elsődlegességét felváltotta a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése és a nevelés fontossága. 16

17 Nevelőtestületünk eleget téve ennek az elvárásnak szakmaiságával, módszertani kultúrájával minden feltételnek megfelel, a hatékony nevelő-oktató munka végzésére kiválóan alkalmas pedagógusokból áll. 17

18 TOVÁBBTANULÁS Továbbtanulási mutatók az elmúlt 5 évben ÉV TOVÁBBTANULÓK gimnázium szakközépiskola szakiskola NEM TANUL TOVÁBB % 48 % 3 % % 49 % 6 % % 56 % 3 % % 51 % % 27 % - Intézményünk egyik fő feladata a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök fejlesztése. Arra törekszünk, hogy nevelő-oktató munkánkkal hozzásegítsük tanulóinkat a képességeiknek megfelelő továbbtanuláshoz. Felső tagozatban, különös tekintettel a hetedik és nyolcadik osztályokban többféle módon próbálunk segítséget nyújtani a pályaválasztásban. Megpróbáljuk elérni, hogy minden tanuló reálisan értékelje önmagát és elérhető célt tűzzön ki maga elé, olyat, amely kellő kihívás is számára. Fontosnak tartjuk, hogy végzőseink tisztában legyenek a lehetőségeikkel, ismerjék azokat az intézményeket, amelyek közül választhatnak. Támogatjuk a város középiskoláinak, szakiskolájának a nyílt napján a tanulóink egyéni, illetve csoportos részvételét Szülői értekezletet szervezünk, ahol közvetlenül a középiskolák képviselőitől kaphatnak tájékoztatást az érdeklődő szülők. Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében az intézményben tartanak tájékoztatást azok a középiskolák, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Azoknak a diákoknak, akiknek szüksége van rá, pályaorientációs szakember segít. Továbbtanuló diákjainkra büszkék vagyunk, bárhová kerülnek, mindenütt jól megállják a helyüket. Nagyon jól eső érzés, amikor találkozunk velük pl. a kórházban orvosként, lelkiismeretes ápolóként, egyéni ügyvédként, nyomozóként, hivatalnokként, vagy ismerősként üdvözölnek bennünket és szolgálnak ki barátságosan, tisztelettudóan a város üzleteiben 18

19 eladóként. A tantestületünknek is vannak olyan tagjai, akik egykor a Kertvárosi Általános Iskolába jártak, a tanítványaink voltak. Számukra még inkább példák voltunk. 19

20 KÜLSŐ KAPCSOLATOK Az iskola szerteágazó külső kapcsolatokkal rendelkezik. Együttműködő a kapcsolata: - a fenntartóval, a KLIK Kiskunhalai Tankerültével - a működtetővel, Kiskunhalas Város Önkormányzatával - a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálattal - a Járási Gyámhivatallal - a Pedagógiai Szakszolgálattal - a Nevelési Tanácsadóval - a német testvériskolával - az óvodákkal - a város kulturális intézményeivel - a Rendőrséggel - a helyi médiával - a választókörzet önkormányzati képviselőjével - testvériskolánkkal - a szülőkkel - a DÖK-tal - civil szervezetekkel - vállalkozókkal Támogatásukat az iskolai élet számos területén érezzük és kamatoztatjuk. Cél a további hatékony kapcsolattartás. 20

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013.

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szakmai alapdokumentum főbb gondolataiból...3 2. Küldetésnyilatkozat...4 3. Helyzetelemzés...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben