SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola"

Átírás

1 SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u Tel./ fax.: 79/ web: 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban: február én, (kedd, szerda) 8.00 órától nyílt tanítási nap február 6-én (szerda) 17 óra beiskolázási szülői értekezlet. Felsővárosban: február én, (szerda, csütörtök) 8.00 órától nyílt tanítási nap február 07-én (csütörtök) 17 óra beiskolázási szülői értekezlet. Tisztelt Szülők! Intézményünk három nagy pályázat sikeres lebonyolításának következtében szépült és újult meg. Az első a DAOP, az építészeti megszépülést és korszerűsítést biztosította, a második a TÁMOP a tudatos módszertani megújhodást tette lehetővé, a harmadik a TIOP digitális taneszközökkel pl. interaktív táblákkal látta el intézményünket. Örömmel és büszkén mondhatom, hogy intézményünkben adottak a feltételek arra, hogy diákjaink XXI. századi körülmények között tanulhassanak. Munkánkat az igényekhez igazítjuk, vállalva a folyamatos változást, megújulást. Tevékenységünk központjában a személyiség, a közösség áll, a fejlesztés iránya, tartalma, formái az érintettekkel együttműködve, általuk és a nyilvánosság által ellenőrizve történik. A 2007/2008 tanévtől az általános iskolai nevelés-oktatás két feladatellátási helyen történik, az újvárosi székhelyen és a felsővárosi telephelyen. A távolság és az eltérő intézményi múlt nem akadálya, sőt erősítő tényezője a korszerű pedagógiai elvek gyakorlati megvalósításának. Újvárosi Általános Iskola Székhely 6500 Baja, Oltványi Imre u. 14. Tel.: 79/ Fax: Honlap: Iskolánk infrastrukturális felújításának köszönhetően városunk egyik legkorszerűbb intézményévé vált. Tanulólétszámunk a csökkenő városi gyermeklétszám ellenére az elmúl 10 évben stabilizálódott. A folyamatos tantervfejlesztés, módszertani sokszínűség, a napi munka hatékonyságának köszönhetően tanulóink országos mérési eredményei jelentősen meghaladták a kisvárosi, illetve országos szintet.

2 Munkánk tartalmát a gyermek mindenek felett álló érdeke határozza meg. Tanulóinkat olyan ismeretekkel, tudással és képességekkel kívánjuk felruházni, melyek révén sikeresek lesznek későbbi tanulmányaik során, munkájukban, magánéletükben. Kiemelt feladatunknak tekintjük az önfegyelem, a kezdeményezőkészség, a pozitív gondolkodás és az önálló véleményalkotás képességének kialakítását, fejlesztését. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink eligazodhassanak a változó világban, és képessé váljanak arra, hogy megfogalmazzák saját értékeiket, miközben tiszteletben tartják másokét. Programunkban kiemelt szerepet kap az angol nyelv emelt szintű, az informatika magas óraszámú csoportbontásos oktatása. Újonnan kialakított szaktantermünk kiváló lehetőséget biztosít a természettudományok hatékony oktatására.

3 Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni képességek fejlesztésére, a hátránykompenzációra, a tehetséggondozásra. Helyi tantervi célkitűzéseink, tantárgy pedagógiai gyakorlatunk jó alapot biztosítanak tanulóink továbbtanulásához, pályaválasztásához. Kialakultak iskolai hagyományaink, ünnepélyeink, rendezvényeink (Gólyabál, Farsangi bál, Bölcsbagoly fogadás, Diák önkormányzati nap, stb.) Biztosítjuk a mindennapos testnevelést 1-5. évfolyamon tanórai keretben, a felsőbb évfolyamokon az iskolai sportkör (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz) szakosztályain keresztül. Fogadó készek vagyunk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére-oktatására. Nevelőtestületünk felkészült, nagy gyakorlati tapasztalattal, helyi illetve térségi szinten is elismert szakemberekből áll

4 Intézményi környezetünk valódi biztonságot nyújt, az épület tiszta levegőjű, zajmentes, zöldövezeti fekvése, a nagy forgalmú közutaktól való távoli elhelyezkedése, megújult tágas közösségi terei, korszerű tantermei ideális feltételeket biztosítanak a nevelő-oktató munkához. Gyermekeink számos tanórán kívüli tevékenységformát vehetnek igénybe. Internet-hozzáférés, könyvtár, szakkör, kínál lehetőséget a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez Baja, Flórián u Tel., Fax: 79/ Honlap: Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi Telephelye Intézményünk 155 éves fennállását 2011-ben új, rendezett, szép környezetben ünnepeltük. A 2010/2011-es tanévben pályázati forrásnak köszönhetően az iskola épületén és környékén is teljes felújítás történt. Infrastruktúránk és felszereltségünk kitűnő. Iskolánk fő jellemzője, hogy a tanórai tevékenységeket megpróbáljuk a gyermekek képességeihez, tudásához, haladási üteméhez szabni. Nyitottak vagyunk a fejlődésre, a változásra. Az integrált nevelés során, - amennyiben szükséges - pszichológus, logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyerekek felzárkózását, felkészülését.

5 A szülők az iskolai élet számos területén jelen vannak, véleményükkel, igényükkel, segítségükkel maguk is alakítják közös életünket. A tanulási utak eredményességére törekszünk. Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás, problémamegoldás és együttműködési képességek, valamint az önálló tanulási képesség kialakítására és fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink olyan készségek, képességek birtokában legyenek, amelyekkel további életük során az élet minden területén helyt tudnak állni. Kiemelt fontosságúnak érezzük a helyes önismereten alapuló tehetséggondozást. Tanulóink aktívan vesznek részt tanulmányi versenyeken, valamint korosztályuknak megfelelő pályázatokon. A számítógépet és ahhoz kapcsolódó interaktív táblát elsős koruktól kezdve, különböző tantárgyak keretén belül - eszközjelleggel használják a gyerekek. A számítástechnika oktatása negyedik osztályban kezdődik, de az alacsonyabb évfolyamokon is találkoznak a technikai eszközökkel. A 2011/2012-es tanévtől részt veszünk a tanulói laptop programban, ami lehetőséget nyújt gyermekeinknek a digitális kompetencia fejlesztésére. Tanulásszervezési módjaink között kiemelt szerepet játszanak a projektek, a kooperatív tanulás és az egyéni tanulói szükségletek szerinti differenciálás.

6 A szabadidő hasznos eltöltése érdekében, a délutánokat szakköreink bővítik. Diákjainkat várja a kézműves szakkör, tömegsport, rajzszakkör, néptánc, színjátszó- és dráma, kosárlabda és foci szakkör. Csatlakozó órában hitoktatáson is részt vehetnek az érdeklődők. Tanulóink érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak az említett délutáni foglalkozások közül. A gyerekek által összeállított Suli-Tv műsora kéthetente kerül sugárzásra. Nyaranta tábort szervezünk gyermekeinknek. Valamennyi osztályunk évente legalább egy hetet erdei iskolában tölt, ahol a helyi természeti és társadalmi adottságokra épülő környezetvédő és művelődéstörténeti programban vesznek részt tanulóink. A 2012/2013-as tanévtől külső anyagi forrás hiányában az erdei iskolai programot egy hetes ökoiskolai programhét váltja fel. Intézményünk elsőként nyerte el Baján és vonzáskörzetében az Ökoiskola címet. A környezeti nevelés, ezzel együtt az egészségtudatos életmódra nevelés kitűntetett feladatként van jelen az iskola életében. A fenntartható életmód törekvéseit építjük be az gyermekek szemléletébe, mindennapjaikba. Tisztelettel: Kiss Tamás igazgató

7

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított,

alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított, T alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskolában

Hajós Alfréd Általános Iskolában JÓ GYAKORLATOK A KOMPETECIAFEJLESZTÉSBEN Esettanulmány a HEFOP 3.1.3 pályázat megvalósításáról a Hajós Alfréd Általános Iskolában Gödöllő, Légszesz utca 10. Készítette: Papp Ágnes Szerkesztette: Kerber

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. Jelenlegi működési területek... 3 2.1. Általános iskola... 3 2.2.

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben