K i n e v e z t é k az új alispánt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i n e v e z t é k az új alispánt"

Átírás

1 -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b " «szén pb fu» r "ls «í hírdó, xns z nház j -.. í>>. v 7> 4-7^ ífból lebruár 9% / p npoko F \ fbfeum sz- -»szerepkk one}. Ferdnnd fse Verner Kérjük elődások ú kezd» - ^zerdáó szombg lesebb ngsr r. Szeeczk) /ÍL. K ílm n és )-fjk szí nunkáí kp! Tszíííás es rámázás! rnc-u!c 2 sz. D E T É S E K 2 sz, r sbn á* 9 * ke rem \!r U»y<** Kf Él LAPOK jük help. len szombon. berkesző ENDRE V'. )ÚZSK» DÍsér íell! -RKvC,,l.'.} ÍN..»l Kf^íff,., >. Teleon P egész évre 4' jredévre 3.50 P krályá j /./VY. évfolym. 7. szám 944. február 2. J í*'" r m.? *r n, e «y«í KERESZTÉNY POLTKA HETLAP Közjólé és Gzdsás Szövekee. Vármegye DloíkenUe, vrmegye l nzouószöteség 8 Vrmegye Állenyésző Egyesüle hvlos lpj Alpío TUBA JÁNOS f 9 Megjelenk szombonkén Árd 30 fllér. A demokrácáról g Blébbl dőben flnd sűrűbbe* k */.ó. knlöosen r/ok részéről K n e v e z é k z új lspán 4kk vél m!oségolur eneb kbszá mgk vár és ézérl m 9\ \ )/ souln elérkezebcl, > A?/ dol. Mnd Bfrbbe léru,»k vssz demokne rán v- A város kér 3. számú poshvl felállíásá ÉPyk >zá8ho zok s, kk dum rég lberlzmus vsszérésül» ^u'l r>ül gvmgéhbek kzsákmuv dásák újból leheőségé emelk. Mndezekben m^gnyk / *- M l y e n s z k o m m u n z m u s? mk&n zonb ol Mb, hogy den rácáról csk állánosság M. kk (sen mgsbb rendelése merj uk serbesző ö kommunzmus ' semm, A lln népe először rémúldd- n s lpedg nncs, jflgj sem ) J?» szólnk nélkül, hogj megfelolnéb közeleblwöl Bolyán r u.m éss/xx»ruhúskor melyk fj csseb pardc ómb kényszerűun M''v>,.ss.n ckv mcsslnì /( ő ük, zán csk bossznkodó^ rfemokr ránnk /, melye B m n'l.j!.r»u*. ülünk íé u»l'-. áéljük k(vd. muk^ M-JU már oe^el rjuk g r nép lelkéhez, 8&doMEodísá* r/í. négyhónpos kommuns r Gyonoek volm kkor, (5 Szegre!ék s dolgo vol bzlmk boü élelformjához l?f(lk - má, mel} rnon orss^on végu ws. <k' c.nkc vssz udok em'ék. nud Hálunk Flubn jukbo2 s jfol megbocsáo nekk kés»h>. mkor vsszérek munk bbnk, legközfekvöbbnek wb- seper. Bünee bennünkel z Ub Mer néíkül, h így dec ról m árél vé!eményl borrl mndnyjunk. \ felvdéke..» zeroese, umm^ gépé%z } nég bűnenkér, de nem egyfcfn» három6ée kommuns vol \/. egyk k szkszcn^eze gépésznek nem flu.'>' \o l lklm reselkedn, mer ágj r*>h -U cnk, n? ( ludm csel lonnj, erdély nomáo Lg.,h kröl fogv* suog»u Eàlu űn szemok '!». bogy m sejg fcepz l) j) lfmukráeá, ornl el \u' dé v lékel jn foszláv kmefc.» >. legves - dflmesebb V udjuk, m e vee. udunk képzeln jé dlkl úrá m. LeLséuv<*'- < megmrd mrokny máskfj ény unmg cséédék MegálH m mgyrunk egy d / / bn mndg \u enb r s/ágr pedg elk&lde Ku Bélá s 7 lìol òss s Földhőzr v \>\ A/ elődásbn^ né^ddcí lekn íí 4í^'v z eszmél megl s gfl k. árs Mr«4 szn c. szeren sée lyek \ «l.k. kkhez ru.g \., - [él s >. ze sem e \ powr, mn dszcrr n Í z ^mébe bégben, pj^ os - u>?gy kl í*s ' '( r.u! sem rgd.^v lpluyj l Öjbá lríss2 uulll. mjd k> \ m hb, bnem z ember kb n, o K penencá, mer nár fcek3 V. s >k Lber leek k ^mmuníák. rv- ég bo /álc ükk m. íosíjk. Jé k / k- Sgb udunk vo m khln A * nnrl / új rulszerb] orsuk jobbr Hászen f «u hoío nem m j í U«d mokrárf n m %.Í.-N/'JLÍ konmunzmn ró g CSJ k l'urdù us, wfg egypár oìd föld m g denül vol lyen árln lefolyású.< lk!lr s. r s-/k/ kb ^ r.lásíh>, m r ok el «ék?bö s «T, rg$/lá á árák. \f rvr > gon mgyr kommunzmus. Volk xelyek \»k z mb rísé^r. ez ínk mgunknk ném képel ^fv-k. bog z -./n. e emere hol megölék plébán ns í köz - b 5 hunyunk 'íö rn^un u! jdonnk, (kárcsk Pyer ínég &...k k r /'"fcg&nfgsbszábó! el sz b «demokráe'ák dcsémár némlkép meg s je- rlán á mgok k $ b- váx^hn ím kenelenebbtok sor \ r. w>,bn felkérhe bémnk v k- l> j ìrrd - o\e>dek enormdlmároknk, \ re d 'mpkrswá, mel} nás ogyr be vénknk > mnán e» \ h.»rm k Ej m m. 4.. jp emléke /onk rn \ r í» - vobn N- Sseer'n e-ekr! fk \<' ÉreklŐdk ely eszű, f '\ ^H'cíokö! megz ^ehb]»km bg) f ol mg án, 5 rsd!»m sééu élő, se sző ^? e hrd mlék. ^/ n)k >!r. ( eökrö.. ewwém B UN er - 4e! lem rpz< s fhb demokrácár z ngó meszeé M DCB3 mrdhlol dü^ r Lb'. evődö öss/.<v Erjedelen è& dcm krácíájár * és > klr/nsunkbö» po ' k smtl. S r (^^. b0rek '.^' m^nyàjn. Mnrk Sok vér, szörnyűség és rombolás- - \Hnokér gondlok. bek R m cuel í ek. rüb á mmekrk' es? >- JH H ìlszó, kommunzmus gz k érője s eràr ozl Sle mnden jóérzésű ember, k! n kr hí melye ér mm* he!' * n L. UW/.vu lév s n legngybb á> m d»e croszlrys első év^e $ n k rnk, Fr nc ^. k vérrel és szörnyűséggel járk mvel nem v A\ un mokráe és mvel ennek! 2 j & íl nl '< wk foffl m bí n n í swyed í ül l n r. kereszfán ^dáláok fcere «<» S lünl u^vh!lí mer (emokráeáj Ó r me. * * ' \?. \u s«ok porondján, mer h - emb T éréké, ó f n. épes megbrkoz egy ek n egj H enlő égé,» s 6 *. Lel s km ' K mer lefokoz M&* nem lék mondn z ölödk [>rncsc^ m. T) erejé ölj! Hí onbo puszíj, blomr ő ember z emlőér, erl ERKÍS o^r' krádák ngy bráj." '7 rozk. gyns énye ében ' s elsmer, hogy v«/ gdon d *m>kru^ s <f'? Az demokràc, mely fesé^lol *! ^ m v ejyeor' vhrcró] vn szó kommunzmus sf frnc d'/mkelv xemek eredendő bü- bollnd c*pokl lol legsíőképességé lyen d íkráclá- * eu brco, csk s»kkl ko^yellen^b- m g véd?lflére frud, kelg és n-ül nd etópü crò je- n, vgys z vlósíj meg, m r d-!. Tehá elfejs, hogy demokr cánok n megmrdl ero! hjór ud é-y erkölcsnek, m?ly hfzzájár^d l s hrde rco, nrgyobb puszls» Klràb. m'g bél, mely cgesűfolá u k r sz!u», sokkl véresebben, mn zok. vele szülee hím \ * menen? Hé z egészséges «oofcrc, mely mndg n s ìk * z síverm^k' k m'n. en s lehe kézlegynéssel n U Szellá] n Oez Jk Nfem ré do!og á kommunád Rosz vol szerne fráír le, derl lefokoz vérén. msok felàldozsàn me Sznvj be szí'sák nevelésr predre ém fe*ee. Pofoml, >/u llenálló crejél > n n l - mg éleél? Egész» ges dcm k- mely kszolg llj elsőnek rlvérzel köveség sé Lengy lomg nézn, b r<-den'>kr > szr n\., me \ elé cl ^ s le^ «esn egy űm dássa ród z. mely knd, vszrnn j / ng'f és és/! n - H. frlkl v és févd l Ml - -g. resebb dkúrák ly n ée sem ud ve megbrkózn, '^rmn s '' ménykednek V n bejed demokrác, 3» mer ez n - k uszl z enróp ù cvlzdéml A u. l% / n nem kér&k? uí> nénel ámdás- Erkdcs erej demokràc z. Efvébkénl / Uyen demokr c-mádók!> Hlár fusson eszunkle. h szembenézünk vele.csk együgyűek. Egyedül móds&ere védé- BU \\ skolàk, kórhàzk. m\lomob, mìkncsekel rombo] >z- Uljunk f n'?* ü eífy MÓr.!»- ml Kálj Mklós mnszer nemze érzés és ' c'ás gom szonyokl, gyermekekcl ó blnr Heród?s modjn Slool kk l nel LÖ 6 szolgál ud vele ered 'luk cl, hn'y Frncország elc llóképességél demokrác \vn\ om gzolásál vlóság { «k felsőházbn mondo kodé$ nemze íeözö^ gének mndé lékbàbukkl or z àrln k menyesen megkülden. Bf pedg n^m «flle plpuhulság &re m ú ^ bdeg megláásáv nnk, hogy éleérel Kdven v l dcmnkr c endszer, bnem b. ( m 7/ 7 dó í,!'. «ág «. D nrhol mer EÓnok, M >U.v rcpùlòkel kl<l / europ! m MJ demokráe pusz lénye külpolká kérdésekel s í élen h?z- szüne z o^zlályküönb^ége, elún v. melj g dgon pénzell nég r íldozl /'//. őnfeláld zás, m rn ff k merk B 8 fő * «okré b menee n í eddg.«'- sérc v N n nyugl dn kr. - ország gzán krnáííój de- fmzz mgyr mgyríóg Mn lékk és mfkncsek megsemmsléonságg megold. Hszen Fnn e wrlódá felüle le. köz f b! 'égőn (. mdàljunk es k resr k>l er mkfc'hk Jéség luno kedvezd folcr jz kvésùk k bl állm >k > ás bzony-b- v sunk. s vészelj eseé hrers mokrác'áj k llyenekneu k.! AA den BMgyr elé odá Hj nnzol h! %} N.üj' hrcm «n<'<k Oükrehenhe vezeek. >> 5»' M menee meg z l«l^ lelje /UV sorsuk nem rgyelendő«szóíl rögér, zérl rouvrl. m ee meg gl A emokré-. T p V r 4 l -l.! m!

2 >. k u 2. oldl 2 onv'n. léd. m mdk m.gyvoké í4 /er év ó, mó rp r $zécmzo k mgyr örsek közö, hogy forák és nrzy'l még dők r '/. Bí / egy, e mgyr h/. ez kő & mmlnvájunk számár, d m<» éln PS érd m '^fh Tmljuk meg eíl z gjsáío «blu egysz*rf népéől. \ N9fd népe udj, logy érdemes éln, vèvj k.vn megfrh mgyr fflklér. Ejpé nm (él/j&jc m /'//// gz né pe! r<'rr föíöf. \ íll ffcszcfe járás bráunk udj már, m kommunzmus, pedg kkor még e>k 5 r\-s voü. mkor wr megnul Bs ^gynúgv udj A öbb s mnd, / s. nem éle á, m T káll > > >r- B rnk és gzságlnságok mléke nemzedékről n medékre áöröklődk. \ jy \lá* vérnúk zvf, \m 7// < zmének /> frffl v H má vrw L\ n puszul <,r. m keresz énységn k még 2000 é\ Penállás uán > vérnúk kell fronl ferrdásáér. A mnq\r nomz vérnúk e/v áulov ezer eszendeje l s ezuán -» essne R, kk szveden őnöxk vérükkel o/ földe, hogy kövekező ezerévre ís elköelezzék mgyr nemzel örökéül. Azonnl e l d ó jogfolyonos kocsm, vegyeskeresksáés és rfk. Az Összes berendezés mellékhelységekkel és udvrrl ^ Qfyü áveheő. ( ím kdóhvlbn Mér kell ácsorogn Komárombn z élelmszerjegyek m? \ M','\ r lel Párj komáflo Kürvepeének válszn nví ülésén smé s/é>b kerül, bog z mszerk-\ek koszásánál npokg kell esőben, hóbn, srflbeo, vhrbn ácsorogn \z Qlésen jelenlevő <lr H el es y Oó város ljegyző lnj olszábn smeree z érem másk ol és hngsúlyozál hogy \.!<)> mnden elköve* bog '-Vnfh/ríj y 'K koszás >ín.ín bonyolódjék r\ ' ennek legngyobb dálj» közönség * w P QÖdé^e. Mndenk be fn oszv, hogy mkor ker rí sor, z lső npokon lc }ŐB néh íny érdeklődő, ofeá npokon* zán k lm»m.n pg ül 8e^ \ város pedg ögj oszj be d >lgo, hogj h mndenk ponosn megjelennék, jászv meg lehene oldn. kénlés \ közönségnek z kfváns^, hog posán kézbesísék legyeke ppfrnívv. kvheelen, mer mnden lklomkor hrmncezer boríékr ^^» T^^, szbk- - z é ngynnny ávéel elsmervényre. Enny ppf pedg nem lehel be*z T /n. Mos úgy gyekszk város kőnnvíen dolgon, hgy külváros részeke (lené, Kopnánmonosor, Kbáful külön fogják kezeln Od kszáll egy-kél szvselő és o oszják k jegveke, m kőzpor 0 nnnk.' h/on\ ár m^könn íü. Szerény %'éleményünk sz rnl /ok...kk ndokollnul kűzö dőről lekésnek, csk koszás végén kpjnk jegye VkkOf mnder.k u\-kr/nj-k ponos lom E l d ó h á z Komárombn, Gzd-uc 48 szám l ház, rgy gzdság elekkel szbd kézből eldó - érdeklődn lehe Gzd uc 4S szám Az Üj Nemzedék eleven kereszény rporlp, 25 éve fennálló Közpon Sjóválll déluán nplpj, kereszény rányz előhrcos. Fsessen rá elő. kümarolfl LAPOK 944 február 2 H h d á r v n e v e l e é s é v á l l l v á r m e g y e Komárom várregye ksgyülésének és kbzlgzgoás bzollság^nk ülése Komárom * Lrregy* örvényhóság bzoságánk ksgyfllésc és kó/g /g s bzoság február 8-án ro k\ rendes ülésé líármegyc székházábn véz \?gv Nándor főspán elnöklésével Ksgyűl è * \ ksgyűlés ölése délelő o órkor kezdődö KÖügyŰlés élé róé kérdések előkészíésével. Ezek során "ksgyflés jvsolj közgyűlésnek, hog) Usócsllókőz] és Cslzköz Ármenc- >í(' ársságnk örvényhóság n levő híd j örvén) hóság kezelésbe vegy á olykén, hogy / eseleges áépíés kölségek ovábbr s Társulo erhelk \ ksgyűlés elkészíee és elfogdásr jánlj közgyűlésnek z üdülőhelyekről»>/óy» s l-á'\rendelee [Íven üdülőhely vármegyében csupán keő vn? T és Dunlmás. A szbályrendele meghározz z üdülőelepek g g sánk módj s e célból üdülőhely bzoságok meglkíásá írj elő. Megállpíj z üdülőelepek ügyrendjé, z üdülés díjk kveésének és beszedésé nek módjá, végül előírj nylvánrás r djé A vármegye közgyűlése már korábbn lőkészíee község szvselők és rod lklmzok s '^ dságdejéről szóló szbályrendelee s ez felkülde belügymnszerhez, A mnszer szbályrendelee ném mód síáss jóváhgy, m ksgyűlés udomásulvéelre jánl közgyűlésnek vvl, hog) z lépesse s élebe. Ugyncsk < ^\ korább közgyűlés ej hároz, hog> vármegye szvselő Közgzgás lksoe fe!<?pféséh«k befejézééc oéljàból», > kolcfn veéz fr. A hroro, vmnl kòlcrònvèel felééle belùgy kormény jévàhgy? fey kól< sòn mosl mr felvehed volnà. Mnhogy zonbu & gépésze j - szen lések beszerzése ùjobb nekézségekb ukozk, u kólcsdn / vécére ll sz szskség, mer èò à hozol épule ovbbfolyésà lósznulez e kel hlszfnì hebon uln ddkrc. Dr Geébel Kàroly fószolgbrómegkvdn szolgàl dd 943 jvus -ével elére és gj elólépeése 'drkrs. Ajànlj epélfogv ksgyùlés, fengy kòzg} fbh s dr. Geóbel Kàrolyl V. /eés os/!\l> lépesse eló. A bcìg ymnszer éresee vrmegyé, hc^y nem enne ésèrevéeh z ellen, h v&rmegy hdàrvàk nevelésé r.ln, n^gàr A ksg yùlés jv >oj. kò c l suvk, hogy /. x hdón neveleés kflsége védllj mgre fejcnkm és r.vo- kn l'2() f> kòlséggel, n rv nkn ósszesm 8040 P4 esz k. \ hdàrvàk leheóle Komàrom vàrn»- g yo-k Lég yenek és [rs nkn jelòlesm nek k A/ ( hrszàgos ECòzegészséggyì nése! komàrom àllomàs részére ksgylés 500 P év segély àllpol meg. Kmónd o\àbbà, n<>-> egy \nìgye djnok ls kezeló àllàssd >/cr\cv Ezuàn./, egyes kòzségelról jóyàhgyàs * jljàból felfe r^szel hàrozok vzsgàlf fel! ksgyùlés, bzoság. lspán jvslo esz c főspán' nk % mn közelláás korm*?ybz o&~ n/, hogy z összes szvselő beszerzés csoporok egy szervezebe hozzák össze, m z elláás és beszerzés n gybn megkönnyí. Texlnemüek ekneében jvulás lem mukozz '. Ordódy sván bzoság g pnszkodk n. hogy, Komárom-Sz^cesíehérvár köz vsú forglomból múl év nyrán ej \ vonpár khgyk, máll közlekedés ngyon mcgnchc/cd", mer megmrd k<' vonpár k/ül / egyk reggel 5 órkor, másk < se 7 órkor ndul Komáromból. K<'r, Aszlosok fgyelmébe A közg s bzoság Ölése délelő írjon á közgzgás bzoság fél órkor kezdődö z lspán jelenés előerjeszésével, Eszern z el u^szünee déluán vonpár ál MÁV üzlegzgóságához, hogy múl hónp fon sl b Jeménye közé lísák \'ssz. rozk népfőskol felvás, Többek hozzászólás uán bzoság melyről lpunk leguóbb számábn már beszámolunk Dr, Thly Dezső kmond, hogy jvsl érelmében szolgbíró l Nelügymnszer ógyu megkeres MÁV üzlegzgóságo. főszolgbíróvá neveze k. - Tüzese <» A/ lspán jek nrx'- bzoság egyhngúlg elfogd. vol. vármegyében. A kár csk részben érül meg bzosíás révén, A közélelezés erüleén nehézség nem merül Fel, Dr, )(>cz Nándor árvszék elnök / árvszék ügymeneéről, dr. Hegedűs Károly pénzügygzgó pedg z dókve A vármegyében khízol dsznók 500/0-ál közélelmezés nn^/( 4 rh 4 k jánloák ések megnduláról és / dóbehjások.. k zsír d helyee. A vármegye eredményéről fr jelenés, mjd néhány szvsel fk <' - lklmz< k v^/w/ dóörlés - hozo jvslb, m bzoság el s rendel. csoporj 64ggl működk, üzelővel ós /sírrl Ugok el vnnk láv, ső )!-. Hdvéghy János helyees. főorvos jelenése szern vármegye köz vármegj'e más eszerzés csoporoknk s udo jun belőle, egészségügy állpoábn jvulás és/lclbeő, nn ferőző beegsége szám ö mull hv állpohoz képes jelenékenye csökken. A szüleések szám vármegyében múl hónpbn 6 voh. hlálozásoké pedg 39, így ermészees szporul 237. A csecsemőhlndóság rányszám 7 0. Legksebb csecsemőhlndóság somorj járásbn /0.legngyobb ges/es járásbn lmreh Géz kr. ügyészség elnök beszámolój Szern íogház K'ls/ám (Sor emelkede^ sok cgányfogoly, A/ egészség állpo fogházbn kedvező, / élelmezés megfelelő. Fegyelm eljárás erv vol. K E M P O " á s v á n y hdegenyy MndMfélc fá, pdpros, üvege cs porcellán ökéleesen rgsz Olcsóbb mn z enyv, mézg vgy kzen! Forglomb hozz fj. F Ü S S Y K Á L M Á N ngykereskedő, Komárom, Bross-uc 6. D Hofoner László k. o. fl jelenee, hogy közok r 3 / \. öbb skolájáb) Szűmelí ücöhánx. részben \ -í ó ám nhl. Megndulk / előkészíő UJ z Alrnásfü/on szerrvefcndő r skol frlállíás ügyéb-on. ^rd ^ hároz zonbn még nm E Dr. Deme Sándor nűs/kí fő u dr. Bjor László. főálorvos / kösdy Tál g/d-g cugv- r r másu smerejük A bzoság jéícn'étke -Mdom-Uul vee' Mívjcl /. lb/(>ságok, r!v vegyleg sz fes, ruhák K O M Á Z C?ídor-uc 3. ^cuok síon Z92. Alpíó!! MOS. s k o l á j Szülők skoláj nevelők nkdym címen Nííproüveüés Bzoság Jók Közművelődés Egyesüleel krölve <zöszszes u \ elők számár!.u!o\ mo r» des Komárombn felyó hó U-ö! 20-g \ nlolym elődój Bodnár László ^rszágòs hírű pedgóg ró wz, m? nfolym elnöklésére (serny.ló/sef lcáygmnázum gz^ől körék fel. Az érdekes nfolymr rendezőség összes s/dfké és nevelőkel elvárj. KdjlonképpesQ névelő bíeveó,\z édesp, z édesny, felnő U-s\ ér.» lelkész, nár, -! l-níló. /. orvos, lvfőnök, j\ ángzííó. kereskedő, à pros noncávl szemben, lá/svsz-ny l! lm/ol jáv szemben, mnden mmk 6 és munkvezeő és mérnök munkásokkl szemben és állábn mnden fclees lárendeljevel szemben ehá árgykör mndenk Érdekel és lán v>hvn vol nnyr szükséges!>r<zéln nc- \<!és problémáról, mn éppen npjnkbn. A nfolym! é. héfőn kezdődks> S5 >mbg r, nponkén 2 ór munkdővel. A részvéel díj z egész nfolym pengő. Pedgóf^sok nfolymdfj nem [zenek. A célszerű fűés leheőség megoldás \ ége nfolym vánnegveház npermében lesz. Komd-Oín vfrcs S 0 Z - E S KÁDFÜRDŐ NYTVA kádfürdőwe^d kvéelétel mnden np. A g"zfurhó n'"k rés/ére héfőn 2-9 6rá^. penu-k«r, 2 zórág. K«*rf k részére csüörököb2 9 órá?, s/o - bon S ír óráp, Tsrnp 7--5 órág Mnkásfüró szombob >r W 6éf. slás é» rfunásoknk s/ppkols. Szves láogás kér TÓTH MÁRTON. (%4) f-n^hérló. Országos Kongresszus rónk dohánybeváló munkások Budpesen \ Mgyr Dolgözék Országos Hv ásszervezee dén hrmdszor hívj öszs* dohán)jövedék lkm/ok országos kongresszusr, hpgy ze^ munkásság sérelme, kívánság és z elér eredményeke smeressék. ^os február 27-én, nsrnp délelő dókán-vár munkásokól külön válás* rják meg dohánybeváló lklmzok érekezleé. A kongresszus szmhelyr BudpesW Munkácsy Mhály-uc 25. szám hvás-/nveze munkásohon, hov meghívák M. Kr. Dohányjövedék Közpon gzgóságá s, mrlynrk lá\los képvselő vly, 943-bn már sc* mélyrsm m<^jelenek. Az ors/á o ío.g' MSS/US nylvános jellegű, zon U den Beváló Hvl Sclmzo < P vl " srh'hek mguk, h előzee l (' r (hklódnek és jek'nkeznek H\. veze Országos Tkárságánál (BuéKp* \ Kálmán-uc 0.) p^ úján lü ebr 3. Komárom 's bzos \.. kezdeel vé N 7 eü) \ polgárn'- ulékeze ÍUUÚX melyen \á- r helyee sf Sjcgyző ké»\ l \ áros n<'\ él UÍ élőh A város kö ol észlel yüm kv'sv- lele del üzems/ma líok A s vás nyer, k \ város rá ers^kíjvúr. mrlék ' h \ kőzellál s r á/ c»!- \ nuk Ü( k5z< megkezdődk lé»000 ürm mrk, mélj koszásr ker hány lo U Mnhog)../j g oíl* pár. mely Koj jo perckor n< dí \ ányoz / jon fel x ke > > edelrm nezíerhe. h muán besz A bzoság. á ozol \z u p - u v. elő r \ \ H o g y Már í kor - K< e. V e 5. '/ lìn- \ e krmes BÉLY Budpes, V Kérje leguj! É

3 '.V -.r.-_. «*.. 'r-!- -, >.\ r 2 KOMAROM LAPOK A város kér old 3. számú poshvl felállíásá A város közgczglás bzoság ülése T k r é k o s h á z s s z o n y, h US H.ñu n hj sz. kr. várs közgz- k..>zí jö\ó>en rcmélbed Ewd kp*. ehruár s-án déluán 5 csolosn leel *ro hv rendes flé-...»., gármeser hv jelenésében m 22. honv< gyl.g./red 24-én megro ezredünnep ről,. sáros á' P"lgármes- (. / sf - k sehc s nő -'\e én el komorul / ezredemlékláásábn válozás nem lelheő A szkoszásnál vol se lelem, mer mlmok z elrc- - m k '-< 'mese szánsz ükségle bzo- *» *. K szs knnos ben 9 vgy lenne nmk u környékén reg posepül c cs hek -, l beszünee 3. számú poshvl 'er >kívám. Kzen környéken oly ngy k«>-- és mgánforglom, hogy posfók elállíás mndenkép lokol ndíván) ZZB en dr C ukás sván ehá. n«e rán áro közgzgás bzoság sopron póso^/^ósáehoz. A '»/ r.-á. _ '.vár \Z\» Végül felenee polgármeser, bog) sorn- és vízmű ü^me zvrln.oh. Tü/ose 4 vol. Ezuán z egyes elődók erjeszeék elő jelenéseke mreh Géz ügyészség elnök jelenése s részér Hu bors z során előd, hogy f korúk ér M sjö él m. n &Z* k ígv hüvelyesekben p~ udvrokon még évdg szemem 9' ujá ' / 'ány észlel ő. s& előfordul, hogy olvjlás szer 2^?oc meg od y* zn mány, melynek célj író VŰ su s - mélyzee kuáp rrl fog d 4 á. A íoldr A k «gy rnnszbn 6 déluán 4 ór M -rvárr.. közgzgás bzoság em és közek dé^ügy mr gy z vono lg ál!sák ssz 7. A beszüneés ok megszűne er rendőrség és j ekívek Z ' ] lészám emelj / T. Dr Hdvéghy János. főo. - D n s ó s b o r s z e s z z u r e s ü v e g e v s s z d j kereskedőének, k p é n z d é r e P á r é l e. 52 Ms %á b ovább folymn z l nos ".- és kül k kérdéseke bols vzm s Európ kereszpánszláv örekvés, ^ó knyújo csápj Európ felé Rámuo zon K o m á r o m b n \ M^Ncr Éle Párj komárom \álszmány folyé hó ~-< n ese 6 ór.<<.->. > g és "eunnvhn hánylnul g, kezdeel ro szokásos h\ váfesrmány érekezleé \n'/ \gy Nándor Gálág rlmú gv MÉP elnök, főspán részvéclé\<.l Apó számbn nì< g - '<-n \ S mány lelkes gánesel dr Helesfy Ofé város pssl ljegyző képvsele Az érekezlee dr- 9 - julmz l' \ 'z Próry Aldár nyo meg. sos,. álszmány lu Krály fózse országgyűlés képvselő sos rádók ledásnk bed szólás? Beszédének el-ő P - dás nyo frdekes óny!egko v* <.*-b ülés szél >en pvfeel 5 í közejövőben ^""\Y.\ásáról ájékoz álsz- Á «.len cg^n m mn mondo hog\ rnen Anl nehezményeze, «ko wl d r en á -d r sz< rv 'zkedésének Éoeyel '. s ken s&íé ély- és vgyoj féd Mjd sor>\ d - rójh Lás üé. S AR k Fék Somog lszmánv B uy - Somogf s Keg>-szoDor sd k ü - - pénzárdményé smeree. V vvármegye kárságo d én. Horváh és pér Eárk&J e lónópél á u v 'r k«dr. Anl Gábor ref. püspök 00 évvel ezelő szülee * / b g «külí»ld így Lehár-hongverseny Komárombn február 20-án rr«lu süépnek Ngyps! Lá-ZG és Rüer \rém M. kr. Operuház ogj k< k meg gylek* ború elő kornk egvk. H -.* l!fj ufuwl nuucu í - m á rfód, Elem Küíönoejáríü íbsí e szob üregen loele^ búorrl) korrell.. 5 L \ \ n o k f()«l ìko7 ^megjeloéfmrl Csendes ur-/ 4 * elíjfére k-jol-. - K A C S B E L A *73 Cí A * v v L Sjfdlen íános krgzgó, k e^el z BÉLYEG-ÜZLET ^pes, V. Vrosház-uc 6 l#9u bb árjegyzéken* e KOMÁROM, Eövös-uc. Nd^\ válszék -.>órendű bdcsony, hegyvdék jgrvs ' e«j nhb hírnévnek örvendő cseneőc borokb Qydsddfék meg borm kűnő mnősé Éjéről, Juányos árk! Ponos és fgyelmes kszolgálás! keszíleséj, ÉrklÉél bőrözéséí. szkszerű jvílsokl es hngolás 'Olállássl julánym árbn válll Gerdá Gyul kep. bngsfcrkésxí- Komrcn. Crom-u.. Zoncer réele es efs 524

4 február e 4 l>l<.' - H 2 G 0 0 p e n g ő b u z k ö l c s ö n j e g y z e * Komárom írre!. h \ pr '. x H J.. - á? '-s/ l-o «>.>.. szükségle fcszó elnökg K o m á r o m v e r e s A város ksgyűlés hv ülése A < nn y «kkek r % r T ' \'jp\ Gáspár vá ss Í,». \ feb ' ő kezdve H*. k u-\ menn) '- oségr. koszás g * «\ 0 rgyel Eől z nézkedésől jvulásvá /-v/, //f-r krrrs 6 ej, de rn \- %íen nem ehe, mèr mnszer endele rfà V n ejbehol é kosz módj hús ízér kevés, mer n mndenk onknl kosec kr hős Pm, holol lo ( sl he< nk készer ek ' kn(mu)f.í ol Tá CVŐ, k'm< -on c <j à.]., _.? s Főbb s fogj cl városbn, mn.«bíkébe Fávl é szénnel el vgyunk í\. K/s? ** ul kí % kormány, de nncs sák Mhely megfelelő mennységű sáker Mbel beszerezn. megndul *frál ífás \ válsz ág) felszólló. nr»t ko - \ ölés udomásul vee nprendre erve.< ksgyűlés előbb.. lobzgyőlés o\4 rozó ügyeke készev.» Ezck ől h< fő kö gy ölés N szá nolónkl ájéksjuk «>\ásónk Sjá háskörében kmond ke gyűlés, bog] Egyesül Nő Tábor * ^kségének kéreímér ü íven kereszé évenkm Ì66 P~ve ho m * nzné m k úgj. b *gj os j gárn * m^glo ^ j Komáromb m r-! úl < Tììc^k r< íésl Es rn bus f dáí nyn hnem sz -.v- gedn lán ( yk / jj^g > dás réné k r> *fré éleng é kölségek fedezésére, T/- <r < «r *' // fw nyer kél - sfffcü megéríésé városn&k ke* m gém /Vf/'//. Mnhogy ksgyűlés ezefce feléeleke nem jlndó elfogdn, megbíz polgám 5* hogj folj'ssrm ovább árgylások M eíek m gfelelő nx'*- dosíás rán \ K<Hnárom oob h&m Vsszérés vándordíj orr w rsenyí nck rendezésével febnerl fede^d nr >v* r kols^ g< n m.u'r< sé < rooo P- szvzo meg közgyűlés FelhUdmzé c ksgyűlés ywfed meser $ hogy 2O00 V érékű búz köcsönkövény jegyezzen r? Romérom Első Helnézenél. Smhog z Apály-szgcj komp bs rdlbln,. ksgyűlés 6j komp épíés réndel el ^oöe P kölséggel. Mjd Légollún Lg HcMcropórj rés?ére 6oo P segély llpp meg kkgyfíí és naány más wg$y fáq kf' v < 'm^ * ebsf^f^. 4 \/ elnson^lofkl mérlegelve lájuk,. ^, n ' Lm few ^ ló örekvés!.. muv sw) kövee ménre és ^velöl cèlrye/e új flm fénvefrd leheőségével fn!, lg lán lofjobb^" - frucífc loák néu nèmes Wrvóró, eremen N vlóbn mfvé féuvképez&okkej. w nem elsősorbn lckí.m rgmc ráö^ m rhén kgnü 5v cbk ''... kevés ngy fnors ggl,.v./, rflbb pszkő^kcel udál k!w,'.h lejődés, s/rc- ím JÖ,, plszkus flm s< h lenhe flmmüv s«u > b. ládánál \ ílm -.r/. ej»d&íe mgsb cjnwfe rése mjd lán cs.k kkor kezdnrm<fc \m ízőn mkor öbbé már echnk é&z k (C jzámár s ese r eél. r! wr rf-e.s fnms,»,r.4\>/óv.l.! bldsnk rr z u* jár s. íí lépne, lyen szjáosá* má ' evez emelkedésekk ^ hnyu- sokkl dr nm'ü.. cs/m*'n\ ÍÜ.»«...,v íf ön kedw \ flmeke eknve, nmobb hb ZÜM nkább mnd mw \ofr&f elfr Üzleszerű Püj így &mkn*k me$í kelene ssndln» lom é < ^ y- ' ' hson M?M%! f M n kh ás köel u s< gek s u,, n j E/ér ne h^^lják k m íj kör leremí^e (lön? eke egj ^ rsfll elefk nyomán n% gvársfk uc ávl bá^ \. de ^on«kmmok> ül,.. pkcl ' kc-h kö/rs/ jelsza' l n U m ÍJ*'' ek k n. ím [járkkl mesfe rs^esen szárok ne, senek olc^ó UMMsc^ken'kr«fes *f Qzenjenek hd n eény^db krkánk, mhnóz-érzékf^ysé^e menekülv * hh los (órmokhoz, hogj ngyomb rédelení- [x*n r ' <'>'^ís^ Ök^ nevelelen krkusokk. ^/.. mbe u kk néh nem m^ffzeel, gj s/-!í. ckkecskék -üselemébcf o cmnk nylkozn «- K m r ő l Végöl bb mgyr flmeké mjd s k kko \ árhunk, f m d drbnk öbeégö nem nrm runnl rendelkező flmszk'.,. - \. hnem gz frők frják. A flm gyárás e%én h meg k^l munun ejkulúránk lelksmere s pun fe&íí mmkávl k kell emeln mgv flmé z elkopo 6s #már knőh gyermekcpők hő] ív örelen krássl >nn Rzépsíps s w, örök ember végelen höfzonú m L sb \X5zef úján Öl. L Keresek 7* -500 köbcens Texìlnvegcko szerződéses kpnok osncvényje!melök ver cofíhn ehffc ' / { \. /.. dvsrs on roslen, rr^s* és ^ükender főnnel^ fe á» Asére líy ' M [ -j5)tnú k' nnáuv «(U e / *u b. 4. n!, lejében neí neo rhází < ' j rnelu lő > l ok jáx. \/ m ermelők uán k holdnl nemövászn V^Q 3 n é «>\. í. r.[elü 2 dr! négyezeméer ponyvá <, kr>é!án, \-,- k j! A... d* rböí készqím k < leszáj &s hó á r. ^.» lpfo k-! á 0 ke fnefe k szá m rékének M réén belől., r vn bz\ >.»..v sp, -./<l.»s^ lexlr)\í*c \'<- ánj bn gén) lk \ rbá l xny cjol f grnemö ^>,, '.»! éréke zon rn / összírék Pel nel öbb Í-M ehe \ b-rm cìr» \ál «* kör e\élben l Kó/ölí '» gzdákkl z f{én\ lés módj - feléele! ^ / génylés p^nzdáknk lee késfbl áprlfe -k kell veül szt/ődf... elo Síleböz h j u(n '/«-k«v án, *.«elsősorbn nhàx.' nygól, ermelők má z de gsd \»^ évben, mé^ nyár folymán» gyá íá«z. b. Í(M ío^- N s/4-rn UyffjàU me$ kpn l. z lymódon k. holdnkén kos^a elámk éréke ue 944 6v mésfl beszolgálo kende ér kének! s/'/ í«kf. lleve lennél mnk "> szàz éká ' nem ér,, ŰJ\ szerződéses ermeíí * yéff sjsámolás lklmávl különbdjé M s/rj érékénél mc^lelelö gzdság U^WL fy^o de nem vászonáruf gényele \ glrn \ Qk 'l.l N-^^olg ás -v rflő len^zlmávl kpcsols lexlánj p&álás kf/'rvr később fogják szbály Fgyelem! Pezsgős üres üvegeké legmgsbb áron G o n d o l o k Jó m o o r k e r é k p á r * jes^re PATAK hrdeőrodéb, 5» Bwdepes Vlmos cszár ű 29. vésze le. f l m 5 0 é v e s j u b l e u m á n E ^ V r é g h z ó d ó S 0 M 0 R A \,,. V.«l.»«ève mnk lujvó- 4 ' ' m..»v <»p és Edsn kneosz opj! n Lmère esvérel 894-ben f dàlàk o^kjófényképe 895-ben mw fàk olns/r>r dbbe kevésbbé mér m formjàbn / els^ lhne \ hlm. le^lbl mfvésze Bàrmj echnk Féévszàzdos d mn ofvész és làrsdm ényezf e ^T.-vp n. (^ndllo nmgyàrà^ól sz6mf^!l eknhel vss» éves rulr^ zó nà flm h mnl b m dd rh.n meghódlo. ^ eg>sz vàgo. M* m'r ^egnépsz rqbh szór k«pvsel 5 els e r.s el feds je eg\t( efs nélkl lllhnjk, ho(^> > <'». Lor pmberére gykoroll bés. s^kkl m Qpobb ' * sznh ' l s5 llàn m n < nyom o befn, s s bà. flm -4\ p!».-. \TÉ su orpnl QN hó, jén. *o \sodàlk>s echnk hldàsról esz bzc»nysàgo mozk k6z9nség< sc no, knnondol m pon v-fl lek mfgs, nog) m k m nnj «\ olvk bám mo \»u má mej4h köz sé&e. k l>r r mfl^ «S2 f» Sn 6 n /. \ l! Vssz ' ve >skorìr. vlóbn nehéz lehee meg kkor, euben echnk jà r 7 kezd ÌLH') cs k M r zredes sznhàz kulur egyenrnf(ì &rs. \ OD^ zonbn nrndjàr kezdeben ^yebc fogd Men zér mnh esl l ub Bszónnel mcglàl voln.» benne ods fejlódés gv msvész < hefsége, hnem mer érdekes làvànyossàgol ésolc»! ^/óko/às nyójo Volàfe >nbn oly- rok s, kk nemesb z ok^só ézórk zs / "-s flmben rejó jd Qzleel veél ** umì. nrj mfvész lehe5^é*jeke 5 fn zuàn elkészolheek elsfl komoh Nyugállományú Konszek kszágos Szö ebzos ss k p solo kon krékosság kcóhoz 9 / r c «n hölgyeke és urk keres mero címek láogásár. Nynkosz" jelgérc kdób ^4 llmek löbbnyr öréndm drssz w.k fo híres *»v* yek m^flmesfe váho \ í.lm egyszerre művészeé váll f Még 937-ben örén, hogy Messnger sok \\ írbn láák győzedelmes- Bél komárom földbrokos éjjel fold kedd flm -í.í mef^cmmlsfve szü jén grázdálkodó olvj k h 5 dr ház '.» söében bujkáló olvjokr lő, mvu Flmnek mér eredendőé kflők egyké, Eke Szlveszer ellál Qlö böző műfj sjáság ml s< kü v másnp. kórházbn meg v hl. ee b \ flm leheősége és műfj \/ ügyé sség hlál okozó s.őlyos esség őrvénye ugyns egészen más kfejezésől lés m.*,. «kko v í. ellene, melynek má és jáéksílus! k^\ elnek őle. mn lpján /, esküdszék bűnősnek mondván színházól Elönv» ^/.-np^ldnl ^nemben k, bíróság Q felhozo enyl 6 körűmé eljes S2 bdsác kéfmek lesz - nyek fgyelembe vfelével o brì szbdsàgveszfere éle 6, m onbn» rmr- rjn ávolságr s ^ ánbelynel bá rmeb oldlról vló bemufhósg q&lì fogséggl kdldnek ve! m lek m..^/«kíh.óság. Esdkböl fessnger Bél ez élcm ellen fellebbezéssel é!f. mely KJ!cb.H ^. vsszeso' s. lelekménv gyorsbb nenee. hosszs párbeszéd kpcoláss \Asf hózódol, s gy legfelsflbb brósàg egyszóvl flmszerűség A hngosfl z Bgy (jjrsàrj^ylàsà renddc el k<» Sl Ssánk ellenére flmművésze gz n órvénysséknél. \ rég hùzódó Bgy- J kfej /' Formáj % zfnj&szósól ellérfe ben mosl FebruSr 7-én vol fààrgylà N r H ED beszéd, hnem mozgá fh n!v megleps eredményre vezee Messnger ugyns még elsfl lerózós elsl kjelenee dr. Kàlv Endn és dr Flr Bél Bgyvédfek elf, nogj vé^zees dvésl u ( «">. hnem H ee, knek jóvsje rekében msàr vlll.? eselekmén^ e3r rány v&zonl» szf^ddl szemben mondnvló áíérbeszorlás csele menj meo. színpd kulúr évesedé.^ ' hgyománynk 6 pszlnk hány f véíjül. d nem uolsd sorbn» szbpd - M/.' é. színész és néz'- összekö éséne ín mnk. lukv^íos o!> lének hány, melye z ember néh érez színházbn Tálr színpd hásnk *'*>' nénk < hozzánk könelebbvlós érzésé, melye fbq ezsr echnk csodáj pó Ezen eredendő műfj kü<» '«) m mrd legöbb eselcn rosszul sker kísérle nofény áüleése A h e l y M'urkín ru.-.aí.. bo.- rzz,!!e< -Ujvvá já megmense, k Kídös^ern hrcéren vn. \ lefoly főárgylás lklmávl hvkozo s ere à nukén! beds^el ke gvvéd eskö l khllgás uán ennek lpján kráu örvényszí Mo-suer Rélá bzonyíékok hányábn ^ rád lól Felmenee, m len ^ kr ügyész f^lbb bezéssel el. d ó v l l o m á s szkszerű kdolgozás gényel, forduljon fehál v g y k o r l s z k e m b e r h e z. SPELBERGER es FREDMANN könyvelés rod Komrom, Hlsz-u Teefo 200. Díjln felvlágosíás! Könyvelésé rendbehozz és lezárj, dómérlegé elkészí, ) bevllásokhoz szükséges dok ícldol^ozz. K O M Á R O M Kpk-ér 9. Telefon 25, j fese és sz ökccíes munká kp! Függönyök szíás és K O M Á R O M. rámázás í Rákócz Ferenc-uee 2 - Sfonk eke&lumlás. í sflfoodáf rx\</jrr P pódíj N(^H - Lr>//>lí^sol konák uán ko7/> frvéxíj N/x n. á ró szállásdíj ^ f nfésére. A k^yflés á hároz h^y jóvá. mer kö/- - áll y* s gy fedezee nncá és m«rl ^záhásdíj^ A -rv*n\ hárofí mej Község Í.ÍÍMÓÍ kráé*)ny 'J* \ kn/arp níók kuluszárcáól ne> kpk segély mw pnszl «közséfl ]k«ím//mkí.k ekn Őke Sok ely«vs7r>n z skolfennró kósòsé^ ser rés* áoe níól krácsony segélyben /, d kuuszmnsze elrendele, ' község lklmzol részé lyósflol krácsony segély, ol község fcfzséf níók részére ís köeles losín. \meh községen z lklmzol krácsony segélyben nem részesülek? község níó segélyének kulás kuluszmnszer válll msár f

5 H uu 'J..».. rr 2 KO*! %RlM LAPOk ses kpnok - M elök j.»k meg odnkf! fl!»(!/ lex gyelem! ke > ron Telefon 25. ) szálfásdf jk k<v B ] segélj,f " - állásdfj-*, Ln Î6 ". ôzs - ökel Sok hdy* kfesség sen re*. gj hol * H o közséí s kő res z bu zesûlek ep Bek belam m.<gár< k zo.\ e e kpuk»marom m í í ó n s z é p... J \ P )K K > m ro \ádor-u b m m lu».» HÎCSUZ szk.'m..-,- ír nr r.dul.. * K \ \ obb es legn nfc ne y* *k r X k'ol >»K*k, főké m egçu ek M n, ruâk U Kî évforduló «bjárskról egbe (úló hrcok* r.» h hzánkén s m \ gngyobb Kj\ vn év»rdulóján hzér fronlk f kben ncglk orìv* forro Lsné. hogj áld*. r h '. \ ères, d h -. - npok emlékének _v mívkkor zonbn, nrnko gond» kunk messze elklndozlk Don-vdék «4 í. Kp, hófehőkx vesző végek. hol >!> sok jó bjárs fölé béke ^ bér hókró jà, rcgll ődvc gondolunk.. kk Don- hlokbn - fd ldoz k Eszünkbe ju- rók állomáson» hngzo búcsú vk melyek ámogás, felkrolás, *egís< gém k honmrdojwnk k, gére nem mrd üres ^zó vlódg m» >szr úlhld z ígéree lkulom nevében köszö el és hál zászljá hjom HM g zok «< hzáén jo küzd f v leo '..kk gyors és hhós s gsegükkel megérő szfwel és eljes M ^ kkel n<k g j ászbboruljmk -> < olás r, könnyek flszáríásár, gond ü vs lleővé ééén M( Hf k/< m 9 okóbé Jo- áruk. melynek oldlán ^Megndíón #ép«cím l écèuëk <\ hős hloq Klofác* Kroly honvédem özvegyének é^ h^. k')s árvájánk házhoz és fdldhö pás író ( lélejeden megerősíés kénl K lof ács Károly bdozveg] egyde főleg beérkeze köszönő levelâm^s Gyönyörű szép péld <\ > fron és háor frój bjársrs együműködsére M*, [ronkonák, öbbe nem éunk ed enn, Klofács Bjárs, mím gyűjöünk zsoldpénzünkből árvád, öz legyed részée s z összegyűl ooop* usű. réssel juuk hz, bog) bb ks csládodnk megélheés bzo >í<» íölde pssn hóság Nem háb osromoluk ábor lpjnkkl r ránk < r<*k4 un közsé bíróól, ul ol kezdve árvsz ken, lspáü hv egész. főspán hvjg 9 ok, mndenü.» U\gmr!ogc!>ky sí üríen krásr lálunk ne Nándor árvszék rlní.k úr. lársm, fárdságo vem femerő mkáj és f Közjólé Szö ve eg, rő ímog s mnden ló redrény kén nu három,, «én áll ( >lrîcj^lrt, eg) d hjlék. hozzá roző <<>'<! \»850 P-Ml ÍOOO p- í-dez bjf á ^üjése,» hárléko 0 év l rles e cládfenlrfó veszírl cslád. írmj *ng lum ^- cul sodl osképen megsmélődö bj P o r á s felvéek. Hdrokkn előnyben. Cím kdóhvdflbn. ársk vrne, sçnv^dépd ou..n, pergőjéből bráságos nvj. >, 6, fp hu,v KÍo 8 [fc Krcs és L k részre, bog n> uk y,o kzárnv hés-édesp j îk méló u! m -nu vő'»kk ev rày f SZ j, '» ' Éfc hsábj í losjrokn cznon (ír [>on< á\dor, v ór k és» Köz ólé Szö\ «< lmjárs egé ó, B l'ádh < ) unká n>-! í.- >. dc égerecbnén). füofá Krolj hon áén hős '..' hárh \. nk H < bjársán! Oïl îrl.rsjîr lország így '. '.% f mugszá sz< - y^n. kkor g ysze 5 h nvéd s csohbozás nélkül áddzz osodík, kko 5 éleé Í k h.p> m\ \5ér s udj! hogj '^ megérő ceel gônd< >sîçodk áország fronbjárs Klofács K \ mege köelesá< gé n hz ék é ejrf áldozul - Ő éleé áldoz hzájáér Bjárs s megee! Eo< essègìkc d g M. köelességé ^. - \ - «M!f. rj MTsk és há ur.vg \!/»í./ hü áj rk áldozos n ájá kó - e k 0 h ál n.«/.-' k.»rí»n -.-, _ ndíó szép orénee, hog> «hányz 850 P- ìjì gyűjése névén összecb á ks sldnk hog) ehermeesen élczhf»s<ék juá Lsrk írjon kézról «vr. hzrol-házr láhln és'gz l mrd rohmssk - h.-.^k "? \y ' ^ n nemesen û M ím Eserházy nk > ebben j ö v ő ( százdos, Rrd nrend k rdos^ ld&s^ reszje sb luljdonoe Khl -, gmdfón rénehez crmésöeésen késxs^jgel feljánljd s JgáJmk Gyűjés nem dfh ' nk külön engedél) nélkül 3 de. megkérjük \d(g s zonbn, míj gèrle*. zokól, k k kérés és gyj- $ nélkül h szánk vlm erre m> «n készséggel elfogdjuk & o rábhfuk jó ve do l bnogás Svrk- 5? szlovák nconlzmus ujíról Az Erdély Muzen KgycsüleJ cpvá ár jjról Eserh.lr' lánoü szov^k^ mgyrs^ vezeője. nfsv^mú f < lok- kózfnséf! «-U* uzserdán psh \^ ne ék ünk kfeebbs^ sombn en lö elf *A$k Ul M.'v kr4h Dükh n gyermébe H.u'<» lósk láno$. Ü/ Rrdéh l^\''sfl plnöke, üdvözöle KserhAz^ á ms. k r^uán mgro) lödsó! Vsszpllnn vee flsehszlovkd mep lkulásánk larféneere»z ebh vl&ghá bor uán dők polk bevwére, «v erefe jng\rságnk Cs<&s*fov^ke)j] folvo lékízdelmé rr..< üovák «lm m ksebbség polkájáról beszél öbb közö ezeke mondo \ szlovák llám m<^\ rrság üű)»>«n kölcsönösség lpjár h ílyezkeoe fs \z!o>.vkí.í n^yrsá^ evékenysf^ nek mérékél.«ó! esz függővé, mlyen működ * szbdságo bzosí mgysu*k» mán) mgyrorsj ^> szlovákok részér* M. szlovák mgyrok, íoylá.^ állás ponjár helyezkedünk sxkn k áll mm»' s nnk kormányávl szemben és vszon l / \s\\ senípj egyebe nem kívánunk őlük 'nn hog> nézményenke, nemze kuhá»nk,<í polh ssuk,.'íj^n n U.vünk..kü álvozv és senk se szenvedjen hárány ] eá/»k'}n*ì»zcr» mer m<uv< \, f.. z. v. _ elfünkben késégelen súháráml jelen Eolys esuán scfhán íáno bo0 < m&gy&rsè S kbn szészórn él, \ rn.- v rádóból sjóból láh* mondo lr»-\ Mgyrország rész röl megvn» ószánd< k. jó kposolol megeremés n Én s vllm c/. * \\w! v. - ík,. û ne mondhó z< p ) Hvásunk beöléséhez késég< lenül zqkséí í szlovák állm jóuduluár fölények v^onk semben v.*<. gzságos dlkflnrásér, de szükségűnk ^ f* Ulm réssécől gndoskod^ry meh állndón fgyelemnd ksrn so -ufk-' erősí bvnunk hf4, hogy nen vgyunk mcnkr hgyv Dnnep onó lennék h mn szlovák mgv áj veseőjj pnszokkl állnék elf swsuo u.' - U Bde lleően Mndnyájn udöonbu, ogj u SZOVJM nconlu. S Z Í N H Á Z. mus. mellyel prág prlmenben sok- < /.(!-'.. V.Vík kö/'vrk mény mj ellenes rányb hngolj M ssáfjo szlovák állm lègngyomj eenségénel állíj ÍH és olyn kjelenések hngznk d még felelős állásbo ' \» üc>ének n zéről ^. bog) h erről z ld lróí hsonló hngnemben válszolnánk, kko egykeőre [elboml d nyugod légköj '!» >' mosn dőkben pedg kí! (önösen OÍQÍ szfösén <Î EZ nem J/ z. m\. ké nrw/ f közel déséhoü ehel A jövő hcí színház műsor \ ks dránj erő hoz z opereek kö» Héfő és sjserdán budpes l gyr Sznházl egydőben kerül szn Kerecsendy KUœ Máron ngyskerű sz jáék, Az első címf, nefj Budpes Páger nql nx g] Rem jük hogy z. opereekhez szoko komárom közönség cm.»/ ( füüff ís prkodk megváln \egyí Szomorú voln, másképen örénnc. A/ g cgóság s emel ez ésozérl fs kegywíoánké rpr ennek drbnk... lődásá ^ másk drám elődás péneen mkor.j < ".ály.hmh MT -Mrn ÍMH lye \.'KM l'. népszerű ^ánész 2, \ jubüeum lkmá ü dk dőszö Akkor Nádynk ke sznésj gyerme fellépe Nády Brs, Budpes Erzébeváro Színház sfj. Nády Pál, pécs Nemze Színház gj Ők pén j -k] f lődásr^ nem jöhenek H és szen peke Véres Klár és Szgeváry Mhál) sznház kár ölk be, kík már c sze- «jw kb ssép sker érek el Különben he műsoron seepel z opereek ko.">r lpán cfmü s, ngy rfségr^ ün Pekçe Péfer ene* őjének eg] másk drbj, m<-\ vlószínűleg sznén kedves drbj les x közönsé ínkrd > műsor különl^en köv^ k /í szombon ese, vsárnp dél án és ese >Leány lpán«ngy opere, héfőn és kedden Kerecsendy Ks> Máron színjáék -\/ első«, szerdán ld< lányok Cscsónénk három lány *g\ opere, csüörökön ^ nép- erű FekeU Péer opere korul sznre m 6-szor, péneken ^Gályrb r.jth \\otíáslxn R á d ó jvíások, vllnyszerelések, sláger BUCSEK MRE lemezek scküxleéen. KOMÁROM L * Sxnnyel Jésl-ln. (Városháx-.) - Tlee M. [gv f o c p s z vocfó [ehéf fogkról, ude e-, Nsfo le^elefrô gondosícook M^Fr. rr.eny. fél rn. még h én)!»< s dőjárás, szobá szórkozás kées ember Külöüö- 7* T. lu szob meleg De m szo.ím hdeg \(»l s ezér ^kedden xne n«m Lám vgyok szob szó kozásn Csup e beű kedden ^/e re \rm-m \ mond ovább íg\ hngzk Ezennel ejefenen, esende emelle melegszem Per^w kevés nyá rrcíávül póolom s ebben s szórkozás vgyon gz, nncs s ld^g. legfeljebb ben szobábn hűvös z jer,./.<zu! elle ülve. Vszon «Í emebe keresem kényerem. mármm.z szl melle, ehá mégs csk hdeg \Ü. &ú íém s szokln így februárbn Segí k ngmop - h fázom k* *m der jvxí. eh (eemmel meleng MU. My)\ \n. hogj meleg* > csup <» u. így (!d'rrg\f < \\ny g k el leu Olyn ez beűjáék, TÍÍÍÍ» kemencé Melenge cg) kevese Lám «kemene s csup beű, mjdnem olyn, mn, szerelem Ez s mek^gí, kvál h ^ybeserkel embereke g^/. bölcs szern melegebb z.<) z se -m, só ennél h forróbb z»ű«hszenrneleg gőz, m j nő b, vszem jobbn heví ű/, ehá bölcsnek vn vlm gz. Én zonbn gényelen lény vgyok, meg elégszem c yel< ^Ember ne legyen v heelen Nemde? K!»*íí ^«>k vn nyelvünkben, mm szegén) ember «ekén, vgj mn»verél és fecske + nd k közö Hsznos s / v beű Elfecsegem vefe sznéme fg»». bb á s ^. g bì csevegek s ezzel ^zellemk^er \m ő-vel vág) kk lehezebb voln Mről s csevegek? J gz \rró). hogy í'-lm szene neem. Mos már vllom, bog) nem veem, <sk Lkrm 'm. de non juo Üres sákkl jöem zh s csupán «méreg melegíl Mérgen vszon zonmód könöem \z mondm -v*l Fene egye meg! S neveem egye \< k m. kemény legénynek elvégre gyn meg) Gyenge m legedjen Éle és ennésíd VÁLLALKOZOM \ nr nevelónókénl 5 «vlól dósebf gyemekhec. Azonkívül / d «ehbek gép- M ggrorsrásbc ^ okás lycrhenek. skol vég/eégem 4 köfeép»^k. Vllásom ró. k, Fseés gényem hv O* P, é késés és k í* Cím kdók v* álbn. ^ A \<M»f Újság kolkus mgyrság héorhngr lpj, ez évben ül fenállásák 25 éves jubleumá Közpon Sjó válll kereében. Hározo kereszény snem új kelef Fzessen rá elő. L 4 ff Hl., «f

6 íj ÜU KOMAKOM LAPOK 944 Febru r H Í R E K A vrrszó éneke Hj!), ß nd\. óceánj e vj ló br > éjnél* «s gok EÜS dg- g hldd «< nek, hold ég durossz Dund% á o góbb m lépdel, Mm ro dül 2 l hoój nem dül - f»' éjjel feslő < n\< mkor.-,.!,,,- \ k - MJML? - ek. hngk. árnyú hngfl! r n g o K Y n um p vrrd s, mkor ksfmfll!<íjkenn r ' lálkoznk sz r Knárom, -M4! muár 2 Kne */.. *. \ ögj mnszer dr K é» \ JM község uljegyáef dorog l flosl Komé >m hj vár ho U»- /! kf*- gzgás og&mzó knevesf J Mr. 3 ' Pongrá / József, páp re. íö*k >l ud >«> q zgój és j százezer köee kevő páp könyvár v- r /, wjárl gzgój. npokbn Kom ronb m jád, s l> * " N V J&ww *j kőny^. 5 d^ l Q ll %p-!u példám k< erélése üg soeu, \ léz e«kfl. K / Mz\6 bor Uj luhíó folyó hó 5 én ee h \ éz, f!'»»> vu véz székkpfáíy! \ 'u-/ Be len l v y Ká 3 ezrede Kzze! p o'h»h < s...! f R é V- K m..!. \ÍM \! á Vár k?gyf!é*. K rnárom hl sz, kr váró örvényhóság b>ohsáí«>ruár -n d S ór kezdeel rendes közgy léef n gzdg á. z \ Koourom Szen Krz éluh K.>' n» \ <» há 3 npján d -órkor rl j rendes év közgyűlésé «Mjláh-skol... méhen h \ (Kusl m í serpel mull v\ zárszámdás és folyó év köl-... \ mn eseej í ndfvá».»\. </\ \ > ( -í \ríszb!. komá *..*. ' hes ímzel gyóg ' rár r gon<, 'v <>/\egje Bud pesen. «h' n uá lul É- n.. ll Hoeemél gj ereké Kon ' - szállíák s! be- vezék chár ll- (.». órkor ördk rvugknr. Szén edrás^emeaen levő í ld srk - Hlálá gyermeke, G dor\ Józseíné szül. Kováén Ed és vácn Thmér gyógyszerész ^yás lják - / «h > úrsszon> flbb éveben vezeő.s/ epe v Komárom ársdlm eleében, ű ööb be löbbek kő > Kom - ronj Dlejg '.sulel zászlóny szl s. Komárom )» cslel emeésén es^ hl íleg ve ÍSZ \nn gz. Őszne részvéel éresülünk, \í n d. v.' or / o ' lv /{ re< n szód egv közs^ öjeg)*zö brelen, várííu elhuny \ rokonszenves^ kedves uo* (oró.! özékenj Eöjegyző mndenk szeree. «sue v< kn smerék Konár m) n j-*. hszen eljesíe kon.u szolgálo és í ÍN nösül Péle-ségf pol z Feréz, lpov2 Józseíné k íny^, k EÖO '*'- vegységrv juoü. ks, párbónpos fcskáj! Mfí> lem ék * n u \ \ ll Hl. v / M dkezzenek m< ^ ('s. -/. r» vsár soros déluán ren 6!.'-.»n\ )U..'»\ gj.-»'. zenekr oívcdek vhros pssl.\ lelk s \M - pl ' ím > meg kele s )< \ égéj egj s<. es [..'.«árs nevében n\ )kk és kére, ne nduk jr>\ ÖH n ^-n \ Konáru } á».h ívk-r íufj^ M M" A lkó hó.n r * sócsá \ m^v * wc'.\. község és! - ' >>!\.n gj számbn! EérMeb g< n k M ek bzon s \«!,. sócs kö ség ház u vs»/*. í mg íros vemlégszereeél l^d. ák l ko/r.'. íködöke. rendezss nehéz munkájá mök válllk véz N g \ Mánorn * ne - > -- \N. \ ezeése cs x ránv.n. n*! ál _ )s és érékes hngverseny mé> nyomok hg}*> hllgóság lelkében Tníó Rnekkr sméelen -«>k negbe sü es s szereee gyj lö mgyr dlnk 6 ugvr ének-j L.' rodomn k Mn elődók és szólsák közreműkö Kss fvul és \n j \nu. köleménvek benulásávl, Se fer llkl» pomp smereerjesző elődásávl Klmár Mrg és Vdász József pedg népdlok bemuásávl \ kr ezuäl s Peé lózsel krng>' vezényele löle má megszok>l preezássl A B r s m c g y e N é p b n k m l l ó p e n g ő b c l é í c k e z e l Az nézel prvdlllínk kedvező üzleéve v Bfr»m* ye Népbn v ^ Léván, lebr 9» lol meg M év rendes közgj u- ésé, une\\ lklonlól nylvánosságr hozo mérl^e z néze mnden Bzeágábn mukozó wdkívl ng] rány gywrnp^ dánról hánol r. ÍM néze könyv- és lovószáml>eéállomáfvü z élöö év 8! mlló pengőről K.«mllló pens«r<* PHK»- b0d -. v ÍJVÍS befezpárl l ( > mlló pengő E run, n e {felelően lkún nl sze k- elyezs íllománv s, meh z elö^ \, 8 mlló pengőről 2 5 mlló pengőre nfveke lel vgys «szpjomll 2.9 nlló \/ nézel sz nyeresége W^M r-'ylv.» \ «uul á> h /.,)u!«'nn ész ll Ml»o. v y» ÍV / u Tá.uo p j». 4BessnEns!)R«fRBseQ3 s FAnj -. Tírl /» le fehruá K Dolgozó Leánvok gvás ünnepélye Kumrpdoábn \ erem zsúfolásg megel város vezeő emberevel, Rem ksebb mérékbel - város munkásréegével \/ ünnep heszíde Munk és öröm ímmel n!» ) lelkd ezeő ro \ ) 5- k zponl rész ről K ösler Hedvg kár bűzé U es kmgsló ponj vol ) >szl Mklós hegédüszám Schndler H ujorkfc éével V <'">rös Ferenc gjszerű komárom len «ísánk énekszámvl és Csonk Márk bájos, elrgdó bleszámávl kérdemellek.j közönség psorkánj mndenegjes»zjereplö udásnk legjvá d &s ví' Äön - g. *? s fukrkoffo elsme ésánek n Ü*. ''»!áá\ l \ 0] «BÓ fjóság el án! 4s. sz^ ló- ás n z^hdkópu \\.\^\ á! vol mnden jelenlévőre A Kék hm»»kerngő, Szózo es végén Hmnusz honv gy.-e. zenekjr já»l. \ K Dolgozó Leánv jk smé b*e x)nvfóák )\ )e Í'» *>/(', ^zályábo sok érékes kncs vn, csk k kell z ou- M u hámozn, n mfénvre hozn Réffl báor, szőnyege, képe, por- «rllán. rég órá. ^/^ uoübok, rég pénzeke, vgys mndenféle r é g s é g - S v \ ^ érem R kdób f<* dl ^rég>ég M jelj re. 5 r*á*'<t». k { r kö.le<«ön k'glkv \ ^reskedelb»..*- Kn n-.k még./. elmúl! \ végén mozgl m n lí^ Ll k < elnékü kspr és ksl ereskedő kölcsö k l^gyobf össz^ gének (őlemelévse érlekébe \/ prl mnszer mos éresí e d, gv* pénzfg) mnszerrel ( ^\ eér& u lozzá* járul hhoz, hog z egv-egy személynek dh ó k lleve kskereskedő kölesőn legrngs bb őssz fge z ed lg 800 pengő lelyel ezenúl KNK) pengd legyen Egészen kvéeles eseekben zonbn összeg 30( pengő -^ lehel K/l u különös mélánvlásl génylő kh *eles esrfe mnden rppen és helérdemlően gzoln kell. \ kölesönök nyújás nk ^jyéh feléele, gj krsz nl s eddg módj s víozlnok mrdnk Kár fán íjáól Kuáromg bzony nefl vlm rövd z öl és ezl hosszú u mégs megee kél ngj vddsznó. gz, hog> nem elevenen, nnen gyonlőve. M k - n komárom Trul szállod és éeren uljlono& npokbn Kárpálján jár *s n rész v í egy vddsznó vdász n Szeren se kísére fegyveré ás kél szép példány le s eríe, \ zsáknányl bz s szállí ás Turul éerem vendégenek ínyeure rsllogó szemekkel olv - sák z él >". hogy vddsznó sül. vdd í kn *, és hs >uló jók vd- <l EUÓÍ>Ó V színpdon hősszerelmes be se fejeze búcsúárájá, ^ rgk még nem feíezé be hblokló jeleneé, «sznházlá gó közönség már lódul z é remb^. hog> fusson u J vddsznóból, mej gynísk kele^dő vol. Mkus sván jónevű fe? messze földön hres konyháj ugyncsk ke nuuáér. g u remekel 4* R 0 2 H elsőrendű é Az nézd mull á\ okóber 30-án el hároz lpőkéjének egymlló pengőről > müó pengőre vló felemelésé ekneel rr', hogy rég részvényeseknek bzosíó! elővéel jog gykónásárj do hárdő ez év jnuár 3l-g erjed. n felemel lpőke z rézel uul év zárószám lásbn n*5g neu sjkcrep^l. \ Bursmeg á Népbnk érdekkörébe lozó pán l k s küünö Dzleefedmén^ nvel zárk \ l'r-?e-ve lpr-!epe}í *..h.'o lpőkéjé pengőre emele fe Léván áj olj-, mrgnn- és szppnpár épíe A/ épíkezéseke z 0\ vé^e elő befejezlek és szükséges géphereulezéseke s műszerezék. Az néze másk dlll Hu«f b í OuporelM- éz Gum.-,! ugj í- üzlemenee emelkede forglom melle ugyncsk kelégíő vol 07 Kíván ághngve wnj. \ Ksbér Bjárs S/'-'l-íll Munkközösséggel krölve február B án ngyáfebású Kívánsághngverseny rendeze, A megnyó dr. 'o rd \ l>mánr Bjárs Szolg l g ls vezeője mondo, k Szécheny szv \ l buzdío B ö r nőke, ho^t m nehéz dőkben gyekszenek Dobó K ák és ngj mgyr sszonyok pél dáj szern közösen összefogv é hz jvá szolgáln V lelkes és szép mígnyó uán kóvekezel mösor, hely eüked velők szereplésével. Egymásuán élvezhee közönség klsszkus zeue és láues/'n kl «\ dáu rél s jeleneeke, Béláíé mgyr nóá d fpnnj Géz né sjá szerzeménye U. T n <l \ Bél konférálásá. Szrk Gyul láncá, sb. Nehéz enne mndenk felsorolíí és meghározn, hogy melyk számnk vol legn< >h\) skere, mer közons^ állndó ps [ulmzl.«ksbérek sok gonddl összeállío és pc^n kdok >zo műsor szám Az es szép erkölcs és nyg $ kerrel N érződö. ' u" Tbé lnfotymök. Az sk íl' nk í\ üb m'p!í\e'év konság kérésére nídfobé nfolymo szerveze űgv z é^k. mn '.áü városrészben Összesen ííég>.nlfbé un működk á vájg$s lesül \! " \ göhld ' '<«n. \ ko'v.\ >\)\\ '. cs KÖ/V góhíd! mull '\ vuán levágásr l láí 3205 db»s«n.». GSM db borjú, 38 db ló, 28 úh $l%\ ->'> db!)á'/án\. íföol 'n se lés \ kfzkórház orgln. \ konárom Emberszeree kórbázbn jnuár hóbn rég beeg vol 202, felveek 67 áj befegel s.\ ápolás l állol összesen 89 b$eg Ezek közül fj> r ógvuun elbocsájok á! <-\én.!n''!! l 3, ss '..n.» J lehl 262 eeg. Szl yo * í» fodr zok K z >\ Ar \ közelláás mnszer 944 február hó lo-ol kezdve szbályoz fodrászok kszolgálás ár és köeleze' z preslle^ ekel rr bőgj z új árábláz megj lelöíeg kőzz'* egyék, zonkí ü'«gondoskod- [ánk rról s bogj m ábláz mjuen lodrászüzleben szemn Hhó helyen klüggeszess '-k. g] Él /V\ opá ' k.u u».. k Áll komárom lk \% kél fllk ÍVŰ á-sávl behol Bzv. Ng\ Zsgmondné lkásár, lonnu ö!) rendbel ékszer lopk el. mel\ eke részben bmerős knek jándékozlk, rr>/!u'' pég orgzdák úján érékesíeek. \ rendőr nyomozás híján hurokr kerülek lee mos íélkeze á komárom lön< yszék &s besmerő \állomásuk dán Tokár un hv, z egyk flkorú l hónp fogházr íéle jogerősen, míg.» másk Bl dkorá bűnözöl dorgálásbn rész % He. hho<<\ z-íós!o. \/ &szkkomá M rom orh. zr. lközség s!, d és níó állás szí. n ezése rán kereemmel fordul közokásügy mnszerhez, A mnszer kérelemre kkéí dönö lw>gj rmdé skol megnyás csk folyó né\ végé ve válk dőszerűvé s kkor j s csk bbn z eseben, h hközség 2 nermes és 2 nerős skol szervezésé ás fennrás álllj mgár Y Ó M R É K É olcsó borról elsmer r e s k e d o K o m á r o m. K l p k o - l é r. TELEFON rod 204 Lkás 97. Rkán n r»rl kváló n h ségű homok es hegy, um. okj, mór, bdcsony, szekszárd, bácsk vlmn! sojóermésü szekszárdvdék boro k ngy válszékbn Különféle fehér es vörös csemege borok plc Kozv s, különböző kvelben (djuszálásbn) kphók Legkényesebb gényeke s kelégíő ponos és fgyelmes kszolgálás! Alpív* 940-ben Mflló* hszn6q6k átndódn megelégedéssel Drmo- óér, mer megbízhón és eljesen fjdlom nélkül hj j Legrégbb és legeerjedebb K csokoládés ^é^a heshjó...»*.^ WVl MÉM Komárom mnnknpke. \,!rl \ Kr. Állm Munkközveíő Hvl komrom. /ámor\ n.. lel 276 közlés szern február hó (. munkpc helyzee kövekező elhelyezés nyerhe uogéí \ üu e-eszlö. ács. Cpész, 96 gép. és csöszereö lk s, férfszbó, l %*m* &S íem sz!er_á\ > >. VdS és Eé r önő, pncér, 29 npszámos.. ^ szvselő, k >es'e.. 2 bejárónő, 8 unlenes és özdnnven^s, 6 \án segédn^ kásnő, vrrónő gyojkorlol ^ gjorsírónő 2 szövőnő ovábbá szlos^ í \. á'. 2 *'l zv) fűlulonc ás 2',- DŐ á- z!e' m rn«e. ulnk ke es l npsz mos. mgánszvselő. -v n nks.! mázoló,» n. e zo gvr se^m-! sejí 'ü 5 kszoljá óno SKíkáesuő. 8 gfj munk c réclnuukás 5. í ronő r A Í. -'. m Mf V ^» M(K.'oNsá$ ')/ z...')!) lel > >l lláh r^se k sz-^áá.í-k kr Snzáreál - '-//..!' *.. íe^yekk^l, és zsáko. gzol ulj us.«ícnlörkpányságál / ávéelér clenv'" k ljvldé\e h A m\ ík s.ff \ ÍTló é/( ífo -.. \ l,)élvdék lllérékesí ő Szőveáe^e rjvljken llfc szí \ ezeo. m»»lynol rendez Az v első unfoly febrír 3-áol 7-g ú \mí j J rnáre HS B-él 9 ^ rl A. n-, olvír.ü../!'. --ÜHS Dévu k Ulérfe?, k-' ö Szßvekeze j szövekeze enekgj^ de részvee mndenk, k hlászl szöveí^ kezd ívfm Í-.NV! -v r«-eklöl lehe.»!>úl-!ék.ér r 'keső Szövekeze né Ujy- UÜM F dol uc 9 l.j!..' vl kíván kínálkozn A n -. *- szerkes/ö Bgy ánco-ó íjú. ^o! hzroeké ' Beküklöl ' Uf\ kél ból lese még közölhejük'. Csk olyn levelekel káz* lnk e. melyek író h íer > víl* váosss^r $zán levélen, hnem kísérő^ levélbeű megnevezk mguk. A írójá ugyns sjójog felelős.. áé, sernüna kel. L A m uk. >> vsko'.króí nem nyhunk állndó \ közönség s unj ná g) d e'l. Egyél>kéll s levélben J.ü álásponí mn!e! mnden mj ír fjú. állásponjá. í m rő meggj öz >' s/l \*Z- lünk. r,.. \. $* V. N. Knáruí. Egj [l\ f en már be s lo h< mer nprenden volk véreké áncskolákbn öbbször n gs jos mulozás pedg vlóbn «redele kjászásánk ekn s < séges szórkozásábn senk kér- le- ' ol )/- szné Nemkívános áncskol (í^sélu z k\ánk hozzászóln l)ekük \ \% bí -\ fen zee le' önök] k s szól, már űsokj uák e. s kérdéssel. >e öökn lön s ze,jv U'vjx félreéreék k Senknek levélírók közül nejn wh -cl- [ogás szessége^ rendes láncskol len, ső rr bzonyos mérékben n szükí seg vn, hog\ z nusj jon mozogn és ársságbn vsekeuu k&más esk ok ellen áncskolák mer&l le, melyekel korcsmákbn nk s ÍJÖ. közerkölcsre veszeleln,. * V le z í úságoí korláozn. K. * küldö novéu kedves, de esenéuy^le- \z lyen kedves semmsége csk ngj - ] ' " veszee) lehe jól megírn. A vers l* leges. Küld mjd még Ön nekünk ennw sokkl [óbbk. - líú \ W Komár** lá-dekrs beszélgeés^ c. közeménél legngyobb sjnálunkr nem kö '-'UK Ok es mgyrázá m^lálhj u számunkh.m. ]s páréleről szón udósíásnkbn. N y í l í e r E rovbn közlőekér nem válí sége sem szerkeszőség, sem k l ('S* Vhlíro ezennel mndenknek sár dom. hogy 9. február Hol kuw» elo \ éou Nándorné szül. Pulk mnemű vásárlásér, lleve felelőssége nem válllok. Komárom február 99 Véfh Nánddr, Kom r

7 üll j., T. \ febru r 2 fcomamomj LAPOK í ' MEGYE ÉLET «oé9 - Srfvelkee g Állenyészés - KB»o«dn,An Knevezék Komárom vármegye uj lspánjá r>',! /P cs Körlör.y fchruír ^. ^.,,,,., k l kqz, belügymnszer dr \/ ff c w r. b komr..m «wm s r e l-. nek -!,.,*, < Páréle v á r m e g y é b e n ->r flc Párj járásánk mh h' szonbjá! vezeő ro. A járás érekezleér >cze őségén kfül megjelen dr Guszáv országgyűlés *,k pys lő //'rr Gyul vár ye főkár e ee LÀ D V Károly esperes g üdvözlő szv nyoák ügyelees szvkkl emlékeze mrég elhuny v / Frks mrr \ ezredesje Uméáf Károly, MKP járápárvezeősége nevében dr. Szbó - áv képvselő üdve/öle bból 6. hogy Kormányzó Ü r Érdemrend kö/'pkcn\s/j< hez s go dományoz nek. ) Száv Guszáv megho szvk* k ös2öne mg meleg üdvözlés. \.. részéről megnyjsvául bráság 9 ee esz /, - mondo, m űzendő M ' Í V O S dökbrn or í munkájához erő éí krás fog M dl k- és belpolk olójá ro meg. Rámuo ''-.y háborús nehézségek fokozódás mm elszgeel bc'y j len ég, hnem /, egész vlápon jelenkezk. ",v m háború hóvá veze, / m m udhjuk, de mm íjá zok sem, kk /. ( mhvók. z M e z ő g z d s á g helyzee \ uár jór vonkozó mezőgzdság.. bnos szern z dőjárás z évszkól elérően rendkívül enyhe \o. mely.««ősz szánások elvégzésé 0 5 wéső gyenge veések megél elősegíee. Kélő zonbn, hogy dőjárás káros kövekezményekén g\ z áll mn növény kárevők ő álelelés kövekezeben ngyfognk szporodn. A nn., j pocok káréeleről helyenkén már hls. zdpnszok. sz glxjnféék mnőség és men\-. nlánk eme ése céljából nvf, ugy mnszer vármegyénk ur- gon mnőség sörrp és 8 -. zb veőmgkcó kereékoszásá engedélyeze. Brolucer kcóbn lörénö kb. / előkészüleek folynk. UN.. f Állenyészés Alp rá- OS/l hónpbn N ásárolk összesen és 22 drb bká^ ennek ffeyelem- \!o uljdoná képez drb kn. On s ponos ssz, - hu Honvéd, vgy Levene órá vesz! ^K Báhory órn feée. mnden kereseem ssdküzleb«n. á k részére kzárolgo sgyedáw^ó kereskedés DcbfeCel* Á l l e g é s z s é g ü g y egye jnuár hv állegészségügy lábn kelégíő vol.. / j- és körömfájás beegséggel sk Szőny község 'l'jszállás-pn/- özöl szórványosn, gy község és íle zárlokr lum kerül* «T.. ben duns^rdhel] kénzkmrábn 24, bn pedg rb rühös lov kezeek kűnő. ezen gázkmrák A bonvédéhvbe vesz beeg llnk keze Dmfpess okoz ml év veszeszerdhely j , geszes j m j. 8228, ógyll j so- íu ' Ö50, j. 252) = drb júkíée, Jnuár hónp folymán berkásr ke- Hl vsú kocs ÉS 39 rekesz élőáll. ó Guszáv ngy eszéssel h>- - ámoój «uán / 'hérvéry Gyu- n okár szólo érekezle ághöz, rr buzdfvá ők-. hogy es&ség és rngyr öesrerozás érzésé m mndenek elő és mndfenek fele áoelj \ Ezuán dr. Szbó Guszáv orszggyu b'.s képvselő Krncz Anl rjám Rová< s Pál nszály párvezeőknek ányújo M'!> elnöksége részéről dományozo küneő oklevele A Mg) ] b Párj komárom közpon vármegye kárság / hérváry yul \ ezeőkár, \ lmnl Mcs Mhály és Méhes Rudolf járás káról részvéelével jól skerül összesíe járás érekezlee ro Dunszerdhelyen február 6-án, mélyen 37 község ve zeősége jeen meg, Azérekezee Csb sván járás elnök helye Qél Ferenc espefes-plébános, helyees járás elnök nyo meg rlms beszédben, mjd Krály József országgyűlés képvselő, espe es-plebános, m kr. krm nyfő náesos, csknem másfélórás beszédben vázol kül- és belpolk helyzee Feférvéry Gyul \ írmegye kár szó lo ezuán z érekezle zhoz, h > «esvérség és mgyr összerozás érzésé ezekben örénelm órákbn ápoln és növeln nemze köelességünk A érekezlee Hmnusz eléneklése án Gál F nenc speres-pjél f o h - lyees járás elnök mosho szvkkl zár be Házrl í - lőzőnfoj un. \ rosu^elepen B K «Í Dolgozó Lánv >k b koánka Hépművelés kereébel házr á^ és főzőnfolym ú rnk Február 7-ől z skolépüleben. A nfolym X e m o ( lon. \ árosunk zöldkereszes élelmezés elődónője veze. \ lnfolvmo z eá órákbn rják, mer Éeányok nppl különböző uzemçkl és gyárkbn vnnk elfogllv A nfolym érdekessége, h<^y vcsorár mndg egész ebédel főznek. h ndkfvül fonosnk rjuk v. nfoh < o, mer eheővé lesz dolgozó leánynknk jövendő cslád lm.v ukr \ ó < 6 é züleeke Moorfeenke! '». Ogyll község elhá ro/. hog) flz)lósás» részére m r fecskendő szerez be 20!00ü P véelárér \ ksgyűlés hározo jóváhgy. öy ^cjárék ípé e. Felsögll község elhároz, hogj három ucájáb m gylogjáró épí pengő kölséggel. Á ksövülés hározo lóváhgy. _Ruháj Blon mpregnóls uj lesz, h fese Cukorrépermelök A kormám rcndeleu do k. melv szenn z j zdálkodó, k z 943 é l>rn ermelés köelezeség nélkül cukorgyár, szeszgyár, vg) más részére rukorrépá ermel, köeles z 044 én en cukorgyár, vgy szeszgyár részére. előbb f'v veéserülehez képes 0 százlékkl ngyobb erüleen cukorrépá ermeln Ez koeás-- zcmbánszá óföld művelés l álló ngln százléká meghldó erülere nem er- ed k. K gzdálkodó, k z 04 évben ermelés köelezeség nélkül, vcn z e árgy n már megjelen rendeleek ér* elmébén cukorgyár részére rrme'' «korrépá, z 044 évben s cukorgyárnk, k pedg szeszgyár részere ermel, z szeszgyárnk köeles ermeln, még bbn z eseben s, h e rendelé m<j ' nése elő ezzel ellenées megállpodás köö mássl Az lyfn szerződés, hcsk pénzqg>'mmszer jö\á nem hgyj, érvényele! szerződés nemeljesfése m káréríés köveelés érvényesíen gzdálkodóvá szem- en w n lehe A ovább részlefeléelele Budpes Közlöny jnuár <> ^/máb RlCg jelen 90 '44 sz, rendele rlmzz Háromezer nyjuho oszlnk k k^d^e mé^vm dron \ földmfvclésqgj mnszer népes fésüsgypjs Juhállományunk jvíás^ gypjúer- melé-sünk okozás és egyöneűvé éeíe érdekében mmegj 3000 drb nyjuh kéd- \(vu'mvrs 'ron \!ó koszásá rendele e \z kcó. vármegye íelfgyelős^el és Felsődunánúl Mezőgzdság Kmr uján, Juhenyészők Országos Egyesüleének közreműködésé el bonyolí ák l<\ \/ kcó során kzárólg n JhenyészŐk < országos Egs esülee áll örzskönyveze enyészeekből szár msé 2 6 év közö, lc^láhl) 35 kg súlyú fésűs pjs f hók osznk k. \/ kcó során / k 30p k. holdnál k ^ mezőgzdság nglnnál rendelkező hvásos gzdák H bérők kpnk edvezményes áron nj hhok, kknek jhálíonáy Őnhháju&on kívül erősen lecsökken és megfelelő mnő- '.í enyészny^l nem rendelkeznek, vgy kk ecklg nhenyésjdéssel nem lo«jllkozk. A/ állén) észő községek -ne s/rr\ eze ^ozdák / gények elbírásán l előnyben részesülnek. Elsősorbn olyn községek génye veszk fgyelembe, sunelyeknél kláás vn rr, hog^ sznén álle nyésző községekbe ömörülnek, hpgj henyészésl ővőb*n kerjeszk rs felkrol ják. Eg\*-*g3 községben 50 drb nyjuhnál kevesebbe nem osznk k. \/ok gzdák, kk z k< ó során juásbn részesülnek, köelesek juo enyészjuhok ké évg enyészen és okszerűen Knnányozn. \ juok koszásr kerülő juhok véel,( árából» százlékg erjedheő állm ked- M7!n'u\ kphnk. V v keő márcus 5 én befejeződk Tüdőheeggoudozás. \ vármegye erüleén levő főbeeggondozókbn 239 új beeg jelenk /»!!. ms rég beegek szánó 302 vol us m K o m á r o m, & dr-uc 4. ll es s z í sz - Sjá s 2/ T /c ngy válszékbn beszerezheők Prschek József c e g n e Komárom, Szen slván-ú 29. szóm (ezelő Ncdo-uc) Ngy válszék célrukbn, u m. borov, olló, zsebkés sb K ö s z ö r ü l é s e k j ó á l l á s s l! Unk állpo \z n- és hídé] fés mmkák f^ rhó él döjárá.< \..'o ekneel szfnx lelek. Az állm és Hl h/l lleve ndez fednyg vsú szállíás eljesen szüneel Az ezek póflásár rendel mészkőflhnurásí nygból kereken csk 25 normál v_vn ko/ Erre vló ekneel bérel mészkőbányából zon rc.sj^ ÍH^ még íjcn úl messze Á V Ö ús/ks/o^ 'ís.vh ru' \l szállíok mészkő U XM\\^»l. me lyekre korább években vsúon örén s^álíás V en u ep íeheövé log) u^\,.k>k jnuár l'y^ln megkp z állmcüíuwvl h\áuí^k\lrm ük \\\ (olnuojá *-^b, ' Muán m. kr kereskedelwr- é$ k>/ lekedésúgy mnszer uáv 7 p>5rck< â-^ lerje<íö dőszkr bzl és nrîçzl lednyg szállíás eéljjr 00 onnsúy vsú kőcsúr klj, remén) vn ngyobb n^mységü edn> _ leérk zére Gődőrkycs kífuvrozás elsősorb) n Y»- mor [ársbn eljé erővé" \ Konvx^.nKÍ Dlúá, \ Vllás éf KoS- okásügv mnszer. Dolgozó l.eá nyok egyesüleének 0 lh könyve op mányo^o. BeSHendé l-.í»k. \/ sál kdro wss állás, vlmn szerd 6 ujgyllj hóság bábállások üresedésben N nnk lndbvonulk f^egélyexee. A koa c n.» hdbvonulk hoz^áro^ófnk s^élyezé s&e 5fí0 b szvzo nn\u A ksgyűlés hároz o nem hgyd jóvá, mer hd bvonulk segélyezése nézményesen orlónk és z bü nézkedés más szegényebb községek hdbvonuhj lbán elégedelensége szülne. Nncs zonbn kdály nnk. hogj. közs^ eseről esere segélyezze * rászorulók Ez zonbn állánosín nén lehe Tnfolymok. Sznnl]., kézmunk és rnholo/o nfolym négj hé uán skeresen befejeződö Tbányán n\ úlu n\ észő nföh m nyer befej zéc, dé helyébe ruhjvó és folozó nfolym ndul meg. AlsÓgllán ksker lnfoym kezdődő Tny községben nlf bé nfolym ér vége egészen kváló eredménnyel A hllgók bzonyívány kpk. Bodnár László pedgóg ró kő^remüködé ével szülők és nevelők s kolá című nfolymo lenéznek úé és ááll' ' vsú megálóh<el] bzár kózség kérefemnpl fordul MAY gzgóságáhog, '^v kőzsép melle prelep helyén Ászár megálló jelzéssel cnes lóhehe ssér \o//vr A kérelme kőzj zgás bzoság párolón jeszee fel L fgollm!..m komr n rs >porj b.)l febnár hó m npjánk 7 órájkor vgy h ezen dőponbn közgj-flés há< rozképes nem lenne, ágj.«megjelen u j ^ok ^/'ínr vló lekne né'kl v-\ ezen npon lé 8 órkor K rnárm városnk Klpk - '!) lévő székházánk kőz gj ölés ermé* n rj ì* v' helycsopo Összes gj! és o ol ügye rán érdólődőkel szeleél he^bínj és szíves megjelenésé kér. o m Lg komárom csoporjánk Elnöks^e. \ közg}íló> árgysoroz Elnök jelenés, 2 Előző év zárszámdás leárgylás és u Eele!ős számdók részé e Felmenés megdás. 3 Folyó év kölségveés leárgylás \ megürül szvselő állások beölése à. A/ elnök nács újbb gjnk megválszás. 6. elszóllások fs u<!í\ ányok Komárom, 944. év febr. ló 2-én. 9 Komárom hj. sz kr város polgármeseréől számhoz. HRDETMÉNY, Közhírré eszem, ho&v m kr. lö'd zsdók mez mívelésüg> mnszer m es erdőgzdság ngln ekneében.«belerüleen kí\ ül Fekvő nglnok mégh rozás árgyábn sz. l kdo rendelee lpján V H 2. sz. l kel nézkedésével város belerüleén kívül Fekvő nglnok meghároz, \ meghározás érkép üne Fel Ennek heles másol példányá polgármeser hvlbn közszemlére eem k. hol ebbe hvlos órák l j segédhvlnál beeknés nyerhenek z érdeklődők. képmásolok vnnk még, helybel elekkönyv hóságoknál, vármegye m. kr gzdság Felügyelőségnél \s m. kr. erdőgzgóságnál s bból. célból, hogy >.>* érdeklődőknek érkép megeknésé egyék leheővé Komárom, 944 február l-éo Polgármeser megbízásából 89 llnjd Jenő sk. műszk nácus l L. - r -. í - \

8 h l! «-H Hru.n Q 4& J ' TT". k 3* F T.-2 Hrdemény o légollm ludvlókról. \ m kr be récfelm mnszer mn számé rendelelének fo- Ér>s» udnvló! ez lábbk! n cózl város légollm prnceokfl \ r^véíllm rdó* jelellek»*'hm fzé* gáol «o N.*»r egymá u év él pern ró érölőzfl &zréns hng égj ws/>-\ ejrnulh jelének elhngzáság kr ^rr egyméseán [**n n ró 0gj prm Bgn gú dren hng á ábn mmí n moegím ^ eán éren é Éldon ró kodó gylogosok és kerékpá #> í#k kók esek legközelebb olyn épú ebe sen, melyek vl* kpulj pn eéje.«/ eseí es bombrepeszdrbok l Jen v< leme nyújl f vélelenül Uyí közelben nncsen, %wfá kell széledn él rkf>kk gödrökben kell véd mel keres n és k bokrok leple lá rejőzn érómflvek «/ fes jobb oldlán leáll- Bek. Nem szbd jár ón^fvej megá n e keresz 5 en «on ( yndvrok kon é\ ü'elek, ngyobb épule ek kő Beléel, vunnl \ és űzcspok köeelében Kz u e oknk vsú járóművekből f bjokból vló kszállásér vonkozón < vsú kísérő, lleőleg hjó személj «rendelkezése A mérvdók Gépáro műből mmb nkek K kell szálló és k kell»/ zárn Vonóéllok l fáb? r könj \ íjn h A/ v &zéllyel járn, e ö hjó melleük. / ucán mrdh K S jószá»k vezeő rg) erelő szemé y» kn k kl ukl kv Bök >s '.rí'er kel jn ég re <» l z ucákon esk,»/»k mozoghnk kk A ráro hósá é J s < n «he r «> nk rs vìmel) szkszolgál egyenruhá vgy lé ollm krszlgo vselnek, vágj leglább s gzolvánnyl el vnnk láv zonkívül.«/. és légollm cso porb r *zó é mények s olgá kö ^,- / öbh íelé'e'ok melle, végíl pedg» vm!( rí 2 í$-ábn fel > m oly wezeü és más személyek, kknek sz bed <y é {> lé ollm. dők el láás vé -*! vn bzosív. de roznk. kórházk szu-ész- és sebész orvoí \\. zéé '.Ì ' egyl közsé^khez rozó elkes ek és «honvédelm mnszer ér f. ' ' r l< ' '-'> s \ ' o s''s ér dekell k ré érc z előrl gzolványok D ' dn Járómívck ü SÍ bndo K» henek A honvédség, c^endörs^ **s z H l. f u r n s á náblá. el A árómflvek. v nm s ö e!^é c hderő fárórnfvcí, lé&(olm szerve /elle Ms/'ol járómüvek, közmüvek se gélykoc íj, l m. k r. pos szállíó gép müvej é segélykocsj, /.!-s»» lég r- r<» rorlh soroll prele] ek k<»' > 3 u jfás e r z j rügy mn szl r ár A l kjelöl árórűve, szű lós es seh >sok.. m!. hó Sí * n \ v».«' K u d á! \ f l h. n" kéese chjj?. Al f S! > s < nl h s jél e járó lf A slsorol u* k e \» 4 m rdó l közr o 0 ő mc'4kí!önböze!ő [elzés e u k r'rv nvfló k] l ker elorés* k» \ «l\ kár.ék ulj pnc resz>e í z é ü'el 'e. \ ' k '! és pn e \ c rcr MPh e r». \lv érn «e, vgv lezár lerf >k k 'ko'.'. *. \. 'v o f m léen mo A ál 9e*enkf H f áro7om meg Lég» n\"omán e^lénő ngvohb veké le kom árn mnd kárelháríás v \ es n -vé ovább v < ése z megkíván z mek \e l * vn s r Sksé mrm hározom req \ re ém ks á'» mejrof^áll - ùf \\ vy fel nem nobben de bosszúké.m' nek T\r oh bombák vészé'vezelé? körzeében lévő énfvek lkónk k looá h r öl s^ük éj eseén dz do 'k lumn r < e^em Fel ne*n robvffy esjk rés/len robbn! honv % vgy n..> fegyverekhez f ínyúv- rbl P O R T KFC Tbány SC vegyes 42 (22) >j)aáu*n> rénpr *rn'»xul *ljüjl> «u dőjáré Csong holó sz^l rág embwe uxcí n^n y «ben sporodo. Ráckerbe gyekvők szám Hj, EKMUUD volk kváncss ^ KF( sc'í yáékár no meg z éj jéékosr 70( néző elől í«í> állk d.* lák Peő Dorozsm Lxhoj \.<^^ (ZJ3S) Plás Olle, féséros Rákos, l<0s Fónxl, Cjoí K uruez b <<\* redves pábn 7 er» >s/ luh- j->lr>* k - «\ mérkazé ermé&zelesen sok ekn Üben mgán vsele dényelej formál \ lb llcelés *s összjáék bnj uég ^ok kívánnvló hgyo mg uáü, e jéékook B^ys^erfl erőnlée mmen pó- T«* \ r űzőknek.*/ vol rcc^ggyfxzojésk. YHMS é/.»'vhes Qffv-kél f)* 'r^/^s uán smé - vly lesz, ső álén még jphb s ím * védekezésben ngyobb eáz á koer* ée rendszer \ gólpk sorrendje Doln HSC BLuncL, [.unos, Székelj 'ks< líészáros Lnoe \ győz «sp legjobb része esár- >4ü belső hárms vol. Lnos, x/. új ceu-?e rövdesen gen hsználhó gj les# ennsk sornk v edezesorbn jó mozsár f >ukl sok hb váll >H fel,.» közvelen. klekmben mndhárom Jáékos.soL* b* oonyllnkod»í Peőnél ngyon meglászo )".o néhíh) edzés khgyo \ bány vegyes csp öleesen já> /.wk «.(.v.>t/k»'.-lnv pup^s kcój meglepeés kele F^gyénleg kpus, phbedezel é blszélső emelkede k. Horváh Vnl kfogáslnul vezee nérk zés A Dorog AC már keményebb dó lesz v-n*? frdeklődésfefl > JHA Ku» KFC Dorog AC bráságom érkőzéb. chrur J l \ Kr* vsárnp Mkere uán Eoku ódó érdeklődéssel eknünk» soron bő vekező bráságos mérkőzésre, melyen l>ofof \ lesz llák ellenfele A DAC v MB peskörnyék csoporjánk leverő ebb együese f z ősz bjnokságo fölé nyesen nyerve legkomolybb jelölje v.fs/ b rokságnk s \ rokonsenves e kee-fehä g írd áh rul s Lsnn reó v Ìrom s^orkolók elől hszen három. wel / k- \\»kr. %') vendébe rá krrf pályánk f kkor b 5*ok keserv T-» r>kofoj KFC l»^ cnek \ lehérek ehe edzése nem skerül mn hogyn /í «y eddg lelkesedésből várn lehee A hdegre fordul dö. különösen «TSC elle mérkőzés l ígys szél m löhb [áékos Doeghül Ss g kényelenek volk khgyu z edzés! vsárnpr zonbn mndnnyn rendbe jönnek, ehá DAC elle már megn 'gyü k>/ eljes csp Peő, Dorns l hol Zj «Plás, Ollé. fészü >s.! k ( nos Pónod, Kuruez. feknleel -J. hog} end&jeknek á? ó ^ vonl vssz kell uzmok. mérko/ ' ' à k kezdődk A ncceí es fm lonsz jálogo Komárombn? \ KV et»nímelnocly4ek hlm^ vsz mus február \ KP kornszkoszály z ílmnll évben rum ízben s behzonyo, hogj ml uesrvel mélón állh főváros ornv*'.-ueek mellé \ márcus díszorn, V kerüle levenék nyár vendégszerep lés eovemb r 74 V'mzAéré& vánd országos ver 505 m d n. sokáj. M [M- mrd nézőknek Mos smé olyn lendezéssél der ez. kosz-* \» ngyközönség elé lépn, neh m«^ z eddgéke s felül fogj múln \ néme ornászváogoh mán s. Bm v ìogeo e pál C - A KFC vezeldsác ké - J elks n rs rom) uronnu bejelenen. mé es r ü öge ronc^okboz,,o!< lkrészehez rs zokk k.» os lru\.k!«./. hozzányd vágj zokl elvnn szgorún los. \ U 'JT.U á-ok nyomr (ellépő kreseek v m evén féyké ezn csk nnk SXB űd. knek rr honvéuym mnsy mumból engedeve vn. Hon Jégvédelm készülség dején vl*- > " csoporb rozó éprénj lé y. ^ es ok és h veese város!.h.m-,, csk Jkkor -ávorrk el h-, > k sz> me y hel\-e'e ésé elvál ul H z e'ensé^es légevékenysé szüksé- - > enné, rendéelen feíhlmzsl kpn rr. hegy légámdás nvomán ^zöveséű méányoln krj komrom ornászok elkes h^ekeeél ós műden vló szndség / - y ' 4 elege s les/» kvánsá guknäk \ nén Leken kívül Bud pesc ornászok (n ssnk hozzánk híes Lsón^» m rse el.ueg, ögy..'o!.. \ <Jeb- órás ko? m«- s/v koák wm C u ó g u m körseképvkseles ágsbb, n vásár hu dékgum, u és örö em ezeké grmo fon ( l é k e M o «TWeeS89. (Tszplo) Tek^JJ Sombe, vsárnp és héfő {eèf 9 és u^e pereg ngy érd-k o flmgyárás remek, J L Z.á\«- ^ olse lhnje.. CARMKLX. Ef) N/e[j fl leápj rgkw- ^ Erede felvéelek Sz lu szg< ropben Jávor Pál ès Dors ) * éromüst * l. bl.'mo ^ ù hírdó Kedd, zerd - 6 és?-én kerül esüöríl rum ] BOY HZ KB ELM ES N u Hprngrs, hpgl os békébe]. íu ^ éne ^y fr Színésznőről \\, T u' Főszerepben Wnne M rk Breuer Lo«Lng, W Fsche KS^Ò műsor lej^frssí»l)l 22S s/! \ v-j lrdó Pénekől keddg lóré &fmed gy< Eebguá* s-ól váloz KEBEK FEKKO les «műsoron, Megejöen ddszer ^ gyr sorskérdés, ^j zglms regény, k réében Főszerepben bg s.\, \. ] í U Pál, lerkv Ll, C soros Gyul, Benkő Mhály, Lehoy és Tompj Pul műsor A cígójbb 04 s/ \J. ^oshrdó ( T u r u l F l m s z n h á z ) KemAom, Kun Mklós u.!. TeM sz, 4 Február 246. szomeól febn -H héfőg bezárólg, héköznp \.,\"- órkor, szombon fél l fél 6 fél őr kor, sárnp fél 2. fél. í s 8! órkor. Szombon fél és p Ö ór elődás olcsó helyárrl \ - ^édesebb msfyr flmje XKMl.u H LOM öszereplők S5eleczk> Z, l Dyk Mé. Lbár Kálmán, Vsz Hrí, Cs«>rfof Ryl. Mklán Z Hírdó Febrnár 5-^ nem runk elődéh J'rhflár \s\. 7? és V, h.7., qg öl p pek mn&árom npon fél v éj fél ór kezdeel M 8 \ EK EK EK. A flság és szív ddlmskodk l ben ' rnvos és s/.e?!<.-.-.< ln-'-.v/br zc. / Kühmon Pőszcr^lS. e edlj KShe lí cl H mele k ssen. Frz \V. M keresek megvéelre. Ajánlok Köjegy ző, Nyékvárkoy v ímre k em. K R l D S T É S E K CÜnozá^ válll jóállássl dr. vwyésznérnök Győr - lel e on 2 ' der\^ «H>«é ^zívlso.ono ràdo és vllmosság szoküzlc án kfáy-u. (ííádor-u.j Tel 44. kér ^ vrc-csere-»uío c Uuf - hpl* T lclj u.c.o krok megelőzése és elháríás erdekélnm deg'enesen egyéb, mozgás szbdságol korláozó nézkedéseké s éjebe lépessék. Mnd ok, kk - elsorol rcndelkexésekel megszegk, mennyben ese'ekményuk súlyosbb büneő rendelkezés küönősen z m!.. < m frabm fogll rendelkezés l esk, khágás kövenek mely kdjágás 5 npg erjedheő elzárássl kell bünen flè "..... Kon, írom 944 év nuár hő ll--r. ' város égvédelm rncsnok. KOMÁROM LAPOK kereszény polk help Megjelenk mnden szombon. Feíeos szerkesz KÄLLAV ENDRE D Szerkesző. BARANYÁT JÓZ8E Ányos A. A kdásér fel NKHÉZ FBB. rkedsóéf é«kdóhvl Síen lrán krály, - Tekoo m Elöfzeéö díj egész fcwe íóíé\te 7, neg>edévre 3.50 P. >Un< nyomd- és könvvk^ló!*zövek* KnArom, Sz. sván krály-ó 33. Téf** m Felelő vezer> Melescf Kllnu m )\A\» w áro W LXV S s év lenduleüel ló víy hí pros fjú ndálokn dák m rrlék. Gű \ presüké sä«mn llberálzmu Csupán zl f... r ese séréle ó s ál s, rfásn. A/ örí» lföld ks v fs keresk * klse'ej^zlé romboló szí veke. Ks ( Sdrozoll ír lyck megj konvró kor író, szl kdó egé lársságb ezésre kej Szép Ernő, Andor, Ko ló és lárs 'l örvény á' rívok, ék <*s Sjóék.» Hlá\ p Érlhelő ^ dás. Merl n gvr enb?n MÍ ermesz nekk \ nelbgoság. («ábor And kommunsu úrá, ók \ hírd-fó, lk k ü röld ml mgv lek mg v ì séfével Be Nekk l kuhúrfőénv meg> z n Ám e p )( l ej, menn nnk ks S ezl z v\ odálíln fjúság vh melye \ egyesü!em \ rele kelle mlyen olv kezébe. H rlékcs, míj fleo, nnál rlmár, ln meo könyvek j nehéz elf Z j!sí^ k Felelőssége W Bemben, oeág ár Bem szel szellem rerd n í szvunk 5 'nk vvl, frol s/ó! KolUbb éber Uvr szellem

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben