K i n e v e z t é k az új alispánt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i n e v e z t é k az új alispánt"

Átírás

1 -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b " «szén pb fu» r "ls «í hírdó, xns z nház j -.. í>>. v 7> 4-7^ ífból lebruár 9% / p npoko F \ fbfeum sz- -»szerepkk one}. Ferdnnd fse Verner Kérjük elődások ú kezd» - ^zerdáó szombg lesebb ngsr r. Szeeczk) /ÍL. K ílm n és )-fjk szí nunkáí kp! Tszíííás es rámázás! rnc-u!c 2 sz. D E T É S E K 2 sz, r sbn á* 9 * ke rem \!r U»y<** Kf Él LAPOK jük help. len szombon. berkesző ENDRE V'. )ÚZSK» DÍsér íell! -RKvC,,l.'.} ÍN..»l Kf^íff,., >. Teleon P egész évre 4' jredévre 3.50 P krályá j /./VY. évfolym. 7. szám 944. február 2. J í*'" r m.? *r n, e «y«í KERESZTÉNY POLTKA HETLAP Közjólé és Gzdsás Szövekee. Vármegye DloíkenUe, vrmegye l nzouószöteség 8 Vrmegye Állenyésző Egyesüle hvlos lpj Alpío TUBA JÁNOS f 9 Megjelenk szombonkén Árd 30 fllér. A demokrácáról g Blébbl dőben flnd sűrűbbe* k */.ó. knlöosen r/ok részéről K n e v e z é k z új lspán 4kk vél m!oségolur eneb kbszá mgk vár és ézérl m 9\ \ )/ souln elérkezebcl, > A?/ dol. Mnd Bfrbbe léru,»k vssz demokne rán v- A város kér 3. számú poshvl felállíásá ÉPyk >zá8ho zok s, kk dum rég lberlzmus vsszérésül» ^u'l r>ül gvmgéhbek kzsákmuv dásák újból leheőségé emelk. Mndezekben m^gnyk / *- M l y e n s z k o m m u n z m u s? mk&n zonb ol Mb, hogy den rácáról csk állánosság M. kk (sen mgsbb rendelése merj uk serbesző ö kommunzmus ' semm, A lln népe először rémúldd- n s lpedg nncs, jflgj sem ) J?» szólnk nélkül, hogj megfelolnéb közeleblwöl Bolyán r u.m éss/xx»ruhúskor melyk fj csseb pardc ómb kényszerűun M''v>,.ss.n ckv mcsslnì /( ő ük, zán csk bossznkodó^ rfemokr ránnk /, melye B m n'l.j!.r»u*. ülünk íé u»l'-. áéljük k(vd. muk^ M-JU már oe^el rjuk g r nép lelkéhez, 8&doMEodísá* r/í. négyhónpos kommuns r Gyonoek volm kkor, (5 Szegre!ék s dolgo vol bzlmk boü élelformjához l?f(lk - má, mel} rnon orss^on végu ws. <k' c.nkc vssz udok em'ék. nud Hálunk Flubn jukbo2 s jfol megbocsáo nekk kés»h>. mkor vsszérek munk bbnk, legközfekvöbbnek wb- seper. Bünee bennünkel z Ub Mer néíkül, h így dec ról m árél vé!eményl borrl mndnyjunk. \ felvdéke..» zeroese, umm^ gépé%z } nég bűnenkér, de nem egyfcfn» három6ée kommuns vol \/. egyk k szkszcn^eze gépésznek nem flu.'>' \o l lklm reselkedn, mer ágj r*>h -U cnk, n? ( ludm csel lonnj, erdély nomáo Lg.,h kröl fogv* suog»u Eàlu űn szemok '!». bogy m sejg fcepz l) j) lfmukráeá, ornl el \u' dé v lékel jn foszláv kmefc.» >. legves - dflmesebb V udjuk, m e vee. udunk képzeln jé dlkl úrá m. LeLséuv<*'- < megmrd mrokny máskfj ény unmg cséédék MegálH m mgyrunk egy d / / bn mndg \u enb r s/ágr pedg elk&lde Ku Bélá s 7 lìol òss s Földhőzr v \>\ A/ elődásbn^ né^ddcí lekn íí 4í^'v z eszmél megl s gfl k. árs Mr«4 szn c. szeren sée lyek \ «l.k. kkhez ru.g \., - [él s >. ze sem e \ powr, mn dszcrr n Í z ^mébe bégben, pj^ os - u>?gy kl í*s ' '( r.u! sem rgd.^v lpluyj l Öjbá lríss2 uulll. mjd k> \ m hb, bnem z ember kb n, o K penencá, mer nár fcek3 V. s >k Lber leek k ^mmuníák. rv- ég bo /álc ükk m. íosíjk. Jé k / k- Sgb udunk vo m khln A * nnrl / új rulszerb] orsuk jobbr Hászen f «u hoío nem m j í U«d mokrárf n m %.Í.-N/'JLÍ konmunzmn ró g CSJ k l'urdù us, wfg egypár oìd föld m g denül vol lyen árln lefolyású.< lk!lr s. r s-/k/ kb ^ r.lásíh>, m r ok el «ék?bö s «T, rg$/lá á árák. \f rvr > gon mgyr kommunzmus. Volk xelyek \»k z mb rísé^r. ez ínk mgunknk ném képel ^fv-k. bog z -./n. e emere hol megölék plébán ns í köz - b 5 hunyunk 'íö rn^un u! jdonnk, (kárcsk Pyer ínég &...k k r /'"fcg&nfgsbszábó! el sz b «demokráe'ák dcsémár némlkép meg s je- rlán á mgok k $ b- váx^hn ím kenelenebbtok sor \ r. w>,bn felkérhe bémnk v k- l> j ìrrd - o\e>dek enormdlmároknk, \ re d 'mpkrswá, mel} nás ogyr be vénknk > mnán e» \ h.»rm k Ej m m. 4.. jp emléke /onk rn \ r í» - vobn N- Sseer'n e-ekr! fk \<' ÉreklŐdk ely eszű, f '\ ^H'cíokö! megz ^ehb]»km bg) f ol mg án, 5 rsd!»m sééu élő, se sző ^? e hrd mlék. ^/ n)k >!r. ( eökrö.. ewwém B UN er - 4e! lem rpz< s fhb demokrácár z ngó meszeé M DCB3 mrdhlol dü^ r Lb'. evődö öss/.<v Erjedelen è& dcm krácíájár * és > klr/nsunkbö» po ' k smtl. S r (^^. b0rek '.^' m^nyàjn. Mnrk Sok vér, szörnyűség és rombolás- - \Hnokér gondlok. bek R m cuel í ek. rüb á mmekrk' es? >- JH H ìlszó, kommunzmus gz k érője s eràr ozl Sle mnden jóérzésű ember, k! n kr hí melye ér mm* he!' * n L. UW/.vu lév s n legngybb á> m d»e croszlrys első év^e $ n k rnk, Fr nc ^. k vérrel és szörnyűséggel járk mvel nem v A\ un mokráe és mvel ennek! 2 j & íl nl '< wk foffl m bí n n í swyed í ül l n r. kereszfán ^dáláok fcere «<» S lünl u^vh!lí mer (emokráeáj Ó r me. * * ' \?. \u s«ok porondján, mer h - emb T éréké, ó f n. épes megbrkoz egy ek n egj H enlő égé,» s 6 *. Lel s km ' K mer lefokoz M&* nem lék mondn z ölödk [>rncsc^ m. T) erejé ölj! Hí onbo puszíj, blomr ő ember z emlőér, erl ERKÍS o^r' krádák ngy bráj." '7 rozk. gyns énye ében ' s elsmer, hogy v«/ gdon d *m>kru^ s <f'? Az demokràc, mely fesé^lol *! ^ m v ejyeor' vhrcró] vn szó kommunzmus sf frnc d'/mkelv xemek eredendő bü- bollnd c*pokl lol legsíőképességé lyen d íkráclá- * eu brco, csk s»kkl ko^yellen^b- m g véd?lflére frud, kelg és n-ül nd etópü crò je- n, vgys z vlósíj meg, m r d-!. Tehá elfejs, hogy demokr cánok n megmrdl ero! hjór ud é-y erkölcsnek, m?ly hfzzájár^d l s hrde rco, nrgyobb puszls» Klràb. m'g bél, mely cgesűfolá u k r sz!u», sokkl véresebben, mn zok. vele szülee hím \ * menen? Hé z egészséges «oofcrc, mely mndg n s ìk * z síverm^k' k m'n. en s lehe kézlegynéssel n U Szellá] n Oez Jk Nfem ré do!og á kommunád Rosz vol szerne fráír le, derl lefokoz vérén. msok felàldozsàn me Sznvj be szí'sák nevelésr predre ém fe*ee. Pofoml, >/u llenálló crejél > n n l - mg éleél? Egész» ges dcm k- mely kszolg llj elsőnek rlvérzel köveség sé Lengy lomg nézn, b r<-den'>kr > szr n\., me \ elé cl ^ s le^ «esn egy űm dássa ród z. mely knd, vszrnn j / ng'f és és/! n - H. frlkl v és févd l Ml - -g. resebb dkúrák ly n ée sem ud ve megbrkózn, '^rmn s '' ménykednek V n bejed demokrác, 3» mer ez n - k uszl z enróp ù cvlzdéml A u. l% / n nem kér&k? uí> nénel ámdás- Erkdcs erej demokràc z. Efvébkénl / Uyen demokr c-mádók!> Hlár fusson eszunkle. h szembenézünk vele.csk együgyűek. Egyedül móds&ere védé- BU \\ skolàk, kórhàzk. m\lomob, mìkncsekel rombo] >z- Uljunk f n'?* ü eífy MÓr.!»- ml Kálj Mklós mnszer nemze érzés és ' c'ás gom szonyokl, gyermekekcl ó blnr Heród?s modjn Slool kk l nel LÖ 6 szolgál ud vele ered 'luk cl, hn'y Frncország elc llóképességél demokrác \vn\ om gzolásál vlóság { «k felsőházbn mondo kodé$ nemze íeözö^ gének mndé lékbàbukkl or z àrln k menyesen megkülden. Bf pedg n^m «flle plpuhulság &re m ú ^ bdeg megláásáv nnk, hogy éleérel Kdven v l dcmnkr c endszer, bnem b. ( m 7/ 7 dó í,!'. «ág «. D nrhol mer EÓnok, M >U.v rcpùlòkel kl<l / europ! m MJ demokráe pusz lénye külpolká kérdésekel s í élen h?z- szüne z o^zlályküönb^ége, elún v. melj g dgon pénzell nég r íldozl /'//. őnfeláld zás, m rn ff k merk B 8 fő * «okré b menee n í eddg.«'- sérc v N n nyugl dn kr. - ország gzán krnáííój de- fmzz mgyr mgyríóg Mn lékk és mfkncsek megsemmsléonságg megold. Hszen Fnn e wrlódá felüle le. köz f b! 'égőn (. mdàljunk es k resr k>l er mkfc'hk Jéség luno kedvezd folcr jz kvésùk k bl állm >k > ás bzony-b- v sunk. s vészelj eseé hrers mokrác'áj k llyenekneu k.! AA den BMgyr elé odá Hj nnzol h! %} N.üj' hrcm «n<'<k Oükrehenhe vezeek. >> 5»' M menee meg z l«l^ lelje /UV sorsuk nem rgyelendő«szóíl rögér, zérl rouvrl. m ee meg gl A emokré-. T p V r 4 l -l.! m!

2 >. k u 2. oldl 2 onv'n. léd. m mdk m.gyvoké í4 /er év ó, mó rp r $zécmzo k mgyr örsek közö, hogy forák és nrzy'l még dők r '/. Bí / egy, e mgyr h/. ez kő & mmlnvájunk számár, d m<» éln PS érd m '^fh Tmljuk meg eíl z gjsáío «blu egysz*rf népéől. \ N9fd népe udj, logy érdemes éln, vèvj k.vn megfrh mgyr fflklér. Ejpé nm (él/j&jc m /'//// gz né pe! r<'rr föíöf. \ íll ffcszcfe járás bráunk udj már, m kommunzmus, pedg kkor még e>k 5 r\-s voü. mkor wr megnul Bs ^gynúgv udj A öbb s mnd, / s. nem éle á, m T káll > > >r- B rnk és gzságlnságok mléke nemzedékről n medékre áöröklődk. \ jy \lá* vérnúk zvf, \m 7// < zmének /> frffl v H má vrw L\ n puszul <,r. m keresz énységn k még 2000 é\ Penállás uán > vérnúk kell fronl ferrdásáér. A mnq\r nomz vérnúk e/v áulov ezer eszendeje l s ezuán -» essne R, kk szveden őnöxk vérükkel o/ földe, hogy kövekező ezerévre ís elköelezzék mgyr nemzel örökéül. Azonnl e l d ó jogfolyonos kocsm, vegyeskeresksáés és rfk. Az Összes berendezés mellékhelységekkel és udvrrl ^ Qfyü áveheő. ( ím kdóhvlbn Mér kell ácsorogn Komárombn z élelmszerjegyek m? \ M','\ r lel Párj komáflo Kürvepeének válszn nví ülésén smé s/é>b kerül, bog z mszerk-\ek koszásánál npokg kell esőben, hóbn, srflbeo, vhrbn ácsorogn \z Qlésen jelenlevő <lr H el es y Oó város ljegyző lnj olszábn smeree z érem másk ol és hngsúlyozál hogy \.!<)> mnden elköve* bog '-Vnfh/ríj y 'K koszás >ín.ín bonyolódjék r\ ' ennek legngyobb dálj» közönség * w P QÖdé^e. Mndenk be fn oszv, hogy mkor ker rí sor, z lső npokon lc }ŐB néh íny érdeklődő, ofeá npokon* zán k lm»m.n pg ül 8e^ \ város pedg ögj oszj be d >lgo, hogj h mndenk ponosn megjelennék, jászv meg lehene oldn. kénlés \ közönségnek z kfváns^, hog posán kézbesísék legyeke ppfrnívv. kvheelen, mer mnden lklomkor hrmncezer boríékr ^^» T^^, szbk- - z é ngynnny ávéel elsmervényre. Enny ppf pedg nem lehel be*z T /n. Mos úgy gyekszk város kőnnvíen dolgon, hgy külváros részeke (lené, Kopnánmonosor, Kbáful külön fogják kezeln Od kszáll egy-kél szvselő és o oszják k jegveke, m kőzpor 0 nnnk.' h/on\ ár m^könn íü. Szerény %'éleményünk sz rnl /ok...kk ndokollnul kűzö dőről lekésnek, csk koszás végén kpjnk jegye VkkOf mnder.k u\-kr/nj-k ponos lom E l d ó h á z Komárombn, Gzd-uc 48 szám l ház, rgy gzdság elekkel szbd kézből eldó - érdeklődn lehe Gzd uc 4S szám Az Üj Nemzedék eleven kereszény rporlp, 25 éve fennálló Közpon Sjóválll déluán nplpj, kereszény rányz előhrcos. Fsessen rá elő. kümarolfl LAPOK 944 február 2 H h d á r v n e v e l e é s é v á l l l v á r m e g y e Komárom várregye ksgyülésének és kbzlgzgoás bzollság^nk ülése Komárom * Lrregy* örvényhóság bzoságánk ksgyfllésc és kó/g /g s bzoság február 8-án ro k\ rendes ülésé líármegyc székházábn véz \?gv Nándor főspán elnöklésével Ksgyűl è * \ ksgyűlés ölése délelő o órkor kezdődö KÖügyŰlés élé róé kérdések előkészíésével. Ezek során "ksgyflés jvsolj közgyűlésnek, hog) Usócsllókőz] és Cslzköz Ármenc- >í(' ársságnk örvényhóság n levő híd j örvén) hóság kezelésbe vegy á olykén, hogy / eseleges áépíés kölségek ovábbr s Társulo erhelk \ ksgyűlés elkészíee és elfogdásr jánlj közgyűlésnek z üdülőhelyekről»>/óy» s l-á'\rendelee [Íven üdülőhely vármegyében csupán keő vn? T és Dunlmás. A szbályrendele meghározz z üdülőelepek g g sánk módj s e célból üdülőhely bzoságok meglkíásá írj elő. Megállpíj z üdülőelepek ügyrendjé, z üdülés díjk kveésének és beszedésé nek módjá, végül előírj nylvánrás r djé A vármegye közgyűlése már korábbn lőkészíee község szvselők és rod lklmzok s '^ dságdejéről szóló szbályrendelee s ez felkülde belügymnszerhez, A mnszer szbályrendelee ném mód síáss jóváhgy, m ksgyűlés udomásulvéelre jánl közgyűlésnek vvl, hog) z lépesse s élebe. Ugyncsk < ^\ korább közgyűlés ej hároz, hog> vármegye szvselő Közgzgás lksoe fe!<?pféséh«k befejézééc oéljàból», > kolcfn veéz fr. A hroro, vmnl kòlcrònvèel felééle belùgy kormény jévàhgy? fey kól< sòn mosl mr felvehed volnà. Mnhogy zonbu & gépésze j - szen lések beszerzése ùjobb nekézségekb ukozk, u kólcsdn / vécére ll sz szskség, mer èò à hozol épule ovbbfolyésà lósznulez e kel hlszfnì hebon uln ddkrc. Dr Geébel Kàroly fószolgbrómegkvdn szolgàl dd 943 jvus -ével elére és gj elólépeése 'drkrs. Ajànlj epélfogv ksgyùlés, fengy kòzg} fbh s dr. Geóbel Kàrolyl V. /eés os/!\l> lépesse eló. A bcìg ymnszer éresee vrmegyé, hc^y nem enne ésèrevéeh z ellen, h v&rmegy hdàrvàk nevelésé r.ln, n^gàr A ksg yùlés jv >oj. kò c l suvk, hogy /. x hdón neveleés kflsége védllj mgre fejcnkm és r.vo- kn l'2() f> kòlséggel, n rv nkn ósszesm 8040 P4 esz k. \ hdàrvàk leheóle Komàrom vàrn»- g yo-k Lég yenek és [rs nkn jelòlesm nek k A/ ( hrszàgos ECòzegészséggyì nése! komàrom àllomàs részére ksgylés 500 P év segély àllpol meg. Kmónd o\àbbà, n<>-> egy \nìgye djnok ls kezeló àllàssd >/cr\cv Ezuàn./, egyes kòzségelról jóyàhgyàs * jljàból felfe r^szel hàrozok vzsgàlf fel! ksgyùlés, bzoság. lspán jvslo esz c főspán' nk % mn közelláás korm*?ybz o&~ n/, hogy z összes szvselő beszerzés csoporok egy szervezebe hozzák össze, m z elláás és beszerzés n gybn megkönnyí. Texlnemüek ekneében jvulás lem mukozz '. Ordódy sván bzoság g pnszkodk n. hogy, Komárom-Sz^cesíehérvár köz vsú forglomból múl év nyrán ej \ vonpár khgyk, máll közlekedés ngyon mcgnchc/cd", mer megmrd k<' vonpár k/ül / egyk reggel 5 órkor, másk < se 7 órkor ndul Komáromból. K<'r, Aszlosok fgyelmébe A közg s bzoság Ölése délelő írjon á közgzgás bzoság fél órkor kezdődö z lspán jelenés előerjeszésével, Eszern z el u^szünee déluán vonpár ál MÁV üzlegzgóságához, hogy múl hónp fon sl b Jeménye közé lísák \'ssz. rozk népfőskol felvás, Többek hozzászólás uán bzoság melyről lpunk leguóbb számábn már beszámolunk Dr, Thly Dezső kmond, hogy jvsl érelmében szolgbíró l Nelügymnszer ógyu megkeres MÁV üzlegzgóságo. főszolgbíróvá neveze k. - Tüzese <» A/ lspán jek nrx'- bzoság egyhngúlg elfogd. vol. vármegyében. A kár csk részben érül meg bzosíás révén, A közélelezés erüleén nehézség nem merül Fel, Dr, )(>cz Nándor árvszék elnök / árvszék ügymeneéről, dr. Hegedűs Károly pénzügygzgó pedg z dókve A vármegyében khízol dsznók 500/0-ál közélelmezés nn^/( 4 rh 4 k jánloák ések megnduláról és / dóbehjások.. k zsír d helyee. A vármegye eredményéről fr jelenés, mjd néhány szvsel fk <' - lklmz< k v^/w/ dóörlés - hozo jvslb, m bzoság el s rendel. csoporj 64ggl működk, üzelővel ós /sírrl Ugok el vnnk láv, ső )!-. Hdvéghy János helyees. főorvos jelenése szern vármegye köz vármegj'e más eszerzés csoporoknk s udo jun belőle, egészségügy állpoábn jvulás és/lclbeő, nn ferőző beegsége szám ö mull hv állpohoz képes jelenékenye csökken. A szüleések szám vármegyében múl hónpbn 6 voh. hlálozásoké pedg 39, így ermészees szporul 237. A csecsemőhlndóság rányszám 7 0. Legksebb csecsemőhlndóság somorj járásbn /0.legngyobb ges/es járásbn lmreh Géz kr. ügyészség elnök beszámolój Szern íogház K'ls/ám (Sor emelkede^ sok cgányfogoly, A/ egészség állpo fogházbn kedvező, / élelmezés megfelelő. Fegyelm eljárás erv vol. K E M P O " á s v á n y hdegenyy MndMfélc fá, pdpros, üvege cs porcellán ökéleesen rgsz Olcsóbb mn z enyv, mézg vgy kzen! Forglomb hozz fj. F Ü S S Y K Á L M Á N ngykereskedő, Komárom, Bross-uc 6. D Hofoner László k. o. fl jelenee, hogy közok r 3 / \. öbb skolájáb) Szűmelí ücöhánx. részben \ -í ó ám nhl. Megndulk / előkészíő UJ z Alrnásfü/on szerrvefcndő r skol frlállíás ügyéb-on. ^rd ^ hároz zonbn még nm E Dr. Deme Sándor nűs/kí fő u dr. Bjor László. főálorvos / kösdy Tál g/d-g cugv- r r másu smerejük A bzoság jéícn'étke -Mdom-Uul vee' Mívjcl /. lb/(>ságok, r!v vegyleg sz fes, ruhák K O M Á Z C?ídor-uc 3. ^cuok síon Z92. Alpíó!! MOS. s k o l á j Szülők skoláj nevelők nkdym címen Nííproüveüés Bzoság Jók Közművelődés Egyesüleel krölve <zöszszes u \ elők számár!.u!o\ mo r» des Komárombn felyó hó U-ö! 20-g \ nlolym elődój Bodnár László ^rszágòs hírű pedgóg ró wz, m? nfolym elnöklésére (serny.ló/sef lcáygmnázum gz^ől körék fel. Az érdekes nfolymr rendezőség összes s/dfké és nevelőkel elvárj. KdjlonképpesQ névelő bíeveó,\z édesp, z édesny, felnő U-s\ ér.» lelkész, nár, -! l-níló. /. orvos, lvfőnök, j\ ángzííó. kereskedő, à pros noncávl szemben, lá/svsz-ny l! lm/ol jáv szemben, mnden mmk 6 és munkvezeő és mérnök munkásokkl szemben és állábn mnden fclees lárendeljevel szemben ehá árgykör mndenk Érdekel és lán v>hvn vol nnyr szükséges!>r<zéln nc- \<!és problémáról, mn éppen npjnkbn. A nfolym! é. héfőn kezdődks> S5 >mbg r, nponkén 2 ór munkdővel. A részvéel díj z egész nfolym pengő. Pedgóf^sok nfolymdfj nem [zenek. A célszerű fűés leheőség megoldás \ ége nfolym vánnegveház npermében lesz. Komd-Oín vfrcs S 0 Z - E S KÁDFÜRDŐ NYTVA kádfürdőwe^d kvéelétel mnden np. A g"zfurhó n'"k rés/ére héfőn 2-9 6rá^. penu-k«r, 2 zórág. K«*rf k részére csüörököb2 9 órá?, s/o - bon S ír óráp, Tsrnp 7--5 órág Mnkásfüró szombob >r W 6éf. slás é» rfunásoknk s/ppkols. Szves láogás kér TÓTH MÁRTON. (%4) f-n^hérló. Országos Kongresszus rónk dohánybeváló munkások Budpesen \ Mgyr Dolgözék Országos Hv ásszervezee dén hrmdszor hívj öszs* dohán)jövedék lkm/ok országos kongresszusr, hpgy ze^ munkásság sérelme, kívánság és z elér eredményeke smeressék. ^os február 27-én, nsrnp délelő dókán-vár munkásokól külön válás* rják meg dohánybeváló lklmzok érekezleé. A kongresszus szmhelyr BudpesW Munkácsy Mhály-uc 25. szám hvás-/nveze munkásohon, hov meghívák M. Kr. Dohányjövedék Közpon gzgóságá s, mrlynrk lá\los képvselő vly, 943-bn már sc* mélyrsm m<^jelenek. Az ors/á o ío.g' MSS/US nylvános jellegű, zon U den Beváló Hvl Sclmzo < P vl " srh'hek mguk, h előzee l (' r (hklódnek és jek'nkeznek H\. veze Országos Tkárságánál (BuéKp* \ Kálmán-uc 0.) p^ úján lü ebr 3. Komárom 's bzos \.. kezdeel vé N 7 eü) \ polgárn'- ulékeze ÍUUÚX melyen \á- r helyee sf Sjcgyző ké»\ l \ áros n<'\ él UÍ élőh A város kö ol észlel yüm kv'sv- lele del üzems/ma líok A s vás nyer, k \ város rá ers^kíjvúr. mrlék ' h \ kőzellál s r á/ c»!- \ nuk Ü( k5z< megkezdődk lé»000 ürm mrk, mélj koszásr ker hány lo U Mnhog)../j g oíl* pár. mely Koj jo perckor n< dí \ ányoz / jon fel x ke > > edelrm nezíerhe. h muán besz A bzoság. á ozol \z u p - u v. elő r \ \ H o g y Már í kor - K< e. V e 5. '/ lìn- \ e krmes BÉLY Budpes, V Kérje leguj! É

3 '.V -.r.-_. «*.. 'r-!- -, >.\ r 2 KOMAROM LAPOK A város kér old 3. számú poshvl felállíásá A város közgczglás bzoság ülése T k r é k o s h á z s s z o n y, h US H.ñu n hj sz. kr. várs közgz- k..>zí jö\ó>en rcmélbed Ewd kp*. ehruár s-án déluán 5 csolosn leel *ro hv rendes flé-...»., gármeser hv jelenésében m 22. honv< gyl.g./red 24-én megro ezredünnep ről,. sáros á' P"lgármes- (. / sf - k sehc s nő -'\e én el komorul / ezredemlékláásábn válozás nem lelheő A szkoszásnál vol se lelem, mer mlmok z elrc- - m k '-< 'mese szánsz ükségle bzo- *» *. K szs knnos ben 9 vgy lenne nmk u környékén reg posepül c cs hek -, l beszünee 3. számú poshvl 'er >kívám. Kzen környéken oly ngy k«>-- és mgánforglom, hogy posfók elállíás mndenkép lokol ndíván) ZZB en dr C ukás sván ehá. n«e rán áro közgzgás bzoság sopron póso^/^ósáehoz. A '»/ r.-á. _ '.vár \Z\» Végül felenee polgármeser, bog) sorn- és vízmű ü^me zvrln.oh. Tü/ose 4 vol. Ezuán z egyes elődók erjeszeék elő jelenéseke mreh Géz ügyészség elnök jelenése s részér Hu bors z során előd, hogy f korúk ér M sjö él m. n &Z* k ígv hüvelyesekben p~ udvrokon még évdg szemem 9' ujá ' / 'ány észlel ő. s& előfordul, hogy olvjlás szer 2^?oc meg od y* zn mány, melynek célj író VŰ su s - mélyzee kuáp rrl fog d 4 á. A íoldr A k «gy rnnszbn 6 déluán 4 ór M -rvárr.. közgzgás bzoság em és közek dé^ügy mr gy z vono lg ál!sák ssz 7. A beszüneés ok megszűne er rendőrség és j ekívek Z ' ] lészám emelj / T. Dr Hdvéghy János. főo. - D n s ó s b o r s z e s z z u r e s ü v e g e v s s z d j kereskedőének, k p é n z d é r e P á r é l e. 52 Ms %á b ovább folymn z l nos ".- és kül k kérdéseke bols vzm s Európ kereszpánszláv örekvés, ^ó knyújo csápj Európ felé Rámuo zon K o m á r o m b n \ M^Ncr Éle Párj komárom \álszmány folyé hó ~-< n ese 6 ór.<<.->. > g és "eunnvhn hánylnul g, kezdeel ro szokásos h\ váfesrmány érekezleé \n'/ \gy Nándor Gálág rlmú gv MÉP elnök, főspán részvéclé\<.l Apó számbn nì< g - '<-n \ S mány lelkes gánesel dr Helesfy Ofé város pssl ljegyző képvsele Az érekezlee dr- 9 - julmz l' \ 'z Próry Aldár nyo meg. sos,. álszmány lu Krály fózse országgyűlés képvselő sos rádók ledásnk bed szólás? Beszédének el-ő P - dás nyo frdekes óny!egko v* <.*-b ülés szél >en pvfeel 5 í közejövőben ^""\Y.\ásáról ájékoz álsz- Á «.len cg^n m mn mondo hog\ rnen Anl nehezményeze, «ko wl d r en á -d r sz< rv 'zkedésének Éoeyel '. s ken s&íé ély- és vgyoj féd Mjd sor>\ d - rójh Lás üé. S AR k Fék Somog lszmánv B uy - Somogf s Keg>-szoDor sd k ü - - pénzárdményé smeree. V vvármegye kárságo d én. Horváh és pér Eárk&J e lónópél á u v 'r k«dr. Anl Gábor ref. püspök 00 évvel ezelő szülee * / b g «külí»ld így Lehár-hongverseny Komárombn február 20-án rr«lu süépnek Ngyps! Lá-ZG és Rüer \rém M. kr. Operuház ogj k< k meg gylek* ború elő kornk egvk. H -.* l!fj ufuwl nuucu í - m á rfód, Elem Küíönoejáríü íbsí e szob üregen loele^ búorrl) korrell.. 5 L \ \ n o k f()«l ìko7 ^megjeloéfmrl Csendes ur-/ 4 * elíjfére k-jol-. - K A C S B E L A *73 Cí A * v v L Sjfdlen íános krgzgó, k e^el z BÉLYEG-ÜZLET ^pes, V. Vrosház-uc 6 l#9u bb árjegyzéken* e KOMÁROM, Eövös-uc. Nd^\ válszék -.>órendű bdcsony, hegyvdék jgrvs ' e«j nhb hírnévnek örvendő cseneőc borokb Qydsddfék meg borm kűnő mnősé Éjéről, Juányos árk! Ponos és fgyelmes kszolgálás! keszíleséj, ÉrklÉél bőrözéséí. szkszerű jvílsokl es hngolás 'Olállássl julánym árbn válll Gerdá Gyul kep. bngsfcrkésxí- Komrcn. Crom-u.. Zoncer réele es efs 524

4 február e 4 l>l<.' - H 2 G 0 0 p e n g ő b u z k ö l c s ö n j e g y z e * Komárom írre!. h \ pr '. x H J.. - á? '-s/ l-o «>.>.. szükségle fcszó elnökg K o m á r o m v e r e s A város ksgyűlés hv ülése A < nn y «kkek r % r T ' \'jp\ Gáspár vá ss Í,». \ feb ' ő kezdve H*. k u-\ menn) '- oségr. koszás g * «\ 0 rgyel Eől z nézkedésől jvulásvá /-v/, //f-r krrrs 6 ej, de rn \- %íen nem ehe, mèr mnszer endele rfà V n ejbehol é kosz módj hús ízér kevés, mer n mndenk onknl kosec kr hős Pm, holol lo ( sl he< nk készer ek ' kn(mu)f.í ol Tá CVŐ, k'm< -on c <j à.]., _.? s Főbb s fogj cl városbn, mn.«bíkébe Fávl é szénnel el vgyunk í\. K/s? ** ul kí % kormány, de nncs sák Mhely megfelelő mennységű sáker Mbel beszerezn. megndul *frál ífás \ válsz ág) felszólló. nr»t ko - \ ölés udomásul vee nprendre erve.< ksgyűlés előbb.. lobzgyőlés o\4 rozó ügyeke készev.» Ezck ől h< fő kö gy ölés N szá nolónkl ájéksjuk «>\ásónk Sjá háskörében kmond ke gyűlés, bog] Egyesül Nő Tábor * ^kségének kéreímér ü íven kereszé évenkm Ì66 P~ve ho m * nzné m k úgj. b *gj os j gárn * m^glo ^ j Komáromb m r-! úl < Tììc^k r< íésl Es rn bus f dáí nyn hnem sz -.v- gedn lán ( yk / jj^g > dás réné k r> *fré éleng é kölségek fedezésére, T/- <r < «r *' // fw nyer kél - sfffcü megéríésé városn&k ke* m gém /Vf/'//. Mnhogy ksgyűlés ezefce feléeleke nem jlndó elfogdn, megbíz polgám 5* hogj folj'ssrm ovább árgylások M eíek m gfelelő nx'*- dosíás rán \ K<Hnárom oob h&m Vsszérés vándordíj orr w rsenyí nck rendezésével febnerl fede^d nr >v* r kols^ g< n m.u'r< sé < rooo P- szvzo meg közgyűlés FelhUdmzé c ksgyűlés ywfed meser $ hogy 2O00 V érékű búz köcsönkövény jegyezzen r? Romérom Első Helnézenél. Smhog z Apály-szgcj komp bs rdlbln,. ksgyűlés 6j komp épíés réndel el ^oöe P kölséggel. Mjd Légollún Lg HcMcropórj rés?ére 6oo P segély llpp meg kkgyfíí és naány más wg$y fáq kf' v < 'm^ * ebsf^f^. 4 \/ elnson^lofkl mérlegelve lájuk,. ^, n ' Lm few ^ ló örekvés!.. muv sw) kövee ménre és ^velöl cèlrye/e új flm fénvefrd leheőségével fn!, lg lán lofjobb^" - frucífc loák néu nèmes Wrvóró, eremen N vlóbn mfvé féuvképez&okkej. w nem elsősorbn lckí.m rgmc ráö^ m rhén kgnü 5v cbk ''... kevés ngy fnors ggl,.v./, rflbb pszkő^kcel udál k!w,'.h lejődés, s/rc- ím JÖ,, plszkus flm s< h lenhe flmmüv s«u > b. ládánál \ ílm -.r/. ej»d&íe mgsb cjnwfe rése mjd lán cs.k kkor kezdnrm<fc \m ízőn mkor öbbé már echnk é&z k (C jzámár s ese r eél. r! wr rf-e.s fnms,»,r.4\>/óv.l.! bldsnk rr z u* jár s. íí lépne, lyen szjáosá* má ' evez emelkedésekk ^ hnyu- sokkl dr nm'ü.. cs/m*'n\ ÍÜ.»«...,v íf ön kedw \ flmeke eknve, nmobb hb ZÜM nkább mnd mw \ofr&f elfr Üzleszerű Püj így &mkn*k me$í kelene ssndln» lom é < ^ y- ' ' hson M?M%! f M n kh ás köel u s< gek s u,, n j E/ér ne h^^lják k m íj kör leremí^e (lön? eke egj ^ rsfll elefk nyomán n% gvársfk uc ávl bá^ \. de ^on«kmmok> ül,.. pkcl ' kc-h kö/rs/ jelsza' l n U m ÍJ*'' ek k n. ím [járkkl mesfe rs^esen szárok ne, senek olc^ó UMMsc^ken'kr«fes *f Qzenjenek hd n eény^db krkánk, mhnóz-érzékf^ysé^e menekülv * hh los (órmokhoz, hogj ngyomb rédelení- [x*n r ' <'>'^ís^ Ök^ nevelelen krkusokk. ^/.. mbe u kk néh nem m^ffzeel, gj s/-!í. ckkecskék -üselemébcf o cmnk nylkozn «- K m r ő l Végöl bb mgyr flmeké mjd s k kko \ árhunk, f m d drbnk öbeégö nem nrm runnl rendelkező flmszk'.,. - \. hnem gz frők frják. A flm gyárás e%én h meg k^l munun ejkulúránk lelksmere s pun fe&íí mmkávl k kell emeln mgv flmé z elkopo 6s #már knőh gyermekcpők hő] ív örelen krássl >nn Rzépsíps s w, örök ember végelen höfzonú m L sb \X5zef úján Öl. L Keresek 7* -500 köbcens Texìlnvegcko szerződéses kpnok osncvényje!melök ver cofíhn ehffc ' / { \. /.. dvsrs on roslen, rr^s* és ^ükender főnnel^ fe á» Asére líy ' M [ -j5)tnú k' nnáuv «(U e / *u b. 4. n!, lejében neí neo rhází < ' j rnelu lő > l ok jáx. \/ m ermelők uán k holdnl nemövászn V^Q 3 n é «>\. í. r.[elü 2 dr! négyezeméer ponyvá <, kr>é!án, \-,- k j! A... d* rböí készqím k < leszáj &s hó á r. ^.» lpfo k-! á 0 ke fnefe k szá m rékének M réén belől., r vn bz\ >.»..v sp, -./<l.»s^ lexlr)\í*c \'<- ánj bn gén) lk \ rbá l xny cjol f grnemö ^>,, '.»! éréke zon rn / összírék Pel nel öbb Í-M ehe \ b-rm cìr» \ál «* kör e\élben l Kó/ölí '» gzdákkl z f{én\ lés módj - feléele! ^ / génylés p^nzdáknk lee késfbl áprlfe -k kell veül szt/ődf... elo Síleböz h j u(n '/«-k«v án, *.«elsősorbn nhàx.' nygól, ermelők má z de gsd \»^ évben, mé^ nyár folymán» gyá íá«z. b. Í(M ío^- N s/4-rn UyffjàU me$ kpn l. z lymódon k. holdnkén kos^a elámk éréke ue 944 6v mésfl beszolgálo kende ér kének! s/'/ í«kf. lleve lennél mnk "> szàz éká ' nem ér,, ŰJ\ szerződéses ermeíí * yéff sjsámolás lklmávl különbdjé M s/rj érékénél mc^lelelö gzdság U^WL fy^o de nem vászonáruf gényele \ glrn \ Qk 'l.l N-^^olg ás -v rflő len^zlmávl kpcsols lexlánj p&álás kf/'rvr később fogják szbály Fgyelem! Pezsgős üres üvegeké legmgsbb áron G o n d o l o k Jó m o o r k e r é k p á r * jes^re PATAK hrdeőrodéb, 5» Bwdepes Vlmos cszár ű 29. vésze le. f l m 5 0 é v e s j u b l e u m á n E ^ V r é g h z ó d ó S 0 M 0 R A \,,. V.«l.»«ève mnk lujvó- 4 ' ' m..»v <»p és Edsn kneosz opj! n Lmère esvérel 894-ben f dàlàk o^kjófényképe 895-ben mw fàk olns/r>r dbbe kevésbbé mér m formjàbn / els^ lhne \ hlm. le^lbl mfvésze Bàrmj echnk Féévszàzdos d mn ofvész és làrsdm ényezf e ^T.-vp n. (^ndllo nmgyàrà^ól sz6mf^!l eknhel vss» éves rulr^ zó nà flm h mnl b m dd rh.n meghódlo. ^ eg>sz vàgo. M* m'r ^egnépsz rqbh szór k«pvsel 5 els e r.s el feds je eg\t( efs nélkl lllhnjk, ho(^> > <'». Lor pmberére gykoroll bés. s^kkl m Qpobb ' * sznh ' l s5 llàn m n < nyom o befn, s s bà. flm -4\ p!».-. \TÉ su orpnl QN hó, jén. *o \sodàlk>s echnk hldàsról esz bzc»nysàgo mozk k6z9nség< sc no, knnondol m pon v-fl lek mfgs, nog) m k m nnj «\ olvk bám mo \»u má mej4h köz sé&e. k l>r r mfl^ «S2 f» Sn 6 n /. \ l! Vssz ' ve >skorìr. vlóbn nehéz lehee meg kkor, euben echnk jà r 7 kezd ÌLH') cs k M r zredes sznhàz kulur egyenrnf(ì &rs. \ OD^ zonbn nrndjàr kezdeben ^yebc fogd Men zér mnh esl l ub Bszónnel mcglàl voln.» benne ods fejlódés gv msvész < hefsége, hnem mer érdekes làvànyossàgol ésolc»! ^/óko/às nyójo Volàfe >nbn oly- rok s, kk nemesb z ok^só ézórk zs / "-s flmben rejó jd Qzleel veél ** umì. nrj mfvész lehe5^é*jeke 5 fn zuàn elkészolheek elsfl komoh Nyugállományú Konszek kszágos Szö ebzos ss k p solo kon krékosság kcóhoz 9 / r c «n hölgyeke és urk keres mero címek láogásár. Nynkosz" jelgérc kdób ^4 llmek löbbnyr öréndm drssz w.k fo híres *»v* yek m^flmesfe váho \ í.lm egyszerre művészeé váll f Még 937-ben örén, hogy Messnger sok \\ írbn láák győzedelmes- Bél komárom földbrokos éjjel fold kedd flm -í.í mef^cmmlsfve szü jén grázdálkodó olvj k h 5 dr ház '.» söében bujkáló olvjokr lő, mvu Flmnek mér eredendőé kflők egyké, Eke Szlveszer ellál Qlö böző műfj sjáság ml s< kü v másnp. kórházbn meg v hl. ee b \ flm leheősége és műfj \/ ügyé sség hlál okozó s.őlyos esség őrvénye ugyns egészen más kfejezésől lés m.*,. «kko v í. ellene, melynek má és jáéksílus! k^\ elnek őle. mn lpján /, esküdszék bűnősnek mondván színházól Elönv» ^/.-np^ldnl ^nemben k, bíróság Q felhozo enyl 6 körűmé eljes S2 bdsác kéfmek lesz - nyek fgyelembe vfelével o brì szbdsàgveszfere éle 6, m onbn» rmr- rjn ávolságr s ^ ánbelynel bá rmeb oldlról vló bemufhósg q&lì fogséggl kdldnek ve! m lek m..^/«kíh.óság. Esdkböl fessnger Bél ez élcm ellen fellebbezéssel é!f. mely KJ!cb.H ^. vsszeso' s. lelekménv gyorsbb nenee. hosszs párbeszéd kpcoláss \Asf hózódol, s gy legfelsflbb brósàg egyszóvl flmszerűség A hngosfl z Bgy (jjrsàrj^ylàsà renddc el k<» Sl Ssánk ellenére flmművésze gz n órvénysséknél. \ rég hùzódó Bgy- J kfej /' Formáj % zfnj&szósól ellérfe ben mosl FebruSr 7-én vol fààrgylà N r H ED beszéd, hnem mozgá fh n!v megleps eredményre vezee Messnger ugyns még elsfl lerózós elsl kjelenee dr. Kàlv Endn és dr Flr Bél Bgyvédfek elf, nogj vé^zees dvésl u ( «">. hnem H ee, knek jóvsje rekében msàr vlll.? eselekmén^ e3r rány v&zonl» szf^ddl szemben mondnvló áíérbeszorlás csele menj meo. színpd kulúr évesedé.^ ' hgyománynk 6 pszlnk hány f véíjül. d nem uolsd sorbn» szbpd - M/.' é. színész és néz'- összekö éséne ín mnk. lukv^íos o!> lének hány, melye z ember néh érez színházbn Tálr színpd hásnk *'*>' nénk < hozzánk könelebbvlós érzésé, melye fbq ezsr echnk csodáj pó Ezen eredendő műfj kü<» '«) m mrd legöbb eselcn rosszul sker kísérle nofény áüleése A h e l y M'urkín ru.-.aí.. bo.- rzz,!!e< -Ujvvá já megmense, k Kídös^ern hrcéren vn. \ lefoly főárgylás lklmávl hvkozo s ere à nukén! beds^el ke gvvéd eskö l khllgás uán ennek lpján kráu örvényszí Mo-suer Rélá bzonyíékok hányábn ^ rád lól Felmenee, m len ^ kr ügyész f^lbb bezéssel el. d ó v l l o m á s szkszerű kdolgozás gényel, forduljon fehál v g y k o r l s z k e m b e r h e z. SPELBERGER es FREDMANN könyvelés rod Komrom, Hlsz-u Teefo 200. Díjln felvlágosíás! Könyvelésé rendbehozz és lezárj, dómérlegé elkészí, ) bevllásokhoz szükséges dok ícldol^ozz. K O M Á R O M Kpk-ér 9. Telefon 25, j fese és sz ökccíes munká kp! Függönyök szíás és K O M Á R O M. rámázás í Rákócz Ferenc-uee 2 - Sfonk eke&lumlás. í sflfoodáf rx\</jrr P pódíj N(^H - Lr>//>lí^sol konák uán ko7/> frvéxíj N/x n. á ró szállásdíj ^ f nfésére. A k^yflés á hároz h^y jóvá. mer kö/- - áll y* s gy fedezee nncá és m«rl ^záhásdíj^ A -rv*n\ hárofí mej Község Í.ÍÍMÓÍ kráé*)ny 'J* \ kn/arp níók kuluszárcáól ne> kpk segély mw pnszl «közséfl ]k«ím//mkí.k ekn Őke Sok ely«vs7r>n z skolfennró kósòsé^ ser rés* áoe níól krácsony segélyben /, d kuuszmnsze elrendele, ' község lklmzol részé lyósflol krácsony segély, ol község fcfzséf níók részére ís köeles losín. \meh községen z lklmzol krácsony segélyben nem részesülek? község níó segélyének kulás kuluszmnszer válll msár f

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben