Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja"

Átírás

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/ , , Fax: 056/ Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja alsó tagozat ISCED 1 és felső tagozat ISCED 2

2 Iskolai oktatási program Iskolai oktatási program az alsó tagozat részére a felső tagozat részére Az oktatás fokozata ISCED 1 Az oktatás fokozata ISCED 2 A képzés hossza 4 év A képzés hossza 5 év Az oktatás nyelve: magyar Az oktatás nyelve: magyar A képzés formája - nappali A képzés formája - nappali Az iskola típusa: állami Az iskola típusa: állami Előterjesztő: Az iskola megnevezése: Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagykapos Cím: Fábry utca 36, Nagykapos Identifikációs szám: Iskolaigazgató: Mgr. Hornyák Barnabás Az IOP koordinátora: Mgr. Hornyák Barnabás Kontaktus: telefon/fax: 056/ , 056/ Fenntartó: Megnevezés: Nagykapos város Cím: L. N. Tolstého 1 Kontaktus: 056/ Az oktatási program érvényessége: az igazgató aláírása 2

3 I. Az iskola általános jellemzése 1. Az iskola nagysága Iskolánkat a 2010/2011 es tanévben 673 diák látogatja. Az oktatás 2 épületben zajlik. Az alsó tagozat, valamint az 5. évfolyam, azaz 363 gyerek oktatása (16 osztály) a Komensky utcán lévő épületben folyik, ill. a délutáni órákban ezen épület nyújt fedelet a 8 napközis csoportnak. A Fábry utcán álló főépületünkben folyik a 6-9. évfolyam, azaz 303 gyerek (13 osztály) oktatása, és itt található az igazgatóság, valamint a gazdasági osztály. Iskolánk kellemes környezetben fekszik, ugyanis mindkét épületünk közelében zöld övezet található. Emellett diákjaink számára kiváló sportolási lehetőségeket biztosít két tornatermünk, valamint az iskolai udvar strandröplabdapályával és műfüves futballpályával. 2. A diákok jellemzése A nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola azon iskolák egyike, mely a néhány éve tartó fokozatos létszámcsökkenés mellett, más iskolákkal összehasonlítva elég diákkal büszkélkedhet. Ebből kifolyólag az iskola kihasználtsága, ill. gazdasági helyzete is pozitívan értékelhető. Iskolánk Nagykapos, ill. a környező falvak (Kaposkelecsény, Nagyszelmenc, Szirénfalva, Mokcsamogyorós, Ruszka, Budaháza, Mátyóc, Vajkóc, Veskóc, Abara, Nagyráska, Vaján, Bés, Iske, Csicser, Deregnyő, Lelesz, Ortó, Latorca, Bacska) magyar gyerekeinek oktatását és nevelését biztosítja. Gyerekeink összetétele sokrétű. Egyesek kiváló eredményeket érnek el különböző sport vagy tanulmányi versenyeken, nagyon sok viszont az iskolakerülő. Mint minden intézményben, itt is léteznek konfliktusok a gyerekek, gyerekek-tanítók, és nem utolsó sorban a tanítók és szülők között. Évről évre egyre több gyerek származik szociálisan hátrányos családból, ami miatt szintén gyakran alakul ki konfliktushelyzet diákjaink között. Ami a káros, tiltott szereket illeti, főleg a felső évfolyamokban tapasztaljuk, hogy diákjaink nem vetik meg az alkoholt és a cigarettát sem. 3

4 3. Az iskola pedagógiai alkalmazottainak jellemzése Iskolánkon az oktatói - nevelői munkát képzett tantestület biztosítja. Iskolánkon 38 egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógiai alkalmazott, 8 nevelőnő, 4 hitoktató dolgozik, ill. pedagógusaink munkáját 3 pedagógiai asszisztens segíti, akik a gyengébben teljesítő gyerekekkel foglalkoznak. Több éve sikeresen együttműködünk a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóval, az iskolai pszichológussal, speciális pedagógussal, akik a tanulási, viselkedési, magatartási zavarokkal rendelkező gyerekekkel foglalkoznak. Tanulási, nevelési, magatartási, pályaválasztási gondokkal diákjaink, ill. a szülők és kollégák bátran fordulhatnak iskolánk pályaválasztási tanácsadójához, valamint a speciális problémákkal rendelkező tanulók koordinátorához. Segítséget nyújtanak különböző problémák esetében, mint pl. lopás, agresszivitás, alkohol, drog, iskolakerülés, tanulási és viselkedési zavarok, beilleszkedési probléma, pályaválasztási feladatok stb. Iskolánkon lelkiismeretesen végzik munkájukat a drogmegelőzésért felelős, az environmentális nevelésért felelős koordinátor. Minden pedagógusunk rendelkezik alapvető számítógépes alapokkal, valamint munkájuk során folyamatosan képzik magukat. 4. Hosszú távú projektek Munkánk során szorosan együttműködünk hazai és külföldi iskolákkal. Az együttműködés alapját a közös szavalóversenyek, sportvetélkedők, valamint különböző tanulmányi versenyek és vetélkedők szervezése jelenti. Sikeresek voltunk több pályázatban, melyeknek köszönhetően sikerült létrehoznunk egy műfüves pályát, fokozatosan bővítjük IKT eszköztárunkat, bővítjük iskolánk zöld övezetét, lehetőségünk nyílt találkozni nevezetes emberekkel stb. Célunk kihasználni minden kínálkozó lehetőséget, pályázatot, melyek sikeressége esetén szebbé, korszerűbbé, otthonosabbá tehetjük iskolánk mind külső, mind belső homlokzatát. Fokozatosan bekapcsolódunk minden alapítvány, szervezett által meghirdetett pályázatba: Regionális operációs program Az oktatás infrastruktúrája az iskola Fábry utcán található épületének teljes rekonstrukciója, az alsó tagozat épületének részleges rekonstrukciója 4

5 Ekopolis alapítvány polgári szervezet által meghirdetett pályázat U.S.Steel Kassa által meghirdetett környezetvédelmi pályázat Kárpátok Alapítvány nonprofit szervezet által meghirdetett pályázat Szülőföld Alap a külhoni magyarság pályázati úton történő támogatása Herczeg Károly Alapítvány Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány A szlovák Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett fejlesztési pályázatok (Nyitott iskola, Nyelvi laboratóriumok) Az iskola legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok társadalmi és szülői elvárásokat egyaránt kielégítő magas színvonalú ellátását. Iskolánkon a színvonalas oktatást képesített tanítói kar biztosítja. Ennek ellenére az oktató-nevelő tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárjuk pedagógusainktól a folyamatos megújulást, fogékonyságot az új iránt, a töretlen szakmai fejlődést. Ezért a költségvetésből pedagógusaink és további alkalmazottaink tudásának, ismereteinek fejlesztésére minden évben egy megszabott csomagot különítünk el. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk pedagógusaink továbbképzésének különféle metodikus központok, egyetemek, ill. nemzetközi pályázatok segítségével. Jelenleg a következő nemzeti pályázatokba kapcsolódtunk be: Az oktatási program megnevezése: Oktatás típusa: Oktatási intézmény: alapiskolai pedagógusok képzése minősítői képzés Állami Pedagógiai az idegen nyelv területén Intézmény továbbképzés az informatikában speciális képzés Állami Pedagógiai Intézmény az oktatási folyamat korszerűsítése Az Iskolai Információk és az alapiskolákon speciális képzés Előrejelzések Intézménye 5

6 5. A szülőkkel és más intézményekkel való együttműködés Munkánk során megpróbáljuk megismerni és eleget tenni elsősorban közvetlen partnereink (szülők, tanárok és munkatársak, diákok, fenntartó - Nagykapos város), ill. közvetett partnereink (általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, a városi művelődési központ, Nagykapos városának Őnkormányzata, Iskolatanács, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, pedagógiai tanács) igényeinek, elvárásainak, és beépíteni azokat a nevelő-oktató munka folyamatába. Szükségesnek tartjuk a folyamatos információcserét az elért eredményekről. Csakúgy, mint a gyerekek közt, a szülők közt is akadnak olyanok, akikkel nagyon jól lehet együttműködni, de sajnos vannak olyanok, akikkel az együttműködés nehézkesebb. Hála istennek többségben vannak az első csoportba tartozó szülők, akik szívesen szakítanak idejükből, hogy iskolánknak segítsenek. Iskolánkon sikeresen működik a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, mely pénzadománnyal segíti a különböző iskolai rendezvényeket úszótanfolyam, sítanfolyam, osztálykirándulások, exkurziók, ill. ajándéktárgyakkal kedveskednek karácsonykor, gyereknapkor, valamint segítenek az egyes tanszercsomagok bebiztosításában. A SZMSZSZ 28 tagú, rendszeresen gyűléseznek. Iskolánkon működik az Iskolatanács, mely a szülők, pedagógusok érdekeit képviseli a oktatói-nevelői munka terén. Betekintést nyer és véleményezi az iskola működését, a városi képviselőtestület és helyi iskolaügyi szervek munkáját és döntéseit. Az iskolatanács 11 tagú, ebből 4 tag szülő, 2 tag a pedagógusok közül és 1 tag a nem pedagógiai alkalmazottak közül van választva, 3 tagot a fenntartó delegál és 1 tag a SZMSZSZ-t képviseli. Az iskolatanács évente legkevesebb 4-szer ülésezik. Kitűnő kapcsolatot ápolunk a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központtal, a gyerekotthonnal, a rendőr- és tűzoltó kapitánysággal, akik segítségével már több rendezvényt szerveztünk, ahol a gyerekeknek alkalmuk volt betekintést nyerni ezen szervek munkájába. Továbbá szorosan együttműködünk a környező alap-, ill. középiskolákkal, a szabadidőközponttal, a művelődési házzal, a művészeti iskolával, öregotthonnal. 6

7 6. Az iskola helyiségi és anyagi-műszaki feltételei A sikeres oktatási-nevelési tevékenységhez nagyban hozzájárulnak a jó anyagi-műszaki feltételek. Iskolánk két épületben székel. Mindkét épület rendelkezik tornateremmel, valamint jól felszerelt számítástechnikai teremmel. A szertárak felszereltsége is jónak mondható, bár elengedhetetlen az oktatási segédeszközök folyamatos újítása, korszerűsítése. Kiváló sportolási lehetőséget biztosít atlétikai pályánk, műfüves pályánk, strandröplabdapályánk. Ezen kívül mindkét épületben korszerű, a higiéniai követelményeknek megfelelő szociális helyiségeink vannak (WC, zuhanyzó, öltöző) külön a lányok és fiúk részére. A könyvtár, iskolai konyha és étkezde szintén mindkét épületben üzemel. Az elmúlt évben sikerült szert tennünk nagyon sok segédeszközre, iskolai bútorra, melyeknek köszönhetően az oktatási folyamat effektívebbé, kényelmesebbé, érdekesebbé vált. Ami gyengeségeinket illeti, szükséges lenne a Fábry utcán található épület rekonstrukciója, kinti sportpálya létrehozása az alsó tagozat számára, valamint szakkönyvek és segédeszközök folyamatos felújítása. 7. Az iskola mint élettér Mivel az iskola a tanulók és tanárok második otthona, ezért fontos, hogy mindenki jól érezze itt magát. Ezért igyekszünk minél esztétikusabbá, otthonosabbá tenni az iskolaudvart, az iskola előterét, a folyosókat és osztályokat. Az iskola életébe - mint például az elért tanulmányi vagy sporteredmények, az iskolában zajló rendezvények - bárki betekintést nyerhet az információs táblákról, faliújságokról. Mivel egyre barátságosabb légkört szeretnénk teremteni a diákok, ill. diákok és pedagógusok, valamint a szülők és pedagógusok között, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni, ahol a gyerekek közelebb kerülhetnek pedagógusaikhoz, oldódhatnak a feszültségek, lehetőség nyílik a másik alaposabb megismerésére, ezáltal barátságosabb légkör alakul ki a tanulók, iskolai alkalmazottak, valamint a többi partnereink között. 7

8 8. A biztonsági és egészségvédelemi feltételek biztosítása a nevelés és oktatás során Az oktatási-nevelési munka a biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségekben zajlik. Minden osztályfőnök az év elején köteles ismertetni a diákokkal az osztályokban, laboratóriumokban, szaktantermekben, tornateremben betartandó biztonsági és egészségvédelmi követelményeket. Ennek a témának nagy figyelmet szentelnek az egyes osztályfőnöki órákon is. Ezen követelmények betartása vonatkozik az összes iskolai rendezvényre, mint pl. iskolai kirándulásokra, tanulmányi utakra, sí- és úszótanfolyamokra, ember- és természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlatokra. Az iskola alkalmazottai biztonsági szakember által vannak kiiskoláztatva a munkabiztonsági, egészség- és tűzvédelemi követelményekről. Rendszeresen ellenőrizzük a biztonsági előírások betartását, minden éven szakemberek az érvényes jogszabályokkal összhangban végrehajtják az elektromos berendezések, elektromos vezetékek, villámhárítók, gázberendezések és kémények revízióját, és az esetleges hiányosságokat azonnal orvosolják. Az iskola egész épületében tilos a dohányzás, a szeszes italok és tiltott szerek fogyasztása. Minden alkalmazott feladata az iskolából való távozás előtt kikapcsolni minden elektromos berendezést, számítógépet, és meggyőződik arról, hogy az ablakok zárva vannak -e. Csakúgy, mint a gyerekek, ugyanúgy az alkalmazottak is kötelesek jelenteni közvetlen feletteseiknek minden hibát, hiányosságot, mely az iskolában lévő személyek biztonságát, egészségét, ill. életét veszélyeztetheti. Iskolai baleset esetén fontos az elsősegélynyújtás, valamint a sérült orvoshoz szállítása, és a vezetőség, ill. a szülők informálása. Minden új diák és alkalmazott speciális tevékenységek esetén biztonsági okokból védőruhát kell, hogy viseljen. Tanulóink biztonságának és egészségvédelmének biztosítása mellett igyekszünk olyan feltételeket teremteni, melyek lehetővé teszik egészséges fejlődésüket, s kizárják a negatív szociális-patológiai jelenségeket, mint a dohányzást, alkohol és egyéb drogok használata. A tanulók lelki egészségének védelmét azok a szabályok is biztosítják, amelyeket minden tanár köteles betartani. Ezek biztosítják a túlterheltség és stressz elleni védelmet a tanítás alatt (az írásbeli munkák betervezése, megfelelő terjedelmű és nehézségi fokozatú házi feladatok, jó tanár-diák viszony kialakítása, a tanulók pozitív motivációja, az értékelés mint pozitív motiváció, stb.). 8

9 Iskolánk a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy tanulóiban a nevelés során megerősítse az egészségvédelemre és egészséges életstílusra vonatkozó elveket és szokásokat. 9

10 II. Az iskolai oktatási program jellemzése 1. Az iskola pedagógiai elve Az Állami Oktatási Programban szereplő általános célokból kiindulva; mint a tanulók azon képességeinek fejlesztése, mint a megismerés, cselekvés, értékelés, megértés az adott oktatási fokozaton; kitűztük azt a célt, hogy a hagyományos enciklopédikus tudás helyett nagyobb teret szentelünk alkotóképességük, problémamegoldó képességük fejlesztésének. Ez viszont több változást kíván a oktatói és nevelői munka filozófiájában, a oktatás tartalmában, a pedagógusok felkészülésében és a nevelés módszereiben. Prioritásaink az oktatásra és nevelésre nézve az alábbiak: a tanulóknak meg kell szerezniük a szükséges tudást és gyakorlatot, fejleszteni a beszéd- és alkotókészséget, rugalmasságot, esélyt adni minden tanulónak, hogy saját képessége szerint fejlődjön, sikerélménye legyen, felelősségtudatra és önállóságra nevelni a tanulókat, az iskola lehetőségeit figyelembe véve minőségi idegennyelv-oktatást biztosítani a tanulóknak, növelni az informatikában való jártasságot, fejleszteni a tanulók érzelmi intelligenciáját, szociális érzékenységét, s formálni az értékrendjüket, biztosítani a speciális oktatási-nevelési feltételeket az arra rászoruló tanulóknak, minőségi előkészítést biztosítani a középiskolai tanulmányokra és az egész életen át tartó tanulásra, állandóan javítani a szülőkkel való együttműködést, biztosítani az effektív kommunikációt a pedagógiai-pszichológiai intézmények szakembereivel. Célunk, hogy iskolánk végzős diákja ideális legyen, vagyis legyen becsületes, művelt, alkotó, aktív, önálló, szorgalmas, kreatív, boldog, kiegyensúlyozott, egészséges ember. Az iskolavezetés feladat, hogy az oktatói-nevelői munkában a következő elvek érvényesüljenek: 10

11 a gyerek személyiségének respektálása biztonságos iskolai környezet kialakítása, fenntartása kölcsönös kommunikáció, mely biztosítja azt, hogy sikeresen tudjon kommunikálni mindenkivel 2. Szakirány és a képzés foka Az iskola irányadó feladatainak meghatározásánál, az iskola erősségeiből, gyengeségeiből, a kínálkozó lehetőségekből és az iskolát fenyegető veszélyekből indultunk ki, melyhez a GYELV analízist használtuk fel. a) Erősségek képzett pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottak hagyományőrzés az iskola jó felszereltsége IKT eszközökkel iskolai rendezvények széles skálája (úszótanfolyam, sítanfolyam, erdei iskolák, exkurziók, iskolai kirándulások stb.) játszótér, park az alsó tagozatos gyerekek számára iskola és partnerei (fenntartó, alapítványok, polgári társulások) b) Gyengeségek x a Fábry utcán található főépület rekonstrukciója x az alsó tagozaton nincs lehetőség a kinti sportolásra x elhasznált, korszerűtlen segédeszközök, szakkönyvek x a gyerekek integrációja c) Lehetőségek racionális intézkedésekkel, elegendő pénzcsomagot szerezni az oktatói-nevelői folyamat és az iskola működésének bebiztosításához kihasználni a strukturális alapok és pályázatok által nyújtott lehetőségeket 11

12 a költségevetésen kívül plusz pénzt szerezni (az adó 2 %, bérleti díjak, támogatók szerzése) az oktatás minőségének javítása, főleg az 5. évfolyamban az információs hálózat fejlesztése a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóval való együttműködés, támogatás elmélyítése nagyobb figyelmet biztosítani az idegen nyelv és az IKT oktatásának a hagyományos iskolát átalakítani oktatási, sport- és kulturális központtá az iskolatanács munkájának aktivizálása a nyilvánosság számára betekintés nyújtani az iskola életébe, az iskola népszerűsítése a pedagógusok folyamatos képzésének biztosítása d) Veszélyek x x x x x a lakosság demográfiai mutatójának csökkenése az iskola üzemeltetési költségeinek növekedése nem elegendő pénzcsomag az iskola alkalmazottainak jutalmazására a diákok alapvető műveltsége a családok rossz gazdasági és szociális helyzete Az iskola vezetése munkája során arra törekszik, hogy a kínálkozó lehetőségeket kihasználja, erősségei skáláját szélesítse, valamint, megerősítse vagy eltüntesse gyengeségeit és a leselkedő veszélyeket. Az alapiskola az oktatást és nevelést az ISCED-1 és ISCED-2 állami oktatási programmal összhangban biztosítja. Az oktatás általános elveinek és az egyén oktatási szükségleteinek figyelembe vételével támogatjuk a tanuló személyiségének a fejlődését. Az anyanyelvi órák számának a támogatásával és a második idegen nyelv tanításának bevezetésével effektíven fejlesztjük a tanulók kommunikációs készségét. Az alapiskolai oktatás célja, hogy a tanulók minőségi felkészítésben részesüljenek középiskolai tanulmányaikra. 12

13 3. A végzős profilja Az oktatás fokozata ISCED 1 Az alsó tagozat optimális végzőse szorgalmas, lelkiismeretes, önálló, becsületes, megjelenésével az iskola jó hírnevét gazdagítja, képes emberközeli kapcsolatok teremtésére, tud kompromisszumot kötni, értékelni tudja munkáját, teljesítményét az iskolában, otthon valamint a társadalomban. Képes saját fizikai és pszichikai egészségéről gondoskodni, képes megkeresni és alkalmazni a tanulásához szükséges információkat, ismeri a tanulás módszereit, a felmerülő problémák megoldásakor természetkímélően jár el, ismeri saját nemzete történelmét, kultúráját stb. Az alsó tagozat végzősének tudni kellene önállóan, érthetően 10 összefüggő mondatot alkotnia egy adott témáról anyanyelvén, valamint szlovák nyelven. A minimális követelmény legalább 5 összefüggő mondat. Az alsó tagozatos diák által elsajátított KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK - ISCED 1: Az alsó tagozat végzőse elsajátította az olvasás, írás, számolás alapjait és a természettudományi és kulturális alapműveltséget. Megtanulta a hatékony tanulási módszerek alapjait, ill. készségeinek fejlesztését, a kommunikáció, együttműködés alapjait, valamint azt, hogyan tisztelje önmagát és másokat. Ezen jártasságok fejlettségének szintje képezi az alapot, melyre a gyerek fokozatosan épít a felsőbb évfolyamokban. Az alapiskola alsó tagozatának végzőse az alábbi kulcskompetenciákat (jártasságokat) sajátította el (ISCED I): SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): az alapfokú képzésnek megfelelően képes írásban és szóban összefüggően és lényegre törően kifejezni magát, képes bizonyos ideig figyelni, kellőképpen reagálni, megfelelő érveket felhozni és kifejezni a véleményét, a kommunikáció során osztálytársaival, tanáraival, szüleivel és egyéb embertársaival jó kapcsolat kialakítására törekszik, 13

14 megérti a különböző típusú, eddig használt szövegeket és a mindennapi nonverbális kommunikációt, s képes megfelelő módon reagálni rá, érti a különböző kultúrák tiszteletben tartásának a jelentőségét, életkorának megfelelő szinten képes idegen nyelveken megérteni a beszélt szöveget, helytállni a társalgásban, valamint hétköznapi élethelyzetekre vonatkozó szövegeket alkotni. KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG) A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI GONDOLKODÁSBAN: a hétköznapi helyzetek praktikus problémáinak megoldása során használja az alap matematikai gondolkodást, képes (különböző szinten) felhasználni a logikai és térbeli gondolkodás matematikai modelljeit és prezentációit (képletek, modellek), készen áll az ismeretek rendszerezésére irányuló képességek, a felfedezés, kérdésfeltevés és válaszkeresés továbbfejlesztésére. DIGITÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a tanítás és a tanulás során tudja használni a kiválasztott információs és kommunikációs technológiát, ismeri a számítógépes felhasználás alapjait, életkorának megfelelően képes az elektronikus médiák segítségével kommunikálni, életkorával összhangban képes a világhálón információkat kikeresni, különböző oktatóprogramokat tud használni, elsajátította az algoritmikus gondolkodás alapjait, érti, hogy különbség van a valós és virtuális világ közt, tudja, hogy a világháló és az információs technológia használata milyen kockázatokat rejt magában. A TANULÁS TANULÁSÁNAK KOMPETENCIÁJA (JÁRTASSÁGA): gondolkodási eljárásainak megismerése folyamán elsajátította az önismeret alapjait, különböző tanulási és ismeretelsajátítási technikákat alkalmaz, a megszerzett információból válogat, értékeli, feldolgozza és a tanulás során felhasználja azt, felfogja a kitartás és a kezdeményezőkészség jelentőségét a haladás szempontjából. 14

15 A PROBLÉMA-MEGOLDÁSI KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): felfogja és követi az iskolában, s közvetlen környezetében lejátszódó problémás helyzeteket, életkorának, ismereteinek és tapasztalatainak megfelelően megoldást javasol, a problémamegoldáskor különböző információkat keres, és felhasználja azokat, többféle problémamegoldással próbálkozik, ellenőrzi a megoldás helyességét, a bevált módszereket hasonló helyzetekben vagy új problémák esetén alkalmazza, a kapcsolati problémákat és a konfliktusokat megpróbálja életkorának megfelelő (megértő és együttműködő) módon megoldani. SZEMÉLYKÖZI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): elsajátította a pozitív önkép és önismeret felé haladás alapjait, tudatosítja saját szükségleteit és kreatív módon kihasználja lehetőségeit, képes megítélni saját erős és gyenge oldalait, valamint fejlődésének a lehetőségeit, tudatosítja az egészség védelmének a fontosságát, s a szabadidő megfelelő és aktív eltöltésének egészséggel való kapcsolatát, életkorának megfelelően előrelátja döntéseinek és tetteinek következményeit, tudatosítja jogait és kötelességeit, elsajátította a csoportban való effektív együttműködés alapjait, a közös munka folyamán képes új ötleteket elfogadni, vagy maga ajánl fel új ötleteket és eljárásokat, tudatosítja a pozitív szociális-érzelmi klíma jelentőségét az osztályban, tetteivel hozzájárul a jó kapcsolatok kialakításához. A KULTURÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a művészeti és egyéb kifejezési eszközök segítségével képes az alap műveltségi fokon kifejezni magát, képes megnevezni az egyes művészeti ágakat, azok fő eszközeit és kifejezési módjait, tudatosítja a művészet és a kultúra jelentőségét az életében, értékeli és tiszteletben tartja a kulturális-történelmi örökséget és a népi hagyományokat, 15

16 tiszteletben tartja mások ízlését, és életkorának megfelelően véleményt alkot, esztétikai szempontból állást foglal, ismeri az ápoltság alapszabályait, követelményeit és hagyományait, ismeri a társasági kapcsolatok általános szabályait (etikett), a körülményeknek és helyzeteknek megfelelően kulturáltan viselkedik, elsajátította a más kultúrák iránti tolerancia és empátia alapjait. Az oktatás fokozata ISCED 2 Az alapiskolai évek során a gyerek általános műveltségre tesz szert a kötelező tantárgyak során, valamint az egyes nem kötelező, választott órák során bővítheti tudáskörét azon területen, amelyik számára érdekes. Elsajátítják minimálisan két idegen nyelv, ill. a számítástechnika alapjait. Mindenki egyenlő lehetőséget kap, hogy tovább fejleszthesse magát. Olyan kulcskompetenciákra tesznek szert, mint az ismeretek és tudás, a jártasság és értékelési módok összessége, melyek lehetővé teszik az egyén számára a megismerést, a hatékony eljárást, értékelést, megértést, a társadalmi kapcsolatokba való beilleszkedést, a személyiségi fejlődést leegyszerűsítve olyan kompetenciáról van szó, ami lehetővé teszi a képzettség munkában, társadalomban, családi és magánéletben való felhasználását. A kulcskompetenciák gyakorlati tevékenységek és tapasztalatok során alakulnak ki, s egyben felhasználhatóak az életben. Az egyes kulcskompetenciák átfedik egymást, összekötődnek, tantárgyak feletti programjellegük van. A felső tagozatos diák által elsajátított KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK - ISCED 2: Az előző (elsőfokú) oktatás során szerzett jártasságra építve az alapiskola felső tagozatos végzőse az alábbi kulcskompetenciákat sajátította el (ISCED 2): 16

17 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS KOMPETENCIÁJA (JÁRTASSÁGA): tudatosítja a tanulásnak mint az önmegvalósítás és személyiségi fejlődés eszközének a fontosságát, az ismeretek és információk megszerzésekor különböző tanulási stratégiákat használ fel, képes kritikusan értékelni az információkat és forrásukat, kreatívan feldolgozza, gyakorlatban felhasználja azokat, kritikusan értékeli a haladását, elfogadja a visszaigazolást, s tudatosítja fejlődésének további lehetőségeit. SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a különféle információk feldolgozása és kifejezése során képes a kommunikáció minden elérhető formáját kihasználni, írásos és szóbeli megnyilvánulása a helyzetnek és a kommunikáció céljának megfelel, effektíven felhasználja az elérhető információs - kommunikációs technológiát, saját magát és munkájának eredményét a nyilvánosság előtt be tudja mutatni, miközben használja a szakszavakat, anyanyelvén, az államnyelven és két idegen nyelven képes megfelelő szinten kommunikálni, érti a jelentőségét és használja azon kommunikációs kompetenciákat, amelyek a jogok és kötelességek kölcsönös tiszteletén, s az önmagunkért vállalt felelősségen alapuló effektív együttműködésen nyugszanak. KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG) A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI GONDOLKODÁSBAN: a mindennapi helyzetek gyakorlati problémáinak megoldása során használja a matematikai gondolkodást, felhasználja a logikai és térbeli gondolkodás matematikai modelljeit és prezentációit (képletek, modellek, statisztika, diagramok, grafikonok, táblázatok), használja a természettudományi műveltség alapjait, amelyek lehetővé teszik számára, hogy tudományosan megalapozott következtetéseket vonjon le, s a problémák sikeres megoldása érdekében fel tudja használni az elsajátított operációs ismereteket. 17

18 DIGITÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): elsajátította az információs-kommunikációs technológia alapjait, mely további fejlődésének feltétele, használja a szövegszerkesztés és egyszerű prezentáció alapjait, képes egyszerű táblázatokat, grafikonokat létrehozni, s egyszerű grafikai környezetben dolgozni, képes hang- és képanyag fel-, ill. lejátszására, képes az információs-kommunikációs technológiát a tanulás során felhasználni. A PROBLÉMA-MEGOLDÁSI KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): problémamegoldás során megfelelő, analitikus-kritikus és kreatív gondolkodáson alapuló módszereket használ, problémamegoldás során nyitott különböző innovatív eljárások elsajátítására és felhasználására, eredményeinek a megvédésére okokat és bizonyítékokat keres, a problémák megoldása során képes felismerni a pozitívumokat és negatívumokat, felfogja a rizikófaktor mérlegelésének fontosságát, rendelkezik a konstruktív és kooperatív konfliktusmegoldás előfeltételeivel. ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): tudatosítja az alap humanista értékek, a nemzeti kulturális örökség fontosságát, használja és védi a demokrácia elveit, más csoportokkal, ill. a társadalommal kapcsolatban érti a saját, személyes érdekeit, kötelességeihez való felelősségteljes hozzáállás kontextusában felfogja jogait, s hozzájárul mások jogainak a betartásához, nyitott a kulturális és etnikai sokszínűséggel szemben, megfelelő előfeltételekkel rendelkezik, hogy érdeklődéssel figyelje és megítélje a közélet eseményeit és fejlődését, ezekkel kapcsolatban állást foglaljon, s aktívan támogassa az életkörnyezet minőségének a megőrzését. 18

19 SZOCIÁLIS ÉS EGYÉNI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): megfelelő szinten képes igényt tartani az önazonosságára, s a közösség tagjaként képes saját önállóságát kiépíteni, reális képességeivel, érdeklődésével és szükségleteivel összhangban képes megállapítani céljait és prioritásait, elsajátította a csoporton belüli effektív együttműködés alapjait, felfogja, hogy felelősséggel tartozik a csoport felé, ahol képes kreatívan hozzájárulni a közös cél eléréséhez, képes megítélni és módosítani magatartásának és tetteinek következményeit, a kapcsolatokban felhasználja a szociális szempontból előnyös változásokat. MUNKAKOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): professzionális érdeklődésére való tekintettel képes célkitűzésre, eredményeit kritikusan értékeli, s céljai megvalósításához aktívan áll hozzá, rugalmas, képes az innovatív változásokat elfogadni és feldolgozni, érti a vállalkozás elveit, a jövőbeli tervezéshez szükséges előfeltételeit mérlegeli, képes az oktatási és munkaügyi lehetőségekről információkat szerezni, s azokat felhasználni. VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): problémamegoldás során, a cél elérése érdekében képes a régi eljárások megújítására, új projektek tervezésére és irányítására. KULTURÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁGA): a képző- és zeneművészet kifejezési eszközeinek segítségével képes magasabb művészeti fokon kifejezni magát, képes eligazodni a műnemek és stílusok közt, s azok fő kifejezési eszközeit felhasználja, felfogja a művészet és a kulturális kommunikáció jelentőségét saját és a társadalom életében, értékeli és tiszteli a művészetet és hagyományokat, 19

20 ismeri a társasági viselkedés szabályait (etikett), a körülményeknek és a helyzeteknek megfelelően viselkedik, toleráns és empatikus más kultúrák iránt. 3. Pedagógiai stratégiák Az értelmi nevelés terén, célunk kifejleszteni tanulóinkban az alkotóképességet, önállóságot, aktivitást, önértékelést. Az egyéni és szociális fejlődést úgy próbáljuk mindenkinél elérni, hogy biztatni fogjuk a gyengébben teljesítő diákokat is, támogatni és fejleszteni fogjuk egyéni képességeiket speciális pedagógus segítségével, aki tanácsot ad nem csak a gyereknek, de annak törvényes képviselőinek, ill. ezen gyerekek pedagógusainak. Az ökológiai problémák halmozódása miatt az oktatói - nevelői munka során széles teret biztosítunk az environmentális nevelésnek. Megpróbáljuk beiktatni egyes tantárgyak tananyagába, főleg a természettudományi tantárgyakba. A pedagógusok köréből environmentális koordinátor van választva, ill. aktívan működik iskolánkon az ifjú természetvédők köre. Ezen kívül több ökológiai pályázatba bekapcsolódtunk, melynek segítségével létrehoztuk alsó tagozatos épületünk előtt Zöld oázisunkat. Bár iskolánkon még nem tapasztaltuk, hogy diákjaink hozzányúltak volna a kemény drogokhoz, ennek ellenére nagy figyelmet szentelünk ennek a témának is. Különféle előadások, oktatófilmek, az iskolai drogmegelőzés koordinátorainak segítségével megpróbáljuk megelőzni, hogy diákjaink bármely tiltott szer, ill. alkohol és dohányáru fogyasztóivá váljanak. Az oktatási-nevelési folyamat elsődleges célja, hogy a tanulók szükségleteiből kiindulva, különböző oktatási módszerekkel motiválja őket a tanulásra, felfedezze tehetségüket, s maximális mértékben fejlessze azt. Továbbá előnyben részesíti a tanulók önálló munkáját, és a motiváció növelésének érdekében pozitívan értékeli a diákokat. 20

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben