Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja"

Átírás

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/ , , Fax: 056/ Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola oktatási programja alsó tagozat ISCED 1 és felső tagozat ISCED 2

2 Iskolai oktatási program Iskolai oktatási program az alsó tagozat részére a felső tagozat részére Az oktatás fokozata ISCED 1 Az oktatás fokozata ISCED 2 A képzés hossza 4 év A képzés hossza 5 év Az oktatás nyelve: magyar Az oktatás nyelve: magyar A képzés formája - nappali A képzés formája - nappali Az iskola típusa: állami Az iskola típusa: állami Előterjesztő: Az iskola megnevezése: Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagykapos Cím: Fábry utca 36, Nagykapos Identifikációs szám: Iskolaigazgató: Mgr. Hornyák Barnabás Az IOP koordinátora: Mgr. Hornyák Barnabás Kontaktus: telefon/fax: 056/ , 056/ Fenntartó: Megnevezés: Nagykapos város Cím: L. N. Tolstého 1 Kontaktus: 056/ Az oktatási program érvényessége: az igazgató aláírása 2

3 I. Az iskola általános jellemzése 1. Az iskola nagysága Iskolánkat a 2010/2011 es tanévben 673 diák látogatja. Az oktatás 2 épületben zajlik. Az alsó tagozat, valamint az 5. évfolyam, azaz 363 gyerek oktatása (16 osztály) a Komensky utcán lévő épületben folyik, ill. a délutáni órákban ezen épület nyújt fedelet a 8 napközis csoportnak. A Fábry utcán álló főépületünkben folyik a 6-9. évfolyam, azaz 303 gyerek (13 osztály) oktatása, és itt található az igazgatóság, valamint a gazdasági osztály. Iskolánk kellemes környezetben fekszik, ugyanis mindkét épületünk közelében zöld övezet található. Emellett diákjaink számára kiváló sportolási lehetőségeket biztosít két tornatermünk, valamint az iskolai udvar strandröplabdapályával és műfüves futballpályával. 2. A diákok jellemzése A nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola azon iskolák egyike, mely a néhány éve tartó fokozatos létszámcsökkenés mellett, más iskolákkal összehasonlítva elég diákkal büszkélkedhet. Ebből kifolyólag az iskola kihasználtsága, ill. gazdasági helyzete is pozitívan értékelhető. Iskolánk Nagykapos, ill. a környező falvak (Kaposkelecsény, Nagyszelmenc, Szirénfalva, Mokcsamogyorós, Ruszka, Budaháza, Mátyóc, Vajkóc, Veskóc, Abara, Nagyráska, Vaján, Bés, Iske, Csicser, Deregnyő, Lelesz, Ortó, Latorca, Bacska) magyar gyerekeinek oktatását és nevelését biztosítja. Gyerekeink összetétele sokrétű. Egyesek kiváló eredményeket érnek el különböző sport vagy tanulmányi versenyeken, nagyon sok viszont az iskolakerülő. Mint minden intézményben, itt is léteznek konfliktusok a gyerekek, gyerekek-tanítók, és nem utolsó sorban a tanítók és szülők között. Évről évre egyre több gyerek származik szociálisan hátrányos családból, ami miatt szintén gyakran alakul ki konfliktushelyzet diákjaink között. Ami a káros, tiltott szereket illeti, főleg a felső évfolyamokban tapasztaljuk, hogy diákjaink nem vetik meg az alkoholt és a cigarettát sem. 3

4 3. Az iskola pedagógiai alkalmazottainak jellemzése Iskolánkon az oktatói - nevelői munkát képzett tantestület biztosítja. Iskolánkon 38 egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógiai alkalmazott, 8 nevelőnő, 4 hitoktató dolgozik, ill. pedagógusaink munkáját 3 pedagógiai asszisztens segíti, akik a gyengébben teljesítő gyerekekkel foglalkoznak. Több éve sikeresen együttműködünk a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóval, az iskolai pszichológussal, speciális pedagógussal, akik a tanulási, viselkedési, magatartási zavarokkal rendelkező gyerekekkel foglalkoznak. Tanulási, nevelési, magatartási, pályaválasztási gondokkal diákjaink, ill. a szülők és kollégák bátran fordulhatnak iskolánk pályaválasztási tanácsadójához, valamint a speciális problémákkal rendelkező tanulók koordinátorához. Segítséget nyújtanak különböző problémák esetében, mint pl. lopás, agresszivitás, alkohol, drog, iskolakerülés, tanulási és viselkedési zavarok, beilleszkedési probléma, pályaválasztási feladatok stb. Iskolánkon lelkiismeretesen végzik munkájukat a drogmegelőzésért felelős, az environmentális nevelésért felelős koordinátor. Minden pedagógusunk rendelkezik alapvető számítógépes alapokkal, valamint munkájuk során folyamatosan képzik magukat. 4. Hosszú távú projektek Munkánk során szorosan együttműködünk hazai és külföldi iskolákkal. Az együttműködés alapját a közös szavalóversenyek, sportvetélkedők, valamint különböző tanulmányi versenyek és vetélkedők szervezése jelenti. Sikeresek voltunk több pályázatban, melyeknek köszönhetően sikerült létrehoznunk egy műfüves pályát, fokozatosan bővítjük IKT eszköztárunkat, bővítjük iskolánk zöld övezetét, lehetőségünk nyílt találkozni nevezetes emberekkel stb. Célunk kihasználni minden kínálkozó lehetőséget, pályázatot, melyek sikeressége esetén szebbé, korszerűbbé, otthonosabbá tehetjük iskolánk mind külső, mind belső homlokzatát. Fokozatosan bekapcsolódunk minden alapítvány, szervezett által meghirdetett pályázatba: Regionális operációs program Az oktatás infrastruktúrája az iskola Fábry utcán található épületének teljes rekonstrukciója, az alsó tagozat épületének részleges rekonstrukciója 4

5 Ekopolis alapítvány polgári szervezet által meghirdetett pályázat U.S.Steel Kassa által meghirdetett környezetvédelmi pályázat Kárpátok Alapítvány nonprofit szervezet által meghirdetett pályázat Szülőföld Alap a külhoni magyarság pályázati úton történő támogatása Herczeg Károly Alapítvány Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány A szlovák Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett fejlesztési pályázatok (Nyitott iskola, Nyelvi laboratóriumok) Az iskola legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok társadalmi és szülői elvárásokat egyaránt kielégítő magas színvonalú ellátását. Iskolánkon a színvonalas oktatást képesített tanítói kar biztosítja. Ennek ellenére az oktató-nevelő tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárjuk pedagógusainktól a folyamatos megújulást, fogékonyságot az új iránt, a töretlen szakmai fejlődést. Ezért a költségvetésből pedagógusaink és további alkalmazottaink tudásának, ismereteinek fejlesztésére minden évben egy megszabott csomagot különítünk el. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk pedagógusaink továbbképzésének különféle metodikus központok, egyetemek, ill. nemzetközi pályázatok segítségével. Jelenleg a következő nemzeti pályázatokba kapcsolódtunk be: Az oktatási program megnevezése: Oktatás típusa: Oktatási intézmény: alapiskolai pedagógusok képzése minősítői képzés Állami Pedagógiai az idegen nyelv területén Intézmény továbbképzés az informatikában speciális képzés Állami Pedagógiai Intézmény az oktatási folyamat korszerűsítése Az Iskolai Információk és az alapiskolákon speciális képzés Előrejelzések Intézménye 5

6 5. A szülőkkel és más intézményekkel való együttműködés Munkánk során megpróbáljuk megismerni és eleget tenni elsősorban közvetlen partnereink (szülők, tanárok és munkatársak, diákok, fenntartó - Nagykapos város), ill. közvetett partnereink (általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, a városi művelődési központ, Nagykapos városának Őnkormányzata, Iskolatanács, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, pedagógiai tanács) igényeinek, elvárásainak, és beépíteni azokat a nevelő-oktató munka folyamatába. Szükségesnek tartjuk a folyamatos információcserét az elért eredményekről. Csakúgy, mint a gyerekek közt, a szülők közt is akadnak olyanok, akikkel nagyon jól lehet együttműködni, de sajnos vannak olyanok, akikkel az együttműködés nehézkesebb. Hála istennek többségben vannak az első csoportba tartozó szülők, akik szívesen szakítanak idejükből, hogy iskolánknak segítsenek. Iskolánkon sikeresen működik a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, mely pénzadománnyal segíti a különböző iskolai rendezvényeket úszótanfolyam, sítanfolyam, osztálykirándulások, exkurziók, ill. ajándéktárgyakkal kedveskednek karácsonykor, gyereknapkor, valamint segítenek az egyes tanszercsomagok bebiztosításában. A SZMSZSZ 28 tagú, rendszeresen gyűléseznek. Iskolánkon működik az Iskolatanács, mely a szülők, pedagógusok érdekeit képviseli a oktatói-nevelői munka terén. Betekintést nyer és véleményezi az iskola működését, a városi képviselőtestület és helyi iskolaügyi szervek munkáját és döntéseit. Az iskolatanács 11 tagú, ebből 4 tag szülő, 2 tag a pedagógusok közül és 1 tag a nem pedagógiai alkalmazottak közül van választva, 3 tagot a fenntartó delegál és 1 tag a SZMSZSZ-t képviseli. Az iskolatanács évente legkevesebb 4-szer ülésezik. Kitűnő kapcsolatot ápolunk a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központtal, a gyerekotthonnal, a rendőr- és tűzoltó kapitánysággal, akik segítségével már több rendezvényt szerveztünk, ahol a gyerekeknek alkalmuk volt betekintést nyerni ezen szervek munkájába. Továbbá szorosan együttműködünk a környező alap-, ill. középiskolákkal, a szabadidőközponttal, a művelődési házzal, a művészeti iskolával, öregotthonnal. 6

7 6. Az iskola helyiségi és anyagi-műszaki feltételei A sikeres oktatási-nevelési tevékenységhez nagyban hozzájárulnak a jó anyagi-műszaki feltételek. Iskolánk két épületben székel. Mindkét épület rendelkezik tornateremmel, valamint jól felszerelt számítástechnikai teremmel. A szertárak felszereltsége is jónak mondható, bár elengedhetetlen az oktatási segédeszközök folyamatos újítása, korszerűsítése. Kiváló sportolási lehetőséget biztosít atlétikai pályánk, műfüves pályánk, strandröplabdapályánk. Ezen kívül mindkét épületben korszerű, a higiéniai követelményeknek megfelelő szociális helyiségeink vannak (WC, zuhanyzó, öltöző) külön a lányok és fiúk részére. A könyvtár, iskolai konyha és étkezde szintén mindkét épületben üzemel. Az elmúlt évben sikerült szert tennünk nagyon sok segédeszközre, iskolai bútorra, melyeknek köszönhetően az oktatási folyamat effektívebbé, kényelmesebbé, érdekesebbé vált. Ami gyengeségeinket illeti, szükséges lenne a Fábry utcán található épület rekonstrukciója, kinti sportpálya létrehozása az alsó tagozat számára, valamint szakkönyvek és segédeszközök folyamatos felújítása. 7. Az iskola mint élettér Mivel az iskola a tanulók és tanárok második otthona, ezért fontos, hogy mindenki jól érezze itt magát. Ezért igyekszünk minél esztétikusabbá, otthonosabbá tenni az iskolaudvart, az iskola előterét, a folyosókat és osztályokat. Az iskola életébe - mint például az elért tanulmányi vagy sporteredmények, az iskolában zajló rendezvények - bárki betekintést nyerhet az információs táblákról, faliújságokról. Mivel egyre barátságosabb légkört szeretnénk teremteni a diákok, ill. diákok és pedagógusok, valamint a szülők és pedagógusok között, igyekszünk minél több rendezvényt szervezni, ahol a gyerekek közelebb kerülhetnek pedagógusaikhoz, oldódhatnak a feszültségek, lehetőség nyílik a másik alaposabb megismerésére, ezáltal barátságosabb légkör alakul ki a tanulók, iskolai alkalmazottak, valamint a többi partnereink között. 7

8 8. A biztonsági és egészségvédelemi feltételek biztosítása a nevelés és oktatás során Az oktatási-nevelési munka a biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségekben zajlik. Minden osztályfőnök az év elején köteles ismertetni a diákokkal az osztályokban, laboratóriumokban, szaktantermekben, tornateremben betartandó biztonsági és egészségvédelmi követelményeket. Ennek a témának nagy figyelmet szentelnek az egyes osztályfőnöki órákon is. Ezen követelmények betartása vonatkozik az összes iskolai rendezvényre, mint pl. iskolai kirándulásokra, tanulmányi utakra, sí- és úszótanfolyamokra, ember- és természetvédelemmel kapcsolatos gyakorlatokra. Az iskola alkalmazottai biztonsági szakember által vannak kiiskoláztatva a munkabiztonsági, egészség- és tűzvédelemi követelményekről. Rendszeresen ellenőrizzük a biztonsági előírások betartását, minden éven szakemberek az érvényes jogszabályokkal összhangban végrehajtják az elektromos berendezések, elektromos vezetékek, villámhárítók, gázberendezések és kémények revízióját, és az esetleges hiányosságokat azonnal orvosolják. Az iskola egész épületében tilos a dohányzás, a szeszes italok és tiltott szerek fogyasztása. Minden alkalmazott feladata az iskolából való távozás előtt kikapcsolni minden elektromos berendezést, számítógépet, és meggyőződik arról, hogy az ablakok zárva vannak -e. Csakúgy, mint a gyerekek, ugyanúgy az alkalmazottak is kötelesek jelenteni közvetlen feletteseiknek minden hibát, hiányosságot, mely az iskolában lévő személyek biztonságát, egészségét, ill. életét veszélyeztetheti. Iskolai baleset esetén fontos az elsősegélynyújtás, valamint a sérült orvoshoz szállítása, és a vezetőség, ill. a szülők informálása. Minden új diák és alkalmazott speciális tevékenységek esetén biztonsági okokból védőruhát kell, hogy viseljen. Tanulóink biztonságának és egészségvédelmének biztosítása mellett igyekszünk olyan feltételeket teremteni, melyek lehetővé teszik egészséges fejlődésüket, s kizárják a negatív szociális-patológiai jelenségeket, mint a dohányzást, alkohol és egyéb drogok használata. A tanulók lelki egészségének védelmét azok a szabályok is biztosítják, amelyeket minden tanár köteles betartani. Ezek biztosítják a túlterheltség és stressz elleni védelmet a tanítás alatt (az írásbeli munkák betervezése, megfelelő terjedelmű és nehézségi fokozatú házi feladatok, jó tanár-diák viszony kialakítása, a tanulók pozitív motivációja, az értékelés mint pozitív motiváció, stb.). 8

9 Iskolánk a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy tanulóiban a nevelés során megerősítse az egészségvédelemre és egészséges életstílusra vonatkozó elveket és szokásokat. 9

10 II. Az iskolai oktatási program jellemzése 1. Az iskola pedagógiai elve Az Állami Oktatási Programban szereplő általános célokból kiindulva; mint a tanulók azon képességeinek fejlesztése, mint a megismerés, cselekvés, értékelés, megértés az adott oktatási fokozaton; kitűztük azt a célt, hogy a hagyományos enciklopédikus tudás helyett nagyobb teret szentelünk alkotóképességük, problémamegoldó képességük fejlesztésének. Ez viszont több változást kíván a oktatói és nevelői munka filozófiájában, a oktatás tartalmában, a pedagógusok felkészülésében és a nevelés módszereiben. Prioritásaink az oktatásra és nevelésre nézve az alábbiak: a tanulóknak meg kell szerezniük a szükséges tudást és gyakorlatot, fejleszteni a beszéd- és alkotókészséget, rugalmasságot, esélyt adni minden tanulónak, hogy saját képessége szerint fejlődjön, sikerélménye legyen, felelősségtudatra és önállóságra nevelni a tanulókat, az iskola lehetőségeit figyelembe véve minőségi idegennyelv-oktatást biztosítani a tanulóknak, növelni az informatikában való jártasságot, fejleszteni a tanulók érzelmi intelligenciáját, szociális érzékenységét, s formálni az értékrendjüket, biztosítani a speciális oktatási-nevelési feltételeket az arra rászoruló tanulóknak, minőségi előkészítést biztosítani a középiskolai tanulmányokra és az egész életen át tartó tanulásra, állandóan javítani a szülőkkel való együttműködést, biztosítani az effektív kommunikációt a pedagógiai-pszichológiai intézmények szakembereivel. Célunk, hogy iskolánk végzős diákja ideális legyen, vagyis legyen becsületes, művelt, alkotó, aktív, önálló, szorgalmas, kreatív, boldog, kiegyensúlyozott, egészséges ember. Az iskolavezetés feladat, hogy az oktatói-nevelői munkában a következő elvek érvényesüljenek: 10

11 a gyerek személyiségének respektálása biztonságos iskolai környezet kialakítása, fenntartása kölcsönös kommunikáció, mely biztosítja azt, hogy sikeresen tudjon kommunikálni mindenkivel 2. Szakirány és a képzés foka Az iskola irányadó feladatainak meghatározásánál, az iskola erősségeiből, gyengeségeiből, a kínálkozó lehetőségekből és az iskolát fenyegető veszélyekből indultunk ki, melyhez a GYELV analízist használtuk fel. a) Erősségek képzett pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottak hagyományőrzés az iskola jó felszereltsége IKT eszközökkel iskolai rendezvények széles skálája (úszótanfolyam, sítanfolyam, erdei iskolák, exkurziók, iskolai kirándulások stb.) játszótér, park az alsó tagozatos gyerekek számára iskola és partnerei (fenntartó, alapítványok, polgári társulások) b) Gyengeségek x a Fábry utcán található főépület rekonstrukciója x az alsó tagozaton nincs lehetőség a kinti sportolásra x elhasznált, korszerűtlen segédeszközök, szakkönyvek x a gyerekek integrációja c) Lehetőségek racionális intézkedésekkel, elegendő pénzcsomagot szerezni az oktatói-nevelői folyamat és az iskola működésének bebiztosításához kihasználni a strukturális alapok és pályázatok által nyújtott lehetőségeket 11

12 a költségevetésen kívül plusz pénzt szerezni (az adó 2 %, bérleti díjak, támogatók szerzése) az oktatás minőségének javítása, főleg az 5. évfolyamban az információs hálózat fejlesztése a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóval való együttműködés, támogatás elmélyítése nagyobb figyelmet biztosítani az idegen nyelv és az IKT oktatásának a hagyományos iskolát átalakítani oktatási, sport- és kulturális központtá az iskolatanács munkájának aktivizálása a nyilvánosság számára betekintés nyújtani az iskola életébe, az iskola népszerűsítése a pedagógusok folyamatos képzésének biztosítása d) Veszélyek x x x x x a lakosság demográfiai mutatójának csökkenése az iskola üzemeltetési költségeinek növekedése nem elegendő pénzcsomag az iskola alkalmazottainak jutalmazására a diákok alapvető műveltsége a családok rossz gazdasági és szociális helyzete Az iskola vezetése munkája során arra törekszik, hogy a kínálkozó lehetőségeket kihasználja, erősségei skáláját szélesítse, valamint, megerősítse vagy eltüntesse gyengeségeit és a leselkedő veszélyeket. Az alapiskola az oktatást és nevelést az ISCED-1 és ISCED-2 állami oktatási programmal összhangban biztosítja. Az oktatás általános elveinek és az egyén oktatási szükségleteinek figyelembe vételével támogatjuk a tanuló személyiségének a fejlődését. Az anyanyelvi órák számának a támogatásával és a második idegen nyelv tanításának bevezetésével effektíven fejlesztjük a tanulók kommunikációs készségét. Az alapiskolai oktatás célja, hogy a tanulók minőségi felkészítésben részesüljenek középiskolai tanulmányaikra. 12

13 3. A végzős profilja Az oktatás fokozata ISCED 1 Az alsó tagozat optimális végzőse szorgalmas, lelkiismeretes, önálló, becsületes, megjelenésével az iskola jó hírnevét gazdagítja, képes emberközeli kapcsolatok teremtésére, tud kompromisszumot kötni, értékelni tudja munkáját, teljesítményét az iskolában, otthon valamint a társadalomban. Képes saját fizikai és pszichikai egészségéről gondoskodni, képes megkeresni és alkalmazni a tanulásához szükséges információkat, ismeri a tanulás módszereit, a felmerülő problémák megoldásakor természetkímélően jár el, ismeri saját nemzete történelmét, kultúráját stb. Az alsó tagozat végzősének tudni kellene önállóan, érthetően 10 összefüggő mondatot alkotnia egy adott témáról anyanyelvén, valamint szlovák nyelven. A minimális követelmény legalább 5 összefüggő mondat. Az alsó tagozatos diák által elsajátított KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK - ISCED 1: Az alsó tagozat végzőse elsajátította az olvasás, írás, számolás alapjait és a természettudományi és kulturális alapműveltséget. Megtanulta a hatékony tanulási módszerek alapjait, ill. készségeinek fejlesztését, a kommunikáció, együttműködés alapjait, valamint azt, hogyan tisztelje önmagát és másokat. Ezen jártasságok fejlettségének szintje képezi az alapot, melyre a gyerek fokozatosan épít a felsőbb évfolyamokban. Az alapiskola alsó tagozatának végzőse az alábbi kulcskompetenciákat (jártasságokat) sajátította el (ISCED I): SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): az alapfokú képzésnek megfelelően képes írásban és szóban összefüggően és lényegre törően kifejezni magát, képes bizonyos ideig figyelni, kellőképpen reagálni, megfelelő érveket felhozni és kifejezni a véleményét, a kommunikáció során osztálytársaival, tanáraival, szüleivel és egyéb embertársaival jó kapcsolat kialakítására törekszik, 13

14 megérti a különböző típusú, eddig használt szövegeket és a mindennapi nonverbális kommunikációt, s képes megfelelő módon reagálni rá, érti a különböző kultúrák tiszteletben tartásának a jelentőségét, életkorának megfelelő szinten képes idegen nyelveken megérteni a beszélt szöveget, helytállni a társalgásban, valamint hétköznapi élethelyzetekre vonatkozó szövegeket alkotni. KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG) A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI GONDOLKODÁSBAN: a hétköznapi helyzetek praktikus problémáinak megoldása során használja az alap matematikai gondolkodást, képes (különböző szinten) felhasználni a logikai és térbeli gondolkodás matematikai modelljeit és prezentációit (képletek, modellek), készen áll az ismeretek rendszerezésére irányuló képességek, a felfedezés, kérdésfeltevés és válaszkeresés továbbfejlesztésére. DIGITÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a tanítás és a tanulás során tudja használni a kiválasztott információs és kommunikációs technológiát, ismeri a számítógépes felhasználás alapjait, életkorának megfelelően képes az elektronikus médiák segítségével kommunikálni, életkorával összhangban képes a világhálón információkat kikeresni, különböző oktatóprogramokat tud használni, elsajátította az algoritmikus gondolkodás alapjait, érti, hogy különbség van a valós és virtuális világ közt, tudja, hogy a világháló és az információs technológia használata milyen kockázatokat rejt magában. A TANULÁS TANULÁSÁNAK KOMPETENCIÁJA (JÁRTASSÁGA): gondolkodási eljárásainak megismerése folyamán elsajátította az önismeret alapjait, különböző tanulási és ismeretelsajátítási technikákat alkalmaz, a megszerzett információból válogat, értékeli, feldolgozza és a tanulás során felhasználja azt, felfogja a kitartás és a kezdeményezőkészség jelentőségét a haladás szempontjából. 14

15 A PROBLÉMA-MEGOLDÁSI KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): felfogja és követi az iskolában, s közvetlen környezetében lejátszódó problémás helyzeteket, életkorának, ismereteinek és tapasztalatainak megfelelően megoldást javasol, a problémamegoldáskor különböző információkat keres, és felhasználja azokat, többféle problémamegoldással próbálkozik, ellenőrzi a megoldás helyességét, a bevált módszereket hasonló helyzetekben vagy új problémák esetén alkalmazza, a kapcsolati problémákat és a konfliktusokat megpróbálja életkorának megfelelő (megértő és együttműködő) módon megoldani. SZEMÉLYKÖZI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): elsajátította a pozitív önkép és önismeret felé haladás alapjait, tudatosítja saját szükségleteit és kreatív módon kihasználja lehetőségeit, képes megítélni saját erős és gyenge oldalait, valamint fejlődésének a lehetőségeit, tudatosítja az egészség védelmének a fontosságát, s a szabadidő megfelelő és aktív eltöltésének egészséggel való kapcsolatát, életkorának megfelelően előrelátja döntéseinek és tetteinek következményeit, tudatosítja jogait és kötelességeit, elsajátította a csoportban való effektív együttműködés alapjait, a közös munka folyamán képes új ötleteket elfogadni, vagy maga ajánl fel új ötleteket és eljárásokat, tudatosítja a pozitív szociális-érzelmi klíma jelentőségét az osztályban, tetteivel hozzájárul a jó kapcsolatok kialakításához. A KULTURÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a művészeti és egyéb kifejezési eszközök segítségével képes az alap műveltségi fokon kifejezni magát, képes megnevezni az egyes művészeti ágakat, azok fő eszközeit és kifejezési módjait, tudatosítja a művészet és a kultúra jelentőségét az életében, értékeli és tiszteletben tartja a kulturális-történelmi örökséget és a népi hagyományokat, 15

16 tiszteletben tartja mások ízlését, és életkorának megfelelően véleményt alkot, esztétikai szempontból állást foglal, ismeri az ápoltság alapszabályait, követelményeit és hagyományait, ismeri a társasági kapcsolatok általános szabályait (etikett), a körülményeknek és helyzeteknek megfelelően kulturáltan viselkedik, elsajátította a más kultúrák iránti tolerancia és empátia alapjait. Az oktatás fokozata ISCED 2 Az alapiskolai évek során a gyerek általános műveltségre tesz szert a kötelező tantárgyak során, valamint az egyes nem kötelező, választott órák során bővítheti tudáskörét azon területen, amelyik számára érdekes. Elsajátítják minimálisan két idegen nyelv, ill. a számítástechnika alapjait. Mindenki egyenlő lehetőséget kap, hogy tovább fejleszthesse magát. Olyan kulcskompetenciákra tesznek szert, mint az ismeretek és tudás, a jártasság és értékelési módok összessége, melyek lehetővé teszik az egyén számára a megismerést, a hatékony eljárást, értékelést, megértést, a társadalmi kapcsolatokba való beilleszkedést, a személyiségi fejlődést leegyszerűsítve olyan kompetenciáról van szó, ami lehetővé teszi a képzettség munkában, társadalomban, családi és magánéletben való felhasználását. A kulcskompetenciák gyakorlati tevékenységek és tapasztalatok során alakulnak ki, s egyben felhasználhatóak az életben. Az egyes kulcskompetenciák átfedik egymást, összekötődnek, tantárgyak feletti programjellegük van. A felső tagozatos diák által elsajátított KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK - ISCED 2: Az előző (elsőfokú) oktatás során szerzett jártasságra építve az alapiskola felső tagozatos végzőse az alábbi kulcskompetenciákat sajátította el (ISCED 2): 16

17 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS KOMPETENCIÁJA (JÁRTASSÁGA): tudatosítja a tanulásnak mint az önmegvalósítás és személyiségi fejlődés eszközének a fontosságát, az ismeretek és információk megszerzésekor különböző tanulási stratégiákat használ fel, képes kritikusan értékelni az információkat és forrásukat, kreatívan feldolgozza, gyakorlatban felhasználja azokat, kritikusan értékeli a haladását, elfogadja a visszaigazolást, s tudatosítja fejlődésének további lehetőségeit. SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): a különféle információk feldolgozása és kifejezése során képes a kommunikáció minden elérhető formáját kihasználni, írásos és szóbeli megnyilvánulása a helyzetnek és a kommunikáció céljának megfelel, effektíven felhasználja az elérhető információs - kommunikációs technológiát, saját magát és munkájának eredményét a nyilvánosság előtt be tudja mutatni, miközben használja a szakszavakat, anyanyelvén, az államnyelven és két idegen nyelven képes megfelelő szinten kommunikálni, érti a jelentőségét és használja azon kommunikációs kompetenciákat, amelyek a jogok és kötelességek kölcsönös tiszteletén, s az önmagunkért vállalt felelősségen alapuló effektív együttműködésen nyugszanak. KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG) A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI GONDOLKODÁSBAN: a mindennapi helyzetek gyakorlati problémáinak megoldása során használja a matematikai gondolkodást, felhasználja a logikai és térbeli gondolkodás matematikai modelljeit és prezentációit (képletek, modellek, statisztika, diagramok, grafikonok, táblázatok), használja a természettudományi műveltség alapjait, amelyek lehetővé teszik számára, hogy tudományosan megalapozott következtetéseket vonjon le, s a problémák sikeres megoldása érdekében fel tudja használni az elsajátított operációs ismereteket. 17

18 DIGITÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): elsajátította az információs-kommunikációs technológia alapjait, mely további fejlődésének feltétele, használja a szövegszerkesztés és egyszerű prezentáció alapjait, képes egyszerű táblázatokat, grafikonokat létrehozni, s egyszerű grafikai környezetben dolgozni, képes hang- és képanyag fel-, ill. lejátszására, képes az információs-kommunikációs technológiát a tanulás során felhasználni. A PROBLÉMA-MEGOLDÁSI KOMPETENCIA (JÁRTASSÁG): problémamegoldás során megfelelő, analitikus-kritikus és kreatív gondolkodáson alapuló módszereket használ, problémamegoldás során nyitott különböző innovatív eljárások elsajátítására és felhasználására, eredményeinek a megvédésére okokat és bizonyítékokat keres, a problémák megoldása során képes felismerni a pozitívumokat és negatívumokat, felfogja a rizikófaktor mérlegelésének fontosságát, rendelkezik a konstruktív és kooperatív konfliktusmegoldás előfeltételeivel. ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): tudatosítja az alap humanista értékek, a nemzeti kulturális örökség fontosságát, használja és védi a demokrácia elveit, más csoportokkal, ill. a társadalommal kapcsolatban érti a saját, személyes érdekeit, kötelességeihez való felelősségteljes hozzáállás kontextusában felfogja jogait, s hozzájárul mások jogainak a betartásához, nyitott a kulturális és etnikai sokszínűséggel szemben, megfelelő előfeltételekkel rendelkezik, hogy érdeklődéssel figyelje és megítélje a közélet eseményeit és fejlődését, ezekkel kapcsolatban állást foglaljon, s aktívan támogassa az életkörnyezet minőségének a megőrzését. 18

19 SZOCIÁLIS ÉS EGYÉNI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): megfelelő szinten képes igényt tartani az önazonosságára, s a közösség tagjaként képes saját önállóságát kiépíteni, reális képességeivel, érdeklődésével és szükségleteivel összhangban képes megállapítani céljait és prioritásait, elsajátította a csoporton belüli effektív együttműködés alapjait, felfogja, hogy felelősséggel tartozik a csoport felé, ahol képes kreatívan hozzájárulni a közös cél eléréséhez, képes megítélni és módosítani magatartásának és tetteinek következményeit, a kapcsolatokban felhasználja a szociális szempontból előnyös változásokat. MUNKAKOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): professzionális érdeklődésére való tekintettel képes célkitűzésre, eredményeit kritikusan értékeli, s céljai megvalósításához aktívan áll hozzá, rugalmas, képes az innovatív változásokat elfogadni és feldolgozni, érti a vállalkozás elveit, a jövőbeli tervezéshez szükséges előfeltételeit mérlegeli, képes az oktatási és munkaügyi lehetőségekről információkat szerezni, s azokat felhasználni. VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK (JÁRTASSÁGOK): problémamegoldás során, a cél elérése érdekében képes a régi eljárások megújítására, új projektek tervezésére és irányítására. KULTURÁLIS KOMPETENCIA (JÁRTASSÁGA): a képző- és zeneművészet kifejezési eszközeinek segítségével képes magasabb művészeti fokon kifejezni magát, képes eligazodni a műnemek és stílusok közt, s azok fő kifejezési eszközeit felhasználja, felfogja a művészet és a kulturális kommunikáció jelentőségét saját és a társadalom életében, értékeli és tiszteli a művészetet és hagyományokat, 19

20 ismeri a társasági viselkedés szabályait (etikett), a körülményeknek és a helyzeteknek megfelelően viselkedik, toleráns és empatikus más kultúrák iránt. 3. Pedagógiai stratégiák Az értelmi nevelés terén, célunk kifejleszteni tanulóinkban az alkotóképességet, önállóságot, aktivitást, önértékelést. Az egyéni és szociális fejlődést úgy próbáljuk mindenkinél elérni, hogy biztatni fogjuk a gyengébben teljesítő diákokat is, támogatni és fejleszteni fogjuk egyéni képességeiket speciális pedagógus segítségével, aki tanácsot ad nem csak a gyereknek, de annak törvényes képviselőinek, ill. ezen gyerekek pedagógusainak. Az ökológiai problémák halmozódása miatt az oktatói - nevelői munka során széles teret biztosítunk az environmentális nevelésnek. Megpróbáljuk beiktatni egyes tantárgyak tananyagába, főleg a természettudományi tantárgyakba. A pedagógusok köréből environmentális koordinátor van választva, ill. aktívan működik iskolánkon az ifjú természetvédők köre. Ezen kívül több ökológiai pályázatba bekapcsolódtunk, melynek segítségével létrehoztuk alsó tagozatos épületünk előtt Zöld oázisunkat. Bár iskolánkon még nem tapasztaltuk, hogy diákjaink hozzányúltak volna a kemény drogokhoz, ennek ellenére nagy figyelmet szentelünk ennek a témának is. Különféle előadások, oktatófilmek, az iskolai drogmegelőzés koordinátorainak segítségével megpróbáljuk megelőzni, hogy diákjaink bármely tiltott szer, ill. alkohol és dohányáru fogyasztóivá váljanak. Az oktatási-nevelési folyamat elsődleges célja, hogy a tanulók szükségleteiből kiindulva, különböző oktatási módszerekkel motiválja őket a tanulásra, felfedezze tehetségüket, s maximális mértékben fejlessze azt. Továbbá előnyben részesíti a tanulók önálló munkáját, és a motiváció növelésének érdekében pozitívan értékeli a diákokat. 20

AZ ISKOLA MUNKATERVE

AZ ISKOLA MUNKATERVE ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár, 2004. TARTALOMJEGYZÉK Az iskola jogállása /95/1997.(III. 20.) határozat alapján/ 3 Küldetésnyilatkozat 4 Helyzetelemzés 5 Az iskolában folyó

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben