Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz."

Átírás

1 Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta augusztus 29-én. jegyzőkönyv vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető A szülői munkaközösség és a diákönkormányzat az őt érintett kérdésekben egyetértési jogot gyakorolt. DÖK vezető SZMK elnök 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Az iskolai életet meghatározó törvények, jogszabályok, és alapdokumentumok Törvények és jogszabályok: Intézményi alapdokumentumok: Változások az oktatásban... 5 A pedagógusok munkabeosztásának rendje... 6 III. HELYZETELEMZÉS Tárgyi feltételek Személyi feltételek Megbízatások: Várható iskolai csoportszámok, tanulói létszámok alakulása a 2014/2015-ös tanévben: Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: Művészeti oktatás: Szlovák nyelv Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Versenyek IV. Mérések szervezése Központi mérések tervezése Helyi mérések tervezése V. A 2014/2015-ös tanév kiemelt pedagógiai feladatai Kiemelt feladatok: Dokumentációs feladataink Nevelési-oktatási feladataink Belső ellenőrzés Óralátogatás Az 1. és 5. osztály: Az adminisztrációs pontosság, folyamatosság: A tanulói közösségek, (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai VI. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Nevelőtestület Szakmai közösségek A másnapra való felkészülés Diákétkeztetés Diákönkormányzat Sportkör Szülők, Szülői Munkaközösség választmánya Pályaválasztás, pályairányítás A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés (IPR) VII. A 2014/2015 ös tanév beiskolázási terve VIII. KAPCSOLATAINK: A tanév helyi rendje

3 I. Bevezető A tanév végével, miközben a pedagógusok a nyári szabadságukat kezdték élvezni, az iskolai élet nem állt meg. A teljesség igénye nélkül a következő fontos dolgok kerültek elrendezésre: Testvériskolai nyári tábor Pusztafaluban 30 fő 5 kísérővel, a felsősök Erzsébet tábor keretében Zánkán két kísérő 20 gyermekkel, Balatonmáriafürdőn hollóházi és pálházi gyerekek 50 fővel és 6 pedagógussal. A hollóházi iskolások Lettországban táboroztak. Köszönjük az kísérő pedagógusok munkáját. Iskola a közös ügyünk pályázatot nyújtottunk be, sport, művészetek és a nyelv területére. Nemzetközi Testvériskolai pályázat nyert a bodrogszerdahelyi alapiskolával. A hazai testvériskola pályázat még az ősz folyamán tovább fut. Sikeres pályázat a Magyar Nyelv múzeumával, mely szerint részt veszünk a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a TIOP /1 pályázat keretében. A hollóházi, füzéri és a kovácsvágási tagintézménybe is megérkeztek a nyár folyamán a kölyökatlétika programhoz kapcsolódó felszerelések. Útravaló régi pályázataihoz kapcsolódó beszámolókat elkészítettétek, elküldésre került. Az új kiírásra elkészítettük a pályázatot, amit időre elküldtünk. HID programhoz 2 tanulónk csatlakozott. Az IPR-hez kapcsolódó feladatokat az elmúlt tanévbe is tovább folytattuk a támogatás jelen tanévben kerül felhasználásra. Balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatást a megbízott Tóth Csaba Gábor munkavédelmi felelős tartotta meg. Kiosztásra kerülnek a tankönyvek. Minden elsős és másodikos ingyen kapja, ezeket négy évig kell használni. A többi évfolyamon a rászorultak kapják ingyen a tankönyveket. Tanév végén az iskolakönyvtárba kötelesek leadni. Iskolabusz menetrendet korrigálni kellett. Novákné Szombati Cintia jelentkezett szlovák nemzetiségi tanító szakra, ahová felvételt nyert. Elvégeztük a javító vizsgákat 1 tanuló kivételével sikerrel vették ezt az akadályt. Az utolsó napokban a pedagógusok az iskola tantermeit, folyosóit alakítgatták, tették minél barátságosabbá a gyerekek fogadására. Nagyon szép dekorációk születtek, nem kevés munka van ezek mögött, köszönöm mindazoknak a munkáját, akik komolyan vették a dolgukat és esztétikus környezetet varázsoltak az intézménybe. Közös feladatunk legyen ezek megóvása, a gyerekek rászoktatása arra, hogy szép környezetüket óvják meg, a rongálókkal pedig kérem mindenki lépjen fel következetesen. A tanév indításaként Paulo Coelho gondolatait ajánlom mindenki figyelmébe: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. 3

4 II. Az iskolai életet meghatározó törvények, jogszabályok, és alapdokumentumok 2.1. Törvények és jogszabályok: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete: a 2014/2015. tanév rendjéről évi CXC törvény: a nemzeti köznevelésről évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény módosításáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi CXXIV. törvény: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 52/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjéről évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi I. törvény: A munka törvénykönyvéről évi XXXIII Törvény: a közalkalmazottak jogállásáról Az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról (27/1998. (VI. 10.) MKM r.) A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (32/1997. (XI. 5.) MKM r.) 4

5 2.2. Intézményi alapdokumentumok: Az intézmény szakmai alapdokumentuma Az intézmény Pedagógiai Programja, Helyi tanterve Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Iskolai Házirend 2.3. Változások az oktatásban A pedagógusok, az ütemezésnek megfelelően 2014 szeptemberében ismételt bérfejlesztésben részesülnek. Folytatódik a pedagógus életpályamodell bevezetése, melynek keretében két fő elkészítette a pedagógus portfólióját. Az új tanévben Hollóházáról 4 fő, Füzérről 1 fő (gyakornok) jelentkezett a minősítésre. Kovácsvágáson 1 fő minősítésére kerül sor (gyakornok). A 16 óráig kötelező az iskolában tartózkodni ez alól a szülő kérelmére az intézményvezető saját hatásköre alapján felmentést adhat, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. A Nemzeti alaptantervről és a kerettantervekről: Az új NAT felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Így 2014 szeptemberétől az iskolák első, második és ötödik, hatodik évfolyamainak diákjai fogják az új NAT alapján elkezdeni a tanulást. A pedagógusok elkészítették az új NAT-nak megfelelően a tanmeneteket. Minden kolléga a NAT-nak megfelelő tankönyvet rendelt. Újdonság jelen tanévben, hogy a Hollóházi Tagintézményben az 1 évfolyamon bevezetésre kerülnek az OFI által kiadott kísérleti tankönyvek. A hit-és erkölcstanoktatás felmenő rendszerben 1-2 és 5-6 évfolyamon, a mindennapos testnevelés és évfolyamokon tovább folytatódik. A diákok jogairól és kötelezettségeiről: Hogy hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással? Ilyen időtartam nincsen konkrétan meghatározva. A jogszabályok szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, továbbá a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. Ugyanakkor az igazolt mulasztások magas száma is osztályozóvizsga letételét teheti szükségessé. Igazolatlan óra - családi pótlék: Mind a tanköteles korú, mind az azt betöltött, de iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül vizsgálja felül és indokolt esetben dönt a felfüggesztés megszüntetéséről. A tankönyvekről: A tankönyveket a korábban megszokott módon az iskolában osztják ki a tanulóknak, miután a Könyvtárellátó kiszállította a megrendelt könyveket az intézményeknek. 5

6 A diákigazolványt a korábbi eljárás rend alapján lehet igényelni. A Köznevelési Hídprogram: Célja: A középfokú nevelés-oktatásba illetve szakképzésbe való bekapcsolódás segítése azon tanulók számára, akik valamilyen okból lemaradtak az iskolai előmenetelben. A Hídprogramok tanköteles korú tanulóknak szólnak. A Híd I. programban azok vehetnek részt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. A Híd II. programba pedig az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégező, 15. életévüket betöltött diákok jelentkezhetnek. A Köznevelési Hídprogramokban résztvevő intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelölte ki A pedagógusok munkabeosztásának rendje A vezetők kivételével megszűnt a kötelező óraszám fogalma a 2013/2014-es tanévtől kezdve, és helyére a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő került, amelynek mértéke a munkáltató döntésétől függően heti óra között lehet. Intézményünkben jelenleg ez a lekötött munkaidő 24 óra, a kötött munkaidő továbbra is 32 óra. III. HELYZETELEMZÉS 3.1. Tárgyi feltételek Hollóháza tagiskola: Az épületben a legszükségesebb változtatásokat elvégezték ahhoz, hogy a tanítás problémák nélkül indulhasson. A szükséges nyári felújítások, festések megtörténtek. Füzér tagintézmény: A fenntartó Önkormányzat elvégezte a szükséges munkálatokat. Kovácsvágás tagintézmény: A szünet alatt az iskola szükséges karbantartása megtörtént. Az iskolában festésére, takarításra került sor. Az energetikai felmérés eredményének köszönhetően jelen tanévben korszerűsítésre kerül fűtési rendszer a KLIK finanszírozásában. Pálháza székhely iskola: A szükséges festés, takarítás és karbantartás megtörtént. A 2 fő karbantartó, 2 fő takarítónő kemény munkával tette rendbe az iskola, tornaterem és az udvar teljes területét. A tornaterem legszükségesebb karbantartása megtörtént. Ám itt pályázat szükséges, hiszen az elhasználódás, beázás, akadálymentesítés problémáinak megoldása komoly terveket és pénzt igényel. Folyamatosan jelezzük a fenntartó KLIK Sátoraljaújhelyi Tankerületének, illetve a tulajdonos helyi Önkormányzatoknak. 6

7 3.2. Személyi feltételek Személyi változások az intézményben: A pálházi David Sándort munkaviszonya a nyár folyamán megszűnt. Tóthbegyiné Hörcsik Nikolett határozott idejű munkaszerződését szeptembertől határozatlan idejűre kértem változtatni. Novákné Szombati Cintia munkakörét pedagógiai asszisztensből gyakornoki munkakörbe kértem átsorolni a tantárgyfelosztás miatt. A kovácsvágási tagintézményben Domokos Andrea kinevezése megtörtént az előző tanév végén. A hollóházi tagintézményből Molnár Istvánné jelenleg felmentési idejét tölti, mivel márciustól nyugdíjas lesz. Epervári-Fejti Mária jelenleg GYES- en van. A művészeti tagozatra jelentkezők oktatását szerződéssel kívánjuk megoldani a jelentkezők létszámának függvényében. A felső tagozatban szlovák nyelv oktatását Barnáné Zajakovszky Mária végzi az előző tanévhez hasonlóan szerződéssel. A néptánc oktatást Fehér János vállalkozás formájában látja el. A füzéri tagintézményben: Nyulászi Zsuzsanna szerződése meg lett hosszabbítva. Füzér mellett tanít még Hollóházán. Áttanítások: Kovács Józsefné Bodnárné Angyal Piroska Lupták Lászlóné Szakács Sándorné Tóth András Horváth Zoltán Pilván Gáborné Nyulászi Zsuzsanna Trembulyák Zoltán Bilku Péter Kardos Szabolcs szlovák Füzéren és Hollóházán angol Füzéren és Kovácsvágáson német Kovácsvágáson gyógypedagógus Hollóházán technika, fizika Pálházán és Mikóházán történem, hon- és népismeret Pálházán természetismeret, rajz Pálházán informatika és Hollóházán testnevelés Pálházán biológia Hollóházán úszásoktatás Személyi feltételek pedagógiai feladatot ellátók névsora Pálháza: Név 1. Bodnárné Angyal Piroska 2. Csergeiné Orosz Eszter Szak Tanító, Angol Tanító Magyar Szakvizsga Speckoll. (VMT) Közművelődés Megbízatás Angol, 5.a osztályfőnök Magyar 6.a osztályfőnök 3. Tóthbegyiné Tanító, Testnevelés, testnevelés MVT 4. Dávid Sándorné Tanító Testnevelés 1. osztályfőnöke 7

8 5. Havasiné Illés Teodóra Orosz Történelem Angol 6. Havrilla Lászlóné 7. Horváth Zoltán Matematika, kémia, számítástechnika 8. Horváth Zoltánné 9. Kaselyák Adrienn Angol, történelem, 6.b osztályfőnök Munkaközösség vezető Tanító, magyar Magyar Magyar, 8.a osztályfőnök Közoktvez kémia szakvizsga Tanító népművelő 4. o osztályfőnök Tanító ének ének Ének, etika, erkölcstan 8.b osztályfőnök 10. Dankó Krisztina Tanító tanító 11. Kovács Barnabás Történelem, könyvtár. Közoktvez szakvizsga Történelem, könyvtár 12. Lengyel Zsoltné Tanító Úttörővezető 3. o osztályfőnök munkaközösség vezető 13. Lupták Lászlóné Tanító Orosz, Német Orosz, pedagógia Német, 7.b. osztályfőnök 14. Porempovicsné Illés Emese Tanító népművelő ECDL-start 2. o osztályfőnök 15. Sprencz Angéla Tanító, fejlesztő Közokt. Vez Tanító ped 16. Sütőné Szabó Szilvia Tanító Népművelő, matematika MVT 5.b osztályfőnök Matematika 17. Szakács Tanító, Technika Gyógypedagógia Sándorné Gyógypedagógus Mérés értékelés szakvizsga ECDL-start 18. Szemán Jenőné Tanító Testnevelés Tanító 19 Tóth Andrásné Matematika, Fizika Matematika, Fizika, 7.b osztályfőnök 20. Juhász Attiláné Tanító Tanító 21. Kovács Józsefné Tanító, szlovák nyelv és irodalom Technika (VMT) Technika, Tanító Szlovák 22. Tóth Andrásáttanítás Fizika Technika Tanító 23. Novákné Szombati Cintia Tanító 24. Horváth Zoltánáttanítás 25. Trembulyák Zoltán 26. Pilván Gáborné Rajz, Földrajz, Magyar Tanító Történelem Testnevelés Angol VMT Informatika VMT Közokt. Vez., Technika Mozgókép-és média Fizik Technika napközi, informatika Történelem, hon-és népismeret Testnevelés 27 Bilku Péter Biológia, Biológia, Természetismeret, Mozgókép-és média, Rajz 8

9 Földrajz Természetismeret, Földrajz Kémia 30 Kardos Szabolcs Úszás Hollóháza: Név Laczkó Izabella Szak Magyar nyelv és irodalom-oroszkönyvtár szak Szakvizsga Speckoll. (VMT) Fejlesztő pedagógia Megbízatás Magyar nyelv és irodalom évfolyam, könyvtár, napközi Tóth András Általános iskolai tanító, technikafizika szakos tanár Számítógépkezelő, használó szakképesítés Technika 5-8. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8 osztály Horváth Zoltán Tomkóné Tóth Ágnes Kovács Józsefné áttanítás Tanító, történelem szak, Tanító, Szlovák tanár nyelvű technika szakkollégium, közoktatásvezető testnevelés szakkollégium Osztályfőnök 7. évfolyam, történelem 5-8. évfolyam, napközi Alsó tagozat 1. évfolyam tanító, Testnevelés 5. évfolyam Szlovák nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Székelyné Fekete Jolán Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv - történelem szakos tanár Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Osztályfőnök 8. osztály Napközi Trembulyák Zoltán Testnevelés szakos tanár Rendszergazda szakkép. Testnevelés évfolyam Tóth Andrásné Óvári Tiborné Általános iskolai tanító Általános iskolai tanító Testnevelésnépművelés szakkollégium Közoktatásvezetői szak Technika szakkollégium Magyar nyelv és irodalom, technika 4. évfolyam, tagintézmény-vez. Alsó tagozat 1. évfolyam Tirpák Gáborné Általános iskolai tanító Életvitel műveltségterület Orosz nyelvű szakkollégium Alsó tagozat 3. évfolyam napközi 9

10 Lőrincz Gyuláné Általános iskolai tanító Szociálpedagógus Alsó tagozat 2. évfolyam Osztályfőnök 2. evfolyam Gönczi Katalin Tanító, tánc és dráma szak ének-zene szakkollégium, pedagógus szakvizsga Osztályfőnök 4. évfolyam tanító, ének-zene 5-8.,tánc és dráma 5 évfolyam Sápiné Trembulyák Tünde Tanító, magyar nyelv és irodalom szak, Tánné Tóth Edit Matematikatechnika szak Közoktatásvezető, népművelés szakkollégium matematika 5 osztály Müller Attiláné Tanító, rajz szak könyvtár szakkollégium Tóth Tiborné Tanító, német szak Szécsi Mátyásné Tanító, magyar nyelv és irodalom szak Pilván Gáborné Földrajz- magyarrajz szak Mozgókép és médiaismeret népművelés szakkollégium Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam, ig.-hely. matematika 5-8. évfolyam technika 5. évfolyam Osztályfőnök 5. évfolyam napközi Alsó tagozat 3. évfolyam osztályfőnök, rajz évfolyam, Napközi Német 4-8. évfolyam, szlovák népismeret 1-8. évfolyam Alsó tagozat 1. évfolyam Osztályfőnök Természetismeret 5-6. évfolyam, földrajz 7-8. évfolyam, médiaismeret 8. évfolyam, rajz 8.évfolyam Bilku Péter Biológia, Földrajz Biológia, Nyulászi Zsuzsa Tanító informatika Informatika Kardos Szabolcs Úszás Barnáné Zajakovszky Mária Kovácsvágás: szlovák nyelv és irodalom Fehér János néptánc néptánc 10 Szlovák nyelv és irodalom 5-8. évfolyamon Név Szak Szakvizsga Speckoll. Megbízatás (VMT) 1 Balajti Éva Tanító Úttörővezető tagint. vez. 2-4 összevont osztály magyar,

11 rajz 2 Hörcsik Zsuzsanna Tanító, Közművelődés 1-3. összevont osztály osztályfőnök 3. Ráczné Zsarnai Tanító informatika 1-4. osztálytanító Mária VMT 4. Domokos Andrea Tanító magyar nyelv és irodalom VMT Füzér: 2-4. osztályfőnök, 1-4. évfolyam Név Szak Szakvizsga Speckoll. (VMT) Megbízatás 1 Oroszné Kállai Valéria Tanító Informatika tagintézmény vezető, tanító 2 Horváth Sándorné Tanító, Informatika 1-4 összevont osztály osztályfőnök 3 Nyulászi Zsuzsanna Tanító, informatika VMT tanító A nem pedagógus állomány A pedagógiai asszisztensünk átkerült pedagógus állományba. Helyette szükséges új pedagógiai asszisztens felvétele. Szükség van munkájára. Tagintézményenként a következő létszámok állnak rendelkezésre: Pálháza Hollóháza Kovácsvágás Füzér iskolatitkár 1 1 ped. assz. takarítónő 3 3 karbantartó 2 1 A közmunkaprogramok segítségével sikerül a szükséges létszámokat biztosítani. Jelenleg Kovácsvágásra 1 fő takarító, Hollóházára 1 fő karbantartó, Pálházára 1 fő takarítónő és 1 fő ped. asszi kerül felvételre Megbízatások: Általános intézményvezető helyettes: Tagintézmény vezető: Hollóháza tagintézmény: Füzér tagintézmény: Kovácsvágás tagintézmény: Sápiné Trembulyák Tünde Kovács Barnabás Tóth Andrásné Oroszné Kállai Valéria Balajti Éva Gyermekvédelmi felelősök (fogadónap minden hónap első péntek) Lupták Lászlóné Pálháza felső Porempovicsné Illés Emese Pálháza alsó Domokos Andrea Kovácsvágás 11

12 Horváth Sándorné Füzér Gönczi Katalin Hollóháza felső Lőrincz Gyuláné Hollóháza alsó Iskolai sportkör, házi bajnokságok lebonyolítása: Trembulyák Zoltán Tóthbegyiné Hörcsik Nikoletta Szemán Jenőné Versenykiírás és pályázat figyelő: Kovács Barnabás, Sápiné Trembulyák Tünde Pályaválasztás: Havrilla Lászlóné Kaselyák Adrienn Székelyné Fekete Jolán DÖK vezető: Kaselyák Adrienn, Laczkó Izabella Közalkalmazotti tanács elnöke: Lupták Lászlóné Pálháza tagok: Tóth Tiborné Hollóháza Lengyel Zsoltné Pálháza Munkaközösség vezetők: Havasiné Illés Teodóra Pálháza felső Lengyel Zsoltné Pálháza alsó Tóth András Hollóháza felső Tirpák Gáborné Hollóháza alsó Tankönyvfelelősök: Kurtosné Bajtel Lívia Fejti Istvánné Web lap karbantartás: Trembulyák Zoltán Hollóháza Kovács Barnabás Pálháza Novákné Szombati Cintia Pálháza Ráczné Zsarnai Mária Kovácsvágás Nyulászi Zsuzsanna Füzér Iskolai könyvtár: Laczkó Izabella, Kovács Barnabás Tartós tankönyvek nyilvántartása Laczkó Izabella, Kovács Barnabás Énekkar: Kaselyák Adrienn, Gönczi Katalin Irodalmi színpad: Csergeiné Orosz Eszter Útravaló koordinátor Székelyné Fekete Jolán Tóth Andrásné Katasztrófavédelmi felelős: Szakács Sándorné, Horváth Zoltán(H) Munkavédelmi képviselő: Kovács Barnabás Esélyegyenlőségi felelős: Porempovicsné Illés Emese Rendszergazda: szerződéssel Zemplén Computer Tűzvédelmi felelős: Bodnár János, Kristóf Miklós DSK Trembulyák Zoltán, Kovács Barnabás Tehetségponti kapcsolattartó Havasiné Illés Teodóra tagok Csergeiné, Sütőné, Dávidné, Horváthné 12

13 3.4.Várható iskolai csoportszámok, tanulói létszámok alakulása a 2014/2015-ös tanévben: Osztályok és létszámok tagintézményenkénti bontásban: Pálháza Osztály a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b össz 2014_ várható 2014_2015 SNI Hollóháza Osztály a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b össz 2014_ várható 2014_2015 SNI Kovácsvágás Osztály össz 2014_ várható 2014_2015 SNI Füzér Osztály össz 2014_ várható 2014_2015 SNI Egésznapos / iskolaotthonos csoportok működnek: Pálházán az 1., 2., 3., 4., és 5., 6. évfolyamokon, Hollóházán az 1., 2., 3.,4., és 5., 6. évfolyamokon. Füzéren az 1 4 összevont osztályban. Kovácsvágáson az 1 3 és 2 4 összevont osztályokban. A másnapra való felkészülés érdekében tanulást segítő foglalkozásokat (napközi) szervezünk a következő rend szerint: Pálházán a két hetedik és két nyolcadik osztálynak egy - egy csoportban. Hollóházán a hetedik és nyolcadik osztályoknak egy csoportban Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: 13

14 A tantárgyfelosztás során az egyéb foglalkozások terhére szakköröket, korrepetálásokat, tanulást segítő foglalkozásokat, sportköröket, érdeklődési köröket szervezünk, lehetőséget biztosítva a tanulóknak, hogy hasznosan töltsék el az időt 16 óráig az intézményben. Ebben minden pedagógus a szakterületének megfelelően vesz részt. Úszásoktatás: A tankerületen biztosítja a saját tanuszodájában az úszásoktatás lehetőségét: ingyenes belépést és oktatót. A pálházi és füzéri iskolabusz elvégzi a szállítást. A testnevelés óráknál tömbösítettünk, így minden tagiskola részt vesz ebben. Az előző évekhez képest ez már magasabb színvonalat jelent gyermekeinknek. Köszönjük a lehetőséget és élni fogunk vele. Az iskolai hitoktatás rendje: Pálháza: Kedd délelőtt az alsó tagozaton, délután a felső tagozaton. Hollóháza: Kedd délelőtt az alsó tagozaton, délután a felső tagozaton. Kovácsvágás: Hétfő, Kedd Füzér: Kedd Hitoktatók: Papler Pál, Szemánné Balla Marian, Tóth Gábor római katolikus Baksy János, Orbánné Verok Zsuzsanna, Oroszy Ákosné Nagyházi Erzsébet, Tóth Tamás református Jármi Zoltán görög katolikus Iskolaorvosi szolgálat: Dr. Szabó Károly, Dr. Faragó Magdolna Iskolafogászat: Dr. Bogdán Attila Munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott: Tóth Csaba Gábor munkavédelmi felelős Védőnői szolgálat: Gyuris Berta Hörcsikné Lévay Viktória Családsegítő szolgálat munkatársai Pálházán Spitzmüller Zoltán Lukács Gabriella Kovácsvágás Kovácsné Osváth Edit Füzér Hollóháza Farkas Tibor Szedlákné Petercsák Mariann Farkas Tibor Várdainé Márton Tímea Gyermekvédelmi felelős Hol Fogadónap Lupták Lászlóné Pálháza felső hétfő Porempovicsné Pálháza alsó szerda Horváth Sándorné Füzér szerda Domokos Andrea Kovácsvágás hétfő Gönczi Katalin Hollóháza szerda Lőrincz Gyula Lászlóné Hollóháza szerda Művészeti oktatás: Az iskolai nevelő-oktatató munkánk során tapasztaljuk, hogy a művészeti nevelés - képzés jelentős mértékben segíti a tanulók személyiségének fejlődését, fejlesztését, és e tevékenységek során elért siker kedvezően befolyásolja a tanulók általános iskolai tanulmányi munkáját is. Évek óta iskolai keretek között, a délutáni órákban folyik a művészeti oktatás. A megszerzett ismeretekről vizsga keretében számot adnak a képzésben részt vevő tanulók, és a sikeres évfolyamról bizonyítványt kapnak. 14

15 Az induló művészeti ágak a következők: zeneművészet, táncművészet. Azoknak a szülőknek, akik gyermekük után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nem kell térítési díjat fizetniük, így egy szakon ingyenes képzésben részesülnek Szlovák nyelv Intézményünkben több éve folyik nemzetiségi nyelvoktatás Hollóházán és Fűzéren, melynek alapvető célkitűzése a szlovák nyelv és a szlovákság hagyományainak ápolása. Célunk, hogy megismertessük a tanulóinkkal mindazon értékeket, amelyeket a helyi szlovákság képvisel, hiszen a város története elválaszthatatlan a szlovák kisebbség történetétől. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, kultúrák, életmódok, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. A helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a nemzetiségi nyelv oktatása választható tanórai keretben évfolyamonként szervezett csoportokban folyik. Az 1 osztályban minden tanuló tanulja a szlovák nyelvet a többi évfolyamokban összevont csoportokban, a népismeret tantárgyat csoportonként heti 1 órában tanulják a diákok Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Intézményünk Szakmai alapdokumentuma tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését oktatását (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődészavarral küzdők). A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált oktatása valósul meg intézményünkben. Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei határozzák meg. Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon. A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának során a legfontosabb szempontok: - az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása, - a sérült részképességek folyamatos fejlesztése, - egyéni szükségletek, - társadalmi beillesztés. Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. A követelmények elsajátíttatása a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok kompenzálása és megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok segítségével történik, részben saját szakemberünk segítségével. 15

16 3.9.Versenyek Tanulmányi versenyek A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete 8. (2) alapján jelen munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a tanulókat. Feladatunk, az alábbi versenyekre való felkészítés. Versenyek típusa és a versenyek neve III. A EMMI által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek: - Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei - Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára Felkészítő tanár neve Gyógypedagógus Magyart tanítók A versenyen várhatóan induló tanuló létszám (fő) Előírás szerint Intézményünkben az érintett intézményi Szülői Munkaközösség egyetértésével - a hivatkozott jogszabály 2. számú mellékletében szereplő jegyzékben nem található következő tanulmányi versenyre történő felkészítést tekinti feladatául: Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve A versenyen várhatóan induló tanuló létszám (fő) Szaktárgyi versenyek Szakos tanárok Előírás szerint Egyéb versenyek Intézményünk a következő nem csak tanulmányi versenyek csoportjába tartozó versenyeket szervezi meg: Idegen nyelvi szavalóverseny: október Pálháza Költészet napja április helyben Benedek Elek Mesemondó verseny 1-4. évf október Hollóháza Szlovák Nyelvi Szavalóverseny március Füzér Rajzverseny meseillusztráció április helyben (Kovácsvágás) Egészségvetélkedő (iskolagyümölcs) november helyben Sportvetélkedők, házi bajnokságok folyamatosan helyben Labdarúgó torna családi nap keretében ősz Hollóháza Szépkiejtési verseny február, március helyben Matematika 4., 5-6., 7-8., április helyben Komplex természettudományos április helyben Iskolánk nem csak a helyi szervezésű versenyeken vesz részt, hanem szorgalmazza más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek a sátoraljaújhelyi tanulmányi versenyek, ha meghívást kapunk, valamint levelezős tanulmányi versenyek, és a Nemzetközi Gyermekfesztiválon való részvétel. 16

17 Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: - saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása: mesemondó, fejszámoló, rajz, játékos sport, prózamondó, szavaló, helyesírási, művészeti, néptánc, birkózás IV. Mérések szervezése 4.1. Központi mérések tervezése Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Telephelyi koordinátorok: Pálháza: Kovács Barnabás Hollóháza: Székelyné Fekete Jolán A mérésben részt vevő kollégák: Pálháza 6a Csergeiné Orosz Eszter, Pálháza 6b Sütőné Szabó Szilvia Hollóháza 6 Tomkóné Tóth Ágnes Pálháza 8a Havrilla Lászlóné Pálháza 8b Tóth Andrásné Hollóháza 8 Tóth Tiborné Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 17

18 kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az intézményvezetők október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. DIFER mérés. Felelős: Pálháza Dávid Sándorné Kovácsvágás: Hörcsik Zsuzsanna Hollóháza Szécsi Mátyásné Füzér Horváth Sándorné A névsor leadási határideje: október 06. A mérés elvégzésének határideje: december 5. Negyedik évfolyamig az utómérések elvégzése évenként ismétlődő feladat, mely elvégzésének felelősei az ott tanító osztályfőnökök. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Felelős: Trembulyák Zoltán, Tomkóné Tóth Ágnes, Tóthbegyiné Hörcsik.Nikolatta, Az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Felelős: nyelvtanárok Az általános, a középfokú iskola intézményvezetője az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola 18

19 intézményvezetője azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az intézményvezető június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 4.2. Helyi mérések tervezése Év eleji mérések (diagnosztizáló) 2-8- osztályig hangos olvasás, helyesírás, matematika Az értékelés csak tájékoztató jellegű Első osztályban képességek mérése, neveltségi szint megállapítása Határidő: október 06 Felelős: osztálytanítók, szaktanárok Diagnosztikus (visszatérő) mérés: osztályban Határidő: október Felelős: tanítók Formatív mérések a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód (memoriterek, kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletek, házi dolgozatok, röpdolgozatok ezek a felelettel egyenértékűek Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. Határidő: folyamatos Felelős: minden pedagógus Szummatív mérések (félévi, év végi mérések) minősítő értékelés, a tanulási időszak lezárása során mérjük a tananya elsajátításának szintjét. Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban. Határidő: január első két hete május vége június eleje Felelős: alsós tanítók, szaktanárok V. A 2014/2015-ös tanév kiemelt pedagógiai feladatai 5.1. Kiemelt feladatok: A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a mindennapos testnevelés beindítása az 3. és az 7. évfolyamokon a tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, különös tekintettel a köszönésre, az udvariasságra, toleranciára A viselkedési problémák azonnali felismerése, gyors kezelése A kompetencia alapú oktatás alkalmazása minden tantárgynál. Az IPR munkacsoportok működtetése, a bevont tanulókkal való foglalkozás Részvétel az útravaló, Út a középiskolába programokon 19

20 felkészülés az aktuális kompetenciamérésekre. Név szerinti kimutatások elkészítése az iskolásokról október, január és júliusi állapotnak megfelelően, alkalmazva a tavaly is használt jelrendszert. Az R, a T, a 3, a HH, a HHH, az Ipr, a Napközi, a Menza, 50 vagy 100%, Bejáró, Iskolabusz, Roma, SNI-s létszámnak felel meg stb. Az iskolatitkárral történő első egyeztetés határideje: szeptember 15. munka alkalmassági vizsgálatok még érvényesek (kétévente) WEB lap aktuális információkkal való feltöltése különös közzétételi és egyéb listák frissítése a honlapon nyilvántartó könyv aktualizálása a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig, az iskolatej és az iskolagyümölcs nyilvántartáshoz a hiányzások folyamatos beírása a kitett táblázatokba a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése, a tanulók hiányzásával kapcsolatos adminisztrációs és egyéb kötelezettségek teljesítése, a jelzésekkel együtt pedagógiai jellemzés készítése az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelősök közösen. a tanulók neveltségi szintjének emelése, osztálykirándulások, közösségépítés házirend következetes betartása és betartatása aktuális pályázatok felkutatása, azokon való részvétel a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése az ügyeleti rend megszigorítása ebéd és buszvárakozás idején a rend fenntartása a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire, testvériskolai kapcsolatok kiépítése Határtalanul pályázaton való részvétel 6. osztály Nyári táborozás szervezése, Erzsébet táborra pályázat benyújtása. tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés különösen a következő területeken: - természettudományok: matematika, fizika, kémia, informatika, biológia - idegen nyelvi versenyek - alsós versenyek - sport, - művészeti területek 5.2. Dokumentációs feladataink Adminisztrációs fegyelem erősítése Naplók megnyitása, pontos vezetése Törzskönyvek megnyitása Tanuló nyilvántartások pontos, minden adatot tartalmazó kitöltése, változások átvezetése Tanmenetek elkészítése, leadása Munkatervek készítése helyzetelemezéssel, célok és feladatok megjelölésével Az IPR munkacsoportok dokumentációs feladatainak megfelelő elvégzése Útravaló program megfelelő dokumentálása 20

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szakvizsga Speckoll. (VMT) Közművelődés. Tanító Testnevelés 2. o osztályfőnök Orosz Történelem

Szakvizsga Speckoll. (VMT) Közművelődés. Tanító Testnevelés 2. o osztályfőnök Orosz Történelem 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pálháza: Szak, Angol Magyar Szakvizsga Speckoll. (VMT) Közművelődés Megbízatás Angol, 6.a osztályfőnök

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Székhely intézmény: Pálháza - iskola Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben