Szakmai Beszámoló. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye Veszprém, Pápai u.37/b.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Beszámoló. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye Veszprém, Pápai u.37/b."

Átírás

1 Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye Veszprém, Pápai u.37/b. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének évi szakmai működése Előterjesztő: Szabóné Dr. Virányi Judit-igazgató Az előterjesztés készítésében részt vett: Kiss Teodóra Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének vezetője Kovács Júlia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének vezető-helyettese

2 Tisztelt Közgyűlés! VMJV Polgármestere az Önkormányzat Közgyűlésének 263/1999.(XII. 17.) sz. határozata alapján március 2-án ellátási szerződést kötött az Alkohol-Drogsegély Ambulancia képviselőjével, a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének működtetéséről. Az ellátási szerződésben az Ambulancia vállalta, hogy a nappali ellátás működtetéséről és az önkormányzat által biztosított működési hozzájárulás felhasználásáról évente beszámol a Közgyűlés előtt.első alkalommal január 26-án számolt be az Ambulancia az ellátás megszervezéséről és biztosításáról, a jelen beszámoló a évi tevékenységünket foglalja össze. I. Az intézmény szakmai tevékenysége 1) Az intézmény céljai: Az intézmény elsődleges célja, a gyógykezelésen átesett szenvedélybetegek visszaesésének megakadályozása. Gondozottjainknak segítséget nyújtunk a reszocilizációhoz, a reintegrálódáshoz. Fontos, hogy elérjék optimális életműködésüket, és ezt a lehető leghosszabb időn át fenn is tudják tartani. Törekszünk arra, hogy szakképzett személyzettel és szakmai programokkal a lehető legjobb rehabilitációt tudjuk biztosítani számukra. Szükségesnek tartjuk a megfelelő és hatékony prevenciót, melyben szintén fontos a képzett személyzet: nemcsak a szakmai ismeretek, hanem a kapcsolatteremtési készségek miatt is. Az intézmény 20 fő szenvedélybeteg számára nyújt lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására-ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti, aki: Veszprémi bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Az a hajléktalan személy, aki nyilatkozatában tartózkodási helyként Veszprém várost jelöli meg.

3 2) Szakmai programjaink: Az év során a Magyar Állam Kincstár (MÁK), illetve az ÁNTSz Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete is ellenőrizte intézményünk működését. Megállapításra került, hogy az intézmény a törvényi előírásoknak, a működési engedélyben foglaltaknak, és az ide vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik. Az ellátottak részére napi programokat biztosítunk. A foglalkozások heti rendszerességgel, heti tervbe foglalva ismétlődnek. Hetente csoportfoglalkozást tartunk, melynek keretében a felmerülő problémák és konfliktusok megoldására közösen létrehozott és elfogadott megoldási stratégiákat dolgozunk ki. Ezek hasznossága megmutatkozik élethelyzeteik, konfliktusaik elemzésében, a pozitív minták átvételében, az egymással való mélyebb kommunikáció kialakításában. A pszichés problémák kezelésében pszichológus is részt vesz, egyéni terápia keretében segíti a belső feszültségek feltárását, a személyiség komplex megismerését, ezzel elősegítve a hatékonyabb, személyre szabott módszerek kidolgozását. Egyéni terápiára az Alkohol- Drogsegély Ambulancia szakembereinek segítségével van lehetőség. Klienseink heti rendszerességgel egyéni foglalkozásokon vesznek részt pszichológus, vagy pszichiáter közreműködésével. Az egyéni foglalkozás az Alkohol- Drogsegély Ambulancián valósul meg. Napi rendszerességgel van részük pszichiáter által életvezetési tanácsadásban, beszélgetésben. A csoportfoglalkozások heti tervben vannak rögzítve, ez alapján töltjük ki a hétköznapokat. Gondozottaink elsősorban aktív korú munkanélküliek. Csoportfoglalkozásokon belül feltárjuk a munkanélküliség problémáit, meghatározzuk az intervenciós lehetőségeket, ami az álláskeresési technikáktól, az önéletrajz írásán keresztül a nagyobb önbecsülés kialakításáig terjed. A gondozottak részére készségfejlesztő tevékenységeket biztosítunk, pl. gipszöntés, festés, rajzolás, gyertyaöntés, képkészítés, természetes anyagok felhasználásával különböző kreatív munkák, hímzés, szövés, évszakhoz, ünnepekhez kötött alkotások készítése. A gondozottak a rendszeres és folyamatos tevékenységek végzése által, a szabadidő értelmes eltöltésének segítségével sikerélményhez jutnak, az önbizalmuk növekedik. A gondozottakat igyekszünk bevonni az intézmény körüli munkálatokba. Szeretnénk elérni, hogy az éppen aktuális életterüket magukénak érezzék. Ennek érdekében az ellátottak a falra

4 dekorációként képeket készítenek, virágokat, növényeket ültetnek, és később folyamatosan gondozzák, az intézményt így magukénak érzik, rendjét és tisztaságát megőrzik. Háztartási ismeretek keretében alapvető tevékenységeket próbálunk elsajátítatni, pl. mosás, vasalás, ruhahajtogatás, varrás, takarítás. Mosási rend, és vasalási rend van kialakítva. Heti rendszerességgel filmklub működik terápiás jelleggel, ezért célirányosan választjuk meg a filmeket. A film megtekintése után a terápiás munkatárs irányításával átbeszélik, kifejezik a film által előtérbe kerülő érzelmeiket, gondolataikat. Egyes szerepeket magukénak érezhetnek, azonosulnak a szerepekkel, összekapcsolják életüket a filmben szereplők sorsával. A szabadidő eltöltésére televízió, videó, DVD, újságok, könyvek, társasjátékok, kártya állnak rendelkezésre. Decemberben, az év legszebb ünnepe alkalmából karácsonyfát állítottunk, a fát, és az intézményt feldíszítettük a kliensek által elkészített díszekkel. A karácsony közeledtét igyekeztünk meghitté varázsolni, ezért karácsony előtti hétre ünnepi vacsorát biztosítottunk, ellátottjaink karácsonyi műsorral készültek. Az intézmény elhunyt gondozottjairól, illetve a november 1.-i halottak napjáról gyertyagyújtással emlékezünk meg. Ebben az évben az ellátottak több alkalommal vettek részt az intézményünk által szervezett szalonnasütéssel, bográcsozással egybekötött kirándulásokon, valamint városunk történelmi múltú városrészeinek látogatásán. A fenti szolgáltatások az ellátottak részére térítésmentesek. Ez évben, egy Európai Uniós Pályázatból, megvalósult az intézmény részleges akadálymentesítése. A küszöbök eltávolításán kívül, a padló burkolata is megváltozott, a gyengén látók számára, eltérő színű járólapokból álló vezető-vonal, míg az egyik mosdó a mozgáskorlátozottak számára került kialakításra. Az intézmény összes helyiségében a villanykapcsolók, valamint a nyílászárók kilincsei is lejjebb kerültek, ezzel segítve a könnyebb hozzáférést. A pályázati pénzből fűtés- korszerűsítés, valamint a nyílászárók cseréje történt. A nyílászárók mérete, természetesen megfelel az akadálymentesítés

5 előírásainak. A pályázat utolsó blokkja elején fejeződik be. Az átalakítás ideje alatt, az intézmény a megszokott nyitva tartás szerint működött, a különböző szolgáltatásokat folyamatosan igénybe tudták venni klienseink. 3) Egészségügyi szolgáltatások Szűrővizsgálatok megszervezése: AIDS Hepatitis TBC Az ellátást igénybe vevők számára az Alkohol-drogsegély Ambulancia addiktológiai gondozást biztosít. Napi rendszerességgel vérnyomásmérésben, egészségügyi tanácsadásban részesülnek pszichiáter által. 4) Hivatalos ügyek intézése Hivatalos és jogi ügyeik intézésében nyújtunk segítséget: Gyógyszertámogatási segély Közgyógyellátás Átmeneti-, rendszeres-, és lakásfenntartási segély Iratpótlás Rokkantsági nyugdíj Albérletkeresés Tanfolyamokra jelentkezés Álláskeresés, munkába állítás. A szegénységből való kitörés legfontosabb eleme a rendszeres jövedelmet biztosító munkához jutás. A strukturált napi tevékenység a szenvedélybeteg talpra állásának az egyik legfontosabb eszköze. Ennek esélye azonban a hosszú ideje munkanélküliek, képzetlenek és állandó lakcímmel nem rendelkezők számára minimális.

6 5) Tanácsadások: Gondozottjainknak nagy igényük van a személyes beszélgetésekre, amelyeknek kapcsán megismerjük életútjukat, körülményeiket, családi kapcsolataikat, anamnézisüket. Egyéni gondozási tervet készítünk közösen a klienssel, melyben megjelöljük az aktuális problémákat, és reális, elérhető célokat tűzünk ki rövid- és hosszú távra egyaránt rehabilitácójuk, reszocializációjuk elősegítése érdekében. Célja, hogy a gondozottnak segítsen tisztán látnia a problémáit, gondjait, célokat tűzzön ki az életben, ezek eléréséhez szükséges stratégiákat alakítson ki, tudjon döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni, és megfontolt célirányos tevékenységeket folytatni. 6) Étkeztetés A téli időszakban október 15-től április 15-ig, meleg teát ingyenesen tudunk biztosítani. Az étkezési igényeket a szomszédos Viadukt étterem szolgáltatásának igénybe vételével tudjuk megoldani térítési díj ellenében. A napi egyszeri melegételt az ellátottak igény szerint vagy a Viadukt étteremben, vagy ételhordóban elhozva az intézményben fogyasztják. 7) Személyes higiéniás szükségletek biztosítása. Elemi tisztálkodási lehetőségek: Fürdés Mosás Hajvágás Borotválkozás 8) Érdekképviseleti fórum működése: Az intézményi jogviszonnyal rendelkezőknek a jogszabály értelmében lehetőségük van panasszal élni az intézményvezetőnél az őket érintő panaszok orvoslása érdekében. Az érdekképviseleti fórum jogszabályban leírt feltételek és eljárások szerint működik. 9) Társadalmi, családi kapcsolatok ápolása: Klienseink nagy része hajléktalan, kevés számban rendelkeznek családi kapcsolatokkal, de amennyiben lehetőség van rá, segítjük családtagjaikkal, hozzátartozóikkal való kapcsolatuk helyreállítását, illetve a folyamatos kapcsolattartást. Az esetleges rokoni kapcsolatok felkutatásában is segítjük őket igény szerint.

7 II. Ellátottak megoszlása Az intézmény veszprémi bejelentett lakhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel, ill. hajléktalan esetében veszprémi tartózkodási hellyel rendelkező részére biztosít napközbeni ellátást. Az év folyamán az intézmény maximális 20-as létszámmal működött, a rászorulók és igénybe vevők nagy száma miatt. Az év során 9 fő gondozottnak szűnt meg az intézményi jogviszonya, akik helyett új gondozottak felvételére került sor. Így az előző év decemberéből áthozott 20 gondozottal együtt az ellátottak éves összlétszáma 29 fő lett. A statisztikai kimutatás a fent említett adatok alapján készült: Az ellátottak megoszlása betegségük szerint Drogbeteg (0fő) Alkoholbeteg (17 fő) Gyógyszerfüggő (1 fő) Politoxikomán (1 fő) Nikotinfüggő (8 fő) Dependens személyiségzavar (2 fő) Lakhatás szerinti megoszlása Családban élő (1 fő) Családon kívüli, hajléktalan (28 fő) Nemek szerinti megoszlás Nő (8 fő) Férfi (21 fő) Kor szerinti megoszlás év között 3 fő év között 7 fő év között 9 fő év között 9 fő 60 év felett 1 fő

8 III. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói: Az intézmény feladatának ellátására 4 főt foglalkoztat: 1 fő intézményvezető 2 fő terápiás munkatárs (az egyik az intézményvezető helyettes) 1 fő takarító Munkatársaink a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy az intézmény működése során az ellátottak vonatkozásában személyes adatokat kezel, melyek egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján különleges adatnak minősül, intézményünk rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, amelyet a dolgozóinkkal munkába állásuk alkalmával megismertetünk. IV. Szakmai továbbképzések, együttműködések Alkoholellenes Klubok Országos Találkozója, Békéscsaba Dr.Zacher Gábor előadása, Balatonfüred ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, előadás az influenzavírusról Pszichiátriai Szakmai Nap, Sümeg Bűnmegelőzési Szabadegyetem, Veszprém Minőségbiztosítás a szociális ellátásban, Budapest Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Szakmai nap-önkéntességről Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Szupervízió Drogfókuszpont,Tűcsere konferencia, Budapest NDI-Elterelés konferencia V. Az intézmény kapcsolatai 1. VMJV Polgármesteri Hivatal 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat- Szociális Gondozási Központ 3. Családok Átmeneti Otthona

9 4. Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 5. Vöröskereszt Szervezete 6. Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 7. Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 8. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kistérségi Intézete A fenti intézmények és szervezetek munkatársaival rendszeres munkakapcsolatot tartunk fenn. Veszprém, Tisztelettel kérem Önöket szakmai beszámolónk elfogadására. Szabóné Dr. Virányi Judit Alkohol-Drogsegély Ambulancia igazgató Kiss Teodóra Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye intézményvezető Kovács Júlia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye intézményvezető-helyettes

10 2009. Nyilvántartásban szereplő ellátottak száma Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Augusztus: Szeptember: Október: November: December: 400 eset 400 eset 460 eset 420 eset 400 eset 420 eset 460 eset 400 eset 440 eset 420 eset 400 eset 440 eset Összesen: 5060 eset.. Kiss Teodóra intézményvezető

Szakmai Beszámoló. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye. 2010. év

Szakmai Beszámoló. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye. 2010. év Szakmai Beszámoló Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 1. év Az intézmény szakmai tevékenysége 1) Az intézmény céljai: Az intézmény elsődleges célja, a gyógykezelésen

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

l1 J ' ' l. ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója A Humán Sztráda Nonprofit Kft. Közhasznú céljai: 1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben