Szakmai Beszámoló. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Beszámoló. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye. 2010. év"

Átírás

1 Szakmai Beszámoló Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 1. év

2 Az intézmény szakmai tevékenysége 1) Az intézmény céljai: Az intézmény elsődleges célja, a gyógykezelésen átesett szenvedélybetegek visszaesésének megakadályozása. Gondozottjainknak segítséget nyújtunk a reszocilizációhoz, a reintegrálódáshoz. Fontos, hogy elérjék optimális életműködésüket, és ezt a lehető leghosszabb időn át fenn is tudják tartani. Törekszünk arra, hogy szakképzett személyzettel és szakmai programokkal a lehető legjobb rehabilitációt tudjuk biztosítani számukra. Szükségesnek tartjuk a megfelelő és hatékony prevenciót, melyben szintén fontos a képzett személyzet: nemcsak a szakmai ismeretek, hanem a kapcsolatteremtési készségek miatt is. Az intézmény fő szenvedélybeteg számára nyújt lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására-ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti, aki: Veszprémi bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Az a hajléktalan személy, aki nyilatkozatában tartózkodási helyként Veszprém várost jelöli meg. ) Szakmai programjaink: 1. január 1. és december 31. közötti időszakban Intézményünket Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, valamint a Módszertani Intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye ellenőrizték. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény a törvényi előírásoknak, a működési engedélyben foglaltaknak, és az ide vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik. Az ellátottak részére napi programokat biztosítunk. A foglalkozások heti rendszerességgel, heti tervbe foglalva ismétlődnek. Hetente csoportfoglalkozást tartunk, melynek keretében a felmerülő problémák és konfliktusok megoldására közösen létrehozott és elfogadott megoldási stratégiákat dolgozunk ki. Ezek hasznossága megmutatkozik élethelyzeteik, konfliktusaik elemzésében, a pozitív minták átvételében, az egymással

3 való mélyebb kommunikáció kialakításában. A pszichés problémák kezelésében pszichológus is részt vesz, egyéni terápia keretében segíti a belső feszültségek feltárását, a személyiség komplex megismerését, ezzel elősegítve a hatékonyabb, személyre szabott módszerek kidolgozását. Egyéni terápiára az Alkohol- Drogsegély Ambulancia szakembereinek segítségével van lehetőség. Klienseink heti rendszerességgel egyéni foglalkozásokon vesznek részt pszichológus, vagy pszichiáter közreműködésével. Az egyéni foglalkozás az Alkohol- Drogsegély Ambulancián valósul meg. Napi rendszerességgel van részük pszichiáter által életvezetési tanácsadásban, beszélgetésben. A programok között szerepel csoportterápia, önismereti terápiás csoport, életmódvezetési tanácsadás, szituációs problémamegoldó csoport, munkaterápia, kreatív foglalkozás, zeneterápia, biblioterápia, hangoskönyv hallgatása, műveltségi vetélkedők, jogi ismeretek. Gondozottaink elsősorban aktív korú munkanélküliek. Csoportfoglalkozásokon belül feltárjuk a munkanélküliség problémáit, meghatározzuk az intervenciós lehetőségeket, ami az álláskeresési technikáktól, az önéletrajz írásán keresztül a nagyobb önbecsülés kialakításáig terjed. Januárban heti rendszerességgel bevezetésre került egy pszichológus által vezetett csoport, ahol klienseinknek lehetőségük van az önismeretre, az érzéseik kifejezésének megtanulására. A gondozottak részére készségfejlesztő tevékenységeket biztosítunk, pl. gipszöntés, festés, rajzolás, gyertyaöntés, képkészítés, természetes anyagok felhasználásával különböző kreatív munkák, hímzés, szövés, évszakhoz, ünnepekhez kötött alkotások készítése. A gondozottak a rendszeres és folyamatos tevékenységek végzése által, a szabadidő értelmes eltöltésének segítségével sikerélményhez jutnak, az önbizalmuk növekedik. Tevékenységünk között szerepelt különböző díszek elkészítése, melyekkel otthonosabbá varázsolhatjuk intézményünket. A gondozottakat igyekszünk bevonni az intézmény körüli munkálatokba. Szeretnénk elérni, hogy az éppen aktuális életterüket magukénak érezzék. Ennek érdekében az ellátottak a falra dekorációként képeket készítenek, virágokat, növényeket ültetnek, és később folyamatosan gondozzák az intézményt, így magukénak érzik, rendjét és tisztaságát megőrzik. Az Ambulancia előtti kertet dolgozóink és ellátottjaink közös erővel hozták rendbe, sziklakertet építettek, virágokat ültettek. Többször sor került az intézmény körüli területen elszórt hulladékok, cigaretta csikkek összeszedésére, természetesen ezt a feladatot is ellátottjainkkal közösen végeztük. Háztartási ismeretek keretében alapvető tevékenységeket próbálunk elsajátíttatni, pl. mosás, vasalás, ruhahajtogatás, varrás, takarítás. Mosási rend, és vasalási rend van kialakítva.

4 Heti rendszerességgel filmklub működik terápiás jelleggel, ezért célirányosan választjuk meg a filmeket. A film megtekintése után a terápiás munkatárs irányításával átbeszélik, kifejezik a film által előtérbe kerülő érzelmeiket, gondolataikat. Egyes szerepeket magukénak érezhetnek, azonosulnak a szerepekkel, összekapcsolják életüket a filmben szereplők sorsával. A szabadidő eltöltésére televízió, videó, DVD, újságok, könyvek, társasjátékok, kártya állnak rendelkezésre. Márciusban, az 1-9-es szabadságharcra emlékeztünk, munkatársaink bemutatták a szabadságharc eseményeit, megismertették az ellátottakkal a korabeli társadalmi viszonyokat, az akkori politikát. Párhuzamot vontunk múlt és jelen között. A gondozottak Petőfi Sándor verseit szavalták el, majd ezt követően korabeli portrékat tekintettünk meg, és megnéztük A kőszívű ember fiai című filmet. Április -én megemlékeztünk a Föld napjáról, ehhez kapcsolódó programokat szerveztünk. Május 1-éről szintén megemlékeztünk, verseket, történeteket olvastunk. Augusztusban az államalapítás emlékét, fontosságát idéztük fel, a megemlékezés részeként a Sacra Corona című filmet tekintettük meg. Októberben a Magyar forradalom, és szabadságharc eseményeit idéztük fel, ehhez kapcsolódó plakátot is készítettünk. November elején gyertyagyújtással emlékeztünk meg elvesztett szeretteinkről, az intézmény korábbi gondozottjairól. December végén a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének gondozottjaival közös karácsonyi rendezvényt tartottunk, vacsorával kedveskedtünk ellátottjainknak. Gondozottaink, pedig színvonalas műsort állítottak össze erre az estére. A fenti szolgáltatások az ellátottak részére térítésmentesek. 1. március végére egy Európai Uniós Pályázatból megvalósult az intézmény részleges akadálymentesítése, felújítása. A küszöbök eltávolításán kívül, a padló burkolata is megváltozott, a gyengén látók számára, eltérő színű járólapokból álló vezető-vonal, míg az egyik mosdó a mozgáskorlátozottak számára került kialakításra. Az intézmény összes helyiségében a villanykapcsolók, valamint a nyílászárók kilincsei is mozgáskorlátozottak számára is elérhető helyre kerültek, ezzel segítve a könnyebb hozzáférést. A pályázati pénzből fűtés-korszerűsítés történt, ami a

5 nyílászárók és a radiátorok cseréjéből állt. A nyílászárók mérete, természetesen megfelel az akadálymentesítés előírásainak. 1. márciusban sor került a végső munkálatok kivitelezésére, tapétázás, festés, majd a kisebb tárgyi eszközök beszerzése. Az átalakítás ideje alatt, az intézmény a megszokott nyitva tartás szerint működött, a különböző szolgáltatásokat a szomszédos Alkohol-Drogsegély Ambulancia csoportszobájában lehetett igénybe venni. 3)Egészségügyi szolgáltatások Szűrővizsgálatok megszervezése: AIDS, Hepatitis, TBC Minden ellátottunkat évente küldünk szűrővizsgálatra! Az ellátást igénybe vevők számára az Alkohol-Drogsegély Ambulancia addiktológiai gondozást biztosít. ) Hivatalos ügyek intézése Hivatalos és jogi ügyeik intézésében nyújtunk segítséget: Gyógyszertámogatási segély, Közgyógyellátás Átmeneti-, rendszeres-, és lakásfenntartási segély Iratpótlás Rokkantsági nyugdíj Albérletkeresés Tanfolyamokra jelentkezés, álláskeresés, munkába állítás. A szegénységből való kitörés legfontosabb eleme a rendszeres jövedelmet biztosító munkához jutás. A strukturált napi tevékenység a szenvedélybeteg talpra állásának az egyik legfontosabb eszköze. Ennek esélye azonban a hosszú ideje munkanélküliek, képzetlenek és állandó lakcímmel nem rendelkezők számára minimális.

6 5) Tanácsadások: Gondozottjainknak nagy igényük van a személyes beszélgetésekre, amelyeknek kapcsán megismerjük életútjukat, körülményeiket, családi kapcsolataikat, anamnézisüket. Egyéni gondozási tervet készítünk közösen a klienssel, melyben megjelöljük az aktuális problémákat, és reális, elérhető célokat tűzünk ki rövid- és hosszú távra egyaránt rehabilitácójuk, reszocializációjuk elősegítése érdekében. Célja, hogy a gondozottnak segítsen tisztán látnia a problémáit, gondjait, célokat tűzzön ki az életben, ezek eléréséhez szükséges stratégiákat alakítson ki, tudjon döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni, és megfontolt célirányos tevékenységeket folytatni. ) Étkeztetés Ellátottjaink számára meleg teát, illetve vajas, vagy zsíros kenyeret ingyenesen tudunk biztosítani. A meleg - étkezési igényeket a szomszédos Viadukt étterem szolgáltatásának igénybe vételével tudjuk megoldani, térítési díj ellenében. A napi egyszeri melegételt az ellátottak igény szerint vagy a Viadukt étteremben, vagy ételhordóban elhozva az intézményben fogyasztják. 7) Személyes higiéniás szükségletek biztosítása. Elemi tisztálkodási lehetőségek: Fürdés Mosás, szárítás Hajvágás Borotválkozás ) Érdekképviseleti fórum működése: Az intézményi jogviszonnyal rendelkezőknek a jogszabály értelmében lehetőségük van panasszal élni az intézményvezetőnél az őket érintő panaszok orvoslása érdekében. Az érdekképviseleti fórum jogszabályban leírt feltételek és eljárások szerint működik. 9)Társadalmi, családi kapcsolatok ápolása: Klienseink nagy része hajléktalan, kevés számban rendelkeznek családi kapcsolatokkal, de amennyiben lehetőség van rá, segítjük családtagjaikkal, hozzátartozóikkal való kapcsolatuk

7 helyreállítását, illetve a folyamatos kapcsolattartást. Az esetleges rokoni kapcsolatok felkutatásában is segítjük őket igény szerint. 1) Ellátottak megoszlása Az intézmény veszprémi bejelentett lakhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel, ill. hajléktalan esetében veszprémi tartózkodási hellyel rendelkező részére biztosít napközbeni ellátást. A 1. év folyamán az intézmény maximális -as létszámmal működött, a rászorulók és igénybe vevők nagy száma miatt. Az év során, fő gondozottnak szűnt meg az intézményi jogviszonya, akik helyett új gondozottak felvételére került sor. Így az előző év decemberétől áthozott gondozottal együtt az ellátottak összlétszáma fő lett. Ellátottak megoszlása betegségük szerint Az ellátottak megoszlása betegségük szerint Alkoholbeteg (13 fő) Politoxikomán ( fő) Nikotinfüggő ( fő) Dependens személyiségzavar (1fő) Alkohol Politoxikománia Nikotin 1 Dependens személyiségzav ar Lakhatás szerinti megoszlása Családban élő ( fő) Családon kívüli, hajléktalan (fő) 5 Lakhatás szerinti megoszlás Családban élő Családon kívüli, hajléktalan

8 Nemek szerinti megoszlás Nő ( fő) Férfi (1 fő) Nemek szerinti megoszlás Nő 1 Férif Kor szerinti megoszlás: 1-3 év között fő 31- év között 5 fő 1-5 év között 7 fő 51- év között 9 fő év felett 1 fő Kor szerinti megoszlás év 31- év 1-5 év 51- év év felett Jövedelem viszonyok Jövedelemmel nem rendelkezik: 3 fő Rokkant nyugdíj: fő Nyugdíj: 3fő Fizetés: fő Egyéb ellátás (RÁT):1 fő Jövedelem nélküli 3 ált.kevesebb általános Jövedelem Iskolai végzettség Rokkant nyugdíj szalmunkásképző 1 Nyugdíj Fizetés Egyéb 3 ell.(rát) érettségi főiskola, egyetem

9 Iskolai végzettségük: általánosnál kevesebb: 3 fő általános: 9 fő Szakmunkás: 9 fő Érettségi: 3 fő Főiskola, egyetem: fő 11) Személyi feltételek Az intézmény dolgozói: Az intézmény feladatának ellátására főt, plusz 1 közhasznú munkavállalót foglalkoztatott: 1 fő intézményvezető fő terápiás munkatárs (az egyik az intézményvezető helyettes) 1 fő takarító 1 fő közhasznú munkás-takarító, udvaros Munkatársaink a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy az intézmény működése során az ellátottak vonatkozásában személyes adatokat kezel, melyek egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 199. évi LXIII. törvény alapján különleges adatnak minősül, intézményünk rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, amelyet a dolgozóinkkal munkába állásuk alkalmával megismertetünk. 1) Szakmai továbbképzések, együttműködések Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű szolgáltatása, és Közösségi ellátásának finanszírozása, FSZH ellenőrzés szempontjai, Budapest Egészségnap, Cholnoky Városrészért Egyesület, Veszprém Metadon konferencia, Szeged Bűnmegelőzési munkacsoport, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye: Értékek megjelenése,

10 illetve válsága a pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó intézményekben kreditpontos továbbképzés Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltsége: megyei bűnmegelőzési egyeztető értekezlete Addiktológiai Szakmai nap -Veszprém Magyar Addiktológiai Társaság Konferenciája: "A szenvedélybetegségek pszichoterápiája", Budapest Pszichiátriai szakmai nap, Sümeg Fókuszcsoportos megbeszélés szupervízióval kapcsolatban -Családsegítő Szolgálat Fókuszcsoport megbeszélés az NDI közreműködésével Balatonalmádiban a Kelet- Balaton Kistérség Drogstratégiájának kialakításáról Állami Foglalkoztatási Szolgálat Információs Fóruma: Az információ és kommunikáció szerepe a szociális intézményekben lakók életében A kliensek leggyakrabban előforduló pszichés zavarai és a hozzájuk való viszonyulás a szociális segítő munkában-kreditpontos továbbképzés 13) Az intézmény kapcsolatai VMJV Polgármesteri Hivatala Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Veszprém Megyei Hivatala Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat) Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Dáka)

11 A fenti intézmények és szervezetek munkatársaival rendszeres munkakapcsolatot tartunk fenn. 1. év Nyilvántartásban szereplő ellátottak száma Január: Február: Március: Április: Május: Június: Július: Augusztus: Szeptember: Október: November: December: Összesen: eset eset eset eset eset eset eset eset eset eset eset eset 51eset Tisztelettel kérem Önöket a beszámoló elfogadására. Veszprém, Kovács Júlia intézményvezető - helyettes

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 55/2009. (III. 31.) Ö.h.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója A Humán Sztráda Nonprofit Kft. Közhasznú céljai: 1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK TÉMAKÖRÉBEN Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP.doc

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben