KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló"

Átírás

1 Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának évi szakmai működése

2 I. Az ellátás szakmai tevékenysége 1) Az ellátás célja: A szenvedélybetegek közösségi ellátása fontos feladat. A gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítjuk. Segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg emberek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében. A mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában. A szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. Az ellátás szolgáltatásait igénybe veheti, aki Pápa és kistérségében bejelentett lakhellyel rendelkezik. A szolgáltatás az ellátottak részére térítésmentes. 2) Szakmai programjaink: A közösségi ellátás az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködésében történik. A folyamatosan végzett szűrés, az állapotfelmérés és a korai felismerés alapvető jelentőségű a szenvedélybetegekre irányuló közösségi szolgáltatásban, mert általuk olyan információkhoz juthatunk, amelyek segíthetnek a terápiás célok, stratégiák kialakításában, tervezésében, kivitelezésében és aktualizálásában. Gondozottaink elsősorban aktív korú munkanélküliek. Speciális technikák, intervenciók: megkereső tevékenység a felépülésre való készség mérése változásra ösztönzés addiktológiai konzultáció rövid intervenció esetmenedzselés

3 A közösségi gondozó a szolgáltatást igénybe vevő igényei alapján segíti őt a helyzete megfogalmazásában, a probléma meghatározásában, a megoldásra váró nehézségei kiemelésében. A kommunikációs készségek elsajátítása nem csupán cél, hanem eszköz is a kliens nehézségeinek megfogalmazására, ezzel együtt a kommunikáció, a beszélgetés meghatározó lehet a beavatkozás eredményességében. Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása kommunikációs készség fejlesztése Pszichoedukáció (információátadás): tájékoztatás a betegségről, annak lehetséges következményeiről, a gyógyító, segítő folyamatról, teendőkről, a felépülés várható hatásairól. Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás segítése a szabadidő szervezett eltöltésének segítése szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről A közösségi gondozó segít a kliens életvezetésében, mentális gondozásában, szorosan együttműködik a háziorvossal és más szolgáltatókkal. A közösségi koordinátor az esetmunka, a team-munka szervezése, az intézményközi teamek együttműködésének serkentése tartozik, aki a kliens ellátásában résztvevő szolgálatok között kooperál, esetmenedzseri feladatokat lát el, információt cserél, illetve segíti a gondozó feladatellátását, a problémamegoldás, a kríziskezelés során. Az egészségfejlesztés hatékony, komplex és átfogó módon a különböző káros és kóros, problémás, helytelen, az egyén számára kedvezőtlen viselkedések, és állapotok megelőzését szolgálja. A közösségi ellátásban is jól hasznosítható az egészségfejlesztés pozitív megközelítése, mely szerint nem azon van a hangsúly, hogy mit nem szabad tenni a nem kívánt állapot megelőzésére, hanem az egészség fejlesztésén keresztül a cél, az, hogy a szenve-

4 délyproblémás emberek megtanulják, mit tegyenek a jobb életminőség eléréséért, az egészségesebb, addikciók nélküli teljesebb életért. Tanácsadások: egyik fontos feladatunk a tanácsadás. Információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről. Törekszünk problémája minél hatékonyabb megoldására, de nem tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit, motiváljuk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, szenvedélymentes életet. Módszerek: fejlesztjük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit. motiváljuk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, szenvedélymentes életet. hozzátartozói csoport, melyet az elkövetkezendő években bővíteni szeretnék. integrálás az ellátásba, illetve motivációjuk fenntartása. közösségi programok bővítése fontos cél. Demográfiai adatok: Családi, egyéb társas kapcsolataik beszűkültek, nem egy esetben a betegnek élő kapcsolata csak a segítőjével, kórházi dolgozókkal van. Általában alacsony jövedelemmel rendelkeznek (28-30 ezer Ft/hó) emiatt sokan az albérletet sem tudják fizetni, mindennapi megélhetésük veszélybe kerülhet. Bejelentett munkahellyel kevesen rendelkeznek. Különös veszélyforrás számukra az adóság csapdája. Munkába állásuk alacsony iskolai végzettségük, megromlott egészségügyi állapotuk miatt nagyon nehéz. Társadalmi előítéletek nehezítik az életüket. Nehezen igazodnak el az egészségügyi, és szociális rendszerben. Segítséggel egyszerűbb a helyzetük. Lakásprobléma nagy számban okoz gondot. Sokan albérletben laknak, illetve szülőknél élnek. Saját ingatlannal kevesen rendelkeznek. Az ellátottak szociális körülményei sok esetben rendkívül rosszak, az ellátórendszer számára sokszor láthatatlanok. Az ellátottak férfiak és nők vegyesen. A nemek szerinti megosztottság: kb. 75% férfi és 25% női gondozott. Az életkori sajátosságok szintén a szenvedélybetegségek jellegéből adódnak. A kábítószer, kábító hatású egyéb anyag addikció éves életkorig jellemző, az alkoholbetegségben

5 szenvedők életkora az idősebb korosztályig tolódik. A játék- és egyéb szenvedély életkori sajátossága változó. A cigaretta okozta halálozás a éveseket fenyegeti leginkább. Hazánkban a felnőtt népesség kb. 40%-a dohányzik. A férfiak 35-40%-a, a nők 22-24%-a rendszeres dohányos. A férfiak minden korcsoportban többet szívnak, mint a nők. Magyarországon az alkoholbetegek száma folyamatosan nő. Becslések szerint mára egymilliónál is többen lehetnek. Évente körülbelül 15 ezer áldozatot követel. A kábítószer élvezők száma hazánkban is ugrásszerűen növekszik. Napjainkban körülbelül re becsülhető a rendszeres drogfogyasztók száma. Ezeken túl kisebb számban fordul elő gyógyszerfüggő, drogfüggő, és játékszenvedéllyel küzdő ember. 3) Hivatalos ügyek intézése: Közgyógyellátás Átmeneti-, rendszeres-, és lakásfenntartási segély Iratpótlás, beszerzés Rokkantsági nyugdíj Albérletkeresés, lakáskeresés Tanfolyamokra jelentkezés Álláskeresés, munkába állítás. II. Személyi feltételek Az ellátás dolgozói: Az intézmény feladatának ellátására 3 főt foglalkoztat: 1 fő közösségi koordinátor 2 fő közösségi gondozó

6 III. Az ellátás kapcsolatai Szakmai együttműködéseink köre bővült az elmúlt évben. Pápa Város Polgármesteri Hivatal, kistérségi hivatalok Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Egyházi szervezetek Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nagycsaládosok Országos Egyesülete Gróf Esterházy Kórház Pápa IV. Szakmai továbbképzések Katolikus Karitász. Rév- Szenvedélybeteg-segítő szolgálat Budapest XI. ker. Csóka utca február 16. Kistérségi Nap. Pápa március 28. Konferencia szenvedélybetegek részére közösségi alapellátás és alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére május 10-11, Balatonboglár. Nemzetközi Játékfesztivál Pápa, június 13. Városi Nagycsaládosok napja Pápa, szeptember 25. V. Ellátottak eloszlása Összesen 109 fővel kötöttünk megállapodási szerződést, ezen emberek közül 75 maradt aktív státuszú.

7 Addiktív probléma szerinti megoszlás Drog (1fő) Alkohol (34fő) Egyéb (9fő) Nikotinfüggő (31fő) n. év dohányzás alkohol egyéb drog Szembetűnő, hogy az alkohol, és a nikotin a legproblémásabb terület. Egy nemzetközi teszten nem hiába került Magyarország sajnos az előkelő harmadik helyre az alkohol fogyasztás terén. 34 államot vizsgáltak. A Berlinben közzétett alkoholfogyasztási listán 2008-as évet vizsgálták. A statisztikai adatok figyelembevételével kijelenthető, hogy a hazai vonatkozásban az elemzések azt mutatják, hogy 19 percenként 1 ember halála hozható összefüggésbe a dohányzással. Nemek szerinti megoszlás Nő (24fő) Férfi (51 fő)

8 nő férfi A nőknek a férfiakkal szembeni nagy létszámkülönbség is mutatja, hogy nyilvánvalóan sokféle tényező együttes hatása befolyásolja. A meghatározásnál mindazon tényezőket sorra kell venni melyek, befolyásolják az egyes társadalmi csoportok, a sajátos helyzetű társadalmi rétegeket. A nők kisebb hányada éppúgy fakadhat a kedvezőtlenebb tulajdonságokból, mint például a felvállalás kérdéséből, vagy akár a hozzáállás kérdéséből is, de lehet akár a puszta tény, hogy a férfiak átlagosan betegebbek a nőknél. Foglalkoztatottság szerinti megoszlás Aktív dolgozó: 22 fő szellemi: 1 fő fizikai: 21 fő Munkanélküli: 41 fő Nyugdíjas: 9 fő Iskolás: 3 fő

9 aktív dolgozó munkanélküli iskolába jár nyugdíjas A befejezett iskolai végzettség a legmarkánsabb betegségalakító tényező. Jól látható, hogy akinek magasabb az iskolai végzettsége az kevésbé jelenik meg az ellátó rendszerbe. A munkanélküliek aránya nagyon magas. Ezt az elfoglaltság hiányára következtetem. Kor szerinti megoszlás: 30 év alatti: 9 fő év: 57 fő 55 év feletti: 9 fő 30 év alatti év 55 év feletti Az életkor mentén növekvő tendenciát mutat, majd az 55 éves határnál visszacsökken. Ennek több oka is lehet. Sajnos tapasztalataim szerint ennek a fő oka, hogy kevesen élik meg ezt a bizonyos korhatárt, illetve kiesnek a rendszerből. Az életkorral előre haladva sajnos ez természetes, mivel egyre több problémája, gondja akad az adott embernek, és ez által rossz útra tér. A képességek terén, és a teljesítmény terén is drasztikus romlás kezd kialakulni. A még

10 időben feltárt problémák kezelhetők, szinten tarthatók, ezáltal megakadályozva a teljes leépülést. Lakóhely szerinti megoszlás: Pápai: 52 fő Kistérségi: 23 fő pápai lakos vidéki lakos A pápai kistérség 49 településből áll, területe 1021,18 négyzetkilométer, lakosainak száma hozzávetőlegesen 62000fő. Gondozási órák száma összesen: perc/ év Egy gondozóra jutó gondozási órák száma összesen: perc/ év Kérem Önöket a beszámoló elfogadására. Pápa, január 14. Kiss Teodóra Szakmai vezető Szabó Attila közösségi koordinátor

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. SZENVEDÉLY- ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA Éves beszámoló 2012. Velence Város Önkormányzat Képviselő-Testület részére A Cg.01-09-88072 cégjegyzékszámú HUMÁN SZTRÁDA

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Szakmai és működési beszámoló 2014. január 1. 2014. december 31. Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A Bázis Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2014 Készítette: Kecskemét, 2015. január 13. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások biztosítása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezető Intézményirányító

Részletesebben