Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 4-ei ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület Szabóné dr. Virányi Judit elnök Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Egészségügyi Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület (továbbiakban: Egyesület) veszprémi székhellyel működik, azonban tevékenységét megyei, illetve országos szinten fejti ki, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében a közhasznú szervezetekről szóló évi CLIV. törvény alapján egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs feladatokat lát el az alábbiak szerint: 1. A közhasznú szervezetekről szóló törvény 5. - alapján állami szervek által ellátandó feladatok közül felvállalta az alkohol- és drogfogyasztás elleni küzdelmet, az alkohol- és drogbetegek gyógyítását, utógondozásukban és rehabilitációjukban való részvételt, bármely szenvedélybeteg tanácsadást, ártalomcsökkentést, AIDS tanácsadást, AIDS-, Hepatitis-, TBC szűrés szervezését, 2. A közhasznú szervezetekről szóló törvény 5. - alapján önkormányzati szervek által ellátandó feladatok közül ellátja a megelőzésben, az egészséges életmódszemlélet kialakításában történő részvételt, meghatározott szociális feladatok ellátását, prevenciós tanácsadást, 3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján az alábbi intézmények működtetésének megszervezését és működtetését vállalja: szenvedélybetegek nappali ellátását, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetését, hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetését, szenvedélybetegek közösségi ellátási formáit. Az Egyesület a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését tűzte ki feladatául. Az általa létrehozott intézmények a következők: Drogambulancia, mint járóbeteg ellátás (8200 Veszprém, Pápai u. 37/B.) megyei ellátási területtel, Szenvedélybetegek Nappali Ellátója (8200 Veszprém, Pápai u. 37/B.) Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (8200 Veszprém, Pápai u. 37/B.) Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye (Noszlop, Alkotmány u. 20/A.) 27 férőhellyel, országos ellátással. Az Egyesület által ellátott tevékenységet az elmúlt öt évben az 1. számú mellélet által bemutatott adatok szemléltetik. Az Egyesület óta működik, a szenvedélybeteg ellátás területén sok tapasztalatot szerezett. A tapasztalatokkal a továbbiakban is szeretne segíteni abban, hogy Veszprém megyében hatékony addiktológiai ellátás működjön január 1-jétől végzi a Pápai kistérség településein a szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint Ajka városában a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását. (Újabb pályázati lehetőség birtokában megvalósítanák Veszprém megye főnél nagyobb lakosságszámú városaiban az alacsonyküszöbű ellátásokat is.) Az Egyesület valamennyi intézménye rendelkezik a jogszabályok által előírt személyi- és tárgyi minimumfeltételekkel, az Egyesület tagjai pedig megfelelő személyzeti feltételt biztosítanak az optimális működéshez.

3 3 Annak érdekében, hogy az egészségügyi és szociális feladatokat kiemelt szinten tudja ellátni, valamint a szoros szakmai együttműködés megvalósítása céljából október 15. napjával együttműködési megállapodás jött létre az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között. Az Egyesület és a Veszprém Megyei Önkormányzat között drogprevenció, valamint a Veszprém megyei drog- és alkoholfüggő személyek rehabilitációja érdekében 2004-ben kétéves időtartamra már jött létre feladatellátási szerződés, hogy a megfelelő kapacitás hiányában a megyei önkormányzat jogszabályban előírt feladata ilyen módon ellátásra kerüljön. A további feladatellátás érdekében - hasonló együttműködés létrehozása miatt - fordult megkereséssel Szabóné dr. Virányi Judit elnök a Veszprém Megyei Önkormányzathoz. Mivel az évi III. törvény 88. (1) bekezdése előírja, hogy a megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, illetve a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról, javasolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a korábbi eredményes együttműködésre tekintettel - a drogprevenció, valamint a Veszprém megyei drog és alkoholfüggő személyek rehabilitációja érdekében, továbbá, hogy az Egyesület által működtetett Rehabilitációs Otthonban éves szinten legalább öt Veszprém megyei vagy a megyében élő regisztrált hajléktalan befogadásra kerüljön - kétéves időtartamra kössön ismét feladatellátási szerződést az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesülettel. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot: /2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyéves időtartamra feladatellátási szerződést köt a az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesülettel (8200 Veszprém, Egyetem u. 19.) az addiktológiai betegek számára járóbeteg rendszerben történő ellátás biztosítása, illetve a betegek igényeihez igazodva rövid- és hosszú távú gyógyszeres, illetve pszichoterápiás kezelés biztosítása, valamint az Egyesület által működtetett Rehabilitációs Otthonban éves szinten legalább öt Veszprém megyei vagy a megyében élő regisztrált hajléktalan befogadása érdekében. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Feladatellátási Szerződés aláírására, illetve felkéri, hogy a megyei önkormányzat évi költségvetésében biztosítsa a támogatás összegének, Ft-nak, azaz Kettőmillió forintnak az előirányzatát. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 18. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

4 4 1. számú melléklet Összes kezeltek száma 2003-ban: alkoholbeteg drogbeteg codependens egyéb Összesen férfiak nők összesen Összes kezeltek száma 2004-ben: összes beteg alkoholbeteg drogbeteg codependens 1 gyógyszerfüggő egyéb 2 összesen férfiak nők összesen 1 (szülők, hozzátartozók) 2 (viselk. zavarok és cigaretta) Összes kezeltek száma 2005-ben: összes beteg alkoholbeteg drogbeteg codependens 1 gyógyszerfüggő egyéb 2 összesen férfiak nők összesen Összes kezeltek száma 2006-ban: összes beteg alkoholbeteg drogbeteg codependens 1 gyógyszerfüggő egyéb 2 összesen férfiak nők összesen

5 évben: Összes kezelt száma: Új kezeltek száma: 2006-ról áthozott betegek száma: 2007-ben újra felvett betegek száma: Alkoholbetegek száma: Drogbetegek száma: Codependensek száma: (szülők, hozzátartozók) Gyógyszerfüggők száma: Egyéb betegek (viselk. zavarok és cigaretta) száma: 545 fő 266 fő 238 fő 41 fő 106 fő 289 fő 60 fő 11 fő 79 fő A veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancián a drogfogyasztók kábítószerek és korcsoportok szerinti megoszlása a évben Kábítószer kategória 13 év alatti x Összesen Ópium Heroin Egyéb ópiát Kokain Kannabisz (marihuana) Hallucinogének Amfetamin tip. összesen Nyugtatók összesen Politoxikománia Szerves oldószerek Egyéb kábítószer Összesen

6 6 2. számú melléklet FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület (székhely: 8200 Veszprém, Egyetem u. 19.; adószáma: , bankszámlaszám: Nyt. szám : 1057.) képviseli: Szabóné dr. Virányi Judit elnök, a továbbiakban: Egyesület másrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat. (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., adószáma: ,) képviseli: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke, a továbbiakban Megyei Önkormányzat továbbiakban együtt: Együttműködő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: I. Preambulum Együttműködő Felek megállapítják, hogy az Egyesület óta - mint a Veszprém Megyei Bíróság által bejegyzett jogi személy - végzi Veszprém Megye lakosságának egészség-, és életvédelme érdekében alapszabályában meghatározott egészségügyi valamint ehhez kapcsolódó szociális feladatait, amelynek keretében az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete által kibocsátott működési engedély alapján Veszprém Megye területére kiterjedően, annak teljes lakosságára vonatkozóan lát el addiktológiai feladatokat az alábbi intézmények működtetésének biztosításával: o Addiktológiai járóbeteg ellátó, gondozó (központi ellátó helye: 8200 Veszprém, Pápai út 37/B. - ÁNTSZ 08/0538/3/2000. számú működési engedélye) o Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye (8456 Noszlop, Alkotmány u. 20/A. - ÁNTSZ 08/0627/3/2002. számú működési engedélye) o Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (8200 Veszprém, Pápai út 37/B Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal 03/3660-2/2001. számú működési engedélye) Veszprém Város területére kiterjedően működteti a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményét, amelyet elsősorban életvitelszerűen Veszprémben élő addiktológiai betegek vehetnek igénybe, azonban Veszprém megyéből jelentkező hajléktalanokat is ellát. II. A szerződés tárgya Az Egyesület feladatai II.1. Jelen megállapodás alapján az Egyesület vállalja az alábbi feladatok ellátását: a.) az alkohol- és drogfogyasztás elleni küzdelem, az alkohol- és drogbetegek gyógyításában, utógondozásában és rehabilitációjában való részvétel,

7 7 b.) addiktológiai járóbeteg ellátás teljesítése a vonatkozó OEP szerződésben foglalt óraszám szerint Veszprém megye lakosságát érintően, c.) az addiktológiai járóbeteg ellátás szakmai színvonalának a 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő, továbbá a vonatkozó jogszabályi-, és szakmai előírások, ajánlások szerinti biztosítása, ennek keretében: az addiktológiai betegek számára járóbeteg rendszerben történő ellátás biztosítása, a betegek igényeihez igazodva rövid- és hosszú távú gyógyszeres, illetve pszichoterápiás kezelés biztosítása, egyéni- csoport, családterápia formájában, bármely szenvedélybeteg tanácsadása, telefonos, illetve ingyenes jogi tanácsadás biztosítása, ártalomcsökkentés, AIDS tanácsadás, AIDS-, Hepatitis-, TBC szűrés szervezése, pályázati lehetőség esetén az egészséges életmódszemlélet kialakításában történő részvétel (prevenció) alkohol, drog, játékszenvedély, egyéb addiktológiai betegségek és ellátásuk, drog-jog témában előadások tartása általános és középiskolás diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak valamint a szenvedélybetegséggel és egészségmegőrzéssel, egészséges életmód szemlélet kialakításával, szakemberek képzésével kapcsolatos programok szervezése, lebonyolítása, kiadványok szerkesztése, kiadása. d.) Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása a vonatkozó jogszabályi-, és szakmai előírások, ajánlások szerinti biztosítása e.) Rehabilitációs Otthonban éves szinten legalább öt Veszprém megyei addiktológiai beteg vagy a megyében élő regisztrált hajléktalan fogadása. f.) Az Egyesület lehetőség szerint az alábbiak lebonyolítását és megszervezését vállalja: egészségneveléssel kapcsolatos programok táboroztatás, kirándulás rekrációs célú programok. g.) A Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai munkájában történő részvétel. II.2. Az Egyesület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget ismeri, és azokat maradéktalanul betartja. Ennek értelmében kijelenti, hogy a feladatai ellátásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, munkatársai megfelelnek a képzettségi követelményeknek és rendelkeznek a feladat ellátáshoz szükséges eredményes alkalmassági vizsgálatokkal. II.3. Az Egyesület köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, valamint a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

8 8 II.4. Az Egyesület köteles a feladatellátás fejében kapott támogatás felhasználásáról részletes pénzügyi, szakmai beszámoló benyújtásával elszámolni a Megyei Önkormányzat felé február hó 28. napjáig, melynek elfogadásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat az Egyesületet tájékoztatja. A Megyei Önkormányzat feladata: II. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a jelen feladatellátási szerződés II.1. pontjában vállalt feladatok ellátásáért az Egyesületet ,- Ft-tal, azaz Kettőmillió forinttal támogatja, amelyet év március 15. napjáig utal át az Egyesület OTP Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. III. Adatvédelem Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően teljes körű adat- és titokvédelmet kötelesek biztosítani az Egyesülethez forduló betegek és ellátottak vonatkozásában. IV. A panaszok érvényesítésének rendje Az Egyesület köteles megvizsgálni minden, az általa nyújtott ellátásra vonatkozó ellátotti, érdekkképviseleti vagy felügyeleti észrevételt, illetve panaszt, a vizsgálat megállapításairól köteles a vizsgálat lefolytatását követően 15 napon belül a Megyei Önkormányzatot írásban tájékoztatni. V. A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése V.1. Együttműködő Felek jelen szerződést január 1-től kezdődően 1 éves időtartamra kötik. V.2. Jelen megállapodás módosítása csak az Együttműködő Felek közös megegyezésének írásba foglalásával történhet. V.3. Jelen szerződés megszűnik: határozott idő elteltével, a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatályú felmondással. V.4. Azonnali hatályú felmondásra a felek bármelyike a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult, az alábbi szerint: A felek súlyos szerződésszegést követnek el, amennyiben jelen szerződésből folyó bármely kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Azonnali hatályú felmondásnak csak azt követően van helye, amennyiben a sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő magatartás kiküszöbölésére vagy következményeinek elhárítására a szerződésszegő felet előzetesen írásban, megfelelő határidő megjelölésével felszólította és ez a határidő eredménytelenül eltelt. Az azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni és indokolni kell. A sérelmet szenvedett fél a felmondás helyett vagy mellett követelheti a másik fél szerződésszegéséből eredő kára megtérítését is.

9 9 VI. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadók. Együttműködő Felek a Feladatellátási Szerződést elolvasták és annak értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan írták alá. Veszprém, december... Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület képviseletében: Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében: Szabóné dr. Virányi Judit Egyesületi elnök.. Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ellenjegyzem:... Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben