XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁRCIUS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 63/2009. (III. 27.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 64/2009. (III. 27.) sz. határozat Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 66/2009. (III. 27.) sz. határozat Az Ungeresca Táncegyüttes igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl és intézményvezetı megbízásáról 67/2009. (III. 27.) sz. határozat Közgyőlés alelnöke SPA HOLDING COMPANY-nál betöltött igazgatósági tagságához szükséges hozzájárulásról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 36/2009. (III. 27.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (III. 27.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 38/2009. (III. 27.) sz. határozat A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 39/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. társasági szerzıdésének módosításáról 40/2009. (III. 27.) sz. határozat A vidékfejlesztés megyei lehetıségei, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva címő tájékoztató elfogadásáról 41/2009. (III. 27.) sz. határozat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése címő tájékoztató elfogadásáról

2 MÁRCIUS /2009. (III. 27.) sz. határozat Az iskolai testnevelés helyzetérıl és az ifjúság egészségügyi állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 43/2009. (III. 27.) sz. határozat Vas megye szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadásáról 44/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat, Bük Város Önkormányzata és a Büki Gyógyfürdı Zrt. közti garancia biztosítási szerzıdés elfogadásáról 45/2009. (III. 27.) sz. határozat A Szombathely, Sugár út 9. szám alatti ingatlan 3. emeletén hosszú távú bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges hozzájárulásról 46/2009. (III. 27.) sz. határozat A megyei önkormányzatnak a körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogáról történı lemondásról 47/2009. (III. 27.) sz. határozat Az önkormányzati vállalat és gazdasági társaságok évi üzleti terveinek elfogadásáról 48/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Orvosokért Alapítvány székhelyének a Szombathely Thököly u. 14. sz. alatti ingatlanra történı bejegyzésérıl /2009. (III. 27.) sz. határozat Vis maior támogatás igénylésérıl /2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés és az Esıemberke Alapítvány - a Vas megyei autistákért között kötendı támogatási szerzıdés elfogadásáról 51/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés és jogképes szervei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérıl szóló szabályzat módosításáról 52/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi, a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerıkiegészítését szolgáló támogatás felhasználási szabályzatának elfogadásáról 53/2009. (III. 27.) sz. határozat Alpannónia határtalan túrázás pályázathoz önerı biztosításáról 54/2009. (III. 27.) sz. határozat A Határon Átnyúló Együttmőködés Ausztria Magyarország Operatív Programra benyújtani kívánt borturisztikai pályázathoz önerı biztosításáról 55/2009. (III. 27.) sz. határozat Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák magyar határtérségben címő pályázathoz önerı biztosításáról /2009. (III. 27.) sz. határozat MMIK meghívásos pályázatához önrész biztosításáról /2009. (III. 27.) sz. határozat Savaria Szimfonikus Zenekar ERFA pályázat DELTA Projektjében való partneri részvételéhez az önrész biztosításáról 58/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat szociális otthonainak akadálymentesítési pályázataihoz önerı biztosításáról

3 2009. MÁRCIUS /2009. (III. 27.) sz. határozat Együttmőködési megállapodásról a Budapesti Gazdasági Fıiskolával banki szakügyintézıi szak indítására a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakközépiskolában /2009. (III. 27.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2009. (III. 27.) sz. határozat Egyházashetye község közoktatási intézmények átszervezéséhez, Sárvár Város Önkormányzatának feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének kiegészítéséhez, valamint Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeinek átszervezéséhez szükséges szakvélemény kiadásáról 62/2009. (III. 27.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés 21/2009. (II. 13.) számú határozatának kijavításáról 65/2009. (III. 27.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az ikervári Rába(p)ART Színtársulat, valamint a szlovéniai Muravidék Néptáncegyüttes részére KÖZLEMÉNYEK A vidékfejlesztés megyei lehetıségei, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségügyi állapota 270 Vas megye szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának felülvizsgálata

4 MÁRCIUS 27. SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 63/2009. (III. 27.) sz. határozata a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról A közgyőlés: 1. a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetıi feladatainak ellátására pályázatot hirdet az elıterjesztés melléklete szerinti pályázati feltételekkel. 2. megbízza az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottságot a beérkezett pályázatok véleményezésével, és a javaslatok közgyőlés elé terjesztésével. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A közgyőlés: A megyei közgyőlés 64/2009. (III. 27.) sz. határozata Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 1. a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola intézményvezetıi feladatainak ellátására pályázatot hirdet az elıterjesztés melléklete szerinti pályázati feltételekkel. 2. megbízza az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottságot a beérkezett pályázatok véleményezésével, és a javaslatok közgyőlés elé terjesztésével. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 66/2009. (III. 27.) sz. határozata az Ungeresca Táncegyüttes igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl és intézményvezetı megbízásáról A közgyőlés: 1. tudomásul veszi és jóváhagyja az Ungaresca Táncegyüttes igazgatója, Horváth János magasabb vezetıi megbízásának és határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését március 10. napi hatállyal, 2. megbízza a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ gazdasági vezetıjét, Czotterné Boda Erzsébetet március 11. napi hatállyal a pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézményvezetıi feladatok ellátásával. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 68/2009. (III. 27.) sz. határozata A közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy Majthényi László, a megyei közgyőlés alelnöke a SPA HOLDING COMPANY igazgatóságának tagja legyen. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

5 2009. MÁRCIUS KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 36/2009. (III. 27.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról 2. A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 3. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. társasági szerzıdésének módosítása 4. A vidékfejlesztés megyei lehetısége, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva 5. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése 6. Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségügyi állapota 7. Vas megye szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának felülvizsgálata A Vas Megyei Önkormányzat, Bük Város Önkormányzata és a Büki Gyógyfürdı Zrt. közti garancia biztosítási szerzıdés megkötése 9. A Szombathely, Sugár út 9. szám alatti ingatlan 3. emeletén hosszú távú bérleti jogviszony létesítése 10. A megyei önkormányzatnak a körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogáról történı lemondás 11. Az önkormányzati vállalat és gazdasági társaságok évi üzleti terve 12. A Vas Megyei Orvosokért Alapítvány székhelyének a Szombathely, Thököly u. 14. sz. alatti ingatlanra történı bejegyzésérıl 13. Vis maior támogatás igénylése 14. A Vas Megyei Közgyőlés és az Esıemberke Alapítvány - a Vas megyei autistákért között kötendı támogatási szerzıdés 15. A Vas Megyei Közgyőlés és jogképes szervei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérıl szóló szabályzat módosítása 16. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi, a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló támogatás felhasználásának szabályzata 17. Alpannónia határtalan túrázás pályázathoz önerı biztosítása 18. A Határon Átnyúló Együttmőködés Ausztria Magyarország Operatív Programra benyújtani kívánt borturisztikai pályázathoz önerı biztosítása 19. Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák magyar határtérségben 20. MMIK meghívásos pályázatához önrész biztosítása 21. Savaria Szimfonikus Zenekar ERFA pályázat DELTA Projektjében való partneri részvétele és az önrész biztosítása 22. A Vas Megyei Önkormányzat szociális otthonainak akadálymentesítése 23. Együttmőködési megállapodás a Budapesti Gazdasági Fıiskolával banki szakügyintézıi szak indítására a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakközépiskolában 24. Közösségi célú alapítványok támogatásáról 25. a.)egyházashetye község közoktatási intézmények átszervezéséhez, valamint Sárvár Város Önkormányzatának feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének kiegészítéséhez szükséges szakvélemény b.) Szakvélemény kiadása Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeinek átszervezéséhez 26. A Vas Megyei Közgyőlés 21/2009. (II. 13.) számú határozatának kijavítása 27. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 28. Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Kollégium igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 29. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az ikervári Rába(p)ART Színtársulat, valamint a szlovéniai Muravidék Néptáncegyüttes részére

6 MÁRCIUS Az Ungeresca Táncegyüttes igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya megszüntetése és intézményvezetı megbízása 31. Személyi térítési díjat megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása A megyei közgyőlés 37/2009. (III. 27.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1. a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, 2. elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót, elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 38/2009. (III. 27.) sz. határozata a megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról A közgyőlés a megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola; Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium; Kölcsey Ferenc Gimnázium; Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Dr. Nagy László EGYMI és a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság alapító okiratait az elıterjesztés mellékleteinek megfelelı tartalommal módosítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal * Vas Megye Közgyőlésének 99/1997. (IX. 30.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 105/1997. (IX. 30.), a 44/1999. (III.26.), a 102/2001. (IX. 21.), a 126/2001. (X. 26.), a 81/2003. (VI. 27.), a 110/2003. (IX. 19.) a 31/2004. (III. 26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX. 23.), a 42/2007. (III. 30.), a 86/2007. (IV. 27.) a 11/2008. (II. 15.), 124/2008. (VI. 6.), 136/2008. (VII. 4.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUM, POSTA- ÉS BANKFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi prof. u Székhelyén kívüli telephelye: nincs 5. Tagintézménye: nincs 6. Mőködési területe: Vas és Zala megye 7. Alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat

7 2009. MÁRCIUS Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Alapítás ideje: Intézménytörténeti szempontból létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-tıl július 1-ig 12. Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-tıl július 1-ig 13. Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki. 14. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú nevelésioktatási intézmény: gimnázium, szakközépiskola 15. Tagozatai: nappali és esti 16. Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás 17. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás az alábbi szakmacsoportokban: Humán szakterület: 1. Egészségügy szakmacsoport Mőszaki szakterület: 13. Közlekedés szakmacsoport Gazdasági-szolgáltatási szakterület: 15. Közgazdaság szakmacsoport 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) gimnáziumi felnıttoktatás szakközépiskolai felnıttoktatás iskolai intézményi közétkeztetés diáksport önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenységek

8 MÁRCIUS 27. b.) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás - terem bérbeadása - nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenység 19. Évfolyamainak száma: gimnázium: négy szakközépiskola: négy + egy, négy + kettı, illetve négy + másfél felnıttek középiskolája: négy 20. Felvehetı maximális tanulólétszám: - gimnázium: 280 fı - szakközépiskola: 350 fı - felnıttek középiskolája: 280 fı 21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: a.) a vasvári 271 hrsz., a 331. tulajdoni lapon felvett 1 ha 2992 m2 területő, a természetben Vasvár, Járdányi prof. u. 13. szám alatti házas ingatlan, Ingó vagyon: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona 22. A vagyon feletti rendelkezési jog: A pontban megjelölt ingatlan Vasvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi, melyre ingyenes használati jogot biztosít Vas Megye Önkormányzata részére. A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett, mint rábízott vagyonnal az intézmény nem rendelkezik, annak csupán használója. 23. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv. 24. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 25. Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke *Vas Megye Közgyőlésének 21/1994. (II. 11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994. (IV. 8.), a 125/1996. ( XII. 6.), a 100/1997. (IX. 30.), a 105/1997. (IX. 30.), a 44/1999. ( III. 26.), a 102/2001. (IX. 21.), a 22/2002. (II.15.), a 81/2003. (VI. 27.) a 110/2003. (IX. 19.), a 31/2004. (III. 26.), a 200/2004. (XII. 17.) a 44/2005. (III. 25.) a 163/2005. (IX. 23.), a 42/2007. (III. 30.), a 11/2008. (II. 15.), 136/2008. (VII. 4.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2. OM azonosító: Az intézmény székhelye: 9735 Csepreg, Rákóczi u Tagintézménye: nincs

9 2009. MÁRCIUS Székhelyén kívüli telephelye: nincs 6. Mőködési területe: Vas megye 7. Alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 8. Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Alapítás dátuma: Intézménytörténeti szempontból létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény fenntartja: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki. 14. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú nevelési- oktatási intézmény: szakközépiskola és kollégium 15. Tagozatai: nappali 16. Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás 17. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Érettségi vizsgára, felsıfokú továbbtanulásra felkészítı nevelés és oktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás az alábbi szakterületeken és szakmacsoportokban: Szakterület: mőszaki Szakmacsoport: informatika gépészet Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing közgazdasági sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés

10 MÁRCIUS diáksport önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; b.) munkahelyi vendéglátás; c.) közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenység; d.) intézményi étkeztetést kiegészítı tevékenység 19. Évfolyamainak száma: négy + kettı 20. Felvehetı maximális tanulólétszám: 9-12 évfolyamokon: 260 fı évfolyamokon: 50 fı kollégium: 140 fı 21. Az intézmény iskolaszövetkezet tagja lehet. 22. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyőlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei közgyőlés által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza. 23. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 24. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv. 25. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 26. Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. A Vas Megyei Közgyőlés elnöke * A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69.. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyőlés a 13/2003. (II. 14.) számú határozatával vette át a feladat ellátását a július 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakra. Vas Megye Közgyőlésének a 81/2003. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX. 19.), a 31/2004. (III. 26.), a 135/2004. (IX. 23.), a 200/2004. (XII. 17.) a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX. 23.), a 42/2007. (III. 30.), a 86/2007. (IV. 27.), 11/2008. (II. 15.), 136/2008. (VII. 4.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Bajcsy Zs. E. u Tagintézménye: nincs 5. Székhelyén kívüli telephelye: nincs 6. Mőködési területe: Vas megye

11 2009. MÁRCIUS Alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 8. Az alapító szerv címe: 9900 Körmend, Szabadság tér Alapítás ideje: Intézménytörténeti szempontból létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1- tıl július 1-ig 12. Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-tıl július 1-ig 13. Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki. 14. Az intézmény típusa: nevelési-oktatási intézmény: gimnázium 15. Tagozatai: nappali és esti 16. Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás 17. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Érettségi vizsgára, felsıfokú továbbtanulásra felkészítı nevelés és oktatás gimnáziumi képzéssel. Nyelvi elıkészítı osztály 9. évfolyamon Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) Gimnáziumi felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport 18. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Oktatási célok és egyéb feladatok Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (iskolakönyvtár) 19. Évfolyamainak száma: 4 gimnázium: négy nyelvi elıkészítı évfolyam: négy + egy

12 MÁRCIUS Felvehetı maximális tanulólétszám: - nappali tagozat: 315 fı - felnıttoktatás: 140 fı 21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban a körmendi 15. hrsz., 114. tulajdoni lap szám alatt felvett 1 ha 634 m2 területő, a természetben Körmend, Bajcsy Zs. E. u. 3. szám alatti házas ingatlan Körmend Város Önkormányzatának tulajdona ingyenes használati jog biztosítva Vas Megye Önkormányzata részére Ingó: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona az átadásról-átvételrıl szóló megállapodás melléklete szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 23. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv. 24. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 25. Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. A Vas Megyei Közgyőlés elnöke *A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgyőlés a 13/2003. (II. 14.) számú határozatával vette át a feladat ellátását a július 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakra. Vas Megye Közgyőlésének a 81/2003. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX. 19.), a 31/2004. (III. 26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX. 23.), a 93/2006. (V. 26.) 118/2006. (VII. 07.), a 42/2007. (III. 30.), a 86/2007. (IV. 27), a 11/2008. (II. 15.), a 124/2008. (VI. 6.), 178/2008. (VII. 18.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi F. u Tagintézménye: nincs 5. Székhelyén kívüli telephelye: Kollégium: 9900 Körmend, Thököly u. 29. Tanmőhely: 9900 Körmend, Sport u. 2. Tanterület: a 8-as fıút mellett Körmend és Magyarszecsıd község közötti területen A telephely helyrajzi száma: Körmend 0296/7. és 296/8. 6. Mőködési területe: Vas megye 7. Alapító jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 8. Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

13 2009. MÁRCIUS Alapítás ideje: Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. 11. Az intézmény fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-tıl július 1-ig 12. Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-tıl július 1-ig 13. Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki. 14. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola, szakiskola, kollégium 15. Tagozata: nappali, illetve sajátos munkarend szerinti oktatás: beszámoltató oktatás 16. Szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás 17. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Felzárkóztató rendszerő iskolai képzés Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) Szakiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás az alábbi szakterületeken és szakmacsoportokban: Mőszaki szakterület 5. Gépészet szakmacsoport 7. Informatika szakmacsoport 8. Vegyipar szakmacsoport 9. Építészet szakmacsoport 11. Faipar szakmacsoport 13. Közlekedés szakmacsoport Gazdasági-szolgáltatási szakterület 15. Közgazdaság szakmacsoport 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

14 MÁRCIUS 27. Agrár szakterület 20. Mezıgazdaság szakmacsoport Szakképesítés megszerzése felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás az alábbi szakterületeken és szakmacsoportokban: Mőszaki szakterület 5. Gépészet szakmacsoport 7. Informatika szakmacsoport 9. Építészet szakmacsoport Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (testi, érzékszervi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd) Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Diáksport TEÁOR 6023 Közúti személyszállítás TEÁOR 6024 Közúti teherszállítás 18. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) Munkahelyi vendéglátás b.) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai c.) Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként d.) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 19. Évfolyamainak száma: - szakközépiskola: 4 +2 v. 1,5 v.1 - szakiskola: v. 2 v. 1 - felnıttek középiskolája: Felvehetı maximális tanulólétszám: - szakközépiskola: 420 fı - szakiskola: 280 fı - felnıttek középiskolája: 140 fı - kollégiumban 62 fı 21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: a.) a körmendi 682/2. hrsz., valamint 686/1 hrsz., a 718. tulajdoni lapon felvett 2 ha m2 területő, a természetben Körmend, Rákóczi u. 2. szám alatti tanügyi épületet, a technológiát, a lakatos-, az erıgép-, a munkagép- és a jármődiagnosztikai tanmőhelyeket magába foglaló házas ingatlan; b.) a körmendi 615.hrsz., 663 tulajdoni lapon felvett 1 ha m2 területő, a természetben Körmend, Thököly u. 29. sz. alatti házas ingatlan kollégiumi épületrésze; c.) a körmendi 5. hrsz., 105. tulajdoni lapon felvett m2 területő, a természetben Körmend, Sport u. 2. szám alatti házas ingatlan (tanmőhely); d.) a körmendi 0296/7. és 0296/8. hrsz., 19. tulajdoni lapon felvett 48 ha m2 alapterülető AK értékő, a természetben a 8-as számú fıút mellett Körmend és Magyarszecsıd község közötti területen fekvı tanterület Ingó vagyon: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona az átadásról-átvételrıl szóló megállapodás melléklete szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezés jog: A a.) és b.) pontokban megnevezett ingatlanok Körmend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik, melyekre ingyenes használati jogot biztosít Vas Megye Önkormányzata részére.

15 2009. MÁRCIUS A c.) és d.) pontokban megjelölt ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam. A c.) pontban megjelölt ingatlan kezelıje a Kincstári Vagyonkezelı, a d.) pontban megjelölt ingatlan kezelıje a Szombathelyi Állami Tangazdaság. Mindkét állami tulajdoni ingatlanra vonatkozóan a használati jog közvetlenül a szakképzı iskola javára lett bejegyezve. A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett mint rábízott vagyonnal az intézmény nem rendelkezik, annak csupán használója. 23. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv 24. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 25. Az intézmény KSH azonosítója: Vas megye területén a tankötelezettség teljesítésének biztosítására kijelölt intézmény. Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. A Vas Megyei Közgyőlés elnöke * Vas Megye Közgyőlésének 21/1994. (II.11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994.(IV.8.), a 126/1996.(XII.6.), a 101/1997.(IX.30.), a 105/1997. (IX.30.), a 117/1998. (VIII.28.), a 44/1999. (III.26.), a 139/2000. (XI.16.) és a 102/2001. (IX.21.), a 81/2003.(VI.27.) és a 110/2003.(IX.19.), 12/2004. (II.13.), a 31/2004.(III.26.), a 135/2004.(IX.23.), a 200/2004.(XII.17.) és a 44/2005. (III. 25.) a 100/2005. (V. 27.), 163/2005. (IX. 23.) a 73/2006 (IV. 28.), 145/2006. (IX.8.), 42/2007. (III.30.), a 163/2007.(VIII.20.), a 207/2007. (XI. 30.) 11/2008. (II.15.), a 38/2008. (III. 28.) a 137/2008. (VII. 4.), a 186/2008. (IX. 26.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 2. Az intézmény rövid neve: Dr. Nagy László EGYMI Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése: Dr. Nagy László EGYMI Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Speciális Szakiskola Dr. Nagy László EGYMI Kollégium Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthon Dr. Nagy László EGYMI Fiú Gyermekotthon 3. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9730 Kıszeg, Kiss János u Tagintézménye: nincs 6. Telephelyei: 9730 Őrhajósok u. 19/A. IV/ Mőködési területe: Vas megye 8. Alapítói jog gyakorlója: Vas Megyei Önkormányzat 9. Alapítás dátuma:

16 MÁRCIUS 27. Intézménytörténeti szempontból az intézmény létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy 11. Az intézmény fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi tér Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése 9700 Szombathely, Berzsenyi tér Az intézmény vezetıjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése pályázat útján nevezi ki 14. Intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási, egységes gyógypedagógiai módszertani és gyermekvédelmi intézmény 15. Tagozatai: nappali, esti 16. Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás 17. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek: sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása általános iskolai felnıttoktatás pedagógiai szakszolgálat - gyógypedagógiai tanácsadás - fejlesztı felkészítés - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés pedagógia szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás - pedagógiai tájékoztatás - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése -tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás -utazó gyógypedagógusi hálózat mőködtetése (az integrált oktatásban résztvevık szakmai segítése) otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás -fejlesztı felkészítés, képzési kötelezettség teljesítése, rehabilitációs ellátás oktatási célok és egyéb feladatok sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása évfolyamon sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása felzárkóztató iskolai nevelés oktatás Mőszaki szakterület:

17 2009. MÁRCIUS Építészet szakmacsoport Könnyőipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Agrár szakterület: Mezıgazdasági szakmacsoport iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı 3-18 éves korú gyermekek teljes körő ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı éves korú fiatalok utógondozói ellátását diáksport fürdı- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18. Kisegítı, kiegészítı jellegő, nem nyereségszerzés céljából végzendı feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) munkahelyi vendéglátás b.) saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás) c.) növénytermelési, kertészeti szolgáltatás termékértékesítés a kötelezı feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására d.) egyéb szálláshely szolgáltatás e.) intézményi étkeztetést kiegészítı tevékenység 19. Évfolyamainak száma: a) iskolai életmódra felkészítés: egy b) általános iskola: nyolc c) speciális szakiskola: kettı+ kettı (vagy három) 20. Felvehetı maximális tanulólétszám: a) általános iskola: - alsó tagozat: 52 fı - felsı tagozat: 60 fı b) beszédjavító általános iskola: - alsó tagozat: 104 fı - felsı tagozat: 120 fı c) speciális szakiskola: 180 fı d) kollégium: 250 fı 21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyőlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei közgyőlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza. 22. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 23. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörő költségvetési szerv. 24. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

18 MÁRCIUS Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke *Vas Megye Közgyőlésének 144/2006. ( IX.8.)számú határozatával elfogadott, a 183/2006. (XI.24.), a 42/2007. (III.30.), 11/2008. (II. 15.) és a 38/2009. (III. 27.) számú módosító határozattal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: VAS MEGYEI TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTİI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG 2. OM- azonosító: Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út Az intézmény telephelye(i), tagintézménye(i): nincs 5. Létrehozásának éve: január Mőködési területe: Vas megye 7. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 8. Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) 9. Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 10. Az intézmény vezetıjét: Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt pályázati eljárással nevezi ki. 11. Az intézmény típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény: tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 12. Szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítı tevékenység 13. Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: pedagógiai szakszolgálat, melynek keretében: - a fogyatékosság szőrése, vizsgálata alapján javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történı ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra, - szakvéleményt ad a tanulmányok alóli felmentéshez, - vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét

19 2009. MÁRCIUS a gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, gondozással együtt járó feladatok teljesítése a családi (otthoni) ellátás keretében korai fejlesztésben és gondozásban részesülı gyermekek után. - fejlesztı felkészítés szervezése azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igény miatt nem tudják teljesíteni; a szülı bevonásával, a szülı részére tanácsadás nyújtásával ellátja a jogszabályok által rá rótt feladatokat önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 14. A szolgáltatások költségtérítése: az intézmény a szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtja 15. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: A Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat használatában lévı, korlátozottan forgalomképes vagyon az alábbiak szerint: a) a hrsz-on nyilvántartott, Vas Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı a természetben Szombathely, Sugár út 9. sz. alatti ingatlanvagyon a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság /1993. VÁB. számú határozata illetve a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal kötött ingatlanhasználati megállapodás alapján. b) leltár szerinti ingóvagyon érték és mennyiségi nyilvántartások alapján 16. A vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyontárgyakon az intézményt használati jog illeti a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a megyei önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, illetve az intézmény jóváhagyott éves költségvetése alapján. 17. Az intézmény gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi gazdasági feladatait a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (9735 Csepreg, Rákóczi u ) látja el az évi XXXVIII. tv.; a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak és az intézmény éves költségvetése alapján. 18. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, március 27. Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke A megyei közgyőlés 39/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. társasági szerzıdésének módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratát az elıterjesztéssel egyezı tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirat abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságot alapítson, az alábbiak szerint: 1. Egyedüli tag ( Tag ) alapító: Vas Megyei Önkormányzat Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Képviseletre jogosult neve: Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke:

20 MÁRCIUS Társaság cégneve, székhelye, telephelye A Társaság cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság A Társaság rövidített cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. A Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 9. A Társaság telephelyei: 9700 Szombathely Wesselényi u Szombathely Vörösmarty u Szombathely, Thököly u. 14. Balatonlelle Napospart u. 4. Kıszeg 053/ hrsz. Kıszeg 056/ hrsz. Kıszeg 057/1 hrsz. Kıszeg 058/ hrsz. Lukácsháza 026/ 2/ hrsz. Körmend 0711/_ hrsz. Hegyhátszentjakab 464/ 4/ hrsz. Bejcgyertyános 1229/ hrsz. Nádasd 1601/_ hrsz. Nádasd 649/ 1/ hrsz. Bérbaltavár 1987/ hrsz. Gérce 3889/ hrsz. Bejcgyertyános 229/_ hrsz. Nádasd 1987/_ hrsz. Nádasd 648/_ hrsz. Nádasd 1907/_ hrsz. Nádasd 0266/_20/ hrsz. Vasegerszeg 217/_ hrsz. Kemenesmagasi 1103/ hrsz. Kemenesmagasi 1106/ hrsz. Vönöck 273/_ hrsz. Vönöck Dózsa Gy.u hrsz. Acsád 085/4 hrsz. Acsád 177/ hrsz. Acsád 203/ hrsz. Acsád 208/ hrsz Szombathely Hollán E. u. 1. üzemi konyha, termékbemutatóterem része 6294/ 3. Társaság tevékenységi körei A tag a társaság fıtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete alapján, TEÁOR- számaikkal az alábbiak szerint sorolja fel:

21 2009. MÁRCIUS Fıtevékenység: Ingatlankezelés Csomagküldı, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Textilkikészítés Kommunikációs eszköz javítása Lábbeli, egyéb bıráru javítása Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Kempingszolgáltatás Kempingszolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Egyéb vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Épületépítési projekt szervezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozási szolgáltatás Könyvkiadás Címtárak, levelezıjegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádiómősor-szolgáltatás Számítógépes programozás Világháló-portáli szolgáltatás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás Erdészeti szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Oktatást kiegészítı tevékenység Vagyonkezelés (holding) Üzletvezetés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám

22 MÁRCIUS Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Divat-, formatervezés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Sportlétesítmény mőködtetése Állattenyésztési szolgáltatás Munkaközvetítés Egyéb foglalás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Testedzési szolgáltatás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Sport, szabadidıs képzés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A gazdasági társaság jelen pontban foglaltak szerint - bármely gazdasági tevékenységet folytathatja, amelyet törvény nem tilt, vagy korlátoz. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közremőködı tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek megfelel. 4. A társaság mőködésének idıtartama; A társaság határozatlan idıre alakul. A társaság mőködését december 01. napján kezdi meg. 5. A társaság jegyzett tıkéje (törzstıke), annak összetétele (törzsbetét mértéke) és rendelkezésre bocsátásának módja és ideje A Társaság törzstıkéje ,-Ft-, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll. Tag törzsbetétje ,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétbıl áll, amely a teljes törzstıke 100%-a.. A társaság tagja a pénzbeli hozzájárulást a mai napon a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az ügyvezetı jelen társasági szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Gt (1) bekezdésben és a 116. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. A társaság tagja köteles a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. A tag nem mentesíthetı a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tıkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.

23 2009. MÁRCIUS Pótbefizetés, mellékszolgáltatás A tagnak az esetlegesen felmerülı veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettsége nincsen. A tag a társaság tevékenységében személyesen közremőködésre, illetve mellékszolgáltatásokra nem köteles. 7. Az üzletrész átruházása: A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetéteihez igazodik. Az üzletrészt csak a társaság beleegyezésével lehet átruházni. Ebben az esetben a beleegyezés megadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Megyei Közgyőlése dönt az irányadó szervezeti és mőködési szabályok szerint. Az üzletrész átruházása a társasági szerzıdés módosítását nem igényli. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredı jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzıjére szállnak át. A tulajdonosváltozást és annak idıpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzıje 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerzıdést, továbbá nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzıje a társasági szerzıdés rendelkezéseit magára nézve kötelezınek ismeri el. A tag megszőnésével üzletrésze automatikusan átszáll a jogutódra. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel, azonban a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrész felosztása esetén is alkalmazni kell. Az üzletrész bevonására csak a taggyőlés határozata alapján kerülhet sor. A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. 8. Az adózott eredmény felosztása: A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésrıl döntı taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (150. ) szerepel, kivéve, ha a társasági szerzıdés ettıl eltérı idıpontot határoz meg. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Osztalék fizetésérıl elıször a évre vonatkozóan kell határozni. Az osztalékfizetésrıl az ügyvezetınek - a felügyelıbizottság által jóváhagyott - javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejőleg kell határozni. Két, egymást követı számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti idıszakban a osztalékelıleg fizetésérıl akkor lehet határozni, ha a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbensı mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstıke összege alá, továbbá b) a tag vállalja az osztalékelıleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetıség.

24 MÁRCIUS A társaság szervezete A társaságnál a taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag alapítói határozattal dönt, és errıl a vezetı tisztségviselıket írásban köteles értesíteni. A társaság és annak tagja közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalása szükséges. 10. Minısített többséget biztosító befolyásra vonatkozó sajátos rendelkezések Tag jelen szerzıdés aláírásával bejelenti a Cégbíróságnak, hogy a Gt. 52: (2) bekezdése alapján minısített többséget biztosító befolyással rendelkezik. Ha a minısített befolyásszerzı az ellenırzött társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenırzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentısen veszélyezteti, az ellenırzött társaság bármely hitelezıjének kérelmére a cégbíróság a minısített befolyásszerzıt biztosíték adására kötelezheti, illetve vele szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja. Ha az ellenırzött társaság felszámolásra kerül, a minısített befolyásszerzı korlátlan felelısséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenırzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezıinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel - megállapítja a minısített befolyásszerzı korlátlan és teljes felelısségét. 11. Vezetı tisztségviselı: A gazdasági társaság ügyvezetését a vezetı tisztségviselık látják el. A társaság elsı vezetı tisztségviselıje 5 évre az alábbi ügyvezetı: Kiskós Ferenc (szül.: Körmend, an.: Pass Irma) HU-9900 Körmend, Hunyadi u. 4. szám alatti lakos Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cég jegyzésére. Az ügyvezetı önállóan jogosult rendelkezni társaság bankszámlája felett is. Az ügyvezetı - a fıtevékenység megváltoztatása kivételével jogosult a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit és ezzel összefüggésben a társasági szerzıdést módosítani. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. Az ügyvezetı a képviseleti jogát csak írásbeli meghatalmazás alapján ruházhatja át a társaság dolgozóira. A vezetı tisztségviselık a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. Az ügyvezetı a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a legfıbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint teljes kártérítési felelısséggel tartozik. 12. A társaság cégjegyzése: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott, illetve elınyomtatott cégnév alá az ügyvezetı teljes nevét önállóan írja hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen. 13. Felügyelı bizottság A tag a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából hét tagú felügyelı-bizottság létrehozását rendeli el. A felügyelı-bizottság tagjai 5 évre az alábbi személyek: 1. Csirkovics Dávid 9545 Jánosháza, József A. u. 8. an.: Péter Ida 2. Tausz István Béla 9841 Kám, Ady u. 1 an.: Kovács Terézia 3. Görcz Gyula Csaba 9762 Tanakajd, Templom u. 1/B., an.: Joó Ilona

25 2009. MÁRCIUS Horváth Csaba 9653 Répcelak, Kossuth u. 54., an.: Horváth Margit 5. Nagy Antal 9915 Nádasd, Sipos B. u. 25., an.: Balaskó Piroska 6. Fukszberger Imre Lóránt 9834 Csehimindszent, Fı u. 18. an.: Csapó Irén 7. Dr. Palotai Péter 9743 Söpte, Dózsa Gy.u. 51. an.: Szalay Irén Blanka A felügyelı-bizottság testületként jár el. A felügyelı-bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelı-bizottság határozatképes, ha három tag jelen van; határozatát a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. A felügyelı-bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelıbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelı-bizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelı-bizottság tagjai a Vas Megyei Önkormányzat Megyei Közgyőlésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelı-bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Vas Megyei Önkormányzat Megyei Közgyőlése hagy jóvá. Ha a felügyelı-bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Vas Megyei Önkormányzat Megyei Közgyőlése határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, összehívja a Vas Megyei Önkormányzat Megyei Közgyőlése rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelı-bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 14.A társaság megszőnése: A társaság megszőnik, ha: - elhatározza jogutód nélküli megszőnését, - elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását), - a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, - a Gt.. egyes társasági formákra vonatkozó szabályai ezt elıírják. A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén végelszámolásnak van helye a Gt. valamint a Ctv. rendelkezései szerint. A kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyonból elıször a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a tagnak kell kiadni. 15. Vegyes és záró rendelkezések: Az alapítással kapcsolatos költségeket, díjakat és illetékeket a társaság viseli. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen alapító okiratot a tag annak elolvasása és értelmezése után mint akaratával mindenben megegyezıt az alulírott helyen és napon jóváhagyólag, a szervezeti képviseletére irányadó szabályok szerint aláírta. Szombathely, április. Vas Megyei Önkormányzat Képv.: Kovács Ferenc elnök tag Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem én: ügyvéd

26 MÁRCIUS 27. A megyei közgyőlés 40/2009. (III. 27.) sz. határozata a vidékfejlesztés megyei lehetıségei, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva címő tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés elfogadja A vidékfejlesztés megyei lehetıségei, falumegújulás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva címő tájékoztatót. A megyei közgyőlés 41/2009. (III. 27.) sz. határozata az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése címő tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése címő tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 42/2009. (III. 27.) sz. határozata az iskolai testnevelés helyzetérıl és az ifjúság egészségügyi állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés az iskolai testnevelés helyzetérıl és az ifjúság egészségügyi állapotáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy szükségesnek tartja a beszámolónak a megye települési önkormányzataihoz való eljuttatását, továbbá a parlament illetékes szakbizottságának figyelmét is ráirányítani az ifjúság egészségügyi állapota javításának szükségességére az iskolai testnevelésen keresztül. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 43/2009. (III. 27.) sz. határozata Vas megye szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadásáról A közgyőlés Vas megye szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának felülvizsgálatát elfogadja. A megyei közgyőlés 44/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat, Bük Város Önkormányzata és a Büki Gyógyfürdı Zrt. közti garancia biztosítási szerzıdés elfogadásáról A közgyőlés: 1. a Bük Város Önkormányzatával és a Büki Gyógyfürdı Zrt-vel kötendı háromoldalú garancia biztosítási szerzıdést az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja, 2. felhatalmazza elnökét a szerzıdés aláírására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal GARANCIA BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Büki Gyógyfürdı Zrt. (9740 Bükfürdı, Termál krt. 2., Cégjegyzékszáma: ), mint Projektgazda (Továbbiakban: Projektgazda ), másrészrıl Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., Statisztikai nyilvántartási száma: ) és Bük Város Önkormányzata (9740 Bük, Széchenyi út 44., Statisztikai nyilvántartási száma: ), mint

27 2009. MÁRCIUS a Projektgazda Büki Gyógyfürdı Zrt. 46,92% - 46,92%-ban tulajdonos részvényesei (Továbbiakban: Tulajdonos önkormányzatok ) között a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 1. Szerzıdı Felek jelen szerzıdés megkötésének elızményeként kölcsönösen a következıket rögzítik: A Projektgazda a Büki Gyógyfürdı Zrt évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, melynek során a támogatási rendszerhez benyújtott A Büki Gyógyfürdı fejlesztése címő, NYDOP-2.1.1/A jelő pályázatát, ,-Ft összegő egyszeri, vissza nem térítendı támogatásra érdemesítette a pályázatot elbíráló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ). 2. A támogatás folyósításának elıfeltétele volt a Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint a Közremőködı Szervezet és a Büki Gyógyfürdı közötti támogatási szerzıdés megkötése. Ezen szerzıdés, valamint a vonatkozó 281/2006. (XII. 23.) sz. Kormányrendelet 58. -a szerint a támogatási 0szerzıdésnek tartalmaznia kell még a hivatkozott jogszabályhelyben meghatározott szerzıdési biztosítékok valamelyikét is. Szerzıdı Felek ezen biztosítékadási lehetıségeket kölcsönösen megvizsgálták és a számba jöhetı biztosítékok közül a hivatkozott jogszabályhely 1/f. pontja szerinti Garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény megjelöléső biztosítékot választották. 3. Az elızı pontban meghatározott szerzıdés teljesedése érdekében Vas Megye Önkormányzata és Bük Város Önkormányzata, mint a Büki Gyógyfürdı Zrt 46,92% - 46,92%-os tulajdonosai fenntartási garanciális kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Büki Gyógyfürdı Zrt a Büki Gyógyfürdı fejlesztése címő pályázata szerinti, - a pályázat keretében megépített létesítményeket a pályázatban meghatározott idıtartamig (a projekt fizikai befejezését követı 5. év végéig) rendeltetésüknek megfelelıen üzemelteti, - a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatásból megépített ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatból bármely szervezetnek jogtalan elınye nem származik, - a támogató elızetes jóváhagyása nélkül a fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt elidegenítésre, megterhelésre vagy bérbe adásra nem kerül. 4. Jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek közös felolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy jelen szerzıdés aláírására feljogosítottak. Bükfürdı, február 27. Vas Megye Önkormányzata Képviseletében: Kovács Ferenc Elnök Bük Város Önkormányzata Képviseletében: Horváth Lajos Polgármester Büki Gyógyfürdı Zrt. Képviseletében: Dr. Németh István elnök-vezérigazgató A megyei közgyőlés 45/2009. (III. 27.) sz. határozata a Szombathely, Sugár út 9. szám alatti ingatlan 3. emeletén hosszú távú bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges hozzájárulásról A közgyőlés hozzájárul a Szombathely, Sugár út 9. szám alatti ingatlanban levı 3. emeleti 220 m2 (+/- 20 m2) ingatlanrésznek a Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) részére határozatlan idıtartamra történı bérbeadásához 10 éves felmondási korláttal, és felhatalmazza a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a szerzıdés-tervezet kidolgozására és a legközelebbi közgyőlés elé terjesztésére. Felelıs: A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje Határidı: április 24.

28 MÁRCIUS 27. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 46/2009. (III. 27.) sz. határozata a megyei önkormányzatnak a körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogáról történı lemondásról 1. lemond a Körmend, Batthyány S. L. u szám alatti Batthyány kastély-együtteshez tartozó 1 hrsz-ú és 2/2 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képezı ingatlanoknak a Vas Megyei Önkormányzatot illetı ingyenes használati jogáról, amennyiben azokat Körmend Város Önkormányzata vagyonkezelésre megkapja és továbbra is biztosítja az ingatlanban a megyei önkormányzat számára a közgyőjteményi feladatok ellátásához szükséges ingatlanrészek határozatlan idejő és ingyenes használatát. Az önkormányzatok a késıbbiekben állapodnak meg arról, hogy a múzeum hol nyer elhelyezést a kastély együttesen belül. Amennyiben felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni az elhelyezésben, akkor továbbra is a jelenlegi helyen kell, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat a határozatlan idejő, ingyenes használatot a megyei önkormányzat számára; 2. ezzel a döntésével az ingatlannak Körmend Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerülését kívánja elısegíteni; 3. kéri, hogy a Körmend 5 hrsz-ú ingatlanon továbbra is biztosítsa a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére a tanmőhely használatát Körmend Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat közötti feladatellátás átvételérıl szóló megállapodás alapján maximum 3 évre, azt követıen a szakközépiskolai funkciókat egy helyen kívánja megvalósítani. 4. felhatalmazza elnökét a mellékelt Nyilatkozat és Megállapodás aláírására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Vas Megye Önkormányzata 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. székhelyő megyei önkormányzat (képviseli Kovács Ferenc Elnök), másrészrıl Körmend város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyő helyi önkormányzat (képviseli Bebes István polgármester) között az alábbiak szerint: 1. A szerzıdı felek megállapítják, hogy Vas Megye Önkormányzatát ingyenes használati jog illeti meg az alábbi ingatlanok vonatkozásában: a Megyei Önkormányzat egyrészt a körmendi 1 hrsz ú ingatlan 221 m2-én rendelkezik használati jogosultsággal, mely jogot az Önkormányzat a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságán keresztül gyakorol. Ezen kívül a KVI hozzájárulásával a megyei fenntartású a Múzeum a fıépület I. emeletének DK-i részét, K-i szárnyát és ÉK-i részét raktározási célra használja, míg a kastély dísztermének, fılépcsıházának, földszinti pénztár helyiségének használatát is a KVI jóváhagyó határozata engedélyezte a Múzeum számára. A fıépületben lévı kápolnát Körmend város Önkormányzata hozzájárulásával a Múzeum üzemelteti. másrészt a körmendi 2/2 hrsz-ú ingatlan is a Megyei Önkormányzat ingyenes használatában áll. végezetül a körmendi 5 hrsz ú ingatlant a megyei fenntartásban lévı Rázsó Imre Szakközépiskola használja, a Körmend Város Önkormányzata és a Vas Megyei Közgyőlés közötti feladatellátás átadás-átvételérıl szóló megállapodás szerint. (Az ingatlanra vonatkozó használati megállapodást Körmend Város Önkormányzatával kötötte a KVI.) 2. A szerzıdı felek megállapítják, hogy az ingatlannyilvántartásban bejegyzett használati jog csak a körmendi 2/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában került feltüntetésre a Megyei Önkormányzat javára. 3. A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy Körmend város Önkormányzata az 1. pontban körülírt ingatlanokra is kiterjedıen a körmendi Batthyány-Strattmann Kastély és hozzá tartozó várkert vagyonkezelıi jogának átruházását kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél.

29 2009. MÁRCIUS A szerzıdı felek megállapítják, hogy a kastély és várkert vagyonkezelıi jogának átruházása a kastély és várkert fejlesztését célozza meg, melyre vonatkozóan Körmend város Önkormányzata konkrét fejlesztési tanulmánnyal rendelkezik, és mely fejlesztési célt a megye területén Vas Megye Önkormányzata is támogatja. 5. A szerzıdı felek annak érdekében, hogy a vagyonkezelıi jog átruházásának eljárásjogi akadályai elháruljanak, megállapodnak a következıkben: Vas Megye Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a körmendi 1 hrsz-ú, 2/2 hrsz-ú, és 5 hrszú ingatlanokon İt megilletı használati jog megszüntetésre kerüljön annak érdekében, hogy elháruljon a vagyonkezelıi jog Körmend Város Önkormányzatára történı átruházásának akadálya, A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Körmend város Önkormányzata a kastély tekintetében megszerzi a vagyonkezelıi jogosultságot, abban az esetben Körmend Önkormányzata továbbra is biztosítani fogja a jelenlegi jogi feltételekhez képest nem kedvezıtlenebbül az e szerzıdés 1. pontjában felsorolt ingatlanok közül azon ingatlanok határozatlan idejő és ingyenes használatát a Megyei Önkormányzat részére, amelyre a Megyei Önkormányzat igényt tart. A szerzıdı felek erre vonatkozóan a vagyonkezelıi jog átadását követıen külön megállapodást kötnek, melyben rendezik a használat jogcímét, feltételeit, és egyéb, általuk fontosnak tartott körülményeket. A szerzıdı felek rögzítik azt is, hogy az önkormányzatok a késıbbiekben állapodnak meg arról, hogy a múzeum hol nyer elhelyezést a kastély együttesen belül. Amennyiben felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni az elhelyezésben, akkor továbbra is a jelenlegi helyen kell, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat a határozatlan idejő, ingyenes használatot a megyei önkormányzat számára. A felek megállapodnak abban, hogy Körmend Város Önkormányzata a Körmend 5 hrsz-ú ingatlanon továbbra is biztosítja a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére a tanmőhely használatát Körmend Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat közötti feladatellátás átvételérıl szóló megállapodás alapján maximum 3 évre, azt követıen a szakközépiskolai funkciókat egy helyen kívánja megvalósítani az önkormányzat. 6. Vas Megye Önkormányzata képviselıje jelen megállapodás alapján nyilatkozatot ad ki Körmend város Önkormányzata részére, amely nyilatkozat a vagyonkezelıi jog átruházásáról szóló MNV Zrt. általi döntéshozatalhoz használandó fel. A megállapodást a felek jóváhagyólag írják alá. Szombathely, március 31. Kovács Ferenc Vas Megyei Közgyőlés elnöke Körmend, Bebes István Körmend Város polgármestere A megyei közgyőlés 47/2009. (III. 27.) sz. határozata az önkormányzati vállalat és gazdasági társaságok évi üzleti terveinek elfogadásáról A közgyőlés elfogadja - a Vas Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervét e Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tervét eft adózás elıtti eredménnyel; - a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Büki Gyógyfürdı Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamő Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel;

30 MÁRCIUS a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Mesteri Termál Kft évi üzleti tervét 443 ezer Ft adózás elıtti eredménnyel. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 48/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Orvosokért Alapítvány székhelyének a Szombathely Thököly u. 14. sz. alatti ingatlanra történı bejegyzésérıl A közgyőlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szombathely, Thököly u. 14. hrsz-ú ingatlannak a Magyar Orvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete ingyenes használatában lévı ingatlanrésze a Vas Megyei Orvosokért Alapítvány székhelyéül szolgáljon, mindaddig, amíg az Orvosi Kamara jogosult használni az ingatlant. Amennyiben a Kamara használati joga megszőnik, úgy a Kamara kötelessége gondoskodni az Alapítvány székhelyének áthelyezésérıl. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 49/2009. (III. 27.) sz. határozata Vis maior támogatás igénylésérıl 1. A közgyőlés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált vis maior támogatási keret terhére igénybejelentést nyújt be; A káresemény megnevezése: Oszkói Idısek Otthona lakóinak kiköltöztetése áramszünet miatt helye: 9825 Oszkó, Petıfi Sándor u. 1/B hrsz. 457/1. A káresemény forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év % Saját forrás Ft 30 Biztosító kártérítése Egyéb forrás Vis maior igény Források összesen Ft Ft Ft Ft A védekezés többletköltségeinek összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 3. A közgyőlés a saját forrás összegét a évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 13.) rendeletében biztosítja. 4. A közgyőlés felhatalmazza elnökét az igénybejelentés benyújtására. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: március 30.

31 2009. MÁRCIUS A megyei közgyőlés 50/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyőlés és az Esıemberke Alapítvány - a Vas megyei autistákért között kötendı támogatási szerzıdés elfogadásáról A közgyőlés elfogadja az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel évi költségvetésben nem tervezett többletbevételébıl az Esıemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért részére biztosított Ft egyszeri vissza nem térítendı támogatás átadásáról szóló szerzıdést, és megbízza elnökét a szerzıdés aláírásával. Felelıs: Határidı: közgyőlés elnöke azonnal T Á M O G A T Á S I S Z E R Zİ D É S amely létrejött a Vas Megyei Közgyőlés 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. képviseletében: Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke (továbbiakban: Támogató) és az Esıemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért 9700 Szombathely Dózsa Gy. u. 6. képviseletében: Nádorné Vörös Ibolya a kuratórium elnöke (a továbbiakban Támogatott) között az alábbi feltételek szerint: 1.) Támogató Ft, azaz Ötszázezer forint egyszeri, vissza nem térítendı támogatásban részesíti a Támogatottat államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel évi költségvetésben nem tervezett többletbevételébıl. 2.) Támogatott vállalja, hogy az elnyert támogatást mőködése körében az alábbi célokra használja fel: - autisták és családjuk támogatása, segítése, érdekvédelme - szülıtalálkozók, szülısegítı képzések, tréningek, tanácsadás - családi ünnepségek - serdülıklub az iskolai rendszerő ellátásból kinıtt fiatalok részére - autista iskolai csoportok mőködésének támogatása - a hiányzó felnıtt ellátó intézmények létrehozásának elısegítése 3.) Támogató a támogatás összegét a szerzıdés aláírását követıen utalja át, a Támogatott OTP Bank pénzintézetnél vezetett számlájára. 4.) A Támogatott vállalja, hogy szeptember 30-ig az összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít. 5.) A Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban szereplı célokkal összefüggı rendezvényekrıl, programokról a Támogatót írásban folyamatosan tájékoztatja. 6.) A Támogató, illetve az általa meghatalmazottak jogosultak a nyújtott támogatás felhasználását ellenırizni. 7.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási összeget visszavonhatja, ha a szerzıdésben foglaltak nem teljesülnek. 8.) Jelen szerzıdés akkor lép érvénybe, ha a Támogatott változatlan tartalommal aláírva, hitelesítve legkésıbb a kézhezvételtıl számított 15 napon belül a Támogatónak 2 példányban visszaküldi. 9.) A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb az ügyben alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szombathely, március. Ellenjegyezte:.. támogatott aláírása P.H. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Kun László fıjegyzı Záradék: A megyei közgyőlés 50/2009. (III. 27.) sz. határozatával a támogatási szerzıdést jóváhagyta március 27.

32 MÁRCIUS 27. A megyei közgyőlés 51/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyőlés és jogképes szervei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérıl szóló szabályzat módosításáról A közgyőlés elfogadja a 139/2008. (VII. 4.) sz. határozattal elfogadott, a Vas Megyei Közgyőlés és jogképes szervei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérıl szóló szabályzatnak az ülés elıtt kiosztott módosító indítványokkal kiegészített változatát. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal SZMSZ 11. sz. melléklete SZABÁLYZAT A Vas Megyei Közgyőlés és jogképes szervei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérıl A Vas Megyei Közgyőlés az önkormányzati pénzeszközök közpénzek - felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, illetve a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 6.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı szabályzatot alkotja: I. A szabályzat célja (1) E szabályzat célja, hogy a törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban a helyi közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos helyi szabályokat, amelyeket az önkormányzat költségvetésének terhére megvalósított közbeszerzések lefolytatása során alkalmazni kell. (2) Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, az ajánlatkérı nevében eljáró, továbbá az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét, a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelıs személyt, személyeket, illetıleg testületet. (1) E Szabályzat személyi hatálya kiterjed: II. A s z a b á l y z a t h a t á l y a * a közbeszerzési ajánlatkérıkre: a megyei közgyőlésre, annak költségvetési szerveire, továbbá a megyei önkormányzat alapfeladata ellátására létrejött, és kizárólagos tulajdonában lévı jogképes szerveire. (2) Tárgyi hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, építési és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a törvényben, illetve az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérı tervpályázati eljárások esetén is. (3) Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház valamennyi közösségi értékhatár felét el nem érı közbeszerzési eljárását a törvény elıírásai szerint saját hatáskörben maga folytatja le, melyekrıl a féléves költségvetési beszámoló, illetıleg az éves költségvetési zárszámadás keretében köteles a megyei közgyőlésnek beszámolni.

33 2009. MÁRCIUS III. A közbeszerzési eljárásban résztvevı szervek (1) A Szabályzat hatálya alá tartozó szervek által a II/2. pontban foglalt kivételével lefolytatandó közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívások, továbbá a beérkezett ajánlatok bírálatára a Közbeszerzési Szakértıi Tanácsadó Testület (továbbiakban: Testület) jogosult. (2) A Szabályzat hatálya alá tartozó szervek a kötelezıen lefolytatandó közbeszerzési eljárásaik során kötelesek a Testület eljárását igénybe venni. (3) A Testület mellett az elıkészítı és végrehajtási feladatok ellátására Elıkészítı Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) mőködik. (4) A Szabályzat hatálya alá tartozó szervek jogosultak közbeszerzéseik elıkészítésére munkacsoportot létrehozni, mely szakmai kapcsolatot tart a (3) bekezdésben jelzett Elıkészítı Munkacsoporttal. IV. A Testület mőködése és feladatai (1) A Testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz az ajánlatkérı képviselıje, a közbeszerzéssel érintett szerv képviselıje, a Munkacsoport vezetıje, valamint a Testület elnöke által meghívott szakértı. (2) A Testület javaslatára indokolt esetben a közbeszerzési eljárás elıkészítı és végrehajtó intézkedéseinek lefolytatásával külsı szerv is megbízható. (3) A Testület tagjait a Közgyőlés Elnöke nevezi ki határozatlan idıtartamra a közbeszerzésekben jártas, szakmailag képzett tanácsadókból. A Testület létszáma öt fı, elnöke a Közgyőlés Alelnöke. (4) A Testület feladata: a.) meghatározza a közbeszerzési eljárás fajtáját; b.) megállapítja az egyes közbeszerzésekre vonatkozó ajánlati, részvételi felhívás tartalmát; c.) meghatározza az ajánlatok bírálati szempontjait, valamint az összességében legelınyösebb ajánlat részszempontjait és azok súlyszámait, továbbá az ajánlati biztosíték mértékét; d.) jóváhagyja a dokumentációt; e.) dönt az érvénytelenség megállapításáról és a kizárásról; f.) értékeli az ajánlatokat, az elbírálás során javaslatot tesz a nyertes ajánlatra, az érvényes ajánlatok sorrendjére; g.) megállapítja a közbeszerzés eredménytelenségét; h.) meghívásos eljárásban dönt az ajánlattevık keretszámának meghatározásáról; i.) kiválasztja a tárgyalásos eljárásban résztvevıket; j.) dönt a gyorsított eljárás lefolytatásáról; k.) dönt egyéb, a közbeszerzési eljárás során felmerülı kérdésben. (5) A Testület hatásköre: a) mindazon döntések meghozatala, amelyek a közbeszerzési eljárások eredményes, jogszabályi feltételeknek megfelelı megvalósításhoz szükségesek b) felügyeli a törvényesség betartását c) a felelısségteljes döntés érdekében információkat kérhet, jogosult iratokba betekinteni, a közbeszerzés bármely résztvevıjét beszámoltatni, helyszíni ellenırzést tartani d) jogosult utasítást adni és határidıt megjelölni a Munkacsoport vezetıje részére e) a közbeszerzés bármely résztvevıje tekintetében a fegyelmi jogkör gyakorlóját fegyelmi intézkedésre felhívhatja f) javaslatot tehet a közbeszerzésben résztvevık személyének megváltoztatására és/vagy újabb szereplık bevonására g) a hatáskörét meghaladó kérdéseket felterjeszti a megyei közgyőlés elnökének. (6)A Testület felel: - a hatáskörébe utalt feladatok maradéktalan elvégzéséért

34 MÁRCIUS csak olyan kötelezettségvállalások kerüljenek az ajánlatkérı elé aláírásra, amelyek a jogszabályok alapján megfelelınek minısülnek. (7) A Testület Elnökének feladatait akadályoztatás esetén a megyei közgyőlés másik Alelnöke látja el. (8) A Testület Elnökének feladatai: (a) (b) (c) (d) (e) (f) A Testületi ülések eseti szükségességének vagy az elıírtnál nagyobb gyakoriságának meghatározása; A Testület üléseinek összehívása, napirendjének meghatározása, az elıkészítı anyagok biztosítása, az ülések levezetése, jegyzıkönyv/emlékeztetı készíttetésének elrendelése és azok jóváhagyása; A Testület határozatainak nyilvántartása és teljesítésük vizsgálatának napirendre tőzése; A Testületi ülések között a Testület teljes hatáskörét gyakorolja olyan esetekben, amelyek nem teszik indokolttá vagy sürgısségük nem teszi lehetıvé sem a Testület következı ülésének megvárását, sem rendkívüli ülés összehívását; A Testület munkájáról beszámoló készítése a Közgyőlés Elnöke részére; Feladatait a Munkacsoport vezetıje segítségével látja el. (9) A Testület Elnökének hatásköre: (a) (b) (c) (d) (e) A testületi ülések idıpontjának és napirendjének meghatározása, valamint a napirendhez tartozó anyagok elrendelése; A testületi tagok felhívása az üléseken való személyes részvételre; A testületi tagok számára feladatok meghatározása és azok fogadása; Eseti résztvevık kijelölése és meghívása a testület ülésére A testületi ülésekrıl emlékeztetı vagy jegyzıkönyv készítésének elrendelése és azok jóváhagyása; (10) A Testület Elnökének felelıssége: (a) (b) (c) (d) (e) A feladat,- és hatáskörébe utalt feladatok maradéktalan elvégzése; A Testület operatív szerepében az ügyek természetének megfelelı gyors ügymenet biztosítása; A testületi ülések között végzett tevékenységekrıl és tett intézkedésekrıl utólagos beszámolás a testület felé; A hatáskörét meghaladó kérdéseket a Közgyőlés Elnöke elé terjeszteni; Nem felelıs a szakmai, építési, beruházási, mőszaki stb. döntések szakmai helyességéért, viszont felelıs a meghozataluk (kikényszerítésük) érdekében a kellı gondosság gyakorlásáért. (11)A Testület közbeszerzésekrıl szóló törvény szerinti bíráló bizottsági feladatkörben eljárva döntését határozat formájában hozza, mely az ajánlatkérı számára javaslatnak minısül. (12)Amennyiben az ajánlatkérı a Testület (5) pontban jelzett javaslatával szakmai, gazdaságossági, törvényességi szempontból nem ért egyet, úgy a Vas Megyei Közgyőlés elnökénél a bizottság határozata meghozatalától számított 3 napon belül elıterjesztett kérelmében kérheti a Testület új eljárását. (13) A Testület ülése határozatképes, ha azon tagjai több mint fele megjelent. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén a Testület Elnökének szavazata dönt. A Testület döntéseit határozati formában hozza, évenkénti folyamatos számozással jelölve. V. A Munkacsoport mőködése és feladatai (1) A Munkacsoport vezetıjét, illetıleg négy tagját a megyei fıjegyzı javaslatára a közgyőlés elnöke nevezi ki a megyei önkormányzati hivatal szakemberei közül. (2) A Munkacsoport feladatai és hatásköre:

35 2009. MÁRCIUS a) minden évben a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrıl; a közbeszerzési tervet szükség esetén módosítja; b) javaslatot tesz a Testületnek a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására; c) elıkészíti az ajánlati, részvételi felhívást, a dokumentációt és azok jóváhagyását követıen gondoskodik a közzétételrıl, illetve a közvetlen megküldésérıl; d) javaslatot tesz a Testületnek az ajánlatok bírálati szempontjainak, valamint a részszempontok és azok súlyszámainak meghatározására; e) javaslatot tesz az ajánlati biztosíték mértékére; f) a Testület elnöke és az ajánlatkérı képviselıje részvételével gondoskodik az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásáról, s arról jegyzıkönyv készítésérıl; g) az ajánlatok felbontásakor javaslatot tesz a Testületnek az érvénytelenség megállapítására és az ajánlattevınek az eljárásból történı kizárására; h) gondoskodik az ajánlatok vizsgálatáról, s ennek alapján javaslatot tesz a Testületnek a nyertes ajánlattevıre; i) javaslatot tesz az eredménytelenség megállapítására; j) gondoskodik az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésérıl, a kihirdetésen jelen nem lévı ajánlattevık írásbeli értesítésérıl; k) a meghívásos eljárásban javaslatot tesz a Testületnek az ajánlattételre meghívandók körére, az ajánlattevık keretszámának meghatározására; l) tárgyalásos eljárásban gondoskodik az ajánlatkérı által kiválasztottaknak a tárgyalásra történı meghívásáról; m) a költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrıl éves statisztikai összegzést készít, melyet megküld a Közbeszerzések Tanácsának. (3) A Munkacsoport felelıssége: - a hatáskörébe utalt feladatok felelısségteljes és jogszabályoknak megfelelı ellátása - a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti felelısségi rend (4) A Munkacsoport üléseirıl, döntéseirıl jegyzıkönyv készül, amelyet meg kell küldeni a Testület elnökének. A Munkacsoport ülésén a Testület elnöke tanácskozási joggal vesz részt. (5) A Munkacsoport ülése határozatképes, ha azon tagjai legalább négyötöde megjelent. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén a Munkacsoport vezetıjének szavazata dönt. (6) A Munkacsoport adminisztrációs feladatainak ellátásáról, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentálásáról, így különösen: az eljárás elıkészítésével, lefolytatásával, a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig történı ırzésérıl, valamint a Kbtben foglalt közzétételi feladatok ellátásáról a Munkacsoport vezetıje gondoskodik. VI. Összeférhetetlenségi szabályok (1) A Munkacsoport, illetve a Testület tagjai és a szakértık az eljárásban nem lehetnek ajánlattevık, nem állhatnak a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végzı gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem lehetnek annak vezetı tisztségviselıi, vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezık, továbbá ezen személyek hozzátartozói. (2) A Testület tagjaként nem vehet részt az ajánlatok elbírálásában az a személy sem, aki bármely ajánlattevıvel, illetıleg hozzátartozójával üzleti kapcsolatban áll. (3) A Testület tagja az elnöknek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy az keletkezett. Egyúttal köteles a folyamatban lévı eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.

36 MÁRCIUS 27. VII. A közbeszerzési eljárás (1) Az összesített közbeszerzési tervben nem szereplı, de idıközben felmerült közbeszerzési igényt a szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek vezetıi, illetve a fıjegyzı írásban jelenti be a Munkacsoport vezetıjének. (2) A közbeszerzési eljárás beruházások, felújítások esetén a beruházási alapokmány jóváhagyása után, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a pénzügyi fedezetrıl történt döntés után indítható meg. (3) A III.3. és IV.2. pontokban foglaltak szerinti szakértı(k) és külsı szerv megbízása, továbbá hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelezı bevonása esetén a megbízást az ajánlatkérı nevében a megyei közgyőlés elnöke adja, azonban a szükséges adatok és dokumentációk átadásáról, valamint a külsı szervvel, illetıleg a tanácsadóval történı kapcsolattartásról a Munkacsoport vezetıje gondoskodik. (4) A beérkezett zárt ajánlatokat az ajánlatkérı az ajánlattételi határidı idıpontjában köteles felbontani. Az elkésett ajánlatokat felbontatlanul vissza kell küldeni, illetve személyes benyújtás esetén az elkésett ajánlatok átvételét meg kell tagadni, s ezt a tényt a jegyzıkönyvben is rögzíteni kell. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a jelenlevık felsorolását, az ajánlattevı nevét, székhelyét (lakóhelyét), az ajánlattevı által kért ellenszolgáltatást, a vállalt teljesítési határidıt, az ajánlat esetleges érvénytelenségének okát, a kizárt ajánlattevık körét, az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, az aláírásokat. (5) A Testület eljárásáról szakvéleményt készít, s mint döntési javaslatot megküldi az eljárását kezdeményezı ajánlatkérınek. Az eljárás eredményét az ajánlatkérı hirdeti ki, s gondoskodik a szerzıdés megkötésérıl. (6) Az ajánlatkérı közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét a költségvetési szerv vezetıje írja alá. A hirdetmény jogszerőségét a Munkacsoport jogi végzettségő Vezetıje és jogi végzettségő Helyettese együttes ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetıleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. VIII. Közbeszerzések ellenırzése A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzési rendszerben történı ellenırzésérıl a fıjegyzı gondoskodik. Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására, teljesítésére. IX. Záró rendelkezések (1) A közbeszerzést végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni, és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. (2) Amennyiben az eljárás tervezésekor az eljárás felelıse (Testület elnöke) úgy ítéli meg, hogy a szabályzat nem tartalmazza az adott eljárás lefolytatásához szükséges összes információt, akkor köteles kezdeményezni a szabályzat módosítását, vagy a kiegészítı eljárásrend meghatározását.

37 2009. MÁRCIUS (3) Jelen szabályzat elkészítésének és aktualizálásának felelıse a munkacsoport vezetıje. A szabályzat által érintettek, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a szabályzat kiegészítésre, módosításra szorul, észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelıs személyhez fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni. (4) A fıjegyzı a fentiektıl függetlenül köteles minden évben január 31.-ig a szabályzatot felülvizsgálni. Szombathely, július 4. (: Dr. Kun László ) (: Kovács Ferenc :) megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke A megyei közgyőlés 52/2009. (III. 27.) sz. határozat a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi, a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló támogatás felhasználási szabályzatának elfogadásáról A közgyőlés: 1.) a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítésére szolgáló 100 M Ft-ot vissza nem térítendı támogatásként biztosítja; 2.) a szabályzat III. pontját (A pályázati rendszer) a következı 11. ponttal egészíti ki: Tárgyév utolsó ülésén a Bizottság köteles megvizsgálni a célelıirányzat kihasználtságát, és javaslatot tenni a fel nem használt forrás visszamenıleges szétosztására a már benyújtott nyertes és nem nyertes pályázatok között. 3.) a szabályzat III./7 pontját az alábbiak szerint módosítja: a A támogatási döntésrıl a pályázókat a döntést magába foglaló határozatok hatálybalépésétıl számított 5 munkanapon belül írásban ki kell értesíteni. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal, illetve folyamatos A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerı-kiegészítését szolgáló támogatás felhasználásának szabályzata Vas megye Önkormányzatának Közgyőlése a fejlesztési elképzeléseket segítı pályázati célelıirányzatot (a továbbiakban: célelıirányzat) hoz létre. I.. A célelıirányzat rendeltetése: 1/a) a megye területén mőködı községi, nagyközségi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzatok) pályázati önerejének kiegészítése; b) a megyei fejlesztési elképzelésekkel összhangban lévı pályázatok megvalósulási esélyének növelése; c) az önkormányzatok pályázati adszorpciós képességének növelése; d) a nemzetközi és hazai pénzügyi források területfejlesztési programokba vonásának elısegítése. 2.) A célelıirányzat fedezeteként szolgáló keretösszegrıl Vas megye Közgyőlése saját évenkénti költségvetésében külön elıirányzatként rendelkezik. II. A támogatás feltételei: 1./a.) A célelıirányzatból támogatásra kizárólag a Vas megye területén mőködı jogosultak. önkormányzatok b.) Azon önkormányzatok, amelyeknek a Vas Megyei Önkormányzattal szemben a pályázat befogadásának napjától számítva legalább 6 hónapja fennálló, szerzıdéssel igazolható nem teljesített kötelezettsége van, a célelıirányzatból támogatásban nem részesülhetnek.

38 MÁRCIUS 27. c.) A célelıirányzat forrásaira benyújtott, az önerı-kiegészítést célzó pályázatban csak egy beadott fejlesztési pályázathoz igényelhetı támogatás. Ugyanazon pályázó csak egy fejlesztési pályázatához kaphat önerı-kiegészítıtámogatást. Amennyiben egy pályázat keretén belül több önkormányzat érintett, illetve pályázati partner, abban az esetben minden önkormányzat, mely külön-külön is megfelel a pályázati felhívás feltételeinek támogatási igényt nyújthat be a célelıirányzatra. d.) A célelıirányzat forrásaira a fejlesztési pályázatok megvalósulásának megkezdése elıtt nyújtható be pályázat. e.) A célelıirányzatból nyújtott támogatás feltétele, hogy az önerı-kiegészítéssel megvalósítandó fejlesztési pályázatról az önkormányzat képviselıtestülete határozatot hozzon. f.) Önerı-kiegészítı támogatás csak olyan fejlesztési pályázathoz adható, amely illeszkedik a pályázó kistérsége és a megye aktuális fejlesztési dokumentumaiban rögzített elképzelésekhez. g.) A célelıirányzatból elnyert forrás vissza nem térítendı támogatásként kezelendı. III. A pályázati rendszer: 1.) A célelıirányzat forrásainak elnyerését pályázati rendszer alapozza meg. A pályázati rendszert a Közgyőlés Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) mőködteti. Az adminisztrációt a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes Titkársága látja el. 2.) A Bizottság a Megyei Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének kihirdetését követıen elektronikusan, Vas megye honlapján és Vas Megye címő újságon keresztül meghirdeti pályázati felhívását. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázattal szembeni formai és tartalmi elvárást, a beadási határidıt, az elbírálás és kiértesítés várható idıpontját. 3.) A pályázatbefogadás idıpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelı pályázat beérkezésének idıpontját kell tekinteni, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezési idıpontját. A pályázati felhívásnak nem megfelelı, hiányos pályázat esetén a pályázót a pályázat benyújtását követı 8 napon belül a pályázatot befogadó hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 napon belül van lehetıség. 4.) A pályázatok elbírálásánál elınyt élveznek a) az 500 fınél kisebb lélekszámú települések pályázatai; b) a munkahelyteremtı beruházást megvalósító fejlesztési pályázatokhoz benyújtott igények; c) azok az igények, amelyek alapjául szolgáló fejlesztési pályázathoz a pályázó más kiíró szervhez pályázati önerı-kiegészítı támogatás iránti igényt nem nyújtott be; d) az önkormányzatok együttmőködésében megvalósuló fejlesztési pályázatokhoz benyújtott igények; e) kistérségre, vagy a megye nagyobb területére kiterjedı fejlesztési pályázatokhoz benyújtott igények; f) a vonatkozó jogszabály alapján területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek települései; g) az önkormányzati szolgáltatás színvonalának emelését elısegítı fejlesztések. 5.) Az önerı-kiegészítésre benyújtott és befogadott pályázatok elbírálásával a Bizottság javaslata alapján a Közgyőlés hoz döntést és köti meg a támogatási szerzıdéseket. 6.) Az igényelhetı támogatás mértéke a megvalósítandó fejlesztési pályázat nagyságától függ. a) amennyiben a megvalósítandó fejlesztés értéke Ft vagy annál kevesebb a szükséges önerı legfeljebb 70 %-a, de nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot. b) a) amennyiben a megvalósítandó fejlesztés értéke Ft vagy annál több a szükséges önerı legfeljebb 70 %-a, de nem haladhatja meg az 10 millió Ft-ot. 7.) A támogatási döntésrıl a pályázókat a döntést magába foglaló határozatok hatálybalépésétıl számított 5 munkanapon belül írásban ki kell értesíteni. Az értesítést követıen a támogatott önkormányzat a fejlesztési pályázathoz kapcsolódó támogatási szerzıdésének hiteles másolatát köteles benyújtani a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes

39 2009. MÁRCIUS Területfejlesztési Titkársága részére. Amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, abban az esetben csak annak megléte után köthetı meg a támogatási szerzıdés. Amennyiben a szerzıdés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti. 8.) A támogatási döntéseket Vas megye hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni. 9.) Tárgyév július 1-ig a támogatást nyújtó az éves elıirányzat legfeljebb 70 %-áig, tárgyév október 1-ig legfeljebb 90 %-áig vállalhat támogatási kötelezettséget. 10.) A célelıirányzat következı évi elıirányzata terhére kötelezettség tárgyévben nem vállalható. 11.) Tárgyév utolsó ülésén a Bizottság köteles megvizsgálni a célelıirányzat kihasználtságát, és javaslatot tenni a fel nem használt forrás visszamenıleges szétosztására a már benyújtott nyertes és nem nyertes pályázatok között. IV. A támogatás folyósításának rendje: 1.) Az önerı-kiegészítésre megítélt támogatást a támogatást nyújtó feltételes visszafizetési kötelezettség terhe mellett adja át kedvezményezettnek, az V. fejezetben foglaltak szerint. 2.) A támogatás folyósítására a VII. pontban meghatározott fejlesztési pályázat támogatási szerzıdésének megkötése után, az elsı befogadott számla hiteles másolatának benyújtásától számított 5 munkanapon belül kerül sor. 3.) A támogatás összegét a kedvezményezett pénzforgalmi fı, illetve amennyiben rendelkezik a pályázathoz kapcsolódó alszámlával, abban az esetben azon köteles nyilvántartani és vezetni. V. A támogatás visszafizetésének rendje 1.) A támogatás visszafizetésére vonatkozó, feltételes kötelezettség terheli a kedvezményezettet: a) a sikertelen fejlesztési pályázat esetén az elutasító döntés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül a megítélt és folyósított önerı-kiegészítı támogatás visszautalandó a támogatást nyújtó számlájára; b) sikeres fejlesztési pályázat esetén abban az esetben, ha a fejlesztés nem a támogatási szerzıdésben rögzítettek szerint valósul meg. c.) Amennyiben a tervezett fejlesztés legalább 75 %-os mértékben nem valósul meg. 2.) Az 1. pontban jelzett visszafizetési kötelezettség részletes szabályait a kedvezményezettel kötendı támogatási szerzıdésben kell rögzíteni. 3.) A támogatás visszafizetését nem teljesítı kedvezményezettek listáját Vas megye hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni. VI. A támogatások pénzügyi teljesítésének ellenırzése 1.) A támogatási szerzıdések végrehajtásának, a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenırzését a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal végzi. 2.) A célelıirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen kell nyilvántartani. A felhasználásról tárgyév december 31-i fordulónappal szakmai és pénzügyi elszámolást kell készíteni. VII. Értelmezı rendelkezés 1.) E szabályzat alkalmazásában fejlesztési pályázat: minden olyan pályázat, amelyet a Magyar Köztársaság Minisztériumai által megjelentetett felhívásokra, az önkormányzatok EU társfinanszírozta Operatív Programokra, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjára, határon átnyúló együttmőködések keretében, Finanszírozási Mechanizmusok pénzügyi alapjaira, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett

40 MÁRCIUS 27. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) nyújtottak be. kedvezményezett: önerı-kiegészítı támogatást elnyert pályázó támogatást nyújtó: Vas Megyei Önkormányzat Szombathely, március 27. A megyei közgyőlés 53/2009. (III. 27.) sz. határozata Alpannónia határtalan túrázás pályázathoz önerı biztosításáról A közgyőlés: 1. egyetért azzal, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alpannónia határtalan túrázás címmel pályázatot nyújtson be az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program ( ) keretében; 2. a 153/2008. (VII. 4.) sz. határozatban foglaltak alapján 1,3 millió forintnak megfelelı Euró összeget biztosít az Alpannónia határtalan túrázás címő pályázat önrészéhez. Felelıs: Határidı: a közgyőlés alelnöke (Majthényi László) azonnal beszámolásra: augusztus 31. A megyei közgyőlés 54/2009. (III. 27.) sz. határozata a Határon Átnyúló Együttmőködés Ausztria Magyarország Operatív Programra benyújtani kívánt borturisztikai pályázathoz önerı biztosításáról A közgyőlés 1. egyetért azzal, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vino Pannonia címmel pályázatot nyújtson be az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program ( ) keretében; 2. a 153/2008. (VII.4.) sz. határozatban foglaltak alapján 2 millió forintnak megfelelı Euró összeget biztosít a Vino Pannonia címő pályázat önrészéhez. Felelıs: Határidı: a közgyőlés alelnöke (Majthényi László) azonnal beszámolásra: augusztus 31. A megyei közgyőlés 55/2009. (III. 27.) sz. határozata Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák magyar határtérségben címő pályázathoz önerı biztosításáról A közgyőlés: 1. egyetért azzal, hogy Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben címmel pályázatot nyújtson be az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program ( ) keretében; 2. az Európai borostyánút projekt évre elkülönített 10 millió forintos önrésze terhére, a pályázat tervezett 15%-ról 5%-ra csökkentett önerıösszegének maradványából 5 millió forintnak megfelelı Euró összeget biztosít a Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben elnevezéső pályázat önerejére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal beszámolásra: augusztus 31.

41 2009. MÁRCIUS A megyei közgyőlés 56/2009. (III. 27.) sz. határozata MMIK meghívásos pályázatához önrész biztosításáról A közgyőlés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Vasfüggöny Túraútvonal meghívásos pályázatára a Velemben létrehozandó Vasfüggöny Látogatóközpont kialakítását szolgáló projekthez 500 ezer forint pályázati önrész összeget biztosít a pályázatot benyújtó MMIK részére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke a pályázat benyújtásának határideje A megyei közgyőlés 57/2009. (III. 27.) sz. határozata Savaria Szimfonikus Zenekar ERFA pályázat DELTA Projektjében való partneri részvételéhez az önrész biztosításáról A közgyőlés egyetért a Savaria Szimfonikus Zenekar ERFA pályázat DELTA Projektjében való partneri részvételével. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 58/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat szociális otthonainak akadálymentesítési pályázataihoz önerı biztosításáról A közgyőlés egyetért azzal, hogy a Vas Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a 1. Vas Megyei Idısek Otthona részleges akadálymentesítésére, és a fejlesztési tartalék terhére forintot biztosít a pályázat önerejeként; 2. Vas Megyei Szakosított Otthon részleges akadálymentesítésére, és a fejlesztési tartalék terhére forintot biztosít a pályázat önerejeként; 3. Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet részleges akadálymentesítésére, és a fejlesztési tartalék terhére forintot biztosít a pályázat önerejeként. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal, illetve április 05. A megyei közgyőlés 59/2009. (III. 27.) sz. határozata Együttmőködési megállapodásról a Budapesti Gazdasági Fıiskolával banki szakügyintézıi szak indítására a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakközépiskolában A közgyőlés az elıterjesztés mellékletét képezı együttmőködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 60/2009. (III. 27.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról A közgyőlés: 1. az elnöki keret terhére az Alapítvány Egyházashetye Kulturális és Sportéletérét részére az Egyházashetyei kürt kurzus lebonyolításához Ft, az Aranycsapat Alapítvány részére az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megrendezéséhez Ft támogatás biztosítását engedélyezi;

42 MÁRCIUS felkéri elnökét a támogatási szerzıdések aláírására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 61/2009. (III. 27.) sz. határozata Egyházashetye község közoktatási intézmények átszervezéséhez, Sárvár Város Önkormányzatának feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének kiegészítéséhez, valamint Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeinek átszervezéséhez szükséges szakvélemény kiadásáról A közgyőlés megállapítja, hogy: 1. Egyházashetye község Önkormányzati Képviselıtestületének azon szándéka, hogy a Kerekerdı Óvodát augusztus 31. napjával jogutód nélkül megszünteti, majd feladat-ellátási kötelezettségének a gyermekek Bobán történı óvodáztatásával tesz eleget, nem ellentétes Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével; 2. Sárvár Város Önkormányzatának a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének évekre szóló kiegészítése Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével összhangban áll; 3. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás azon szándéka, hogy közoktatási intézményrendszerét átszervezi oly módon, hogy -a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény július 1-jétıl közös igazgatású közoktatási intézményként mőködik, amely magában foglal egy egységes iskolát illetve alapfokú mővészetoktatási intézményt az összetett iskolára vonatkozó elıírások szerint, -a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola és Óvoda június 1-jétıl a SZOI tagintézményeként mőködik tovább, -a Játékvár Óvoda Rábatótfalusi telephelyét június 30-i hatállyal megszünteti, -a rönöki Kerekerdı Óvodát július 1-jétıl a szentgotthárdi Játékvár Óvoda tagintézményeként mőködteti tovább nem ellentétes Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 62/2009. (III. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyőlés 21/2009. (II. 13.) számú határozatának kijavításáról A közgyőlés 21/2009. (II.13.) sz. határozatát kijavítja azzal, hogy az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági részlegében fizetendı intézményi térítési díj évben Ft/fı/hó összegben kerüljön megállapításra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 65/2009. (III. 27.) sz. határozata Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az ikervári Rába(p)ART Színtársulat, valamint a szlovéniai Muravidék Néptáncegyüttes részére A közgyőlés az ikervári Rába(p)ART Színtársulatnak és a szlovéniai Muravidék Néptáncegyüttesnek 10 éves jubileumuk alkalmából a tartósan kimagasló mővészeti, közösségi munkájuk elismeréséül a Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele t adományozza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

43 2009. MÁRCIUS KÖZLEMÉNYEK A vidékfejlesztés megyei lehetısége, falumegújítás az ÚMVP alapján, kiemelten a megye rurális vidékeire fókuszálva

44 MÁRCIUS 27.

45 2009. MÁRCIUS

46 MÁRCIUS 27.

47 2009. MÁRCIUS

48 MÁRCIUS 27.

49 2009. MÁRCIUS

50 MÁRCIUS 27.

51 2009. MÁRCIUS

52 MÁRCIUS 27.

53 2009. MÁRCIUS

54 MÁRCIUS 27.

55 2009. MÁRCIUS

56 MÁRCIUS 27.

57 2009. MÁRCIUS

58 MÁRCIUS 27.

59 2009. MÁRCIUS

60 MÁRCIUS 27.

61 2009. MÁRCIUS

62 MÁRCIUS 27.

63 2009. MÁRCIUS Tájékoztatás a Göcsej-Hegyhát Helyi Akciócsoport és Leader Egyesület munkaszervezetének tevékenységérıl A Göcsej-Hegyhát Helyi Akciócsoportot az Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium elismerı határozata alapján hozták létre Vas és Zala Megye összesen 70 településének önkormányzatai, illetve ezen településeken mőködı vállalkozások, nonprofit szervezetek. A Minisztérium mint Irányító Hatóság 2008 júniusában ismerte el a fent említett határozatában a Göcsej- Hegyhát Helyi Akciócsoportot. Az Akciócsoport földrajzilag négy kistérségbıl áll, Vas Megyében a Vasvári kistérség (kivétel Kám és Sárfimizdó amelyek más Akciócsoportokhoz csatlakoztak),zala Megyében pedig a Zalavölgye térsége-zalalövı és vonzáskörzete, Észak-Nyugat Zala térsége-nagypáli vonzáskörzete és a Göcsej térsége-becsvölgye központtal. A HACS programozási idıszakban mintegy Ft vidékfejlesztési forrásra jogosult összesen.(1.sz.melléklet) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.tengelyével kapcsolatosan meghatározásra kerültek a támogatott intézkedések, ezek alapján a rendelkezésre álló keretösszeget a programozási idıszakban négy intézkedésre vonatkozóan lehet felhasználni. Ezen intézkedések a következık: Mikrovállalkozások létrehozása és meglévık fejlesztése, Turisztikai vonzerık fejlesztése, Falumegújítás-fejlesztés, Vidéki Örökség megırzése. A Göcsej-Hegyhát HACS létrehozott egy Tervezést Koordináló Munkacsoportot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozására és a rendelkezésre álló források intézkedésenkénti forrásallokációjára.(1.sz.melléklet,a HVS teljes anyaga megtalálható az honlapon) A források felhasználásának szakmai támogatása érdekében a HACS-nak létre kellett hoznia egy jogi személyiséggel rendelkezı szervezetet. A Göcsej-Hegyhát HACS az Egyesületi formát választotta és 216 taggal, 2008 szeptember 08-án létrehozta a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesületet, valamint 2008 október 15-én az Egyesület Munkaszervezetét. Az Egyesület elnökének illetve a Göcsej-Hegyhát HACS képviselıjének Fukszberger Imrét, Csehimindszent polgármesterét a Vasi-Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás elnökét választották. Az ÚMVP III.tengelyének vidékfejlesztési forrásai 2008 október 15-én nyíltak meg a HACS illetékességi területén mőködı önkormányzatok, vállalkozások, nonprofit szervezetek számára. A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület Munkaszervezete 6 fıvel (1 fı munkaszervezet vezetı, 1 fı vezetı helyettes, 4 fı tanácsadó) végezte tevékenységét. Annak érdekében, hogy az illetékességi terület minden szereplıje lehetıleg lakóhelyéhez közel, megfelelı körülmények között tudjon információhoz jutni illetve a támogatási kérelmek összeállításának folyamatában segítséget kérni, valamint hogy a támogatási kérelmek benyújtása minél hatékonyabb legyen az egyesület vezetısége úgy döntött, hogy kistérségenként megosztva egy központi irodával koordinálva, de minden kistérségben alirodát mőködtetve kívánja ellátni a munkaszervezeti feladatokat.(munkaszervezet részletes feladati-4.sz. melléklet). Ezen alirodák a Vasvári központi irodán kívül, Nagypáliban. Zalalövın és Becsvölgyén mőködnek. Nyitvatartási idejük napi 8 óra, a hét minden munkanapján. Hetente egy alkalommal hosszabbított nyitvatartással (Keddenként 18óráig) üzemelnek. Mőködésük során kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk a közvetlen tájékoztatásra és a kérelmek beadásának gyakorlatias segítségére. Ennek érdekében személyes megkereséseken és csoportos tájékoztatókon keresztül sikerült közvetlen, bizalmi kapcsolatot kialakítani a helyi szereplıkkel legyen az önkormányzat, civil szervezet vagy vállalkozó. Tapasztalataink szerint egy normál helyi szereplınek, aki támogatási kérelmet szeretne beadni még mindig nehezen értelmezhetıek a szakmai rendeletek és azok mellékletei illetve a folyamatos változások, a rengeteg értelmezési ügymenetben való eligazodás és tisztánlátás. Gyakran vettek igénybe külsı pályázatírói segítséget, mintegy mindent rábízva a pályázatíróra.

64 MÁRCIUS 27. Klienseink pozitívan értékelték a magas támogatási intenzitást és hogy lakóhelyükhöz viszonylag közel tudnak az alirodákban szolgáltatást igényelni. Negatívumként pedig a folyamatos változásokat a rendeletekben, illetve az egyes speciális helyzetekre feltett kérdésekre adott válaszok vontatottságát. A támogatási kérelmeket 2008 október 15 tıl, 2009 január 12.-ig lehetett beadni. A támogatási kérelmek vonatkozásában a munkaszervezet végezte az fejlesztések pontozását kötött, nagyon részletes szempontrendszer alapján. Klienseinknek lehetısége volt a munkaszervezeten keresztül elektronikusan benyújtani támogatási kérelmeiket. Ezzel viszonylag kevesen, az összes kérelmezı 25%-a élt. A HACS területérıl megyei és regionális szinten is nagyszámú támogatási kérelem érkezett be az adott idıszakban. A beadási határidı lezárultával (2009 január 12.) összesen 105 db támogatási kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentáció érkezett be a munkaszervezethez. Részletes adatokat közlünk a beadott kérelmekrıl, fejlesztésekrıl a sz. mellékletben. Vasvár, 2009 március 05. Fukszberger Imre sk. elnök Rózsás Miklós sk. munkaszervezet vezetı

65 2009. MÁRCIUS

66 MÁRCIUS 27.

67 2009. MÁRCIUS

68 MÁRCIUS 27.

69 2009. MÁRCIUS

70 MÁRCIUS 27. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv as periódusa során elnyert Vas megye területét érintı támogatások bemutatása, a pályázati rendszer mőködése során szerzett tapasztalatok ismertetése. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv es akciótervei keretében Vas megyét, a megye több térségét érintı fejlesztési elképzelések ismertetése A idıszak Vas megyét érintı nyertes pályázatainak bemutatását a tájékoztatóhoz csatolt melléklet tartalmazza. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács november 26-i ülésén fogadta el a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) évi Akciótervét. A dokumentum ezt követıen megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, majd a Kormány december 17-i ülésén elfogadta azt. Az új akcióterv fı célja az NYDOP pályázati rendszerének továbbvitele a as idıszak tapasztalatainak beépítésével oly módon, hogy a következı ciklus pályázati kiírásai év elején megjelenhessenek. A évi Akciótervben javasolt fıbb változási irányok a következık: Eljárásrendek egyszerősítése egyfordulós kiírás vált fel több korábban kétfordulós pályázati konstrukciót Területi preferenciák támogatás célzottságának növelése Korrekciók és a kiírások finomhangolása a támogatás minimum-maximum összegei, támogatható tevékenységek és értékelési szempontok tekintetében Új támogatási konstrukciók és pályázati részcélok beépítése (kkv-k telephely-fejlesztése, egyedi ipartelepítés támogatása, regionális vállalkozásfejlesztési alap) A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program évi akciótervének bemutatása 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra. 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Nyugat Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megırzése, klaszter jellegő együttmőködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minıségő fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemzı ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; régió turisztikai intézményrendszerének megújítását. 3. Prioritás: Városfejlesztés A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezıs területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bıvítését, illetve a kisvárosokban és 5000 fınél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedı környezetbarát rendszerek alkalmazásának elısegítése, környezeti tudatosság növelése. Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelıen. Az alsóbbrendő közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belsı elérhetıségi viszonyainak javítása.

71 2009. MÁRCIUS prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejő ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevı fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az információs társadalom fejlesztéséhez. A prioritások részletes tartalmaa: d=1818 címen megtekinthetı. További információ a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján: valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található. Sopron, április 14. Horváth Jácint sk. A Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetı igazgatója Melléklet: Vas megye ÚMFT adatbázisa

72 MÁRCIUS 27.

73 2009. MÁRCIUS

74 MÁRCIUS 27.

75 2009. MÁRCIUS

76 MÁRCIUS 27.

77 2009. MÁRCIUS

78 MÁRCIUS 27.

79 2009. MÁRCIUS

80 MÁRCIUS 27.

81 2009. MÁRCIUS

82 MÁRCIUS 27.

83 2009. MÁRCIUS

84 MÁRCIUS 27.

85 2009. MÁRCIUS

86 MÁRCIUS 27.

87 2009. MÁRCIUS

88 MÁRCIUS 27.

89 2009. MÁRCIUS

90 MÁRCIUS 27.

91 2009. MÁRCIUS

92 MÁRCIUS 27.

93 2009. MÁRCIUS

94 MÁRCIUS 27. Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségügyi állapota BEVEZETİ Jelenleg a közoktatásban több mint másfél millió diák tanul. A népesség ilyen jelentıs hányada egészségi állapotának megtartása, illetıleg javítása, munkaképességének megırzése társadalmi ügy. A nevelés szerves részeként mással nem pótolhatóan járul hozzá a tanulóifjúság egészséges életmódra neveléséhez, kiegyensúlyozott életviteléhez, végsı soron társadalmi beilleszkedéséhez. A testnevelés célja, feladata: A testnevelés a közoktatási intézményekben a sok tantárgy közül csak az egyik. Jelentısége azonban az egészségmegırzés, a személyiségfejlıdés, a testben és lélekben harmonikus, munkabíró generáció felnövekedése szempontjából az iskolai tantárgyak fölé emeli. A központi elıírások a kerettantervben határozzák meg általában a testnevelés tantárgy céljait és feladatait. Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlı, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelı személyiséggé váljanak, akik ismerik képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét és igénylik azt. A testnevelés ma már nem elsısorban a tornaterem négy fala közé zárt, az iskolától távol esı sportpályákon zajló testgyakorlást jelent, hanem egy olyan mőveltségi területet jelöl, amely más mőveltségi területekkel karöltve igyekszik megoldást találni korunk globális problémáiból a rá esı részre. Így a testnevelés a mozgásmőveltség és a motorikus képességek fejlesztése mellett szerepet vállal a testi és lelki egészség egyensúlyának megteremtésében, az egészséges életmódra nevelésben, a káros szenvedélyek elleni harcban, a helyes higiénés szokások kialakításába. AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS HELYZETE Országos és nemzetközi kitekintés A népesség létszáma csökken, a termékenységi ráta az optimális 2,4-2,5 helyett csak 1,23. Elöregszik a társadalom, sok a nyugdíjas és a beteg. Magyarországon 26 éve folyamatosan csökken a népességszám (OECD, 2007). A születéskor várható élettartam: Férfiak Nık Svédország (2002) 78,3 év 83,4 Ausztria (2002) 72,9 év 79,5 EU átlag (1997) 74,8 év 81,2 Magyarország (2000) 66,3 év 75,1 Magyarország (2004) 68,6 év 76,9 Magyarország (2010) cél 70,0 év 78,0 Sok a szív-keringési, daganatos és cukorbetegség, gyakori a csontritkulás, sőrőn jelentkeznek a testtartáshibák, mozgásszervi és pszichés zavarok, koraszülések. A fiatalok több káros szenvedélynek hódolnak (dohányzás, alkohol, drog, játékszenvedélyek, fiatalkori bőnözés, korai szexuális élet). A helytelen táplálkozásból és a mozgásszegény életmódból fakadó elhízás hazánkban, de az EU tagállamaiban is olyan probléma, amely a gyermekek 20-25%-át érinti. Sajnos ez az állapot romló tendenciát mutat, ami a késıbbi életévekben súlyos egészségi problémákat és költségvetési kiadásokat vonz, továbbá a humán erıforrás fokozatos gyengüléséhez vezet. Az elhízás hazánkban 2 millió felnıttet érint. A lakosság 40%-a túlsúlyos, óránként 7 ember hal meg elhízással kapcsolatos kórképben, ami kb. 30 milliárd Ft többletkiadást tesz ki. A mozgásszegény életmódra vonatkozó néhány statisztikai adat: (Gémes K.: 2006.) Rendszeres fizikai aktivitásban részt vevık aránya, akik heti egyszer vagy többször sportolnak: férfiak 25,2% nık 22,6% Nemzeti Sportstratégia (2007) A felnıtt lakosság a tanulóifjúság 9-12%-a, 15-20%-a sportol.

95 2009. MÁRCIUS Testnevelı tanárok (2007) A tanulóifjúság 10-15%-a sportol. A rendszertelen és egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a hiányos higiéniai körülmények miatt a népesség és ezen belül a tanulóifjúság egészégi állapota, életvitele elkeserítı képet mutat. A testnevelés tantárgy heti tantervi idıkeretének százalékos aránya néhány európai országban. (OKM statisztika, 2007) Ország Alapfok Középfok Ausztria 1-4. évfolyam 10,9% 11,2% Finnország 1-6. évfolyam 11,4% 9,5% Franciaország 1-5. évfolyam 11,0% 11,1% Magyarország 1-4. évfolyam 13,0% 9,0% Hazánkban az 1-4. évfolyamokon ez az arány csak viszonylag magas (13%), heti három testnevelésórát jelent, ami a lehangoló egészségügyi adatok miatt nem elég, mivel a magyar gyerekek kb. 80%-a tanórán kívül nem végez rendszeres testedzést. A passzivitásnak szemléletbeli, kényelmi, szakmai, szervezési, pénzügyi okai lehetnek. A nyugat-európai tanulók egészséges életvitelének kialakítása a tanórán túl fıleg a délutáni szabadidıben és jelentıs mértékben családi szervezésben történik. A testnevelés tantárgy percekben kifejezett heti maximális tantervi idıkerete jelentıs eltérést mutat a 27 EU-s tagország viszonylatában a évi adatok alapján: Ország Minimum/perc Maximum/perc Ausztria Franciaország Magyarország Szlovákia A testnevelési órák számának alakulása, testnevelés helyzete: Az iskolai testnevelés feladatait a testnevelés órákon, valamint a tanítási órán kívüli tevékenységen (a tömegsport foglalkozásokon és az iskolai sportkörök sportcsoportjainak edzésein) kell megoldani. A heti tanítási órák száma a tantárgyak rendszerében korlátozott, egyéb fontos nevelési-oktatási célok miatt meghatározott. A kívánalmas az lenne, ha az elsıtıl a negyedik évfolyamig heti öt, az ötödiktıl a nyolcadik évfolyamig legalább heti négy, a további évfolyamokon pedig legalább heti három testnevelési órát tartsanak. Az 1990-es évek elején sikerült általánossá tenni az iskolákban a heti 3 testnevelés órát tıl a NAT bevezetése komoly visszalépést jelentett az iskolai testnevelés területén, hisz a testnevelés órák %-os meghatározásával, (1-6. évfolyam esetében ez a heti óraszám 10-14%, évfolyamnál 6-10%) általánossá vált a heti 2 testnevelési óra. A Magyar Testnevelı Tanárok Országos Egyesületének szakmai javaslatára az Ifjúsági és Sportminisztérium elıkészítésében, a Kormány 2000-ben az alábbi óraszámemelést terjesztette az Országgyőlés elé: 1-4. évfolyamokon: 5 óra/hét, 5-8. évfolyamokon: 4 óra/hét, évfolyamokon: 3 óra/hét. Társadalmi egyetértést teremtve, az akkori hat parlamenti párt együttes támogatásával sikerült elérni, hogy a sportról szóló évi CXLV. törvény 98. -a alapján a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. sz. törvény 52. -a a következı bekezdéssel egészült ki: (10) A kötelezı tanórai foglalkozások megtartásához a kerettantervben rendelkezésre álló idıkereten felül az elsıtıl negyedik évfolyamig további heti kettı és fél testnevelési órát kell az iskola tantervébe beépíteni. A HETI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA AZ 1-4. OSZTÁLYOKBAN HAZÁNKBAN HETI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA (N=311) 1.OSZTÁLY 2.OSZTÁLY 3.OSZTÁLY 4.OSZTÁLY 1-4. OSZTÁLY ÖSSZESEN 5 óra/hét ,5 óra/hét óra/hét ,5 óra/hét óra/hét ,5 óra/hét óra/hét óránál kevesebb

96 MÁRCIUS 27. A táblázatból kitőnik, hogy az elképzelés sajnos nem valósult meg. Az alsós osztályok túlnyomó részében (87,8%-ában) továbbra is csak három, vagy annál kevesebb testnevelési órát tartanak hetente ban a közoktatási törvény az 1-4. évfolyamokon a következıképpen módosult: A mindennapos testmozgás a helyi tantervekben meghatározott legalább heti három testnevelésóra és játékos testmozgás keretében valósul meg. A törvénymódosítás jelentısen csökkentette azokat a hatásokat és törekvéseket, amelyek az ifjúság megromlott egészségének helyreállítása, valamint a betegségek megelızése érdekében az iskolai testnevelés, mint leghatékonyabb és legolcsóbb prevenciós eszköz kifejteni képes. Ugyanakkor a törvény arról is rendelkezik, hogy további egy vagy több testnevelés óra is beépíthetı a tantervbe, ezzel a kötelezı tanulói óraszám megnövelhetı, ha erre a feltételek megvannak és az iskolavezetés is úgy határoz. Sajnos, ez a lehetıség csak kevés esetben realizálódik. Tovább nehezíti a jelen helyzetét, hogy az iskola testnevelés és sport több éve nagyon komoly finanszírozási gonddal küzd, a költségvetési törvény nem biztosítja az ún. címkézett fejkvótát, mely 2005-ben 1300Ft/fı volt tanulónként, és csak diáksportra lehetett felhasználni. Ebbıl versenyeztették az iskolák diákjaikat, utaztak, étkeztek, szállást fizettek -, táboroztattak, megvásárolták az iskolák csapatainak felszerelését, pótolhatták az elhasználódott szereket, eszközöket, ha az iskolának nem volt rá pénze. Nagy probléma a gyógytestnevelés helyzete is, holott a Közoktatási Törvény 52. rendelkezik a megtartásáról. A kiszőrt tanulóknak csak mintegy 60%-a veszi igénybe a gyógytestnevelést, tehát 40% nem részesül az egészségügyi állapotának megfelelı szolgáltatásban. Mi ennek az oka? Az iskolák, ahol van gyógytestnevelés képesítéssel rendelkezı testnevelı, és sok a kiszőrt tanuló, nem biztosítják saját tanulóiknak a foglalkozást. Itt a tanuló saját iskolájában, a saját testnevelıjéhez (aki gyógytestnevelıi diplomával is rendelkezik) szinte biztos, hogy eljárna az órára, mert a hiányzása szinte azonnal kiderül. Központi kijelölt helyre már a távolság, a délutáni különórák, bejárás, stb. miatt nagyobb hiányzási átlaggal mennek el a tanulók, és mire mindez kiderül, a magas óraszámú hiányzásnak komoly következményei lesznek. (pl. jegyzıi intézkedés, a megengedett igazolatlan hiányzás túllépése). Természetesen ezen a területén is vannak kiváló példák a megyében, pl. Kıszeg, Vasvár, Szentgotthárd, vagy Szombathelyen a Horváth Boldizsár,- az Élelmiszeripari,- és a Savaria Szakközépiskola. A gyógyúszás helyzete az újonnan átadott uszodák lehetıségével sokat javult. Az iskolai testnevelés további problémája, mely a legtöbb szakmai fórumon elıtérbe kerül, a szakmai ellenırzés teljes hiánya. A szakfelügyeleti rendszer felszámolásával, létrejött a szaktanácsadói hálózat, mely a nevében is utal rá, csak tanácsokat adhat, viszont akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá, nem kérnek. Személyes tapasztalat, hogy néhány iskola testnevelıi egyetlen alkalommal sem jelennek meg a szakmai tanácskozásokon, hisz az évi 2 alkalommal megtartott ingyenes szakmai tanácskozáson túl, fizetni kellene az iskoláknak, ha szükségük lenne a szaktanácsadó segítségére. A tanítási és tanítási órán kívüli tevékenység alakulása: Az iskolai testnevelés tanítási órákból és tanítási órán kívüli tevékenységbıl áll. Megállapítható, felmérés alapján, hogy a közoktatásban részt vevı tanulók mintegy %-a a testnevelésórán kívül nem végez számottevı sporttevékenységet, tehát életmódjuk mozgásszegény. A heti 2, évi 74 testnevelésóra 40 perces tiszta idıvel számolva évi 50 óra edzést jelent, a felmentett és felszerelés hiányos tanulók számára még ennél is kevesebbet. Az elmúlt évtizedekben kialakult új életstílus legfontosabb jellemzıje a mozgásszegénység, mely sajnos egyre inkább jellemzı a fiatalságra. Egyre kevesebb a fizikai aktivitás, más oldalról a fiatalok többsége egyre kevesebb szabadidıvel rendelkezik. Ehhez járul még, hogy a fiatalok egy részénél az egészségmegırzés, ennek eszközeként a sportolás az értékrendben nem a megfelelı helyen áll. A tanulók nagy része a szabadidejét az utcán, számítógép elıtt, TV elıtt tölti. Nem szeretnek mozogni. Sok az indokolatlan felmentés, szülıi, orvosi. A szülık sem partnerek a mozgás megszerettetésében, gyakorlásában. Gyakran felmentik gyermeküket az órai munka alól is. Nem engedik a délutáni foglalkozásra el a tanulót, mondván, hogy tanulnia kell. De ez a tanulmányi eredményben nem látszik, inkább rontanak a tanulmányi eredményükön. A sportban kiemelkedı tanulók csak néhány gyermek számára jelentenek példát. A nemtörıdöm, lusta negatív hozzáállású tanulóknak nem, sıt becsmérlik teljesítményüket a többiek elıtt.

97 2009. MÁRCIUS A Vas megyei Sportigazgatóság, a Megyei Diáksport Tanács, a Városi Diáksport Bizottságok felmérése szerint (melyet az iskolák vezetése a testnevelı tanár bevonásával készített) a következı adatokat kaptuk arról, hogy a gyerekek milyen rendszerességgel sportolnak (testnevelés órákkal együtt): a) A tanulók kb. 1/5-e heti 4-6 alkalommal sportol, mozog rendszeresen, ennél valamivel többen hetente 2-3 alkalommal. Viszont emellett a heti egyszer és egyszer sem sportoló tanulók aránya együttesen eléri a megkérdezettek 50%-át, ami elgondolkodtató adat! Továbbá feltétlenül megemlítendı, hogy a 2-3 alkalommal sportolók száma mára már szinte a felére csökkent, viszont a nem sportolók száma pedig több, mint a duplájára nıtt! Heti 6-7 alkalommal 15 % 17 % 18 % 22 % Heti 2-3 alkalommal 35 % 56 % 55 % 30 % Heti 1 alkalommal 35 % 15 % 16 % 25 % Nem sportol 15 % 12 % 11 % 23 % A fenti nem kedvezı százalékos arány okai között a tanulók túlzott iskolai terhelését, a bejáró tanulók magas számát, egyéb, az ifjúság körében népszerő szórakozási tevékenységet /discó, játékterem, video, stb./ és bizonyos értelemben az igénytelenséget is megtaláljuk. Ennek további oka a testnevelési és sportpropaganda munka gyengeségei, a szülıi ráhatás negatív példái. Sajnos a testnevelés, a sport presztízse csökkent. Míg korábban jelentıs motiváló erı volt az élsportolói pályára készülés, ma már ez az egyéb lehetıségek, és a túlzottan kemény, idıigényes felkészülés miatt erısen visszaesett. b) Pozitívumként tapasztaltuk, hogy az intézmények 80%-ában rendszeres a házibajnokságok megrendezése. 61 db igen (80,267%) 15 db nem (19,74 %) Ezek mellett viszont nem ritka, hogy a fenntartók megszorításokat rónak ki az iskolákra, és ekkor a nadrágszíj meghúzásának elsısorban az iskolai testnevelés és sport esik áldozatul. Pl. a házibajnokságok lebonyolítására az eddigi 10 óra helyett 4 órát kapnak a testnevelık. Szervezéssel ez megoldható, hisz nem kell körmérkızés, ahol minden osztály játszott mindenkivel, a gyerek alig várta a következı mérkızés idıpontját, még külön is edzett, hogy az osztálycsapattal a rivális osztály csapatát legyızze. Az igazgató intézkedése miatt - aki lehet, hogy szereti a sportot, de nehéz helyzetbe került a fenntartói utasítás miatt - a testnevelınek kieséses rendszerben kell megszervezni az adott házibajnokságot, ahol az osztályok fele már az elsı körben kiesik, és számukra egy alkalom után véget ért az iskolai házibajnokság. Jól járt a fenntartó, jól járt az igazgató, csak a gyerek lett a vesztes. c) A sportegyesületben sportoló diákok aránya viszont a 20%-ot sem éri el! 18,044% Személyi feltételek, szakos ellátottság: Megyénk testnevelésének személyi ellátottsága biztosítja a színvonalas és eredményes munkát. Az intézmények (általános iskolák felsı, valamint a középiskolák) több, mint 3/4-ében (80,7%) 100%-os a szakos ellátás. Fontos lenne arra a tényre is figyelmet fordítani, miszerint az 1-4. évfolyamokon kb. 90 %-ban tanítók, tanítónık oktatnak, akik tanulmányaik során órában kapnak képzést a testnevelés oktatására. Ez azért aggályos, mert a mozgástanulásnak ez a legintenzívebb szakasza, ahol az utánzásos tanulás dominál, így rendkívül fontos lenne a technikailag hibátlan bemutatás és a szakszerő segítségadás. A tanítók ezirányú képzettsége ehhez nem elegendı! Amíg szakképzetlen tanítók oktatják testnevelésre a 6-10 éves tanulókat, addig nincs reális remény egy egészségesebb, edzettebb magyar ifjúság felnevelésére! A éves korosztály az elsı, amelyet döntı többségében testnevelı tanárok tanítanak, ahol a diákok egy része szinte minden sportágat szívesen őz, a másik sajnos növekvı számú része keresi a kibúvót az órai részvétel alól. A tanórán kívüli testnevelés szervezésében versenyek, rendezvények lebonyolításában, teljes mértékben a testnevelık vesznek részt. Ugyanakkor a testnevelık ebbéli tevékenységének elismertsége nagyon szerény. A körzeti, megyei versenyeken való részvételt, a túrák szervezését pedig társadalmi munkában látják el a pedagógusok. Érzékelni kell, hogy egyre több testnevelıt csábít el a jövedelmezıbb, fizetést kiegészítı, nem a testneveléssel összefüggı /mobil kommunikációs cégek, biztosítási ügynöki, stb./ tevékenység, vagy az osztrák keresletbıl adódó edzıi, sportolói lehetıség.

98 MÁRCIUS 27. Ugyanakkor feltétlenül ki kell emelni a sportban még dolgozó megszállott testnevelıket, akik évek óta lelkiismeretesen végzik feladataikat, jóllehet a ráfordított energiájuk és szabadidejük távolról sincs arányban azzal a jelképes anyagi támogatással, amit kapnak. Tárgyi létesítménybeli feltételek: Fedett sportlétesítmények tekintetében a középiskolák 25%-ánál a tornaterem hiányzik, másik 25% esetében kicsi alapterülető, általános iskoláknál normál (legalább kosárlabda pálya) mérető teremmel 25% rendelkezik, a tornaszobával való ellátottság 47%, a megkérdezettek között akadt olyan intézmény is (pl. Felsıcsatár, Csákánydoroszló) ahol semmilyen fedett sportolási lehetıséget biztosító létesítmény nem áll a tanulók rendelkezésre. Sportszerfelszereltségük elfogadható állapotú, bár az elhasznált szerek karbantartását és pótlását csak nagy nehézség árán oldják meg. Az iskolák szabadtéri sportlétesítményeinek 85%-a felújításra szorul. Nagyon sok helyen az évekkel évtizedekkel korábban létesült bitumenes kézilabdapályájukat próbálják minél több sportág /kispályás labdarúgás, kosárlabda, sorváltóversenyek, stb./ helyszíneként alkalmazni. Az önkormányzati - iskolai sportlétesítmények /fıleg a tornatermek/ igénybevétele maximális (100%). A kihasználtság fokát növeli a bevételkényszer, amely a fenntartási költség megtérülését jelentheti. A tárgyi feltételek összességében közepesnek mondhatók, az utóbbi idıben átadott tornacsarnokok, uszodák nagyban hozzájárulnak az iskolai testnevelés feladatainak megoldásához. Ugyanakkor nagyon sok a párhuzamosan megtartott órák száma a megye iskoláiban, ilyenkor 2 vagy 3 testnevelés csoportnak van testnevelés órája egyidıben, és elıfordul, hogy 1-1 tanulóra nem jut több hely mint 3,5-4m². Az ÁNTSZ helyszíni ellenırzések során az iskolaépületek állaga, állapota, a környezeti tényezık, az általános higiénés viszonyok mellett vizsgálta a tantermek kiképzését, a megvilágítást, a bútorzatot, a tornatermi és közmőellátottságot, az étkezési lehetıségeket. A vizsgálat Vas megye alsó és középfokú oktatási intézményeit érintette. A megállapított hiányosságok sorrendjében megyénk az országosnál kedvezıbb helyet foglal el. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 42% 41% 17% 14% 10% 9% 7% 4% Az iskola épülete felújításra szorul. 2. Az iskola épülete tatarozásra szorul. 3. Víz, szennyvíz: mőszaki probléma. 4. Az ablakok kialakítása nem megfelelı. 5. A mellékhelyiségek tisztasága kifogásolható. 6. A mesterséges megvilágítás nem megfelelı. 7. Az iskola takarítottsága kifogásolható. 8. A padok állapota nem megfelelı. 9. A mellékhelyiségek tisztasági meszelése nem történt meg. Pénzügyi feltételek: A kiértékelés eredménye a várt helyzetet tükrözi, miszerint az intézmények túlnyomó részben saját maguk finanszírozzák a különbözı rendezvényeken történı részvételüket. Külsı forrásként a legjelentısebb a szülıi támogatás. Elgondolkodtató viszont, hogy a megkérdezett intézmények mintegy 20%- a semmilyen formában sem tudja finanszírozni a sportversenyekkel kapcsolatban felmerülı költségeket.

99 2009. MÁRCIUS Tudja-e finanszírozni az iskola az esetleges megyei ill. országos döntın való részvétel költségeit? Igen, tudja finanszírozni: - iskolai költségvetésbıl*: 53,956 % - szülıi támogatásból: 10,528 % - alapítványi támogatásból: 3,948 % - egyéb szponzori pénzbıl: 3,948 % - eredményességi pénzbıl: 2,632 % - önkormányzati költségvetésbıl: 2,632 % - VMDSB támogatásból: 2,632 % Összesen: 80,267 % Nem tudja finanszírozni: Összesen: 19,74 % Sajnos az ország gazdasági nehézségei miatt nagyon elapadtak a pályázati lehetıségek, vagy az azokon elnyerhetı támogatás összege, nem akar vége szakadni a szők esztendıknek. Vas Megye Szívprogramja keretében óta a Vas Megyei Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága több megyei, település iskolai testnevelését pl. úszásoktatását, tömegsport rendezvényeit is pénzbeni támogatásban részesítette. Az Oktatási Minisztériumnál is szükség lenne a testnevelés, mint tantárgy nagyobb mértékő anyagi (és szakmai) támogatására, valamint fel kellene ismerni azt a tényt is, hogy manapság elıtérbe kerülnek az un. divatosabb mozgásformák a fiatalság körében, pl. rekreációs sportok, wellness, extrém sportok, harci mővészetek, stb., amik szintén nagyobb támogatást kellene, hogy élvezzenek. A diákok közvetlen környezetének negatív hatásai a sporttevékenységükre: A fiatalság idejét egyre nagyobb mértékben leköti a szórakozási tevékenységek, elektronikai eszközök nyújtotta szórakozási forma elıtérbe helyezése, ami a rendszeres testmozgás elmaradásának legkiemelkedıbb okát jelenti (iskolák 71 %-a). Második helyen szerepel a testnevelés és sport presztizsének csökkenése. A mai világban nem ösztönös a mozgás iránti vágy, illetve a sikertelenség, a nem kellı motiváció miatt hamar elmúlik. A testnevelés órákon nincs lehetıség egyéni foglalkozásra, ha valaki valamiben gyenge, képességei miatt pl. nem tud kötélre mászni, attól még jó futó, vagy labdajátékos lehet. Akkor nem a kötélmászást kell erıltetni, hanem a sikereket, örömet hozó labdajátékot. Szidással, rossz osztályzattal minden mozgás iránti vágyat elvehetünk. A motiváció nagyon fontos, ha elmagyarázzuk, hogy a mozgással, sporttal az egészség javul, hogy az adott mozgást miért tesszük, mit fejlesztünk vele, hol fogja hasznát venni késıbb, akkor bizonyíthatóan szívesebben, örömmel fogják elvégezni. Az osztályozásnak, ha kell, szintén egyénre szabottnak kell lenni. Így a feladatokat az is megpróbálja elvégezni, aki ügyetlenebb, tehetségtelenebb. Másik probléma, hogy a tehetségesebb gyerekek sportágválasztását nem szakember, hanem jó esetben maga a tanuló, de legtöbbször a szülı végzi. Az iskolában összemosódik a játék, testnevelés, sport, élsport. Meg kellene határozni a mozgásszinteket, melyik gyerek hol kapcsolódhat bele, s ott támogatni a részvételét jeggyel, dicsérettel. Míg a harmadik a negatív szülıi ráhatás. A fiatalság egyre inkább két csoportra oszlik: A sportoló, aktív szabadidı eltöltést elıtérbe helyezı fiatalok körére és az otthonülı tévénézı, számítógépezı, videózó fiatalok körére. Az átmeneti szakaszba tartozó fiatalok száma jelentısen csökken, így a két csoport közti szakadék egyre inkább mélyül. A társadalom szempontjából az így felnövekvı új generáció mindenképpen káros. Egyre több a fiatal kori magas vérnyomásos betegség, a cukorbetegség, a depresszió, a deviáns viselkedés, pedig a rendszeres testmozgás ezek nagy részét kiküszöböli. A Városok specifikumai a testnevelés és sport területi helyzetével összefüggésben: Celldömölk: Az elmúlt évek iskola összevonásai megritkították e területen is az iskolák számát, változatlan tanulólétszám mellett. A Városi Diáksport Bizottság továbbra is szervezi, irányítja a diáksport versenyek lebonyolítását és a nevezések koordinálását. Feladatuk nem lett kevesebb, inkább összetettebb lett. Jobban kell figyelniük a versenykiírásoknak megfelelı házi, városi ill. területi versenyek rendezésére.

100 MÁRCIUS 27. Területükön az iskolai testnevelés szakos ellátottsága 100%-os. A testnevelés órák száma a törvénynek megfelelı, de azt plusz órákkal nem egészíti ki egy intézmény sem. Megszőnt a testnevelés tagozatos osztály is az összevonással. A területen minden intézmény rendelkezik tornaszobával, tornateremmel ill. sportcsarnokkal. Van minden intézménynek bitumenes kézilabda pályája. A sportcsarnok csak a Mőszaki Szakközép és Szakiskola területén van. Délutáni használatáért bérleti díjat kellene fizetni, ezt az iskolák nem tudják kigazdálkodni. Celldömölk uszodával rendelkezik, így elindult az úszásoktatás is. Ez nagyon jó kiegészítés az egészségesebb életmód kialakításához. Rendszeres úszásoktatásra jár be a környékrıl több iskolai, így nem csak a helyi igényeket tudja kielégíteni az uszoda. Az intézmények nehéz anyagi helyzetén a Városi Diáksport Bizottság sem tud segíteni. Míg régebben szerényebb összeggel tudta támogatni az iskolai sportköröket, jó néhány éve már csak a versenyek költségeit / uszoda, sportcsarnok bérleti díjjak, versenybírói díjjak, érmek, oklevelek/ tudja a VDSB finanszírozni. Civil szervezetek pályázatán szoktak az iskolák kisebb összegeket nyerni. A VDSB még annyi segítséget ad az oktatási intézményeinek, hogy az MDSZ tagdíj befizetését átvállalja. Az iskolák feladata a házi bajnokságok megszervezése és lebonyolítása. A VDSB az alap sportágakban: asztalitenisz, atlétika, terematlétika, labdarúgás, kézilabda, sakk, torna, úszás sportágakban évrıl évre megrendezi a Város- városkörnyék bajnokságait. Körmend: A Körmend Városban mőködı Diáksport Bizottság 1986-os tanítási évtıl teljes szervezettségében mőködött ( mind az általános iskolákban [3 városi 7 városkörnyéki] mind a középiskolákban [2] ) elsıként Vas megyében. Jelenleg csak 5 városkörnyéki iskolában van tanítás Csákánydoroszló; Egyházasrádóc; Nádasd ; İriszentpéter ; Pankasz. Megszünt az egyházashollósi és tagiskola lett a bajánsenyei általános iskola ( İriszentpéter). Iskolai testnevelés városi helyzetképe Iskola heti óraszámok szakos ellátottság tornaterem Körmend Kölcsey 3 80% 8 X 16 Körmend Somogyi % 22X44 Körmend Olcsai 2(7-8) % 10X20 Csákánydoroszló % tornaszoba 5X4 Egyházasrádóc 3 100% 18 X 9 Nádasd % 12X24 İriszentpéter % 11 X 22 Pankasz % mővelıdési ház Kölcsey DSE 2-2,5 100% 10X20 Rázsó Szakközépisk % 9 X 18 Rendészeti Szakközép 22X44 Testnevelési órák számának alakulása: A testnevelési órák heti 2-3 óra között változnak pl.: Egyházasrádócon minden osztályban megvan a heti 3 testnevelés( szakos ellátottság 100% ), Nádasdon heti 2 ( szakos ellátottság 75%), İriszentpéteren a néptánc oktatással együtt 3,5 (felsıtagozat) 4 ( alsótagozat, szakos ellátottság 100%), Nádasdon a IV. évfolyamnál tart a minden napos testnevelés. Külsı sportudvarral valamennyi iskola rendelkezik kisebb nagyobb méretekben. Pénzügyi feltételek: A legnagyobb gond a pénzügyi feltételek biztosításánál van. Az iskolai költségvetésen túl a tagsági díjak mellett, néhány pályázati lehetıségbıl lehet mőködési és rendezvényeken való részvételi versenyeztetési összeghez jutni. Nagyon kevés szponzor található. A szülıi munkaközösségek és a diák önkormányzatok pénzügyi lehetıségeire is számítanak. A versenyeken való részvétel költségeihez a szülık is hozzájárulnak. Az iskolai és az iskolán kívüli sporttevékenység alakulása : A tanórán kívüli sportesemények szervezésére minden intézmény nagy gondot fordít elsısorban házi bajnokságok és különbözı sportágakban kupák, villámtornák szervezésével. Néhány iskola nemzetközi versenyeket is szervez fıleg labdajátékokban (osztrák és szlovén csapatok részvételével Kölcsey Kupa - Somogyi Kupa İrség kupa stb.) Az iskolások részére Kézilabda Farsangot rendeznek az elıkészítı csoportos szivacs-kézilabdától az V. korcsoportig. A rendszeresen megrendezett versenyek sora a diákolimpiai rendezvényekhez kötıdik. Egyre több iskola, baráti közösség szervez téli sí táborokat (Ausztria, Szlovénia és Szlovákia területére), amely közkedvelt a fiataloknál.

101 2009. MÁRCIUS Nagy örömünkre az általános iskolák a késı-ıszi idıszaktól úszótanfolyamokat szerveznek ( képzett-hozzáértı oktatóval). A RSZSE-nél a Kölcsey DSE-nél és a Rázsó Szakközépiskolánál konditerem is rendelkezésre áll. Körmenden 3 különálló konditerem mőködik, melybıl kettı közkedvelt ( divat lett odajárni), amelyeket csoportosan keresik fel a fiatalok. Kıszeg: Testnevelési órák számának alakulása Mind az általános, mind a középiskolában a törvényben elıirt kötelezı testnevelés órák száma biztosított. A mindennapi testedzés lehetıségei behatároltak. A megvalósulás megfelelı minıségéhez a testnevelık elhivatottsága szükséges. Szakos ellátottság A szakos ellátottság általános és középiskolai szinten teljes körően biztosított. Bár van olyan iskola, ahol ez a testnevelı jelentıs terhelésével valósul meg. Létesítményi helyzet Valamennyi iskola rendelkezik tornateremmel, sportudvarral, de a két kıszegi középiskola termének mérete nem megfelelı és sok órát kell szükséghelyszínen (folyosó, díszterem, kondicionáló szoba) megtartani. Pénzügyi feltételek A Városi DSB mőködését a kıszegi Önkormányzat kb. 250 ezer forinttal támogatja, mely a versenyek díjazását fedezi. A versenyeket a testnevelık szervezik és bonyolítják le, térítés nélkül, társadalmi munkában. A VDSB 2008-ban sikerrel pályázott sportérmekre. Ezzel a lehetıséggel idén is élni kíván. Az iskolán kívüli sporttevékenység alakulása A 2 havi teljesítménymutató bevezetése a testnevelıket nem teszi érdekelté a tanulók versenyeztetésében. Ha a verseny délelıtti kötelezı órákat is érint, nemegyszer anyagilag is rosszabbul járnak. Ennek ellenére az általános iskolák atlétika (mezei futás, többpróba, pálya és teremversenyek), és labdarúgás sportágban nemegyszer teljes körően részt vesznek a körzet versenyein. Versenyek közül kiemelkedı jelentıségőek a diákolimpiákra való felkészülést kiválasztást biztosító "İszi pályabajnokság", "Körzeti nyílt mezei futó bajnokság", "Téli terem futóverseny". A kıszegi iskolák jelentıs létszámmal vesznek részt a hagyományos kıszegi Históriafutáson. A téli atlétikai mozgósítást 3 lépcsıs terematlétikai versenysorozat biztosítja: városi, körzeti, megyei terematlétikai bajnokság. Kıszeg, fıként a Balog iskola, labdarúgás és terematlétika sportágakban veszi ki részét a körzeti szint feletti diákolimpiai versenyek megrendezésébıl. A középiskolák az egyesület háttér szőkössége miatt fıként a tantervhez kapcsolódó sportágakban rendszeresen versenyeztetik diákjaikat. A Jurisich gimnázium atlétika, leány torna, amatır röplabda, amatır kosárlabda, teremlabdarúgás, leány labdarúgásban vesz részt rendszeresen. Az Evangélikus szakközépiskola a felsorolt atlétikai versenyek mellett tornában, amatır röplabdában, teremfociban indul rendszeresen. A felmenı versenyeken kívül a két kıszegi középiskola a megye legnagyobb középiskolai atlétikai versenyének a Tinódi-kupa és Pünkösty Huba Emlékverseny -nek is állandó résztvevıje. Sárvár: A Sárvári Városi Diáksport Bizottság tevékenysége Sárvár város klasszikus értelembe vett vonzáskörzetére terjed ki. A vonzáskörzetben 43 település található. E terület nem azonos a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással, mert a társulásban 31 település vesz részt. /A simasági és a bıi körzetek a csepregi kistérséghez tartoznak./ A vonzáskörzetben 2 középiskola és 13 felsı tagozatosokat is foglalkoztató általános iskola mőködik. Az iskolákban diáksportkörök vagy iskolai sportkörök tevékenykednek. Az iskolák száma az elmúlt években csökkent és jelentıs átalakulások történtek. Teljesen megszőnt Simaságon és Pecölben az oktatás. Az Ikervári ÁMK szervezeti keretében tagiskolaként mőködik a sótonyi és a hosszúperesztegi iskola. Káldon és Hegyfaluban alapítvány vette át az iskola fenntartását. A Sárvári Városi Diáksport Bizottság nem önálló jogi személyiségként mőködı társadalmi szervezet. /Önálló bírósági bejegyzése, számlaszáma, önálló költségvetése, adószáma nincs./ A létesítményhelyzet alakulása változatos képet mutat. Új létesítmények jöttek létre, felújítások történtek és sajnálatos módon szőntek is meg.

102 MÁRCIUS 27. Sárváron megszőnt a Kinizsi Sporttelep 2 labdarúgó pályával, atlétikai pályával, sportöltözıvel - és helyette nem épült új. A Tinódi Gimnázium használatában lévı Gyöngyös-parti sporttelep az elmúlt évben zárta be kapuit. Ugyanakkor felépült a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterme, felújításra került a Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka, valamint a Tinódi Gimnázium bitumenes kézilabda pályája, bıvült a Sárvár FC sportöltözıje, amely a diáksport-versenyeket is kiszolgálja. Répcelakon a Móra Ferenc Általános Iskolában mőfüves pályát avattak, viszont lemondtak a PPP program keretében elnyert tanuszoda építési terveirıl. A Tinódi Gimnázium a megye legnépesebb középiskolai versenyét /a Pünkösthy Huba Tinódi Kupa emlékversenyt/ atlétikai pálya hiányában évek óta Szombathelyen rendezi. A sportolás pénzügyi feltételei kedvezıtlenül alakultak az elmúlt idıszakban. Csökkent az iskolák, illetve a fenntartó önkormányzatok költségvetése globálisan is - és a sportra fordítható összeg is. A pénzügyi- gazdasági válság hatására a szponzori pénzek is elapadnak, ezzel egyidejőleg nınek a szülık terhei, ami végsı soron a szelekcióhoz vezet és csökkenti a résztvevık számát. Megszőnt a tanulókat versenyre kísérı tanárok díjazása, továbbá távollétük idején helyettesítésükrıl is gondoskodni kell. A Városi Diáksport Bizottság versenyrendszere ugyanakkor biztosítja a rendszeres sporttevékenységet. Az iskolák többnyire élnek is a felkínált lehetıségekkel. A versenyek jó színvonalon kerülnek megrendezésre, e vonatkozásban visszaesés nem tapasztalható. Összességében az elért eredmények jobbak, mint a sportolás általános feltételei. Köszönhetı ez a felkészült, lelkes tanároknak, edzıknek, sportvezetıknek. Szentgotthárd: 2008 tavaszán döntött a képviselı testület, hogy gyökeres iskolaszerkezeti változást hajt végre szeptemberétıl az összes alsó tagozatos gyermek az Arany János Tagintézményben fog tanulni, míg az összes felsıs a Széchenyiben. (itt található a városi tornacsarnok) Ezzel párhuzamosan a gimnáziumban fut egy osztály 8 évfolyamos képzés is. Egy korábbi döntéssel együtt így kialakult a SZOI (Szentgotthárdi Oktatási Intézmény), amely 4 tagintézményt foglal magába. (2 általános iskolai tagozat, 1 gimnázium és 1 mővészetoktatási intézményegység) január végén döntött a testület, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogyan tudják ebbe a rendszerbe bekapcsolni a szakközépiskolai képzést és tagintézményként a Magyarlak - Csörötneki Iskolát. Ennek véglegesítése a februári testületi ülésen várható. A fentiekbıl látszik, hogy Szentgotthárd oktatásügye gyökeres változásokon ment és megy keresztül. Már a döntések elıkészítésével 2 kritériumot leszögezett a fenntartó: 1. a nyelvoktatást kiemelten kell kezelni az elsı osztálytól kezdve 2. el kell indítani egy egészség- és sportnevelés programot. Ennek elsı lépése, hogy minden elsıs és ötödikes (felmenı rendszerben) részt vegyen minimum napi egy kötelezı sportfoglalkozáson. Ennek végrehajtása érdekében egészség- és sportnevelés órákat alakítanak ki. Beépítették az alsósoknál a táncot a napi sportmozgások körébe. Minden második osztályos órarendbe épített kötelezı úszásoktatáson vesz részt. Cél, hogy az alsó tagozatosoknál is lehetıleg testnevelı tanítsa az egészség és sportnevelés órákat (jelenleg ez 75%, míg a gimnáziumban, a szakközépiskolában és a felsı tagozaton 100%) Az 5. évfolyamon órarendbe építették (csatlakozó óra) a küzdelem és játék órát. A csapatsportágakat évfolyam szinten tudják kezelni (beleértve a gimnázium 8-osztályos évfolyamát is). Szeptembertıl ide kapcsolódna a szakközépiskola is!(labdarúgásban és kézilabdában komoly utánpótlás nevelési lehetıséget rejt magában.) Ahhoz, hogy a sportági kiválasztás tökéletes legyen és a gyereket a legoptimálisabb terheléseknek legyen kitéve a kondicionális képességek megszerzésének idıszakában elsı körben minden 3. és 4. osztályos tanulót teljes körő antropometriai felmérésnek vetnek alá. (2009.febr.10.) A második körben felmérik az iskolai sportkörökben és a DSE keretein belül sportoló tanulókat. (labdarúgás, kézilabda, atlétika, torna 2009.április) Természetesen a változtatás nehézségekkel is jár. A nyelvtanárok és a testnevelık folyamatosan ingáznak az iskolák között. Az Arany János Tagintézménynél egy kismérető tornaterem befogadóképessége nem fedi le a testnevelési órák számát. Ezért néhány osztálynak ingázni kell a sportcsarnokba, vagy az alagsorban lévı tornaszobába. Új, nagyobb tornaterem építése nélkülözhetetlen az alsó tagozatosok számára. A város jelenlegi pénzügyi helyzetét ismerve ez csak pályázati támogatásból lehetséges. Ennél azonban elszomorítóbb, hogy a 2009-es költségvetésbe a Városi DSE támogatására összesen 500 ezer forint jut. A felmenı rendszerő versenyekre való utazás csak más forrás bevonásával lehetséges.

103 2009. MÁRCIUS Az eddig leírtakból látható, hogy ezt az átfogó munkát nehéz lenne egy napi 22 órát és 4-6 edzést levezetı testnevelı kollégának felvállalni. Ezért létrehozták a SZOI sport-szakmai vezetıi státuszt. (természetesen a nyelvoktatásra ugyanezt alkalmazták) Szombathely: Szombathely Megyei Jogú Város sportpolitikája és támogatási rendszere összhangban van a sportról szóló évi I-es törvénnyel, amely alapján jelenleg készül a város új sportkoncepciója és sportrendelete is. A város kiemelt területként kezeli a gyermek- és ifjúsági sportot, a szabadidısportot, és az utánpótlás-nevelést, nem elfeledkezve a versenysportról, élsportról sem, hiszen a városvezetés a meglévı sportértékek megırzését is feladatának érzi. Szombathelyen közel diák tanul a közoktatás intézményeiben. A városban 16 általános iskola (12 önkormányzati fenntartású) és 16 középiskola (13 önkormányzati fenntartású) mőködik. Gyermek- és ifjúsági sport (diáksport): Szombathelyen a tevékenységet, a diák sportversenyek szervezését a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági és Sport Irodája koordinálja. A Városi Diáksport Bizottság (7 fı testnevelı) javaslataival támogatja az Iroda munkáját. Éves szinten 8-9 ezer diák sportol a különbözı rendezvényeken. Az általános iskolák részére alapszintő (városi) versenyeket, felmenı rendszerő (diákolimpiai) versenyeket, bajnokságokat rendeznek 4 korcsoportban, 17 sportágban. A játékos sportverseny és kosárlabda, valamint labdarúgás sportágakban állandó résztvevıje a város az országos döntıknek. A középiskolás korosztálynak szintén alapszintő és felmenı rendszerő versenyek szervezésével teremtenek lehetıséget a sportolásra, 16 sportágban, 2 korcsoportban. Fentieken túl rendszeresen szerveznek szakági sportnapokat asztalitenisz, floorball, falmászás, tollaslabda, lábtenisz, bocsa, csúszó korong, gördeszka, görkorcsolya stb. sportágakban. Minden évben megrendezik a Városi Diáksport Napokat, amelyeken több száz tanuló vesz részt a város oktatási intézményeibıl. Iskolákat a versenyeken való részvételre az ún. alaptámogatás rendszerével motiválják. Ennek keretében a bizonyos versenymennyiségen résztvevı iskolák külön városi támogatást kapnak, mely teljes egészében az iskolai testnevelésre, diáksportra fordítható. A minıségi versenyeztetést az eredményességi támogatással motiváljuk. Ebben a támogatásban elsısorban az országos döntıbe jutott versenyzıvel, csapattal rendelkezı iskolák részesülnek. Támogatják az iskolák önálló téli-nyári táborait is, illetve az országos döntıbe jutott versenyzık, csapatok utazási költségeit utófinanszírozással téríti meg a város. A legeredményesebb diák versenyzıket és felkészítıiket a Diákolimpikonok jutalmazása elnevezéső rendezvényen díjazzuk. A diáksportolók az anyagi lehetıségek függvényében rendszeresen részt vesznek a Nemzetközi Diákjátékok versenyein. A Városi Diáksport Bizottság szakemberei, a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a tanév végén országos döntık lebonyolításában is részt vesznek, ezzel is növelve a minıségi sportesemények számát Szombathelyen. Tagjai ismert és elismert szakemberek az utánpótlás-nevelés, az iskolai testnevelés terén, akik nem csak szavakkal, de munkájukkal is tesznek a felnövekvı generációk egészségesebb életmódjáért. Vasvár: Vasváron és a Vasi hegyhát többi iskoláiban is hasonló a helyzet a testnevelési órák számát tekintve. Egy ciklusban alsó tagozaton heti 3 óra tornacsarnokban leeresztett függönnyel egyharmad részben, míg felsı tagozaton 5-6. osztályban már csak 2,5 óra és 7-8. osztályban 2 óra jut hetente. Az alsó tagozaton és hozzákapcsolva az 5. évfolyamot heti egyszer órarendbe beépített órában úszni mennek a városi uszodába, amelynek az üzemeltetıje az iskola. A felsıbb évfolyamok ugyanezt, délután tömegsportfoglalkozásokon tehetik meg. Ezen kívül minden évfolyamnak délutáni foglalkozás keretein belül még egy-egy óra tömegsport-foglalkozás áll rendelkezésre, fiúknak és lányoknak külön- külön. Az uszodát a kistérség minden iskolája elıre tervezett módon használhatja úszásoktatásra, a kistérség finanszírozásában. Ehhez kapcsolódik a város képviselıtestületének döntése értelmében még heti 2-2 óra támogatása kézilabda és kosárlabda sportcsoportok mőködésére és vezetésére. A mindennapi testedzést célozta meg a tánc tantárgy bevezetése is, ami egy óra többletmozgást biztosít az iskolába járó gyerekeknek.

104 MÁRCIUS 27. Az alsó tagozaton még nagyon aktívak, sokat és sokan sportolnak, de késıbbiekben egyre csökken az aktivitásuk. Egyre több a tartás-hibás, a gerinc- és izületi betegségekkel küzdı tanuló. A térségben szinte 100%-os a testnevelés szakos ellátottság. A sportoláshoz szükséges tornacsarnok Vasváron, kisebb mérető Gersekaráton és Püspökmolnáriban áll rendelkezésre. A többi iskolában tornaszoba van. A Zala megyei Egészségügyi Fıiskola referencia-intézményének választotta a Kardos László iskolát egy pályázata révén, amiben a fokozott kockázatú, túlsúlyos gyermekek egészségi állapotát felmérték, majd a programnak megfelelıen életkilátásaikat és életminıségüket egyéni módon javítják. Ebbe a programba bevonásra kerültek orvosok, gyógytornászok, pedagógusok és dietetikusok. A gyerekek anyagcsere-vizsgálaton mentek keresztül, majd test- összetétel vizsgálatra került sor bioimpedancia módszerrel, és felmérésre kerültek a táplálkozási szokásaik is. A gyógytornász egyéni mozgásprogramot javasol, amelyet heti két alkalommal testnevelı tanár vezetésével végezhetnek. Ebben a programban sajnos elég sok gyermek lett megszólítva. A területek helyzetelemzése alapján általánosságban elmondható, hogy egyre nagyobb gondot jelent a területeken a tanulók érdektelensége. Egyre nehezebb a diákokat (fıleg a felsıbb évfolyamosokat) mozgósítani, rendszeres sportolásra csábítani. Viszont az alsó tagozatos gyermekek körében végzett sportversenyeken mindig nagy az érdeklıdés és pozitív a hozzáállás. Itt lehetne még többet tenni, hogy megszerettessük a mozgást a gyerekekkel, s akkor késıbbiekben talán több nagyobb gyereket látunk a pályákon, versenyeken. A testnevelés órákon tapasztalható érdektelenség a délutáni foglalkozáson megjelenı diákok számának csökkenésén is jól látszik. Emellett a délutáni foglalkozások keretei szőkülnek. Finanszírozási gondok miatt a tömegsport óraszámok csökkennek, vagy nem szakos testnevelı vezetésével folynak. A délutáni pluszfoglalkozások, edzések, szakkörök száma is csökkent. Az általános spórolás, a költségvetési megszorítás rányomja bélyegét az adható órák számára, az 1300 Ft/fı normatív támogatás megszőnése pedig tovább nehezíti az amúgy sem könnyő helyzetet. A Diáksport Bizottságok a kiválasztott gyerekek versenyeztetésével motivációs erıt és lehetıséget biztosítanak. De az életmód megváltozásában csak akkor lehet elıre lépni, ha az iskolák házon belül tudnak változatos, rendszeres, érdekes mozgási lehetıségeket biztosítani. Gazdasági okokból ennek ma nincsenek meg se a létesítményi, se a tárgyi feltételei. Annak ellenére, hogy az iskolák igyekeznek lehetıségeiket kihasználni és tenni a tanulók megmozgatásáért. Ha a diáksport több pénzhez juthatna, több versenyt tudna szervezni. A több verseny több gyermeket mozgósít, és több szabadidıt köt le. A Vas Megyei Sportigazgatóság ellensúlyozó hatása: Általánosan jellemzı, hogy megyénkben növekszik a rendezvények, a sportolási lehetıségek száma a lakosság szabadidejének hasznos eltöltésére. A korábban már hagyományosan kialakított rendezvények (Kıszegi História futás, Hegyhát túrák, Rába túrák, Irottkı futás, Körbe-Körmend) mellett jelentısen megnıtt a helyi kezdeményezések száma is (Elvira Maraton futás, Szilveszteri futások). A Vas Megyei Sportági Szakszövetségekkel együtt a rendszeres megyei bajnokságokon kívül évente közel 800 rendezvényt szervez intézményünk, melybıl közel 200 kapcsolódik a diáksporthoz, valamint ezek közül több országos, vagy nemzetközi sportverseny. A Megyei Sportigazgatóság a Megyei Diáksport Tanáccsal közösen, országosan, egyedülállóan a tavaszi szünetben több napos Vasi Diáksport Napokat szervez, melyen több sportágban (asztalitenisz, darts, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk) két-háromezer diák versenyez alkalmanként. Szintén egyedülálló kezdeményezésünk a Pannónia Ringen minden év október 6-án megrendezett Megyei Diáksport Nap, melyen közel 2000 tanuló vesz részt. A futó- és a kerékpárversenyek mellett számos más sportágat (íjászat, lövészet, korcsolyázás, kosárlabda, vagy játékos sport- és kerékpáros vetélkedı) próbálhatnak ki a résztvevık. Büszkék vagyunk hagyományos Megyei Sportnapunkra, amely mindig összekapcsolódik valamilyen sportlétesítmény avatásával. A megyei sportnapok amelyeket a megye reprezentatív sportolóival kiemelkedı sportegyesületi vezetıivel, látványos bemutatókkal szervezünk a sport igazi ünnepévé váltak.

105 2009. MÁRCIUS Országos szinten egyedüliként megıriztük és továbbfejlesztettük a kistelepülések megyei versenyrendszerét. Vas megye települései közel egyharmadának jelent e versenyeztetési forma, több ezer résztvevıvel, rendszeres közösségi, szervezett szabadidıs tevékenységet. A megmérettetéseken a felnıttek mellett egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a fiatalok is, s nem ritkán az idısebbekkel közös csapatot alkotva képviselik településüket. A Vas Megyei Diáksport Tanács által irányított megyei diáksportos versenyrendszer példaértékő. Bizonyítja ezt a Magyar Diáksport Szövetség által készített kimutatás is: a diáksportkörök diáksport-versenyeken való részvételi száma alapján Vas megye 1999-ben hetedik, 2007-ben pedig már ötödik volt a megyék közötti rangsorban. Ennek oka a megyénkben zajló színvonalas és eredményes testnevelés. Kedvezıen befolyásolja, a fenti eredményt az is, hogy a megyeszékhelyen mőködı Savaria Egyetemi Központ testnevelı tanár képzése kiemelt szerepet kapott. Feltétlenül ki kell emelni a diáksportban dolgozó megszállott testnevelıket, akik évek óta lelkiismeretesen végzik feladatukat. Közülük 10 fıt jutalmaz és ismer el minden év végén a Vas megyei Sportigazgatóság a Társadalmi Sportaktíva Jutalmazási Ünnepség keretén belül. Az ı munkájuk és intézményünk szervezı tevékenysége nélkül nem valósulhatnának meg azok a versenyek, sportos rendezvények, amelyek még mindig mozgásban tudják tartani megyénk diákjait. Egyre nagyobb erıfeszítéseket kell tennünk azért, hogy a résztvevık száma ne csökkenjen az általunk elıkészített és lebonyolított diáksport-versenyeken. Szinte minden iskolában osztály szintő házi bajnokságokat, diákolimpiai versenyeket szerveznek, ennek finanszírozásának egy része a helyi önkormányzat, másik része a Vas Megyei Sportigazgatóság költségvetését terheli, ami az intézmény összes költségvetésének a fele. Sajnálatos folyamat részeként, megyénkbıl évente kb millió Ft hiányzik a korábbi évek diáksportos pályázatainak elmaradása miatt. Az elmúlt idıszakban a hasznos és jól mőködı pályázati lehetıségek szinte teljesen megszőntek. A helyébe lépı NCA-pályázatokon csak korlátozott mértékben tudnak részt venni a diáksporttal foglalkozó sportszervezetek. Erınkhöz mérten mindig segítettük és ezután is megpróbáljuk támogatni az iskolák által szervezett házibajnokságokat, kupákat, nemzetközi diáksportos eseményeket és indokolt esetben a diákolimpiák országos döntıin való részvételt. A Vas megyei Sportigazgatóság beleszólása a tanórai (iskolai) testnevelésbe, annak szervezeti, pénzügyi kompetenciájába minimális. Kiemelt figyelmet szentelünk azon diákok elismerésére, akik a magas szintő sporttevékenységük mellett a tanulásban is jeleskednek. A Vas megyébıl induló Jó tanuló - jó sportoló mozgalom azóta már országos méretővé vált. Köszönet illeti Vas Megye Közgyőlését, hogy mindig kiemelt figyelmet fordít a megye sportjára. A Vas Megyei Sportigazgatóság mőködtetésével elısegíti a megyében mőködı sportági szövetségek, sportszervezetek (köztük a diáksporttal foglalkozókét is), sportegyesületek tevékenységét. A megyei sportköltségvetésnek megközelítıleg a fele a diák- és ifjúsági sportra fordítódik. Sajnos 2009-ben az Önkormányzati Minisztérium anyagi támogatása nélkül kell megoldani a diáksport megyei finanszírozását. Az intézményünkben zajló munkát országos szinten is elismerik, ezt minden évben számos kitüntetés is bizonyítja. AZ IFJÚSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA Mint az Európai Unió számos országában, nálunk is jelen vannak az egyenlıtlenségek a gyermekek egészségi állapotában és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükben is. Tudományosan bizonyított, hogy az egészségügyi egyenlıtlenségek nagy részéért a szociális tényezık a felelısek. Alapvetı jelentıségő, hogy gyermekeink egészségesen nıjenek fel és egészségüket felnıttkorukban is megırizhessék. A gyermekkor a legjobb idıszak, az egészség befolyásolására, az egészségtudatos magatartás kialakítására. Ebben a korban a leghatékonyabbak a gyermekek és egyben a késıbbi felnıttek egészséget fejlesztı és a betegségeit megelızı programjai.

106 MÁRCIUS 27. A gyermekek egészségi állapota meghatározza a következı generáció egészségi állapotát. Gyermekkorban megelızhetıek a felnıttkori nem fertızı betegségek. A gyermekek fejlıdésének a különbözı szakaszaiban kezelni kell az egészségi rizikókat. A jó egészség már a fogantatással kezdıdik. A legfıbb cél: a gyermekek megvalósíthassák a legjobb egészséget és a fejlıdést, ezáltal csökkenteni az elkerülhetı betegségek és a halálozások társadalmi terheit a jövı felnıttjei és a következı generációk tekintetében is. A testnevelés nem egy, a tantárgyak közül, hisz a testnevelésnek a nevelésben és az oktatásban betöltött szerepe mellett kettıs egészségügyi funkciója is van. A prevenciós feladat, melyet a testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások hivatottak megoldani, de a könnyített és gyógytestnevelési órák rehabilitációs funkciója is rendkívül fontos. Az egészségügyi felmérések mind-mind vészharangot kongatnak a nemzet rossz egészségügyi állapota miatt. Csak néhány példa: - A nemzet nemcsak fogy, hanem beteg. - Az EU államok átlaga a születéskor várható idıtartam tekintetében 75,8 (férfiak) és 81,9 (nık), addig Magyarországon ez 68,6 ill. 76,9. - A közoktatásban részt vevı tanulók 72%-a tartási rendellenességgel küszködik. (hanyag tartás, kyphozis, scoliosis, lordozis, tölcsérmell, stb.) - Az elhízás súlyos közegészségügyi probléma, (következménye a hipertónia, diabetes, izületi megbetegedések, stb.) melyet a helytelen, egészségtelen táplálkozás mellett a testmozgás hiánya okoz. - Az ifjúság életvitelében egyre jobban megjelennek a káros szenvedélyek, a dohányzás, az alkohol, és a kábítószer. Általánosan ismert tény a magyar lakosság rossz egészségügyi helyzete, vezetı szerepe a világon a szív-és keringési betegségekben, a daganatos betegségekben, fokozott hajlama a depresszióra, öngyilkosságra stb. Mindamellett az is ismert, hogy a magyar GDP, ill. az egészségügyre fordított pénzügyi arány is csökken. A testnevelés, a testmozgás, a sport az egészségügyi helyzet javításának egyik legolcsóbb, és leghatékonyabb módszere. Ugyanakkor az iskolákban egyre többen kérik felmentésüket a testnevelés óra alól, egyre kevesebb gyerek sportol egyesületben, csökken a napi mozgással töltött órák száma. A rendszeres mozgás, sportolás szokásának kialakítását fiatal korban kell elkezdeni. Sajnos a szülıi szerepvállalás ez irányban (is) csökkent. A közoktatási intézményekre hárul a feladat, hiszen ott szinte minden fiatal megtalálható. A testmozgás általános hatásai A testmozgás alkalmas a kapcsolatteremtésre, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének ma oly aktuális megismertetésére. Aktív szerepvállalásra nevel, önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetıséget. A testnevelés és a sport hozzájárul az iskolai tehetséggondozás és a hátránykompenzálás problémakörének megoldásához is. A higiéniai szokások erısítése, ill. kialakítása, egészségnevelés is lehet feladata. A testnevelés egészséggel kapcsolatos feladata a testi fejlıdésérés támogatása, higiéniai szokások kialakítása, erısítése, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai változások megelızése, ellensúlyozása, megfelelı felkészítés a keringési és légzıszervi megbetegedések megelızésére, a károsodások csökkentésére. Tudomásul kell venni azt az élettani törvényszerőséget, hogy a szervekben és a szervrendszerekben változásokat, alkalmazkodási folyamatokat csak a megfelelı terjedelmő és intenzitású mozgásingerek váltanak ki. Ehhez el kell fáradni és meg kell izzadni, bizonyos esetekben az igazi örömért akadályokat kell legyızni és erıfeszítéseket kell tenni. A jól vezetett testnevelésóra erre bıven ad lehetıséget. A testkultúra jártasság és szokásrendszer kihagyhatatlan a XXI. században élı és boldogulni vágyó ember megfelelı mőveltségképének felvázolásakor. Még inkább igaz ez, ha az iskola mőveltségtartalmát, a teljesítıképes tudás kulcskompetenciáit igyekszünk meghatározni. Éppen ezért nagyon sajnálatos, hogy a Nemzeti Alaptanterv 2007-es változatában a kulcskompetenciák között csak elbújtatva és nem önállóan e tudások és képességek fontosságát kiemelve - találhatóak meg a fizikai és mentális egészségre, egészséges életvitelre vonatkozó ismeretek.

107 2009. MÁRCIUS Mi a jelenlegi helyzet? Felmérések bizonyítják, hogy egyre több elhízott, hipertóniás gyerek van. Igen gyakori a szénanátha, asztma. Sokuknak van testtartási zavara (hajlott hát, lúdtalp stb.) Gyakori a vashiányos vérszegénység. Egyre nı a hiperaktív gyerekek száma. Ugyanakkor csökken a testnevelés órákon résztvevık száma. A szülık, néha az orvosok is gyakran kérnek teljes felmentést a testnevelés óra alól. A fent említett jótékony hatások miatt viszont mindenkinek szüksége lenne a testmozgásra. A 0-18 évesek morbiditásának jellemzıi Az elmúlt évtizedek döntı változást hoztak a fertızı gyermekbetegségek területén. A hatékony és példamutatóan végrehajtott védıoltási program kedvezı változásokat hozott a fertızı gyermekbetegségek elıfordulásában. A Vas megyei 3-18 éves gyermekekre vonatkozóan morbiditási adatokkal az alapellátó szolgáltatók: háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatok és az iskola-egészségügyi szolgálat kötelezı jelentési rendszerében rendelkezünk. A 2005/2006-os tanévben az oktatási-nevelési intézmények iskola-egészségügyi feladatait 104 orvos (6 fıfoglalkozású ifjúságorvos, 38 házi gyermekorvos, 56 háziorvos, 4 részfoglalkozású orvos), 25 fıállású ifjúságvédını és 123 körzeti védını látta el. A KSH-tól kapott statisztikai adatok alapján az egyes tanévekben végzett orvosi, védınıi munka jelentései alapján megállapítható, hogy a fiatalkorú népesség egészségi állapota évek óta nem javul, egyes betegségek, megelızhetı elváltozások aránya évrıl-évre növekszik. Folyamatosan emelkedik a fokozott gondozást igénylık száma. Tanév 1996/1997 Intézménybe beíratottak összes száma Fokozott gondozást igényel egészségügyi okból egyéb okból ,91% ,66% 1997/ ,41% ,04% 1998/ ,48% ,66% 1999/ ,77% ,76% 2000/ ,86% ,12% 2001/ ,67% ,58% 2002/ ,00% ,44% 2003/ / ,50% ,17% ,00% ,00% 2005/ ,60% ,40% Az iskolai testnevelési besorolások I-III. csoportjába sorolt tanulók száma továbbra is magas, évrıl-évre egyre több a felmentettek száma.

108 MÁRCIUS 27. Iskolai testnevelési besorolások ( osztály ) Tanév 1996/97 I. könny % 2,81 II. gyógy. 514 % 1,02 III. felm. 507 % 1,01 I-III. összes 2430 % 4, / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / , , , , / / / %= a beíratottak %-ában 3,00 3,00 3, ,30 1,40 1, ,87 0,80 0, ,20 5,27 5,27 Az index osztályaink szőrıvizsgálati adatai alapján megállapítható, hogy megyénkben az országos adatsorokhoz hasonlóan ugyanazon betegségcsoportok fordulnak elı a leggyakrabban: A gyermekpopuláció népbetegségének tekintendıek a mozgásszervi betegségek. Számuk évrıl-évre emelkedik. Kiugróan magasak éves életkorúak tartási rendellenességei. Vas megye Index osztályok, Tartás i rendellenes s égek e zrelék / / / / / / / / / / éves 5. oszt. 9. oszt. 11. oszt. A gyermekpopuláció népbetegségének tekintendıek a mozgásszervi betegségek. Számuk évrıl-évre emelkedik.

109 2009. MÁRCIUS Gerincferdülés ezrelék / / / / / / / / / / éves 5. oszt. 9. oszt. 11. oszt. Kiugróan magasak a éves életkorúak tartási rendellenességei. A statikai lábbetegségek jelentik a mozgásszervi betegségek legjelentısebb számát. A megyei mutatók ebben a betegségcsoportban igen magasak. Statikai lábbetegségek ezrelék / / / / / / / / / / éves 5. oszt. 9. oszt. 11. oszt. A statikai lábbetegségek jelentik a mozgásszervi betegségek legjelentısebb részét. A megyei mutatók ebben betegségcsoportban igen magasak. A szembetegségek (fénytörési, alkalmazkodási hibák) az iskolába való belépéssel megszaporodnak, számuk jelentıs. A magasvérnyomás betegség száma a felnıtt kor felé haladva folyamatos emelkedést mutat.

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 140/2010. (VI. 25.) sz. határozat Pályázat kiírásáról a Szombathelyi Képtár és

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.11-09-014785 cégjegyzékszámú Monostori Erıd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben