2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Szentes, Kereszt tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1."

Átírás

1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Hódmezővásárhely, Kutasi út Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye Szentes, Deák Ferenc u Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Szentes, Kereszt tér 1. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye 6900 Makó, Vásárhelyi u Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye 6725 Szeged, Bécsi krt.38. Székhely: Hódmezővásárhely, Kutasi út tel/fax: , MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Minőségirányítási Programja alapján Hódmezővásárhely, augusztus Megyesi Istvánné igazgató

2 Székhelyintézmény küldetésnyilatkozata Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes - annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Tagintézmények küldetésnyilatkozata Mint minden ember, én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! 2

3 Tartalomjegyzék A fejezetek Sorszáma Címe Oldalszáma Intézmények bemutatása 6 1. Fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok Minőségpolitikai nyilatkozat Tapasztalataink, múltunk a minőségbiztosítás terén Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményi jövőkép Szervezeti felépítés Minőségirányítási rendszer Minőségcélok Vezetés elkötelezettsége és felelőssége Jogszerű működés Tervezés Stratégiai tervezés Éves munkaterv készítés Vezetői ellenőrzés és értékelés Éves értékelés Teljesítményértékelés Irányított önértékelés A MIP működtetése Felelősségi mátrix Belső működés Munkaközösségek és pedagógusok együttműködése Minőségügyi szabályozások Partneri kapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettség mérés Partneri igény és elégedettség mérés szabályzata SNI tanulókkal kapcsolatos problémák kezelésének rendje Panaszkezelés rendje az alkalmazottak részére Az emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése Kiválasztás és betanulás Továbbképzési rendszer Belső értékelési rend működtetése Ösztönző- rendszer működtetése Egyéb erőforrások biztosítása Gazdasági-pénzügyi folyamatok, beszerzések 91 3

4 6.4.8 Pályázati tevékenység folyamata Biztonságos intézmény HACCP Oktatás-nevelés fő folyamatai o.,9.o. beiskolázása Egyéni fejlesztő programok tervezése Ért.ak.tanulók munkára nevelése SNI tanulók mérése, értékelése Végzett tanulók nyomon követése Belső audit 108 Mellékletek 113 Mellékletek listája Mellékletek A mellékletek címe száma 1 Szempontsor az intézményvezetői beszámolóhoz 2 Partneri adatbázis, partnerek elérhetősége - Székhelyintézmény 3 Teljesítményértékelés szempontjai 4. Partneri adatbázis tagintézményekben 5. Teljesítményértékelés Székhelyintézmény és tagintézmények 6 tanóra és foglalkozások értékelésének szempontjai 7 Teljesítményértékelés Tagintézmény Teljesítményértékelés szabályzata Teljesítményértékelés rendje 8 HACCP rendszer (külön kötet) Intézmények bemutatása 4

5 A Pápay Endre tagintézmény: Makó városában 1948 szeptemberére nyúlik vissza a sajátos nevelési igényű gyermekekről való gondoskodás ben szakiskolai képzést indítottunk. Nevelőotthonunk 1998 januárjától diák - és gyermekotthonként működik. Gyermekotthonunkban a gyermekvédelmi szakellátások keretében otthont nyújtó ellátást biztosítunk az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. Kollégiumunkban az intézménytől távolabb élő tanulóinknak nyújtunk teljes körű ellátást júniusában vettük fel egykori igazgatónk, Pápay Endre nevét. Az ő emlékét, nevelési elveit sok hagyománnyal igyekszünk megőrizni ben kezdődött meg a lakásotthoni ellátási formák kialakítása. Jelenleg intézményünk óvodás, iskolás és szakiskolás korú gyermek nevelést-oktatását, gondozását látja el. Az elmúlt évek kitartó és közös együttmunkálkodásának eredményeként elértük, hogy jelentősen megváltozott megrendelőink körében az intézmény megítélése, társadalmi elfogadottsága. Intézményünk alaptevékenységét új elemekkel sikerült bővíteni, így arculatunk formálásában meghatározóvá váltak a következő tevékenységek: - óvodai ellátás ismételt biztosítása - az általános iskolai oktató-nevelő munka színtereinek szélesítése sokoldalú készség és képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás (fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus alkalmazása) felzárkóztatás, tehetséggondozás számítástechnikai ismeretek nyújtása - szakiskolai képzés: OKJ-s végzettséget adó képzések folytatása (kerti munkás, varrómunkás, kerékpárszerelő, asztalosipari szerelő szakmában) idegen nyelv oktatása a szakiskolában gyakorlókert működtetése - korai fejlesztés és a képzésre kötelezettek ellátása - értelmében akadályozott tanulócsoport indítása - fejlesztő iskolai csoport indítása - gyógypedagógiai módszertani feladatok felvállalása - egyéb tevékenységeink: alapfokú művészetoktatás célja: - tehetséggondozás, (tehetségek felkutatása, kibontakoztatása, folyamatos gondozása) - felzárkóztatás, sérült készségek, képességek korrekciója 5

6 - integráció: sérült gyermekek ép gyermekekkel való közös foglalkoztatása formái: - néptánc - népi ének - dramatikus színjáték - képző és iparművészeti foglalkozások - modern tánc - fotó és videó műhely utógondozás biztosítása a nagykorú fiataloknak hagyományok teremtése: Pápay- név felvétele, Pápay Napok szervezése, Csongrád Megyei Mentálhigiénés Konferencia Szervezése, Szakmai Kiadvány megjelentetése Iskolaújság működtetése Fogadj el! Alapítvány létrehozása az intézményünkben tanuló gyermekek javára Maros parti üdülőnk üzemeltetése Külföldi testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása Hitoktatás biztosítása Suli -rádió működtetése 6

7 1. Fenntartói minőségpolitika az ÖMIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok Csongrád Megye Közgyűlése 10/2004.(II.26.)Kgyh. jóváhagyta Cs.M. Önkormányzatának Közoktatási Minőségirányítási Programját ( ). Csongrád Megye Önkormányzata elvárásai a következők az általa fenntartott közoktatási intézmények rendszerével szemben: - kiemelt figyelmet kapjon a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók teljes körű felderítése, a hatáskörébe tartozó esetekben gondozása, megfelelő ellátása és fejlesztése (beleértve a hallássérült gyermekeket felderítő és szolgáló utazótanári hálózat kiépítését és működtetését), a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás; - a közoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységükkel jól szolgálják Csongrád megye szolgáltatási, ipari, mezőgazdasági és kulturális szükségleteit, valamint hagyományainak megőrzését és továbbadását; - a középiskolák és a szakiskolák pedagógiai értékeiket és eredményeiket gazdagítsák, a munkaerő-piaci igények képzésben való lehetséges megjelenítésével segítsék a települések és a megye fejlődését; - a szakiskolák a tankötelezettség teljesítése érdekében hatékonyan segítsék az oktatásból, képzésből kimaradók számának, arányának csökkenését; - a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás ellátását távlati tervezés alapozza meg, hatékonyságát partnerközpontú működés segítse. Mindezek érdekében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (7) bekezdése alapján Csongrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozóan minőségirányítási rendszert vezet be, melynek keretén belül komplex, összehangolt és folyamatos pénzügyi, tanügyi, munkaügyi, törvényességi ellenőrzést és értékelést végez, és ehhez szükség szerint szakértői közreműködést biztosít. 1.1 A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok A fenti célok elérése érdekében Csongrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményünkkel kapcsolatban a következő konkrét feladatokat fogalmazza meg: Székhely intézményre vonatkozóan Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzős tanulói fogyatékossági szintjükhöz mérten képesek legyenek saját maguk ellátására, munkavállalásra. Tagintézményekre vonatkozóan 1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye 2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Javítsák a kommunikációt a tanulók szüleivel gyermekeik fejlődéséről. Fordítsanak kiemelt 7

8 figyelmet a szükségesnek ítélt pedagógiai módszerek alkalmazásával a dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorítása céljából a tanulók körében. Fejlesszék ki az eredmények mérésének lehetőségét. 3. A Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel szemben támasztott elvárások: Az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. A szakiskolai profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsák az iskolákból kikerülő fiatalok önálló, minél színvonalasabb életkezdését. A fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatunk Célunk: a fenntartói és intézményi értékelési területek összekapcsolása. Lépései : - az elérendő célok kijelölése és egyeztetése; - sikerkritériumok állítása. ÖMIP-ben szereplő elvárások Iskolai tevékenységek Dokumentumok Sikerkritériumok Indikátorok Kiemelt figyelem a sajátos nevelési igényű gyermekek felderítésére, azok ellátására, fejlesztésére Szakmai szolgáltatás nyújtása: - tanácsadás - egyéni fejlesztési. tervek készítésében való közreműködés - habilitációs és rehabilitációs foglalkozások tartása Tanügyi dokumentumok A város és a kistérség minél szélesebb körben veszi igénybe szolgáltatásainkat - A partnerintézményekkel megkötött megbízási szerződések számának növekedése. - A foglalkozásokba bevontak elégedettségi mutatóinak emelkedése Gazdagítsuk pedagógiai értékeinket, a munkaerő piaci igények képzésben való megjelenítésével segítsük a megye fejlődését A meglévő tapasztalatokon alapuló pedagógiai módszerek, eljárások átvétele, elterjesztése a kollégák körében - tapasztalatcsere jellegű óralátogatás - szakmai Továbbképzésekről készült audiovizuális dokumentáció, publikálás intézményünk évente megjelenő szakmai kiadványában Megalapozott szakmai tudással rendelkező tanulók képzése Az anyagi lehetőségek függvényében az önképzés és szervezett továbbképzések számának növelése 8

9 A szakiskola csökkentse az oktatásból, a képzésből kimaradók számát. továbbképzéseken való részvétel - szakirodalom figyelemmel kísérése Pálya-orientációs munka megerősítése A pedagógiai programban - Beiskolázásra kerülő tanulók számának növelése - Intézményünk tanulómegtartó képességének növelése - Képzésből kimaradók számának csökkentése - Nyíltnapok szervezése - Prezentáció a városban és a térségben - Pályaválasztási segítségnyújtás Az intézménnyel kapcsolatos konkrét fenntartói elvárások ÖMIP-ben szereplő elvárások 1. Az illetékes gyermek és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsük elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. 2. A szakiskolai képzési profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsuk az iskolából kikerülő fiatalok önálló, minél színvonalasabb életkezdését. Iskolai tevékenységek A makói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a felmerülő igényeknek megfelelően intézményünkben nyújt segítséget a problémák megoldásában. - A felmért partneri igényekhez való alkalmazkodás - Profilbővítés a hiányszakmák irányába Dokumentumok A gyermekvédelmi felelős munkaterve, a veszélyeztetettséget jelző lap. A partnerekkel folytatott megbeszélésekről készített emlékeztetők Sikerkritériumok Indikátorok Partnerek bizalmának erősödése Sikeres beilleszkedés a munka világába Sikeresen megoldott problémák számának gyarapodása. A munkába állt tanulók száma 9

10 2. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.1 Tapasztalataink, múltunk a minőségbiztosítás terén Székhely intézményben A 2001-ben kiegészített Pedagógiai programunk alapján a 2001/2002-es tanévben megkezdtük a partnerközpontú működés kiépítését a Comenius I. program útmutatásai szerint. Az eltelt két tanévben elvégeztük a partnerek azonosítását, a partneri igény-és elégedettségmérést, az irányított önértékelést. Eredményeink: Nyitott önértékelés során megfogalmaztuk jövőképünket, partnerlistával rendelkezünk, intézkedési terveket dolgoztunk ki a folyamatok szabályozására, mindezt 4 fős minőségi kör (minőségfejlesztő munkacsoport) működteti. Tagintézményekben szeptemberében megkezdtük a Comenius 2000 Közoktatási Program I. (partnerközpontú) modelljének kiépítését, bevezetését, alkalmazását. A minőségfejlesztési tevékenységünket az oktatási minisztérium által finanszírozott tanácsadó segítette. A projekt megvalósítása magába foglalta: a bevezető képzést, az érdekelt felek azonosítását, az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérését és az irányított önértékelést. A modellépítés folyamatáról 5 munkajelentésben folyamatosan tájékoztattuk az OM Comenius Programigazgatóságát. A támogatott program működtetése, a partnerközpontú működés bevezetése áprilisában fejeződött be. Azóta is hangsúlyos szerepet kap a modell fenntarthatóságának biztosítása. Valamennyi intézményegységünkben minőségi körök, támogató szervezetek működnek folyamatosan. Törekedtünk a partnerközpontú modell kialakításában nyert tapasztalataink beépítésére az IMIP-ba Minőségpolitikai nyilatkozat Székhely intézményben Küldetésnyilatkozat: Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen -azzá neveljük,amivé válni képes -annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. A minőségpolitika a kitűzött céloknak való megfelelés. Intézményünk a sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott (továbbiakban: SNI) gyermekek nevelését, oktatását, habilitációját-rehabilitációját kívánja megvalósítani a fogyatékkal élő gyermekekkel kapcsolatos partneri elvárások, társadalmi igények figyelembe vételével. Célunk, hogy belső és külső partnereink elégedettek legyenek az intézmény általános és speciális szolgáltatásaival annak ismeretében, hogy a szabad iskolaválasztás nálunk nem érvényesül. Arra törekszünk, hogy Csongrád megyében a speciális közoktatási feladatunkat- a jelenlegi korszerűtlen infrasruktúrális és tárgyi feltételek ellenére- magas szakmai színvonalon lássuk el, megőrizve ezzel több, mint fél évszázados hagyományainkat és a gyógypedagógiában országosan kivívott jó hírnevünket. A minőségfejlesztés és értékelés során elsődleges szempont, hogy az intézményünkben folyó gyógypedagógiai fejlesztés mennyire képes igazodni a SNI gyermekek speciális igényeihez. 10

11 Elsősorban az SNI tanulók képességfejlesztésére, habilitációjára, rehabilitációjára, komplex általános fejlesztését célzó gyógypedagógiai tevékenység megvalósítására törekszünk az életkori sajátosságok és a sajátos nevelési igényből eredő egyéni képességek figyelembe vételével. Tevékenységünket különleges szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően a teljes munkatársi kör odaadó munkáján keresztül szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy tanulóink harmonikus, kiegyensúlyozott, -egyéni képességeikhez mérten- a felnőttek világában a társadalomban is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket -jól felkészült, széleskörű pedagógiai kompetenciákkal bíró, -szakmailag igényes, -megújulásra képes, innovatív szemléletű, -a minőség iránt elkötelezett, -segítőkész munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. A minőségnek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülni. Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél (Szabó Ignác) Tagintézményekben Küldetésnyilatkozat: Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon vezetése és minden pedagógusa, technikai és adminisztratív dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. Az óvoda fő feladatának tekinti a 3-7 éves középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával, a harmonikus személyiségfejlesztést, az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását. Olyan óvodába várjuk a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket, ahol szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, személyiségüket fejlesztő játékok közt válogathatnak és sajátos gyermekszemléletű óvónők, dajkák nevelik őket. A szellemiség feleljen meg a szülők és a gyermekek igényeinek, érdekeinek. Az iskola világnézeti elkötelezettség nélkül a sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott) tanulók képességeihez alkalmazkodva a kor szellemének és a makrotársadalmi elvárásoknak megfelelő nevelésben, képzésben részesíti tanulóit. Ennek megfelelően intézményünk tevékenységének középpontjában a sajátos nevelési igényű tanulók érdekeit, társadalmi beilleszkedésük segítését és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket megkönnyítő minőségi nevelő-oktató munka áll. Ezért fontosnak tartjuk a tanulók, a szülők, a társadalom igényeinek feltárását. Éppen ezért arra törekszünk, hogy: - diákjaink adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljenek - a modern társadalmi igényeknek megfelelően felkészültek legyenek (idegen nyelv, számítógépes ismeretek) akár továbbtanulásra, akár az önálló életvitelre. - a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy pszichés eredetű - magatartászavaraik csökkentésével kiegyensúlyozott, teljes értékű emberekké váljanak, hiszen mottónk is ez: 11

12 Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Fontosnak tartjuk tehát, hogy tanulóinknak olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható a felnőttek példamutatása révén is az egyéni, kultúrált véleményformálás és a közösségi életforma. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, a munkahelyüket megbecsülő, munkakörülményeivel elégedett, az intézmény hagyományait és szabályzatait tiszteletben tartó munkatársakkal valósítjuk meg. Céljaink elérésében számítunk partnereink együttműködésre is. A hatékony működés érdekében fontosnak tartjuk az egyes folyamatok ellenőrzését, értékelését, fejlesztését. A Pápay Endre és Klúg Péter Tagintézményekben a partneri elvárásokhoz igazodó minőségi munka alapkövetelmény. Arra törekszünk, hogy intézményeink a térség meghatározó szakmai centrumává váljék. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. A minőség érdekében a székhely és tagintézményekben korábban bevezetett minőségirányítási rendszereket a jövőben is működtetjük! 2.3 Intézményi jövőkép Székhely intézményben Mindent megteszünk annak érdekében, hogy intézményünk: szemléletében modern, az európai normákat és esélyegyenlőséget szem előtt tartó, országosan elismert, széleskörű gyógypedagógiai és terápiás szolgáltatást nyújtó, biztonságos fejlesztő környezet legyen, - amely biztosítja sajátos nevelési igényű tanulóinak az esélyegyenlőséget, akadálymentes környezetet - amely a sajátos nevelési igényből fakadó egyéni igényeket, szükségleteket a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálja - amelyben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó, amelynek legfőbb összetartó ereje a MI tudat, legfőbb erénye a toleráns és terápiás szemlélet valamint a kiemelkedő munka méltó megbecsülése. - amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, amelyben követelmény a sokrétű magas szintű felkészültség, - ahol a fogyatékkal élő SNI gyermekek valamint a dolgozók egyaránt biztonságban érezhetik magukat - amely sikeres pályázatokkal és forrásbővítéssel folyamatosan növeli anyagi lehetőségeit - amely minőségi gyakorlóterepet nyújt a gyógypedagógus-képzés számára - amelyet együttműködésre kész, elkötelezett vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében. 12

13 A Pápay Endre székhelyintézmény minőség céljai: Rövid távú célok: A konszenzuson alapuló helyi minőségértelmezést szem előtt tartva folyamatosan mérjük, ellenőrizzük és értékeljük az intézményünkben folyó munkát. Ebbéli tevékenységünk részletes kifejtése az intézményi minőségfejlesztési rendszerben kerül kidolgozásra. Fokozottan figyelemmel kísérjük fennálló kapcsolatainkat az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, pedagógiai szolgálatokkal.. Bővítjük az együttműködési lehetőségeket. Biztosítjuk tanulóinknak a képességeiknek, tehetségüknek megfelelő minőségi oktatást Hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására Biztosítjuk minden gyermek és fiatal felnőtt számára a jó iskolai közérzetet, az emocionális biztonságot és őszinte személyközi kapcsolatot. Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, a továbbtanulásban. Lehetőséget teremtünk tehetséges tanulóinknak, gondozottjainknak a hazai és esetleg külföldi versenyeken való részvételre. Törekszünk gyermekeink részére táborozási lehetőséget biztosítani.(önerőből és pályázatok révén) Segítséget nyújtunk gondozottjaink önálló életkezdéséhez, a társadalomba való beilleszkedéséhez. Kiemelt célunk jó hagyományaink ápolása, és új hagyományok teremtése. Hosszú távú célok: Az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének emelése érdekében minél több kolléga számára biztosítsuk a szervezett képzésben való részvételt. A párbeszéd, a széleskörű konszenzuskeresés, a nyitottság legyen az intézményi kommunikációnk alapja. Az EU- konformitás megvalósítása az oktatás- nevelés minden területén Oktatási kínálatunkat és a szakiskolai képzés profilját a munkaerő piaci igényekhez igazítjuk, a választék lehetséges bővítésével igyekszünk elősegíteni az intézményből kikerülő fiatalok sikeres életkezdését. Előtérbe helyezzük azoknak a pedagógiai módszereknek az alkalmazását, melyek segítségével a gyermekek szocializációja, normakövetése, erkölcsi fejlődése eredményesebbé, sikeresebbé válik. Az újításaink megvalósításában a lépésenkénti bevezetést tartjuk szem előtt, a tanulók, az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével. 13

14 Gyermek és lakásotthonainkban élő gondozottjaink számára családmodellt nyújtunk. Változatos foglalkozási formákat alkalmazunk a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetséggondozás és az integráció érdekében. Folyamatos célunk a környezetvédelemre, a környezettudatos magatartás kialakítására és az igényességre való nevelés. Törekszünk a minőségi oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek, berendezések, felszerelések biztosítására. A különböző pályázatok nyújtotta lehetőségek kihasználása. Racionális, takarékos, átlátható forrás felhasználás (pénz, humán és infrastrukturális), a forrásfelhasználás hatékonyságának folyamatos követésével és optimalizálásával. 14

15 2/4 Az intézet szervezeti és vezetési sémája Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Hódmezővásárhely Székhely intézmény Igazgató Igazgatóhelyettes Gyermekotthon vezető Gazdaságvezető Gyakorlati oktatás vez. (0,5) Kollégiumvezető Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza F. Tagintézménye Szentes Tagintézményvezető Kozmutza Flóra Ált. Iskola Tagintézménye Csongrád Tagintézményvezető Pápay Endre Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Tagintézménye Makó Tagintézményvezető Iskoláért felelős kollégiumvezető I.Gyermekotthon II.Gyermekotthon vezető ig.h. szakmai vezető igazgató helyettes Gyakorlati oktatásvezető Szakmai vezető Gyakorlati oktatás vezető 15

16 3.1 Minőségcélok 3. Minőségirányítási rendszer Székhely intézményben- szervezeti célok 1. Jól felkészült, gyógypedagógiai szemléletű, az új módszerek, terápiás eljárások megismerésére és alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Pedagógusaink és minden Munkatársunk munkája során legyen a minőség iránt elkötelezett, segítőkész és kooperatív a partnereink irányában. 3. Munkatársaink megfelelő toleranciával és alkalmazkodással fogadják el a jelenlegi nehéz munkakörülményeiket és lehetőségeik függvényében tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a következő években is minőségi változás következzen be. A szervezeti működésre vonatkozó célok az adott folyamatszabályozások elején jelennek meg. Tagintézményekben A partnerek igényeinek megismerése, elvárásaiknak beépítése a nevelő-oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. A folyamatos fejlődést biztosító minőségcéljaink feleljenek meg nevelésprogramunk pedagógiai céljainak. Sikerkritériumok: Hiteles és bevált mérőeszköz alkalmazása a méréshez. A partnerek 70%-a visszajelez. Indikátorok: A visszaadott partneri mérési lapok számának változása. A szöveges vélemények minőségi változása. A megkérdezettek válaszadási hajlandósága. Elvárások, megvalósítható elvárások aránya. A megvalósítás időtartama: 3 év. A strukturált oktatási rendszer működtetése, kínálatának folyamatos fejlesztése, pedagógiai szakszolgálat kialakítása. Sikerkritériumok: A partneri igények megismerése után az igények kielégítése. Indikátorok: A változások száma a jelzett idő alatt. A megvalósítás időtartama: 3 év. Az intézmény által képviselt értékek kiépítése a napi nevelési-oktatási gyakorlatba. Sikerkritériumok: A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás. Indikátorok: Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerűsíthető. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása. Sikerkritériumok: 100%-os szakos ellátottság a nevelőtestületben. 16

17 Évente legalább két tantestületi továbbképzés. A továbbképzési terv teljesítése. Indikátorok: Az alkalmazottak megfelelő képesítése. A hiányzó szakemberek megfelelő pótlása. A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzéseken részt vettek száma. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál. Sikerkritériumok: Rendszeres módszertani továbbképzés. Részvétel évente szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcserén. Belső képzések szervezése. Indikátorok: Továbbképzéseken és önfejlesztő foglalkozásokon résztvevők számának emelkedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Szervezeti kultúra fejlesztése. Sikerkritériumok: Klímateszttel kimutatott pozitív változás. Indikátorok: Klímateszttel mért változások. A megvalósítás időtartama: 3 év. Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. Sikerkritériumok: Az értékelési, mérési rendszer jól működik, a tapasztalatok hasznosíthatóak, beépíthetők. Indikátorok: Az értékelések, mérések száma. Az elemzésről készült dokumentumok. Visszacsatolás az egyes értékelések eredményességére vonatkozóan. Hozzáadott értékek egyénre szabott elemzése. A megvalósítás időtartama: 4 év. Az iskola partnereinek és munkaerő-piaci kínálatának megfelelő szakképzési irányok kialakítása. Sikerkritériumok: A választható szakmák számának bővülése a munkaerő-piaci keresletnek megfelelően. Indikátorok: A szakmát szerzett és elhelyezkedett tanulók arányának %-os növekedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Hasznos és fejlesztést produkáló szabadidős és tanórán kívüli tevékenység kialakítása. Sikerkritériumok: A szabadidő érdeklődésnek megfelelő hasznosítása. Tanulmányi versenyek, szabadidős programok szervezése. Indikátorok: A partneri igények kimutatása felméréssel. 17

18 Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása (tanulmányi kirándulások). A résztvevők számának emelkedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Együttműködés a helyi, a kistérségi és a megyei intézményekkel, szervezetekkel. Sikerkritériumok: További működő kapcsolat a kistérség/megye iskoláival, intézményeivel, szervezeteivel. Működő kapcsolat a város/megye intézményeivel, szervezeteivel. Indikátorok: Közös továbbképzések, programok számának változása. Együttműködési megállapodások száma, jellege, azok változása. A megvalósítása időtartama: folyamatos. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Sikerkritériumok: Kapcsolat kialakítása hasonló típusú külföldi intézményekkel. Indikátorok: Az első tapasztalatszerző kirándulások. A megvalósítás időtartama: 2 év. A tanulókkal történő egyéni bánásmód, egyénre szabott differenciálás, egyéni képességekre alapozott fejlesztés. Sikerkritériumok: Egyéni, személyre szabott fejlesztés növelése. Indikátorok: A tanórák hány százalékában folyik differenciált oktatás? A pedagógusok hány százaléka alkalmaz differenciáló módszereket? A tanulók hány százalékának emelkedik a differenciálás hatására a tanulmányi eredménye? A megvalósítás időtartama: folyamatos. A sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása, felzárkóztatása, habilitációja, rehabilitációja. Sikerkritériumok: A sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedése a közösségbe. Az egyéni differenciálás hatására a sajátos nevelési igényű tanuló felzárkózik, illetve a kiemelkedő képességek tovább fejlődnek. Indikátorok: A tehetséggondozás, felzárkóztatás hatására javul a tanulók iskolai teljesítménye. Habilitáció, rehabilitáció hatására a tanulók személyisége fejlődik, viselkedéskultúrájuk javul. Megvalósítás időtartama: folyamatos. A tanulók tanórai és egymás közötti magatartását érintő szociális, lelki és érzelmi képességeinek fejlesztése, tűrőképességük erősítése. 18

19 Sikerkritériumok: A tanulók elfogadják és betartják az iskola írott (Házirend) és íratlan szabályait. A tanulók elfogadják másságukat, egymás iránti segítőkészségük kialakul és fejlődik. Indikátorok: Klímateszttel mért változások. Megvalósítás időtartama: folyamatos. Folyamatos minőségjavítás a tanulói teljesítmények kontrollálásával mérés segítségével. Sikerkritériumok: Tanulóink képességeiknek, adottságaiknak megfelelően egyenletesen teljesítenek. A tanulók iskolai teljesítménye javulást mutat. A pedagógus változatos módszereket alkalmaz. Indikátorok: A tanulók iskolai teljesítménye egyenletes, illetve javul. A megvalósítás időtartama: folyamatos. 3.2 A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítja -a minőség iránti elkötelezettségét, -a működés rendjét, -a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a 4 évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. A Pápay Endre és Klúg Péter tagintézmény tekintetében: Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcél eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatársnak joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenségeket. felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni Jogszerű működés Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. (megtekinthetők: igazgatói, igazgatóhelyettesi, gazdaságvezetői irodákban, tanári szobában) 19

20 A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát előfizetés alapjánfolyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg. További jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés, Jogalkalmazás a közoktatásban, az Iskolaszolga és a Pedagógusok Jogi Értesítője kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél vagy elektronikus levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt változó formában közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból aktuális munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az intézményben működő szakszervezet részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg: egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. másrészt az igazgató az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi Tervezés 1.sz. melléklet: belső szabályzatok listája -stratégiai tervezés Intézményünkben a stratégiai tervezés dokumentuma a Pedagógiai-és nevelési program, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat, gyógypedagógiai specialitásainkat. -éves tervezés a Munkaterv, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. A felelősségi mátrix tartalmazza az intézmény fő folyamatait és annak felelőseit. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelés eljárás az önértékelés minden területe 20

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A Tartalomjegyzék Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 2 1. Az Arany János Iskola minőségpolitikai nyilatkozata 5 2. Minőségirányítási rendszer.5 2.1. Minőségcélok.5 2.2. A vezetés felelőssége.6

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke Az értékelt intézmény: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola OM:200040 Az értékelés típusa:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben