2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Szentes, Kereszt tér 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1."

Átírás

1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Hódmezővásárhely, Kutasi út Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye Szentes, Deák Ferenc u Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Szentes, Kereszt tér 1. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye 6900 Makó, Vásárhelyi u Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye 6725 Szeged, Bécsi krt.38. Székhely: Hódmezővásárhely, Kutasi út tel/fax: , MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Minőségirányítási Programja alapján Hódmezővásárhely, augusztus Megyesi Istvánné igazgató

2 Székhelyintézmény küldetésnyilatkozata Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes - annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Tagintézmények küldetésnyilatkozata Mint minden ember, én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! 2

3 Tartalomjegyzék A fejezetek Sorszáma Címe Oldalszáma Intézmények bemutatása 6 1. Fenntartói minőségpolitika Fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok Minőségpolitikai nyilatkozat Tapasztalataink, múltunk a minőségbiztosítás terén Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményi jövőkép Szervezeti felépítés Minőségirányítási rendszer Minőségcélok Vezetés elkötelezettsége és felelőssége Jogszerű működés Tervezés Stratégiai tervezés Éves munkaterv készítés Vezetői ellenőrzés és értékelés Éves értékelés Teljesítményértékelés Irányított önértékelés A MIP működtetése Felelősségi mátrix Belső működés Munkaközösségek és pedagógusok együttműködése Minőségügyi szabályozások Partneri kapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettség mérés Partneri igény és elégedettség mérés szabályzata SNI tanulókkal kapcsolatos problémák kezelésének rendje Panaszkezelés rendje az alkalmazottak részére Az emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése Kiválasztás és betanulás Továbbképzési rendszer Belső értékelési rend működtetése Ösztönző- rendszer működtetése Egyéb erőforrások biztosítása Gazdasági-pénzügyi folyamatok, beszerzések 91 3

4 6.4.8 Pályázati tevékenység folyamata Biztonságos intézmény HACCP Oktatás-nevelés fő folyamatai o.,9.o. beiskolázása Egyéni fejlesztő programok tervezése Ért.ak.tanulók munkára nevelése SNI tanulók mérése, értékelése Végzett tanulók nyomon követése Belső audit 108 Mellékletek 113 Mellékletek listája Mellékletek A mellékletek címe száma 1 Szempontsor az intézményvezetői beszámolóhoz 2 Partneri adatbázis, partnerek elérhetősége - Székhelyintézmény 3 Teljesítményértékelés szempontjai 4. Partneri adatbázis tagintézményekben 5. Teljesítményértékelés Székhelyintézmény és tagintézmények 6 tanóra és foglalkozások értékelésének szempontjai 7 Teljesítményértékelés Tagintézmény Teljesítményértékelés szabályzata Teljesítményértékelés rendje 8 HACCP rendszer (külön kötet) Intézmények bemutatása 4

5 A Pápay Endre tagintézmény: Makó városában 1948 szeptemberére nyúlik vissza a sajátos nevelési igényű gyermekekről való gondoskodás ben szakiskolai képzést indítottunk. Nevelőotthonunk 1998 januárjától diák - és gyermekotthonként működik. Gyermekotthonunkban a gyermekvédelmi szakellátások keretében otthont nyújtó ellátást biztosítunk az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. Kollégiumunkban az intézménytől távolabb élő tanulóinknak nyújtunk teljes körű ellátást júniusában vettük fel egykori igazgatónk, Pápay Endre nevét. Az ő emlékét, nevelési elveit sok hagyománnyal igyekszünk megőrizni ben kezdődött meg a lakásotthoni ellátási formák kialakítása. Jelenleg intézményünk óvodás, iskolás és szakiskolás korú gyermek nevelést-oktatását, gondozását látja el. Az elmúlt évek kitartó és közös együttmunkálkodásának eredményeként elértük, hogy jelentősen megváltozott megrendelőink körében az intézmény megítélése, társadalmi elfogadottsága. Intézményünk alaptevékenységét új elemekkel sikerült bővíteni, így arculatunk formálásában meghatározóvá váltak a következő tevékenységek: - óvodai ellátás ismételt biztosítása - az általános iskolai oktató-nevelő munka színtereinek szélesítése sokoldalú készség és képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás (fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus alkalmazása) felzárkóztatás, tehetséggondozás számítástechnikai ismeretek nyújtása - szakiskolai képzés: OKJ-s végzettséget adó képzések folytatása (kerti munkás, varrómunkás, kerékpárszerelő, asztalosipari szerelő szakmában) idegen nyelv oktatása a szakiskolában gyakorlókert működtetése - korai fejlesztés és a képzésre kötelezettek ellátása - értelmében akadályozott tanulócsoport indítása - fejlesztő iskolai csoport indítása - gyógypedagógiai módszertani feladatok felvállalása - egyéb tevékenységeink: alapfokú művészetoktatás célja: - tehetséggondozás, (tehetségek felkutatása, kibontakoztatása, folyamatos gondozása) - felzárkóztatás, sérült készségek, képességek korrekciója 5

6 - integráció: sérült gyermekek ép gyermekekkel való közös foglalkoztatása formái: - néptánc - népi ének - dramatikus színjáték - képző és iparművészeti foglalkozások - modern tánc - fotó és videó műhely utógondozás biztosítása a nagykorú fiataloknak hagyományok teremtése: Pápay- név felvétele, Pápay Napok szervezése, Csongrád Megyei Mentálhigiénés Konferencia Szervezése, Szakmai Kiadvány megjelentetése Iskolaújság működtetése Fogadj el! Alapítvány létrehozása az intézményünkben tanuló gyermekek javára Maros parti üdülőnk üzemeltetése Külföldi testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása Hitoktatás biztosítása Suli -rádió működtetése 6

7 1. Fenntartói minőségpolitika az ÖMIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok Csongrád Megye Közgyűlése 10/2004.(II.26.)Kgyh. jóváhagyta Cs.M. Önkormányzatának Közoktatási Minőségirányítási Programját ( ). Csongrád Megye Önkormányzata elvárásai a következők az általa fenntartott közoktatási intézmények rendszerével szemben: - kiemelt figyelmet kapjon a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók teljes körű felderítése, a hatáskörébe tartozó esetekben gondozása, megfelelő ellátása és fejlesztése (beleértve a hallássérült gyermekeket felderítő és szolgáló utazótanári hálózat kiépítését és működtetését), a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás; - a közoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységükkel jól szolgálják Csongrád megye szolgáltatási, ipari, mezőgazdasági és kulturális szükségleteit, valamint hagyományainak megőrzését és továbbadását; - a középiskolák és a szakiskolák pedagógiai értékeiket és eredményeiket gazdagítsák, a munkaerő-piaci igények képzésben való lehetséges megjelenítésével segítsék a települések és a megye fejlődését; - a szakiskolák a tankötelezettség teljesítése érdekében hatékonyan segítsék az oktatásból, képzésből kimaradók számának, arányának csökkenését; - a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás ellátását távlati tervezés alapozza meg, hatékonyságát partnerközpontú működés segítse. Mindezek érdekében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (7) bekezdése alapján Csongrád Megye Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozóan minőségirányítási rendszert vezet be, melynek keretén belül komplex, összehangolt és folyamatos pénzügyi, tanügyi, munkaügyi, törvényességi ellenőrzést és értékelést végez, és ehhez szükség szerint szakértői közreműködést biztosít. 1.1 A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok A fenti célok elérése érdekében Csongrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményünkkel kapcsolatban a következő konkrét feladatokat fogalmazza meg: Székhely intézményre vonatkozóan Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére. A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzős tanulói fogyatékossági szintjükhöz mérten képesek legyenek saját maguk ellátására, munkavállalásra. Tagintézményekre vonatkozóan 1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye 2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye Javítsák a kommunikációt a tanulók szüleivel gyermekeik fejlődéséről. Fordítsanak kiemelt 7

8 figyelmet a szükségesnek ítélt pedagógiai módszerek alkalmazásával a dohányzás térhódítása ellen, illetve visszaszorítása céljából a tanulók körében. Fejlesszék ki az eredmények mérésének lehetőségét. 3. A Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel szemben támasztott elvárások: Az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. A szakiskolai profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsák az iskolákból kikerülő fiatalok önálló, minél színvonalasabb életkezdését. A fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatunk Célunk: a fenntartói és intézményi értékelési területek összekapcsolása. Lépései : - az elérendő célok kijelölése és egyeztetése; - sikerkritériumok állítása. ÖMIP-ben szereplő elvárások Iskolai tevékenységek Dokumentumok Sikerkritériumok Indikátorok Kiemelt figyelem a sajátos nevelési igényű gyermekek felderítésére, azok ellátására, fejlesztésére Szakmai szolgáltatás nyújtása: - tanácsadás - egyéni fejlesztési. tervek készítésében való közreműködés - habilitációs és rehabilitációs foglalkozások tartása Tanügyi dokumentumok A város és a kistérség minél szélesebb körben veszi igénybe szolgáltatásainkat - A partnerintézményekkel megkötött megbízási szerződések számának növekedése. - A foglalkozásokba bevontak elégedettségi mutatóinak emelkedése Gazdagítsuk pedagógiai értékeinket, a munkaerő piaci igények képzésben való megjelenítésével segítsük a megye fejlődését A meglévő tapasztalatokon alapuló pedagógiai módszerek, eljárások átvétele, elterjesztése a kollégák körében - tapasztalatcsere jellegű óralátogatás - szakmai Továbbképzésekről készült audiovizuális dokumentáció, publikálás intézményünk évente megjelenő szakmai kiadványában Megalapozott szakmai tudással rendelkező tanulók képzése Az anyagi lehetőségek függvényében az önképzés és szervezett továbbképzések számának növelése 8

9 A szakiskola csökkentse az oktatásból, a képzésből kimaradók számát. továbbképzéseken való részvétel - szakirodalom figyelemmel kísérése Pálya-orientációs munka megerősítése A pedagógiai programban - Beiskolázásra kerülő tanulók számának növelése - Intézményünk tanulómegtartó képességének növelése - Képzésből kimaradók számának csökkentése - Nyíltnapok szervezése - Prezentáció a városban és a térségben - Pályaválasztási segítségnyújtás Az intézménnyel kapcsolatos konkrét fenntartói elvárások ÖMIP-ben szereplő elvárások 1. Az illetékes gyermek és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsük elő a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák feltárását, majd megoldását. 2. A szakiskolai képzési profil munkaerő-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges bővítésével javítsuk az iskolából kikerülő fiatalok önálló, minél színvonalasabb életkezdését. Iskolai tevékenységek A makói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a felmerülő igényeknek megfelelően intézményünkben nyújt segítséget a problémák megoldásában. - A felmért partneri igényekhez való alkalmazkodás - Profilbővítés a hiányszakmák irányába Dokumentumok A gyermekvédelmi felelős munkaterve, a veszélyeztetettséget jelző lap. A partnerekkel folytatott megbeszélésekről készített emlékeztetők Sikerkritériumok Indikátorok Partnerek bizalmának erősödése Sikeres beilleszkedés a munka világába Sikeresen megoldott problémák számának gyarapodása. A munkába állt tanulók száma 9

10 2. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.1 Tapasztalataink, múltunk a minőségbiztosítás terén Székhely intézményben A 2001-ben kiegészített Pedagógiai programunk alapján a 2001/2002-es tanévben megkezdtük a partnerközpontú működés kiépítését a Comenius I. program útmutatásai szerint. Az eltelt két tanévben elvégeztük a partnerek azonosítását, a partneri igény-és elégedettségmérést, az irányított önértékelést. Eredményeink: Nyitott önértékelés során megfogalmaztuk jövőképünket, partnerlistával rendelkezünk, intézkedési terveket dolgoztunk ki a folyamatok szabályozására, mindezt 4 fős minőségi kör (minőségfejlesztő munkacsoport) működteti. Tagintézményekben szeptemberében megkezdtük a Comenius 2000 Közoktatási Program I. (partnerközpontú) modelljének kiépítését, bevezetését, alkalmazását. A minőségfejlesztési tevékenységünket az oktatási minisztérium által finanszírozott tanácsadó segítette. A projekt megvalósítása magába foglalta: a bevezető képzést, az érdekelt felek azonosítását, az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérését és az irányított önértékelést. A modellépítés folyamatáról 5 munkajelentésben folyamatosan tájékoztattuk az OM Comenius Programigazgatóságát. A támogatott program működtetése, a partnerközpontú működés bevezetése áprilisában fejeződött be. Azóta is hangsúlyos szerepet kap a modell fenntarthatóságának biztosítása. Valamennyi intézményegységünkben minőségi körök, támogató szervezetek működnek folyamatosan. Törekedtünk a partnerközpontú modell kialakításában nyert tapasztalataink beépítésére az IMIP-ba Minőségpolitikai nyilatkozat Székhely intézményben Küldetésnyilatkozat: Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen -azzá neveljük,amivé válni képes -annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. A minőségpolitika a kitűzött céloknak való megfelelés. Intézményünk a sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott (továbbiakban: SNI) gyermekek nevelését, oktatását, habilitációját-rehabilitációját kívánja megvalósítani a fogyatékkal élő gyermekekkel kapcsolatos partneri elvárások, társadalmi igények figyelembe vételével. Célunk, hogy belső és külső partnereink elégedettek legyenek az intézmény általános és speciális szolgáltatásaival annak ismeretében, hogy a szabad iskolaválasztás nálunk nem érvényesül. Arra törekszünk, hogy Csongrád megyében a speciális közoktatási feladatunkat- a jelenlegi korszerűtlen infrasruktúrális és tárgyi feltételek ellenére- magas szakmai színvonalon lássuk el, megőrizve ezzel több, mint fél évszázados hagyományainkat és a gyógypedagógiában országosan kivívott jó hírnevünket. A minőségfejlesztés és értékelés során elsődleges szempont, hogy az intézményünkben folyó gyógypedagógiai fejlesztés mennyire képes igazodni a SNI gyermekek speciális igényeihez. 10

11 Elsősorban az SNI tanulók képességfejlesztésére, habilitációjára, rehabilitációjára, komplex általános fejlesztését célzó gyógypedagógiai tevékenység megvalósítására törekszünk az életkori sajátosságok és a sajátos nevelési igényből eredő egyéni képességek figyelembe vételével. Tevékenységünket különleges szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően a teljes munkatársi kör odaadó munkáján keresztül szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy tanulóink harmonikus, kiegyensúlyozott, -egyéni képességeikhez mérten- a felnőttek világában a társadalomban is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket -jól felkészült, széleskörű pedagógiai kompetenciákkal bíró, -szakmailag igényes, -megújulásra képes, innovatív szemléletű, -a minőség iránt elkötelezett, -segítőkész munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. A minőségnek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülni. Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél (Szabó Ignác) Tagintézményekben Küldetésnyilatkozat: Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon vezetése és minden pedagógusa, technikai és adminisztratív dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. Az óvoda fő feladatának tekinti a 3-7 éves középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával, a harmonikus személyiségfejlesztést, az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását. Olyan óvodába várjuk a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket, ahol szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, személyiségüket fejlesztő játékok közt válogathatnak és sajátos gyermekszemléletű óvónők, dajkák nevelik őket. A szellemiség feleljen meg a szülők és a gyermekek igényeinek, érdekeinek. Az iskola világnézeti elkötelezettség nélkül a sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott) tanulók képességeihez alkalmazkodva a kor szellemének és a makrotársadalmi elvárásoknak megfelelő nevelésben, képzésben részesíti tanulóit. Ennek megfelelően intézményünk tevékenységének középpontjában a sajátos nevelési igényű tanulók érdekeit, társadalmi beilleszkedésük segítését és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket megkönnyítő minőségi nevelő-oktató munka áll. Ezért fontosnak tartjuk a tanulók, a szülők, a társadalom igényeinek feltárását. Éppen ezért arra törekszünk, hogy: - diákjaink adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljenek - a modern társadalmi igényeknek megfelelően felkészültek legyenek (idegen nyelv, számítógépes ismeretek) akár továbbtanulásra, akár az önálló életvitelre. - a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy pszichés eredetű - magatartászavaraik csökkentésével kiegyensúlyozott, teljes értékű emberekké váljanak, hiszen mottónk is ez: 11

12 Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek! Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Fontosnak tartjuk tehát, hogy tanulóinknak olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható a felnőttek példamutatása révén is az egyéni, kultúrált véleményformálás és a közösségi életforma. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, a munkahelyüket megbecsülő, munkakörülményeivel elégedett, az intézmény hagyományait és szabályzatait tiszteletben tartó munkatársakkal valósítjuk meg. Céljaink elérésében számítunk partnereink együttműködésre is. A hatékony működés érdekében fontosnak tartjuk az egyes folyamatok ellenőrzését, értékelését, fejlesztését. A Pápay Endre és Klúg Péter Tagintézményekben a partneri elvárásokhoz igazodó minőségi munka alapkövetelmény. Arra törekszünk, hogy intézményeink a térség meghatározó szakmai centrumává váljék. Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. A minőség érdekében a székhely és tagintézményekben korábban bevezetett minőségirányítási rendszereket a jövőben is működtetjük! 2.3 Intézményi jövőkép Székhely intézményben Mindent megteszünk annak érdekében, hogy intézményünk: szemléletében modern, az európai normákat és esélyegyenlőséget szem előtt tartó, országosan elismert, széleskörű gyógypedagógiai és terápiás szolgáltatást nyújtó, biztonságos fejlesztő környezet legyen, - amely biztosítja sajátos nevelési igényű tanulóinak az esélyegyenlőséget, akadálymentes környezetet - amely a sajátos nevelési igényből fakadó egyéni igényeket, szükségleteket a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálja - amelyben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó, amelynek legfőbb összetartó ereje a MI tudat, legfőbb erénye a toleráns és terápiás szemlélet valamint a kiemelkedő munka méltó megbecsülése. - amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, amelyben követelmény a sokrétű magas szintű felkészültség, - ahol a fogyatékkal élő SNI gyermekek valamint a dolgozók egyaránt biztonságban érezhetik magukat - amely sikeres pályázatokkal és forrásbővítéssel folyamatosan növeli anyagi lehetőségeit - amely minőségi gyakorlóterepet nyújt a gyógypedagógus-képzés számára - amelyet együttműködésre kész, elkötelezett vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében. 12

13 A Pápay Endre székhelyintézmény minőség céljai: Rövid távú célok: A konszenzuson alapuló helyi minőségértelmezést szem előtt tartva folyamatosan mérjük, ellenőrizzük és értékeljük az intézményünkben folyó munkát. Ebbéli tevékenységünk részletes kifejtése az intézményi minőségfejlesztési rendszerben kerül kidolgozásra. Fokozottan figyelemmel kísérjük fennálló kapcsolatainkat az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, pedagógiai szolgálatokkal.. Bővítjük az együttműködési lehetőségeket. Biztosítjuk tanulóinknak a képességeiknek, tehetségüknek megfelelő minőségi oktatást Hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására Biztosítjuk minden gyermek és fiatal felnőtt számára a jó iskolai közérzetet, az emocionális biztonságot és őszinte személyközi kapcsolatot. Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, a továbbtanulásban. Lehetőséget teremtünk tehetséges tanulóinknak, gondozottjainknak a hazai és esetleg külföldi versenyeken való részvételre. Törekszünk gyermekeink részére táborozási lehetőséget biztosítani.(önerőből és pályázatok révén) Segítséget nyújtunk gondozottjaink önálló életkezdéséhez, a társadalomba való beilleszkedéséhez. Kiemelt célunk jó hagyományaink ápolása, és új hagyományok teremtése. Hosszú távú célok: Az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének emelése érdekében minél több kolléga számára biztosítsuk a szervezett képzésben való részvételt. A párbeszéd, a széleskörű konszenzuskeresés, a nyitottság legyen az intézményi kommunikációnk alapja. Az EU- konformitás megvalósítása az oktatás- nevelés minden területén Oktatási kínálatunkat és a szakiskolai képzés profilját a munkaerő piaci igényekhez igazítjuk, a választék lehetséges bővítésével igyekszünk elősegíteni az intézményből kikerülő fiatalok sikeres életkezdését. Előtérbe helyezzük azoknak a pedagógiai módszereknek az alkalmazását, melyek segítségével a gyermekek szocializációja, normakövetése, erkölcsi fejlődése eredményesebbé, sikeresebbé válik. Az újításaink megvalósításában a lépésenkénti bevezetést tartjuk szem előtt, a tanulók, az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével. 13

14 Gyermek és lakásotthonainkban élő gondozottjaink számára családmodellt nyújtunk. Változatos foglalkozási formákat alkalmazunk a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetséggondozás és az integráció érdekében. Folyamatos célunk a környezetvédelemre, a környezettudatos magatartás kialakítására és az igényességre való nevelés. Törekszünk a minőségi oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek, berendezések, felszerelések biztosítására. A különböző pályázatok nyújtotta lehetőségek kihasználása. Racionális, takarékos, átlátható forrás felhasználás (pénz, humán és infrastrukturális), a forrásfelhasználás hatékonyságának folyamatos követésével és optimalizálásával. 14

15 2/4 Az intézet szervezeti és vezetési sémája Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Hódmezővásárhely Székhely intézmény Igazgató Igazgatóhelyettes Gyermekotthon vezető Gazdaságvezető Gyakorlati oktatás vez. (0,5) Kollégiumvezető Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza F. Tagintézménye Szentes Tagintézményvezető Kozmutza Flóra Ált. Iskola Tagintézménye Csongrád Tagintézményvezető Pápay Endre Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Tagintézménye Makó Tagintézményvezető Iskoláért felelős kollégiumvezető I.Gyermekotthon II.Gyermekotthon vezető ig.h. szakmai vezető igazgató helyettes Gyakorlati oktatásvezető Szakmai vezető Gyakorlati oktatás vezető 15

16 3.1 Minőségcélok 3. Minőségirányítási rendszer Székhely intézményben- szervezeti célok 1. Jól felkészült, gyógypedagógiai szemléletű, az új módszerek, terápiás eljárások megismerésére és alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Pedagógusaink és minden Munkatársunk munkája során legyen a minőség iránt elkötelezett, segítőkész és kooperatív a partnereink irányában. 3. Munkatársaink megfelelő toleranciával és alkalmazkodással fogadják el a jelenlegi nehéz munkakörülményeiket és lehetőségeik függvényében tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a következő években is minőségi változás következzen be. A szervezeti működésre vonatkozó célok az adott folyamatszabályozások elején jelennek meg. Tagintézményekben A partnerek igényeinek megismerése, elvárásaiknak beépítése a nevelő-oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. A folyamatos fejlődést biztosító minőségcéljaink feleljenek meg nevelésprogramunk pedagógiai céljainak. Sikerkritériumok: Hiteles és bevált mérőeszköz alkalmazása a méréshez. A partnerek 70%-a visszajelez. Indikátorok: A visszaadott partneri mérési lapok számának változása. A szöveges vélemények minőségi változása. A megkérdezettek válaszadási hajlandósága. Elvárások, megvalósítható elvárások aránya. A megvalósítás időtartama: 3 év. A strukturált oktatási rendszer működtetése, kínálatának folyamatos fejlesztése, pedagógiai szakszolgálat kialakítása. Sikerkritériumok: A partneri igények megismerése után az igények kielégítése. Indikátorok: A változások száma a jelzett idő alatt. A megvalósítás időtartama: 3 év. Az intézmény által képviselt értékek kiépítése a napi nevelési-oktatási gyakorlatba. Sikerkritériumok: A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás. Indikátorok: Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerűsíthető. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Megfelelő képzettségű alkalmazotti kör kialakítása. Sikerkritériumok: 100%-os szakos ellátottság a nevelőtestületben. 16

17 Évente legalább két tantestületi továbbképzés. A továbbképzési terv teljesítése. Indikátorok: Az alkalmazottak megfelelő képesítése. A hiányzó szakemberek megfelelő pótlása. A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzéseken részt vettek száma. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál. Sikerkritériumok: Rendszeres módszertani továbbképzés. Részvétel évente szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcserén. Belső képzések szervezése. Indikátorok: Továbbképzéseken és önfejlesztő foglalkozásokon résztvevők számának emelkedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Szervezeti kultúra fejlesztése. Sikerkritériumok: Klímateszttel kimutatott pozitív változás. Indikátorok: Klímateszttel mért változások. A megvalósítás időtartama: 3 év. Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. Sikerkritériumok: Az értékelési, mérési rendszer jól működik, a tapasztalatok hasznosíthatóak, beépíthetők. Indikátorok: Az értékelések, mérések száma. Az elemzésről készült dokumentumok. Visszacsatolás az egyes értékelések eredményességére vonatkozóan. Hozzáadott értékek egyénre szabott elemzése. A megvalósítás időtartama: 4 év. Az iskola partnereinek és munkaerő-piaci kínálatának megfelelő szakképzési irányok kialakítása. Sikerkritériumok: A választható szakmák számának bővülése a munkaerő-piaci keresletnek megfelelően. Indikátorok: A szakmát szerzett és elhelyezkedett tanulók arányának %-os növekedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Hasznos és fejlesztést produkáló szabadidős és tanórán kívüli tevékenység kialakítása. Sikerkritériumok: A szabadidő érdeklődésnek megfelelő hasznosítása. Tanulmányi versenyek, szabadidős programok szervezése. Indikátorok: A partneri igények kimutatása felméréssel. 17

18 Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása (tanulmányi kirándulások). A résztvevők számának emelkedése. A megvalósítás időtartama: folyamatos. Együttműködés a helyi, a kistérségi és a megyei intézményekkel, szervezetekkel. Sikerkritériumok: További működő kapcsolat a kistérség/megye iskoláival, intézményeivel, szervezeteivel. Működő kapcsolat a város/megye intézményeivel, szervezeteivel. Indikátorok: Közös továbbképzések, programok számának változása. Együttműködési megállapodások száma, jellege, azok változása. A megvalósítása időtartama: folyamatos. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Sikerkritériumok: Kapcsolat kialakítása hasonló típusú külföldi intézményekkel. Indikátorok: Az első tapasztalatszerző kirándulások. A megvalósítás időtartama: 2 év. A tanulókkal történő egyéni bánásmód, egyénre szabott differenciálás, egyéni képességekre alapozott fejlesztés. Sikerkritériumok: Egyéni, személyre szabott fejlesztés növelése. Indikátorok: A tanórák hány százalékában folyik differenciált oktatás? A pedagógusok hány százaléka alkalmaz differenciáló módszereket? A tanulók hány százalékának emelkedik a differenciálás hatására a tanulmányi eredménye? A megvalósítás időtartama: folyamatos. A sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása, felzárkóztatása, habilitációja, rehabilitációja. Sikerkritériumok: A sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedése a közösségbe. Az egyéni differenciálás hatására a sajátos nevelési igényű tanuló felzárkózik, illetve a kiemelkedő képességek tovább fejlődnek. Indikátorok: A tehetséggondozás, felzárkóztatás hatására javul a tanulók iskolai teljesítménye. Habilitáció, rehabilitáció hatására a tanulók személyisége fejlődik, viselkedéskultúrájuk javul. Megvalósítás időtartama: folyamatos. A tanulók tanórai és egymás közötti magatartását érintő szociális, lelki és érzelmi képességeinek fejlesztése, tűrőképességük erősítése. 18

19 Sikerkritériumok: A tanulók elfogadják és betartják az iskola írott (Házirend) és íratlan szabályait. A tanulók elfogadják másságukat, egymás iránti segítőkészségük kialakul és fejlődik. Indikátorok: Klímateszttel mért változások. Megvalósítás időtartama: folyamatos. Folyamatos minőségjavítás a tanulói teljesítmények kontrollálásával mérés segítségével. Sikerkritériumok: Tanulóink képességeiknek, adottságaiknak megfelelően egyenletesen teljesítenek. A tanulók iskolai teljesítménye javulást mutat. A pedagógus változatos módszereket alkalmaz. Indikátorok: A tanulók iskolai teljesítménye egyenletes, illetve javul. A megvalósítás időtartama: folyamatos. 3.2 A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítja -a minőség iránti elkötelezettségét, -a működés rendjét, -a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a 4 évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. A Pápay Endre és Klúg Péter tagintézmény tekintetében: Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségcél eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatársnak joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenségeket. felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni Jogszerű működés Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. (megtekinthetők: igazgatói, igazgatóhelyettesi, gazdaságvezetői irodákban, tanári szobában) 19

20 A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát előfizetés alapjánfolyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg. További jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés, Jogalkalmazás a közoktatásban, az Iskolaszolga és a Pedagógusok Jogi Értesítője kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél vagy elektronikus levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt változó formában közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból aktuális munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az intézményben működő szakszervezet részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg: egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. másrészt az igazgató az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi Tervezés 1.sz. melléklet: belső szabályzatok listája -stratégiai tervezés Intézményünkben a stratégiai tervezés dokumentuma a Pedagógiai-és nevelési program, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat, gyógypedagógiai specialitásainkat. -éves tervezés a Munkaterv, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. A felelősségi mátrix tartalmazza az intézmény fő folyamatait és annak felelőseit. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelés eljárás az önértékelés minden területe 20

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben