Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására"

Átírás

1 a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely: Ujhelyi Imre Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre utca 69. Mosonmagyaróvár, május 20.

2 Tartalom 1. Pályázati nyilatkozat Bevezetés Helyzetelemzés, rövid iskolatörténet Az oktatás, nevelés helyzete A tanári közösség szintjén A szülők véleménye alapján A diákok véleménye alapján Az esélyegyenlőség megvalósulása Hagyományaink Külső kapcsolataink Külföldi kapcsolataink 3.2.Erőforrás elemzés Személyi feltételek Tárgyi feltételek 4. Vezetési program Vezetői célok A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok Iskolavezetés szintjén Nevelőtestületi szinten Munkaközösségi szinten Szülők szintjén Az oktató-nevelő munkával összefüggő feladatok Személyiség és közösségfejlesztés Intézményi feladatok teljesülése 5. Vezetési funkciók Tervezés Szervezés Szervezeti felépítés Ellenőrzés Értékelés Zárszó

3 1. Pályázati nyilatkozat 3

4 2. Bevezetés A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják és elég erősek, hogy megtarthassák. (P. Smith) A fenti gondolatokkal zártam hat évvel ezelőtti pályázatomat. A jelen helyzetben még inkább aktuálisnak érzem ezeket a sorokat szeptember 30-án hozta nyilvánosságra Hoffmann Rózsa a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját. Törvényt, de elevent tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze, hogy részlet-igazát ki-ki illessze a közösbe. Úgy mégis: emberek maradjunk: helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. (Illyés Gyula) Azóta megszületett a törvény. A megalkotóinak a célja, hogy minden gyermek képes legyen felzárkózni a nemzeti középosztályba. Az ide történő felzárkóztatás átfogja a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztését, az ismeretátadáson, képesség és készségfejlesztésen túl előtérbe helyezi az erkölcsi és közösségi nevelést, valamint a személyiségfejlesztést. A közoktatás rendszerét úgy kívánják átalakítani, hogy az alkalmassá váljon a munkát tisztelő, magabíró, korszerű tudással rendelkező, s önálló magyar gondolkodásra képes emberek nevelésére, akik elkötelezettek a nemzeti közösség alapvető értékei iránt. Iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott hitvallásunk teljes mértékben összecseng a fentiekkel. Célunk: Harmonikus, a nemzethez kötődő, hagyományokat tisztelő, színes, sokoldalú egyéniségek kialakításában, fejlesztésében való aktív részvétel, akik számára fontos érték a tudás, alkalmazkodók a gyorsan változó világhoz. Megadjuk az alapot ahhoz, hogy tanulóink önmagukat, társadalmi és természeti környezetüket s azok kölcsönhatásait jól ismerő és értő személyiségekké váljanak. Az összecsengés adja az alapot, hogy mint vezető bizakodjam, jó úton jártunk, járunk. Adja az erőt, hogy a tantestülettel egyetértésben elég energikusak legyünk a megkezdett munka folytatására, akár megváltozott körülmények között is. Türelmeseknek kell lennünk, hiszen a változások soha nem történnek egyik percről a másikra, rugalmasan kell kezelnünk a körülményekből adódó lehetőségeket, és mozgósítanunk kell meglévő tapasztalataink mellett még kihasználatlan erőforrásainkat. A nevelőtestület tagjai megfelelően képzettek, felkészültek, emberileg és szakmailag is, így alkalmasak vagyunk arra, hogy meg tudjunk felelni azoknak a kihívásoknak, amelyek az elkövetkezendő években várnak ránk. Vezetőként komoly erőpróbának fogom fel, hogy iskolámat úgy irányítsam ebben az átmeneti időszakban, hogy az emberi és szakmai oldal a lehető legkevésbé sérüljön. A vezetést szakmának tartom, senki sem születik annak. A megszerzett, tanult tapasztalataimat szeretném tovább kamatoztatni, és természetesen tovább bővíteni az intézményi célok érdekében. Ebben támaszkodni szeretnék a nevelőtestületre, a szülőkre, a tanulókra, vezetőtársaimra, mivel az iskolaigazgató nem lehet magányos farkas, eredményeket csak a közösségben, a közösség segítségével lehet elérni. 4

5 3. Helyzetelemzés, rövid iskolatörténet Az Ujhelyi Imre Általános Iskola 2011 októberében ünnepelte az intézmény alapításának 100. évét. A centenárium alkalmából emlékkönyvet adtunk ki, valamint 100 év tükörcserepei címmel nívós színházi előadással készültek diákjaink, emléktáblát avattunk, időkapszulát helyeztünk el, lufikat engedtünk a szél szárnyára. Az évforduló alkalmat adott arra, hogy a múltidézés mellett összegzést is készítsünk. Iskolánkra büszkén tekintenének a hajdani alapítók, s mi magunk is elégedettek lehetünk az elért eredményekkel. Ez a 100 év nem volt mindig felhőtlen. Az egykoron önálló iskola a 70-es évek végétől tagiskolaként működött 10 évig. Az 1990/91-es tanévtől kezdte újra önálló létét. A létszám ekkor 300 körül mozgott, de a 2010/11-es tanévben már 418 tanulóval kezdtük a tanévet. A 2012-es induló létszám 420 fő. Az intézmény kihasználtsága jelenleg 94%-os. A majoroki városrész a város szélén található, a Lajta és a Mosoni-Duna közé ékelt területen. Egy folyamatosan épülő, bővülő kertvárosi részről beszélhetünk, ahol a betelepülő fiataloknak köszönhetően folyamatosan növekedett a lakosság, és ezzel egyidejűleg az iskolások száma. A távlatokra tekintve sem számolunk csökkenéssel az elkövetkező években. A szülők szívesen íratják iskolánkba a gyerekeiket. Népszerűségünket sajátos arculatunknak és annak a gyermekbarát légkörnek köszönhetjük, amelyet az iskola vezetése és tantestülete közös erővel fejlesztett, alakított az évek során. Az iskola sajátos, egyéni arculatát a kiemelt művészeti tevékenység adja. Az általános iskolai alapoktatás keretében a tanterv által előírt kötelező tanítási tartalmakon túl képzési kínálatként jelentkezett az emelt óraszámú balett, tánc és a színvonalas ének-zene oktatás. Emellett heti egy órában kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a diákok. Meg szeretnénk találni a módokat és lehetőségeket, hogy a változó körülmények ellenére is folytatni tudjuk az e területeken folyó színvonalas munkát. A városnak, a szülőknek, a gyermekeknek igényük van ezen képességek fejlesztésére, s a képességek alkalmazása során nyert sikerélményekre, tudásra. Tanulóinknak biztosítjuk a szereplési lehetőséget, a TÁMOP pályázat keretében együttműködési szerződést kötöttünk a Theatrum ad Flexum amatőr színtársulattal, amely együttműködés eredménye az Isten pénze, a Kölyök, a Valahol Európában című nagysikerű színházi előadások. Az elmúlt években a folyamatos fejlődés mellett az állandóság is jellemezte az intézményben folyó tevékenységet. Bár új utakat igyekeztünk keresni, fejlesztettük az intézményben zajló folyamatokat, de nem hagytuk befolyásolni magunkat az aktuális divathullámoktól, a törvények diktálta változásokat az intézmény karakteréhez igazítottuk. Keressük az új lehetőségeket, modern technikákat alkalmazunk, de tiszteljük a hagyományokat. Differenciálpedagógiai módszerekkel közelítünk tanulóinkhoz, az esélyteremtő oktatásról nemcsak beszélünk, de teszünk is érte. Számunkra minden egyes diák külön-külön fontos, hiszünk abban, hogy az iskola magas erkölcsi szellemiséget képvisel, és hagyományokon alapuló, erkölcsi értékekkel rendelkező ifjúságot kívánunk felnevelni, még abban az esetben is, ha ezzel a törekvésünkkel nem minden esetben alkalmazkodunk a modern kor követelményeihez. Iskolánk rengeteg hagyománnyal, szokással bír, melyek minden esetben sok gyereket mozgósítanak, aktivizálnak, s ezáltal tanulóinkban évről évre nő a közösségért vállalt feladattudat, egyre erősödik a gyerekekben, hogy közösségük megbecsült tagjai. A fentiek megvalósításához olyan pedagógusokra van szükség, akik jól érzik magukat az iskolában, a gyermeket helyezik előtérbe, örömüket lelik abban, amit csinálnak, képesek a 5

6 folyamatos szakmai megújulásra, képesek alkalmazkodni a társadalom által támasztott kihívásokhoz. G. Dr. Takács Gizella, iskolánk neves tanítványa által megfogalmazottak jegyében végezzük napi tevékenységünket. Az iskola nagy terített asztal: magára vessen, aki éhesen áll föl mellőle. Az iskola bőségszaru: kincsekkel megrakodva távozhatsz onnan. De naponta meg kell dolgozni érte: okos időbeosztással, figyelemmel, fegyelemmel. E kincs el nem rabolható. Meg nem vámolható szellemi érték: tudás. S a tudás hatalom Az oktatás-nevelés helyzete A tanári közösség szintjén Az elmúlt vezetési időszakban, 6 éves igazgatói működésem során mindig nagy hangsúlyt fektettem a kollégáim szakmai fejlődésének támogatására. Módszertani kultúrájuk, szakmaiságuk folyamatosan bővült. A közösen megfogalmazott céloknak mindenki a legjobb tudása szerint igyekszik megfelelni. A pályázatok adta lehetőségeket igyekeztünk kihasználni, ezeknek és a személyes törekvéseknek köszönhetően a tantestület képzettsége megfelel a mai kor követelményeinek. Biztonságosan használják az IKT nyújtotta lehetőségeket, tanulásszervezési módszereik változatosak, érdekesek. A 2009/2010. tanévben két nagy pályázatnak voltunk résztvevői. A TÁMOP A kompetenciaalapú oktatás Mosonmagyaróváron pályázat és a Comenius-projekt, amely az Európai gyerekek az erőszak ellen címet viselte nagyban hozzájárult a kollégák szakmai fejlődéséhez, tapasztalataik bővítéséhez. A 2010/11-es tanévben tovább bővültek a lehetőségek a TIOP projekthez kapcsolódóan. Jelen tanévben pedig egy magyar-szlovák együttműködésre építő, határon átnyúló HUSK/ 1101/ os projektben veszünk részt, amely további közös képzést, oktatást és hálózatépítést jelent pedagógusaink és tanulóink számára egyaránt. A 2012/13-as tanévben a három első osztályunk ún. kéttanítós rendszerben kezdte meg a tanévet. Egy év előkészítő munkája előzte meg a bevezetést, az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak. Három szakmai munkaközösség fogja össze a kollégák tevékenységét. Az alsós, a felsős, a napközis munkaközösség élén kiváló munkaközösség-vezetők állnak, akik munkatervben megfogalmazott közös célok, feladatok mentén irányítanak. Mindhárom nagy közösség kiemelt feladatként kezeli a módszertani kultúra kiszélesítését, a differenciált foglalkoztatás, a különböző tanulási technikák elsajátításának lehetőségeit. Sikeresek a belső továbbképzések, a bemutató foglalkozások, amelyeket évente 4-5 alkalommal szervezünk. A tantestületen belül közvetlen szakmai információcserét havi gyakorisággal tantestületi munkaértekezletek és munkaközösségi megbeszélések segítik. Az iskola 2004 tavaszán a közoktatási törvény értelmében kidolgozta minőségirányítási programját, amely a partnerközpontú működés modelljére épült. 6

7 A pedagógus célcsoportban 2011 tavaszán klímatesztet végeztünk, 30 pedagógus töltötte ki azt. A kollégák 83%-a úgy gondolja, hogy barátságos, kollegiális légkör uralkodik a tantestületben, 17% részben ért ezzel egyet, senki nem nyilatkozott úgy, hogy rosszul érezné magát. Számomra megnyugtató, hogy 93% szívesen adná saját gyermekét ebbe az iskolába, 7% részben gondolja így. Tanártársaim 93%-a tartja megfelelőnek iskolánk cél és feladatrendszerét, 7 % részben. A jövőben még jobban kell törekednem az egyenletes munkamegosztásra, a feladatok egyenlőbb elosztására, mivel ebben a kérdésben nagyon nagy a szórás. Arra, a kérdésre, hogy az igazgató és a tantestület egyenletesen osztja-e el a feladatokat, 53% válaszolt igennel, 7% nemmel, és 40 % részben ért egyet. Kollégáim nagyon reálisan látják, melyek azok a tényezők, amelyek jelentősen gátolják az eredményes oktatást. Bár sokan említik a pénzügyi korlátokat, azért a legtöbben a gyerekek oldaláról közelítenek, ez az a terület, ahol a legtöbbet tudunk javítani, segíteni, alkotni, hiszen ez a mi fő feladatunk A szülők véleménye alapján A 2010/11-es tanévben a szülők körében is végeztünk elégedettség-vizsgálatot. A kérdőíveket a felsős tanulóink szüleinek körében osztottuk ki, 175 értékelhető kérdőív érkezett vissza. A szülők véleménye alapján erősségeink: táncoktatás, művészeti képzés magas színvonalú oktatás: a gyerekek megállják a helyüket a középiskolában gyermekközpontúság, családias légkör gyermekszeretet, egyéni bánásmód differenciált oktatás tervezhető tanév fiatalos lendületű tantestület szakkörök, sportfoglalkozások felzárkóztatás, tehetséggondozás Gyengeségeink a szülők véleménye szerint főleg tárgyi eredetűek, mint az iskola udvara, a tornaterem állapota. Továbbra is negatívum az iskola körüli közlekedési helyzet. Vannak szülők, akik szeretnék, ha gyakorlatiasabb lenne az oktatás, főleg a technika és természetismeret órák keretein belül. Okkal félnek az egyre magasabb osztálylétszámoktól, a családias légkör megszűnésétől. Említik a gyermekek neveltségének romlását, a csúnya beszédet, az erőszakos cselekedeteket, a másikkal szembeni megértés, segítőkészség hiányát. Elgondolkodtató, hogy a válaszadók 50%-a érzi úgy, hogy gyermeke minden segítséget megkap a tanáraitól, 48% szerint többé-kevésbé, 2 % szerint nem kapja meg a segítséget. Ezen az arányon mindenképpen szükséges javítani. Mi úgy érezzük, megteszünk mindent, de úgy tűnik, a szülői elvárások többet igényelnek. Ezek az arányok visszaköszönnek a következő témákban is: érdeklődés felkeltése, tanulókra szentelt figyelem, a tananyag átadása, annak sikere, türelem, megértés. 7

8 Fontos, hogy a hibákat szem előtt tartsuk, az elemzéseknek azt a célt szolgálniuk, hogy jobban meg tudjunk felelni a szülők igényeinek A diákok véleménye alapján A 2010/11-es tanévben a tanulók körében is végeztünk elégedettség-vizsgálatot. A felső tagozatosok közül 200-an válaszoltak. A kérdőív kitért az iskolaválasztásra, a tantárgyakra, tanárokra, tanulási szokásokra, szabadidős tevékenységekre, az osztályközösségre, tárgyi feltételekre, eszközellátottságra. A diákok szerint erősségeink: kedves, jó tanárok művészeti oktatás szép udvar, barátságos környezet, fedett kerékpártároló jó programok, műsorok, sportolási lehetőségek versenyzési lehetőségek jól felszerelt, szép tantermek, aula sportpályák, tánctermek finom ebéd, tízórai Tanulóinknak sokat jelent a környezet, amelyben tanulnak, és a kínált programok sokszínűsége is vonzó számukra. Gyengeségeink között első helyen szerepel a tornaterem rossz állapota, a mosdók rossz állaga, de zavaró számukra az is, hogy zsúfoltak a tantermek. Nagyon sokat tettünk az elmúlt 6 évben, sokat szépültünk, épültünk, de természetesen mindig van folyamatos tennivaló. A távlati tervek, célok megfogalmazásakor mindig igyekszünk figyelembe venni a szülők és tanulóink igényeit, elvárásait, mivel ezek a vélemények segítenek bennünket a reális helyzetértékelésben, a célok, feladatok meghatározásában. Az az intézmény, amelyik környezetével kommunikációt kezdeményez, és próbálja az iskolahasználók igényeit összehangolni, vonzó a szülők számára. A személyekkel kapcsolatos elégedettség- így az iskolavezetéssel, a tanárokkal,- a másik elfogadásának képessége alapja annak a bizalomnak, amely nélkül nem beszélhetünk hatékony iskoláról Az esélyegyenlőség megvalósulása Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse azon csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, akik szociális és kulturális hátránnyal indulnak a közoktatás útján. (Mosonmagyaróvár város Esélyegyenlőségi program) A fentiek értelmében iskolánk feladatul tűzte ki: együttműködés az óvodákkal, a többi iskolával, a szülői házzal, a fenntartóval, egyéb társadalmi szereplőkkel, a helyi Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal infrastrukturális és szakmai fejlesztések 8

9 a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (tanórán kívüli foglalkozások, egyéni kedvezmények/ a minőségi és hatékony oktatás feltételeinek biztosítása kiemelt figyelem az SNI-s és HHH-s tanulók esélyegyenlőségének biztosítására. az integráció biztosítása, együttműködésre nevelés. A 2012/13-as tanévben 18 integráltan oktatott / 2 autista/ sajátos nevelési igényű, 29 BTM-es, 43 fő hátrányos helyzetű és 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanulóval kezdtünk. 1 fejlesztő pedagógus, 2 gyógypedagógus tartozik az iskola állományába, őket három utazó gyógypedagógus segíti. Az ellátandó SNI-sek köre évről évre nő, ezért már jó ideje szó sem lehet arról az ideális állapotról, ami az egyéni fejlesztés lényege lenne: egy tanórán egy gyermek átfogó, a sajátosságokhoz maximálisan igazodó fejlesztése. Az SNI-s tanulók félévi eredményeit tekintve elmondható, hogy szinte mindenki megtette azt, ami tőle elvárható, sőt még annál többet is. A városban terjed az iskolánk jó híre mint olyan intézményé, ahol a tanulási problémával küszködő tanulók nincsenek megbélyegezve, elfogadjuk őket, elismerjük más értékeiket, megoldjuk szakszerű fejlesztésüket. Ez lehet, hogy a jövőben esetlegesen többletterheket ró ránk, de a kollégák magas szintű pedagógiai kultúráját és a holisztikus szemléletre való törekvést jelzi. A HH-s tanulók esetében az intézmény a gyermekvédelmi felelőse útján figyelemmel kíséri ezen tanulók helyzetét, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében, az intézmény vezetőjén keresztül javaslatokat, ajánlásokat tesz, lehetőséget biztosít a panasztételre, de legfőképpen és mindenek felett befogadó légkört biztosít Hagyományaink A hagyományok egy intézmény életében nagyon fontosak, mivel segítik az iskola identitásának megőrzését, és erősítik a közösséghez való tartozás érzését. A táncot, éneket, színjátszást tanuló gyermekeink évente színpadképes produkciókat állítanak össze, amellyel nagyban hozzájárulnak a város kulturális életének színesítéséhez (évente nívós fellépésük van városi, iskolai alkalmakkor): Nyárcsalogató bemutatkozó gálaműsor Isten pénze, Kölyök, 100 év tükörcserepei, Valahol Európában, A kis hótündér 10. éve kapunk meghívást, fellépési lehetőséget testvérvárosunkba, Sepsiszentgyörgyre. Ujhelyi napok: a DÖK napja sportnapi rendezvények, városi mezei futóverseny rendezése jótékonysági bál, diákbál egészségnevelési hét Kisiskolások nemzetközi anyanyelvi, zenei vetélkedője vers- és prózamondó versenyek, kórustalálkozók, népdaléneklési versenyek zenés est az iskola zenét tanuló diákjainak és kórusának közreműködésével 9

10 tanulmányi versenyek a jelentős létszámú jelentkező közül többen kiváló eredményekkel jeleskedhetnek erdei iskolák: hagyományosan mindenki eljut legalább 1 alkalommal jeles napok megünneplése: mindig magas színvonalú ünnepnapokhoz kapcsolódó vásárok ovi-suli a leendő elsősöknek témahetek, projektek nyílt napok 1992-ben a nevelőtestület kezdeményezésére alapította az akkori vezetés a Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítványt. A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókat igyekszünk támogatni a befolyt összegekből. Év végén az a 8. osztályos tanulónk kapja az Ujhelyi-díjat a tantestület és diákok véleménye alapján, aki a közösségért, közösségben végzett tevékenységével kiérdemelte ezt. A szülők 2 éve alapítottak egy díjat Útravaló névvel, amelyet azon 8. osztályos tanulók kapnak, akik 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel végeztek Külső kapcsolataink Első és legfontosabb, hogy a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot alakítsunk ki, megteremtsük a kapcsolattartás azon lehetőségeit, ahol alkalmunk van egyeztetni nevelési elveinket. Ennek érdekében havonta tartunk fogadóórákat, évente három alkalommal szülői értekezletet. Minden tavasszal nyílt napokat szervezünk, ahol a szülők közvetlenül bepillantást nyerhetnek a tanórai munkába. A hivatalos időn túl is bármikor nyitottak vagyunk a konzultációkra. A szülői szervezet véleményét minden őket érintő kérdésben kikérjük, segítségükre számítunk. Jelentős segítséget nyújtanak számunkra rendezvényeink előkészítésében, lebonyolításában. Önálló rendezvényeket szerveznek tanulók, szülők számára. Összefogásuknak köszönhetően építhettünk kerékpártárolót, játszóteret, építettünk ki stúdiót, iskolarádiót, udvart burkoltunk, jelmezeket varrattunk Az iskola kapcsolatai közül kiemelném a szomszédos óvodával való együttműködésünket, amely már csak a földrajzi közelség miatt is élő. Kölcsönösen meghívjuk egymást rendezvényeinkre, nyílt órákra. A két intézmény pedagógusai folyamatosan egyeztetik véleményüket, tapasztalataikat, hiszen az ő gyermekeik 95%-ban nálunk lesznek elsősök. Közös szülői értekezletet is tartunk a leendő elsősök szüleinek. Mindenképpen fontos a kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, az Éltes Mátyásiskolával, hiszen az SNI-s gyermekek ellátásában tőlük kapjuk a szakmai segítséget. A középiskolákkal való kapcsolatban igyekszünk megismerni követelményrendszerüket annak érdekében, hogy gyermekeinket kellőképpen felkészíthessük a továbbtanulásra. Sok tanulónk választja már 6. osztálytól a helyi gimnáziumot. Ennek egyrészt örülünk, mert a mi munkánkat is dicséri, ha tanulóink megállják a helyüket, másrészt szomorúak vagyunk, mert éppen a húzóerő távozik idő előtt tanulóink sorából, azok, akik példaként állhatnának tanulóink előtt. 10

11 Könyvtárunk fiókkönyvtárból vált iskolai könyvtárrá, és mint ilyen lakossági igényeket is kielégít. Végül, de nem utolsó sorban kiemelném, hogy az Ujhelyi-iskola a városrész egyetlen közintézménye, így mi adunk otthont a Majoroki Kör rendezvényeinek, amelyeken műsorokkal is kedveskedünk Külföldi kapcsolataink Testvériskolai kapcsolatot ápolunk 10 éve a Mikes Kelemen Líceummal, Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön. Meghívjuk egymást rendezvényekre, minden évben érkezik küldöttség a Kisiskolások anyanyelvi és zenei vetélkedőjére, de képviseltetik magukat az iskola jelentősebb eseményein (évfordulók, fellépések, bemutatók), és mi is kapunk meghívást a líceum nagyobb eseményeire. Kétévenként a város támogatásával nagyobb kulturális küldöttséget utaztathatunk Erdélybe. Ilyenkor a testvériskola és az ottani városvezetés meghívására fellépési lehetőséget kapunk a Szent György-napi rendezvényeken. Iskolánk táncosai a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány amatőr színjátszóival készülnek erre a nívós eseményre, és elmondhatjuk, hogy minden évben méltón képviseltük városunkat. Testvériskolai szerződés köt minket Ukrajnában, Visken a Kölcsey Ferenc Általános Iskolához. A kapcsolat itt is kölcsönös látogatásokban nyilvánul meg, a terveink közt egy közös táborozás is szerepel. Két Comenius projektben is részt vettünk az elmúlt 5 év során, amelyek keretében német, finn, görög, lengyel kapcsolatokra tettünk szert. Jelenleg egy közös projektben veszünk részt a szlovákiai Érsekújvár város iskoláival, amelynek során a kollégák nyelvtanfolyamokon, IKT-s képzéseken, közös találkozókon bővítik tudásukat, a gyermekek sítáborban, nyári táborban vesznek részt Erőforrás elemzés Személyi feltételek A 2012/13-as tanévben az 1-8. évfolyamos tanulók száma 421 fő, akiket 18 tanulócsoportban foglakoztatunk. Napközis csoportjaink száma hét. Napközis foglalkozásokat 1-4. évfolyamos tanulóink részére szervezünk. 212 tanuló igényli a napközit az idei tanévben. Tanulószobai foglalkozást 5-8. osztályban biztosítunk. Egy tanulószobai csoportunk van 17 fővel szeptemberében három első osztályt indítottunk, és ezekben az osztályokban tantárgycsoportos oktatást vezettünk be, amellyel kicsit elébe szerettünk volna menni az új oktatáspolitikai elképzeléseknek. Az osztályban tanítók mindegyike dolgozik délelőtt és délután is. Ellátnak osztálytanítói és napközis feladatokat egyaránt. 11

12 Az iskola beiskolázási körzetére jellemző, hogy vegyes képet mutat: a közeli gazdaság melletti kis lakónegyed, az iskola környéki kertvárosi rész, valamint a városszéli új lakóövezet is hozzánk tartozik. Érdekesség, hogy vannak olyan tanulóink, akik már a harmadik, negyedik generációt képviselik iskolánkban. A fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 34 fő. A nevelő-oktató munka ellátásához a pedagógus munkakörben alkalmazott valamennyi pedagógus szakképzettsége megfelel. A nevelőtestületből négy fő közoktatás-vezetői, egy kolléga fejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett. Egy főállású könyvtárosunk és egy gyógypedagógusunk van. Két tanító gyakornoki idejét tölti. Egy pedagógus kolléga foglalkozik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal. A magasabb vezetői poszton egy igazgatóhelyettes dolgozik. A hatályos jogszabályok alapján, a létszámadatokat tekintetbe véve, két igazgatóhelyettes lenne engedélyezett, szeretnénk, ha a fenntartó a jövőben ezt tekintetbe venné. Három kolléga tölt be középvezetői pozíciót mint munkaközösség-vezető. Az adminisztrációt egy fő iskolatitkár segíti. Az SNI-s tanulók ellátásában 4 külsős szakember segíti munkánkat. A következő évet figyelembe véve, szükségünk lesz erkölcstan oktatására kiképzett kollégára, először az 5. osztályban. Az előző évben kapott képzést kolléganő, de a nyáron szülési szabadságra megy. Ezen kívül pedagógiai asszisztensek alkalmazása is szükségessé válna. A 7 évenkénti továbbképzési kötelezettségét mindenki tervek szerint teljesítette, ill. teljesíti folyamatosan. A képzéseket minden esetben az egyéni karriertervek és az intézmény céljai közt megjelölt feladatok összehangolásával igyekszünk támogatni Tárgyi feltételek Az iskola viszonylag nagy területen, az Ujhelyi és Béke utcák által határolt saroktelken épült. Öt különálló épületegyüttest foglal magában, amelyek közül az első épületet 1911-ben adták át, majd több évtizednyi különbséggel felépült még három épület, köztük a tornaterem, amely 35 éve társadalmi munkában készült. A legújabb a 9 tantermes, 18 éves iskolaépület. A telken bitumenes kézilabdapálya, homokos röplabdapálya és nagy füves játszótér helyezkedik még el, valamint egy fedett kerékpártároló, amely 4 éve szülői segítséggel épült. Az intézményben 17 tanteremben és egy szükségtanteremben folyik az oktatás. A tantermek mérete, állapota nagyon változó, attól függően, hogy a 100 éves épületben, vagy a 18 éve épült legújabb épületben helyezkedik-e el. Az 1911-ben átadott épületrész a centenáriumra megújult, teljes külső renováláson esett át, sajnos a belső felújításra már nem jutott anyagi forrás. A tantermek felújításában sok segítséget kaptunk és kapunk folyamatosan a szülőktől. Szaktantermekkel nincs megfelelően felszerelve az iskola, a számítástechnika terem tanteremként is funkcionál. Rajz és természettudományos szertáraink vannak, a felszereltségük jónak mondható. 12

13 Az iskola rendelkezik tornateremmel, két tornaszobával (táncteremmel). Sajnos a tornaterem mérete a tanulólétszámhoz viszonyítva nem megfelelő, és az állapotán is lehetne javítani. A beázások szerencsére megszűntek, mivel két éve megtörtént az épület szigetelése. Az öltözők állapota sem megfelelő, az elavult szerelvények okoznak problémát. A testnevelésórák megszervezése - főleg a téli időszakban - komoly fejtörést okoz. A tavaszi, őszi időszakban segítséget jelent a sportpálya. Külön termet foglal le a több ezer kötetes könyvtár és folyóirat-olvasó, amely mint jeleztem, az iskolai feladatokon túl lakossági igényeket is kielégít. Az iskolához tartozik a különálló épületben működő és önálló főzőkonyhával rendelkező ebédlő is. Az idei évtől mintamenzaként működik. A főzőkapacitás adag. Diákjaink közel 80 %-a részesül minőségi étkeztetésben. Az intézmény felszereltsége, taneszköz ellátottsága megfelelő, a szükséges igényeket kielégíti. A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben előírtakat a fenntartó folyamatosan igyekezett teljesíteni. IKT eszközök tekintetében kiemelkedő az ellátottságunk, különféle pályázatoknak köszönhetően rendelkezünk 38 asztali számítógéppel, 10 interaktív táblával, 28 laptoppal, 149 tanuló laptoppal. Az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátásához az iskola tárgyi feladatrendszere kielégítő, de mindenképpen fejlesztést igényel. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. ( ) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk. (Rudolf Steiner) 13

14 4. Vezetői program Mért pályázom újra a vezetői állásra? Az oktatásban bekövetkezett változások nyomán megváltozik az igazgatói munka tartalma, mibenléte. Több helyen megfogalmazódott, mit vár el ma az oktatási ágazat az igazgatóktól. A feladatok, hatáskörök megváltozása egyfajta szemléletváltozást, rugalmasságot feltételez. A vezetés szakma, senki sem születik annak. Szerzett-tanult tapasztalataimat szeretném tovább kamatoztatni. Úgy érzem, a munkámban támaszkodhatok a nevelőtestületre, a szülőkre, a tanulókra, vezetőtársaimra, szeretnék továbbra is az ő elvárásaiknak megfelelni. Tudjuk, hogy jó iskolát építeni nem megy máról - holnapra, ez hosszú folyamat. A jó hírnevet viszont rövid idő alatt el lehet veszíteni. Szeretnék az iskolánkról kialakult pozitív kép megőrzésének a részese lenni - a meghirdetett minőségi munka irányítójaként -, a megváltozott körülmények között is. Vezetői céljaim megfogalmazásakor az intézmény meglévő, jól működő - az intézményi dokumentumokban is megfogalmazott - hagyományait, értékeit feltétlenül szeretném alapul venni. Emellett tudom, hogy nagy változásoknak, innovációnak lehetünk részesei az elkövetkezendő években. Ez a folyamat már elkezdődött, de a feladatok zöme most következik. Szeretnék én lenni az, aki átvezeti az intézményt ezen az időszakon. Oroszlány Péter szavait ugyanis teljesen magamra vonatkozónak érzem: Jó, ha az igazgató innovatív hajlamú, aki kitartóan keresi a megoldást a problémákra. Reformpedagógussá kell válnia: régi hordókba nem lehet új bort tölteni, folyamatos megújulásban kell élnie. Merész és meggondolt egyszerre. Nemcsak jó adminisztrátor, hanem pedagógiai vezető is, képes mozgásba hozni környezetének rejtett erőit. Képes táplálni a hitet, felszabadítani a kedvet a munkához. Ugyanakkor nem akar uralkodni, örül az övénél jobb ötleteknek, a tehetségesebb pedagógusokra nem féltékeny, hanem örül nekik, támogatja őket, sőt rájuk támaszkodik, a szakmai kérdéseket egyenrangúságot adva megtanácskozza a testülettel, vagyis létrehozza minden dolgok legjobbikát, az iskola pedagógiai műhelyét. Ez a műhely már működik az iskolánkban, de működését az új dokumentumokban, jogszabályokban megfogalmazott irányelveknek megfelelően kell a továbbiakban biztosítani. Kihívásként élem meg a zökkenőmentes átállást, szeretném, ha a mi pedagógiai műhelyünk bebizonyítaná, hogy rugalmasan képes alkalmazkodni, képes megfelelni a kihívásoknak. Képes magas szintű szakmai, emberi kvalitásait a gyermekek oktatása nevelése szolgálatába állítani mindig, minden körülmények között. A közeljövőben számos olyan szakmai feladat vár a tantestületre, amely a tanároktól és az iskolavezetéstől is az eddigiektől eltérő szakmai felkészültséget igényel. Gondolok itt a NAT-ból és a kerettantervekből adódó új feladatokra, gondolok a szükségszerű szemléletváltozásra, a felügyelet megváltozott rendszerére, a szervezeti változásokra Véleményem szerint a nevelőtestület tagjai rendelkeznek a jövő feladataihoz szükséges ismeretekkel, szakmai felkészültséggel, ezért az elmúlt években szerzett tapasztalataim birtokában a belső tartalékokra koncentrálva az előttünk álló feladatokat megvalósíthatónak tartom. Mindenképpen szem előtt tartanám Beke Kata gondolatait: A közgondolkodás és értékrend egyik legfontosabb műhelye az iskola. 14

15 4.1. Vezetői célok Olyan iskolát szeretnék, ahol a nevelőtestülettel együttműködve a következők valósulnak meg: A törvényi előírások megtartása mellett az intézmény sajátos arculatának megőrzése. Alapvető készségek, képességek magas színvonalon való fejlesztése a társadalmi elvárásokkal összhangban. A NAT által is támogatott sokirányú képzési kínálat biztosítása, új képzések bevezetése (erkölcstan). A kerettantervek által meghatározott tananyagtartalmak tudatos, magas színvonalon való továbbadása, kiegészítése. Az ifjúság testi, fizikai, szellemi, mentális képességei közötti összhang megteremtése. A kompetenciák a tudásanyag alkalmazásában kapjanak fő szerepet, tartalomfüggetlen kompetencia nem létezik. A tanulók értékrendjében kapjanak fontos szerepet a kötelességtudattal, az elvégzett munka és a tudás megbecsülésével kapcsolatos fogalmak. Esélyegyenlőség biztosítása oly módon, hogy a mindenki számára elérhető minimum szint helyett legyen esélye kinek-kinek a tehetsége szerinti érvényesülésre, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozására, felzárkóztatására. Az integráció ne eszköz, hanem cél legyen. Tehetséggondozás, versenyek szorgalmazásával, támogatásával. Ifjúságvédelmi feladatok erősítése a megelőzés előtérbe állításával. Szakmai tapasztalatok megosztása, publikálásának támogatása. Összetartó, szakmailag magasan kvalifikált tantestület biztosítása. Az intézményi céloknak megfelelő továbbképzések szorgalmazása. Szakmai munkaközösségek színvonalas munkájának fenntartása. A szülőkkel való optimális partnerkapcsolat további ápolása, fejlesztése, kommunikációs lehetőségek bővítése. Külső kapcsolataink ápolása, bővítése. Pályázati lehetőségek felkutatása, a tárgyi feltételek javítása érdekében A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok Iskolavezetés szintjén Országos, helyi elképzelések megismerése, továbbadása. A törvénymódosítások ismertetése, beépítése a dokumentumokba. Az oktatás-nevelés személyi, tárgyi feltételeinek biztosításában való közreműködés. Kapcsolattartás a fenntartóval és működtetővel, ill. szakmai szervezetekkel. Az iskolai döntési mechanizmusok felülvizsgálata a szervezeti kultúra fejlesztése érdekében. Olyan munkahelyi légkör biztosítása, amely kedvez az alkotókedvnek. Folyamatos belső ellenőrzés, rendszeres óralátogatások. Az értékelési követelmények tudatosítása, realitásra törekvés. A munkamegosztás egyenlőségének biztosítása, motiváció erősítése. 15

16 Nevelőtestületi szinten Az átdolgozott pedagógiai program alapos megismerése, megismertetése, az azokban foglaltak betartása, betartatása. A pedagógiai kultúrában a kompetencia alapú oktatás további kiterjesztése. Az IKT stratégiában foglaltak további alkalmazása. A tanulói laptop program folytatása. A mérési eredmények szinten tartása, ill. javítása, ahol szükséges. A kompetenciamérések, egyéb mérések folyamatos elemzése. Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása. A személyre szabott feladatok pontos, magas színvonalú elvégzése. A módszertani kultúra fejlesztése, továbbképzések, önképzés keretében. Egymás munkájának megismerése, segítő együttműködés. A szabadidős tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások, sportkörök, színvonalának növelése. Adminisztrációs munkánk javítása: a korrepetálások, tehetséggondozás precízebb nyilvántartása, a tanulói hiányzások dokumentálása, számonkérése. Tanulók felkészítése rendezvényekre, versenyekre. A jó versenyeredmények megtartása Munkaközösségi szinten Alsós (osztálytanítókat összefogó) munkaközösség a kijelölt osztályokban a TÁMOP pályázat fenntarthatóságának biztosítása a TIOP pályázat előírásainak való megfelelés IKT technikák kiterjesztése tanulói laptop program folytatása alapkészségek fejlesztése változatos tanulásszervezési módokkal alapvető szokások kialakítása személyre szabott, a tanulók életkorának megfelelő tanulási technikák alkalmazása esélyegyenlőség biztosítása, hogy mindenki a képességeinek, tehetségének megfelelő módon és ütemben fejlődhessen egészséges életmódra nevelés környezettudatos szemlélet kezdeti lépéseinek bemutatása játékosság biztosítása a tanórákon és azokon kívül mozgáslehetőség biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően mindennapos testnevelés biztosítása, adminisztrálása ismerkedés a könyvtárral 16

17 Felsős munkaközösség a TÁMOP pályázat fenntarthatóságának biztosítása a kijelölt osztályokban a TIOP pályázat előírásainak való megfelelés IKT technikák kiterjesztése tanulói laptop program folytatása az iskola szellemi és erkölcsi normáinak elfogadtatása a tanulókkal, közvetítsék is társaik felé demokrácia, önszerveződés, felelősség, képviselet, kulcsszavak kapjanak szerepet az osztályfőnöki órákon legyen értéke a tudásnak, az önművelődésre való igénynek, a pluszfeladatok végzésének önálló tanulási technikák gyakoroltatása azonos értékelési rendszerek a tanári szabadság, egyéniség megőrzése mellett e- napló rendszeres vezetése, karbantartása igényesség alakítása a tanulókban önmagukkal, környezetükkel szemben, környezettudatos szemlélet alakítása egészséges életmód, testedzés szorgalmazása, káros szokások ártalmainak tudatosítása felzárkóztatás, tehetséggondozás szabadidő tartalmas eltöltése, kulturált szórakozás lehetőségei beszédstílust, beszédtechnikát fejlesztő gyakorlatok alkalmazása önálló könyvtárhasználat Alsós (döntően napközis tevékenységet végzőket összefogó) munkaközösség a délutáni munka szervesen kapcsolódjék a délelőttihez Kapjon szerepet a kulturált étkezési szokások kialakítása, az önállóságra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése. Az utóbbi érdekében irányítsák céltudatosan a tanulók szokásait, közös játékok tanításával, minél több tanuló bevonásával. folyamatosan szervezzenek az egészségmegőrző, ill. sportfoglalkozásokat segítsék az önálló tanulási szokások kialakítását konkrét rávezető példákon keresztül teremtsenek lehetőséget a napi testgyakorlásra, a mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében nyújtsanak segítséget az önképzéshez, a könyvtárhasználat támogatásával A kommunikáció fejlesztése, a viselkedési szabályok következetes betartatása legyen napi feladat. Ez lehet spontán helyzetből adódó, de tudatosan, tréningszerűen napi szinten is megvalósulhat Szülők szintjén az iskola céljainak ismerete, egyeztetés, közös programok szorgalmazása kölcsönös párbeszéd, partnerként való működés egymás kölcsönös megbecsülésén, tiszteletén alapuló viszony szülők és pedagógusok között 17

18 a szülők tágabb csoportjának bevonásával az aktív mag bővítése a gyermekek érdekében a képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelő elvárások támasztása segítő, megértő, következetes szülői háttér biztosítása folyamatosan tájékozódjanak gyermekük előmeneteléről: a fogadóórák, szülői értekezletek látogatottságának emelése Az oktató-nevelő munkával összefüggő feladatok kompetencia alapú oktatás folytatása, a fenntarthatóság biztosítása folyamatos, egyénhez, lehetőségekhez igazodó fejlesztés tanulási nehézségek okainak feltárása, konzultáció szakemberrel változatos tanulásszervezési módok elterjesztése egyénre szabott követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása konfliktuskezelési technikák alkalmazása kommunikációs kompetencia fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása az egyéni képességek kibontakoztathatósága terén az ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok kiemelkedő szerepet kapjanak a közösségi érdek hangsúlyozása az individualizmussal szemben életvezetési szokások bemutatása viselkedéskultúra mintáinak bemutatása önismeret, önfegyelem fejlesztése önművelés, ismeretszerzés lehetőségeinek megismertetése Személyiség és közösségfejlesztés Az oktatáspolitikai alapelvek között mindig fontos szerepet kapnak a közösségi érdekek, értékek. A két fenti fogalom elválaszthatatlan egymástól. A közösségfejlesztés feladatai: a tanulók közösségi magatartásának kialakítása, a közösségi normák megismertetése véleményalkotó képesség kialakítása közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadtatása másság elfogadása harmonikus emberi kapcsolatok kialakítása Személyiségfejlesztés feladatai: színes, sokoldalú iskolai élet kialakítása, amely teret ad a tanulásnak, a játéknak, a munkának önismeret, együttműködési készség fejlesztése szokások, életmód alakítása, értékekkel való azonosulás cselekvési, önálló ismeretszerzési képesség kialakítása 18

19 műveltség megalapozása világszemlélet kialakításának kezdeti lépései segítés a szűkebb és tágabb környezetben való eligazodásban egyénre szabott tartalom Személyiség és közösségfejlesztés színterei: tanórák, szakkörök, szervezett iskolai foglalkozások ünnepek, megemlékezések sportnap, sportrendezvények fellépések, bemutatók színházlátogatások versenyek, vetélkedők táborok, erdei iskolák, kirándulások iskolai könyvtár diákönkormányzat farsangi rendezvények, vásárok projekthetek, témahetek ismeretterjesztő előadások, bemutatók Intézményi feladatok teljesülése A fenti célok, feladatok hatották át iskolai életünket az elmúlt években, és terveim szerint az elkövetkezőkben is áthatják, természetesen az új oktatáspolitikai elképzelésekhez alkalmazkodva. Ma nem könnyű nevelni. Megváltoztak a körülmények, megváltoztak a társadalmi elvárások, és a szülők is mást szeretnének, mint akár 10 évvel ezelőtt. A felgyorsult, technika által irányított világban nem könnyű érdekesnek, vonzónak lenni, olyan iskolát csinálni, ahova szívesen jár a diák, pozitív élményeket szerez, ahol megmozgatják testét, szellemét, fantáziáját, amely tevékenységközpontú, és nem utolsó sorban a gyermek áll a középpontban. Minden gyermekben egy márványtömb testesül meg: a nevelést értő, művészi szeretetvésője alkot belőle remekművet. A gyermek gyémánt. Csiszold: briliáns lesz belőle. Kölcsönös szeretet nevel boldog egyént és közösséget. Az erősebb nem élhet vissza erejével, hatalmával, a gyenge nem élhet vissza a gyöngeség előnyével, különben megbomlik az áhított harmónia. (G. Dr. Takáts Gizella). Az elmúlt évek versenyeredményei azt mutatják, hogy kollégáim nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Tanulóink 30-40%-a vett részt különböző szintű versenyeken. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen többnyire a szabadidejét áldozta tanár és tanuló egyaránt. A 2011/12-es tanévtől az anyanyelvi vetélkedő szervezése révén a Tehetségpont tagja lettünk A felzárkóztató tevékenység az egyik legnehezebb területe munkánknak, mivel soha nem jut rá annyi idő, amennyit a kollégák rá szeretnének fordítani. Sajnos egyre több az olyan tanulónk, aki valamely területen problémával küzd. Ezen a területen elsődleges feladat a helyes tanulási technikák elsajátítatása, mivel legtöbbször ez áll a problémák hátterében. Szerencsére a tanítás tanulása mint önálló téma jelenik meg a NAT-ban. 19

20 A Köznevelési törvényben hangsúlyos szerepet kap a nehézségekkel küzdő gyermekek oktatása-nevelése, az 1. kiemelt feladatként jelöli az SNI-s és BTM-s tanulók fejlődésének elősegítését, valamint a 4. is alapfeladatként tartalmazza ezt. Az érintett tanulóknak nemcsak az egyéni fejlesztésen megvalósuló habilitációja/rehabilitációja számon kérhető, hanem a tanórai differenciált foglalkoztatása is. Ezeknek a törvényi megjelenése többletterhet ró a kollégákra. Az új NAT Biztosítja, hogy a tanulók és az iskolák kellő idővel rendelkezzenek a tananyag feldolgozásához. Ennek gyakorlati megvalósulása elé várakozással tekintünk. A NAT ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Szorgalmazza, hogy a diákok a tanulás folyamatában cselekvő módon vegyenek részt, különböző szervezeti formában: csoportos, páros, egyéni. Kiemeli a differenciálást, a kooperatív technikák alkalmazását. Szerencsére ez a mi esetünkben nem jelent újat, hiszen hosszú évek óta törekszünk a fentiekre, a TÁMOP és TIOP pályázatoknak köszönhetően kellőképpen ki is vagyunk képezve nevelőtestületi szinten. A 2003-ban módosított NAT-ból kikerültek a közművelődési tartalmak, most újból visszakerülnek Ez különösebben a mi munkánkat nem befolyásolja, hiszen mi eddig is olyan szellemben dolgoztunk, aminek a célja az volt, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik sokoldalúságukkal, felelősségtudatukkal, döntésképességükkel a haza felelős polgáraivá váljanak, kifejlődjön bennük a hazafiság érzelemvilága, ill. reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert. Folyamatosan változik körülöttünk a világ, nekünk is lépést kell tudni tartani ezekkel. Az igazán új elemek, ill. modern tartalmak (pl. gazdasági és pénzügyi nevelés, önkéntesség ) oktatása valóban szükségessé vált. Hiszen az a célunk, hogy gyermekeink valóban versenyképes és minőségi tudást kapjanak a társadalom jogos elvárásaként. Melyek azok a területek, amelyekre kiemelt várakozással tekintek, és amelyek újabb kihívást jelenthetnek a minőségi oktatásban? újjáéledő szakmai ellenőrzés a tankönyvellátás új rendszere az új kerettantervi tartalmak sakkoktatás Iskolánkban évekig folyt sakkoktatás tanórai keretben. Szakember hiányában szüntettük meg, jelenleg szakköri szinten folyik, de amennyiben módunk lenne az újbóli bevezetésére szívesen élnénk vele. művészeti nevelés kiemelt helyen egész napos iskola Az elmúlt tanévben már kéttanítós rendszerben indultak az első osztályaink, ezt folytatni szeretnénk. mindennapos testnevelés megszervezése felmenő rendszerben tanulói órakeretek bővülése pedagógusok munkaidejének módosulása, beosztása 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben