PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések címmel meghirdetett zártkörű pályázati felhíváshoz Kódszám: HEFOP /1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 2 PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1.1. A pályázati felhívás száma HEFOP /1 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Korszerű Oktatás Bolognai Rendszerben HEFOP támogatással - KOBOR A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Pest Település: Gödöllő Irányítószám: 2100 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Páter Károly u. Házszám: A projekt megvalósításának kezdete: 2008 Év 07 hó 28 nap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft) 2008 Év 09 hó 30 nap A támogatás mértéke (%) A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, alapító okirat/ éves beszámoló, EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: Szent István Egyetem 3.2. Gazdálkodási formakód Adószám: Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés száma/bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: 3.6. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte, önkormányzat esetén alakuló ülés időpontja): Alapító okirat: / év _01 hó 01. nap 3.7. Minősítési kód: Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 8542 Felsőfokú oktatás

3 A pályázó székhelye: Megye: Pest Település: Gödöllő Irányítószám: 2100 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Páter Károly u. Házszám: 1. Helyrajzi szám: A pályázó postacíme Megye: Pest Település: Gödöllő Irányítószám: 2100 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Páter Károly u. Házszám: 1. Helyrajzi szám Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Solti László Beosztás: rektor Telefon1: 28/ Telefon2: Fax1: Fax2: Név: Beosztás: Telefon1: Telefon2: Fax1: Fax2: Kapcsolattartó (projekt menedzser) adatai Név: Dr. Szabó József Beosztás: Egyetemi adjunktus Telefon1: 28/ Telefon2: 30/ Fax1: Fax2:

4 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) Non-profit szervezetek esetében Megnevezés év Év Összes bevétel nem releváns nem releváns Adózás előtti eredmény nem releváns nem releváns Saját tőke nem releváns nem releváns Mérlegfőösszeg nem releváns nem releváns Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) 4. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Projekt címe (100 karakter) Támogatás éve A projekt összes költsége (eft) Felsőfokú CAE képzés GLOBUS Globális BSc az üzleti képzésban, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon Támogatott projekt esetén program neve (100 karakter) Felsőfokú CAE képzés Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám (100 karakter) / /1.0 Multimédia modulok fejlesztése Társadalomtudományi képzési terület társadalomismeret képzési ág, a társadalmi tanulmányok BA, Gyakorlatorientált képzési rendszer kialakítása és minőségi fejlesztése az agrárfelsőoktatásban Modulári rendszerű CAD/CAM/FEM kompetencia kurzusok szervezése és / / / /1.0

5 5 5. A projekt tervezett tevékenységei Tevékenység megnevezése (nyári fejlesztő és szabadidős program típusa bentlakásos, napközis) Tevékenység (nyári fejlesztő és szabadidős program) Sorszáma 6. A projekt költségvetése 6.1. Elszámolható költségek Tevékenység kezdő időpontja Tevékenység záró időpontja Tevékenység időtartama (nap/éjszaka ahol releváns) 1 Képzési-program 07. hó/28.nap 08.hó/29.nap 24 nap/.éjszaka fejlesztés 2 képzésszervezés 08. hó/11.nap 09.hó/30.nap 36 nap/.éjszaka 3 Képzés, vizsgáztatás 08. hó/25.nap 09.hó/19.nap 20 nap/.éjszaka 4 Projekt beszámoló készítés 09. hó/30.nap 10.hó/31.nap 22 nap/.éjszaka

6 Elszámolható költségek és tevékenységek Sorsz. Kiadások, elszámolható költségek Összes költség (HUF) Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Projekt menedzsment (bérek,bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) Célcsoport számára biztosított támogatások Célcsoport képzési támogatása Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 0 3. Beszerzések Szakmai szolgáltatások igénybevétele Egyéb beszerzések Egyéb beszerzések Egyéb szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek 0 6. Közvetlen költségek összesen Elszámolható és támogatható költségek összesen A támogatható tevékenységek ütemezése Képzés témája 1. hónap 2. hónap 3. hónap A HEFOP es és es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött képzések, kompetenciafejlesztési módszerek és e-tananyagok a Bolognai-folyamat keretében - oktatóknak. A HEFOP es és es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött képzések, kompetenciafejlesztési módszerek és e-tananyagok a Bolognai-folyamat keretében - vezetőknek. A HEFOP es és es projektek e- tananyag fejlesztéseinek alkalmazása X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5.

7 7 Mutató sorszáma Források (ezer Ft, illetve %) Forrás Ft % III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen % Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 7. A projekt számszerűsíthető eredményei Mutató neve Megtartott rövid ciklusú képzések Megtartott rövid ciklusú képzéseken részt vett személyek száma A képzést vizsgával sikeresen lezáró személyek aránya Típus (output/ eredmény) Mérték -egység Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja Mutató forrása Output db szeptember 19. A képzés meghirdetésének dokumentumai, a képzés tematikája Output fő szeptember 19. Lista a képzésben részt vevő személyekről, jelenléti ív Output % szeptember 19. Kiadott tanúsítványok másolata, vizsgakérdések vagy vizsgafeladatok, a vizsga menetének leírása *A képzéseken részt vett személyek számánál vegyék figyelembe, hogy a projekt egy főre jutó költsége nem haladhatja meg a Ft-ot. A projekt egy főre jutó költsége: Ft (részt vett személyek száma / igényelt támogatás) **Kérjük vegyék figyelembe, hogy a képzésnek tanúsítvánnyal elismert vizsgával kell zárulnia. 8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak (jelölje be a tervezett tevékenységet) Tevékenység Sajtóhirdetés, Sajtótájékoztató Újságcikk Esettanulmány Konferencia/Fórum/előadás Prospektus Honlap Hírlevél Egyéb. (max 50 karakter) x x x x

8 8 Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, adók módjára behajtható köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, nem áll fenn. 2. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 3. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 5. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. 6. A pályázat postára adását megelőzően a tevékenység megvalósítását nem kezdem meg. 7. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 8. Az adott tárgyban korábban erre a kiírásra benyújtott pályázatom támogatásban nem részesült. 9. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a támogatás nyújtója a nyertes pályázó nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program megvalósítási helyét a 14/2004. (VIII. 13.) TNM- GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza. 10. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerül. 11. Hozzájárulok, hogy a köztartozások az Áht. 13/A.. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából adószámomat vagy adóazonosító jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. Igen/Nem

9 9 12. Hozzájárulok, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson. 13. Hozzájárulok, hogy az APEH, a VPOP és szervei a módosított 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 92.. (4) bekezdése alapján a pályázat befogadását követően az adótartozásra vonatkozó adataimat az Egységes Monitoring Információs Rendszernek (EMIR) közvetlenül továbbítsák, így a közreműködő szervezet és a támogató tudomására hozzák. 14. Tudomásom van arról, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összegét visszafizetem / a megfizetésére irányuló követelés érvényesítése a biztosíték beváltása és azonnali beszedési megbízás alapján történjen. 15. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 16. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem. 17. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, - bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, - ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 18. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel. Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában, 217/1998. (XII. 30) Korm. rendeletben foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy az ESZA Kht-t, mint Közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. 19. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a közreműködő szervezet nyilvántartsa és kezelje. 20. Nyilatkozom, hogy a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a ; 21. Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll. 22. A A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A-E-ig kiválasztós) 22. B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 22.C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

10 22. D A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 22. E A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 23. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek. 24. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása során, az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. 25. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, során a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. 26. Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás nagyvállalkozásnak, kis-és középvállalkozások minősül (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján). 27. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchiserendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának. 28. Nyilatkozom, hogy a projektbe. fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonását tervezem. 29 Nyilatkozom, hogy a projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesült. 30. Nyilatkozom, hogy a képzésen résztvevő személyek részvételét a képzés(eken) biztosítom, arra őket elengedem a képzővel egyeztetett időpontokban és időtartamban. 31. Nyilatkozom, hogy amennyiben a projekt keretein belül részszakképesítések, ráépülő és leágazó moduláris képzések valósulnak meg, és a projektben csak egy modul valósul meg, az a munkahely megtartásának feltétele. 32. Nyilatkozom, hogy a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.4. vagy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1 intézkedés keretében, le nem zárt projekttel nem rendelkezem (lezárt egy projekt,amennyiben a zárójelentés elfogadásra került 33. Tudomásul veszem, hogy nem vehető igénybe képzés olyan szolgáltatótól, amelyben a B.1 (pályázó szervezetek köre) alatt felsorolt szervezet tulajdonosa, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek - a Ptk b) értelmében - közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol, és fordítva: amely szolgáltató tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy a mindezek közeli hozzátartozója a pályázó szervezetben tulajdonosi jogokat gyakorol. 10

11 11 34 Nyilatkozom, hogy jelen projekt keretében megvalósítani kívánt képzések egyike sem technológia váltáshoz kapcsolódó képzés, melyet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) vagy a Közép- Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében megjelent pályázati kiírások támogatnak. 35. Kijelentem, hogy az 54/2005. (III.26.) Korm. rendelet 2. (1) a) pontja értelmében bankgaranciát kívánok nyújtani. 36. Kijelentem, hogy államháztartás működési rendjéről 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 83. 2) e) pontja értelmében a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat támogatás esetén rendelkezésre bocsátom. 37. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (4) bekezdés eseteire, kivéve azon magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. 38. A projekt megvalósításával a pályázat beadása előtti 12 hónapra vonatkozó KSH jelentés szerinti átlagos állományi létszámot nem csökkentem. 39. Nyilatkozom arról, hogy a projekt keretében megvalósítani kívánt képzések pályázati útmutató C1 pontjában foglalt feltételeknek teljes körűen megfelelnek. 40. Nyilatkozom arról, hogy a képzésen résztvevők a pályázó intézménnyel munka- vagy szerződéses jogviszonyban állnak. 41. Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben általa kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a eurónak megfelelő forint összeget. A 22. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz! Kelt: Gödöllő, június 10. Cégszerű aláírás

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 2007. július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben