A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, éves beszámolóban, adóbevallásban szereplő adatok alapján) 1.1. Cég hivatalos neve: 1.2. Székhely címe és adatai Irányítószám: Település: Utca, házszám: Helyrajzi szám: Telefonszám: Fax szám: cím: Honlap: 1.3. Megvalósulási hely adatai Irányítószám: Település: Utca, házszám: Helyrajzi szám:

2 1.4. Levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel) Irányítószám: Település: Utca, házszám: 1.5. Adószám: 1.6. Bankszámlaszám: 1.7. Számlavezető bank neve és címe : 1.8. Nyilvántartási szám (Cégjegyzék szám, vállalkozói igazolvány szám, stb.): 1.9. Alapítás időpontja: év hó nap Vállalkozás hivatalos képviselőinek adatai Név: Beosztás: Telefonszám: cím: Név: Beosztás: Telefonszám:

3 cím: Vállalkozás pályázati kapcsolattartójának adatai Név: Beosztás: Telefonszám: cím: 2. A VÁLLALKOZÁS FORMÁJA Kérjük, jelölje meg melyik vállalkozási formába tartozik. Csak egy választható! 1. Egyéni vállalkozó (KSH 231) 2. Egyéni cég (KSH 213) 3. Közkereseti társaság (KSH 211) 4. Betéti társaság (KSH 212) 5. Szövetkezet (KSH 125) 6. Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) 7. Részvénytársaság (KSH 114) 8. Európai Részvénytársaság (KSH 115) 9. Ügyvédi Iroda (KSH 131) 10. Non-profit gazdasági társaság (KSH 57) 11. Magyarországi Székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés (KSH 138)

4 3. VÁLLALKOZÁS GAZDÁLKODÁSI ÉS STATISZTIKAI ADATAI Kérjük, adja meg az elmúlt két lezárt adózási év alapján az alábbi adatokat, majd az adatok és a kitöltési útmutató alapján kérjük, sorolja be vállalkozását az alábbi minősítési kategóriák valamelyikébe Gazdálkodási adatok: 20 év 20.év Éves nettó árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel: eft eft Mérlegfőösszeg: eft eft Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő fő A pályázó vagy tulajdonos, tulajdonos magánszemély más vállalkozásban fennálló tulajdonlása Megnevezés Adószám Tulajdoni hányad (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) A pályázó tulajdonosai (vállalkozások, magánszemélyek és egyéb szervezetek) Több tulajdonos esetén minden tulajdonosra külön-külön töltse ki a táblázatot! Megnevezés 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat Befektetési alap Származási ország Adószám Adóazonosító jel Tulajdoni hányad (%) Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (Ft) Mérleg-főösszeg (Ft) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

5 3.2.3 A KORÁBBAN FELMERÜLT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA Megnevezés Megvalósítás éve (évei) A projekt összes költsége (hitel, adókedvezmény esetén nem releváns) (Ft) Támogatott projekt esetén program neve Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám A megítélés dátuma Megítélt támogatás (Ft) Csekély összegű (de minimis) támogatás (Ft) Csekély összegű (de minimis) támogatás (Euro) Átmeneti támogatás (Ft) Átmeneti támogatás (Euro) Árfolyam (Ft/Euro) Forrás / támogató megnevezése

6 3.3. Statisztikai adatok: A vállalkozás minősítése: Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Főtevékenység TEÁOR-száma 08: Főtevékenység 08: megnevezése 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó szervezet bemutatása, üzleti környezetének ismertetése 2. Megoldandó problémák, illetve a tanácsadástól elvárt célok 3. Célok eléréséhez szükséges tanácsadói tevékenységek 4. A tanácsadás végeredményét képező végtermék (üzleti terv, marketingterv stb.) ismertetése

7 5. AZ IGÉNYELT TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Tanácsadó Cég hivatalos neve: 2. Tanácsadó Cég adószáma: 3. Tanácsadási szolgáltatás megnevezése (megbízási szerződés tárgya): 4. Kapcsolódó tanácsadási témakör: 5. Tanácsadási szolgáltatás tervezett kezdete: 6. A 4.4 pontban ismertetett tanácsadói végtermék elkészítéséhez szükséges szakértői órák száma: 7. Tanácsadási szolgáltatás végső határideje: 8. Tanácsadás díja (megbízási szerződés szerint) Ft: 9. Támogatás összege: 10. Önrész összege:

8 6. VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATAI 1. Kijelentem, hogy a Címzetti Felhívás B1 pontjában foglaltaknak vállalkozásom megfelel, azaz vállalkozásom nem részesülhet támogatásban a. ha az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak; b. ha csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll; c. ha a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll; d. ha vállalkozásommal szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; e. ha a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; f. ha nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; g. ha számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; h. ha a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; i. ha tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; j. ha a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; k. ha a 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet szerint nem támogatható vállalkozás; l. ha a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető költségvetésből nyújtott támogatásban; m. ha a Támogatás Közvetítő, a Közreműködő Szervezet és/vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezető beosztású munkavállalói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőző 2 naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek; n. ha az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdése, vagy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdése vagy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 122/A. (1) és (2) bekezdése szerinti kizárás alatt áll, vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; o. ha a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: ; 2003-as TEÁOR szám: ) teszi ki; p. ha holding vagy franchise hálózat tagja; q. ha tevékenysége nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális

9 irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő tevékenység; r. ha nem az akkreditált tanácsadói listán szereplő tanácsadó szervezet valósítja meg a lebonyolításra kerülő tanácsadási szolgáltatást; s. ha a jogszabályban vagy a Pályázati Felhívásban a pályázat befogadásának, illetőleg a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, az abban foglaltakat nem vállalja vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 2. Nyilatkozom, hogy a Címzetti Felhívás C7.2 (Egyéb kötelező feltételek) pontjában foglaltaknak vállalkozásom megfelel. Különösen az alábbi pontokra vonatkozóan. 1. A pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett. 2. A általam képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. 3. Főtevékenységként az általam képviselt vállalkozás TEÁOR szám: tevékenységet nem végez, a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a. 4. Az általam képviselt vállalkozás a 800/2008 EK rendelet I. sz. melléklete értelmében KKV-nak minősül. 5. A pályázat benyújtásával hozzájárulásomat adom, hogy a Támogatás Közvetítőt érintő ellenőrzésekben szükség esetén közreműködik, a támogatással kapcsolatos dokumentumokat rendelkezésre bocsájtom. 6. A Támogatási Szerződés 12. pontjában foglaltak bekövetkezése esetén a támogatást visszafizetem 7. Abban az esetben, ha az általam képviselt szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a pályázónak a Támogatás Közvetítőt haladéktalanul értesítem. Az alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn: Az általam képviselt vállalkozás tulajdonosa vagy alkalmazottja nem esik a következő kategóriák alá: a) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 2. alapján (továbbiakban: közpénz tv.) döntéselőkészítőként közreműködő (koordinációt ellátó szervezet munkavállalója) vagy döntéshozó (Támogatás Közvetítő munkavállalója), b) közpénz tv. 2. alapján kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közpénz tv. 2. alapján közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy

10 vezető tisztségviselő, alapítvány kezelő szervének, kuratóriumának, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) olyan gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelynek az a)-c) pont alá tartozó személy munkavállalója g) az a társadalmi szervezet, illetve annak önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, ga) amely az akkreditációs felhívást megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), gb) amely az akkreditációs felhívást megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, h) A pályázat benyújtásakor ne nyújtható be olyan szerződés, amely olyan megbízottól, vállalkozótól származik, amelyben a pályázó szervezet, vagy a pályázó szervezet tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, és fordítva, amely olyan szállítótól, megbízottól, vállalkozótól (ideértve az alvállalkozót és a teljesítési segédet is) származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, a pályázó szervezetben tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. 8. Amennyiben a 7. pont szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 3. Kijelentem, hogy a pályázati dokumentáció benyújtásának időpontjában a) lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásunk, illetve adók módjára behajtható köztartozásunk az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn. b) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb rendészeti hatóság részéről határozatban előirt teljesítetlen kötelezettségünk nincs. c) nem folyik ellenünk végelszámolási, illetve csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem állok, és nem rendelkezem lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással. Amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk, illetve köztartozásunk áll fenn a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 4. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján tett nyilatkozataink:

11 a) Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok, valamint nyilatkozatok teljes körűek, valósak és hitelesek; b) Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásunk nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettük. c) Tudomásul vesszük, hogy ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk van a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerülnek, kivéve, ha az Áht. 13/A. -ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás köztartozás esetén is folyósítható. d) Tudomásul vesszük, hogy a támogatásban részesülők megnevezése, a támogatással érintett tanácsadás és annak megvalósítási helye, a támogatás összege az Ámr.-ben szabályozott módon nyilvánosságra hozható; e) Hozzájárulunk, a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék 5. Kijelentem, hogy szervezetünk a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt nem áll. 6. Kijelentem, hogy amennyiben a szervezet nyilvántartásba bejegyzett adataiban változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a Támogatás Közvetítőt, mint a programfelelős lebonyolító szervezetét haladéktalanul értesítem. 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a szervezetünk által közölt adatokat a Támogatás Közvetítő Konzorcium a projekt végrehajtása érdekében az e célra létrehozott adatbázisban tárolja, kezelje, és azokat az arra feljogosítottaknak ellenőrzés céljából továbbítsa. 8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdése alapján a támogatási rendszerekből nem zárták ki. 9. Kijelentem, hogy másik régióban azonos céllal kiírt pályázati felhívás keretében nem nyertem támogatást. 10. Tudomásul vesszem továbbá, hogy a.) a pályázat szerinti tanácsadási támogatásra kizárólag az e tárgyban kötött támogatási szerződés alapján jogosult szervezetünk; b.) amennyiben a jelen nyilatkozatban tett kijelentések valótlansága folytán Támogatás Közvetítő Konzorciumnak támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Támogatás Közvetítő Konzorciumnak így felmerült kárát szervezetünk köteles megtéríteni; valamint szervezetünk a további pályázatokból kizárásra kerülhet. c) a tanácsadási tevékenység eredményként létrejött dokumentációba (tanácsadói dokumentum) a Támogatás Közvetítő és az arra jogosultak (KSZ, ÁSZ, KEHI, stb.) ellenőrzés céljából betekinthetnek, azt a Pályázónak az elszámoláshoz a Támogatás Közvetítő rendelkezésre kell bocsátani. d) hogy nyertes pályázat esetén, a fenti szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó költségek más támogatási konstrukcióban nem számolhatóak el. 11. Kijelentem, hogy korábban kapott állami vagy uniós forrásból származó támogatásban vállalt lejárt kötelezettségeink nincsenek, valamint ehhez kapcsolódóan eljárás ellenünk nem folyik.

12 12. Kijelentem, hogy a Pályázati felhívást és útmutatót, valamint a támogatási szerződés tervezetét részletes átolvasás után megismertük, az abban foglalt rendelkezéseket magunkra nézve kötelezőnek tekintjük, illetve a pályázat pozitív elbírálása esetén a teljesítési feltételeket maradéktalanul betartjuk. 13. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a cég, vagy cég tulajdonosok tulajdonában lévő további vállalkozások nem pályáznak, illetve nem kaptak támogatást jelen támogatási konstrukcióból. 14. Kijelentem, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltattam, vagy ilyen nyilatkozatot nem tettem a pályázat benyújtásakor. 15.Kérjük, válassza ki a megfelelő nyilatkozatot! Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki 1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 2. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül igyelembevételre.1. A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. 3. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre 4. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre 5. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 6. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

13 Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek. Hely: Dátum: PH A vállalkozás könyvelőjének aláírása Hivatalos képviselő aláírása A könyvelő PM azonosítója Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűkkel

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Dél-Alföldi Operatív Program Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben