Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP Érvényes: november 8-tól

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne* Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: * Több érintett megvalósulási helyszín megadása a táblázat többszörözésével szükséges! 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: (A projektek megkezdésének időpontja a Pályázati Felhívás C8. fejezetében foglaltaknak megfelelően!) 2.4. A projekt megvalósításának befejezése: (A projektek megkezdésének időpontja a Pályázati Felhívás C9. fejezetében foglaltaknak megfelelően!) 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 2.7. A támogatás mértéke (%) 2.8 Projekt típus (PF. C1 fejezet alapján) Kérjük, x jelölje meg a kiválasztott tevékenység(ek)et: KÖZSZOLGÁLTATÁS C Hulladékhő hasznosítás. C Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése. C Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése. C Változó tömegáramú rendszer kialakítása. C Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre). C Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése. C Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése). C Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása. C A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hő- és villamosenergiatemelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése. C Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása. C Új vagy meglévő, megújuló, nem fosszilis energiahordozóból nyert energia felhasználásának növelése, a hőtermelő hatásfokának javítása érdekében végrehajtott távhőrendszeri fejlesztések

3 2.9. Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter)

4 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámolóban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: 3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns): 3.3. Gazdálkodási formakód: 3.4. Adószám: 3.5. Adóazonosító jel - akik nem rendelkeznek adószámmal 3.6. Bankszámla szám: (3x8 számjegy) 3.7. Statisztikai szám: 3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): Minősítési kód: Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése A Pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban: Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) A pályázó székhelye: Ország Külföldi székhely esetén a teljes cím Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám: A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A pályázó postacíme Régió: Megye:

5 Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2 (mobil): Fax: Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2 (mobil): Fax: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2 (mobil): Fax: Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) Vállalkozások esetében Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség Saját tőke vagy vállalkozói adóalap Megnevezés. év. év Mérlegfőösszeg Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

6 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1. Projektgazda bemutatása, a projekt illeszkedése A projektgazda fő tevékenységének bemutatása (max karakter) A projektgazda pályázatra vonatkozó általános forgalmi adó státusza (az ÁFA elszámolhatóság a támogatási összeget módosítja attól függően, hogy a kedvezményezett jogosult-e az ÁFA levonására vagy nem, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján) és indoklása (jogszabályi hivatkozással). (max karakter) A beruházás illeszkedése a projektgazda tevékenységéhez (amennyiben új tevékenység, annak megkezdésének indoklása) (max karakter)

7 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. A projekt részletes bemutatása a projekt műszaki tartalmának ismertetésével és a szabályozási környezet részletes ismertetésével Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát, célját, mutassa be a fejlesztés/projekt célcsoportját és részletes szakmai tartalmát. (max karakter) Kérjük a projektet érintő szabályozási környezet bemutatását, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedély(ek) számba vételét és az engedélyezési folyamat státuszának és ütemezésének ismertetését. (max karakter)

8 5.2. A projekt költségvetése Költségek számviteli kategóriák szerint Források (Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen 100% Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 5.3. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, az adatlap kitöltési útmutatóban felsorolt mutatók közül az Ön projektjére releváns mutatók változásának célértékét megadni. Monitoring mutató neve Mértékegység Változás célértéke Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége GJ/év ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO 2 eq) t CO 2 eq/év Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése GJ/év Fajlagos mutató neve Mértékegység Változás célértéke Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó összes költség eft/gj/év [ezerft/gj/év] (energia hatékonyság javítására vonatkozó projektrész) Az 1tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített nettó összes költség Az 1 kw beépített hőteljesítmény fajlagos beruházásigénye [ezerft/kw] (megújuló energia hasznosítására vonatkozó projektrész eft/tco2eq/év eft/kw

9 6. Horizontális szempontok érvényesítése 6.1 Választott fenntarthatósági szempontok Választott fenntarthatósági szempontok: Fejlesztésre és Projektgazdára is szükséges minimum 1-1 vállalást tenni, de 3 db vállalás tétele kötelező. 3 db vállalásnál több nem tehető. Fejlesztésre vonatkozó vállalás(ok): Fenntarthatósági szempontok Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor várható érték Projektfenntartás végén várható érték 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során I/N Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület 20 jelenlegi hasznosítása gazdasági célú I/N Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési 24 (elérhetőségi) szempontok érvényesítése I/N Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának másodlagos alapanyag 34 növelése a teljes t alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag 40 A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító I/N intézkedések történnek 43 Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése t Projektgazdára vonatkozó vállalás(ok): Fenntarthatósági szempontok Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor várható érték Projektfenntartás végén várható érték 1 Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik I/N 3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős I/N kijelölése (ha erre nem kötelezett) A fenntarthatósággal kapcsolatos Tudásmegosztásban résztvevők száma tudásmegosztásban 3 f fő részt vett Össz. Munkavállalói létszám munkavállalók száma Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N) I/N I/N Adjon rövid bemutatást a fenntarthatósági intézkedésekről (max karakter)

10 6.2 Esélyegyenlőségi intézkedések Választott esélyegyenlőségi intézkedések: Fejlesztésre és Projektgazdára is szükséges minimum 1-1 vállalást tenni, de 3 db vállalás tétele kötelező. 3 db vállalásnál több nem tehető. _ Fejlesztésre vonatkozó vállalás(ok): A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor várható érték Projektfenntartás végén várható érték 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) * 5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N) 7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N)* 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)* 24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) 28. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N) Projektgazdára vonatkozó vállalás(ok): A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt befejezésekor várható érték Projektfenntartás végén várható érték 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET), megléte (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) 11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő)* 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)* 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő) 22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) Adjon rövid bemutatást az esélyegyenlőségi intézkedésekről (maximum 2000 karakter)

11 7. A projekt közbeszerzései Nyilatkozom, hogy a tervezett projekt közbeszerzési kötelezettséggel érintett: Igen/ Nem Igen válasz esetén a táblázat kitöltése kötelező: A beszerzés tárgya* A beszerzés becsült értéke (nettó Ft) Egybeszámított becsült érték. ** Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma) Szerződés típusa Ajánlatok beadási határideje Ajánlatok értékelésének dátuma Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma Írásbeli összegzés megküldésének dátuma Jogorvoslat volt (Igen/Nem) Gyors (Igen/ ) 8. De minimis nyilatkozat Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőző két lezárt pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) lett részünkre megítélve és/vagy folyamatban van de minimis támogatás iránti kérelem elbírálása. Igen/ Nem Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőző két lezárt pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítélt valamennyi csekély összegű támogatás(ok) valamint a még el nem bírált kérelmek a következők: Megítélés vagy várható elbírálás dátuma Támogatás forintban Támogatás euroban Árfolyam* Forrás/támogató megnevezése Státusz**: Megítélt? Státusz: Folyamatban lévő? Jelen pályázatban az összes elszámolható költségen belül a feltüntetett támogatást csekély összegű támogatások szabályai szerint kívánom elszámolni *** Összesen: *: árfolyamra vonatkozó előírásokat a De minimis útmutató tartalmazza **: Vagy csak a Megítélt vagy csak a Folyamatban lévő lehet Igen, a másik oszlopot ez alapján automatikusan tölti Nem-re ***: csak folyamatban lévő esetén lehet Igen, a többi esetben automatikusan Nem

12 9. Nyilatkozat biztosíték nyújtási kötelezettségről Nyilatkozom, hogy a projekt vonatkozásában biztosíték nyújtásra kötelezett vagyok. Igen/Nem Nem válasz esetén az alábbiak miatt nem vagyok biztosíték nyújtására kötelezett a pályázat vonatkozásában:

13 10. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, általános pályázati útmutató C3.3 pontjában foglaltaknak megfelelően, milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak! Felhívjuk figyelmüket, hogy az X betűvel jelölt cellák jelölik az adott projektméretre vonatkozó előírásokat. Kérjük, hogy a projektjére vonatkozó táblázatot töltse ki: Kommunikációs csomag I. 500 millió Ft feletti támogatás esetén Feladat Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ

14 Kommunikációs csomag II. 50 millió 500 millió Ft támogatás esetén Feladat Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ Kommunikációs csomag III. 50 millió Ft és alatti támogatás esetén Feladat Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben