Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap konzorciumi tagok részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 I. Projekt adatlap konzorciumi tagok részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP /1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TAMOP /1. 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Segítünk, hogy magad tudd csinálni. Együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Fejér Település: Dég Irányítószám: 8135 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Köztársaság utca Házszám: 33. Helyrajzi szám: 3. A KONZORCIUMI TAG ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A konzorciumi tag teljes neve: Általános Művelődési Központ Bóbita Óvoda 3.2. A konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): 3.3. Gazdálkodási formakód formakód és annak megnevezése: 3.4. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Bóbita Óvoda Automatikus keresővel Adószám: Bankszámlaszám: Statisztikai szám: Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): 1983 év 01 hó 01 nap Minősítési kód: 6 2

3 3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Alapfokú oktatás Fejlesztendő TEÁOR száma és tevékenység megnevezése Alapfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás A konzorciumi tag székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím - Megye: Fejér Település: Dég Irányítószám: 8135 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi u. Házszám 53. Helyrajzi szám: A konzorciumi tag fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező konzorciumi tagok esetén) Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám A konzorciumi tag postacíme Megye: Fejér Település: Dég Irányítószám: 8135 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Széchenyi u. Házszám: 53. Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: A konzorciumi tag hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Erdélyiné Jámbor Rózsa Beosztás: óvodavezető Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Név: Beosztás: 3

4 Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy adatai Név: Erdélyiné Jámbor Rózsa Beosztás: óvodavezető Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Önkormányzatok esetében Megnevezés 2007 év 2008 év Sajátos működési bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (/nem) Állami költségvetési intézmények esetében Megnevezés. év. év Intézményi költségvetésének fő összege Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Non-profit szervezetek esetében Megnevezés. év. év Összes bevétel Adózás előtti eredmény Saját tőke Mérlegfőösszeg Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) 4

5 4. A KONZORCIUMI TAG BEMUTATÁSA A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Gazdasági társaságok/non-profit szervezetek esetén: Ismertesse a vállalkozás/szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). Mutassa be a cég/szervezet termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét! Ismertesse főbb szervezeti/ vállalatpolitikai céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait! Önkormányzatok esetében: A település földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai. A település/célterület infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása. Fejlődési trendek. Községünk Fejér megye délnyugati részén, a 64-es főútvonal mellett helyezkedik el, Enyingtől 17, Székesfehérvártól 40, Siófoktól és a Balaton partjától 35 km-re. Az Enyingi kistérséghez tartozunk. Természet-földrajzilag a terület a Mezőföldnek része. A kedvező talajtani és éghajlati adottságok következtében a szántóföldje a mezőgazdaság legfrekventáltabb területének számít. Közönségcsalogató a gyönyörű parkban található a Festetics kastély-együttes, amelynek egy részét már felújították, múzeumként látogatható. Községünk zsákfalu jellege az elmúlt években megszűnt, kijárata van a 64-es út és Káloz felé. Az utóbbi lényegesen lerövidítette a megyeszékhely elérését. Vasúttal nem (legközelebb: Simontornya -17, Sárbogárd 25 km), de rendszeres autóbusz közlekedéssel rendelkezünk. Lélekszám 2300 fő. Az utóbbi 20 évben csökkenő tendenciát mutat, ami igaz az óvodáskorú népességre is. Munkalehetőség kevés. A munkaképes lakosság csak kis részének biztosít lehetőséget a falu (mezőgazdaság, faipari cég, pincegazdaság, oktatási-, egészségügyi intézmények, kereskedelem). Többen napi bejárással jutnak el munkahelyükre (Enying, Székesfehérvár, Fűzfő). Jelentős a munkanélküliség, amit némileg enyhít a közmunka-program. Infrastrukturális ellátottság általános szinttől némileg elmarad, posta, telefon, számítógép-ellátottság, közösségi internet-szolgáltatás biztosított. emagyarország pont a könyvtárban működik (7 munkahely), közkedvelt. A kereskedelmi- és szolgáltatás szempontjából elmaradott települések közé tartozunk. Az élelmiszerellátás megfelelő, de a tartós fogyasztási cikkek csak a környező városokban érhető el. Szállás és étkezési lehetőség biztosított. Az önkormányzat oktatási és művelődési intézménye az Általános Művelődési Központ (ÁMK), ennek részintézménye óvodánk, a Bóbita óvoda. (A községben nincs más óvoda.) A célcsoportok az ÁMK-hoz kapcsolódnak, így a munka- és életkörülményeik lényegesen meghaladják a község átlagát. Az óvoda szakmailag önálló intézményegység, munkáltatói- és az alapvető gazdálkodási jogokat az ÁMK igazgatója gyakorolja. Óvodánk önálló épületben, négy foglalkozási teremmel, kiszolgáló helyiségekkel, tornaszobával rendelkezik. Az épületen belül működik a konyha, amely az iskolai étkeztetést is ellátja. A 70 gyermeket három csoportban hét (következő tanévben 6) óvónővel látjuk el. Felszereltségünk átlagos, de foglalkoztatási termeink, a játszóudvar, rendezett, otthonos. Megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a gyermekeknek. 5

6 Csoportjaink integráltak. A jelentkező óvodáskorúakat fel tudjuk venni. A községben élő 3-6 éves korú gyermek 98%-a óvodás. A társadalmi környezetünkkel, fenntartóval, a szülőkkel és a szülői szervezettel, rendszeres, szoros kapcsolatban állunk. A szülők jelentős segítséget nyújtanak céljaink megvalósításához. Az óvodai integrációs program céljait megismertük, szükséges vizsgálódásokat elvégeztük, elkészítettük a bevezetési időszak tervét, valamint az Éves integrációs, intézmény-fejlesztési cselekvési feladatterv -et. Megtettük a szükséges lépéseket, hogy 2009 szeptemberétől hivatalosan is indíthassuk a programot. Az ÁMK jellegéből fakadóan az intézményi rendszert irányító dokumentumok jelentős része közös: Ezek: Alapító okirat, Szervezeti és működési szabályzat Intézményi Minőségirányítási Program Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és terv (kimerítően foglalkozik az oktatással, neveléssel. Az ÁMK Pedagógiai és művelődési tervének a mindegyik intézményre vonatkozó részei A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve Dég Község Önkormányzata Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén) összeg (ezer Ft) százalék (%-ban) % Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét a szervezeten belül! (max. 400 karakter) A kapcsolatot ÁMK-nk iskolájával vezetői és munkatársi szinten tartjuk. A pályázat célkitűzéseinek Bóbita Óvodán belüli megvalósítását Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető irányítja. A programba két óvodapedagógus képesítéssel rendelkező munkatárs kap konkrét szakmai megbízatást. Az óvoda további pedagógusai és dajkái, a maguk területén a program megismerői és alkalmazói lesznek. Rendszeresen bekapcsolódunk a Tematikus szakmai műhely (Óvoda-iskola átmenet) munkájában. Az ott megismert eljárásokat továbbadjuk a munkatársainknak. Jelentős segítséget várunk a projekt keretein belül működő IPR menedzsmenttől Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max karakter) A projekt célkitűzései a Projekt adatlap 5.2 pontjában szerepelnek. A pályázat célkitűzéseinek elérése, valamint az ahhoz kapcsolódó lehetőségek 6

7 kihasználásától és eljárások végrehajtásától a következőket várjuk: 1. Óvodánkban az elismert pedagógiai munka részeként tudatosan épül be az integráció. 2. Pedagógusaink részt vesznek egy 30 órás akkreditált képzésben és a hozzá tatozó tréningeken, így megismerik az integráció alapelveit, gyakorlatát, az ahhoz tartozó, még általunk eddig csak elemeiben használt módszereit. 3. Kiemelten kívánunk foglalkozni az óvoda-iskola átmenet pedagógiai kérdéseivel és gyakorlatával. Ezáltal felkészítő tevékenységünk eredményesebbé válik, az iskolába került gyermekek kevesebb kudarccal élik meg első iskolás éveiket. 4. A szociálisan rászorult gyermekek felzárkóztatását, helyes életvitelük kialakítását is segíteni kívánjuk Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Megnevezés Állami támogatásból megvalósult projektünk nem volt. A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Óvodánkban más projekt nem fut Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős személyt! A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 3 A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 3 rendelkezik összesen (fő) Óvodapedagógus Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 3. Szakképzettséggel rendelkezik (fő). Szakképzettséggel rendelkezik (fő) C) Egyéb 7

8 A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Erdélyiné 25 Óvodapedagógus Jámbor Rózsa vezetői szakvizsga Projekt felelős vezetője az óvodában) Szervezetnél eltöltött idő (év) 17 Molnár Gyuláné 35 Óvodapedagógus 35 Paksi Lászlóné 29 Óvodapedagógus 29 Szöveges indoklás A következő tanévben 6 fővel látjuk el az óvodai feladatokat. A projektben olyanok kaptak konkrét többieket is támogató és felkészítő feladatot, akik felkészültségük, képességük és tapasztalatuk alapján erre leginkább alkalmasak. A Óvodai Pedagógiai Rendszer bevezetését elősegítő akkreditált képzésen mindannyian részt veszünk, és mindenkitől elvárjuk az egységes cselekvést. Mivel óvodás korban a személyes ellátásnak is jelentős szerepe van, a dajkák szemléletében is változást várunk. Az OPR céljainak megfelelő munkát várunk tőlük Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter) Az óvoda tárgyi feltételei a projekt feltételeinek megfelelnek. Sajnos a közeljövőben nincs módunk arra, hogy saját forrásból érdemleges előrelépést tudjunk tenni. A hang és mozgókép bemutatása terén technikai hiányaink vannak, bízunk abban, hogy a pályázattal ezen a területen is tovább tudunk lépni Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! (max. 400 karakter) A projekt tevékenységei közül az akkreditált képzés végző szakemberek biztosítása esetén külső kivitelezést kell igénybe vennünk. (A képzés ideje: 30 óra, max. résztvevők száma: 15 fő. Ez óvodánk (6 fő) és elsősorban a kistérség (és nem a kis térséghez tartozó szomszéd községek) pedagógusaiból tevődik össze. 8

9 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA A KONZORCIUMI TAG OLDALÁRÓL 5.6. A konzorciumi tag projekt költségvetése Elszámolható költségek és tevékenységek Tevékenységekköltségkategóriák 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapításátszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Támogatási intenzitás % Projekt elők. Ktg. Terv ( ezer Ftban) Projekt menedzsment költségei Ftban) Projekt szakmai megv. összef. ktg. Terv ( ezer Ftban) Célcsoport képzésével összefüggő költségek Projekt megvalósításá hoz igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés (eszközbesz., immat. javak ) Általános költségek Összesen

10 Támogatási intenzitás % Tevékenységekköltségkategóriák 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Építés, Projekt Projekt felújítás, szakmai Célcsoport megvalósításá bővítés Projekt Projekt megv. képzésével hoz (eszközbesz., elők. menedzsment összef. összefüggő igénybevett Egyéb immat. javak Általános Ktg. költségei ktg. költségek szolgáltatások szolgáltatások ) költségek Összesen Terv ( Terv ( ezer Ft- Ft- ezer Ft- ban) ban) ban)

11 Építés, Projekt Projekt felújítás, szakmai Célcsoport megvalósításá bővítés Projekt Projekt megv. képzésével hoz (eszközbesz., Támo- elők. menedzsment összef. összefüggő igénybevett Egyéb immat. javak Általános gatási Ktg. költségei ktg. költségek szolgáltatások szolgáltatások ) költségek Összesen intenzitás Terv ( Terv ( Tevékenységekköltségkategóriák ezer Ft- Ft- ezer Ft- % ban) ban) ban) 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521. Szállításrakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 11

12 Építés, Projekt Projekt felújítás, szakmai Célcsoport megvalósításá bővítés Projekt Projekt megv. képzésével hoz (eszközbesz., elők. menedzsment összef. összefüggő igénybevett Egyéb immat. javak Általános Ktg. költségei ktg. költségek szolgáltatások szolgáltatások ) költségek Összesen Terv ( Terv ( ezer Ft- Ft- ezer Ft- ban) ban) ban) Támogatási intenzitás % Tevékenységekköltségkategóriák 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás

13 Projekt elők. Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megv. összef. Célcsoport képzésével összefüggő költségek Projekt megvalósításá hoz igénybevett szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés (eszközbesz., immat. javak ) Tevékenységekköltségkategóriák Támogatási intenzitás % Ktg. Terv ( ezer Ftban) Ftban) ktg. Terv ( ezer Ftban) Egyéb szolgáltatások Általános költségek Összesen 563. Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN TARTALÉK MINDÖSSZESEN A költségvetés %-os megoszlása a projekt összes elszámolható költségének az arányában A projekt menedzsment költségei: max. 12% Szakmai megvalósítással összefüggő; Célcsoport számára biztosított képzés költségei; Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások összesen: 70% Építés felújítás, bővítés eszközbeszerzés, immateriális javak: max. 10% Általános költségek: 8% 13

14 Források (Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás % Összesen % Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 5.7. Amennyiben a konzorciumi tag a saját forráson felül egyéb forrást vesz igénybe, az egyéb források támogatástartalma, és azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatásintenzitása Megnevezés A beruházás teljes elszámolható költsége (Ft) A kedvezményes kölcsön/támogatás összege (Ft) Referencia ráta (%) Kedvezményes kamatláb (%) A kölcsön/támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is (év) Türelmi idő (év) Döntés éve Beruházás összege ben Beruházás összege ben Beruházás összege ben Jelen pályázatban igényelt támogatás A program automatikusan kitölti Visszatérítendő támogatás A program automatikusan kitölti Kamattámogatás A kedvezményes kölcsön/támogatás támogatástartalma (Ft) Támogatás-intenzitás (%) TÁMOGATÁS INTENZITÁS ÖSSZESEN (%): 14

15 Nyilatkozatok Igen/Nem 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn. 2. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem. 3. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. 4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 6. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. 7. A pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdem meg. 8. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 9. Az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtottam be. 10. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes konzorciumi tag neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 11. Tudomásul veszem, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet. 15

16 12. Hozzájárulok, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson. 13. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza. 14. Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat támogatás esetén rendelkezésre bocsátom. A felajánlani kívánt biztosíték: jelzálogjog ingatlanra jelzálogjog ingóságra (15 millió forint támogatási összegig), bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett. 15. Kijelentem, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás esetén a támogatást visszafizetem. 16. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 17. Kijelentem, hogy a létesítmény/eszköz kialakításához és működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel - rendelkezem. - a szerződéskötésig rendelkezni fogok Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használom Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. 20. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje. 21. Nyilatkozom, hogy - főtevékenységként TEÁOR szám: tevékenységet nem végzek - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a ; 22. Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll nem releváns 16

17 23. Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része támogatott hitel, melynek támogatástartalma: nem támogatott hitel 24. A A Konzorciumi tag nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A -F-ig kiválasztós) 24. B A konzorciumi tag az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 24. C A konzorciumi tag alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 24. D A Konzorciumi tag alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 24. E A Konzorciumi tag alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Konzorciumi tag vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 24. F A Konzorciumi tag alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe 25. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik. 26. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 27. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának keretében a pályázat benyújtásának évében nem részesült támogatásban. 28. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. 29. Vállalom, hogy a pályázati útmutató E1 pontjában és a Projekt adatlap 5.8 pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem. 30. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás nem a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg. 31. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. 32. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel. nem releváns nem releváns

18 33. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően. 34. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchiserendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának. 35. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a konzorciumi tag által aktivált beruházás keretében valósul meg. 36. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 37. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2 pontjában meghatározott értéket. 38. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 39. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt húzza alá!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel. 40. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek, valamint az Áht 15. (11) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. 41. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 42. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk megvalósítani kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. Tudomásunk van arról, hogy kivételt képez, ha a konzorciumi tag az igény jogosultja, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a külön rendeletben előírt üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá tudomásunk van arról, hogy amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánjuk megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 43. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (4) bekezdés eseteire, kivéve azon magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor.. 18

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. A TÁMOGATÁS CÉLJA A.1. A támogatás célja A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II.20.) NGM rendelet, az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben