Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához"

Átírás

1 Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens közoktatási szakértő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika

2 2 Miről fogunk ma beszélni? A pedagógiai munka szervezési rendjéről szeptember 1-jétől neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a kötött munkaidő szervezéséről az eseti helyettesítések szervezési rendje az óraszámok szisztematikus kezelése a pedagógus életpálya bevezetése a mindennapos testnevelés kezelése a munkaidő-kedvezmények kiadása a munkaidő nyilvántartása

3 szeptember 1-jén lépett hatályba Nkt. 62. (5): a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni (kötött munkaidő) 62. (6) a munkaidő 55-65%-ában (heti óra) további foglalkozások megtartása rendelhető el jogilag nincsen kötelező óraszám a fenntartók engedélyezik azonban a pedagóguslétszámot tal számolva (?) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet továbbiakban: Kormányrendelet 35. (2)/c: a pedagógus-létszám számítási alapja 22 óra a körülmények és az erőforrások ismeretében a fenntartó dönthet a pedagógus-álláshelyek engedélyezett számáról

4 4 Milyen lehetne az ideális megoldás? Ideális lehetne az iskolai munkaterhelés, ha: a tantárgyfelosztásban 22 tanítási óra szerepelhetne minden pedagógusnál a maximális heti 26 óraszámig az ideális esetében heti 2-4 óra szakkört, korrepetálást, tehetséggondozást, sportkört, egyéb foglalkozást lehetne elrendelni a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt minden pedagógus számára órában állapítanám meg a foglalkozásokat 60 perces munkaidőnek számolnám az eseti helyettesítéseket a 26 órán belül rendelném el a heti 32 óra kötött munkaidő beosztását a pedagógusra bíznám

5 döntő része a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, ezen túl eseti helyettesítés, tanulók felügyelete, tanulókíséret eseti tanulói foglalkozások (tehetséggondozás, felzárkóztatás, stb.) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi, diákönkormányzati feladatok ellátása felkészülés a másnapi tanítási órákra, dolgozatjavítás kísérletek, a tanítás során alkalmazott eszközök összeállítása részvétel a nevelőtestület, a munkaközösség értekezletein, megbeszélésein az igazgató által elrendelt eseti feladatok elvégzése sport-, kulturális, ünnepi stb. rendezvények szervezése, részvétel adminisztráció, tanügyigazgatási feladatok ellátása a kormányrendelet előírása: A kötött munkaidő.docx 5 Hogyan áll össze a kötött munkaidő?

6 6 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő összetevői A Kormányrendelet 17. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a tanítási órákon túl az alábbi egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el: a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni, csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e)-f) napközi, tanulószoba g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i)-j) közösségi szolgálati, diákönkormányzati foglalkozás, k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, stb. foglalkozás, l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, stb. m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás

7 7 Tartalékoljunk-e óraszámot az eseti helyettesítésekre? A válasz egyértelműen: ne! a helyettesítésre tartalékolt kapacitás a maximum 26 órában elrendelhető foglalkozások mennyiségét csökkentené a helyettesítendő óra és a helyettesi kapacitás időben gyakran nem találkozik helyettesítés 26 óra felett is elrendelhető az iskolák többségében a helyettesítésre fordított heti óraszám egy-egy pedagógusra igen alacsony

8 8 Változás a pótlékokban a Kt. 1. sz. melléklete aug. 31-ig: az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők heti óraszámának teljesítésébe heti 1-1 órát be kellett számítani a köznevelési tv. ilyen rendelkezést nem tartalmaz emelkedtek azonban a pótlékok (8. sz. melléklet), amelyek szept. 1-jétől számolt illetményalappal: ,- Ft az osztályfőnöki pótlék, ,- Ft a munkaközösség-vezetői pótlék, ,- Ft az igazgatói pótlék nem kapnak pótlékot a több szakon tanító pedagógusok!

9 9 Az eseti helyettesítés rendje A kormányrendelet 18. (4) az eddigiekhez képest változatlanul határozza meg az eseti helyettesítés elrendelési eseteit: A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és nem áll megfelelő szakember rendelkezésre a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem, c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

10 10 Hány óra helyettesítés rendelhető el? Kormányrendelet 17. (5): Az elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a két, egy héten a hat órát nem haladhatja meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítést tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra lehet elrendelni Pl. X-nek heti 26 óra a lekötött munkaideje elrendelhetünk számára heti 6 órát legföljebb 30 napon (kb. 10 tanítási hetet érint) ezen a 10 héten 32 órát kell megtartania Y-nak heti 22 óra a lekötött munkaideje heti 6 eseti helyettesítéssel 28 órát lát el számára 30 napnál többször is elrendelhető

11 11 Hány óra legyen a tantárgyfelosztásban? a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő heti óra lehet Nkt. 62. (6) betöltetlen álláshely esetén is legföljebb 30 napra lehet tartós helyettesítést elrendelni de egy tanévben 36 tanítási hét van ezért a 26 órás felső határ nem emelhető meg A kormányrendelet 17. (2) bek. szerint az elrendelt egyéb foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban is lehet tervezni. az egyenletes terhelés miatt pedig érdemes is szerepeltetni

12 12 Arányos és egyenletes munkaterhelés Nkt. 62. (7): Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Korm. 19. (3): a tanítási és egyéb feladatok elosztásánál is arányosság és egyenletesség követendő a hagyományos tantárgyi órák a tantestületben nem egyenletesen oszlanak el, hanem között ingadoznak az egyenletes terhelés az elrendelt egyéb foglalkozásokkal biztosítható ez látens módon 26-ra emelte az óraszámot! annak ellenére, hogy a pedagóguslétszám alapja a Kormányrendelet 35. (2)/c szerint 22 fő számítási

13 13 A partnerek munkaügyi tájékoztatása Mt (1):a munkáltatónak félévente tájékoztatnia kell az üzemi tanácsot a munkáltató működését meghatározó alapvető kérdésekről; a munkabérek változása Mt (3)/b a kötött munkaidő bevezetése Mt (3)/b, és 264. (2)/f és j a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő bevezetése Mt (3)/b, és 264. (2)/f és j Kjt augusztus 1-jétől hatályos 85/A : eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály üzemi tanácsot említ, azon közalkalmazotti tanácsot is érteni kell a Kjt. és Mt. alá tartozó munkáltatókra azonos szabályok vonatkoznak (pl. egyházi iskolák) Tanács tájékoztatása.docx

14 Kt. munkaidő-kedvezmények A Korm.r a meghatározza a 10-15%-os munkaidő-kedvezmény kiadásának módját: a munkaidő-kedvezményt a kötött munkaidő (32 óra) terhére kell kiadni úgy, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a nevelésseloktatással lekötött munkaidőre (22-26 óra), 20%-a pedig a kötött és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő közötti időre (32-26 óra) essék a Kt-tag 10%-os munkaidő-kedvezménye tehát heti 4 óra, ennek 80%-a 3 óra, 20%-a 1 óra a Kt-tag tehát órával terhelhető, heti kötött munkaideje pedig 32-4 = 28 óra A Korm.r. 1. : hatálya fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre kiterjed a szakszervezeti tisztségviselőre is vonatkozik 14

15 15 Kötött munkaidő az órarend alapján Alapját az adott pedagógus órarendje képezi az órarendet foglalja magában az 5 napra nem feltétlen egyenletesen elosztott munkaidő pl. kedden ig (5 óra), csütörtökön ig (10 óra), stb., összesen: 40 óra csütörtökön van tantestületi, szülői értekezlet minden egyes napon 4-12 óra közti munkaidő rendelhető el - Mt. 99. alkalmazásakor el kell rendelni a Mt. 92. szerinti munkaidőkeret alkalmazását praktikus, jól adminisztrálható és követhető Mt-munkaidő.docx

16 16 A kötött munkaidő munkafolyamat szerinti elrendelése Alapját az órarend és az egyéb elrendelt nem tanítási jellegű feladatok időpontja képezi az órarendben szerepel pl. 26 elrendelt óra további kötelező feladatok időpontja hétfő 12-től 13 óráig munkaközösség-vezetői feladatok ellátása kedd 7-től 8 óráig folyosói ügyelet szerda óráig adminisztrációs feladatok ellátása, tanulói hiányzások kezelése, szülőkkel történő kapcsolattartás csütörtök óráig korrepetálás a 6.B osztályban jobban ellenőrizhető, de rugalmatlanabb

17 17 A kötött munkaidő szabad elrendelése A jogszabály elrendeli a pedagógusok számára a heti 32 óra kötött munkaidő kötelezőségét. azt azonban nem írja elő jogszabály, hogy ennek a munkaidőnek a konkrét időpontját is meg kellene határozni természetesen a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő óráit az órarend előírja előírom a heti 32 óra kötött munkaidőt előírom a feladatokat a pedagógus pedig akkor végzi el, amikor jónak látja vannak rémséges példák: Rémület.xlsx

18 18 A kötött munkaidő szabad elrendelésének előnyei nem kell meghatározni a napi kötött munkaidő időtartamát, azt a pedagógus úgyis jobban tudja, nem kell ellenőrizni és adminisztrálni a kötött munkaidő teljesítése jelenléti ívvel rögzíthető a neveléssel-oktatással lekötött időt a napló bejegyzései rögzítik nem kell megtiltanunk az iskola elhagyását, a pedagógusok akkor dolgoznak, amikor ők legjobbnak látják értekezletek, szülői értekezletek, kulturális rendezvények időpontját nem kell külön elrendelnünk mindenki úgy alakítja kötött munkaidejét, hogy annak felhasználásával részt vegyen a délutáni eseményeken könnyen biztosítható a Munka törvénykönyve által 3-6 óra munkavégzés után kötelezően kiadandó munkaközi szünet, azt akkor veszik igénybe a pedagógusok, amikor akarják (lyukas órájukban, ebédidőben vagy éppen szünetekben)

19 19 A munkaidőkeret elrendelése A Mt. 92. (2) alapján a heti munkaidő 40 óra a napi munkaidő pedig napi 8 óra A Mt. 92. nem tartalmaz olyan esetet, amelyre hivatkozva a köznevelési intézményekben 8 óránál hosszabb napi munkaidőt lehetne előírni. Mt-munkaidő.docx Mt. 93. (1): A munkáltató a munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja Mt. 94. (1): a munkaidőkeret időtartama legföljebb 4 hónap vagy 16 hét ha tehát van olyan nap, amelyen 8 óránál hosszabb munkaidőt kívánunk elrendelni, akkor azt csak munkaidőkeret alkalmazásával tehetjük meg szabályozása: kollektív szerződésben vagy ennek hiányában munkáltatói utasításban

20 20 A kötött munkaidő az óvodákban Az óvodapedagógusokra is vonatkozik a Nkt. 62. (4)-(5) bekezdése a munkaidő összetevőiről, az Nkt. 62. (8) azonban újabb előírást vezet be az óvodapedagógus a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el. az óvodapedagógus foglalkozásszáma tehát 32 óra, óvodában töltendő munkaideje pedig akár 36 óra is lehet

21 21 A köznevelési törvény 2013 májusi változásai Május 9-én megjelent a évi LV. tv., amely 25 -ban módosította a köznevelési törvényt Nkt. 25. (7): től a tanév elején az osztályok maximális létszáma a fenntartó engedélyével 20%-kal megnövelhető Nkt. 27. (11): a heti ötórás testnevelést napi legalább egy óra biztosításával kell megoldani ha az úszásoktatás infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, akkor heti egy alkalommal két testnevelési órát összevontan lehet megtartani a szakiskolákban csak azokon a napokon, amikor közismereti vagy szakmai elméleti órák is vannak

22 22 A pedagógus életpálya bevezetése a évi CXXXVII. tv. módosította a Nkt-t a módosított Nkt. 97. (20/a) előírása szerint az illetményalapot a tervezetthez képest csak 60%-ban emelték meg, ez most 70%-nál tart az illetményalap összege a minimálbérhez rögzített főiskolai végzettségnél 163,3%, egyeteminél 179,6% Főiskolai végzettség Eredeti ill. alap Mai illetményalap Egyetemi végzettség Eredeti ill. alap Mai illetményalap ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft a pedagógus életpálya fizetéseit a Nkt. 8.sz. melléklete szerint lehet kiszámolni..\_szakértő\életpálya-2014-szept.xls

23 23 A pótlékok kiszámítása Korm.r. 16. : a pótlékok összegét a köznevelési törvénynek megfelelő határok között a munkáltató határozza meg nem előírás már a pótlékonként egységes mérték nincs kétszakos pótlék a nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok pótlékot csak a kormányrendeletben meghatározott települések esetén kaphatnak a pótlékokhoz szükséges forrásokat a fenntartó biztosítja, ezért valójában ő dönt a pótlékok mértékéről is..\_szakértő\életpálya-2014-szept.xls

24 24 A minősítési rendszer indulása szeptember 1-jén (a gyakornokok kivételével) mindenkit Pedagógus I. fokozatba kell besorolni ezzel a főiskolai és egyetemi végzettség közötti különbség nem tűnik el nivellálódik a szakvizsgával rendelkezők és nem rendelkezők alapilletménye ápr. 30-ig egyszerűsített minősítési eljárásban lehetett Pedagógus II. fokozatot elérni, amelyet dec. 31-ig meg kell majd ismételni Korm.r. 36. (3): 14 év gyakorlat és szakvizsga szükséges jan. 1-jén fő kerül Pedagógus II. fokozatba a fokozat eléréséhez ig portfóliót kellett feltölteni

25 25 Hogyan lesz mesterpedagógus? Mesterfokozatot 2013-ban az OH és az OFI által közzéteendő pályázaton való részvétellel lehet elérni: a 2014-ben lefolytatandó minősítési eljáráson megfelelt pedagógusok január 1-jén kerülnek magasabb fokozatba január 1-jétől legfeljebb pedagógus kerül mesterfokozatba Korm.r. 4. (5): a mesterpedagógus szakmai ellenőrzésben, minősítésben szakértőként vehet részt heti 18 óránál (óvodában: 25 óránál) nem lehet több a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje egy napra mentesíteni kell az iskolai elfoglaltság alól évente 25-ször lehet szakértői feladattal megbízni vagy: gyakornok mentorálása, oktatás- és iskolafejlesztés

26 26 A rendes minősítési eljárás a minősítési rendszer bevezetési ideje 5 év évente minősítést kell lebonyolítani a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 6 év után kérheti minősítését Korm.r. 3. (1) 9 év után a minősítést le kell folytatni ezt a munkáltató írja elő a munkaszerződésben a Pedagógus II. fokozatból 6 év gyakorlat után kérhető a mesterpedagógusi minősítésben történő részvétel Korm.r. 4. (1) Újabb 6 év után kérhető a kutatótanár fokozatba történő átsorolás Korm.r. 5. (1),tudományos fokozat, publikáció, két minősítés Figyelem: 8 év szakmai gyakorlat esetén 2014-től kérhető a minősítés, a 6 év Ped. I. gyakorlat nem szükséges

27 27 A munkaidő nyilvántartása Mt.134. (1): A munkáltató nyilvántartja a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. (3) A nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. Korm.r. 17. (7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidőnyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja. Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell nyilvántartania!

28 28 A kötött munkaidő regisztrálása A kötött munkaidőt az igazgató havonta igazolja Egyszerű megoldást érdemes alkalmazni: a haladási napló igazolja a foglalkozások megtartását jelenléti ív vezetését nem írja elő jogszabály nem kell nyilvántartani, hogy a kötött munkaidő foglalkozásokkal le nem kötött részét mely feladatokkal töltötte a pedagógus Vannak olyan Mt-ben szereplő szabályok, amelyeket okvetlenül be kell tartani: Mt.103. (1): legalább három, legföljebb hat óra munkavégzést követően 20 perces munkaszünetet kell biztosítani a Mt (6): több részletben is kiadható Mt. 86. (3): a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek.

29 29 A pedagógusok besorolása Az elmúlt egy évben nagy probléma volt a mesterdiplomával rendelkező, általános iskolában alkalmazott pedagógusok besorolása mesterfokozat vagy alapfokozat alapján? Alkalmazandó jogszabályok: Nkt. 3. sz. melléklete, Nkt. 64. (4) a többszintű diplomáról 289/2005.(XII.22.) Kormányrendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről a felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 102. (1) az általános iskolai tanárképzés során mesterfokozat szerezhető

30 30 Könyvtárostanár vagy könyvtáros? Nkt. 3. sz. mellékletben a pedagógus munkakörök között szerepel, a könyvtárostanári munkakör tehát pedagógus munkakör az Nkt. által rögzített illetményemelésben részesül a könyvtáros munkakör a Korm. r. 2. és 4. sz. melléklete szerint nem pedagógus munkakör, hanem nevelő-oktató munkát segítő munkakör a Korm. r. 2. sz. melléklete: C,D,E,F osztályban látható el számára az illetményemelés től jár abban az esetben, ha van pedagógiai végzettsége

31 kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák 31 Könyvtárostanár munkabeosztása A könyvtárostanár munkaidejének összetevőit a Nkt. 62. (12) határozza meg 1. Heti munkaideje 40 óra Munka tvk. 2. Kötött munkaideje, Nkt. 62. (5) 32 óra 40 óra 80%-a 3. Oktatással-neveléssel lekötött munkaideje, Nkt. 62. (6) 26 óra 40 óra 65%-a 4. Könyvtári óráinak száma (a könyvtár nyitva tartása mellett) 26 óra Mint a 3. sor 5. A kötött munkaidő fennmaradó része 6 óra sor 6. Könyvtári munka, kapcsolattartás (zárva tartás mellett) 4 óra 5. sor 70%-a 7. Külső kapcsolatépítés, beszerzés, más pedagógusi feladatok 2 óra 5. sor 30%-a 8. A heti munkaidő nem kötött része (iskolán kívül) 8 óra 1. sor 2. sor 9. Munkaideje összetevőinek összege 40 óra 4. sor+6 8. sor Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek könyvtári munka Külső kapcsol at könyvtári munka

32 32 Óradíj, részmunkaidős alkalmazás Az óradíj fogalmát nem tartalmazza hatályos jogszabály a régi számítási mód: illetmény/4,33/22 a méltányos számítási mód illetmény/4,33/x óra x az elrendelhető foglalkozások száma ez egy főiskolai végzettségű, 4-es kategóriában lévp óraadó esetében Ft lehet A részmunkaidőben alkalmazott pedagógus óraszámának meghatározása sem rögzített: 50%-os részmunkaidős alkalmazás esetén heti foglalkozás megtartása is előírható fordítva: ha a megtartott órák számát írjuk elő, akkor az illetmény bizonyos keretek között mozog

33 Kedves Kollégák! Megköszönöm kitüntető figyelmüket!

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Szontagh Pál pedagógiai szakértő Református Pedagógiai Intézet Irányadó jogszabályok: 2012. évi I. tv. 2012. évi LXXXVI. tv. 2012. évi CCIV. tv. 2012. évi

Részletesebben

1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje

1. A pedagógusok munkabeosztásának új rendje A pedagógusok munkabeosztásának szervezése 2013.08.09 A pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos vezetői feladatok 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása,

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről

MEGÁLLAPODÁS. az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről MEGÁLLAPODÁS az ELTE Kollektív Szerződése kiegészítéséről és hatályának az Egyetem által fenntartott közoktatási intézményekre kiterjesztéséről Alulírottak: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Mit hoz a 2014/15-ös tanév?

Mit hoz a 2014/15-ös tanév? Mit hoz a 2014/15-ös tanév? Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens közoktatási szakértő www.petroczigabor.hu Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Miről szól ez az előadás? a pedagógus

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések. ( GYIK ) a pedagógusok munkaidejének felosztásával kapcsolatos új szabályokról augusztus 29.

Gyakran ismétlődő kérdések. ( GYIK ) a pedagógusok munkaidejének felosztásával kapcsolatos új szabályokról augusztus 29. Gyakran ismétlődő kérdések ( GYIK ) a pedagógusok munkaidejének felosztásával kapcsolatos új szabályokról 2016. augusztus 29. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér

Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér Érthetően egyre többet beszélünk a pedagógus életpálya-modellről. A politikusok nyilatkozataiból pedig egyre inkább úgy érezhetjük,

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Szontagh Pál pedagógiai szakértő Református Pedagógiai Intézet Irányadó jogszabályok: 2012. évi I. tv. 2012. évi LXXXVI. tv. 2012. évi CCIV. tv. 2012. évi

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója Budapest, 2014. december 4. Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Kelemen Gabriella pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer. Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

A pedagógus minősítési rendszer. Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65.. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.0*

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.0* Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.0* Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben a jelenlegi, (2016.05.06.) még hatályos jogszabályok alapján - VÁLTOZÁS VÁRHATÓ(differenciálás)!!! 326/2013.Korm.rendelet 38. (3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

2013-2014 Tanév. Tanévindítás: Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó bak.ferenc@pr.hu

2013-2014 Tanév. Tanévindítás: Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó bak.ferenc@pr.hu 2013-2014 Tanév Tanévindítás: Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó bak.ferenc@pr.hu 1 Tanév rendje 47/2013. EMMI R. Szorgalmi idő első napja 2013.09.01. hétfő Szorgalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK A faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Bitay Éva igazgató 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1*

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1* Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1* Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom:

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Hrvata n, T(85 24 O 0.' 23. Módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott törvényjavaslathoz

Részletesebben

Tanévkezdés

Tanévkezdés Tanévkezdés 2016-2017 Az új tanév feladatai az általános és középfokú iskolákban RAABE VII. Országos Tanévindító Konferencia Budapest, 2016.08.24 dr. Gera Tibor Jogszabályváltozások, új jogszabályok A

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2013. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Sulinaptár 2013/2014. A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int. 1 első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.-ben a szorgalmi idő első és utolsó napját az igazgató határozza

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Hatályba lépés 2014.11.05.!

Hatályba lépés 2014.11.05.! A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Intézményvezetői segédanyag A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 1. napjától Készítette: Szentgyörgyiné Szlovák Mária 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben