Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához"

Átírás

1 Hogyan oldjuk meg? Tanácsok a munkaszervezési feladatok megoldásához Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens közoktatási szakértő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika

2 2 Miről fogunk ma beszélni? A pedagógiai munka szervezési rendjéről szeptember 1-jétől neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a kötött munkaidő szervezéséről az eseti helyettesítések szervezési rendje az óraszámok szisztematikus kezelése a pedagógus életpálya bevezetése a mindennapos testnevelés kezelése a munkaidő-kedvezmények kiadása a munkaidő nyilvántartása

3 szeptember 1-jén lépett hatályba Nkt. 62. (5): a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni (kötött munkaidő) 62. (6) a munkaidő 55-65%-ában (heti óra) további foglalkozások megtartása rendelhető el jogilag nincsen kötelező óraszám a fenntartók engedélyezik azonban a pedagóguslétszámot tal számolva (?) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet továbbiakban: Kormányrendelet 35. (2)/c: a pedagógus-létszám számítási alapja 22 óra a körülmények és az erőforrások ismeretében a fenntartó dönthet a pedagógus-álláshelyek engedélyezett számáról

4 4 Milyen lehetne az ideális megoldás? Ideális lehetne az iskolai munkaterhelés, ha: a tantárgyfelosztásban 22 tanítási óra szerepelhetne minden pedagógusnál a maximális heti 26 óraszámig az ideális esetében heti 2-4 óra szakkört, korrepetálást, tehetséggondozást, sportkört, egyéb foglalkozást lehetne elrendelni a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt minden pedagógus számára órában állapítanám meg a foglalkozásokat 60 perces munkaidőnek számolnám az eseti helyettesítéseket a 26 órán belül rendelném el a heti 32 óra kötött munkaidő beosztását a pedagógusra bíznám

5 döntő része a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, ezen túl eseti helyettesítés, tanulók felügyelete, tanulókíséret eseti tanulói foglalkozások (tehetséggondozás, felzárkóztatás, stb.) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi, diákönkormányzati feladatok ellátása felkészülés a másnapi tanítási órákra, dolgozatjavítás kísérletek, a tanítás során alkalmazott eszközök összeállítása részvétel a nevelőtestület, a munkaközösség értekezletein, megbeszélésein az igazgató által elrendelt eseti feladatok elvégzése sport-, kulturális, ünnepi stb. rendezvények szervezése, részvétel adminisztráció, tanügyigazgatási feladatok ellátása a kormányrendelet előírása: A kötött munkaidő.docx 5 Hogyan áll össze a kötött munkaidő?

6 6 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő összetevői A Kormányrendelet 17. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a tanítási órákon túl az alábbi egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el: a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni, csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e)-f) napközi, tanulószoba g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i)-j) közösségi szolgálati, diákönkormányzati foglalkozás, k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, stb. foglalkozás, l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, stb. m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás

7 7 Tartalékoljunk-e óraszámot az eseti helyettesítésekre? A válasz egyértelműen: ne! a helyettesítésre tartalékolt kapacitás a maximum 26 órában elrendelhető foglalkozások mennyiségét csökkentené a helyettesítendő óra és a helyettesi kapacitás időben gyakran nem találkozik helyettesítés 26 óra felett is elrendelhető az iskolák többségében a helyettesítésre fordított heti óraszám egy-egy pedagógusra igen alacsony

8 8 Változás a pótlékokban a Kt. 1. sz. melléklete aug. 31-ig: az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők heti óraszámának teljesítésébe heti 1-1 órát be kellett számítani a köznevelési tv. ilyen rendelkezést nem tartalmaz emelkedtek azonban a pótlékok (8. sz. melléklet), amelyek szept. 1-jétől számolt illetményalappal: ,- Ft az osztályfőnöki pótlék, ,- Ft a munkaközösség-vezetői pótlék, ,- Ft az igazgatói pótlék nem kapnak pótlékot a több szakon tanító pedagógusok!

9 9 Az eseti helyettesítés rendje A kormányrendelet 18. (4) az eddigiekhez képest változatlanul határozza meg az eseti helyettesítés elrendelési eseteit: A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és nem áll megfelelő szakember rendelkezésre a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem, c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

10 10 Hány óra helyettesítés rendelhető el? Kormányrendelet 17. (5): Az elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a két, egy héten a hat órát nem haladhatja meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítést tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra lehet elrendelni Pl. X-nek heti 26 óra a lekötött munkaideje elrendelhetünk számára heti 6 órát legföljebb 30 napon (kb. 10 tanítási hetet érint) ezen a 10 héten 32 órát kell megtartania Y-nak heti 22 óra a lekötött munkaideje heti 6 eseti helyettesítéssel 28 órát lát el számára 30 napnál többször is elrendelhető

11 11 Hány óra legyen a tantárgyfelosztásban? a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő heti óra lehet Nkt. 62. (6) betöltetlen álláshely esetén is legföljebb 30 napra lehet tartós helyettesítést elrendelni de egy tanévben 36 tanítási hét van ezért a 26 órás felső határ nem emelhető meg A kormányrendelet 17. (2) bek. szerint az elrendelt egyéb foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban is lehet tervezni. az egyenletes terhelés miatt pedig érdemes is szerepeltetni

12 12 Arányos és egyenletes munkaterhelés Nkt. 62. (7): Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Korm. 19. (3): a tanítási és egyéb feladatok elosztásánál is arányosság és egyenletesség követendő a hagyományos tantárgyi órák a tantestületben nem egyenletesen oszlanak el, hanem között ingadoznak az egyenletes terhelés az elrendelt egyéb foglalkozásokkal biztosítható ez látens módon 26-ra emelte az óraszámot! annak ellenére, hogy a pedagóguslétszám alapja a Kormányrendelet 35. (2)/c szerint 22 fő számítási

13 13 A partnerek munkaügyi tájékoztatása Mt (1):a munkáltatónak félévente tájékoztatnia kell az üzemi tanácsot a munkáltató működését meghatározó alapvető kérdésekről; a munkabérek változása Mt (3)/b a kötött munkaidő bevezetése Mt (3)/b, és 264. (2)/f és j a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő bevezetése Mt (3)/b, és 264. (2)/f és j Kjt augusztus 1-jétől hatályos 85/A : eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály üzemi tanácsot említ, azon közalkalmazotti tanácsot is érteni kell a Kjt. és Mt. alá tartozó munkáltatókra azonos szabályok vonatkoznak (pl. egyházi iskolák) Tanács tájékoztatása.docx

14 Kt. munkaidő-kedvezmények A Korm.r a meghatározza a 10-15%-os munkaidő-kedvezmény kiadásának módját: a munkaidő-kedvezményt a kötött munkaidő (32 óra) terhére kell kiadni úgy, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a nevelésseloktatással lekötött munkaidőre (22-26 óra), 20%-a pedig a kötött és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő közötti időre (32-26 óra) essék a Kt-tag 10%-os munkaidő-kedvezménye tehát heti 4 óra, ennek 80%-a 3 óra, 20%-a 1 óra a Kt-tag tehát órával terhelhető, heti kötött munkaideje pedig 32-4 = 28 óra A Korm.r. 1. : hatálya fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre kiterjed a szakszervezeti tisztségviselőre is vonatkozik 14

15 15 Kötött munkaidő az órarend alapján Alapját az adott pedagógus órarendje képezi az órarendet foglalja magában az 5 napra nem feltétlen egyenletesen elosztott munkaidő pl. kedden ig (5 óra), csütörtökön ig (10 óra), stb., összesen: 40 óra csütörtökön van tantestületi, szülői értekezlet minden egyes napon 4-12 óra közti munkaidő rendelhető el - Mt. 99. alkalmazásakor el kell rendelni a Mt. 92. szerinti munkaidőkeret alkalmazását praktikus, jól adminisztrálható és követhető Mt-munkaidő.docx

16 16 A kötött munkaidő munkafolyamat szerinti elrendelése Alapját az órarend és az egyéb elrendelt nem tanítási jellegű feladatok időpontja képezi az órarendben szerepel pl. 26 elrendelt óra további kötelező feladatok időpontja hétfő 12-től 13 óráig munkaközösség-vezetői feladatok ellátása kedd 7-től 8 óráig folyosói ügyelet szerda óráig adminisztrációs feladatok ellátása, tanulói hiányzások kezelése, szülőkkel történő kapcsolattartás csütörtök óráig korrepetálás a 6.B osztályban jobban ellenőrizhető, de rugalmatlanabb

17 17 A kötött munkaidő szabad elrendelése A jogszabály elrendeli a pedagógusok számára a heti 32 óra kötött munkaidő kötelezőségét. azt azonban nem írja elő jogszabály, hogy ennek a munkaidőnek a konkrét időpontját is meg kellene határozni természetesen a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő óráit az órarend előírja előírom a heti 32 óra kötött munkaidőt előírom a feladatokat a pedagógus pedig akkor végzi el, amikor jónak látja vannak rémséges példák: Rémület.xlsx

18 18 A kötött munkaidő szabad elrendelésének előnyei nem kell meghatározni a napi kötött munkaidő időtartamát, azt a pedagógus úgyis jobban tudja, nem kell ellenőrizni és adminisztrálni a kötött munkaidő teljesítése jelenléti ívvel rögzíthető a neveléssel-oktatással lekötött időt a napló bejegyzései rögzítik nem kell megtiltanunk az iskola elhagyását, a pedagógusok akkor dolgoznak, amikor ők legjobbnak látják értekezletek, szülői értekezletek, kulturális rendezvények időpontját nem kell külön elrendelnünk mindenki úgy alakítja kötött munkaidejét, hogy annak felhasználásával részt vegyen a délutáni eseményeken könnyen biztosítható a Munka törvénykönyve által 3-6 óra munkavégzés után kötelezően kiadandó munkaközi szünet, azt akkor veszik igénybe a pedagógusok, amikor akarják (lyukas órájukban, ebédidőben vagy éppen szünetekben)

19 19 A munkaidőkeret elrendelése A Mt. 92. (2) alapján a heti munkaidő 40 óra a napi munkaidő pedig napi 8 óra A Mt. 92. nem tartalmaz olyan esetet, amelyre hivatkozva a köznevelési intézményekben 8 óránál hosszabb napi munkaidőt lehetne előírni. Mt-munkaidő.docx Mt. 93. (1): A munkáltató a munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja Mt. 94. (1): a munkaidőkeret időtartama legföljebb 4 hónap vagy 16 hét ha tehát van olyan nap, amelyen 8 óránál hosszabb munkaidőt kívánunk elrendelni, akkor azt csak munkaidőkeret alkalmazásával tehetjük meg szabályozása: kollektív szerződésben vagy ennek hiányában munkáltatói utasításban

20 20 A kötött munkaidő az óvodákban Az óvodapedagógusokra is vonatkozik a Nkt. 62. (4)-(5) bekezdése a munkaidő összetevőiről, az Nkt. 62. (8) azonban újabb előírást vezet be az óvodapedagógus a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el. az óvodapedagógus foglalkozásszáma tehát 32 óra, óvodában töltendő munkaideje pedig akár 36 óra is lehet

21 21 A köznevelési törvény 2013 májusi változásai Május 9-én megjelent a évi LV. tv., amely 25 -ban módosította a köznevelési törvényt Nkt. 25. (7): től a tanév elején az osztályok maximális létszáma a fenntartó engedélyével 20%-kal megnövelhető Nkt. 27. (11): a heti ötórás testnevelést napi legalább egy óra biztosításával kell megoldani ha az úszásoktatás infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, akkor heti egy alkalommal két testnevelési órát összevontan lehet megtartani a szakiskolákban csak azokon a napokon, amikor közismereti vagy szakmai elméleti órák is vannak

22 22 A pedagógus életpálya bevezetése a évi CXXXVII. tv. módosította a Nkt-t a módosított Nkt. 97. (20/a) előírása szerint az illetményalapot a tervezetthez képest csak 60%-ban emelték meg, ez most 70%-nál tart az illetményalap összege a minimálbérhez rögzített főiskolai végzettségnél 163,3%, egyeteminél 179,6% Főiskolai végzettség Eredeti ill. alap Mai illetményalap Egyetemi végzettség Eredeti ill. alap Mai illetményalap ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft a pedagógus életpálya fizetéseit a Nkt. 8.sz. melléklete szerint lehet kiszámolni..\_szakértő\életpálya-2014-szept.xls

23 23 A pótlékok kiszámítása Korm.r. 16. : a pótlékok összegét a köznevelési törvénynek megfelelő határok között a munkáltató határozza meg nem előírás már a pótlékonként egységes mérték nincs kétszakos pótlék a nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok pótlékot csak a kormányrendeletben meghatározott települések esetén kaphatnak a pótlékokhoz szükséges forrásokat a fenntartó biztosítja, ezért valójában ő dönt a pótlékok mértékéről is..\_szakértő\életpálya-2014-szept.xls

24 24 A minősítési rendszer indulása szeptember 1-jén (a gyakornokok kivételével) mindenkit Pedagógus I. fokozatba kell besorolni ezzel a főiskolai és egyetemi végzettség közötti különbség nem tűnik el nivellálódik a szakvizsgával rendelkezők és nem rendelkezők alapilletménye ápr. 30-ig egyszerűsített minősítési eljárásban lehetett Pedagógus II. fokozatot elérni, amelyet dec. 31-ig meg kell majd ismételni Korm.r. 36. (3): 14 év gyakorlat és szakvizsga szükséges jan. 1-jén fő kerül Pedagógus II. fokozatba a fokozat eléréséhez ig portfóliót kellett feltölteni

25 25 Hogyan lesz mesterpedagógus? Mesterfokozatot 2013-ban az OH és az OFI által közzéteendő pályázaton való részvétellel lehet elérni: a 2014-ben lefolytatandó minősítési eljáráson megfelelt pedagógusok január 1-jén kerülnek magasabb fokozatba január 1-jétől legfeljebb pedagógus kerül mesterfokozatba Korm.r. 4. (5): a mesterpedagógus szakmai ellenőrzésben, minősítésben szakértőként vehet részt heti 18 óránál (óvodában: 25 óránál) nem lehet több a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje egy napra mentesíteni kell az iskolai elfoglaltság alól évente 25-ször lehet szakértői feladattal megbízni vagy: gyakornok mentorálása, oktatás- és iskolafejlesztés

26 26 A rendes minősítési eljárás a minősítési rendszer bevezetési ideje 5 év évente minősítést kell lebonyolítani a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 6 év után kérheti minősítését Korm.r. 3. (1) 9 év után a minősítést le kell folytatni ezt a munkáltató írja elő a munkaszerződésben a Pedagógus II. fokozatból 6 év gyakorlat után kérhető a mesterpedagógusi minősítésben történő részvétel Korm.r. 4. (1) Újabb 6 év után kérhető a kutatótanár fokozatba történő átsorolás Korm.r. 5. (1),tudományos fokozat, publikáció, két minősítés Figyelem: 8 év szakmai gyakorlat esetén 2014-től kérhető a minősítés, a 6 év Ped. I. gyakorlat nem szükséges

27 27 A munkaidő nyilvántartása Mt.134. (1): A munkáltató nyilvántartja a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. (2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. (3) A nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. Korm.r. 17. (7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidőnyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja. Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell nyilvántartania!

28 28 A kötött munkaidő regisztrálása A kötött munkaidőt az igazgató havonta igazolja Egyszerű megoldást érdemes alkalmazni: a haladási napló igazolja a foglalkozások megtartását jelenléti ív vezetését nem írja elő jogszabály nem kell nyilvántartani, hogy a kötött munkaidő foglalkozásokkal le nem kötött részét mely feladatokkal töltötte a pedagógus Vannak olyan Mt-ben szereplő szabályok, amelyeket okvetlenül be kell tartani: Mt.103. (1): legalább három, legföljebb hat óra munkavégzést követően 20 perces munkaszünetet kell biztosítani a Mt (6): több részletben is kiadható Mt. 86. (3): a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek.

29 29 A pedagógusok besorolása Az elmúlt egy évben nagy probléma volt a mesterdiplomával rendelkező, általános iskolában alkalmazott pedagógusok besorolása mesterfokozat vagy alapfokozat alapján? Alkalmazandó jogszabályok: Nkt. 3. sz. melléklete, Nkt. 64. (4) a többszintű diplomáról 289/2005.(XII.22.) Kormányrendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről a felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 102. (1) az általános iskolai tanárképzés során mesterfokozat szerezhető

30 30 Könyvtárostanár vagy könyvtáros? Nkt. 3. sz. mellékletben a pedagógus munkakörök között szerepel, a könyvtárostanári munkakör tehát pedagógus munkakör az Nkt. által rögzített illetményemelésben részesül a könyvtáros munkakör a Korm. r. 2. és 4. sz. melléklete szerint nem pedagógus munkakör, hanem nevelő-oktató munkát segítő munkakör a Korm. r. 2. sz. melléklete: C,D,E,F osztályban látható el számára az illetményemelés től jár abban az esetben, ha van pedagógiai végzettsége

31 kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák kötött munkaidő könyvtári órák 31 Könyvtárostanár munkabeosztása A könyvtárostanár munkaidejének összetevőit a Nkt. 62. (12) határozza meg 1. Heti munkaideje 40 óra Munka tvk. 2. Kötött munkaideje, Nkt. 62. (5) 32 óra 40 óra 80%-a 3. Oktatással-neveléssel lekötött munkaideje, Nkt. 62. (6) 26 óra 40 óra 65%-a 4. Könyvtári óráinak száma (a könyvtár nyitva tartása mellett) 26 óra Mint a 3. sor 5. A kötött munkaidő fennmaradó része 6 óra sor 6. Könyvtári munka, kapcsolattartás (zárva tartás mellett) 4 óra 5. sor 70%-a 7. Külső kapcsolatépítés, beszerzés, más pedagógusi feladatok 2 óra 5. sor 30%-a 8. A heti munkaidő nem kötött része (iskolán kívül) 8 óra 1. sor 2. sor 9. Munkaideje összetevőinek összege 40 óra 4. sor+6 8. sor Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek könyvtári munka Külső kapcsol at könyvtári munka

32 32 Óradíj, részmunkaidős alkalmazás Az óradíj fogalmát nem tartalmazza hatályos jogszabály a régi számítási mód: illetmény/4,33/22 a méltányos számítási mód illetmény/4,33/x óra x az elrendelhető foglalkozások száma ez egy főiskolai végzettségű, 4-es kategóriában lévp óraadó esetében Ft lehet A részmunkaidőben alkalmazott pedagógus óraszámának meghatározása sem rögzített: 50%-os részmunkaidős alkalmazás esetén heti foglalkozás megtartása is előírható fordítva: ha a megtartott órák számát írjuk elő, akkor az illetmény bizonyos keretek között mozog

33 Kedves Kollégák! Megköszönöm kitüntető figyelmüket!

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat 2014 Gyakornoki Szabályzat Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 8192 Hajmáskér Iskola u. 1. Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi hatálya... 2 4. A

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. számú melléklete és a 98-99. - a tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben

Részletesebben