Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér"

Átírás

1 Sok-e vagy kevés? az új pedagógus életpálya által biztosított munkabér Érthetően egyre többet beszélünk a pedagógus életpálya-modellről. A politikusok nyilatkozataiból pedig egyre inkább úgy érezhetjük, hogy szeptember 1-jétől a köznevelési törvényben meghatározottak szerint bizonyosan bevezetik. Az új életpálya-modell által meghatározott munkabéreket, illetményeket az Nkt. 8. sz. mellékletének megfelelően kiszámítottam, és összehasonlítottam a Kjt. F, G, illetve H és I fizetési osztályainak fokozataiban most érvényes illetményekkel. Az összegeket az alapszámítások során mindkét esetben mindenfajta pótlék, illetménykiegészítés nélkül vettem számításba. Az életpálya modell bértáblája főiskolai végzettségű pedagógusok számára (F, G fizetési osztály) Fokozat, várakozás F osztály %-os növekedés Besorolási bér%-os növekedés G osztály Új fokozat Év Fokozat Kjt besorolási bér Főiskolai Kjt besorolási bér Fokozat Életp F % % G-1 Életp F % % G-2 Életp F % % G-3 Életp F % % G-4 Életp F % % G-5 Életp F % % G-6 Életp F % % G-7 Életp F % % G-8 Életp F % % G-9 Életp F % % G-10 Életp F % % G-11 Életp F % % G-12 Életp F % % G-13 Életp F % % G-14 Életp F % % G-14. Fokozat, várakozás Átlagos besorolási bérnövekedés F-ből: 71% ? Átlagos besorolási bérnövekedés G-ből: 62% Fokozat, várakozás H osztály %-os növekedés Besorolási bér %-os növekedés I osztály Új fokozat Év Fokozat Kjt besorolási bér Egyetemi Kjt besorolási bér Fokozat Életp H % % I-1 Életp H % % I-2 Életp H % % I-3 Életp H % % I-4 Életp H % % I-5 Életp H % % I-6 Életp H % % I-7 Életp H % % I-8 Életp H % % I-9 Életp H % % I-10 Életp H % % I-11 Életp H % % I-12 Életp H % % I-13 Életp H % % I-14 Életp H % % I-14. Fokozat, várakozás Átlagos besorolási bérnövekedés H-ból: 64% ? Átlagos besorolási bérnövekedés I-ből: 47%

2 Megállapíthatjuk, hogy a pedagógus korfán mindegyik fizetési osztály esetében egyenletes eloszlást feltételezve a pedagógusfizetések átlaga a következő mértékben növekszik: az F fizetési osztályban lévő főiskolai végzettségű pedagógusoké átlagosan 71%-kal, a G osztályban lévő főiskolai végzettségű szakvizsgázott pedagógusoké átlagosan 62%-kal, a H fizetési osztályban lévő egyetemi végzettségű pedagógusoké átlagosan 64%-kal, az I fizetési lévő egyetemi végzettségű szakvizsgázott pedagógusoké átlagosan 47%-kal. Először is feltűnik, hogy a G vagy I fizetési osztályban lévő szakvizsgázott pedagógusok egyelőre elveszítik magasabb képzettségükből származó bérelőnyüket. Az is látható, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezők bérének emelkedése kisebb mértékű. Az életpálya-modell eddig tárgyalt részeiben tehát találhatunk bizonyos nivellálásra utaló motívumokat. Ez a kiegyenlítő tendencia várhatóan 4-5 év alatt fordulhat meg akkor, ha a legjobban képzett pedagógusok kérve mielőbbi minősítésüket a pedagógus I. osztályból a pedagógus II., majd a mestertanári, esetleg a kutatópedagógusi osztályba kerülhetnek. Az új életpálya-fizetések vizsgálatakor figyelembe kell vennünk azt is, hogy hogyan változik az új szabályozó környezetben a pedagógusok munkaterhelése. Eddig a törvényben meghatározott többnyire 22 kötelező óra felett teljesített többletmunkát a munkáltató kifizette, tehát ha valaki (túlórával, helyettesítéssel) pl. heti 26 órát dolgozott, akkor heti 4 túlóra óradíjával emelkedett az illetménye, ennek mértéke alapilletményének kb. 18% volt. A köznevelési törvény szerint 2013 szeptemberétől a pedagógus számára heti 26 óráig elrendelhető foglalkozások megtartása. Jelen helyzetben ezt a tankerületek, igazgatók döntő többsége (tanítási órával, szakkörrel, napközivel, egyéb foglalkozással) ki is fogja tölteni. Az életpálya-modellben megjelenő magasabb fizetésből 18%-nyi munkabér-emelésért tehát többségében meg fogunk dolgozni a megtartandó foglalkozások számának növekedése révén. Nem lenne korrekt, ha itt számításba vennénk a heti 32 óra kötött munkaidő belépését, hiszen ennek bevezetésével a tényleges munkaterhek nem növekednek. Figyelemmel kell lennünk a köznevelési törvény 8. sz. mellékletében rögzített, jelentősen megemelkedő pótlékokra, amelyekről cikkünkben részletes adatokat tartalmazó táblázatot találhat. A leggyakoribb osztályfőnöki pótlék főiskolai végzettség esetén eft-os, egyetemi végzettség esetén eft-os keretei között becsüljük mondjuk 30 eft-ra a munkáltatók által majd ténylegesen alkalmazott összeget! 1 A jelenleg hatályos kormányrendelet 7-20 eft között rendeli el az osztályfőnöki pótlék mértékét, jellemző összege valahol 10 eft körül lehet. Az osztályfőnökök elveszítik azonban a közoktatási tv. 1. sz. mellékletében a feladatok ellátásáért cserébe beszámított heti plusz egy óra órakedvezményt, ennek a veszteségnek az óraszámok arányával kiszámított ellenértéke a Kjt. besorolása alapján havi 7-12 eft-ra tehető. A számítás azt mutatja, hogy az új osztályfőnöki pótlék belépésével az érintettek átlagosan 10 eft-tal több juttatásban részesülnek. 1 A cikk szövegében az összegeket ezer forintra kerekítve adjuk meg, a táblázatokban az összegek pontosak, azonban kerekítéseket nem tartalmaznak.

3 A pótlék mértéke az illetményalap %-ában, a minimálbér %-ában, illetve forintban Pótlék megnevezése Főiskolai végzettség esetén a pótlék alsó határa a pótlék felső határa illetményalap %-a minimálbér %-a Ft illetményalap %-a minimálbér %-a Ft intézményvezetői intézményvezető-helyettesi osztályfőnöki munkaközösség-vezetői több szakot tanító hiányszakon tanító kollégiumi csoportvezetői nemzetiségi gyógypedagógiai nehéz körülmények között A pótlék mértéke az illetményalap %-ában, a minimálbér %-ában, illetve forintban Pótlék megnevezése Egyetemi végzettség esetén a pótlék alsó határa a pótlék felső határa illetményalap %-a minimálbér %-a Ft illetményalap %-a minimálbér %-a Ft intézményvezetői intézményvezető-helyettesi osztályfőnöki munkaközösség-vezetői több szakot tanító hiányszakon tanító kollégiumi csoportvezetői nemzetiségi gyógypedagógiai nehéz körülmények között Minimálbér összege: Adatok a számoláshoz: minimálbér %-a Ft Illetményalap főiskolai végzetts Illetményalap egyetemi végzetts A munkaközösség-vezetők esetében méltányosan kb. fele a várható pótlék új összege, amely így 15 eft körüli átlagban állhat majd be, míg a kormányrendelet által meghatározott régi pótlék csak 2,6-6 eft volt. Ők is elveszítik azonban a közoktatási tv. 1. sz. mellékletében a feladatok ellátásáért cserébe beszámított heti plusz egy óra órakedvezményt. A munkaközösség-vezetők esetében az elveszített óraszámcsökkentés miatti 7-12 eft-os csökkenést és a kormányrendelet által korábban biztosított 2,6-6 eft pótlék kiesését a 15 eft körül várható átlagos új pótlék kompenzálni fogja, a változás mértéke tehát elhanyagolható. A bérbesorolási változások értékelésekor figyelembe kell vennünk azokat a több végzettségüket hasznosító pedagógusokat, több szakjukat tanító tanárokat, akik az eddigiekben alapilletményük 5-10%-ának megfelelő illetménykiegészítésben részesültek a Kjt. 66. (2) bekezdésében foglalt szabály alapján. A főiskolai végzettségű kollégák két szakképesítés hasznosítása esetén 5%, három hasznosításakor 7%, az egyetemi végzettségűek 8, illetve 10%-os illetménykiegészítést kaptak. Ennek helyére a köznevelési törvény 8. sz. mellékletében a több szakot tanító pedagógusok pótléka lép, amely főiskolai végzettség esetén a fenntartó döntésétől függően 8-18 eft, míg egyetemi végzettség esetén eft mértékű lehet. Ha átlagosan 14 eft-os több szakos pótlékkal számolunk, akkor ez a főiskolai és egyetemi végzettséghez tartozó új átlagbér 5%-a körül van. A többszakos pótlékok Kjt. által meghatározott összege eddig jellemzően 6-20 eft volt, míg az életpálya-modellben a pótlék 9-20 eft közötti összeg lehet. A többszakos pótlék értéke az előzőekhez képest számottevő

4 mértékben nem fog emelkedni. Ugyanakkor az életpálya új elemeként bevezetik a hiányszakon tanító pedagógusok pótlékát, amelynek mértéke a többszakosok pótlékával azonos szabályozás alá esik. Az életpálya-modell hatásai között meg kell még említenünk a közalkalmazotti tanácsok, szakszervezeti tisztségviselők órakedvezményeinek megszűnését, amely a Kt. elnököknél 13%-os, a tagoknál 9%-os (a közalkalmazotti illetményekkel számolva átlagosan eft, illetőleg a tagoknál eft) veszteséget generál. A szakszervezeti tisztségviselőknél a kedvezmény mértéke a szakszervezeti tagok létszámától függ, ezért jellemző mértéke nem számítható ki, de nagysága általában jóval szerényebb az előzőekben tárgyalt funkciók órakedvezményénél, ezért lényeges hatását nem fogják tapasztalni. A jelentős mértékű várható béremelés mértékének értékelésekor figyelembe vehetjük még a évek inflációját, hiszen a 2008-ban történt emelés óta nem változott a bértábla. Ez azt jelenti, hogy a január 1-jén életbe lépett bértábla az hat év alatt bekövetkezett infláció miatt 31,2%-ot veszített értékéből. Év infláció % 6,1 4,2 4,9 3,9 5,7 3,0 árak előző évi % 106,1 104,2 104,9 103,9 105, = 100% 106,1 110,6 116,0 120,5 127,4 131,2 Az életpálya-modell belépésekor 2013-ban (?) minden pályán lévő tanító, tanár a pedagógus I. kategóriába kerül majd. Az elképzelések szerint a szakvizsgával rendelkező pedagógusok számára biztosítanának egy gyorsítósávot annak érdekében, hogy a pedagógus II. kategóriába átkerülhessenek. Erről azonban jogszabály egyelőre nem rendelkezik, annak tervezete nem ismeretes. Ezt a gyorsított lehetőséget leszámítva a pedagógusok 2014-től kezdődően kérhetik majd minősítésüket, amelynek eredményes megtörténtével a pedagógus II., mesterpedagógus, majd kutatótanár osztályba léphetnek át. Vizsgáljuk meg most azt, milyen emelkedést jelent az egyes új fizetési osztályokba való majdani átlépési lehetőség!

5 Főiskolai végzettség Kategória Év Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár Egyetemi végzettség Kategória Év Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár A megemelkedett fizetéseket tartalmazó táblázatunkban a figyelmes olvasó észreveheti, hogy megjelent a bértáblában a 15. fizetési fokozat! A legmagasabb fokozat beléptetésére a pedagógusok pályán töltött idejének a kitolódott nyugdíjkorhatár miatti meghosszabbodása miatt került sor. Táblázatunkban mivel a Kjt-ben meghatározott bértáblának 15. sora nem volt, a 14. fokozat béréből számoltuk az átlépéskor várható százalékos béremelés mértékét.

6 Kedves Olvasó! A jogszabályban meghatározott adatok alapján készített táblázatok segítségével áttekintettük a remélhetőleg hamarosan bevezetésre kerülő életpálya-modell várható hatásait. Kiszámoltuk a régi pótlékok kivezetésével és az új pótlékok bevezetésével kapcsolatos várható hatásokat, figyelembe vettük a pedagógusok számára elrendelhető foglalkozások számának jelentős emelkedését is. Még az inflációra is gondoltunk. Azt biztosra lehet mondani, hogy minden pedagógusnak emelkedni fog a fizetése! Annak megítélését azonban, hogy ez az emelkedés sok-e vagy kevés, a tisztelt olvasóra bízzuk! Kazincbarcika, június 13. Petróczi Gábor s.k. közoktatási szakértő

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 2005. július Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben