2015. április. Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. április. Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra"

Átírás

1 2015. április Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra

2 1.rész: bevezetés gazdálkodási rendszer 2.rész: intézményi bevételek kiemelten a költségvetési támogatásokról 3.rész: intézményi kiadások kiemelten a bérköltségekről MOTTÓ: AMI NINCS, AZT NEM LEHET ELKÖLTENI 2

3 3 Bevezetés

4 Intézmény költségvetése Fenntartó (helyi önkormányzat) költségvetése Központi költségvetés A RENDSZER 4

5 TERVEZÉS Intézményvezető feladata közösen a fenntartóval TÉNY ADATOK KÖNYVELÉSE, NYOMON KÖVETÉS Intézmény és fenntartó közös feladata BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE Fenntartó feladata (Összesítés, terv és tény adatok összehasonlítása) A FOLYAMAT 5

6 BEVÉTELEK KIADÁSOK ÓVODÁTÓL FÜGGETLEN állami támogatás fenntartó támogatása rezsi ÓVODA BEFOLYÁSOLHATJA (HA ÉRDEKELT!!!) pályázati pénzek bérbeadás dologi kiadások bérek ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS MARADVÁNY 6 A MEGVALÓSíTÁS

7 Bevételek tekintetében: A központi költségvetés Fenntartótól függetlenül biztosítja a bértámogatást Fenntartótól függően biztosít egyéb támogatásokat Kiadások (bérköltségek) tekintetében: A nemzeti köznevelési tv. (Nkt.) szerint a köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében a munkáltatótól függetlenül a Munka Törvénykönyvét vagy a Kjt.-t e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni A KÖRNYEZET 7

8 8 Bevételek

9 BEVÉTELEK Központi költségvetési támogatások: a bevételek 40-50%-a, a fenntartó igényli az államtól, és fordítja a törvényben meghatározott feladatokra Fenntartói támogatás: a bevételek 50-60%-a, a fenntartónak saját bevételeiből kell előteremtenie az intézmény működtetéséhez Intézmény saját bevétele: általában 1-2%-a az összes bevételnek 9

10 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. tv. (Kvtv.) alapján Köznevelési feladatok támogatására 1. Bértámogatás 2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok előrelépéséhez 3. Óvodaműködtetési támogatás 4. Gyermekek utaztatásának támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés elismert átlagbér alapú finanszírozása 6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 10

11 11 Kiadások

12 KIADÁSOK Bérköltségek: a kiadásoknak átlagosan 70%-át teszik ki Dologi kiadások: az összes intézményi kiadásnak átlagosan 30%-át teszik ki Beruházások: elhanyagolható mértékűek, illetve külön pályázatokon nyert forrásból finanszírozhatók 12

13 I. Törvény szerint kötelező bérelemek II. Munkáltatói döntésen alapuló bérköltség elemek Alapilletmények Pótlékok Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak Jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés Közlekedési költségtérítés Egyéb pótlékok Jutalom, céljuttatás Béren kívüli juttatások Egyéb személyi költségtérítések 13

14 Jogviszony létesítésekor a megfelelő lépések: 1. Munkakör meghatározása melyik bértáblát válasszuk? a) Pedagógus, + pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő (2015.szept.1-től) b) Nem pedagógus munkakör, +nem pedagógus végzettség (2015.szept.1-től) 2. Helyes besorolás a bértábla melyik mezőjét válasszuk? a) Végzettség alapján b) Munkaviszonyban eddig eltöltött idő alapján 3. Az alapilletményen kívüli bérelemek mi jár ezen felül? a) Pótlékok b) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra c) Jubileumi jutalom/felmentés/végkielégítés d) Közlekedési költségtérítés Alapdokumentum: dolgozó személyi dossziéja 14

15 Minden bér- és bérjellegű kifizetés alapja a személyi dosszié tartalma! (KIR nyilvántartással megegyezően) Közalkalmazotti nyilvántartó lap Erkölcsi bizonyítvány Önéletrajz Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai Eddigi munkaviszonyokat igazoló iratok másolatai - > szakmai gyakorlat Kinevezés / értesítések / átsorolások Munkaköri leírások Teljesítményértékelések Minősítés eredménye Kötelező továbbképzést igazoló dokumentumok másolatai Egyéb Jogviszony megszűnésével kapcsolatos iratok 15

16 Pedagógus munkakör Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, aki pedagógus végzettséggel rendelkezik (2015. szeptember 1-től) Pedagógus bértábla Nem pedagógus munkakör Nem pedagógus végzettségűek Közalkalmazotti (2015. szeptember 1-től ) bértábla 16

17 A besorolást mindig a munkakör betöltésére a legmagasabb, előírt iskolai végzettség, szakképzettség szerint kell megállapítani, amivel a dolgozó rendelkezik. Nem pedagógus (2015. szept.1-től: nem pedagógus végzettségű) közalkalmazottak esetén a Kjt. A J fizetési osztály besorolását kell alkalmazni Pedagógusok esetén az Nkt. fokozatait kell figyelembe venni: Minősítésben részt vett pedagógus az OH által kiadott tanúsítvány alapján léphet a következő fokozatba (pedagógus II., mesterpedagógus) az eljárást követő év január 1-jén Ha a pedagógus munkakör megfelelő végzettséggel nem tölthető be, akkor gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével az előírt végzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette minősítő vizsga csak nyelvvizsgával, hiánya jogviszonyvesztést von maga után! Ha a pedagógus a munkaköréhez újabb szakképzettséget szerez magasabb végzettségi szinten, akkor a követő hónap 1-jén átsorolható 17

18 besorolásnál a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szakmai gyakorlati idő alapján kell a kategóriát (pedagógusoknál) /fizetési fokozatot (nem pedagógusoknál) megállapítani háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába/fokozatba lépés pedagógusoknál a várakozási idő mindig újra kezdődik (kivétel: csökkenthető 1 évvel, ha a dolgozó törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, vagy miniszter által alapított díjat kapott) nem pedagógusok esetén a várakozási idő csökkentése továbbra is lehetséges: Tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén Fizetési fokozatonként csak 1 év a pedagógus bértáblában megjelenik a 15. fizetési kategória, ami 42 év munkaviszony után újabb illetményemelkedéssel jár 18

19 Vezetői, vezető helyettesi pótlék Munkaközösség-vezetői pótlék Nemzetiségi pótlék: nemzetiségi nyelvű vagy siketeket nevelő intézményben, ahol legalább 50%-ban az adott nyelven nevel Gyógypedagógiai pótlék: kizárólag SNI-s gyermekek nevelése esetén, vagy ha az intézményben az SNI-s gyerekek aránya eléri a 33%-ot Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék: a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő településen lévő intézményben dolgozóknak Létezik a címzetes igazgatói pótlék: aki legalább 10 évig intézményvezetői megbízással rendelkezett, annak a korábbi vezetői pótlékának 25%-a jár, ha továbbra is ugyanabban az intézményben marad pedagógus A pedagógus fokozatoktól független a pótlék összege (mesterpedagógus pótléka ugyanannyi, mint a pedagógus I.-be sorolt pedagógusé) A pedagógus végzettsége szerint eltérő a pótlék összege (középfokú/ főiskolai/egyetemi végzettség) 19

20 Helyettesítési díj minden közalkalmazottat megillet: ha a közalkalmazott átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez Pedagógusokra is alkalmazni kell, ha az eseti helyettesítésen felül vállal többletmunkát! pl. tartósan beteg kolléga helyett Készenléti, ügyeleti díj minden közalkalmazottat megillet: Tanulmányi kirándulás vagy más óvodán kívüli program esetén fizetendő Átalánydíjazás 20

21 A jubileumi jutalom minden közalkalmazottat megillet Összegét a bármely munkáltatónál összesen közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után kell megállapítani Az illetmény: garantált illetmény + munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, DE illetménykiegészítés és illetménypótlék nem! Ha nyugdíjazás miatt felmentik a munkavállalót, akkor a jogviszony megszűnésének évében esedékes jubileumi jutalmat ki kell fizetni Ha a jogviszony megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy felmentésére a 40 éves munkaviszony miatti nyugdíjazás alapján kerül sor, és legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, akkor a 40 éves jubileumi jutalmat ki kell fizetni 21

22 A felmentési idő legalább hatvan nap, de max. 8 hónap A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a munkavégzés alól felmenteni a közalkalmazottat (erre az időszakra dupla kifizetést kell tervezni) A munkáltató felmentéssel szüntetheti meg a jogviszonyt - többek között -, ha munkaköri feladat ellátására alkalmatlanná vált (tartós betegség!) legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül a 40 éves munkaviszonyra tekintettel a munkavállaló kérelmezi (legkésőbb a felmentési idő leteltekor megvan a 40 év) - ekkor fel is kell menteni 22

23 A végkielégítés jár felmentés rendkívüli lemondás munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén Kivétel: - felmentés nem megfelelő munkavégzés miatt - a dolgozó nyugdíjas a jogviszony megszűnésekor - felmentésére a 40 éves munkaviszony miatt került sor Jogosultsági idő csak az adott munkáltatónál szerzett jogviszony alapján (jogelőd, áthelyezés is!) Összege: a jogviszonyban töltött időtől függő távolléti díj (3 év után 1 havi tól 20 év után 8 havi összegig) A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni 23

24 A 39/2010 (III.26.) Korm. rendelet szerint minden közalkalmazottra Kötelező a munkáltatónak kifizetnie a munkába járás költségét: Közigazgatási határon kívüli lakóhely esetén napi munkába járásnál hazautazásnál (legfeljebb hetente egyszer) Költségtérítés mértéke: helyközi (távolsági) utazással - bérlet/jegy árának min. 86%-a saját gépjárművel ha a lakóhely és a munkavégzés helye között nincs helyi vagy helyközi közösségi közlekedés (9 Ft/km adómentes) 24

25 A munkáltatói döntésen alapuló bérköltség-elemek a pedagógusoknak és az egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak egyaránt adhatók Összegük a fenntartó anyagi lehetőségeitől függ Ezen költségelemek a munkáltató saját szabályai alapján tervezhetők: költségvetési rendelet kollektív szerződés belső szabályzatok alapján 25

26 A Kjt.-ben nevesítetten adható bérköltség elemek: Illetménykiegészítés a munkáltató gazdálkodásának eredményéből Kereset-kiegészítés a munkavállaló munkateljesítményére, átmeneti többletfeladatra Jutalom kiemelkedő munkavégzésért Munkáltatói döntésen alapuló pótlékok pl. címpótlékok (ha történt címadományozás, akkor az összege kötelezően előírt) 26

27 Béren kívüli juttatások (pl. cafetéria) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete ben nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot Ruházati költségtérítés munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket a kollektív szerződés vagy a munkáltató határozhat meg Egyéb pénzben kifizetett költségtérítés (pl. bankszámlatámogatás): A havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a évben legfeljebb forint Lakhatási, szociális támogatások (pl. lakbér hozzájárulás) Egyéb személyi juttatások (pl. továbbtanulás támogatása) 27

28 Költségvetési keret felosztása tartalmilag a rovatok között megfelelő ütemezésben (féléves/negyedéves/havi lebontás) Törekedni kell, hogy tervezésnél a kötelező kiadások tervezése legyen az első a nem feltétlenül szükséges kiadásokat hátrasoroljuk felhasználásnál takarékos legyen a felhasználás szükség esetén megfelelő legyen az átcsoportosítás 28

29 Miért tervezünk? mert kötelező (törvény előírja) mert célszerű (a hatékony gazdálkodás megköveteli) mert hasznos: megkönnyíti, hatékonnyá teszi az egész éves munkánkat És, ha betartjuk a szabályokat, támogatjuk a fenntartóval egymás munkáját megfelelő eszközök állnak rendelkezésre a munka elvégzéséhez, akkor EZ A NEMSZERETEM GAZDASÁGI RÉSZ IS ÁTLÁTHATÓVÁ ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐVÉ VÁLIK! És szerencsés esetben ha a fenntartó pénzügyi helyzete és szándéka is lehetővé teszi, akkor még KÉZZELFOGHATÓ EREDMÉNYT IS ELÉRHETÜNK! 29

30 30

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM A SZIE KSZ-nek az Egyetemi Tanács 2000. novemberi ülésére küldött változata! SZENT ISTVÁN EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZÔDÉSE Tervezet! Gödöllô 2000. november Tartalomjegyzék Oldalszám Preambulum 6 A Kollektív

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2 Jelen szerződés létrejött a Móra Ferenc Általános Iskola intézményben, 1998. március 24. napján az intézmény vezetője, mint munkáltató

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K Ö Z A L K A L M A Z O T T I SZABÁLYZAT

K Ö Z A L K A L M A Z O T T I SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT K Ö Z A L K A L M A Z O T T I SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Személyi hatály 1.1. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben