MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek"

Átírás

1 Bankügyletek

2 Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga, ami a Pénzügy Tanszék honlapjáról letölthetők. Gál Erzsébet: Hitelkérelem, banki ismeretek Digitális Tankönyvtár 412A/0007_d3_hitelkerelem_jav_scorm/adato k.html 2

3 Ajánlott irodalom: Kovács Levente Marsi Erika (szerk.): Bankmenedzsment, Banküzemtan Magyar Bankszövetség, 2018 Meir Kohn: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok Osiris 2007 Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek Aliena

4 Számonkérés módja: Az aláírás feltétele: Hitelezési esettanulmány elkészítése és prezentálása Gyakorlati jegy: Két zárthelyi dolgozat írása a szorgalmi időszakban 4

5 Érdemjegy megállapítása Zárthelyi dolgozat: 50 pont Ponthatárok: 0 25 pont 1 elégtelen pont 2 elégséges pont 3 közepes pont 4 jó pont 5 jeles 5

6 Mi a bank?

7 Bank fogalma Olyan intézmény, amely hivatásszerűen vesz igénybe és nyújt hitelt, illetve amely sajátos szervezete pénz teremtésére is képessé tesz Szó eredete: banca (olasz) pad banque (francia) láda, fiók 7

8 A pénzügyi közvetítők szerepe Deficites Pénztulajdonosok (végső adósok) Sok adós szükséglete: 1. Hosszú távú hitelek 2. A kölcsönző vállaljon lényeges kockázatot 3. Nagyobb összegű hitel Pénzügyi közvetítők (bankok) Szufficites Pénztulajdonosok (végső hitelezők) Sok hitelező szükséglete: 1. Likviditás 2. Befektetés biztonsága 3. Kényelem 4. Kis összegű befektetés lehetősége 8

9 A közvetlen és közvetett pénzközvetítés összehasonlítása Szempontok Bank Értéktôzsde Kapcsolat szufficites és közvetett közvetlen deficites személyek között Költség a hitel és betétkamat ügynöki jutalék közti marge Összegtranszformáció különbözô összegû betétek és hitelek egy értékpapírkibocsátás különbözô címletekben Lejárattranszformáció különbözô lejáratú betétes és hitelek értékpapírok másodlagos piaca Kockázattranszformáció van nincs 9

10 A bank monetáris pénzügyi közvetítő Bank = hitelintézet Pénzügyi közvetítő, kapcsolatot teremt a beruházók és a megtakarítók között: betétet gyűjt; hitelez; pénzforgalmi számlát vezet más szolgáltatásokat nyújt (bankgarancia, pénzváltás, értékpapírügyletek, széf, letét, tanácsadás, ügynöki tevékenység). 10

11 A bank monetáris pénzügyi közvetítő közgazdasági jelentősége A Bankok (elméletben) 1. Összehangolják a megtakarítók és a hitelfelvevők igényeit (lejárat, kockázat, összeg és hely transzformáció) 2. Kezelik a kihelyezések kockázatait (hitelbírálat, portfólió diverzifikáció) 3. A bankok közötti verseny csökkenti a kamatmarzsot és a pénzügyi szolgáltatások díjait, jutalékait Veszélyek 1. Információs asszimmetria 2. Morális hazárdírozás Törvényi szabályozás és felügyelet szükséges!! 11

12 A bank pénzügyi szolgáltató üzem a szolgáltatások jellemzői: elválaszthatatlanság, tárolhatatlanság, élőmunka-igényesség, szállíthatatlanság, megfoghatatlanság. a pénzügyi szolgáltatók kockázatokkal kereskednek a pénzügyi szolgáltatókra speciális és kifinomult szabályozás vonatkozik 12

13 A kétszintű bankrendszer magyarországi kialakítása Mesterséges kialakítás a meglevő elemekből: MNB csak jegybank 3 újonnan létrehozott kereskedelmi bank (MHB,OKHB,BB) MKB és ÁÉB kereskedelmi banki jogosítványt kap OTP, takarékszövetkezetek Vegyesbankok Decentralizált pénzalapok banki jogosítványt kapnak (kisbankok) 13

14 A bankrendszer problémáinak felszínre kerülése az 1990-es évek első fele Átláthatóság iránti igény: vége szabályozási változások ( törvénykezési sokkterápia) Pénzintézeti törvény; hitelek minősítése, céltartalék képzési kötelezettség; Számviteli tv.; Csődtörvény; A bankrendszer strukturális gyengeségei és a transzformációs válság összekapcsolódása rossz hitel probléma kiéleződése. 14

15 Bankkonszolidáció és bankprivatizáció Miért volt szükség konszolidációra? 1. Hitelkonszolidáció 2. Adóskonszolidáció 3. Bankkonszolidáció Stabilizáció, privatizáció ; A bankrendszer után 15

16 A szereplők számának csökkenése A banki szolgáltatások piaca oligopol piac, Legnagyobb hazai szereplők. (Hogy mérjük a bankok nagyságát?) Legkisebb szereplők (takarékok) Fúziós hullám a világban Ennek lecsapódásai Magyarországon Pl. K&H, Erste, Unicredit, CIB+Inter-Európa, 16

17 A kiemelkedően magas külföldi tulajdon Miért jönnek ide a külföldi bankok? Defensive expansion hipotézis Az üzleti lehetőségek kihasználása A székhely szerinti országban lévő erős verseny és kevés üzleti lehetőség Miért jó megnyitni a hazai piacot? Hazai tőkehiány Technológia, tudásátadás Külföldi befektetők (nem banki) bizalmának növelése 17

18 Boldog békeidők ( ) Gyors hitelállomány bővülés (lakossági hitelezés) Nagy jövedelmezőség Jelentős külföldi befektetések a bankszektorban 18

19 Pénzügyi válság Hitelezés megtorpanása, visszaesése Romló hitelportfólió Kormányzati különadók, eseti beavatkozások (végtörlesztés, árfolyamgát, fogyasztóvédelmi intézkedések) Gyenge jövedelmezőség 19

20 Fellendülés Válságból való kilábalás Hitelportfólió tisztítása Hitelezési tevékenység növekedése Jövedelmezőség javulása 20

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 21

22 A banküzem sajátosságai és főbb szabályai Bankügyletek

23 A pénzügyi intézményrendszer Közvetlen tőkeáramlás Pénzügyi közvetítők Elsődleges piac Másodlagos piac Monetáris közvetítők Nem monetáris közvetítők Kockázati tőketársaságo k Befektetési társaságok Tőzsde Értékpapírbizományosok Értékpapírkereskedők Bankok Szövetkezeti hitelintézetek Bankjellegű intézmények Befektetési bankok Jelzálogbankok Lakástakarékpénztárak Befektetési alapok Nem bankjellegű intézmények Biztosítótársaságok Nyugdíjalapok Egészségbiztosítók 23

24 Tőkepiaci finanszírozás két alaptípusa - közvetlen finanszírozás, amely értékpapírok (pl. kötvény, részvény) kibocsátásán és forgalmán alapul. - közvetett finanszírozás, amely pénzügyi közvetítők (pl. hitelintézeteket, üzleti biztosítók, nyugdíjalapok) beiktatódása révén valósul meg. 24

25 Finanszírozási szolgáltatás - tőkeáramlás Közvetlen Közvetett Másodlagos piaci szereplők Elsődleges piaci szereplők Nem monetáris közvetítők Monetáris közvetítők Monitor szervezetek 25

26 A bank monetáris pénzügyi közvetítő és kockázatokkal kereskedő üzem A bankok, a bankrendszer biztosítja a gazdaság számára a pénzt, a mai pénz a bankrendszerre szóló követelés. A bank pénzt gyűjt, teremt, helyez ki, amely tevékenységekkel kockázatokat kezel, és maga is kockázatot vállal. 26

27 A bank monetáris pénzügyi közvetítő Vagyona (eszközök) Pénzeszközök Jegybankképes értékpapírok Kihelyezések (hitelek, egyéb) Befektetések Stratégiai~ Portfólió~ Kényszer~ Banküzemi eszközök A vagyon finanszírozási forrásai Idegen források Ügyfélbetétek, Vásárolt források Jegybanki források Tőke 27

28 A magyar kereskedelmi bankok eszközei Eszközök (Md Ft) Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek Hitelek Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok Származtatott ügyletek Kereskedési célú Fedezeti elszámolások Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések Immateriális javak Egyéb eszközök Eszközök összesen

29 A magyar kereskedelmi bankok forrásai Kötelezettségek és saját tőke (Md Ft) Betétek Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ebből: alárendelt Származtatott ügyletek ebből: kereskedési célú Céltartalékok Egyéb kötelezettségek Saját tőke Befizetett jegyzett tőke Tartalékok Kisebbségi részesedések Egyéb átfogó jövedelem Egyéb Kötelezettségek és saját tőke összesen

30 Portfólió minőség Megnevezés Hitelek (Md Ft) Nemteljesítő hitelek (Md Ft) NPL ráta (%) (2./1.) 14,6 10,7 7,5 5,4 30

31 Banki eredmény alakulása Eredménykimutatás (Md Ft) Kamateredmény Díj- és jutalékeredmény Kereskedési eredmény Árfolyam-különbözet Egyéb működési eredmény Működési bevétel ( ) Működési költségek Eredmény értékvesztés, céltartalék és adó nélkül (6.+7.) Értékvesztés és céltartalék Egyéb Folytatódó tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége 11. adófizetés előtt ( ) Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt Nettó adóráfordítás Nettó tárgyévi eredmény ( ) 31

32 A bank kockázatokkal kereskedő üzem a különböző gazdasági szereplők kockázatait diverzifikálja; jövedelme az általa vállalt kockázatokkal arányos. A kamatrésben a közvetítés költsége és az elvárt hozam jelenik meg. a gazdasági szereplők kockázatait átvállalja; Σ nagy tőkeáttétel 32

33 A bank alapvető konfliktusai- a mágikus háromszög Likviditás = fizetési kötelezettségeinek időveszteség és vagyoni veszteség nélkül eleget tud tenni. Szolvencia = tőkéje pozitív érték, ezért fedezetet nyújt kihelyezéseinek és kötelezettségeinek értékkülönbözetére. Jövedelmezőség = biztosítani tudja tulajdonosai jövedelemelvárásait, eredménye képes növelni tőkéjét. A három követelmény egymás rovására tud érvényesülni. 33

34 Konfliktusok főbb fajtái Likvid eszközök alacsony jövedelmezősége Magas nyereséget csak kockázatos ügyletek vállalásával lehet elérni Források között a legdrágább a saját tőke To big to fail Bank csődje a számlavezetési körbe tartozó vállalkozások csődjét is jelentheti Bank csődje más bankok csődjét is jelentheti Bank csődje megrendítheti az egész pénzügyi rendszerben a bizalmat 34

35 Bankszabályozás fontossága Bankokkal kapcsolatos törvények és a felügyelet a likviditás és a szolvencia követelmény teljesülését igyekszik erősíteni Alapítási és engedélyezési szabályok Tőkemegfelelési szabályok Kockázatos tevékenységek korlátozása Versenyfelügyelet Fogyasztóvédelem 35

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

37 Pénzügyi intézmények és pénzügyi szolgáltatások fajtái Bankügyletek

38 Az előadás tartalma A Hitelintézeti törvény felépítése, a hitelintézeti rendszer elemei; A hitelintézeti tevékenység tartalma; A pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások; 38

39 A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013/CCXXXVII. törvény (Hpt) felépítése A Hpt fejezetei: 1. Általános rendelkezések 2. Engedélyezés általános szabályai 3. Szolgáltatás nyújtásának szabadsága 4. Jogutód nélküli megszűnés 5. Egyes tevékenységi, működési szabályok 6. Prudens működésre vonatkozó szabályok 7. Tulajdonjog gyakorlásának szabályai, irányítás és ellenőrzés 8. Titoktartás 9. Pénzügyi intézetek felügyelete 10. Országos Betétbiztosítási Alap 11. Önkéntes betét- és intézménybiztosítás 11/a. Csoporton belüli pénzügyi támogatás 12. A pénzügyi intézmények számvitele és könyvvizsgálata 13. Ügyfelek védelme 14. Vegyes és záró rendelkezések 39

40 Pénzügyi szolgáltatás 1. betétgyűjtés; 2. hitel és pénzkölcsön nyújtása; 3. pénzügyi lízing; 4. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; 5. elektronikus pénz kibocsátása; 6. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása; 7. bankári kötelezettség vállalása 8. valuta és devizaügyletek 9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése; 10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; 11. hitel referencia szolgáltatás Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 1. pénzváltási tevékenység; fizetési rendszer működtetése; 3. pénzfeldolgozási tevékenység; 4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 40

41 A Hitelintézeti tevékenység tartalma A hitelintézetek által végezhető tevékenységek besorolása: Aktív bankügyletek; Passzív bankügyletek; Értékpapírokkal végzett ügyletek; Deviza- és valutaügyletek; Fizetési forgalommal kapcsolatos bankügyletek; Egyéb bankügyletek. Semleges bankügyletek 41

42 Mi a pénzügyi intézmény? Hitelintézet vagy Pénzügyi vállalkozás, melyek a pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosultak. (Ezen kívül üzletszerűen végezhetnek még egyéb szolgáltatásokat is!) 42

43 A pénzügyi intézmények által egyéb, üzletszerűen végezhető tevékenységek Biztosítási ügynöki tevékenység; Árutőzsde-ügynöki tevékenység; Befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek; Aranykereskedelmi ügyletek; Részvénykönyvvezetés; Elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások; Diákhitel Központ hitelezési tevékenységének elősegítése. 43

44 A hitelintézetek által nem, vagy csak korlátozottan végezhető tevékenységek Biztosítás ügynöki tevékenység; Árutőzsde-ügynöki tevékenység; Befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet; A hitelintézeti tevékenységen kívül más üzletszerű tevékenységet. 44

45 Mi a hitelintézet? Az a pénzügyi intézmény, amely a Hpt. 3. -ban meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább az alábbiakat végzi: Betét gyűjtés; Hitel vagy pénzkölcsön nyújtása; Elektronikus pénz kibocsátás; 45

46 Kizárólag hitelintézet jogosult: 1. Betét gyűjtésére; 2. Pénzváltásra; 46

47 A hitelintézeti rendszer elemei A Hpt. a hitelintézeti rendszernek alapvetően négy elemét különbözteti meg, melyek hitelintézetként működhetnek: 1. Bankok; (A hitelintézeti tevékenységek teljes körének végzése!) Mi a bankként történő működés feltétele? 2. Szakosított hitelintézetek; (A hitelintézeti tevékenység meghatározott körének végzése, szavatoló tőke és egyéb feltételek alapján!) 3. Szövetkezeti hitelintézetek; (Betét és hitelnyújtás a Hpt-ben megfogalmazott kivételekkel!) 4. Külföldi hitelintézet fióktelepe; (A végezhető tevékenységeket a Hpt rögzíti. Székhely szerinti felügyeleti hatóság engedélyével!) 47

48 Mi a pénzügyi vállalkozás? A hitelintézetek 4 felsorolt típusa mellett, illetve azok kiegészítése céljából működnek; Hitelintézeten kívüli jogi személyek; A Hpt-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül (a Hpt. 3. (1) alapján) csak egyet vagy azok egy meghatározott körét végezhetik; Mit nem végezhet? (betétgyűjtés, pénzforgalmi szolgáltatás, pénzváltás) Pl: pénzügyi holding, faktoring- és lízingcég 48

49 Közvetítő Pénzügyi szolgáltatás közvetítése - függő ügynök Versengő szolgáltatók termékeiből választó többes ügynök Alkusz 49

50 Még egyszer a fogalmakról! Pénzügyi intézmény Hitelintézet Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet Fióktelep Pénzügyi vállalkozás Pénzforgalmi intézmény Elektronikus pénz kibocsátó intézmény Hitelszövetkezet Faktoring- és lízingcégek 50

51 neve Szervezeti és alaptőke követelmény Alaptőke követelmény (mft) Szervezeti forma Bank RT vagy fióktelep Szakosított hitelintézet Változó RT vagy fióktelep Szövetkezeti hitelintézet 250 Szövetkezet Pénzügyi vállalkozás 50 Rt, szövetkezet, alapítvány, fióktelep Pénzügyi holding Rt Pénzforgalmi intézmény 37,5 Rt, Kft, szövetkezet, fióktelep Elektronikus pénz kibocsátó intézmény 100 Rt, Kft, szövetkezet, fióktelep Többes ügynök 50 Rt, Kft, szövetkezet 51

52 SEMLEGES BANKMŰVELETEK: BANKSZOLGÁLTATÁSOK, BANKI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (A KERESKEDELEM FINANSZÍROZÁS ÉS A HITELNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK) 52

53 Bankügyletek kategorizálása Aktív bankügyletek bank pénzt ad át és követelése keletkezik Passzív bankügyletek bank pénzt fogad el és kötelezettsége keletkezik Semleges bankügyletek Olyan bankügylet, ami nem aktív, illetve passzív Bankszolgáltatások és banki kötelezettségvállalások Olyan ügyletek, amelyeknek volumene nem jelenik meg a bank mérlegében (mérleg alatti tételek) Olyan ügyletek, amelyek jutalék- és díjbevételt jelentenek a bank számára 53

54 Semleges bankügyletek Banki kötelezettségvállalások Bankszolgáltatások Kereskedelemfinanszírozás Hitelnyújtási kötelezettségvállalás Kockázatkezelés pénzforgalom Garancia- és kezesség Folyószámlahitelkeret kamat- és devizaswap tanácsadás Akkreditívek Rulírozó hitelkeret kamatminimum és maximum ügylet közvetítői tevékenység Elfogadvány-hitel Készenléti hitelkeret határidős ügyletek letét- és széfügylet Jegyzési garancia Értékpapírosítás (nyomtatványárusítás) 54

55 Mérlegen kívüli tevékenységek: 1. Kötelezettségvállalások: A bank vállalja, hogy valamely jövőbeni időpontban finanszírozni fog. 2. Bankszolgáltatások: Azon pénzügyi szolgáltatások, melyeket a hitel-betét üzletágon kívül a bank még ellát. A legfontosabb a készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása! 55

56 Kötelezettségvállalások I. Kereskedelem finanszírozás: A vevő fizetőképességét erősíti; Banki kötelezettségvállalás; Formái: kereskedelmi garancia, elfogadvány hitel és kereskedelmi akkreditív 1. Kereskedelmi garancia = Bankgarancia A vevő fizetőképességét vizsgálni kell; A vevő garancia díjat fizet; 56

57 57

58 4. akkreditív nyitás megerősítése 8. Jóváírás 6. okmányok benyújtása, fizetés 2. akkreditív nyitás Exportőr bankja Akkreditív 7. okmányok átadása, jóváírás 3. értesítés akkreditív nyitásról Importőr bankja Exportőr (szállító) 5. áruszállítás 1. szállítási szerződés Importőr (vevő) 58

59 3. Elfogadvány hitel (akcept hitel) Bankgarancia, mely váltó formát ölt; Normál esetben nem kerül sor hitelnyújtásra; A vevő fizetéséért a bank vállalja a kötelezettséget; A bank kényszerhitelezővé is válhat, a vevő nemfizetése esetén; Számos előnye van a szállító számára. 59

60 3. elfogadvány 2. idegen váltó intézvény Elfogadvány-hitelezés menete Vevő bankja Exportőr (szállító) 4. áruszállítás, váltóval fizetés 1. szállítási szerződés Importőr (vevő) Bankügyletek 60

61 Váltó alapfogalmak Intézvény idegen váltó (fizetési felszólítás aláírás előtt) Intézvényez idegen váltót bocsát ki (és küld az elfogadónak) Elfogadvány aláírt idegen váltó (elfogadott fizetési felszólítás) Rendelvényes váltófizetés kedvezményezettje Forgatmányozás váltó átruházása (váltó hátlapjára írva) Forgatmány átruházott váltó (váltó hátlapján) Forgatmányos váltót átruházó Óvatolt váltó lejárt váltó 61

62 Váltó előnyei Szállító számára váltókövetelés absztrakt váltó lejárat előtt forgatható váltó leszámítoltatható Vevő számára hitelben szerez árut/fizetőeszköz Forgatmányos/Bank számára üzletszerzési eszköz befektetés korábbi forgatmányosok készfizető kezessége 62

63 Váltó kellékek Váltó megnevezése kiállítás nyelvén Váltó összege (devizanem) Váltó lejárata Váltó beváltásának helye Kiállítás dátuma Rendelvényes neve, székhelye (Kibocsátó neve, székhelye) Fizetésre kötelezett neve, székhelye 63

64 II. Hitelnyújtási kötelezettség vállalások Rendelkezésre tartás; Rendelkezésre tartási jutalék; 1. Hitelkeret: 2. Rulírozó hitelszerződések: Hitelszámlához kapcsolódik; Limit kerül előírásra; Rövid lejáratú finanszírozás eszköze; 64

65 3. Készenléti hitel Hosszú lejáratú Folyósítás több ütemben történik Részletek folyósítása feltételhez (elsősorban beruházási készültségi fok) kötött Pénzt nem a hitelfelvevőnek folyósítják, hanem a projekt beszállítóit fizetik ki 65

66 4. Értékpapír ügyletek: a.) Kötvénykibocsátás (banki kötelezettségvállalással); Állampapír, kincstárjegy b.) Értékpapírosítás 1. Célja, hogy az egyedileg kis összegű illikvid követeléseket likviddé, pénzpiacon eladhatóvá tegye. 2. Magyarországon előfordulása nem jellemző. 3. Használata válság miatt nemzetközileg is visszaszorul 66

67 Kockázatkezelő eszközök Swap pénzáramok cseréje Kamatminimum/kamatmaximum hitelkamat korlátozása Határidős ügyletek Futures/forward Opciós ügyletek 67

68 További hasznos információk 1. Hitelintézeti számvitel (Saldo Rt. 2005); 2. Bozsik Sándor: Banküzemtan 3. Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996/CXII. törvény

69 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

70 A fizetési rendszer működése Bankügyletek

71 Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság különböző szereplői között megvalósuló pénzügyi tranzakciók lebonyolítása. E rendszer áthidalja a fizikai távolságokat és az időbeni eltéréseket, csökkenti annak tranzakciós költségeit. Minél fejlettebb a fizetési rendszer annál kisebbek a tranzakciós költségek és kockázatok. Hatásai: 1. Egészséges gazdaságban javítja a gazdaság működését. 2.Növeli a pénz forgási sebességét, 3. Egyensúlyi zavarok esetén a feszültségek közvetítője. 71

72 A fizetési rendszerek alaptípusai Nettó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés két lépésben, speciális szabályok szerint történik. Ez a rendszer lényegesen kisebb technikai likviditást igényel, mint a bruttó. A rendszerben a nemfizetés kockázata nagyobb. Bruttó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés egy időben történik. Amennyiben van elegendő fedezet, akkor a tranzakció a küldés időpontjában véglegessé válik. Jelentős technikai likviditási igénye van. A nem fizetések kockázata alacsony. 72

73 Magyarország 1987 előtt nem működtek fizetési és értékpapírelszámolási rendszerek: az MNB vezette az egyszintű bankrendszer elveinek megfelelően a gazdálkodó szervezetek számláit és ő bonyolította le a vállalatok számlapénzforgalmát után az MNB-nek kulcsszerepe volt a fizetési és az elszámolási rendszerek kialakításában és fejlesztésében Nemzetközi pénzügyi tendenciák: Dereguláció, liberalizáció Technikai fejlődés, forgalom növekedése 73

74 A hazai pénzforgalmi infrastruktúra Az MNB alapvető feladata a pénzforgalom, valamint a fizetési és elszámolási rendszerek megbízható és hatékony működésének elősegítése A hazai felvigyázott rendszerek 2011-es éves forgalma az éves GDP 54,6 szorosa (1536 ezer milliárd Ft)! Forrás: MNB 74

75 A fizetési rendszer résztvevői 1. Pénzügyi intézmények: Hitelintézetek Pénzügyi vállalkozások Befektetési szolgáltatók Giro Elszámolásforgalmi Rt.: Tulajdonosai a hitelintézetek, az MNB és a KELER Rt. Pénzügyi szerepet nem játszik a rendszerben; az adatforgalom lebonyolítása és a központi adatfeldolgozó rendszer működtetése a feladata. A Bankközi Klíringrendszer (BKR) üzemeltetője. 75

76 A fizetési rendszer résztvevői 2. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. KELER ZRt.: Kezeli a fizetési rendszer napközbeni likviditását biztosító értékpapír fedezeteket és a kapcsolódó információs rendszert KELER Központi Szerződő Fél Zrt: kizárólagos tevékenységként végzi a garantált piacok vonatkozásában a központi szerződő fél tevékenységet a Klírintagok számára. GIRO Bankkártya Rt.: Nincs pénzügyi szerepe a rendszerben, birtokolja az egyetlen magyarországi kártyavédjegyet (GBC). Tagjai számára bankkártya elszámolási szolgáltatásokat nyújt 76

77 A fizetési rendszer résztvevői 3. Magyar Posta Rt.: Nem vezethet pénzforgalmi számlát ügyfelei számára, készpénzfizetési szolgáltatásokat nyújt. Magyar Államkincstár: Kb költségvetési intézmény számára nyújt bankszámla-vezetéshez hasonló szolgáltatásokat a ktgvetés által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések céljaira.(előirányzatok) 77

78 A fizetési rendszer résztvevői 4. Az MNB, mint szolgáltató mint felvigyázó mint szabályozó PSZÁF: célja a fizetési rendszer zavartalan és eredményes működése: átlátható üzleti folyamatok; tisztességes verseny Magyar Bankszövetség: Tv. és jogszabályalkotásban vesz részt Fogyasztóvédelem: célja a problémás ügyek bíróságon kívüli elintézése 78

79 A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank Szabályozza, felügyeli és működteti a belföldi fizetési rendszert, Vezeti a következő gazdasági szereplők elszámolási számláit: Hitelintézetek(kereskedelmi bankok), Országos Betétvédelmi Alap, Elszámolóházak, Befektetővédelmi Alap, Magyar Posta Rt. Magyar Államkincstár, Államadósság Kezelő Rt. ÁPV.Rt. 79

80 Fizetési módok 1. Készpénzfizetés: azonnali lebonyolódás, hamisítás és rablás veszélye Készpénzkímélő és helyettesítő fizetési módok: a pénz valós fizikai formájában nem vagy csak a ki/be fizetéskor jelenik Átutalás: Egyszerű átutalás Csoportos átutalás Beszedési megbízás Azonnali beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás (inkasszó) Okmányos meghitelezés (akkreditív) 80

81 Fizetési módok 2. Csekk Bankkártya Betéti k. Hitel k. Egyéb fizetési módok: Kereskedői kártyák Postai eszközök: Készpénzátutalási megbízás(sárga csekk) Belföldi postautalvány (rszín csekk) Kifizetési utalvány 81

82 A fizetési módok időigénye és költségei Készpénz: Azonnali lebonyolódás, magas tranzakciós költség. Kockázata a hamisítás és rablás. Kp. kímélő módok: Lebonyolítása technika függő(on line, off line),fajlagos költsége kisebb, időigénye van. Kockázata a hamisítás, nem fizetés ~, működési~. Átutalás, inkasszó: Lebonyolítás technika függő, működési~, nem fizetési~ és csalási kockázat merül fel. (Az inkasszónál pluszban hitelezési kockázat van jelen!) 82

83 A fizetési rendszer globális kockázatai- és kezelésük a korszerű fizetési rendszerekben Szolgáltatás ellátásának kockázata: az ügylet menet megszakadásának és/vagy meghiúsulásának valószínűsége. Elszámolási és kiegyenlítési kockázat: elszámolás és kiegyenlítés elmaradása vagy késedelme Kapcsolódó rendszerek kockázata: Rendszerek egymásra épülése nem zökkenőmentes 83

84 A magyar belföldi fizetési rendszer Bankközi Klíring Rendszer (BKR) Valós idejű bruttó elszámolás (VIBER) + 84

85 A magyar belföldi fizetési rendszer 1. Bankközi Klíring Rendszer (BKR): Késleltetett elszámolású, fedezetvizsgálatot is végző bruttó rendszer. Sok, kis összegű fizetések elszámolása Napi legalább 5 elszámolási ciklus (4 óra alatt a pénznek meg kell érkeznie) Résztvevők: MNB, hitelintézetek, GIRO Rt., KELER Rt. 85

86 A magyar belföldi fizetési rendszer 2. Valós idejű bruttó elszámolási Rendszer (VIBER) A kiegyenlítés és az elszámolás mozzanata időben nem válik el egymástól. Sürgős, nagy összegű bankközi fizetési megbízások kiegyenlítése és elszámolása. Résztvevők: hitelintézetek, KELER Rt., Magyar Államkincstár, MNB. 86

87 Azonnali fizetés bevezetése Bevezetése: március 2. AUTOMATIZÁLT, GYORS FELDOLGOZÁS 5 másodperc alatt jut el a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához/ bankjához. 10 MILLIÓ FT ALATTI BELFÖLDI UTALÁSOK Az év minden napján, éjjel-nappal lehet 10 millió forintig fizetési megbízásokat indítani. FOLYAMATOS (24/7/365) MŰKÖDÉS A rendszer folyamatos működése az év minden napján. MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓK Bárki regisztrálhatja az címét, telefonszámát vagy adószámát a bankjánál, így könnyen és gyorsan indítható számára átutalás. FIZETÉSI KÉRELEM Akár másodlagos azonosító használatával is lehetséges fizetési kérelem küldése. POZITÍV ÉS NEGATÍV VISSZAJELZÉS A fizetési művelet feldolgozásáról a rendszer azonnal pozitív vagy negatív visszajelzést küld. ELŐZETES FEDEZETBIZTOSÍTÁS Előzetes fedezet biztosítása a kiegyenlítési számlán. NYÍLT SZABVÁNYOK, ÁTJÁRHATÓSÁG Egymással versenyző, nyílt, átjárható piaci megoldások és szolgáltatások feltételeinek megteremtése. 87

88 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

89 A bank passzív műveletei. Befektetési és megtakarítási számla konstrukciók. Bankügyletek

90 Az előadás tartalma A passzív bankügyletek definiálása; A passzív bankügyletek csoportosítási lehetőségei; A betétgyűjtés definiálása; Az EBKM; Betétbiztosítás itthon és külföldön; A betétek csoportosítási lehetőségei; Látra szóló betétek és kamatszámítási módszerei; Lekötött betétek (megtakarítási és befektetési számla konstrukciók); Egyéb betétek. 90

91 A passzív bankügyletek Segítségükkel pótlólagos pénz érkezik a bankba, amellyel egy időben tartozása keletkezik a bankoknak azzal szemben, akitől a pénz érkezik, vagyis a pénz tulajdonosával szemben. A passzív bankügyletek során a hitelintézet más pénztulajdonosok átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközeit összegyűjti abból a célból, hogy saját forrásait kiegészítse, illetve az aktív bankügyleteit finanszírozza. 91

92 Csoportosítási lehetőségek -1 a.) betétgyűjtés; b.) banki értékpapír kibocsátás (pl. bankkötvény vagy letéti jegy formájában); c.) hitelfelvétel (a Jegybanktól vagy más kereskedelmi banktól). 92

93 Csoportosítási lehetőség - 2 a.) aktív módon szerzett források; b.) passzív módon szerzett források. 93

94 A betétgyűjtés jellemzői Az ügyfél a bankkal kötött szerződés alapján meghatározott pénzösszeget, meghatározott időszakra helyez el; A bank a betét után kamatot ad, és lejáratkor a betét összegét kamattal növelve fizeti vissza. A betétszerződéshez nem feltétlenül szükséges bankszámlát nyitni. (pl. nyereménybetét) Futamidő lehet 1,2,3,6,9,12 hónap illetve éven túli. A kamatfizetés mértéke fix vagy változó. Látra szóló és lekötött betétek (egyszeri, folyamatos). Küszöbös és sávos kamatozás. A betét devizaneme lehet forint vagy más deviza (árfolyamkockázat). Minimum leköthető összeg. 94

95 Az EBKM A különböző betéti termékek jövedelmezőségének összehasonlításában lehet segítségünkre az egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM). Ennek segítségével lehet összehasonlítani a betéti kamatokat és a betéteket terhelő költségeket. Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg vehető figyelembe. Ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) levonás terheli, akkor a kamatösszeget a levonás összegével csökkenteni kell. 95

96 Betétbiztosítás itthon Befektetési értékhatár - személyenként és bankonként kamatokkal együtt maximum 100 ezer euró. Elszámolási számla betét Banki lekötött betét Bank által kibocsátott hitelezési jogot megtestesítő értékpapír (2003. január 1 után) Egy esetleges bankcsőd esetén az OBA 100 ezer euróig a betét és kamatai 100%-át fizeti ki. 96

97 A betétek csoportosítási lehetőségei 1. Látra szóló betétek; 2. Lekötött betétek: - Megtakarítási számlák; - Befektetési számlák 3. Egyéb betétek; 97

98 Látra szóló betétek Helye: A fizetési forgalom lebonyolítására szolgáló elszámolási betétszámlán képződik a látra szóló betét. Kamatozása: Ezen betéttípus után a bank vagy egyáltalán nem fizet kamatot, vagy mindössze egy minimális összegű kamat íródik jóvá a számlán. Célja: A számla lehetővé teszi, hogy a bank lebonyolítsa az ügyfél fizetési forgalmát, kifizetéseket és jóváírásokat enged. 98

99 Kamatszámítási módszerek 1. Német: Minden hónap 30 nap, az év 360 nap. A legegyszerűbb kamatszámítási módszer. 2. Francia: Minden hónap annyi napos, amennyi a naptári napok száma, de az év 360 napos. 3. Angol: A hónap napjainak száma megegyezik a naptári napok számával, az év napjainak száma 365 (szökőévben 366). 99

100 Lekötött betétek 1. Megtakarítási számlák: - Azonnali elérésű számlák; - Lekötött betétek; - Értékpapírral gyűjtött források; - Takarékbetétkönyv. 2. Befektetési számlák: - Tagi betét; - Befektetési jegy; - Indexhez kapcsolt számlák; - Nyugdíj előtakarékosság; - Életbiztosítással egybekötött betét. 100

101 Egyéb betétek 1. Befektetési célbetét; 2. Importfedezeti betét; 3. Váltófedezeti számla; 4. Csekkfedezeti számla; 5. Letéti számla. 101

102 További hasznos információk évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi; vállalkozásokról

103 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

104 A bank aktív műveletei I. A hitelek! (Csoportosítási lehetőségek) Bankügyletek

105 Debt is a drug as powerful as alcohol or nicotine. as much an economic problem as a social one. growing faster than incomes in the rich world. (Economist, előfizetői levél) 105

106 Ez előadás tartalma 1. Az aktív bankügyletek definiálása. 2. A hitelek definiálása, szerepe a gazdasági életben. 3. A hitelek csoportosítása és az egyes csoportok jellemzése. 106

107 Aktív bankműveletek Eszközök Források Pénz Hitel Betét Pénz 107

108 Aktív bankműveletek Az aktív ügylet eredménye a mérleg eszköz oldalát mindenképpen befolyásolja, amit két módon tehet meg: növeli annak nagyságát: pénzteremtő hitel esetében; az eszközök összetételét változtatja meg: pénz-újraelosztó hitel esetében. 108

109 Mi a hitel? A hitel (a legáltalánosabb definícióval élve) nem más, mint pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében, melynek során a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás időben elválik egymástól. 109

110 Mi a hitel szerepe a gazdasági életben? 1. A gazdasági szereplők bevételei és kiadásai (pénzáramai) időben eltérnek egymástól. 2. Hitel nélkül a gazdálkodók folyamatos termelése nem lenne biztosított: a.) a magas készpénzállomány visszavetné a jövedelmezőséget. b.) a beruházások elhalasztása a technikai haladásnak szabna gátat. 3. A betétesek szempontjából: a.) a hitelkamat és jutalékbevételek banki bevételek b.) a betétek kamata csökken csökken a megtakarítási kedv 110

111 A hitelek csoportosítási szempontjai 1. Fedezet szerint; 2. Lejárat szerint; 3. Technikai forma szerint; 4. Döntési szint szerint; 5. Kamatláb szerint; 6. Devizanem szerint; 7. Ágazat szerint; 8. Hitelcél szerint; 9. Hitelfelvevő szerint. 111

112 1. Fedezet szerint I. Személyi hitelek II. Reálhitelek a.) Biankó hitelek a.) Lombardhitelek b.) Kezeshitelek b.) Cessziós hitelek c.) Váltó leszámítolási hitelek c.) Jelzálog hitelek 112

113 2. Lejárat szerint a.) Rövid táv: ez 1 évnél rövidebb futamidő; b.) Közép táv: ez 1-5 év közötti futamidő; c.) Hosszú lejárat: 5 évnél hosszabb futamidő. 113

114 3. Technikai forma szerint a.) Folyószámlahitel; b.) Rulírozó hitel; c.) Készenléti hitel; d.) Eseti hitel. 114

115 4. Döntési szint szerint a.) Bankfiók hatásköre; b.) Központi hitelosztály hatásköre; c.) Igazgatói hatáskör; d.) Igazgatótanácsi hatáskör; e.) Közgyűlési hatáskör. 115

116 5. Devizanem szerint Forint Deviza 1. Devizahitel: olyan hitel,amelynek összegét nem forintban,hanem valamely más pénznemben határozzák meg (pl. svájci frank, euro). 2. Alkalmazott árfolyamok:korábban: folyósításkor: deviza vételi, törlesztéskor: deviza eladási Jelenleg: MNB középárfolyam 3. Árfolyamrögzítés: 2015 február 1: rögzített árfolyamon forintosítás: Deviza vagy deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön Ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing Nem vonatkozik az árfolyamrögzítés: autóhitel, autólízing, fedezetlen fogyasztói hitel, vállalkozói és vállalati hitelek 116

117 A devizahitelek buktatói 1. Devizahiteleknél a tőketörlesztés és kamatfizetés nagysága is változhat. 2. Az adott deviza kamatának függvényében gyakrabban változhat a kamatláb. Ez egy hosszabb lejáratú hitelnél a törlesztő részlet jelentősebb növekedését is okozhatja. 3.Az árfolyamgyengülés mértékével azonos arányban növekszik a havi törlesztő részlet forintban kifejezett nagysága. 4. A devizahitelek kamatai a külföldi kamatok ingadozása miatt is változhatnak. 117

118 Lakossági hitelezés korlátozásai Lakossági devizahitelre csak nagyon komoly feltételek mellett jegyezhető be jelzálog Lakossági hitelek kamatait referencia-kamatlábhoz kell kötni Lakáshitelek egyéb díjai, jutalékai nem lehetnek magasabbak, mint a szerződéskötéskor voltak Lakáshitelek esetében maximum 70%-os LTV arány kell LTV: Loan to Value: Hitel-fedezet arány: (Hitel összege/a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értéke). 118

119 Államháztartás hitelfelvételi Központi alrendszer korlátozásai amíg el nem érjük az 50%-os GDP arányos bruttó államadósságot, elsődleges egyenleg pozitív Államadósság növekedése = 3% - ½ GDP változás Önkormányzat Működési kiadásra nem Projektekhez kormányzati engedéllyel és maximum saját bevételek 50%-a lehet az adósságszolgálat 119

120 7. Ágazat szerinti csoportosítás ipari; mezőgazdasági; szolgáltató; kereskedelmi; állami; lakossági. 120

121 8. Hitelcél szerint a.) beruházási hitelek; b.) tartós forgóeszköz finanszírozási hitelek; c.) átmeneti forgóeszköz hitelek. 121

122 9. Hitelfelvevők szerint 1. Lakossági; 2. Vállalati; 3. Költségvetési; 4. Bankközi. 122

123 6. Kamatozás szerint 1. Fix kamatozású; 2. Változó kamatozású; 3. Diszkont kamatozású. A hitel ára a kamat! 123

124 Egy nem tipikus hitel a diákhitel Jogosult: Felsőfokú intézmény adott képzési időszakra bejelentkezett hallgatója. A hiteligénylőnek nincs másik érvényes hitelszerződése. Bejelentett lakcíme van. 40 év alatti. Magyar állampolgár. 124

125 További hasznos információk Bozsik Sándor (1997): Banküzemtan, Miskolci Egyetem Kiadó Bozsik Sándor Vígvári András (2002): Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény, Bíborka kiadó, Miskolc Magyar Nemzeti Bank Rt.: A pénz beszél! Te is érted? ( PSZÁF (2006): Amit a devizahitelekről tudni kell ( 125

126 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

127 A bank aktív műveletei II. (Lízing, faktoring, forfeting, tartozásátvállalás, váltó) Bankügyletek

128 Ez előadás tartalma 1. Az aktív bankügyletekről még egyszer. 2. A lízing definiálása, fajtái. 3. A hitel és a lízing. 4. A faktoring definiálása, a faktor szolgáltatásai. 5. A forfeting definiálása. 6. Forfeting és faktoring. 7. Tartozásátvállalás definiálása. 8. A váltó típusai; váltó és a kockázat; a váltó, mint finanszírozási és hiteleszköz. 128

129 Aktív bankműveletek (ismétlés) Eszközök Források Pénz Hitel Betét Pénz 129

130 A lízing definiálása Szállító szállítás adás-vétel Lízingtársaság Lízingbe vevő lízingszerződés A lízing olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység (általában három szereplős ügylet), amelynek során a bérlő valamely termelőeszközt a lízingtársaságtól használat céljára, előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben előírt lízingdíj fizetésére kötelezett. 130

131 A lízing fajtái 1. Pénzügyi lízing; 2. Operatív lízing; 3. Szerviz lízing; 4. Visszlízing. 131

132 A lízingbe vett eszköz a szerződés lejáratakor maradványértéken (vagy a nélkül) átmegy a lízingbe vevő vállalat tulajdonába; A lízingdíjban térül meg a lízingtársaság összes költsége; A lízingtársaság felméri a lízingbe vevő hitelképességét; Kérdés: a vállalat a lízingelt eszközt is munkába állítva, képes lesz-e a lízingdíjat kitermelni? A pénzügyi lízing 2. Lízingbe adó 3. Lízingbe vevő Szállító 132

133 Operatív lízing Rövid lejáratú bérleti szerződés; A gép fizikai és közgazdasági élettartamánál rövidebb időre szól; A gép a használati idő alatt nem amoritzálódik el. (Pl. autókölcsönzés, padlószőnyeg tisztító gép kölcsönzése); A lízingtársaság költségei több egymást követő lízingügylet során térülnek meg; A lízingtársaságok nagyobb kockázatot vállalnak. 133

134 Szerviz lízing Ez a konstrukció nem egy új lízingfajta, hanem egy szerviz szolgáltatással kibővített lehetőség. (pl. telefonközpont lízingbe adása karbantartással). Lehet pénzügyi vagy operatív lízing, melyhez kapcsolódik a szerviz. A fizetendő lízingdíj mértéke attól függ, hogy mennyire széles körű szervízszolgáltatást vállal a lízingtársaság. 134

135 Visszlízing (sale and lease back) A vállalatok a saját befektetett eszközeiket eladják a lízingtársaságnak, majd azonnal visszalízingelik; Ez a lízing ügylet két szereplős; A visszlízing mindig pénzügyi lízing; A finanszírozási gondokkal küzdő vállalat számára előnyös. Lízing társaság Befektetett eszközök: - Gép Forgó eszközök - Pénz Befektetett eszközök: - Gép Forgó eszközök - Pénz Vállalat 135

136 A hitel és a lízing összehasonlítása Jellemző Hitel Lízing 1. Működési metódusa Megelőlegezi a vállalatnak a javak beszerzéséhez szükséges pénzeszközt, amit egy későbbi időpontokban kell törleszteni. 2. A szerződés felmondása a bérelt eszköz megrongálódása esetén A vállalat a szerződést nem mondhatja fel, ha a gép vagy berendezés tönkremegy. Ebben az esetben is törleszteni / fizetni kell. 3. Haszon A kamat. A lízingdíjnak a gépért kifizetett összeg feletti része. 4. Tulajdonjog A hitelfelvevőé. A lízingbe adóé. 5. Nemfizetés Jogi eljárás útján indítható igényérvényesítés a hitelszerződés felmondását követően. A gépet a lízingbe adó jogi eljárás nélkül visszaveheti, a lízingdíjat nem kell visszaszolgáltatni. 6. Kockázatvállalás Kisebb A lízingbe vevőé nagyobb, mint a lízingbe adóé. 7. Finanszírozás mértéke Saját erő + hitel 8. Adózás Az adózás utáni pénzáramból kell kitermelni hitelt és kamatait. 100%-os finanszírozás is lehetséges A lízing bizonyos korlátok között költségként elszámolható. 136

137 A faktoring definiálása A faktoring egy pénzügyi szolgáltatás, amelyben az áru eladója rövid lejáratú hiteleladásainak ellenértékét (könyv szerinti követeléseit) átruházza a faktorra, aki garantálja annak behajtását az adóstól (vevő) és magára vállalja a behajtás sikertelenségének kockázatát is. A faktoring keretében a faktor a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfelének: a.) átvállalja a hitelezési kockázatot; b.) finanszírozást nyújt az eladónak; c.) elvégzi az adminisztrációs teendőket. 137

138 1. A hitelezési kockázat átvállalása A hitelbe történő értékesítés kockázatának átvállalása a vevő cégkockázatának átvállalása faktorház által! Mikor? Ha az eladó a szerződéses kötelezettségének eleget tett, a vevő azonban nem! fizetőkészsége fizetőképessége változott meg! 138

139 Visszkereseti faktorálás A faktor a vevő kockázatát semmilyen mértékben sem vállalja. Faktor: pay as paid, vagyis fizeti ha már fizettek (A faktor nem fizeti ki a számlát az eladónak mindaddig, amíg azt a vevőtől be nem szedte.) Ha a faktor előre fizet A kikötés (visszkereset) Ha a vevő nem / részben fizet, az eladó köteles a követelés teljes összegét, illetve a különbözetet a faktornak megfizetni! Visszkereset nélküli faktoring Faktor: a szerződés szerinti összeget mindenképpen kifizeti. A faktor megvizsgálja a vevő fizetőképességét és csak azután dönt a faktorszerződés megkötéséről. 139

140 2. Finanszírozási funkció A faktor a faktorálandó számlák ellenértékét a követelés esedékessége előtt megelőlegezi az eladónak; A számla ellenértékének 90%-ig; A faktorálás során a faktornak (banknak) a vevőket kell bevizsgálnia, a vevők kockázatát viseli. Vevő Eladó Eladó (engedményező) Hitelező Vevő 4. Faktor (engedményes) 140

141 3. Adminisztratív funkció alap faktoring; a faktor vezeti az ügyfele adósnyilvántartását, előjegyzi a fizetések esedékességét, elküldi az inkasszókat, felszólítja a hátralékos adósokat, gondoskodik a hátralékok behajtásáról. Nemzetközi faktorálás Az exportkövetelések faktorálása; A negyedik szereplő, az ún. importfaktor, aki az importőr ország területén működő faktorintézet. Az importfaktor az igazi faktor, aki a vevő fizetőképességét vizsgálja, behajtja a követelést és vállalja a nemfizetés kockázatát. Az exportfaktor a követelést tovább engedményezi az importfaktorra, aki az importőrnek fizet. Az importőr a faktorálásba semleges szerepet játszik, rá többletköltség a faktorálás miatt nem hárul. 141

142 Forfeting Egy későbbi időpontban esedékes, többnyire gépek és beruházási termékek szállításából és/vagy a beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából adódó közép-, illetve hosszú lejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlása. Jellemző Faktoring Forfeting Lejárat Kockázat Szolgáltatás Rövidebb lejárat (< mint 180 nap) Csak az adós gazdálkodásából eredő kockázatot ismeri / ismerheti el. Számos szolgáltatás kombinálható általa. Közép és hosszú lejárat (> mint 180 nap) A forfetőr visszkereset nélkül finanszírozza meg az eladót, így ezzel a követelésből eredő összes kockázatot átvállalja. Kizárólag követelés megvásárlást jelent. 142

143 Tartozásátvállalás Rövid lejáratú kereskedelemfinanszírozó eszköz. Ebben az esetben nem a szállító, hanem a vevő számlavezető bankja vásárolja meg a követelést, vállalja át a vevő tartozását a szállítóval szemben. A bank a vevő helyett fizeti ki az árut. A bankok ekkor szorosabban akarják ellenőrizni azt, hogy ügyfeleik mire költik a pénzüket. Ha a bank és az adós közötti bizalom gyengül. 143

144 Váltó A váltó a kereskedelemben fontos szerepet játszó, a törvényben meghatározott, szigorú alakisághoz kötött értékpapírfajta. Rövid lejáratú hiteleszköz és fizetési eszköz egyben: a kereskedelmi hitel értékpapír formája és ennyiben hiteleszköz, forgatásakor fizetési eszközként funkcionál. 144

145 Saját váltó A kibocsátó fizetési ígérete: Fizetek én e váltó alapján 20.. év hó. napon, Z összeget, XY rendeletére szöveget tartalmazza. A kibocsátó egyben a kötelezett is, aki a fizetést teljesíti, A rendelvényes a kedvezményezett, akinek a rendelete szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni. Idegen váltó A kibocsátó a váltó kiállítója. A címzett (a kötelezett), aki fizet a rendelvényesnek. A rendelvényes, (kedvezményezett) akinek a részére fizetnie kell a címzettnek. Fizessen Ön e váltó alapján 20 év. hó. napon Z összeget, XY rendeletére. 145

146 A váltó, mint hiteleszköz A váltó, mint fizetési eszköz Kékacél Kft. Rövid lejáratú köt: -Váltótartozás Acélmű Rt. Rövid lejáratú köv: -Váltókövetelés A rendelvényes (kedvezményezett) forgatással átruházhatja a követelését, ezáltal fizetést teljesítve a neki árut szállítók felé. A forgatással megjelölt új kedvezményezett a forgatmányos. Ő kapja meg lejáratkor a váltóban szereplő összeget. Egy váltón több forgatmányos is szerepelhet. Mindig az utolsónak feltüntetett részére történik a kifizetés. 146

147 A váltó és a kockázat A váltóforgalom szabályozását a váltótörvények oldják meg (1930-as genfi nemzetközi váltóegyezmény); Egyetemleges felelősség intézménye; Megtérítési igény visszkereseti jog; Gyorsított bírósági eljárás; Váltóperes eljárás óvatolás; Váltókezesi nyilatkozat avizált váltó 147

148 További hasznos információk Bozsik Sándor (1997): Banküzemtan, Miskolci Egyetem Kiadó; Bozsik Sándor Vígvári András (2002): Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény, Bíborka kiadó, Miskolc; Kohn, Meir (1998): Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris - Nemzetközi Bankárképző; Losonczi Csaba - Magyar Gábor (1996): Pénzügyek a gazdaságban, Juvent kidó Bp; Vaday Tamás (1995): A váltó és banki gyakorlata I-II- III., Bankszemle 1995/ p; Bankszemle 1995/ p; Bankszemle 1995/ p. 148

149 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

150 Bankügyletekkel kapcsolatos számítások (Gyakorlat!) Bankügyletek

151 Kamatszámítás Egyszerű kamatszámítás Csak a tőkeösszeg kamatozik; A kamatot a betétszámlán írják jóvá, a tőkeösszeg önállóan fordul meg; Hozama kisebb. Kamatos kamatszámítás A kamaton keresett összeg a tőkeösszeggel együtt kamatozik; A kamat a tőkeösszeggel fordul meg; Hozama nagyobb. Vegyes kamatszámítás 151

152 Ha 100 ezer forintot 5 évre egyszerű kamatozással fektetünk be, 10%-os kamattal, akkor az alábbiak szerint gyarapszik: Kamat Visszakapom a tőkét Összesen Ha viszont kamatos kamattal számolunk, akkor a kamaton keresett összeg is kamatozik: Ft Kamat Visszakapom a tőkét Összesen Ft Feltételezés: egy évben csak egyszer van kamatfizetés 152

153 Képlettel.jelenből jövő: kamatos kamatszámítás! A befektetett Ft 5 év múlva Ft-ot fog érni. FV = PV * (1+r) n FV = * (1 + 0,10) 5 FV =

154 . jövőből jelen: diszkontálás! Például: Mekkora összeget helyeztem el 7,5% éves hozamot (kamatos kamat) fizető befektetésben, ha 5 év múlva Ft-ot kaptam? FV = PV * (1+r) n PV = FV / (1+r) n PV = / (1+0,075) 5 PV = Ft

155 (kamatos) kamatoztatás FV = C *(1 r) PV n P V Jelenérték Jövőérték FV n PV = C n * 1 (1 + r) n diszkontálás C 0 = befektetett összeg 0. időpontban C n = befektetett összeg n. időpontban r = kamatláb n = befektetési periódusok (ált. évek) száma 155

156 Példák Mennyit fog érni Ft? 3 év múlva évi 6% kamattal? 3 év múlva évi 7% kamattal? 20 év múlva évi 6% kamattal? Mit számolunk? 156

157 Megoldás a.) 3 év múlva évi 6% kamattal * (1 + 0,06) 3 = Ft b) 3 év múlva évi 7% kamattal * (1 + 0,07) 3 = Ft c) 20 év múlva évi 6% kamattal * (1 + 0,06) 20 = Ft Feltételezzük, hogy egy évben csak egyszer van kamatfizetés! 157

158 Mennyit ér ma? Példa 3 év múlva esedékes Ft évi 7,5% hozammal számolva? Mit számolunk? Megoldás: PV = FV / (1+r) n / {(1+0,075) 3 } = Ft 158

159 Példa Mekkora összeget vehetünk fel 1 év múlva, ha elhelyezünk 100 ezer forintot 20%-os kamatláb mellett? A kamatot negyedévente számolják el és a tőkéhez csapják!? (Francia kamatszámítás) Mit számolunk? 159

160 Kamatos kamat számítás t n =t 0 *(1+i/m) n t n : a betét felvételekor kapott összeg; t 0 : az elhelyezett betét összege; i: kamatláb; n: a betét futamideje alatt a kamatelszámolások száma; m: egy évben a kamatelszámolások száma Megoldás: t n = 100*(1+0,2/4) 4 = 121,55 160

161 Példa Mekkora összeget vehetünk fel 1 hónap múlva, ha április 22-én elhelyezünk 100 ezer forintot 20%-os kamatláb mellett? A kamatokat negyedévente számolják el! (Francia kamatszámítás) Mit számolunk? 161

162 Egyszerű kamatszámítás t n = t 0 *(1+i*n/360) t n : a betét felvételekor kapott összeg; t 0 : az elhelyezett betét összege; i: kamatláb; n: a betét futamideje naptári napokban; Megoldás: t n = 100* (1+0,2*30/360) = 101,67 162

163 Példa Április 22-én 1 éves lejáratú betétet helyeztünk el, amire minden negyed év végén számítanak fel kamatot és a kamatot a tőkéhez csapják. Mekkora összeg lesz a betétszámlán 1 év múlva, ha a kamatláb fix 20%? (Francia kamatszámítás) Mit számolunk? 163

164 Vegyes kamatszámítás t n = t 0 * (1+i*n 1 /360)*(1+i/m) N *(1+i*n 2 /360) t n : a betét felmondásakor kifizetett összeg; t 0 : az elhelyezett betét összege; i: kamatláb; N: a betét futamideje alatt a teljes kamatperiódusok száma; m: egy évben a kamatelszámolások száma; n 1 : a betét elhelyezésétől az első kamatelszámolásig eltelt napok száma; n 2 : az utolsó kamatelszámolástól a betét felmondásáig eltelt napok száma. 164

165 Megoldás t n = 100*(1+0,2*69/360)*(1+0,2/4) 3 *(1+0,2*22/360) = = 121,67 165

166 A betéti kamatról (EBKM), az értékpapírok hozamáról (EHM) és a teljes hiteldíj mutatóról (THM) a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. Ezek bevezetésére azért volt szükség, mert a bankok például a betét/hitelkamatot több címen (pl. kezelési költség, folyósítási jutalék, stb.) csökkentették/megnövelték, így a fogyasztó végül messze nem olyan kedvező betétkamathoz/hitelhez jutott, mint gondolta. 166

167 Az EBKM számítása a.) Éven belüli lejárat esetén: jövőérték jelenérték Ahol: n: a kamatfizetések száma; r: az EBKM század része; t i : ( k + bv) i a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma; :az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 167

168 b.) Éven túli lejárat esetén: jövőérték jelenérték Ahol: n: a kamatfizetések száma; r: az EBKM század része; t i : ( k + bv) i a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma; :az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 168

169 Az EBKM és a pénzintézet által meghirdetett betéti kamatláb közötti különbség: Az éves banki kamatlábak általában 360 napra vetítve kerülnek megállapításra, s egy évnél rövidebb futamidő esetén a kamat visszaforgatását, tőkésítését nem veszik figyelembe; Az EBKM egy adott év, azaz 365 nap elteltével mutatja az elhelyezett betét után fizetendő kamatösszeg nagyságát. 169

170 Példa: forintot szeretnénk 7 évre befektetni! Három befektetés közül választhatunk: a) minden év végén hozzátesznek a pénzünkhöz egy fix összeget, forintot, ami az eredeti összeg 15%-a; b) 11%-os kamatos kamatot fizetnek; c) az első évben 17% kamatot kapunk, majd évente 2%-kal csökken, míg eléri a 7 %-ot, és ennyit kamatozik az utolsó évben is. Melyik befektetés a legkedvezőbb? 170

171 Megoldás a.) Az a.) esetben a kamat összege: * 7 = ,-Ft A lejáratkor fizetendő összeg: = ,-Ft b.) Kamatos kamatszámítás: FV = * 1,11 7 = ,-Ft (Milyen feltételezéssel éltünk?) 171

172 c.) A kifizetett összeg = * 1,17*1,15*1,13*1,11*1,09*1,07*1,07 = ,-Ft Megoldás: a.) ,-Ft b.) ,-Ft c.) ,-Ft 172

173 Példa Melyik betéti konstrukció választása a legkedvezőbb az ügyfél számára? a.) Betéti kamat 12 %; (EBKM:11,5 %) b.) Betéti kamat 11,8 %; (EBKM: 11,7 %) c.) Betéti kamat 11,5 %; (EBKM: 11,6 %) Mit vizsgálunk? Miért? 173

174 Abszolút és éves hozam A bankunk ügyfele 90 napos kincstárjegyet vásárolt 97,75%-os árfolyamon. 90 nap múlva ezt 100%-on vette vissza tőle a Magyar Államkincstár. Mekkora abszolút hozamot ért el ügyfelünk? r=(fv/pv) nap alatt (100/97,75) 1 = 2,3% Milyen éves hozamnak felel ez meg? r=(fv/pv) 1/n -1 vagy r=(fv/pv) 365/n -1 Annualizálnunk kell a befektetést! 1 év = 365 nap (100/97,75) (365/90) 1 = 9,67% 174

175 Milyen feltételezésekkel éltünk az éves hozam meghatározásánál? Azt feltételeztük, hogy az ügyfél újra be tudja fektetni pénzét az eredetihez hasonló feltételekkel. Kamatos kamat alapján számoltunk. Egy évben egy kamatfizetéssel kalkuláltunk. 175

176 Mi a THM? THM Milyen költséget tartalmaz a THM? a kamatot, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, az értékbecslési díjat és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját. 176

177 Mit nem tartalmaz a THM? a késedelmi kamatot, a hitel futamideje meghosszabbításának költségét, az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a biztosítási és garanciadíjakat, valamint az átutalási díjakat. Mindig egy évre vonatkoztatjuk! 177

178 A THM számítása a.) Egy részletben történő folyósítás esetén: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő a Banknak fizetendő költségekkel; A k : a k-dik törlesztő részlet összege; m: a törlesztő részletek száma; t k : a k-dik törlesztő részlet években, vagy töredékévekben kifejezett időpontja; i: a THM századrésze. 178

179 b.) Több részletben történő folyósítás esetén: A k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, A k : a k sorszámú törlesztő részlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : a törlesztő részletek száma, t k : a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, t k : a k -adik törlesztő részlet években vagy töredék években kifejezett időpontja, i: a THM századrésze 179

180 Példa: Az ügyfél a cége számára tartós forgóeszköz hitelt kíván igénybe venni, melyhez két banktól kapott ajánlatot, az alábbiak szerint: A bank : 100Mó HUF összegű hitelt tudna nyújtani 4 éves futamidőre. A kamatlábat 12,5%-ban határozták meg. A bank egy akció keretében elengedi az értékbecslési díjat, így a THM évi 15% lenne. B bank : Ugyan azt az összeget tudná folyósítani, 6 éves futamidőre, és a kamatláb 13,5% lenne. Itt a közjegyzői díjat engednék el neki, és a THM évi 15% lenne. Határozza meg, hogy mennyi az egyes hitelek törlesztő részlete, illetve azok tőke és kamattartalma, ha csak a kezdő részletre vagyunk kíváncsiak, törlesztés nem történt? Állítson fel sorrendet a hitelek között a kamatláb, és a törlesztő részlet alapján! Melyik konstrukció a kedvezőbb az ügyfél számára? Miért? 180

181 Megoldás A bank: A törlesztő részlet: 100Mó HUF = X (1/1,125+1/1, /1, /1,125 4 ) X = HUF Ebből: Kamat: HUF * 0,125 = HUF Tőke: = HUF B bank: A törlesztő részlet: 1000Mó HUF = X *(1/1,135+1/1, /1, /1, /1, /1,135 6 ) X = HUF Ebből: Kamat: HUF * 0,135 = HUF Tőke: = HUF 181

182 Sorrend: Sorrend Kamatláb Törlesztő részlet THM A B A = B B A A = B 182

183 Példa Melyik a legelőnyösebb? A : a pénzünket évi 21%-os kamatra tesszük be, és évenként tőkésítenek? B : a pénzünket évi 20%-os kamatra tesszük be, és félévenként tőkésítenek? C : a pénzünket évi 19,5%-os kamatra tesszük be, és havonta tőkésítenek? D : a pénzünket évi 20%-os kamatra tesszük be, és naponta tőkésítenek? 183

184 Megoldás A: (1+i) 1 = 1,21 B: (1+0,2/2) 2 =1,21 C: (1+0,195/12) 12 =1,2134 D: (1+0,2/365) 365 =1,

185 Példa: Egy váltó október 31-én jár le. A váltó névértéke 1 millió forint. A váltót a bankhoz augusztus 22-én nyújtották be leszámítolásra. Mekkora összeget fog a bank levonni, ha a bankári diszkont 25%? (Francia kamatszámítás módszerével). 185

186 Megoldás A lekötés időtartama: = 70 nap A diszkont nagysága: D = V*i*n/360 = 1.000e*0,25*70/360 = 48,61e forintot kell levonni. A kifizetendő összeg: 951 eft! D: a diszkont összege; V: a váltó névértéke; i: a bankári diszkontláb; n: a váltó futamideje 186

187 Mekkora hitelkamatlábnak feleltethető meg az ügylet hozama? d = 360*i / (360 - i*n) d: matematikai diszkont i: bankári diszkont n: a váltó futamideje Megoldás: d = 360*0,25 / (360 0,25*70) = 0,26 Bankári diszkont (0,25) < Matematikai diszkont (0,26) 187

188 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

189 A hitelezés folyamata, a hitelkérelem kellékei, elbírálásának folyamata, szempontjai Bankügyletek

190 Ez előadás tartalma 1. Tájékozódás a hitelnyújtás feltételeiről. 2. Felkészülés a hitelkérelem benyújtására. 3. A hitelkérelem benyújtása. 4. A kérelem átvizsgálása, az igénylő minősítése. 5. Döntés. 6. Az ügyfél tájékoztatása. 7. Szerződéskötés. 8. Folyósítás. 190

191 Tájékozódás szakasza 1. Információs csatornák; 2. A hitelfelvétel lehetősége; 3. Az igényelhető hitelösszeg; 4. A hitelbírálat időtartama; 5. Szükséges biztosítékok; 6. A hitelezés egyéb feltételei. 191

192 Felkészülés a hitelkérelem benyújtására 1. A biztosítékok felmérése. 2. A hitelkérelem szükséges mellékleteinek beszerzése. 3. A cégszerű aláírás szerepe. 192

193 A hitelkérelem mellékletei 1. Cégkivonat (30 napnál nem régebbi); 2. Társasági szerződés, alapító okirat. 3. Aláírási címpéldány; 4. Éves beszámoló (auditált); 5. Nyilatkozatok (NAV); 6. Biztosítékokra vonatkozó okiratok (Földhivatal - Tulajdoni lap; 7. MOKK - Magyar Országos Közjegyzői Kamara, hitelbiztosítéki nyilvántartás). 193

194 A hitelkérelem benyújtása 1. Tételes áttekintő ellenőrzés; 2. A hitelkérelmek elbírálása: Hagyományos Egyszerűsített Gyorsított Komplex elemzés, Nagy tömegű, nem Egyszerűsített ratingen alapul. nagy összegű hitelbírálatot hitelek elbírálása. is jelent Algoritmuson egyben. alapul. (scoring) 194

195 A kérelem átvétele, a minősítés jellemző, nem szám- Objektív szempontok A pénzügyi kimutatások adataiból nyerhető mutatószámok. Szubjektív szempontok Az ügyfelek gazdálkodását szerűsíthető minőségi ismérvek. 195

196 Egyéb forrásból származó információk 1. Banki kapcsolatok; 2. Vállalkozói magatartás vizsgálata; 3. Korábbi hitelkérelmek sorsa; 4. Korlátlanul felelős tulajdonos, mint magánszemély banki kapcsolatainak vizsgálata; 5. Központi hitelinformációs rendszer vizsgálata. 196

197 A hitelbírálat során felhasználható adatbázisok 1. DATAX; 2. KHR; 3. Sajtófigyelés; 4. Opten; 5. Igazolások; 6. Földhivatal; 7. MOKK. 197

198 Döntés a hitelkérelemről Elfogadás Elutasítás Elfogadás eltérő összeggel és/vagy egyéb kikötésekkel. 198

199 Az elutasítás indokai 1. Jogszabályba ütköző célt szolgál; 2. A bank csak meghatározott ügyfélkört szolgál ki; 3. Az ügylet túl kockázatos; 4. Nincs elegendő biztosíték; 5. Instabil vagyoni helyzet; 6. Köztartozás áll fenn. 199

200 Döntés Az ügyfél tájékoztatása Szerződéskötés Folyósítás M O N I T O R I N G 200

201 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

202 Fedezetek fajtái, jogi érvényesíthetőségük Bankügyletek 202

203 Az előadás tartalma 1. A biztosítékok csoportosítási lehetőségei (Fő és kiegészítő biztosítékok). 2. A lehetséges biztosítékok fajtái. 3. A dologi biztosítékok bemutatása. 4. A személyi biztosítékok bemutatása. 5. Az egyéb biztosíték típusok ismertetése. 203

204 A biztosítékok csoportosítási lehetőségei Fő (önálló) biztosítékok Kiegészítő biztosítékok Alacsony kockázatú Nem alacsony kockázatú 204

205 A lehetséges biztosítékok fajtái I. Dologi biztosítékok 1. Zálogjog dolgokon: a.) Jelzálogjog: - ingatlanon; - ingóságon; b.) Kézizálogjog: - ingóságon; 2. Vagyont terhelő zálogjog 3. Zálogjog jogokon és követeléseken 4. Közraktárjegy 5. Óvadék II. Személyi biztosítékok 1. Kezesség: a.) Egyszerű kezesség; b.) Készfizető kezesség; c.) Váltó- és csekk kezesség; 2. Bankgarancia és egyéb garancia 3. Külföldi bankári biztosítékok ] Egyéb biztosítékok 1. Engedményezés 2. Biztosítások 3. Támogató tulajdonosi nyilatkozat 4. Biztosítéki kikötések 6. Opció (vételi jog) 205

206 1. Zálogjogok A dologi biztosítékok - A zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában marad (fontos: állagmegóvás kérdése és következményei); - Nem alapítható zálogjog a dolog egy részén ; - A követelés elévülésének kérdése. 206

207 a.) Jelzálogjog ingatlanon: - A jelzálogjog alapításának célja; - Az ingatlan elzálogosításának lehetőségei; - A jelzálogjog megjelenése és tartalma; - Kockázati tényezők jelzálogjog esetén. b.) Jelzálogjog ingóságokon: - A dolgokat terhelő zálogjogok alapításának célja és módja; - Mi lehet a jelzálog tárgya; - Mi a zálogjog megjelölésének módja; 207

208 c.) Kézizálogjog: - A kézizálogjog létrejöttének körülményei; - A kárveszély kérdése; d.) Vagyont terhelő zálogjog: - Alapítható a vagyon egészén, vagy annak egy részén; - A hitelből megvásárolandó vagyontárgyra alapítható-e zálogjog? - Mikor szűnik meg? 208

209 e.) Zálogjog jogokon és követelésen: - Zálogjog alapítható az Adós, vagy harmadik személy átruházható követelésén, vagy az őt megillető jogon is; - A követelés kötelezettjét értesíteni kell az elzálogosításról; - A zálogjog esedékessé válásának esetei: a zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílta előtt a zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílta után 209

210 A keretbiztosítéki zálogjog: A zálogjog egy speciális formája; Akkor jön létre, ha a felek több követelést is egyazon jelzálogjoggal (ingó vagy ingatlan) biztosítanak; Legmagasabb összege, amelyen belül a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet. (kamatokkal, egyéb járulékokkal együtt, egy összegben kerül bemutatásra); Véghatárideje? 210

211 Jogi érvényesíthetőség kérdései: Felszámolási eljárás során a zálogjogos hitelező pozíciója; Ha a zálogjog a felszámolási eljárás megindulása előtt keletkezett: Vételár - Megőrzés költségei - Értékesítés költségei - Felszámolói díj Zálogjoggal biztosított követelések kielégítése Vagyont terhelő zálogjog esetén a vételár 50%-a fordítható kielégítésre. 211

212 2. Közraktári jegy Zálogjog alapítható a közraktárban elhelyezett áruféleségekre; Részei: Árujegy Zálogjegy A zálogjog tárgya harmadik személy birtokában van: Közraktár Zálogjegy forgatása Zálogjog alapítása. A zálogjog mértéke = A zálogjegyen feltüntetett kölcsönösszeg + járulékai. 212

213 3. Óvadék Alapítható: bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb pénzügyi eszközön; Alapítása: szerződés útján; Rendelkezés az óvadék tárgyáról: A bank szabadon Más, egyenértékű rendelkezhet vele. fedezet cseréje. Beszámítás. Kiegészítő biztosíték vagy kiengedés. 213

214 Az óvadék jogi érvényesíthetőségének kérdései a.) Az óvadék lejárata banki kockázatvállalás lejárata; b.) Óvadékból történő kielégítés a felszámolási eljárás során, május 1. után; c.) felszámolás közzététele 3 hónap Mint óvadék jogosultja élhet kielégítési jogával Mint zálogjogosult élhet kielégítési jogával 214

215 4. Opció Jelentése = Vételi jog Fő és kiegészítő biztosítékként is alkalmazható; A vételár értéke Forgalmi érték A vételárat mindig ÁFA-val növelten kell bemutatni; Lejárata: Opciós és hitel szerződés aláírása Hitel szerződés lejárata Opciós szerződés lejárata max. 5 év Határozatlan időre szóló opció, max. 6 hónap! 215

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek Bankügyletek Kötelező irodalom: Tananyag Előadások anyaga, ami a Pénzügy Tanszék honlapjáról letölthetők. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek (egyetemi jegyzet) 2 Ajánlott irodalom: Bozsik Sándor: Banküzemtan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek Bankügyletek Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga, ami a Pénzügy Tanszék honlapjáról letölthetők. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek (egyetemi jegyzet) 2 Ajánlott irodalom: Bozsik Sándor: Banküzemtan

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Budapest, 2011 Írta : Gál Erzsébet Szerkesztette: Illés Ivánné dr. fõiskolai docens Lektorálta: Dr. Mérõ Katalin Ph.D. tudományos fõmunkatárs ISBN 978 963 638

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Vizsga:.. név:. Neptun kód: I. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis. Válaszát I (igaz), vagy (H) hamis jelöléssel az állítások mellett egyértelműen

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek Bankügyletek Kötelező irodalom: Tananyag Előadások anyaga, ami a Pénzügy Tanszék honlapjáról letölthetők. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek (egyetemi jegyzet) 2 Ajánlott irodalom: Bozsik Sándor: Banküzemtan

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Takarék Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2018. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2018. július 31. A Takarék Kereskedelmi Bank bankszámlák és

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Takarék Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2019. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2019. július 31. A Takarék Kereskedelmi Bank bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai FHB Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. október 01. napjától Közzététel napja: 2017. szeptember 29. Az FHB bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-031/2017 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

60A A kockázati tőkealap adatai - Források

60A A kockázati tőkealap adatai - Források 60A A kockázati tőkealap adatai - Források 001 60A1 Saját tőke 002 60A11 Jegyzett tőke 003 60A12 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 004 60A13 Tartalék 005 60A131 Lekötött tartalék 006 60A132 Értékelési

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL Lakossági számlabetétek I. Lakossági forint számlák látraszóló egyenlegének kamatmértékei Termék megnevezése Éves kamatláb (%) EBKM (%) Fizetési számla 0,00% 0,00% "Sulipersely" számla jegybanki alapkamat

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: MÉRLEG év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: MÉRLEG év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 559 074 586 854 2. Állampapírok 4 900 163 0 5 779 321 a) forgatási célú 4 900 163 5 779 321 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét

Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2013. június 7-től A 2013. június 7-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Kamatváltozás a jegybanki alapkamat csökkenése miatt Lakossági látra szóló

Részletesebben

0,10%** ** érvényes: szeptember 9-től. Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét

0,10%** ** érvényes: szeptember 9-től. Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2013. szeptember 2-től A 2013. szeptember 2-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Kamatváltozás a jegybanki alapkamat csökkenése miatt Lakossági látra

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL Lakossági számlabetétek I. Lakossági forint számlák látraszóló egyenlegének kamatmértékei Termék megnevezése Éves kamatláb (%) EBKM (%) Fizetési számla 0,01% 0,01% "Sulipersely" számla jegybanki alapkamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A FORINT BETÉTEK KAMATAIRÓL Lakossági számlabetétek I. Lakossági forint számlák látraszóló egyenlegének kamatmértékei Termék megnevezése Éves kamatláb (%) EBKM (%) Fizetési számla 0,01% 0,01% "Sulipersely" számla jegybanki alapkamat

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A kiadás időpontja: 2018.05.04. Hatályos: Takarékszelvény

Részletesebben

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése Az OTP Bank Rt. 2001. I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó

Részletesebben

Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének sorozatösszege. Adott időszakra kifejezett nagysága jelzi a vállalkozás erejét.

Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének sorozatösszege. Adott időszakra kifejezett nagysága jelzi a vállalkozás erejét. Annuitás Meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó nagyságú részlet. Annuitásnak tekinthetjük az egyenlő részletekben törlesztendő hitelt. Árbevétel Az értékesített

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 016. szeptember. Hatályba lépés: 016. szeptember 5. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNYE. Természetes és nem természetes személyek részére. Hatályos: július 12. Meghirdetve: július 11.

BETÉT HIRDETMÉNYE. Természetes és nem természetes személyek részére. Hatályos: július 12. Meghirdetve: július 11. BETÉT HIRDETMÉNYE Természetes és nem természetes személyek részére Meghirdetve: 2017. július 11. Tartalom TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE... 6 2.1 SZERENCS

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 017. október 17. Hatályba lépés: 017. november. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

IV. Betét kamatok lakosság részére Hatályos: december 01.

IV. Betét kamatok lakosság részére Hatályos: december 01. Hatályos: 2017. december 01. Hatályát veszti a 2017.11.01 -i fenti elnevezésű Hirdetmény 2017. december 01-től nem igényelhető! Hagyományos forint takarékbetétek Kamatozó takarékbetétkönyv Látra szóló

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A kiadás időpontja: 2018.05.04. Hatályos: Takarékszelvény kamatok

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A kiadás időpontja: 2019.02.28. Hatályos: 2019.05.01. Indoklás:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 ESZKÖZÖK (aktívák) 1 1. PÉNZESZKÖZÖK 473 635 318 759 2 2. ÁLLAMPAPÍROK 1 985 891 1 884 555 3 a) Forgatási célú 101 336 599 251 4 b) Befektetési célú 1 884 555 1 285 304 5 2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ ZALA TAKARÉKSZÖVETKEZET 8900 ZALAEGERSZEG, DÍSZ TÉR 7. Cg.: 20-02-050052 TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH: 10081970-6419-122-20 Cg.: 20-02-050052 Zala Takarékszövetkezet

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: Érvényes: 2017. 05.30-tól 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,00 % 1 évre lekötött betét

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Tantárgyi követelmények

Tantárgyi követelmények Hitelbírálat 1 Tantárgyi követelmények Tananyag: Gál Erzsébet: Hitelkérelem, banki ismeretek 6., 7., fejezet - elektronikus tankönyv - www.tankönyvtar.hu Előadások és gyakorlatok anyaga 2 A Hitelintézeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben