Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon"

Átírás

1 Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek vannak? 4. Mi a jelenérték és a nettó jelenérték fogalma? 5. Mi az értékpapír, vagyoni jog szerint hogyan csoportosíthatóak? 6. Mi a kötvény, milyen fajtái vannak? 7. Mi a részvény? Milyen fajtái vannak? 8. Mi a pénzügypolitika és milyen részei vannak? 9. Mi a monetáris politika és milyen eszközei vannak? 10. Mi a különbség az egyszintű és a kétszintű bankrendszer között? 11. Hogyan csoportosíthatóak a pénzügyi piacok, mi jellemzi őket? 12. Mit értünk passzív bankügyleten, melyek ezek? 13. Mit értünk aktív bankügyleten, melyek ezek? 14. Milyen típusú lízingeket ismer, mi a különbség közöttük? 15. Mit jelent a likviditás és a szolvencia? 16. Milyen fizetési módok vannak, és mit értünk alattuk? 17. Mi az inkasszó? Milyen fajtái vannak, és mi jellemzi őket? 18. Mi az akkreditív? Milyen fajtái vannak? 19. Mit jelent a költségvetési politika, és milyen eszközei vannak? 20. Mi az államadóság és mi az adósságszolgálat? 21. Mit jelent, ha önálló pénzügyi alapként működik a társadalombiztosítás? 22. Mi az adó? Melyek az általános alapelvei? 23. Melyek az adórendszerrel szemben támasztott követelmények? 24. Határozza meg a fogalmát: adóalany, adó tárgya, adóalap, adó mértéke, adókulcs! 25. Milyen típusú adó az ÁFA, kit terhel? 26. Mi a jövedéki adó? Mik a jövedéki termékek? 27. Mi a devizapolitika és a devizagazdálkodás? 28. Mit jelent a valuta (deviza) felértékelődése, leértékelődése? 29. Mi jellemzi a fix árfolyamot? 30. Mi a fizetési mérleg? Milyen részei vannak?

2 1. A pénz fogalma, szerepe és időértéke 1) Mit nevezünk árupénznek? 2) Mikor tekintjük a pénzt pénz-helyettesnek? 3) Mit nevezünk belső érték nélküli pénznek? 4) Melyek a pénz funkciói, mit értünk az egyes funkciók alatt? 5) Milyen pénzkategóriák tartoznak bele a gazdaságban lévő pénz fogalmába? 6) Mi a pénzteremtés lényege? 7) Mi a kamat és a kamatláb közt a különbség? 8) Mit értünk változó kamatláb alatt? 9) Milyen kamatozási módokat ismer, mi a lényegük? 10) Mi a jövőérték? 11) Mi a jelenérték, nettó jelenérték, miért szükségesek az ilyen számítások? 12) Mit fejez ki a belső megtérülési ráta? 2. ÉRTÉKPAPÍROK 1) Mit értünk értékpapír alatt? 2) Milyen vagyoni jogot tartalmaznak a különböző értékpapírok? 3) Mi az elsődleges és mi a másodlagos piac? 4) Mi a kötvény, és milyen szerepet tölt be a gazdaságban? 5) Mi a különbség az opciós és az átváltható kötvény között? 6) Mi a váltó és mi a szerepe? 7) Mit értünk állampapír alatt és milyen fajtái vannak? 8) Mi a takaréklevél, és milyen hozama van? 9) Mi a záloglevél? 10) Értelmezze a befektetési alapokat! Mi a különbség a nyílt és a zártvégű befektetési alap között? 11) Jellemezze a tulajdonviszonyt, részesedési jogot megtestesítő értékpapírt? 12) Mi a közraktárjegy és milyen szerepet tölt be?

3 3. A MONETÁRIS IRÁNYÍTÁS, A BANKRENDSZER ÉS INTÉZMÉNYEI 1. Mit értünk pénzügypolitikán, melyek a részei? 2. Mi a pénzügyi piac és hogyan csoportosítjuk? 3. Mitől függ a pénzkereslet alakulása? 4. Mitől függ a pénzkínálat, melyek a fő összetevői? 5. Mit értünk monetáris politika alatt, és melyek az eszközei? 6. Mire vonatkozik a kötelező tartalékráta és hogyan szabályozza ezzel a jegybank a hitelpénz mennyiségét, valamint a kamatszinteket? 7. Mit értünk refinanszírozás alatt, milyen fajtái vannak és mi a hatásmechanizmusa? 8. Hogyan szabályoz a jegybank a kamatpolitika eszközeivel? 9. Mit értünk nyíltpiaci műveleteken, mi a hatásmechanizmusa? 10. Mi a különbség az egyszintű és a kétszintű bankrendszer között? 11. A pénzügyi intézménynek milyen formái vannak és azok mit jelentenek? 12. Melyek a legfontosabb pénzügyi szolgáltatások? 13. Mik a feladatai a betét- és befektetés biztosításnak? 14. Mi a szerepe a Felügyeletnek? 15. Hogyan csoportosítjuk a nemzetközi tőkeforgalmat? 4. BANKÜGYLETEK, KOCKÁZATOK 1) Mit értünk passzív bankügyleten, milyen módjai vannak? 2) Jellemezze az egyes betétformákat! 3) Mit nevezünk bankközi piacnak és mi a szerepe? 4) Mit értünk aktív bankügyleten, melyek ezek? 5) Mi a hitel és hogyan csoportosítjuk? 6) Mit értünk futamidőn és mit a türelmi időn? 7) Mi a lombardhitel? 8) Milyen kockázatai vannak a bankok kihelyezéseinek? 9) Mikor tekinthető egy vállalakozás hitelképesnek? 10) Mi az adósminősítés lényege és következménye? 11) Mit nevezünk biztosítéknak? 12) Mi a szerepe a faktoringnak és a forfetingnek, mi a különbség közöttük? 13) Mi tartozik a bankok váltóügyletei közé? 14) Mi a pénzügyi lízing és milyen szerepet tölt be? 15) Mit értünk kockázat alatt, mi a kockázatkezelés célja? 16) Mit értünk a bankokkal szemben támasztott likviditás és szolvencia követelményén?

4 5. FIZETÉSI MÓDOK, FIZETÉSI FORGALOM 1) Mi jellemzi az egyes fizetési módokat? 2) Mit értünk pénzforgalmi számla alatt? 3) Mi a csekk? 4) Milyen módokon lehet a bankkártyával fizetni? 5) Mi a különbség az átutalás és az inkasszó között? 6) Az inkasszónak belföldön milyen fajtái vannak? 7) Külföldi viszonylatban a kockázat szerint az inkasszókat hogyan különbözteti meg? 8) Mi az akkreditív, miért előnyös ez a szállítónak? 9) Milyen elven működhet a kliring, ismertesse lényegüket! 10) Mi a VIBER előnye? 11) Ismertesse a külföldre történő pénzforgalom lebonyolításának folyamatát! 12) Mi a szerepe a SWIFT rendszernek? 6. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS 1) Melyek az állam működésének gazdasági funkciói? 2) Mit nevezünk államháztartásnak? 3) Mit értünk költségvetési politikán, és melyek a főbb eszközei? 4) Mi a költségvetési mátrix? 5) Milyen módokon határozható meg a költségvetési deficit? 6) Hogyan finanszírozható a költségvetési hiány? 7) Milyen hatást vált ki egy költségvetési restrikció? 8) Mit jelent, ha a társadalombiztosítás önálló pénzügyi alapként működik, illetve ha nem önálló pénzügyi alap? 9) Ismertesse a nyugdíjrendszereket! 10) Mi a szerepe az önkéntes pénztáraknak? 11) Milyen járulékok képezik a társadalombiztosítás bevételeit, ki fizeti azokat? 12) Milyen önkormányzati finanszírozási modellek vannak és azok mit jelentenek? 13) Milyen saját bevételekkel rendelkeznek az önkormányzatok? 14) Mit értünk államadósságon? 15) Mi a célja az államadósság menedzselésének és ehhez milyen módokat lehet alkalmazni?

5 7. ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 1) Ismertesse az adó fogalmát és funkcióit! 2) Mit értünk adórendszeren? 3) Melyek az adórendszer általános alapelvei és ezek hogyan kapcsolhatók össze a funkciókkal? 4) Hogyan érvényesíthető az igazságosság-méltányosság követelménye? 5) Mit értünk a semlegesség követelményén? 6) Mi a különbség a direkt és az indirekt adók között? 7) Az adó tárgya alapján melyek az adók fő csoportjai? 8) Milyen lehet az adó mértéke és mit értünk ezek alatt? 9) Mi az átlagadókulcs és a határadókulcs között a különbség? 10) Mi a személyi jövedelemadózás lényege, adómérték szerinti megkülönböztetése? 11) Hogyan állapítja meg a társasági adó alapját? 12) Az EVA milyen adókat vált ki? 13) Mit értünk hozzáadottérték-adón? 14) Hogyan szabályozza az Európai Unió a forgalmi adókat? 15) Mi a jövedéki adó célja, mire terjed ki? 8. DEVIZAPOLITIKA, DEVIZARENDSZEREK 1) Ismertesse a devizapolitika célját, a devizagazdálkodás rendszereit! 2) Mit fejeznek ki a nemzetközi pénzügyi mérlegek? 3) Hogyan csoportosítjuk a nemzetközi elszámolásokat, melyek az eszközei és a módjai? 4) Melyek a devizakereslet tényezői, ezek hogyan változnak az árfolyam hatására? 5) Melyek a devizakínálat tényezői, ezek hogyan változnak az árfolyam hatására? 6) Mit értünk egyensúlyi árfolyamon? 7) Mi jellemzi a rögzített (fix) árfolyamot? 8) Mi az effektív árfolyam? 9) Mit fejez ki a paritás, milyen paritások vannak? 10) Mit értünk vásárlőerő-paritáson, mi a szerepe? 11) Mit értünk kamatparitáson, mi a szerepe? 12) Milyen szempontok alapján alakítják az üzleti bankok a valuta/deviza aktuális vételi-eladási árfolyamát? 13) Mi biztosította az aranystandard rendszerben az árfolyamok stabilitását, és miért bomlott fel? 14) Mi biztosította a dollárstandard (aranydeviza) rendszerben az árfolyamok stabilitását, mikor és miért bomlott fel? 15) Melyek az Európai Monetáris Rendszer alappillérei?

6 16) Ismertesse a konvergencia kritériumokat és azok indokoltságát magyarázza meg! 17) Ismertesse az euró árfolyam- kialakítás elveit! 18) Ismertesse a magyar árfolyamrendszert! 19) Milyen céllal alakult a Nemzetközi Valutaalap, melyek az eszközei? 20) Mi a Világbank és mi a tevékenysége? 21) Mi a szerepe a Nemzetközi Fizetések Bankjának? 22) Hogyan működik az Európai Beruházási Bank? 23) Melyek az Európai Központi Bank szervei, miből áll azok tevékenysége? 24) Sorolja fel a folyó devizaműveletek és a tőkeműveletek jellemzőit! 25) Milyen devizahitelek és milyen nemzetközi hitelek vannak? 26) Milyen ügyletek jellemzik a devizapiacot? 27) Mit értünk azonnali ügyleten, milyen fajtái vannak? 28) Mit értünk határidős ügyleten, mi az ügylet célja? 29) Mi a különbség az opciós és a nem opciós határidős ügylet között? 30) Mi a devizaarbitrázs? 9. FIZETÉSI MÉRLEG 1) Mit értünk fizetési mérleg alatt? 2) Milyen tételeket tartalmaz a folyó fizetési mérleg? 3) Mi a külkereskedelmi mérleg, egyenlegének alakulása milyen befolyással van a folyó fizetési mérlegre? 4) Milyen tételeket tartalmaz a tőkemérleg? 5) Mit nevezünk tükörmérlegnek és miért? 6) Mi a fizetési alapmérleg és hogyan válik 0 szaldóssá a teljes fizetési mérleg? 7) Mi a hatása annak, ha a folyó fizetési mérleg jelentős negatívumot mutat? 8) Az árfolyamváltozás milyen hatást gyakorol a fizetési mérlegre? 9) Samuelson csoportosítása szerint mi jellemzi egy eladósodó ország fizetési mérlegét? 10) Miért éri meg a nettó tőkeexportőr országoknak tőkét exportálni áruexport helyett?

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2008. május 2-tól Banki szakügyintéző tételsor 2008. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Nemzetközi aranystandard

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ A pénz meghatározása 1. konvenció elmélet (történeti megközelítés) pénz kialakulása pénzhelyettesek modern pénz árupénz és az arany hitelpénz Elsı szakasz: a pénz

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi feladatok Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek Pénzügytan, pénzügyi ismeretek IV. ELŐADÁS FISKÁLIS POLITIKA Pénzügypolitika Monetáris politika Devizapolitika Fiskális politika Süveges Gábor 2015.02.13. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

Részletesebben

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt Budapest, 2006 2 Pénz pénzügyi összefüggések Szerző: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária PhD. AVS. Tanszékvezető Lektor: Dr. Balogh László PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-171/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 06. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben