Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz"

Átírás

1 Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Vizsga:.. név:. Neptun kód: I. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis. Válaszát I (igaz), vagy (H) hamis jelöléssel az állítások mellett egyértelműen jelezze! (10 pont) 1. A bank mikroökonómiai szerepét tekintve olyan pénzügyi közvetítő, mely többek között összehangolja a különböző megtakarítói és finanszírozási igényeket. 2. A hitelkonszolidáció olyan eljárás, melynek során a bankkonszolidáció és az adóskonszolidáció alatt elszenvedetett banki tőkeveszteségeket próbálták enyhíteni. 3. A finanszírozás explicit költségei azok a folyó költségek, melyek egy év során a termeléssel vagy az eladással kapcsolatban tényleges kifizetést jelentenek, illetve a gazdasági partnerektől kapott számlákon ténylegesen kimutathatóak. 4. A pénzügyi vállalkozások olyan, hitelintézeten kívüli jogi személyek, amelyek a hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül többet is végezhetnek. 5. A Valós Idejű Bruttó Elszámolási rendszerekben a tagok közötti végleges kiegyenlítésre is sor kerül valamennyi tétel elszámolása során. Ennek ellentéte a nettó elszámolási rendszer, ahol az elszámolás és a kiegyenlítés időben elválik egymástól. 6. A betétbiztosítási rendszer a tagintézeteknél elhelyezett látra szóló betéteket betétesenként és hitelintézetenként kamatokkal együtt 6 millió forint összeghatárig védi. 7. A bankok a kölcsönök nyújtásával kockázatot vállalnak, melyet hitelezési kockázatnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél esedékességkor esetlegesen késve fizet, vagy nem fizeti ki a hitel tőkerészét és/vagy kamatait. 8. Amikor maga a szállító ajánlja a lízingszerződést a vevőnek, akkor közvetett lízingről, ha a szállító és a finanszírozó különböző személyek, akkor a közvetlen lízingről beszélünk. 9. A váltó a modern gazdaságokban kedvelt pénzügyi instrumentum, fizetési eszköz és hiteleszköz egyben. 10. A bankszolgáltatások körébe azok a semleges bankműveletek tartoznak, melyeket egy bank a hitel-betét üzletág működtetése során ellát, illetve nyújt. II. Döntse el, hogy melyik válasz helyes az alábbiak közül! Válaszát egyértelműen a betű bekarikázásával egyértelműen jelezze! (10 pont) 1. Ha az akkreditív formájában kiadott banki kötelezettségvállalás váltóban testesül meg, akkor az: a.) az óvatolt váltó; b.) rembours akkreditív; c.) avizált váltó; d.) okmányos meghitelezés. 1

2 2. Az elfogadványhitel nem más, mint a.) egy váltó; b.) egy bankgarancia; c.) egy váltó, mely bankgaranciát ölt; d.) egy bankgarancia, mely váltó formát ölt. 3. A cégjegyzésre jogosultak hiteles cégaláírási nyilatkozata: a.) a cégjegyzék; b.) az alapító okirat; c.) az aláírási címpéldány; d.) a társasági szerződés. 4. A jelzálogjog alapítás a hitelezési kockázat csökkentés egyik eszköze, melyet kizárólag: a.) lakott ingatlanon lehet alapítani; b.) irodaépületen lehet alapítani; c.) forgalomképes ingatlanon lehet alapítani; d.) értékálló ingatlanon lehet alapítani. 5. A kézizálog létrejöttéhez az erre irányuló zálogszerződés megkötésén felül: a.) más nem szükséges; b.) a zálogtárgy átadása nem szükséges; c.) a zálogtárgy átadása is szükséges; d.) a zálogtárgy átadása, csak indokolt esetben szükséges. 6. A bank szerződéseiben kikötheti, hogy az adós az eszközeit a hitelező előzetes hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg. Ezt nevezzük: a.) MAC-nak; b.) Cross default-nak; c.) Pari passu-nak; d.) Negative pledge-nek. 7. A váltókezesi nyilatkozatban jelölni kell, hogy kiért vállalták a kezességet. Ennek hiányában a.) idegen váltó esetében a kibocsátóért, saját váltó esetén a címzettért vállalt kezességet kell értelmezni. b.) saját váltó esetében a kibocsátóért, idegen váltó esetén a címzettért vállalt kezességet kell értelmezni. c.) a kibocsátóért vállalt kezességet kell értelmezni. d.) a címzettért vállalt kezességet kell értelmezni. 8. A forfetírozás a gyakorlatban úgy történik, hogy az aktuális követelésről különböző időpontokban esedékes váltót állítanak ki, a.) külön a tőke- és külön a felhalmozott kamattartozásra; b.) mely a tőke és a felhalmozott kamattartozást egy összegben tartalmazza; c.) a tőketartozásra; d.) a kamattartozásra. 2

3 9. Ha a faktor a pay as paid módon fizeti ki a rá engedményezett számlák ellenértékét: a.) visszkereset nélküli faktoringról beszélünk; b.) visszkereseti faktoringról beszélünk; c.) forfetingről beszélünk; d.) nemzetközi faktorálásról beszélünk. 10. A THM soha nem tartalmazza: a.) az értékbecslői díjat; b.) a hitelkamatot; c.) a késedelmi kamatot; d.) a kezelési költsége. III. Ralációs kérdések! Döntse el, hogy az elhangzott állítások közül az első vagy a második állítás, illetve mindkettő vagy egyik sem igaz! (10 pont) 1. A morális kockázat során a szerződés megkötése után valamelyik szerződő fél cselekedeteivel, hatással van a másik szerződő fél által elért eredményre. A kontraszelekció azt jelenti, hogy a szerződő felek közül az egyik a megállapodás megkötése előtt többletinformáció birtokában van. a) csak az első állítás igaz b) csak a második állítás igaz c) mindkét állítás igaz d) egyik állítás sem igaz 2. A pénzügyi szolgáltatási piac deregulációja más piaci szegmensek szereplőinek belépését teszi lehetővé a hitelintézeti piac bizonyos szegmenseire. A dereguláció gyengíti a verseny lehetőségeit a hitelintézeti piacon. 3. A kockázat olyan környezet, amelyben egy esemény bizonyos valószínűséggel fordul elő, vagy ahol az esemény mértékének létezik valószínűség eloszlása. A kockázat az esemény méretének és bekövetkezési valószínűségének különbözete. 4. A nagybani bankolás egyedi ügyleteket és konstrukciókat kínáló szolgáltatási tevékenység. A retail banking lényege a szabványosított szolgáltatások nagy tömegű értékesítése. 3

4 5. Az egyszintű bankrendszer jellemzője, hogy a központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó alanyokkal: lebonyolítja a fizetéseiket, vezeti számláikat, hitel folyósít számukra. A kétszintű bankrendszerben a központi bank kapcsolatban áll a gazdálkodókkal, valamint a bankrendszer második szintjén álló bankokkal. 6. A finanszírozási igény kielégítése (vagyis a pénz megszerzése) a monetáris rendszerre szóló követelés megszerzésével lehetséges. A likviditási igény egy adott gazdasági tevékenység megkezdéséhez, folytatásához vagy bővítéséhez szükséges erőforrások biztosítását jelenti. 7. A pénzpiac különböző időpontokban rendelkezésre álló likviditások (bankrendszerre szóló követelések) cseréjének színtere. A tőkepiac a megtakarítások beruházásokká történő átalakítását szolgáló mechanizmus, vagyis a likviditási igények kielégítésének színtere. 8. Az általános tartalék mértéke az adózott eredmény 1 százaléka. Az általános tartalékot csak a pozitív adózott eredményből lehet képezni. 9. A fizetőképességi mutató minimális szintje 8 százalék, mely követelménynek a bankoknak a szolvens működés érdekében minden mérési időpontban meg kell felelniük. Míg a szolvencia egy adott időpontra vonatkoztatva fejezi ki a fizetőképességet, addig a likviditás a folyamatos, hosszú távú fizetőképességet jelenti. 4

5 10. Nagykockázatnak minősül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél, vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 5 százalékát eléri, vagy meghaladja. Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a hitelintézet által vállalt kockázatok együttes összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló tőkéjének 25 százalékát. IV. Mutassa be a VIBER és BKR rendszerek legfontosabb jellemzőit. Legfontosabb ismérveik alapján hasonlítsa össze ezeket! (5 pont) V. Mutassa be a lízing és a hitel közötti legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat. Fejtse ki ezeket! (5 pont) VI. Ismertesse a működési kockázat jellemzőit és mérési módszereit! (5 pont) VII. Ön egy kereskedelmi bank elemző munkatársa. Egy hitelbírálati folyamat szerződést előkészítő periódusában, az alábbi feladatokat kapja: (15 pont) a.) Állapítsa meg a hitel éves törlesztő részletét! Adja meg, hogy mekkora a törlesztő részlet tőke, illetve kamat tartalma! (A hitel összege 20Mó HUF; futamidő: 4 év; hitelkamat: 11%) b.) Az óvadéki szerződéshez számolja ki, hogy 3 havi (az előző pontban kiszámolt) kamatnak megfelelő óvadék folyamatos lekötése esetén mekkora összeg kerül jóváírásra az ügyfél folyószámláján 1 év múlva! (betéti kamat: 8%; negyed éves kamatfizetés; a kamatot a tőkéhez csapják; lekötés dátuma: április 15.; francia kamatszámítás; EBKM: 18%) c.) Mekkora lenne a felvehető összeg, ha a 3 havi kamatot csak 1 hónapra kötik le? (betéti kamat: 5%; negyed éves kamatfizetés; francia kamatszámítás; lekötés dátuma: április 15; EBKM: 11%) d.) Számolja ki a hitel fedezettségét, ha az elsődleges biztosíték egy mezőgazdasági ingatlan, melyet a bank 40%-os likvidációs értéken fogad el. Az ingatlan forgalmi értéke 60Mó HUF. Kiegészítő biztosíték a 3 havi óvadék összege, melynek likvidációs rátája 100%. 5

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan Pénz fogalma fajtái funkciója A legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Banküzem. Milyen szempontok alapján válasszunk bankot?

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Banküzem. Milyen szempontok alapján válasszunk bankot? Korondi Ibolya Banküzem. Milyen szempontok alapján válasszunk bankot? A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2015. augusztus 08. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.1 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

3. vizsgatárgy: Lakossági megtakarítási és befektetési termékek. befektetési termékek Válasz B: A számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása.

3. vizsgatárgy: Lakossági megtakarítási és befektetési termékek. befektetési termékek Válasz B: A számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása. Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 3. Vizsgatárgy: 3.1. Lakossági 3.1.1. Fizetési számla Mi a bankszámlaszerződés elsődleges Válasz A: A számlatulajdonos megtakarításainak kezelése. Lakossági

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 1 Általános Üzletszabályzat 11.b. sz. melléklete Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Hitelszótár www.cegvezetoknek.hu

Hitelszótár www.cegvezetoknek.hu Hitelszótár Adóstárs Egyes hiteltípusoknál a kockázat csökkentése vagy a hitelösszeg növelhetősége érdekében egy hitel esetében is elfogadnak adóstársat, akinek kockázatát ugyanúgy vizsgálják, mint a hitelfelvevőét.

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése.

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése. F O G A L O M T Á R Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁSZF (általános szerződési feltételek) Általános szerződési feltételnek minősülnek azok a szerződési feltételek, amelyeket a Takarékszövetkezet egyoldalúan,

Részletesebben

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: 2010. november 26. 1 Fogalmak tartalomjegyzéke Adós... 6 Adóstárs... 6 Akadálymentes

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében xx-2014-xxxx-2 hiteliktatószámú szerződés 1. számú függeléke 1 Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata

A Porsche Bank Zrt. Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata A Porsche Bank Zrt. Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzata 2015. február 1. napjától Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I.2. A PÉNZÜGYI LÍZINGÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA...

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k (közzétételi változat) Tartalom I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben