Pénzügyi szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi szolgáltatások"

Átírás

1 Pénzügyi szolgáltatások

2 Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen végzett tevékenység. Üzletszerű tevékenység: ellenérték fejében, nyereség-, illetve vagyonszerzés céljából végzik Szabályozás: évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt) Pénzügyi szolgáltatások: 1. Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása idegen tőkeszerzés Mások pénzének elfogadása kamat vagy más hozam ellenében, visszafizetési kötelezettséggel Passzív bankügylet A betétes megtakarítását a hitelintézet rendelkezésére bocsátja

3 2. Hitel és pénzkölcsön nyújtása Hitel-, kölcsönszerződés keretében a hitelező pénzt bocsát a hitelt, kölcsönt felvevő részére Az adósnak tartozása, a hitelezőnek követelése keletkezik Aktív bankügylet Hitelnyújtás: hitelintézet és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére és a hitelező kötelezettségvállalása kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet megkötésére

4 Pénzkölcsönnyújtás: - hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján pénzösszeg rendelkezésre bocsátása - kamat ellenében vagy anélkül -az adós köteles visszafizetni 3. Pénzügyi lízing A lízingbe adó ingó vagy ingatlan jószág tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot szerzi meg, hogy meghatározott időre a lízingbe vevőnek lízingdíj ellenében használatba adja

5 4. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Számla nyitása, vezetése, megbízások teljesítése (jóváírás, terhelés), pénzforgalom bonyolítása 5. Elektromos pénz kibocsátása: elektromos pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektromosan tárolt összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki 6. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása Papír alapú: utazási csekkel, váltó kapcsolatos szolgáltatások

6 7. Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása Személyi biztosíték Harmadik személy által nyújtott biztosíték Mérlegen kívüli tételek 8. Kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, váltóval, csekkel (saját számlára vagy bizományosként) A hitelintézet valutát, devizát ad el, vásárol Váltót számítol le Csekket bocsát ki, vásárol Pénzváltás nem tartozik ide 9. Pénzügyi szolgáltatások közvetítés Betétgyűjtést, pénzkölcsön és egyéb szolgáltatás nyújtást segíti elő

7 10. Letéti-, széf szolgáltatás Az ügyfél megbízása alapján meghatározott pénzösszeget meghatározott célra elkülönített számlán tartja nyilván Vagyoni érték őrzése 11. Hitelreferencia szolgáltatás Banktitkot nem sértő információkat nyújt ügyfeléről díj ellenében 12. Követelés vásárlás: követelés megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot), leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlevőségek beszedését ki végzi.

8 Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 1. Pénzváltási tevékenység Külföldi fizetési eszköz adásvétele belföldi fizetési eszközért Külföldi fizetési eszköz adásvétele más külföldi fizetési eszközért 2. Elszámolás-forgalmi ügylet 3. Pénzfeldolgozási tevékenység - bankjegyek, érmék valódiságának, forgalomképességének ellenőrzése - Tételes megszámolása 4. Pénzügyi ügynöki tevékenység 5. Forgatható utalvány kibocsátása

9 Befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység (saját nevében az ügyfél javára folytatott ügyletek) Kereskedelmi tevékenység (pénzügyi eszköz/áru saját számlára történő adásvétele) Egyéni portfóliók kezelése a befektető által adott megbízás alapján Jegyzési garanciavállalás Értékpapír forgalomba hozatalának szervezése (nyilvános forgalomba helyezés esetén kötelező befektetési szolgáltatót megbízni a lebonyolítással)

10 Kiegészítő befektetési szolgáltatások Értékpapírok letéti őrzése Értékpapír letétkezelés Befektetési hitel nyújtása befektetőknek (értékpapír vásárlásához nyújtott hitel) Tanácsadás tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával kapcsolatban Befektetési tanácsadás Értékpapírszámla vezetése (dematerializált értékpapírok esetében)

11 Pénzügyi intézmények Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet

12 Hitelintézetek alapítása, feltételi A hitelintézet részvénytársaság, szövetkezet vagy fióktelep formájában alapítható. Csak meghatározott alaptőkével lehet létrehozni okt. MNB (korábban PSZÁF) engedéllyel működhet. Megkezdése előtt személyi és tárgyi feltételeknek kell megfelelni. Csak a HIT-be foglalt pénzügyi és kiegészítő pénzügyi tevékenységet végezheti. Meghatározott szavatoló tőkével kell rendelkezni

13 Minimális jegyzett tőke Bank: 2 milliárd Szakosított hitelintézet: 1 milliárd Szövetkezeti hitelintézet: 250 millió Pénzügyi vállalkozás: 50 millió Külföldi hitelintézet fióktelepe: 2 milliárd Tárgyi feltételek: Számviteli és nyilvántartási rend megléte Belső szabályzat kialakítása Ellenőrzési eljárás kialakítása Vagyon biztosítás Tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki felszerelés Személyi feltételek: Megfelelően képzett munkaerő

14 Pénzügyi intézményrendszer Pénzügyi intézmény: Hitelintézet és pénzügyi vállalkozás lehet olyan gazdálkodó szervezet, amely pénzügyi (kiegészítő) pénzügyi szolgáltatásokat végez Meghatározott körű biztosítási ügynöki, Árutőzsdei ügynöki és befektetési szolgáltatást Valamint aranykereskedelmi ügyletet és Részvénykönyv-vezetést végez. Hitelintézetek (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet) Betéteket gyűjt, pénzforgalmi szolgáltatás nyújt, egyéb pénzügyi tevékenységet végezhet Saját tőkét meghaladó mértékben pénzeszközt fogadhat el nyilvánosságtól Kibocsáthat készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, és nyújthat azzal kapcsolatos szolgáltatásokat

15 Bank: univerzális hitelintézet Betétgyűjtéssel és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadásával, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával foglalkozik Csak bank kaphat engedélyt valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésére Szakosított hitelintézet: meghatározott pénzügyi szolgáltatást végezhet Jelzálogbankok speciális szolgáltatásokat végeznek Nem betétek, hanem speciális értékpapírok, ún. jelzáloglevelek értékesítésével szerzik meg a pénzt, amelyet kihelyeznek Kihelyezett hitelek visszafizetésének biztosítása érdekében jelzálogjogot kötnek ki a hitelfelvevő tulajdonában levő ingatlanára. Lízingtársaságok hosszú távú finanszírozást valósítanak meg Nem pénzhitelt nyújtanak, hanem megvásárolják és a futamidő alatt tulajdonukban marad a finanszírozott eszköz, bérbe ill. használatba adásról van szó. Az ügyletekhez saját forrást, vagy banktól felvett hitelt használnak fel

16 Szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a lakosságnak és kisvállalkozásoknak nyújtanak szolgáltatásokat betétgyűjtéssel, pénzkölcsön és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával, pénzváltással foglalkoznak Nem jogosultak valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésre, nem végezhetnek pl. Valuta-deviza kereskedelmi tevékenységet Nem vállalhatnak kezességet, bankgaranciát. Két formája van: takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek Pénzügyi vállalkozás Nem foglalkozhat betétgyűjtéssel, nem fogadhat el a nyilvánosságtól visszafizetendő pénzeszközt, Egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet, nem láthat el pénzügyi kiegészítő szolgáltatást Bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet csak pénzügyi vállalkozás végezhet

17 Felügyelet: Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyelete 2013 októberétől az MNB vette át a feladatát Önálló költségvetési szervként működő országos hatáskörű államigazgatási szerv volt Feladatai: Elősegíti a hitelintézeti törvény alkalmazását Elbírálja az engedélykérelmeket Ellenőrzi a jogszabályok és rendelkezések betartását Ellenőrzi a hitelintézetek tőkemegfelelést, eszközminőséget, eredményességet, mindenkori fizetőképességet Értékel, tájékoztatja a kormányt, az MNB-t, a hitelintézeteket Kétévente min. egyszer átfogó helyszíni ellenőrzés a hitelintézeteknél

18

19

20

21

22

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13080. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény a hitelintézetekről

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJUS Opten Kft. 1 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2014.9.30. óta hatályos szöveg I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.3.15. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi CXII. törvény 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról A 2013.10.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...........................................

Részletesebben

A 40/2014. (X. 29.) MNB

A 40/2014. (X. 29.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2014. (X. 29.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 29., szerda Tartalomjegyzék 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1 / 170 2011.10.10. 10:27 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1)2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

A faktoring közjogi szabályozásának

A faktoring közjogi szabályozásának A faktoring közjogi szabályozásának aspektusai Magyarországon NAGY ZOLTÁN bankjog talán a legszínvonalasabban szabályozott terület a hazai jogban, de ennek ellenére a gyakorlat felvet megoldandó kérdéseket,

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 657 (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos: 2010. január 15. napjától Közzétéve: 2009. december 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: 2010. november 26. 1 Fogalmak tartalomjegyzéke Adós... 6 Adóstárs... 6 Akadálymentes

Részletesebben

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről Az Országgyűlés a gazdasági növekedéshez szükséges hosszú lejáratú kölcsönnyújtás lehetőségének javítása érdekében a következő törvényt

Részletesebben

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 Bagaméry Gergő 2 Typeset by L A TEX November 7, 2011 1 Készült: Varga József et. al. [2006]: és Szolgáltató Kft., Budapest, alapján. 2 baga.bce@gmail.com BANKÜZEMTAN. Tanszék Tanácsadó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben