A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:"

Átírás

1 A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG /1990/32 Adószáma: Statisztikai törzsszáma: Központjának címe és telefonszáma: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. 76/ / Az Igazgatóság elnöke: Oláh Lajosné A Felügyelő Bizottság elnöke: Faragó Mária A Takarékszövetkezet ügyvezetői: Oláh Lajosné Oszlánszkiné Szabó Hajnalka A kunszentmiklósi Kirendeltség címe és telefonszáma: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér / / Kirendeltség vezető: Czigler Lászlóné A Takarékszövetkezet felügyeletét gyakorló közigazgatási szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest, Krisztina krt. 39. Postacím: Bp Pf Tel: A takarékszövetkezet szövetkezeti hitelintézetként működő pénzügyi intézmény, mely az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, illetve jogutóda, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján jogosult pénzügyi szolgáltatások, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére. II. A kunszentmiklósi kirendeltség nyitvatartási ideje: délelőtt délután ebédszünet Hétfő: ig ig Kedd, Szerda, Csütörtök: ig ig Péntek: ig. nincs Üzem előkészítési idő: nyitást megelőző 15 perc Üzem zárási idő: zárást megelőző 30 perc Az üzem előkészítési és zárási időben a főbejárat zárva.

2 -2- Pénztári nyitvatartási idő: délelőtt délután Hétfő: ig ig. Kedd, Szerda, Csütörtök: ig ig. Péntek: ig. III. A takarékszövetkezet tevékenységi körei és a tevékenységi engedélyek száma, kelte Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F november 28. ÁPTF. 2033/ december 15. MNB. DSE-L / / március 1. PSZÁF. 382/ április 27. PSZÁF. E-1-424/ március 04. A takarékszövetkezeti tevékenység a következő tevékenységek üzletszerű végzése: TEAOR szerinti besorolás: 6512 Egyéb monetáris közvetítés 6720 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység 6713 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (2003. május 7 -i módosítás) 6512 Egyéb monetáris közvetítés: (az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 874/1997/F. számú jogerős határozata alapján) - Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása. - Hitel és pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást. - Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása. - Váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység - Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bakári kötelezettség vállalása

3 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység: - Biztosítási ügynöki tevékenység (Hpt. 4. /3./ bek, "b" pontja alapján) Függő biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység /a Hpt. 4../3/. bek. b) pontja szerint/ PSZÁF I-57/2004. számú határozatában foglalt engedély alapján (2004. november 15-i módosítás) 6713 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység: - Pénzváltási tevékenység (az MNB. DSE-L / /2000. sz. engedélye alapján) - Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) forintban és devizában, valutában az ÁPTF 2033/1998. számú határozata alapján. (2003. május 7-i módosítás) IV. A Takarékszövetkezet tevékenységi köreire, pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános szabályokat az ügyféltérben az ügyfelek rendelkezésére álló alábbi dokumentumok tartalmazzák: - Üzletszabályzat - Hirdetmények - Az egyes termékekre vonatkozó tájékoztatások, szerződési feltételek A takarékszövetkezet által ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások részletes feltételeiről a takarékszövetkezet illetékes ügyintézőitől kérhető részletes felvilágosítás. V. A Takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége a szerződéskötés előtt 1. A Takarékszövetkezet - illetve ügynök igénybevétele esetén a takarékszövetkezet ügynöke - ügyfelét a szerződés megkötése előtt teljeskörűen tájékoztatja a megkötendő szerződés minden lényeges körülményéről, így különösen az alábbiakról: - a szerződéssel kapcsolatos kockázatok megítélését lehetővé tevő információkról, - a szerződéssel kapcsolatos, ügyfelet terhelő díjakról, költségekről, - a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről, - az ügyfél védelmét szolgáló intézményekről (pl: OBA, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) 2. Külön fel kell hívni az ügyfél figyelmét az ügylet szokásosnál nagyobb kockázatára.

4 -4-3. Informálni kell az ügyfelet a takarékszövetkezetet terhelő rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól, módjáról, időpontjáról. 4. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy mikor van lehetősége a takarékszövetkezetnek a megkötött szerződés egyoldalú módosítására. 5. Ismertetni kell a legfontosabb adatvédelmi tudnivalókat. VI. Ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelem Fogyasztónak minősül: a takarékszövetkezet valamennyi ügyfele, akik részére a takarékszövetkezet szolgáltatásait teljesíti, illetve akikkel jogviszonyt hoz létre, ideértve azokat a személyeket is, akik a takarékszövetkezet szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatások, reklámok vagy ajánlatok címzettjei. Hatáskör: A Takarékszövetkezetnél az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása az ügyvezetés és a kirendeltség vezetők feladata. Külön ügyfélszolgálati szervezet nincs. A bejelentések megtétele: Az ügyfelek a takarékszövetkezet tevékenységével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, panaszaikat (bejelentéseiket) írásban vagy szóban az illetékes kirendeltség vezetőnél, illetve a takarékszövetkezet ügyvezetőinél, Felügyelő bizottságánál tehetik meg - a hivatalos nyitvatartási idő alatt -, akiknek címe és telefonszáma megegyezik a központ, illetve a kirendeltség címével. A bejelentések bejegyezhetők az ügyféltérben kifüggesztett Vásárlók könyvébe. Eljárás: A Takarékszövetkezethez érkezett bejelentések elbírálása az ügyvezetés hatáskörébe tartozik. A bejelentés kivizsgálásáról és elintézéséről az ügyvezetés 15 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt. A takarékszövetkezet a bejelentőt indokait ismertetve, egyértelműen tájékoztatja a vita során kialakított álláspontjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A Takarékszövetkezet a vitás kérdések peren kívüli, fogyasztói érdekeket szolgáló, költségkímélő rendezésére törekszik. A Takarékszövetkezet a bejelentések, panaszok elbírálásánál figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályok előírásait, melyek a következők: - A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Törvény - A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény XXIX. fejezete - A PSZÁF 14-15/2001. számú ajánlásai

5 -5- Amennyiben a bejelentést tevő ügyfél az ügyvezetés válaszával, intézkedésével nem ért egyet, úgy a vitás ügy rendezése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testülethez fordulhat írásbeli kérelemmel a vita peren kívüli egyezséggel való rendezése érdekében A kérelmet a Békéltető testület elnökének írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: - az ügyfél nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét; - a panasszal érintett takarékszövetkezet nevét székhelyét; - a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait; - az ügyfél nyilatkozatát a panaszügy rendezésének megkísérléséről; - a tanács döntésére irányuló indítványt. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címe: Kecskemét, Árpád krt. 4. telefon: 06/76/ Az ügyfél észrevétellel, panasszal fordulhat még: - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, Budapest, Krisztina krt. 39. Postacím: Bp Pf Tel: Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez Cím: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Tel: 06/76/ Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségéhez Cím: Budapest, VII. József krt. 6. Tel: 1/ Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. Tel.: 76/ Szabadszállás, május 12. Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

6

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyilvántartási szám: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Érvényes: 2013. február 1-től Módosításokat elfogadta a Takarékbank

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2013. október 1-jétől Azonosító: 1/2013 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta,

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 42/2014.(04.04.) számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta.

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

Hatályos 2013. május 15. napjától

Hatályos 2013. május 15. napjától A Bankmonitor Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata Hatályos 2013. május 15. napjától

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos 2013. október 1-től

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos 2013. október 1-től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2013. október 1-től Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttműködése...6 1.2. Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete...7 1.3. Írásbeliség...8

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 18. sz. melléklet GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK old. I. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 3 I.1. Ügyfélszolgálathoz

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 01-től I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek

Részletesebben

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben