MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás célú helységek, területek haszosításával kapcsolatos feladatok ellátását. Az gatlaok haszosítása a voatkozó jogszabályokak megfelelőe törtéhet az ökormáyzat érdekeek fgyelembe vétele mellett a legmagasabb és folyamatos bevételre törekedve. Szabályozza továbbá az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlaok és az gatlaokkal kapcsolatos jogügyletek ylvátartását, valamt a kerületbe található óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék ylvátartását. A szabályozás kterjed a Vagyokezelő Rt-vel kötött haszobérlet és gatlakezelés szerződésből eredő feladatokra. 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 2.1. Vagyogazdálkodás feladatok eljárás redje Bérbeadással kapcsolatos feladatok folyamat-szabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ A megüresedett gatlaok, helységek bérbeadása törtéhet képvselő dítváya, bzottság határozat, ügytéző javaslata alapjá, vagy az ügyfél kérelmére Ha az eljárás az ügyfél kérelmére dult és az gatla bérbeadása jogszabály akadályba ütközk, az ügytéző válaszlevelet készít az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt gatla em adható bérbe. A kadmáyozásra jogosult aláírásával a levél postázásra kerül, a válaszlevelet az ügyfél átvesz, ezt gazolja a tértvevéy. Ezzel az ügymeet lezárul Az gatla haszosításáak érdekébe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy a Képvselő-testület döt. Ha az gatlat pályázat útjá lehet bérbe ve, az ügytéző válaszlevelet készít elő az ügyfélek arról, hogy az általa géyelt gatla pályázat útjá adható bérbe Az gatla bérbeadására pályázatot készít az ügytéző az ökormáyzat evébe a vagyoredelet fgyelembe vételével. A pályázat feltételet hrdetés útjá az újságba közzé kell te. A pályázat elbírálására a Tulajdoos Bzottság albzottságot hoz létre, melyet a jegyzőköyv dokumetál. Ha a pályázat eredméytele, új pályázat kírása szükséges. Az ügytéző az új pályázat kírásáról godoskodk és ezt dokumetálja az újságokba megjeleő pályázat kírást tartalmazó hrdetés. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/11

2 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A pályázat eredméyhrdetése utá a yertes pályázóval kötedő bérlet szerződést az ügytéző elkészít, melyet az ökormáyzat képvseletére feljogosított személy ír alá Ha a pályázat lefolytatására cs szükség, a bérbevétellel kapcsolatos ügybe az lletékes bzottságok által meghozott dötésről az ügyfelet és a vagyo kezelőjét az ügytéző levélbe értesít. A bérlet szerződést a vagyo kezelője köt A bérlet díj kszámlázására voatkozó tézkedést az ügytéző megtesz a Pézügy Iroda részére, lletve a vagyo kezelője felé írt levél formájába Eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ Az ügy dulhat ügyfél kérelme, képvselő dítváyára, bzottság, testület dötés alapjá, vagy a szakma roda javaslata alapjá Az eldegeítéssel kapcsolatos ügyekbe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy az lletékes szakbzottságok véleméyéek smerete alapjá a Képvselő-testület döt Ha a vagyoredelet szert a polgármester jogosult döte az eldegeítésről, az ügytéző javaslatot készít, mely alapjá a polgármester döt. Dötéséről az ügyfél írásba értesül. Ezutá kerülhet sor az adásvétel szerződés megkötésére Ha a vagyoredelet szert az lletékes bzottság jogosult az eldegeítésről döte, az ügytéző előterjesztést készít. A bzottság az eldegeítésre voatkozóa határozatot hoz. A dötés szert az gatlat pályázat útjá, lctálásos formába, vagy értékbecslés alapjá fx áro, a bérlő elővétel jogát bztosítva lehet értékesíte Ha az gatlat pályázat útjá kell értékesíte, az eljárás ugyaaz, mt a és a potba leírtakál Ha az gatlat lctálásos formába kell értékesíte, a közjegyzővel előzetese egyeztetett dőpot alapjá a hrdetést az újságokba közzé kell te. A lctálásos tárgyalásról a közjegyző jegyzőköyvet készít. Eredméytele lct eseté újabb árveréses tárgyalást készít elő az ügytéző. Eredméyes lct eseté a legmagasabb árat megajálóval kötedő adás-vétel szerződést az ügytéző elkészít, a polgármester aláírja, ellejegyz a jog referes. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 2/11

3 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Ha az gatlat a Képvselő-testület dötése szert értékbecslés alapjá fx áro kell értékesíte, a kérelmező, vagy a bérlő részére az értesítést az ügytéző megküld. Ha a vételárat a vevő elfogadja, az adásvétel szerződést a polgármester írja alá, ellejegyz a jog referes. Ha a vevő a vételárat em fogadja el, vagy fzetés köyítést kér, újabb előterjesztést készít az ügytéző. A Képvselő-testület a meghozott határozatát módosíthatja, vagy változatlaul hagyhatja. A meghozott dötésről az ügytéző a kérelmezőt értesít Az aláírt adásvétel szerződés alapjá az ügytéző megkér a Főváros Ökormáyzattól az elővétel lemodó ylatkozatot. A szerződés a lemodó ylatkozattal együtt érvéyes A vételár kszámlázása ügyébe az ügytéző a Pézügy Irodáak feljegyzést készít. Ha a vételár az ökormáyzat számlájára befolyk, az eldegeítés befejeződött. A Földhvatalak a vételár kegyelítéséről az ügytéző hvatalos értesítést küld, melyet a polgármester aláír és a jog referes ellejegyez. A vevő tulajdojoga bejegyezhető A közterületek haszosításával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Az ökormáyzat vagyoredelete és a közterületek haszálatára voatkozó redelete alapjá a polgármester hatáskörébe tartozó határozatot az ügytéző előkészít, a polgármester írja alá Ha a közterület-haszálat akadályba ütközk, a polgármester hatáskörébe redelt közterület-haszálatra voatkozó elutasító határozatot, az ügytéző elkészít, s az ügyfélek megküld Az ügyfél a határozat elle fellebbezést yújthat be a Képvselőtestülethez. A fellebbezés alapjá az ügytéző előterjesztést készít, mely alapjá az lletékes bzottság és a Képvselő-testület döt. A dötésről az ügyfél írásba értesül Ha az ügyfél által beadott szádékylatkozat alapjá a hatáskör redelet szert a dötés bzottság hatáskörbe tartozk, a javaslatot tartalmazó előterjesztést az lletékes bzottságok elé terjeszt az alpolgármester vagy a polgármester, melyet az ügytéző készít el, és a meghozott dötésről az ügyfelet írásba értesít Építés mukával kapcsolatos állváyzat, építőayag tárolása, továbbá alkalomszerű helyhez kötött árusítás céljából a közterület apjegy megvásárlása elleébe vehető géybe. A apjegyeket a Vagyogazdálkodás Csoport ügytézője adja k a díj befzetését gazoló készpézátutalás megbízás bemutatásával egydejűleg. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 3/11

4 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.2. Vagyo-ylvátartás feladatok eljárás redje Tulajdojog redezés Az ügytéző kkér a Főváros Kerületek Földhvatalától az gatla tulajdo lapját. Redezett státuszú, ökormáyzat tulajdoú gatla eseté az ügytéző az gatlat ylvátartásba vesz. Ha az gatla jog státusa redezetle, az ökormáyzat tulajdojoga cs bejegyezve, az ügytéző tulajdojog bejegyzés kérelmet készít elő a Főváros Kerületek Földhvataláak, melyet a polgármester ír alá. Ha az gatlaal kapcsolatosa a haszosításra voatkozóa dötés született, az ezt tartalmazó okratot (bérlet szerződés, adásvétel szerződés) az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző megküld a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézőjéek. Az ügytéző a szerződést ylvátartásba vesz, a bérbeadás, lletve eladás téyét a vagyo-ylvátartáso átvezet. Ha az adásvétel, lletve bérlet szerződést az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző em küld meg, a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézője levélbe felhívja a fgyelmét az ökormáyzat redeletek betartására Telekredezések Ha az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlara valamlye okból telekredezés szükséges (pl.: Szabályozás Keretterv va rá), az ügytéző a hatáskör redelet szert lletékes bzottság részére előterjesztést készít, s kér a hozzájárulását a telekredezés elvégzéséhez. A bzottság hozzájárulás brtokába árajálatokat kér be az ügytéző a telekredezés vázrajz elkészítésére, majd a legkedvezőbb árajálatot beyújtótól megredel a mukát Ha telekredezés csak ökormáyzat tulajdot ért, az ügytéző kérelmet készít a Főváros Kerületek Földhvatala felé a telekredezés gatla-ylvátartáso való átvezetésére, melyet a polgármester ír alá. A kérelmet a változás vázrajzokkal, s a jogerős határozattal megküld a Főváros Kerületek Földhvatalához Ameybe em csak az Ökormáyzat érdekelt a telekredezésbe, haem más tulajdoost s ért, akkor az ügytéző megállapodást készít elő az értett tulajdoosok között a változás vázrajz alapjá, melyet véleméyeztet jog referessel. Esetleges javítások elvégzése utá, kértesít az értett tulajdoosokat, s kér őket a megállapodás aláírására. Ha a megállapodást mde értett aláírta, jogász ellejegyezte, határozattal, változás vázrajzokkal együtt beküld gatlaylvátartáso való átvezetésre a Főváros Kerületek Földhvatalához. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 4/11

5 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A kerületbe lévő óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék, (továbbakba: MAP) ylvátartásba vétele. Az ügytéző árajálatokat kér be a Kormáy redelet szert óvóhelykataszter felfektetésére. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. Az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A Megbízott elkészít az óvóhelyek és MAP-ok felmérését, ylvátartásba vételét. Eek téyéről az ügytéző határozatot hoz, és kértesít a tulajdoosokat. Ha a tulajdoos a határozatot elfogadja, az óvóhely, MAP ylvátartásba vételét az ügytéző elvégz. Ha a tulajdoos em ért egyet a határozattal, megfellebbez. A fellebbezést az ügytéző felterjeszt a Főváros Polgárvédelm Igazgatósághoz. Az ügytéző évekét jelet a Kormáy redeletekbe foglaltakak megfelelőe az ökormáyzat gatla vagyo-kataszterbe, s az óvóhelykataszterbe törtéő változásokat Igatlavagyo kataszter Statsztka Mde évbe, az ökormáyzat tulajdoába lévő gatla vagyoról a Kormáy redeletbe előírt formába az ügytéző statsztka jeletést készít, amelyet megküld a Terület Államháztartás Hvatalak Hatóság bzoyítváy kadásával, házszámozással, utcaelevezéssel és utcaév táblával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Ha az ügyfél kérelmet yújt be az ökormáyzathoz az gatla házszámra voatkozó potosítás céljából, az ügytéző a vagyoylvátartással törtéő egyeztetés utá hatóság bzoyítváyt állít k, mely tartalmazza az gatla helyrajz számához redelt utcaevet és házszámot. Aláírás utá az ügytéző az ügyfélek és a Főváros Kerületek Földhvataláak a hatóság bzoyítváy kézbesítéséről godoskodk Az ügyfél kérelmére, vagy hvatalból duló házszámozás eljárás sorá az ügytéző határozat formába megállapítja az adott gatla házszámát, (sorszámát), melyre voatkozó határozatot a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. A határozat kézbesítéséről az ügytéző godoskodk Utcaelevezéssel kapcsolatba az ügyfél kérelmére, vagy újoa kalakult településrész esetébe hvatalból dul az eljárás. A Közterület-elevezéssel Foglalkozó Eset Bzottság részére a Főváros Ökormáyzat Utcaelevezés és Városképvédelm Bzottság ttkárával törtéő egyeztetés utá adatokat szolgáltat az ügytéző. A bzottság határozat utá a Képvselő-testület határozata alapjá személyről szóló elevezés esetébe azt megküld az ügytéző a Főpolgármester Hvatalhoz, a Főváros Közgyűlés elé törtéő előterjesztésre. Nem személyről szóló elevezés esetébe csak tájékoztatást küld az ügytéző a Főpolgármester Hvatal felé, melyet a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 5/11

6 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Utcaévtábla khelyezésével kapcsolatba az adott év költségvetés redeletébe szereplő összeg agyságától függőe, vagy közbeszerzés eljárás lefolytatására, vagy a beruházás redelet értelmébe három árajálat bekérésére kerül sor. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. A közbeszerzés eljárás lefolytatását követőe, vagy az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A szerződés mellékletét képez az ügytéző által összeállított legyártadó utcaévtáblák jegyzéke. A legyártott utcaévtáblák átvételéről és felszereléséről a Városüzemeltető Kht. godoskodk Lakásgazdálkodás feladatok eljárás redje Lakások bérbeadásáak eljárás redje /EI-05/M01. sz. folyamatábra/ Az ügyfél szádékylatkozatot yújt be az ökormáyzathoz lakás bérbevételére, az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em adható bérbe, melyet a kadmáyozás red szert lletékes személy ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Lakáspályázat eljárás redje Ha a Lakásügy Bzottság úgy döt, hogy az általa meghatározott megüresedett bérlakásokat a hely bérlet redelet szert szocáls vagy a bérlet díjra voatkozó lctálásra kírt - pályázat útjá kívája haszosíta, a pályázat előkészítését a redeletbe foglaltakak megfelelőe az ügytéző végz. Godoskodk a pályázat szövegéek megjeletetéséről a Városkép újságba, majd a Lakásügy Bzottság elé terjeszt a kadmáyozásra voatkozó szabályok betartása mellett a beérkezett kérelmeket dötéshozatal céljából. A meghozott dötésről az értetteket (pályázókat, vagyokezelő szervezetet, mt bérlet szerződést kötőt) a polgármester írásba értesít, az értesítést tartalmazó levelet az ügytéző készít el. A pályázat eredméytelesége eseté, melyet a dötéshozó, lletve képvselője határozatba rögzít, új pályázat kírása törték fet leírt eljárás redbe Lakáspályázat élkül bérbeadás eljárás redje A hely bérlet redeletbe meghatározott esetekbe (pl. lakáscsere, lakásbérlet jogvszoy folytatása, bérlőtárs jogvszoy létesítése, szolgálat lakás bérbeadása, elhelyezés kötelezettség teljesítése, vsszamaradt bérlő elhelyezése, krízshelyzet eseté, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 6/11

7 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Lakástörvéyből eredő egyéb dötések eljárás redje A Lakástörvéybe, lletve a hely bérlet és eldegeítés redeletbe meghatározott, a és a pot hatálya alá em tartozó egyéb esetekbe (pl.: ökormáyzat bérlakásba törtéő befogadás, lakásbővítés, korszerűsítés egedélyezése, adásvétel szerződéskötés határdejéek meghosszabbítása, ökormáyzat bérlakás albérletbe adása, tartás szerződéshez hozzájárulás, rehabltácós területe lévő lakásokból kártalaítással bérlő khelyezése, életveszélyessé vált lakásokból az ott lakók elhelyezése, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Lakások eldegeítéséek folyamatszabályozása (EI-05/M03. sz. folyamatábra) Az ügyfél lakás megvásárlásra voatkozó kérelme kétféleképpe kerülhet a Polgármester Hvatalba. Egyrészt az ügyfél közvetleül a hvatalba küld meg, másrészt az eldegeítést boyolító szervezet küld meg a hozzá érkezett kérelmet, mvel saját hatáskörbe em bírálhatja el a beyújtott beadváyt. Az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em vásárolható meg, melyet a polgármester ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Az ügytéző előterjesztést készít elő a szakma bzottságokak (TUL., LÜB.) az eladható lakások lstájáról, - amely a hely eldegeítés redelet részét képez az ayagot a polgármester terjeszt az lletékes bzottságok elé. A bzottságok határozatot hozak, melybe javasolják a Képvselőtestületek az gatlaok kjelölését. Az eldegeítés redelet mellékletét képező lakásjegyzéket a vagyokezelő szervezet képvselőjéek, a LABE hely képvselőjéek álláspotját írásba kkérve kell a Képvselő-testület elé terjeszte. A Képvselő-testület döt a lakások értékesítésre törtéő kjelöléséről. A Képvselő-testület dötéséről az értetteket írásba értesít az ügytéző, a levelet a polgármester írja alá Az üres, vagy megüresedett lakások eldegeítését a tsztségvselő, bzottság vagy a Képvselő-testület kezdeméyezhet (dítváyozhatja), melyek alapjá az lletékes ügytéző előterjesztést készít. A LÜB., TUL. bzottság javaslata alapjá az adott lakás eldegeítésre törtéő kjelöléséről a Képvselő-testület döt, lletve ameybe az üres vagy megüresedett lakás eldegeítésre kerül meghatározza az értékesítés feltételet, valamt a leboyolító szervet. A Képvselő-testület határozata alapjá az ügytéző verseytárgyalás (árverés, lct) ajálatot készít elő, melyet a helybe szokásos módo a polgármester hrdet meg. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

8 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Árverés eredméyessége eseté az adásvétel szerződést az ügytéző készít elő. A szerződést a polgármester írja alá. Eredméyteleség eseté a fet leírt folyamat smétlődk Lakásépítés támogatások elbírálásáak folyamatszabályozása Hely támogatás kérelmek eseté: A hely támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály feltételekek (személy jogosultság, mellékletek csatolása, jövedelemgazolás, szobaszám, m 2, stb.) Ezt követőe előterjesztést készít javaslattételre a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság, lletve a Lakásügy Bzottság felé, melyet az rodavezető ír alá, és a jegyző ellejegyz. A Lakásügy Bzottság dötését követőe az ügytéző összeállítja a Képvselőtestület előterjesztést, melyet a LÜB. elöke ír alá és a jegyző ellejegyz. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötést követőe az ügytéző a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy roda felé törtéő értesítésről aláírt szerződés példáy megküldésével -, valamt a szerződések Földhvatalba törtéő továbbításáról a jelzálogjog bztosítása érdekébe. A Földhvatalba beyújtott kérelem aláírója a polgármester. A Képvselő-testület elutasításról szóló dötéséről az rodavezető értesít az ügyfeleket. Az értesítést az ügytéző készít elő Fatal házasok támogatására ráyuló kérelmek eseté: Az eljárás megegyezk a fet részletezett hely támogatás kérelmek elbírálás redjével, azzal a külöbséggel, hogy a szerződést em kell eljuttat a Földhvatalba Szerződés módosítás eseté: Az elmúlt évekbe hely támogatáskét yújtott kamatmetes kölcsö vsszafzetés határdejéek lejártát követőe ameybe az ügyfél azt kezdeméyez - szerződés módosítás készül. Az ügytéző előterjesztést készít a Bzottság felé, ahol meghatározzák a vsszafzetés tovább módját. Az ügytéző kérelem beyújtását követőe a Pézügy Irodával egyeztet a befzetett kölcsö összegét, lletve a hátralévő tartozást. Az új havokét törlesztő részlet fzetéséről az lletékes Bzottság (alpolgármester) döt, majd szerződés módosítást készít elő az ügytéző, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. Az aláírásokat követőe az ügytéző a Pézügy Irodát értesít a szerződés módosításáról. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

9 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Hav törlesztő részlet csökketése eseté: A hely támogatásba részesítettek ameybe szocáls helyzetük azt dokolja kérhetk a törlesztő részlet csökketését. A kérelmet az ügytéző dötés céljából előkészít a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság és a Lakásügy Bzottság részére. Az előterjesztés aláírója rodavezető, aljegyző ellejegyzésével. A bzottság dötését követőe az ügytéző szerződés módosítást készít a jóváhagyott csökketett részletfzetéssel, elutasítás eseté értesít az ügyfelet. Jóváhagyás eseté szerződés módosítás készül, melyek aláírója az lletékes alpolgármester, ellejegyzője a jegyző. Elutasítás eseté a dötést a LÜB elöke írja alá Lakásépítés- (vásárlás-) kedvezméy, kegészítő kamattámogatás eseté: Az eljárás az ügyfél ylatkozata vagy hvatalos megkeresés alapjá dul. Az ügyfél ktölt az gazolást, melyhez a szükséges ratokat csatolja. Iktatást követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a jegyző gazolás kadásáak jogszabály feltétele feállak-e, ameybe ge, az gazolást leszgálja. Az gazolást a kadmáyozásra jogosult írja alá. Ameybe az gazolás kállításáak jogszabály akadálya va, a kérelem elutasításáról az ügyfél, vagy a megkereső szerv (személy) levélbe értesül. Az gazolás ügyfél által törtéő átvételét, lletve a tértvevéy vsszaérkezését követőe az ügytéző az ratot az előadó íve rattározza, lletve az rattár téyét bevezet az elektrokus ylvátartásba A 12/2001. (I. 31.) sz. Kormáyredelet 17. (3) bekezdésébe meghatározott jegyző gazolás eseté: Az eljárás az ügyfél kérelmére dul, egyebekbe megegyezk a potba leírtakkal Társasházak, lakásszövetkezetek felújításáak támogatása: A felújítás támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály lletve a pályázat feltételekek. Ezt követőe előterjesztést készít javaslat tételhez a Lakásügy Bzottság elé. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötését követőe a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy Iroda felé törtéő értesítésről Haszobérlet szerződésből eredő feladatok: Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

10 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött haszobérlet szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását Igatlakezelés szerződésből eredő feladatok: Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött gatlakezelés szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását. 3. MELLÉKLETEK EI-05/M01 EI-05/M02 EI-05/M03 Lakások bérbeadásáak folyamatábrája Igatla bérbeadással és eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatábrája Lakások eldegeítésével kapcsolatos feladatok folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

11 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy Vagyokezelõ Rt.(VK.Rt.) átrata Értesülés bérleméyüresedésről bejeletés vagy a Vagyokezelő Rt. átrata alapjá borítólap Iktatás ügykezelõ Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése polgármester dötést tartalmazó rat Polgármester dötés, rodavezetõ bzottság elõterjesztés Lakásügy Bzottsághoz előterjesztés továbbítása dötés céljából, rodavezetõ CD-jogtár Magyar Közlöy, hely redeletek, jegyzõköyv Dötés jogszabályok szert határozatkvoat értesítése VK.RT.-ek Továbbüzemeltetés bérlakáskét? Határozat megküldése a Vagyokezelő Rt.-ak értesítése VK.Rt-ek Bérbeadó hozzájárulás megküldése a vagyokezelő felé szerzõdés Szerződéskötés megtörtét? Irattár ügykezelõ Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

12 EI-05/M02 INGATLAN BÉRBEADÁSSAL ÉS ELIDEGENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy, ök. dötésrõl szóló határozatkvoat (hat.kv.) Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá levél ügyfélek Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek CD jogtár Magyar Közlöy hely redelet pályázat kírás, dötésrõl jkv. hely redelet Pályáztatás leboyolítása Pályáztatás eredméyes volt? Pályáztatás hatálya alá esk? Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése levél, jkv. Polgármester dötés Értett a dötést elfogadja? levél, feljegyzés Ügytézés lezárása, értett értesítése elõterjesztés Bzottság dötéselőkészítés rodavezetõ jkv.,hat.kv. Bzottság dötés bz.elök értesítés, dötést tartalmazó levél Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Ügytézés bzottság dötéssel lezárható? levél Ügytézés lezárása, értett értesítése testület elõterjesztés jkv., hat.kv. Testület előterjesztés előkészítése lletékes bzottságok véleméye, javaslata fgyelembevételével Testület dötés Bzottság dötés szükséges?, rodavezetõ polgármester értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése feljegyzés, levél beadváy, jkv. Értett a dötést elfogadta? feljegyzés, levél beadváy, jkv. Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése A határozat végrehajtható? szerzõdés tervezet Szerződés előkészítése, rodavezetõ szerzõdés Szerződéskötés jog referes feljegyzés, levél Eldegeítés törtét? Bérlet jogvszoy átvezetése, bérlet díj számlázása pü. bzoylat Vételár kfzetése pü. megkeresés Földhvatalak Igatlaylvátartásba törtéő tulajdojog átvezetés rát tézkedés Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

13 EI-05/M03 LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS kérelem, ök. redelet ök. határozat, bzottság határozat Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek elõterjesztés Bzottságak tárgyala kell? Bzottság előterjesztés, rodavezetõ jegyzõköyv, (jkv.) Bzottság dötés, bzottság elök Bzottság a határozatot elfogadta? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ elõterjesztés Képvselő Testület előterjesztés, rodavezetõ jkv, határozatkvoat Testület dötés, rodavezetõ értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? szerzõdés Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ Pályázat szükséges? pályázat felhívás, jkv. Pályázat leboyolítása Pályázat eredméyes? szerzõdés-tervezet Szerződéselőkészítés szerzõdés Szerződéskötés rodavezetõ pézügy bzoylat Vételár kfzetése pü. ylatkozatot tartalmazó levél Igatla ylvátartásba a tulajdojog átvezetéséhez ylatkozat Hatálybalépés dátuma: Változatszám: 1 Oldal: 1/1

14 EI-05/M04 MELLÉKLET Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/1

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás az alább feladatok elvégzéséek folyamatleírását tartalmazza:. A forgalm egedély kadásával vsszavoásával kapcsolatos

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: SYBAC-Solar Hungary Kft területvásárlási kérelme Iktatószám: 11.854

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-67/2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

13. Ügyiratszám: 816/ április 26. napján tartandó

13. Ügyiratszám: 816/ április 26. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Sorszám: 13. Ügyiratszám: 816/2012. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros.alatti lakás bérlőjének kijelölésére. Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros.alatti lakás bérlőjének kijelölésére. Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben Budapest

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2001. (III.1.) számú rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998. (IV. 1.) sz. rendelet módosításáról, és egységes szerkezetű

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság MEGHívó Értesítem, hogyavárosgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: A Harkány, Üdülő u. 23. alatti ingatlan értékesítése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó a 2001. január 23-án (kedden) 9. 00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagytermében (Bp.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Javaslat. az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 9/1. és Ózd, Akna út 9/5. szám alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására

Javaslat. az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 9/1. és Ózd, Akna út 9/5. szám alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 9/1. és Ózd, Akna út 9/5. szám alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: aljegyző Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 231/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága KIVONAT a 2010. november 10-ei ülésről 16/2010. (11.10.) JÜK határozat elfogadja a bizottsági ülés meghívó

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben