MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás célú helységek, területek haszosításával kapcsolatos feladatok ellátását. Az gatlaok haszosítása a voatkozó jogszabályokak megfelelőe törtéhet az ökormáyzat érdekeek fgyelembe vétele mellett a legmagasabb és folyamatos bevételre törekedve. Szabályozza továbbá az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlaok és az gatlaokkal kapcsolatos jogügyletek ylvátartását, valamt a kerületbe található óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék ylvátartását. A szabályozás kterjed a Vagyokezelő Rt-vel kötött haszobérlet és gatlakezelés szerződésből eredő feladatokra. 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 2.1. Vagyogazdálkodás feladatok eljárás redje Bérbeadással kapcsolatos feladatok folyamat-szabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ A megüresedett gatlaok, helységek bérbeadása törtéhet képvselő dítváya, bzottság határozat, ügytéző javaslata alapjá, vagy az ügyfél kérelmére Ha az eljárás az ügyfél kérelmére dult és az gatla bérbeadása jogszabály akadályba ütközk, az ügytéző válaszlevelet készít az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt gatla em adható bérbe. A kadmáyozásra jogosult aláírásával a levél postázásra kerül, a válaszlevelet az ügyfél átvesz, ezt gazolja a tértvevéy. Ezzel az ügymeet lezárul Az gatla haszosításáak érdekébe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy a Képvselő-testület döt. Ha az gatlat pályázat útjá lehet bérbe ve, az ügytéző válaszlevelet készít elő az ügyfélek arról, hogy az általa géyelt gatla pályázat útjá adható bérbe Az gatla bérbeadására pályázatot készít az ügytéző az ökormáyzat evébe a vagyoredelet fgyelembe vételével. A pályázat feltételet hrdetés útjá az újságba közzé kell te. A pályázat elbírálására a Tulajdoos Bzottság albzottságot hoz létre, melyet a jegyzőköyv dokumetál. Ha a pályázat eredméytele, új pályázat kírása szükséges. Az ügytéző az új pályázat kírásáról godoskodk és ezt dokumetálja az újságokba megjeleő pályázat kírást tartalmazó hrdetés. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/11

2 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A pályázat eredméyhrdetése utá a yertes pályázóval kötedő bérlet szerződést az ügytéző elkészít, melyet az ökormáyzat képvseletére feljogosított személy ír alá Ha a pályázat lefolytatására cs szükség, a bérbevétellel kapcsolatos ügybe az lletékes bzottságok által meghozott dötésről az ügyfelet és a vagyo kezelőjét az ügytéző levélbe értesít. A bérlet szerződést a vagyo kezelője köt A bérlet díj kszámlázására voatkozó tézkedést az ügytéző megtesz a Pézügy Iroda részére, lletve a vagyo kezelője felé írt levél formájába Eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ Az ügy dulhat ügyfél kérelme, képvselő dítváyára, bzottság, testület dötés alapjá, vagy a szakma roda javaslata alapjá Az eldegeítéssel kapcsolatos ügyekbe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy az lletékes szakbzottságok véleméyéek smerete alapjá a Képvselő-testület döt Ha a vagyoredelet szert a polgármester jogosult döte az eldegeítésről, az ügytéző javaslatot készít, mely alapjá a polgármester döt. Dötéséről az ügyfél írásba értesül. Ezutá kerülhet sor az adásvétel szerződés megkötésére Ha a vagyoredelet szert az lletékes bzottság jogosult az eldegeítésről döte, az ügytéző előterjesztést készít. A bzottság az eldegeítésre voatkozóa határozatot hoz. A dötés szert az gatlat pályázat útjá, lctálásos formába, vagy értékbecslés alapjá fx áro, a bérlő elővétel jogát bztosítva lehet értékesíte Ha az gatlat pályázat útjá kell értékesíte, az eljárás ugyaaz, mt a és a potba leírtakál Ha az gatlat lctálásos formába kell értékesíte, a közjegyzővel előzetese egyeztetett dőpot alapjá a hrdetést az újságokba közzé kell te. A lctálásos tárgyalásról a közjegyző jegyzőköyvet készít. Eredméytele lct eseté újabb árveréses tárgyalást készít elő az ügytéző. Eredméyes lct eseté a legmagasabb árat megajálóval kötedő adás-vétel szerződést az ügytéző elkészít, a polgármester aláírja, ellejegyz a jog referes. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 2/11

3 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Ha az gatlat a Képvselő-testület dötése szert értékbecslés alapjá fx áro kell értékesíte, a kérelmező, vagy a bérlő részére az értesítést az ügytéző megküld. Ha a vételárat a vevő elfogadja, az adásvétel szerződést a polgármester írja alá, ellejegyz a jog referes. Ha a vevő a vételárat em fogadja el, vagy fzetés köyítést kér, újabb előterjesztést készít az ügytéző. A Képvselő-testület a meghozott határozatát módosíthatja, vagy változatlaul hagyhatja. A meghozott dötésről az ügytéző a kérelmezőt értesít Az aláírt adásvétel szerződés alapjá az ügytéző megkér a Főváros Ökormáyzattól az elővétel lemodó ylatkozatot. A szerződés a lemodó ylatkozattal együtt érvéyes A vételár kszámlázása ügyébe az ügytéző a Pézügy Irodáak feljegyzést készít. Ha a vételár az ökormáyzat számlájára befolyk, az eldegeítés befejeződött. A Földhvatalak a vételár kegyelítéséről az ügytéző hvatalos értesítést küld, melyet a polgármester aláír és a jog referes ellejegyez. A vevő tulajdojoga bejegyezhető A közterületek haszosításával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Az ökormáyzat vagyoredelete és a közterületek haszálatára voatkozó redelete alapjá a polgármester hatáskörébe tartozó határozatot az ügytéző előkészít, a polgármester írja alá Ha a közterület-haszálat akadályba ütközk, a polgármester hatáskörébe redelt közterület-haszálatra voatkozó elutasító határozatot, az ügytéző elkészít, s az ügyfélek megküld Az ügyfél a határozat elle fellebbezést yújthat be a Képvselőtestülethez. A fellebbezés alapjá az ügytéző előterjesztést készít, mely alapjá az lletékes bzottság és a Képvselő-testület döt. A dötésről az ügyfél írásba értesül Ha az ügyfél által beadott szádékylatkozat alapjá a hatáskör redelet szert a dötés bzottság hatáskörbe tartozk, a javaslatot tartalmazó előterjesztést az lletékes bzottságok elé terjeszt az alpolgármester vagy a polgármester, melyet az ügytéző készít el, és a meghozott dötésről az ügyfelet írásba értesít Építés mukával kapcsolatos állváyzat, építőayag tárolása, továbbá alkalomszerű helyhez kötött árusítás céljából a közterület apjegy megvásárlása elleébe vehető géybe. A apjegyeket a Vagyogazdálkodás Csoport ügytézője adja k a díj befzetését gazoló készpézátutalás megbízás bemutatásával egydejűleg. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 3/11

4 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.2. Vagyo-ylvátartás feladatok eljárás redje Tulajdojog redezés Az ügytéző kkér a Főváros Kerületek Földhvatalától az gatla tulajdo lapját. Redezett státuszú, ökormáyzat tulajdoú gatla eseté az ügytéző az gatlat ylvátartásba vesz. Ha az gatla jog státusa redezetle, az ökormáyzat tulajdojoga cs bejegyezve, az ügytéző tulajdojog bejegyzés kérelmet készít elő a Főváros Kerületek Földhvataláak, melyet a polgármester ír alá. Ha az gatlaal kapcsolatosa a haszosításra voatkozóa dötés született, az ezt tartalmazó okratot (bérlet szerződés, adásvétel szerződés) az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző megküld a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézőjéek. Az ügytéző a szerződést ylvátartásba vesz, a bérbeadás, lletve eladás téyét a vagyo-ylvátartáso átvezet. Ha az adásvétel, lletve bérlet szerződést az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző em küld meg, a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézője levélbe felhívja a fgyelmét az ökormáyzat redeletek betartására Telekredezések Ha az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlara valamlye okból telekredezés szükséges (pl.: Szabályozás Keretterv va rá), az ügytéző a hatáskör redelet szert lletékes bzottság részére előterjesztést készít, s kér a hozzájárulását a telekredezés elvégzéséhez. A bzottság hozzájárulás brtokába árajálatokat kér be az ügytéző a telekredezés vázrajz elkészítésére, majd a legkedvezőbb árajálatot beyújtótól megredel a mukát Ha telekredezés csak ökormáyzat tulajdot ért, az ügytéző kérelmet készít a Főváros Kerületek Földhvatala felé a telekredezés gatla-ylvátartáso való átvezetésére, melyet a polgármester ír alá. A kérelmet a változás vázrajzokkal, s a jogerős határozattal megküld a Főváros Kerületek Földhvatalához Ameybe em csak az Ökormáyzat érdekelt a telekredezésbe, haem más tulajdoost s ért, akkor az ügytéző megállapodást készít elő az értett tulajdoosok között a változás vázrajz alapjá, melyet véleméyeztet jog referessel. Esetleges javítások elvégzése utá, kértesít az értett tulajdoosokat, s kér őket a megállapodás aláírására. Ha a megállapodást mde értett aláírta, jogász ellejegyezte, határozattal, változás vázrajzokkal együtt beküld gatlaylvátartáso való átvezetésre a Főváros Kerületek Földhvatalához. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 4/11

5 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A kerületbe lévő óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék, (továbbakba: MAP) ylvátartásba vétele. Az ügytéző árajálatokat kér be a Kormáy redelet szert óvóhelykataszter felfektetésére. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. Az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A Megbízott elkészít az óvóhelyek és MAP-ok felmérését, ylvátartásba vételét. Eek téyéről az ügytéző határozatot hoz, és kértesít a tulajdoosokat. Ha a tulajdoos a határozatot elfogadja, az óvóhely, MAP ylvátartásba vételét az ügytéző elvégz. Ha a tulajdoos em ért egyet a határozattal, megfellebbez. A fellebbezést az ügytéző felterjeszt a Főváros Polgárvédelm Igazgatósághoz. Az ügytéző évekét jelet a Kormáy redeletekbe foglaltakak megfelelőe az ökormáyzat gatla vagyo-kataszterbe, s az óvóhelykataszterbe törtéő változásokat Igatlavagyo kataszter Statsztka Mde évbe, az ökormáyzat tulajdoába lévő gatla vagyoról a Kormáy redeletbe előírt formába az ügytéző statsztka jeletést készít, amelyet megküld a Terület Államháztartás Hvatalak Hatóság bzoyítváy kadásával, házszámozással, utcaelevezéssel és utcaév táblával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Ha az ügyfél kérelmet yújt be az ökormáyzathoz az gatla házszámra voatkozó potosítás céljából, az ügytéző a vagyoylvátartással törtéő egyeztetés utá hatóság bzoyítváyt állít k, mely tartalmazza az gatla helyrajz számához redelt utcaevet és házszámot. Aláírás utá az ügytéző az ügyfélek és a Főváros Kerületek Földhvataláak a hatóság bzoyítváy kézbesítéséről godoskodk Az ügyfél kérelmére, vagy hvatalból duló házszámozás eljárás sorá az ügytéző határozat formába megállapítja az adott gatla házszámát, (sorszámát), melyre voatkozó határozatot a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. A határozat kézbesítéséről az ügytéző godoskodk Utcaelevezéssel kapcsolatba az ügyfél kérelmére, vagy újoa kalakult településrész esetébe hvatalból dul az eljárás. A Közterület-elevezéssel Foglalkozó Eset Bzottság részére a Főváros Ökormáyzat Utcaelevezés és Városképvédelm Bzottság ttkárával törtéő egyeztetés utá adatokat szolgáltat az ügytéző. A bzottság határozat utá a Képvselő-testület határozata alapjá személyről szóló elevezés esetébe azt megküld az ügytéző a Főpolgármester Hvatalhoz, a Főváros Közgyűlés elé törtéő előterjesztésre. Nem személyről szóló elevezés esetébe csak tájékoztatást küld az ügytéző a Főpolgármester Hvatal felé, melyet a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 5/11

6 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Utcaévtábla khelyezésével kapcsolatba az adott év költségvetés redeletébe szereplő összeg agyságától függőe, vagy közbeszerzés eljárás lefolytatására, vagy a beruházás redelet értelmébe három árajálat bekérésére kerül sor. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. A közbeszerzés eljárás lefolytatását követőe, vagy az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A szerződés mellékletét képez az ügytéző által összeállított legyártadó utcaévtáblák jegyzéke. A legyártott utcaévtáblák átvételéről és felszereléséről a Városüzemeltető Kht. godoskodk Lakásgazdálkodás feladatok eljárás redje Lakások bérbeadásáak eljárás redje /EI-05/M01. sz. folyamatábra/ Az ügyfél szádékylatkozatot yújt be az ökormáyzathoz lakás bérbevételére, az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em adható bérbe, melyet a kadmáyozás red szert lletékes személy ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Lakáspályázat eljárás redje Ha a Lakásügy Bzottság úgy döt, hogy az általa meghatározott megüresedett bérlakásokat a hely bérlet redelet szert szocáls vagy a bérlet díjra voatkozó lctálásra kírt - pályázat útjá kívája haszosíta, a pályázat előkészítését a redeletbe foglaltakak megfelelőe az ügytéző végz. Godoskodk a pályázat szövegéek megjeletetéséről a Városkép újságba, majd a Lakásügy Bzottság elé terjeszt a kadmáyozásra voatkozó szabályok betartása mellett a beérkezett kérelmeket dötéshozatal céljából. A meghozott dötésről az értetteket (pályázókat, vagyokezelő szervezetet, mt bérlet szerződést kötőt) a polgármester írásba értesít, az értesítést tartalmazó levelet az ügytéző készít el. A pályázat eredméytelesége eseté, melyet a dötéshozó, lletve képvselője határozatba rögzít, új pályázat kírása törték fet leírt eljárás redbe Lakáspályázat élkül bérbeadás eljárás redje A hely bérlet redeletbe meghatározott esetekbe (pl. lakáscsere, lakásbérlet jogvszoy folytatása, bérlőtárs jogvszoy létesítése, szolgálat lakás bérbeadása, elhelyezés kötelezettség teljesítése, vsszamaradt bérlő elhelyezése, krízshelyzet eseté, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 6/11

7 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Lakástörvéyből eredő egyéb dötések eljárás redje A Lakástörvéybe, lletve a hely bérlet és eldegeítés redeletbe meghatározott, a és a pot hatálya alá em tartozó egyéb esetekbe (pl.: ökormáyzat bérlakásba törtéő befogadás, lakásbővítés, korszerűsítés egedélyezése, adásvétel szerződéskötés határdejéek meghosszabbítása, ökormáyzat bérlakás albérletbe adása, tartás szerződéshez hozzájárulás, rehabltácós területe lévő lakásokból kártalaítással bérlő khelyezése, életveszélyessé vált lakásokból az ott lakók elhelyezése, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Lakások eldegeítéséek folyamatszabályozása (EI-05/M03. sz. folyamatábra) Az ügyfél lakás megvásárlásra voatkozó kérelme kétféleképpe kerülhet a Polgármester Hvatalba. Egyrészt az ügyfél közvetleül a hvatalba küld meg, másrészt az eldegeítést boyolító szervezet küld meg a hozzá érkezett kérelmet, mvel saját hatáskörbe em bírálhatja el a beyújtott beadváyt. Az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em vásárolható meg, melyet a polgármester ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Az ügytéző előterjesztést készít elő a szakma bzottságokak (TUL., LÜB.) az eladható lakások lstájáról, - amely a hely eldegeítés redelet részét képez az ayagot a polgármester terjeszt az lletékes bzottságok elé. A bzottságok határozatot hozak, melybe javasolják a Képvselőtestületek az gatlaok kjelölését. Az eldegeítés redelet mellékletét képező lakásjegyzéket a vagyokezelő szervezet képvselőjéek, a LABE hely képvselőjéek álláspotját írásba kkérve kell a Képvselő-testület elé terjeszte. A Képvselő-testület döt a lakások értékesítésre törtéő kjelöléséről. A Képvselő-testület dötéséről az értetteket írásba értesít az ügytéző, a levelet a polgármester írja alá Az üres, vagy megüresedett lakások eldegeítését a tsztségvselő, bzottság vagy a Képvselő-testület kezdeméyezhet (dítváyozhatja), melyek alapjá az lletékes ügytéző előterjesztést készít. A LÜB., TUL. bzottság javaslata alapjá az adott lakás eldegeítésre törtéő kjelöléséről a Képvselő-testület döt, lletve ameybe az üres vagy megüresedett lakás eldegeítésre kerül meghatározza az értékesítés feltételet, valamt a leboyolító szervet. A Képvselő-testület határozata alapjá az ügytéző verseytárgyalás (árverés, lct) ajálatot készít elő, melyet a helybe szokásos módo a polgármester hrdet meg. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

8 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Árverés eredméyessége eseté az adásvétel szerződést az ügytéző készít elő. A szerződést a polgármester írja alá. Eredméyteleség eseté a fet leírt folyamat smétlődk Lakásépítés támogatások elbírálásáak folyamatszabályozása Hely támogatás kérelmek eseté: A hely támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály feltételekek (személy jogosultság, mellékletek csatolása, jövedelemgazolás, szobaszám, m 2, stb.) Ezt követőe előterjesztést készít javaslattételre a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság, lletve a Lakásügy Bzottság felé, melyet az rodavezető ír alá, és a jegyző ellejegyz. A Lakásügy Bzottság dötését követőe az ügytéző összeállítja a Képvselőtestület előterjesztést, melyet a LÜB. elöke ír alá és a jegyző ellejegyz. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötést követőe az ügytéző a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy roda felé törtéő értesítésről aláírt szerződés példáy megküldésével -, valamt a szerződések Földhvatalba törtéő továbbításáról a jelzálogjog bztosítása érdekébe. A Földhvatalba beyújtott kérelem aláírója a polgármester. A Képvselő-testület elutasításról szóló dötéséről az rodavezető értesít az ügyfeleket. Az értesítést az ügytéző készít elő Fatal házasok támogatására ráyuló kérelmek eseté: Az eljárás megegyezk a fet részletezett hely támogatás kérelmek elbírálás redjével, azzal a külöbséggel, hogy a szerződést em kell eljuttat a Földhvatalba Szerződés módosítás eseté: Az elmúlt évekbe hely támogatáskét yújtott kamatmetes kölcsö vsszafzetés határdejéek lejártát követőe ameybe az ügyfél azt kezdeméyez - szerződés módosítás készül. Az ügytéző előterjesztést készít a Bzottság felé, ahol meghatározzák a vsszafzetés tovább módját. Az ügytéző kérelem beyújtását követőe a Pézügy Irodával egyeztet a befzetett kölcsö összegét, lletve a hátralévő tartozást. Az új havokét törlesztő részlet fzetéséről az lletékes Bzottság (alpolgármester) döt, majd szerződés módosítást készít elő az ügytéző, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. Az aláírásokat követőe az ügytéző a Pézügy Irodát értesít a szerződés módosításáról. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

9 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Hav törlesztő részlet csökketése eseté: A hely támogatásba részesítettek ameybe szocáls helyzetük azt dokolja kérhetk a törlesztő részlet csökketését. A kérelmet az ügytéző dötés céljából előkészít a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság és a Lakásügy Bzottság részére. Az előterjesztés aláírója rodavezető, aljegyző ellejegyzésével. A bzottság dötését követőe az ügytéző szerződés módosítást készít a jóváhagyott csökketett részletfzetéssel, elutasítás eseté értesít az ügyfelet. Jóváhagyás eseté szerződés módosítás készül, melyek aláírója az lletékes alpolgármester, ellejegyzője a jegyző. Elutasítás eseté a dötést a LÜB elöke írja alá Lakásépítés- (vásárlás-) kedvezméy, kegészítő kamattámogatás eseté: Az eljárás az ügyfél ylatkozata vagy hvatalos megkeresés alapjá dul. Az ügyfél ktölt az gazolást, melyhez a szükséges ratokat csatolja. Iktatást követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a jegyző gazolás kadásáak jogszabály feltétele feállak-e, ameybe ge, az gazolást leszgálja. Az gazolást a kadmáyozásra jogosult írja alá. Ameybe az gazolás kállításáak jogszabály akadálya va, a kérelem elutasításáról az ügyfél, vagy a megkereső szerv (személy) levélbe értesül. Az gazolás ügyfél által törtéő átvételét, lletve a tértvevéy vsszaérkezését követőe az ügytéző az ratot az előadó íve rattározza, lletve az rattár téyét bevezet az elektrokus ylvátartásba A 12/2001. (I. 31.) sz. Kormáyredelet 17. (3) bekezdésébe meghatározott jegyző gazolás eseté: Az eljárás az ügyfél kérelmére dul, egyebekbe megegyezk a potba leírtakkal Társasházak, lakásszövetkezetek felújításáak támogatása: A felújítás támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály lletve a pályázat feltételekek. Ezt követőe előterjesztést készít javaslat tételhez a Lakásügy Bzottság elé. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötését követőe a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy Iroda felé törtéő értesítésről Haszobérlet szerződésből eredő feladatok: Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

10 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött haszobérlet szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását Igatlakezelés szerződésből eredő feladatok: Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött gatlakezelés szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását. 3. MELLÉKLETEK EI-05/M01 EI-05/M02 EI-05/M03 Lakások bérbeadásáak folyamatábrája Igatla bérbeadással és eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatábrája Lakások eldegeítésével kapcsolatos feladatok folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

11 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy Vagyokezelõ Rt.(VK.Rt.) átrata Értesülés bérleméyüresedésről bejeletés vagy a Vagyokezelő Rt. átrata alapjá borítólap Iktatás ügykezelõ Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése polgármester dötést tartalmazó rat Polgármester dötés, rodavezetõ bzottság elõterjesztés Lakásügy Bzottsághoz előterjesztés továbbítása dötés céljából, rodavezetõ CD-jogtár Magyar Közlöy, hely redeletek, jegyzõköyv Dötés jogszabályok szert határozatkvoat értesítése VK.RT.-ek Továbbüzemeltetés bérlakáskét? Határozat megküldése a Vagyokezelő Rt.-ak értesítése VK.Rt-ek Bérbeadó hozzájárulás megküldése a vagyokezelő felé szerzõdés Szerződéskötés megtörtét? Irattár ügykezelõ Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

12 EI-05/M02 INGATLAN BÉRBEADÁSSAL ÉS ELIDEGENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy, ök. dötésrõl szóló határozatkvoat (hat.kv.) Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá levél ügyfélek Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek CD jogtár Magyar Közlöy hely redelet pályázat kírás, dötésrõl jkv. hely redelet Pályáztatás leboyolítása Pályáztatás eredméyes volt? Pályáztatás hatálya alá esk? Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése levél, jkv. Polgármester dötés Értett a dötést elfogadja? levél, feljegyzés Ügytézés lezárása, értett értesítése elõterjesztés Bzottság dötéselőkészítés rodavezetõ jkv.,hat.kv. Bzottság dötés bz.elök értesítés, dötést tartalmazó levél Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Ügytézés bzottság dötéssel lezárható? levél Ügytézés lezárása, értett értesítése testület elõterjesztés jkv., hat.kv. Testület előterjesztés előkészítése lletékes bzottságok véleméye, javaslata fgyelembevételével Testület dötés Bzottság dötés szükséges?, rodavezetõ polgármester értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése feljegyzés, levél beadváy, jkv. Értett a dötést elfogadta? feljegyzés, levél beadváy, jkv. Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése A határozat végrehajtható? szerzõdés tervezet Szerződés előkészítése, rodavezetõ szerzõdés Szerződéskötés jog referes feljegyzés, levél Eldegeítés törtét? Bérlet jogvszoy átvezetése, bérlet díj számlázása pü. bzoylat Vételár kfzetése pü. megkeresés Földhvatalak Igatlaylvátartásba törtéő tulajdojog átvezetés rát tézkedés Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

13 EI-05/M03 LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS kérelem, ök. redelet ök. határozat, bzottság határozat Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek elõterjesztés Bzottságak tárgyala kell? Bzottság előterjesztés, rodavezetõ jegyzõköyv, (jkv.) Bzottság dötés, bzottság elök Bzottság a határozatot elfogadta? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ elõterjesztés Képvselő Testület előterjesztés, rodavezetõ jkv, határozatkvoat Testület dötés, rodavezetõ értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? szerzõdés Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ Pályázat szükséges? pályázat felhívás, jkv. Pályázat leboyolítása Pályázat eredméyes? szerzõdés-tervezet Szerződéselőkészítés szerzõdés Szerződéskötés rodavezetõ pézügy bzoylat Vételár kfzetése pü. ylatkozatot tartalmazó levél Igatla ylvátartásba a tulajdojog átvezetéséhez ylatkozat Hatálybalépés dátuma: Változatszám: 1 Oldal: 1/1

14 EI-05/M04 MELLÉKLET Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/1

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás az alább feladatok elvégzéséek folyamatleírását tartalmazza:. A forgalm egedély kadásával vsszavoásával kapcsolatos

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

MEGHívó. 22. Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása 291/2015 (XI. 9.) Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság MEGHívó Értesítem, hogyavárosgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 231/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1993.(II. 1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. rendeletekkel az Önkormányzat ingatlan vagyonának

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben