MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás célú helységek, területek haszosításával kapcsolatos feladatok ellátását. Az gatlaok haszosítása a voatkozó jogszabályokak megfelelőe törtéhet az ökormáyzat érdekeek fgyelembe vétele mellett a legmagasabb és folyamatos bevételre törekedve. Szabályozza továbbá az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlaok és az gatlaokkal kapcsolatos jogügyletek ylvátartását, valamt a kerületbe található óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék ylvátartását. A szabályozás kterjed a Vagyokezelő Rt-vel kötött haszobérlet és gatlakezelés szerződésből eredő feladatokra. 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 2.1. Vagyogazdálkodás feladatok eljárás redje Bérbeadással kapcsolatos feladatok folyamat-szabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ A megüresedett gatlaok, helységek bérbeadása törtéhet képvselő dítváya, bzottság határozat, ügytéző javaslata alapjá, vagy az ügyfél kérelmére Ha az eljárás az ügyfél kérelmére dult és az gatla bérbeadása jogszabály akadályba ütközk, az ügytéző válaszlevelet készít az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt gatla em adható bérbe. A kadmáyozásra jogosult aláírásával a levél postázásra kerül, a válaszlevelet az ügyfél átvesz, ezt gazolja a tértvevéy. Ezzel az ügymeet lezárul Az gatla haszosításáak érdekébe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy a Képvselő-testület döt. Ha az gatlat pályázat útjá lehet bérbe ve, az ügytéző válaszlevelet készít elő az ügyfélek arról, hogy az általa géyelt gatla pályázat útjá adható bérbe Az gatla bérbeadására pályázatot készít az ügytéző az ökormáyzat evébe a vagyoredelet fgyelembe vételével. A pályázat feltételet hrdetés útjá az újságba közzé kell te. A pályázat elbírálására a Tulajdoos Bzottság albzottságot hoz létre, melyet a jegyzőköyv dokumetál. Ha a pályázat eredméytele, új pályázat kírása szükséges. Az ügytéző az új pályázat kírásáról godoskodk és ezt dokumetálja az újságokba megjeleő pályázat kírást tartalmazó hrdetés. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/11

2 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A pályázat eredméyhrdetése utá a yertes pályázóval kötedő bérlet szerződést az ügytéző elkészít, melyet az ökormáyzat képvseletére feljogosított személy ír alá Ha a pályázat lefolytatására cs szükség, a bérbevétellel kapcsolatos ügybe az lletékes bzottságok által meghozott dötésről az ügyfelet és a vagyo kezelőjét az ügytéző levélbe értesít. A bérlet szerződést a vagyo kezelője köt A bérlet díj kszámlázására voatkozó tézkedést az ügytéző megtesz a Pézügy Iroda részére, lletve a vagyo kezelője felé írt levél formájába Eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása /EI-05/M02. sz. folyamatábra/ Az ügy dulhat ügyfél kérelme, képvselő dítváyára, bzottság, testület dötés alapjá, vagy a szakma roda javaslata alapjá Az eldegeítéssel kapcsolatos ügyekbe az ökormáyzat vagyoáról és a tulajdoos jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X. 21.) sz. redeletbe szabályozott hatáskörök szert a polgármester, az lletékes bzottság/ok/, vagy az lletékes szakbzottságok véleméyéek smerete alapjá a Képvselő-testület döt Ha a vagyoredelet szert a polgármester jogosult döte az eldegeítésről, az ügytéző javaslatot készít, mely alapjá a polgármester döt. Dötéséről az ügyfél írásba értesül. Ezutá kerülhet sor az adásvétel szerződés megkötésére Ha a vagyoredelet szert az lletékes bzottság jogosult az eldegeítésről döte, az ügytéző előterjesztést készít. A bzottság az eldegeítésre voatkozóa határozatot hoz. A dötés szert az gatlat pályázat útjá, lctálásos formába, vagy értékbecslés alapjá fx áro, a bérlő elővétel jogát bztosítva lehet értékesíte Ha az gatlat pályázat útjá kell értékesíte, az eljárás ugyaaz, mt a és a potba leírtakál Ha az gatlat lctálásos formába kell értékesíte, a közjegyzővel előzetese egyeztetett dőpot alapjá a hrdetést az újságokba közzé kell te. A lctálásos tárgyalásról a közjegyző jegyzőköyvet készít. Eredméytele lct eseté újabb árveréses tárgyalást készít elő az ügytéző. Eredméyes lct eseté a legmagasabb árat megajálóval kötedő adás-vétel szerződést az ügytéző elkészít, a polgármester aláírja, ellejegyz a jog referes. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 2/11

3 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Ha az gatlat a Képvselő-testület dötése szert értékbecslés alapjá fx áro kell értékesíte, a kérelmező, vagy a bérlő részére az értesítést az ügytéző megküld. Ha a vételárat a vevő elfogadja, az adásvétel szerződést a polgármester írja alá, ellejegyz a jog referes. Ha a vevő a vételárat em fogadja el, vagy fzetés köyítést kér, újabb előterjesztést készít az ügytéző. A Képvselő-testület a meghozott határozatát módosíthatja, vagy változatlaul hagyhatja. A meghozott dötésről az ügytéző a kérelmezőt értesít Az aláírt adásvétel szerződés alapjá az ügytéző megkér a Főváros Ökormáyzattól az elővétel lemodó ylatkozatot. A szerződés a lemodó ylatkozattal együtt érvéyes A vételár kszámlázása ügyébe az ügytéző a Pézügy Irodáak feljegyzést készít. Ha a vételár az ökormáyzat számlájára befolyk, az eldegeítés befejeződött. A Földhvatalak a vételár kegyelítéséről az ügytéző hvatalos értesítést küld, melyet a polgármester aláír és a jog referes ellejegyez. A vevő tulajdojoga bejegyezhető A közterületek haszosításával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Az ökormáyzat vagyoredelete és a közterületek haszálatára voatkozó redelete alapjá a polgármester hatáskörébe tartozó határozatot az ügytéző előkészít, a polgármester írja alá Ha a közterület-haszálat akadályba ütközk, a polgármester hatáskörébe redelt közterület-haszálatra voatkozó elutasító határozatot, az ügytéző elkészít, s az ügyfélek megküld Az ügyfél a határozat elle fellebbezést yújthat be a Képvselőtestülethez. A fellebbezés alapjá az ügytéző előterjesztést készít, mely alapjá az lletékes bzottság és a Képvselő-testület döt. A dötésről az ügyfél írásba értesül Ha az ügyfél által beadott szádékylatkozat alapjá a hatáskör redelet szert a dötés bzottság hatáskörbe tartozk, a javaslatot tartalmazó előterjesztést az lletékes bzottságok elé terjeszt az alpolgármester vagy a polgármester, melyet az ügytéző készít el, és a meghozott dötésről az ügyfelet írásba értesít Építés mukával kapcsolatos állváyzat, építőayag tárolása, továbbá alkalomszerű helyhez kötött árusítás céljából a közterület apjegy megvásárlása elleébe vehető géybe. A apjegyeket a Vagyogazdálkodás Csoport ügytézője adja k a díj befzetését gazoló készpézátutalás megbízás bemutatásával egydejűleg. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 3/11

4 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.2. Vagyo-ylvátartás feladatok eljárás redje Tulajdojog redezés Az ügytéző kkér a Főváros Kerületek Földhvatalától az gatla tulajdo lapját. Redezett státuszú, ökormáyzat tulajdoú gatla eseté az ügytéző az gatlat ylvátartásba vesz. Ha az gatla jog státusa redezetle, az ökormáyzat tulajdojoga cs bejegyezve, az ügytéző tulajdojog bejegyzés kérelmet készít elő a Főváros Kerületek Földhvataláak, melyet a polgármester ír alá. Ha az gatlaal kapcsolatosa a haszosításra voatkozóa dötés született, az ezt tartalmazó okratot (bérlet szerződés, adásvétel szerződés) az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző megküld a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézőjéek. Az ügytéző a szerződést ylvátartásba vesz, a bérbeadás, lletve eladás téyét a vagyo-ylvátartáso átvezet. Ha az adásvétel, lletve bérlet szerződést az gatlat haszosító szervezet, lletve az eljáró ügytéző em küld meg, a Vagyo-ylvátartás csoport ügytézője levélbe felhívja a fgyelmét az ökormáyzat redeletek betartására Telekredezések Ha az ökormáyzat tulajdoába lévő gatlara valamlye okból telekredezés szükséges (pl.: Szabályozás Keretterv va rá), az ügytéző a hatáskör redelet szert lletékes bzottság részére előterjesztést készít, s kér a hozzájárulását a telekredezés elvégzéséhez. A bzottság hozzájárulás brtokába árajálatokat kér be az ügytéző a telekredezés vázrajz elkészítésére, majd a legkedvezőbb árajálatot beyújtótól megredel a mukát Ha telekredezés csak ökormáyzat tulajdot ért, az ügytéző kérelmet készít a Főváros Kerületek Földhvatala felé a telekredezés gatla-ylvátartáso való átvezetésére, melyet a polgármester ír alá. A kérelmet a változás vázrajzokkal, s a jogerős határozattal megküld a Főváros Kerületek Földhvatalához Ameybe em csak az Ökormáyzat érdekelt a telekredezésbe, haem más tulajdoost s ért, akkor az ügytéző megállapodást készít elő az értett tulajdoosok között a változás vázrajz alapjá, melyet véleméyeztet jog referessel. Esetleges javítások elvégzése utá, kértesít az értett tulajdoosokat, s kér őket a megállapodás aláírására. Ha a megállapodást mde értett aláírta, jogász ellejegyezte, határozattal, változás vázrajzokkal együtt beküld gatlaylvátartáso való átvezetésre a Főváros Kerületek Földhvatalához. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 4/11

5 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A kerületbe lévő óvóhelyek és megerősítésre alkalmas pcék, (továbbakba: MAP) ylvátartásba vétele. Az ügytéző árajálatokat kér be a Kormáy redelet szert óvóhelykataszter felfektetésére. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. Az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A Megbízott elkészít az óvóhelyek és MAP-ok felmérését, ylvátartásba vételét. Eek téyéről az ügytéző határozatot hoz, és kértesít a tulajdoosokat. Ha a tulajdoos a határozatot elfogadja, az óvóhely, MAP ylvátartásba vételét az ügytéző elvégz. Ha a tulajdoos em ért egyet a határozattal, megfellebbez. A fellebbezést az ügytéző felterjeszt a Főváros Polgárvédelm Igazgatósághoz. Az ügytéző évekét jelet a Kormáy redeletekbe foglaltakak megfelelőe az ökormáyzat gatla vagyo-kataszterbe, s az óvóhelykataszterbe törtéő változásokat Igatlavagyo kataszter Statsztka Mde évbe, az ökormáyzat tulajdoába lévő gatla vagyoról a Kormáy redeletbe előírt formába az ügytéző statsztka jeletést készít, amelyet megküld a Terület Államháztartás Hvatalak Hatóság bzoyítváy kadásával, házszámozással, utcaelevezéssel és utcaév táblával kapcsolatos feladatok folyamatszabályozása Ha az ügyfél kérelmet yújt be az ökormáyzathoz az gatla házszámra voatkozó potosítás céljából, az ügytéző a vagyoylvátartással törtéő egyeztetés utá hatóság bzoyítváyt állít k, mely tartalmazza az gatla helyrajz számához redelt utcaevet és házszámot. Aláírás utá az ügytéző az ügyfélek és a Főváros Kerületek Földhvataláak a hatóság bzoyítváy kézbesítéséről godoskodk Az ügyfél kérelmére, vagy hvatalból duló házszámozás eljárás sorá az ügytéző határozat formába megállapítja az adott gatla házszámát, (sorszámát), melyre voatkozó határozatot a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. A határozat kézbesítéséről az ügytéző godoskodk Utcaelevezéssel kapcsolatba az ügyfél kérelmére, vagy újoa kalakult településrész esetébe hvatalból dul az eljárás. A Közterület-elevezéssel Foglalkozó Eset Bzottság részére a Főváros Ökormáyzat Utcaelevezés és Városképvédelm Bzottság ttkárával törtéő egyeztetés utá adatokat szolgáltat az ügytéző. A bzottság határozat utá a Képvselő-testület határozata alapjá személyről szóló elevezés esetébe azt megküld az ügytéző a Főpolgármester Hvatalhoz, a Főváros Közgyűlés elé törtéő előterjesztésre. Nem személyről szóló elevezés esetébe csak tájékoztatást küld az ügytéző a Főpolgármester Hvatal felé, melyet a jegyző megbízásából az rodavezető ír alá. Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 5/11

6 EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Utcaévtábla khelyezésével kapcsolatba az adott év költségvetés redeletébe szereplő összeg agyságától függőe, vagy közbeszerzés eljárás lefolytatására, vagy a beruházás redelet értelmébe három árajálat bekérésére kerül sor. Az árajálatok alapjá a polgármester döt arról, hogy a mukát ktől redeljük meg. A közbeszerzés eljárás lefolytatását követőe, vagy az árajálatok elbírálását követőe a yertes ajálattevővel szerződést készít elő az ügytéző, melyet a polgármester ír alá. A szerződés mellékletét képez az ügytéző által összeállított legyártadó utcaévtáblák jegyzéke. A legyártott utcaévtáblák átvételéről és felszereléséről a Városüzemeltető Kht. godoskodk Lakásgazdálkodás feladatok eljárás redje Lakások bérbeadásáak eljárás redje /EI-05/M01. sz. folyamatábra/ Az ügyfél szádékylatkozatot yújt be az ökormáyzathoz lakás bérbevételére, az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em adható bérbe, melyet a kadmáyozás red szert lletékes személy ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Lakáspályázat eljárás redje Ha a Lakásügy Bzottság úgy döt, hogy az általa meghatározott megüresedett bérlakásokat a hely bérlet redelet szert szocáls vagy a bérlet díjra voatkozó lctálásra kírt - pályázat útjá kívája haszosíta, a pályázat előkészítését a redeletbe foglaltakak megfelelőe az ügytéző végz. Godoskodk a pályázat szövegéek megjeletetéséről a Városkép újságba, majd a Lakásügy Bzottság elé terjeszt a kadmáyozásra voatkozó szabályok betartása mellett a beérkezett kérelmeket dötéshozatal céljából. A meghozott dötésről az értetteket (pályázókat, vagyokezelő szervezetet, mt bérlet szerződést kötőt) a polgármester írásba értesít, az értesítést tartalmazó levelet az ügytéző készít el. A pályázat eredméytelesége eseté, melyet a dötéshozó, lletve képvselője határozatba rögzít, új pályázat kírása törték fet leírt eljárás redbe Lakáspályázat élkül bérbeadás eljárás redje A hely bérlet redeletbe meghatározott esetekbe (pl. lakáscsere, lakásbérlet jogvszoy folytatása, bérlőtárs jogvszoy létesítése, szolgálat lakás bérbeadása, elhelyezés kötelezettség teljesítése, vsszamaradt bérlő elhelyezése, krízshelyzet eseté, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 6/11

7 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Lakástörvéyből eredő egyéb dötések eljárás redje A Lakástörvéybe, lletve a hely bérlet és eldegeítés redeletbe meghatározott, a és a pot hatálya alá em tartozó egyéb esetekbe (pl.: ökormáyzat bérlakásba törtéő befogadás, lakásbővítés, korszerűsítés egedélyezése, adásvétel szerződéskötés határdejéek meghosszabbítása, ökormáyzat bérlakás albérletbe adása, tartás szerződéshez hozzájárulás, rehabltácós területe lévő lakásokból kártalaítással bérlő khelyezése, életveszélyessé vált lakásokból az ott lakók elhelyezése, stb.) írásbel kérelemre az ügytéző a hely redeletbe foglaltakak megfelelő dötést előkészít, melyet a dötésre jogosult elé terjeszt az rodavezető, vagy a szakterület szert lletékes tsztségvselő. A meghozott dötést tartalmazó ratot az ügytéző megküld az értettekek (ügyfél, vagyokezelő szervezet, stb.) Lakások eldegeítéséek folyamatszabályozása (EI-05/M03. sz. folyamatábra) Az ügyfél lakás megvásárlásra voatkozó kérelme kétféleképpe kerülhet a Polgármester Hvatalba. Egyrészt az ügyfél közvetleül a hvatalba küld meg, másrészt az eldegeítést boyolító szervezet küld meg a hozzá érkezett kérelmet, mvel saját hatáskörbe em bírálhatja el a beyújtott beadváyt. Az ügytéző választ készít elő az ügyfél részére arról, hogy az általa géyelt lakás jogszabály akadály matt em vásárolható meg, melyet a polgármester ír alá. Ezzel az ügymeet lezárul Az ügytéző előterjesztést készít elő a szakma bzottságokak (TUL., LÜB.) az eladható lakások lstájáról, - amely a hely eldegeítés redelet részét képez az ayagot a polgármester terjeszt az lletékes bzottságok elé. A bzottságok határozatot hozak, melybe javasolják a Képvselőtestületek az gatlaok kjelölését. Az eldegeítés redelet mellékletét képező lakásjegyzéket a vagyokezelő szervezet képvselőjéek, a LABE hely képvselőjéek álláspotját írásba kkérve kell a Képvselő-testület elé terjeszte. A Képvselő-testület döt a lakások értékesítésre törtéő kjelöléséről. A Képvselő-testület dötéséről az értetteket írásba értesít az ügytéző, a levelet a polgármester írja alá Az üres, vagy megüresedett lakások eldegeítését a tsztségvselő, bzottság vagy a Képvselő-testület kezdeméyezhet (dítváyozhatja), melyek alapjá az lletékes ügytéző előterjesztést készít. A LÜB., TUL. bzottság javaslata alapjá az adott lakás eldegeítésre törtéő kjelöléséről a Képvselő-testület döt, lletve ameybe az üres vagy megüresedett lakás eldegeítésre kerül meghatározza az értékesítés feltételet, valamt a leboyolító szervet. A Képvselő-testület határozata alapjá az ügytéző verseytárgyalás (árverés, lct) ajálatot készít elő, melyet a helybe szokásos módo a polgármester hrdet meg. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

8 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Árverés eredméyessége eseté az adásvétel szerződést az ügytéző készít elő. A szerződést a polgármester írja alá. Eredméyteleség eseté a fet leírt folyamat smétlődk Lakásépítés támogatások elbírálásáak folyamatszabályozása Hely támogatás kérelmek eseté: A hely támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály feltételekek (személy jogosultság, mellékletek csatolása, jövedelemgazolás, szobaszám, m 2, stb.) Ezt követőe előterjesztést készít javaslattételre a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság, lletve a Lakásügy Bzottság felé, melyet az rodavezető ír alá, és a jegyző ellejegyz. A Lakásügy Bzottság dötését követőe az ügytéző összeállítja a Képvselőtestület előterjesztést, melyet a LÜB. elöke ír alá és a jegyző ellejegyz. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötést követőe az ügytéző a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy roda felé törtéő értesítésről aláírt szerződés példáy megküldésével -, valamt a szerződések Földhvatalba törtéő továbbításáról a jelzálogjog bztosítása érdekébe. A Földhvatalba beyújtott kérelem aláírója a polgármester. A Képvselő-testület elutasításról szóló dötéséről az rodavezető értesít az ügyfeleket. Az értesítést az ügytéző készít elő Fatal házasok támogatására ráyuló kérelmek eseté: Az eljárás megegyezk a fet részletezett hely támogatás kérelmek elbírálás redjével, azzal a külöbséggel, hogy a szerződést em kell eljuttat a Földhvatalba Szerződés módosítás eseté: Az elmúlt évekbe hely támogatáskét yújtott kamatmetes kölcsö vsszafzetés határdejéek lejártát követőe ameybe az ügyfél azt kezdeméyez - szerződés módosítás készül. Az ügytéző előterjesztést készít a Bzottság felé, ahol meghatározzák a vsszafzetés tovább módját. Az ügytéző kérelem beyújtását követőe a Pézügy Irodával egyeztet a befzetett kölcsö összegét, lletve a hátralévő tartozást. Az új havokét törlesztő részlet fzetéséről az lletékes Bzottság (alpolgármester) döt, majd szerződés módosítást készít elő az ügytéző, melyet az lletékes alpolgármester ír alá, a jegyző ellejegyz. Az aláírásokat követőe az ügytéző a Pézügy Irodát értesít a szerződés módosításáról. Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

9 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Hav törlesztő részlet csökketése eseté: A hely támogatásba részesítettek ameybe szocáls helyzetük azt dokolja kérhetk a törlesztő részlet csökketését. A kérelmet az ügytéző dötés céljából előkészít a Lakásügy Bzottság tagjaból álló Albzottság és a Lakásügy Bzottság részére. Az előterjesztés aláírója rodavezető, aljegyző ellejegyzésével. A bzottság dötését követőe az ügytéző szerződés módosítást készít a jóváhagyott csökketett részletfzetéssel, elutasítás eseté értesít az ügyfelet. Jóváhagyás eseté szerződés módosítás készül, melyek aláírója az lletékes alpolgármester, ellejegyzője a jegyző. Elutasítás eseté a dötést a LÜB elöke írja alá Lakásépítés- (vásárlás-) kedvezméy, kegészítő kamattámogatás eseté: Az eljárás az ügyfél ylatkozata vagy hvatalos megkeresés alapjá dul. Az ügyfél ktölt az gazolást, melyhez a szükséges ratokat csatolja. Iktatást követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a jegyző gazolás kadásáak jogszabály feltétele feállak-e, ameybe ge, az gazolást leszgálja. Az gazolást a kadmáyozásra jogosult írja alá. Ameybe az gazolás kállításáak jogszabály akadálya va, a kérelem elutasításáról az ügyfél, vagy a megkereső szerv (személy) levélbe értesül. Az gazolás ügyfél által törtéő átvételét, lletve a tértvevéy vsszaérkezését követőe az ügytéző az ratot az előadó íve rattározza, lletve az rattár téyét bevezet az elektrokus ylvátartásba A 12/2001. (I. 31.) sz. Kormáyredelet 17. (3) bekezdésébe meghatározott jegyző gazolás eseté: Az eljárás az ügyfél kérelmére dul, egyebekbe megegyezk a potba leírtakkal Társasházak, lakásszövetkezetek felújításáak támogatása: A felújítás támogatásra ráyuló kérelem beérkezését követőe az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabály lletve a pályázat feltételekek. Ezt követőe előterjesztést készít javaslat tételhez a Lakásügy Bzottság elé. A támogatást megállapító Képvselő-testület dötését követőe a dötések megfelelőe előkészít a szerződéseket, melyet az lletékes alpolgármester ír alá. A szerződés megkötését követőe godoskodk a Pézügy Iroda felé törtéő értesítésről Haszobérlet szerződésből eredő feladatok: Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

10 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött haszobérlet szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását Igatlakezelés szerződésből eredő feladatok: Az ökormáyzat és a Vagyokezelő Rt. között létrejött gatlakezelés szerződéssel összefüggésbe az roda azo ügytézője, akt a polgármester erre kjelöl, szükség szert részt vesz a szerződésből eredő feladatok gyakorlat végrehajtásával összefüggésbe összehívott egyeztetéseke, megbeszéléseke. Az egyeztetéseket md az roda, md a hvatal vezetése, md a Vagyokezelő Rt. vezetése kezdeméyezhet. Az egyeztetésekről a polgármester által kjelölt mukatárs emlékeztetőt készít, és yomo követ az abba foglalt feladatok végrehajtását. 3. MELLÉKLETEK EI-05/M01 EI-05/M02 EI-05/M03 Lakások bérbeadásáak folyamatábrája Igatla bérbeadással és eldegeítéssel kapcsolatos feladatok folyamatábrája Lakások eldegeítésével kapcsolatos feladatok folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

11 EI-05/M01 LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy Vagyokezelõ Rt.(VK.Rt.) átrata Értesülés bérleméyüresedésről bejeletés vagy a Vagyokezelő Rt. átrata alapjá borítólap Iktatás ügykezelõ Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése polgármester dötést tartalmazó rat Polgármester dötés, rodavezetõ bzottság elõterjesztés Lakásügy Bzottsághoz előterjesztés továbbítása dötés céljából, rodavezetõ CD-jogtár Magyar Közlöy, hely redeletek, jegyzõköyv Dötés jogszabályok szert határozatkvoat értesítése VK.RT.-ek Továbbüzemeltetés bérlakáskét? Határozat megküldése a Vagyokezelő Rt.-ak értesítése VK.Rt-ek Bérbeadó hozzájárulás megküldése a vagyokezelő felé szerzõdés Szerződéskötés megtörtét? Irattár ügykezelõ Hatálybalépés dátuma: Változatszám:1 Oldal: 1/1

12 EI-05/M02 INGATLAN BÉRBEADÁSSAL ÉS ELIDEGENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS beadváy, ök. dötésrõl szóló határozatkvoat (hat.kv.) Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá levél ügyfélek Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek CD jogtár Magyar Közlöy hely redelet pályázat kírás, dötésrõl jkv. hely redelet Pályáztatás leboyolítása Pályáztatás eredméyes volt? Pályáztatás hatálya alá esk? Polgármester hatáskör? Polgármester dötés előkészítése levél, jkv. Polgármester dötés Értett a dötést elfogadja? levél, feljegyzés Ügytézés lezárása, értett értesítése elõterjesztés Bzottság dötéselőkészítés rodavezetõ jkv.,hat.kv. Bzottság dötés bz.elök értesítés, dötést tartalmazó levél Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Ügytézés bzottság dötéssel lezárható? levél Ügytézés lezárása, értett értesítése testület elõterjesztés jkv., hat.kv. Testület előterjesztés előkészítése lletékes bzottságok véleméye, javaslata fgyelembevételével Testület dötés Bzottság dötés szükséges?, rodavezetõ polgármester értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése feljegyzés, levél beadváy, jkv. Értett a dötést elfogadta? feljegyzés, levél beadváy, jkv. Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése A határozat végrehajtható? szerzõdés tervezet Szerződés előkészítése, rodavezetõ szerzõdés Szerződéskötés jog referes feljegyzés, levél Eldegeítés törtét? Bérlet jogvszoy átvezetése, bérlet díj számlázása pü. bzoylat Vételár kfzetése pü. megkeresés Földhvatalak Igatlaylvátartásba törtéő tulajdojog átvezetés rát tézkedés Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

13 EI-05/M03 LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS kérelem, ök. redelet ök. határozat, bzottság határozat Ügytézés dítása kérelem, vagy ökormáyzat tézkedés alapjá értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés válaszadással lezárható? Válasz az ügyfélek elõterjesztés Bzottságak tárgyala kell? Bzottság előterjesztés, rodavezetõ jegyzõköyv, (jkv.) Bzottság dötés, bzottság elök Bzottság a határozatot elfogadta? értesítés, dötést tartalmazó levél Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ elõterjesztés Képvselő Testület előterjesztés, rodavezetõ jkv, határozatkvoat Testület dötés, rodavezetõ értesítés, dötést tartalmazó levél Testület a határozat javaslatot elfogadta? Értett értesítése Értett a dötést elfogadta? Dötést befolyásoló új körülméy felmerült? szerzõdés Ügytézés lezárása, értett értesítése, rodavezetõ Pályázat szükséges? pályázat felhívás, jkv. Pályázat leboyolítása Pályázat eredméyes? szerzõdés-tervezet Szerződéselőkészítés szerzõdés Szerződéskötés rodavezetõ pézügy bzoylat Vételár kfzetése pü. ylatkozatot tartalmazó levél Igatla ylvátartásba a tulajdojog átvezetéséhez ylatkozat Hatálybalépés dátuma: Változatszám: 1 Oldal: 1/1

14 EI-05/M04 MELLÉKLET Hatálybalépés dátuma: Változat: 2 Oldal: 1/1

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

.( 'bl. számú előterjesztés

.( 'bl. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.( 'bl. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. TARTALOM 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 5/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az összeférhetetlenség

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben