MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás az alább feladatok elvégzéséek folyamatleírását tartalmazza:. A forgalm egedély kadásával vsszavoásával kapcsolatos ügytézés. A lakosság ellátását szolgálja a gépjármű forgalm egedéllyel Kötelező felelősségbztosításával kapcsolatos ügytézés A háyzó kötelező felelősségbztosítás pótlására kötelezést tartalmaz. Lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy kadásáak folyamatszabályozása. A lakosság ellátását szolgálja lakcímet és személy azoosító számot gazoló hatóság gazolváy kadásával. Lakcímfktválás A bejeletett lakcíme életvtelszerűe em tartózkodó lakcíméek megszütetését jelet, hatóság eljárás keretébe.. Személyazoosító gazolváy géylése A lakosság ellátása személyazoosító gazolváyal Vállalkozó gazolváy elkészítése A lakosság ellátását szolgálja egyé vállalkozó gazolváy elkészítésével. Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésevel kapcsolatos ügytézés Társ- és szakhatóságok értesítését, forgalomból kvoást lletve vsszahelyezést jelet. Járművezető egedély géylése A lakosság ellátása járművezető egedéllyel. Útokmáy (útlevél) géylése A lakosság ellátása útlevéllel. Elveszett okmáyok és hatóság jelzések körözése, és körözéséek vsszavoása Határozat hozatala, és a kerület redőrséghez törtéő eljuttatása, melybe szerepel a vesztett okmáy száma, lletve a gépjármű hatóság jelzése, és darabszáma. Az okmáyok megkerüléséről szóló bejeletés eseté a határozatot vsszavojuk, és a redőrséghez eljuttatjuk. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 1/9

2 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Mozgáskorlátozottak parkolás egedélyéek kadása Az arra jogosultak gyees parkolás gazolváyal való ellátását jelet. Jele eljárás tartalmazza a fet feladatok elvégzéséek módját, a felelősségeket és a ylvátartás kötelezettségeket. Vezetés jogosultság szüeteltetése Társ- és szakhatóság értesítése alapjá vezetés jogosultság szüetelését jelet, vezető egedély bevoásával, vagy leadás kötelezettséggel. A épesség-ylvátartás feladatok eljárás redje 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 2.1.Forgalm egedély kadásával kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása. (EI-13/M01 folyamatábra) Az ügytéző átvesz az ügyfél kérelmét, elleőrz, hogy az ügy tézéséhez a jogszabályba előírt okmáyok, okratok redelkezésre állak-e. Elleőrz az ügyfél (vagy meghatalmazottja) személyazoosságát, egyéb adatat, és a gépjármű adatat az elektrokus ylvátartásba. A háyzó ratok pótlására az ügytéző felszólítja az ügyfelet. Az ügytéző megvzsgálja, hogy megvaak-e a forgalm egedély kadásáak feltétele. Az ügytéző a háyzó adatok pótlására felszólítja az ügyfelet. Az ügytéző rögzít vagy javítja az ügyfél, a gépjármű és az okmáyok adatat a közpot ylvátartásba és rögzít a közhteles ylvátartásba. Az ügytéző elkészít és érvéyesítő címkével látja el a forgalm egedélyt, ezt követőe elsmervéy elleébe átadja az ügyfélek A gépjármű kötelező felelősségbztosítással kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása (EI-13/M02 folyamatábra) A Belügymsztérumtól és a bztosítóktól érkezett kmutatás alapjá az ügytéző godoskodk az ktatásról, és értesít levélbe a kötelező bztosítással em redelkező ügyfeleket. Az ügytéző az ügyfél által bemutatott bztosítás alapjá forgalomba helyez a gépjárművet és regsztrálja a bztosítást a gépe. Ugyaez az eljárás a bztosítás utólagos bemutatása eseté s. Bztosítás háyába az ügytéző a gépjárművet a forgalomból kvoja határozattal, melyek egy példáyát megkapja az ügyfél. 2.3.Lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy folyamatszabályozása (EI-13/M03 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmet az ügyféltől. Az ügytéző megvzsgálja, hogy hatáskörébe és lletékessége alá tartozk-e az ügy. Ha em, szóba felvlágosítja az ügyfelet az lletékességről. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 2/9

3 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályba előírt adatokat, okratokat, valamt elleőrz az adatokat az elektrokus ylvátartásba. Szükség eseté az ügytéző háypótlásra szólítja fel az ügyfelet. Az ügytéző ezt követőe elvégz a kódolást. Az ügytéző az elektrokus ylvátartást és az ügyfél által ktöltött adatlapot összevet: ha az ügytéző eltérést tapasztal, bekér a változást gazoló ratokat és elvégz a szükséges javítást, és a személy adatok rögzítését. Az ügytéző rögzít az elektrokus ylvátartásba a lakcímet és elkészít a lakcímet és személy azoosítót tartalmazó hatóság gazolváyt. Az elektrokus ylvátartás alapjá elkészült gazolváyt az ügytéző átadja, vagy postázza az ügyfél részére. A Népesség-ylvátartóból törtéő vsszaérkezés utá az ügytéző az eredet lakcímbejeletőket a BM-hez továbbítja. Az ügytéző a bevot lakcímkártyákról selejtezés jegyzőköyvet készít. Az ügytéző a selejtezés jegyzőköyveket ktatásra leadja, majd ezt követőe a bevot lakcímkártyákat talpas borítékba helyez, adatvédelm szempotból lezárja és elhelyez az rattárba. 2.4.Lakcímfktválás folyamatszabályozása. (EI-13/M04 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kjeletés kérelmet az ügyféltől és bektatja. Az ügytéző megvzsgálja, hogy a fktváladó személyek va-e tartózkodás vagy feltalálás helye. Ameybe va, godoskodk az ügyfél dézéséről és meghallgatásáról. Ha az ügyfélek cse feltalálás helye, az ügytéző megkeres az Országos BV Itézetet, lletve elleőrz az országos ylvátartásba, esetleg máshol va-e tartózkodás helye. Ameybe sem a BV Itézetbe, sem az országos ylvátartásba cse feltalálás helye, képvselete érdekébe ügygodokot jelöl k az ügytéző. A godok kjelölése utá meghozza a lakcím-fktválás határozatot. Ha a keresett személy feltalálható, az erre kjelölt mukatárs helyszí szemlét végez, jegyzőköyv felvétele mellett. Ezt követőe a redelkezésre álló adatok alapjá az ügytéző határozatot hoz. Ha a keresett személy ökét bejelet valós címét, az ügytéző eljárást megszütető határozatot hoz a lakcím egydejű megszütetésével. Ameybe az ügyfél BV tézetbe fellelhető, az ügytéző eljárást felfüggesztő határozatot hoz, és az ratot határdőbe helyez a bütetés dőtartamára. Eek eltelte utá az ügytéző bedéz az ügyfelet meghallgatásra. Ha az ügyfél a fktválásba beleegyezk, az ügytéző eljárást megszütető határozatot hoz, melyek jogerőre emelkedése utá a kjeletést elvégz. Ezt követőe a határozatot rattárba helyez. Ha az ügyfél a fktválásba em egyezk bele, az erre kjelölt mukatárs helyszí szemlét végez jegyzőköyv felvétele mellett. Ezt követőe az ügytéző határozatot hoz. A határozat jogerőre emelkedése utá elvégz a kjeletést, majd az ügyratot az rattárba helyez. 2.5.Személyazoosító gazolváy géyléséek folyamatszabályozása (EI-13/M05 folyamatábra) Az ügytéző a bemutatott okratok, okmáyok alapjá elvégz az ügyfélről a fotó készítést, valamt elvégz az aláírás-felvételezést s. (Dgtalzálás) Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 3/9

4 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Az ügytéző elleőrz az ügyfél adatat a bemutatott okmáyok alapjá az elektrokus ylvátartásba, és elvégz az adat-felvételezést. Az ügytéző ezt követőe adatlapot yomtat, melyek htelességét az ügyfél az általa törtét elleőrzés utá aláírásával gazolja. Az ügytéző gombyomással továbbítja az adatokat az elektrokus ylvátartásba a Belügymsztérum felé (Gyártásba küldés). Az ügytéző hétfő és szerda apoko az adatlapokhoz kísérő jegyzéket yomtat, melyeket az adatlapokhoz csatolva kedd és csütörtök apoko futár útjá továbbít a BM felé. Jogszabályba meghatározott esetekbe a felvett adatok felhaszálásával az ügytéző adatlapot és deglees személy gazolváyt állít k, jegyzőköyv felvétele mellett. Az ügytéző elvégz az adatfelvételezést, dgtalzálást és adatlap yomtatást az deglees személyazoosító gazolváy kállítása érdekébe. Az adatlapo az ügyfél az aláírásával gazolja adataak htelességét és az deglees személy gazolváy átvételét. Az ügytéző szóba tájékoztatja az ügyfelet az deglees gazolváyo fellelhető érvéyesség dőről, egybe kér és elektrokus úto rögzít azt a posta címet, amelyre az ügyfél álladó személy gazolváyát kér küldet. Az ügytéző az eljárás sorá felmerült költségmetesség kérelmet ktatásra küld. Az ügytéző az elkészült adatlapot és a jegyzőköyvet a számítógépe kyomott kísérőjegyzékkel fax útjá továbbítja a BM felé, ahol megtörték a prorálás az előtt kbocsátott személyazoosító gazolváyok esetébe. A BM a prorált adatlapot vsszafaxolja, amt az ügytéző összevet az rodába található adatlappal. Az ügytéző az utá készült személyazoosító okmáyok prorálását helybe végz el. Az ügytéző ezt követőe kezdeméyez az álladó gazolváy legyártását. Az ügytéző a legyártás dítását követőe az ktatott ügyratot rattárba helyez Egyé vállalkozó gazolváy elkészítéséek folyamatszabályozása (EI-13/M06 folyamatábra) Az ügyfél írásba yújtja be kérelmét az erre a célra szolgáló yomtatváyo a szükséges mellékletek (szakhatóság egedélyek, ylatkozatok, erkölcs bzoyítváy stb.) csatolásával. A kérelem és az gazolások előzetes elleőrzése utá az ügykezelő bevezet a kérelmet az elektrokus ylvátartásba és előadó ívet készít. Az ügytéző elleőrz a kérelembe feltütetett adatok valódságát, megvzsgálja, hogy a jogszabály előírások alapjá a vállalkozó gazolváy kadható-e. Szükség eseté az ügytéző levélbe háypótlásra szólítja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a megadott határdő belül a háyzó adatokat, okratokat em pótolja, az ügytéző határozatba elutasítja a kérelmet. Az ügytéző rögzít a vállalkozó, a vállalkozás és az okmáyok adatat, valamt az adózással kapcsolatos adatokat a közpot ylvátartásba. Az ügytéző elektrokus úto adószámot és KSH számot kér az ügyfélek. Az ügytéző kadja a ylvátartás számot és rögzít az adatokat a közhteles ylvátartásba. Az ügytéző elkészít és átvétel elsmervéy elleébe átadja a vállalkozó gazolváyt. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 4/9

5 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.7. Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésevel kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása (EI-13/M07 folyamatábra) Az ügytéző megállapítja az lletékességet, eek háyába továbbítja az ügyratot az lletékes hatóságok felé. Az ügytéző elleőrz a beyújtott kérelmeket, valamt a személyazoosságot. Háy eseté az ügytéző felszólítja az ügyfelet háypótlásra. Ha a felszólításak az ügyfél eleget tett, lletve háypótlásra cs szükség, az ügytéző határozatot hoz. Háypótlás elmaradása eseté az ügytéző az ügyet megszütető határozattal lezárja. A határozat jogerőre emelkedése utá az ügytéző a gépjárművet kvoja a forgalomból, ezt a téyt átvezet a ylvátartáso. Ha a forgalomból való kvoás oka megszűek, az ügytéző a gépjárművet smételte forgalomba helyez, a változás adataak rögzítésével. Az ügytéző hvatalból vagy kérelemre godoskodk a törzsköyv dításáról. 2.8 Vezető egedély géyléséek folyamatszabályozása. (EI-13/M08 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmet az ügyféltől és elleőrz az adatokat.(orvos gazolás, személy adatok, lletékbélyeg) aláírás felvételezést és fotózást végez. (Dgtalzálás). Az ügytéző felderít, hogy magyar vagy emzetköz vezető egedélyre ráyul-e az géy. Ha magyar vezető egedélyt géyel az ügyfél, az ügytéző fotót készít és aláírást Az ügytéző a rég vezető egedély adatat rögzít a számítógépe. Az ügytéző a vezető egedély valamey adatát tartalmazó adatlapot yomtat. Az ügyfél az adatlapot leelleőrz, és helyességét aláírásával gazolja. Az ügytéző szóba tájékoztatja az ügyfelet az új vezető egedély várható átvételéek dőpotjáról. A megfelelő gomb megyomásával a vezető egedélyt gyártásba küld. Ezutá az ügytéző ap botásba kísérőjegyzéket yomtat a gyártásba adott vezető egedélyekről, ezekhez csatolja az adatlapokat, és futár útjá megküld a BM-ek. Az ügytéző a BM által legyártott kész vezető egedélyeket pácélszekréybe őrz az ügyfél megérkezéség. Az ügytéző az ügyfél megjeleésekor bevoja a rég jogosítváyt és átadja az újat átvétel elsmervéy elleébe. Az ügytéző a bevot jogosítváyt elektrokus úto a számítógépe selejtez, selejtezés jegyzőköyvvel. Az ügytéző a selejtezés jegyzőköyveket ktatja. A rég típusú vezető egedélyeket és a kártya alakú vezető egedélyeket a BM részére megküld a számítógépből kyomtatott selejtezés jegyzékkel, futár útjá. Az ügytéző az ktatott selejtezés jegyzőköyvet rattárba helyez. Ha az ügyfél emzetköz vezető egedélyt géyel, az ügytéző elleőrz az érvéyes magyar vezető egedélyt, személy gazolváyt, 2 db féykép meglétét és a péztár befzetésről taúskodó bzoylatot. Az ügytéző a 2001.előtt vezető egedély adatat rögzít a számítógépe. Az ügytéző ezutá a emzetköz vezető egedély kérelmét rögzít a számítógépe, és adatlapot yomtat. Az adatlapot az ügyfél elleőrz és helyességét aláírásával gazolja. Ezt követőe az ügytéző kézzel kállítja a emzetköz vezető egedélyt, és átadja az ügyfélek. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 5/9

6 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.9.Útokmáy (útlevél) géyléséek folyamatszabályozása. (EI-13/M09) folyamatábra Az ügytéző fotót készít és elvégz az aláírás-felvételezést s. (Dgtalzálás) Az ügytéző elleőrz az ügyfél adatat a bemutatott okmáyok alapjá az elektrokus ylvátartásba, és elvégz az adatfelvételezést. Az ügytéző ezt követőe adatlapot yomtat, melyek htelességét az ügyfél az általa törtét elleőrzés utá aláírásával gazolja. Az ügytéző gombyomással továbbítja az adatokat az elektrokus ylvátartásba a Belügymsztérum felé. (Gyártásba küldés). Az ügytéző a bemutatott útlevelet esetleg érvéyteleítve vsszaadja az ügyfélek Elveszett okmáyok és hatóság jelzések körözéséek folyamatszabályozása (folyamatábra cs, mvel a tevékeységet a redőrséggel közöse végezzük.) Az ügytéző felvesz az okmáy elvesztéséről szóló jegyzőköyvet, / az ügytéző átvesz a redőrségtől az okmáy elvesztéséről szóló jegyzőköyvet. A jegyzőköyv alapjá az ügytéző megállapítja az elveszett okmáy(ok) számát. Ameybe törzsköyv vesztéséről va szó, a határozat mellett értesít a BM-et a vesztésről a Magyar- és Belügy Közlöybe való közzététel céljából. A szgált és ktatott jegyzőköyvek alapjá az ügytéző körözést elredelő határozatot hoz. A polgár által bejeletett megkerülés eseté az ügytéző a bejeletés szgálása és ktatása utá körözést vsszavoó határozatot hoz. Ezutá a kész határozatokat átadó füzetbe beírja, majd godoskodk a redőrség mukatárs által törtéő átvételről. A kész határozatokat sorredbe lefűz, majd az év végé rattárba helyez Mozgáskorlátozottak parkolás gazolváyáak kadása (EI-13/M10 folyamatábra) Az ügyfél írásba beyújtja a kérelmet, az orvos szakvéleméyt, gazolváyat és 1 db fotót. Az ügytéző elleőrz, hogy mde kellék be va-e yújtva, és elvégz a személyazoosítást. Ha a kellékek háyosak, háypótlásra szólít fel. Az ügytéző a fotoshop segítségével bescael az tegrált okmáyredszerbe a kérelmet, a fotót és az aláírást. Az ügytéző elleőrz a ylvátartásba az ügyfél adatat, ezt követőe belép a program ügykezelés elevezésű tartomáyába és rögzít a kérelmet az adatokkal. Az ügytéző átemel a fotoshop-ból az tegrált okmáyredszerbe az ügyfél fotóját és aláírását, majd a megfelelő gomb leyomásával lezárja az adatfelvételezést. Az ügytéző a gépből kyomtatja a ktöltött kérelem yomtatváyt és elleőrztet az ügyféllel. Az elleőrzés és jóváhagyás utá az ügytéző gazolváyt állít elő. A kyomtatás utá az elkészült gazolváyt lamálja és átvétel elsmervéyt yomtat. Az ügyfél átvesz a kész gazolváyt. Az ügytéző a folyamat végé a kérelmet továbbítja a BM felé jegyzék kíséretébe Vezetés jogosultság szüeteltetéséek folyamatszabályozása Társhatóság (redőrség vagy bíróság) értesítő alapjá az ügytéző megállapítja az Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 6/8

7 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS lletékességet. Eek háyába az ügyet áttesz az lletékes okmáyrodához. Ezt követőe az eseméy áttaulmáyozása utá megállapítja, hogy mely joghely alapjá szükséges a vezetéstől való eltltást elredelő határozatot meghoza. A mtahatározatok közül kválasztja a rögzítésre alkalmast, elvégz az eltltás (beszámítás) dőszámítását, melyek sorá megállapítja a jogosultság szüeteléséek kezdő és végapját, majd határozatot hoz. A határozatot az értettek felé kpostázza, majd a vsszaérkezett tértvevéy alapjá a határozatot jogerőre emel, és rattárba helyez. Folyamatábra cse A épesség-ylvátartás feladatok eljárás redje ( EI-13M01 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmeket, ratokat, amelyről átvétel elsmervéyt ad. Az ügytéző megvzsgálja a jogszabály előírásokak megfelelőe, hogy a Népességylvátartás hatáskörébe tartozk-e a kérelem, ha em, továbbítja az ügyvtel csoporthoz. Az ügykezelő a közpot ktatóba elkészít az előadó ívet. Az ügytéző, ha a szükséges mellékletek háyozak, felhívja az ügyfelet a háypótlásra. Ha a háypótlás megtörtét az ügykezelő az ratot az előadó ívbe szerel és ktatja. Ha a háypótlásak az ügyfél em tesz eleget, az ügytéző az eljárást határozattal megszütet vagy a kérelmet határozat formájába elutasítja. Az ügytéző elleőrz, hogy a kérelem vagy a beadváy megfelel-e a hatályos jogszabályokba előírt követelméyekek a CD jogtárba, Magyar Közlöybe. Az ügytéző meghozza az érdem dötést tartalmazó határozatot. Az ügykezelő postázza, a tértvevéyt szerel az ügyrathoz. Az ügytéző megvzsgálja, hogy törtét-e fellebbezés. Ameybe em érkezett fellebbezés a jogerõs határozatot az ellátja záradékkal. Az ügykezelő elvégz a jogerős határozat kpostázását postaköyv útjá, majd az előadó ívre rávezetett rattár téye alapjá az ügyratot rattározza. A beérkezett fellebbezés alapjá az ügytéző megvzsgálja, hogy aak beyújtása a jogszabályba előírt határdő belül törtét-e, gazolás kérelem becsatolásra kerülte. Az ügytéző megvzsgálja, hogy saját hatáskörbe jogszerű tézkedésre va-e lehetőség. Ameybe az ügytéző megállapítja, hogy saját hatáskörbe cs lehetőség tézkedésre, úgy levél útjá felterjeszt az ügyet a felettes szervhez. Az ügytéző elredel a XVIII. kerület lakóhellyel redelkező, ylvátartásba szereplő, 17 éves állampolgárok előzetes hovédelm egészségügy alkalmasság vzsgálatát. Begyűjt az egészségügy törzslapokat és a Hadkegészítő Paracsokságak továbbítja. Az ügytéző a Belügymsztérum Közpot Adatfeldolgozó, Nylvátartó és Választás Hvataltól (továbbakba: KÖNYV) érkező aktuáls adatokat tartalmazó gép ylvátartó lapokat a várakozó állomáyba lévő lakcímjelető lapok másolatával törtéő egyeztetés utá állomáyba redez. A KÖNYV Hvataltól érkező Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 7/9

8 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS ayaköyv egyeztető lsták segítségével, a potos egyeztetés és jelzőkarto elhelyezése utá, az aktuáls adatokat tartalmazó gép ylvátartó kartookat szté állomáyba redez, besorolja. Az ügytéző a lakcímadatokál jeletkező hbás tételeket, javító jeletőlap segítségével javítja, és az Okmáyrodáak továbbítja feldolgozásra. A fktválás határozatok alapjá, a határozatba megjelölt lakóhelyet, lletve tartózkodás helyet, javító jeletőlap felhaszálásával jelet az Okmáyroda felé továbbítja feldolgozásra. A személy ylvátartó lapot a fktív állomáyba helyez. Az ügytéző karbatartja a kerület utcaevet tartalmazó szótárt. Fgyelemmel kísér a XVIII. kerület területé az új utcaelevezéseket és közterület változásokat. A KÖNYV-ek utca- és házszámváltozás jelető a változásokat jelet, az de voatkozó képvselő-testület határozatok alapjá. Az ügytéző a KÖNYV-től érkező passzíválás, és évváltozás jegyzékeket feldolgozza. Passzív állomáyba helyez az elhuyt és lakcímüket megváltoztató személyek személy ylvátartó kartojat. A évváltozás jegyzékek család év, keresztév, család állapot, ayja eve, változásokat tartalmazzák. Ezeket redszerezés utá az ügytéző állomáyba redez. Az ügytéző a KÖNYV-től redszerese érkező karbatartó állomáyokat letölt az Iteretes kapcsolat segítségével, és betölt a gép redszerbe. Az ügytéző havota egyszer az állomáyt archválja, és ezekről ylvátartás vezet. Az ügytéző kérelemre a kartoos állomáyból adatot szolgáltat az arra jogosultakak. Az ügytéző adatszolgáltatást végez az Ökormáyzat rodáak, valamt Ökormáyzatok, redőrkaptáyságok, lletékhvatalok, bíróságok, yugdíjfolyósító, jog személyek, vagy jog személységgel em redelkező szervezetek részére. Az ügytéző kérésre a gép redszerből adatot szolgáltat az arra jogosultakak; ügyfelekek, társhatóságokak, társrodákak mukájuk ellátásához. Az ügytéző mde évbe elkészít a kerületre voatkozó statsztka adatokat. Az ügytéző által kadott adatokról a gép aplót készít. Az ügytéző javítja az adatállomáyba feltalálható hbákat, (pl.: család év és család állapot hba, lakcímadat, ayja év eltérések eseté, külföldö született gyermekekél). Ezeket ú. 6-os bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytéző a letelepedés egedéllyel redelkező személyeket ylvátartásba vesz, személy számmal látja el, az országba vsszatérő magyar állampolgárokat ylvátartásba vesz az állampolgárság gazolása eseté. Ezeket ú. 7-es bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytéző a D típusú vízummal redelkező külföld állampolgároktól átvesz a lakcímjelető lapot, lletve továbbítja a megfelelő mellékletekkel a BM Állampolgárság Hvatal Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatóság felé. Az ügytéző, ha a polgár úgy redelkezk, a polgár adataak kadását a ylvátartásba letltja, lletve a tlalom alól feloldja. Ezeket az ú. 8-as bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytézők részt veszek a választások előkészítésébe, választó évjegyzékek potosításába, a voatkozó jogszabályokak megfelelőe, és ellátják a jegyzőtől kapott egyéb választás feladatokat. Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 8/9

9 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 3. MELLÉKLETEK EI-13/M01 EI-13/M02 EI-13/M03 EI-13/M04 EI-13/M05 EI-13/M06 EI-13/M07 EI-13/M08 EI-13/M09 EI-13/M10 EI-13/M11 Forgalm egedély elkészítéséek folyamatábrája A gépjármű kötelező felelősségbztosítással kapcsolatos ügytézés folyamatábrája Lakcímváltozás bejeletéséek, lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy kállításáak folyamatábrája Lakcímfktválás folyamatábrája Személyazoosító gazolváy géyléséek folyamatábrája Vállalkozó gazolváy elkészítéséek folyamatábrája Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésével kapcsolatos ügytézés folyamatábrája Vezető egedély géyléséek folyamatábrája Út okmáy (útlevél) géyléséek folyamatábrája Mozgáskorlátozottak parkolás gazolváy kadásáak folyamatábrája Népesség-ylvátartás feladatok folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 9/9

10 EI-13/M01 FORGALMI ENGEDÉLY ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS CD jogtár(cd) Magyar Közlöy (MK) Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése MK, CD Forgalm egedély kadása feltételeek vzsgálata MK, CD Redbe? Háypótlásra felszólítás MK, CD Háypótlás elfogadva személyazoosítás MK, CD Redbe? Háypótlásra felszólítás MK, CD Háypótlás elfogadva elektr.ylvt. Ügyfél és okmáyok adataak rögzítése elektr.ylvt. Közhteles ylvátartásba rögzítés elektr.ylvt. átvétel elsmervéy Forgalm egedély kadása, érvéyesítõ címke felragasztása elektr.ylvt. Törzsköyv készítés dítása elektr.ylvt. okmáytár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

11 EI-13/M02 GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS elõadó ív elektromos ylvátartás (elektr.ytartás) Iktatás elektr.ytartás BM ylvátartás levél Ügyfél kértesítése szerzõdés Bztosítás létezk? levél Áttétel Ügyfél adásvétel szerzõdést mutat? határozat Forgalomból kvoás szerzõdés Bztosítás utólagos bemutatása elektr.y.tartás határozat (szükség szert) Forgalomba vsszahelyezés elektr.y.tartás Bztosítás rögzítése kísérõjegyzék Ügyfél kérelméek BM-hez továbbítása futár elõadóív, elektr.y.tartás Ügy lezárása, rattározása Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

12 EI-13/M03 LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK, LAKCÍMET ÉS SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Ügyfél fogadása CD jogtár Hatáskör-lletékess ég megállapítása CD jogtár Redbe? Háypótlás elektr.y.tartás kódjegyzék elektr.y.tartás Kódolás Adatok a valóságak megfelelek? Iratok bekérése ügyféltõl elektr.y.tartás Javítás elektr.y.tartás Személy adatok rögzítése elektr.y.tartás Lakcímrögzítés elektr.y.tartás Érvéytele lakcímkártya bevoása elektr.y.tartás Új lakcímkártya kállítása Lamálás postaköyv átvétel aláírás Igazolváy átadása/postázása másolat Eredet lakcímbejeletõk másolása, továbbítása Népességylvátartáshoz Eredet lakcmbejeletõk BM-hez továbbítása elektr.y.tartás jkv. elõadó ív elektr.y.tartás elõadó ív elektr.y.tartás Selejtezés jkv-vel Jkv. ktatás Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

13 EI-13/M04 LAKCÍMFIKTIVÁLÁS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Kérelem Kérelem átvétele Elõadó ív Iktatás Levél Tartózkodás hely felderítése Levél Fellelhetõ? OBVI ylvátartásba fellelhetõ? Határozat Felfüggesztõ határozat elõadóí ív dézés Idézés Határdõbe helyezés jegyzõköyv Helyszí szemle Fktválásba beleegyezk határozat levél Ügygodok kredelése jog refers határozat Érdem határozat hozatala, kjeletés elõadó ív Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

14 EI-13/M05 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Sorszám Sorszámhúzás, új bejeletések fogadása Elektromos ylvátart. Dgtalzálás és aláírás felvételezés Jegyzõköyv Okmáy azoal adatfelvételezhetõ? Jkv. felvétele Elektr.y.tartás Adatfelvételezés Elektr.y.tartás Adatlap yomtatás Elektr.y.tartás Ideglees szg. kállítása szükséges? Idegl.szg. kállítása Elõadó ív Elektr.y.tartás Költségmetesség kéréséek ktatása Adatlap Prorálás futár Elektr.y.tartás Adatlap Kísérõjegyzék Gyártásba küldés Kísérõjegyzék továbbítása a BM felé Prorált ayagok összevetése futár Elõadó ív Elektr.y.tartás Irattározás Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

15 EI-13/M06 VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Elektr.y.tartás elõadó ív Beyújtott kérelmek ktatása Személy okmáyok Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése Elektr.y. tartás Személyazoosítás, lleték elleõrzése CD jogtár Vállakozó g. kadás feltételeek vzsgálata CD jogtár Redbe? em Háypótlásra felszólítás Elektr. y.tartás ge Vállakozó, vállakozás és okmáyok adataak, valamt adózással kapcsolatos adatok Háypótlás elfogadva? határozat Megszütetõ határozat hozatala Elektr. y.tartás Adószám, KSH szám kérése levél Redbe? em Háypótlásra felszólítás Elektr. y.tartás ge Nylvátartás szám kadása ge Háypótlás elfogadva? em határozat átvétel elsmervéy EVIG kadása Megszütetõ határozat meghozatala Elektr. y.tartás levél Átvétel rögzítése és értesítés ügyfél és társhatóság felé Elõadó ív, Elektr. y.tartás Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

16 EI-13/M07 BEVONT FORGALMI ENGEDÉLYEK, TÁRS- ÉS SZAKHATÓSÁGOK MEGKERESÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Elõadó ív Elektr.y.tartás Beérkezõ ayagok ktatása CD jogtár SZL adatbázs Szabálysértés feljeletés és beyújtott kérelmek elõzetes elleõrzése Elektr. y.tartás Személyazoosítás, lleték elleõrzése CD Okmáy elleõrzése Levél Redbe? Idézés háypótlásra Háypótlás Határozat Határozat meghozatala Átvétel elsmervéy Elektr. y.tartás Jogerõre emelkedés, forgalomból való kvoás Elektr. y.tartás Forgalomba helyezhetõ? Ügy lezárása Elektr. y.tartás Forgalomba helyezés Elektr. y.tartás Forgalm egedély kadása Elektr. y.tartás Törzsköyv dítása Elektr. y.tartás Elõadó ív Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

17 EI-13/M08 VEZETŐI ENGEDÉLYEK IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Aláírás, fotozás Elektr.y.tartás Dgtalzálás CD-jogtár Magyar vezetõ eg. kadása szükséges? Nzk. vezetõ eg. kellékeek elleõrzése Elektr.y.tartás Számítógépes adatrögzítés Számítógépes adatrögzítés Elektr.y.tartás Elektr.y.tartás Adatlap yomtatása Kérelem rögzítése Adatlap Adatlap elleõrzése, ügyfél aláírása Elektr.y.tartás Gyártásba kldés Elektr.y.tartás Nzk. vezetõ eg. kadás szükséges? Nzk. vezetõ eg. kállítása Elektr.y.tartás Ksérõ jegyzék yomtatása Ksérõ jegyzék Adatlap, ksérõ jegyzék BM-be továbbítása futár Kész vezetõ eg. -ek tárolása pácélba Új vezetõ eg. átadása, rég bevoása Elektr.y.tartás jkv. Bevot vez. eg. selejtezése Elektr.y.tartás Selejtezés jkv. yomtatása Elektr.y.tartás elõadóív Iktatás Jegyzõköyv Selejtezés jkv. BM-be küldése futár Elõadó ív Elektr.y.tartás Irattározás Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

18 EI-13/M09 ÚTIOKMÁNY IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Sorszám Sorszámhúzás, új bejeletkezés fogadása Elektrokus y.t. Dgtalzálás és aláírás felvételezés Elektr. y.tartás Adatlfelvételezés Elektr. adatlap Adatlap yomtatás Elektr. y.tartás Gyártásba küldés Elektr. y.tartás Adatlap továbbítás BM felé Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

19 EI-13/M10 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA fotó, kérelem, orvos gazolás Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése ügyfél foto,kérelem, orvos g.,stb, Redbe? Háypótlásra felszólítás foto,kérelem, orvos g.,stb. Háypótlás elfogadva foto, kérelem, elektr.yt. Kérelem, fotó és aláírás beszkeelés elektrokus yt. Ügyfél adataak elleõrzése elektr.yt. Kérelem és adatok rögzítése elektr.yt. Foto és aláírás átemelése tegrált okmáy-redszerbe elektr.yt. Adatfelvételezés lezárása elektr.yt. Kérelem yomtatváy kyomtatása elektrokus yt. Kérelem elleõrztetése az ügyféllel, jóváhagyás elektrokus yt. Igazolváy elõállítása elektr.y.tartás gazolváy kyomtatása és lamálása, átvétel elsmervéy yomtatása kész gazolváy Átvétel futárjegyzék Kérelem beszállítása BM. felé Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

20 EI-13/M11 NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS átvétel elsmervéy Bejeletés, kérelmek, feljegyzések fogadása, vagy eljárás dítás, hvatalból elõadó ív (ea.ív) Közpot ktatás levél Va lletékessége, hatásköre? áttétel levél Háypótlás megtörtét? Felhívás háypótlásra Szükséges mellékletek megvaak? CD jogtár, Magyar Közlöy Háyosság javítható? Kérelem vagy beadváy megfelel -e a követelméyekek? határozat Érdem dötés meghozatala, értesítés a dötésrõl tértvevéy Értesítés megtörtétéek vzsgálata záradék Törtét fellebbezés a határozat elle? Jogerõre emelkedés postaköyv, ea.ív postázás, rattár határozat Igazolás kérelem elbírálása Határdõ belül értett fellebbezett? határozat Saját hatáskörbe tézkedés Saját hatáskörbe orvosolható? levél Másodfokra felterjesztés Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúáás Város Ökormáyzat Polgármester Hvatal Szervezetfejlesztés taulmáy II. kötet 2009. ovember Készítette: Smero Cosultg Kft. A projekt az Európa Uó támogatásával az Európa Szocáls Alap társfaszírozásával

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 55/2016. SZÁMÚ

Részletesebben

Diákigazolvány rendszer

Diákigazolvány rendszer Diákigazolvány rendszer Elektronikus igénylés 2011.09.12. Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1 A diákigazolványok igénylésének új, elektronikus ügyintézése... 3 1.1 A működési folyamatok vázlata... 3 1.2 A

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye

Illetékességi terület. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye. Baranya megye Sorszám Ügyfajta (eljárástípus) Hatáskörrel rendelkező szerv Illetékességi terület Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási díjak 1 Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak építésének és

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

25/2006. (V. 5.) BM rendelet

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben)

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) az okmányiroda részére a szigorú számadású nyomtatványok, valamint tartozékainak kezeléséről I. fejezet A

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÁR-01 OLDAL: 1. 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Szabályoz, hogy a szervezete belül kk, hol és mlye dötéseket hozak meg. Beazoosíta,

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás

Mozgáskorlátozott parkolási engedély Kiadás Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02.

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. 1. Mikor jogosult a Biztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) kifizetéseket

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó:

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó: TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Alkalmazandó: 2013-2014-es támogatási időszaktól kezdődően Budapest, 2013.02.28. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Szakmai konzultáció (2015. június 16.) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyában A lakcímbejelentés Vonatkozó jogszabályok: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS. Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS Illetékességi terület: országos Ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.. 44/545 308 Email: danko.attilane@mateszalka.szszbmkh.gov.h u Közlekedési hatósági ügyintéző: Dankó Attiláné Tel.: 44/545

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben