MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás az alább feladatok elvégzéséek folyamatleírását tartalmazza:. A forgalm egedély kadásával vsszavoásával kapcsolatos ügytézés. A lakosság ellátását szolgálja a gépjármű forgalm egedéllyel Kötelező felelősségbztosításával kapcsolatos ügytézés A háyzó kötelező felelősségbztosítás pótlására kötelezést tartalmaz. Lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy kadásáak folyamatszabályozása. A lakosság ellátását szolgálja lakcímet és személy azoosító számot gazoló hatóság gazolváy kadásával. Lakcímfktválás A bejeletett lakcíme életvtelszerűe em tartózkodó lakcíméek megszütetését jelet, hatóság eljárás keretébe.. Személyazoosító gazolváy géylése A lakosság ellátása személyazoosító gazolváyal Vállalkozó gazolváy elkészítése A lakosság ellátását szolgálja egyé vállalkozó gazolváy elkészítésével. Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésevel kapcsolatos ügytézés Társ- és szakhatóságok értesítését, forgalomból kvoást lletve vsszahelyezést jelet. Járművezető egedély géylése A lakosság ellátása járművezető egedéllyel. Útokmáy (útlevél) géylése A lakosság ellátása útlevéllel. Elveszett okmáyok és hatóság jelzések körözése, és körözéséek vsszavoása Határozat hozatala, és a kerület redőrséghez törtéő eljuttatása, melybe szerepel a vesztett okmáy száma, lletve a gépjármű hatóság jelzése, és darabszáma. Az okmáyok megkerüléséről szóló bejeletés eseté a határozatot vsszavojuk, és a redőrséghez eljuttatjuk. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 1/9

2 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Mozgáskorlátozottak parkolás egedélyéek kadása Az arra jogosultak gyees parkolás gazolváyal való ellátását jelet. Jele eljárás tartalmazza a fet feladatok elvégzéséek módját, a felelősségeket és a ylvátartás kötelezettségeket. Vezetés jogosultság szüeteltetése Társ- és szakhatóság értesítése alapjá vezetés jogosultság szüetelését jelet, vezető egedély bevoásával, vagy leadás kötelezettséggel. A épesség-ylvátartás feladatok eljárás redje 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 2.1.Forgalm egedély kadásával kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása. (EI-13/M01 folyamatábra) Az ügytéző átvesz az ügyfél kérelmét, elleőrz, hogy az ügy tézéséhez a jogszabályba előírt okmáyok, okratok redelkezésre állak-e. Elleőrz az ügyfél (vagy meghatalmazottja) személyazoosságát, egyéb adatat, és a gépjármű adatat az elektrokus ylvátartásba. A háyzó ratok pótlására az ügytéző felszólítja az ügyfelet. Az ügytéző megvzsgálja, hogy megvaak-e a forgalm egedély kadásáak feltétele. Az ügytéző a háyzó adatok pótlására felszólítja az ügyfelet. Az ügytéző rögzít vagy javítja az ügyfél, a gépjármű és az okmáyok adatat a közpot ylvátartásba és rögzít a közhteles ylvátartásba. Az ügytéző elkészít és érvéyesítő címkével látja el a forgalm egedélyt, ezt követőe elsmervéy elleébe átadja az ügyfélek A gépjármű kötelező felelősségbztosítással kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása (EI-13/M02 folyamatábra) A Belügymsztérumtól és a bztosítóktól érkezett kmutatás alapjá az ügytéző godoskodk az ktatásról, és értesít levélbe a kötelező bztosítással em redelkező ügyfeleket. Az ügytéző az ügyfél által bemutatott bztosítás alapjá forgalomba helyez a gépjárművet és regsztrálja a bztosítást a gépe. Ugyaez az eljárás a bztosítás utólagos bemutatása eseté s. Bztosítás háyába az ügytéző a gépjárművet a forgalomból kvoja határozattal, melyek egy példáyát megkapja az ügyfél. 2.3.Lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy folyamatszabályozása (EI-13/M03 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmet az ügyféltől. Az ügytéző megvzsgálja, hogy hatáskörébe és lletékessége alá tartozk-e az ügy. Ha em, szóba felvlágosítja az ügyfelet az lletékességről. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 2/9

3 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Az ügytéző megvzsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályba előírt adatokat, okratokat, valamt elleőrz az adatokat az elektrokus ylvátartásba. Szükség eseté az ügytéző háypótlásra szólítja fel az ügyfelet. Az ügytéző ezt követőe elvégz a kódolást. Az ügytéző az elektrokus ylvátartást és az ügyfél által ktöltött adatlapot összevet: ha az ügytéző eltérést tapasztal, bekér a változást gazoló ratokat és elvégz a szükséges javítást, és a személy adatok rögzítését. Az ügytéző rögzít az elektrokus ylvátartásba a lakcímet és elkészít a lakcímet és személy azoosítót tartalmazó hatóság gazolváyt. Az elektrokus ylvátartás alapjá elkészült gazolváyt az ügytéző átadja, vagy postázza az ügyfél részére. A Népesség-ylvátartóból törtéő vsszaérkezés utá az ügytéző az eredet lakcímbejeletőket a BM-hez továbbítja. Az ügytéző a bevot lakcímkártyákról selejtezés jegyzőköyvet készít. Az ügytéző a selejtezés jegyzőköyveket ktatásra leadja, majd ezt követőe a bevot lakcímkártyákat talpas borítékba helyez, adatvédelm szempotból lezárja és elhelyez az rattárba. 2.4.Lakcímfktválás folyamatszabályozása. (EI-13/M04 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kjeletés kérelmet az ügyféltől és bektatja. Az ügytéző megvzsgálja, hogy a fktváladó személyek va-e tartózkodás vagy feltalálás helye. Ameybe va, godoskodk az ügyfél dézéséről és meghallgatásáról. Ha az ügyfélek cse feltalálás helye, az ügytéző megkeres az Országos BV Itézetet, lletve elleőrz az országos ylvátartásba, esetleg máshol va-e tartózkodás helye. Ameybe sem a BV Itézetbe, sem az országos ylvátartásba cse feltalálás helye, képvselete érdekébe ügygodokot jelöl k az ügytéző. A godok kjelölése utá meghozza a lakcím-fktválás határozatot. Ha a keresett személy feltalálható, az erre kjelölt mukatárs helyszí szemlét végez, jegyzőköyv felvétele mellett. Ezt követőe a redelkezésre álló adatok alapjá az ügytéző határozatot hoz. Ha a keresett személy ökét bejelet valós címét, az ügytéző eljárást megszütető határozatot hoz a lakcím egydejű megszütetésével. Ameybe az ügyfél BV tézetbe fellelhető, az ügytéző eljárást felfüggesztő határozatot hoz, és az ratot határdőbe helyez a bütetés dőtartamára. Eek eltelte utá az ügytéző bedéz az ügyfelet meghallgatásra. Ha az ügyfél a fktválásba beleegyezk, az ügytéző eljárást megszütető határozatot hoz, melyek jogerőre emelkedése utá a kjeletést elvégz. Ezt követőe a határozatot rattárba helyez. Ha az ügyfél a fktválásba em egyezk bele, az erre kjelölt mukatárs helyszí szemlét végez jegyzőköyv felvétele mellett. Ezt követőe az ügytéző határozatot hoz. A határozat jogerőre emelkedése utá elvégz a kjeletést, majd az ügyratot az rattárba helyez. 2.5.Személyazoosító gazolváy géyléséek folyamatszabályozása (EI-13/M05 folyamatábra) Az ügytéző a bemutatott okratok, okmáyok alapjá elvégz az ügyfélről a fotó készítést, valamt elvégz az aláírás-felvételezést s. (Dgtalzálás) Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 3/9

4 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS Az ügytéző elleőrz az ügyfél adatat a bemutatott okmáyok alapjá az elektrokus ylvátartásba, és elvégz az adat-felvételezést. Az ügytéző ezt követőe adatlapot yomtat, melyek htelességét az ügyfél az általa törtét elleőrzés utá aláírásával gazolja. Az ügytéző gombyomással továbbítja az adatokat az elektrokus ylvátartásba a Belügymsztérum felé (Gyártásba küldés). Az ügytéző hétfő és szerda apoko az adatlapokhoz kísérő jegyzéket yomtat, melyeket az adatlapokhoz csatolva kedd és csütörtök apoko futár útjá továbbít a BM felé. Jogszabályba meghatározott esetekbe a felvett adatok felhaszálásával az ügytéző adatlapot és deglees személy gazolváyt állít k, jegyzőköyv felvétele mellett. Az ügytéző elvégz az adatfelvételezést, dgtalzálást és adatlap yomtatást az deglees személyazoosító gazolváy kállítása érdekébe. Az adatlapo az ügyfél az aláírásával gazolja adataak htelességét és az deglees személy gazolváy átvételét. Az ügytéző szóba tájékoztatja az ügyfelet az deglees gazolváyo fellelhető érvéyesség dőről, egybe kér és elektrokus úto rögzít azt a posta címet, amelyre az ügyfél álladó személy gazolváyát kér küldet. Az ügytéző az eljárás sorá felmerült költségmetesség kérelmet ktatásra küld. Az ügytéző az elkészült adatlapot és a jegyzőköyvet a számítógépe kyomott kísérőjegyzékkel fax útjá továbbítja a BM felé, ahol megtörték a prorálás az előtt kbocsátott személyazoosító gazolváyok esetébe. A BM a prorált adatlapot vsszafaxolja, amt az ügytéző összevet az rodába található adatlappal. Az ügytéző az utá készült személyazoosító okmáyok prorálását helybe végz el. Az ügytéző ezt követőe kezdeméyez az álladó gazolváy legyártását. Az ügytéző a legyártás dítását követőe az ktatott ügyratot rattárba helyez Egyé vállalkozó gazolváy elkészítéséek folyamatszabályozása (EI-13/M06 folyamatábra) Az ügyfél írásba yújtja be kérelmét az erre a célra szolgáló yomtatváyo a szükséges mellékletek (szakhatóság egedélyek, ylatkozatok, erkölcs bzoyítváy stb.) csatolásával. A kérelem és az gazolások előzetes elleőrzése utá az ügykezelő bevezet a kérelmet az elektrokus ylvátartásba és előadó ívet készít. Az ügytéző elleőrz a kérelembe feltütetett adatok valódságát, megvzsgálja, hogy a jogszabály előírások alapjá a vállalkozó gazolváy kadható-e. Szükség eseté az ügytéző levélbe háypótlásra szólítja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a megadott határdő belül a háyzó adatokat, okratokat em pótolja, az ügytéző határozatba elutasítja a kérelmet. Az ügytéző rögzít a vállalkozó, a vállalkozás és az okmáyok adatat, valamt az adózással kapcsolatos adatokat a közpot ylvátartásba. Az ügytéző elektrokus úto adószámot és KSH számot kér az ügyfélek. Az ügytéző kadja a ylvátartás számot és rögzít az adatokat a közhteles ylvátartásba. Az ügytéző elkészít és átvétel elsmervéy elleébe átadja a vállalkozó gazolváyt. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 4/9

5 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.7. Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésevel kapcsolatos ügytézés folyamatszabályozása (EI-13/M07 folyamatábra) Az ügytéző megállapítja az lletékességet, eek háyába továbbítja az ügyratot az lletékes hatóságok felé. Az ügytéző elleőrz a beyújtott kérelmeket, valamt a személyazoosságot. Háy eseté az ügytéző felszólítja az ügyfelet háypótlásra. Ha a felszólításak az ügyfél eleget tett, lletve háypótlásra cs szükség, az ügytéző határozatot hoz. Háypótlás elmaradása eseté az ügytéző az ügyet megszütető határozattal lezárja. A határozat jogerőre emelkedése utá az ügytéző a gépjárművet kvoja a forgalomból, ezt a téyt átvezet a ylvátartáso. Ha a forgalomból való kvoás oka megszűek, az ügytéző a gépjárművet smételte forgalomba helyez, a változás adataak rögzítésével. Az ügytéző hvatalból vagy kérelemre godoskodk a törzsköyv dításáról. 2.8 Vezető egedély géyléséek folyamatszabályozása. (EI-13/M08 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmet az ügyféltől és elleőrz az adatokat.(orvos gazolás, személy adatok, lletékbélyeg) aláírás felvételezést és fotózást végez. (Dgtalzálás). Az ügytéző felderít, hogy magyar vagy emzetköz vezető egedélyre ráyul-e az géy. Ha magyar vezető egedélyt géyel az ügyfél, az ügytéző fotót készít és aláírást Az ügytéző a rég vezető egedély adatat rögzít a számítógépe. Az ügytéző a vezető egedély valamey adatát tartalmazó adatlapot yomtat. Az ügyfél az adatlapot leelleőrz, és helyességét aláírásával gazolja. Az ügytéző szóba tájékoztatja az ügyfelet az új vezető egedély várható átvételéek dőpotjáról. A megfelelő gomb megyomásával a vezető egedélyt gyártásba küld. Ezutá az ügytéző ap botásba kísérőjegyzéket yomtat a gyártásba adott vezető egedélyekről, ezekhez csatolja az adatlapokat, és futár útjá megküld a BM-ek. Az ügytéző a BM által legyártott kész vezető egedélyeket pácélszekréybe őrz az ügyfél megérkezéség. Az ügytéző az ügyfél megjeleésekor bevoja a rég jogosítváyt és átadja az újat átvétel elsmervéy elleébe. Az ügytéző a bevot jogosítváyt elektrokus úto a számítógépe selejtez, selejtezés jegyzőköyvvel. Az ügytéző a selejtezés jegyzőköyveket ktatja. A rég típusú vezető egedélyeket és a kártya alakú vezető egedélyeket a BM részére megküld a számítógépből kyomtatott selejtezés jegyzékkel, futár útjá. Az ügytéző az ktatott selejtezés jegyzőköyvet rattárba helyez. Ha az ügyfél emzetköz vezető egedélyt géyel, az ügytéző elleőrz az érvéyes magyar vezető egedélyt, személy gazolváyt, 2 db féykép meglétét és a péztár befzetésről taúskodó bzoylatot. Az ügytéző a 2001.előtt vezető egedély adatat rögzít a számítógépe. Az ügytéző ezutá a emzetköz vezető egedély kérelmét rögzít a számítógépe, és adatlapot yomtat. Az adatlapot az ügyfél elleőrz és helyességét aláírásával gazolja. Ezt követőe az ügytéző kézzel kállítja a emzetköz vezető egedélyt, és átadja az ügyfélek. Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 5/9

6 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 2.9.Útokmáy (útlevél) géyléséek folyamatszabályozása. (EI-13/M09) folyamatábra Az ügytéző fotót készít és elvégz az aláírás-felvételezést s. (Dgtalzálás) Az ügytéző elleőrz az ügyfél adatat a bemutatott okmáyok alapjá az elektrokus ylvátartásba, és elvégz az adatfelvételezést. Az ügytéző ezt követőe adatlapot yomtat, melyek htelességét az ügyfél az általa törtét elleőrzés utá aláírásával gazolja. Az ügytéző gombyomással továbbítja az adatokat az elektrokus ylvátartásba a Belügymsztérum felé. (Gyártásba küldés). Az ügytéző a bemutatott útlevelet esetleg érvéyteleítve vsszaadja az ügyfélek Elveszett okmáyok és hatóság jelzések körözéséek folyamatszabályozása (folyamatábra cs, mvel a tevékeységet a redőrséggel közöse végezzük.) Az ügytéző felvesz az okmáy elvesztéséről szóló jegyzőköyvet, / az ügytéző átvesz a redőrségtől az okmáy elvesztéséről szóló jegyzőköyvet. A jegyzőköyv alapjá az ügytéző megállapítja az elveszett okmáy(ok) számát. Ameybe törzsköyv vesztéséről va szó, a határozat mellett értesít a BM-et a vesztésről a Magyar- és Belügy Közlöybe való közzététel céljából. A szgált és ktatott jegyzőköyvek alapjá az ügytéző körözést elredelő határozatot hoz. A polgár által bejeletett megkerülés eseté az ügytéző a bejeletés szgálása és ktatása utá körözést vsszavoó határozatot hoz. Ezutá a kész határozatokat átadó füzetbe beírja, majd godoskodk a redőrség mukatárs által törtéő átvételről. A kész határozatokat sorredbe lefűz, majd az év végé rattárba helyez Mozgáskorlátozottak parkolás gazolváyáak kadása (EI-13/M10 folyamatábra) Az ügyfél írásba beyújtja a kérelmet, az orvos szakvéleméyt, gazolváyat és 1 db fotót. Az ügytéző elleőrz, hogy mde kellék be va-e yújtva, és elvégz a személyazoosítást. Ha a kellékek háyosak, háypótlásra szólít fel. Az ügytéző a fotoshop segítségével bescael az tegrált okmáyredszerbe a kérelmet, a fotót és az aláírást. Az ügytéző elleőrz a ylvátartásba az ügyfél adatat, ezt követőe belép a program ügykezelés elevezésű tartomáyába és rögzít a kérelmet az adatokkal. Az ügytéző átemel a fotoshop-ból az tegrált okmáyredszerbe az ügyfél fotóját és aláírását, majd a megfelelő gomb leyomásával lezárja az adatfelvételezést. Az ügytéző a gépből kyomtatja a ktöltött kérelem yomtatváyt és elleőrztet az ügyféllel. Az elleőrzés és jóváhagyás utá az ügytéző gazolváyt állít elő. A kyomtatás utá az elkészült gazolváyt lamálja és átvétel elsmervéyt yomtat. Az ügyfél átvesz a kész gazolváyt. Az ügytéző a folyamat végé a kérelmet továbbítja a BM felé jegyzék kíséretébe Vezetés jogosultság szüeteltetéséek folyamatszabályozása Társhatóság (redőrség vagy bíróság) értesítő alapjá az ügytéző megállapítja az Hatálybalépés dátuma: Változat: 5 Oldal: 6/8

7 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS lletékességet. Eek háyába az ügyet áttesz az lletékes okmáyrodához. Ezt követőe az eseméy áttaulmáyozása utá megállapítja, hogy mely joghely alapjá szükséges a vezetéstől való eltltást elredelő határozatot meghoza. A mtahatározatok közül kválasztja a rögzítésre alkalmast, elvégz az eltltás (beszámítás) dőszámítását, melyek sorá megállapítja a jogosultság szüeteléséek kezdő és végapját, majd határozatot hoz. A határozatot az értettek felé kpostázza, majd a vsszaérkezett tértvevéy alapjá a határozatot jogerőre emel, és rattárba helyez. Folyamatábra cse A épesség-ylvátartás feladatok eljárás redje ( EI-13M01 folyamatábra) Az ügytéző átvesz a kérelmeket, ratokat, amelyről átvétel elsmervéyt ad. Az ügytéző megvzsgálja a jogszabály előírásokak megfelelőe, hogy a Népességylvátartás hatáskörébe tartozk-e a kérelem, ha em, továbbítja az ügyvtel csoporthoz. Az ügykezelő a közpot ktatóba elkészít az előadó ívet. Az ügytéző, ha a szükséges mellékletek háyozak, felhívja az ügyfelet a háypótlásra. Ha a háypótlás megtörtét az ügykezelő az ratot az előadó ívbe szerel és ktatja. Ha a háypótlásak az ügyfél em tesz eleget, az ügytéző az eljárást határozattal megszütet vagy a kérelmet határozat formájába elutasítja. Az ügytéző elleőrz, hogy a kérelem vagy a beadváy megfelel-e a hatályos jogszabályokba előírt követelméyekek a CD jogtárba, Magyar Közlöybe. Az ügytéző meghozza az érdem dötést tartalmazó határozatot. Az ügykezelő postázza, a tértvevéyt szerel az ügyrathoz. Az ügytéző megvzsgálja, hogy törtét-e fellebbezés. Ameybe em érkezett fellebbezés a jogerõs határozatot az ellátja záradékkal. Az ügykezelő elvégz a jogerős határozat kpostázását postaköyv útjá, majd az előadó ívre rávezetett rattár téye alapjá az ügyratot rattározza. A beérkezett fellebbezés alapjá az ügytéző megvzsgálja, hogy aak beyújtása a jogszabályba előírt határdő belül törtét-e, gazolás kérelem becsatolásra kerülte. Az ügytéző megvzsgálja, hogy saját hatáskörbe jogszerű tézkedésre va-e lehetőség. Ameybe az ügytéző megállapítja, hogy saját hatáskörbe cs lehetőség tézkedésre, úgy levél útjá felterjeszt az ügyet a felettes szervhez. Az ügytéző elredel a XVIII. kerület lakóhellyel redelkező, ylvátartásba szereplő, 17 éves állampolgárok előzetes hovédelm egészségügy alkalmasság vzsgálatát. Begyűjt az egészségügy törzslapokat és a Hadkegészítő Paracsokságak továbbítja. Az ügytéző a Belügymsztérum Közpot Adatfeldolgozó, Nylvátartó és Választás Hvataltól (továbbakba: KÖNYV) érkező aktuáls adatokat tartalmazó gép ylvátartó lapokat a várakozó állomáyba lévő lakcímjelető lapok másolatával törtéő egyeztetés utá állomáyba redez. A KÖNYV Hvataltól érkező Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 7/9

8 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS ayaköyv egyeztető lsták segítségével, a potos egyeztetés és jelzőkarto elhelyezése utá, az aktuáls adatokat tartalmazó gép ylvátartó kartookat szté állomáyba redez, besorolja. Az ügytéző a lakcímadatokál jeletkező hbás tételeket, javító jeletőlap segítségével javítja, és az Okmáyrodáak továbbítja feldolgozásra. A fktválás határozatok alapjá, a határozatba megjelölt lakóhelyet, lletve tartózkodás helyet, javító jeletőlap felhaszálásával jelet az Okmáyroda felé továbbítja feldolgozásra. A személy ylvátartó lapot a fktív állomáyba helyez. Az ügytéző karbatartja a kerület utcaevet tartalmazó szótárt. Fgyelemmel kísér a XVIII. kerület területé az új utcaelevezéseket és közterület változásokat. A KÖNYV-ek utca- és házszámváltozás jelető a változásokat jelet, az de voatkozó képvselő-testület határozatok alapjá. Az ügytéző a KÖNYV-től érkező passzíválás, és évváltozás jegyzékeket feldolgozza. Passzív állomáyba helyez az elhuyt és lakcímüket megváltoztató személyek személy ylvátartó kartojat. A évváltozás jegyzékek család év, keresztév, család állapot, ayja eve, változásokat tartalmazzák. Ezeket redszerezés utá az ügytéző állomáyba redez. Az ügytéző a KÖNYV-től redszerese érkező karbatartó állomáyokat letölt az Iteretes kapcsolat segítségével, és betölt a gép redszerbe. Az ügytéző havota egyszer az állomáyt archválja, és ezekről ylvátartás vezet. Az ügytéző kérelemre a kartoos állomáyból adatot szolgáltat az arra jogosultakak. Az ügytéző adatszolgáltatást végez az Ökormáyzat rodáak, valamt Ökormáyzatok, redőrkaptáyságok, lletékhvatalok, bíróságok, yugdíjfolyósító, jog személyek, vagy jog személységgel em redelkező szervezetek részére. Az ügytéző kérésre a gép redszerből adatot szolgáltat az arra jogosultakak; ügyfelekek, társhatóságokak, társrodákak mukájuk ellátásához. Az ügytéző mde évbe elkészít a kerületre voatkozó statsztka adatokat. Az ügytéző által kadott adatokról a gép aplót készít. Az ügytéző javítja az adatállomáyba feltalálható hbákat, (pl.: család év és család állapot hba, lakcímadat, ayja év eltérések eseté, külföldö született gyermekekél). Ezeket ú. 6-os bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytéző a letelepedés egedéllyel redelkező személyeket ylvátartásba vesz, személy számmal látja el, az országba vsszatérő magyar állampolgárokat ylvátartásba vesz az állampolgárság gazolása eseté. Ezeket ú. 7-es bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytéző a D típusú vízummal redelkező külföld állampolgároktól átvesz a lakcímjelető lapot, lletve továbbítja a megfelelő mellékletekkel a BM Állampolgárság Hvatal Budapest és Pest Megye Regoáls Igazgatóság felé. Az ügytéző, ha a polgár úgy redelkezk, a polgár adataak kadását a ylvátartásba letltja, lletve a tlalom alól feloldja. Ezeket az ú. 8-as bzoylato adja fel a BM. közpot adatbázsak. Az ügytézők részt veszek a választások előkészítésébe, választó évjegyzékek potosításába, a voatkozó jogszabályokak megfelelőe, és ellátják a jegyzőtől kapott egyéb választás feladatokat. Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 8/9

9 EI-13 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS 3. MELLÉKLETEK EI-13/M01 EI-13/M02 EI-13/M03 EI-13/M04 EI-13/M05 EI-13/M06 EI-13/M07 EI-13/M08 EI-13/M09 EI-13/M10 EI-13/M11 Forgalm egedély elkészítéséek folyamatábrája A gépjármű kötelező felelősségbztosítással kapcsolatos ügytézés folyamatábrája Lakcímváltozás bejeletéséek, lakcímet és személy azoosítót gazoló hatóság gazolváy kállításáak folyamatábrája Lakcímfktválás folyamatábrája Személyazoosító gazolváy géyléséek folyamatábrája Vállalkozó gazolváy elkészítéséek folyamatábrája Bevot forgalm egedélyek, társ- és szakhatóságok megkeresésével kapcsolatos ügytézés folyamatábrája Vezető egedély géyléséek folyamatábrája Út okmáy (útlevél) géyléséek folyamatábrája Mozgáskorlátozottak parkolás gazolváy kadásáak folyamatábrája Népesség-ylvátartás feladatok folyamatábrája Hatálybalépés dátuma: Változat: 6 Oldal: 9/9

10 EI-13/M01 FORGALMI ENGEDÉLY ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS CD jogtár(cd) Magyar Közlöy (MK) Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése MK, CD Forgalm egedély kadása feltételeek vzsgálata MK, CD Redbe? Háypótlásra felszólítás MK, CD Háypótlás elfogadva személyazoosítás MK, CD Redbe? Háypótlásra felszólítás MK, CD Háypótlás elfogadva elektr.ylvt. Ügyfél és okmáyok adataak rögzítése elektr.ylvt. Közhteles ylvátartásba rögzítés elektr.ylvt. átvétel elsmervéy Forgalm egedély kadása, érvéyesítõ címke felragasztása elektr.ylvt. Törzsköyv készítés dítása elektr.ylvt. okmáytár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

11 EI-13/M02 GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS elõadó ív elektromos ylvátartás (elektr.ytartás) Iktatás elektr.ytartás BM ylvátartás levél Ügyfél kértesítése szerzõdés Bztosítás létezk? levél Áttétel Ügyfél adásvétel szerzõdést mutat? határozat Forgalomból kvoás szerzõdés Bztosítás utólagos bemutatása elektr.y.tartás határozat (szükség szert) Forgalomba vsszahelyezés elektr.y.tartás Bztosítás rögzítése kísérõjegyzék Ügyfél kérelméek BM-hez továbbítása futár elõadóív, elektr.y.tartás Ügy lezárása, rattározása Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

12 EI-13/M03 LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉNEK, LAKCÍMET ÉS SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Ügyfél fogadása CD jogtár Hatáskör-lletékess ég megállapítása CD jogtár Redbe? Háypótlás elektr.y.tartás kódjegyzék elektr.y.tartás Kódolás Adatok a valóságak megfelelek? Iratok bekérése ügyféltõl elektr.y.tartás Javítás elektr.y.tartás Személy adatok rögzítése elektr.y.tartás Lakcímrögzítés elektr.y.tartás Érvéytele lakcímkártya bevoása elektr.y.tartás Új lakcímkártya kállítása Lamálás postaköyv átvétel aláírás Igazolváy átadása/postázása másolat Eredet lakcímbejeletõk másolása, továbbítása Népességylvátartáshoz Eredet lakcmbejeletõk BM-hez továbbítása elektr.y.tartás jkv. elõadó ív elektr.y.tartás elõadó ív elektr.y.tartás Selejtezés jkv-vel Jkv. ktatás Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

13 EI-13/M04 LAKCÍMFIKTIVÁLÁS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Kérelem Kérelem átvétele Elõadó ív Iktatás Levél Tartózkodás hely felderítése Levél Fellelhetõ? OBVI ylvátartásba fellelhetõ? Határozat Felfüggesztõ határozat elõadóí ív dézés Idézés Határdõbe helyezés jegyzõköyv Helyszí szemle Fktválásba beleegyezk határozat levél Ügygodok kredelése jog refers határozat Érdem határozat hozatala, kjeletés elõadó ív Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

14 EI-13/M05 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Sorszám Sorszámhúzás, új bejeletések fogadása Elektromos ylvátart. Dgtalzálás és aláírás felvételezés Jegyzõköyv Okmáy azoal adatfelvételezhetõ? Jkv. felvétele Elektr.y.tartás Adatfelvételezés Elektr.y.tartás Adatlap yomtatás Elektr.y.tartás Ideglees szg. kállítása szükséges? Idegl.szg. kállítása Elõadó ív Elektr.y.tartás Költségmetesség kéréséek ktatása Adatlap Prorálás futár Elektr.y.tartás Adatlap Kísérõjegyzék Gyártásba küldés Kísérõjegyzék továbbítása a BM felé Prorált ayagok összevetése futár Elõadó ív Elektr.y.tartás Irattározás Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

15 EI-13/M06 VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Elektr.y.tartás elõadó ív Beyújtott kérelmek ktatása Személy okmáyok Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése Elektr.y. tartás Személyazoosítás, lleték elleõrzése CD jogtár Vállakozó g. kadás feltételeek vzsgálata CD jogtár Redbe? em Háypótlásra felszólítás Elektr. y.tartás ge Vállakozó, vállakozás és okmáyok adataak, valamt adózással kapcsolatos adatok Háypótlás elfogadva? határozat Megszütetõ határozat hozatala Elektr. y.tartás Adószám, KSH szám kérése levél Redbe? em Háypótlásra felszólítás Elektr. y.tartás ge Nylvátartás szám kadása ge Háypótlás elfogadva? em határozat átvétel elsmervéy EVIG kadása Megszütetõ határozat meghozatala Elektr. y.tartás levél Átvétel rögzítése és értesítés ügyfél és társhatóság felé Elõadó ív, Elektr. y.tartás Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

16 EI-13/M07 BEVONT FORGALMI ENGEDÉLYEK, TÁRS- ÉS SZAKHATÓSÁGOK MEGKERESÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Elõadó ív Elektr.y.tartás Beérkezõ ayagok ktatása CD jogtár SZL adatbázs Szabálysértés feljeletés és beyújtott kérelmek elõzetes elleõrzése Elektr. y.tartás Személyazoosítás, lleték elleõrzése CD Okmáy elleõrzése Levél Redbe? Idézés háypótlásra Háypótlás Határozat Határozat meghozatala Átvétel elsmervéy Elektr. y.tartás Jogerõre emelkedés, forgalomból való kvoás Elektr. y.tartás Forgalomba helyezhetõ? Ügy lezárása Elektr. y.tartás Forgalomba helyezés Elektr. y.tartás Forgalm egedély kadása Elektr. y.tartás Törzsköyv dítása Elektr. y.tartás Elõadó ív Irattár Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

17 EI-13/M08 VEZETŐI ENGEDÉLYEK IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Aláírás, fotozás Elektr.y.tartás Dgtalzálás CD-jogtár Magyar vezetõ eg. kadása szükséges? Nzk. vezetõ eg. kellékeek elleõrzése Elektr.y.tartás Számítógépes adatrögzítés Számítógépes adatrögzítés Elektr.y.tartás Elektr.y.tartás Adatlap yomtatása Kérelem rögzítése Adatlap Adatlap elleõrzése, ügyfél aláírása Elektr.y.tartás Gyártásba kldés Elektr.y.tartás Nzk. vezetõ eg. kadás szükséges? Nzk. vezetõ eg. kállítása Elektr.y.tartás Ksérõ jegyzék yomtatása Ksérõ jegyzék Adatlap, ksérõ jegyzék BM-be továbbítása futár Kész vezetõ eg. -ek tárolása pácélba Új vezetõ eg. átadása, rég bevoása Elektr.y.tartás jkv. Bevot vez. eg. selejtezése Elektr.y.tartás Selejtezés jkv. yomtatása Elektr.y.tartás elõadóív Iktatás Jegyzõköyv Selejtezés jkv. BM-be küldése futár Elõadó ív Elektr.y.tartás Irattározás Hatálybalépés dátuma: Változat: 3 Oldal: 1/1

18 EI-13/M09 ÚTIOKMÁNY IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS Sorszám Sorszámhúzás, új bejeletkezés fogadása Elektrokus y.t. Dgtalzálás és aláírás felvételezés Elektr. y.tartás Adatlfelvételezés Elektr. adatlap Adatlap yomtatás Elektr. y.tartás Gyártásba küldés Elektr. y.tartás Adatlap továbbítás BM felé Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

19 EI-13/M10 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK FOLYAMATÁBRÁJA fotó, kérelem, orvos gazolás Beyújtott kérelem és gazolások elõzetes elleõrzése ügyfél foto,kérelem, orvos g.,stb, Redbe? Háypótlásra felszólítás foto,kérelem, orvos g.,stb. Háypótlás elfogadva foto, kérelem, elektr.yt. Kérelem, fotó és aláírás beszkeelés elektrokus yt. Ügyfél adataak elleõrzése elektr.yt. Kérelem és adatok rögzítése elektr.yt. Foto és aláírás átemelése tegrált okmáy-redszerbe elektr.yt. Adatfelvételezés lezárása elektr.yt. Kérelem yomtatváy kyomtatása elektrokus yt. Kérelem elleõrztetése az ügyféllel, jóváhagyás elektrokus yt. Igazolváy elõállítása elektr.y.tartás gazolváy kyomtatása és lamálása, átvétel elsmervéy yomtatása kész gazolváy Átvétel futárjegyzék Kérelem beszállítása BM. felé Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

20 EI-13/M11 NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI FELADATOK FOLYAMATÁBRÁJA DOKUMENTUM FOLYAMATÁBRA FELELŐS átvétel elsmervéy Bejeletés, kérelmek, feljegyzések fogadása, vagy eljárás dítás, hvatalból elõadó ív (ea.ív) Közpot ktatás levél Va lletékessége, hatásköre? áttétel levél Háypótlás megtörtét? Felhívás háypótlásra Szükséges mellékletek megvaak? CD jogtár, Magyar Közlöy Háyosság javítható? Kérelem vagy beadváy megfelel -e a követelméyekek? határozat Érdem dötés meghozatala, értesítés a dötésrõl tértvevéy Értesítés megtörtétéek vzsgálata záradék Törtét fellebbezés a határozat elle? Jogerõre emelkedés postaköyv, ea.ív postázás, rattár határozat Igazolás kérelem elbírálása Határdõ belül értett fellebbezett? határozat Saját hatáskörbe tézkedés Saját hatáskörbe orvosolható? levél Másodfokra felterjesztés Hatálybalépés dátuma: Változat: 1 Oldal: 1/1

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-05 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS IRODA VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás szabályozza az ökormáyzat tulajdoába lévő lakások, em lakás

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a gyámhivatal folyamatainak minőségi szabályozása. Az eljárás lejegyzi - a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda 2013. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik.

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal szakigazgatási szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

T/4857. számú törvényjavaslat

T/4857. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4857. számú törvényjavaslat az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Főosztály szervezeti egységei: 1. Családtámogatási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben