Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok 2012.09.07. 09.17."

Átírás

1 Határozatok /2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás napján aláírásra került. 142/2012.(IX.07.) sz. Önkormányzati határozat: 1.Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. III. IV. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. A pályázat beadásra került, az elbírálás folyamatban van. 143/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az ÖNHIKI pályázat elbírálása ügyében hivatalos levélben megkeresse Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő urat. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a levél megírására. 1

2 A levél Tiffán Zsolt részére megküldésre került én. 144/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sybac Solar AG vételi ajánlatát tudomásul veszi, ezen az áron a képviselő-testület nem kívánja értékesíteni, további területeket keres a számukra. Határidő: Értelemszerű Értesítettük a felet a döntésről a felajánlott ingatlanok nem voltak megfelelőek a számukra. 145/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeinél lévő, 3 db földbesüllyesztett olajtartályt meg kívánja szüntetni. A megszüntetéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó Tartálykarbantartás és Tisztítás Technika Kft. Kiskőrös legyen megbízva. A 11/1994.(II.25.) IKM rendeletnek megfelelően az eljáró hatóság felé a bejelentés történjen meg. A szerződés aláírásra került. 146/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete hozzájárul a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett DDOP kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése című konstrukción belül a Harkányi Óvoda infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat beadásához. Felelős: dr. Imri Sándor polgármester Beadásra került a pályázat én. Hiánypótlást küldtek, amit ig kell megküldeni. 147/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Vancsura Miklós cégét a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. reorganizációs tervének elkészítésével, egyúttal felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza a tulajdonosi bizottságot, hogy a következő testületi ülésre készítse beszélje meg és készítse elő azokat a napirendi pontokat, amik a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésének összehívásához szükségesek. 2

3 Vancsura Miklósssal a tárgyalás megtörtént, a reorganizációs tervhez szükséges anyagokat megküldtük a részére. Jelenleg a megállapodás tervezetet várjuk tőle. 148/2012.(IX.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényeinek értékesítésére kiírt befektetői felhívás közzétételét visszavonja. A közzététel visszavonásra került. 149/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint többségi tulajdonos kezdeményezi a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésének összehívását október 05. napjára, a napirendi pont javaslatokat 8 napon belül megküldi. A Közgyűlés nem került összehívásra, mivel az okafogyottá vált, a reorganizációs szakmai anyag még nem készült el. Új közgyűlési időpont okt. 24-re van kitűzve. 150/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. Felelős: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 151/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásáról szóló I. félévi pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. A döntésről a Magyar Államkincstárat értesítettük. 152/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. (4) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonban álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működését nem képes vállalni. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgármester és Jegyző 3

4 A szándéknyilatkozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére megküldésre került án. 153/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4259 hrsz-ú ingatlan induló vételárát, a hivatalos értékbecslés alapján ,-Ft összegben határozza meg azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlan jogcím nélküli lakóval együtt kerül értékesítésre. Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben 6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Az ingatlan meghirdetésre kerül a meghatározott áron, még folyamatban van. 154/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 589 hrsz-ú, Harkány, Ady E. u. 5 szám alatti ingatlan induló vételárát, a hivatalos értékbecslés alapján ,-Ft összegben határozza meg. Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben lévő 6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza a műszaki osztályt, hogy az 589 hrsz-ú ingatlanon található sörpince bérbeadási szerződését készítse elő. Az ingatlanforgalmi értékbecslés folyamatban van. 155/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 0187/1, 0187/3, 0188/2 hrsz-ú ingatlanokat értékesítésre kijelöli. Az ingatlanok vételárának megállapítására ingatlanforgalmi értékbecslés készüljön. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 0276/66 hrsz-ú ingatlanát nem kívánja értékesíteni. Az értékbecslés meg lett rendelve, folyamatban van. 156/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Spohn Bt. megbízási szerződés módosítását nem támogatja. 4

5 Felelős: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző A döntésről Dr. Spohn Mária értesítve lett. 157/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Csaba Harkány, Szőlőhegy hrsz. alatti lakos önkormányzati lakás kérelmét elutasítja. Felelős: Polgármester A döntésről az ügyfél értesítve lett. 158/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegi Zsolt 7632 Pécs, Kemény Zs. u. 49. és Tóth Lászlóné 7814 Ócsárd, Petőfi u. 17. alatti lakosok önkormányzati lakás kérelmét elutasítja. Felelős: Polgármester A döntésről az ügyfél értesítve lett. 159/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy az önkormányzati ingatlanokban lakókról, tartozásaikról egy részletes kimutatás készüljön. Felelős: Műszaki osztály, Pénzügyi osztály 160/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Swiss Logistic Kft., mint a Telenor Magyarország Zrt. megbízottjának, a 0135 hrsz-ú ingatlan távközlési célra történt bérbeadásával kapcsolatos ajánlatát, miszerint a közti időszak bérleti díját a es évre megállapított díj 3,5-szerese összegben az idei évben előre megfizeti, elfogadja. A bérleti szerződés újrakötésre kerül 3 év futamidő hosszabbítással. A évben a bérleti díj összege az inflációt követően legyen meghatározva. Kérelmező tájékoztatása történik, a válaszról ismételten informáljuk a képviselő-testületet. 161/2012.(IX.17.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Szabadegyetem rendezvény megszervezésére az önkormányzat 2 millió Ft összeghatárig vállaljon kezességet, a szervezők gondoskodjanak a hagyományos források mozgósításáról. 5

6 Határidő: Értelemszerű Felelős: Polgármester 6

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére. Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére. Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk már többször kérte Szentgotthárd

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben