Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. március 31. - 1 -"

Átírás

1 Budapest, március

2 Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3. Az iskola okirata: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 4. Az iskola jogállása: Önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 5. Az iskola földrajzi, működési területe: Az iskola Budapest XIII. kerületében működik. Beiskolázási körzete Budapest és Pest megye. Esetenként távolabbi régiókból, sőt külföldről is érkeznek tanulók. A távolabbi állandó lakhelyű tanulók a XIII. kerület Pannónia utcai, Szél utcai kollégiumban kapnak elhelyezést. 6. Az iskola igazgatója: Horti Andrásné 7. Az iskola székhelye: Budapest XIII., Huba utca Az iskola címe: 1134 Budapest, Huba utca Az iskola telefonszáma: , , fax: A tanulócsoportok száma körül mozog, a tanulói létszám majdnem fő

3 I. Bevezető rész: 1. Az iskola bemutatása: Iskolánk a legrégibb alapítású szakképzési intézmények közé tartozik. Több mint 100 éves múltra tekint vissza, május 1-jén alapították, akkor a "Budapesti Vendéglőstanoncok Szakirányú Iskolája" nevet kapta. Alapításának 100 éves évfordulóján vettük fel a méltán híres mesterszakács: Dobos Carl József, a Dobos torta elkészítőjének nevét. Névadónkhoz kapcsolódnak az iskolában megrendezésre kerülő szakmai napok és a Dobos. C. József verseny. Az intézmény épülete az utóbbi 10 évben teljesen megújult. Két új szárnnyal és egy nagyméretű tornacsarnokkal bővült. Az épület külseje új vakolattal impozáns látványt nyújt az új irodaházak között is. Belseje is megújult, több tantermet modern eszközökkel szereltünk fel, melyek biztosítják a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazását a tanórákon. Kiépült a belső informatikai hálózat a gyorsabb és célzottabb információ áramlás érdekében, melyben az egyes csoportok saját mappákba kapják új üzeneteiket. A 2011/2012-es tanévben átálltunk az elektronikus napló alkalmazására, melyhez WIFI hálózatot építettünk ki. A hagyományos 2-2 hetes német tanulócsere tartalmát jelenleg újítjuk meg. A magyar tanulók kint a kiemelt vendéglátóipari egységekben töltött gyakorlaton kívül a 2 hét alatt órás szakmai nyelvtanfolyamon vesznek részt. A nyelvtanfolyam részletes tartalma jelenleg kidolgozás alatt van. Az intézmény gazdasági ügyeit, teljes könyvelését a Gazdasági Ellátó Osztály vette át, ebben az épületben van elhelyezve, ami sokban segíti a napi kapcsolatot és a szoros együttműködést. Neves magyar cukrászok segítségével újította fel iskolánk Dobos C. József sírját. Az eredeti fejfa mását időálló márványból szobrász készítette. A sír ma már zarándokhellyé vált, rendszeresen látogatjuk, ápoljuk. Az eredeti fejfát az intézmény udvarán helyeztük el. Az iskola képzési kínálata és képzési rendszere: A szakközépiskolában a tanulmányaik végén érettségi bizonyítványt szereznek a tanulók. Érettségi vizsgát az alábbi tantárgyakból tehetnek a tanulók: a kötelező vizsgatárgyak és választható vizsgatárgyak (vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, földrajz, testnevelés, informatika, kémia). A szakiskolában alapozó képzés folyik a 10. évfolyamon, szakács, cukrász, pincér szakmákban, amit 2 év szakmai képzés követ. Előrehozott (alternatív) szakképzés a évfolyamon: Az előrehozott (alternatív) szakképzés 9. évfolyamán a gyakorlati képzés is az intézményben folyik 10. és 11. évfolyamon a szakmai gyakorlatokat külső gyakorlati helyeken teljesítik a tanulók. A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek

4 A szakiskolát sikeresen befejező tanulóink egy részének változatlanul biztosítani szeretnénk az érettségi vizsga letételét, előképzettségüket figyelembe véve, nappali képzés vagy felnőttképzés keretében. Ez a képzési struktúra mindenki számára biztosítja a továbbtanulás lehetőségét iskolán belül és kívül. A szakközépiskolai és a szakiskolai képzésben a 9. és 10. évfolyam elsősorban az általános műveltség bővítését szolgálja. Ezért ezeken, az évfolyamokon a kevés szakmai előkészítő és alapozó órákon kívül más szakmai képzés nem folyik. A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán folytatódik a szakmai alapozás. A szakközépiskolában a évfolyamon heti 4 óra, a szakiskolai alapozó képzésben, heti 6 óra gyakorlatot biztosítunk iskolai tanműhelyben. A szakiskolai képzés a 10. osztály befejezése után a központi OKJ szerinti programok alapján folyik. Az érettségi vizsga után a szakközépiskolát végzett tanulók is a 2 éves OKJ szerinti szakmai képzésbe kapcsolódhatnak be. 2. Az iskola környezete: Intézményünk a négy "nagy" vendéglátóipari alapozó és szakmai képzést nyújtó budapesti iskola egyike. A túljelentkezés évek óta több mint 5-6-szoros. A jelentkezők fele fővárosi, a többi tanuló a főváros vonzásköréből kerül hozzánk. Iskolánk a közeli metró megállónak köszönhetően nagyon jól megközelíthető a város bármely pontjáról. A szűkebb körzetből, kerületből jelentkező tanulók aránya nem nagyobb a többinél. Az intézmény KIK fenntartás alatt működik. Az oktató-nevelő munka színvonalának javítása érdekében sikerült kiépítenünk egy szponzori hálózatot, melynek tagjai rendezvényeinket és versenyeinket támogatják. Meg kell jegyezni, hogy az előző időszakban nagy összegeket utaló nagyvállalatok, illetve szállodaláncok megszűntek, vagy saját oktatási célokra fordítják ezeket a pénzeszközöket. Az intézmény mellett működő Gasztropedagógia Alapítványunk támogatja elsősorban a tehetséges tanulók tanulmányait ösztöndíjjal, vizsgadíjak átvállalásával, külföldi csereprogramjaik finanszírozásával és segít a szociális hátrányok leküzdésében, a versenyekre való felkészülésben. Az intézményünkben tanuló tanulók nagy többsége el tud helyezkedni az általa végzett szakmában. A kor követelményeinek megfelelően a kiemelkedő szállodák főleg érettségivel rendelkező szakképzett fiatalokat alkalmaznak, és egyre magasabb és naprakészebb szakmai és nyelvtudást várnak el a pályakezdő fiataloktól. Több vállalat, kisebb egység szakembere a tanév végén megkeresi intézményünket állásajánlataival. Sok olyan hallgatónak van, aki a gyakorlati helyén helyezkedik el, de arra is sok a példa, hogy a külföldön (Németország) eltöltött 3 hónapos szakmai gyakorlat helyszínére dolgozni mennek vissza tanulóink

5 3. Az iskola tanulói közössége: Tanulóink szociális helyzete, szülői háttere és neveltségi szintje teljesen vegyes képet mutat. E három tényező szinte teljesen determinálja a hozzánk kerülő diákot. Felméréseink azt mutatják, hogy a helyzet e téren évről-évre negatívabb. Általános ma már, hogy egy osztály % - a bizonyos szempontból hátrányosnak tekinthető az alábbiak miatt: - elvált szülők gyermekeként, csonka családban vagy nevelőszülő mellett él, - nem lehet ma már elhanyagolni azok számát, akik félárvák, árvák, vagy állami gondozottak, - a család szociális helyzete olyan kritikus, hogy egyre több tanuló kénytelen munkát vállalni. - a tanulók elhanyagoltak, nem törődik velük senki. A fenti problémák erősen kihatnak a tanulók neveltségi szintjére. Azokban a családokban, ahol napi gondokkal küzdenek, a tanuló nevelése nem tartozik a kiemelt feladatok közé. A másik végletet jelentik azok a tanulók, akik un. gazdag családból származnak, mert itt a szülők a nevelést is pénzzel intézik el. A szép családi háttérrel rendelkező, szeretetben, kiegyensúlyozottan nevelt diákok száma egyre kevesebb. A fent leírtakból látszik, hogy tanulóink a lakosság minden társadalmi csoportjából tevődnek össze, ugyanakkor megfigyelhetők a szakmai dinasztikus kapcsolatokból, a vendéglátás hírnevéből, társadalmi megbecsüléséből, de a jó kereseti lehetőségből is adódó motivációs szempontok. A végzett tanulók továbbtanulási szándéka főiskolákon, egyetemeken nem növekszik, nem kiemelkedően magas. Sokan az esti, levelező tagozatot választják, mert anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy még 4-5 évig eltartottak legyenek. A végzett hallgatók kb. 20 % - a intézményünkben tanul tovább, vagy magasabb végzettséget szerezve, vagy él a lehetőséggel és nappali képzés keretében szerez meg még egy szakmát. Az elhelyezkedési lehetőségei ezeknek a tanulóknak sokkal jobbak, mert főleg a kisebb vendéglátóipari egységek szívesebben alkalmaznak több területhez értő, szakmailag is sokoldalúan képzett szakembereket. Az intézmény lehetőségei szerint, kiemelten támogatja a diákönkormányzat működését. A DÖK vezetőségét (8-10 fő) az évente megrendezett diákparlamenten választják, illetve erősítik meg az egyes osztályok képviselői. A vezetőség a nekik szervezett fővárosi és országos megmozdulásokon, továbbképzéseken mindig részt vesz. Egyeztetési, véleményezési és javaslattételi jogaikat gyakorolják és élnek is velük. A DÖK saját kis teremmel és számítógéppel rendelkezik. A diákönkormányzat aktívan részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, a hagyományos programok megszervezésében és lebonyolításában. Szerepe van a jó tanár-diák kapcsolat kiépítésében, a demokratikus légkör megteremtésében. 4. Az iskola kapcsolatrendszere: Intézményünk az alábbi szervezetekkel áll kapcsolatban a feladataink elvégzése a gyerekek egészségügyi, szociális ellátása, a továbbtanulásuk, a gyakorlati oktatás céljainak megvalósítása érdekében: - a fenntartóval - a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, kiemelten a társintézményekkel, - a tanulókat befogadó kollégiumokkal - a gyermek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel - 5 -

6 - a gyermek-és ifjúságvédelmi hatóságokkal - a nevelési tanácsadó szolgálattal - a családsegítő központtal, - az intézményt támogató szponzorokkal - a patronáló cégekkel - sportegyesületekkel - valamint a gyakorlati oktatást biztosító vendéglátóipari egységekkel, vállalatokkal, szállodákkal. A kapcsolattartás módjai: - közös értekezletek tartása - szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel - módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása - közös ünnepélyek rendezése - intézményi rendezvények látogatása - hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. Kapcsolat a fenntartóval: Iskolánk a fenntartóval rendszeres, szinte napi kapcsolatban áll. Ez egyrészt a tanévkezdéssel, illetve zárással kapcsolatos teendők, másrészt a tanév folyamán felmerülő feladatokat, gondokat és azok közös megoldását érinti. A fenntartó értesíti intézményüket a különféle jogszabály-változásokról, illetve az azokkal kapcsolatos teendőkről, rendszeresen kapunk tájékoztatást a különféle pályázati lehetőségekről. Kapcsolattartásunk az interneten keresztül napi kapcsolatot jelent, azzal, hogy naponta figyelemmel tudjuk kísérni a beálló változásokat, segítséget kapunk a naponta végzendő munkánkhoz. Kapcsolat más közoktatási intézménnyel: Szoros kapcsolatunk elsősorban az azonos profilú, a fenntartó által közös fenntartású iskolákkal van. Kapcsolatunk az utóbbi években sokat javult, napjainkban az együttműködés, kölcsönös segítés, egyeztetés jellemzi. Közös értekezleteinken rendszeres megbeszéléseket tartunk, nagyobb rendezvényeinken kölcsönösen látogatjuk egymást. A TISZK TAMOP pályázat 5 éves fenntartása, szoros együttműködést követel az intézmények között. A koordináló testületi értekezleteken igyekszünk olyan döntéseket hozni, melyek az összes társintézmény részére előnyösek. Az intézmény nevelőtestületéről elmondható, hogy a pedagógus pályát a legszebb pályának tartva, minden tagja igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az ismereteket sokoldalúan, sokszínűen, érdeklődést felkeltően, emellett korszerű módszerek és eszközök alkalmazásával közvetítse a tanulók felé. Igyekszem ebben a pedagógusokat továbbra is a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni. A színvonalas munka bizonyítéka, hogy a BGF szakoktató jelöltjei közül, akik nálunk teljesítették tanítási gyakorlatukat, többen a mi iskolánkat választották fő- vagy másodállásként, ami komoly segítséget jelent a szakoktatóhiány leküzdésében. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem megkeresését örömmel fogadtuk, nyitottak vagyunk arra, hogy a nálunk tanított tantárgyak bármelyikére fogadjunk hallgatót és - 6 -

7 mentoráljuk tanítási gyakorlatát. A megkeresésnek köszönhetően kollégáink az ELTE által szervezett mentor továbbképzésén ingyenesen vehetnek majd részt. Továbbra is támogatom a kollégák továbbképzését, értve ez alatt mind az egyetemi kiegészítés, mind a szakvizsga megszerzését. Figyelemmel kísérem a továbbképzésekre vonatkozó pályázatokat, és motiválom a kollégákat, hogy ezeket használják ki. Jelenleg is folyamatban vannak ilyen jellegű nyelvi képzésekre a jelentkezések, belföldre és külföldre egyaránt. Kapcsolat a szülőkkel: Intézményükben jól működő és együttműködő szülői közösségi szervezet van. Az éves SZK értekezletet, melyen az egyes osztályok szülői közössége képviselteti magát évek óta kellemes, párbeszéd- centrikus keretek között tartjuk. Sajnos a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók szülei nagyon alacsony létszámban képviseltetik magukat. A szülők a jogszabály által biztosított jogaikat ismerik, és élnek is velük. Szülői értekezletet évente 2-3 alkalommal tartunk. A szülők az igazgató és a szaktanárok fogadóóráinak időpontjait ismerik, igénybe is veszik. Negatívumként meg kell említeni, hogy elsősorban a szakiskolai képzésben részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók szülei között sokan nem mutatnak megfelelő érdeklődést gyermekük iránt. Külföldi kapcsolataink: Iskolánknak több mint 20 éve vannak külföldi, elsősorban németországi kiterjedt kapcsolatai. A Bonni Munkaügyi Központon (ZAV) keresztül több bajor vendéglátó üzlettel tartjuk a kapcsolatot. Együttműködésünk célja, hogy tanulóinknak nyári gyakorlati lehetőséget biztosítsunk német nyelvterülten óta folyamatosan pályázunk Leonardo Da Vinci Mobilitási projektekre, aminek folytán tovább bővült kapcsolatrendszerünk. Német fogadóhelyeink mellett partneri kapcsolatban állunk a finnországi (Kuopio) Savon Consortium for Education szakképző központtal. Újdonság a spanyolországi kapcsolat. Az iskolán keresztül szintén több vendéglátó ipari egységgel kerültünk kapcsolatba, akik angol munkanyelven fogadják diákjainkat. A mobilitási programokon való részvétel segítségével a jövőben is igyekszünk meglévő kapcsolatainkat ápolni és újakat felkutatni. Fontosnak tarjuk, hogy eleget tegyünk a külföldi szakmai programokra, versenyekre szóló meghívásoknak. Tanulóink minden évben kijuthatnak szlovákiai illetve olaszországi tanulmányutakra, gasztronómiai versenyekre. Ápoljuk kapcsolatainkat egy hasonló jellegű technikummal a csehországi Havírovban. Külföldi kapcsolataink fenntartásával valamint a külföldi gyakorlatok és programok támogatásával célunk az élethosszig tartó tanulás szellemiségének beépítése iskolai kultúránkba és stratégiánkba

8 II. Nevelési program: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai: Iskolánk célkitűzése a magas színvonalú általános műveltség és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátíttatása a tanulókkal, olyan fiatal szakemberek kibocsátása az iskolából, akik megfelelnek a vendéglátóipar mai követelményeinek. A társadalomban tájékozódni tudó, helyét kereső és megtaláló, megalapozott döntéseket hozó, tetteiért felelősséget vállaló, jó megjelenésű, magabiztos, jól kommunikáló, magyarul helyesen és idegen nyelveket a szakmájuknak megfelelő szinten beszélő szakemberek nevelése. Erre köteleznek hagyományaink, iskolánk múltja és a bennünket körülvevő gazdasági és társadalmi környezet is. A fent leírt célok megvalósítása érdekében a nevelés területén kiemelt szerepe van az iskolának. A feladat megoldása a mai társadalmi viszonyok között nem könnyű, hisz a homogén értékrendek felbomlottak, kevés a követendő példa, negatívak a környezeti hatások. Első lépésként érdekeltté kell tenni a tanulót, úgy kell motiválni, hogy önmaga is olyan ifjú szakemberré akarjon válni, mint a fent leírtak. Az iskolai életet úgy kell kialakítani, hogy jól érezze magát, szeressen bejárni. Ezek elérésében fontos szerepe van a pedagógusoknak, kiemelten az osztályfőnököknek, akik személyiségükkel példát mutatnak a tanulóknak, mind külső megjelenésükkel, mind belső tulajdonságaikkal. A nevelés leghatékonyabb eszköze a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló párbeszéd és a szeretet. Mai felgyorsult rohanó világunkban nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy nem szenteltek neki megfelelő odafigyelést, nem foglalkoztak esetleges gondjaival. Ha a tanuló a kölcsönös bizalom hatására megnyílik, elfogadja a segítséget, egy idő után, amit türelemmel ki kell várni, követni fogja a tanácsunkat, teljesíti kéréseinket, befogadóvá válik a pozitív hatások iránt. A vendéglátás országunk kiemelt ágazata, ezért az ide kerülő tanulóknak már kezdetektől a gyakorlati oktatás során is rendelkezniük kell specifikus tulajdonságokkal. Az általános és üzleti etika szabályait és követelményeit már ebben az időszakban el kell sajátítani és be kell ezeket tartani. A jó fellépés, megjelenés, tisztelettudó és magabiztos beszéd alapfeltételei annak, hogy a szolgáltatásban a későbbiek során eredményeket lehessen elérni. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy a becsületes munkán alapuló előrejutás a biztos út hosszútávon. Tanulóink munkájuk során különböző országokból jövő, különböző kultúrájú, vallású, más szokásokkal rendelkező vendégekkel kerülnek kapcsolatba. Ezért meg kell tanulniuk tiszteletben tartani a másságot, ki kell alakítani bennük egyfajta empátiát és nyitottságot más emberek iránt. Tudatosítani kell minden tanulóban, hogy a vendég szent, vele szemben türelmesnek, toleránsnak kell lenni. Intézményünkben kiemelt szerepet kap a kommunikációs készségek és képességek kialakítása nem csak anyanyelven, hanem a tanult idegen nyelven is. A fenti célok megvalósítását tükrözi az intézmény helyi tanterve is. Minden gazdasági területen, így a vendéglátóiparban is szükséges alapfokú informatikai ismeretekkel rendelkezni, valamint az információkeresés, kiemelés és felhasználás képességével. Ez ma már az alapja annak is, hogy tanulóink saját tudásukat korszerűsíteni, - 8 -

9 fejleszteni tudják, és széles körben tudjanak tájékozódni. Ez lehet az alapja az élethosszig tartó tanulás igényének is. A fent leírt célok elérését és feladatok megvalósítását szolgálják a program további pontjaiban meghatározott nevelési tevékenységek, a tanórán kívüli tevékenységek, valamint a helyi tantervünk kialakítása. Az általános műveltség színvonalának emelése érdekében megemeltük a közismereti érettségi tárgyak óraszámát (matematika, idegen nyelv), lehetőséget biztosítunk a fakultációra a 11. és a 12 évfolyamon igény szerint. A tanórai foglalkozásokat un. rendhagyó órák biztosításával (Korona Pódium, Planetárium, Csodák Palotája) tesszük színesebbé. Az informatika területén szükséges képességek kialakítása érdekében a 9. és 10., valamint a felsőbb évfolyamokon is biztosítottak az informatikai órák, melyek szerves részét képezi az információkeresés és felhasználás képességének kialakítása. Az idegen nyelv megfelelő színvonalát biztosítják az újonnan kialakított és minden szükséges eszközzel felszerelt szaktantermek, a szaknyelvi könyvtár folyamatos bővítése valamint a német és a finn csereprogram. Az iskolai könyvtár az önálló tanulói munka információs bázisa. Forrásjegyzéket szolgáltat a tanulók és az iskola dolgozói számára. A könyvtár nemcsak a legfontosabb forrásokhoz juttat, hanem technikailag is alkalmas az információ átadására. Az iskolai könyvtár segítséget nyújt a tantárgyi és egyéb, tantárgyközi feladatok megoldásához és az általános képességfejlesztési tevékenységekhez is, továbbá a tantárgyi anyagok tankönyveken túli oktatásához is. Ehhez rendelkezésre állnak a kötelező olvasmányok, a szótárak, a szakmai kézikönyvek és a kézikönyvtár további kötetei is. A tanulók számára a könyvtár internet elérhetőséget is biztosít. A kulturált magatartás, jó fellépés, kommunikációs készség kialakítását folyamatosan végezzük közvetlen hatásokkal (követelés, gyakorlás, motiválás, segítségadás) tanórai keretek között, a kimondottan ilyen célokat szolgáló viselkedéskultúra, etika és protokoll órákon, valamint minden tanórán példamutatással, tények és jelenségek bemutatásával. Közvetett módszerekkel, főleg tanórán kívüli foglalkozások segítik a fenti célok elérését, feladatok megvalósítását, ilyenek a rendszeres színházi előadások, múzeumok, kiállítások, rendezvények látogatása. Hasonló hatással bírnak az iskolai ünnepélyek, hagyományos rendezvények és a házi versenyek. A szakmai követelményeknek való megfelelést biztosítja, hogy tanulóink kiemelt vendéglátóipari egységekben ismerkednek a gyakorlati szakmai követelményekkel a szálloda és étteremlátogatások során. Nevelő oktató munkánkat akkor tudjuk sikeresnek, ha a végzős tanulóink legalább 90 %-a sikeres érettségi illetve szakmai vizsgát tesz. Rendelkezik olyan alapokkal, birtokában van annak a tudásnak és rendelkezik olyan képességekkel és készségekkel, amelyek biztosítják, hogy a szakmájában el tudjon helyezkedni, munkáját becsületesen és igényesen végezze és továbbhaladása érdekében ismereteit bővíteni tudja, az élethosszig tartó tanulás természetes legyen számára, belső igénnyé váljon

10 1. A kulcskompetenciák fejlesztése a nevelő oktató munkánkban Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. Anyanyelvi - irodalmi esztétikai kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában. Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. A szakiskolai oktatásról általánosan elmondható, hogy nagyon sok a gyenge képességű, sokszor alapvető tudásszinttel sem rendelkező, nehezen olvasó tanuló. Az oktatás középpontjában a képességfejlesztés áll. A tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése, a szókincs bővítése, a nyelvi és nyelvtani funkciók helyes használata. A nyelvi stílusok, stílusárnyalatok, megfelelő kiválasztása színesíti a társalgást

11 A tanulók így képessé válnak az önálló véleményalkotásra, fejlődik kritikai érzékük, jobban megismerik önmagukat. Mivel a tanulók felismerik hiányosságaikat, tudatosan tudnak felzárkózni. A tantárgy középpontjában a gyakorlat áll, az elméleti ismeretek elsajátítása és bővítése, gyakorlatok és feladatok megoldása és megbeszélése során történik. A tanár, szervező és segítő szerepe válik fontossá. A tananyag korszerű műveltséget közvetít: az életvitelhez, a munkavégzéshez ad normát, célul tűzi ki az önismeretet, az akarat, az együttműködési készség fejlesztését, pontosságot, a szolidaritást. Kiemelt fejlesztési feladat a lényegkiemelés, a döntési, problémamegoldó, kritikai gondolkodási képesség kialakítása. A célok megvalósulását segítik: - az ismeretek anyanyelvből és irodalomból - az olvasott és szóbeli szövegek megértése - az írott és szóbeli szövegek alkotása Fejlődni fog a tanulók ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai, történeti érzéke. Tanulási nehézségeik leküzdését fejlesztő pedagógus segíti. A szakközépiskolai tanulók művelődéstörténeti és irodalomtörténeti ismereteik jelentősen bővülnek és elmélyülnek az érettségi és a továbbtanulás feltételének megfelelően. A különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban egyaránt képessé válnak önálló véleménynyilvánításra, érveik felsorolásával mások meggyőzésére. A közösen elemzett, értelmezett művek mellett az önálló megértés, befogadás a cél. Tudásanyaguk a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotásaival bővül. Fejlődik esztétikai művészeti tudatosságuk és kifejezőképességük. A műalkotások és különböző előadások (színház, film, előadói est stb.). elemzése során alkalom nyílik saját nézőpontjuk összevetésére másokéval. A különféle kulturális program nyitottságukat, érdeklődésüket, fogékonyságukat, kreativitásukat fejleszti, fokozza a művészi önkifejezésre való hajlandóságukat. Cél, hogy a beszédhelyzetekben, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma közvetítésével megnyilvánulásuk lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejezett közlés legyen. Hiszen a nyilvános beszédben, közszereplésben a nyelvi és a viselkedési kritériumoknak, zenei eszközöknek alkalmazása az élőbeszédben, felolvasásban, előadásban, kritikus és építőjellegű vitában követelmény. Történelem és társadalmi ismeret Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben

12 Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. Hon- és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. A fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönözzük. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká

13 Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja

14 Idegen nyelv Angol nyelvre történő felkészítés Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. Iskolánk tanulói részére biztosítja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megszervezését. Az angol nyelvi munkaközösség különösen fontos feladatának tartja a különböző okokból lemaradók hátrányainak csökkentését, a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyek növelését (pl. nyelvvizsgákra, emeltszintű érettségire való felkészítés). Mivel iskolánk olyan szakmákra készít fel, amelyek sikeres űzésének egyik alapfeltétele az idegen nyelvek aktív használata, így a kulcskompetenciák közül számunkra az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése a legfőbb feladat. Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a szóbeli kommunikációra való felkészítést, s vele párhuzamosan az írásbeliét is. Munkaközösségünk elősegíti diákjaink felkészülését a különböző kultúrákhoz és társadalmi rétegekhez tartozó emberek (vendégek) attitűdjének és szokásainak megismerésére, megértésére és kezelésére különböző nyelvi szinteken. Fontos és állandó feladatunk az alapkészségek a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás és a kreativitás fejlesztése. Gondot fordítunk a tanulás tanítására, segédeszközök megfelelő használatának elsajátítatására, a nyelv nem formális keretekben történő gyakorlásának és tanulásának bemutatására és begyakorlására, ezzel az egész életen át tartó tanulás folyamatának megalapozására

15 A német nyelvi kommunikáció A helyi tantervünk célja az, hogy a kerettantervben meghatározott egymásra épülő követelményeket a vendéglátóipari szakközépiskolai nyelvoktatás sajátosságaihoz igazítva elősegítsük a társadalomban tájékozódni tudó, helyét kereső és megtaláló, megalapozott döntéseket hozó, tetteiért felelősséget vállaló, jó megjelenésű, magabiztos, jól kommunikáló, magyarul helyesen és idegen nyelveket a szakmájuknak megfelelő szinten beszélő szakemberek nevelését. Olyan követelményeket kell támasztanunk, melyeket a várhatóan az átlagnál gyengébb nyelvérzékkel rendelkező, közepesen motivált és átlagos szorgalmú diák is teljesíteni tud a tanév végére a megadott óraszámok keretei között. A követelmények az ennél kedvezőbb adottságú diákokkal magasabb óraszámban rövidebb idő alatt teljesíthetők. Az a feladatunk, hogy a hozzánk eltérő tudásszinttel, gyengébb nyelvérzékkel a nyelvtanulás iránt kisebb motivációval érkező diákokat a kerettanterv által biztosított 10 % felhasználásával felzárkóztassuk. A nyelvtanulás célrendszere a következő: A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni. Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani

16 Matematikai, fizikai, digitális kompetencia Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. A hazai oktatási gyakorlatban eddig a matematikai képességek fejlesztése nem kapcsolódott eléggé össze a mindennapi élet problémáival, illetve az egyén szükségleteivel. A fejlesztések során azt tekintjük a legfontosabb feladatunknak, hogy olyan eszközöket adjunk a diákok kezébe, amelyek felhasználásával az életben tudják alkalmazni az elvont matematikai ismereteket. Iskolánk tanulóinak nagy része várhatóan nem folytatja tovább matematikai tanulmányait. Az ő matematikai fejlesztésüket, a mindennapi élet szükségleteinek kell meghatározniuk, így az ő esetükben arra van szükség, hogy a problémamegoldó képességüket nagyobb részben a gyakorlati életből vett feladatokkal fejlesszük. A kompetencia fogalma mobilizálható ismereteket, gyakorlati képességeket jelent komplex feladatok megoldásában. Azt, hogy a megszerzett tudást a mindennapokban használni, alkalmazni tudjuk. A matematika l tanításával fejleszteni lehet a tanulók tágabb értelemben vett problémaazonosító és - megoldó képességeit, így felhasználhatják a matematika eszköztárát a legkülönfélébb hétköznapi jelenségek modellezésére. A matematika részletes vizsgakövetelményeit tanulmányozva közép- és emelt szinten egyaránt megjelennek a fejlesztendő kompetenciák. A természettudományi tantárgyak és a matematika írásbeli érettségi feladatai között olyan összetett problémák is vannak, melyek megoldásához a megfelelő szintű természettudományi műveltségen és képességeken kívül valóságismeret, fejlett szövegértelmezési és ábraolvasási kompetenciák is szükségesek. A matematika az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztésére is alkalmas, mert egyrészt fontos mások szóban és írásban közölt gondolatmenetének, megértése; másrészt saját gondolatok közlése. A jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése; az érveken alapuló vitakészség fejlesztése kiemelt területe a matematikatanításnak. (A kommunikációs kompetencia a közép-és emeltszintű szóbeli érettségi értékelésében meg, is jelenik!) A természettudományok esetében az elengedhetetlen tudás felöleli a természeti világ alapelveit, az alapvető tudományos elveket és módszereket, technológiát, technológiai termékeket és folyamatokat, valamint a tudomány és a technológia természeti világra

17 gyakorolt hatásának megértését. Ennek eredményeképpen e kompetenciáknak lehetővé kell tenniük, hogy az egyének jobban megértsék a tudomány eredményeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészére nézve. (döntéshozatal). A digitális kompetencia felöleli mind az információs technológia magabiztos használatát, mind az információk megkeresésének képességét. A szakközépiskolában és a szakiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket, a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információ felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. A célok megvalósítását segíthetjük tanórák mellett egyéb iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel (pl. szakkörök, múzeumi és egyéb programokkal). Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszód folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység, okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. A szakiskolák tanulóinak is szükségük van a mindennapi életben való boldoguláshoz a természettudományos műveltségre. Természetesen ez a tudás nem az elméleti alapok elmélyítését, hanem a felhasználás szintjét jelenti

18 A természettudományi tantárgyak keretében a szakiskolában is fejleszthető a matematikai kulcskompetencia (egyszerű számítások), digitális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia (szakkifejezések használata), szociális kompetencia (kooperatív csoport módszerek alkalmazása), esztétikai érzék fejlesztése (kísérletek, modellek, ábrák, prezentációk). A tanítás során alkalmazzunk differenciálást. Készüljön minimális követelményrendszer, amelyet a tanulók előre meg tudnak, és amelyet minden tanulónak teljesítenie kell. A szakiskolába járó diákoknak is meg kell tanulniuk az anyagokkal, energiával való takarékos, fegyelmezett, gondos és körültekintő bánásmódot. Gazdasági nevelést végezhetünk a mindennapi élethez kapcsolódó problémafeladatokkal pl.: hogyan csökkenthető a gázszámla? A tanulókban tudatosulnia kell annak, hogy a jelenségek megfigyelése alapján a természet törvényei megismerhetőek. Gyűjtsenek ismereteket szakkönyvekből, folyóiratokból, a napi sajtóból és az elektronikus médiából és beszéljék meg közösen ezeket. Buzdítsuk őket arra, hogy életük hátra lévő részében is törekedjenek a tudomány újdonságainak megismerésére, népszerűsítő tudományos lapok olvasására, honlapok betöltésére. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák Napjainkban minden ember számára elengedhetetlen, hogy kiigazodjon a gazdasági világban, amelyhez rendelkeznie kell alapvető gazdasági ismeretekkel. Éppen ezért, fontos, hogy mindenféle iskolai képzésben megjelenjenek a gazdasági és pénzügyi ismeretek alapjai. A tanulóknak meg kell ismerniük az ezekkel kapcsolatos alapfogalmakat és összefüggéseket. A mai állampolgárok számára nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyenek az alapvető banki folyamatokkal, ismerjék az alapvető banki műveleteket, és képesek legyenek saját banki ügyeiknek intézésére. Szintén fontos szerepe van az iskolai nevelésnek abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, és azokért felelősséget vállaljanak. A diákoknak meg kell tanulniuk bánni a pénzzel, és tisztában kell lenniük a saját költségeikkel és bevételi lehetőségeikkel. Fontos, hogy felismerjék a pénzügyi döntésekhez tartozó előnyöket és hátrányokat, hogy gazdálkodni tudjanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal. A vendéglátásban dolgozó tanulók számára különösen fontossá váltak ezek az ismeretek, melyekhez párosulnia kell a kezdeményezőképességnek és a vállalkozói kompetenciáknak. Az ő életükben elengedhetetlen, hogy ismerjék az alapvető vállalkozási formákat, azok legfontosabb jellemzőit, hogy könnyebben helytálljanak a szakmai és az üzleti életben. Az önállóan folytatott gazdasági tevékenységhez és vállalkozás indításához rendelkezniük kell pénzügyi és jogi ismeretekkel egyaránt. Birtokában kell lenniük olyan képességeknek és kézségeknek, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, kommunikálás, kockázatfelmérésés vállalás, egyénileg és csapatban történő munkavégzés

19 Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és - kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a szoftver tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel, az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme

20 Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT- eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. A pozitív attitűdtanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazza. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Egy tanuló helyzetét, személyiségi jegyeit, adottságai, testi és szellemi épsége, családi háttere, a légkör, amiben él és nem utolsó sorban életkörülményei, életmódja determinálja. Személyiségét fejleszteni akkor lehet hatékonyan, ha megismerjük és megismertetjük önmagát. Tisztázzuk milyen pozitív és milyen negatív személyiségi jegyekkel, rendelkezik, milyenek a képességei és korlátai. Ezek tudatában példamutatás útján, tanácsokkal és türelemmel lehet kialakítani annak az igényét, hogy a pozitív tulajdonságok kerüljenek előtérbe és megfelelő önfegyelem segítségével háttérbe szoruljanak a rosszak. A vendéglátásban ki kell alakítani a tanulókban az igényességet önmagukkal és környezetükkel szemben, törekvést a tiszta és pontos munkára. Nagyon fontos, hogy megfelelő, de nem túlzott önbizalommal rendelkezzenek tanulóink. Motiválni kell őket arra, hogy bátran beszéljenek, tárgyaljanak, hisz kommunikatív képességük csak úgy alakul ki. Kézügyességük és kreativitásuk alapjait az ismét bevezetett művészeti oktatás és az alapozó gyakorlati képzés alatt szerezhetik meg, majd az önállóan végzett gyakorlatok, a szakkörökön, tanfolyamokon szerzett tapasztalatok és a bemutatókon, szakmai kiállításokon szerzett élmények segítségével bontakoztathatják ki teljesen. Tudatosítani kell bennük, hogy az általuk tanult szakma kiemelt helyet foglal el gazdaságunkban, most is dinamikusan fejlődik, ezáltal a lehetőségek köre egyre bővül. A technológiai fejlődés eredményeként egyre jobban képzett munkaerőre van szükség. A megfelelő jövőkép kialakítása serkenti tanulóinkat arra, hogy a kitűzött céljainkat közösen és egyénenként sikerüljön megvalósítani

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Budapest, 2014. június 28. - 1 -

Budapest, 2014. június 28. - 1 - Budapest, 2014. június 28. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Budapest, 2014. június 28. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, szeptember 1. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Dobos C. József Szakképző Iskolája - 1 -

Pedagógiai Program. Budapest, szeptember 1. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Dobos C. József Szakképző Iskolája - 1 - Pedagógiai Program Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Dobos C. József Szakképző Iskolája Budapest, 2016. szeptember 1. - 1 - Tartalomjegyzék Pedagógiai Program... 1 Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben