Budapest, június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2012. június 30. - 1 -"

Átírás

1 Budapest, június

2 Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 3. Az iskola okirata: Fővárosi Közgyűlés határozata és módosításai 4. Az iskola jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 5. Az iskola földrajzi, működési területe: Az iskola Budapest XIII. kerületében működik. Beiskolázási körzete Budapest és Pest megye. Esetenként távolabbi régiókból, sőt külföldről is érkeznek tanulók. A távolabbi állandó lakhelyű tanulók a XIII. kerület Pannónia utcai, Szél utcai kollégiumban kapnak elhelyezést. 6. Az iskola igazgatója: Horti Andrásné 7. Az iskola székhelye: Budapest XIII., Huba utca Az iskola címe: 1134 Budapest, Huba utca Az iskola telefonszáma: , , fax: A tanulócsoportok száma 335 körül mozog, a tanulói létszám majdnem 1000 fő

3 I. Bevezető rész: 1. Az iskola bemutatása: Iskolánk a legrégibb alapítású szakképzési intézmények közé tartozik. Több mint 100 éves múltra tekint vissza, május 1-jén alapították, akkor a "Budapesti Vendéglőstanoncok Szakirányú Iskolája" nevet kapta. Alapításának 100 éves évfordulóján vettük fel a méltán híres mesterszakács: Dobos Carl József, a Dobos torta elkészítőjének nevét. Névadónkhoz kapcsolódnak az iskolában megrendezésre kerülő szakmai napok és verseny. Az intézmény épülete az utóbbi 10 évben teljesen megújult. Két új szárnnyal és egy nagyméretű tornacsarnokkal bővült. Az épület külseje új vakolattal impozáns látványt nyújt az új irodaházak között is. Belseje is megújult, több tantermet modern eszközökkel szereltünk fel, melyek biztosítják a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazását a tanórákon. Kiépült a belső informatikai hálózat a gyorsabb és célzottabb információ áramlás érdekében, melyben az egyes csoportok saját mappákba kapják új üzeneteiket. A 2011/2012-es tanévben átálltunk az elektronikus napló alkalmazására, melyhez WIFI hálózatot építettünk ki. Az intézmény gazdasági ügyeit, teljes könyvelését a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete vette át, ebben az épületben van elhelyezve, ami sokban segíti a napi kapcsolatot és a szoros együttműködést. A hagyományos 2-2 hetes német tanulócsere tartalmát jelenleg újítjuk meg. A magyar tanulók kint a kiemelt vendéglátóipari egységekben töltött gyakorlaton kívül a 2 hét alatt órás szakmai nyelvtanfolyamon vesznek részt. A nyelvtanfolyam részletes tartalma jelenleg kidolgozás alatt van. Neves magyar cukrászok segítségével újította fel iskolánk Dobos C. József sírját. Az eredeti fejfa mását időálló márványból szobrász készítette. A sír ma már zarándokhellyé vált, rendszeresen látogatjuk, ápoljuk. Az eredeti fejfát az intézmény udvarán helyeztük el. Az iskola képzési kínálata és képzési rendszere: A szakközépiskolában a tanulmányaik végén érettségi bizonyítványt szereznek a tanulók. Érettségi vizsgát az alábbi tantárgyakból tehetnek a tanulók: a kötelező vizsgatárgyak és választható vizsgatárgyak (vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, földrajz, testnevelés, informatika, kémia). A szakiskolában alapozó képzés folyik a évfolyamon, szakács, cukrász, pincér és 3 év szakmai képzés. Előrehozott (Alternatív) szakképzés a évfolyamon: Az előrehozott (alternatív) szakképzés 9. évfolyamán a gyakorlati képzés is az intézményben folyik 10. és 11. évfolyamon a szakmai gyakorlatokat külső gyakorlati helyeken teljesítik a tanulók. A 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek

4 A szakiskolát sikeresen befejező tanulóink egy részének változatlanul biztosítani szeretnénk az érettségi vizsga letételét, előképzettségüket figyelembe véve, nappali képzés vagy felnőttképzés keretében. Ez a képzési struktúra mindenki számára biztosítja a továbbtanulás lehetőségét iskolán belül és kívül. A szakközépiskolai és a szakiskolai képzésben a 9. és 10. évfolyam elsősorban az általános műveltség bővítését szolgálja. Ezért ezeken, az évfolyamokon a kevés szakmai előkészítő és alapozó órákon kívül más szakmai képzés nem folyik. A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán folytatódik a szakmai alapozás. A szakközépiskolában a évfolyamon heti 4 óra a szakiskolai alapozó képzésben, heti 6 óra gyakorlatot biztosítunk iskolai tanműhelyben. A szakiskolai képzés a 10. osztály befejezése után a központi OKJ szerinti programok alapján folyik. Az érettségi vizsga után a szakközépiskolát végzett tanulók is a 2 éves OKJ szerinti szakmai képzésbe kapcsolódhatnak be. 2. Az iskola környezete: Intézményünk a négy "nagy" vendéglátóipari alapozó és szakmai képzést nyújtó budapesti iskola egyike. A túljelentkezés évek óta több mint 5-6-szoros. A jelentkezők bő fele fővárosi, a többi tanuló a főváros vonzásköréből kerül hozzánk. Iskolánk a közeli metró megállónak köszönhetően nagyon jól megközelíthető a város bármely pontjáról. A szűkebb körzetből, kerületből jelentkező tanulók aránya nem nagyobb a többinél. Az intézmény fővárosi fenntartás alatt működik. Az oktató-nevelő munka színvonalának javítása érdekében sikerült kiépítenünk egy szponzori hálózatot, melynek tagjai a szakképzési járulék átutalásával támogatnak minket. Meg kell jegyezni, hogy az előző időszakban nagy összegeket utaló nagyvállalatok, illetve szállodaláncok megszűntek, vagy saját oktatási célokra fordítják ezeket a pénzeszközöket. Az intézmény mellett működő Gasztropedagógia Alapítványunk támogatja elsősorban a tehetséges tanulók tanulmányait ösztöndíjjal, vizsgadíjak átvállalásával, külföldi csereprogramjaik finanszírozásával és segít a szociális hátrányok leküzdésében, a versenyekre való felkészülésben. Az intézményünkben tanuló tanulók nagy többsége el tud helyezkedni az általa végzett szakmában. A kor követelményeinek megfelelően a kiemelkedő szállodák főleg érettségivel rendelkező szakképzett fiatalokat alkalmaznak, és egyre magasabb és naprakészebb szakmai és nyelvtudást várnak el a pályakezdő fiataloktól. Több vállalat, kisebb egység szakembere a tanév végén megkeresi intézményünket állásajánlataival. Sok olyan hallgatónak van, aki a gyakorlati helyén helyezkedik el, de arra is sok a példa, hogy a külföldön (Németország) eltöltött 3 hónapos szakmai gyakorlat helyszínére dolgozni mennek vissza tanulóink. 3. Az iskola tanulói közössége: - 4 -

5 Tanulóink szociális helyzete, szülői háttere és neveltségi szintje teljesen vegyes képet mutat. E három tényező szinte teljesen determinálja a hozzánk kerülő diákot. Felméréseink azt mutatják, hogy a helyzet e téren évről-évre negatívabb. Általános ma már, hogy egy osztály % - a bizonyos szempontból hátrányosnak tekinthető az alábbiak miatt: - elvált szülők gyermekeként, csonka családban vagy nevelő szülő mellett él, - nem lehet ma már elhanyagolni azok számát, akik félárvák, árvák, vagy állami gondozottak, - a család szociális helyzete olyan kritikus, hogy egyre több tanuló kénytelen munkát vállalni. - a tanulók elhanyagoltak, nem törődik velük senki. A fenti problémák erősen kihatnak a tanulók neveltségi szintjére. Azokban a családokban, ahol napi gondokkal küzdenek, a tanuló nevelése nem tartozik a kiemelt feladatok közé. A másik végletet jelentik azok a tanulók, akik un. gazdag családból származnak, mert itt a szülők a nevelést is pénzzel intézik el. A szép családi háttérrel rendelkező, szeretetben, kiegyensúlyozottan nevelt diákok száma egyre kevesebb. Fent leírtakból látszik, hogy tanulóink a lakosság minden társadalmi csoportjából tevődnek össze, ugyanakkor megfigyelhetők a szakmai dinasztikus kapcsolatokból, a vendéglátás hírnevéből, társadalmi megbecsüléséből, de a jó kereseti lehetőségből is adódó motivációs szempontok. A végzett tanulók továbbtanulási szándéka főiskolákon, egyetemeken nem növekszik, nem kiemelkedően magas. Sokan az esti, levelező tagozatot választják, mert anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy még 4-5 évig eltartottak legyenek. A végzett hallgatók kb. 20 % - a intézményünkben tanul tovább, vagy magasabb végzettséget szerezve, vagy él a lehetőséggel és nappali képzés keretében szerez meg még egy szakmát. Az elhelyezkedési lehetőségei ezeknek a tanulóknak sokkal jobbak, mert főleg a kisebb vendéglátóipari egységek szívesebben alkalmaznak több területhez értő, szakmailag is sokoldalúan képzett szakembereket. Az intézmény lehetőségei szerint, kiemelten támogatja a diákönkormányzat működését. A DÖK vezetőségét (8-10 fő) az évente megrendezett diákparlamenten választják, illetve erősítik meg az egyes osztályok képviselői. A vezetőség a nekik szervezett fővárosi és országos megmozdulásokon, továbbképzéseken mindig részt vesz. Egyeztetési, véleményezési és javaslattételi jogaikat gyakorolják és élnek is velük. Évek óta nehezíti munkájukat, hogy nincs önálló termük, ami nem teszi lehetővé a rendszeres értekezést. A diákönkormányzat aktívan részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, a hagyományos programok megszervezésében és lebonyolításában. Szerepe van a jó tanár-diák kapcsolat kiépítésében, a demokratikus légkör megteremtésében. 4. Az iskola kapcsolatrendszere: Intézményünk az alábbi szervezetekkel áll kapcsolatban a feladataink elvégzése a gyerekek egészségügyi, szociális ellátása, a továbbtanulásuk, a gyakorlati oktatás céljainak megvalósítása érdekében: - a fenntartóval - a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, kiemelten a társintézményekkel, - a tanulókat befogadó kollégiumokkal - 5 -

6 - a gyermek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel - a gyermek-és ifjúságvédelmi hatóságokkal - a nevelési tanácsadó szolgálattal - a családsegítő központtal, - az intézményt támogató szponzorokkal - a patronáló cégekkel - sportegyesületekkel - valamint a gyakorlati oktatást biztosító vendéglátóipari egységekkel, vállalatokkal, szállodákkal. A kapcsolattartás módjai: - közös értekezletek tartása - szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel - módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása - közös ünnepélyek rendezése - intézményi rendezvények látogatása - hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. Kapcsolat a fenntartóval: Iskolánk a fenntartóval rendszeres, szinte napi kapcsolatban áll. Ez egyrészt a tanévkezdéssel, illetve zárással kapcsolatos teendők, másrészt a tanév folyamán felmerülő feladatokat, gondokat és azok közös megoldását érinti. A fenntartó időben értesíti intézményüket a különféle jogszabály-változásokról, illetve az azokkal kapcsolatos teendőkről, rendszeresen kapunk tájékoztatást a különféle pályázati lehetőségekről. Kéréseinket rendszeresen meghallgatja és a tőle telhető módon teljesíti is. Ilyen pl. a karbantartással, felújítással kapcsolatosan felmerülő magas költségek részbeni, vagy teljes átvállalása. Kapcsolattartásunk ma már a főváros által létesített címen az interneten keresztül is napi kapcsolatot jelent, azzal, hogy naponta figyelemmel tudjuk kísérni a beálló változásokat, segítséget kapunk a naponta végzendő munkánkhoz. Meglévő kapcsolatunk ideálisnak mondható. Kapcsolat más közoktatási intézménnyel: Szoros kapcsolatunk elsősorban az azonos profilú, a fenntartó által közös fenntartású iskolákkal van. Kapcsolatunk az utóbbi években sokat javult, napjainkban az együttműködés, kölcsönös segítés, egyeztetés jellemzi. Közös értekezleteinken rendszeres megbeszéléseket tartunk, nagyobb rendezvényeinken kölcsönösen látogatjuk egymást. A közös TISZK létrehozása még szorosabb együttműködést követel a küldő intézmények között. A koordináló testületi értekezleteken igyekszünk olyan döntéseket hozni, melyek az összes társintézmény részére előnyösek. Kapcsolat a szülőkkel: Intézményükben jól működő és együttműködő szülői közösségi szervezet van. Az éves SZK értekezletet, melyen az egyes osztályok szülői közössége képviselteti magát évek óta kellemes, párbeszéd- centrikus keretek között tartjuk. Sajnos a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók szülei nagyon alacsony létszámban képviseltetik magukat

7 A szülők a jogszabály által biztosított jogaikat ismerik, és élnek is velük. Szülői értekezletet évente 2-3 alkalommal tartunk. A szülők az igazgató és a szaktanárok fogadóóráinak időpontjait ismerik, igénybe is veszik. Negatívumként meg kell említeni, hogy elsősorban a szakiskolai képzésben részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók szülei között sokan nem mutatnak megfelelő érdeklődést gyermekük iránt. Külföldi kapcsolataink: Iskolánknak több mint 20 éve vannak külföldi, elsősorban németországi kiterjedt kapcsolatai. A Bonni Munkaügyi Központon (ZAV) keresztül több bajor vendéglátó üzlettel tartjuk a kapcsolatot. Együttműködésünk célja, hogy tanulóinknak nyári gyakorlati lehetőséget biztosítsunk német nyelvterülten óta folyamatosan pályázunk Leonardo Da Vinci Mobilitási projektekre, aminek folytán tovább bővült kapcsolatrendszerünk. Német fogadóhelyeink mellett partneri kapcsolatban állunk a finnországi (Kuopio) Savon Consortium for Education szakképző központtal. Újdonság a spanyolországi kapcsolat. Az iskolán keresztül szintén több vendéglátó ipari egységgel kerültünk kapcsolatba, akik angol munkanyelven fogadják diákjainkat. A mobilitási programokon való részvétel segítségével a jövőben is igyekszünk meglévő kapcsolatainkat ápolni és újakat felkutatni. Fontosnak tarjuk, hogy eleget tegyünk a külföldi szakmai programokra, versenyekre szóló meghívásoknak. Tanulóink minden évben kijuthatnak szlovákiai illetve olaszországi tanulmányutakra, gasztronómiai versenyekre. Ápoljuk kapcsolatainkat egy hasonló jellegű technikummal a csehországi Havírovban. Külföldi kapcsolataink fenntartásával valamint a külföldi gyakorlatok és programok támogatásával célunk az élethosszig tartó tanulás szellemiségének beépítése iskolai kultúránkba és stratégiánkba. II. Nevelési program: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai: Iskolánk célkitűzése a magas színvonalú általános műveltség és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátíttatása a tanulókkal, olyan fiatal szakemberek kibocsátása az iskolából, akik megfelelnek a vendéglátóipar mai követelményeinek. A társadalomban tájékozódni tudó, helyét kereső és megtaláló, megalapozott döntéseket hozó, tetteiért felelősséget vállaló, jó megjelenésű, magabiztos, jól kommunikáló, magyarul helyesen és idegen nyelveket a szakmájuknak megfelelő szinten beszélő szakemberek nevelése. Erre köteleznek hagyományaink, iskolánk múltja és a bennünket körülvevő gazdasági és társadalmi környezet is. A fent leírt célok megvalósítása érdekében a nevelés területén kiemelt szerepe van az iskolának. A feladat megoldása a mai társadalmi viszonyok között nem könnyű, hisz a homogén értékrendek felbomlottak, kevés a követendő példa, negatívak a környezeti hatások. Első lépésként érdekeltté kell tenni a tanulót, úgy kell motiválni, hogy önmaga is olyan ifjú szakemberré akarjon válni, mint a fent leírtak. Az iskolai életet úgy kell kialakítani, hogy jól érezze magát, szeressen bejárni. Ezek elérésében fontos szerepe van a pedagógusoknak, kiemelten az osztályfőnököknek, akik személyiségükkel példát mutatnak a tanulóknak, mind külső megjelenésükkel, mind belső tulajdonságaikkal. A nevelés leghatékonyabb eszköze a - 7 -

8 kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló párbeszéd és a szeretet. Mai felgyorsult rohanó világunkban nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy nem szenteltek neki megfelelő odafigyelést, nem foglalkoztak esetleges gondjaival. Ha a tanuló a kölcsönös bizalom hatására megnyílik, elfogadja a segítséget, egy idő után, amit türelemmel ki kell várni, követni fogja a tanácsunkat, teljesíti kéréseinket, befogadóvá válik a pozitív hatások iránt. A vendéglátás országunk kiemelt ágazata, ezért az ide kerülő tanulóknak már az alapozó képzés alatt folyó gyakorlati oktatása során is rendelkezniük kell specifikus tulajdonságokkal. Az általános és üzleti etika szabályait és követelményeit már ebben az időszakban el kell sajátítani és be kell ezeket tartani. A jó fellépés, megjelenés, tisztelettudó és magabiztos beszéd alapfeltételei annak, hogy a szolgáltatásban a későbbiek során eredményeket lehessen elérni. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy a becsületes munkán alapuló előrejutás a biztos út hosszútávon. Tanulóink munkájuk során különböző országokból jövő, különböző kultúrájú, vallású, más szokásokkal rendelkező vendégekkel kerülnek kapcsolatba. Ezért meg kell tanulniuk tiszteletben tartani a másságot, ki kell alakítani bennük egyfajta empátiát és nyitottságot más emberek iránt. Tudatosítani kell minden tanulóban, hogy a vendég az szent, vele szemben türelmesnek, toleránsnak kell lenni. Intézményünkben kiemelt szerepet kap a kommunikációs készségek és képességek kialakítása nem csak anyanyelven, hanem a tanult idegen nyelven is. A fenti célok megvalósítását tükrözi az intézmény helyi tanterve is. Minden gazdasági területen, így a vendéglátóiparban is szükséges alapfokú informatikai ismeretekkel rendelkezni, valamint az információkeresés, kiemelés és felhasználás képességével. Ez ma már az alapja annak is, hogy tanulóink saját tudásukat korszerűsíteni, fejleszteni tudják, és széles körben tudjanak tájékozódni. Ez lehet az alapja az élethosszig tartó tanulás igényének is. A fent leírt célok elérését és feladatok megvalósítását szolgálják a program további pontjaiban meghatározott nevelési tevékenységek, a tanórán kívüli tevékenységek, valamint a helyi tantervünk kialakítása. Az általános műveltség színvonalának emelése érdekében megemeltük a közismereti érettségi tárgyak óraszámát (magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv), lehetőséget biztosítunk a fakultációra a 11. és a 12 évfolyamon igény szerint. A tanórai foglalkozásokat un. rendhagyó órák biztosításával (Korona Pódium, Planetárium, Csodák Palotája) tesszük színesebbé. A felsoroltak látogatása ingyenes, vagy pályázatokból finanszírozzuk. Az informatika területén szükséges képességek kialakítása érdekében a 9. és 10., valamint a felsőbb évfolyamokon is biztosítottak az informatikai órák, melyek szerves részét képezi az információkeresés és felhasználás képességének kialakítása. Az idegen nyelv megfelelő színvonalát biztosítják az újonnan kialakított és minden szükséges eszközzel felszerelt szaktantermek, a szaknyelvi könyvtár folyamatos bővítése valamint a német és a finn csereprogram. Az iskolai könyvtár az önálló tanulói munka információs bázisa. Forrásjegyzéket szolgáltat a tanulók és az iskola dolgozói számára. A könyvtár nemcsak a legfontosabb forrásokhoz juttat, hanem technikailag is alkalmas az információ átadására. Az iskolai könyvtár segítséget nyújt a tantárgyi és egyéb, tantárgyközi feladatok megoldásához és az általános képességfejlesztési tevékenységekhez is, továbbá a tantárgyi anyagok tankönyveken túli oktatásához is. Ehhez rendelkezésre állnak a kötelező olvasmányok, a szótárak, a szakmai kézikönyvek és a - 8 -

9 kézikönyvtár további kötetei is. A tanulók számára a könyvtár internet elérhetőséget is biztosít. A kulturált magatartás, jó fellépés, kommunikációs készség kialakítását folyamatosan végezzük közvetlen hatásokkal (követelés, gyakorlás, motiválás, segítségadás) tanórai keretek között, a kimondottan ilyen célokat szolgáló viselkedéskultúra, etika és protokoll órákon, valamint minden tanórán példamutatással, tények és jelenségek bemutatásával. Közvetett módszerekkel, főleg tanórán kívüli foglalkozások segítik a fenti célok elérését, feladatok megvalósítását, ilyenek a rendszeres színházi előadások, múzeumok, kiállítások, rendezvények látogatása. Hasonló hatással bírnak az iskolai ünnepélyek, hagyományos rendezvények és a házi versenyek. A szakmai követelményeknek való megfelelést biztosítja, hogy tanulóink kiemelt vendéglátóipari egységekben ismerkednek a gyakorlati szakmai követelményekkel a szálloda és étteremlátogatása során. Nevelő oktató munkánkat akkor tudjuk sikeresnek, ha a végzős tanulóink legalább 90 %-a sikeres érettségi illetve szakmai vizsgát tesz. Rendelkezik olyan alapokkal, birtokában van annak a tudásnak és rendelkezik olyan képességekkel és készségekkel, amelyek biztosítják, hogy a szakmájában el tudjon helyezkedni, munkáját becsületesen és igényesen végezze és továbbhaladása érdekében ismereteit bővíteni tudja, az élethosszig tartó tanulás természetes legyen számára, belső igénnyé váljon. 1. A kulcskompetenciák fejlesztése a nevelő oktató munkánkban Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás,a gazdaság,a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az EU országaiban a kulcskompetenciákba rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát, egyrészt a változások miatti gyors és hatékony alkalmazkodásra, másrészt e változások irányának és a tartalmának a befolyásolására. A kulcskompetenciákra minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen áttartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: pl. a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Anyanyelvi - irodalmi esztétikai kompetenciák A szakiskolai oktatásról általánosan elmondható, hogy nagyon sok a gyenge képességű, sokszor alapvető tudásszinttel sem rendelkező, nehezen olvasó tanuló. A Fejlesztési Program elsősorban a fenti problémák leküzdésére ad lehetőséget. A csoportbontás egyik célja a különböző tudású tanulók egy szintre hozása, a lemorzsolódás és a bukási arány csökkentése

10 Az oktatás középpontjában a képességfejlesztés áll. A tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése, a szókincs bővítése, a nyelvi és nyelvtani funkciók helyes használata. A nyelvi stílusok, stílusárnyalatok, megfelelő kiválasztása színesíti a társalgást. A tanulók így képessé válnak az önálló véleményalkotásra, fejlődik kritikai érzékük, jobban megismerik önmagukat. Mivel a tanulók felismerik hiányosságaikat, tudatosan tudnak felzárkózni. A tantárgy középpontjában a gyakorlat áll, az elméleti ismeretek elsajátítása és bővítése, gyakorlatok és feladatok megoldása és megbeszélése során történik. A tanár szervező és segítő szerepe válik fontossá. A tananyag korszerű műveltséget közvetít: az életvitelhez, a munkavégzéshez ad normát, célul tűzi ki az önismeretet, az akarat, az együttműködési készség fejlesztését, pontosságot, a szolidaritást. Kiemelt fejlesztési feladat a lényegkiemelés, a döntési, problémamegoldó, kritikai gondolkodási képesség kialakítása. A célok megvalósulását segítik: - az ismeretek anyanyelvből és irodalomból - az olvasott és szóbeli szövegek megértése - az írott és szóbeli szövegek alkotása Fejlődni fog a tanulók ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai, történeti érzéke. A szakközépiskolai tanulók művelődéstörténeti és irodalomtörténeti ismereteik jelentősen bővülnek és elmélyülnek az érettségi és a továbbtanulás feltételének megfelelően. A különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban egyaránt képessé válnak önálló véleménynyilvánításra, érveik felsorolásával mások meggyőzésére. A közösen elemzett, értelmezett művek mellett az önálló megértés, befogadás a cél. Tudásanyaguk a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotásaival bővül. Fejlődik esztétikai művészeti tudatosságuk és kifejezőképességük. A műalkotások és különböző előadások (színház, film, előadói est stb.). elemzése során alkalom nyílik saját nézőpontjuk összevetésére másokéval. A különféle kulturális program nyitottságukat, érdeklődésüket, fogékonyságukat, kreativitásukat fejleszti, fokozza a művészi önkifejezésre való hajlandóságukat. Cél, hogy a beszédhelyzetekben, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma közvetítésével megnyilvánulásuk lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejezett közlés legyen. Hiszen a nyilvános beszédben, közszereplésben a nyelvi és a viselkedési kritériumoknak, zenei eszközöknek alkalmazása az élőbeszédben, felolvasásban, előadásban, kritikus és építőjellegű vitában követelmény. Történelem és társadalmi ismeret Állampolgári kompetencia Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és

11 tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is. Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. Hon- és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. A fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönözzük. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok,

12 kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja. Idegen nyelv Angol nyelvre történő felkészítés Iskolánk tanulói részére biztosítja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megszervezését. Az angol nyelvi munkaközösség különösen fontos feladatának tartja a különböző okokból lemaradók hátrányainak csökkentését, a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyek növelését (pl. nyelvvizsgákra, emeltszintű érettségire való felkészítés). Mivel iskolánk olyan szakmákra készít fel, amelyek sikeres űzésének egyik alapfeltétele az idegen nyelvek aktív használata, így a kulcskompetenciák közül számunkra az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése a legfőbb feladat. Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a szóbeli kommunikációra való felkészítést, s vele párhuzamosan az írásbeliét is. Munkaközösségünk elősegíti diákjaink felkészülését a különböző kultúrákhoz és társadalmi rétegekhez tartozó emberek (vendégek) attitűdjének és szokásainak megismerésére, megértésére és kezelésére különböző nyelvi szinteken

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben