Egyed István élete és munkái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyed István élete és munkái"

Átírás

1 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN

2 Koi Gyula 1 Egyed István élete és munkái I. Életpályája Egyed István július 11-én született, és július 14-én hunyt el. 2 Egyetemi tanár, közigazgatás jogi és alkotmányjogi munkássága tette nevét jelentőssé. Születésének 130. és halálának 50. közelgő évfordulója alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghirdeti az Egyed István Emlékévet. Édesapja id. Egyed István kerületi rendőrkapitány, édesanyja Búzay Erna. Testvére Lókay Ferencné Egyed Erna 3 /művésznevén: L. Egyed Erna/ (1884-?) 4 grafikusművész. 5 Az ifjú István, a későbbi professzor egyetemi képzését a Budapesti Tudományegyetemen nyerte el, ban jogtudományi doktorátust, majd egy esztendő múltán államtudományi doktori oklevelet is szerzett. 7 Államtudományi doktorátusát subauspiciisregis, 8 azaz királyi kitüntetéssel szerezte. A kor szokásai szerint külföldi tanulmányutat (peregrinatioacademica) is tett 1911 és 1912 között, 9 a hosszasabb tudásbővítő kutatóút német nyelvterületre irányult Ph.D, egyetemi adjunktus, NKE ÁKK Általános Közigazgatási Jogi Intézet. 2 A kevés számú modern életrajzi feldolgozás közül a születési idő és a halálozás időpontjának kérdését tisztázza: PATYI András: Heti gondolat: Egyed István, NKE, Budapest, 2015, 1. Forrás: ( ) 3 Az édesapa adataira, édesanyja és nőtestvére nevére: KOZÁK Péter: Névpont-Egyed István, 2013, 1. Forrás: ( ) 4 A korábbi források tévesen említenek 1889-es születési évet. Az 1945-ös választói névjegyzék adata szerint Egyed Erna ugyanis augusztus 31-én született, és ekkoriban tanárnőként működött ben tehát még életben volt. A korabeli választói névjegyzék adatait ld. itt: 5 Lókay Ferencné Egyed Erna (L. Egyed Erna) egy műcsarnokbeli csoportos kiállítására ld. az alábbi katalógust: Őszi kiállítás. Budapest, Műcsarnok okt.- nov. Az évi őszi kiállítás tárgymutatója a Képzőművészek Új Társasága, a Paál László Társaság, a Szövetség Művésztársaság, valamint néhai Kémendi Jenő, L. Egyed Erna,ésMakoldy József csoportos illetve emlékkiállításával. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest, 1926, szerk.kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. A-K., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, PATYI: Heti gondolat i.m..,1. 8 Ki kicsoda? Kortársak lexikona, Béta Irodalmi Rt. Viktória Nyomda, Budapest, 1937, LÖVÉTEI István: Egyed István ( )= szerk. LŐRINCZ Lajos LÖVÉTEIIstván SZAMELKatalin: A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988, E tényt kimutatja: PATYI: Heti gondolat i.m.., 1. Egy két évtizeddel korábbi, azonos célországba történt jogtudósi peregrináláshoz lásd Somló Bódog (Felix von Somlo) esetében: Schweitzer Gábor Halász Iván: PeregrinációGermániában. Somló Bódog a lipcsei és a hallei egyetemen ( ). Jogtudományi Közlöny 55 (2010)/ valamint Schweitzer Gábor Halász Iván: PeregrinationinGermany. Bódog Somló attheuniversities of Leipizig and Heidelberg ( ). ActaJuridica Hungarica 51 (2010)/ A közigazgatási jogtudósok peregrinációira: KOIGyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary- 2

3 A jogi doktorátus után következő évben igazságügyi szolgálatba lépett: 11 bírósági joggyakornok ( ), később törvényszéki jegyző ( ), majd kúriai tanácsjegyző ( ) volt Budapesten (ez utóbbi két pozíció nagy elismerést jelentett már kora ifjúságában), ezt követően bírói vizsgát tett, és kinevezték albírónak. Bírói pályája egyenes ívet mutat a továbbiakban is, először a törvényszéken bíráskodik ( ), majd ítélőtáblai bíró volt ( ). 12 Mindemellett 33 évesen, a vészterhes 1919-es esztendőtől kezdve 8 esztendőn át, az 1927-ig az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítési Osztályán számos jelentős közjogi törvényjavaslat előadója. Neki köszönhető, és egyben szakelőadói pályája csúcspontjait jelenti az alkotmányosság helyreállításáról szóló törvény (1920); 13 a választási bíráskodás reformjáról szóló törvény (1925); 14 valamint a felsőházi reformról szóló törvény (1926) 15 is. Részt vett a trianoni békediktátumot (1920. június 4.) létrehozó tárgyalások előkészítésében. 16 Tudományos pályáját illetően szükséges megjegyezni, hogy már hallgató korában több pályadíjat is elnyert. E körben írt a vármegyei önkormányzat bírói védelméről szóló évi LX. törvénycikkről. 17 A virilizmusról szóló 1906-os értekezésével, mely A delegáció 18 pénzügyi hatásköre címet viselte, három éven át ösztöndíjat biztosított számára ben a Budapesti Tudományegyetemen önkormányzati igazgatási tárgykörből szerzett egyetemi magántanári képesítést. Ugyanitt 1922 és 1927 között az ipari közigazgatási jog megbízott előadója (e tárgykörben két különböző kiadásban gyakorlatilag két, egymástól jelentősen különböző monográfiát tett közzé 1925-ben és 1948-ban) és 1928 között nyilvános rendkívüli tanár a Budapesti Tudományegyetemen; majd 1928 és 1935 között nyilvános rendes tanár ugyanezen universitas falai között és 1948 között a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karán a közigazgatási jog nyilvános rendes tanára. A Közgazdaság-tudományi Kar dékáni tisztét két alkalommal is viselhette: először 1938 és 1939, majd 1947 és 1948 között is. 20 iskola koráig, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 28., 37., 39., 56., , , 349. és az egyes releváns életrajzi adatoknál. 11 KENYERES: Magyar életrajzi i.m., 414., hasonlóan: LÖVÉTEI: Egyed István i.m., A bírói életút egyes állomásainak (és évszámainak) tisztázásához: PATYI: Heti gondolat i.m.., 1.;KOZÁK: Névpont i.m., évi I. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről évi XXVI. törvénycikk Az országgyűlési képviselők választásáról évi XXII. törvénycikk Az Országgyűlés felsőházáról. 16 Az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítési Osztályán töltött kodifikációs tevékenység említése: KENYERES: Magyar életrajzi i.m., 414., valamint: LÖVÉTEI: Egyed István i.m., 187. Részletesebb elemzés: PATYI: Heti gondolat i.m.., évi LX. törvénycikk A magyar királyi Közigazgatási Bíróság hatáskörének kiterjesztéséről. 18 Delegáció, azaz Közösügyi Bizottság a dualizmusban. 19 A hallgatói dolgozatokkal kapcsolatos adatok PATYI: Heti gondolat i.m.., 1., valamint KOZÁK: Névpont i.m., 1.,illetve összeáll. SOLTÉSZ István: Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről , Országgyűlési Könyvtár, Budapest, 2015, 349. alapján voltak tisztázhatóak. 20 Tudományos decorumairacsak jelzésszerűen utal: KENYERES: Magyar életrajzi i.m., 414., valamint: LÖVÉTEI: Egyed István i.m., 187. Részletes adatok: PATYI: Heti gondolat i.m.., 1., valamint KOZÁK: Névpont i.m., 1. 3

4 Számos tudományos társaság és egyesület vezetője volt. Tisztséget viselt az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottságban és a Statisztikai Vizsgabizottságban. 21 A Szent István Akadémia rendes tagja volt (1937), majd annak elnökévé választották ( ), ez utóbbi időponttól a Szent István Társulat elnöke is volt. Emellett a Magyar Jogászegylet titkára is közel negyedszázadon át ( ). 22 A neves római katolikus szervezet, az Actio Catholica Országos Elnökségének tagja. A Magyar Családvédelmi Szövetség Családjogi Szakosztályának elnöke. A hágai InstitutIntermédiaireInternationale is levelező tagjává választotta. 23 Gazdag irathagyatéka az MTA Kézirattárában, 24 Egyetemen található. valamint a Budapesti Corvinus II. Tudományos munkássága,bibliográfiái 25 II.1. Monográfiák 1. Iparjog, Franklin, Budapest, 1925, Közjogi alapismeretek, Egyetemi Nyomda - Fejér Vármegye Közönsége, Budapest, 1927, XIII., (1), 239., (1), 13 t. 3. A mai közjogi berendezéseink, Franklin, Budapest, 1923, Mai közjogi berendezések. (Előszó: Térfy Gyula), Franklin, Budapest, 1926, 91. Második kiadás. 5. Vármegyei önkormányzat, Eggenberger, Budapest, 1929, A közigazgatási tisztviselők képzése és képesítése, Pápai Nyomda, Budapest, 1936, Budapest önkormányzata, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, 1936, 111. (1 t.). 8. Közjogi alapismeretek, Grill, Budapest, 1937, VI., (2), 183., (1), 1 t. 9. Országgyűlési összeférhetetlenség, Magyar Jogászegylet, Budapest, 1937, A mi alkotmányunk, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1943, 373., (3). 11. A magyar közigazgatási jog alaptanai, Szent István Társulat, Budapest, 1947, 198., (1). 12. Iparjog, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1948, 282. Második, teljesen átdolgozott kiadás. 21 KENYERES: Magyar életrajzi i.m., Említése: KENYERES: Magyar életrajzi i.m., 414., PATYI: Heti gondolat i.m.., 1. A részletes adatokra: KOZÁK: Névpont i.m., KOZÁK: Névpont i.m., PATYI: Heti gondolat i.m.., A bibliográfia az alábbi anyagok felhasználásával készült. KÉGLI Ferenc KERTÉSZ Gyula KOMJÁTHY Miklósné: Magyar könyvészet betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal. Arcanum, Budapest, 2005., illetve összeáll. SOLTÉSZ István: Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről , Országgyűlési Könyvtár, Budapest, 2015, 1363., a MOKKA ODR, a MATARKA elektronikus katalógusok, az antikvarium.hu oldal adatai, valamint KOZÁK: Névpont i.m., továbbá az OSZK, valamint az MTA TK Egyesített Társadalomtudományi Szakkönyvtárában folytatott kutatás, illetőleg Egyed István önhivatkozásai alapján készült. 4

5 II.2. Szerkesztett kiadványok 1. szerk.egyed István HORVÁTH Béla LADIK Gusztáv TÉRFYGyula: A magyar törvények és jogszabályok egyéb mutatója. Az évi kiadás első - ötödik pótfüzete, Pátria, Budapest, , II.3. Kisebb önálló kiadványok, különlenyomatok 2. A delegáció pénzügyi hatásköre. Egyetemi pályadíjjal kitüntetett dolgozat, Joghallgatók Tudományos Egyesülete Almanachja 1906/7. 3. Karhatalom az önkormányzatban, [Székesfővárosi Házinyomda], [Budapest], 1912, 5., (1). 4. Államfelügyelet az önkormányzat felett, Franklin, Budapest, 1913, 15. (Klny. a Jogállam XII. évf. 4. füzetéből). 5. A törvényhatóság önkormányzati hatásköre, Stephaneum, Budapest, 1913, Önkormányzati közigazgatás a német államokban, Franklin, Budapest, 1916, 71., (1). 7. Die heutigenstaatsrechtlicheneinrichtungenungarns, (Klny. az UngarischenJahrbücherből). VereinigteWissentscaftlicheVerleger, Berlin, 1923, A mentelmi jog határai, K.n., Budapest, 1924, A közigazgatási képzés reformja, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, 1927, 17. (3). 10. La constituzionedell Ungheriadopola guerre mondiale, [Németből fordította Giovanni Tommasini]. InstitutoEditriceScientifico, Milano, 1929, Alkotmány és közigazgatás. Igazságszolgáltatás, [Különlenyomat a Magyarország Vereckétől napjainkig II. Állam- és gazdasági élet. Franklin, Budapest, 1929, ből]. Franklin, Budapest, 1930, A kisebbségi kérdés. A kisebbség fogalma, kisebbségi jogrendszerek, kisebbségi eljárás, Gergely, Budapest, 1930, DasungarischeKomitat, Gruyter, Berlin-Leipzig, 1930, 11., (1). 14. Il comitato ungherese, Annuario di DirittoComparato e Instituto di StudiLegislativi, Roma, 1930, 13., (3). (Klny.) 15. Az országgyűlés két háza ellentéteinek kiegyenlítése, Franklin, Budapest, 1933, 14. (2). 16. La constitutionhongroiseaprèsla guerre mondiale, La NouvelleRevue de Hongrie, Budapest, 1933, 11. (1). 17. A közigazgatási képzés különös tekintettel a mérnökök közigazgatási alkalmazására, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, 1934, Magyar programm, Stephaneum, Budapest, 1934, Az új államrendszerek és a magyar alkotmány, Kecskeméti Nyomda, Budapest, 1935, 22., (2). 20. Új irány a modern alkotmányokban, Magyar Közigazgatás, Budapest, 1935, 62., (2). 21. A szabályrendeletek záradéka, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, 1936, 15., (1). 5

6 22. Budapest környékének közigazgatási rendezése, Stádium, Budapest, 1936, 18., (2). 23. Az iparjog újabb fejlődése , Állami Nyomda, Budapest, 1937, 14., (2). 24. L équilibre du pouvoirlégislatif et de pouvoirexécutif en Hongrie, LaNouvelleRevue de Hongrie, Budapest, Das Staatsangehörigkeitsrecht des KönigreichsUngarn, (Klny.) H.n., [Budapest], [1937], Hűség az alkotmányhoz, Athenaeum, Budapest, 1938, 13. (4). 27. Szent István államalkotása, Attila Nyomda, Budapest, 1938, 18., (2). 28. Községi szabályrendeletek, Állami Nyomda, Budapest, 1938, A vidéki városi törvényhatóságok jogállása, Állami Nyomda, Budapest, 1938, Az ezeréves magyar alkotmány, (Klny.). Pesti Hírlap, Budapest, 1939, Politikai nemzet, népi nemzet, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1939, 25., (3). 32. Az új honvédelmi törvény, Attila Nyomda, Budapest, 1940, 23., (3). 33. A nemzetiségek számbavétele, [Hornyánszky Nyomda], [Budapest], [1940], Apponyi [Albert], mint közjogász, Stephaneum, Budapest, 1941, 54. Szent István Akadémia Történeti- Jogi- és Társadalomtudományi Osztálya kiadványai. 35. Magyar jellem és magyar alkotmány, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1941, A parlamentarizmus sorsa, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942, 29., (3). 37. Idegenforgalmi iparok, Idegenforgalmi Újságírók Egyesülete, Budapest, 1942, Az ipari közigazgatási jog vázlata, (A Mérnöki Továbbképző Intézet évi tanfolyamainak anyaga). Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943, A sajtószabadság fogalma, Magyar Sajtótudományi Társaság, Budapest, 1943, La politiquehongroise des nationalités, Société de la NouvelleRevue de Hongrie, Budapest, 1943, 26., (2). 41. A magyar állameszme európai értelme, Idegenforgalmi Propaganda Munkaközösség, Budapest, 1944, Nemzetiségi törvényünk háromnegyed évszázados fordulóján, Fővárosi Nyomda, Budapest, 1944, Ipari közigazgatás és közigazgatási jog. A XI. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyamon előadta (Klny. a Magyar Közigazgatás évi 15., 17., 18. számaiból), Pallas, (Budapest), 1944, Az iparjogosítványok kiadásának háborús rendje, K.n., h.n., [1944], A magyar közigazgatás demokratikus reformja, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, [1945], Az új fővárosi törvény előkészítése, (Klny.). Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, [1946], A jog szerepe a társadalomban, [Mihalovics Zsigmond], h.n., [1947], 11., (1). 48. Demokrácia és közigazgatás, Székesfővárosi Házinyomda, Budapest, [1947], 18. II.4. Könyvfejezetek, tanulmányok 1. A tanácsrendszer = ifj. ANDRÁSSY Gyula BALANYI György BALOGH József BÁRDOS Artúr BERZEVICZY Albert BREIT [BÁNLAKY] József CZAKÓ Elemér 6

7 CSÁSZÁR Elemér EGYED István- FÁBIÁN Béla FLEISCHHACKER Rudolf HEGEDÜS Lóránt HERCZEG Ferenc HOITSYPál IMRE Sándor LAKATOS Géza LYKA Károly MAGYARY Zoltán MATLEKOVITS Sándor - MENDELÉNYI László NÉMETH József NEUBAUER Gyula - ORSZÁGH Sándor RIEDL Frigyes STAUDLajos SZÉKÁCS Aladár TÓRYGergely VÖRNLEJános: A bolsevizmus Magyarországon. közrem.andrássy Gyula gróf, MATLEKOVITS Sándor, BERZEVICZY Albert WLASSICS Gyula báró. szerk. GRATZGusztáv. Franklin, Budapest, 1920, Bevezetés = TÉRFYGyula: Az új választójogi törvény évi XXVI. tc.franklin, Budapest, [1925], A közigazgatási jogi gyakorlat = szerk. SZALAI Emil: Az év bírói gyakorlata. Franklin, Budapest, 1926, (Klny. a Jogállamból). A Jogállam Könyvtára Előszó = Térfy Gyula: Az Országgyűlés felsőháza. (1926:XXII. tc.). Franklin, Budapest, 1926, Illés József mint törvényszerkesztő = szerk. ifj. GÉVAY-WOLF Nándor SCHIRILLA Arisztid: Emléklapok. Viski Illés József egyetemi tanárságának 25 éves jubileuma alkalmából kiadták hálás tanítványai Egyetemi Nyomda, Budapest, 1927, Alkotmány és közigazgatás = Magyarország Vereckétől napjainkig II. Állam- és gazdasági élet. Franklin, Budapest, 1929, Igazságszolgáltatás = Magyarország Vereckétől napjainkig II. Állam- és gazdasági élet. Franklin, Budapest, 1929, évi december hó 9-én Dr. Egyed István előadása Túltermelés az egyetemeken címmel = Az Országos Kaszinó Évkönyve az évről. Negyvennyolcadik év[folyam]. (Országos Kaszinó), Budapest, 1931, Köztisztviselők az Országgyűlésen = szerk. MÁRTONFFYKároly: Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog köréből. Némethy Károly születésének 70. évfordulója és a Magyar Közigazgatás félszázados fennállása alkalmából, Pallas, Budapest, 1932, A minisztérium kivételes rendeletalkotó hatalma = szerk. ILLYEFALVI Lajos: Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Jogi Évkönyve, Országos Statisztikai Hivatal, Budapest, Az iparjog újabb fejlődése = szerk. MÁRTONFFYKároly: A mai magyar közigazgatás. Az évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai, Állami Nyomda, Budapest, 1936, A korszerű közszolgálat útja Községi szabályrendeletek = szerk. MÁRTONFFYKároly: A mai magyar község. Az évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai, Állami Nyomda, Budapest, 1937, A korszerű közszolgálat útja Észrevételek a Felsőház jogköre kérdésében tartott vitához = EGRY Aurél EGYED István KÉRÉSZYZoltán TIHANYI Lajos - TOMCSÁNYI Móric: A Felsőház jogkörének megállapítása. (Klny. a Magyar Jogászegyleti Értekezésekből). Magyar Jogászegylet, Budapest, 1936, Emlékbeszéd = Pro patria. Magyar Jogász Sportegylet, Budapest, 1937,

8 15. A vidéki városi törvényhatóságok jogállása = A mai magyar város. Az évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai, Állami Nyomda, Budapest, 1938, A korszerű közszolgálat útja A jog a lexikonban = BALLA Antal - BULLA Béla CAVALLONIFerenc - CSÁSZÁR Elemér DE SGRADELLI Caesar - EGYED István HORN József - KOVÁCS Alajos - PETROVICS Elek- SOÓS Lajos - VEREBÉLY Tibor: Egy nagylexikon műhelyéből. 12 cikk a mai lexikonírásról. Írták az Új idők lexikona munkatársai. Singer és Wolfner, Budapest, 1938, Az ezeréves magyar alkotmány = szerk. LÁNYI Viktor: Az ezeréves Magyarország. Pesti Hírlap Légrádi, Budapest, 1939, Előszó = DOROS Gábor: Javaslat a faj, a család és a népszaporodás védelméről szóló törvényes intézkedésekre. A Magyar Családvédelmi Szövetség szakbizottságának munkálatai, Magyar Családvédelmi Szövetség, Budapest, 1941, Apponyi et le droitpublic = À lamèmoire du Comte Albert Apponyi. Sonrôledans la politiqueinternationale sesvovages en Amèrique. Société la NouvelleRevue de Hongrie Athenaeum, Budapest, II.5.Folyóiratcikkek 1. A közigazgatási bíróság és a közigazgatási hatóság hatásköri összeütközései, Jogtudományi Közlöny, 44 (1909)/ A hatásköri bíróság hatásköre, Jogtudományi Közlöny, 44 (1909)/ Autonomia, Katolikus Szemle, 24 (1910)/ A magyar hadügy a vezérek korában I.-II., Magyar Katonai Közlöny, 3 (1910)/ skk., 776 skk. 5. Választás vagy kinevezés? Katolikus Szemle, 25 (1911)/ Vitás köztisztviselő illetmények, Jogtudományi Közlöny, 46 (1911)/ A törvényhatóság joga az államsegélyre, Jogtudományi Közlöny, 46 (1911)/ Közigazgatási centralizáció, Jogtudományi Közlöny, 46 (1911)/ A törvényhatósági szabályrendeletek megerősítése, Jogállam, 10 (1911)/ A törvényhatóság foganatosító tevékenysége, Jogállam, 11 (1912)/ Karhatalom az önkormányzatban, Városi Szemle, 5 (1912)/ Közigazgatási centralizáció, Jogtudományi Közlöny, 47 (1912)// A közigazgatási bíróság évi gyakorlatából, Jogtudományi Közlöny, 47 (1912)/ A közigazgatási bíróság újabb határozatai, Jogtudományi Közlöny, 47 (1912)/ A törvényhatóság önkormányzati hatásköre I., Katolikus szemle, 21 (1913)/ A törvényhatóság önkormányzati hatásköre II., Katolikus szemle, 21 (1913)/

9 17. A közigazgatási bíróság évi gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 48 (1913)/ A közigazgatási bíróság évi gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 48 (1913)/ A közigazgatási bíróság gyakorlatából, Jogtudományi Közlöny, 48 (1913)/ Államfelügyelet az önkormányzat felett, Jogállam, 12 (1913)/ A törvényhatósági szabályrendeletek megerősítése I., Jogállam, 13 (1914)/ A közigazgatás, mint alkotmánybiztosíték, Jogtudományi Közlöny, 49 (1914)/ A közigazgatási bíróság évi gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 49 (1914)/ A polgári per nyilvánossága, Jogállam, 14 (1915)/ A törvényhatósági szabályrendeletek megerősítése II., Jogállam, 14 (1915)/ Hadbavonult tanúk, Jogtudományi Közlöny, 50 (1915)/ A törvényhatóság szabályalkotási joga és a közigazgatási reform, Jogtudományi Közlöny, 50 (1915)/ A közigazgatási bíróság újabb gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 50 (1915)/ A közigazgatási bíróság gyakorlata az év első felében, 50 (1915)/ A háborús jog kialakulása, Jogállam, 15, (1916)/ A közigazgatási bíróság újabb gyakorlatából, Jogtudományi Közlöny, 51 (1916)/ A lakásbérlet és a háború, Jogtudományi Közlöny, 51 (1916)/ Az alsófokú közigazgatási bíráskodás, Városi Szemle, 9 (1916)/ Bolgár-magyar kapcsolatok, A cél (1916). 35. A hatásköri bíróság évi gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 52 (1917)/ A magyar közjog befolyása a kettős monarchia jogállására, Jogállam, 16 (1917)/ A hatásköri bíróság gyakorlata az első tíz évben, Jogállam, 17 (1918)/ A hatásköri bíróság évi gyakorlata, Jogtudományi Közlöny, 53 (1918)/ Megyéink területe és területi rendezés, Közigazgatási Közlöny, 1 (1918)/ A béke közigazgatása, Jogállam, 18 (1919)/ A megye, mint nemzeti összetartó erő, Ügyvédek Lapja, 35 (1919)/ A megye és a nagyobb városok viszonya, Magyar Jogélet, 11 (1919)/ Nemzetgyűlés, Magyar Jogi Szemle, 1 (1920)/ Az úgynevezett néptörvények érvényessége, Magyar Jogélet, 12 (1920)/ A nemzeti kisebbségek védelme, Jogállam, 19 (1920)/ Népszavazást! Jogállam, 19 (1920)/ Ideiglenes államfő, Jogállam, 19 (1920)/ Nemzetgyűlés és alkotmányreform, Jogtudományi Közlöny, 56 (1921)/

10 49. A magyar kisebbség védelme a cseh-szlovák államban, Jogtudományi Közlöny, 56 (1921)/ Az új porosz alkotmány főbb rendelkezései, Jogállam, 20 (1921)/ A közigazgatás államosítása, Ügyvédek Lapja, 37 (1921)/ A király helyettesítése és a nádori intézmény felállítása, Jogállam, 20 (1921)/ A király törvényszentesítési joga, Katolikus Szemle, 35 (1921)/ Nemzeti királyság, Jogállam, 20 (1921)/ Alkotmányreform, Magyar Kultúra, 1 (1922)/ Járási önkormányzat, Magyar Jogélet, 14 (1922)/ Kisebbségi jogok, Magyar Jogélet, 14 (1922)/ A főrendiház reformja, Katolikus Szemle, 36 (1922)/ A nemzeti kisebbségek kérdése, Magyar Kultúra, 9 (1922)/ Az elszakított magyarság gazdasági védelme, Békejog és békegazdaság, 2 (1922)/ Közigazgatási reform, Jogállam, 22 (1923)/ Közigazgatási képzés a közgazdaságtudományi karon, Jogállam, 23 (1924)/ A felsőház fölállítása, Magyar Kultúra, 12 (1925)/ Közigazgatási gyakorlat az és évben, Jogállam, 24 (1925)/ Választási bíráskodás, Magyar Jogi Szemle, 5 (1925)/ A választójogi javallat és a választási bíráskodás, Ügyvédek Lapja, 41 (1925)/ A trónfosztásról szóló törvény, Jogállam, 25 (1926)/ Jogfolytonosság, Jogállam, 25 (1926)/ A magyar Katolikus Egyház az országgyűlésben, Magyar Katolikus Almanach, 1 (1927)/1, Liberalizmus és konzervativizmus, Magyar Kultúra, 14 (1927)/ A közigazgatási képzés reformja, Városi Szemle, 13 (1927)/ Közigazgatási reform, Jogállam, 27 (1928)/ Jogállam, Jogállam, 28 (1929)/ Az alkotmánytörténelem írásának új útjai, Jogállam, 30 (1931)/ Ügyvédek az országgyűlésen, Jogállam, 30 (1931)/ Katolikus egyház az állami törvényhozásban, Katolikus Szemle, 46 (1932)/ Wlassics [Gyula] és a közigazgatási bíróság, Jogállam, 32 (1933)/ A székesfővárosi tanács megszüntetése, Jogállam, 33 (1934)/ A közigazgatási képzés különös tekintettel a mérnökök közigazgatási alkalmazására, Városi Szemle, 20 (1934)/ Reformra szorul-e a magyar alkotmány? Katolikus Szemle 49 (1935)/ A törvényhozás feladatai a család és erkölcsvédelem kiépítésében, Katolikus Szemle 49 (1935)/ A székesfőváros szabályrendeletei, Jogállam, 34 (1935)/ Concha Győző kisebb tanulmányai, Katolikus Szemle, 50 (1936)/ A szabályrendeletek záradéka, Városi Szemle, 22 (1936)/ The modern corporativesystem and thehungarianconstitution. HungarianQuarterly, 1 (1936)/1. 10

11 86. A felsőház jogköre. Magyar Szemle, 10 (1937)/ A tanyakérdés és a tanyai közigazgatás, Katolikus Szemle, 51 (1937)/ A választói jog, Magyar Szemle, 11 (1938)/ Politikai nemzet és népi nemzet, Katolikus Szemle, 52 (1938)/ Totális közjog és magyar alkotmány, Magyar Szemle, 12 (1939)/ A Dunavölgye és a magyarság, Kisebbségvédelem, 20 (1940)/ A Szent Korona eszme története, Katolikus Szemle, 55 (1941)/ Apponyi [Albert] állambölcseleti felfogása, Katolikus Szemle, 56 (1942)// Apponyi [Albert] és a nemzetiségi kérdés, Kisebbségvédelem, 23 (1943)/ A magyar közigazgatás demokratikus reformja, Városi Szemle, 31 (1945)/ Demokrácia és közigazgatás, Városi Szemle, 32 (1946)/ A parlamentarizmus sorsa, [Az 1942-es cikk újraközlése]. Magyar Szemle (új sorozat), 3 (1994)/ II.6. Nekrológok, megemlékezések 1. Emlékezés Zsemberi Istvánra, Magyar Jogász Sportegylet, 1943, Wlassics Gyula, Jogállam, 31 (1932)/ Concha Győző, Jogállam, 32 (1933)/ Wlassics Gyula, Jogállam, 36 (1937)/ II.7. Recenziók 1. Magyar közigazgatási jog német nyelven [Desiderius Márkus /Dezső/: UngarischesVerwaltungsrecht, J.C.B. Mohr, München, 1912.], Jogállam, 12 (1913)/ Dr. Ferdinandy Gyula: Felülvizsgálat az önkormányzatban, Jogállam, 12 (1913)/ Eöttevényi Olivér: Fiume és a magyar tengermellék. Közjogi tanulmány. Különlenyomat a Tenger című folyóirat III. évfolyamának 1. és 2. füzetéből. Ára 1 korona. Budapest, Élet Irodalmi és nyomda Részvénytársaság 19 l.,katolikus Szemle, 27 (1913)/ Halmay Gusztáv: A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban, Jogállam, 15 (1916)/ Weis István: A községi közigazgatás reformkérdései, Jogállam, 17 (1918)/ Új magyar közjogi kézikönyvek. (Faluhelyi Ferenc és Molnár Kálmán közjogai). Jogtudományi Közlöny, 62 (1927)/ A kisebbségi kérdés. Mikó Imrétől, Erdélyi Múzeum, 35 (1930)/ Térfy [Gyula] Némethy [Károly]: Közjog I. köt. Jogállam, 31 (1932)/ Simonsits Elemér: A titkos választójog és a felsőház reformja, Jogállam, 32 (1933)/

12 10. Tomcsányi Móric: Magyar közigazgatási és pénzügyi jog, Jogállam, 32 (1933)/ Almády Géza: Védőirat a székesfővárosi nyugdíjasokért és sorstársaik érdekében, Jogállam, 32 (1933)/ Dr. PolnerÓdön: Az összeférhetetlenségi törvényjavaslat, Jogállam, 33 (1934)/ Jogtudományi írások, Katolikus Szemle, 48 (1934)/ Jogtudományi írások, Katolikus Szemle, 49 (1935)/ Jogtudományi írások, Katolikus Szemle, 49 (1935)/

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai Számunk szerzői BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs megyei Esztény, 1946). Édesapja lelkipásztor, édesanyja pedig tanítónő. Iskolai tanulmányait Pécskán végezte, lelkészi oklevelet a kolozsvári

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Szuverenitás-koncepciók a 20. század első felének magyar jogirodalmában 1

Szuverenitás-koncepciók a 20. század első felének magyar jogirodalmában 1 nyekhez történő részleges áthelyezését ab ovo nem kifogásoljuk. Inkább azt hangsúlyozzuk, hogy a stabil vásárlóerejű pénz, a megbízható bankrendszer, a megalapozott államháztartási gazdálkodás mind olyan

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

A legrégebbi szegedi iskola

A legrégebbi szegedi iskola A legrégebbi szegedi iskola Az alapítás (1720) Szegedet szabad királyi város jogaiban az uralkodó megerősítette 1719-ben, és a város önállóságát kifejezve szerződést kötött a piarista renddel a polgárok

Részletesebben

holográfia Gábor Dénes

holográfia Gábor Dénes BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló II. kategória Írásbeli feladatlap MEGOLDÓKULCS Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk Kedves Kolléga! Elérkezett a javítás ideje!

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1 188 Kilencvenéves a Képzõ IGAZGATÓ ÚR Andrási Béla életútja képekben 1 1915. október 30-án született Budapesten 1934. május 14-én érettségizett a Jászberényi Magyar Királyi József Nádor Reálgimnáziumban

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002)

KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002) KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002) Az egyetemi szintű jogászképzés 1923. október közepén indult Pécsett. A városban azonban a felsőoktatás gyökerei sokkal messzebbre,

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

IMRE SÁNDOR ÉS A PAEDAGOGIUM

IMRE SÁNDOR ÉS A PAEDAGOGIUM MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 2. szám 99 122. (1998) IMRE SÁNDOR ÉS A PAEDAGOGIUM Tóth Gábor A Paedagogium utolsó évtizede (1908 1919) egyaránt jelentős volt mind az intézet, mind annak pedagógiai tanára,

Részletesebben

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II.

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II. Dobrocsi Szilvia Büntetőeljárási jog II. P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Wesselényi - sorozat Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

6. félév óra óra óra óra kr. köv. kr. köv. kr. köv. ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz. kr. köv.

6. félév óra óra óra óra kr. köv. kr. köv. kr. köv. ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz. kr. köv. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Szakfelelős: Dr. Temesi István 2015/2016 Nappali munkarend A. Alapozó ismeretek 38 1. A közigazgatás tudomány alapjai 2 2 3 K 3 Közigazgatási Jogi Dr. Temesi István 2. Általános

Részletesebben

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. -ának

Részletesebben

Komparatív kapitalizmus

Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor- kulonos-sulyt-helyezek

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS A KIEGYEZÉS Szerkesztette CIEGER ANDRÁS OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2004 TARTALOM ELOSZO I. FORRÁSOK Apponyi György gróf országbíró emlékirata Ferenc Józsefhez (1863) 15 Eötvös József báró: Vélemény a Reichsrat

Részletesebben

Apponyi Albert és az elemi népiskolai oktatás ingyenessé tétele

Apponyi Albert és az elemi népiskolai oktatás ingyenessé tétele 219 Anka László Apponyi Albert és az elemi népiskolai oktatás ingyenessé tétele A dolgozat Apponyi Albert miniszterségének egy rövid időszakával foglalkozik. Azt mutatja be, hogy a miniszter az 1908-ban,

Részletesebben

Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán

Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán Pázmány Law Working Papers 2011/25 Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 2087-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE. SZILÁGYI PÉTER egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 085_180_2011_3.qxd 2011.11.03. 16:06 Page 85 Iustum Aequum Salutare VII. 2011/3. 85 91. REFLEXIÓK A JOGBÖLCSELET OKTATÁSÁRÓL, RENDSZERVÁLTÁSON INNEN ÉS TÚL VARGA CSABA TISZTELETÉRE SZILÁGYI PÉTER egyetemi

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Kodifikáció. ésközigazgatás

Kodifikáció. ésközigazgatás Kodifikáció ésközigazgatás A TARTALOMBÓL PETRÉTEI JÓZSEF A köztársasági elnök megbízatása G. KARÁCSONY GERGELY A fenntartói jogok alakulása a felsőoktatásban, kitekintéssel a kancellári rendszer által

Részletesebben

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről

J E G Y ZŐ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Hadtudományi Bizottság J E G Y ZŐ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2015. április 30-án tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT 2014-2015 ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2014/2015.

Részletesebben

2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2006/160. szám)

2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2006/160. szám) Hírlevél Hajdú-Bihar megye önkormányzati könyvtárainak Debrecen, 2007. január 29. 1. szám ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS A rendelettel kapcsolatos tudnivalókról az érintett polgármestereket tájékoztattam,

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Szerves kémia. 2015/2016 tanév

Szerves kémia. 2015/2016 tanév Szerves kémia 2015/2016 tanév Oktatási Tájékoztató 2015/2016 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT Konzulens: dr. Bodnár Norbert Készítette: Pápai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Foglalkozása: magánzó. Rendhagyó fogalomtörténet

Foglalkozása: magánzó. Rendhagyó fogalomtörténet 62 A fenti bejegyzô bizonyos értelemben fején találta a szöget, mégis minden állításával vitatkozni lehet: a magánzó régi kifejezés, nem tudhatjuk pontosan, miért találták ki. Ráadásul idôrôl idôre akadnak

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Unger István nyá. határőr ezredes

Unger István nyá. határőr ezredes Unger István nyá. határőr ezredes A HATÁRŐRSÉG KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE LEHETSÉGES IRÁNYAINAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Doktori (PhD)

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Vác Város Díszpolgárai

Vác Város Díszpolgárai Vác Város Díszpolgárai Adományozás éve NÉV 1881 Kanonok, kartali plébános, a piarista gimnázium VII-VIII. osztálya elhunyt Petróczy László kiépítésére 40 ezer forintot adományozott 1886 Váci orvos, a homeopátia

Részletesebben