MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR LEVE LES KÖNYV II."

Átírás

1 MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

2 II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Kölcsey m. m. IX r Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Szemere Pálnak, Kölcsey m. m. IX IJ 514. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Kölcsey Istvánnak és Imrének, A m. kir. áll. VI. ker. Kölcsey Ferenc Gimn. tulajdona Kölcsey Ferenc Szemere Pálnak, 1835 Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Szemere Pálnak, Kölcsey m. m. IX Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihálynak, Vörösmarty emlékkönyve Kölcsey Ferenc Szemere Pálnak, Kölcsey m. m. IX Ferenczy István Ferenczy István Ferenczy Józsefnek, Ferenczy lev Ferenczy István szüleinek, Ferenczy lev Ferenczy István apjának, Ferenczy lev Ferenczy István Ferenczy Józsefnek, 1855-Ferenczy lev Királynékoronázás 1825-ben Esterházy László testvérének, Dénesnek, Teleki Andor tulajdona 29 Egy országgyűlési kiskövet levelei Ghyczy Mihály Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt Ghyczy Mihály Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt Ghyczy Mihály Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt Ghyczy Mihály Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt. " 34 Gróf Festetich György katona évei Balogh József Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt Balogh József Festetich Lászlónak, 1839-Keszthely, Festetich lt Bretzenheim Ferdinánd Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt. 3 9 Helyreigazítás a sajtóban Teleki Lászlóné Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Teleki József Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt. 42 S03

3 Tartalom Egy konzervatív főúr a reformkorban Gróf Fáy István Fáy István Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Fáy István Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Fáy István Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Fáy István Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Fáy István Orosz Józsefnek, 1835-Keszthely, Festetich lt Fáy István Teleki Józsefnek, Keszthely, Festetich lt. 47 Levelező-könyvek, avagy secretariusok" Károly ditséri Ágnesnek erköltseit és bizodalmasobb esmeretségét kéri, Mészáros, Szekretárius Elek Julinkát azért, hogy meg-vallott szeretetéért megneheztelt, kérleli, 1793 Mészáros, Szekretárius , Járfás Lália leány aszszonytól butsuzik, kihez elébb járt, Mészáros, Szekretárius Egy ifiú kereskedő egy lányt kér annak az anyától, Magyar és német levelező ^ 544. Válasz, Magyar és német levelező N. N. tudósítja jóakaróját a leánya kérőjének állapotja felől, Magyar és német levelező Egy jó barát barátjától tanácsot kér, taníttassa-e leányait franczia nyelvre, 1840 körül - Levelező Egy kis aszszonyhoz a jegyese, 1805 Magyar és német levelező Egy kisasszonyhoz egy pár fejér galamb küldésekor, 1840 körül - Levelező Válasz, 1840 körül - Levelező Egy jó baráthoz, a ki rosszhírű házhoz lett járatos, 1840-es évek - Levelező Válasz egy párviadalra kihívó levélre, 1840-es évek - Levelező Báró Wesselényi Miklós Wesselényi Miklós anyjának, Erdélyi Múzeum Gyűjt Wesselényi Miklós anyjának, Erdélyi Múzeum Gyűjt Wesselényi Miklós anyjának, 1814 Erdélyi Múzeum Gyűjt Wesselényi Miklós anyjának, 1814 Erdélyi Múzeum Gyűjt Wesselényi Miklós anyjának, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Bánffy Lászlóné Wesselényi Miklósnak, Erdélyi Múzeum Gyűjt Wesselényi Miklós Vörösmarty Mihálynak, ItK Wesselényi Miklós Pulszky Ferencnek, ItK Magyar biedermeier Döbrentei Gábor Württemberg-Festetich Ilona apjának, 1830-as évek - Keszthely, Festetich lt Kozolyayné ismeretlennek, Keszthely, Festetich lt. 6<) $67. Döbrentei Gábor Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Döbrentei Gábor Festetich Lászlónak, Keszthely, Festetich lt Döbrentei Gábor Wass Györgynének, 1843 Széphalom XII Esterházy Lajos testvérének, Dénesnek, Teleki Andor tulajdona 73

4 Tartalom Dante első fordítója Császár Ferenc Császár Ferenc Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt Császár Ferenc Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt. 76 Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Kazinczy Ferencnek, 1824 Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály Stettner Györgynek, Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály Perczel Sándornak, 1826-ItK $j6. Vörösmarty Mihály Fábián Gábornak, Vörösmarty ö. m. VIII Vörösmarty Mihály Fáy Andrásnak, Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály Bajza Józsefnek, Vörösmarty ö. m. VIII Vörösmarty Mihály feleségének, Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály feleségének, Vörösmarty emlékkönyve (581. Vörösmarty Mihály feleségének, 1849 Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály feleségének, 1849 Vörösmarty emlékkönyve Vörösmarty Mihály feleségének, 1849 Vörösmarty emlékkönyve Széchenyi István Széchenyi István Pest vármegyének, Széchenyi lev. II Széchenyi István Eszterházy Károlynak, Széchenyi lev Széchenyi István Reviczky Ádámnak, 1828-Széchenyi lev Széchenyi István Kazinczy Ferencnek, * Kazinczy lev. XXI Széchenyi István Berzsenyi Dánielnek, Széchenyi lev Széchenyi István Felsőbüki Nagy Pálnak, Széchenyi lev Széchenyi István Waldstein Jánosnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István a cenki jobbágyoknak, 1831 Széchenyi lev Széchenyi István Péczeli Józsefnek, Széchenyi lev. I Széchenyi István Farkas Sándornak, Széchenyi lev. I Széchenyi István Alsó-Fehér vármegye rendéinek, Széchenyi lev. II Széchenyi István Reviczky Ádámnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István Kis Józsefnek, Széchenyi lev. II Széchenyi István Tasner Antalnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István a nyitrai Casino Társaságnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István Tasner Antalnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István Batthyány Kázmérnak, Széchenyi lev. II Széchenyi István Fáy Andrásnak, 1839 Széchenyi lev. II Széchenyi István Wesselényi Miklósnak, Széchenyi lev. III Széchenyi István Kossuth Lajosnak, Széchenyi lev. III Kossudi Lajos Széchenyi Istvánnak, Széchenyi lev. III Széchenyi István Kossuth Lajosnak, Széchenyi lev. III Kossuth Lajos Széchenyi Istvánnak, 1844 Széchenyi lev. III Széchenyi István István főherceg nádornak, Széchenyi lev. III Széchenyi István Tasner Antalnak, Széchenyi lev. III Széchenyi István Festetich Taszilónak, Keszthely, Festetich lt Széchenyi István Festetich Taszilónak, Keszthely, Festetich lt Széchenyi István Festetich Taszilónak, Keszthely, Festetich lt Széchenyi István Festetich Taszilónak, Keszthely, Festetich lt

5 Tartalo m Kossuth Lajos Kossuth Lajos Wesselényi Miklósnak, TT Kossuth Lajos Szemere Miklósnak, ItK Kossuth Lajos Komlóssy Antalnak, ItK Kossuth Lajos a Cincinnati-i páholynak, Balassa, Kossuth Amerikában Kossuth Lajos Vilma leányának, Hegedűs, Kossuth Kossuth Lajos Garibaldinak, Kossuth, Irataim III Kossuth Lajos Concha Győző kolozsvári egyetemi tanárnak, Hegedűs, Kossuth Kossuth Lajos Zeyk Saroltának, Kossuth lev x 3^ 621. Kossuth Lajos Zeyk Saroltának, Kossuth lev Széchenyi konzervatív ellenfele: gróf Dessewffy József Dessewffy József Kazinczy Ferencnek, 1825 Dessewffy lev. I Dessewffy József Orosz Józsefnek, Keszthely, Festetich lt. 146 Báró Jósika Miklós Podmaniczky Júlia Jósika Miklósnak, ItK Jósika Miklós Nyáry Pálnak, 1840-ItK b 626. Jósika Miklós Toldy Ferencnek, ItK Jósika Miklós Répássy Jánosnak, ItK Báró Kemény Zsigmond Kemény Zsigmond Wesselényi Miklósnak, ItK Kemény Zsigmond Petőfi Sándornak, Petőfi művei VI Kemény Zsigmond Wesselényi Miklósnak, ItK Kemény Zsigmond Kemény Jánosnak, 1852-ItK Kemény Zsigmond anyjának, Kemény Sámuelnének, ItK Kemény Sámuelné fiának, Kemény Zsigmondnak, ItK Báró Eötvös József Eötvös József Szalay Lászlónak, Szalay Gábor tulajdona Eötvös József Kölcsey Ferencnek, Szalay Gábor tulajdona Eötvös József Szemere Pálnak, 1836-Szalay Gábor tulajdona Eötvös József Montalembert Károlynak, 1854 Balogh, Eötvös Eötvös József Falk Miksának, Falk, Jellemrajzok Eötvös József Falk Miksának, 1866-Falk, Jellemrajzok Eötvös József Falk Miksának, Falk, Jellemrajzok Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, 1868-ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, 1868-ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, 1869 ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, 1869 ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK Eötvös József fiának, Lorándnak, ItK l 506

6 Ta r talont Petőfi Sándor Petőfi Sándor Sárkány Jánosnak, ItK Petőfi Sándor Nagy Imrének, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Szeberényi Lajosnak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Bajza Józsefnek, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Bajza Józsefnek, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Pákh Albertnek, Petőfi művei VI Szendrey Júlia Térey Marinak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Orlai Petrics Somának, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Teleki Sándornak, Petőfi művei VI Szendrey Júlia Térey Marinak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Bankos Károlynak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Bankos Károlynak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor özv. Jókainénak, Petőfi lev Petőfi Sándor Ötvös Mihálynak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor Kossuth Lajosnak, Pester Lloyd, Morgenblatt május Petőfi Sándor Bem tábornoknak, Petőfi művei VI Petőfi Sándor feleségének, Petőfi művei VI Petőfi és Arany barátsága Petőfi Sándor Arany Jánosnak, 1847-Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Tompa Mihály és Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Arany János Petőfi Sándornak, Arany lev. III Petőfi Sándor Arany Jánosnak, Arany lev. III Arany és baráti köre Szász Károly Arany Jánosnak, 1851-Arany lev. IV Lévay József Arany Jánosnak, Arany lev. IV Arany János Szilágyi Istvánnak, Arany lev. III Tompa Mihály Egressy Gábornak, ItK Arany János Tompa Mihálynak, Arany lev. IV Tompa Mihály Arany Jánosnak, 1861-Arany lev. IV Tompa Mihály sürgönye Arany Jánosnak, Arany lev.. IV Arany János Tompa Mihálynak, Arany lev. IV Tompa Mihály Arany Jánosnak, Arany lev. IV

7 Tartalom Deák Ferenc, a haza bölcse Deák Ferenc Vörösmarty Mihálynak, Vörösmarty emlékkönyve Deák Ferenc Oszterhuber Józsefnek, 1833-Régi okiratok és levelek tára : Deák Ferenc Kossuth Lajosnak, Deák lev Deák Ferenc Kossuth Lajosnak, Deák beszédei II Deák Ferenc Wesselényi Miklósnak, Deák lev Deák Ferenc sógorának, Deák beszédei II Deák Ferenc Tarányi Józsefnek, Deák lev Deák Ferenc Károlyi Alajosnak, ItK Deák Ferenc Csányi Szidóniának, 1857 Országgyűlési Múzeum Deák Ferenc Pulszky Ferencnek, Deák lev Deák Ferenc sógorának, Deák beszédei II Deák Ferenc keresztlányának, Deák beszédei III Deák Ferenc Dessewffy Emilnek, Deák beszédei III Deák Ferenc Mailáth Györgynek, Deák beszédei III Gróf Teleki László Teleki László Erőss Sándornak, ItK Teleki László Vörösmarty Mihálynak, Vörösmarty emlékkönyve Teleki László Klapka Györgynek, Klapka, Emlékeimből Teleki László Jósika Miklósnak, Kossuth, Irataim III Teleki László testvéreinek, 1861 Iványi, Gyömrői lt Szalay László Szalay László lord Palmerstonnak, Szalay lev Szalay László lord Palmerstonnak, Szalay lev Szalay László Flegler Sándornak, Szalay lev Szalay László Szemere Bertalannak, Szalay lev Egy aradi vértanú, gróf Leiningen-Westerburg Károly Leiningen-Westerburg Károly feleségének, Leiningen-Westerburg Károly lev Leiningen-Westerburg Károly sógornőjének, Rohonczynénak, Leiningen- Westerburg Károly lev Leiningen-Westerburg Károly feleségének, Leiningen-Westerburg Károly lev. 2< > Leiningen-Westerburg Károly Rohonczy Lipótnak, Leiningen-Westerburg Károly lev Levelek az emigrációból Batthyány Kázmér Szemere Bertalannak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Batthyány Kázmér Szemere Bertalannak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Szemere Bertalan Czecz Jánosnak, Szemere lev Irányi Dániel Henszlmann Imrének, Kassai Felsőmagyarországi Múzeum, Henszlmann hagyaték Szemere Bertalan Vukovics Sebőnek, Szemere lev Pulszky Ferenc Kossuth Lajosnak, Kossuth, Irataim II Vukovics Sebő Kossuth Lajosnak, Kossuth, Irataim VI $08

8 Tartalom Liszt Ferenc Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Liszt Ferenc Augusz Antalnak, Liszt lev Madách Imre Madách Imre Madách Marinak, Madách ö. m. II Madách Imre Szontágh Pálnak, 1845-Madách ö. m. II Fráter Erzsi Madách Imrének, Madách ö. m. II Szontágh Pál Madách Imrének, Madách ö. m. II Madách Károly Madách Imrének, Madách ö. m. II Fráter Erzsi Madách Imrének, Madách ö. m. II Madách Imre Pajor Istvánnak, ItK Görgey Artúr Görgey Artúr apjának, Görgey ifjúsága Görgey Artúr apjának, Görgey ifjúsága Görgey Artúr Kállay Béninek, Wien Staatsarchiv, Nachlafi Kállay Bd. III. fol Görgey Artúr özv. Csiky Gergelynének, Békey Béláné tulajdona 306 Csengery Antal és Gyulai Pál Csengery Antal Szűcs Istvánnak, Csengery ögy. m. V Gyulai Pál Csengery Antalnak, BpSz okt. (558.) Csengery Antal Gyulai Pálnak, 1856-BpSz okt. (558.) Gyulai Pál Csengery Antalnak, BpSz nov. (559.) Csengery Antal Gyulai Pálnak, BpSz nov. (559.) Csengery Antal feleségének, 1867 Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 314 Nemzeti játékszín Kantomé ismeretlen barátjának, Kantomé lev Szerdahelyi Kálmán Feleki Miklósnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Egressy Gábor Gyulai Pálnak, Gyulai, Dramaturgiai dolg. I Szigligeti Ede Prielle Kornéliának, ItK Blaha Lujza Csiky Gergelynek, Békey Béláné tulajdona Szigeti József Vízvári Mariskának, Békey Béláné tulajdona Paulay Ede Csiky Gergelynek, Békey Béláné tulajdona Jászai Mari Reviczky Gyulának, ItK Jászai Mari Reviczky Gyulának, ItK Vadnay Károly Prieíle Kornéliának, ItK Jászai Mari özv. Csiky Gergelynének, Békey Béláné tulajdona Jászai Mari özv. Csiky Gergelynének, Békey Béláné tulajdona

9 Tartalom Toldy Ferenc alkonya Toldy Ferenc Fábián Gábornak, ItK Jókai Mór Jókai Mór Petőfi Sándornak, Petőfi művei VI J 768. Jókai Mór feleségének, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Jókai Mór Gyulai Pálnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Jókai Mór Gyulai Pálnak, Nemzeti Múzeum Iröd. Levelestár Jókai Mór Feszty Árpádnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Jókai Mór Bartók Lajosnak, 1899 Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Jókai Mór Ihász Lajosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Jókai Mór Ihász Lajosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 335 Habsburg levelek ' MáriaTerézia Festetich Pálnak, Keszthely, Festetich lt Mária Lujza Victoire de Poutetnek, Marié Louise Rudolf trónörökös Moritz Szepsnek, Rudolf lev Rudolf trónörökös Futtaki Gyulának, Wien Staatsarchiv, Nachlafi Futtaki Rudolf trónörökös feleségének, 1887-Stephanie Rudolf trónörökös feleségének, Stephanie Ferenc Ferdinánd trónörökös Alexander Broschnak, Chlumeczky, Franz Ferdinánd Ferenc Ferdinánd trónörökös Alexander Broschnak, Chlumeczky, Franz Ferdinánd Ferenc József Ferenc József Andrássy Gyulának, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Andrássy Gyula Ferenc Józsefnek, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Ferenc József Bittó Istvánnak, 1874-Ernst, Franz Joseph Bittó István Ferenc Józsefnek, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Andrássy Gyulának, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Ferenc József Andrássy Gyulának, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Ferenc József Andrássy Gyulának, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Andrássy Gyula rejtjeles távirata Ferenc Józsefnek, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Andrássy Gyulának, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Braun államtanácsosnak, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Tisza Kálmánnak, Ernst, Franz Joseph Tisza Kálmán Ferenc Józsefnek, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Tisza Kálmánnak, Ernst, Franz Joseph Ferenc József Szapáry Gyulának, Ernst, Franz Joseph Gróf Andrássy Gyula Andrássy Gyula Ferenc Józsefnek, Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben

10 Ta rtalom 798. Andrássy Gyula Ferenc Józsefnek, 1872 Wien Staatsarchiv, Allerunterthánigste Vortráge und Allerhöchste Handschreiben Andrássy Gyula Falk Miksának, Falk, Jellemrajzok Tisza Kálmán Ferenc József Tisza Kálmánnak, Ernst, Franz Joseph Tisza Kálmán Falk Miksának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Tisza Kálmán Falk Miksának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Tisza Kálmán Falk Miksának, 1879-Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Tisza Kálmán Falk Miksának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár / Tisza Kálmán Falk Miksának, 1882-Nemzeti Múzeum írod. Levelestár / Tisza Kálmán Falk Miksának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár / Tisza Kálmán Falk Miksának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 363 Vajda János Vajda János Vadnay Károlynak, 1860-as évek - ItK Vajda János Bartók Lajosnak, 1880-as évek - Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 365 Trefort Ágoston Trefort Ágoston Falk Miksának, 1867-Falk, Jellemrajzok Trefort Ágoston Falk Miksának, Falk, Jellemrajzok Trefort Ágoston Falk Miksának, Falk, Jellemrajzok Trefort Ágoston Szalay Imrének, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Szalay Imrének, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Trefort Ágoston Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona 372 Izsó Miklós Szily Kálmán Izsó Miklósnak, 1860 Weiss, Izsó Mikszáth Kálmán Mikszáth Kálmán Tersztyánszky Mihálynak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Mikszáth Kálmán feleségének, MTA Kézirattár Bachát Dániel budapesti evangélikus esperes Mikszáth Kálmánnak. Mikszáth Kálmán Mauks Ilonának, MTA Kézirattár Mikszáth Kálmán Tisza Istvánnak, MTA Kézirattár Mikszáth Kálmán Benczúr Gyulának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Mikszáth Kálmán Görgey Albertnek, ItK Mikszáth Kálmán Szabolcska Mihálynak, ItK Művészek önmagukról - Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József Szinyei Merse Pál Peregriny Jánosnak, Szépművészeti Múzeum Rippl-Rónai József Petrovics Eleknek - Szépművészeti Múzeum 385

11 Tartalom Rákosi Jenő Rákosi Jenő Gyulai Pálnak, Békey Béláné tulajdona Rákosi Jenő Szabolcska Mihálynak, ItK Kállay Béni, a nagy magyar Balkán-politikus Huszár Imre Kállay Béninek, Wien Staatsarchiv, Nachlafi Kállay Bd. IV. fol Okolicsányi Sándor Kállay Béninek, Wien Staatsarchiv, Nachlafi Kállay Bd. IV. fol Urváry Lajos Kállay Béninek, Wien Staatsarchiv, Nachlafi Kállay Bd. IV. fol Magyarok Párizsban Paál László Munkácsy Mihálynak, 1875 Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 10. köt. (1940) Bp., Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Munkácsy Mihály Szmrecsányi Miklósnak, BpSz mára (260.) Munkácsy Mihály Szmrecsányi Miklósnak, BpSz mára (260.) Munkácsy Mihály Szmrecsányi Miklósnak, BpSz mára (260.) Munkácsy Mihály Szmrecsányi Miklósnak, BpSz mára (260.) Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, 1904 Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, 1904 Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, 1904 Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, 1904 Szalay Gábor tulajdona Szmrecsányi Miklós Berzeviczy Albertnek, Szalay Gábor tulajdona 406 Egy magyar tudós utazásai 408 Moszkva Konstantinápoly Róma 849. Thallóczy Lajos Szilágyi Sándornak, 1882 Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Thallóczy Lajos Szilágyi Sándornak, 1884 Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Thallóczy Lajos Szilágyi Sándornak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 411 Vogulok földjén Pápay Károly Sármai Józsefnek, Magyar Nyelvőr Csiky Gergely Csiky Gergely özv. Villecz Ernőnének, Békey Béláné tulajdona Teleki Sándor Csiky Gergelynek, Békey Béláné tulajdona 418 Gróf Apponyi Albert Apponyi Albert Grünwald Bélának, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Apponyi Albert Ady Endrének, Ady-Múzeum Apponyi Albert Apáthy Istvánnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Apponyi Albert Fraknói Vilmosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 422

12 Ta rtalom Két magyar konzervatív államférfi Gróf Zichy Nándor és gróf Károlyi Sándor Zichy Nándor Esterházy Miklós Móricnak, Esterházy Móric tulajdona Zichy Nándor Esterházy Miklós Móricnak, Esterházy Móric tulajdona Zichy Nándor Esterházy Miklós Móricnak, 1903 Esterházy Móric tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy-Pallavicini Edina tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy-Pallavicini Edina tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy-Pallavicini Edina tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy Rafaelné tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy Rafaelné tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy-Pallavicini Edina tulajdona Károlyi Sándor Pallavicini Edének, Zichy Rafaelné tulajdona 436 Magyar főpapok Ipolyi Arnold Henszlmann Imrének, 1863 Kassai Felsőmagyarországi Múzeum, Henszlmann hagyaték Haynald Lajos Eötvös Józsefnek, KatSz Prohászka Ottokár Ballá Bélának, 1912-Galla Ferenc tulajdona Fraknói Vilmos Csemoch Jánosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Csernoch János Fraknói Vilmosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Prohászka Ottokár B. A.-nak, Balogh József tulajdona Prohászka Ottokár Fraknói Vilmosnak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár Prohászka Ottokár ifj. Toldi Lászlónak, Nemzeti Múzeum írod. Levelestár 446 Gróf Tisza István Tisza István Ferenc Józsefnek, Tisza lev. II Tisza István ifi. Tisza Istvánnénak, Tisza lev. V XXXIX-XL Tisza István D. Sándornak, Tisza lev. II Tisza István Burián Istvánnak, 1914-Tisza lev. II Tisza István Betegh Miklósnak, Tisza lev. III Tisza István Suk kasznárnak, Tisza lev. III Tisza István Horthy Miklósnak, Tisza lev. III Tisza István Rákosi Jenőnek, Tisza lev IV. Károly király Tisza Istvánnak, Tisza lev. VI Tisza István Bethlen Pálné Tisza Jolánnak, Tisza lev. VI Tisza István ifj.tisza Istvánnénak, 1918-Tisza lev. VI Tisza István Hadik Jánosnak, Tisza lev. VI Forradalom előtt Berzeviczy Albert Edith lányának és vejének, Szalay Gábornak, Szalay Gábor tulajdona 459 író és irodalomtörténetíró -Ambrus Zoltán és Riedl Frigyes Riedl Frigyes Ambrus Zoltánnak, Fallenbüchl Tivadarné tulajdona Ambrus Zoltán Riedl Frigyesnek, Fallenbüchl Tivadarné tulajdona 462 A Nyugat és köre Juhász Gyula Kosztolányi Dezsőnek, Kosztolányi Dezsőné tulajdona Babits Mihály Juhász Gyulának, Magyar Nemzet dec

13 Tartalo m 894. Babits Mihály Juhász Gyulának, Magyar Nemzet dec Móricz Zsigmond Babits Mihálynak, Babits Mihályné tulajdona Tóth Árpád Nagy Zoltánnak, Nyugat II , Kosztolányi Dezső Juhász Gyulának, Kosztolányi Dezsőné tulajdona Babits Mihály Balogh Józsefnek, 1940-Balogh József tulajdona 472 Ady Ady Endre Boncza Bertának, Révész, Ady Ady Endre Boncza Miklósnak, Révész, Ády Ady Endre Bölöni Györgynek, Bölöni, Ady Katonalevél Kaas Andor családjának, Nagy, Tábori levelek Magyar költő a világháborúban Gyóni Géza Gyóni Géza ismeretlennek, Gyóni Ferenc tulajdona Gyóni Géza ismeretlennek, Gyóni Ferenc tulajdona Gyóni Géza Braun Henriknek, 1914 Gyóni Ferenc tulajdona Gyóni Géza ismeredennek, Gyóni Ferenc tulajdona Gyóni Géza testvérének, Szolár Ferencnének, Gyóni Ferenc tulajdona 485 Trianon előtt ifj. Andrássy Gyula Pallavicini Györgynek, Andrássy Gyuláné tulajdona ifj. Andrássy Gyula Apponyi Albertnek, 1919 Andrássy Gyuláné tulajdona ifj. Andrássy Gyula Bethlen Istvánnak, Andrássy Gyuláné tulajdona Apponyi Albert ifj. Andrássy Gyulának, 1919-Andrássy Gyuláné tulajdona Apponyi Albert ifj. Andrássy Gyulának, 1919-Andrássy Gyuláné tulajdona ifj. Andrássy Gyula Bethlen Istvánnak, 1919-Andrássy Gyuláné tulajdona 493 Gróf Klebelsberg Kunó Klebelsberg Kunó anyjának, Klebelsberg K. eml Klebelsberg Kunó Zichy Rafaelnének, Zichy Rafaelné tulajdona Klebelsberg Kunó Zichy Rafaelnének, Zichy Rafaelné tulajdona Klebelsberg Kunó Zichy Rafaelnének, Zichy Rafaelné tulajdona Klebelsberg Kunó Zichy Rafaelnének, Zichy Rafaelné tulajdona 500 Gróf Teleki Pál Teleki Pál Cholnoky Jenőnek, Cholnoky Jenő tulajdona 502 A tartalomjegyzék rövidítései 515 Névmutató *4

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe Ady Endre utca mindkét oldal végig: Szűcs Ildikó Erdősor út 1. 233 14 14 Hétfő 13 h 15 h Szerda 12 30 14 30 Almakerék utca mindkét oldal végig: Sebőkné Liptay Nóra Hargita utca 1. 230 28 06 Csütörtök 13

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( / ) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Ady Endre utca 3 2016.02.12 Ady Endre utca 4 2016.02.15 Ady Endre utca 5 2016.02.12 Ady Endre utca

Részletesebben

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne 1 Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-329 8400 Ajka, Béke u. 2., 4. 30 6 656 682 Ft 2 "Tornamenti" Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-332 8400 Ajka, Fő u. 7., 9., 11.

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Az Alapító Okirat 1. mellékletében szereplő köznevelési intézmények és azok feladatellátási helyei: Okirat száma: 1490/2016. 1. melléklet Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / házszám

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 Szavazókör: Megye/főváros: Település/kerület: Országgyűlési választás, EP választás, országos népszavazás Pest Monor 001. szavazókör Arany János utca Teljes közterület

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

I. Előkészületi munkálatok miatti forgalmi intézkedések

I. Előkészületi munkálatok miatti forgalmi intézkedések I. Előkészületi munkálatok miatti forgalmi intézkedések Az Olof Palme sétány a futás lebonyolításához szükséges előkészítő munkálatok miatt október 6-án (szombat) 17.00 órától október 7-én (vasárnap) 18.00

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2002. (VII. 31.) számú rendelete a háziorvosi körzetek meghatározására Tokaj Város Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25.. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016.

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. HÉTFŐ 48-as Ifjúság útja Áchim A. u. Adria u. Anna u. Arany J. köz Arany J. u. Árpád u. Bajcsy -Zs.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Tisztelt Egri Lakosok!

Tisztelt Egri Lakosok! Tisztelt Egri Lakosok! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2016.év I. féléves házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontokról A papírhulladékot kihelyezhetik zsák nélkül összekötözve (papír esetében),

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Intézmény neve OM száma Címe. Ászári Jászai Mari Általános Iskola 201019-001 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. 201019-003 2882 Kerékteleki, Fő u. 31.

Intézmény neve OM száma Címe. Ászári Jászai Mari Általános Iskola 201019-001 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. 201019-003 2882 Kerékteleki, Fő u. 31. Intézmény neve OM száma Címe Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános és Alapfokú Művészeti Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános és Andreetti Károly Általános és Művészeti Pusztazámori Tagintézménye

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

Névsor 2012.02.26 1/6

Névsor 2012.02.26 1/6 1 Ács Péter Kisbér, Szent Imre u. 71. 2 Alapi László Kisbér,, Kincsem u. 62/a 3 Andrási János Kisbér, Szent Imre u. 41/A. 4 Babos Béla Tárkány, Kossuth u. 76. 5 Babos Ferenc Kisbér, Rákóczi F. u. 31. 6

Részletesebben

7. melléklet 163. A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható.

7. melléklet 163. A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható. 7. melléklet 163 7. A, 2000 2003 A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható. E táblázatban csak azok az iskolák szerepelnek, amelyek legalább 3 évben

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Utca, közterület Aba utca Ady Endre utca Áfonyás utca Alkotás utca Állomás utca Álmos utca Andor utca Andrássy utca Arany

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 414/2005. Előadó: Mell.: 4 db Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Andrássy út 1 2016.09.07 Andrássy út 1 2016.12.08 Andrássy út 2 2016.09.08 Andrássy út 3 2016.09.08

Részletesebben

KERÜLETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESíTETT TÁRSASHÁZAK - 2007..XLS

KERÜLETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESíTETT TÁRSASHÁZAK - 2007..XLS 1. T-54290 Akadémia u. 16. 3 449 760 Ft 1 000 000 Ft 2. T-54269 Alkotmány u. 10. 1 220 000 Ft 400 000 Ft kémények bélelése 3. T-53917 Alkotmány u. 15. 3 435 012 Ft 1 000 000 Ft 4. T-53896 Alkotmány u.

Részletesebben

ELLENŐRÖK NYILVÁNTARTÁSA

ELLENŐRÖK NYILVÁNTARTÁSA 1. oldal / 18 Babinszky János F/00046/2015 2020.10.28. Bacsa László Péter F/00118/2015 2020.10.29. Balázs György F/00047/2015 2020.10.28. 6791 Szeged, Szekerce utca 11. Bartucz Miklós F/00050/2015 2020.10.28.

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

Vác Város Díszpolgárai

Vác Város Díszpolgárai Vác Város Díszpolgárai Adományozás éve NÉV 1881 Kanonok, kartali plébános, a piarista gimnázium VII-VIII. osztálya elhunyt Petróczy László kiépítésére 40 ezer forintot adományozott 1886 Váci orvos, a homeopátia

Részletesebben

028873 Berentei Általános Iskola, Óvoda

028873 Berentei Általános Iskola, Óvoda OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 029001 Általános Iskola Csuha Pálné Abaújvár Borsod Béke u. 2. 3898 029046 Kastélykerti Általános Iskola és Óvoda Mezey Emese Alacska Borsod Kossuth u. 50.

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : 342/2014 Előadó: Fazekas István Mell. : 7 db melléklet 1 db dokumentáció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3.

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321 AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC MEGÜNNEPLÉSÉHEZ AJÁNLJUK A VÁROSI KÖNYVTÁR HANGTÁRÁBÓL DOKUMENTUMOK A 12 PONT CD 611 ELŐADÓ: BITSKEY TIBOR ÁLDASSÉK A NEVED, FORRADALOM ELŐADÓ: SINKOVITS IMRE CD

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR száma, neve, terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Összes raktári és terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Helyrajzi jelzete:03. raktár, 13. állvány, D. oszlop, 4.polc-5.polc (ideiglenes hely) Segédlet készítésének

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 17.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete. 2015. április 17. Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2015 április 17 Borsod-Abaúj-Z Megyei Ügyvédi Kamara Területi Küldöttválasztó Gyűlés egyesületi tagjainak választói névjegyzéke Név Cím Belláné drkároly Krisztina

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEVELEZÉS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY LEVELEZÉS ADY ENDRE GYŰJTEMÉNY (Ki - K 21)

VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEVELEZÉS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY LEVELEZÉS ADY ENDRE GYŰJTEMÉNY (Ki - K 21) A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOGI COLLECTIONIS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 3. F. Csanak Dóra VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEVELEZÉS CSOKONAI

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 5. Mk/db/106 2011. máj. 12. Bács Bács-Kiskun Megyei Önkrományzat Petőfi Sándor Emlékmúzeuma

6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 5. Mk/db/106 2011. máj. 12. Bács Bács-Kiskun Megyei Önkrományzat Petőfi Sándor Emlékmúzeuma MEGYE AZ INTÉZMÉNY NEVE IRÁNYÍTÓS ZÁM VÁROS CÍM Listára kerülés dátuma Működési engedély száma Bács Katona József 6000 Kecskemét Katona József u. 5. Mk/a/010 Bács Helytörténeti Gyűjtemény 6090 Kunszentmiklós

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

DÖNTÉSI LISTA. Pályázó intézmény/ Tagintézmény neve Pályázat címe Külhoni intézmény neve Célország. Barangolás Erdélyben!

DÖNTÉSI LISTA. Pályázó intézmény/ Tagintézmény neve Pályázat címe Külhoni intézmény neve Célország. Barangolás Erdélyben! DÖNTÉSI LISTA Szakképzési 1. HAT-15-07-0001 Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Barangolás Erdélyben! Eötvös József Mezőgazdasági Románia 2 339 000 2. HAT-15-07-0002 Kultúrkörök és áramkörök

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 22812016. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 22812016. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: XIII 806. TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Baloghné Bagó Gabriella, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: 7 db Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf. Telefon: (66) 5-807

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs.-a-fiú 1 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:05 33,18 km/h 4 2 177 TOMKA Ruben Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:13 00:00:08 32,94 km/h 6 3 6 GUT Gábor Zaránd Berettyóújfalui

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

Miskolc MJV kommunális hulladékgyűjtési napok a társasházas övezetekben. Utca, közterület kiegészítés ürítési nap. Ady Endre utca.

Miskolc MJV kommunális hulladékgyűjtési napok a társasházas övezetekben. Utca, közterület kiegészítés ürítési nap. Ady Endre utca. Aba utca Aba utca Ady Endre utca Ady Endre utca Áfonyás utca Áfonyás utca Alkotás utca Alkotás utca Állomás utca Állomás utca Álmos utca Álmos utca Andor utca Andor utca Andrássy utca páros oldal Andrássy

Részletesebben

Telek mérete (m2) Budapest 1010 Mészáros utca 62. 42 lakás. Budapest 1011 Fő utca 21. 64 lakás. Budapest 1012 Vérmező út 8.

Telek mérete (m2) Budapest 1010 Mészáros utca 62. 42 lakás. Budapest 1011 Fő utca 21. 64 lakás. Budapest 1012 Vérmező út 8. Város Ir. szám Ingatlan címe Telek mérete (m2) Felépítmény mérete (m 2 ) Alap információk Kihozatali ár Budapest 1010 Szabó Ilonka utca 16. 717 Budapest 1010 Mészáros utca 62. 42 lakás Budapest 1011 Fő

Részletesebben

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28.

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28. Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak:

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: Forgalomképtelen ingatlanok Sorsz. Hrsz. Terület ha m2 Cím Megnevezés Megjegyzés 1. 2 1 0783 Kossuth

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 Országgyűlési képviselők 2 1865. december 14. 1866. április 30. Borbély Miklós (ismeretlen pártállás) törökszentmiklósi 1865. december 14. 1868. december

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás Belvíz program Területútszakasz Munkálat Mennyiségi mutatók Bocskai utca Csatornaültetés, karbantartás 782 fm Zrínyi Miklós u., Pásztor János u., Kató utca, Tompa Mihály u. Jókai Mór u., Petőfi Sándor

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Tisztelt Városlakók!

Tisztelt Városlakók! Tisztelt Városlakók! A i, házi gyermekorvosi és i tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. (1) bekezdése értelmében a választás elősegítése céljából tájékoztatom Önöket a i körzetek területi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Módosítások: a) 32/2005. (X. 24.) ör. b) 50/2006. (XII.22.) ör.

Részletesebben