Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye XI. 7. Koppány-Szántó VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató"

Átírás

1 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye XI. 7. Koppány-Szántó VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi végzettséget szerzett 1887-ig az Igazságügyi minisztériumban fogalmazó A szabadelvű párt tagja, négy alkalommal a Tolna megyei szakcsi képviselője Az ezredévi kiállítás tanügyi csoport létrehozásában kifejtett tevékenységért III. osztályú vaskorona-renddel tüntették ki a király V. Országos Képtár/Szépművészeti Múzeum kormánybiztosa, 1901-től a Szépművészeti Múzeum és a Történelmi Képcsarnok igazgatója 1914-ben vonult nyugdíjba a Szépművészeti Múzeumból között nem vállalt mandátumot 1910-ben a pincehelyi kerület választotta megképviselővé XI. 7. Koppányszántó, síremlékének felavatás: Niklai János polgármester, Baán László I. Monográfiák 1886 *Magyarországi török kincstári defterek. I Bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte: K. E. Fordította: Dr. Lászlófalvi Velics Antal. I Budapest: MTA rész. LV,467 p *Magyarországi török kincstári defterek. I Bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte: K. E. Fordította: Dr. Lászlófalvi Velics Antal. II Budapest: MTA, rész XXIX,770 p *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. VIII. Szerkesztette és előszó: K. E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, V-XI. p. FSzEKvt / *Beszéd. Elmondta Tolna vármegye évi május hó 18-án tartott ezredéves díszgyűlésen dr. Kammerer Ernő. Szegzárd: p. *Magyarországi török kincstári defterek. II. Bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte: K. E. Fordította: Dr. Lászlófalvi Velics Antal. Budapest: MTA, Athenaeum, *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. IX. Szerkesztette és előszó: K.E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, V-XII. p. FSzEKvt /8 1903

2 *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. VII/1. Készítette: Barabás Samu. Szerkesztette és előszó: K.E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, V-VII. p. FSzEKvt / *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. VII/2. Készítette: Áldásy Antal. Szerkesztette és előszó: K.E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, V- VII. p. FSzEKvt / *A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. I Szerkesztette és előszó: K.E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, III- XIX. p. *Dr Kammerer Ernő Tolnavármegye törvényhatósági bizottsági tagjának az 1906 évi márczius 21-én tartott rendes közgyűlésén gróf Széchenyi Sándor v.b.t. tanácsos, Tolna vármegye főispánjának ezen állásától történt megválása alkalmából mondott ünnepi beszéde. Szekszárd, p *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. X. Szerkesztette és előszó: K. E. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, V-X. p. FSzEKvt / *Csernyéd. Szekszárd: p * - Dr. Szabó János: Emlékirat a Sió-csatorna hajózhatóvá tétele ügyében. Budapest: p. FSzEKvt. Raktár *A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. XI. Szerkesztette: K.E. Dőry Ferenc. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, FSzEKvt /8 II. Cikkek folyóirat és tanulmánykötetek 1876 *Kérelem a Budapesten létesülő őstörténelmi congressus és kiállítás ügyében. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd IV VIII. 14. hétfő 33. sz. 1. p. Ill.: K. Németh, p *Tolnavármegye hódoltsági viszonyairól. Vázlat. I. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VII V sz p. II. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VII V sz p. III. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VII VI sz p. IV. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VII VI sz p.

3 1880 *László dömösi prépost sírköve. Egyházművészeti Lap I p. *Tolnamegye XVI-ik századi adólajstromairól. I. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VIII VI sz. 2. p. II. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VIII VIII sz. 2. p. III. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VIII VIII sz. 2. p. IV. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd VIII VIII sz. 2. p *Szegzárd a törökök kiűzése után. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd X I sz. 1. p *Györgyi Bodó Ferencz hagyatéka. (Felolvastatott a Tolnamegyei történeti és régészeti társulat alakuló közgyűlésén.) I. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd XI VII sz p. II. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd XI VIII sz p. III. Tolnamegyei Közlöny Szegzárd XI VIII sz p. Klny. Is? 1891 *- Ortvay Tivadar: A pécsi püspökség. In: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. Első fele. Budapest: p *Adat a végek viszonyainak történetéhez. Történelmi Tár p A festészet fejlődéséről Magyarországban. Írta K. Ö. Budapest: Pesti Könyvnyomda- Részvénytársaság, p. Különlenyomat Matlekovits: Magyarország az ezredik évben czímű kiállítási főjelentés V. kötetéből 3959= *Perényi és Hirschvogel Ágoston metszetéről. Művészet III p A Szépművészeti Múzeum. Művészet V sz p. 6 ill *Székvárosunk Csernyéd. Tolnavármegye Szegzárd XVIII III sz. 1-5 p. *A döbröközi eset I. Tolnavármegye Szegzárd XVIII XII. 52. sz p *A döbröközi eset Szekszárd, p. *II. Tolnavármegye Szegzárd XIX I sz p.

4 *III. A döbröközi eset Tolnavármegye Szegzárd XIX I sz p. III. Előadások kéziratai, kiadatlan kéziratok IV. Könyvismertetések V. Kiállítás-rendezések, katalógusok, Szépművészeti Múzeum 1897 *Bp.B.2109.*A Vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszternek jelentése az Országos Képtár, a Történelmi Képcsarnok és a létesítendő Szépművészeti Múzeum tárgyában. Budapest: p. FSZEKvt. Bq 708/23 *Wlassics Gyula Kammerer Ernő A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek jelentése az Országos Képtár, a Történelmi Képcsarnok s a létesítendő Szépművészeti Múzeum tárgyában. Budapest: Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter megbízásából, p. 4391=26711 Melléklet a 117. számú irományhoz. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urhoz intézett jelentése az Országos Képtár kormánybiztosának a vezetésére bízott intézetek állapotáról. Az 1. alatti melléklet A Szépművészeti Múzeum részére vásárolt festmények, plasztikai művek és graficai lapok lajstroma a vételárak kitüntetésével. A 2/. alatti melléklet. Az Országos Képtár anyaga származás szerint. A Pyrker-Képtár. Az Esterházy-képtárhoz tartozó képeknek jelenlegi holléte az 1869-ik évi október 30-iki Mündler-féle becslési jegyzőkönyv A herczeg Esterházytól átvett képeknek jegyzéke 117. szám A Nemzeti Múzeumtól az 1666/91. sz. miniszteri leirat alapján évi márczius hó 31-én átvett olajfestmények jegyzéke. Az Ipolyi-képtár. Az ujabb gyarapodás. Az Országos Képtár és a Szépművészeti Múzeum anyaga leltári számok szerint. Az Országos Képtár könyvtárának katalógusa. Legujabb vételek. *Wlassics Gyula Kammerer Ernő A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek jelentése az Országos Képtár, a Történelmi Képcsarnok s a létesítendő Szépművészeti Múzeum tárgyában. Budapest: Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter megbízásából, p. 4391/a=26713 % a. melléklet. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urhoz intézett jelentése az Országos Képtár kormánybiztosának a vezetésére bízott intézetek állapotáról. Az 1. alatti melléklet A Szépművészeti Múzeum részére vásárolt festmények, plasztikai művek és graficai lapok lajstroma a vételárak kitüntetésével. A 2/. alatti melléklet. Az Országos Képtár anyaga származás szerint. A Pyrker-Képtár. Az Esterházy-képtárhoz tartozó képeknek jelenlegi holléte az 1869-ik évi október 30-iki Mündler-féle becslési jegyzőkönyv A herczeg Esterházytól átvett képeknek jegyzéke

5 ?????????? 117. szám A Nemzeti Múzeumtól az 1666/91. sz. miniszteri leirat alapján évi márczius hó 31-én átvett olajfestmények jegyzéke. Az Ipolyi-képtár. Az ujabb gyarapodás. Az Országos Képtár és a Szépművészeti Múzeum anyaga leltári számok szerint. Az Országos Képtár könyvtárának katalógusa. Legujabb vételek *A Történelmi Képcsarnok grafikai kiállításának leíró lajstroma, I V. Bevezető: Kammerer Jenő. Szerkesztette: Felvinczi Takács Zoltán. Budapest: Szépművészeti Múzeum; Franklin Nyomda, VI,132 p. (A Szépművészeti Múzeum kiadványai, 5.) Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok Budapest 30/3=81580 *A Történelmi Képcsarnok műtárgyainak leíró lajstroma Bevezető: Kammerer Ernő. Szerkesztette: Felvinczi Takács Zoltán. Budapest: Szépművészeti Múzeum; Franklin Nyomda, VI,195 p. (A Szépművészeti Múzeum kiadványai, 4.) Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok Budapest 30/2= Peregriny János: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai. Budapest: Országos Magyar Szépművészeti Múzeum; Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. I. rész. [Előszó]: Kammerer Ernő ,634,3 p. II. rész. A Nemzeti Múzeum sorozatai. Előszó: Kammerer Ernő I. füzet. 5,612 p. II. füzet. 4, p. III. rész. Uj szerzemények. [lezárva: XII. 31.] füzet: VII,821,2 p. 2. füzet: p. 3. füzet: IV,583. p. IV. rész. Magyar Történelmi Képcsarnok. [lezárva: XII. 31.] VII,635 p. Részletezve: Peregriny János: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai. Budapest: Országos Magyar Szépművészeti Múzeum; Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. I. rész. [Előszó]: Kammerer Ernő ,634,3 p. a. Az Esterházy-gyűjtemény. Az Esterházy-képtár. 1. A Mündler-féle jegyzőkönyv szerinti állag p. 2. A festmények leírása p. b. Ipolyi Arnold adománya. Az Ipolyi-képtár p. A festmények jegyzéke p. A festmények leírása p. A, Az Országos Képtári rész B, Történeti Képcsarnok rész p. C, Tárgymutató p. D, Javítások, pótlások, törlések p. Budapest 3/2.a.I=82905

6 [A Mündler jegyzék a szerző által kiegészített változat] II. rész. A Nemzeti Múzeum sorozatai. Előszó: Kammerer Ernő I. füzet. 5,612 p. a. A Pyrker Képtár p. b. A József Magyar-képtár p. c. A Széchenyi Általános-képtár p. Budapest 3/2.a.II.1=68817 II. füzet. 4, p. d. Az új leltár anyaga p. e. A régi dépôtbeli sorozat p. f. Az új dépôtbeli sorozat p. g. Az átadási okmányok [függelék] p. h. Tárgymutató p. Javítások, pótlások és törlések p. Budapest 3/2.a.II.2=68818 III. rész. Uj szerzemények. [lezárva: XII. 31.] füzet: VII,821,2 p. a. Festmények p. b. Festmények módjára kezelt műtárgyak p. Budapest 3/2.a.III.1= füzet: p. c. Az évi szerzemények. [szignatúrákkal] p. d. Függelék: 1. Néhai gróf Pálffy János hagyományának átvételéről szóló jegyzőkönyvek p. 2. Kifüggesztésre, másolásra és elhelyezésre vonatkozó adatok. 2. melléklet p. e. Kimaradt festmények p. f. Javítások p. g. Tárgymutató az 1. és 2. füzethez p. h. Tartalomjegyzék Budapest 3/2.a.II.2= füzet: IV,583. p. Budapest 3/2.a.II.3=68821 IV. rész. Magyar Történelmi Képcsarnok. [lezárva: XII. 31.] VII,635 p. I. A festmények leírása p. II. Festmények módjára kezelt műtárgyak. (Pastellek, miniatureok, aquarellek, rajzok.) p. III. Plastiki művek. (Szobrok, domborművek, érmek, plaquettek) p. Az évi szerzemények p. Kifüggesztési és egyéb adatok (a leltári számok sorrendjében) p. A Magy. Történeti Képcsarnoknak 1884 és 1889 között használt kézi lajstroma kiegészítve a származási kifüggesztési és utalási adatokkal p. A Magy. Nemzeti Múzeum Régiségtári Osztályától átvett műtárgyak I. jegyzéke (98-885). (1885 január 12.) p. A Magy. Nemzeti Múzeum Régiségtári Osztályától átvett műtárgyak II. jegyzéke (97-885). (1885 április 14.) p.

7 A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtári Osztályától átvett műtárgyak III. jegyzéke (303-88). (1888 október 15.) p. A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtári Osztályától átvett műtárgyak IV. jegyzéke (403-93). (1893 október 7.) p. A Magyar Tört. Képcsarnok állagainak számbavétele és átadása. [1914. X. 21.] p. A Magyar Történelmi Képcsarnok állagainak teljes jegyzéke (a leltári számok sorrendjében) p. Tárgymutató p. Javítások p. Budapest 3/2.I.II.III.IV.= X. megnyílik az antik, Wollanka József rendezésében, majd a reneszánsz másolatgyűjtemény Kammerer Ernő válogatásában, rendezésében Ismerteti: h. ö.: A Szépművészeti Múzeum szoborgyűjteménye. Magyarország XVIII IX. 10. vasárnap 215. sz p. 414/ OSzK.x:kérni a végét!é Forrás: Művészet p Olasz reneszánsz szobrok kiállítása Rendezte: Kammerer Ernő IV. 26. Ismerteti: Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új látnivalói. (Régi olasz grafikusok kiállítása. A szoborosztály egy részének megnyitása.) Az Ujság XI IV. 27. vasárnap 100. sz p. Forrás: PIM.811/2012.OSzK.x VI. Folyóirat, sorozat szerkesztések, fordítás, bibliográfia VII. Róla szóló irodalom, interjúk, lexikon-szócikk, adattárak *Országos Széchényi Könyvtár Levelestár 1876 *Névkönyv p *A magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság megalakulása. Turul I p *Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Pest: p *Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Pest: p *A magyar országgyűlés képben és írásban Budapest: M. Irodalmi Kör Légrády Testvérek, p. FSzEKvt.Bp,Gy. 328 M 14 Ill.: K. Németh, p.

8 *Wosinsky M: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. I-II. Budapest FSzEKvt. Raktár 29802/ *Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Pest: p *Székely F.: Tolnavármegye. Garay János Nagy Képes Naptára évre. Szegzárd: p Jelentés a képzőművészet népszerűsítése ügyében a közoktatásügyi miniszter által egybehívott értekezletről. Uránia, Népszerű tudományos folyóirat, az Uránia Magyar Tudományos Egyesület közlönye, Budapest VI p. Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter által összehívott, X. 17-én tartott tanácskozáson Kammerer Ernő, miniszteri tanácsnok hozzászólása: 461. p Malonyay Dezső: Szépművészeti Múzeum. Budapesti Hírlap XXVI XII. 6. csütörtök 335. sz p. 249/ OSzK.x 1909 Benczúr millenáris képe. Pesti Napló LX IX. 26. vasárnap 228. sz. 15. p. [A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításáról Kammerer Ernő átvette a Szépművészeti Múzeum részére] 182/ OSzK.x 1910 Pentelei Molnár János kiállítása. Pesti Hírlap XXIX X. 6. vasárnap 238.sz. 8. p. [Rövid hír, Kammerer Ernő a kiállításon] 128/ OSzK.x A Művészotthon Andorkó-kiállítása. Az Ujság VIII XII. 9. péntek 292. sz. 11. p. [10 sorban] Forrás: Tímár, p.188/ OSzK.x [a megjelentek felsorolásában] 1911 *Lyka Károly: A Nyolcak. Új Idők XVII V sz p. [Nemzeti Szalon IV. 30.] Forrás: Tímár, p. 282/ OSzK. Kernstok Károly ünneplése. Egyetértés XLVI XII. 3. vasárnap 287. sz. 13. p. [felsorolásban a látogatók közt] Forrás: Tímár, p. 318/ OSzK.x Kernstock-képek a Szépművészeti Múzeumban. Egyetértés XLVI XII. 5. kedd 288. sz. 14. p. [22 sorban] Forrás: Tímár, p. 320/2010.XI.OSzK.x Vernissage a Művészházban. Független Magyarország XI I. 7. szombat 6. sz. 5. p.

9 [1911. I. 7. Felsorolásban a megjelentek között] Forrás: Tímár, p. 242/ OSzK.x *Kernstok képek a Szépművészeti Múzeumban. Magyar Nemzet XII p. Forrás: Tímár, p. 323/ OSzK. A Képzőművészeti Tanács a Művészházban. Magyarország XVIII XII. 5. kedd 288. sz. 14. p. [Kernstok képek a Szépművészeti Múzeum részére] Forrás: Tímár, p. 331/ OSzK.x Állami vásárlás a Művészházban. Az Ujság IX III. 21. kedd 68. sz. 20. p. [a Szépművészeti Múzeum részéről Kammer Ernő és Térey Gábor vett részt az állami/múzeumi vásárlási bizottságban] Forrás: Tímár, p. 288/ OSzK.x A Képzőművészeti Tanács a Kernstok-kiállításon. Világ II XII. 5. kedd 288. sz. 12. p. [Művészház, vásárlási bizottságban Kammerer Ernő, Térey Gábor] Forrás: Tímár, p. 301/ OSzK.x 1912 Vaszary-vernissage a Művészházban. Magyar Nemzet XXXI III. 26. kedd 73. sz. 10. p. [felsorolásban] Forrás: Tímár, p. 325/ OSzK.x Arcurus.: A Szépművészeti Múzeum szoborosztálya. Az Újság X XII. 24. kedd 304. sz p. 415/ OSzK.x:kérni a végét! É.: Forrás: Művészet p Múzeumi harcok. (Bonyadalmak a Pálffy-képtár körül.). Világ IV II. 16. vasárnap 41. sz p. [Gerevich Tibor vádjai, Radisics Jenő, Térey Gábor, Pregeriny János, Kammerer Ernő] Forrás: Művészet p. 632/2011.OSzK.x 1914 Kinevezés helyett mellőzés. Kommentár egy kinevezéshez. Magyarország XXI IV. 7. kedd 85. sz. 10. p. [Térey Gábor mellőzése, aki Kammerer Ernő betegsége alatt ellátta az igazgatói teendőket; Petrovics Elek kinevezése; Nemes Marcell-gyűjtemény megítélése] Ld. még: Műgyűjtemény, Nemes Marcell Nemes Marcell gyűjteménye. A gyűjtő nyilatkozatai. Magyarország XXI IV. 11. szombat 89. sz. 11. p. [Nemes Marcell nyílt levele és interjú, a szerkesztőségnek a IV. 7-i számban megjelent cikkre válaszolva] Ld. még: Műgyűjtemény, Nemes Marcell A Szépművészeti Múzeum új igazgatója. Művészet XIII p. [16 sorban] Forrás: MTA MI. adattár.x. 1920

10 A Szépművészeti Múzeum 1918-ban és 1919-ben. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei II (1920). 84. p. Dr Kammerer Ernőné ajándéka: Finta Sándor Kammerer Ernőről készített bronzplakettje. *Századok LIII-LIV p. *Kovách Aladár: Dr. Kammerer Ernő. Tolnamegyei Újság VIII p. képpel Ill.: K. Németh, p. *Dombóvári Hírlap VIII p. *Új Nemzedék VIII Valóban ő???*koelle, Fritz: Einleitung von Ernst Kammerer. S.l Katalógusból írtam ki: FSzEKvt, Raktár *Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. Fondjegyzék. TmÖL XIV/ doboz. In: Mayer L.: Raktári jegyzék dr. Kammerer Ernő irathagyatékáról. Fondleírás a Tolna megyei Önkormányzat Levéltárában. Kézirat. Szekszárd, Szekszárd, Béla király tér 1 Tel: *Gaál A.: Tolna vármegye múzeumának megalakulása és közművelődési tevékenysége a század első évtizedeiben. Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd p Ybl Ervin: Lotz Károly élete és művészete. Az utószót írta: Zádor Anna. Rövidített, átdolgozott kiadás. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Kossuth Nyomda, , [5] p. XXXI, 62 ill. (Nagy magyar mesterek) ISBN Felelős szerkesztő: Szvoboda Gabriella 1938-as kiadás rövidített átdolgozott kiadása F 1917/4= Országos Képtár részére Kammerer Ernő Lotz képeket is megvásárol: p. A Szépművészeti Múzeum pályaterveinek megbírálására alapított bizottság tagja a miniszter megbízásával, Lotz is foglalkozott a múzeum csarnokának freskófestésével: p Kőhegyi Mihály Szabó Géza: Wosinsky Mór szakfelügyelői tevékenysége és a századforduló vidéki múzeumai. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd XIX p. ill. [közöl Kammerer Ernővel váltott levelezést, iratokat, fotót] Fi 1173 A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága és a Műemlékek Országos Bizottsága tisztségviselői és tagjai ( ). Összeállította: Granasztóiné Győrffy Katalin. In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerkesztő: Bardoly István, Haris

11 Andrea. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, p. (Művészettörténet műemlékvédelem, 9. / A sorozat szerkesztőbizottsága: Déry Attila, Hokkyné Sallay Marianne, Horler Miklós, Lővei Pál, ISSN ) Német nyelvű kivonatokkal. Német fordítás: Détschy Mihály, Marosi Ernő ISBN Megjelent A magyar műemlékvédelem első évszázada kiállítás alkalmából Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, IV. 17. VII. 21. A kiállítást rendezte: Granasztóiné Győrffy Katalin A kiállítás anyagát válogatta: Bozóki Lajos, Fülöp Csilla, Cs. Plank Ibolya 17069/9= Válogatás a Nagybányai művészek leveleiből Szerkesztette: András Edit, Bernáth Mária. A válogatást szakmailag ellenőrizte és a jegyzeteket írta: Szűcs György. Miskolc: MissionArt Galéria, p. illusztr. (Nagybánya könyvek, 8.) ISBN /8= p K. Németh András: Kammerer Ernő életéről, munkásságáról és hagyatéka régészeti vonatkozásairól = Die Skizze vom Leben und Nachlass von Ernő Kammerer in archäologischer Hinsicht. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd XXIV p. 12 képpel Német nyelvű kivonattal Fi *Tulézi Gy.: A kormánybiztos méltósága. Tolnai Népújság XI p. Kammerer Ernő síremlékének felavatása: Niklai János, Baán László Lexikon, adattár 1897 Kammerer Ernő. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. Budapest: Hornyánszky Viktor, p *Vásárhelyi F.: A magyar országgyűlés. A főrendiház és képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest: Jókai Könyvnyomda, p. FSzE Kvt. Bp.Gy. nem kölcs.: B 923/395 és 328 M 14. *Sturm Albert: Országgyűlési Almanach. Pest: p Kammerer Ernő. In: Almanach (képzőművészeti lexikon). Szerkesztették: Déry Béla, Bányász László, Margitay Ernő. Budapest: Légrády Testvérek Nyomdája, p Kammerer Ernő. In: Révai Nagy Lexikona. XI. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet, p.

12 1923 *Daróczy Nemesi évkönyv. Budapest. I Bp.Gy. kézi 929 N Kammerer Ernő. In: Magyar politikai lexikon (magyar politikusok) Szerkesztette: T. Boros László. Budapest: Europa Irodalmi és Nyomdai Rt., [1929] p. [26 sorban] FSzEKvt.kölcs.x /1-2. Bp.Gy. 920 M Kammerer Ernő (Marius Oszkár), dr. jur. In: Magyar írók élete és munkái. Megindította: Szinnyei József. Új sorozat. Gulyás Pál adatgyűjtéséből sajtó alá rendezte: Viczián János. XVI. Budapest: Argumentum Kiadó Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, p Kammerer Ernő. In: Korok és emberek. Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye. Összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné. Szekszárd: Tolna megyei Tanács VB Könyvtára, p. [16 sorban] FSzE x 1998 *Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest: 1998 I Papp Katalin: Kammerer Ernő. In: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Főszerkesztő: Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest: Pulszky Társaság; Tarsoly Kiadó, p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Kitüntetések Szent István rend kiskeresztje III. oszt. Vaskoronarend lovagja [az Ezredéves kiállítás tanügyi csoportjának szervezéséért]

Kitüntetések Szent István rend kiskeresztje III. oszt. Vaskoronarend lovagja [az Ezredéves kiállítás tanügyi csoportjának szervezéséért] 2015. július 22. Kammerer Ernő Marius Oszkár (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő, gyűjtő, múzeumigazgató Névváltozatai Kammerer Ernő

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p.

2014. április 28. 1903 Szerémi.: Adatok a fekete seregről. Századok XXXVII. 1903. X. sz. 921-927. p. 2014. április 28. Szentiványi Gyula (Budapest 1881. január 7. Budapest 1956. május 17.) jgász, művészettörténész, hírlapíró, restaurátor, lexikonszerkesztő, illusztrátor Névváltozatai: Szemes Szerémi Géza

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk

Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk A Nagy Könyvtáros A Békéscsabai Megyei Könyvtár Kossuth-díjas igazgatója, Lipták Pál születésének 90. évfordulójára emlékezünk http://www.hirado.hu/hirek/2011/10/~/media/news/hirado/hirek/2011/10/08/08/liptakpal.jpg.ashx

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola.

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola. A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE V. évfolyam 1. szám, 2012. február 28. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita A MTF Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában részt vevő kutatási főirány-vezetők

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási

Részletesebben

Kovács Botond 1. osztály

Kovács Botond 1. osztály Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 05-0. tanév I. félév Kovács Botond. osztály matematika matematika matematika magyar környezetismeret hit-és erkölcstan ének ének 5. magyar 3 magyar magyar magyar

Részletesebben

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem)

Közzétételi lista. 1-4 évfolyam osztálytanító, napközis. 4. Ács Tibor Egyetem 1-8 évfolyam tanár (testnevelés, történelem) Közzétételi lista Név i 1. Zmák Júlia Egyetem 5-8 évfolyam 2. Sára Lászlóné 5-8 évfolyam 3. Fábián Katalin tanár (matematika, ábrázoló geometria, számítástechnika) szakvizsgázott közoktatás-vezető tanár

Részletesebben

2-357/2004. Üi.: Bakai Ildikó Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

2-357/2004. Üi.: Bakai Ildikó Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról 1 / 5 2-357/2004. Üi.: Bakai Ildikó Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS A KIEGYEZÉS Szerkesztette CIEGER ANDRÁS OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2004 TARTALOM ELOSZO I. FORRÁSOK Apponyi György gróf országbíró emlékirata Ferenc Józsefhez (1863) 15 Eötvös József báró: Vélemény a Reichsrat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER 11. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai 127.-129. Az ember tragédiája (Győr, 1991, Editorg Kiadó) (127.), 184 l, 20 cm, Sükösd Mihály utószavával, puha papír-kötésben. A 2. kiadás 1992-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. -ának

Részletesebben

Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Intézményvezető helyettes: Tonka Lászlóné Illés Erika Noé Krisztina Munkaközösség vezetők Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Foglalkoztató

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Órarend 2014. szeptember 1. - 2015. január 16.

Órarend 2014. szeptember 1. - 2015. január 16. # Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Szalai Péter - Terem: Dömsödi Ferenc - Terem: Hegedüs Marietta - Terem: Földrajz Szabó László - Terem: Informatika Kémia Magyar nyelv és irodalom Tóthné Pintér Kinga

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

*Ormós Zsigmond: A herczeg Esterházy képtár műtörténelmi leírása. Pest: Országos Képtár;

*Ormós Zsigmond: A herczeg Esterházy képtár műtörténelmi leírása. Pest: Országos Képtár; 2015. február 15. Országos Képtár ld. még Esterházy Gyűjtemény 1863 *Művészeti hírek. Vasárnapi Újság X. 1863. II. 1. 5. sz. 47. p. [Gróf Keglevich István ajándéka, Rafael Bronzino: Vénusz] 1864 Ormós

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Tanáraink fogadóórái a 2015/16-os tanévben (Ahol 2 időpont található, ott az első időpont az A heti, a második időpont a B heti fogadóóra időpontja)

Tanáraink fogadóórái a 2015/16-os tanévben (Ahol 2 időpont található, ott az első időpont az A heti, a második időpont a B heti fogadóóra időpontja) Adorján Krisztián Ágostonné Gábriel Magdolna Ambruzsné Kévés Judith Antalpéter Katalin Aradiné Lesenyei Márta Balog Jánosné Batári Péterné Beischlag-Deli Péter Benedek Ildikó Bene Katalin Biró Kinga Boczkó

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága Az Erdészeti Lapok" 1931. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

Igazságügyi Szakértői. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértőinek kamarája

Igazságügyi Szakértői. a Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara kiadványa. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértőinek kamarája Igazságügyi Szakértői a Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara kiadványa Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakértőinek kamarája A TARTALOMBÓL XIII. évfolyam 2013. nyár-ősz Alapismereti oktatás

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja Kivonat a 2015/2016-os tanév intézményi Munkatervéből (a teljes szöveg a honlapunkon a Dokumentumok menüpontban olvasható) Szeptember:

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben