Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31."

Átírás

1 Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

2 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló Közgyűlés összehívása Üzleti év eredményei Bevezetés Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Elosztási tevékenység Támogató tevékenység Törvényi tarifahelyzet, valamint a szolgáltatás minősége Egészség, biztonság és környezet Fenntarthatóság Ellátott települések Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása Egyéb információk Az üzleti év zárását követő főbb események Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ Csoport Tárgyévi mérleg Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Az éves beszámoló összeállításának kritériumai Értékelési kritériumok Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk egyéb jelentések Igazgatóság javaslata a közgyűlés felé Független könyvvizsgálói jelentés Felügyelő bizottság jelentése Kivonat a közgyűlés határozataiból 2

3 KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt., székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) ún. rendes évi közgyűlésének összehívása A TIGÁZ Zrt. ( Társaság ) Igazgatósága ezúton értesíti Társaság részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy április 20. napjának órai időpontjára a Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínre hívja össze a Társaság ún. rendes közgyűlését, mely ha nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést április 21. napjának órai időpontjára a Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínre hívja össze az alábbi napirendi pontokra vonatkozó határozathozatalra: 7. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk meghatározása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak szavazati jogukkal élni, akik neve a Társaság részvénykönyvébe bejegyzést nyert legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon, az Alapszabály pontja szerint. Nem jogosultak a közgyűlésen szavazni azok a részvényesek, akik részvényeiket a Társaság hatályban lévő Alapszabályával ellentétesen szerezték meg, vagy tulajdonolták, vagy olyan részvényfajtába tartozó részvényt szereztek meg, vagy tulajdonolnak, amelyek megszerzésére, vagy tulajdonlására nem jogosultak A évi üzleti tevékenységről, az ügyvitelről, vagyonról és pénzügyi helyzetről készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A részvénykönyvben nyilvántartott részvényesek személyesen, vagy bizonyító erejű magánokiratba foglalt, ill. a cégjegyzés szabályai szerint aláírt meghatalmazással igazolt képviselőjük útján jogosultak a közgyűlésen részt venni és szavazni abban az esetben, ha a részvétel érdekében regisztráltatták magukat a közgyűlés megkezdése előtt. A jogosult részvényesek regisztrálása a közgyűlés napján órától történik. Az igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Dott. Cesare Cuniberto (A Közgyűlés a részvényesek közvetlen jelenlétével - nem konferencia közgyűlésként - kerül megtartásra.) 5. A számviteli törvény szerinti évi beszámoló megvitatása, elfogadása (TIGÁZ Zrt. mérleg, TIGÁZ Csoport konszolidált mérleg). 6. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk meghatározása 3

4 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / Üzleti év eredményei Üzleti év eredményei A Csoport szintű földgázértékesítés millió m 3 volt, azaz kb. 7,4 %-kal csökkent a évihez viszonyítva (2 564 millió m 3 ). A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1 236 ezer fő) közel 43 ezerrel csökkent. A földgázelosztási tevékenység keretében km hoszszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió forint volt, 183 millió forinttal nőtt évhez viszonyítva. A konszolidált adózott eredmény évben millió Ft nyereség, ami millió Ft javulást jelent éves adatokhoz képest. A negatív Free cash flow millió Ft volt, mely javulást jelent az előző évi millió Ft-hoz képest. * Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint Gázértékesítés (millió m 3 -ben) Beruházások (*) (millió Ft-ban) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a Mol Rt.-től néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. Fogyasztók (szabályozott piacon) (ezer) Ellátott települések száma (db)

5 Üzleti év eredményei / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Állományi létszám december 31-én (fő) Bruttó üzemi eredmény (millió Ft-ban) (millió Ft-ban) Árbevétel összesen Üzemi eredmény (168) (466) 671 (1 962) Adózott eredmény (201) (717) (668) (5 256) Beruházás összesen * * Saját tőke Nettó pénzügyi kötelezetts (eszközök) (958) (4 567) (4 440) Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként(ft) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt.-től megvásárolt néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. Saját tőke (millió Ft-ban) Nettó befektetett tőke Nettó pénzügyi eszközök 5

6 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / bevezetés TISZTELT RÉSZVÉNYESEK! Dott. Cesare Cuniberto elnök A TIGÁZ Csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési, egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a társaság működésének még hatékonyabbá tétele. A Társaság éves az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: Intenzív piacfejlesztési tevékenységét tovább folytatta a Csoport a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, valamint hirdetési kampányok szervezésével, a jogszabályi előírást követve megerősítésre került a kiemelt partnerek kezelése, támogatása, ami a piaci versenyhelyzetre adott válaszlépés Csoport részéről, megtörtént a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaságok internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, lezárult a törvényi megfelelőségek céljából a kereskedelmi folyamatok SAP támogatás fejlesztése, workflow folyamat keretében, az ügyfelek elégedettségének javítása érdekében tovább történtek fejlesztések, többek között korszerűsítésre kerültek a már meglévő ügyfélszolgálati irodák és kialakításra kerültek újabb ügyfélszolgálati irodák, megtörtént a TIGÁZ Zrt. részvényeinek dematerializálása, folytattuk a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, A nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének megakadályozása érdekében új behajtási módszereket alkalmaztunk. Cégeket bíztunk meg a követelések behajtására, valamint követeléseket értékesítettünk. Az ENI irányelvekkel összhangban végezte a Csoport az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan évben a TIGÁZ Zrt. bekerült az Energiapiacon az első három legvonzóbb karrierindító cég közé, mely a pályakezdőknek kínált lehetőségek figyelembevételével került kiválasztásra. A TIGÁZ Csoport a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását felvéve, 112 fő diplomást és szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 130 fő. A TIGÁZ Csoport éves operatív működésének legfontosabb eredményei: - A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 124 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 167 ezer db. - a TIGÁZ Csoport összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltatói földgáz értékesítés millió m 3, és szabadpiaci földgáz értékesítés 634 millió m 3 volt. Ami a TIGÁZ Csoport éves gazdasági-pénzügyi helyzetét illeti, két rendkívüli - igen jelentős negatív hatással bíró - eseményt kell megemlítenünk: a.) A 2. félévben ármoratóriumot vezetett be a Kormány az Egyetemes szolgáltatásra, amit a gázforrásokra meghatározott ún. felajánlási ár csak részben kompenzált. b.) Az ősz folyamán a évi XCIV. törvénnyel egy új, ún. ágazati különadó került bevezetésre, melynek hatása 3,2 milliárd Forint volt. 6

7 bevezetés / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: - EBITDA (bruttó üzemi eredmény) pozitív összegű millió Ft, mely évhez képest 183 millió Ft-tal nőtt, és amely összeg magában foglalja az értékesítési tevékenységek eredményét. Az összeg fedezetet nyújt Csoport szinten az amortizációra és a működés finanszírozására évben a TIGÁZ Csoport több mint 7,7 milliárd forint értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat bővítésére és fenntartására (5,5 milliárd Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csoport év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely fordulópontot jelent a tekintetben, hogy a Csoport vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon, a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése, valamint a gazdaságipénzügyi eredmények javítása révén úgy, hogy a Csoport proaktív módon lépjen fel magyar a földgázipar megváltozott viszonyai között, amelyet erőteljes piacnyitási és liberalizációs politika jellemez. A TIGÁZ Csoport dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Csoport az elkövetkező évekre kitűzött. IGAZGATÓSÁG (2) Elnök dott. Cesare Cuniberto (1) Tagok dott. Fabrizio Dassogno (4) dott. Marco Diotti (2) Dott. Scipione Chiala (3) Arndt Brandenberg (6) Maria Rita Galli (7) Cristian Signoretto (7) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (2) Elnök dott. Roberto Albergante (5) Tagok dott. Alessandro Caporale (4) Varga Gyula (4) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az alapító okirat az igazgatóság, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal. KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG (1) Ernst & Young Kft. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) június 29-én igazgatósági taggá, január 10-én az igazgatóság elnökévé választották (2) április 24-ei közgyűlés nevezte ki (3) január 23-ai közgyűlés nevezte ki. (4) április 17-ei közgyűlés nevezte ki. (5) április 24-ei közgyűlésen felügyelőbizottsági taggá, április 28-i FB határozat alapján FB elnökké választották. (6) április 21-ei közgyűlés választotta meg (7) június 30-ai közgyűlés nevezte ki 7

8 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ Csoport földgázt értékesít Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán, a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül pedig földgázelosztási tevékenységeket végez szintén a fenti földrajzi területen. A TIGÁZ Csoport méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. 8

9 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Egyetemes szolgáltatói tevékenység Csoport szinten az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés a szabályozott piacon Mm³, melyből a lakossági fogyasztás összesen Mm³, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés 83 %-a. Egyetemes szolgáltatói értékesítés (millió m³) Változás Abszolút Lakossági 1 493, ,0 (52,2) (3,50) Nem lakossági 486,5 299,3 (187,2) (38,48) ÖSSZESEN 1 979, ,3 (239,4) (12,09) 9

10 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG Kereskedelmi tevékenység Az előző években ( évek során) a földgázpiacon végbement gázipari jogszabályi változások (új GET és Vhr) jelentősen érintették a földgázkereskedelmi tevékenységünket. Az előző években az új jogszabályok egyik új, számunkra kiemelkedően fontos változása az volt, hogy június 30- el megszűnt a közüzemi nagykereskedői engedélyes és július 1-vel létrejött az egyetemes szolgáltatói engedélyes július 01.-től az Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak köre szűkült. Kikerültek a szabadpiacra kötelezően a m 3 /h mérőkapacitású nem lakossági célú fogyasztók is. A Csoport a évben összesen 634 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. A TIGÁZ Csoport a földgázkereskedői tevékenysége során évben is, egyrészt szabadpiaci fogyasztói számára, másrészt a július 1-től működő egyetemes szolgáltatói engedélyese számára biztosítja a földgázt. Ezen kötelezettségének ellátásához a már meglévő szerződések mellé, valamint a megszűnt nagykereskedői hosszútávú szerződés helyébe új, import alapú, 2-5 évre szóló földgáz beszerzési szerződéseket kötött. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztóink, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. 10

11 ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Elosztási tevékenység A primer piac fejlődése A TIGÁZ Csoport a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül, év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31.-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1 094, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 24 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 7 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A Csoport ezen tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával látja el, ezen túl műszaki tevékenységét teljes egészében az MSZ EN ISO szabvány követelményeinek megfelelően végzi, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. A TIGÁZ Csoport ezen tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft. keretén belül végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. A Csoporton belül a földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás. A Csoporton belül a fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózatfejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Csoport feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése. 11

12 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ a Tigáz Csoport. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. A Csoport a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a csoportot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Csoport évben 5,5 milliárd Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: A Csoport a tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 124 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők száma 138 ezer és a nyomásszabályozók száma összesen 29 ezer db. hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. idegen tulajdonú gázelosztó vezeték rendszerek vásárlása. Földgáz forgalmazás összesen csoport szinten Változás (Mm 3 ) Abszolút Egyetemes szolgáltató részére 1 979, ,5 (264,2) (13,3) Szabadpiac részére 766, ,4 358,6 46,8 ÖSSZESEN 2 746, ,9 94,4 33,4 Beruházások alakulása GAZDASÁGI ADATOK Tárgyi eszközök (MFt) 2 903, , , , , , , ,9 Immateriális javak (MFt) 59,4 629,5 517,9 809, ,6 894, , ,0 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (MFt) 2 962, , , , , , , ,9 NATURÁLIS ADATOK Elosztóvezeték építése (km) 296,6 137,1 188,4 135,7 162,6 161,1 99,3 88,1 Csatlakozóvezeték építése (km) 217,6 110,2 97,0 114,5 93,3 86,8 35,1 36,2 Elosztó és csatlakozó vezeték építése (km) ÖSSZESEN 514,2 247,3 285,4 250,2 255,9 247,9 134,4 124,3 12

13 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Támogató tevékenység Szervezés és humánpolitika A Szervezés területén folytatódott a Csoport szervezeteinek optimalizálása. Befejeződött a teljesítmény értékelési rendszer bevezetése az anyavállalat irányelveivel összhangban. Csoport szinten a külső gazdasági, jogszabályi körülmények változására adott válaszként az ügyfélkapcsolati területen tovább folytatódott a tevékenységek specializált csoportosítása, melynek célja, hogy a szakmai tevékenységek egy-egy szervezetben jelenjenek meg. A jogszabályi előírást követve megerősítésre került a kiemelt partnerek kezelése, támogatása, ami a piaci versenyhelyzetre adott válaszlépés Csoport részéről. A fejlesztési projektek területén elért főbb eredmények: a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve megtörtént Társaságok internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, folyamatos alkalmazásra került az ELO beszerzési workflow, a törvényi megfelelőségek céljából a kereskedelmi folyamatok SAP támogatás fejlesztése, workflow folyamat keretében eredményesen lezárásra került, lezárult a fedezeti ügyletek SAP-ba való integrálását célzó projekt, éves szinten jelentős számú erőforrást mozgósítottunk, az egységes munkairányítási rendszer kialakításával, a gázszolgáltatási-, gázelosztási tevékenység optimalizálása érdekében, tovább folytatódott a központosított irattár kialakítása évben a TIGÁZ Zrt. bekerült az Energiapiacon az első három legvonzóbb karrierindító cég közé, mely a pályakezdőknek kínált lehetőségek figyelembevételével került kiválasztásra. A Csoport december 31-én fő dolgozott ( én fő volt), továbbá 3 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Csoport munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, csoport szinten felvéve 112 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 130 fő. Rögzítésre került a Kollektív szerződés VII. fejezet 25./pontjának (Bérfejlesztés) tárgyévi végrehajtásáról szóló évi bérmegállapodás évben a TIGÁZ Csoport folytatja az egységes bérkategória rendszer bevezetését. A cél az, hogy három év alatt lehetőleg valamennyi munkavállalaló személyi alapbére a munkaköri besorolásának megfelelő alsó és felső sávhatár közé essen. További távlati cél az, hogy az azonos kategóriába sorolt munkavállalók közötti differenciák az egyéni teljesítményekhez, képességekhez, készségekhez és szakmai 13

14 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG gyakorlathoz igazodóan alakuljanak. Az alapbérek évben átlagosan 4%-kal nőnek. 3%-ot fordítunk a bérkategória rendszerhez való felzárkóztatásra, míg 1%-ot területileg lebontva a teljesítmény értékelési rendszer bevezetésére és működtetésére. A munkavállalói mozgóbér kifizetése ez évben is a Csoport egészére vonatkozó Gold feltétel és a munkahelyi csoport célok 100 %-os teljesitésének elérésétől függ. Továbbra is cél, hogy a vezetőket egyénileg is ösztönözzük az egyre ambíciózusabb célkitűzések elérésére, személyre szabott prémiumrendszer alkalmazásával. A TIGÁZ Csoportnál évben képzésre 65 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A Csoport évben nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. Jogi tevékenység és társasági titkárság A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken aktív volt: az új gázpiaci modell kialakulásával kapcsolatos aktuális tevékenységek támogatása (pl. a szabad piaci kereskedelemi tevékenység júliustól történő bővülésével összefüggő előkészítő feladatok, valamint a kereskedelmi piaci földgázvételezés folyamatainak jogi támogatása), az intenzív jogszabály-alkotásai és módosítási folyamat naprakész nyomonkövetése, ezzel együtt a TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. valamennyi üzletszabályzatának felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése, a Társaság részvényeinek dematerializálási folyamatában történő aktív részvétel; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység Ami a gazdasági területet illeti, továbbra is folytatódtak az erőfeszítések minden, a Gázszolgáltatók Egyesülése szintjén megvitatott témában, ahol olyan társaságok közötti bizottságok dolgoznak együttműködve a Magyar Energia Hivatallal is, amelyek figyelmesen nyomon követik a piac liberalizációjával, az adózási kérdésekkel, az árszabályozással kapcsolatos problémákat, tiszteletben tartva a gazdasági verseny miatti korlátokat. Kiemelt tevékenységek: kiemelt figyelmet fordítottunk a likviditási helyzet elemzésére, a kintlévőségek alakulására és a fedezeti ügyletekre. a Társasági tervezési-, beszámolási folyamatok korszerűsítése érdekében bevezetett SAP BI rendszer tovább fejlesztésre került, megvalósult a kiemelt projektek folyamatos nyomon követése, lezárult a fedezeti ügyletek SAP-ba való integrálását célzó projekt, megvalósult a TIGÁZ részvények dematerializálási folyamatában való részvétele. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. Beszerzési tevékenység A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. 14

15 TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Törvényi, tarifahelyzet, valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet Megjelent A 73/2009 (XII.7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról. A szabályozás a kiegyenlítő mechanizmus, valamint a január 1-től hatályos rendszerhasználati díjak változása kapcsán tartalmaz előírásokat. A 74/2009 (XII.7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről. A rendelet hatálya a rendszerirányítás, a földgázszállítás, a földgázelosztás, valamint a földgáztárolás legmagasabb hatósági díjához kapcsolódó árszabályozás kereteinek megállapítására terjed ki. A 290/2009 (XII.18.) Kormányrendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, mely a támogatás április 30-ig történő életben tartásáról rendelkezik. a 21/2010. (III.15.) KHEM rendelet, amely módosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI.25.) KHEM rendeletet. A rendelet hatálya az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, a szolgáltató által alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki. A rendelet módosítja a mobilgáz finanszírozási költség számítását, valamint a tárolói készletérték meghatározását. a 23/2010 (III.24.) KHEM rendelet az egyes földgáz árszabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet módosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendeletet az Egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrésének vonatkozásában, valamint módosítja a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7.) KHEM rendeletben szereplő Nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás számítását. a 866/2009 sz. MEH határozat az egyetemes szolgáltatás díjának január 1-től történő módosításáról. A Magyar Energia Hivatal 875/2009. számú (2009. dec. 19.) határozatával megállapította a TIGÁZ Zrt., - mint a Hivatal 57/2009. számú határozata szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyes törvényes jogutódja és a földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes forrásaival rendelkező GET szerinti földgázkereskedő részére - az egyetemes szolgáltatóknak vételre felajánlott földgázforrás árát. A Magyar Energia Hivatal 60/2010. számú (2010. febr. 9.) határozatával a TIGÁZ-DSO Kft., mint a Hivatal 229/2009. sz. határozata szerinti földgázelosztási engedélyest a évi kiegyenlítő fizetések tekintetében befizetésre kötelezettként jelöli meg. A havi kiegyenlítő fizetés előzetes egységdíja 1,14 Ft/m 3. a 142/2010 sz. MEH határozat az egyetemes szolgáltatás díjainak április 1-től történő módosításáról. a évi LV. törvény a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáról, amelynek 8 -a szerint ármoratórium lép életbe, vagyis az utoljára jóváhagyott (2010.ápr.1) árakat kell alkalmazni mindaddig, amíg a NFM miniszter újabbat nem hirdet ki, illetve 9. -a szerint a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók június 30-ig jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról, mely szerint a 2010/2011. gázév első negyedévében a vételre felajánlott földgáz ára nem haladhatja meg a 8,953 USD/GJ-t, valamint ugyan ezen időszakban figyelembe veendő árfolyam értéke 233,3 Ft/USD. a 209/2010 (VI.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet módosításáról, amely az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés érdekében történő kapacitás-lekötések szabályait módosítja. a 211/2010 (VII.1.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették december 31-ig. a 4/2010 (VI.30.) NFM valamint az 5/2010 (VII.8.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy július 1-től a rendszerhasználati díjak hőmennyiségben (MJ) kerülnek meghatározásra. a 2010 évi XC. törvény ( ) az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, ill. módosításáról, amelynek a szerint a kihirdetett árakat az 15

16 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE egyetemes szolgáltatónak a kihirdetést követő 3 napon belül közzé kell tennie. a 11/2010 (IX.30.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy október 1-től változik a tárolási díjrendszer. Megszűnik a tárolói csúcs és mobildíj, helyette tárolói kapacitásdíj kerül kialakításra. a 12/2010 (IX.30.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról, mely szerint a 2010/2011. gázév második negyedévében a vételre felajánlott földgáz ára nem haladhatja meg a meghatározott képelt szerint számított értéket, valamint ugyan ezen időszakban figyelembe veendő árfolyam értéke 226,554 Ft/USD. a évi CXXXIV. törvény (2010.dec.3.) a földgázellátásról szóló évi XL törvény módosításáról, mely lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználóknak eltérő rendszerhasználati díjak kerüljenek megállapításra. a 38/2010 (XII.31.) NFM rendelet az egyes földgázárakkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosításra kerül a 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint a felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten köteles felajánlani vételre az egyetemes szolgáltatónak. A 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet (a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról) kiegészítésre került azzal, hogy a távhő termelők részére is kétféle rendszerhasználati díj kerül alkalmazásra attól függően, hogy lakossági felhasználóknak, vagy egyéb felhasználóknak adják tovább a távhőt. a 39/2010. (XII.31.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, melyben a legfőbb változás, hogy január 1-től a 20 m 3 /h alatti mérős fogyasztói körben (a lakóközösségek kivételével) sávos tarifarendszer kerül meghatározásra, illetve további kedvezményeket határoz meg a nagycsaládosokra vonatkozóan. a 18/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozással összefüggő miniszteri rendelet módosításáról, mely módosítja az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet. Így változik pl. az elismert fajlagos földgázár meghatározására vonatkozó képlet, amely szerint 40 %-ban figyelembevételre kerül a SPOT gáz ára amennyiben annak ára alacsonyabb a hosszútávú beszerzési szerződés árától, változott továbbá a mobilfinanszírozási költség számítása, az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási időszakon belüli megállapítása, valamint a tárolói készletérték meghatározása első negyedévére vonatkozóan. A rendelet továbbá módosítja a 74/2009 (XII.7.) KHEM rendeletet, melyben a legfontosabb változás, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázelosztók tőkeköltsége 4,5 %, illetve a rendszeres árkorrekció során infláció korrekcióra abban az esetben kerülhet sor, ha a jogszabály szerint számított infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot. a 19/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről, melynek lényege, hogy a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet szerint felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten felajánlhatja vételre az egyetemes szolgáltatónak. a 333/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették április 30-ig. a évi CLXXXI. törvény (2010.dec.30.) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL törvényt, melyben életbe lép az a rendelkezés, hogy a különadót az engedélyesek nem háríthatják át a velük szerződésben álló engedélyesekre vagy felhasználókra. 16

17 TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Tarifahelyzet december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) Teljesítmény díjak Gázdíj Ft Ft/m 3 /h (Ft/MJ/h) (Ft/MJ) < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,948 >=20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,392 Gázmérővel nem rendelkezők , m 3 /h teljesítménylekötés ,222 >500 m 3 /h teljesítménylekötés , december 31-én a rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak. Az Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: S.sz Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ a) Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 449,72 b) c) d) 20 m 3 /h-nál kisebb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók m 3 /h névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók _ , _ 131,34 _ ,39 e) 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ ,57 Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: S.sz a) b) c) d) Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók m 3 /h névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ 525,94 _ , _ 161,22 _ ,20 e) 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ ,01 17

18 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE A szolgáltatás minősége A Csoport menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek a minőség mellett. Szervezeti működésünk középpontjában külső és belső ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk a minőségirányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által kiérdemeljük fogyasztóink, partnereink bizalmát, kivívjuk elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet minőségirányítási rendszerünk fókuszába helyeztünk a következő mottóval: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói és gázelosztási piacon betöltött vezető pozíciónkat. A Csoport 1997 óta rendelkezik a tevékenységeit keretbe foglaló minőségirányítási rendszerrel, melynek megfelelőségét független fél tanúsította. A rendszer működésének több mint egy évtizede alatt a folyamatos fejlesztés irányvonala mentén fejlesztettük tevékenységeinket, szabályoztuk működésünket. Az ISO 9001-es szabvány 2009-es változása megkövetelte, hogy minőségirányítási rendszerünket, működésünket és szabályzatainkat átalakítsunk. A november hónap során lezajlott felügyeleti audit munkánk sikerességét igazolta, mivel megfeleltünk az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány követelményeinek. A Csoport felső vezetése kinyilvánította az integrált irányítási rendszer (MIR, KIR és MEBIR) megvalósítása iránti elkötelezettségét. Ennek szellemében kerültek bevonásra munkatársaink (40 fő) - a Csoport egész területéről - az audit feladatok megoldására. A Csoport arculat változása megjelent a szabályozásainkban, melyet dokumentumaink felülvizsgálatai során folyamatosan alkalmazunk. A 2010-es évben a tulajdonosi és a Csoport elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. mintegy 30 stratégia partnere került minősítésére. Az év során jelentős változás következett be a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, melyre a Csoport a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. 18

19 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. Különösen szigorúak a környezetvédelmi jogszabályok, amelyek az általános előírásokon túl szabályozzák a környezetvédelem különböző területeit, legfőbbképpen az alábbiakat: - levegő, víz, talaj és általában a természet minősége, - zaj- és rezgésterhelés, - veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, - munkahelyi biztonság és munkavédelem. A Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült a Minőségirányítási rendszerbe, melyben folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és munkautasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más minőségirányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait. Ezek összefoglalása a Gas&Power Divizió vezérigazgatójának 4/09-es számú szabályozásával jelent meg, melyben elrendelte az egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi rendszer (HSE) alkalmazását. A HSE rendszer kiépítésére, bevezetésére és tanúsíttatására vonatkozó koncepció kiterjesztésre került a TIGÁZ Csoportra. Az év folyamán nem történt súlyos munkahelyi baleset. A Csoport következetesen dolgozik azon, hogy javítsa a baleseti mutatók statisztikáját. A Csoport célja az, hogy az elkövetkező években ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport tovább erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 299 millió Ft-ot költött (2009. évben 86 millió Ft volt). A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Csoport több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek. Az egészség megőrzése érdekében újabb szűrések, vizsgálatok alkalmazásával kívánunk hozzá járulni - vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés, koleszterin szint mérése, EKG vizsgálat, allergia szűrővizsgálatok -, melyek összeállítása során figyelembe vesszük a munkatársak által végzett tevékenységeket évben a vezetői szintű egészségügyi szűrővizsgálatok kiterjesztésre kerültek a csoportvezetői szintekre is. Ebben az évben először valósult meg a szellemi munkavállalók körében a teljes vérkép vizsgálat, míg az allergia szűrővizsgálatok valamennyi munkavállaló részére elérhetővé vált. Kullancs elleni védőoltásra a Munkavédelmi szabályzat 19

20 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET alapján meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak részesültek. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Csoport 141 millió forintot költött, előző évben 143 millió Ft volt. A Csoport környezetvédelmi költségként tárgyévben 51 millió Ft-ot számolt el, mely előző évben 48 millió Ft költséget jelentett. A Csoport összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 491 millió Ft-ot költött (2009. évben 277 millió Ft volt). Belső energiafogyasztás/értékesített energia (érték -ban) Környezetvédelmi költségek/értékesített földgáz (Ft/millió m 3 ) 0,30 0,25 40,0 0,20 0,15 0,10 0,22 0,17 0,15 0,10 0,10 0,12 0,17 0,14 0,09 0,18 30,0 20,0 19,3 14,12 22,44 30,41 15,96 18,75 21,55 0,05 0,06 10,0 7, ,0 0, , , Környezetvédelmi költségek (millió Ft-ban) Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 3,10 4,71 6,41 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 1,71 2,54 4,90 I. Súlyossági mutató 0,25 0,12 0,21 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,06 0,10 0,14 20

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2011. ÁPRILIS 20. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Éves rendes közgyűlés 2012. április 19. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125.314.470.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények. évi CXII. törvény az információs jogról és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben