Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31."

Átírás

1 Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31.

2 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló Közgyűlés összehívása Üzleti év eredményei Bevezetés Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Elosztási tevékenység Támogató tevékenység Törvényi tarifahelyzet, valamint a szolgáltatás minősége Egészség, biztonság és környezet Fenntarthatóság Ellátott települések Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása Egyéb információk Az üzleti év zárását követő főbb események Az üzletmenet várható alakulása TIGÁZ Csoport Tárgyévi mérleg Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Az éves beszámoló összeállításának kritériumai Értékelési kritériumok Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk egyéb jelentések Igazgatóság javaslata a közgyűlés felé Független könyvvizsgálói jelentés Felügyelő bizottság jelentése Kivonat a közgyűlés határozataiból 2

3 KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt., székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) ún. rendes évi közgyűlésének összehívása A TIGÁZ Zrt. ( Társaság ) Igazgatósága ezúton értesíti Társaság részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy április 20. napjának órai időpontjára a Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínre hívja össze a Társaság ún. rendes közgyűlését, mely ha nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést április 21. napjának órai időpontjára a Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz. alatti helyszínre hívja össze az alábbi napirendi pontokra vonatkozó határozathozatalra: 7. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, díjazásuk meghatározása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak szavazati jogukkal élni, akik neve a Társaság részvénykönyvébe bejegyzést nyert legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon, az Alapszabály pontja szerint. Nem jogosultak a közgyűlésen szavazni azok a részvényesek, akik részvényeiket a Társaság hatályban lévő Alapszabályával ellentétesen szerezték meg, vagy tulajdonolták, vagy olyan részvényfajtába tartozó részvényt szereztek meg, vagy tulajdonolnak, amelyek megszerzésére, vagy tulajdonlására nem jogosultak A évi üzleti tevékenységről, az ügyvitelről, vagyonról és pénzügyi helyzetről készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A számviteli törvény szerinti évi beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása (TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ Csoport). A részvénykönyvben nyilvántartott részvényesek személyesen, vagy bizonyító erejű magánokiratba foglalt, ill. a cégjegyzés szabályai szerint aláírt meghatalmazással igazolt képviselőjük útján jogosultak a közgyűlésen részt venni és szavazni abban az esetben, ha a részvétel érdekében regisztráltatták magukat a közgyűlés megkezdése előtt. A jogosult részvényesek regisztrálása a közgyűlés napján órától történik. Az igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Dott. Cesare Cuniberto (A Közgyűlés a részvényesek közvetlen jelenlétével - nem konferencia közgyűlésként - kerül megtartásra.) 5. A számviteli törvény szerinti évi beszámoló megvitatása, elfogadása (TIGÁZ Zrt. mérleg, TIGÁZ Csoport konszolidált mérleg). 6. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk meghatározása 3

4 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / Üzleti év eredményei Üzleti év eredményei A Csoport szintű földgázértékesítés millió m 3 volt, azaz kb. 7,4 %-kal csökkent a évihez viszonyítva (2 564 millió m 3 ). A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1 236 ezer fő) közel 43 ezerrel csökkent. A földgázelosztási tevékenység keretében km hoszszú hálózat révén, település került ellátásra. A bruttó üzemi eredmény értéke (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió forint volt, 183 millió forinttal nőtt évhez viszonyítva. A konszolidált adózott eredmény évben millió Ft nyereség, ami millió Ft javulást jelent éves adatokhoz képest. A negatív Free cash flow millió Ft volt, mely javulást jelent az előző évi millió Ft-hoz képest. * Megjegyzés: az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint Gázértékesítés (millió m 3 -ben) Beruházások (*) (millió Ft-ban) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a Mol Rt.-től néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. Fogyasztók (szabályozott piacon) (ezer) Ellátott települések száma (db)

5 Üzleti év eredményei / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Állományi létszám december 31-én (fő) Bruttó üzemi eredmény (millió Ft-ban) (millió Ft-ban) Árbevétel összesen Üzemi eredmény (168) (466) 671 (1 962) Adózott eredmény (201) (717) (668) (5 256) Beruházás összesen * * Saját tőke Nettó pénzügyi kötelezetts (eszközök) (958) (4 567) (4 440) Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként(ft) (*) nem tartalmazza az összesen millió Ft értékű, a 2003-ban Mol Rt.-től megvásárolt néhány részesedés megvásárlására vonatkozó pénzügyi beruházást. Saját tőke (millió Ft-ban) Nettó befektetett tőke Nettó pénzügyi eszközök 5

6 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / bevezetés TISZTELT RÉSZVÉNYESEK! Dott. Cesare Cuniberto elnök A TIGÁZ Csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési, egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a társaság működésének még hatékonyabbá tétele. A Társaság éves az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: Intenzív piacfejlesztési tevékenységét tovább folytatta a Csoport a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, valamint hirdetési kampányok szervezésével, a jogszabályi előírást követve megerősítésre került a kiemelt partnerek kezelése, támogatása, ami a piaci versenyhelyzetre adott válaszlépés Csoport részéről, megtörtént a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaságok internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, lezárult a törvényi megfelelőségek céljából a kereskedelmi folyamatok SAP támogatás fejlesztése, workflow folyamat keretében, az ügyfelek elégedettségének javítása érdekében tovább történtek fejlesztések, többek között korszerűsítésre kerültek a már meglévő ügyfélszolgálati irodák és kialakításra kerültek újabb ügyfélszolgálati irodák, megtörtént a TIGÁZ Zrt. részvényeinek dematerializálása, folytattuk a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, A nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének megakadályozása érdekében új behajtási módszereket alkalmaztunk. Cégeket bíztunk meg a követelések behajtására, valamint követeléseket értékesítettünk. Az ENI irányelvekkel összhangban végezte a Csoport az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan évben a TIGÁZ Zrt. bekerült az Energiapiacon az első három legvonzóbb karrierindító cég közé, mely a pályakezdőknek kínált lehetőségek figyelembevételével került kiválasztásra. A TIGÁZ Csoport a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását felvéve, 112 fő diplomást és szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 130 fő. A TIGÁZ Csoport éves operatív működésének legfontosabb eredményei: - A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 124 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők és nyomásszabályozók száma összesen 167 ezer db. - a TIGÁZ Csoport összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltatói földgáz értékesítés millió m 3, és szabadpiaci földgáz értékesítés 634 millió m 3 volt. Ami a TIGÁZ Csoport éves gazdasági-pénzügyi helyzetét illeti, két rendkívüli - igen jelentős negatív hatással bíró - eseményt kell megemlítenünk: a.) A 2. félévben ármoratóriumot vezetett be a Kormány az Egyetemes szolgáltatásra, amit a gázforrásokra meghatározott ún. felajánlási ár csak részben kompenzált. b.) Az ősz folyamán a évi XCIV. törvénnyel egy új, ún. ágazati különadó került bevezetésre, melynek hatása 3,2 milliárd Forint volt. 6

7 bevezetés / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: - EBITDA (bruttó üzemi eredmény) pozitív összegű millió Ft, mely évhez képest 183 millió Ft-tal nőtt, és amely összeg magában foglalja az értékesítési tevékenységek eredményét. Az összeg fedezetet nyújt Csoport szinten az amortizációra és a működés finanszírozására évben a TIGÁZ Csoport több mint 7,7 milliárd forint értékű beruházást valósított meg, melynek nagy részét a meglévő gázhálózat bővítésére és fenntartására (5,5 milliárd Ft) fordította, valamint a tárgyévi beruházás a nevesített projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csoport év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely fordulópontot jelent a tekintetben, hogy a Csoport vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon, a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése, valamint a gazdaságipénzügyi eredmények javítása révén úgy, hogy a Csoport proaktív módon lépjen fel magyar a földgázipar megváltozott viszonyai között, amelyet erőteljes piacnyitási és liberalizációs politika jellemez. A TIGÁZ Csoport dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Csoport az elkövetkező évekre kitűzött. IGAZGATÓSÁG (2) Elnök dott. Cesare Cuniberto (1) Tagok dott. Fabrizio Dassogno (4) dott. Marco Diotti (2) Dott. Scipione Chiala (3) Arndt Brandenberg (6) Maria Rita Galli (7) Cristian Signoretto (7) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (2) Elnök dott. Roberto Albergante (5) Tagok dott. Alessandro Caporale (4) Varga Gyula (4) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az alapító okirat az igazgatóság, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal. KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG (1) Ernst & Young Kft. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) június 29-én igazgatósági taggá, január 10-én az igazgatóság elnökévé választották (2) április 24-ei közgyűlés nevezte ki (3) január 23-ai közgyűlés nevezte ki. (4) április 17-ei közgyűlés nevezte ki. (5) április 24-ei közgyűlésen felügyelőbizottsági taggá, április 28-i FB határozat alapján FB elnökké választották. (6) április 21-ei közgyűlés választotta meg (7) június 30-ai közgyűlés nevezte ki 7

8 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Működési beszámoló Üzleti jelentés Bevezető A TIGÁZ Csoport földgázt értékesít Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán, a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül pedig földgázelosztási tevékenységeket végez szintén a fenti földrajzi területen. A TIGÁZ Csoport méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. 8

9 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi tevékenység Egyetemes szolgáltatói tevékenység Csoport szinten az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés a szabályozott piacon Mm³, melyből a lakossági fogyasztás összesen Mm³, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés 83 %-a. Egyetemes szolgáltatói értékesítés (millió m³) Változás Abszolút Lakossági 1 493, ,0 (52,2) (3,50) Nem lakossági 486,5 299,3 (187,2) (38,48) ÖSSZESEN 1 979, ,3 (239,4) (12,09) 9

10 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG Kereskedelmi tevékenység Az előző években ( évek során) a földgázpiacon végbement gázipari jogszabályi változások (új GET és Vhr) jelentősen érintették a földgázkereskedelmi tevékenységünket. Az előző években az új jogszabályok egyik új, számunkra kiemelkedően fontos változása az volt, hogy június 30- el megszűnt a közüzemi nagykereskedői engedélyes és július 1-vel létrejött az egyetemes szolgáltatói engedélyes július 01.-től az Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak köre szűkült. Kikerültek a szabadpiacra kötelezően a m 3 /h mérőkapacitású nem lakossági célú fogyasztók is. A Csoport a évben összesen 634 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. A TIGÁZ Csoport a földgázkereskedői tevékenysége során évben is, egyrészt szabadpiaci fogyasztói számára, másrészt a július 1-től működő egyetemes szolgáltatói engedélyese számára biztosítja a földgázt. Ezen kötelezettségének ellátásához a már meglévő szerződések mellé, valamint a megszűnt nagykereskedői hosszútávú szerződés helyébe új, import alapú, 2-5 évre szóló földgáz beszerzési szerződéseket kötött. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztóink, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. 10

11 ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Elosztási tevékenység A primer piac fejlődése A TIGÁZ Csoport a TIGÁZ-DSO Kft-n keresztül, év folyamán további lépéseket tett a piac megtartására és bővítésére a stratégiai tervben megadott útmutatásokat követve december 31.-én a TIGÁZ-DSO Kft. által ellátott települések száma 1 094, melyből: saját tulajdonú gázközművagyon, 24 idegen tulajdonú, üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett, 7 vegyes tulajdonú gázközművagyon. Gázhálózat üzemeltetés és fejlesztés A Csoport ezen tevékenységét a hazai és a nemzetközi előírások betartásával látja el, ezen túl műszaki tevékenységét teljes egészében az MSZ EN ISO szabvány követelményeinek megfelelően végzi, biztosítva a biztonságos és folyamatos gázszolgáltatást. A földgázelosztási tevékenység alapvető rendeltetése a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási (forrás-) pontjától a gázfelhasználók telekhatáráig, vagy ennek megfelelő más birtokhatár pontig. A TIGÁZ Csoport ezen tevékenységet a TIGÁZ-DSO Kft. keretén belül végzi, területi elvek szerinti feladatmegosztással. A Csoporton belül a földgázelosztási tevékenység az alábbi főbb tevékenységek folyamatos végzését jelenti: gázelosztó hálózatok fejlesztése, gázelosztó hálózatok üzemeltetése, gázelosztó hálózatok karbantartása, üzemzavar elhárítás. A Csoporton belül a fenti tevékenységek végzése a saját tulajdonában lévő gázhálózatokon a TIGÁZ-DSO Kft. kizárólagos joga és kötelessége. Az idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú gázelosztó rendszerek esetében a gázelosztó hálózatok fejlesztése kivételt képez e szabály alól: a gázhálózatfejlesztés a tulajdonos joga és kötelessége. A Csoport feladata még a gázfogyasztókhoz kötődő alábbi tevékenységek végzése: gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződés ügyintézése, gáztervek felülvizsgálata, jóváhagyása, gázszerelések minősítése, elfogadása, nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, fogyasztói gázrendszerek beüzemelése. 11

12 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / ELOSZTÁSI TEVÉKENYSÉG A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszerű gáztechnikai alkalmazásokat használ a Tigáz Csoport. A megfelelő minőséget független szakértő által auditált minőségbiztosítási rendszer garantálja. A Csoport a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését és rekonstrukcióját a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) által is elfogadott minőségbiztosítási rendszer keretein belül végzi. A 704/1997. sz. határozat arra is feljogosítja a csoportot, hogy azon gázelosztó-vezetékeket, melyek a társaság tulajdonában vannak, a Bányafelügyelet használatbavételi engedélye nélkül veheti használatba. A Csoport évben 5,5 milliárd Ft-ot fordított gázhálózattal kapcsolatos beruházásra az alábbiak szerint: A Csoport a tulajdonában lévő gázelosztó hálózat biztonságos üzemeltetésének biztosítása céljából folytatódik az acél anyagú gázvezeték rekonstrukciója, cseréje polietilén anyagú csővezetékekre. A rekonstrukció tervezése során figyelembe vesszük a távlati fogyasztói igényekhez kapcsolódó fogyasztás növekedés kiszolgálására vonatkozó alkalmasság biztosítását is. A évben az elosztói tevékenység során ellátott települések száma volt, 124 km új elosztói és csatlakozó vezeték épült, lecserélt gázmérők száma 138 ezer és a nyomásszabályozók száma összesen 29 ezer db. hőfok kompenzációs gázmérő- és korszerű nyomásszabályzó vásárlás és új gázelosztó vezetékek építése fogyasztói igények figyelembevételével a kereskedelmi tevékenység fejlesztésének támogatására; gázvezeték-hálózatot érintő rekonstrukciós munkák, mérők és nyomásszabályozók felújítása; távadatátvitel, gázmérő hitelesítés, felújítási munkák, stb. idegen tulajdonú gázelosztó vezeték rendszerek vásárlása. Földgáz forgalmazás összesen csoport szinten Változás (Mm 3 ) Abszolút Egyetemes szolgáltató részére 1 979, ,5 (264,2) (13,3) Szabadpiac részére 766, ,4 358,6 46,8 ÖSSZESEN 2 746, ,9 94,4 33,4 Beruházások alakulása GAZDASÁGI ADATOK Tárgyi eszközök (MFt) 2 903, , , , , , , ,9 Immateriális javak (MFt) 59,4 629,5 517,9 809, ,6 894, , ,0 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (MFt) 2 962, , , , , , , ,9 NATURÁLIS ADATOK Elosztóvezeték építése (km) 296,6 137,1 188,4 135,7 162,6 161,1 99,3 88,1 Csatlakozóvezeték építése (km) 217,6 110,2 97,0 114,5 93,3 86,8 35,1 36,2 Elosztó és csatlakozó vezeték építése (km) ÖSSZESEN 514,2 247,3 285,4 250,2 255,9 247,9 134,4 124,3 12

13 TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Támogató tevékenység Szervezés és humánpolitika A Szervezés területén folytatódott a Csoport szervezeteinek optimalizálása. Befejeződött a teljesítmény értékelési rendszer bevezetése az anyavállalat irányelveivel összhangban. Csoport szinten a külső gazdasági, jogszabályi körülmények változására adott válaszként az ügyfélkapcsolati területen tovább folytatódott a tevékenységek specializált csoportosítása, melynek célja, hogy a szakmai tevékenységek egy-egy szervezetben jelenjenek meg. A jogszabályi előírást követve megerősítésre került a kiemelt partnerek kezelése, támogatása, ami a piaci versenyhelyzetre adott válaszlépés Csoport részéről. A fejlesztési projektek területén elért főbb eredmények: a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve megtörtént Társaságok internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, folyamatos alkalmazásra került az ELO beszerzési workflow, a törvényi megfelelőségek céljából a kereskedelmi folyamatok SAP támogatás fejlesztése, workflow folyamat keretében eredményesen lezárásra került, lezárult a fedezeti ügyletek SAP-ba való integrálását célzó projekt, éves szinten jelentős számú erőforrást mozgósítottunk, az egységes munkairányítási rendszer kialakításával, a gázszolgáltatási-, gázelosztási tevékenység optimalizálása érdekében, tovább folytatódott a központosított irattár kialakítása évben a TIGÁZ Zrt. bekerült az Energiapiacon az első három legvonzóbb karrierindító cég közé, mely a pályakezdőknek kínált lehetőségek figyelembevételével került kiválasztásra. A Csoport december 31-én fő dolgozott ( én fő volt), továbbá 3 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Csoport munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, csoport szinten felvéve 112 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a Csoporttól 130 fő. Rögzítésre került a Kollektív szerződés VII. fejezet 25./pontjának (Bérfejlesztés) tárgyévi végrehajtásáról szóló évi bérmegállapodás évben a TIGÁZ Csoport folytatja az egységes bérkategória rendszer bevezetését. A cél az, hogy három év alatt lehetőleg valamennyi munkavállalaló személyi alapbére a munkaköri besorolásának megfelelő alsó és felső sávhatár közé essen. További távlati cél az, hogy az azonos kategóriába sorolt munkavállalók közötti differenciák az egyéni teljesítményekhez, képességekhez, készségekhez és szakmai 13

14 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG gyakorlathoz igazodóan alakuljanak. Az alapbérek évben átlagosan 4%-kal nőnek. 3%-ot fordítunk a bérkategória rendszerhez való felzárkóztatásra, míg 1%-ot területileg lebontva a teljesítmény értékelési rendszer bevezetésére és működtetésére. A munkavállalói mozgóbér kifizetése ez évben is a Csoport egészére vonatkozó Gold feltétel és a munkahelyi csoport célok 100 %-os teljesitésének elérésétől függ. Továbbra is cél, hogy a vezetőket egyénileg is ösztönözzük az egyre ambíciózusabb célkitűzések elérésére, személyre szabott prémiumrendszer alkalmazásával. A TIGÁZ Csoportnál évben képzésre 65 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A Csoport évben nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. Jogi tevékenység és társasági titkárság A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken aktív volt: az új gázpiaci modell kialakulásával kapcsolatos aktuális tevékenységek támogatása (pl. a szabad piaci kereskedelemi tevékenység júliustól történő bővülésével összefüggő előkészítő feladatok, valamint a kereskedelmi piaci földgázvételezés folyamatainak jogi támogatása), az intenzív jogszabály-alkotásai és módosítási folyamat naprakész nyomonkövetése, ezzel együtt a TIGÁZ Zrt. és TIGÁZ-DSO Kft. valamennyi üzletszabályzatának felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése, a Társaság részvényeinek dematerializálási folyamatában történő aktív részvétel; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása. Gazdasági, pénzügyi és controlling tevékenység Ami a gazdasági területet illeti, továbbra is folytatódtak az erőfeszítések minden, a Gázszolgáltatók Egyesülése szintjén megvitatott témában, ahol olyan társaságok közötti bizottságok dolgoznak együttműködve a Magyar Energia Hivatallal is, amelyek figyelmesen nyomon követik a piac liberalizációjával, az adózási kérdésekkel, az árszabályozással kapcsolatos problémákat, tiszteletben tartva a gazdasági verseny miatti korlátokat. Kiemelt tevékenységek: kiemelt figyelmet fordítottunk a likviditási helyzet elemzésére, a kintlévőségek alakulására és a fedezeti ügyletekre. a Társasági tervezési-, beszámolási folyamatok korszerűsítése érdekében bevezetett SAP BI rendszer tovább fejlesztésre került, megvalósult a kiemelt projektek folyamatos nyomon követése, lezárult a fedezeti ügyletek SAP-ba való integrálását célzó projekt, megvalósult a TIGÁZ részvények dematerializálási folyamatában való részvétele. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. Beszerzési tevékenység A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. 14

15 TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Törvényi, tarifahelyzet, valamint a szolgáltatás minősége Törvényi helyzet Megjelent A 73/2009 (XII.7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról. A szabályozás a kiegyenlítő mechanizmus, valamint a január 1-től hatályos rendszerhasználati díjak változása kapcsán tartalmaz előírásokat. A 74/2009 (XII.7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről. A rendelet hatálya a rendszerirányítás, a földgázszállítás, a földgázelosztás, valamint a földgáztárolás legmagasabb hatósági díjához kapcsolódó árszabályozás kereteinek megállapítására terjed ki. A 290/2009 (XII.18.) Kormányrendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, mely a támogatás április 30-ig történő életben tartásáról rendelkezik. a 21/2010. (III.15.) KHEM rendelet, amely módosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI.25.) KHEM rendeletet. A rendelet hatálya az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, a szolgáltató által alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki. A rendelet módosítja a mobilgáz finanszírozási költség számítását, valamint a tárolói készletérték meghatározását. a 23/2010 (III.24.) KHEM rendelet az egyes földgáz árszabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet módosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendeletet az Egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrésének vonatkozásában, valamint módosítja a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7.) KHEM rendeletben szereplő Nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás számítását. a 866/2009 sz. MEH határozat az egyetemes szolgáltatás díjának január 1-től történő módosításáról. A Magyar Energia Hivatal 875/2009. számú (2009. dec. 19.) határozatával megállapította a TIGÁZ Zrt., - mint a Hivatal 57/2009. számú határozata szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyes törvényes jogutódja és a földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes forrásaival rendelkező GET szerinti földgázkereskedő részére - az egyetemes szolgáltatóknak vételre felajánlott földgázforrás árát. A Magyar Energia Hivatal 60/2010. számú (2010. febr. 9.) határozatával a TIGÁZ-DSO Kft., mint a Hivatal 229/2009. sz. határozata szerinti földgázelosztási engedélyest a évi kiegyenlítő fizetések tekintetében befizetésre kötelezettként jelöli meg. A havi kiegyenlítő fizetés előzetes egységdíja 1,14 Ft/m 3. a 142/2010 sz. MEH határozat az egyetemes szolgáltatás díjainak április 1-től történő módosításáról. a évi LV. törvény a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáról, amelynek 8 -a szerint ármoratórium lép életbe, vagyis az utoljára jóváhagyott (2010.ápr.1) árakat kell alkalmazni mindaddig, amíg a NFM miniszter újabbat nem hirdet ki, illetve 9. -a szerint a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók június 30-ig jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról, mely szerint a 2010/2011. gázév első negyedévében a vételre felajánlott földgáz ára nem haladhatja meg a 8,953 USD/GJ-t, valamint ugyan ezen időszakban figyelembe veendő árfolyam értéke 233,3 Ft/USD. a 209/2010 (VI.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet módosításáról, amely az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés érdekében történő kapacitás-lekötések szabályait módosítja. a 211/2010 (VII.1.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették december 31-ig. a 4/2010 (VI.30.) NFM valamint az 5/2010 (VII.8.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy július 1-től a rendszerhasználati díjak hőmennyiségben (MJ) kerülnek meghatározásra. a 2010 évi XC. törvény ( ) az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, ill. módosításáról, amelynek a szerint a kihirdetett árakat az 15

16 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE egyetemes szolgáltatónak a kihirdetést követő 3 napon belül közzé kell tennie. a 11/2010 (IX.30.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet módosításáról, amelyben a legfőbb változás, hogy október 1-től változik a tárolási díjrendszer. Megszűnik a tárolói csúcs és mobildíj, helyette tárolói kapacitásdíj kerül kialakításra. a 12/2010 (IX.30.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról, mely szerint a 2010/2011. gázév második negyedévében a vételre felajánlott földgáz ára nem haladhatja meg a meghatározott képelt szerint számított értéket, valamint ugyan ezen időszakban figyelembe veendő árfolyam értéke 226,554 Ft/USD. a évi CXXXIV. törvény (2010.dec.3.) a földgázellátásról szóló évi XL törvény módosításáról, mely lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználóknak eltérő rendszerhasználati díjak kerüljenek megállapításra. a 38/2010 (XII.31.) NFM rendelet az egyes földgázárakkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosításra kerül a 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint a felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten köteles felajánlani vételre az egyetemes szolgáltatónak. A 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet (a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról) kiegészítésre került azzal, hogy a távhő termelők részére is kétféle rendszerhasználati díj kerül alkalmazásra attól függően, hogy lakossági felhasználóknak, vagy egyéb felhasználóknak adják tovább a távhőt. a 39/2010. (XII.31.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet módosításáról, melyben a legfőbb változás, hogy január 1-től a 20 m 3 /h alatti mérős fogyasztói körben (a lakóközösségek kivételével) sávos tarifarendszer kerül meghatározásra, illetve további kedvezményeket határoz meg a nagycsaládosokra vonatkozóan. a 18/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozással összefüggő miniszteri rendelet módosításáról, mely módosítja az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet. Így változik pl. az elismert fajlagos földgázár meghatározására vonatkozó képlet, amely szerint 40 %-ban figyelembevételre kerül a SPOT gáz ára amennyiben annak ára alacsonyabb a hosszútávú beszerzési szerződés árától, változott továbbá a mobilfinanszírozási költség számítása, az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási időszakon belüli megállapítása, valamint a tárolói készletérték meghatározása első negyedévére vonatkozóan. A rendelet továbbá módosítja a 74/2009 (XII.7.) KHEM rendeletet, melyben a legfontosabb változás, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázelosztók tőkeköltsége 4,5 %, illetve a rendszeres árkorrekció során infláció korrekcióra abban az esetben kerülhet sor, ha a jogszabály szerint számított infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot. a 19/2010 (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről, melynek lényege, hogy a 3/2010 (VI.30.) NFM rendelet szerint felajánlott földgázmennyiséget a volt közüzemi nagykereskedő első és második negyedévére ismételten felajánlhatja vételre az egyetemes szolgáltatónak. a 333/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben a szociális támogatás idejét kiterjesztették április 30-ig. a évi CLXXXI. törvény (2010.dec.30.) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, amely módosítja a földgázellátásról szóló évi XL törvényt, melyben életbe lép az a rendelkezés, hogy a különadót az engedélyesek nem háríthatják át a velük szerződésben álló engedélyesekre vagy felhasználókra. 16

17 TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Tarifahelyzet december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör Alapdíjak (éves) Teljesítmény díjak Gázdíj Ft Ft/m 3 /h (Ft/MJ/h) (Ft/MJ) < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,948 >=20 m 3 /h gázmérővel rendelkezők ,392 Gázmérővel nem rendelkezők , m 3 /h teljesítménylekötés ,222 >500 m 3 /h teljesítménylekötés , december 31-én a rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai a következők szerint alakultak. Az Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: S.sz Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ a) Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 449,72 b) c) d) 20 m 3 /h-nál kisebb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók m 3 /h névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók _ , _ 131,34 _ ,39 e) 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz) kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ ,57 Az Egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználók ellátásának mértékéig: S.sz a) b) c) d) Díjfizetésre kötelezett rendszerhasználók Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók m 3 /h névleges (össz) kapacitású mérővel rendelkező felhasználók 100 m 3 /h -nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötésű felhasználók Elosztási átalánydíj Elosztási alapdíj Elosztási alapdíj Elosztási kapacitásdíj Elosztási forgalmi díj Ft/GJ Ft/év Ft/m 3 /h/év Ft/MJ/h/év Ft/GJ 525,94 _ , _ 161,22 _ ,20 e) 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötésű felhasználók _ ,01 17

18 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TÖRVÉNYI, TARIFAHELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE A szolgáltatás minősége A Csoport menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek a minőség mellett. Szervezeti működésünk középpontjában külső és belső ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk a minőségirányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által kiérdemeljük fogyasztóink, partnereink bizalmát, kivívjuk elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet minőségirányítási rendszerünk fókuszába helyeztünk a következő mottóval: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói és gázelosztási piacon betöltött vezető pozíciónkat. A Csoport 1997 óta rendelkezik a tevékenységeit keretbe foglaló minőségirányítási rendszerrel, melynek megfelelőségét független fél tanúsította. A rendszer működésének több mint egy évtizede alatt a folyamatos fejlesztés irányvonala mentén fejlesztettük tevékenységeinket, szabályoztuk működésünket. Az ISO 9001-es szabvány 2009-es változása megkövetelte, hogy minőségirányítási rendszerünket, működésünket és szabályzatainkat átalakítsunk. A november hónap során lezajlott felügyeleti audit munkánk sikerességét igazolta, mivel megfeleltünk az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány követelményeinek. A Csoport felső vezetése kinyilvánította az integrált irányítási rendszer (MIR, KIR és MEBIR) megvalósítása iránti elkötelezettségét. Ennek szellemében kerültek bevonásra munkatársaink (40 fő) - a Csoport egész területéről - az audit feladatok megoldására. A Csoport arculat változása megjelent a szabályozásainkban, melyet dokumentumaink felülvizsgálatai során folyamatosan alkalmazunk. A 2010-es évben a tulajdonosi és a Csoport elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ-DSO Kft. mintegy 30 stratégia partnere került minősítésére. Az év során jelentős változás következett be a szabadpiaci fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyben, melyre a Csoport a szabályozási és informatikai támogató rendszer változtatásával, a kereskedelmi szervezet megerősítésével reagált. 18

19 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET / TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ Egészség, biztonság és környezet Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket olyan törvények és rendeletek szabályozzák, amelyek összhangban vannak az EU jelenleg hatályos irányelveivel és rendeleteivel. Különösen szigorúak a környezetvédelmi jogszabályok, amelyek az általános előírásokon túl szabályozzák a környezetvédelem különböző területeit, legfőbbképpen az alábbiakat: - levegő, víz, talaj és általában a természet minősége, - zaj- és rezgésterhelés, - veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, - munkahelyi biztonság és munkavédelem. A Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült a Minőségirányítási rendszerbe, melyben folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a feladatokat. A követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és munkautasítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevékenységet szabályozó más minőségirányítási folyamatban is integráltan megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. Az eni 2007-től kezdődően több körlevélben fogalmazta meg az egészségre, biztonságra és környezetre való iránymutatásait. Ezek összefoglalása a Gas&Power Divizió vezérigazgatójának 4/09-es számú szabályozásával jelent meg, melyben elrendelte az egészségvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi rendszer (HSE) alkalmazását. A HSE rendszer kiépítésére, bevezetésére és tanúsíttatására vonatkozó koncepció kiterjesztésre került a TIGÁZ Csoportra. Az év folyamán nem történt súlyos munkahelyi baleset. A Csoport következetesen dolgozik azon, hogy javítsa a baleseti mutatók statisztikáját. A Csoport célja az, hogy az elkövetkező években ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport tovább erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét, melyre évben 299 millió Ft-ot költött (2009. évben 86 millió Ft volt). A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, a Csoport több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából Ennek keretében a munkakörnyezetek is vizsgálat alá kerültek. Az egészség megőrzése érdekében újabb szűrések, vizsgálatok alkalmazásával kívánunk hozzá járulni - vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés, koleszterin szint mérése, EKG vizsgálat, allergia szűrővizsgálatok -, melyek összeállítása során figyelembe vesszük a munkatársak által végzett tevékenységeket évben a vezetői szintű egészségügyi szűrővizsgálatok kiterjesztésre kerültek a csoportvezetői szintekre is. Ebben az évben először valósult meg a szellemi munkavállalók körében a teljes vérkép vizsgálat, míg az allergia szűrővizsgálatok valamennyi munkavállaló részére elérhetővé vált. Kullancs elleni védőoltásra a Munkavédelmi szabályzat 19

20 TIGÁZ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET alapján meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak részesültek. Az egészségmegőrzés területén végzett tevékenységekre a Csoport 141 millió forintot költött, előző évben 143 millió Ft volt. A Csoport környezetvédelmi költségként tárgyévben 51 millió Ft-ot számolt el, mely előző évben 48 millió Ft költséget jelentett. A Csoport összességében az egészséggel, biztonsággal és környezettel kapcsolatos tevékenységre évben közel 491 millió Ft-ot költött (2009. évben 277 millió Ft volt). Belső energiafogyasztás/értékesített energia (érték -ban) Környezetvédelmi költségek/értékesített földgáz (Ft/millió m 3 ) 0,30 0,25 40,0 0,20 0,15 0,10 0,22 0,17 0,15 0,10 0,10 0,12 0,17 0,14 0,09 0,18 30,0 20,0 19,3 14,12 22,44 30,41 15,96 18,75 21,55 0,05 0,06 10,0 7, ,0 0, , , Környezetvédelmi költségek (millió Ft-ban) Munkával összefüggésben bekövetkezett balesetek elemzése Ledolgozott óra (ezer) Balesetek száma Ebből: Munkabalesetek száma Távollét baleset miatt (nap) Ebből: Távollét munkabaleset miatt (nap) I. Gyakorisági mutató 3,10 4,71 6,41 II. Munkabaleset gyakorisági mutató 1,71 2,54 4,90 I. Súlyossági mutató 0,25 0,12 0,21 II. Munkabaleset súlyossági mutató 0,06 0,10 0,14 20

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010 É V E S J E L E N T É S Mérhető fejlődés FÔGÁZ É V E S J E L E N T É S Előszó....................................... 2 Az igazgatóság tagjai............................ 4 A felügyelőbizottság tagjai........................

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben