Jelentések és Mérleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Közgyűlés összehívása 4 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 10 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 11 Kereskedelmi tevékenység 12 Támogató tevékenység 14 Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás minősége 19 Egészség, biztonság és környezet 21 Fenntarthatóság 22 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 27 Egyéb információk 31 Az üzleti év zárását követő főbb események 32 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 37 Eredménykimutatás 38 Kiegészítő melléklet 39 - Cash flow kimutatás 40 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 42 - Értékelési kritériumok 48 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Számviteli szétválasztás, éves mérleg és eredménykimutatások 86 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 89 Egyetemes szolgáltatási működési engedélyes 91 - Mérleg 93 - Eredménykimutatás 94 Földgáz kereskedelmi működési engedélyes 96 - Mérleg 98 - Eredménykimutatás 99 Támogató működési tevékenység Mérleg Eredménykimutatás Mellékletek Felügyelő bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Eredmény felosztás

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 16. napján 10:00 órai kezdettel tartja a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a TIGÁZ Zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása és az arról szóló döntés 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása 8. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által eredetiben kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 20. napján 20:00 órai kezdettel a 1067 Budapest Teréz körút 43. szám alatti helyszínen (Radisson Blu - Hotel Béke) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 3

6 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A TIGÁZ Zrt. földgázt értékesít Magyarország egész területén. A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. A év jelentősebb adatai: A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.197 ezer fő) 9 ezerrel csökkent. A TIGÁZ Zrt. szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 Amortization) millió Ft, (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Az adózott eredmény 1 negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből (EBIT), a pénzügyi tevékenység millió Ft-os veszteségéből, valamint a jövedelem adók millió Ft-os ráfordításából adódik. A pozitív Free Cash flow millió Ft volt. A Társaság 397 millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza. 1 a HAS szerinti eredménykimutatás adatai alapján 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Gázértékesítés (millió m 3 ) Megjegyzés: a gázértékesítés tartalmazza az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítésen kívül a kereskedelmi értékesítést is Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

8 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Tisztelt Részvényesek! 2012 decembere óta, az egyetemes szolgáltatásban a végfelhasználói árakat, három lépésben összesen 26,5 %-al csökkentették. Ennek hatására az Egyetemes Szolgáltatás árbévetele jelentősen csökkent. Az év során hozott további intézkedések szintén negatív hatást gyakoroltak a társaság számaira; ilyen például a jogszabály által előírt rögzített és az egyetemes szolgáltatás tarifáiban elismert dollár és euró árfolyamok ben is éreztették hatásukat a 2013 során hozott törvényi intézkedések, amelyek nagymértékben hatottak az elosztási tevékenységre. Ezek az alábbiak: közműadó, elismert tőkeköltség több lépésben való 0-ra csökkentése, valamint az árban elismert hálózati mérési különbözet szinte nullára való csökkentése. Ezen intézkedések hatására az árbevétel jelentős mértékben csökkent. A fent említett intézkedések okozta jelentős veszteség hatására, a 2014-es üzleti év rendkívül nehéz volt a Társaság számára. Ebben a kritikus helyzetben a TIGÁZ és a többi energiaszolgáltató társaság is többször próbált egyeztetést folytatni a szabályozó hatósággal és az NFM-el, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított előnyök mellett, minimálisra lehessen csökkenteni a társaságra gyakorolt negatív hatást. Tigáz több alkalommal jelezte az illetékes hatóságok felé azt a nehéz pénzügyi helyzetet, amelyet e szektorban előidéztek, kérvén olyan intézkedések bevezetését, mely által csökkenthető az új energiapolitika által generált veszteség. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen kísérletek nem jártak eredménnyel. Ezen negatív külső szabályozási környezet ellenére a Társaság évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele. A Társaság évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Társaság Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, tovább folytatódott a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaság internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, folytatódott az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítása, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, Az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg, fix költségek csökkentése a piaci versenyképesség visszanyerése érdekében, a számlázási rendszer tanúsításának megszerzése. A Parlament (indokolatlanul) megváltoztatta a vonatkozó jogszabályt, ezáltal arra kötelezve a társaságot, hogy újra végeztesse el számlázási rendszere tanúsítását február 28-ig. A TIGÁZ Zrt évben operatív működésének legfontosabb eredményei: 6 a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató fogyasztói létszáma ezer fő volt, szabad piaci fogyasztói létszám kb. 4 ezer volt a TIGÁZ Zrt. összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltató földgáz értékesítés millió m 3 volt.

9 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: az EBIT (működési eredmény) negatív összegű: millió Ft. az adózott eredmény millió Ft, melyből millió Ft, a Tigáz DSO Kft.-ben való részesedésből származó veszteség évben a TIGÁZ Zrt. 397 millió Ft értékű beruházást hajtott végre, amely elsősorban a kiemelt projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek részbeni mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Társaság év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Társaság vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon úgy, hogy a Társaság proaktív módon lépjen fel a magyar piacon. A TIGÁZ dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, - melyek egy részét a kormány és a szabályozó hatóság döntései részben meghiusították - akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Társaság az elkövetkező évekre kitűzött. 7

10 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Fabrizio Dassogno Elnök Fausto Salvador Tagok Federico Regola Ilaria Azzimonti Roberto Albergante Paolo Bossola Tagok Dr. Nagyné Dr. Stieber Tünde Ilona Varga Gyula KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst &Young Könyvvizsgáló Kft. Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG ÜZLETI JELENTÉS 9

12 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG A Társaság operatív működését évben is jelentősen megnehezítette a jogszabályi és piaci környezet, az alábbiak miatt: 2013 év folyamán az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák két alkalommal történő módosítása az értékesítési árak 20 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest április 1-től az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák módosítása az értékesítési árak 6,5 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest a gázellátással kapcsolatban az elmúlt években több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra. az egyetemes szolgáltatói piacon is megjelentek a versenytársak, mely a fogyasztói létszám csökkenését eredményezi átlagos fogyasztás csökkenése tárgyév enyhe időjárása Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31.-re vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági (8 250) (0,73) Nem lakossági (723) (1,10) ÖSSZESEN (8 973) (0,75) Egyetemes szolgáltatói értékesítés (Mm³) Változás Abszolút % Lakossági 1 165, ,9 (154,5) (13,26) Nem lakossági 153,4 128,3 (25,1) (16,37) ÖSSZESEN 1 318, ,2 (179,6) (13,62) A 2014.éves adatokból kiderül, hogy a Társaság egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 9 ezer fővel csökkent (a i ezer főről re ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 65 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 89 %-a. 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztók, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Társaság Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Társaság a évben összesen 473 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 11

14 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉS ÉS HUMÁNPOLITIKA A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében év elejétől a Kereskedelem területén az értékesítési régiók átszervezésére, az Ügyfélkapcsolatok területén az értékesítés támogatási szervezet kialakítására és a kintlévőség kezelés átszervezésére került sor I. félévében a kikapcsolás és a leolvasás koordináció, valamint a panasziroda területén történtek feladat átcsoportosítások. Az anyavállalat elvárásainak megfelelően Security officer került kinevezésre. A 2014 év harmadik negyedévében a Kereskedelmi igazgató személyében történt változás. A 2014 év utolsó negyedévében a pénzügyi compliance management feladatok szétosztásra kerültek a Gazdaság, pénzügy és controlling szervezeten belül. A Társaság szervezeteire vonatkozó teljesítményértékelés az anyavállalat elvárásainak megfelelően időben befejeződött. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A TIGÁZ Zrt.-nél december 31-én 502 fő dolgozott ( én 556 fő volt), továbbá 4 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Társaság munkáját. A tárgyévben 11 fő szakképzett munkaerő került átvételre a TIGÁZ-DSO Kft.-től, és 65 fő távozott a Társaságtól, amelyből 15 fő került átvételre a TIGÁZ-DSO Kft. által. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évi bérmegállapodás van érvényben. A TIGÁZ Zrt 2014.évben is nagy hangsúlyt fektetett a humán erőforrás állomány fejlesztésére, az év során több mint 30 ezer órát fordítottunk képzésre. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, HSE képzésekre, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. JOGI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSASÁGI TITKÁRSÁG A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken volt aktív: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az egyetemes szolgáltatási, földgáz kereskedelmi és földgázelosztási üzletszabályzatok felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; intenzív kapcsolattartás a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatallal, a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása, közgyűlés és igazgatósági ülések (TIGÁZ Zrt.), valamint felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt.,TIGÁZ-DSO Kft.) előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása a jogszabályi környezet változásainak (pl. új Polgári Törvénykönyv, nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságával kapcsolatos jogszabályok, stb.) megfelelő működés támogatása, létesítő okiratok (Alapszabály, Alapítói Okiratok) aktualizálása. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING TEVÉKENYSÉG Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére fölgáz értékesítés folyamatához kapcsolódóan a még ki nem számlázott, értékesített gáz (aktív időbeli elhatárolás) meghatározásának és kiszámlázhatóságának ellenőrzésére. BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal (MSG) és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. JELENTŐSEBB KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK Folytatódott az "Összefogás" program, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Az "Összefogás" keretében a TIGÁZ Zrt. dolgozói önkéntes munkájukkal járultak hozzá oktatási-, szociális- és kulturális létesítmények részleges- vagy teljes felújításához, azért, hogy ezek az intézmények minél eredményesebben szolgálhassák a helyi közösségeket saját tevékenységük révén. Idén is megújult egy gyermekintézmény, 100 önkéntes közreműködésével a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvoda épülete új köntösbe öltözött. Az elmúlt két esztendő sikeres adománygyűjtéséhez hasonlóan a TIGÁZ Zrt. idén 6 jótékonysági intézményt támogatott, hogy szebbé varázsolja a rászorulók karácsonyát. A társaság és dolgozói a nagycsaládosok, idősek és szűkölködők számára 5 millió forint értékben juttatott el tartós élelmiszereket, valamint tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint játékot és ruhaneműt az alapítványok segítségével. Idén júliusban vette kezdetét a Tigáz Biciklizz a Munkába programja, melynek során a vállalat arra bíztatta alkalmazottait, hogy válasszák a biciklizést a környezetet terhelő autózás helyett. A kihívást vállaló 215 dolgozó összesen csaknem 93 ezer kilométert tett meg. A lelkes bringázók teljesítményének köszönhetően a TIGÁZ Zrt. 1,2 millió forinttal támogatta az Aranyág Alapítványt. Egy Tál Étel elnevezéssel egy új kezdeményezést hívott életre a társaság, hogy a munkatársak összefogásával, adománygyűjtés révén a miskolci rászorulókat támogassák június 23-án országszerte a társaság 6 telephelye (Miskolc, Debrecen, Hajdúszoboszló, Gödöllő, Szolnok, Szerencs) csatlakozott a jótékony akcióhoz. A munkatársak önkéntes süteménykészítési programja során becsületkasszába gyűjtötték az elfogyasztott finomságok jelképes árát. Tárgyévben a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség ünnepélyes keretek között díjazta a TIGÁZ Zrt. nőkért tett erőfeszítéseit. A TIGÁZ Zrt. a Legjobb női munkahely 2013 pályázaton 3. helyezést ért el a több mint 250 munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában. A díjat a munkavállalók és a vezetők által kitöltött anonim kérdőívek alapján, valamint HR vezetői kérdőív értékelése alapján ítélték meg. A társaság hosszú évek óta elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósítása iránt. 13

16 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 58/2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói kör elosztási árának és tárolás díjának képzésénél figyelembe vehető reálhozam tényező 2.28%-ról 0 %-ra csökken november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes rendszerhasználati díjakat tartalmazza évi CLXVII. törvény (X.21) a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben megjelentek a november 1-től érvényes 11,1%-kal csökkentett új ESZ díjak évi CLXXXVIII. törvény (XI.21) az egységes közszolgáltatói számlaképről, melyet a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. Módosításra került továbbá a GET 104/A. (1) bekezdése, amely szerint az egyetemes szolgáltatás árának elemeire vonatkozó árszabályozási periódus kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet, mely módosította az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendeletet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q1-ben kb. 58 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,040 Ft/MJ (kb. 35 Ft/m3) évi CCXXVII. törvény (XII.18) az egyes energetikai törvények módosításáról amely szerint az árszabályozási periódus 4 év helyett legalább 2 éves és legfeljebb 6 éves lehet. Ha a következő árszabályozási ciklus január 1. előtt indul, akkor a évi költség-felülvizsgálat eredményei felhasználhatóak, valamint a MEKH nem köteles tájékoztatni a költségfelülvizsgálat eredményéről a társaságokat évi CCXXXI. törvény (XII.21) az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról, melyben meghatározásra került a rezsicsökkentés fogalma évi CCLII. törvény (XII.30) az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról melyben egy újabb bekezdéssel került kiegészítésre a GET a, miszerint a számla kiállítása csak biztonságos informatikai háttérrel zárt rendszerben történhet évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról, melyben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló tv. kiegészítésre került azzal, hogy a szolgáltatók augusztus 1-től köteles a fogyatékos személyek kérése esetén számukra Braille írással nyomtatott, akadálymentes formátumú vagy könnyen érthető elektronikus számlát kiállítani. 1/2014 (III.4) MEKH rendelet a MEKH igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról. A felügyeleti díj megfizetése két részletben történik, melyről a Hivatal nyilvántartást vezet. A fizetendő díjak nem változtak. 14/2014 (III.31) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben megjelentek a április 1-től érvényes 6,5 %-kal csökkentett ESZ tarifák, valamint az árakban elismert szolgáltatói árrés, mely 4,32 Ft/m3-ről 3,65 Ft/m3-re csökken. - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q2- ben kb. 78 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,991 Ft/MJ (kb. 34 Ft/m3). 110/2014 (IV.1) Korm. rendelet az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, amely módosítja a GET ill. annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) korm.rendelet egyes paragrafusait. (pl. tevékenység kiszervezhetősége, földgázforrás rendelkezésre állásának bemutatása) 32/2014 (VI.27) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q3-ban kb. 85 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,875 Ft/MJ (kb. 30 Ft/m3). 156/2014 (VI.30) Korm. rendelet az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról, melyben a 19/2009 (I.30) sz. a GET végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben a határkeresztező földgázszállító vezetéken történő kapacitáslekötés szabályozását módosították. 212/2014 (VIII.27) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008.évi törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Korm. rendelet módosításáról, amely kiegészítésre került néhány, a szállítórendszerrel kapcsolatos fogalommal ill. az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályokkal évi XXXIX. törvény (IX.29) az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény is, ahol a volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó felajánlási előírások kerültek módosításra. 39/2014 (IX.30) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben október 1-től módosításra került az Egyetemes szolgáltatói árképzésben figyelembe vehető molekula költség képlete és az árrés 4,57 Ft/m3-re, ill. meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q4-ben kb. 90 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 248/2014 (X.1) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet tárolói kapacitás igényt a tárolói engedélyes az üzletszabályzatától eltérő módon is biztosíthatja évi XLI. törvény (X.6) az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról, mely több, gázipart érintő jogszabályt is módosít: - A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosítása, mely szerint módosulnak a számlázási informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények, melyek az egyetemes szolgáltatón túl a földgázkereskedőre és az elosztóra is irányadóak. 15

18 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS - a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény kiegészül a számlázás kapcsán új, a szolgáltatók közötti adatátadásra vonatkozó szabállyal. - Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvényben módosulnak az egyetemes szolgáltatói és elosztói részszámla és elszámoló számla tartalmára vonatkozó rendelkezések. 256/2014 (X.10) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben a földgáz-kereskedelmi engedélyes tevékenységét érintő egyes eljárási szabályok kerültek módosításra. 43/2014 (X.18) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet módosításáról, amely tartalmazza a volt közüzemi nagykereskedő által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ESZ árnál kedvezőbb áron ellátó kereskedők részére vételre felajánlott földgázforrás árát és mennyiségét. 267/2014 (X.30) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, mely szerint a december 31-ig benyújtott többlet szállítói és tárolói kapacitás igényt a szállítói és tárolói engedélyes köteles megszakítható módon biztosítani évi LIX. törvény (XI.13) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról, amely kiegészítésre került a szállítóvezeték-létesítő fogalmával, ill. azzal, hogy a közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható évi LXXIV. törvény (XI.26) az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról, melyben az energiaadóról szóló törvény is módosításra került. Az energiaadó mértéke január 1-től 93,5 Ft/GJ ra változik a korábbi 88,50 Ft/GJ-ról. 52/2014.(XII.13) NFM rendelet az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben módosul az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás áráról és mennyiségéről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, mely szerint CRP forrásból Q1-ben kb. 74 Mm3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,907 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m3). 12/2014. (XII.13) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk feltételeiről szóló 1/2013 (VII.11) MEKH rendelet módosításáról, melyben a főbb változások a következők: január 1-től pontosodik az elosztási alapdíj fogalma, a pontosan 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók esetében; július 1-től a szállítási, tárolási díjak alapja nem MJ, hanem kwh lesz; - módosulnak a szállítási kapacitásdíjak és visszatérítések január 1-től. 9/2014 (XII.17) MSZKSZ határozat szerint január 1-től a tagi hozzájárulás mértéke 65,15 Ft/GJ-ra változik a korábbi 60,50 Ft/GJ-ról évi XCIX. törvény (XII.29) Magyarország 2015 évi központi költségvetésének megalapozásáról, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, amiben a számlázási rendszert tanusító szervezetre vonatkozó rendelkezések is módosításra kerültek. 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TARIFAHELYZET Az egyetemes szolgáltatási tarifák április 1-jén kerültek módosításra december 31-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók kivéve fogyasztói közösségek < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók Alkalmazandó díjak Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I.árkategória 2, II.árkategória 2,712 I.árkategória 3, II.árkategória 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,486 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,029 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 2,551 17

20 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE Társaságunk menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek, szervezeti működésünk középpontjában ügyfeleink állnak. Célunk, hogy munkavégzésünk során folyamatosan megfeleljünk az integrált irányítási rendszerünk által meghatározott követelményeknek és a vevői elvárásoknak. Ez által érdemeljük ki fogyasztóink, partnereink bizalmát, elégedettségüket. Mindennapi tevékenységeink középpontjában szolgáltatásunk áll, melyet a következő mottóval helyeztünk integrált irányítási rendszerünk fókuszába: SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRTÉK, EZ AZ ÉRTÉK A JÖVŐNK! Célunk, hogy értéknövelt szolgáltatásainkkal megtartsuk, illetve tovább erősítsük a magyar gázszolgáltatói piacon betöltött pozíciónkat. A TIGÁZ Zrt. kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejlődést, az energiahatékonyságot, a környezet megóvását. A Társaság külső fél által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer (IIR) keretében tevékenykedik. Az IIR rendszerhez igazodó vállalati folyamatmodell és a szabályozási struktúra az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedést is biztosítja I. félévében lezajlott a három évente esedékes TIGÁZ csoport integrált irányítási rendszer tanúsítójának pályáztatása. A év harmadik negyedévében a Társaság elkezdte a felkészülést az őszi tanúsító okirat megújító auditra, amely év utolsó negyedévében sikeresen zárult évben a tulajdonosi és társasági elvárásoknak megfelelően a TIGÁZ Zrt., 40 új jelentős partnere került minősítésre, valamint, 38 jelentős partner újraminősítése valósult meg, valamint szabályozás módosítás miatt 43 partner került átsorolásra normal kategóriából, jelentősbe. 18

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000,

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Éves rendes közgyűlés 2012. április 19. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben