Jelentések és Mérleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Közgyűlés összehívása 4 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 11 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 12 Kereskedelmi tevékenység 13 Támogató tevékenység Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás 15 minősége 20 Egészség, biztonság és környezet 22 Fenntarthatóság 23 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 28 Egyéb információk 32 Az üzleti év zárását követő főbb események 33 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 38 Eredménykimutatás 39 Kiegészítő melléklet 40 - Cash flow kimutatás 41 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 43 - Értékelési kritériumok 49 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Számviteli szétválasztás, éves mérleg és eredménykimutatások 87 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 90 Egyetemes szolgáltatási működési engedélyes 92 - Mérleg 94 - Eredménykimutatás 95 Földgáz kereskedelmi működési engedélyes 97 - Mérleg 99 - Eredménykimutatás 100 Támogató működési tevékenység Mérleg Eredménykimutatás Mellékletek Felügyelő bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Eredmény felosztás

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 16. napján 10:00 órai kezdettel tartja a 1073 Budapest Erzsébet körút szám alatti helyszínen (Corinthia Hotel Budapest). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása és az arról szóló döntés 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása 8. Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása 9. Az Alapszabály 1.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.4; 2.7.1; 2.8; 2.9.1; 2.9.2; 2.9.3; 3.2; 3.6; 4; 4.1.2; 4.7; 5.2.1; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.2; 5.5.3; 5.6; 5.10; 5.12; 5.19; 5.21; 5.22; 6.6.1; 6.9.4; 6.12; 7.8.3; 7.11; 8.2.1; 8.3; 8.4; ; és 11 pontjainak módosítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által eredetiben kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 17. napján 20:00 órai kezdettel a 1073 Budapest Erzsébet körút szám alatti helyszínen (Corinthia Hotel Budapest) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 3

6 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A TIGÁZ Zrt. földgázt értékesít Magyarország egész területén. A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.239 ezer fő) több mint 42 ezerrel csökkent. A TIGÁZ Zrt. szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió Ft, amelyhez millió Ft árbevétel, és millió Ft összegű költség és ráfordítás tartozik. Az adózott eredmény 1 negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből és a pénzügyi- és rendkívüli tevékenység millió Ft-os veszteségéből adódik. A pozitív Free Cash flow millió Ft volt. A Társaság 655 millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza. 1 az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Gázértékesítés (millió m 3 ) Megjegyzés: a gázértékesítés tartalmazza az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítésen kívül a kereskedelmi értékesítést is Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

8 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Főbb gazdasági adatok (az átsorolt mérleg és eredménykimutatás alapján) millió Ft-ban Árbevétel összesen Üzemi működési eredmény (1.931) (17.121) (16.080) Adózott eredmény 579 (7.232) (75.673) (35.859) Beruházás összesen Saját tőke Nettó pénzügyi (eszközök) kötelezettségek Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként (Ft) nincs nincs nincs nincs 6

9 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Tisztelt Részvényesek! 2013 során hozott néhány törvényi intézkedés nagymértékben hatott az elosztási tevékenységre. Ezek az alábbiak: közműadó, elismert tőkeköltség több lépésben való 0-ra csökkentése, valamint az árban elismert hálózati mérési különbözet szinte nullára való csökkentése. Ezen intézkedések hatására az árbevétel 7,5 milliárd Ft-al csökkent decembere óta, az egyetemes szolgáltatásban a végfelhasználói árakat, két lépésben összesen 20%-al csökkentették. Ennek hatására az Egyetemes Szolgáltatás árbévetele kb. 3,1 milliárd Ft-al csökkent. Az év során hozott további intézkedések szintén negatív hatást gyakorolnak a társaság számaira; ilyen például a törvény által előírt új számlakép illetve további ügyfélszolgálati irodák nyitása. A fent említett intézkedések okozta jelentős veszteség hatására, a 2013-as üzleti év rendkívűl nehéz volt a Társaság számára. Ebben a kritikus helyzetben a TIGÁZ és a többi energiaszolgáltató társaság is többször próbált egyeztetést folytatni a szabályozó hatósággal és az NFM-el, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított előnyök mellett, minimálisra lehessen csökkenteni a társaságra gyakorolt negatív hatást. Tigáz több alkalommal jelezte az illetékes hatóságok felé azt a nehéz pénzügyi helyzetet amelyet e szektorban előidéztek, kérvén olyan intézkedések bevezetését mely által csökkenthető az új energiapolitika által generált veszteség. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen kísérletek nem jártak eredménnyel. Ezen negatív külső szabályozási környezet ellenére a Társaság évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele. A Társaság évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Társaság Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, tovább folytatódott a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaság internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, akciót indítottunk az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítására, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, sikeresen megújítottuk az Integrált Irányítási Rendszer tanúsítását Az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg, Az eni irányelvekkel összhangban végezte a Társaság évben is, az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan. negyedéves leolvasás bevezetése a hálózati mérési különbözet csökkentése érdekében, mely egyben a fogyasztó irányába az elszámolási rendszer kedvezőbbé tétele. fix költségek csökkentése a piaci versenyképesség visszanyerése érdekében. 7

10 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A TIGÁZ Zrt évben operatív működésének legfontosabb eredményei: - a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató fogyasztói létszáma ezer fő volt, - szabad piaci fogyasztói létszám kb. 7 ezer volt - a TIGÁZ Zrt. összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltató földgáz értékesítés millió m 3 volt évben a TIGÁZ Zrt. 655 millió Ft értékű beruházást hajtott végre, amely elsősorban a kiemelt projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: Az EBIT (működési eredmény) negatív összegű millió Ft. A szokásos tevékenység adózás előtti eredménye: millió Ft, melyből millió Ft, a Tigáz DSO Kft.-ben való részesedésből származó veszteség. Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek részbeni mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Társaság év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Társaság vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon úgy, hogy a Társaság proaktív módon lépjen fel a magyar piacon. A TIGÁZ dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, - melyek egy részét a kormány és a szabályozó hatóság döntései részben meghiusították - akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Társaság az elkövetkező évekre kitűzött. 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Elnök Fabrizio Dassogno (1) Roberto Albergante (2) Tagok Tagok Cristian Signoretto (2) Alessandro Caporale (2) Mauro Rinaudo (2) Varga Gyula (2) Marco Diotti (2) Scipione Chiala (2) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst &Young Könyvvizsgáló Kft. (3) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) június 22 -i közgyűlés Igazgatósági taggá választotta, és az Igazgatóság június 25-én választotta elnökké. (3) április 21-ei közgyűlés választotta meg (2) április 20-ai közgyűlés nevezte ki. Az Igazgatósági tagokat a június 22-i Közgyűlés újraválasztotta. 9

12 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG A Társaság operatív működését évben is jelentősen megnehezítette a jogszabályi és piaci környezet, az alábbiak miatt: 2013 év folyamán az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák két alkalommal történő módosítása az értékesítési árak a 20 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest a gázellátással kapcsolatban az elmúlt években több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra. az egyetemes szolgáltatói piacon is megjelentek a versenytársak, mely a fogyasztói létszám csökkenését eredményezi átlagos fogyasztás csökkenése Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31.-ére vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági (41 281) (3,52) Nem lakossági (1 054) (1,58) ÖSSZESEN (42 335) (3,42) Egyetemes szolgáltatói értékesítés (Mm³) Változás Abszolút % Lakossági 1 243, ,4 (78,0) (6,27) Nem lakossági 127,0 153,4 26,4 20,79 ÖSSZESEN 1 370, ,8 (51,6) (3,77) A éves adatokból kiderül, hogy a Társaság egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 42 ezer fővel csökkent a tárgyévben (a i ezer főről ra ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 66 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen kb millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 88 %-a. 11

14 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztók, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Társaság Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Társaság a évben összesen 612 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉS ÉS HUMÁNPOLITIKA A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében év elejétől a Kereskedelem területén dedikált Lakossági csoportot hoztunk létre, illetve a gazdasági szakterületeten szeptember 01-től gazdasági projektmenedzser pozíciót alakítottunk ki. A Társaság szervezeteire vonatkozó évi célkitűzés időben megtörtént, az anyavállalat elvárásaival összhangban. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A TIGÁZ Zrt.-nél december 31-én 556 fő dolgozott ( én 565 fő volt), továbbá 4 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Társaság munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását. A tárgyidőszakban 31 fő szakképzett munkaerő került felvételre, és 40 fő távozott a Társaságtól. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évre vonatkozó bérmegállapodás van érvényben. A TIGÁZ Zrt tárgyévben is folytatta a humán erőforrás állomány fejlesztését, ebben az időszakban 27 ezer órát fordítottunk képzésre. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. JOGI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSASÁGI TITKÁRSÁG A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken volt aktív: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az egyetemes szolgáltatási és földgázelosztási üzletszabályzatok felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; intenzív kapcsolattartás a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatallal; a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.,TIGÁZ GEPA Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása 13

16 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING TEVÉKENYSÉG Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére fölgáz értékesítés folyamatához kapcsolódóan a még ki nem számlázott, értékesített gáz (aktív időbeli elhatárolás) meghatározásának és kiszámlázhatóságának ellenőrzésére. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal (MSG) és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. JELENTŐSEBB KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK A tárgyévben indult útjára az "Összefogás" program, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Az "Összefogás" keretében a Tigáz dolgozói önkéntes munkájukkal járulnak hozzá oktatási-, szociális- és kulturális létesítmények részleges- vagy teljes felújításához, azért, hogy ezek az intézmények minél eredményesebben szolgálhassák a helyi közösségeket saját tevékenységük révén. A tárgyévben a vállalatcsoport 1600 dolgozója és a szakszervezet fogott össze azért, hogy a Vállalat szolgáltatási területén élő nagycsaládosoknak, idős embereknek és rászorulóknak segítsen boldogabbá tenni a karácsonyt a Tigáz Összefogás karácsonyi adománygyűjtő akcióval. A kezdeményezésnek köszönhetően mintegy 5 millió forint értékben gyűltek össze ajándékok: tartós élelmiszerek, fogyasztási és tisztálkodási szerek, játékok és ruhaneműk, amelyeket 3 országos, valamint 4, a Tigáz Zrt. egyetemes szolgáltatási területén működő jótékonysági szervezetnek adományozhattunk továbbá az Olasz Kultúra Éve Magyarországon rendezvénysorozat keretében tartott I. Olasz - Magyar Barátság Futball Torna a Tigáz Zrt., az Eni Hungaria Zrt., és a Dunastyr Zrt. támogatásával valósult meg. A nemzetközi találkozót a Debreceni Futball Akadémián rendezték meg a 13 éves korosztály számára. A tárgyévben tovább folytatódott az Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő Összeköt az energia program. A program célja volt a fenntartható fejlődés hangsúlyozása, az energiatudatos életmódra nevelés, környezetbarát viselkedés kialakítása és a környezetvédelmi szemlélet erősítése. 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A 2013-es évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 252/2012.(IX.7) Korm. rendelet a évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben a szolgáltatás igénybevételével felhagyó kereskedőhöz tartozó felhasználók bejelentési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók kerültek részletezésre. 78/2012 (XII.22)NFM rendelet az Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázellátásról szóló évi XLII. tv. szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009 (VI.25) KHEM rendelet, amely a korábbi Ik elszámolás lezárásához kapcsolódó elszámolási kérdéseket rendezi. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben kihirdetésre kerültek az egyetemes szolgáltató által január 1-től alkalmazandó díjak lakossági és nem lakossági bontásban. A lakossági tarifák a Kormány által meghirdetett rezsicsökkentés részeként 10%-kal csökkentek, a nem lakossági díj változatlan maradt. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25) KHEM rendelet, mely szerint az ESZ fogyasztók felé az FGSZ tőkeköltség reál hozamtényezője 2,28%. - a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet, amelyben az elosztási díj részeként megjelent az elosztási átszállítási díj. - a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet mely szerint az ESZ fogyasztók felé az elosztás és a tárolás tőkeköltség reál hozamtényezője 2,28%. A szállítói engedélyesnek vissza kell térítenie azt a díjkülönbözetet, ami az ESZ felhasználók kapcsán kifizetett és az ESZ tarifákban figyelembe vett fajlagos szállítási díj között keletkezik évi CCXVII. törvény (XII.27) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. tv is. A módosítás szerinti fizetési késedelembe esett lakossági felhasználót ellátó távhőszolgáltató 90 napot meghaladó késedelem után kapcsolható ki a földgázellátásból. Továbbá meghatározásra került, hogy a hazai termelésű földgáz éves átlagára korrekciók nélkül nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ évi CCXVIII. törvény (XII.27) a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról. A törvény szerint visszaigényelhető az MSZKSZ tagdíj hozzájárulásnak az része, amelyet az ESZ a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett. 414/2012 (XII.29) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról, amely módosította a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) kormányrendeletet. A változtatás lényege hogy a korábbi kistérségenkénti helyett járásonként kell ügyfélszolgálati irodát működtetni. 4/2013(II.4) NFM rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről. A számlán fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeként keletkező megtakarítását a felhasználónak. 15

18 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS évi XII. törvény (III.13) a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról, melyben rögzítésre kerül, hogy a különadó törvények szerint fizetendő különadót a fizetésre kötelezett nem háríthatja át a vele szerződésben állókra évi XXII. törvény (III.27) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról. A MEH átalakulásáról és feladatköréről szól a törvény. A Hivatal a jövőben határozat helyett rendeletben állapítja meg az Elosztási díjakat évi XXIV. törvény (III.27) a szociális közműszolgáltatás kialakítása érekében az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról. Járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot kell működtetni. 13/2013. (IV.3) NFM rendelet a földgázár-szabályozással összefüggésben egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben pontosításra került, hogy a földgáz ESZ ára az Áfa, energiaadó, és mszksz díj összegét nem tartalmazza. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25) KHEM rendelet. A rendelet módosította az árszabályozásban figyelembe veendő, szeptember 30-i tárolói készletérték meghatározásának képletét. A módosítás lényege, hogy a korábbi 30% long term (oil index) és 70% spot (TTF) árak aránya módosításra került 10% long term (oil index) és 90% spot (TTF) arányra. - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q2- ben kb. 70 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,317 Ft/MJ (kb. 45 Ft/m 3 ). 17/2013 (IV.30) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról. 130/2013. (V.2) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet kiegészíti a GET-ben szereplő szociálisan rászoruló fogyasztói kört évi LIV. törvény (V.9) a rezsicsökkentések végrehajtásáról. A 10%-os gázdíj csökkentés törvényi szintre emelése, kötbér ( Ft/ számla) szankcióval kiegészítve. 34/2013. (VI.27) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV.7) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q3-ban kb. 84 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,899 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m 3 ). 300/2013 (VII.29) Korm. rendelet az Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, melyben a GET VHR pontosításra került a kiszervezhető tevékenységek témakörében évi CXLV. törvény (IX.27) a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került a nagykereskedelmi energiapiacok integritásával és átláthatóságával összefüggő feladatokkal. Ezek közül kiemeljük, hogy módosítja a kiszervezési tilalom alá eső kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések megszüntetésének határidejét: a működési engedélyek MEKH általi felülvizsgálatáról hozott határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapra. Ezen időponton túl az e szerződésekkel kapcsolatos költségek az árszabályozásban nem vehetők figyelembe. 344/2013 (IX.27) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról. E rendelet meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes ellenőrzése esetén és a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható min. és max. bírságokat. 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG /2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q4-ban kb. 83 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,781 Ft/MJ (kb. 26 Ft/m 3 ). Továbbá rögzíti, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói kör elosztási árának és tárolás díjának képzésénél figyelembe vehető reálhozam tényező 2.28%-ról 0 %-ra csökken november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes rendszerhasználati díjakat tartalmazza évi CLXVII. törvény (X.21) a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben megjelentek a november 1-től érvényes 11,1%-kal csökkentett új ESZ díjak évi CLXXXVIII. törvény (XI.21) az egységes közszolgáltatói számlaképről, melyet a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. Módosításra került továbbá a GET 104/A. (1) bekezdése, amely szerint az egyetemes szolgáltatás árának elemeire vonatkozó árszabályozási periódus kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet, mely módosította az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendeletet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q1-ben kb. 58 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,040 Ft/MJ (kb. 35 Ft/m 3 ) évi CCXXVII. törvény (XII.18) az egyes energetikai törvények módosításáról amely szerint az árszabályozási periódus 4 év helyett legalább 2 éves és legfeljebb 6 éves lehet. Ha a következő árszabályozási ciklus január 1. előtt indul, akkor a évi költség-felülvizsgálat eredményei felhasználhatóak, valamint a MEKH nem köteles tájékoztatni a költségfelülvizsgálat eredményéről a társaságokat évi CCXXXI. törvény (XII.21) az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról, melyben meghatározásra került a rezsicsökkentés fogalma évi CCLII. törvény (XII.30) az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról melyben egy újabb bekezdéssel került kiegészítésre a GET a, miszerint a számla kiállítása csak biztonságos informatikai háttérrel zárt rendszerben történhet. 17

20 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS TARIFAHELYZET Az egyetemes szolgáltatási tarifák január 1-jén és november 1-jén kerültek módosításra december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók kivéve fogyasztói közösségek < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók Alkalmazandó díjak Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I.árkategória 2, II.árkategória 2,901 I.árkategória 3, II.árkategória 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,659 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,171 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 2,729 18

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2012. december 31.

Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Jelentések és Mérleg 2012. december 31. Éves rendes közgyűlés 2013. március 28. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg

Konszolidált Jelentések és Mérleg Konszolidált Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Csoport TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Jelentések és Mérleg 2011. december 31.

Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Jelentések és Mérleg 2011. december 31. Éves rendes közgyűlés 2012. április 19. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben