Jelentések és Mérleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentések és Mérleg"

Átírás

1 Jelentések és Mérleg december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u Alaptőke , teljes egészében befizetve

2 JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG DECEMBER 31. Működési beszámoló és Üzleti Jelentés Működési beszámoló 2 Közgyűlés összehívása 4 Üzleti év eredményei Üzleti jelentés 11 Egyetemes szolgáltatói tevékenység 12 Kereskedelmi tevékenység 13 Támogató tevékenység Jogszabályi környezet, tarifa helyzet, valamint a szolgáltatás 15 minősége 20 Egészség, biztonság és környezet 22 Fenntarthatóság 23 Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása 28 Egyéb információk 32 Az üzleti év zárását követő főbb események 33 Az üzletmenet várható alakulása Éves Beszámoló december Mérleg 38 Eredménykimutatás 39 Kiegészítő melléklet 40 - Cash flow kimutatás 41 - Az éves beszámoló összeállításának kritériumai 43 - Értékelési kritériumok 49 - Az éves beszámoló részletezése és egyéb információk Számviteli szétválasztás, éves mérleg és eredménykimutatások 87 Számviteli szétválasztás kidolgozásának kritériumai 90 Egyetemes szolgáltatási működési engedélyes 92 - Mérleg 94 - Eredménykimutatás 95 Földgáz kereskedelmi működési engedélyes 97 - Mérleg 99 - Eredménykimutatás 100 Támogató működési tevékenység Mérleg Eredménykimutatás Mellékletek Felügyelő bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés Eredmény felosztás

3 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ 1

4 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u sz.) közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesek! A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit és valamennyi érdekeltet, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését április 16. napján 10:00 órai kezdettel tartja a 1073 Budapest Erzsébet körút szám alatti helyszínen (Corinthia Hotel Budapest). Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. A évi, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készült igazgatósági jelentés és beszámoló megvitatása és az arról szóló döntés 2. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló igazgatósági jelentés megvitatása 3. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló felügyelő bizottsági jelentés megvitatása 4. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentés megvitatása 5. A számviteli törvény szerinti évi konszolidált és nem-konszolidált beszámoló megvitatása és döntés annak elfogadásáról 6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz az osztalékként felosztandó nyereség összegére és az osztalékfizetésre, vagy a veszteség fedezetére vonatkozó igazgatósági javaslat megvitatása és az arról szóló döntés meghozatala 7. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása 8. Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása 9. Az Alapszabály 1.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.4; 2.7.1; 2.8; 2.9.1; 2.9.2; 2.9.3; 3.2; 3.6; 4; 4.1.2; 4.7; 5.2.1; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.2; 5.5.3; 5.6; 5.10; 5.12; 5.19; 5.21; 5.22; 6.6.1; 6.9.4; 6.12; 7.8.3; 7.11; 8.2.1; 8.3; 8.4; ; és 11 pontjainak módosítása A részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlésen azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvébe az Alapszabály 2.7. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző napon bejegyzésre kerültek és tulajdonjogukat a közgyűlést megelőző regisztráció során az értékpapírszámla-vezető által eredetiben kiállított tulajdonosi igazolással igazolták. Kérjük ezért a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek szervezeti képviseleti jogosultságát a közgyűlést megelőző regisztráció során, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti dokumentummal, annak hiteles másolatával (pl. cégkivonat) 2

5 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni, továbbá csatolni kell az érintett személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A közgyűlést megelőző regisztráció, azaz a részvényesi jogosultság, a képviseleti jog és a személyazonosság igazolása a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén 09:00 órától történik. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés április 17. napján 20:00 órai kezdettel a 1073 Budapest Erzsébet körút szám alatti helyszínen (Corinthia Hotel Budapest) változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen a szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való szavazati jog gyakorlás feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést megelőző regisztráció a megismételt közgyűlés napján a megismételt közgyűlés helyszínén 19:00 órától történik. A Társaság felhívja a tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlést megelőző regisztráción nem megfelelő időben történő megjelenésből eredő kockázatot a tisztelt részvényesek viselik, ezért kéri a közgyűlésen részt venni kívánó tisztelt részvényeseket a regisztráción megfelelő időben és helyen történő megjelenésre. A közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével, nem konferencia közgyűlésként. Az Igazgatóság nevében A TÁRSASÁG ELNÖKE Fabrizio Dassogno 3

6 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYEI A TIGÁZ Zrt. földgázt értékesít Magyarország egész területén. A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt felhasználói számára, jelentős hatást gyakorolva a fenti terület gazdaságára és a foglalkoztatottságára. A fogyasztói létszám a szabályozott piacon ezer fő, évhez képest (1.239 ezer fő) több mint 42 ezerrel csökkent. A TIGÁZ Zrt. szintű földgázértékesítés millió m 3 volt. A bruttó üzemi eredmény értéke 1 (EBITDA-Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) millió Ft, amelyhez millió Ft árbevétel, és millió Ft összegű költség és ráfordítás tartozik. Az adózott eredmény 1 negatív millió Ft, mely alapvetően a millió Ft negatív működési eredményből és a pénzügyi- és rendkívüli tevékenység millió Ft-os veszteségéből adódik. A pozitív Free Cash flow millió Ft volt. A Társaság 655 millió Ft beruházást hajtott végre, mely alapvetően az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat tartalmazza. 1 az átsorolt eredménykimutatás adatai szerint 4

7 MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Gázértékesítés (millió m 3 ) Megjegyzés: a gázértékesítés tartalmazza az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítésen kívül a kereskedelmi értékesítést is Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (ezer db)

8 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / MŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Főbb gazdasági adatok (az átsorolt mérleg és eredménykimutatás alapján) millió Ft-ban Árbevétel összesen Üzemi működési eredmény (1.931) (17.121) (16.080) Adózott eredmény 579 (7.232) (75.673) (35.859) Beruházás összesen Saját tőke Nettó pénzügyi (eszközök) kötelezettségek Nettó befektetett tőke Osztalék részvényenként (Ft) nincs nincs nincs nincs 6

9 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG Tisztelt Részvényesek! 2013 során hozott néhány törvényi intézkedés nagymértékben hatott az elosztási tevékenységre. Ezek az alábbiak: közműadó, elismert tőkeköltség több lépésben való 0-ra csökkentése, valamint az árban elismert hálózati mérési különbözet szinte nullára való csökkentése. Ezen intézkedések hatására az árbevétel 7,5 milliárd Ft-al csökkent decembere óta, az egyetemes szolgáltatásban a végfelhasználói árakat, két lépésben összesen 20%-al csökkentették. Ennek hatására az Egyetemes Szolgáltatás árbévetele kb. 3,1 milliárd Ft-al csökkent. Az év során hozott további intézkedések szintén negatív hatást gyakorolnak a társaság számaira; ilyen például a törvény által előírt új számlakép illetve további ügyfélszolgálati irodák nyitása. A fent említett intézkedések okozta jelentős veszteség hatására, a 2013-as üzleti év rendkívűl nehéz volt a Társaság számára. Ebben a kritikus helyzetben a TIGÁZ és a többi energiaszolgáltató társaság is többször próbált egyeztetést folytatni a szabályozó hatósággal és az NFM-el, annak érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított előnyök mellett, minimálisra lehessen csökkenteni a társaságra gyakorolt negatív hatást. Tigáz több alkalommal jelezte az illetékes hatóságok felé azt a nehéz pénzügyi helyzetet amelyet e szektorban előidéztek, kérvén olyan intézkedések bevezetését mely által csökkenthető az új energiapolitika által generált veszteség. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen kísérletek nem jártak eredménnyel. Ezen negatív külső szabályozási környezet ellenére a Társaság évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele. A Társaság évben az operatív tevékenységét leginkább jellemző tények a következők: A Társaság Intenzív piacfejlesztési tevékenységet tovább folytatta a szabadpiaci kereskedelmi tevékenység bővítése érdekében, új marketing akciók bevezetésével, tovább folytatódott a megnövekedett fogyasztói elvárásoknak eleget téve a Társaság internetes megjelenésének korszerűsítése, és az online ügyfélszolgálati funkciók bővítése, akciót indítottunk az ügyfélkiszolgálás minőségének és társasági imázs javítására, tovább folytattuk a hatályos jogszabályok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) által az egyes engedélyesi tevékenységekre előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges SAP rendszerfejlesztéseket, évben a nehéz gazdasági helyzet miatti kintlévőség növekedésének mérséklése érdekében továbbra is sokrétű módszerek alkalmazására került sor, kiemelt figyelmet fordítottunk a hitelállomány alakulására a változó piaci, gazdasági környezetben, sikeresen megújítottuk az Integrált Irányítási Rendszer tanúsítását Az eni - mint többségi tulajdonos - szabályozási struktúrájához való illeszkedés, új vállalati folyamatmodell alkalmazásával és a szabályozási struktúra egységesítésén át valósul meg, Az eni irányelvekkel összhangban végezte a Társaság évben is, az ún. Sarbanes Oxley Act (SOA) előírásoknak való megfeleléshez szükséges tevékenységeket a fő vállalati folyamatokra vonatkozóan. negyedéves leolvasás bevezetése a hálózati mérési különbözet csökkentése érdekében, mely egyben a fogyasztó irányába az elszámolási rendszer kedvezőbbé tétele. fix költségek csökkentése a piaci versenyképesség visszanyerése érdekében. 7

10 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS A TIGÁZ Zrt évben operatív működésének legfontosabb eredményei: - a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató fogyasztói létszáma ezer fő volt, - szabad piaci fogyasztói létszám kb. 7 ezer volt - a TIGÁZ Zrt. összesen millió m 3 földgázt értékesített, melyből egyetemes szolgáltató földgáz értékesítés millió m 3 volt évben a TIGÁZ Zrt. 655 millió Ft értékű beruházást hajtott végre, amely elsősorban a kiemelt projektek informatikai támogatását és a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszerek korszerűsítését szolgálta. A fentiek hatását is tartalmazó főbb pénzügyi adatok az alábbiak: Az EBIT (működési eredmény) negatív összegű millió Ft. A szokásos tevékenység adózás előtti eredménye: millió Ft, melyből millió Ft, a Tigáz DSO Kft.-ben való részesedésből származó veszteség. Tisztelt Részvényesek! A Társaság minden törvényes eszköz igénybevételével megteszi a lehetséges lépéseket a kedvezőtlen jogszabályok miatt bekövetkezett veszteségek részbeni mérséklésére, konpenzálására. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, a Társaság év folyamán folytatta a stratégiai tervek megvalósítását, amely a Társaság vezető szerepének növelését irányozza elő a magyar piacon úgy, hogy a Társaság proaktív módon lépjen fel a magyar piacon. A TIGÁZ dolgozói számára ösztönző kihívást jelentenek a növekedési célkitűzések és az előirányzott eredmények, - melyek egy részét a kormány és a szabályozó hatóság döntései részben meghiusították - akik elkötelezettségüknek, kompetenciáiknak köszönhetően, képesek lesznek szembenézni a kihívásokkal, és megvalósítani a célkitűzéseket, amelyeket a Társaság az elkövetkező évekre kitűzött. 8

11 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Elnök Elnök Fabrizio Dassogno (1) Roberto Albergante (2) Tagok Tagok Cristian Signoretto (2) Alessandro Caporale (2) Mauro Rinaudo (2) Varga Gyula (2) Marco Diotti (2) Scipione Chiala (2) KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG Ernst &Young Könyvvizsgáló Kft. (3) Az elnök hatásköre: Az elnököt illeti az a hatáskör, hogy a Társaságot képviselje Magyarországon és külföldön, továbbá, hogy meghozzon minden, a Társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, amellyel az Igazgatóság a meghatározott ügyekben felruházta. Az elnököt illeti meg a Társaság vezetésének joga, kivéve azokat a rá nem ruházható jogokat, amelyek az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. (1) június 22 -i közgyűlés Igazgatósági taggá választotta, és az Igazgatóság június 25-én választotta elnökké. (3) április 21-ei közgyűlés választotta meg (2) április 20-ai közgyűlés nevezte ki. Az Igazgatósági tagokat a június 22-i Közgyűlés újraválasztotta. 9

12 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS 10

13 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG A Társaság operatív működését évben is jelentősen megnehezítette a jogszabályi és piaci környezet, az alábbiak miatt: 2013 év folyamán az Egyetemes szolgáltatói végfelhasználói tarifák két alkalommal történő módosítása az értékesítési árak a 20 %-os csökkenését eredményezte a decemberi állapothoz képest a gázellátással kapcsolatban az elmúlt években több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra. az egyetemes szolgáltatói piacon is megjelentek a versenytársak, mely a fogyasztói létszám csökkenését eredményezi átlagos fogyasztás csökkenése Az egyetemes szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan a december 31.-ére vonatkozó naturáliákat a következő táblázatok tartalmazzák: Egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma (db) Változás Abszolút % Lakossági (41 281) (3,52) Nem lakossági (1 054) (1,58) ÖSSZESEN (42 335) (3,42) Egyetemes szolgáltatói értékesítés (Mm³) Változás Abszolút % Lakossági 1 243, ,4 (78,0) (6,27) Nem lakossági 127,0 153,4 26,4 20,79 ÖSSZESEN 1 370, ,8 (51,6) (3,77) A éves adatokból kiderül, hogy a Társaság egyetemes szolgáltatói fogyasztóinak száma közel 42 ezer fővel csökkent a tárgyévben (a i ezer főről ra ezer főre változott) éves adatok alapján az ellátott egyetemes szolgáltatói fogyasztók száma ezer - melyből ezer lakossági fogyasztó, 66 ezer pedig nem lakossági fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Az egyetemes szolgáltatói földgázértékesítés fogyasztóknak Mm 3. A lakossági fogyasztás összesen kb millió köbméter, mely az összes egyetemes szolgáltatói gázértékesítés kb. 88 %-a. 11

14 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. a földgázkereskedői tevékenysége során évben is biztosítja a földgázt a szabadpiaci fogyasztói számára. A megkötött földgázbeszerzési szerződések biztosítják, mind a szabadpiaci fogyasztók, mind az egyetemes szolgáltatói engedélyes ellátási körébe tartozó fogyasztók földgázellátása folyamatos és garantált minőségű legyen. A Társaság Magyarország teljes területén lát el felhasználókat, egyre erősődő piaci versenyben. Az ügyfelek tudatosabbá válása, a versenytársak megerősödése a kereskedői szervezet felé nagy kihívást jelent. A Társaság törekszik az ügyfelek igényeit kielégíteni, rugalmas ügyfélközpontú kiszolgálást megvalósítani. A Társaság a évben összesen 612 millió m 3 földgázt értékesített a szabadpiacon. 12

15 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉS ÉS HUMÁNPOLITIKA A változó jogszabályi és piaci körülmények kihívásaira gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet kialakítása érdekében év elejétől a Kereskedelem területén dedikált Lakossági csoportot hoztunk létre, illetve a gazdasági szakterületeten szeptember 01-től gazdasági projektmenedzser pozíciót alakítottunk ki. A Társaság szervezeteire vonatkozó évi célkitűzés időben megtörtént, az anyavállalat elvárásaival összhangban. A Társaság összes egységével együttműködésben tovább folytatódik az eni által kibocsátott szabályozási eszközök átvétele, társasági szabályozásokba való beépítése. A TIGÁZ Zrt.-nél december 31-én 556 fő dolgozott ( én 565 fő volt), továbbá 4 fő az Eni.S.p.A által delegált segíti a Társaság munkáját. A TIGÁZ a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását. A tárgyidőszakban 31 fő szakképzett munkaerő került felvételre, és 40 fő távozott a Társaságtól. A Társaság munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a szerződő felek között évre vonatkozó bérmegállapodás van érvényben. A TIGÁZ Zrt tárgyévben is folytatta a humán erőforrás állomány fejlesztését, ebben az időszakban 27 ezer órát fordítottunk képzésre. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. JOGI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSASÁGI TITKÁRSÁG A jogi támogató tevékenység évben különösen az alábbi területeken volt aktív: az üzleti folyamatok (egyetemes szolgáltatás, szabadpiaci kereseskedelem, földgázelosztás) jogi támogatása; az egyetemes szolgáltatási és földgázelosztási üzletszabályzatok felülvizsgálata, a módosítási folyamatok menedzselése; intenzív kapcsolattartás a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatallal; a földgáz beszállítókkal kialakult elszámolási vita jogi támogatása, koordinálása; a üzleti évvel és egyéb aktuális kérdésekkel kapcsolatosan megtartott felügyelő bizottsági ülések (TIGÁZ Zrt., TIGÁZ-DSO Kft.,TIGÁZ GEPA Kft.), igazgatósági ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével, adminisztrálásával kapcsolatos jogi támogató feladatok ellátása 13

16 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS CONTROLLING TEVÉKENYSÉG Ami a gazdasági területet illeti, a tárgyidőszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk: az eladósodottság mértékére, a gazdálkodásra gyakorolt hatására, az árfolyamok és fedezeti ügyletek kezelésére fölgáz értékesítés folyamatához kapcsolódóan a még ki nem számlázott, értékesített gáz (aktív időbeli elhatárolás) meghatározásának és kiszámlázhatóságának ellenőrzésére. A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az ENI-nek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellenőrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi években elindított tevékenységek. BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG A TIGÁZ Zrt. beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az ENI Management System Guideline-okkal (MSG) és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tételének fejlesztésére. JELENTŐSEBB KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK A tárgyévben indult útjára az "Összefogás" program, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Az "Összefogás" keretében a Tigáz dolgozói önkéntes munkájukkal járulnak hozzá oktatási-, szociális- és kulturális létesítmények részleges- vagy teljes felújításához, azért, hogy ezek az intézmények minél eredményesebben szolgálhassák a helyi közösségeket saját tevékenységük révén. A tárgyévben a vállalatcsoport 1600 dolgozója és a szakszervezet fogott össze azért, hogy a Vállalat szolgáltatási területén élő nagycsaládosoknak, idős embereknek és rászorulóknak segítsen boldogabbá tenni a karácsonyt a Tigáz Összefogás karácsonyi adománygyűjtő akcióval. A kezdeményezésnek köszönhetően mintegy 5 millió forint értékben gyűltek össze ajándékok: tartós élelmiszerek, fogyasztási és tisztálkodási szerek, játékok és ruhaneműk, amelyeket 3 országos, valamint 4, a Tigáz Zrt. egyetemes szolgáltatási területén működő jótékonysági szervezetnek adományozhattunk továbbá az Olasz Kultúra Éve Magyarországon rendezvénysorozat keretében tartott I. Olasz - Magyar Barátság Futball Torna a Tigáz Zrt., az Eni Hungaria Zrt., és a Dunastyr Zrt. támogatásával valósult meg. A nemzetközi találkozót a Debreceni Futball Akadémián rendezték meg a 13 éves korosztály számára. A tárgyévben tovább folytatódott az Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő Összeköt az energia program. A program célja volt a fenntartható fejlődés hangsúlyozása, az energiatudatos életmódra nevelés, környezetbarát viselkedés kialakítása és a környezetvédelmi szemlélet erősítése. 14

17 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TARIFA HELYZET, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A 2013-es évet befolyásoló jogszabályok és hatósági határozatok: 252/2012.(IX.7) Korm. rendelet a évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet módosításáról, melyben a szolgáltatás igénybevételével felhagyó kereskedőhöz tartozó felhasználók bejelentési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók kerültek részletezésre. 78/2012 (XII.22)NFM rendelet az Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázellátásról szóló évi XLII. tv. szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009 (VI.25) KHEM rendelet, amely a korábbi Ik elszámolás lezárásához kapcsolódó elszámolási kérdéseket rendezi. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben kihirdetésre kerültek az egyetemes szolgáltató által január 1-től alkalmazandó díjak lakossági és nem lakossági bontásban. A lakossági tarifák a Kormány által meghirdetett rezsicsökkentés részeként 10%-kal csökkentek, a nem lakossági díj változatlan maradt. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25) KHEM rendelet, mely szerint az ESZ fogyasztók felé az FGSZ tőkeköltség reál hozamtényezője 2,28%. - a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009 (VI.25) KHEM rendelet, amelyben az elosztási díj részeként megjelent az elosztási átszállítási díj. - a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009 (XII.7) KHEM rendelet mely szerint az ESZ fogyasztók felé az elosztás és a tárolás tőkeköltség reál hozamtényezője 2,28%. A szállítói engedélyesnek vissza kell térítenie azt a díjkülönbözetet, ami az ESZ felhasználók kapcsán kifizetett és az ESZ tarifákban figyelembe vett fajlagos szállítási díj között keletkezik évi CCXVII. törvény (XII.27) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről, melyben módosításra került a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. tv is. A módosítás szerinti fizetési késedelembe esett lakossági felhasználót ellátó távhőszolgáltató 90 napot meghaladó késedelem után kapcsolható ki a földgázellátásból. Továbbá meghatározásra került, hogy a hazai termelésű földgáz éves átlagára korrekciók nélkül nem lehet kevesebb, mint 0,907 Ft/MJ évi CCXVIII. törvény (XII.27) a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról. A törvény szerint visszaigényelhető az MSZKSZ tagdíj hozzájárulásnak az része, amelyet az ESZ a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett. 414/2012 (XII.29) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról, amely módosította a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) kormányrendeletet. A változtatás lényege hogy a korábbi kistérségenkénti helyett járásonként kell ügyfélszolgálati irodát működtetni. 4/2013(II.4) NFM rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről. A számlán fel kell tüntetni a rezsicsökkentés eredményeként keletkező megtakarítását a felhasználónak. 15

18 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS évi XII. törvény (III.13) a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról, melyben rögzítésre kerül, hogy a különadó törvények szerint fizetendő különadót a fizetésre kötelezett nem háríthatja át a vele szerződésben állókra évi XXII. törvény (III.27) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról. A MEH átalakulásáról és feladatköréről szól a törvény. A Hivatal a jövőben határozat helyett rendeletben állapítja meg az Elosztási díjakat évi XXIV. törvény (III.27) a szociális közműszolgáltatás kialakítása érekében az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról. Járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot kell működtetni. 13/2013. (IV.3) NFM rendelet a földgázár-szabályozással összefüggésben egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletben módosult: - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25) KHEM rendelet, melyben pontosításra került, hogy a földgáz ESZ ára az Áfa, energiaadó, és mszksz díj összegét nem tartalmazza. - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009 (VI.25) KHEM rendelet. A rendelet módosította az árszabályozásban figyelembe veendő, szeptember 30-i tárolói készletérték meghatározásának képletét. A módosítás lényege, hogy a korábbi 30% long term (oil index) és 70% spot (TTF) árak aránya módosításra került 10% long term (oil index) és 90% spot (TTF) arányra. - az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréréről szóló 19/2010 (XII.3) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q2- ben kb. 70 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,317 Ft/MJ (kb. 45 Ft/m 3 ). 17/2013 (IV.30) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról. 130/2013. (V.2) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet kiegészíti a GET-ben szereplő szociálisan rászoruló fogyasztói kört évi LIV. törvény (V.9) a rezsicsökkentések végrehajtásáról. A 10%-os gázdíj csökkentés törvényi szintre emelése, kötbér ( Ft/ számla) szankcióval kiegészítve. 34/2013. (VI.27) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV.7) NFM rendelet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q3-ban kb. 84 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,899 Ft/MJ (kb. 31 Ft/m 3 ). 300/2013 (VII.29) Korm. rendelet az Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, melyben a GET VHR pontosításra került a kiszervezhető tevékenységek témakörében évi CXLV. törvény (IX.27) a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról, melyben a GET kiegészítésre került a nagykereskedelmi energiapiacok integritásával és átláthatóságával összefüggő feladatokkal. Ezek közül kiemeljük, hogy módosítja a kiszervezési tilalom alá eső kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések megszüntetésének határidejét: a működési engedélyek MEKH általi felülvizsgálatáról hozott határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapra. Ezen időponton túl az e szerződésekkel kapcsolatos költségek az árszabályozásban nem vehetők figyelembe. 344/2013 (IX.27) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról. E rendelet meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes ellenőrzése esetén és a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható min. és max. bírságokat. 16

19 ÜZLETI JELENTÉS / TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG /2013 (IX.27) NFM rendelet az egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q4-ban kb. 83 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 0,781 Ft/MJ (kb. 26 Ft/m 3 ). Továbbá rögzíti, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztói kör elosztási árának és tárolás díjának képzésénél figyelembe vehető reálhozam tényező 2.28%-ról 0 %-ra csökken november 01-től. 5/2013 (X.16) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról szóló 1/2013 MEKH rendelet módosításáról, amely a november 1-ől érvényes rendszerhasználati díjakat tartalmazza évi CLXVII. törvény (X.21) a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról. 64/2013 (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről, melyben megjelentek a november 1-től érvényes 11,1%-kal csökkentett új ESZ díjak évi CLXXXVIII. törvény (XI.21) az egységes közszolgáltatói számlaképről, melyet a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. Módosításra került továbbá a GET 104/A. (1) bekezdése, amely szerint az egyetemes szolgáltatás árának elemeire vonatkozó árszabályozási periódus kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. 75/2013.(XII.16) NFM rendelet, mely módosította az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3) NFM rendeletet, melyben meghatározásra került, hogy CRP forrásból Q1-ben kb. 58 Mm 3 földgáz átvételére van lehetőségünk, melynek megállapított ára 1,040 Ft/MJ (kb. 35 Ft/m 3 ) évi CCXXVII. törvény (XII.18) az egyes energetikai törvények módosításáról amely szerint az árszabályozási periódus 4 év helyett legalább 2 éves és legfeljebb 6 éves lehet. Ha a következő árszabályozási ciklus január 1. előtt indul, akkor a évi költség-felülvizsgálat eredményei felhasználhatóak, valamint a MEKH nem köteles tájékoztatni a költségfelülvizsgálat eredményéről a társaságokat évi CCXXXI. törvény (XII.21) az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról, melyben meghatározásra került a rezsicsökkentés fogalma évi CCLII. törvény (XII.30) az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról melyben egy újabb bekezdéssel került kiegészítésre a GET a, miszerint a számla kiállítása csak biztonságos informatikai háttérrel zárt rendszerben történhet. 17

20 TIGÁZ ZRT. JELENTÉSEK ÉS MÉRLEG / ÜZLETI JELENTÉS TARIFAHELYZET Az egyetemes szolgáltatási tarifák január 1-jén és november 1-jén kerültek módosításra december 31.-én az Egyetemes szolgáltatás legmagasabb hatósági díjai a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén a következők szerint alakultak: Érintett vásárlói kör < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók kivéve fogyasztói közösségek < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók Alkalmazandó díjak Alapdíjak (éves) Ft Ft/m 3 /h Gázdíjak Ft/MJ I.árkategória 2, II.árkategória 2,901 I.árkategória 3, II.árkategória 3,567 < 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek ,659 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,171 >= 20 m 3 /h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók ,654 Gázmérővel nem rendelkezők 2,729 18

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ 2010. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 3 4 6 8 8 9

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. december 31.

Éves beszámoló 2012. december 31. Éves beszámoló 2012. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. TIGÁZ GEPA KFT. 2012 ÉVES

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év

ÉVES BESZÁMOLÓ. kiegészítő melléklete. 2011. év BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete 2011. év Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ.6 1.1. A Társaság bemutatása 6

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA 2 Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére ELŐTERJESZTÉS A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2012. ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA TISZTELT KÖZGYŰLÉS! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves Jelentés. A 2012. december 31-én végződött évre. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Jelentés A 2012. december 31-én végződött évre. 1 Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Beszámoló és Vezetőségi

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben