K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944"

Átírás

1 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei , tétel Magyar és osztrák közös ügyek rendezése (fegyverszüneti tárgyalások, Ausztriában élı magyar katonai nyugdíjasok illetmény ügye, hadisírok fenntartása és gondozása, alapítványok mőködésével, a volt osztrák-magyar monarchia közös vagyonának felosztásával, Bécsben ırzött magyar mőkincsek visszaadásával kapcsolatos ügyek). 1918, 1923, , Országhatár, határforgalmi ügyek 2.csomó 3.csomó 3.tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák határ ügyek (határmegállapító bizottságok mőködésével-, határforgalommal stb. kapcsolatos ügyek). 1926, 1930, tétel Magyar-román határügyek (a Határmegállapító Bizottság munkálataiban résztvevık személyi ügyei, határsértési ügyek, határforgalmi egyezmények) , 1927, 1930, , tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát határügyek (magyar-jugoszláv határ-menti forgalom tárgyában tartott értekezlet, Jugoszláviával szembeni vízumkényszer, vízumdíjak csökkentésére vonatkozó magyar felterjesztések. Magyar-horvát határ-megállapítási, határforgalmi ügyek). 1938, , tétel Baranyai és bajai ügyek (szerb közigazgatás alól felszabadult településeken élı magyarok segélyezési-, kárrendezési ügyei, valamint baranyai szerb optánsok szociális-, Jugoszláv kettıs birtokosok földrendezési ügyei) , 1930, tétel Magyar-osztrák határ megállapítás (magyar-osztrák határ-megállapítási iratok, a Magyar-osztrák döntıbíróság mőködésének ügyei). 1927, tétel Nyugat-magyarországi ügyek (Nyugat-magyarország védelméért folytatott harcokban részt vett személyek segély-, kártérítési ügye. Nyugat-magyarországi vonatkozású helyzetjelentések, lapszemlék, osztrák-német propaganda) , , , , tétel Magyar-német határ megállapítás (német javaslat muravidéki községek Németországhoz csatolására, új magyar-német határ megállapítása)

2 Revízió 4.csomó 5.csomó 10.tétel A trianoni békeszerzıdés elleni propaganda magyarországi és külföldi szervezése, irányítása (népgyőlések szervezése az elszakadt területeken, propagandaanyag terjesztése. Az elcsatolt területekre vonatkozó híranyag eljuttatása magyar képviseletekhez. Egyesületek, képviseletek tevékenysége a trianoni békeszerzıdés revíziójára) , 1930, , tétel Magyarországtól elszakított területeken élı magyarok kisebbségi ügyei, revíziós törekvések tétel A trianoni békeszerzıdés revíziója elleni csehszlovák akciók valamint a bécsi döntést követı román, szlovák, horvát revíziós törekvések. 1930, tétel Anschluss (Ausztriának a Német Birodalommal történt egyesülése folytán felmerült kérdések rendezése: magyar-osztrák szerzıdések ügyei, magyar állampolgárok Ausztria csatlakozásával valamint az új német zsidótörvényekkel kapcsolatos károsodási ügyei) Nemzeti ügyek 14.tétel Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel. 1923, , tétel Interparlamentáris Unió (mőködési ügyek). 1924, 1938, tétel Népszövetség, Nemzetek Szövetsége mőködésének ügyei , 1930, , 1937, tétel Nemzetközi konferenciák , , tétel Nemzetközi kisebbségi konferenciák. 1923, , Nemzetközi kapcsolatok 6.csomó 19.tétel Szomszéd államokkal való kapcsolatok általános ügyei. 1923, , , , csomó 20.tétel Magyar-csehszlovák, magyar-szlovák viszony (kereskedelmi-, közkegyelmi-, társadalombiztosítási-, állampolgársági-, toloncügyi-, birtokpolitikai ügyekben tárgyalások, egyezmények). 1937, tétel Magyar-román viszony , , , csomó 22.tétel Magyar-jugoszláv, magyar-horvát viszony (egyezmények, tárgyalások menekültügyi- hazatelepítési- stb. ügyekben, helyzet-, sajtójelentések). 2

3 9.csomó 23.tétel Magyar-német megállapodások, egyezmények (kisebbségi-, gazdasági-, jogsegély-, társadalombiztosítási-, áttelepítési- stb. ügyekben) tétel Magyarország és az USA közötti hadiállapot (a washingtoni svéd követség jelentése) tétel Cseh-német viszony (követjelentés) tétel Szlovák-horvát kapcsolatok alakulása. 1940, tétel Szovjet-magyar kapcsolatok tétel Szovjet-német áttelepítési egyezmények tétel Ukrán-kozák viszony tétel Román-szlovák kulturális egyezményt célzó tárgyalások tétel Román-szovjet kapcsolatok (jelentések román-szovjet tárgyalásokról, román ellenes szovjet kommunikérıl, stb.) , tétel Román-szerb, román-horvát viszony (román szervezkedés és igények a Bánságban, román-horvát kulturális egyezmény) tétel Szerb-horvát viszony (követjelentés). 1941, tétel Bolgár-román viszony (bolgár-román tárgyalások, megállapodások). 1940, tétel Bolgár-jugoszláv, bolgár-horvát viszony tétel Román-olasz kapcsolatok tétel Olasz-jugoszláv viszony tétel Szlovák-német kapcsolatok. 1940, tétel Magyar-lengyel kapcsolatok tétel Német-román viszony (német-román megállapodások, szerzıdések, német koncepció a románok kitelepítésére, német-román incidensek, stb.) tétel Német-szerb, német-horvát viszonyra vonatkozó követjelentések , tétel Francia-román kapcsolatok tétel Francia-horvát hivatalos kapcsolatok felvétele (követjelentés)

4 9.csomó 44.tétel Angol-cseh jegyzékváltás a müncheni egyezmény megszőntetésérıl (követjelentés) tétel Angol-román viszony (az angol-román viszony alakulása Románia német megszállása alatt, követjelentés) csomó Egyházi ügyek 46.tétel Általános egyházi ügyek (egyházak támogatási-, gazdasági-, birtok- stb. ügyei) , 1930, tétel Katolikus egyházi ügyek. 1925, 1927, 1930, , 1937, tétel Református egyházi ügyek. I.rész , , csomó 48.tétel Református egyházi ügyek. II.rész. 1934, tétel Evangélikus egyházi ügyek , 1930, 1933, 1937, , csomó 50.tétel Unitárius egyházi ügyek. 1926, 1930, 1938, tétel Görög katolikus egyházi ügyek. 1923, 1926, , , csomó 14.csomó 52.tétel Görög keleti egyházi ügyek. 1923, , 1930, , tétel Izraelita egyházi ügyek. 1929, tétel Mohamedán egyházi ügyek (a Magyarországi Mohamedánok Jótékonysági Egyesület alapszabályának láttamozása valamint a Magyar Keleti Kultúrközpont (Turáni Társaság) intézkedései Abdul Latif ügyében). 1925, tétel Baptista egyházi ügyek (a budapesti baptista hitközség elıjárójának beadványa a kisebbségi protestáns felekezetek ügyében) tétel Metodista egyházi ügyek (a püspöki metodista egyháznak elismert vallásfelekezetté nyilvánítása) Magyarországon élı nemzetiségek 57.tétel Magyarországon élı nemzeti kisebbségek általános ügyei (nemzetiségi ügyekre vonatkozó rendeletek, statisztikai összesítések, nemzeti kisebbségek oktatásának, nevelésének stb. ügyei) , 1927, 1930, 1932, 1934, 1936,

5 Szlovákok, csehek, Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki területek ügyei. 15.csomó 16.csomó 17.csomó 58.tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek helyzetérıl-, nemzetiségi ügyeirıl kormánybiztosi-, szakreferensi jelentések, határozatok, rendeletek. Felvidéki, kárpátaljai területekre vonatkozó idıszaki-, hangulatjelentések. I.rész. 1923, , , tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek helyzetérıl-, nemzetiségi ügyeirıl kormánybiztosi-, szakreferensi jelentések, határozatok, rendeletek. Felvidéki, kárpátaljai területekre vonatkozó idıszaki-, hangulatjelentések. II.rész tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek helyzetérıl-, nemzetiségi ügyeirıl kormánybiztosi-, szakreferensi jelentések, határozatok, rendeletek. Felvidéki, kárpátaljai területekre vonatkozó idıszaki-, hangulatjelentések. III.rész tétel Csehszlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. I.rész , , 1934, csomó 59.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. II.rész (I). 19.csomó 59.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. III.rész. 1939(II). 20.csomó 59.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. IV.rész. 1939(III) csomó 59.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. V.rész csomó 59.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai eseményekrıl, a környezı államokkal való viszonyukról jelentések, hírek. VI.rész tétel Csehszlovákiai valamint magyarországi baloldali magyar mozgalmak és revízióellenes tevékenységek. 1930, 1937, tétel Csehszlovákiai, szlovákiai események, kezdeményezések magyarországi visszhangja. Cseh és szlovák propaganda ellenes magyarországi tiltakozások tétel Magyarországon élı szlovákok és csehek propaganda, agitációs ügyei. I.rész. 1925, 1927, csomó 24.csomó 25.csomó 62.tétel Magyarországon élı szlovákok és csehek propaganda, agitációs ügyei. II.rész.1935, tétel Magyarországon élı szlovákok és csehek propaganda, agitációs ügyei. III.rész tétel Magyarországon élı szlovákok és csehek propaganda, agitációs ügyei. IV.rész tétel Cseh-morva protektorátus és szlovák hadmőveleti területek ügyei

6 25.csomó 64.tétel Szlovákiai kommunista mozgalmak és ezeket megtorló intézkedések csomó 65.tétel Csehszlovákiai, Szlovákiai magyarellenes propaganda és magyarellenes akciók tétel Felvidéki területek közigazgatási ügyei. I.rész csomó 66.tétel Felvidéki területek közigazgatási ügyei. Benne még: Szlovákia új közigazgatásáról szóló törvény. II.rész tétel Magyarországon és külföldön élı szlovákok internálási ügyei. 1941, csomó 29.csomó 68.tétel Magyarországon élı szlovákok és volt csehszlovákiai lakosok nemzethőségi igazolásának ügyei , tétel Útlevél, vízum ügyek (magyar-cseh, magyar-szlovák útlevél, vízumügyek valamint a visszacsatolt felvidéki területen lakó rendezetlen állampolgárságú személyek útlevél ügyei). 1934, 1936, tétel Cseh-, szlovák állampolgárok Magyarországról kiutasítása, beutazási engedélyek megtagadása , 1937, tétel Nemzetvédelmi szempontból veszélyesnek minısülı szlovák személyek és akciók ügyei. 1934, tétel Felvidéki, kárpátaljai személyek kihágási- és bőnügyei. 1941, csomó 31.csomó 32.csomó 33.csomó 34.csomó 35.csomó 73.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni szlovák vétségek (a magyar állam, fegyveres erık elleni izgatás, az ország területének engedély nélküli elhagyása stb. ügyek). I.rész (I.) 73.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni szlovák vétségek (a magyar állam, fegyveres erık elleni izgatás, az ország területének engedély nélküli elhagyása stb. ügyek). II.rész (II.) 73.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni szlovák vétségek (a magyar állam, fegyveres erık elleni izgatás, az ország területének engedély nélküli elhagyása stb. ügyek). III.rész (I). 73.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni szlovák vétségek (a magyar állami, fegyveres erık elleni izgatás, az ország területének engedély nélküli elhagyása stb. ügyek). IV.rész. 1942(II) tétel A visszacsatolt felvidéki területek gazdasági vonatkozású ügyei valamint Szlovákiai gazdasági ügyek (birtokrendezési, adózási, ingatlanforgalmi stb. ügyek). I.rész tétel A visszacsatolt felvidéki területek gazdasági vonatkozású ügyei valamint Szlovákiai gazdasági ügyek (birtokrendezési, adózási, ingatlanforgalmi stb. ügyek). II.rész

7 35.csomó 36.csomó 75.tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek egyesületi ügyei. I.rész , 1930, tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek egyesületi ügyei. II.rész csomó 38.csomó 39.csomó 76.tétel Felvidéki magyar vonatkozású egyesületek és pártok ügyei. Benne még: Felvidéken élı nem magyar nemzetiségő személyek egyesületi ügyei. 1927, tétel Felvidéki Egyesületek Szövetségének ügyei , tétel A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete (KALOT) és különbözı helyi szervezete mőködésének ügyei. 79.tétel Magyarországi Szlovák Közmővelıdési Társulat mőködési ügyei (a társulat alapszabály-, szervezési-, gazdasági-, támogatási ügyei). 40.csomó 80.tétel Magyarországi Szlovák Keresztény Néppárt (MSZKN), valamint a magyarországi Szlovák Nemzeti Egység Párt (SZNEP) szervezési, mőködési ügyei. 41.csomó 81.tétel A Hlinka Gárenda és a Hlinka Ifjúság szervezésével, szerepkörével kapcsolatos ügyek tétel Szlovákiába szökött katonák Magyarországra visszatérésének ügyei, valamint magyar-szlovák közkegyelmi egyezmény tétel. Felvidéki szlovák levente ügyek. 1939, tétel Magyarországon élı csehek és szlovákok evangélikus egyházi ügyei valamint szlovákiai magyar evangélikus egyházi ügyek , tétel Magyarországon élı szlovákok katolikus egyházi ügyei valamint szlovákiai katolikus egyházi ügyek. 1935, tétel Felvidéken élı magyar református lelkészek panasz ügyei valamint szlovákiai magyar református egyházi ügyek. 1938, , tétel Magyarországon élı szlovákok kulturális, tudományos ügyei valamint a visszacsatolt felvidéki területeken élı más nemzetiségő személyek kulturális, mővelıdési ügyei, magyar-szlovák kulturális kapcsolatok , csomó 43.csomó 44.csomó 45.csomó 88.tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek sajtó-, könyv ügyei. I.rész. 1924, , 1930, tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek sajtó-, könyv ügyei. II.rész tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek sajtó-, könyv ügyei. III.rész tétel Magyarországon élı szlovákok, csehek sajtó-, könyv ügyei. IV.rész

8 46.csomó 47.csomó 48.csomó 49.csomó 50.csomó 51.csomó 52.csomó 53.csomó 89.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai lapszemlék és helyzetjelentések. I.rész. 1923, 1925, 1927, , tétel Csehszlovákiai, szlovákiai lapszemlék és helyzetjelentések. II.rész , tétel Csehszlovákiai, szlovákiai sajtó-, könyvügyek. 1930, 1934, tétel Magyarországi szlovákok valamint a visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai területeken élı más nemzetiségő személyek iskola-, oktatási és népmővelési ügyei. I.rész. 1930, tétel Magyarországi szlovákok valamint a visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai területeken élı más nemzetiségő személyek iskola-, oktatási és népmővelési ügyei. II.rész tétel Magyarországi szlovákok valamint volt csehszlovákiai lakosok egyedi ügyei (kérelem-, kitüntetés- stb. ügyek) tétel Volt csehszlovákiai lakosok magyarországi alkalmazási, munkavállalási, nyugdíj, stb. ügyei tétel Magyarországi szlovákok valamint volt csehszlovákiai-, szlovákiai lakosok segélyezési-, támogatási ügyei. Benne még: intézmények, szervezetek stb. támogatási ügyei. I.rész tétel Magyarországi szlovákok valamint volt csehszlovákiai-, szlovákiai lakosok segélyezési-, támogatási ügyei. Benne még: intézmények, szervezetek stb. támogatási ügyei. II.rész tétel Szlovák bizalmi emberekkel kapcsolatos ügyek , Ruszinok, Magyarországhoz visszacsatolt kárpátaljai területek ügyei 54.csomó 96.tétel Ruszinok általános- és kormánybiztosi ügyei (ruszin autonómiával, himnusszal, nyelvhasználattal stb. kapcsolatos ügyek). 1927, , tétel Ruszinokkal kapcsolatos hangulat-, idıszaki jelentések. 1934, , tétel Kárpátaljai események, ügyekrıl helyzet-, idıszaki jelentések, hírek csomó 99.tétel Ruszinok valamint Kárpátalján élı más nemzetiségek propaganda ügyei tétel A visszacsatolt kárpátaljai területekre vonatkozó közigazgatási ügyek, rendeletek. I.rész csomó 100.tétel A visszacsatolt kárpátaljai területekre vonatkozó közigazgatási ügyek, rendeletek. II.rész. 8

9 57.csomó 101.tétel Ruszinok és volt csehszlovákiai lakosok nemzethőségi igazolásának ügyei. Benne még: az Igazoló Bizottság mőködési ügyei , tétel Ruszinok illetve Kárpátalján élı más nemzetiségő személyek bőnügyei csomó 103.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni ruszin vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás az ország területének tiltott elhagyása stb.) I.rész csomó 103.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni ruszin vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás az ország területének tiltott elhagyása stb.) II.rész csomó 103.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni ruszin vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás az ország területének tiltott elhagyása stb.) III.rész csomó 103.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni ruszin vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás az ország területének tiltott elhagyása stb.) IV.rész tétel Kárpátaljai vonatkozású gazdasági ügyek (birtok-, illetékrendezési, iparengedély stb. ügyek). Benne még: felvidéki gazdasági ügyek. I.rész csomó 104.tétel Kárpátaljai vonatkozású gazdasági ügyek (birtok-, illetékrendezési, iparengedély stb. ügyek). Benne még: felvidéki gazdasági ügyek. II.rész , csomó 105.tétel Magyarországon élı ruszinok egyesületi ügyei. Benne még: a visszacsatolt kárpátaljai területeken élı ukránok, oroszok, magyarok egyesületi ügyei tétel Magyarországon élı ruszinok cserkész és levente ügyei csomó 107.tétel Kárpátaljai görög katolikus egyházi ügyek tétel Kárpátaljai görögkeleti egyházi ügyek tétel Ruszin vonatkozású tudományos és kulturális ügyek csomó 110.tétel Ruszinok és Kárpátalján élı más nemzetiségek sajtó-, könyv ügyei tétel Ruszin vonatkozású sajtótermékek Magyarországról való kitiltása tétel Magyarországon élı ruszinok iskola-, oktatás ügyei valamint iskolán kívüli népmővelési ügyei. Benne még: kárpátaljai magyar iskola-, oktatási ügyek. 66.csomó 113.tétel Magyarországi ruszinok és a visszacsatolt kárpátaljai területeken élı más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (sérelmi-, támogatási-, kérelem-, stb. ügyek) tétel Ruszinok magyarországi munkavállalási, alkalmazási ügyei. Benne még: más nemzetiségő, volt csehszlovákiai lakosok magyarországi munkavállalási-, alkalmazási ügyei ,

10 67.csomó 115.tétel Ruszinok valamint a visszacsatolt kárpátaljai területeken élı más nemzetiségő személyek segély-, kártalanítási ügyei. Benne még: egyesületek, szervezetek támogatási ügyei Románok-, Magyarországhoz visszacsatolt keleti- és erdélyi területek ügyei 116.tétel Magyarországon élı románok általános ügyei, román kormánybiztosi jelentések. 1925, 1927, 1930, 1934, 1938, csomó 117.tétel Romániai eseményekkel, intézkedésekkel kapcsolatos helyzet-, hangulatjelentések. I.rész , , csomó 117.tétel Romániai eseményekkel, intézkedésekkel kapcsolatos helyzet-, hangulatjelentések. Benne még: Észak-erdélyi vonatkozású hangulatjelentések. II.rész csomó 117.tétel Romániai eseményekkel, intézkedésekkel kapcsolatos helyzet-, hangulatjelentések. Benne még: Észak-erdélyi vonatkozású hangulatjelentések. III.rész csomó 117.tétel Romániai eseményekkel, intézkedésekkel kapcsolatos helyzet-, hangulatjelentések. Benne még: Észak-erdélyi vonatkozású hangulatjelentések. IV.rész csomó 118.tétel Magyarországon élı románok nemzetvédelmi tevékenységei tétel Magyarországon élı románok propaganda, agitációs tevékenysége , tétel Külföldi román magyarellenes propaganda-, agitációs tevékenység csomó 121.tétel A visszacsatolt keleti- és erdélyi területek közigazgatási-, gazdasági ügyei. Közigazgatási kényszerrendszabályok magyar-román viszonylatban. 122.tétel Magyarországi és romániai állampolgársági ügyek (Romániába szökött személyek magyar állampolgárságuktól való megfosztása illetve volt romániai lakosok magyar állampolgársági ügyei) tétel A visszacsatolt keleti- és erdélyi területek eseményeirıl helyzet-, idıszaki jelentések. 1941, tétel Romániából Magyarországra haza-, illetve beutazási engedély iránti kérelmek, ügyek. 74.csomó 125.tétel Román vonatkozású optáns ügyek valamint a magyar és román kormány között létrejött optálási megállapodás jegyzıkönyve tétel Magyarországi románok internálási ügyei valamint romániai magyarok internálásával kapcsolatos ügyek

11 74.csomó 127.tétel Román-magyar vízumcsere, útlevél ügyek valamint román illetve magyar állampolgárok kicserélése a német-olasz vegyes bizottság útján , tétel Észak-erdélyi birtok ügyek valamint magyar-román, román-magyar kettıs birtok ügyek tétel Nemzetvédelmi szempontból veszélyesnek minısülı román személyek ügyei. 75.csomó 130.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni román vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás, tiltott határ elhagyás stb. ügyek.) I.rész. 1930, csomó 130.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni román vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás, tiltott határ elhagyás stb. ügyek.) II.rész (I) 77.csomó 130.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni román vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás, tiltott határ elhagyás stb. ügyek.) III.rész (II) (I) 78.csomó 130.tétel A magyar nemzet megbecsülése elleni román vétségek. (A magyar állam, nemzet, fegyveres erık elleni izgatás, tiltott határ elhagyás stb. ügyek.) IV.rész (II) tétel Magyarországon élı románok és a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken élı személyek gazdasági ügyei. Benne még: romániai gazdasági ügyek, intézkedések. I.rész csomó 131.tétel Magyarországon élı románok és a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken élı személyek gazdasági ügyei. Benne még: romániai gazdasági ügyek, intézkedések. II.rész csomó 131.tétel Magyarországon élı románok és a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken élı személyek gazdasági ügyei. Benne még: romániai gazdasági ügyek, intézkedések. III.rész (I) 81.csomó 131.tétel Magyarországon élı románok és a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken élı személyek gazdasági ügyei. Benne még: romániai gazdasági ügyek, intézkedések. IV.rész (II) 132.tétel Közigazgatási-, gazdasági ügyek a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken. I.rész csomó 132.tétel Közigazgatási-, gazdasági ügyek a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken II.rész tétel Egyesületi ügyek a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken csomó 134.tétel Székely illetve erdélyi vonatkozású társadalmi egyesületek ügyei. 1923, , 1930, tétel Külföldieket Ellenırzı Országos Központi Hatóság- Erdélyi Kirendeltségének jelentései tétel Nyilaskeresztes Párt szervezése Erdélyben

12 83.csomó 137.tétel Kommunista szervezkedés, agitációs tevékenység Romániában. 1940, tétel Magyarországon élı román nemzetiségő leventék ügyei csomó 139.tétel Magyarországi román és magyar görög katolikus egyházi ügyek. I.rész. 1925, 1927, 1936, csomó 139.tétel Magyarországi román és magyar görög katolikus egyházi ügyek. II.rész tétel Észak-erdélyi római katolikus egyházi ügyek. 141.tétel Észak erdélyi református egyházi ügyek. Benne még: romániai református egyházi ügyek , tétel Evangélikus egyházi ügyek (a szász evangélikus egyház ifjúsági- és nıegyleteinek feloszlatásáról valamint a Székelyföldi Evangélikus Missziói Egyház támogatásával kapcsolatos ügyek) tétel Észak erdélyi unitárius egyházi ügyek csomó 144.tétel Magyarországon és Romániában élı románok görögkeleti egyházi ügyei , 1930, 1934, 1936,1939, csomó 145.tétel Kulturális és mővelıdési ügyek a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken. 146.tétel Romániai román és magyar vonatkozású sajtó-, könyvügyek. I.rész. 1927, 1934, , csomó 146.tétel Romániai román és magyar vonatkozású sajtó-, könyvügyek. II.rész csomó 147.tétel Magyarországon élı románok valamint a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken élı más nemzetiségő személyek sajtó-, könyv ügyei. 148.tétel Román publikációk lefoglalása illetve Magyarországról történı kitiltása csomó 149.tétel Magyarországon élı románok iskola-, oktatási ügyei valamint a visszacsatolt keleti- és erdélyi területek iskola- és oktatási ügyei. Benne még: dél-erdélyi magyarok iskola ügyei. 1925, 1927, 1930, 1932, 1934, 1936, 91.csomó 150.tétel Magyarországon élı románok valamint volt romániai lakosok egyedi ügyei és sérelmei. I.rész , 1930, , csomó 150.tétel Magyarországon élı románok valamint volt romániai lakosok egyedi ügyei és sérelmei. II.rész csomó 150.tétel Magyarországon élı románok valamint volt romániai lakosok egyedi ügyei és sérelmei. III.rész (I) 94.csomó 150.tétel Magyarországon élı románok valamint volt romániai lakosok egyedi ügyei és sérelmei. IV.rész (II) 12

13 95.csomó 151.tétel Magyarországon élı románok illetve volt romániai lakosok támogatási ügyei. 152.tétel A visszacsatolt keleti- és erdélyi területek egyesületei, intézményei támogatásának ügyei tétel Románok illetve volt romániai lakosok magyarországi munkavállalási, nyugdíj, folyósítási stb. ügyei csomó 154.tétel Ügyvédek és ügyvédjelöltek felvétele az ügyvédi kamarába a visszacsatolt keleti- és erdélyi területeken valamint az ingatlanok elidegenítésébıl eredı kártérítést szabályzó 1440/1941. számú ME rendelet. alapján indult bírói eljárások tétel Román sebesültek Magyarországon átszállítása illetve támogatásuk tétel Román politikai személyiségekkel, bizalmi emberekkel kapcsolatos ügyek. Délszlávok-, Magyarországhoz visszacsatolt délvidéki- és muraközi területek ügyei 157.tétel Magyarországon élı délszlávok nemzetiségi-, szociális stb. ügyeivel kapcsolatos szakreferensi jelentések , , , , csomó 158.tétel Magyarországon élı délszlávok panasz-, sérelmi stb. ügyei. 1930, 1934, 1937, , tétel Jugoszláviai területek politikai-, katonai-, nemzetiségi stb. ügyeivel kapcsolatos jelentések. I.rész. 1923, , csomó 159.tétel Jugoszláviai és volt jugoszláviai területek politikai-, katonai-, nemzetiségi stb. ügyeivel kapcsolatos jelentések. II.rész , , csomó 159.tétel Jugoszláviai és volt jugoszláviai területek politikai-, katonai-, nemzetiségi stb. ügyeivel kapcsolatos jelentések. III.rész (I.) 100.csomó 159.tétel Jugoszláviai és volt jugoszláviai területek politikai-, katonai-, nemzetiségi stb. ügyeivel kapcsolatos jelentések. IV.rész (II) csomó 160.tétel Jugoszláviai és Horvátországi eseményekkel kapcsolatos sajtó-, rádiójelentések, tanulmányok , tétel Volt jugoszláviai területeken élı személyek útlevél-, vízum ügyei tétel A horvátországi nyilas mozgalmak valamint a horvátországi usztasa szervezet ügyei tétel Délszlávok magyarországi és külföldi partizánakciója illetve kommunista tevékenysége

14 101.csomó 164.tétel Magyarországon élı délszlávok munkaszolgálati, internálási ügye tétel Magyarországi és külföldi szlovén, szerb, horvát propaganda ügyek , 1937, 1939, tétel Délvidék és Muraközbıl szerbek, horvátok kitelepítése. 1941, csomó 167.tétel A visszacsatolt Délvidék és Muraköz közigazgatási-, gazdasági ügyei. Benne még: a szerb Bánság közigazgatási ügyei tétel Volt jugoszláviai lakosok magyarországi igazolási ügyei (erkölcsi-, politikai, nemzethőségi vonatkozású igazolási ügyek) csomó 169.tétel Délszlávok Magyarországról való kiutasítása. 1930, , 1939, tétel Délszlávok nemzetvédelmi tevékenységei. 1938, 171.tétel A magyar állam és nemzet elleni délszláv vétségek (az állam és társadalom rendjének felforgatása, nemzetgyalázás, az ország területének tiltott elhagyása stb.). I.rész csomó 171.tétel A magyar állam és nemzet elleni délszláv vétségek (az állam és társadalom rendjének felforgatása, nemzetgyalázás, az ország területének tiltott elhagyása stb.). II.rész csomó 172.tétel Gazdasági ügyek a visszacsatolt Délvidéken. Benne még: horvátországi és szerbiai gazdasági rendeletek. I.rész (I) 106.csomó 172.tétel Gazdasági ügyek a visszacsatolt Délvidéken. Benne még: horvátországi és szerbiai gazdasági rendeletek. II.rész. 1943(II) 107.csomó 172.tétel Gazdasági ügyek a visszacsatolt Délvidéken. Benne még: horvátországi és szerbiai gazdasági rendeletek. III.rész tétel A Délvidéki Földbirtok-rendezési Tanács ügyei. 1941, tétel Magyarországon élı délszlávok egyesületi ügyei. 1927, 1937, 1939, csomó 175.tétel Délvidéki és Muraközi vonatkozású társadalmi egyesületek ügyei. 1927, csomó 176.tétel A Magyar-Jugoszláv Társaság mőködési ügyei tétel Külföldieket Ellenırzı Országos Központi Hatóság- Újvidéki Kirendeltségének ügyei tétel Levente és cserkészügyek

15 109.csomó 179.tétel Délvidéki, muraközi és bánsági vonatkozású tudományos, kulturális ügyek. Benne még: horvátországi kulturális ügyek. 180.tétel Magyarországon élı délszlávok általános egyházi ügyei (egyházközösségek mőködési, segélyezési ügyei, panasz stb. ügyek). 1927, 1930, 1934, 1937, , 1942, tétel Magyarországon élı bunyevácok római katolikus egyházi ügyei tétel Bánáti, délvidéki és muraközi református egyházi ügyek tétel Délvidéki és muraközi evangélikus egyházi ügyek. 1941, tétel Délvidéki görög katolikus egyházi ügyek. Benne még: horvátországi görög katolikus egyházi ügyek tétel Magyarországon élı szerbek görögkeleti egyházi ügyei. Benne még: horvátországi és szerbiai görög keleti egyházi ügyekkel kapcsolatos jelentések. 1927, 1934, , 110.csomó 186.tétel Naptárak megjelentetésével, forgalmazásával kapcsolatos ügyek (szerb, horvát, bunyevác, vend nyelvő naptárakkal kapcsolatos ügyek). 1925, 1927, 1934, 1937, csomó 187.tétel Magyarországi és külföldi délszláv vonatkozású sajtó-, könyv ügyek. 1927, csomó 188.tétel Magyarországon élı délszlávok oktatási és népmővelési ügyei. Benne még: bánáti fiatalok oktatásának és oktatási támogatásának ügyei. 1925, 1927, 1930, 1934, tétel Magyarországon élı délszlávok valamint volt jugoszláviai lakosok egyedi ügyei (támogatási-, segélyezési-, panasz- stb. ügyek). I.rész 1933, csomó 189.tétel Magyarországon élı délszlávok valamint volt jugoszláviai lakosok egyedi ügyei (támogatási-, segélyezési-, panasz- stb. ügyek). II.rész tétel Magyarországon élı délszlávok valamint volt jugoszláviai lakosok kinevezési-, alkalmazási-, áthelyezési- stb. ügyei. 1926, , tétel Magyarországon élı délszlávok valamint volt jugoszláviai és horvátországi lakosok segélyezési ügyei tétel Szomszéd államokban mőködı délszláv bizalmi emberekkel kapcsolatos ügyek , Németek ügyei 114.csomó 193.tétel Magyarországon élı németek nemzetiségi-, szociális- stb. ügyei. Benne még: a Magyarországi német kormánybiztosság mőködési, szervezési ügyei. I.rész , 1929,

16 115.csomó 193.tétel Magyarországon élı németek nemzetiségi-, szociális- stb. ügyei. Benne még: a magyarországi német kormánybiztosság mőködési, szervezési ügyei. II.rész , csomó 194.tétel Magyarországi és külföldi német nemzetiségi mozgalmak, tevékenységek. I.rész , csomó 194.tétel Magyarországi és külföldi német nemzetiségi mozgalmak, tevékenységek. II.rész csomó 195.tétel Németországi eseményekkel, intézkedésekkel stb. kapcsolatos jelentések, hírek , tétel Német SS ügyek (német SS alakulatokhoz magyarországi fiatalok toborzása, szabadságolt SS katonák magyarországi garázdálkodási ügyei stb.). 197.tétel Magyarországon és külföldön élı németek más nemzetiségek elemi akciói. 198.tétel Magyarországi és külföldi németek által kifejtett nagynémet agitáció, német propaganda ügyek. I.rész , , 1932, csomó 198.tétel Magyarországi és külföldi németek által kifejtett nagynémet agitáció, német propaganda ügyek. II.rész tétel Magyarországon élı németekkel kapcsolatos jelentések tétel Magyarországon élı németek közigazgatási ügyei. 1926, 1941, tétel Német nemzetiségő személyek állampolgársági ügyei (németek magyar állampolgárság iránti kérelme illetve németek megfosztása magyar állampolgárságuktól). 1939, 1941, tétel Németek internálási ügyei tétel Magyarországi és külföldi németek áttelepítési illetve kivándorlási ügyei , csomó 204.tétel Német állampolgárok magyarországi lakhatási engedély ügyei. Benne még: Német nemzetiségő magyar állampolgárok útlevél, vízum ügyei , , tétel Nemzetvédelmi szempontból veszélyesnek minısülı német akciók valamint személyek ügyei. 1937, tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). I.rész. 1926, (I) 121.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). II.rész (II) 16

17 122.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). III.rész (I) 123.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). IV.rész (II) 124.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). V.rész (III)-1943.(I) 125.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). VI.rész (II) 126.csomó 206.tétel A magyar állam és nemzet elleni német vétségek. (a magyar állam, nemzet elleni izgatás, rágalmazás, az ország területének titkolt elhagyása stb. vétségek). VII.rész (III) csomó 207.tétel Magyarországi és külföldi német vonatkozású gazdasági ügyek tétel Magyarországon élı németek egyesületi ügyei. I.rész , csomó 208.tétel Magyarországon élı németek egyesületi ügyei. II.rész 1932, , csomó 209.tétel Magyarországi Németek Szövetsége (Volksbund der Deutschen in Ungarn) és helyi szervezetei mőködési ügyei csomó 210.tétel Magyarországi Német Népmővelési Egyesület és helyi szervezetei mőködési ügyei. 1923, , 1929, 1932, , csomó 211.tétel Német vonatkozású levente ügyek (leventék egyesületi tagsági-, kihágási-, kiképzési-, sorozási- stb. ügyei.) Benne még: a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának évi munkaterve. 1934, tétel Magyarországon élı németek egyházi ügyei (katolikus, evangélikus és református egyházi ügyek) , , tétel Német vonatkozású tudományos és kulturális ügyek , , tétel Magyarországon élı németek sajtó-, könyv ügyei. (sajtótermékek terjesztésével-, megjelentetésével stb. kapcsolatos ügyek.) I.rész , 1929, csomó 214.tétel Magyarországon élı németek sajtó-, könyv ügyei. (sajtótermékek terjesztésével-, megjelentetésével stb. kapcsolatos ügyek.) II.rész

18 133.csomó 214.tétel Magyarországon élı németek sajtó-, könyv ügyei. (sajtótermékek terjesztésével-, megjelentetésével stb. kapcsolatos ügyek.) III.rész tétel Német vonatkozású publikációk Magyarországról való kitiltása. 1939, tétel Magyarországon élı németek iskola-, oktatás- és iskolán kívüli népmővelési ügyei. I.rész , , csomó 216.tétel Magyarországon élı németek iskola-, oktatás- és iskolán kívüli népmővelési ügyei. II.rész csomó 216.tétel Magyarországon élı németek iskola-, oktatás- és iskolán kívüli népmővelési ügyei. III.rész csomó 216.tétel Magyarországon élı németek iskola-, oktatás- és iskolán kívüli népmővelési ügyei. IV.rész csomó 217.tétel Magyarországon és külföldön élı németek egyedi ügyei (kitüntetés-, kérelmi-, fegyelmi-, panasz- stb. ügyek, hangulatjelentések.) I.rész , 1930, csomó 217.tétel Magyarországon és külföldön élı németek egyedi ügyei (kitüntetés-, kérelmi-, fegyelmi-, panasz- stb. ügyek, hangulatjelentések.) II.rész csomó 218.tétel Külföldi állampolgárságú németek magyarországi munkavállalási és tartózkodási engedély ügyei , tétel Magyarországon élı németek magyarországi illetve külföldi alkalmazási, munkavállalási ügye. 1927, tétel Német nemzetiségő személyek és német vonatkozású kulturális ügyek támogatása tétel Magyarországon és külföldön tevékenykedı német bizalmi emberekkel kapcsolatos ügyek. 1937, Zsidó ügyek 222.tétel Zsidó ügyek (Magyarországon és külföldön kiadott zsidó vonatkozású törvények, rendeletek valamint zsidók vagyon-, egyesületi-, egyházi- stb. ügyei.) I.rész csomó 222.tétel Zsidó ügyek (Magyarországon és külföldön kiadott zsidó vonatkozású törvények, rendeletek valamint zsidók vagyon-, egyesületi-, egyházi- stb. ügyei.) II.rész csomó 222.tétel Zsidó ügyek (Magyarországon és külföldön kiadott zsidó vonatkozású törvények, rendeletek valamint zsidók vagyon-, egyesületi-, egyházi- stb. ügyei.) III.rész (I) 142.csomó 222.tétel Zsidó ügyek (Magyarországon és külföldön kiadott zsidó vonatkozású törvények, rendeletek valamint zsidók vagyon-, egyesületi-, egyházi- stb. ügyei.) IV.rész (II) 18

19 Más nemzetiségek ügyei 142.csomó 223.tétel Magyarországi ukrán vonatkozású ügyek (ukránok igazolási ügyei, ukrán tömegsírok látogatása stb. ügyek) tétel A magyar állam és nemzet elleni ukrán vétségek. Benne még: Magyarországi és külföldi ukrán propaganda ügyek. 1940, tétel Magyarországon élı orosz emigránsok ügyei, valamint orosz propaganda ügyek tétel Lengyelországban megjelent ukrán, német, héber nyelvő sajtótermékek Magyarországról való kitiltása tétel A magyar állam és nemzet elleni orosz vétségek (államellenes izgatás, rágalmazási stb. ügyek) tétel Orosz vonatkozású sajtótermékek Magyarországról való kitiltása csomó 229.tétel A magyar állam és nemzet megbecsülése elleni bolgár vétségek tétel Magyarországon élı bolgárok és Bulgáriában élı magyarok iskola ügyei. Benne még: bolgár sajtó ügyek. 1938, 1940, tétel Bolgár bizalmi személyekkel kapcsolatos ügyek tétel Magyarországon élı volt osztrák állampolgárok segély ügye. Benne még: a Bécsi Magyar Iskolaegyesületbe beosztott tanítók illetmény ügyei tétel A magyar állam és nemzet elleni lengyel vétségek. Benne még: Magyarországon mőködı lengyel egyesületek és bizottságok ügyei. 1941, tétel Amerikai vonatkozású ügyek (amerikai szeretetcsomagok magyarországi rokonokhoz eljuttatása valamint amerikai állampolgárok magyarországi ingatlanvásárlási ügyei). 1940, tétel Magyarországi kisebbségi vonatkozású közigazgatási ügyek (törvények, rendeletek). 236.tétel Magyar állampolgársági ügyek (magyar állampolgárság elnyerését, fenntartását illetı kérelmek, benne még: magyar állampolgárságtól való megfosztási ügyek). 1939, tétel Útlevél ügyek (Magyarországról ki- illetve beutazást szolgáló útlevél ügyek). I.rész csomó 237.tétel Útlevél ügyek (Magyarországról ki- illetve beutazást szolgáló útlevél ügyek). II.rész

20 144.csomó 238.tétel Vízumügyek (Magyarországról ki- illetve beutazáshoz szükséges vízumügyek) tétel Magyarországi telepítési program és intézkedések tétel Magyarországi munkatáborok szolgálatának szabályozási ügyei tétel Magyarországon élı zsidók általános ügyei (zsidó családok Magyarországról történı tömeges kiutazása, az Ébredı Magyarok Egyesületének határozatai). 1923, csomó 242.tétel Kitüntetések (Magyarországhoz visszacsatolt területek közéleti személyiségeinek kitüntetési ügyei) tétel Nemzetvédelmi szempontból veszélyesnek minısülı személyek, akciók általános ügyei , 1927, , , csomó 244.tétel Magyarországi kisebbségpolitikai vonatkozású bőnügyek. I.rész csomó 244.tétel Magyarországi kisebbségpolitikai vonatkozású bőnügyek. II.rész (I) 148.csomó 244.tétel Magyarországi kisebbségpolitikai vonatkozású bőnügyek. III.rész (II) csomó 245.tétel A magyar állam- és nemzetellenes magyar anyanyelvő személyek vétségei. Külföldön élı magyarok ügyei 246.tétel Külföldön élı magyarok szervezésének, kulturális gondozásának ügyei , 1930, 1934, , tétel Hontalan illetve vitás állampolgárságú magyarok úti okmányokkal való ellátásának ügyei. 1927, tétel A magyar emigráció ügyei (keleti- és nyugati magyar emigránsok politikai-, kulturális ügyeivel kapcsolatos hírek, jelentések). 1923, , 1930, , tétel Optáns ügyek (magyar optánsok külföldi birtok-, ingatlan- stb. ügyei, benne még: magyar-ukrán, magyar-jugoszláv, magyar-csehszlovák vonatkozású optáns ügyek) , , 1930, csomó 250.tétel Külföldön élı magyarok támogatásával kapcsolatos ügyek, alapítványok , , tétel Csehszlovákiában, Szlovákiában élı magyarok általános ügyei (segély-, optáns-, sérelmi- stb. ügyek). I.rész 1923, , , csomó 251.tétel Csehszlovákiában, Szlovákiában élı magyarok általános ügyei (segély-, optáns-, sérelmi- stb. ügyek). II.rész tétel Csehszlovákiában, Szlovákiában élı magyarok egyedi ügyei (segély-, sérelmi ügyek, nyugdíj ügyek rendezése iránti kérelmek stb.). I.rész. 1923, , 1930,

21 152.csomó 252.tétel Csehszlovákiában, Szlovákiában élı magyarok egyedi ügyei (segély-, sérelmi ügyek, nyugdíj ügyek rendezése iránti kérelmek stb.). II.rész. 1940, tétel Szlovákiában élı magyarok hazatelepítési illetve visszahonosítási ügyei. 1941, tétel Szlovákiai magyar pártok ügyei (támogatási-, választási ügyek). 1939, tétel Csehszlovákiában, Szlovákiában élı magyarok egyesületi ügyei. 1936, tétel Csehszlovákiai, szlovákiai magyar sajtó ügyek. Benne még: szlovák vonatkozású sajtó ügyek. I.rész. 1934, csomó 256.tétel Csehszlovákiai, szlovákiai magyar sajtó ügyek. Benne még: szlovák vonatkozású sajtó ügyek. II.rész , tétel Csehszlovákiai, szlovákiai magyarok iskola-, oktatás ügyei , tétel Romániában élı magyarok általános ügyei (kisebbségi-, gazdasági-, jogi- stb. ügyek). I.rész csomó 258.tétel Romániában élı magyarok általános ügyei (kisebbségi-, gazdasági-, jogi- stb. ügyek). II.rész , 1929, , tétel Romániában élı magyarok egyesületi ügyei tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). I.rész , , csomó 260.tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). II.rész csomó 260.tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). III.rész csomó 260.tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). IV.rész csomó 260.tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). V.rész (I). 159.csomó 260.tétel Romániában élı magyarok és más nemzetiségő személyek egyedi ügyei (kérelmi-, sérelmi- stb. ügyek, hangulatjelentések). VI.rész. 1944(II). 261.tétel Romániai Magyar Népközösség panasz ügyei. 1942, tétel Romániában élı magyarok elleni vétségek csomó 263.tétel Dél-erdélyi magyarok román állampolgárságuktól és vagyonuktól való megfosztása. 1942,

22 160.csomó 264.tétel Romániában élı magyarok támogatási ügyei. I.rész , , csomó 264.tétel Romániában élı magyarok támogatási ügyei. Benne még Észak-erdélyi magyarok támogatási ügyei. II.rész tétel Magyar állampolgárok romániai hagyatéki ügyei. Benne még: romániai állampolgárok magyarországi hagyatéki ügyei. 266.tétel Romániában élı magyarok iskola és oktatás ügyei. 1926, csomó 267.tétel Romániában élı magyarok egyházi ügyei. 1924, tétel Romániai magyar vonatkozású sajtó ügyek , 1930, , , tétel Romániában élı magyarok katonai ügyei. Benne még: magyar-román katonai felmentések; Dél-erdélyi magyar hısi halottak jegyzéke. 1940, tétel Moldvai csángók ügyei (áttelepítési-, panasz- stb. ügyek) , csomó 271.tétel Bukovinai magyarok támogatási-, Magyarországra történı áttelepítésének ügyei tétel Jugoszláviában és volt jugoszláviai területeken élı magyarok általános ügyei (nemzetiségi-, optáns-, kulturális- stb. ügyek) , 1930, , 1936, tétel Jugoszláviában és volt jugoszláviai területeken élı magyarok támogatási ügyei , 1930, tétel Horvátországban valamint a Magyarországhoz visszacsatolt délvidéken élı magyarok birtok ügyei csomó 275.tétel A szerb bánságban illetve Horvátországban élı magyarok egyesületi ügyei tétel Horvátországban élı magyarok református egyházi ügyei. Benne még: Szerbiában élı magyarok római katolikus egyházi ügyei tétel Jugoszláviai valamint volt jugoszláviai területeken élı magyarok sajtó ügyei (sajtótermékek beszerzésével, megjelentetésével kapcsolatos ügyek). 1937, 1939, tétel Jugoszláviában valamint volt jugoszláviai területeken élı magyarok oktatási és kulturális ügyei. 279.tétel Jugoszláviában és volt jugoszláviai területeken élı magyarok egyedi ügyei tétel Horvátországi (boszniai) magyarok Magyarországra történı áttelepítésének ügyei. 165.csomó 281.tétel Ausztriában élı magyarok ügyei (nyugdíj-, kulturális-, oktatási- stb. ügyek). Benne még: Osztrák állampolgárok magyarországi birtokvásárlási ügyei. 1927, 1930, tétel Bulgáriában élı magyarok ügyei (kulturális-, oktatási- stb. ügyek). 1930, ,

23 165.csomó 283.tétel Olaszországban élı magyarok ügyei (iskola-, oktatási-, támogatási- stb. ügyek). 1927, , , tétel Svájcban tanuló magyarok ügyei (a st. gallen-i Voralpines Knaben Institut auf dem Rosenberg intézetben elhelyezett magyar diákok tanulmányi eredményérıl kimutatás) tétel Németországban élı, valamint ideiglenesen ott tartózkodó magyarok ügyei (támogatási-, oktatási-, egyesületi- stb. ügyek). 1927, 1930, csomó 286.tétel Franciaországban élı magyarok ügyei. Benne még: Franciaországban élı volt magyarországi kisebbségek ügyei , 1930, , , tétel Belgiumban élı magyarok ügyei (állampolgársági-, panasz-, szociális és kulturális gondozási stb. ügyek). 1927, , tétel Hollandiában élı magyarok ügyei (holland bányavidéken élı magyarok támogatási valamint Hollandiában élı magyarok hazatelepítési ügyei). 1930, tétel Svédországban élı magyarok ügyei (jelentés a Stockholmi Szociális Testvérek évi munkájáról) tétel Angliában élı magyar háztartási alkalmazottak elhelyezése. Benne még: Kövér Gusztáv a genfi kisebbségi iroda vezetıjének londoni mőködése tétel Kanadában élı magyarok ügyei (oktatási-, kulturális és szociális támogatási-, egyesületi- stb. ügyek) tétel Amerikában élı magyarok ügyei (kulturális támogatási-, örökösödési-, sajtó-, egyházi-, egyesületi- stb. ügyek). I.rész csomó 292.tétel Amerikában élı magyarok ügyei (kulturális támogatási-, örökösödési-, sajtó-, egyházi-, egyesületi- stb. ügyek). II.rész , tétel Mexikóban élı magyarok ügyei (nemes prémő állat magyarországi tenyésztésére tett ajánlat) tétel Tótok, esetleg magyarok Panamába való kitelepítése (prágai magyar királyi követjelentés) tétel Dél-Amerikában élı magyarok ügyei (magyarok dél-amerikai országokba kivándorlásának illetve munkavállalásának ügyei, dél-amerikai magyar kolóniák, egyesületek ügyei, argentin bevándorlási egyezménytervezet stb.). 1925, 1930, 1933, , tétel Brazíliában élı magyarok ügyei (szociális-, kulturális-, támogatási-, oktatási-, egyesületi- stb. ügyek). 1924, , , tétel Különbözı ázsiai országokban élı és tevékenykedı magyarok ügyei (támogatási-, iskola-, visszahonosítási- stb. ügyek). 1924, 1927, 1930, , tétel Dél-Amerikában élı magyar hazatérési ügye

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. összesen ( 1-4 ) 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0%

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza

A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza Tanulmánygyűjtemény Első kötet A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza Tanulmánygyűjtemény Első kötet Szerkesztette:

Részletesebben

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990 XXIII. 503 A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (947 ) 950 990 b) Általános iratok 950 990 Terjedelem: 0,70 fm, (ebből 0,03 fm kötet) 7 doboz, 7 raktári egység Raktári hely: VVL, sz. raktár,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg

dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg Bevezetés A 2004. december 5-i népszavazás kapcsán rengeteg szó esett arról, vajon

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Főiskolán az egyes szakokon a kezdetétől függően milyen nyelvvizsgával kell rendelkezni az oklevél

Részletesebben

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Győr-Moson Moson-Sopron összesen Megyeszékhely: Győr Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyor.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1530&fullsize=1

Részletesebben

BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941

BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 A mai szóhasználattal

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje TITKÁRSÁG 1. Az önkormányzatnál és a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatottak személyzeti ügyeinek intézése, személyi nyilvántartás,

Részletesebben

Szlovákiai magyarság

Szlovákiai magyarság Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala Szlovákiai magyarság 2000. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Történelem 4 2. Általános adatok 8 3. Jogi helyzet 14 4. Érdekképviselet.

Részletesebben

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Baranyi Béla A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Bevezetés A z eurointegrációs folyamatok új kihívásaira való tekintettel mára minden, a határon átnyúló kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

1.. (1) A magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről szóló 12 330/1945. ME számú rendelet {alábbiakban: R.) 1.

1.. (1) A magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről szóló 12 330/1945. ME számú rendelet {alábbiakban: R.) 1. Nagy Imre belügyminiszter 70010/1946. BM sz. rendelete a nemzeti kormánynak a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről kiadott 12330/1945. ME sz. rendelete és a Szövetséges Ellenőrző

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

KOVÁCS TAMÁS CÉLCSOPORTOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI A TITKOSSZOLGÁLATI MUNKÁBAN A POLGÁRI KORI MAGYARORSZÁGON

KOVÁCS TAMÁS CÉLCSOPORTOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI A TITKOSSZOLGÁLATI MUNKÁBAN A POLGÁRI KORI MAGYARORSZÁGON KOVÁCS TAMÁS CÉLCSOPORTOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI A TITKOSSZOLGÁLATI MUNKÁBAN A POLGÁRI KORI MAGYARORSZÁGON Amióta létezik központi hatalom, azóta mindig is kíváncsi volt az uralma alatt álló emberek gondolataira,

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA Magyarország 2008. november 17-ével bekerült az Egyesült Államok ún. Vízummentességi Programjába (Visa Waiver Programme,

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Gonda Gábor. Ugyanúgy, de mégis másképp

Gonda Gábor. Ugyanúgy, de mégis másképp Gonda Gábor Ugyanúgy, de mégis másképp A német kisebbséget érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között Az elűzetés nemzetközi háttere és összefüggései

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

A NÉMET KISEBBSÉG ASSZIMILÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON 1920 1980 KÖZÖTT ZIELBAUER GYÖRGY

A NÉMET KISEBBSÉG ASSZIMILÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON 1920 1980 KÖZÖTT ZIELBAUER GYÖRGY A NÉMET KISEBBSÉG ASSZIMILÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON 1920 1980 KÖZÖTT ZIELBAUER GYÖRGY 1990. augusztus 31-én a Kossuth adó a déli hírekben arról adott tájékoztatást, hogy az 1990. január 1-i hatállyal végrehajtott

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

Dokumentumok 102. A magyar köztársaság kormánya a következőket rendeli; 1. (1) Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár,

Dokumentumok 102. A magyar köztársaság kormánya a következőket rendeli; 1. (1) Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, 102. 12 200/1947. Korm. számú rendelet a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12 330/1945. M. E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása, kiegészítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Baráth Magdolna Betekintő 2013/4. Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben a magyar csapatokat

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *)

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1. a Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagybritannia

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A nemek migrációban betöltött szerepe. EMH 8. nemzeti ülés 2011. december 8.

A nemek migrációban betöltött szerepe. EMH 8. nemzeti ülés 2011. december 8. A nemek migrációban betöltött szerepe EMH 8. nemzeti ülés 2011. december 8. Az előadás tartalma 1. Elmélet 2. 2010. december 31-én egyes engedély típusokkal rendelkezők nemek és főbb állampolgárságok szerint

Részletesebben

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 1 of 8 2015.11.09. 19:38 AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 2015/11/09 NIFADMIN HOZZÁSZÓLÁS 2 of 8 2015.11.09. 19:38 (https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/11/09/keleti veszedelem miert utalnak minket europaban

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

A francia lakosság utazási szokásai

A francia lakosság utazási szokásai A francia lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia irodavezető Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda Általános információk / 1. Európa negyedik legnagyobb (547e km²) és legnépesebb (60 millió

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete

A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete A határon túli magyarság demográfiai és jogi helyzete A magyar nemzet és Magyarország határai nem esnek egybe Okai: trianoni békeszerződés, politikai üldözöttség, jobb élet miatti elvándorlás A trianoni

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA Bratislava 2010 Ki az állampolgári jogok biztosa? Az állampolgári jogok biztosa Szlovák Köztársaság független alkotmányos szerve, amelynek pozícióját és hatáskörét a Szlovák

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2. A románok és a szlovákok már a háború elsö napjaiban csatlakoztak a németekhez. Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni a

2. A románok és a szlovákok már a háború elsö napjaiban csatlakoztak a németekhez. Erre való tekintettel vezetöségünk nem akarta megkockáztatni a BÜNÖS NEMZET? Legjobb védekezés a támadás Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet,

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Szakál Imre Témavezető: Dr. Pallai László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai

Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai 1. oldal, összesen: 25 Délmagyarország, www.delmagyar.hu Minden jog fenntartva. Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai DELMAGYAR.HU 2010.05.04. 13:15 Rendben lezajlottak a matematika írásbelik kedden

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eljárásrendje a jogi személyiségű szervezeti egységeiként működő köznevelési intézményekben az erkölcstan és a

Részletesebben

JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE

JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE FŐ TEVÉKENYSÉG: 60.10 RÁDIÓS MŰSOROK SUGÁRZÁSA TÖRZSSZÁM: 08009309 SZÉKHELY: SZABADKA,

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Vida Csaba mk. őrnagy Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata Doktori

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. április 27. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető nemzetközi részvényindexek pénteken. Ma reggel elérte a 303-as szintet az euró/forint árfolyam. Pénteken 1,7 százalékkal

Részletesebben

XXXVII. Domus kuratóriumi ülés nyertes magyarországi ösztöndíj pályázatai 2013

XXXVII. Domus kuratóriumi ülés nyertes magyarországi ösztöndíj pályázatai 2013 XXXVII. Domus kuratóriumi ülés nyertes magyarországi ösztöndíj pályázatai 2013 Junior pályázatok Pályázó neve Ország Pályázat címe 1 Boda Imola Románia Erdély római kori régészetének kutatása a XIX. század

Részletesebben