ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN"

Átírás

1 Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint az emberi- A ség életterének meghatározott részére egy időszakban kiterjedő, egymással összefüggésben álló haditevékenységek összessége. A meghatározott rész kritériuma nincs pontosabban meghatározva, de általánosan elfogadott a következő nézet: világháborúnak tekinthető egy összefüggő háborúsorozat akkor, ha legalább három kontinensen és két óceánon folyik, valamint a részt vevő országok száma meghaladja az érintett kontinensek és óceánok országainak felét. 1 A világtörténelem során számos olyan nagy háborús konfliktus dúlt, mely az emberiség nagy részét érintette, azonban a megadott feltételek alapján mégsem minősíthető világháborúnak: NAGY SÁNDOR hadjáratai Kr. e. 332 és 323 között, a keresztes háborúk 1096 és 1291 között, a százéves háborúk 1066 és 1204, ill és 1453 között, a tizenöt éves háború 1591 és 1606 között, a harmincéves háború 1618 és 1648 között, a hétéves háború 1756 és 1765 között, valamint a napóleoni háborúk 1791 és 1815 között. 2 A történettudomány klasszikus értelemben két világháborút különböztet meg: I. világháború 1914 és 1918 között. Kitörése az Osztrák-Magyar Monarchia július 28-ai Szerbiához 1 Szijj Jolán (főszerk.): Magyarország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest, o. (A továbbiakban: Lexikon I.) 2 Lexikon I o.

2 50 Molnár Tibor intézett hadüzenetéhez köthető. Befejezése pedig az 1918 őszén megkötött fegyverszünethez fűződik, noha két fronton Oroszország és a Közel-Kelet ezeket követően is folytatódtak a harci cselekmények. II. világháború 1939 és 1945 között. Kitörése az szeptember 1-jei Lengyelország elleni német támadáshoz mint helyi háborúhoz köthető. Európai méretűvé 1940 tavaszán vált, 1941 végén pedig - az Egyesült Államok és Japán bekapcsolódásával világháborúvá alakult. Befejezése ami a harci cselekményeket illeti Japán 1945-ös fegyverletételéhez kapcsolódik. 3 Egyes történészek felfogása szerint egységes XX. századi világháborúról beszélhetünk, melynek három szakaszát különböztetjük meg: első fegyveres szakasz: 1914 és 1918 között, ami nagy háború néven került be a köztudatba, második fegyverszüneti szakasz: 1919 és 1939 között és harmadik fegyveres szakasz: 1939 és 1945 között, amit a szakirodalom totális háborúnak nevez. 4 Ezt a tényt támasztják alá történelmi ismereteink, hiszen az 1914 és 1918 között megásott lövészárkok 1939-ben újra benépesültek, és a szemben álló felek ugyanazon nemzetek fiai voltak, akiknek apái alig 20 évvel előbb néztek egymással farkasszemet. Különösen nyilvánvaló ez a német-francia vagy a német-angol ellentétben, de érvényes a magyar-orosz (szovjet) vagy a magyarszerb konstellációban is. 3 Ravasz István: A Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban Budapest o. 4 Uo. 10. o.

3 Zenta emberveszteségei 51 De idézhetjük FERDINAND FOCH francia marsall antant-főparancsnok kijelentését is, amikor 1919 nyarán elolvasva a Németországnak szánt békeszerződés szövegét felkiáltott: Uraim, ez nem béke, ez 20 évre szóló fegyverszünet! Ehhez kapcsolódik, és ezt támasztja alá EDWARD RYDZ-SMYGLY marsall a lengyel hadsereg főparancsnoka szeptember 1-jén tett kijelentése is: Uraim, Foch marsall tévedett, de csak két hónapot! 5 Az I. világháború a világ újrafelosztásáért robbant ki. A Szarajevóban eldördült lövések, melyek az osztrák-magyar trónörökös életét oltották ki, csupán a jel voltak a háború megindítására. Elkerülhetetlenségét a korabeli politikusok, hadvezérek, gondolkodók is előre látták, de úgy tekintettek rá, mint a háborúk háborújára, amelyet azért vívnak, hogy soha többé ne legyen háború. A XX. század eleji Európában két katonai-politikai szövetségi rendszer dominált. A Központi Hatalmak szövetségét az I. világháború kezdetén a Német Birodalom, az Osztrák-Magyar Monarchia és Törökország képezték, 1915-ben csatlakozott Bulgária. Az 1882-ben megalakult német-osztrák-magyar-olasz hármas szövetség tagjaként e szövetségi rendszernek Olaszország is tagja volt ben, az I. világháború kitörésekor azonban kinyilvánította fegyveres semlegességét, majd az 1915-ben aláírt londoni szerződés értelmében az antant oldalán lépett hadba. Ebben a szövetségi rendszerben az európai uralomra törő Németország játszott vezető szerepet. Ez a szövetség lett az I. világháború vesztese. Az antant szövetséget Nagy-Britannia, Franciaország és Orosz ország alkották. Hozzájuk csatlakozott 1915-ben Olaszország, 1916-ban pedig Románia is. Az Amerikai Egyesült Államok 1917-ben hadba lépett az antant oldalán, a szövetséghez azonban nem csatlakozott, csupán társult vele. Ez a szövetség lett az I. világháború győztese. Az I. világháborút lezáró békeszerződések mivel egyoldalúan és kizárólagosan a győztesek által kialakított status quo meg- 5 Uo. 12. o.

4 52 Molnár Tibor őrzését irányozták elő nem oldották meg a szemben állók között fennálló problémákat. Ellenkezőleg, még jobban kidomborították azokat, és elhintették egy újabb, még szörnyűbb és pusztítóbb háború magvát. A vesztes államok revánsért, az elégedetlenek újabb területekért epekedtek. Az 1919-ben létrehozott Népszövetség, melynek legfontosabb célkitűzései a tagállamok közötti vitás kérdések békés úton való rendezése és a leszerelés voltak, megfelelő eszközök hiányában és a nehézkes döntéshozatali mechanizmus miatt nem tudta feladatait ellátni szeptember 1-jén nyilvánvalóvá vált: sikertelennek bizonyult 1919 és 1939 közötti tevékenysége, hiszen nem tudta a nemzetközi folyamatokat olyan irányba terelni, hogy megelőzze az egész világra kiterjedő háború kirobbanását. Az 1930-as évek elején jelentősen átrendeződött Európa politikai térképe. Erre a legnagyobb hatással Németország gazdasági megerősödése és a nácizmus hatalomra jutása volt. Németországhoz amely most már világuralmi pozícióra tört csatlakoztak az egykori antant elégedetlen tagjai: Olaszország és Japán. Az így létrejött katonai-politikai szövetség a szakirodalomba német szövetségi rendszer néven került be. Ehhez a szövetséghez az európai államok közül Bulgária, Románia, Finnország és Magyarország is csatlakozott, de része volt a megszállt Dánia és Norvégia, a bábállam Szlovákia, Horvátország és az Olasz Szociális Köztársaság, valamint egyéb politikai egységként szereplő tartományok mint a Cseh-Morva Protektorátus, a Lengyel Főkormányzóság vagy a Keleti Komisszariátus, melyek nem rendelkeztek államisággal. Mindezek az államalakulatok tevőlegesen részt vállaltak a XX. századi világháború harmadik szakaszában mint Németország szövetségesei. 6 6 Sipos Péter (főszerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest, o. (A továbbiakban: Lexikon II.) Az 1944-ben kivégzett áldozatok emlékműve a zentai Felsővárosi temetőben.

5 53

6 54 Molnár Tibor A német szövetségi rendszer ellen 1939 és 1945 között harcoló államok összessége a szakirodalomban az antifasiszta koalíció nevet kapta. A koalíció alapját Nagy-Britannia és Franciaország képezték, hozzájuk csatlakozott június 22-én, az ellene indított német támadást követően a Szovjetunió. Az Amerikai Egyesült Államok formálisan csak december 7-én vált a koalíció tagjává, miután Japán támadást intézett ellene. A vereséget szenvedett Franciaország helyét a De Gaulle-féle Szabad Franciaország vette át 1940 júniusától. A kisebb országok közül az ellenük intézett német vagy olasz agressziót követően a koalíció tagjai lettek: Lengyelország, Norvégia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Görögország, Jugoszlávia, Csehszlovákia, az átállást követően pedig Románia, Bulgária és Finnország. 7 A II. világháború az antifasiszta koalíció győzelmével zárult 1945-ben. AZ EMBERVESZTESÉGEK OKAI A Kárpát-medence nemzeteit nem kímélték a XX. századi világháborúk, hiszen ez a terület geostratégiai és katonapolitikai helyzeténél fogva nem maradhatott ki a háborúból. A XX. századi világháborúk során ez a térség az anyagi veszteségek mellett óriási emberáldozatokat szenvedett. Igaz, az as szakaszban e területnek csak kis része vált hadszíntérré, 1941 és 1945 között azonban Kárpát-medence szerte harcok dúltak: ennek különösen 1944/1945-ben volt tragikus következménye. A háborús emberáldozatok fogalma magában foglalja a harctéren elesett, ill. sebesülés vagy betegség következtében elhunyt katonák mellett azon polgári személyeket is, akik a háborúval kapcsolatos bármilyen cselekmény bombázás, deportálás, kényszermunka, hadifogság, népirtás, háború okozta járvány következtében vesztették életüket. Tágabb értelemben a háborús emberáldozat fogalma magában foglalja azokat a személyeket is legyenek azok 7 Ravasz: i. m o.

7 Zenta emberveszteségei 55 katonák vagy civilek, akik a háborús cselekmények folyamán olyan sebesülést szenvedtek, vagy annyira megbetegedtek, hogy ennek következtében a civil társadalomba való visszailleszkedésre, ill. önálló kereseti lehetőségre alkalmatlanná váltak. Az I. világháború jellemzői, hogy a hátország élesen elkülönült a harctértől, valamint hogy tömeghadseregek álltak egymással szemben. Az közötti emberáldozatok zömét katonák képezték. A halálesetek nagy részében a lőfegyverek által előidézett sebesülések széles skálája dominál, de előfordulnak a közelharcra jellemző, hidegfegyverekkel előidézett sebesülések is. Sok esetben a halál oka a sebek elfertőződése következtében fellépő merevgörcs (tetanusz) volt, amely ellen hatásos gyógyszert csak 1923-ban fedeztek fel. A háború során a túlzsúfoltság, a rossz köztisztasági viszonyok, az alultápláltság miatt számos fertőző betegség is pusztított a szemben álló hadseregek soraiban: kiütéses tífusz, kolera, hastífusz, spanyolnátha. A katonák és a polgári lakosság érintkezése következtében ezek a betegségek a civilek között is számos áldozatot szedtek. Különösen az ban fellángoló spanyolnátha amely a háború következtében terjedt szét növelte meg jelentősen a polgári áldozatok számát. Az 1918 és 1920 között tomboló járványban 500 millió ember betegedett meg, ebből 20 millió vesztette életét. 8 Az ös periódusban a katonák és a civilek sorsa sokkal jobban összefonódott. A háború jellege lényegesen megváltozott: kiterjedt méreteket öltött a légiháború, a harcmodor új formájaként alakult ki a gerillaháború. A hátország és a harctér közötti különbség elmosódott. Ennek következtében a lakott települések is hadszíntérré váltak. A szemben álló felek szabályosan megostromolták egymás nagyvárosait, aminek során nem kímélték a polgári lakosságot. A háború során megjelent az ideológiai, faji és vallási alapon szervezett népirtás. Ez az egyes népcsopor- 8 Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. Zenta, o.

8 56 Molnár Tibor tok, kisebbségek ellen irányuló, előre kitervelt, koordinált és lefolytatott cselekménysorozat jelentősen növelte a polgári áldozatok számát. EMBERVESZTESÉGEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN A világháborús emberveszteségekről különböző időszakokban az aktuális politika függvényében különböző adatok jelentek meg. Az uralmon lévők próbáltak erkölcsi tőkét kovácsolni abból, hogy tudatosan céljaiknak megfelelően növelték vagy csökkentették a háborúkban elszenvedett emberveszteségük számát. A háborús veszteségkutatók feladata, hogy egzakt tudományos módszerekkel, ideológiamentesen adjanak feleletet arra a kérdésre, hogy valójában hányan is vesztették életüket a XX. századi világháborúkban. Az as háborús periódusban a történelmi Magyarország 20 milliós lakosságából 3 millió 800 ezer katona vonult hadba. Ebből: elesett 660 ezer fő, 800 ezer katona szerzett olyan sebesülést vagy betegséget, melynek következtében a háború további folytatására de nagy részük a civil társadalomba való visszailleszkedésre, ill. önálló kereseti lehetőségre is alkalmatlanná vált. Más szavakkal: a történelmi Magyarország területéről hadba vonultak 17,37%-a elesett, 21%-a megsebesült, és hozzávetőlegesen 20%-a hadifogságba került. Gyakorlatilag csak minden második katona térhetett haza sértetlenül a háborúból. Az I. világháború során az össznépesség arányához viszonyított veszteség alapján világviszonylatban az Osztrák-Magyar Monarchia és vele együtt Magyarország 6,77%-kal Szerbiát, Franciaországot és Németországot követően a negyedik helyre került.

9 Zenta emberveszteségei 57 Az osztrák-magyar haderő hadkiegészítésében, az emberanyag pótlásában a területi elv érvényesült. Ez azt jelentette, hogy egy-egy meghatározott területről hadkiegészítési körzetből a hadkötelesek meghatározott katonai alakulatokhoz kerültek. A Monarchia területén 103 hadkiegészítési körzet állt fenn, ebből Magyarországra 47 esett. Az a több ezer zentai, aki megjárta az I. világháború harctereit, zömmel a cs. és kir. 86. gyalogezred és a m. kir. 6. honvéd gyalogezred kötelékében küzdött. Mindkét gyalogezred állomáshelye Szabadka. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Zentának lakosa volt. A levéltári kutatás során, melynek célja Zenta I. világháborús áldozatainak feltárása volt, csupán az elesett-eltűnt katonák esetében tudtuk bizonyossággal megállapítani, hogy a háború áldozatairól van szó. A kutatás során 1017, név szerint ismert, zentai származású vagy zentai illetőségű katona esetében bizonyult be, hogy az I. világháború során vesztette életét. Az 1910-es népszámlálási adatok tanúsága szerint a éves zentai lakosság száma az a korosztály, amely minden szempontból a lakosság legproduktívabb részét képezi 8011 fő volt. Az elesett katonák zöme szám szerint 710 fő megközelítőleg 70%-a ehhez a korcsoporthoz tartozott. Ez a tény jelentősen befolyásolta a város gazdasági és demográfiai lehetőségeit, és a két világháború között sok egyéb mellett hátráltatta további fejlődését. Jellemző továbbá, hogy az Alföld, amelyen Zenta is fekszik mint kifejezetten mezőgazdasági vidék, amelyet nagyszámú agrárproletariátus népesített be a lakossági részarányhoz viszonyítva több katonát adott, és ennek függvényében több elesettel is büszkélkedhetett, mint a nagyvárosok és iparvidékek. A magyarázat egyszerű: a hadvezetés tisztában volt azzal, hogy a szakképzett munkaerőt nehezebb pótolni, mint az egyszerű szántóvetőt. Mezőgazdasági munkálatokra hadifoglyokat városunk esetében zömében oroszokat, de olaszokat is alkalmaztak. Kö-

10 58 A II. világháborúban elesett honvéd síremléke a zentai Felsővárosi temetőben.

11 59 Az I. világháborúban elesett honvédek síremléke a zentai Felsővárosi temetőben.

12 60 Molnár Tibor zülük többeket szám szerint 63-at (51 orosz, 9 olasz és 3 szerb) Zentán ért a halál. Az I. világháború során a legtöbb zentai katona 1915-ben (279 fő) és 1916-ban (224 fő) esett el: ezt 1915-ben Olaszország hadba lépése és a Szerbia elleni hadjárat eredményezte, 1916-ban pedig az orosz harctéren lezajló súlyos harcok és Románia hadba lépése okozta. Hogy az elesett, elhalt katonákat megfelelő kegyelettel és tiszteletadással helyezhessék örök nyugalomra, valamint hogy a hozzátartozókat hitelesen tájékoztatni tudják a halálesetről, fontos volt, hogy a katonák azonosításra szolgáló eszközökkel igazolványjegyekkel legyenek ellátva. Ilyen igazolványjegyek használatát már az 1870-es évektől elrendelték. Az indoklás szerint az igazolványjegy az ember azonosságának könnyebb megállapítására, a katonai élet viszontagságai között a háborúban segédeszközül és egyszersmind arra is szolgál, hogy a hátrahagyottak polgári jogainak érvényesítése megkönnyíttessék. 9 Az I. világháború során az igazolványjegy a következő adatokat tartalmazta: az alakulat jelzetét, a katona vezeték- és utónevét, katonai avatási évét, katonai anyakönyvi lapszámát, illetőségi helyét, születési évét és vallását. Az igazolványjegyet rézlemezből készült tokban őrizték. Az elesettek, elhunytak nyilvántartását a tábori lelkészek látták el. Az egészségügyi intézményektől és az alakulatoktól befutó jelentések a bécsi Cs. és Kir. Hadügyminisztériumba kerültek, ahol összeállították a veszteséglajstromot. A veszteséglajstrom Magyarországra vonatkozó kivonatát megkapta a M. Kir. Belügyminisztérium, amely értesítés formájában tájékoztatta az illetőségi hely szerint illetékes anyakönyvvezetőt az elhunyt személyi adatainak az állami halotti anyakönyvbe való bejegyzése ügyében. 9 Baczoni Tamás: Az osztrák-magyar haderő felszerelései az I. világháborúban (Mit adjunk a katonának?). In: Boldogtalan hadiidők Budapest, o.

13 Zenta emberveszteségei 61 A zentai Anyakönyvi Hivatal halotti anyakönyveibe 1913-ban az utolsó békeévben 668 elhunyt adatait jegyezték be, valamennyien civilek voltak. A háború kitörését követően, már 1914 őszén belügyminisztériumi rendelet alapján bejegyzésre kerültek az első elesett katonák is és 1920 között a következő számú elhunytat jegyezték be a zentai anyakönyvvezetők a halottak anyakönyvébe: 10 Év Bejegyzett elhunytak száma Az 1910-es népszámlálás alkalmával a lakosság száma fő volt, míg az 1921-es népszámlálás alkalmával zentait számoltak meg ez a világháború miatt elszenvedett emberveszteségek ellenére is abszolút növekedést jelent a lakosság nemzetiségi összetételének némi módosulásával. 11 Az 1941-es a visszacsatolást követő népszámlálás szerint Zentának lakosa volt. 12 A harcok befejezését követően vidékünkön egy december 4-ei keltezésű dokumentum ezt a szá- 10 Történelmi Levéltár Zenta, F: 121 Községi Népbizottság, Zenta ( ). A zentai anyakönyvi hivatal anyakönyveinek letétbe helyezett másolatai (A továbbiakban: Anyakönyvek) 11 A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai ( ). Budapest, Uo.

14 62 Molnár Tibor mot főben adja meg, és megállapítja, hogy a lakosság pillanatnyi száma fő. 13 A különbség megközelítőleg 6000 zentait jelent, akiknek sorsáról ekkor még nem voltak megbízható adatok. A II. világháború befejezése óta eltelt 60 év során több próbálkozás történt szűkebb pátriánkban, melyek a világháborúkban elszenvedett emberveszteségeket voltak hivatottak felmérni. A múlt század 60-as éveinek közepén a Harcosszövetség felkérésére a zentai levéltárosok munkához láttak az akkori pártállam követelményei szerint, és számba vették három, Tisza menti község II. világháborús emberveszteségeit. Természetesen kínosan ügyeltek, hogy a fasiszta oldal emberveszteségei homályban maradjanak, noha a források, melyeket használtak, ezeket is jórészt tartalmazták. Kutatásuk tárgyát képezték a Jugoszláviát ért 1941-es támadás áldozatai, a megszállók megtorlásainak és a délszláv térségben dúló polgárháborúnak az áldozatai, az elesett ellenállók és partizánok, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg elesett önkéntesei, a munkaszolgálat és a deportáció során odaveszettek, a zsidó holokauszt áldozatai. A kutatás eredményeit 1966-ban publikálták. Ez a kiadvány 1656 II. világháborús zentai áldozat adatait tartalmazta. 14 Az 1944-es vérengzés áldozatairól csak a múlt század 90-es éveitől lehetett nyíltan beszélni. A délvidéki magyarság nagy tragédiájáról elsőnek CSERES TIBOR emlékezett meg, majd MATUSKA MÁRTON és MÉSZÁROS SÁNDOR foglalkoztak a témával. A zentai áldozatoknak SZLOBODA JÁNOS állított méltó emléket könyvével, amelyben az 1944-es novemberi események részletes ismertetése mellett 98 polgári áldozat adatát közli Történelmi Levéltár Zenta, F: 109. Helyőrség-parancsnokság, Zenta ( ), 3. doboz, 241. borító: Brojno stanje stanovnika grada Sente i sreza senćanskog prema traženju Komande područja br. 107/1944 od 18. XI god. 14 Doboš Janoš: Senćanske žrtve fašizma Senta, Szloboda János: Zentán történt 44-ben. Újvidék, 1997.

15 Zenta emberveszteségei 63 A 2000 és 2002 között folytatott levéltári kutatás témáját képezte a Magyar Királyi Honvédség kötelékében életüket vesztett zentai honvédek és munkaszolgálatosok adatainak felkutatása. A 2003-ban napvilágot látott kiadvány összesen 291 zentai származású elesett vagy eltűnt katona és munkaszolgálatos adatait tartalmazza. 16 *** A XX. századi világháború során városunk nagy emberi veszteségeket szenvedett: elveszítette több mint 3000 polgárát. Nekünk, ma élő zentaiaknak mint kései utókornak kötelességünk emlékezni rájuk, hiszen valamennyien városunk lakói voltak, akiknek hiányát a mai napig érezzük. Emlékezetünkkel környezetünket is emlékeztetjük, üzenetünk pedig a következő: soha többet háborút, soha többet áldozatokat! 16 Molnár Tibor: Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi halottjai. Zenta, 2003.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér. Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben

Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér. Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér Orosz hadifogoly kubikusok étkeztetése az I. világháború első hadiéveiben Az I. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia hadifoglyainak számát a szaktörténészek

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok VI. IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! HONISMERETI JÁTÉK Szervező: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre

Részletesebben

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Tari Tamás 2012 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Tari Tamás: A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete

Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Virágos vonattól a vöröskeresztesig Az első világháború emlékezete Szakmai beszámoló Forró Katalin Tragor Ignác Múzeum Vác Helyszín Görög Templom Kiállítóterem, Vác, Március 15. tér 19. Időpont 2015. augusztus.

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Mezey Zsuzsanna Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Munkámban több célt tűztem ki. Először, remélem sikerül eloszlatni azt a tévhitet, hogy az atrocitásokról nem készültek

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005.

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. február) Budapest, 2005. október 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

19. AZ ELNÖKI DEKRÉTUMOK TÖRVÉNYERÕRE EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ 1946. ÉVI 57. SZÁMÚ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY

19. AZ ELNÖKI DEKRÉTUMOK TÖRVÉNYERÕRE EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ 1946. ÉVI 57. SZÁMÚ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY 19. AZ ELNÖKI DEKRÉTUMOK TÖRVÉNYERÕRE EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ 1946. ÉVI 57. SZÁMÚ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY Prága 1946. március 28. A Csehszlovák Köztársaság Ideiglenes Nemzetgyûlése a következõ alkotmánytörvényt hozta:

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *)

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1. a Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagybritannia

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. 2013. évi... törvény

Oesaálés Hivatal«1t ys átn : C/L. 2013. évi... törvény Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. lt etect: 2013 JÚN 2 4, 2013. évi... törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerz ődéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyz őkönyv kihirdetésér ől* Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Rinya menti játékos vetélkedő

Rinya menti játékos vetélkedő Rinya menti játékos vetélkedő I. forduló 2015. február: A Nagyatádi Hadipark és Katonatörténeti Kiállítás Az I. világháború 7-8. osztály 1. Feladat - Csapatinduló Írjátok egy csapatindulót! Szerepeljen

Részletesebben

EU ismeretek Dr. Medina, Viktor

EU ismeretek Dr. Medina, Viktor EU ismeretek Dr. Medina, Viktor EU ismeretek Dr. Medina, Viktor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Baranyi Béla A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Bevezetés A z eurointegrációs folyamatok új kihívásaira való tekintettel mára minden, a határon átnyúló kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének

Részletesebben

Potsdamból nézve. a Német Kulturális Fórum Közép-Kelet-Európa Budapesten. Európai Utas. Unió, kisebbségek, lehetőségek

Potsdamból nézve. a Német Kulturális Fórum Közép-Kelet-Európa Budapesten. Európai Utas. Unió, kisebbségek, lehetőségek Potsdamból nézve a Német Kulturális Fórum Közép-Kelet-Európa Budapesten 2007 szeptemberében kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a potsdami Német Kulturális Fórum Közép-Kelet-Európa (Kulturforum östliches

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Rejtő Ernő igaz története

Rejtő Ernő igaz története B. Stenge Csaba B. Stenge Csaba: Rejtő Ernő igaz története Rejtő Ernő igaz története Rasztik (Rejtő) Ernő 1919. október 15-én született Baján, római katolikus családban. Édesapja Rasztik István Géza (1888-1939)

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Kalocsa

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4.

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság. XXV. évfolyam 2015/3 4. A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG FOLYÓIRATA XXV. évfolyam 2015/3 4. Huszonöt éves a Magyar Hadtudományi Társaság HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben Előadó: dr. Sipos Beáta Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz beadvánnyal forduló panaszos azt sérelmezte, hogy felesége elhunyt szüleinek

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

1992. évi XXXII. törvény. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

1992. évi XXXII. törvény. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról (a végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben) [ A

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET az okmányirodai szolgáltatásokról I. 2 KEDVES ERZSÉBETVÁROSI LAKOS! Információs kiadványunkkal szeretnénk közelebb

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u.30. Postacím: 1250 Bp., Pf. 5. Tel.: 224 6790, 224-6700/470 Fax: 224 6793 titkarsag@mtaki.hu www.mtaki.hu AZ

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor 89 Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása SIMON Gábor Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2 nd November

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben