1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 15 -i ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére."

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 15 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város Önkormányzatának a 2006.évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója. Ács János polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főelőadó Dénes Emil adócsoport vezető Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Hársfalvi József irodavezető Minden Bizottság Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket három alkalommal módosítottuk, március 20-án, június 15-én és augusztus 01-én. Az első félév gazdálkodása során elsődleges célunk a működőképesség megőrzése volt. Ugyanakkor törekedtünk a fejlesztések finanszírozásához szükséges állami források mielőbbi megszerzésére. Továbbra is folyamatosan kutatjuk a működési kiadások csökkentése érdekében a különböző pályázati lehetőségeket.

2 Felhalmozási célra elnyerhető forrásaink elsősorban a keleti és déli városrészek, valamit a Tapolca III. ütem és a Diszeli városrész szennyvízelvezetési beruházásokhoz kapcsolódnak. Az első félév során az Önkormányzat a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatta, illetve év közben is folyamatosan teljesíti e kötelezettségeit. Az állami támogatások rendszere a fejlesztési források tekintetében továbbra is az utófinanszírozási rendszerben működik, ami megnehezíti az önkormányzat gazdálkodását, jelentős pénzeszközöket köt le a saját források terhére, az elszámolások hosszadalmasak. Emiatt likviditásunk biztosítása nehéz feladat. Az első félév során a legnagyobb beruházási munkák (csatorna) mellett a városban több utca burkolatának felújítására is sor került, az intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. E munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át. Összességében elmondható, hogy év első félévének gazdálkodása során a likviditásunkat sikerült megőrizni. A hátralévő időszakban a beszedett bevételek erejéig lehet kötelezettségeket vállalni, fontos a pályázati forrásokkal való mielőbbi elszámolás. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata első félévében költségvetési bevételeit 52,2 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból és központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint céltámogatásból és egyéb átvett pénzeszközökből kerültek ki. Működési, folyó bevételek alakulása: (eft) Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest eft eft eft 61,5 % a módosított A befolyt bevételek alakulása az egyes intézmények között eltérő mértékű. A Diákotthon és Kollégium esetében a nyári bevételek realizálása június 30-a után várható. A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola többletbevétele zömmel az ECDL tanfolyam díjából származik, mellyel kapcsolatban a kiadási oldal is emelkedik. A Szász Márton ÁMK esetében a bevételek a rendezvények szervezéséhez kapcsolódnak, ez az elvárt szintnek megfelelően alakult. A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési bevételei a tandíjakból származnak, amely már az első félévben teljesült. Önállóan gazdálkodó intézményünk a Széchenyi István Szakképző Iskola, ahol a saját bevételek túlteljesítésében szerepet játszik, hogy az intézmény vendéglátással kapcsolatosan szolgáltatást nyújtott, de ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon is jelentkeztek költségek. A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek összességében időarányosak, a parkolás bérleti díjának második részlete június 30-a után beérkezett. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban két negyedév elszámolását tartalmazzák az első féléves teljesítések adatai. Egyéb bevételeink származtak a vidékről bejáró tanulók után az 2

3 önkormányzatok által fizetett összegekből, okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Sajátos működési bevételek: (eft) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest eft eft eft 51,5 % a módosított Helyi adók: A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat. A gépjárműadó mértéke évben Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 300 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a. Az építményadó mértéke 700 Ft/m 2, folyamatosan adóztatásra kerültek a külterületen elhelyezkedő ingatlanok. Ez utóbbiak esetében jelentős kedvezményként került elfogadásra évtől a külterületi borospincék 50 %-os kedvezménye. Az Uniós csatlakozás hatására december 31-vel megszűntek az iparűzési adóban addig alkalmazott határozatlan idejű kedvezmények. Az idegenforgalmi adó fizetők körébe az új szálloda a várakozásoknak megfelelően évben közvetlen támogatásokkal együtt több mint 60 millió forinttal emelte a költségvetés bevételi oldalát. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK június 30-ig adatok eft-ban Iparűzési adó Gépjárműadó Kommunális adó 3 Építmény adó Idegenforg. adó Adózók/adótárgyak (db) Kivetés Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * évi eredeti előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is. 1.sz. tábla

4 ADÓBEVÉTELEK %-OS MEGOSZLÁSA Iparűzési adó 50,5% Gépjárműadó 17,6% Kommunális adó 10,9% Építményadó 18,1% Idegenforg. adó 2,9% 2.sz. tábla BEFOLYT BEVÉTELEK június 30-ig ADÓNEM Ft-ban BEVÉTELEK Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen bevételek Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg. 4

5 APEH köztartozás behajtás B E H A J T Á S június 30-ig Felszólító levél Inkasszó Jelzálog Letiltás Ft-ban Ingó foglalás (gjmű.) Építményadó Magánsz. komm. adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság Köztartozás (csatorna) Összesen: Összes behajtás: sz. tábla Adófizetők (fő) F E L D E R Í T É S június 30-ig Bevallásra felszólítottak (fő) Eredményes felszólítás(fő) Felszólítás eredménye (Ft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója Iparűzési adó 1.104** Összes eredmény: * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla Az állampolgárok adófizetési morálja az előző évhez képest nem mutat jelentős változást, ezért - sajnos - nagyon sok esetben kellett a végrehajtás eszközeivel élni (4.sz. tábla). A hátralékot az adónemek bevezetése óta görgetjük magunk előtt, így a késedelmi pótlékok 5

6 miatt egyre nő az aránya. A hátralékok 80%-a átlagosan nem éri el egy főre vetítve a forintot, ami behajtás szempontjából kritikus határ, a viszont a hátralékosok nagy száma miatt mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. A II. félévben a behajtási munkát még inkább előtérbe helyezve, az ellenőrzési tevékenységet kell erősíteni annak érdekében, hogy a kintlévőségeink csökkenjenek és a felderítéssel igazságosabbá váljon a közteherviselés. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest eft eft eft 8,4 %, a módosított Felhalmozási bevételeink teljesítése alacsony. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 7.számú melléklete mutatja be. Az épületek értékesítéséből csekély összegű bevételünk volt (a bérlakások törlesztő részleteiből származó bevételt csak a bérlakás állomány növelésére vagy felújítására lehet felhasználni). Gazdálkodásunk második félévében értékesítésből várható még befizetés. A felhalmozási bevételek alulteljesítése esetén a második félévben át kell gondolni a további felhalmozási kiadásainkat. Részvényértékesítés és hitelműveletek Osztalékból származó bevételünk az első félévben 600 eft volt, ez az OTTO Kft befizetéséből származott. Felhalmozási pénzmaradványunk a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek finanszírozását szolgálta. Fejlesztési hitelt az első félévben a Kertvárosi és Déli városrészek, valamint a III. ütem beruházási költségeinek kifizetéséhez vettünk fel. Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 47,9 %-ban teljesült az előirányzathoz képest. Megyei közös fenntartású intézményeink működtetéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzattól a támogatást a költségekről történő elszámolás után kapjuk meg, ennek időarányos része először a harmadik negyedévre, majd havonta várható. Intézményeink évben is a Veszprém Megyei Közoktatásért Közalapítványhoz nyújtottak be eszközbeszerzésre pályázatokat, melyet célirányosan kell felhasználniuk. Bevételeink között szerepel a korábban elnyelt pályázatok elszámolás után folyósított összege. A 2. számú melléklet részletesen felsorolja az átvett pénzeszközöket. Működési célú hitelfelvételre gazdálkodásunk első félévében nem került sor. 6

7 II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A részletes kimutatásból látszik a közművelődési támogatás és a sporttámogatások jogosultjai részére kifizetett pénzeszköz. A támogatások egy része június 30-a után kifizetésre került, erről a háromnegyed éves beszámolóban tájékozódhatnak. A mellékletben megtalálható az általános tartalékból és a polgármesteri keretből juttatott támogatások összege is. Továbbra is szempont az előirányzat felosztásánál a likviditás figyelemmel kísérése. A működtetés biztosítása megelőzi a támogatások kifizetését. Felújítások alakulása 1) Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének I. ütem (tetőfelújítás, bádogozás) kivitelezési munkái előkészítés alatt állnak. Költségvetés alapján a pályázati felhívás készül. 2) Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat) a kivitelezési munkák előkészítése folyamatban van. A kivitelezési munkák várható befejezési határideje október hónap (belső munkák). 3) Polgármesteri Hivatal A épület tetőhéjazat felújítása elmarad, csak kisebb javítások készülnek. 4) A Tapolca-Diszel, Berek u. ideiglenes helyreállítása mart aszfalttal megtörtént, a végleges aszfaltburkolat megépítésére a szennyvízcsatorna vezeték kiépítését követően kerül sor I. félévben. 5) Halápi úti garázssorhoz vezető út felújítás kivitelezési munkái folyamatban vannak. Az aszfaltburkolat elkészült, a padka készítésének, táblák (súlykorlátozás) kihelyezésének befejezési határideje szeptember 30. 6) Tapolca, Nagyköz utca burkolat felújítása III. negyed évben valósul meg. 7) A Tapolca, Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítása megkezdődött, a szegélyépítés folyamatban van. 8) A Tapolca-Diszel, Miklós u. 9. szám alatti épület homlokzat felújítása elkészült, elszámolása megtörtént. 7

8 9) Tapolca, Deák F. u. 21. pillér megerősítése elkészült, elszámolása megtörtént. 10) Tapolca, Szent László utca aszfaltozása megtörtént, a padka rendezés és az út melletti vízelvezetés megoldása van hátra. 11) A Tapolca, Arany J. u., Batsányi J. u., Deák F. u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása megvalósult. Elszámolása megtörtént. Garanciális javítások még várhatók. 12) Szász Márton Általános Művelődési Központ Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épületében a vizesblokk felújítása elkészült. A kivitelező készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás és elszámolás folyamatban van. 13) Széchenyi István Szakképző Iskola Kerítés felújítás. A kerítés tervei elkészültek, az építési engedély kiadásra került. A kivitelezés előkészítése az árak egyeztetése miatt folyamatban van. Beruházások alakulása 1) A Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II. ütem keretében a homlokzati nyílászáró csere elkészült. A homlokzat fejújítás az É-i oldalon - folyamatban van. A kivitelezés befejezése szeptember hónap. 2) A Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I. ütem (magastető létesítése); A Közép-Dunántúli Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatot forrás hiány miatt elutasították. 3) Tapolca szennyvízcsatornázás II. ütem kivitelezési munkái elkészültek. A garanciális javítások folyamatban vannak. 4) Szennyvízcsatornázás III. ütem kivitelezése folyamatban van. 5) Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna építés. A céltámogatási szerződés aláírás céljából a Közép-Dunántúli Fejlesztési Tanácsnak megküldtük. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul a szerződéskötés időpontja szeptember 25., a munkaterület átadásé szeptember hónap vége. 6) Összevont Orvosi Ügyelet épülete elkészült. A használatbavételi és műszaki átadásátvételi eljárás megtörtént, a rendelés megkezdődött, elszámolása folyamatban van. 7) Kossuth L. u., Juhász Gy. u. körforgalmi csomópont elkészült. Műszaki átadásátvétele és elszámolása megtörtént. A garanciális felülvizsgálatot kezdeményeztük a műszaki átadás-átvétel óta felmerült hibák kijavítása érdekében. 8) Trianoni Emlékmű harangozó szerkezet elkészült. Elszámolása megtörtént. 9) A Barackos területén kialakított lakótelkekhez kapcsolódóan a szennyvízelvezetés, ivóvízellátás, úthálózat, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás engedélyezési tervei elkészültek. A tervek engedélyeztetése folyamatban van. A Tapolca Barackos Viziközmű Társulás bonyolításában a kivitelezés várhatóan évben elkezdődik. 8

9 10) Tapolca város területén a és évben megvalósult szennyvíz beruházások keretében (I. II. és III. ütem) az ezek területén lévő önkormányzati lakások szennyvízbekötése megtörtént. 11) Kiss János utca közvilágítás bővítés kivitelezési munkái elkészültek, elszámolása megtörtént. 12) Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a számítástechnikai terem kialakítás, szinti elosztók felújítása, tornatermi világítás átalakítás kiviteli munkái elkészültek. A kivitelező készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás és elszámolás folyamatban van. Intézmények nyári karbantartási kiadásainak alakulása Nevelési Tanácsadó Két foglalkoztató terem vakolása, tapétázás, mennyezetburkolás megtörtént, festés elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént. Batsányi János Általános Iskola Három tanterem festése, tornaterem külső homlokzat javítása és festése, az épület homlokzat javítása és festése, klinker tégla pótlása elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént. Szivárvány Óvoda Az Alkotmány utcai óvoda épületében Északi oldal kettő darab műanyag nyílászáró beépítése, továbbá három csoportszoba, konyha meszelése, valamint az ablakok mázolása elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Hajléktalan szálló valamennyi szobájának és mellékhelyiségeinek meszelése és 5 db ajtó festése elkészült. A Bölcsőde épületében a folyosó és mellékhelyiségek meszelése, az ajtók mázolása megtörtént, műszaki átadás-átvétel megtörtént. Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola 54-es, 55-ös, 68-as termek, mellékhelyiségek, folyosó, tornaszertár festése, és az összekötő folyosó hézag burkolása elkészült. Városi Könyvtár és Múzeum A festési és mázolási munkák tervezett befejezési határideje: szeptember hónap vége. Bárdos Lajos Általános Iskola A festési munkák befejeződtek. Diákotthon és Kollégium A festési munkák befejeződtek. 9

10 Barackvirág Óvoda Melegítő konyha, mosogató és mellékhelyiségek festése, valamint az összes nyílászáró mázolása elkészült. A terasz tetőablakainak (6 db) elhelyezése megtörtént. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Emeleti helyiségek festési, mázolási munkái elkészültek. Kertvárosi Óvoda Két csoportszobában az aljzatbetonozást követően az új parketta burkolat elkészült. A nagycsoportos csoportszobában a parketta csiszolása megtörtént. Az időközben bekövetkezett csőtörés kijavítása és a helyreállítási munkák befejeződtek. Összességében elmondható, hogy Tapolca Város Önkormányzatának év első félévében a működőképesség biztosított volt, az intézményi és önkormányzati feladatokat teljesítettük, a fejlesztéseket folytattuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Képviselő-testülete a évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Tapolca, szeptember 06. Á c s János sk. polgármester 10

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben